NYTT FRÅN KFO. Digital kommunikation spar pengar, transporter och skog. Nytt nätverk för idéburna skolor. Bli vän med KFO!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT FRÅN KFO. Digital kommunikation spar pengar, transporter och skog. Nytt nätverk för idéburna skolor. Bli vän med KFO!"

Transkript

1 NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2011 / Digital kommunikation spar pengar, transporter och skog Arbetet med att digitalisera KFOs informationsverksamhet pågår för fullt. Från och med september kommer i princip all information att skickas ut via e-post samt läggas ut på Redan nu pågår en kampanj för att samla in aktuella e-postadresser. Medlemsföretagen uppdaterar sina e-postuppgifter genom att logga in och anmäla sig på Mina sidor på kfo.se. Genom att dra ned rejält på pappersanvändningen värnar vi om miljön. Mellan 1 april och 31 september gör vi det på ett ytterst konkret sätt. För varje anmälan om e-postadress som kommer in under den tiden betalar KFO fem kronor till vi-skogen. Så kom ihåg att anmäla alla medarbetare som vill ha information via mejlen och bidra därmed till att bekämpa fattigdom och nöd genom trädplantering runt Victoriasjön! Under våren kommer vi att presentera resultatet av insamlingen i detta nyhetsbrev. Bli vän med KFO! Nu finns Arbetsgivarföreningen KFO på Facebook, där man kommer att kunna ta del av aktuell KFO-information, kommentera den, dela den med vänner eller bara gilla den. Välkomna! Nytt nätverk för idéburna skolor Idéburen skola är ett nätverk av olika skolor, vars gemensamma nämnare är att de inte delar ut vinster. Nätverket har skapats för att föra fram friskolornas åsikter och därmed påverka politiska beslut. På eftermiddagen den 30 mars anordnar Idéburen skola ett seminarium, där målsättningar och organisation ska diskuteras. Vid seminariet kommer också statssekreteraren vid utbildningsdepartementet, Bertil Östberg, att informera om den kommande friskoleutredningen. Seminariet är öppet för alla och kommer att hållas i centrala Stockholm. Besked om exakt var meddelas när man vet hur många som anmält sig. För mer information kontakta projektledare Jimmy Mannung. E-post: eller telefon

2 Månadens KFO-profil/Sven Lindvall Tillbaka i Göteborg, och nära medlemmarna Nu har Sven Lindvall varit på plats på KFOs och Arbetsgivaralliansens gemensamma Göteborgskontor ett drygt halvår. Och han säger att det här kan bli hur bra som helst för medlemmarna i Västra Götaland och Halland. KFO och Arbetsgivaralliansen delar sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka våningsplan i kontorshuset i centrala Stockholm. Sedan i somras har de två organisationerna också ett gemensamt regionkontor i Göte- borg, som bemannas av Sven Lindvall. Det är ingen över- drift att påstå att hans nya arbetsplats ligger strategiskt till, på Södra Hamngatan mitt i stan, och med bland andra Svenskt Näringsliv och Svensk Handel som närmsta grannar. Det är fantastiska lokaler, säger Sven Lindvall. Här finns utsökta möjligheter för att samla medlemmar till olika aktiviteter, som utbildningar och nätverksträffar, men också för mindre möten och förhandlingar med motparten. Sven Lindvall är jurist, och han har arbetat med arbets- rättsliga frågor i nästan hela sitt yrkesverksamma liv. Han är expert på processer och har räknat ut att han hittills har varit ansvarig för ungefär 250 arbetsrättsliga mål. Från tidigare arbetsplatser i Göteborg, till exempel Chalmers och Göteborgs universitet, kom han till Arbetsgivaralliansen i början av nittiotalet och har sedan dess varit organisationens chefs- jurist. Under tio år veckopendlade han alltså mellan Göteborg och Stockholm, och fastän han gillar att vara på resande fot sticker han inte under stol med att det är ganska skönt att vara mer på hemmaplan. Men det har gått bra, säger han. Under de här åren har jag byggt upp ett professionellt nätverk i Stockholm och dessutom har jag har två söner och barnbarn där. Så jag har inte behövt känna mig ensam i huvudstaden. Nu ser han fram emot att få utveckla verksamheten vid det nya Göteborgskontoret så att det kommer medlemsorganisationerna till gagn, och han välkomnar alla som kan behöva hans stöd. Hör av er, säger han. Det är rådgivarna på kontoret i Stockholm som ansvarar för de löpande avtalsfrågorna. Men här kan ni få hjälp med annat som rör arbetsgivarrollen. Det kan vara arbetsrättsliga frågor lika väl som svåra samtal med medarbetare eller klurigheter inom juridiken. Tillsammans kan vi ordna utbildningar och bygga nätverk. Jag kan åka ut till arbetsplatsen om det passar er bäst, men vi kan också träffas hos mig. Så tag gärna egna initiativ. Det är bara ringa, om ni vill ha en genomgång av AD-domar eller anställningsformer, till exempel, om ni behöver stöd inför eller med en förhandling eller om ni känner er ensamma i arbetsgivarrollen och vill ordna träffar med likasinnade. Alla frågor är lika angelägna. Det är just det som är så roligt med det här uppdraget, säger han. Jag ser det som en ren ynnest att få finnas nära medlemsföretagen i västra Sverige. Men han gillar som sagt att resa, och det blir fortfarande en del av den varan. Det har redan blivit en del korta turer inom regionen, till den lilla Konsumbutiken och till några skolor, till exempel. Och det blir en del resor till kontoret och kollegorna i Stockholm också i fortsättningen. Han är inte den stillasittande sorten som person heller. För några veckor sedan var han till exempel med barn och barnbarn i Sälen och åkte skidor, och nu när våren nu närmar sig ser han fram emot en liten tur på golfbanan då och då. När han ändå sitter stilla gör han det gärna i sällskap med en bok allra helst en som handlar om historia, som är ett av hans stora intressen. Men nu är han alltså själv med och skriver historia, som den allra första på ett regionalt KFO-kontor. Foto: Stefan Bohlin

3 Så gör du som chef när anställda mår dåligt En ny undersökning visar att kunskapen om psykisk hälsa är ganska dålig bland chefer. Ofta saknar arbetsplatsen både policy och rutiner för hur chefen ska agera när en anställd får psykiska problem. Därför har ett stöd- material tagits fram av projektet Hjärnkoll: Så gör du som chef handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Handledningen ska fungera som ett verktyg i vardagen. Den ska vara en hjälp till chefer med personalansvar att stödja den som mår dåligt, och peka på hur man kan arbeta med hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen, säger Sujata Maini från projektet Hjärnkoll. Hjärnkoll är en treårig regeringssatsning med målet att förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Projektet drivs av myndigheten Handisam i samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH. Handledningen, som tagits fram i samarbete med Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och SKL, kan beställas kostnadsfritt på Nya regler för skyddskommitté Samtidigt som reglerna om övertid ändrades (se Nytt från KFO nr 2/11) beslutade riksdagen att begreppet skyddskommitté ska vidgas. Genom en förändring i arbetsmiljölagen är det nu möjligt att i kollektivavtal bestämma att skyddskommittén kan vara ett organ som även har andra frågor på sitt bord, och har en annan benämning. Därigenom behöver skyddskommittéfrågor och mbl-frågor inte längre behandlas i två olika forum för att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen respektive medbestämmandelagen. Foto: Fråga Sven Mejla din fråga till Vad gäller vid arbetsbrist? En arbetsgivare är fri att organisera sin verksamhet efter eget huvud. Arbetsbrist uppstår om en planerad organisationsförändring medför att de anställda inte kan erbjudas arbetsuppgifter i samma omfattning som tidigare. Ofta innebär arbetsbristen att antalet tjänster minskar, men den kan också innebära att samma antal anställda ska arbeta med andra arbetsuppgifter, lägre sysselsättningsgrad eller försämrade anställningsvillkor. Arbetsgivaren pekar lämpligen först ut vilken stol (tjänst) i organisationen som ska försvinna/förändras. Anställd som sitter på en sådan stol kan vi kalla för primärt arbetsbristdrabbad. 1. Om det finns en ledig tjänst inom organisationen kan arbetsgivaren erbjuda denna tjänst direkt till den primärt arbetsbristdrabbade, förutsatt att tjänsten framstår som skälig med hänsyn till omständigheterna. Tackar den anställde nej till omplaceringen, sägs hon/ han upp på grund av arbetsbrist. Tackar hon/han ja, ska den nya tjänsten tillträdas direkt. 2. Om inga sådana skäliga erbjudanden görs, ska de anställda ställas upp på en turordningslista efter anställningstid arbetsgivare med totalt högst tio anställda får dock undanta två anställda. Den primärt arbetsbristdrabbade ska i mån av tillräckliga kvalifikationer erbjudas stol som annan anställd med kortare anställningstid sitter på. Tackar den anställde nej, verkställs uppsägning. Tackar den anställde ja, kan den utkonkurrerade anställde i sin tur konkurrera ut annan anställd med kortare anställningstid. 3. Anställd som trillat ut från turordningslistan ska erbjudas ledig tjänst på annat driftställe/turordningskrets, förutsatt att denne har tillräckliga kvalifikationer. Om den anställde tackar nej, verkställs uppsägning. Huvudprincipen är att en turordningslista ska upprättas per driftställe och kollektivavtalsområde, men centrala kollektivavtal kan innehålla avvikande regler. Begreppet tillräckliga kvalifikationer motsvarar lägsta tänkbara kompetensnivå för att det nya arbetet ska kunna utföras på ett acceptabelt sätt. Innan beslut fattas om organisationsförändringen ska först mbl-förhandlingar genomföras med de kollektivavtalsslutande facken. Förhandlingarna måste ha avslutats innan omplaceringar och uppsägningar kan verkställas. Uppsägningsbesked ska vara skriftligt och innehålla viss information. Använd lämpligen KFOs mallar. Arbetsbrist är ett tekniskt och svårt ämne. Kontakta alltid KFO för rådgivning i ett tidigt skede av processen! Foto: Gustaf Brundin

4 Krafttag mot hot och våld inom skola och omsorg Under 2011 får Arbetsmiljöverket använda 3,2 miljoner kronor för att öka satsningen på att förebygga hot och våld, bland annat inom skola, vård och omsorg. Det är en fortsättning på det arbete som inleddes Regeringsuppdraget innebär också särskilda insatser mot branscher där jämställdhetsperspektivet särskilt behöver uppmärksammas. Fler anmälda arbetsmiljöbrott Under de senaste åren har antalet anmälningar om arbetsmiljöbrott ökat kraftigt. Många av dem avgörs emellertid inte i domstol, eftersom allt fler arbetsgivare i stället väljer att betala företagsböter. Under 2010 ledde 331 ärenden till företagsbot. Ofta rörde de vållande till kroppsskada, med bötesbelopp på mellan och kronor. 200 lärare får chans att bli lektorer För att höja kvaliteten i skola och förskola satsar regeringen 251 miljoner kronor på forskarskolor, där cirka 200 lärare ska få möjlighet att vidareutbilda sig till lektorer. Bakgrunden till satsningen är bland annat att antalet lektorer sjunkit dramatiskt de senaste 20 åren från cirka till knappt 200 mellan 1989 och De lärare som blir antagna till den nya forskarutbildningen får lön under hela utbildningstiden med kravet att arbeta 20 procent på sin arbetsplats. För att få titeln lektor krävs enligt nya skollagen licentiatsexamen samt visad god pedagogisk skicklighet under minst fyra år. Utbildningen beräknas starta i höst eller våren Positiv trend bruten fler olyckor på jobbet Antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar ökade under förra året jämfört med Det handlar om en tioprocentig ökning av arbetsolyckor som lett till frånvaro från arbetet, och 18 procents ökning av antalet olyckor som inträffat på väg till eller från arbetet. Ökningen innebär att en positiv trend bröts under Men trots ökningen under 2010 är det färre som har drabbats både i ett längre perspektiv, från 2003 och framåt, och jämfört med Dödsolyckorna bland arbetstagare ökade 2009 från rekordlåga 35 till 49 år För arbetssjukdomarnas del ligger summan totalt sett fortfarande mycket lågt. Skolors ansvar för elsäkerhet Nu uppmärksammar Arbetsmiljöverket samtliga skolhuvudmän i landet på det ansvar de har för elsäkerheten ute på skolorna. Ett tillsynsmeddelande har skickats till drygt skolhuvudmän. Bakgrunden är de olyckor och tillbud som inträffar då elever och personal kommer i kontakt med strömförande utrustning, skadade elledningar eller elinstallationer. Det är vid undervisning i praktiska ämnen, som det är särskilt viktigt att elutrustningen är säker. Därför ombeds skolledningarna kontrollera att det finns jordfelsbrytare installerade i lokaler för slöjd, teknik, hemkunskap, kemi och fysik. Säkerhetskraven omfattar även skolbespisningar och gymnasieskolans yrkesförberedande program. Hushållsnära inspektion I mars startar Arbetsmiljöverket inspektioner riktade mot hushållsnära tjänsteföretag i Skåne. Minst 60 företag som arbetar med exempelvis lokalvård och fönsterputsning kommer att få besök. Bland annat kommer Arbetsmiljöverket att titta på hur man arbetar med att förebygga och förhindra olycksfall och ohälsa. De faktorer som särskilt kommer att observeras är belastningsergonomiska frågor, ensamarbete, arbete på höjd, kemiska arbetsmiljörisker, trafik, hot och våld samt sociala och arbetsorganisatoriska faktorer. Foto:

5 Beslut om kontanter och utslagning i Riksdagen Kraven på arbetsmiljöhänsyn och villkor ska skärpas vid offentliga upphandlingar. Det bestämde riksdagen i början av mars, då man också röstade igenom att tillsammans med arbetsmarknadens parter utforma ett förslag till lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Samtidigt fattades beslut om en förnyad arbetsmiljöpolitik inriktad på att motverka utslagning och öka möjligheterna till inträde i arbetslivet. Semesterplanera i tid! Arbetsgivare kan, enligt semesterlagen, lägga ut fyra veckor av de anställdas semester under perioden juni, juli och augusti. De anställda, som inte kan ta ut semestern under den tid de själva önskat, har å sin sida rätt att få besked om det minst två månader i förväg. Ett gott råd är därför att vara ute i god tid med att planera sommarens semestrar. Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Arbetsgivaransvaret Målgrupp: Ideella organisationer 6 april, Stockholm Foto: Systematiskt arbetsmiljöarbete Målgrupp: Samtliga avtalsområden 27 april, Stockholm Arbetslagsledarutbildning friskolor Målgrupp: Fristående skolor 4-5 april, Stockholm Hantering av ferielön Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor 5 april, Göteborg 6 april, Malmö 7 april, Stockholm Informationsträffar om ändringar i skollagen Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor 7 april, Malmö Ny som chef Målgrupp: Samtliga avtalsområden 6 april, Göteborg 13 april, Stockholm Att dokumentera elevers och barns behov av stöd Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor 8 april, Stockholm 14 april, Malmö Personlig assistans. Tystnads- och anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser Målgrupp: Personlig assistans 7 april, Stockholm 15 april, Göteborg Lönesamtal Målgrupp: Samtliga avtalsområden 12 april, Stockholm 13 april, Östersund Varmt välkomna till KFO! Autoresurs bilvård Malmö AB, Malmö BEMAL, Umeå BioEnergi centralen i Älvsbyn AB, Älvsbyn Dahlberg i Tärnaby AB, Tärnaby Ek för Mat & Café Ingången, Huddinge Epilepsiföreningen i Halland, Halmstad Frejagårdens förskola, Ängelholm FUB (Projekt Kul med Trav), Halmstad Föreningen för äldre iranska invandrare, Linköping Growth Factor Skane AB, Malmö Horse Garden AB, Ljusne IsAss ek för, Bottnaryd KBK Detaljhandel AB, Kristianstad KOMEOS, Malmö Kooperativet Knut ek för, Boxholm Lek och rörelse Holding i Luleå AB, Luleå Little Kids Preschool, Angered Magnus Målberg, Malmö Mats Svanlund AB, Enebyberg Nya Rågsveds Folkets hus, Stockholm Reumatikerföreningen Bollnäs-Ovanåker, Bollnäs RSMH Östersund, Östersund Skövde Arbetarekommun, Skövde TCV Tjänstecentralen i Vetlanda, Vetlanda

6 En mer nyanserad debatt tack! Ungefär 20 procent av förskolebarnen i Sverige går i de fristående förskolorna som finns i landet. Dessa fristående förskolor drivs i många olika associationsformer, såsom kooperativ, allmännyttiga stiftelser, aktiebolag med mera. En stor andel av dessa förskolor drivs av idéburna organisationer. Helt annan bild Under det senaste halvåret har företeelsen fristående förskolor blivit kraftigt ifrågasatt i media. Kritiken grundas på att ett fåtal förskolor har befunnits ha kvalitetsbrister. Den rätt onyanserade debatten har fixerats vid att fristående förskolor öppnar en möjlighet att skapa ohemula vinstuttag på skattebetalarnas bekostnad. Motsvarande kritik riktas också mot friskolor och fristående vård- och omsorgsverksamheter. Vi har på KFO dagligen kontakt med just denna typ av verksamheter, och vår bild ser helt annorlunda ut jämfört med den som målas upp i media. Fristående Förskolor ska framförallt agera i fråga om kvalitetsbegreppet inom förskoleverksamheten samt verka för en likabehandling avseende exempelvis hyressättning på kommunal nivå. Stöd från KFO Om inte debatten nyanseras finns en risk att mångfaldsutvecklingen inom vård, skola och omsorg stannar upp. Framförallt ska bilden av fristående förskolor, och då menar vill alla, visas upp från sin rätta sida. KFOs medlemmar, i det här fallet fristående förskolor, ska känna att de har stöd av sin arbetsgivarorganisation. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Flest i KFO Naturligtvis ska en så viktig samhällelig företeelse kvalitetsgranskas och diskuteras; det handlar om människors väl och ve och om skattemedel. Ett av problemen i den snedvridna debatten har varit att det inte har funnits någon sammanhållen organisation som svarat upp för de fristående förskolorna. Av de nuvarande fristående förskolorna i Sverige är 1500 stycken, det vill säga 58 procent, medlemmar i KFO. Resterande är i huvudsak medlemmar i Almega. Nytt nätverk Oaktat att KFO och Almega i viss mån är konkurrenter är det viktigt att det finns ett gemensamt nätverk som kan samordna diskussionen gentemot media, myndigheter och forsknings-/utbildningsväsendet. Det sedan någon vecka, av KFO och Almega, bildade Sveriges REDAKTION Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se KFO först ut om likabehandling Foto: istockphoto KFO och Unionen har kommit överens om riktlinjer för likabehandling i arbetslivet. Jan-Eric Rönngren, rådgivare

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda De som arbetar som volontärer i idéburna företag har tidigare varit oförsäkrade när de utför

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Snabbinterpellation om uppsägning av lärare

Snabbinterpellation om uppsägning av lärare Kommunfullmäktige 2007-08-27 172 380 07.484 008 augkf18 Snabbinterpellation om uppsägning av lärare Jonas Brännberg och Göran Thyni (rs) anför följande i interpellation till barnoch utbildningsnämndens

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

2007-03-26. Förslag till regelförenklingar, från Almega. Övergripande ansvar: Håkan Eriksson. 1. Område: Lag om offentlig upphandling.

2007-03-26. Förslag till regelförenklingar, från Almega. Övergripande ansvar: Håkan Eriksson. 1. Område: Lag om offentlig upphandling. Förslag till regelförenklingar, från Almega Övergripande ansvar: Håkan Eriksson. 1. Område: Lag om offentlig upphandling. Kontaktperson: Stefan Holm. 2007-03-26 Inför de föreslagna EG-direktiven avseende

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg

Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling. SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg Idéburen sektor, social hänsyn och lokal utveckling genom upphandling SOI:s årskonferens 2015 Helsingborg THEOPPORTUNITYISNOWHERE Några samhällsutmaningar 2015 Ungas arbetslöshet Urbanisering vs levande

Läs mer

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Sida 1/8 Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Handlingsplanen för en drogfri arbetsplats kompletterar policyn för en drogfri arbetsplats och omfattar regler, ansvarsfördelning, organisation och rutiner

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Att vara lärare i fristående skola

Att vara lärare i fristående skola Att vara lärare i fristående skola Innehållsförteckning Värdet av medlemskapet 2 Värdet av kollektivavtal 2 Likheter och skillnader 3 Lojalitet och diskretion 3 Offentlighet 4 Informationsfrihet 4 Att

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren förletts att ingå avtalet

Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren förletts att ingå avtalet Nr 1 / Januari 2012 Innehållet i korthet Från Arbetsdomstolen AD 2011 nr 90 Avskedande av chef som brutit mot ersättningsregler godtogs AD 2011 nr 92 Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha

Syfte. Aktiv som ombud. Rekrytera. Medlemsdialog. Samverka. Coacha 1 Vision- ombud 2 Syfte Aktiv som ombud Rekrytera Medlemsdialog Samverka Coacha 3 Mål Facklig ledare i Vision Kunskap om Vision Ha dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda Rekrytera medlemmar

Läs mer

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2

Skarpt läge. Talarmanus till OH-bildserie. Bild 1 Skarpt läge 1. Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Skarpt läge Talarmanus till OH-bildserie Bild 1 Skarpt läge 1 Bild 2 LOs och förbundens grupp för Skarpt läge 2 Bild 3 Därför skriften Skarpt läge 3 Bild 4 Lita på den egna kunskapen 4 Bild 5 Skyddsombudet

Läs mer