NYTT FRÅN KFO. Digital kommunikation spar pengar, transporter och skog. Nytt nätverk för idéburna skolor. Bli vän med KFO!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT FRÅN KFO. Digital kommunikation spar pengar, transporter och skog. Nytt nätverk för idéburna skolor. Bli vän med KFO!"

Transkript

1 NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2011 / Digital kommunikation spar pengar, transporter och skog Arbetet med att digitalisera KFOs informationsverksamhet pågår för fullt. Från och med september kommer i princip all information att skickas ut via e-post samt läggas ut på Redan nu pågår en kampanj för att samla in aktuella e-postadresser. Medlemsföretagen uppdaterar sina e-postuppgifter genom att logga in och anmäla sig på Mina sidor på kfo.se. Genom att dra ned rejält på pappersanvändningen värnar vi om miljön. Mellan 1 april och 31 september gör vi det på ett ytterst konkret sätt. För varje anmälan om e-postadress som kommer in under den tiden betalar KFO fem kronor till vi-skogen. Så kom ihåg att anmäla alla medarbetare som vill ha information via mejlen och bidra därmed till att bekämpa fattigdom och nöd genom trädplantering runt Victoriasjön! Under våren kommer vi att presentera resultatet av insamlingen i detta nyhetsbrev. Bli vän med KFO! Nu finns Arbetsgivarföreningen KFO på Facebook, där man kommer att kunna ta del av aktuell KFO-information, kommentera den, dela den med vänner eller bara gilla den. Välkomna! Nytt nätverk för idéburna skolor Idéburen skola är ett nätverk av olika skolor, vars gemensamma nämnare är att de inte delar ut vinster. Nätverket har skapats för att föra fram friskolornas åsikter och därmed påverka politiska beslut. På eftermiddagen den 30 mars anordnar Idéburen skola ett seminarium, där målsättningar och organisation ska diskuteras. Vid seminariet kommer också statssekreteraren vid utbildningsdepartementet, Bertil Östberg, att informera om den kommande friskoleutredningen. Seminariet är öppet för alla och kommer att hållas i centrala Stockholm. Besked om exakt var meddelas när man vet hur många som anmält sig. För mer information kontakta projektledare Jimmy Mannung. E-post: eller telefon

2 Månadens KFO-profil/Sven Lindvall Tillbaka i Göteborg, och nära medlemmarna Nu har Sven Lindvall varit på plats på KFOs och Arbetsgivaralliansens gemensamma Göteborgskontor ett drygt halvår. Och han säger att det här kan bli hur bra som helst för medlemmarna i Västra Götaland och Halland. KFO och Arbetsgivaralliansen delar sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka våningsplan i kontorshuset i centrala Stockholm. Sedan i somras har de två organisationerna också ett gemensamt regionkontor i Göte- borg, som bemannas av Sven Lindvall. Det är ingen över- drift att påstå att hans nya arbetsplats ligger strategiskt till, på Södra Hamngatan mitt i stan, och med bland andra Svenskt Näringsliv och Svensk Handel som närmsta grannar. Det är fantastiska lokaler, säger Sven Lindvall. Här finns utsökta möjligheter för att samla medlemmar till olika aktiviteter, som utbildningar och nätverksträffar, men också för mindre möten och förhandlingar med motparten. Sven Lindvall är jurist, och han har arbetat med arbets- rättsliga frågor i nästan hela sitt yrkesverksamma liv. Han är expert på processer och har räknat ut att han hittills har varit ansvarig för ungefär 250 arbetsrättsliga mål. Från tidigare arbetsplatser i Göteborg, till exempel Chalmers och Göteborgs universitet, kom han till Arbetsgivaralliansen i början av nittiotalet och har sedan dess varit organisationens chefs- jurist. Under tio år veckopendlade han alltså mellan Göteborg och Stockholm, och fastän han gillar att vara på resande fot sticker han inte under stol med att det är ganska skönt att vara mer på hemmaplan. Men det har gått bra, säger han. Under de här åren har jag byggt upp ett professionellt nätverk i Stockholm och dessutom har jag har två söner och barnbarn där. Så jag har inte behövt känna mig ensam i huvudstaden. Nu ser han fram emot att få utveckla verksamheten vid det nya Göteborgskontoret så att det kommer medlemsorganisationerna till gagn, och han välkomnar alla som kan behöva hans stöd. Hör av er, säger han. Det är rådgivarna på kontoret i Stockholm som ansvarar för de löpande avtalsfrågorna. Men här kan ni få hjälp med annat som rör arbetsgivarrollen. Det kan vara arbetsrättsliga frågor lika väl som svåra samtal med medarbetare eller klurigheter inom juridiken. Tillsammans kan vi ordna utbildningar och bygga nätverk. Jag kan åka ut till arbetsplatsen om det passar er bäst, men vi kan också träffas hos mig. Så tag gärna egna initiativ. Det är bara ringa, om ni vill ha en genomgång av AD-domar eller anställningsformer, till exempel, om ni behöver stöd inför eller med en förhandling eller om ni känner er ensamma i arbetsgivarrollen och vill ordna träffar med likasinnade. Alla frågor är lika angelägna. Det är just det som är så roligt med det här uppdraget, säger han. Jag ser det som en ren ynnest att få finnas nära medlemsföretagen i västra Sverige. Men han gillar som sagt att resa, och det blir fortfarande en del av den varan. Det har redan blivit en del korta turer inom regionen, till den lilla Konsumbutiken och till några skolor, till exempel. Och det blir en del resor till kontoret och kollegorna i Stockholm också i fortsättningen. Han är inte den stillasittande sorten som person heller. För några veckor sedan var han till exempel med barn och barnbarn i Sälen och åkte skidor, och nu när våren nu närmar sig ser han fram emot en liten tur på golfbanan då och då. När han ändå sitter stilla gör han det gärna i sällskap med en bok allra helst en som handlar om historia, som är ett av hans stora intressen. Men nu är han alltså själv med och skriver historia, som den allra första på ett regionalt KFO-kontor. Foto: Stefan Bohlin

3 Så gör du som chef när anställda mår dåligt En ny undersökning visar att kunskapen om psykisk hälsa är ganska dålig bland chefer. Ofta saknar arbetsplatsen både policy och rutiner för hur chefen ska agera när en anställd får psykiska problem. Därför har ett stöd- material tagits fram av projektet Hjärnkoll: Så gör du som chef handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Handledningen ska fungera som ett verktyg i vardagen. Den ska vara en hjälp till chefer med personalansvar att stödja den som mår dåligt, och peka på hur man kan arbeta med hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen, säger Sujata Maini från projektet Hjärnkoll. Hjärnkoll är en treårig regeringssatsning med målet att förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Projektet drivs av myndigheten Handisam i samarbete med Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH. Handledningen, som tagits fram i samarbete med Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och SKL, kan beställas kostnadsfritt på Nya regler för skyddskommitté Samtidigt som reglerna om övertid ändrades (se Nytt från KFO nr 2/11) beslutade riksdagen att begreppet skyddskommitté ska vidgas. Genom en förändring i arbetsmiljölagen är det nu möjligt att i kollektivavtal bestämma att skyddskommittén kan vara ett organ som även har andra frågor på sitt bord, och har en annan benämning. Därigenom behöver skyddskommittéfrågor och mbl-frågor inte längre behandlas i två olika forum för att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen respektive medbestämmandelagen. Foto: Fråga Sven Mejla din fråga till Vad gäller vid arbetsbrist? En arbetsgivare är fri att organisera sin verksamhet efter eget huvud. Arbetsbrist uppstår om en planerad organisationsförändring medför att de anställda inte kan erbjudas arbetsuppgifter i samma omfattning som tidigare. Ofta innebär arbetsbristen att antalet tjänster minskar, men den kan också innebära att samma antal anställda ska arbeta med andra arbetsuppgifter, lägre sysselsättningsgrad eller försämrade anställningsvillkor. Arbetsgivaren pekar lämpligen först ut vilken stol (tjänst) i organisationen som ska försvinna/förändras. Anställd som sitter på en sådan stol kan vi kalla för primärt arbetsbristdrabbad. 1. Om det finns en ledig tjänst inom organisationen kan arbetsgivaren erbjuda denna tjänst direkt till den primärt arbetsbristdrabbade, förutsatt att tjänsten framstår som skälig med hänsyn till omständigheterna. Tackar den anställde nej till omplaceringen, sägs hon/ han upp på grund av arbetsbrist. Tackar hon/han ja, ska den nya tjänsten tillträdas direkt. 2. Om inga sådana skäliga erbjudanden görs, ska de anställda ställas upp på en turordningslista efter anställningstid arbetsgivare med totalt högst tio anställda får dock undanta två anställda. Den primärt arbetsbristdrabbade ska i mån av tillräckliga kvalifikationer erbjudas stol som annan anställd med kortare anställningstid sitter på. Tackar den anställde nej, verkställs uppsägning. Tackar den anställde ja, kan den utkonkurrerade anställde i sin tur konkurrera ut annan anställd med kortare anställningstid. 3. Anställd som trillat ut från turordningslistan ska erbjudas ledig tjänst på annat driftställe/turordningskrets, förutsatt att denne har tillräckliga kvalifikationer. Om den anställde tackar nej, verkställs uppsägning. Huvudprincipen är att en turordningslista ska upprättas per driftställe och kollektivavtalsområde, men centrala kollektivavtal kan innehålla avvikande regler. Begreppet tillräckliga kvalifikationer motsvarar lägsta tänkbara kompetensnivå för att det nya arbetet ska kunna utföras på ett acceptabelt sätt. Innan beslut fattas om organisationsförändringen ska först mbl-förhandlingar genomföras med de kollektivavtalsslutande facken. Förhandlingarna måste ha avslutats innan omplaceringar och uppsägningar kan verkställas. Uppsägningsbesked ska vara skriftligt och innehålla viss information. Använd lämpligen KFOs mallar. Arbetsbrist är ett tekniskt och svårt ämne. Kontakta alltid KFO för rådgivning i ett tidigt skede av processen! Foto: Gustaf Brundin

4 Krafttag mot hot och våld inom skola och omsorg Under 2011 får Arbetsmiljöverket använda 3,2 miljoner kronor för att öka satsningen på att förebygga hot och våld, bland annat inom skola, vård och omsorg. Det är en fortsättning på det arbete som inleddes Regeringsuppdraget innebär också särskilda insatser mot branscher där jämställdhetsperspektivet särskilt behöver uppmärksammas. Fler anmälda arbetsmiljöbrott Under de senaste åren har antalet anmälningar om arbetsmiljöbrott ökat kraftigt. Många av dem avgörs emellertid inte i domstol, eftersom allt fler arbetsgivare i stället väljer att betala företagsböter. Under 2010 ledde 331 ärenden till företagsbot. Ofta rörde de vållande till kroppsskada, med bötesbelopp på mellan och kronor. 200 lärare får chans att bli lektorer För att höja kvaliteten i skola och förskola satsar regeringen 251 miljoner kronor på forskarskolor, där cirka 200 lärare ska få möjlighet att vidareutbilda sig till lektorer. Bakgrunden till satsningen är bland annat att antalet lektorer sjunkit dramatiskt de senaste 20 åren från cirka till knappt 200 mellan 1989 och De lärare som blir antagna till den nya forskarutbildningen får lön under hela utbildningstiden med kravet att arbeta 20 procent på sin arbetsplats. För att få titeln lektor krävs enligt nya skollagen licentiatsexamen samt visad god pedagogisk skicklighet under minst fyra år. Utbildningen beräknas starta i höst eller våren Positiv trend bruten fler olyckor på jobbet Antalet anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar ökade under förra året jämfört med Det handlar om en tioprocentig ökning av arbetsolyckor som lett till frånvaro från arbetet, och 18 procents ökning av antalet olyckor som inträffat på väg till eller från arbetet. Ökningen innebär att en positiv trend bröts under Men trots ökningen under 2010 är det färre som har drabbats både i ett längre perspektiv, från 2003 och framåt, och jämfört med Dödsolyckorna bland arbetstagare ökade 2009 från rekordlåga 35 till 49 år För arbetssjukdomarnas del ligger summan totalt sett fortfarande mycket lågt. Skolors ansvar för elsäkerhet Nu uppmärksammar Arbetsmiljöverket samtliga skolhuvudmän i landet på det ansvar de har för elsäkerheten ute på skolorna. Ett tillsynsmeddelande har skickats till drygt skolhuvudmän. Bakgrunden är de olyckor och tillbud som inträffar då elever och personal kommer i kontakt med strömförande utrustning, skadade elledningar eller elinstallationer. Det är vid undervisning i praktiska ämnen, som det är särskilt viktigt att elutrustningen är säker. Därför ombeds skolledningarna kontrollera att det finns jordfelsbrytare installerade i lokaler för slöjd, teknik, hemkunskap, kemi och fysik. Säkerhetskraven omfattar även skolbespisningar och gymnasieskolans yrkesförberedande program. Hushållsnära inspektion I mars startar Arbetsmiljöverket inspektioner riktade mot hushållsnära tjänsteföretag i Skåne. Minst 60 företag som arbetar med exempelvis lokalvård och fönsterputsning kommer att få besök. Bland annat kommer Arbetsmiljöverket att titta på hur man arbetar med att förebygga och förhindra olycksfall och ohälsa. De faktorer som särskilt kommer att observeras är belastningsergonomiska frågor, ensamarbete, arbete på höjd, kemiska arbetsmiljörisker, trafik, hot och våld samt sociala och arbetsorganisatoriska faktorer. Foto:

5 Beslut om kontanter och utslagning i Riksdagen Kraven på arbetsmiljöhänsyn och villkor ska skärpas vid offentliga upphandlingar. Det bestämde riksdagen i början av mars, då man också röstade igenom att tillsammans med arbetsmarknadens parter utforma ett förslag till lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Samtidigt fattades beslut om en förnyad arbetsmiljöpolitik inriktad på att motverka utslagning och öka möjligheterna till inträde i arbetslivet. Semesterplanera i tid! Arbetsgivare kan, enligt semesterlagen, lägga ut fyra veckor av de anställdas semester under perioden juni, juli och augusti. De anställda, som inte kan ta ut semestern under den tid de själva önskat, har å sin sida rätt att få besked om det minst två månader i förväg. Ett gott råd är därför att vara ute i god tid med att planera sommarens semestrar. Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Arbetsgivaransvaret Målgrupp: Ideella organisationer 6 april, Stockholm Foto: Systematiskt arbetsmiljöarbete Målgrupp: Samtliga avtalsområden 27 april, Stockholm Arbetslagsledarutbildning friskolor Målgrupp: Fristående skolor 4-5 april, Stockholm Hantering av ferielön Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor 5 april, Göteborg 6 april, Malmö 7 april, Stockholm Informationsträffar om ändringar i skollagen Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor 7 april, Malmö Ny som chef Målgrupp: Samtliga avtalsområden 6 april, Göteborg 13 april, Stockholm Att dokumentera elevers och barns behov av stöd Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor 8 april, Stockholm 14 april, Malmö Personlig assistans. Tystnads- och anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser Målgrupp: Personlig assistans 7 april, Stockholm 15 april, Göteborg Lönesamtal Målgrupp: Samtliga avtalsområden 12 april, Stockholm 13 april, Östersund Varmt välkomna till KFO! Autoresurs bilvård Malmö AB, Malmö BEMAL, Umeå BioEnergi centralen i Älvsbyn AB, Älvsbyn Dahlberg i Tärnaby AB, Tärnaby Ek för Mat & Café Ingången, Huddinge Epilepsiföreningen i Halland, Halmstad Frejagårdens förskola, Ängelholm FUB (Projekt Kul med Trav), Halmstad Föreningen för äldre iranska invandrare, Linköping Growth Factor Skane AB, Malmö Horse Garden AB, Ljusne IsAss ek för, Bottnaryd KBK Detaljhandel AB, Kristianstad KOMEOS, Malmö Kooperativet Knut ek för, Boxholm Lek och rörelse Holding i Luleå AB, Luleå Little Kids Preschool, Angered Magnus Målberg, Malmö Mats Svanlund AB, Enebyberg Nya Rågsveds Folkets hus, Stockholm Reumatikerföreningen Bollnäs-Ovanåker, Bollnäs RSMH Östersund, Östersund Skövde Arbetarekommun, Skövde TCV Tjänstecentralen i Vetlanda, Vetlanda

6 En mer nyanserad debatt tack! Ungefär 20 procent av förskolebarnen i Sverige går i de fristående förskolorna som finns i landet. Dessa fristående förskolor drivs i många olika associationsformer, såsom kooperativ, allmännyttiga stiftelser, aktiebolag med mera. En stor andel av dessa förskolor drivs av idéburna organisationer. Helt annan bild Under det senaste halvåret har företeelsen fristående förskolor blivit kraftigt ifrågasatt i media. Kritiken grundas på att ett fåtal förskolor har befunnits ha kvalitetsbrister. Den rätt onyanserade debatten har fixerats vid att fristående förskolor öppnar en möjlighet att skapa ohemula vinstuttag på skattebetalarnas bekostnad. Motsvarande kritik riktas också mot friskolor och fristående vård- och omsorgsverksamheter. Vi har på KFO dagligen kontakt med just denna typ av verksamheter, och vår bild ser helt annorlunda ut jämfört med den som målas upp i media. Fristående Förskolor ska framförallt agera i fråga om kvalitetsbegreppet inom förskoleverksamheten samt verka för en likabehandling avseende exempelvis hyressättning på kommunal nivå. Stöd från KFO Om inte debatten nyanseras finns en risk att mångfaldsutvecklingen inom vård, skola och omsorg stannar upp. Framförallt ska bilden av fristående förskolor, och då menar vill alla, visas upp från sin rätta sida. KFOs medlemmar, i det här fallet fristående förskolor, ska känna att de har stöd av sin arbetsgivarorganisation. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Flest i KFO Naturligtvis ska en så viktig samhällelig företeelse kvalitetsgranskas och diskuteras; det handlar om människors väl och ve och om skattemedel. Ett av problemen i den snedvridna debatten har varit att det inte har funnits någon sammanhållen organisation som svarat upp för de fristående förskolorna. Av de nuvarande fristående förskolorna i Sverige är 1500 stycken, det vill säga 58 procent, medlemmar i KFO. Resterande är i huvudsak medlemmar i Almega. Nytt nätverk Oaktat att KFO och Almega i viss mån är konkurrenter är det viktigt att det finns ett gemensamt nätverk som kan samordna diskussionen gentemot media, myndigheter och forsknings-/utbildningsväsendet. Det sedan någon vecka, av KFO och Almega, bildade Sveriges REDAKTION Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 Sida 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet A2017/00714/ARM a.remissvar@regeringskansliet.se Stockholm den 7 juli 2017 Remissyttrande Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Bransch Taxi och färdtjänst

Bransch Taxi och färdtjänst Bransch Taxi och färdtjänst Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbets sjukdomar/tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster inom taxi och färdtjänst. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta anmälda

Läs mer

Kampanjen Hjärnkoll. För ett psykisk friskare Sverige. Sujata Maini, kommunikatör,

Kampanjen Hjärnkoll. För ett psykisk friskare Sverige. Sujata Maini, kommunikatör, Kampanjen Hjärnkoll För ett psykisk friskare Sverige Sujata Maini, kommunikatör, sujata@handisam.se, 08-600 84 14 www.hjarnkoll.se Hjärnkolls syfte Många människor med egen erfarenhet av psykisk sjukdom

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF Sida 1 (5) Socialdepartementet S2017/01743/SF s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Stockholm den 17 maj 2017 Remissyttrande Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Bransch VVS. Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud. när du upphandlar tjänster inom VVS.

Bransch VVS. Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud. när du upphandlar tjänster inom VVS. Bransch VVS Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster inom VVS. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta anmälda olyckor som leder till sjukfrånvaro

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om Befattningsbeskrivning för förskola

KFOs lilla lathund. Om Befattningsbeskrivning för förskola KFOs lilla lathund Om Befattningsbeskrivning för förskola Om befattningsbeskrivning för förskola 4-5 Förskola 6-7 Befattningsbeskrivning för förskolechef 8 Befattningsbeskrivning för förskollärare 9 Befattningsbeskrivning

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Socialdemokraterna Sammanfattning Arbete ökar människors frihet genom egen inkomst, gemenskap och utveckling. En stark och hållbar, konkurrenskraftig ekonomi kräver en bred politik för fler jobb och full

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada

NLL-2015-02. Medarbetarstöd vid vårdskada NLL-2015-02 Medarbetarstöd vid vårdskada Hälsosjukvård- och tandvårdspersonal som varit inblandad i en incident som lett till en vårdskada är särskilt sårbara när hälso- och sjukvårdens stödsystem uppvisar

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S) Bo Hasselblad (M) Lennart

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar. December 2016

Förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar. December 2016 Förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar December 2016 Introduktion Den här webb-presentationen riktar sig till förtroendevalda politiker i kommuner landsting och regioner. Den är tänkt att

Läs mer

Attitydkampanjen (H)järnkoll 2010-2014

Attitydkampanjen (H)järnkoll 2010-2014 Attitydkampanjen (H)järnkoll 2010-2014 NSPH www.nsph.se Handisam www.hjärnkoll.se Sonny Wåhlstedt Samordnare VG Hjärnkoll en bakgrund Ångesttillstånd och den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa i åldrarna

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket

Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket Inledning Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning för att tydliggöra

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hushållsnära tjänster Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Hej, jag

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Vilka skador ska anmälas?

Vilka skador ska anmälas? Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Konflikter på arbetsplatsen

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Björn Jidéus Hjälp vid förhandlingar

Läs mer

Arbetsrätt inom konsultbranschen

Arbetsrätt inom konsultbranschen Arbetsrätt inom konsultbranschen på Luleå 27 oktober 2016 Almegas sju förbund på Vi finns nära dig Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Stockholm Örebro Linköping på Göteborg Växjö Malmö Vi som arbetar i Norr

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Riskbedömning och konsekvensanalys enligt AFS 2001:1 inom Daglig verksamhet för funktionshindrade

Riskbedömning och konsekvensanalys enligt AFS 2001:1 inom Daglig verksamhet för funktionshindrade HR Verksamhet 1 (5) Handläggare; Carolina Käll och Karolina Thorsson Version; 2 Datum; 2009-05-18 Bilaga 2 Riskbedömning och konsekvensanalys enligt AFS 2001:1 inom Daglig verksamhet för funktionshindrade

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och sociala miljön på arbetet,

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget. En hög

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Distansarbete och tillfälligt hemarbete

Distansarbete och tillfälligt hemarbete GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen Hilding Sjödén Avd.dir. 2006-01-23Dnr F1 230/06 Distansarbete och tillfälligt hemarbete Definitioner Med distansarbete avses arbete som en anställd efter skriftlig

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer