Sammanträdesprotokoll 1 (38)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (38)"

Transkript

1 LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 18 februari 2003 kl februari 2003 kl Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Erik Eriksson och Börje Frisk Den 26 februari 2003 på landstingets kansli Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-41 Ordförande Justerande Staffan Granström Harriet Jorderud Jan-Erik Eriksson Börje Frisk BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Jämtlands läns landstingsfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Landstingets kansli, Fritzhemsgatan 1, Frösön Datum för anslags nedtagande Underskrift Åsa Norlin

2 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 2 (38) NÄRVAROFÖRTECKNING LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Östersunds valkrets Emilia Winberg Christer Åkerlind Robert Uitto ( 1-23) Ruth Karlsson ( 24-41) Harriet Svaleryd Björn Sandal Wadih El-Achkar ( 1-12, 22-41) Ingemar Olsson ( 13-21) Sture Olsson Carina Akay Carl-Arne Åhlin Torgny Haraldsson Thomas Andersson Inger Jonsson Arne Eskilsson Danuta Finke Nina Fållbäck-Svenson Runar Englund ( 1-23) Sune Bengtsson ( 24-41) Elin Hoffner Torbjörn Junhov Annelie Bengtsson Finn Cromberger ( 1-23) Birgitta Cameron ( 24-41) Börje Frisk Owen Laws Per Lund ( 1-12) Bodil Sihm ( 13-41) Åke Westerlind Tapani Bergbacka Gusten Rolandsson Västra valkretsen Jonny Springe Karin Paulsson ( 13-41) Stefan Wikén ( 1-12) Maj-Lis Larsson Mikael Abramsson ( 13-41) Marita Oja ( 1-12) Maidie Wiklund Alf Högström Ann-Marie Johansson Göte Norlander Jan-Erik Eriksson Bernt Söderman Klas Hallman Alf Lundin Bo Danielsson Jöns Broström Anna-Britt Bromée Kerstin Weimer Jan Olof Dahlin Åke Durre Anders Silfverdal ( 13-41) Lars-Olof Eliasson ( 1-12) Östra valkretsen Mona Nyberg Bengt Bergqvist Harriet Jorderud, ordf Sven-Åke Draxten Sten Edvardsson Karin Näsmark Gunnar Geijer ( 1-12) Eva Nilsson ( 13-41) Yngve Hamberg Kjell Nilsson Jan-Olof Andersson

3 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 3 (38) 1 Sammanträdets öppnande Fullmäktiges 1:e vice ordförande, som är ordförande vid sammanträdet, förklarar landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat och hälsar samtliga välkomna. Ordföranden håller ett minnestal över Alf Astner varefter följer en tyst minut. 2 Upprop av ledamöter Upprop företas av de för valkretsarna i länet utsedda fullmäktigeledamöterna och de till tjänstgöring inkallade ersättarna. 3 Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde Anmäles att fullmäktiges 1:e vice ordförande den 10 februari 2003 utfärdat kungörelse i enlighet med arbetsordning för landstingsfullmäktige. Till protokollet antecknas att kungörelse skett i laga ordning. 4 Interpellation från Gusten Rolandsson (kd) om hälsocentralers utrustningar (Jll 925/02) Gusten Rolandsson hade lämnat in en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande med följande lydelse:

4 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 4 (38) En äldre man har besökt sin hälsocentral på grund av han kände smärtor i bröstmuskulaturen. Han har tidigare varit helt kärnfrisk. Han ordinerades Alvedon utan provtagning. Smärtorna spred sig och vid nästa besök ordineras han återigen Alvedon. Efter ytterligare någon vecka faller mannen ihop och blir transporterad med ambulans till akuten. Hustru som medföljer vägrar att ta hem honom, hon kräver provtagningar. Proven visar cancer som spridit sig till skelettet. Mannen får beskedet utan förvarning. En äldre kvinna med smärtor i höftpartiet transporteras med ambulans in till akuten för röntgen av skelettet för att få en korttidsplats på sjukhem där man tog urinprov som visade på urinvägsinfektion. Resturinprov på sjukhuset tas med en enkla apparater som flödesmätare och ultraljudmätare som via en mikrofon föres utanpå magen och mäter resturinen i blåsan. Ett blodprov tas på en patient som sedan får vänta 4 veckor på svar. Svaret fås först vid besök på sjukhuset. Personalen på hälsocentralerna arbetar på ett mycket positivt sätt och gör allt vad som står i deras makt för att hjälpa patienter. Men de står ofta maktlösa när det saknas möjligheter att göra de enkla bedömningar som ovan redovisade fall belyser. Mina frågor landstingstyrelsens ordförande är: Varför skall en tidigare helt kärnfrisk man ordineras Alvedon utan provtagning, Kan det verkligen vara så att budgetmålen sätts före patientnyttan? Varför finns det inte samma enklare apparater på hälsocentralerna som på sjukhuset när det gäller t.ex. resturinprov? Hur ser kvalitetssäkringssystemet ut inom vårdkedjan? Varför fungerar inte vårdprocessen ifrån första telefonsamtal till hälsocentralen tills den dagen då patienten blir frisk och får lämna sjukhuset? Planeras någon analys av hur hela vårdkedjan fungerar? Interpellationen får ställas.

5 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 5 (38) 5 Interpellation från Gusten Rolandsson (kd) om sjukresor (Jll 926/02) Gusten Rolandsson hade lämnat in en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande med följande lydelse: En äldre kvinna (87 år) har varit på återbesök på länssjukhuset och skall återvända med den taxi som inväntat henne. Hon går från sin behandling och möter sin taxichaufför i sjukhusets foajé. Chauffören väntar på ytterligare medresenär och den äldre damen får därigenom tid att äta en bit mat. Hon ställer sig i matkö och skall just beställa då hon blir förd därifrån av en som har hand om hennes sjukresa. Denna person hävdar nu att den äldre damen inte får åka taxi utan skall åka landstingsbuss till Strömsund för att där stiga av och sedan stiga in i taxin som förväntats köra efter bussen från länssjukhuset till Strömsund. En mindre dispyt utbryter mellan taxichaufför och sjukreserepresentanten. Dispyten avslutas med att den äldre damen skall få åka taxi hela vägen. Efter ett tag så återkommer sjukreserepresentanten med ändrade order. Bussen som redan avgått har blivit återkallad och skall hämta den 87-åriga damen. När bussen kommer tillbaka så får den äldre damen åter lämna sin ännu ej påbörjade lunch för att fösas till bussen. Taxichauffören går åter emellan och denna dispyt avslutas åter med att damen skall få åka taxi redan från Östersund. Hon återvänder till sin mat, bussen avgår och damen äter sin lunch, nu utan att bli avbruten, stiger sedan in i taxin som tar henne hem. Min fråga gäller: Är detta sätt att behandla patienter ett led i att demonstrera att patientnyttan skall stå tillbaka i förhållande till förväntad ekonomisk nytta? Är det möjligt att sjukreseplaneringen kan ändras så att den samordnar resandet mellan olika patienter som skall till samma ort, även om resandet gäller taxi? Varför kan inte lokala taxiföretag få anlitas för sjukresor? Det skulle säkert bli mera patientvänligt och förmodligen kunna ske till samma eller lägre kostnad än vad som ovan relaterade fall visar. Interpellationen får ställas.

6 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 6 (38) 6 Interpellation från Åke Westerlind (sjp) om stafettläkare (Jll 47/2003) Åke Westerlind hade lämnat in en interpellation med följande lydelse: Landstingets olika personalkategorier har på senare år fått en drastiskt ökande sjukfrånvaro. Erfarna sjukvårdsarbetare säger upp sig och väljer andra livsuppgifter. Rekrytering av nya medarbetare misslyckas. Bemanningsproblemen accelererar. I detta läger skriver landstinget avtal med personalbemanningsföretag. Man köper dyra destruktiva, tillfälliga lösningar. Det gäller sjuksköterskor men i första hand läkare på sjukhuset och i andra hand på vårdcentraler. Bemanningsföretagen och deras resande sällskap skär guld med täljknivar. De stafettläkare som får tjänstgöra på våra vårdcentraler har i många fall inte kompetens för sin uppgift. De kan var lungläkare, gynläkare, geriatriker. De har ingen allmänläkarkompetens. Följaktligen skrivs många remisser till sjukhuset. Och det i sin tur generarar merarbete och långa köer och merkostnader. Från vården tas tid och resurser för introduktion och för att förstå lokala rutiner. Merarbete tar tid och resurser för nästa läkare ska reda ut vad föregående har igångsatt. Alla stolta målsättningar om kontinuitet, teamarbete, helhetssyn, kompetens etc faller platt till marken. Hur värdesätter landstinget sina trotjänare i perspektiv av detta? De som inte flyttar kring, de som inte nyförhandlar, de som inte löper stafett. Hur värdesätter landstinget sina trotjänare som bär sjukvården i Jämtland/Härjedalen? Vad är omfattningen åren vad gäller stafettpersonal i länssjukvården? Vad innebär avtalen med bemanningsföretagen vad avser veckolön för stafettpersonal? Vilken strategi har landstinget för att komma ifrån stafettlösningar? Interpellationen får ställas.

7 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 7 (38) 7 Interpellation från Kerstin Weimer (fp) om den fasta bemanningen av läkartjänster (Jll 129/2003) Kerstin Weimer hade lämnat in en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande med följande lydelse: En tredjedel av läkartjänsterna inom primärvården är vakanta i Jämtland/Härjedalen enligt förre landstingsrådet Per-Ove Öberg i en intervju i DN 4 jan De stora pensionsavgångarna bland landets läkare börjar slå igenom år 2005 för att öka varje år fram till Det finns behov att anställa läkare varje år, enligt DN, men bara 800 utexamineras varje år i hela riket. Orsaken är bland annat neddragningen av läkarutbildningen under 90-talet. En viss ökning av platserna under de senaste åren kan inte förhindra konsekvenserna av 90-talets bantning förrän efter år Varje år får ca 300 utländska läkare svensk läkarlegitimation sett utifrån hela landet. Det saknas idag 300 allmän- och specialistläkare i de fyra nordligaste landstingen. Jag ställer därför följande frågor: Hur ser landstingets åtgärdsplan ut för att säkra den fasta bemanningen av läkartjänster i länet för de kommande 10 åren? Är det möjligt att ge utrymme för en presentation av situationen med berörda parter som ex. läkarförbundet och rekryteringsansvariga inom landstinget? Kan denna presentation ges under en av landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar så att samtliga fullmäktigeledamöter kan få inblick i hela problematiken och beredas möjlighet till diskussion med ansvariga parter? Interpellationen får ställas.

8 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 8 (38) 8 Fråga från Gusten Rolandsson (kd) om folkhögskoleutredningen (Jll 98/2002) Gusten Rolandsson hade lämnat in en fråga till landstingsstyrelsens ordförande med följande lydelse: Förra mandatperioden beslöts att tillsätta en utredning som skulle se över bl.a. ledningsfrågorna inom landstingets folkhögkolor. Bakgrunden till detta var bl.a. att en ny politisk organisation för landstinget skulle tas fram och folkhögskoleutredningen skulle visa på hur skolorna skulle kunna leva upp till Folkhögkoleförordningens krav på folkhögskolestyrelse. Någon utredning har såvitt jag vet inte presenterats fullmäktige. Mina frågor är nu: Hur har arbetet med utredningen bedrivits, vilka resultat har utredningsmannen kommit fram till, när kommer utredningen att presenteras och vilken kostnad finns redovisad för utredningen? Frågan får ställas. 9 Fråga från Thomas Andersson (c) om tillgängligheten på länets hälsocentraler (Jll 162/2002) Thomas Andersson hade lämnat in en fråga till landstingsstyrelsens ordförande med följande lydelse: Landstinget har under flera år diskuterat tillgängligheten på länets hälsocentraler. Vi har satsat särskilda medel för att förbättra bl a telefontillgänglighet. Trots detta möts fortfarande i dag patienter av hänvisning att deras samtal avslutas när det är uuptaget och att läkarna inte har tid att svara när det är de som sköter tidbokningen. Mina frågor är därför:

9 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 9 (38) Hur är läget i arbetet med att förbättra tillgängligheten i primärvården? Varför ska läkarna sköta tidbokningen? Frågan får ställas. 10 Inkomna motioner och medborgarförslag Nedanstående motioner och medborgarförslag har inkommit för beredning: 1. Motion från Thomas Andersson (c) om arbete för ökad mångfald Fullmäktige beslutar överlämna motionen till beredningen för demokrati och länsutveckling för att besvaras i oktober Motion från Åke Westerlind och Åke Durre (sjp) om inköp av digitala dikteringssystem till läkarsekreterarna Fullmäktige beslutar överlämna motionen till landstingsstyrelsen för att besvaras i juni Motion från Jan-Olof Dahlin, Gunni Holm och Owen Laws (mp) om försök med 3-3 -systemet samt arbetstidsförkortning för vårdpersonal Fullmäktige beslutar överlämna motionen till landstingsstyrelsen för att besvaras i juni Motion från Jan-Olof Dahlin, Gunni Holm och Owen Laws (mp) om elöverkänslighet Fullmäktige beslutar överlämna motionen till beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur för att besvaras i oktober 2003.

10 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 10 (38) 5. Motion från Åke Westerlind (sjp) om att ordna värdar/värdinnor i sjukhusets entré Fullmäktige beslutar överlämna motionen till landstingsstyrelsen för att besvaras i juni Motion från Finn Cromberger, Börje Frisk och Kerstin Weimer (fp) om rutinerna kring remisser Fullmäktige beslutar överlämna motionen till beredningen för vård- och rehabilitering för att besvaras i juni Medborgarförslag från Jim Martinsson, Östersund om behov av ekonomiska resurser till kirurgkliniken i Östersund Fullmäktige beslutar överlämna medborgarförslaget till landstingsstyrelsen för att besvaras i juni Meddelanden Länsstyrelsens beslut att utse Henry Österlund (sjp) som ny ersättare i fullmäktige för Gertrud Abramsson som avsagt sig uppdraget. Länsstyrelsens beslut att utse Börje Lundin (v) som ny ersättare i fullmäktige för Knut-Idar Öynes som avsagt sig uppdraget. Länsstyrelsens beslut att utse Ulla-Britt Lindblad (s) som ny ledamot i fullmäktige för Alf Astner vilken avlidit. 12 Ajournering Fullmäktige ajournerar sig kl för att åter sammanträda den 19 februari kl

11 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 11 (38) Informationer: 1. Landstingets patientenkät (Hans Fröling). 2. Uppföljning av handikappolitiska programmet samt Handikappåret 2003 (Ewa Lundberg och Ambjörn Sandler) 3. Redovisning av regler för ökade valmöjligheter inom hälso- och sjukvården (Lars Månsson och Birgitta Clarin) 19 februari Upprop Upprop företas av de för valkretsarna i länet utsedda fullmäktigeledamöterna och de till tjänstgöring inkallade ersättarna. 14 Landstingsstyrelsens rapport 1. Styrelsen har diskuterat arbetsformerna. En insynspost finns hos styrelsen. 2. Charlotte Wäreborn Schultz börjar sin tjänst som landstingsdirektör den 3 mars. 3. Styrelsen har beslutat att 19,7 mkr får disponeras av medel i 2003 års budget av länssjukvården under 2003 för kökortning. 4. Styrelsens ordförande har besvarat remissen Starkare ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare att minska sjukfrånvaron. 5. Resultatdialog har genomförts för landstingets kansli. 6. Ett överskott på ca 14 mkr förväntas i 2002 års budget.

12 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 12 (38) 15 Beredningarnas och revisorernas dialog med fullmäktige Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur Beredningen kommer att förlägga sina sammanträden ute i verksamheten. Det första sammanträdet hölls i länskulturens lokaler där beredningen informerades om kulturfrågor. Sammanträdet den 20 februari kommer att ägnas åt folkhälsoarbete och de frågor som tas upp är remiss över folkhälsoplan, folkhälsostrateger, utseende av folkhälsostipendiat samt barnchecklista. Beredningen för vård och rehabilitering Beredningens ledamöter har fått uppdrag i följande arbetsgrupper: - Samhällsstöd till funktionshindrade barn, - Revidering av handikappolitiskt program - Följa upp ambulansverksamheten och sjukreseverksamheten, - Samverkan med strukturberedningen - Samverkan med kommunerna - Samverkan med nationella handlingsplanen Beredningen för demokrati och länsutveckling Beredningens uppdrag är bl a att utveckla tankar om demokrati och att stärka röstetalet tillsammans med de politiska partierna. Beredningen har fått två motioner att bereda; Utökat samarbete mellan landstinget och frivilligorganisationerna samt Förstärk arbetet med utökad mångfald. Fullmäktiges ledamöter diskuterar dessa motioner och ger beredningen sina synpunkter. En remiss angående nationell plan för transportsystem som beredningen ska utarbeta ett förslag till yttrande över diskuteras.

13 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 13 (38) Ekonomiberedningen Beredningen har hållit sitt första samanträde och främst diskuterat uppläggningen av kommande verksamhets- och budgetdialog. Strukturberedningen Beredningens uppdrag är att göra en översyn av landstingets verksamhet och organisation. Först ska en analys av nuläget och omvärlden göras. Därefter ska mål sättas. Landstingets verksamhetsidé ligger fast. Första etappen redovisas i juni och arbetet ska vara färdigt om två år. Landstingets revisorer 1. Nya tillämpningsbestämmelser vad avser rekryterings- och anställningsförmåner. 2. Landstingets patientenkät, telefonframkomlighet och bemötande. 16 Svar på interpellation från Gusten Rolandsson (kd) om hälsocentralers utrustning (Jll 925/2002) Bengt Bergqvist (s) besvarar den av Gusten Rolandsson inlämnade och under 4 antecknade interpellationen och anför följande: Gusten Rolandsson frågar om ordinering av läkemedel, utrustning vid hälsocentraler och brister i vårdkedjan. Inledningsvis finns det skäl att påminna om rollfördelningen i landstingets organisation. I princip är det så att vi förtroendevalda ska bestämma vad som ska göras inom t ex vården och för vilka. Landstingets anställda ska veta hur arbetet ska utföras och göra det. Det är oerhört viktigt att vi förtroendevalda inte ger oss in i medicinska bedömningar. Det ska vi inte lägga oss i. Mot den bakgrunden har interpellanten till en del överskridit gränsen mellan förtroendevalda och profession. Den första frågan varken kan eller vill jag som förtroendevald besvara. Det handlar nämligen om medicinska bedömningar. Rent allmänt finns det skäl att poängtera att patienten alltid ska stå i centrum. Det finns

14 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 14 (38) också system i vården som garanterar att patient/anhörig som anser sig felbehandlad kan få saken prövad. Även patientnämnden är ett organ som patienter kan vända sig till. De enklare apparater som interpellanten nämner kostar drygt kronor per styck. Primärvårdens budget har tidigare inte inrymt sådan utrustning. År 2002 har emellertid sådana utrustningar inköpts till varje basenhet inom primärvården. Vårdprogram finns för flertalet frekventa sjukdomstillstånd. Varje enhet inom primärvården mäter sin egen kvalitet. Något samlat system för att mäta kvaliteten i hela vårdkedjan föreligger ännu inte. Utvecklingsarbete pågår både inom länssjukvården och primärvården inom detta område. Gusten Rolandsson yttrar sig. 17 Svar på interpellation från Gusten Rolandsson (kd) om sjukresor (Jll 926/2002) Karin Paulsson (s) besvarar den av Gusten Rolandsson inlämnade och under 5 antecknade interpellationen och anför följande: Gusten Rolandsson frågar om sjukreseplanering och lokala taxiföretags medverkan vid sjukresor. Interpellanten beskriver ett ärende med händelseförlopp som naturligtvis strider mot intentionerna för sjukreseverksamheten. Ansvariga för sjukreseverksamheten inklusive personalen på landstingsbussen känner inte igen beskrivningen. Om beskrivningen är riktig bör naturligtvis sjukresechef och patientnämnd omedelbart kontaktas. Beställningscentralen för sjukresor arbetar med att så långt som möjligt samordna taxitransporter. De fordon som kommer från orter utanför Östersund och som finns inne i Östersund används i första hand för resor ut i länet genom att det i avtal finns inskrivet att returresor sker till rabatterade priser. Under år 2002 utbetalades till taxientreprenörer ca 20 mkr. Om inte samordning gjorts vid dessa taxiresor skulle kostnaden ha varit 5,5 mkr högre. Beställningscentralen har avtal med lokala taxiföretag i länets samtliga kommuner. Det är också alltid det lokala taxiföretaget som har upphämtning inom sitt område.

15 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 15 (38) När den beställda transporten utförts används bilen till returresa när sådan finns att erbjuda. Det finns också som bekant avtal med entreprenör för sjukresor med buss (landstingsbussen). De resenärer som ska till de orter som landstingsbussen trafikerar får naturligtvis resa med denna buss. Landstingsbussen har en fast kostnad som inte påverkas av antalet resenärer. Interpellanten insinuerar, utifrån ett ärende som ansvariga för verksamheten inte känner till, att sjukreseverksamheten medvetet låter ekonomiska hänsyn gå före patientnyttan. Den bilden överensstämmer inte med verkligheten. Sjukreseverksamheten ska bedriva sin verksamhet med god kvalitet till så låga kostnader som möjligt. Jag är övertygad om att sjukreseverksamheten arbetar med den inriktningen. Gusten Rolandsson yttrar sig. 18 Svar på interpellation från Åke Westerlind (sjp) om stafettläkare (Jll 47/2003) Robert Uitto (s) besvarar den av Åke Westerlind inlämnade och under 6 antecknade interpellationen och anför följande: Åke Westerlind frågar om landstingets utnyttjande av stafettpersonal inom sjukvården, vad avtalen med bemanningsföretag innebär i ekonomiska termer och vilken strategi landstinget har för att komma ifrån stafettläkarlösningar. Landstingets huvudinriktning är att nyttja stafettlösningar i så liten utsträckning som möjligt och att på sikt helt komma ifrån denna typ av bemanningslösningar. På grund av svårigheter att rekrytera personal till vissa tjänster måste vi dock för närvarande nyttja stafettläkare. Effekterna av denna lösning blir dock några av dem som beskrivs i interpellationen: - stafettläkarkedjor medför stora kostnader för landstinget - grovt räknat är kostnaden för en stafettläkare den dubbla mot anställning av egen personal, - i flera fall har kvaliteten på de levererade tjänsterna inte motsvarat våra krav, vilket lett till fler remisser och merarbete för övrig sjukvård.

16 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 16 (38) Men samtidigt ska sägas att det finns flera exempel på lyckade stafettläkarlösningar. Genom stafettläkare kan vårdens tillgänglighet hållas på rimlig nivå. Under nyttjade landstinget stafettläkarlösningar för 75,3 mkr varav primärvården drygt 50 mkr och länssjukvården drygt 25 mkr. För att komma ifrån stafettläkarlösningarna arbetar landstinget på flera fronter: - Vi har förstärkt insatserna för att rekrytera läkare till länet. Några exempel på detta är att vi numera har en adjunktstjänst vid Norrlands Universitetstjänst som bl a kan verka som kontaktperson gentemot läkare under utbildning, satsningen på rekrytering utifrån Nationella Handlingsplanens krav, Kalmenaprojektet där åtta polska läkare utbildas för tjänstgöring i länet samt satsningarna på bra AT- och STläkarprogram. Jag hänvisar också till Norrlandstingens gemensamma läkarrekryteringsprogram, som behandlas som särskilt ärende av landstingsfullmäktige. - Vi driver frågan om utökade platser vid läkar- och sjuksköterskeutbildningar. - Vårt erbjudande till vår egen personal att göra stafettläkaruppdrag i eget landsting. Detta erbjudande kommer inom kort att utökas med motsvarande erbjudande vad gäller övriga norrlandsting, så att exempelvis läkare i Västerbottens läns landsting kan ta på sig uppdrag även i vårt län. - Vår egen satsning på en intern bemanningsorganisation Kompetenscentrum där kompetenta och erfarna medarbetare ges möjlighet att som internkonsulter arbeta på olika avdelningar. För att kvalitetssäkra de stafettläkartjänster som fortfarande är nödvändiga och för att sänka kostnaderna görs nu en gemensam upphandling av stafettläkare av de fyra norrlandstingen, utifrån beslut i samverkansnämnden. För närvarande pågår granskning av inkomna anbud. För att kunna bryta beroendet av bemanningsföretag måste vi fortsätta att profilera oss som en attraktiv arbetsgivare som betalar konkurrenskraftiga löner, erbjuder en god arbetsmiljö samt stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Jämtland är inte ensam om problematiken, varför ett gemensamt krafttag via Landstingsförbundet är alldeles nödvändigt. På politisk nivå handlar det givetvis också om att finna gemensamma ståndpunkter kring frågan.

17 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 17 (38) En ytterligare infallsvinkel på problematiken, som kommer ur att flera delar av landet och t o m Europa konkurrerar med varandra om läkare och till viss del annan sjukvårdspersonal är konkurrenskraften som Jämtland måste ha som län. Här kan landstingets andra verksamhetsområden tillsammans med kommunernas utbud spela en avgörande roll. Jag tänker tex på resultat av länsutvecklingsarbete, kulturutbud, boendemiljö, utbildningsutbud osv. Endast med gemensamma krafter som handlar om stopp för stafettläkeriet, arbetet för positiva arbetsmiljöer och ett lockande län kan vi övervinna problematiken. Därför är också personalförsörjnings- och arbetsmiljöfrågorna ett av de fem prioriterade områdena i landstingsplanen. Tillkomsten av den nya personalpolitiska delegationen är ett annat uttryck för att dessa frågor har strategisk betydelse inför framtiden. Genom denna kan personalfrågorna lättare lyftas upp på politisk nivå och synliggöras för samtliga landstingspolitiker. Åke Westerlind yttrar sig. 19 Svar på interpellation från Kerstin Weimer (fp) om bemanning av läkartjänster i länet (Jll 129/03) Robert Uitto besvarar den av Kerstin Weimer inlämnade och under 7 antecknade interpellationen och anför följande: Kerstin Weimer frågar om en åtgärdsplan för att säkra bemanningen av läkartjänster under kommande 10-årsperiod och om möjligheterna till en presentation av situationen med berörda parter i samband med ett fullmäktigesammanträde. Läkarutbildningen i Sverige är en statligt ansvar. Landstingen medverkar framförallt genom att ställa utbildningsplatser till förfogande efter den grundläggande läkarutbildningen - den s k AT/ST-utbildningen. Den besvärliga bristsituation som föreligger hänger samman med att dimensioneringen av den grundläggande läkarutbildningen under lång tid har varit alltför låg. Den ökning av utbildningsplatserna som skett under de senaste åren får genomslag i vården först efter år. Länsarbetsnämnden och länets kompetensråd har gjort en undersökning av kompetensbehovet på länets arbetsmarknad fram till år Den visar på ett mycket

18 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 18 (38) stort behov av nyrekrytering på grund av stora åldersavgångar. I rapporten konstateras att rekryteringsbehovet successivt kommer att öka till ca 20 läkare per år framemot år I stort dessa läkare rekryteras från andra län eller utlandet i en allt hårdare konkurrens, eftersom motsvarande rekryteringsbehov finns över hela landet. Landstinget arbetar på flera fronter för att komma till rätta med rekryteringsproblemen: - Vi driver tillsammans med övriga norrlandsting frågan om utökade platser vid läkarutbildningen. - Vi har förstärkt insatserna för att rekrytera läkare till länet. Några exempel på detta är att vi numera har en adjunktstjänst vid Norrlands Universitetstjänst som bl a kan verka som kontaktperson gentemot läkare under utbildning, satsningen på rekrytering utifrån nationella handlingsplanens krav, Kalmenaprojektet där åtta polska läkare utbildas för tjänstgöring i länet samt satsningarna på bra AT- och STläkarprogram. Jag hänvisar också till norrlandstingens gemensamma läkarrekryteringsprogram, som behandlas som särskilt ärende av landstingsfullmäktige. - Vårt erbjudande till vår egen personal att göra stafettläkaruppdrag i eget landsting. Detta erbjudande kommer inom kort att utökas med motsvarande erbjudande vad gäller övriga norrlandsting, så att exempelvis läkare i Västerbottens läns landsting kan ta på sig uppdrag även i vårt län. - Vår egen satsning på en intern bemanningsorganisation Kompetenscentrum där kompetenta och erfarna medarbetare ges möjlighet att som internkonsulter arbeta på olika avdelningar. Det gäller också att profilera oss som en attraktiv arbetsgivare som betalar konkurrenskraftiga löner, erbjuder en god arbetsmiljö samt stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Därför är personalförsörjnings- och arbetsmiljöfrågorna ett av de fem prioriterade områdena i landstingsplanen. Tillkomsten av den nya personalpolitiska delegationen är ett annat uttryck för att dessa frågor har strategisk betydelse inför framtiden. Till detta kommer givetvis varje partis egna arbete för att utöva påtryckning centralt, arbeta för ett intressant län att arbeta i osv.

19 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 19 (38) Jag ställer mig positiv till interpellantens andra fråga - att anordna en presentation av situationen för fullmäktige. Då bör emellertid perspektivet vidgas till att omfatta personalförsörjning i sin helhet och inte endast gälla en specifik yrkesgrupp i vården. Jag är övertygad om att fullmäktiges presidium kan ta initiativ till en sådan presentation och diskussion. Den nya personalpolitiska delegationen bistår gärna i arbetet. För övrigt kommer delegationen att kontinuerligt avrapportera sitt arbete till landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige, för att alla ledamöter skall kunna uppdateras i pågående arbete, nuläge och kommande åtgärder. Kerstin Weimer, Nina Fållbäck-Svenson, Åke Westerlind, Finn Cromberger, Owen Laws, Thomas Andersson, Bengt Bergqvist, Maidie Wiklund och Emilia Winberg yttrar sig. 20 Svar på fråga från Gusten Rolandsson (kd) om folkhögskoleutredningen (Jll 98/2002) Mona Nyberg (s) besvarar den av Gusten Rolandsson inlämnade och under 8 antecknade frågan och anför följande: Gusten Rolandsson ställer några frågor om folkhögskoleutredningen hur har utredningen bedrivits, vilka är utredningens resultat, när ska utredningen presenteras och hur mycket har utredningen kostat. Landstingsfullmäktige gav i november 2000 uppdrag till landstingsstyrelsen att utreda folkhögskolornas långsiktiga verksamhetsinriktning. I uppdraget ingick också att se över ledningsfrågorna för landstingets folkhögskolor. En politiskt sammansatt ledningsgrupp har ansvarat för utredningen och dåvarande länsutvecklingsutskottet har utgjort referensgrupp. Två expertgrupper från respektive folkhögskola har medverkat liksom bl a representanter för Krokoms och Härjedalens kommuner. Utredningen presenterades för landstingsdirektören i mars Den innehåller i korthet följande förslag: Landstinget bibehåller huvudmannaskapet för folkhögskolorna Landstingets folkhögskolor ska vara kulturella centra för länet Prioriterade områden ska vara internationellt utbyte av kunskap och kompetens samt nyttjande av it-baserade kunskapsvägar Särskild styrelse inrättas för folkhögskolorna

20 Jämtlands läns landsting Sammanträdesprotokoll 20 (38) Ett nytt ramberäkningssystem införs för folkhögskolorna Elevbostädernas standard ska förbättras väsentligt. Kostnaderna för hittills utfört utredningsarbete uppgår till drygt kronor, huvudsakligen lön till utredningens sekreterare. Den presenterade utredningen har inte förts till beslut av främst två skäl: Kostnadsberäkningar för föreslagna åtgärder saknas och osäkerhet råder om konsekvenserna för folkhögskolorna vid ett eventuellt genomförande av Region Jämtland. Landstingsfullmäktige beslutade i november 2002 att genomföra en översyn av landstingets verksamheter och organisation. Den särskilda Strukturberedningen har nyligen påbörjat sitt arbete som bygger på ett helhetsperspektiv på landstingets framtida uppgifter. Det är rimligt att slutföra arbetet med folkhögskoleutredningen inom ramen för detta arbete. Gusten Rolandsson yttrar sig. 21 Svar på fråga från Thomas Andersson (c) om tillgängligheten vid länets hälsocentraler (Jll 162/2003) Bengt Bergqvist (s) besvarar den av Thomas Andersson inlämnade och under 9 antecknade frågan och anför följande: Thomas Andersson frågar om läget i arbetet med att förbättra tillgängligheten i primärvården och varför läkarna sköter tidbokningen. Enligt patientenkäten för 2002 uppgav 72% av de tillfrågade att de var nöjda eller mycket nöjda med telefonframkomligheten inom primärvården. Trots resultatet i patientenkäten är bristande tillgänglighet en stor anledning till kritik när medborgare kontaktar politiker. Arbetet med förbättringar i tillgänglighet fortsätter under Inom ramen för Nationella handlingsplanen finns ett delprojekt om tillgänglighet via telefon och internet. Enligt redovisning från primärvårdsförvaltningen framgår följande:

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 20 augusti 2003 kl 14.45 15.20 Beslutande Maidie Wiklund, ordf Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Tingssalen, Borgen, Frösön den 17 april kl 8.00-8.05 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Thomas Andersson Bernt Söderman Jan-Olof Andersson Gunnar Engnér Monalisa Norrman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset Hus 2 Kyrkgatan 12, plan 2, kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Inger Jonsson (c ) Eija Dibba (v) Jonny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2005-11-14 Plats och tid Kommunhuset, Svenstavik Kl 09.00-16.30 Beslutande Harriet Svaleryd (s) Ulla-Britt Lindblad (s) Carl-Arne Åhlin (s) Runar Englund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(5)

Sammanträdesprotokoll 1(5) 1(5) Beredningen för vård och rehabilitering Plats och tid Landstingshuset Frösön,,stora sessionssalen, tisdag 17 maj 2005, kl. 09.00-14.20 Beslutande Nina Fållbäck-Svensson (v) Christer Åkerlind (s) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Astrid Olofsson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson (v) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 2005 01 19 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, Landstingshuset Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svenson (v) Christer Åkerlind (s) Ann Marie Johansson (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) 1 (6) Plats och tid Beslutande Konferensrummet Hotel Astrid, Bryssel Nina Fållbäck Svensson (v) Bo Danielsson (v) AnnMari Johansson (s) Carina Akay (s) Christer Åkerlind (s) Sven Åke Draxten (s) Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Beredningen för folkhälsa.livsmiljö och kultur Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Mitthörnet, Landstingshuset Frösön kl 09.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Harriet Svaleryd (s) ordf Ulla Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1

Sammanträdesprotokoll 1 BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERING Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid Stora Sessionssalen, tisdag den 29 april kl 09.00-14.00. Besök på hälsocentraler i Östersund kl 14.15-16.30 Beslutande Nina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(9) ordf vice ordf. för Åke Westerlind

Sammanträdesprotokoll 1(9) ordf vice ordf. för Åke Westerlind Beredningen för vård och rehabilitering Sammanträdesprotokoll 1(9) 2003 09 26 Plats och tid Lilla Sessionssalen Landstingets kansli fredag den 26 sept kl 09.00-16.30 Beslutande Nina Fållbäck Svensson (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum: Loftet, Rösta Ås Nina Fållbäck Svenson (v) Ann Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Sven Åke Draxten (s) Carina Akay (s) Bo Danielsson

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 oktober 2002 kl 14.45 15.50 Beslutande Per-Owe Öberg Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist Karin Paulsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2006-02-03 Plats och tid Länsmuseum/Jamtli, Östersund 2006-02-01 Kl 09.00-16.30 Beslutande Harriet Svaleryd (s) Birgitta Camron (c) Carl-Arne Åhlin

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 24 augusti 2005 kl 14.45-16.30 Beslutande Robert Uitto Harriet Jorderud Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-01-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Musslan, Östersunds sjukhus den 10 januari 2008 kl 09.00-16.30 Sandal Björn Axelsson Gun-Marie Geijer

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Hus

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Personalpolitiska delegationen 2005-12-01 Plats och tid Lilla sessionssalen, Landstingshuset, Frösön Kl 08.30-14.30 Beslutande Övriga deltagande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Kyrkgatan 12, Styrelserummet, Hus 3 Beslutande Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Carina Abidi Siw Lundkvist Berit Johansson Danuta Finke Annelie Bengtsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) B Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora Sessionssalen Landstingshuset Frösön, torsdag den 8 maj kl 09.00-17.00 Beslutande Harriet Svaleryd Carl Arne Åhlin Danuta Finke Jan Erik Eriksson Catarina

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Landstingshuset, hus 2, Kyrkgatan 12 Östersund, plan 2, 2008-08-26 kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Karen Moe Jönsson (s) Jonny Springe (s) Solveig Lövlie (s) Eija Dibba (v)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesprotokoll 1 (7) Beredningen för vård och rehabilitering 2003 10 27 Plats och tid Stora sessionssalen Landstingshuset, måndag den 27 oktober kl 09.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Nina

Läs mer

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov

Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson Bo Olsson Per-Olov Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2008-10-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Stugun Fujitsus konferensrum klockan 9:00-16:00 Wikén Stefan Geijer Gunnar Granström Staffan Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) 1 (10) Plats och tid Landstingshuset hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-10-07, kl 09.00-16.30 Beslutande Owen Laws (mp) Eija Dibba (v) Jonny Springe (s) Solveig Lövlie (s) Glenn Löfblad (s) Inger

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-06-11. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16.

PROTOKOLL. Datum: 2009-06-11. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset Kyrkgatan 12, Dr Pragrummet, 2009-06-11, kl 09.00 16.40 Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Bodil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Landstingshuset, Frösön 2003-11-25/26 kl 9:15-15:30 Beslutande Boije Jenny Eliasson Martin Flingdal Erica Jäghall Ken Nilsson Hans Rastbäck Emma Wahlund Emma,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) 1 (6) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur Plats och tid Östersunds sjukhus, grupprum 2 måndag den 13 december 2004 kl 09.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Harriet Svaleryd (s) Carl Arne

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(17) Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13 Plats och tid Landstingshuset Hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-05-13 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Alvi Berglund (s) Siw Lundkvist

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16.

PROTOKOLL. Datum: 2009-08-27. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. 2009-08-27 Kl 09.00-16. Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Hus 2 plan 2, Kyrkgatan 12. Kl 09.00-16.15 Beslutande Övriga deltagare Solveig Lövlie (S) Jonny Springe (S) Inger Jonsson (C) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum:

PROTOKOLL. Datum: Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Stora konferensrummet, Plan 3 Kl. 09.00 16.30 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Berit Johansson

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: OMNMJMOJMO=

PROTOKOLL. Datum: OMNMJMOJMO= Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.30 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Carina Abidi (S) Siw Lundkvist (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur 2003-08-27 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionssalen Landstingshuset Frösön, kl 09.00-14.00 Beslutande Harriet Svaleryd (s) Carl-Arne Åhlin (s) Ulla Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 19 oktober 2000 kl 13.00-14.15 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Karin Paulsson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014 (RS/1961/2015)

Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014 (RS/1961/2015) Tjänsteskrivelse Regionstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2016-01-15 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post:helge.jonsson@regionjh.se Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Regionbildning tillsammans med Landstinget VästernorrlandMittSverige (LS/1613/2011)

Regionbildning tillsammans med Landstinget VästernorrlandMittSverige (LS/1613/2011) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2013-05-28 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@jll.se Regionbildning tillsammans med Landstinget VästernorrlandMittSverige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Protokoll 1(6) Personalpolitiska utskottet. kl Ordförande Vice ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(6) Personalpolitiska utskottet. kl Ordförande Vice ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(6) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, Hus 3, konferensrummet, plan 2, den 23 september 2011, kl. 08.30-12.00. Beslutande Bengt Bergqvist (S) Lars-Eric Bergman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Ungdomsrådet 2004-04-19 Plats och tid Landstingshuset, Frösön 2004-04-19 kl 9:15-16:00 Beslutande Eliasson Martin Flingdal Erica Jäghall Ken Nilsson Hans Norberg, Sara Rastbäck Emma Norberg Sara

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNOJMU=

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNOJMU= Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.35 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) 1 (13) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 oktober 2004 kl 14.45-15.35 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälso- och arbetsmiljöenheten (HoA), Stortorget 2, Östersund Kl 08.30-16.30 Beslutande Harriet Jorderud (s) Bernt Söderman (c) Mona-Lisa Norrman (v) Finn Cromberger (fp) Nina Fållbäck-Svensson

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2014 REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Omsorgsnämndens

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer