KurSPrograM Våren 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KurSPrograM Våren 2012"

Transkript

1 kursprogram Våren 2012

2 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring 30 nya avtal. Så snart vart och ett av avtalen är träffade kommer vi att lägga ut tider för informationsträffar. Håll utkik efter nyheter kring avtalsrörelsen på Några nyheter i kursutbudet är ett lunchmöte om Hälsa, stress och skadligt bruk, och så gör vi en djupdykning i ämnet Offentlig upphandling inom vård och omsorg. En nygammal populär kurs är ständigt aktuella Arbetstid personlig assistans. NYHET! Från och med vårterminens kurser ska du gå in på och göra din anmälan. Varmt välkommen! Vårens kurser 2012 Arbetsgivaransvaret 3 Arbetslagsledarutbildning friskolor 5 Arbetsmiljöarbete inom personlig assistans 4 Arbetsrätt 3 Arbetstid personlig assistans 3 Att dokumentera elevers och barns behov av stöd 9 Bokföring grundkurs 8 Halvdags- och lunchseminarier Konflikthantering 5 Krishantering 5 Ledarskap och personlig utveckling 6 Camilla Andersson Utbildningsansvarig Medarbetarsamtal grundkurs 6 Medieträning och journalistkontakter 8 Ny som chef 5 Offentlig upphandling inom vård och omsorg 8 Personlig assistans 9 Samtal om känsliga frågor 6 Styrelsearbete 8 Systematiskt arbetsmiljöarbete 4 Kursanmälan 11

3 arbetsrätt Arbetsgivaransvaret Kursen ger grundläggande kunskaper om arbetsgivarens ansvar för personalen; det gäller lagar, lönesättning, administration, allmänna anställningsvillkor, anställning och uppsägning av personal, kontakt med facket samt arbetsmiljöfrågor, pensioner och försäkringar. Kursen är skräddarsydd för respektive kollektivavtal och riktar sig främst till nya styrelseledamöter och ny personal med arbetsgivaransvar. FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR Målgrupp: Styrelseledamöter, personalansvariga, rektorer och föreståndare Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor Kurs Nr: A002/12 När: 22 februari 2012 Var: Borlänge Arbetsrätt Kursen ger kunskaper om det arbetsrättsliga systemet med tonvikt på anställningsskydd, medbestämmande och ledighetslagar. Kursen vänder sig till samtliga medlemsföretag. Målet är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om vilka regler som är tillämpliga och vilka åtgärder som måste vidtas. SAMTLIGA AVTALSOMRÅDEN Målgrupp: Chefer, personalansvariga och arbetsledare Kurs Nr: A003/12 När: 23 februari 2012 Kurs Nr: A006/12 När: 1 mars 2012 PERSONLIG ASSISTANS Målgrupp: Styrelseledamöter och personalansvariga Avtalsområde: Personlig assistans Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: A010/12 När: mars 2012 IDEELLA ORGANISATIONER Målgrupp: Styrelseledamöter och personalansvariga Avtalsområde: Ideella organisationer Kurs Nr: A005/12 När: 29 februari 2012 Hälsa, vård och övrig omsorg Målgrupp: Styrelseledamöter och personalansvariga Avtalsområde: Hälsa, vård och övrig omsorg Kurs Nr: A011/12 När: 22 mars 2012 Arbetskooperativ Målgrupp: Styrelseledamöter och personalansvariga Avtalsområde: Arbetskooperativ Kurs Nr: A008/12 När: 14 mars 2012 Arbetstid personlig assistans På kursen går vi igenom de regler som finns enligt lag och kollektivavtal beträffande arbetstid på personlig assistansområdet. Fokus på kursen kommer att läggas på arbetstidsmåttet liksom hur reglerna om arbetstidens förläggning kan och bör tillämpas. Stort utrymme ges åt diskussioner, praktisk problemlösning och grupparbeten. PERSONLIG ASSISTANS Målgrupp: Styrelseledamöter och personalansvariga Avtalsområde: Personlig assistans Kurs Nr: A013/12 När: 27 mars

4 arbetsrätt Arbetsmiljöarbete inom personlig assistans Funderar du över vad ditt ansvar för arbetsmiljön innebär? Eller har du inte kommit igång med arbetsmiljöarbetet? På kursen redovisas vad föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete säger och exempel ges på hur man i praktiken kan arbeta efter föreskriften inom personlig assistans. Kursen belyser frågan om vem som har ansvar för arbetsmiljön. Deltagarna får också kortfattad information om arbetsmiljölagen och om rehabilitering. Personlig assistans Målgrupp: Styrelseledamöter och personalansvariga Avtalsområde: Personlig assistans Kurs Nr: A024/12 När: 9 maj 2012 Systematiskt arbetsmiljöarbete Funderar du över vad ditt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare eller chef innebär? Eller har du inte fått ordentlig ordning på arbetsmiljöarbetet? Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete trädde i kraft den 1 juli 2001 och gäller på alla arbetsplatser. På kursen redovisas vad föreskriften säger och exempel ges på hur man i praktiken kan arbeta efter föreskriften. Kursen belyser frågan om vem som har ansvar för arbetsmiljön. Deltagarna får också kortfattad information om arbetsmiljölagen och om rehabilitering. Kursen är av grundläggande karaktär och riktar sig till KFOs samtliga avtalsområden. SAMTLIGA AVTALSOMRÅDEN Målgrupp: Styrelseledamöter, chefer och arbetsmiljöansvariga Kurs Nr: A001/12 När: 14 februari 2012 Kurs Nr: A009/12 När: 20 mars 2012 Var: Malmö Kurs Nr: A029/12 När: 29 maj 2012 Var: Umeå 4

5 ledarskap Ny som chef Kursen vänder sig till dig som chef med personalansvar och högst 1,5 års chefserfarenhet. Med längre erfarenhet är du också välkommen men var vänlig kontakta kursledaren Carina Lätt, Chefskonsulten. Utbildningen hjälper dig att hitta din nya yrkesroll. Genom att träna ett antal grundläggande chefsverktyg och lära känna dig själv som ledare blir du tryggare i rollen. Kursen är utformad i tre delområden: Chefsrollen Arbetsgruppen Personlig effektivitet och balans mellan jobb och fritid. FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR Målgrupp: Chefer och arbetsledare Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: A022/12 När: 7 8 maj 2012 Kurs Nr: A030/12 När: maj 2012 Var: Umeå Konflikthantering Att vara oenig eller osams är en sak, att ha svåra konflikter är något annat. De flesta tycker att det är obehagligt att tala om konflikter och vill helst inte erkänna att de finns. Men det finns goda krafter i konflikter som hjälper oss att utvecklas som individer och grupper men också att utveckla verksamheten. Det viktiga är att hitta arbetssätt och mod att utforska vad det handlar om och att sen ta itu med problematiken. Det är också viktigt att se att den stora mängd energi som går åt till att leva i en konfliktfylld arbetssituation i stället kan användas till kreativt och utvecklande arbete. Under kursen går vi igenom teori och praktiska arbetssätt för att upptäcka och hantera konflikter. SAMTLIGA AVTALSOMRÅDEN Målgrupp: Chefer, arbetsledare och personalansvariga Kurs Nr: A004/12 När: 29 februari 2012 Kurs Nr: A025/12 När: 10 maj 2012 Var: Malmö Krishantering Hur väl förberedd är du som chef eller arbetsledare att ta hand om en anställd som råkat ut för rån, hot, våld eller en olycka på arbetsplatsen? Finns det en effektiv känd plan för att hantera sådana situationer? För att förstå och stötta en anställd behövs kunskaper om hur de psykologiska eftereffekterna tar sig uttryck och en samtalsteknik som underlättar kontakten och bidrar till en effektiv rehabilitering. SAMTLIGA AVTALSOMRÅDEN Målgrupp: Chefer, arbetsledare och personalansvariga Kurs Nr: A018/12 När: 19 april 2012 Var: Malmö Kurs Nr: A021/12 När: 3 maj 2012 Var: Umeå Bra upplägg! Kompendiet och mina anteckningar kommer att användas! Från kursen Ny som chef Arbetslagsledarutbildning friskolor Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap och förståelse för ledarrollen, arbetslagsledarens roll och hur ett ledarskap påverkar verksamheten. Arbetslagsledarna kommer under utbildningsdagarna att ha möjlighet att identifiera starka och svaga sidor hos sig själva för att kunna utveckla det egna ledarskapet. Utbildningen bygger på teoretisk genomgång, praktiska övningar, reflektioner samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen. Utbildningen fokuserar på fyra huvudsakliga delar: Rollen som arbetslagsledare Arbetslaget/arbetsgruppen Kommunikationen i gruppen Det personliga ledarskapet FRISTÅENDE SKOLOR Målgrupp: Chefer och arbetsledare Avtalsområde: Fristående skolor Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: A012/12 När: mars 2012 Var: Malmö 5

6 ledarskap Ledarskap och personlig utveckling Kursen är upplevelsebaserad och kräver att du genomgått kursen Ny som chef eller har varit ledare under en lite längre tid och skaffat dig erfarenheter i ditt ledarskap. Målet med kursen är att du ska kunna fördjupa dina kunskaper avseende ditt eget ledarskap och finna din personliga modell för utvecklande ledarskap. För att lära känna hur vi genom vår personliga ledarstil påverkar och påverkas i relationer och situationer arbetar vi med upplevelse- och erfarenhetsbaserade metoder som samtal, reflektion, rollspel, experimentella övningar, ledarskapstester och coachning. Utbildningen ger dig perspektiv på dig själv i aktiv gemenskap med högst 14 andra ledare som också kommer att ha erfarenhet av ledarskapet. Du har själv chans att påverka innehållet under kursens gång och få de verktyg och svar som just du behöver för att gå vidare i ditt ledarskap och arbetsliv. Innehåll: Vem jag är som ledare Hur andra ser på mig som ledare Självkännedom som verktyg i min ledarutveckling Coachning i utveckling av individer och grupper Konflikthantering och min egen stil som problemlösare Hur jag kan utvecklas vidare i mitt personliga ledarskap Övergripande planering och reflektion FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR Målgrupp: Chefer och arbetsledare Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: A015/12 När: april 2012 Kurs Nr: A026/12 När: maj 2012 Mycket givande! Väl genomtänkt och praktiskt! Från kursen Medarbetarsamtal - grundkurs Medarbetarsamtal grundkurs Alla i verksamheten behöver sitta ner på ett planerat, väl förberett sätt för att samtala om framtiden, om hur vi som individer ska samspela med varandra och hur vi ska hantera våra arbetsuppgifter. Medarbetarsamtalet är just ett sådant samtal. Det fokuserar på medarbetarens behov och önskemål. I andra hand belyses chefens situation. Medarbetarsamtalet är en rättighet för varje medarbetare och ett ledningsverktyg för varje chef. SAMTLIGA AVTALSOMRÅDEN Målgrupp: Chefer och arbetsledare på alla nivåer Kurs Nr: A016/12 När: 17 april 2012 Kurs Nr: A023/12 När: 8 maj 2012 Samtal om känsliga frågor Detta är en kurs som vänder sig till arbetsgivare och verksamhetsansvariga som vill utveckla sin förmåga att samtala med medarbetare om frågor som kan upplevas som besvärliga. Kursen kommer att behandla samarbetssvårigheter, alkoholproblem, medarbetare som inte motsvarar arbetskrav med mera. Samtliga medlemsföretag Målgrupp: Chefer och arbetsmiljöansvariga medlemsföretag Kurs Nr: A027/12 När: 22 maj

7 7

8 övriga kurser Bokföring grundkurs Kursen ger grundläggande kunskaper i bokföring. I flera praktiska exempel får vi lära oss bokföringsteknik, hur sammanhangen i bokföringen fungerar, och hur ett rättvisande resultat framkommer i bokslutet. Vi lär oss läsa ekonomiska rapporter och förklarar sambanden mellan resultat- och balansräkning. Vare sig din uppgift är att sköta bokföringen eller att vara mottagare av rapporter så är det här kursen för dig! Kursen ger dig insikter som hjälper dig att förstå och att ställa krav på bättre rapportering. SAMTLIGA AVTALSOMRÅDEN Målgrupp: Kassörer, ekonomiansvariga m fl Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: A007/12 När: 6 7 mars 2012 Medieträning och journalistkontakter Ett möte med en journalist är en möjlighet, inte ett hot. Det gäller både i medgång och motgång. För att kunna utnyttja den möjligheten maximalt gäller det att vara förberedd. Den här utbildningen förbereder deltagarna för att kunna möta den tredje statsmakten på bästa sätt. Det handlar om kunskap och retorik, det handlar om teori och praktik. Teorin handlar bland annat om hur journalister och redaktioner arbetar och fungerar. Deltagarna får också konkreta råd och tips kring vad de ska tänka på före, under och efter en intervju. Praktiken handlar om att deltagarna blir intervjuade framför kamera. Samtliga avtalsområden Målgrupp: Chefer, arbetsledare och personalansvariga Pris: kr inkl moms Kurs Nr: A020/12 När: 25 april 2012 Offentlig upphandling inom vård och omsorg KFO anordnar i samarbete med Famna, branschorganisation för vård och omsorg utan vinstsyfte, en kursdag för KFOs medlemmar inom avtalsområdet hälsa, vård och övrig omsorg. Kursen riktar sig till personer med viss erfarenhet av upphandling inom området för vård och omsorg. Kursen omfattar en genomgång av regelverket i LOU med tyngdpunkt på upphandling av vård och omsorg. Särskild vikt läggs vid kvalitetsparametrar i förfrågningsunderlaget och vid anbudsprövning och anbudsutvärdering med genomgång av såväl lagbestämmelser som aktuell rättspraxis inom området. HÄLSA, VÅRD och övrig omsorg Målgrupp: Chefer och arbetsledare Avtalsområde: Hälsa, vård och övrig omsorg Kurs Nr: A032/12 När: 3 april 2012 Bästa kursen jag gått! Användbart i vardagen/praktiken. Kommer att gå denna regelbundet för att friska upp och få idéer och tips! Från kursen Arbetsgivaransvaret personlig assistans Styrelsearbete Utbildningen ska resultera i ett effektivare styrelsearbete. Kursen kommer att behandla styrelsens roll och ansvar, områden och arbetsformer samt själva styrelsemötets genomförande. FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR, IDELLA ORGANISATIONER, KURSGÅRDAR & KONFERENSANLÄGG- NINGAR, PERSONLIG ASSISTANS SAMT HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Målgrupp: Styrelseledamöter m fl Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor, idella organisationer, kursgårdar & konferensanläggningar, personlig assistans samt hälsa, vård & övrig omsorg Pris: kr inkl moms Kurs Nr: A028/12 När: 23 maj

9 övriga kurser Att dokumentera elevers och barns behov av stöd Tystnads- och anmälningsplikter i förskola och friskola En ny skollag gäller sedan Tidigare lagstiftning har ändrats. Kraven på att dokumentera har ökat, och många av de bestämmelser som tidigare bara har gällt i kommunal skola har införts även i friskolor och fristående förskolor. Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen. Olika tystnadspliktbestämmelser för fristående förskola, fritidshem och skola sammanförs i samma paragraf. Bestämmelser om disciplinära ingripanden förtydligas och utvidgas i den nya skollagen. En ny anmälningsplikt till rektor eller förskolechef gäller för förskole- och skolpersonal, när barn utsätts för kränkande behandling. Dessutom finns en anmälningsplikt för skolpersonal när en elev kan behöva särskilt stöd. Från 2013 kommer även en Lex Sarah att införas i skollagen som innebär att oliksa slags missförhållanden måste rapporteras till ledningen. Vid kursdagen behandlas dessutom frågor om dokumentationens betydelse och krav på dokumentation då ett barn eller en elev behöver stöd. Frågor om t ex åtgärdsprogram, IUP, utredningar vid kränkande behandling och vid utvecklingssamtal tas upp samt regler om anmälningsplikt då barn misstänks fara illa. Kursen leds av Staffan Olsson, författare och sedan många år tillbaka föreläsare i frågor som rör kursens ämnen. Han har bl a skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur Varje deltagare får en omfattande dokumentation samt möjlighet att inom sex månader utan extra kostnad ställa frågor till kursledaren inom kursens område. FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR Målgrupp: Styrelseledamöter, personalansvariga, rektorer och föreståndare Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor Kurs Nr: A031/12 När: 4 april 2012 Var: Malmö Personlig assistans Tystnads- och anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 Vid kursen ges praktisk och konkret information och många exempel om de bestämmelser som finns i lagar och avtal om sekretess och tystnadsplikt. Kursen behandlar även reglerna i LSS om kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt. Vi kommer att visa hur tystnadsplikt och tre anmälningsoch rapporteringsplikter kan hanteras klokt och vad som händer om man bryter mot bestämmelserna. Nyheter: Vid kursen beskrivs tre nya bestämmelser i LSS från 2011 om tillståndskrav och tillsyn vid personlig assistans, ett starkare barnperspektiv samt en lag om registerkontroll i verksamheten. Dessutom tas den lagstiftning upp som från 1 juli 2011 leder till förändringar i Lex Sarah, t ex när det gäller kraven på dokumentation och på rapporteringsskyldighet till ledningen vid missförhållanden. Kursen leds av Staffan Olsson, sakkunnig i frågor om tystnadsplikt och sekretess. Han har skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i personlig assistans inom LSS, Studentlitteratur Varje deltagare får en omfattande dokumentation samt möjlighet att inom sex månader utan extra kostnad ställa frågor till kursledaren inom kursens område. PERSONLIG ASSISTANS Målgrupp: Styrelseledamöter personal- och utbildningsansvariga samt andra nyckelpersoner inom avtalsområdet Avtalsområde: Personlig assistans Kurs Nr: A017/12 När: 18 april 2012 Kurs Nr: A019/12 När: 23 april 2012 Kurs Nr: A014/12 När: 19 april

10 Halvdags- & lunchseminarier Halvdag: Hantering av ferielön Under halvdagen går vi igenom grunderna för beräkning av ferielön i KFO-avtalet. Du får lära dig hur anställningstid, sysselsättningsgrad och frånvaro påverkar ferielönen under jul- och sommarferier samt när anställda slutar under terminstid (Ferieslutlön) Vi går också igenom beräkning av ferielöneskuld till bokslut och för löpande bokföring. Kursdokumentationen innehåller en exempelsamling på hur man ska beräkna ferielön i några olika situationer. Utbildningen utförs av Göran Klingberg, HRFokus AB. HRFokus AB har utvecklat programvaran Skolboxen som automatiskt beräknar rätt ferielön på det ni rapporterar i ert lönesystem. Det krävs inga förkunskaper för kursen. FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR Målgrupp: Styrelseledamöter, personalansvariga, rektorer och föreståndare Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: B003/12 När: 24 april 2012 Lunchmöte: Hälsa, stress och skadligt bruk Många som hamnar i en stressfylld tillvaro i livet tar till exempel alkohol eller droger i syfte att må bättre, vilket kan leda till ett skadligt bruk. Varför? Välkomna till ett intressant seminarium om självmedicinering och dess konsekvenser på arbetsplatsen. Några av de punkter som kommer att beröras är: Stress, orsak och verkan Stress och preparat Vad kostar ohälsa företaget Friskfaktorer i arbetslivet Samtliga avtalsområden Målgrupp: Chefer, arbetsledare och personalansvariga Pris: 800 kronor inkl moms Kurs Nr: B001/12 När: 25 januari 2012 Kurs Nr: B004/12 När: 25 april 2012 Matnyttigt och intressanta verktyg, bra att bolla mellan teori och praktik! Från kursen Konflikthantering 10

11 Halvdags- & lunchseminarier Halvdag: Lönesamtal Hur genomför man ett lönesamtal? Lönesamtalen på arbetsmarknaden innehåller normalt beslut om lönesamtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. På kursen går vi igenom metodiken för lönesamtalet och kopplingen mellan lönesamtal och verksamhetens mål och lönepolitik. FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM & FRISTÅENDE SKOLOR, PERSONLIG ASSISTANS, ARBETSKOOPERATIV, IDEELLA ORGANISATIONER, HÄLSA, VÅRD OCH ÖVRIG OMSORG Målgrupp: Chefer, personalansvariga och arbetsledare Avtalsområde: Förskolor, fritidshem & fristående skolor, personlig assistans, arbetskooperativ, ideella organisationer, hälsa, vård & övrig omsorg Pris: kronor inkl moms Kurs Nr: B002/12 När: 15 mars 2012 Anmälan Anmäl dig på vår hemsida under fliken kurser. Vi kommer till dig! Har du svårt att komma ifrån kan vi komma till din hemort och hålla utbildning. Vid eventuella frågor, ring eller mejla Återbud eller ändring av anmälan: Meddela KFO omgående om anmälan ändras eller dras tillbaka. Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget. Obs! Kursanmälan är bindande! Är kursen fullbokad erbjuder vi plats på väntelista. Vid för få anmälningar till en kurs förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. 11

12 Grafisk formgivning: Fungera Kommunikation Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO Besöksadress: Klara södra kyrkogata 1 Postadress: Box , Stockholm Tel: Fax: Mail:

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se Utbildningsguiden för jobbet våren 2015 FÖR DIG SOM ÄR SKYDDSOMBUD/ARBETSMILJÖOMBUD, CHEF, HR-ANSVARIG ELLER ENGAGERAD FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ. www.arbetsmiljoforum.se Fatta bättre beslut med rätt kunskap!

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer