Sätt dig i förarsätet och ta kontroll. Sidan 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sätt dig i förarsätet och ta kontroll. Sidan 6"

Transkript

1 Medveten kommunikation ger friskare arbetsliv. Sätt dig i förarsätet och ta kontroll. Sidan 6 Inhyrda och anställda ska behandlas lika. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Fördelar med att köpa ett företag Carina Berg köpte inkråmet i Gerdas Bageri och blev företagare över en natt. En av de största fördelarna med att köpa ett befintligt företag är att man får en kundkrets, och att man köper ett inarbetat varumärke, säger Carina Berg. Många företag i Affärskurirens upptagningsområde behöver byta ägare inom de närmaste åren. Flera företagare närmar sig pension, och om ingen tar över riskerar de att få lägga ner verksamheten. Samtidigt finns många som bär på en dröm om att driva ett eget företag. För Carina Berg kom det nya livet som företagare efter att hon gett sin svärfar ett erbjudande om att driva bageriet vidare. Hon gjorde en egen marknadsundersökning, pratade med revisorn och lade sedan ett bud på inkråmet, det vill säga att hon köpte rätten att driva bolagets rörelse, utvalda delar av tillgångarna och varumärket. Sidan 4 Högre livskvalitet Livskvaliteten ökar när man startar eget visar en ny undersökning. Sidan 4 Stora skillnader Näringslivets regelnämnds undersökning visar på stora skillnader av regeltillämpning. Fortsatt förstärkning Västsvenska Handelskammarens konjunkturprognos visar på fortsatt förstärkning. Det naturliga valet för dig och ditt företag , , lansforsakringar.se/alvsborg Utgiven av AlingsåsKuriren, verksam sedan 1969

2 LEDARE GÄSTKRÖNIKÖR Vi kan, vi vill, vi ska FÖR ETT PAR nummer sedan av Affärskuriren återgavs ett seminarium ås. Han är legitimerad psykolog med specialistutbildning inom attitydpåverkan, kommunikation och hypnos och föreläser om rätt mental inställning. If it is to be it s up to me upprepar han som ett mantra. Meningen hänger kvar som en ständig påminnelse om att det är upp till mig själv om det ska bli någon förändring. Vi kan inte ändra varandra. Vi kan påverka varandra, uppmuntra, informera, stödja, engagera varandra men vi kan inte ändra på varandra. Det måste komma inifrån. DET ÄR BEKYMMERSAMT för Sverige och vårt gemensamma ansvar för vår välfärd, som ju byggs med pengar från friska företag som anställer, om företag inte vill anställa. inte växa. Det är så krångligt med den ordern. Vi hinner inte anställa fler för att klara det? Nej, det går inte. Vi känner alla igen det, och det är bekymmersamt. DEBATT Spännande förslag men med en skattesmäll för småföretagare DET ÄR BRA att Socialdemokraterna i årets budgetmotion uppmärksammar småföretagens jobbskapande betydelse. Partiet lägger fram flera spännande förslag för att uppmuntra nyföretagande, generationsväxlingar och exportinsatser. Företagarna välkomnar också att man vill lätta på sjuklöneansvaret. Men kvar finns en skattesmäll på sammantaget mer än 20 miljarder. Det säger Inriktningen på företagssatsningarna handlar i stor utsträckning om att stärka innovation och kapitalförsörjning i småföretag. Socialdemokraterna lägger flera förslag som syftar till att stärka småföretags exportmöjligheter, genom bland annat exportfrämjande åtgärder och sänkta kostnader för kreditgarantier. Förslagen av nyföretagargaranti och underlättande av generationsväxlingar uppmärksammar problem som är viktiga för många småföretag idag. FÖRSLAGEN ÄR INTRESSANTA och lyfter nya vinklar på problem som har debatterats länge. Det är också ett bra och viktigt steg att Socialdemokraterna i allt större utsträckning föreslår garantier, som är både statsfinansiellt billigare och mindre konkurrenssnedvridande än direktstöd. Bland de konkreta lättnaderna i budgeten är förslaget om slopat ansvar för andra sjuklöneveckan det som har störst betydelse. Socialdemokraterna har också uttalat sig positivt om regeringens översyn av sjuklönen med ett differentierat tak, men påpekat att det brådskar och att en reform måste finansieras. OM INTE FÖRETAGEN vill växa kan inte heller Sveriges välstånd växa. Växer inte välståndet måste vi dra ner på det som vi gemensamt bekostar med skattepengar. färre skattepengar från alla som jobbar till vård, skola och omsorg i kom- inte vill växa blir det mindre pengar i skatter från företagen och då drabbas de statliga finanserna. MITT I DENNA återhållsamhet kommer socialdemokraternas budgetmotion. 20 miljarder i ökade skatter för företagen. Hur ska detta uppmuntra företagen till att satsa, utveckla, växa och våga? DET ÄR KNAPPT ett år till nästa val. Det var inte många som talade om företagarnas eller företagens villkor och förutsättningar i förra valrörelsen. Det får en ju att undra om inte ens politikerna vet hur det hänger ihop, och varifrån pengarna till den gemensamma välfärden kommer. DET ÄR ETT ansvar som gemensamt måste tas. Det måste tas av arbetsmarknadens parter i avtalsförhandlingar. Vi måste ha avtal som stärker våra exportföretags konkurrenskraft, avtal som kan anpassas till enskilda företags förutsättningar och lägsta löner som möjliggör nya jobb. Det är inte möjligt att stimulera en konjunkturuppgång genom höga löneökningar. Det är genom framgångsrika företag vi får resurser till vår gemensamma välfärd. Det är dags att villkoren för företagen stärks, reglerna förenklas, flexibiliteten ökar och insikten om hur det hänger ihop förstärks. matchen i nästa valrörelse och i ord och handling visa att Sverige behöver livskraftiga företag kan vi gå en blomstrande framtid till mötes, företagen vill det och ska det och det ska ge vårt välfärdssamhälle precis den skjuts som Sverige behö ver. Le Penseur PRINCIPIELLT ÄR ETT differentierat tak, med helt slopat sjuklöneansvar för de minsta företagen att föredra framför ett slopat ansvar för den andra sjuklönevecka. Men Socialdemokraterna tar ett steg i rätt riktning då de också föreslår att en reform ska finansieras från januari Man kan uttrycka det så att regeringens tankar om utformningen i kombination med Socialdemokraternas vilja att finansiera en reform skulle vara en bra förändring. Företagarnas stora invändning mot Socialdemokraternas budgetalternativ handlar om de skattehöjningar som föreslås. Partiet vill slopa nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga och återställa restaurangmomsen. Totalt innebär detta en skattehöjning på företagssektorn med omkring 14 miljarder kronor redan nästa år och över 20 miljarder kronor när nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga tas bort helt. Med de satsningar som föreslås i budgetmotionen innebär det att 10 miljarder kronor netto försvinner från näringslivet redan 2014 och ytterligare 7 8 miljarder under åren därefter. TYVÄRR MÅSTE DET beskrivas som en skattechock. Företagarna sätter stort värde på Socialdemokraternas intresse för småföretag och tycker att de lägger fram intressanta förslag. Dock måste man tala klarspråk om effekten av de skattehöjningar största oppositionspartiet föreslår. I stor utsträckning kommer Sveriges jobbskapare, småföretagarna, att betala för partiets utgiftsreformer. vill. ELISABETH THAND RINGQVIST Företagarnas vd LARS JAGRÉN Företagarnas chefekonom Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna, skriver tillsammans med Företagarnas chefsekonom om socialdemokraternas budgetmotion. Medveten kommunikation ger ett friskare och lönsammare arbetsliv NÄR JAG VAR sjutton år bestämde jag mig för att jag behöver ingen. Ungefär dubbelt så gammal kom jag fram till att det som ger livet mening är relationer. Det är i mötet med andra som vi växer och utvecklas som människor. Redan under barndomen präglas vi av interaktionen med andra för att fylla djupt förankrade behov av gemenskap och samhörighet. Vi speglar oss i varandra och varje möte bidrar till att skapa och omskapa det som är jag. Insikten om att det är i mötet med andra människor som vi kan finna djupare glädje och mening gjorde att jag under mina studier till beteendevetare valde att fördjupa mig i det som är en förutsättning för allt samspel, nämligen kommunikationen. DE SENASTE ÅRENS förändringar i arbetslivet med större kundfokus och mer arbete i team eller projektform har bidragit till att kraven på social kompetens och samarbetsförmåga har ökat. Detta ställer högre krav på vår förmåga att kommunicera, men innebär också stora möjligheter att kunna växa och utvecklas genom våra relationer. Vi är alla olika och har med oss våra unika erfarenheter och personligheter in i mötet med varandra. Även om vi inte upplever att det krockar eller blir konflikter kan känslor och behov ligga under ytan och hindra kontakten och förståelsen mellan oss. Mycket av vår kommunikation sker omedvetet genom att vi reagerar och agerar utifrån invanda mönster och föreställningar till exempel om vi känner oss kritiserade eller skuldbelagda. För att kunna bygga upp den tillit och det förtroende som är en förutsättning för att skapa trivsel och goda relationer så behöver vi våga mötas i dessa situationer. EN ÖKAD MEDVETENHET och självinsikt om vad som styr vårt samspel med andra kan hjälpa oss att ta större ansvar för hur vi kommunicerar. När vi inte når fram med det vi vill säga eller när det krockar i mötet berör det oss på ett djupare plan som har med viktiga allmänmänskliga behov att göra. Bättre förståelse för dessa behov och hur de ligger till grund för all kommunikation kan underlätta för oss att göra val som främjar vårt välbefinnande. Det kan också bidra till att öka motivationen och ansvarstagandet både hos oss själva och de människor vi har omkring oss. I VÅRA RELATIONER och på våra arbetsplatser vinner vi mycket på att sträva efter större öppenhet och ärlighet i mötet med varandra. Insikten om att vi alla kommunicerar utifrån samma behov av att känna oss värdefulla och viktiga kan hjälpa oss att skapa en kontakt där ömsesidig respekt är ledordet. Vi har olika erfarenheter och förutsättningar när det gäller att bidra till god kommunikation och goda möten. Gemensamt är att vi alla kan bli bättre på att utveckla vår förmåga att kommunicera genom att öva och våga pröva nya förhållningssätt, men också genom att skaffa oss insikter och verktyg för att uppnå Medveten Kommunikation. ANDRÉA NILSSON Wilhja K Andréa Nilsson Kommunikation Andréa Nilsson är byggnadsingenjör och beteendevetare och driver företaget Wilhja K, där K står för Kommunikation. Hon anlitas både som föreläsare och utbildare inom kommunikation och bemötande AlingsåsKuriren AB, Södra Ringgatan 13, Alingsås 2 Affärskuriren 2013

3 Fest på gång? Abonnera våra lokaler för personalevents & jubileumsfester med firstklassig mat och service! SE VÄRLDEN MED NYA ÖGON peugeot.se FIRST HOTEL GRAND // ALINGSÅS Vi utför Ny-Byggnation, Om-Byggnation och Till-Byggnation Även schaktning och dränering Vi transporterar in och ut material som grus, sten, jord eller träd med fyrhjuling och släp, med dumperflak och gripskopa eller skotare med timmergrip Nu lanserar vi nya Peugeot 2008, en crossover som erbjuder den mindre bilens smidighet samtidigt som rymden och lastutrymmet påminner om större bilmodeller. Hög markfrigång ökar sikten och framkomligheten. Välkommen in på en provkörning! Peugeot 2008 ACTIVE 1,2 VTi. Pris från: kr Månadskostnad kr/mån (1% av bilens pris)* *Grundar sig på 30% kontantbetalning, 45 50% i restvärde, 36 månader samt 5,75% ränta. Löptid 36 månader. Effektiv ränta 6,46%. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,9 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 114 g/km. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Bilen på bilden kan vara extrautrustad ACTIVE UTRUSTAD MED BL A: Multifunktions touchscreen 7 med Bluetooth Luftkonditionering Förhöjd markfrigång LED-signaturljus fram och LED-lampor bak USB-uttag UPPGRADERA MED SKY Pack! Pris kr (ord. pris kr) Panoramaglastak Navigation Aluminiumfälgar 16 Hydre Grå Dilium NYA PEUGEOT 208 Kungegårdsgatan 8, Bolltorps industriområde Alingsås Öppettider: Funderar du på att byta IT-leverantör? Vi bjuder på flytten Ring så kommer vi ut och pratar förutsättningslöst... Ditt lokala IT-företag Vi kan till exempel erbjuda: Outsourcing Online Backup Spam- och virusfilter Webbhosting Några av våra kunder idag: En leverantör alla möjligheter Pålitlig Tillgänglig Enkel Telefon Affärskuriren

4 Högre livskvalitet för småföretagare SJU AV TIO företagare i Västra Götaland anser att de fått högre livskvalitet sedan de startade eget. Det visar en undersökning om villkor och attityder bland småföretagare från företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma. Undersökningen bekräftar bilden av att väldigt många småföretagare lyckas med konststycket att kombinera långa och många arbetsdagar med ett bra privatliv. Jag ser det som en viktig signal både till dem som funderar på att starta eget, men också till alla beslutsfattare som påverkar företagarnas villkor, säger Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare. I UNDERSÖKNINGEN STÄLLDES ett antal frågor om livsval och erfarenheter. På frågan om vad småföretagarna anser om sin livskvalitet sedan de startat eget svarar 74 procent i Västra Götaland att den har blivit högre. I hela landet var andelen 73 procent och i en jämförbar undersökning för fyra år sedan 65 procent. Ett tydligt resultat är också att det finns ett samband mellan ålder och upplevd livskvalitet. I åldersgruppen 64 år eller äldre anger 81 procent i landet att företagandet gett dem högre livskvalitet, medan åldersgruppen 30 till 49 år ligger på 74 procent. PÅ FRÅGAN OM vad som är bäst med att vara företagare angav 37 procent av dem som svarade i Västra Götaland att jag får arbeta med det jag tycker är roligt/mitt intresse. Drygt fyra av tio, 44 procent, angav att det sämsta med att vara egen företagare är att man arbetar jämt. Det är enkelt att starta och stimulerande att driva företag, den bilden bekräftas av undersökningen. Trots att det ständigt finns problem att brottas med så är ändå tillvaron som egenföretagare i många fall mer utvecklande än att vara anställd, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs. Av de tillfrågade i Västra Götaland gick 90 procent från en anställning till eget företagande medan bara 4 procent kom från arbetslöshet. 74 procent skulle rekommendera en vän att starta eget. Okunniga riksdagsledamöter AV RIKSDAGENS 349 ledamöter har cirka 280 aldrig jobbat inom näringslivet eller har erfarenhet som företagare. De kommer antingen från den offentliga sektorn eller har från början sysslat med politik. Det förklarar varför förståelsen och intresset är så ljumt för småföretagarnas villkor i Sverige, hävdar Småföretagarnas Riksförbund. ALLIANSENS VALBUDGET och de andra partiernas skuggbudgetar har nu presenterats och det handlar med få undantag om skattesänkningar, skattehöjningar eller insatser för vård, skola och miljö. Detta trots att alla tycks vara medvetna om att det är i de små företagen merparten av nya jobb skapas (4 av 5), betonar Småföretagarnas Riksförbund. Hur mycket vet dessa 280 riksdagsledamöter om hur det är att driva småföretag i Sverige? Hur mycket om hur riskabelt det är att anställa folk när ansvaret för de två första sjuklöneveckorna ligger på företaget? Om hur kostsamt det är att anställa folk med arbetsgivaravgifter/egenavgifter, ITP pensionsavgifter och allmän löneavgift på nästan 40 % utöver lönekostnaden, avslutar Småföretagarnas Riksförbund. Företag väntar på att bli köpta och köpare finns I AFFÄRSKURIRENS upptagningsområde finns många företag som behöver byta ägare inom de närmaste åren. Flera företagare närmar sig pension, många går på övertid, och om ingen vill ta över riskerar företagen att behöva läggas ner, och arbetstillfällen försvinner. Samtidigt är det många som drömmer om att driva ett eget företag. Många startar nya företag, men resan till en hygglig omsättning och bra kundstock kan vara lång. Lösningen kan då vara att istället köpa ett redan existerande företag. Genom att köpa ett företag får man upparbetade kanaler, befintliga kunder, struktur och personal som redan kan verksamheten, säger Anna Bergengren, kontorschef på Almi Företagspartner Väst. EN AV DEM som köpt ett befintligt varumärke och upparbetad kundstock är Carina Berg, som för ett år sedan köpte Gerdas av sin svärfar. Jag är i grunden rastlös. Jag vill att det ska hända något hela tiden och jag vill hela tiden ta ett steg framåt. Jag har hittills bytt jobb för att komma vidare, berättar Carina Berg, trebarnsmor och ny företagare. Senaste anställningen var på ett företag som hjälpte människor som hamnat i trubbel med bluffakturor och avtalsfrågor. Det var min svägerska som planterade idén hos mig, berättar Carina Berg. Fröken Gerdas Bageri behövde en nytändning och förändring. Firman hade så mycket potential, men var på väg mot konkurs, berättar Carina Berg. CARINA BERG GJORDE sin hemläxa. Hon läste gamla årsredovisningar, talade med revisorn, bedömde andra bagerier och kaféer i Alingsås och gjorde en egen marknadsundersökning. Hon fick tillgång till räkenskaperna och började räkna. Jag sa till min svärfar att de skulle gå i konkurs om de inget gjorde. Det slutade med att jag gav ett bud, jag ställde frågan rätt ut, berättar Carina Berg. Så gjorde hon en inkråmsaffär med de två delägarna, varav den ena är svärfar. ETT TIPS jag kan ge om man köper inkråmet och inte vill ta över organisationsnumret är att be de gamla ägarna byta namn på företaget innan de måste ansöka om konkurs. Då behöver inte köparen av varumärket få det nya företaget ifrågasatt när beskedet om konkurs stå i alla tidningar, betonar Carina Berg. DET HON VÄRNADE om var varumärket och kundstocken. Personalen har vårdat kunderna och det ville jag fortsätta med. Vi har samma bagare, samma recept, men har fyllt på med nyheter, säger hon. Det var en jättechansning. Vi har hus och tre barn och inte möjlighet att leva på min mans lön. Jag var tvungen att kunna ta ut lön ur företaget direkt. Det går inte finns inte i mitt ordförråd, konstaterar Carina Berg. Jag ville åt entreprenörskapet, att utveckla. Jag har så många idéer, säger hon. Om hon ska ge några tips till nya företagare är det att skynda långsamt. Det är inte säkert att det blir Carina Berg tog steget från att vara anställd till att bli företagare, och det började med en idé från svägerskan. Sedan köpte hon svärfars företag. Foto: Anna-Karin Jansson exakt som du tänkt dig med en gång. Man får ha tålamod. DET FANNS MÅNGA olyckskorpar när hon bestämde sig för att köpa Fröken Gerdas Bageri. Det var många som avrådde, många som sa att jag inte skulle kunna ta ut någon lön på ett bra tag. Jag lyssnade inte på dem, betonar hon jobb krävs Arbetslösheten ligger på drygt 8 procent i Sverige. I Norge har arbetslösheten legat kring 3,5 procent det senaste året. Österrike har EU:s lägsta arbetslöshet på mellan 4,5-5 procent. Politikerna tävlar om att prata om jobben. Men hur ska jobben komma till, undrar Susanne Spector, Ekonomifakta, i en artikel. Om Sverige ska kunna tävla om Europas lägsta arbetslöshet behövs minst fler jobb. En kvarts miljon människor måste alltså gå från arbetslöshet till arbete (baserat på ett snitt från ). Om vi nöjer oss med att tävla om EU:s lägsta arbetslöshet räcker det med knappt fler jobb. När det blir lättare att få jobb börjar också personer som står utanför arbetskraften att söka jobb. Fler vill helt enkelt jobba när det blir lättare att få jobb. Det kommer alltså krävas ännu fler jobb för att möta det ökade arbetskraftsutbudet. Exakt hur många är svårt att säga, men nya jobb är helt klart i underkant. HUR SKA VI få företag att skapa fler jobb? Ekonomer säger ofta att arbetskraftsutbudet skapar sin egen efterfrågan. Till viss del är det sant. Länder som Tyskland och USA har betydligt större befolkning men arbetslöshetstal under våra. Om vi däremot ska sänka arbetslösheten på ett hållbart sätt krävs att jämviktsarbetslösheten går ner och då måste hela arbetsmarknaden fungera bättre. I detta sammanhang har alla aktörer viktiga roller att fylla. Politiker kan göra sitt för att genomföra reformer som underlättar för företag och arbetssökande att hitta varandra. Ju snabbare det går Jag skulle göra om det 100 gånger. Jag har aldrig ångrat mig. Vi har så bra kunder och det är så roligt. Att driva företag som småbarnsförälder går bra. Det är inget hinder att ha barn, och jag är inte främmande för att få fler barn, samtidigt som jag ändå är företagare, säger Carina Berg. ANNA-KARIN JANSSON för företag att hitta personal och för arbetssökanden att hitta jobb desto lägre blir friktionsarbetslösheten. Företag måste våga och kunna anställa. Det ställer krav på ett utbildningssystem som gör studenterna anställningsbara. Ju fler personer som har den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden desto lägre blir den strukturella arbetslösheten. Riksbanken och finanspolitiken kan stabilisera konjunkturerna för att minska den konjunkturella arbetslösheten. SUSANNE SPECTOR konstaterar att fack och arbetsgivare gemensamt måste ta ansvar för lönebildningen så att inte ökad efterfrågan äts upp av löneökningar för de som redan är inne på arbetsmarknaden. Enklare regler för att starta företag och bättre villkor för småföretagare skulle också göra att fler vågar ta steget att bli företagare. 4 Affärskuriren 2013

5 Affärsresor Bästa affärsresebyrå 2013 Maria Petra Spara tid och pengar! Boka din affärsresa hos våra proffsiga affärsresesäljare. Välkommen att kontakta oss för mer information. Karin Stora Torget, Alingsås Vardagar 8 17 Affärsresor Framtagna för att matcha världens bästa hockeylag. Tre Kronor Edition är våra mest välutrustade tjänstebilar. De innehåller nämligen allt du vill ha och behöver för under 7,5 basbelopp. ŠKODA Octavia Combi TDI 150 4x4 Tre Kronor Edition fr kr ŠKODA Superb Combi TDI 170 4x4 DSG Tre Kronor Edition fr kr Billån fr kr / mån Leasing fr kr / mån Förmånsvärde fr kr / mån Billån fr kr / mån Leasing fr kr / mån Förmånsvärde fr kr / mån Infotainment Navigation Columbus Bi-Xenon med AFS, LED fram och bak Lane Assist Adaptive Cruise Assistant Front Assist Driving Mode Selection 2-zons Climatronic Bluetooth handsfree 17 aluminiumfälgar Demon 3-ekrad multifunktionsratt Läder- / tygklädsel Färddator Maxi Dot med färgdisplay Parkeringssensorer fram och bak Uppvärmt baksäte Trötthetsvarnare Navigation Columbus med DAB Bi-Xenon med AFS, LED fram och bak Läderklädsel alt. läder- / alcantaraklädsel Farthållare 2-zons Climatronic Parkeringsassistans Bluetooth handsfree Elstolar fram med minne 3-ekrad multifunktionsratt 17 aluminiumfälgar Twister Webastovärmare Uppvärmt baksäte Trötthetsvarnare Lägg till ŠKODA Serviceavtal fr. 164 kr / mån Lägg till ŠKODA Serviceavtal fr. 194 kr / mån Kristineholmsvägen 8, Alingsås Tel ÅF-avsändare Försäljning Öppet: Vard Lörd Bränsleförbrukning blandad körning Octavia från 4,5 l/100 km CO2 från 119 g/km, Superb från 5,4 l/100 km CO2 från 141 g/km. SKODA Finansiering 36 mån, 30% kontant/särskild leasingavgift, 50% restskuld/restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 Juli 2013 (eff. ränta 4,46-4,87%). Leasingavgift exkl moms. Förmånsvärde är beräknat exklusive bränsle och redovisad netto per månad vid 50 % marginalskatt. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för ev. tryckfel. Affärskuriren

6 Framtidstro hos bankerna BANKERNA HAR ÖKAT utlåningen till företag. Samtidigt spår en övervägande majoritet av bankernas kontorschefer att konjunkturen stärkt det närmaste året. Så positiva har inte bankcheferna varit på två år. Det här är goda nyheter för företag i Alingsås, säger Sara Wallin, VD för Almi Företagspartner Väst. Almi Företagspartner genomför kontinuerligt underökningar bland 150 bankkontorschefer. ÅTTA AV TIO bankkontor tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt. Den positiva attityd som växt fram under året stärks därmed ytterligare. Den positiva nivån hos bankkontorscheferna har inte varit så hög på två år som nu. Det är en positiv trend som spelar stor roll för företagen i Alingsås. Om bankerna har framtidstro, då vågar de vara med på företagens framtidssatsningar. Det påverkar defi nitivt företag i Alingsås, säger Sara Wallin. Den stärkta framtidstron gör det inte bara lättare att låna pengar för företagen. Även företagen påverkas och vill investera. Det här ger framtidstro. Känner företag att nu börjar det ta fart då vågar man satsa, säger Sara Wallin. OCH BANKERNA FINANSIERAR just nu i nya satsningar, för bankernas utlåning ökar. Var tredje bankkontor uppgav att utlåningen till företag ökade under årets tredje kvartal. Man är också mycket positiv till den framtida utlåningen, tre av fyra kontor tror att utlåningen kommer att öka på ett års sikt. Med passion som drivkraft Det är bara det vi odlar som växer. Om vi säger att allt är så tufft, vad kommer då att växa? Med den frågan vill inspiratören och föreläsaren Eva Forsberg Schinkler utmana företagare till ett nytt sätt att tänka. Eva Forsberg Schinkler har bland annat arbetat med förändringsarbete inom AstraZeneca och med utbildningen Summer Leadership Camp tillsammans med Investor. Hon har jobbat med ledarskapsutveckling, teamutveckling, och tränat chefer och ledare i beteende och attityd. Hennes budskap är att sätta fokus på dina och dina medarbetares styrkor och talanger. Jag drivs av min passion, att hjälpa människor att överträffa sig själva, berättade hon vid en föreläsning i Tollered nyligen. Mycket av det jag jobbar med är att få folk att hoppa ut ur passagerarsätet, sätta sig i förarsätet och styra själva, menade hon. EVA FORSBERG SCHINKLER menar att mycket handlar om förberedelser. Hur mycket fick inte Ingemar Stenmark tävla utan att vinna för att nå till toppen? En annan viktig fråga hon trycker på är att få chefer att se sina medarbetare. Om en chef ignorerar sina medarbetare, så påverkar det deras motivation med 40 procent. Enklaste sättet att få andra att göra sitt bästa, är att låta dem göra det de är bäst på, tipsade Eva Forsberg Schinkler. MATTIAS BACKLUND Eva Forsberg Schinkler föreläser om att ha passion som drivkraft. Foto: Mattias Backlund Fleet Edition Din nya tjänstebil Nu lanserar vi på Mercedes-Benz ännu fler tjänstebilar. Vi har redan sedan tidigare ett starkt utbud av tjänstebilar i vårt Business-segement. För Er som ramavtalskund har vi nu tagit fram ytterligare två attraktiva erbjudanden som samtliga ligger under 7,5 basbeslopp. E 220 CDI Sedan FleetEdition Erbjudande: inkl. moms: kr Förmånsvärde: kr* 6-växlad manuell C 220 CDI Kombi FleetEdition Erbjudande: inkl. moms: kr Förmånsvärde: kr* 6-växlad manuell E 220 CDI Kombi FleetEdition Erbjudande: inkl. moms: kr Förmånsvärde: kr* 6-växlad manuell C 220 CDI Kombi FleetEdition Erbjudande: inkl. moms: kr Förmånsvärde: kr* 7-växlad automat Utöver den rikliga grundutrustningen innehåller denna FleetEdition följande: Adaptiva full-led strålkastare med ILS (Intelligent Light System) Parktronic parkeringshjälp både fram och bak inklusive parkeringsassistent Interiörpaneler i aluminium ARTICO konstläderklädsel Tonade rutor (kombi) tums fem-ekrade lättmetallfälgar Becker MAP PILOT navigation. Välj till automatväxellåda 7G-Tronic kr. Utöver den rikliga grundutrustningen innehåller denna FleetEdition följande: Designversion Avantgarde Parktronic parkeringshjälp både fram och bak inklusive parkeringsassistent Adaptiva full-led strålkastare med ILS (Intelligent Light System) Becker MAP PILOT navigation. Automatversionen har även: Dragkrok Tekniska data: 170 Hk / 400 Nm 114 g-134 g CO2 /km 4,7-5,2/100 km blandad körning. *Beräknat förmånsvärde netto per månad är baserad på 50% marginalskatt. Erbjudandet gäller enbart juridisk person med ramavtal hos Mercedes-Benz. Alternativt om det finns 3 bilar på företaget och man tecknar ett ramavtal. Erbjudanderna gäller tom 31 december 2013 och är nettoprissatta modeller till ramavtalskunder och kan inte kombineras med ytterligare ramavtalsrabatt eller andra erbjudanden. Peter Bengtsson Platschef Kenneth Johansson Säljare Magnus Olofsson Märkesansvarig Mercedes Malmgatan 6, Alingsås Tel Måndag fredag Lördag Denna helg även söndagsöppet Affärskuriren 2013

7 VÄLKOMMEN TILL VÅR ÖPPETHELG OKT. Just nu har vi mängder av erbjudanden och nyheter samt bjuder på tårta hela helgen. Lör 10-15, sön J U B IL EU M SR ÄN TA 3,95% (MA X 60 M ÅN) -Vi vill vara ert bemanningsföretag! På Söder & Co är vi vana vid att sätta kunden i fokus och arbeta fram ñh[leod SHUVRQDOOŌVQLQJDU 'LQ ORNDOD EHPDQQLQJV RFK UHNU\WHULQJVSDUWQHU 5LQJ RVV SÆ NRQWRUHW WHO VERSO Upp till kr rabatt. AVENSIS Upp till kr rabatt. Alla erbjudanden hittar du i vår jubileumsbroschyr på lindstromsbil.se Skövde: Batteriv. 3, Falköping: Österängsg. 1, Alingsås: Järng. 3, Trollhättan: Installatörv. 4, Borås: Källbäcksrydsg. 10, Jönköping: Granitv. 2, VÅRT ERBJUDANDE Kvalitets- och miljöarbetet har alltid prioriterats i West Cargo Vårgårdas verksamhet. Ett tecken på det är att vi är Inrikestransporter Specialtransporter Utrikestransporter Lager/Tredjepartslogistik certifierade enligt ISO 9001 och Vår miljömedvetenhet avspeglar sig också i att 92 procent av vår fordonsflotta har Euroklass 5-motorer, våra förare är Heavy Eco Drive-utbildade och att det finns klara målsättningar för överhastigheter, tomgångskörning och däckslitage med mera. LÄS MER PÅ Affärskuriren

8 Lerum klättrade Vårgårda rasade PAJALA ÄR ÅRETS företagarkommen 2013 i Företagarnas och UCs tillväxtmätning. På andra plats kommer Gällivare och på tredje plats Ånge. Det är de små företagen som står för tillväxt och ordnar välfärd. Hur det går för företagen är därför avgörande för en orts utveckling och jobbskapandet. Jobben kan bli fler om politikerna vill, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna var ett förhållandevis svagt år för företagande i Sverige till följd av en avsevärd konjunkturavmattning under andra halvåret. I 142 kommuner ökade omsättningen i mer än hälften av företagen, men i endast 78 kommuner redovisade mer än hälften av företagen ökad vinst. Utvecklingen var därmed betydligt svagare än året innan. Positiva tecken är dock att antalet företag, trots konjunkturavmattningen, fortsätter att öka i snabb takt, och att kreditvärdigheten förbättras. ALINGSÅS HAR GÅTT från 55:e till 66:e plats i rankingen. Lerum har gått från plats 135 till 25. Vårgårda har gått från plats 36 till 192. Herrljunga har gått från plats 165 till 236 bland Sveriges kommuner. Det är en sak för företagen att lyfta sin kommun genom höga tillväxttal under ett givet år. Det är betydligt svårare att göra det år efter år. Att skapa möjligheter för företagstillväxt och ta bort de tillväxthinder som finns på lokal nivå är därmed avgörande för en långsiktigt bra utveckling på lokal nivå, säger Anders Hugosson, vd för UC. Förhandlingarna om omställningsavtal återupptas SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK återupptar nu förhandlingarna om ett utvecklat omställningsavtal. När parterna inledde förhandlingarna i september 2012 var inriktningen att avsluta dessa innan avtalsrörelsen inleddes. När det inte var möjligt ajournerades förhandlingarna den 19 december 2012, för att nu återupptas. Parterna konstaterar att förutsättningar finns för att slutföra förhandlingarna. VI HAR en möjlighet att visa att parterna på arbetsmarknaden klarar att ta ansvar för de förändringar som behövs. Vi är övertygade om att det bäst löses genom förhandlingar och inte via lagstiftning. PTK vill öka tryggheten genom att de anställdas möjlighet till kompetensutveckling stärks och att fler omfattas av avtalet än i dag, säger Cecilia Fahlberg, ordförande för PTK. VI SER fram emot att få slutföra förhandlingarna under 2013, säger Svenskt Näringslivs förhandlingsledare Christer Ågren. DE FRÅGOR SOM förhandlingarna berör är kompetensutveckling, omställningsstöd för visstidsanställda och uppsagda på grund av ohälsa samt förändringar i turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist. OMSTÄLLNINGSAVTALET MELLAN PTK och Svenskt Näringsliv omfattar företag och privatanställda tjänstemän. Annika Westergren är en återkommande skribent i Affärskuriren. Hon arbtar till vardags som arbetsrättsexpert på Tholin & Larssons PA/HR-avdelning. Inhyrda och anställda ska behandlas lika Inhyrd personal ska i princip behandlas som anställd personal på kundföretaget. Det innebär att de som hyrs ut ska ha minst samma grundläggande löner och villkor som gäller hos kundföretaget. Om det finns ett kollektivavtal som reglerar frågorna gäller istället detta. Det framgår av den särskilda bemanningslagen. Det innebär att kundföretaget kan behöva informera bemanningsföretaget om vilka villkor som gäller på företaget. Som kundföretag har man också ansvar för att följa vissa regler. DEN SOM ÄR inhyrd har rätt att ta anställning hos det företag där han utför eller har utfört arbete. Tidigare kunde bemanningsföretaget hindra en sådan anställning. Numera ska kundföretaget till och med informera den inhyrda personalen när det finns någon ledig provanställning eller tillsvidareanställning på företaget. Informationen kan till exempel lämnas på företagets anslagstavla. Den som är inhyrd kan alltså söka lediga tjänster, men har ingen företrädesrätt till att få tjänsten. EN ARBETSGIVARE ANSVARAR för att det är god arbetsmiljö på företaget och att ingen ska riskera att råka ut för en olycka på arbetsplatsen. Detta skydd gäller både för den egna personalen och för den inhyrda personalen. Arbetsgivaren ansvarar alltså för att den som hyrts in inte skadar sig på arbetsplatsen och måste tillhandahålla personlig skyddsutrustning även för denne. Vidare behöver inhyrd personal samma introduktion som övrig personal gällande arbetsuppgifter, säkerhetsregler och arbetsmiljörisker. De gemensamma lokaler som finns, t ex omklädningsrum, lunchmatsal och motionslokaler, ska inhyrd personal också ha tillgång till. Extra friskvårdsförmåner som bl a motionskort behöver man däremot inte stå för. Bemanningsföretaget har det grundläggande ansvaret för sina anställda som ska hyras ut och ska kunna säkerställa att det är godkända förhållanden hos kundföretaget. Det är däremot kundföretaget som har översynen och kontrollen över den dagliga arbetsmiljön. SKULLE BEMANNINGSFÖRETAGET VARA bundet av något av branschens kollektivavtal gäller detta avtal. De flesta bemanningsföretag omfattas av kollektivavtal och är även medlemmar i branschorganisationen Bemanningsföretagen. Det kan i en viss situation underlätta för en arbetsgivare om bemanningsföretaget är bundet av kollektivavtal. Arbetsgivare ska begära och genomföra förhandling med fackföreningen, innan företaget anlitar ett bemanningsföretag. En fackförening kan lägga in sitt veto om det är fråga om ett bolag som inte är seriöst. De kan på så sätt stoppa företagets möjlighet att anlita ett visst bemanningsföretag. Företag som är bundna av ett kollektivavtal och som följer detta anses som seriösa. Vetorätten kan alltså inte utnyttjas om bemanningsföretaget följer lagar och avtal. Den kan inte heller utnyttjas om fackföreningen anser att det är bättre med egen anställd personal eller anser att företaget ska anställa personal som har företrädesrätt till återanställning. FLERA FALL SOM prövats i Arbetsdomstolen visar att det kan vara möjligt att hyra in personal från ett bemanningsföretag även om det finns personal som har företrädesrätt till återanställning. Detta har varit möjligt att göra även om tidigare anställd personal har fått anställning på bemanningsföretaget och kommer tillbaka som uthyrd personal. Inhyrningens huvudsakliga syfte får dock inte vara att kringgå reglerna i lagen om anställningsskydd. Enligt Arbetsdomstolen måste det finnas företagsekonomiska skäl, t ex att det är stora variationer i behovet av anställd personal. I ett fall hade företaget sagt upp anställda på grund av arbetsbrist. Därefter uppstod en arbetstopp och företaget hade behov av ett visst antal anställda under denna period. I ett annat fall hade den fackliga organisationen motsatt sig att företaget återanställde personal på tidsbegränsade tjänster. Fackföreningen ansåg att företaget skulle erbjuda tillsvidaretjänster. I båda fallen ansåg Arbetsdomstolen att företagen kunde hyra in personal istället för att återanställa personal med företrädesrätt. För att ha rätt till företrädesrätt till återanställning krävs att den totala anställningstiden uppgår till mer än 12 månader under den senaste treårsperioden. Företrädesrätten gäller sådana anställningar som blir lediga och som den anställde har kompetens för. ENLIGT BEMANNINGSLAGEN (LAG om uthyrning av arbetskraft) ska inhyrd personal ha samma grundläggande arbetsoch anställningsvillkor som om de hade anställts direkt av kundföretaget. Denna likabehandlingsprincip framgår av EU:s bemanningsdirektiv. De villkor som lagen anger gäller arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester, lön, skydd för minderåriga och för gravida, nyblivna mödrar och ammande kvinnor. Dessutom gäller diskrimineringslagen med dess förbud mot diskriminering på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. ANNIKA WESTERGREN Tholin & Larsson 8 Affärskuriren 2013

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

Företaget som växer snabbast

Företaget som växer snabbast Gästkrönikör: Cecilia Reuterberg Handeln behövs för jobben. Nya regler om kassaregister för torghandeln från årsskiftet Årets kvinnliga stjärnskott i Västra Sverige finns i Alingsås. TILL FÖRETAGARE FÖR

Läs mer

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn.

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn. Jörgen Oom om döda hästar, initiavtivstegen och att vilja vinna. En utredning föreslår nu att pensionsåldern höjs till 69 år. Skatteverket har lämnat ett antal förslag till förändring av reglerna om RUT-avdrag.

Läs mer

För ungt entreprenörskap framåt

För ungt entreprenörskap framåt Om företagsklimatet i Borås. Sidan 2 Tänk på att ha rätt avtal vid uppdrag. Sidan 4 Lägre skatt för extraarbetande ungdomar. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Årgång 4 Nummer 3 2012 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

Vi måste inspirera fler ungdomar att bli företagare det är framtiden

Vi måste inspirera fler ungdomar att bli företagare det är framtiden Gästkrönikör: Hans Åkerblom Sidan 2 Vad är en Personalbil och när är det en intressant lösning. Sidan 4 Vad kan man skriva om arbetsgivaren på facebook? Sidan 8 till företagare i mittenälvsborg Årgång

Läs mer

Tema IT om moln och mobilitet

Tema IT om moln och mobilitet Krisavtal kan hjölpa företag att övervintra. Sidan 2 Bankerna ser på 2011 med tillförsikt. Sidan 6 Alingsåsförfattare uppmärksammas. Sidan 14 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 3 Nummer 1 2011 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

Framgång är ingen slump

Framgång är ingen slump Debatt: Om kriminella bluffakturor Sidan 2 Lästips Om HQ Banks uppgång och fall Sidan 8 Spara på nytt sätt med investeringskonto Sidan 10 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 4 Nummer 1 2012 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

Ny kontorsmodell blev succé direkt

Ny kontorsmodell blev succé direkt Gästkrönikör Marie Langwagen, Framtid Alingsås Tips till arbetsgivare inför semesterperioden Lästips TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Ny kontorsmodell blev succé direkt I förra numret av Affärskuriren berättade

Läs mer

Extern styrelse eller inte

Extern styrelse eller inte Gästkrönikör: Kaj Pedersen Sidan 2 Kommer revisionsplikten av avskaffas för små bolag? Sidan 6 Vi har haft stor nytta av externa styrelseledamöter. Sidan 9 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 2 Nummer

Läs mer

marknadsplats 12 februari 2014

marknadsplats 12 februari 2014 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS en fest för eskilstunas näringsliv marknadsplats 12 februari 2014 anmäl dig till festen företagare i fokus läs allt om de nominerade 2 HELA DENNA BILAGA

Läs mer

Mål för att veta färdriktningen

Mål för att veta färdriktningen Gästkrönikören: Lön och belöning som gör skillnad Sidan 2 Per H Börjesson gästföreläser i Alingsås. Sidan 4 USB-användning har blivit säkerhetsrisk. Sidan 6 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 3

Läs mer

Vinster med företagshälsovård Diskussioner finns om att anslutning till företagshälsovård ska bli ett krav. Från företagshälsovården konstateras

Vinster med företagshälsovård Diskussioner finns om att anslutning till företagshälsovård ska bli ett krav. Från företagshälsovården konstateras Gästkrönikör: Kenneth Krantz Sidan 2 Bluffakturor omsätter över en miljard kronor. Sidan 6 Utmaningsrätten ger företag nya möjligheter. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 1 Nummer 4 2009

Läs mer

Vad är politikernas vision?

Vad är politikernas vision? Om rätten till ledigheter av skilda slag Du kan få skatta för privata mobilsamtal på jobbtelefon Välj rätt tjänstebil. TILL FÖRETAGARE FÖR FÖRETAGARE Vad är politikernas vision? Företagarnas styrelse i

Läs mer

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs.

Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Gästkrönikör Marcus Jansson, VD Gäsene Mejeriförening, Ordförande i Företagarna i Herrljunga Företagsreportage Lundgrens satsar på företagshus i Gräfsnäs. Viktigt skilja på anställd och uppdragstagare

Läs mer

Hur tar du hand om ditt försäkringsskydd? Sidan 6 MITTENÄLVSBORG

Hur tar du hand om ditt försäkringsskydd? Sidan 6 MITTENÄLVSBORG Gästkrönikör: Stefan Ekwing Sidan 2 Hur tar du hand om ditt försäkringsskydd? Sidan 6 Köpa eller leasa? Vad är bäst för dig och företaget Sidan 8 9 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 1 Nummer 3

Läs mer

Emma Wiklund. Landets snabbast växande. Debatt Lagen om anställningsskydd

Emma Wiklund. Landets snabbast växande. Debatt Lagen om anställningsskydd SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #1 2011 Landets snabbast växande Debatt Lagen om anställningsskydd 15 frågor Britt Inger Jonsson berättar om sin långa erfarenhet från transportbranschen P

Läs mer

Cecilia Svensson anställer till Smultronstället. Se upp för fallgropar

Cecilia Svensson anställer till Smultronstället. Se upp för fallgropar NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 11 Vecka 45 2014 Cecilia Svensson anställer till Smultronstället Cecilia Svensson, Smultronstället. Foto: Christer Hansson Arbetslösheten fortsätter ner Arbetslösheten minskar i Mark.

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 12 Vecka 10 2015 Sommarveckor för framtida medarbetare Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Foto: Magnus Pettersson Färre ska sluta i

Läs mer

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden!

Renata Chlumska. Landets snabbast växande. Nu väntar det ultimata äventyret rymden! SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #3 2011 Landets snabbast växande Krönikan: Alexandra Pascalidou om ditt varumärke. Störst, bäst och vackrast Juristen: Om konsten att skriva bra avtal 15 frågor:

Läs mer

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger

- Olle Blomqvist får en kick av att umgås med talanger NR 3 2008 G Västsveriges största företagstidning. Når adresserat till ca 70 000 företagare, VD och beslutsfattare i Göteborgsregionen och ca 15 000 i Sjuhärad. Så gör ditt företag affärer med FN Den som

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer