KurSPrograM Våren 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KurSPrograM Våren 2012"

Transkript

1 kursprogram Våren 2012

2 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring 30 nya avtal. Så snart vart och ett av avtalen är träffade kommer vi att lägga ut tider för informationsträffar. Håll utkik efter nyheter kring avtalsrörelsen på Några nyheter i kursutbudet är ett lunchmöte om Hälsa, stress och skadligt bruk, och så gör vi en djupdykning i ämnet Offentlig upphandling inom vård och omsorg. En nygammal populär kurs är ständigt aktuella Arbetstid personlig assistans. NYHET! Från och med vårterminens kurser ska du gå in på och göra din anmälan. Varmt välkommen! Vårens kurser 2012 Arbetsgivaransvaret 3 Arbetslagsledarutbildning friskolor 5 Arbetsmiljöarbete inom personlig assistans 4 Arbetsrätt 3 Arbetstid personlig assistans 3 Att dokumentera elevers och barns behov av stöd 9 Bokföring grundkurs 8 Halvdags- och lunchseminarier Konflikthantering 5 Krishantering 5 Ledarskap och personlig utveckling 6 Camilla Andersson Utbildningsansvarig Medarbetarsamtal grundkurs 6 Medieträning och journalistkontakter 8 Ny som chef 5 Offentlig upphandling inom vård och omsorg 8 Personlig assistans 9 Samtal om känsliga frågor 6 Styrelsearbete 8 Systematiskt arbetsmiljöarbete 4 Kursanmälan 11

3 arbetsrätt Arbetsgivaransvaret Kursen ger grundläggande kunskaper om arbetsgivarens ansvar för personalen; det gäller lagar, lönesättning, administration, allmänna anställningsvillkor, anställning och uppsägning av personal, kontakt med facket samt arbetsmiljöfrågor, pensioner och försäkringar. Kursen är skräddarsydd för respektive kollektivavtal och riktar sig främst till nya styrelseledamöter och ny personal med arbetsgivaransvar. FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR Målgrupp: Styrelseledamöter, personalansvariga, rektorer och föreståndare Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor Kurs Nr: A002/12 När: 22 februari 2012 Var: Borlänge Arbetsrätt Kursen ger kunskaper om det arbetsrättsliga systemet med tonvikt på anställningsskydd, medbestämmande och ledighetslagar. Kursen vänder sig till samtliga medlemsföretag. Målet är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om vilka regler som är tillämpliga och vilka åtgärder som måste vidtas. SAMTLIGA AVTALSOMRÅDEN Målgrupp: Chefer, personalansvariga och arbetsledare Kurs Nr: A003/12 När: 23 februari 2012 Kurs Nr: A006/12 När: 1 mars 2012 PERSONLIG ASSISTANS Målgrupp: Styrelseledamöter och personalansvariga Avtalsområde: Personlig assistans Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: A010/12 När: mars 2012 IDEELLA ORGANISATIONER Målgrupp: Styrelseledamöter och personalansvariga Avtalsområde: Ideella organisationer Kurs Nr: A005/12 När: 29 februari 2012 Hälsa, vård och övrig omsorg Målgrupp: Styrelseledamöter och personalansvariga Avtalsområde: Hälsa, vård och övrig omsorg Kurs Nr: A011/12 När: 22 mars 2012 Arbetskooperativ Målgrupp: Styrelseledamöter och personalansvariga Avtalsområde: Arbetskooperativ Kurs Nr: A008/12 När: 14 mars 2012 Arbetstid personlig assistans På kursen går vi igenom de regler som finns enligt lag och kollektivavtal beträffande arbetstid på personlig assistansområdet. Fokus på kursen kommer att läggas på arbetstidsmåttet liksom hur reglerna om arbetstidens förläggning kan och bör tillämpas. Stort utrymme ges åt diskussioner, praktisk problemlösning och grupparbeten. PERSONLIG ASSISTANS Målgrupp: Styrelseledamöter och personalansvariga Avtalsområde: Personlig assistans Kurs Nr: A013/12 När: 27 mars

4 arbetsrätt Arbetsmiljöarbete inom personlig assistans Funderar du över vad ditt ansvar för arbetsmiljön innebär? Eller har du inte kommit igång med arbetsmiljöarbetet? På kursen redovisas vad föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete säger och exempel ges på hur man i praktiken kan arbeta efter föreskriften inom personlig assistans. Kursen belyser frågan om vem som har ansvar för arbetsmiljön. Deltagarna får också kortfattad information om arbetsmiljölagen och om rehabilitering. Personlig assistans Målgrupp: Styrelseledamöter och personalansvariga Avtalsområde: Personlig assistans Kurs Nr: A024/12 När: 9 maj 2012 Systematiskt arbetsmiljöarbete Funderar du över vad ditt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare eller chef innebär? Eller har du inte fått ordentlig ordning på arbetsmiljöarbetet? Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete trädde i kraft den 1 juli 2001 och gäller på alla arbetsplatser. På kursen redovisas vad föreskriften säger och exempel ges på hur man i praktiken kan arbeta efter föreskriften. Kursen belyser frågan om vem som har ansvar för arbetsmiljön. Deltagarna får också kortfattad information om arbetsmiljölagen och om rehabilitering. Kursen är av grundläggande karaktär och riktar sig till KFOs samtliga avtalsområden. SAMTLIGA AVTALSOMRÅDEN Målgrupp: Styrelseledamöter, chefer och arbetsmiljöansvariga Kurs Nr: A001/12 När: 14 februari 2012 Kurs Nr: A009/12 När: 20 mars 2012 Var: Malmö Kurs Nr: A029/12 När: 29 maj 2012 Var: Umeå 4

5 ledarskap Ny som chef Kursen vänder sig till dig som chef med personalansvar och högst 1,5 års chefserfarenhet. Med längre erfarenhet är du också välkommen men var vänlig kontakta kursledaren Carina Lätt, Chefskonsulten. Utbildningen hjälper dig att hitta din nya yrkesroll. Genom att träna ett antal grundläggande chefsverktyg och lära känna dig själv som ledare blir du tryggare i rollen. Kursen är utformad i tre delområden: Chefsrollen Arbetsgruppen Personlig effektivitet och balans mellan jobb och fritid. FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR Målgrupp: Chefer och arbetsledare Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: A022/12 När: 7 8 maj 2012 Kurs Nr: A030/12 När: maj 2012 Var: Umeå Konflikthantering Att vara oenig eller osams är en sak, att ha svåra konflikter är något annat. De flesta tycker att det är obehagligt att tala om konflikter och vill helst inte erkänna att de finns. Men det finns goda krafter i konflikter som hjälper oss att utvecklas som individer och grupper men också att utveckla verksamheten. Det viktiga är att hitta arbetssätt och mod att utforska vad det handlar om och att sen ta itu med problematiken. Det är också viktigt att se att den stora mängd energi som går åt till att leva i en konfliktfylld arbetssituation i stället kan användas till kreativt och utvecklande arbete. Under kursen går vi igenom teori och praktiska arbetssätt för att upptäcka och hantera konflikter. SAMTLIGA AVTALSOMRÅDEN Målgrupp: Chefer, arbetsledare och personalansvariga Kurs Nr: A004/12 När: 29 februari 2012 Kurs Nr: A025/12 När: 10 maj 2012 Var: Malmö Krishantering Hur väl förberedd är du som chef eller arbetsledare att ta hand om en anställd som råkat ut för rån, hot, våld eller en olycka på arbetsplatsen? Finns det en effektiv känd plan för att hantera sådana situationer? För att förstå och stötta en anställd behövs kunskaper om hur de psykologiska eftereffekterna tar sig uttryck och en samtalsteknik som underlättar kontakten och bidrar till en effektiv rehabilitering. SAMTLIGA AVTALSOMRÅDEN Målgrupp: Chefer, arbetsledare och personalansvariga Kurs Nr: A018/12 När: 19 april 2012 Var: Malmö Kurs Nr: A021/12 När: 3 maj 2012 Var: Umeå Bra upplägg! Kompendiet och mina anteckningar kommer att användas! Från kursen Ny som chef Arbetslagsledarutbildning friskolor Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap och förståelse för ledarrollen, arbetslagsledarens roll och hur ett ledarskap påverkar verksamheten. Arbetslagsledarna kommer under utbildningsdagarna att ha möjlighet att identifiera starka och svaga sidor hos sig själva för att kunna utveckla det egna ledarskapet. Utbildningen bygger på teoretisk genomgång, praktiska övningar, reflektioner samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen. Utbildningen fokuserar på fyra huvudsakliga delar: Rollen som arbetslagsledare Arbetslaget/arbetsgruppen Kommunikationen i gruppen Det personliga ledarskapet FRISTÅENDE SKOLOR Målgrupp: Chefer och arbetsledare Avtalsområde: Fristående skolor Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: A012/12 När: mars 2012 Var: Malmö 5

6 ledarskap Ledarskap och personlig utveckling Kursen är upplevelsebaserad och kräver att du genomgått kursen Ny som chef eller har varit ledare under en lite längre tid och skaffat dig erfarenheter i ditt ledarskap. Målet med kursen är att du ska kunna fördjupa dina kunskaper avseende ditt eget ledarskap och finna din personliga modell för utvecklande ledarskap. För att lära känna hur vi genom vår personliga ledarstil påverkar och påverkas i relationer och situationer arbetar vi med upplevelse- och erfarenhetsbaserade metoder som samtal, reflektion, rollspel, experimentella övningar, ledarskapstester och coachning. Utbildningen ger dig perspektiv på dig själv i aktiv gemenskap med högst 14 andra ledare som också kommer att ha erfarenhet av ledarskapet. Du har själv chans att påverka innehållet under kursens gång och få de verktyg och svar som just du behöver för att gå vidare i ditt ledarskap och arbetsliv. Innehåll: Vem jag är som ledare Hur andra ser på mig som ledare Självkännedom som verktyg i min ledarutveckling Coachning i utveckling av individer och grupper Konflikthantering och min egen stil som problemlösare Hur jag kan utvecklas vidare i mitt personliga ledarskap Övergripande planering och reflektion FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR Målgrupp: Chefer och arbetsledare Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: A015/12 När: april 2012 Kurs Nr: A026/12 När: maj 2012 Mycket givande! Väl genomtänkt och praktiskt! Från kursen Medarbetarsamtal - grundkurs Medarbetarsamtal grundkurs Alla i verksamheten behöver sitta ner på ett planerat, väl förberett sätt för att samtala om framtiden, om hur vi som individer ska samspela med varandra och hur vi ska hantera våra arbetsuppgifter. Medarbetarsamtalet är just ett sådant samtal. Det fokuserar på medarbetarens behov och önskemål. I andra hand belyses chefens situation. Medarbetarsamtalet är en rättighet för varje medarbetare och ett ledningsverktyg för varje chef. SAMTLIGA AVTALSOMRÅDEN Målgrupp: Chefer och arbetsledare på alla nivåer Kurs Nr: A016/12 När: 17 april 2012 Kurs Nr: A023/12 När: 8 maj 2012 Samtal om känsliga frågor Detta är en kurs som vänder sig till arbetsgivare och verksamhetsansvariga som vill utveckla sin förmåga att samtala med medarbetare om frågor som kan upplevas som besvärliga. Kursen kommer att behandla samarbetssvårigheter, alkoholproblem, medarbetare som inte motsvarar arbetskrav med mera. Samtliga medlemsföretag Målgrupp: Chefer och arbetsmiljöansvariga medlemsföretag Kurs Nr: A027/12 När: 22 maj

7 7

8 övriga kurser Bokföring grundkurs Kursen ger grundläggande kunskaper i bokföring. I flera praktiska exempel får vi lära oss bokföringsteknik, hur sammanhangen i bokföringen fungerar, och hur ett rättvisande resultat framkommer i bokslutet. Vi lär oss läsa ekonomiska rapporter och förklarar sambanden mellan resultat- och balansräkning. Vare sig din uppgift är att sköta bokföringen eller att vara mottagare av rapporter så är det här kursen för dig! Kursen ger dig insikter som hjälper dig att förstå och att ställa krav på bättre rapportering. SAMTLIGA AVTALSOMRÅDEN Målgrupp: Kassörer, ekonomiansvariga m fl Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: A007/12 När: 6 7 mars 2012 Medieträning och journalistkontakter Ett möte med en journalist är en möjlighet, inte ett hot. Det gäller både i medgång och motgång. För att kunna utnyttja den möjligheten maximalt gäller det att vara förberedd. Den här utbildningen förbereder deltagarna för att kunna möta den tredje statsmakten på bästa sätt. Det handlar om kunskap och retorik, det handlar om teori och praktik. Teorin handlar bland annat om hur journalister och redaktioner arbetar och fungerar. Deltagarna får också konkreta råd och tips kring vad de ska tänka på före, under och efter en intervju. Praktiken handlar om att deltagarna blir intervjuade framför kamera. Samtliga avtalsområden Målgrupp: Chefer, arbetsledare och personalansvariga Pris: kr inkl moms Kurs Nr: A020/12 När: 25 april 2012 Offentlig upphandling inom vård och omsorg KFO anordnar i samarbete med Famna, branschorganisation för vård och omsorg utan vinstsyfte, en kursdag för KFOs medlemmar inom avtalsområdet hälsa, vård och övrig omsorg. Kursen riktar sig till personer med viss erfarenhet av upphandling inom området för vård och omsorg. Kursen omfattar en genomgång av regelverket i LOU med tyngdpunkt på upphandling av vård och omsorg. Särskild vikt läggs vid kvalitetsparametrar i förfrågningsunderlaget och vid anbudsprövning och anbudsutvärdering med genomgång av såväl lagbestämmelser som aktuell rättspraxis inom området. HÄLSA, VÅRD och övrig omsorg Målgrupp: Chefer och arbetsledare Avtalsområde: Hälsa, vård och övrig omsorg Kurs Nr: A032/12 När: 3 april 2012 Bästa kursen jag gått! Användbart i vardagen/praktiken. Kommer att gå denna regelbundet för att friska upp och få idéer och tips! Från kursen Arbetsgivaransvaret personlig assistans Styrelsearbete Utbildningen ska resultera i ett effektivare styrelsearbete. Kursen kommer att behandla styrelsens roll och ansvar, områden och arbetsformer samt själva styrelsemötets genomförande. FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR, IDELLA ORGANISATIONER, KURSGÅRDAR & KONFERENSANLÄGG- NINGAR, PERSONLIG ASSISTANS SAMT HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Målgrupp: Styrelseledamöter m fl Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor, idella organisationer, kursgårdar & konferensanläggningar, personlig assistans samt hälsa, vård & övrig omsorg Pris: kr inkl moms Kurs Nr: A028/12 När: 23 maj

9 övriga kurser Att dokumentera elevers och barns behov av stöd Tystnads- och anmälningsplikter i förskola och friskola En ny skollag gäller sedan Tidigare lagstiftning har ändrats. Kraven på att dokumentera har ökat, och många av de bestämmelser som tidigare bara har gällt i kommunal skola har införts även i friskolor och fristående förskolor. Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen. Olika tystnadspliktbestämmelser för fristående förskola, fritidshem och skola sammanförs i samma paragraf. Bestämmelser om disciplinära ingripanden förtydligas och utvidgas i den nya skollagen. En ny anmälningsplikt till rektor eller förskolechef gäller för förskole- och skolpersonal, när barn utsätts för kränkande behandling. Dessutom finns en anmälningsplikt för skolpersonal när en elev kan behöva särskilt stöd. Från 2013 kommer även en Lex Sarah att införas i skollagen som innebär att oliksa slags missförhållanden måste rapporteras till ledningen. Vid kursdagen behandlas dessutom frågor om dokumentationens betydelse och krav på dokumentation då ett barn eller en elev behöver stöd. Frågor om t ex åtgärdsprogram, IUP, utredningar vid kränkande behandling och vid utvecklingssamtal tas upp samt regler om anmälningsplikt då barn misstänks fara illa. Kursen leds av Staffan Olsson, författare och sedan många år tillbaka föreläsare i frågor som rör kursens ämnen. Han har bl a skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur Varje deltagare får en omfattande dokumentation samt möjlighet att inom sex månader utan extra kostnad ställa frågor till kursledaren inom kursens område. FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR Målgrupp: Styrelseledamöter, personalansvariga, rektorer och föreståndare Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor Kurs Nr: A031/12 När: 4 april 2012 Var: Malmö Personlig assistans Tystnads- och anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 Vid kursen ges praktisk och konkret information och många exempel om de bestämmelser som finns i lagar och avtal om sekretess och tystnadsplikt. Kursen behandlar även reglerna i LSS om kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt. Vi kommer att visa hur tystnadsplikt och tre anmälningsoch rapporteringsplikter kan hanteras klokt och vad som händer om man bryter mot bestämmelserna. Nyheter: Vid kursen beskrivs tre nya bestämmelser i LSS från 2011 om tillståndskrav och tillsyn vid personlig assistans, ett starkare barnperspektiv samt en lag om registerkontroll i verksamheten. Dessutom tas den lagstiftning upp som från 1 juli 2011 leder till förändringar i Lex Sarah, t ex när det gäller kraven på dokumentation och på rapporteringsskyldighet till ledningen vid missförhållanden. Kursen leds av Staffan Olsson, sakkunnig i frågor om tystnadsplikt och sekretess. Han har skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i personlig assistans inom LSS, Studentlitteratur Varje deltagare får en omfattande dokumentation samt möjlighet att inom sex månader utan extra kostnad ställa frågor till kursledaren inom kursens område. PERSONLIG ASSISTANS Målgrupp: Styrelseledamöter personal- och utbildningsansvariga samt andra nyckelpersoner inom avtalsområdet Avtalsområde: Personlig assistans Kurs Nr: A017/12 När: 18 april 2012 Kurs Nr: A019/12 När: 23 april 2012 Kurs Nr: A014/12 När: 19 april

10 Halvdags- & lunchseminarier Halvdag: Hantering av ferielön Under halvdagen går vi igenom grunderna för beräkning av ferielön i KFO-avtalet. Du får lära dig hur anställningstid, sysselsättningsgrad och frånvaro påverkar ferielönen under jul- och sommarferier samt när anställda slutar under terminstid (Ferieslutlön) Vi går också igenom beräkning av ferielöneskuld till bokslut och för löpande bokföring. Kursdokumentationen innehåller en exempelsamling på hur man ska beräkna ferielön i några olika situationer. Utbildningen utförs av Göran Klingberg, HRFokus AB. HRFokus AB har utvecklat programvaran Skolboxen som automatiskt beräknar rätt ferielön på det ni rapporterar i ert lönesystem. Det krävs inga förkunskaper för kursen. FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR Målgrupp: Styrelseledamöter, personalansvariga, rektorer och föreståndare Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: B003/12 När: 24 april 2012 Lunchmöte: Hälsa, stress och skadligt bruk Många som hamnar i en stressfylld tillvaro i livet tar till exempel alkohol eller droger i syfte att må bättre, vilket kan leda till ett skadligt bruk. Varför? Välkomna till ett intressant seminarium om självmedicinering och dess konsekvenser på arbetsplatsen. Några av de punkter som kommer att beröras är: Stress, orsak och verkan Stress och preparat Vad kostar ohälsa företaget Friskfaktorer i arbetslivet Samtliga avtalsområden Målgrupp: Chefer, arbetsledare och personalansvariga Pris: 800 kronor inkl moms Kurs Nr: B001/12 När: 25 januari 2012 Kurs Nr: B004/12 När: 25 april 2012 Matnyttigt och intressanta verktyg, bra att bolla mellan teori och praktik! Från kursen Konflikthantering 10

11 Halvdags- & lunchseminarier Halvdag: Lönesamtal Hur genomför man ett lönesamtal? Lönesamtalen på arbetsmarknaden innehåller normalt beslut om lönesamtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. På kursen går vi igenom metodiken för lönesamtalet och kopplingen mellan lönesamtal och verksamhetens mål och lönepolitik. FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR, PERSONLIG ASSISTANS, ARBETSKOOPERATIV, IDEELLA ORGANISATIONER, HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG Målgrupp: Chefer, personalansvariga och arbetsledare Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor, personlig assistans, arbetskooperativ, ideella organisationer, hälsa, vård & övrig omsorg Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: B002/12 När: 15 mars 2012 Anmälan Anmäl dig på vår hemsida under fliken kurser. Vi kommer till dig! Har du svårt att komma ifrån kan vi komma till din hemort och hålla utbildning. Vid eventuella frågor, ring eller mejla Återbud eller ändring av anmälan: Meddela KFO omgående om anmälan ändras eller dras tillbaka. Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget. Obs! Kursanmälan är bindande! Är kursen fullbokad erbjuder vi plats på väntelista. Vid för få anmälningar till en kurs förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. 11

12 Grafisk formgivning: Fungera Kommunikation Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO Besöksadress: Klara södra kyrkogata 1 Postadress: Box , Stockholm Tel: Fax: Mail:

KurSPrograM hösten 2012

KurSPrograM hösten 2012 kursprogram hösten 2012 En höst fylld av kurser Arbetsgivarföreningen KFO arrangerar utbildningar både för nyblivna arbetsgivare och erfarna ledare. Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för sina anställda.

Läs mer

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 2012-02-29 12/35 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 Stärk dina kunskaper om viktig

Läs mer

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok för Lex Sarah 2013-09-20 13/99 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) LSS och personlig assistans bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens nya handbok

Läs mer

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah

LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning och Socialstyrelsens handbok för Lex Sarah 2014-12-22 15/38 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/företaget Socialnämnden (motsv) Enskilda assistansanordnare LSS och personlig assistans - bl.a. ny viktig lagstiftning

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget. En hög

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Barns säkerhet och stöd i förskolan

Barns säkerhet och stöd i förskolan 2013-09-23 13/48 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till skolledare/förskolechefer, förskolekooperativ Friskolor Barns säkerhet och stöd

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

2012-01-25 12/32. Friskolor

2012-01-25 12/32. Friskolor 2012-01-25 12/32 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till skolledare/förskolechefer, elevhälsopersonal och förskolekooperativ Friskolor

Läs mer

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4-5 Sid 6 Sid 7 Sid 8-9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-21 UTBILDNINGAR 2016 ÅRSPLAN INTRODUKTION ARBETSMILJÖ

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18-19 UTBILDNINGAR 2015 ÅRSPLAN INTRODUKTION LSS

Läs mer

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående! 2014-12-22 15/39 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016

UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016 UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14-15 Sid 16 UTBILDNINGAR 2016 ÅRSPLAN INTRODUKTION ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Bli en bättre chef Målet med utbildningen är att du som chef/ledare ska känna dig starkare

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans

Kursprogram FTF facket för försäkring och finans Kursprogram 2017 FTF facket för försäkring och finans Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Ansvarsfrågor i förskola och skola

Ansvarsfrågor i förskola och skola 2014-12-19 15/33 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till rektorer/förskolechefer Friskolor Fristående förskolor Ansvarsfrågor i förskola

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

/37. Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv)

/37. Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) 2007-02-14 07/37 Nya sekretessregler från hösten 2006 presenteras vid kursen bl.a. för skola, skolhälsovård och socialtjänst. Även ev. nya lagförslag från regeringen! Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning LÖNANDE 2017 KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Välkommen till våra utbildningar Företagsanpassat Skräddarsytt Med rätt kunskap vet du hur du utvecklar din verksamhet på bästa

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola 2012-02-07 12/30 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) f v b till Skolor Förskolor Fritidshem Fackliga företrädare Friskolor Arbetsrätt för

Läs mer

Utbildningsprogram 2012

Utbildningsprogram 2012 Utbildningsprogram 2012 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNGT ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. Förutom de kurser som finns beskrivna i denna

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Webbkonferens om nya föreskriften AFS 2015:4 SKL och Pacta, i samarbete med Suntarbetsliv 1 Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 5 april

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 INTRODUKTION - dagtid Sid 4 INTRODUKTION - kvällstid Sid 5 LSS OCH YRKESROLLEN Sid 6 Sid 7 ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER BRANDSKYDD Sid

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02

Arbetsmiljöhandbok. Dokumentdatum: 2015-04-02 0 Register Arbetsmiljöhandbok 205-04-02 () Flik Innehåll 0 Register 02 Inledning 03 Arbetsmiljöpolicy 04 Samverkan i arbetsmiljöarbetet 05 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 05. Blankett för fördelning

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 Sida 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet A2017/00714/ARM a.remissvar@regeringskansliet.se Stockholm den 7 juli 2017 Remissyttrande Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU

Läs mer

BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post:

BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post: Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post: arbetsmiljo@bya.se Webb: www.bya.se

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

BYA s Arbetsmiljöutbildningar

BYA s Arbetsmiljöutbildningar Kurskatalog 2014 BYA s Arbetsmiljöutbildningar BYA erbjuder både grundutbildningar i arbetsmiljö och utbildning inom specifika ämnen inom arbetsmiljöområdet. BYA/Arbetsmiljö genomför även företagsanpassade

Läs mer

KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning

KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning KURSINBJUDAN Ledarskapsutbildning Datum: 30 januari 2014 Plats: Medlefors Konferens, Skellefteå "För att kunna leda andra behöver jag kunna leda mig själv". Det är utgångspunkten för den ledarskapsutbildning

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö 1 Arbetsmiljölagen: vidta alla åtgärder Föreskrifterna förtydligar

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

BYA s Arbetsmiljöutbildningar

BYA s Arbetsmiljöutbildningar Kurskatalog 2016 BYA s Arbetsmiljöutbildningar BYA Arbetsmiljös uppdrag är att tillgodose bevakningsbranschens behov av utbildning och projekt inom arbetsmiljö. Utbildningarna ska i första hand ge grundläggande

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Sekretess i lokal samverkan för ensamkommande barn

Sekretess i lokal samverkan för ensamkommande barn 2015-09-07 15/108 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) fvb till rektorer/skolledare/förskolechefer, elevhälsopersonal och förskolekooperativ

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hälsa, vård och övrig omsorg Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Johan Rydstedt

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer