SPORTLOVSTIPS HUNDAR I VÅRDEN. Kvällsöppen förskola Välkomnas av skiftarbetare, sid 3. Dämpar oro och sprider glädje, sid 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPORTLOVSTIPS HUNDAR I VÅRDEN. Kvällsöppen förskola Välkomnas av skiftarbetare, sid 3. Dämpar oro och sprider glädje, sid 10"

Transkript

1 NOLASKOGS NUMMER EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN ETT 2013 Kvällsöppen förskola Välkomnas av skiftarbetare, sid 3 HUNDAR I VÅRDEN Dämpar oro och sprider glädje, sid 10 SPORTLOVSTIPS Aktiviteter för lediga dagar, sid 8 9

2 INLEDAREN Vi bor i en region med invånare. Där finns ett variationsrikt utbud av boenden och utrymme för människor med olika livsstilar. Arbetsmarknaden är både djup och bred. Vi har exporterande industrier, universitet med kreativa kunskapsmiljöer och en besöksnäring under utveckling. Livsmiljön är trygg och ger bra möjligheter att påverka vår egen tillvaro. Infrastrukturen är utvecklad så att det mellan många platser finns bra kommunikationsmöjligheter. BREDD, DJUP OCH VARIATION FINESSEN MED REGION HÄR FINNS DET MESTA. VI SOM REDAN LEVER HÄR bär det med oss i vår vardag. Vi törs byta jobb och hoppa på det där kortare uppdraget, vi törs starta det där företaget för att testa om idén håller, vi tar ansvaret att se möjligheterna och litar på vår egen tillräcklighet. Vi uppskattar mångfalden i utbudet av nöjen och upplevelser. Det är inte ofta vi hinner vara med men vi ser det och vet att det finns. FÖRETAG VÄLJER ATT etablera sig här för de vet att här finns tillgång till rätt kompetens och här trivs människor med sin livssituation. Det är här det händer och är det någonstans man har förmågan att lösa problem så är det här. Företagen förstår nyttan av helheten och när de rekryterar lyfter de fram regionen. Genom etablerade kontakter och nätverk kan man bemöta hela familjens behov. OMVÄRLDENS BILD AV oss är positiv. Att vi pratar med gemensam röst men ändå erbjuder en så stor variation av platser och livsmiljöer fascinerar, liksom förmågan att få saker att hända. DET JAG BESKRIVER är den region vi lever i idag, om man vill. Den definieras av funktion istället för geografiska gränser. Det mesta finns redan men det gäller att vi ser det också. Och vi behöver berätta det så att andra förstår, både våra grannar och de vi möter. Vill vi att det ska fortsätta vara så i framtiden måste vi dessutom jobba för det. Vi kan inte slå oss till ro. JOHAN EKLUND PROJEKTLEDARE, GEMENSAM ARBETSMARKNADSREGION NOLASKOGS Nolaskogs är en informationstidning från Örnsköldsviks kommun. Tidningen delas ut till samtliga hushåll i kommunen fyra gånger per år. Nolaskogs finns även som taltidning och på kommunens webbplats: ANSVARIG UTGIVARE: Helén Sahlin REDAKTION: Elisabet Bårman, Maria Isaks son, Sven Alveryd och Christina Viklund REDAKTIONSKOMMITTÉ: Irene Sellin Näsholm (samhällsbyggnadsförvaltningen), Kristin Herold (bildningsförvaltningen), Gunnar Holmberg (samhällsbyggnadsförvaltningen), Thomas Lundgren (kommunledningsförvaltningen), Maria Nilsson (välfärdsförvaltningen), Arne Persson (samhällsbyggnadsförvaltningen) ADRESS: Nolaskogs, Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik E-POST: ornskoldsvik.se Telefon: OMSLAGSBILD: World Snow Day i Åsbacken OMSLAGSFOTO: Håkan Nordström LAYOUT: The Factory of Design TRYCK: Sörmlands grafiska PAPPER: Arctic Silk 100 g Nästa nummer av Nolaskogs kommer i juni 2 NOLASKOGS

3 FÖRSKOLA med annorlunda ÖPPETTIDER Den nya förskolan som har öppet på obekväm arbetstid är en välkommen lösning för föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger. De nya öppettiderna har inledningsvis inneburit en hel del planering och nya lösningar. Kommunen har öppnat en ny förskola som har öppet på obekväm arbetstid, det vill säga på kvällar, nätter och helger. Avdelningen heter Solägget24 och ligger centralt inom Örnsköldskolan på Nygatan. Förskolan öppnade i början av januari och rymmer för tillfället 16 barn. Eftersom förskolan fungerar även som fritidshem är barnen i åldrarna 1 12 år. De sex förskollärarna som arbetar på Solägget har helt anpassat sig efter föräldrarnas arbetstider som ser väldigt olika ut. FLEXIBILITET ÄR ett ledord för oss. Så här inledningsvis ställs vi hela tiden inför nya utmaningar, säger Helene Karlsson som är enhetschef. Det är kul att få vara med och starta en ny verksamhet, säger Ulrika Markusson som är förskollärare på den nya förskolan. Det har gått otroligt bra med inskolningen och barnen har varit fantastiska på att göra sig hemmastadda här. Om det finns en trygg famn att krypa upp i så brukar det fungera bra. ALLA BARN SOM går på Solägget har en annan hemförskola i kommunen där de vistas på vanliga arbetstider så att Solägget fungerar som en extra förskola. Här är det enligt förskollärarna inte lika uppstyrt med pedagogisk verksamhet som på vanliga förskolan. Men Soläggets lokaler används också för vanlig förskoleverksamhet på dagtid. Föräldrarna är väldigt tacksamma och nöjda över att det äntligen finns möjlighet att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Det har varit svårt för många familjer att få ihop det annars. Många arbetar till exempel i butik då det blir sena kvällar. Då är lösningen att barnet kommer hit vid tretiden och stannar till åtta till exempel, säger Helene. När det gäller nattetid så finns det plats för max åtta barn samtidigt. När Nolaskogs hälsar på, arbetar Yvonne Jonsson sin fjärde natt. Det går bra att hålla sig vaken. Hittills har barnen sovit lugnt och inte vaknat under natten. Vi har tagit reda på barnens kvällsrutiner och försökt göra det så likt som möjligt när de ska gå och lägga sig. TILL SOLÄGGET KAN barnen komma även på julafton och alla andra helgdagar om det finns behov. Men det går inte att få tillfällig plats på Solägget vid enstaka tillfällen, utan man ansöker om plats och blir inskriven enligt ett tidsschema. När kommunen sökte personal till den nya förskolan var det många som ansökte, trots de obekväma arbetstiderna. Men enligt Ulrika och Yvonne överväger fördelarna. Det är ett lugnare tempo och en mindre grupp. På helgerna finns mycket tid till att rå om barnen och hitta på roliga saker, säger Ulrika. TEXT OCH FOTO: MARIA ISAKSSON SAMMAN- FATTNING Nu finns en ny förskola i Örnsköldsvik som har öppet på kvällar, nätter och helger. Den finns på Örnsköldskolan i centrala sta n. Föräldrar som arbetar kväll, natt eller helg välkomnar att kunna få barnomsorg utöver förskolornas vanliga öppettider. Ett av barnen som övernattar ibland på den nya förskolan är Wilhelm. Den här kvällen och natten är det förskolläraren Yvonne Jonsson som finns till hands. 3 NOLASKOGS

4 SKOLA MODERSMÅLSUNDERVISNING För att ta del av modersmålsundervisning ställs följande krav: En av elevens vårdnadshavare ska ha ett annat språk än svenska som modersmål Språket utgör ett dagligt umgängesspråk i hemmet Eleven har grundläggande kunskaper i språket Minst fem elever ska vara anmälda med det specifika språket i kommunen. Modersmålet stärker barns självbild och förmåga att tillägna sig andra kunskaper. ALLT FLER VILL BEVARA SITT MODERSMÅL I dag har ungefär vart fjärde barn som växer upp i Sverige sina rötter i andra delar av världen. För att ge barn med annat modersmål än svenska en möjlighet att lära sig att tala, lyssna, läsa och skriva på sitt första språk erbjuds modersmålsundervisning. Men det finns vissa undantag. En princip är att de officiella minoritetsspråken: finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Likaså om antalet anmälda skulle understiga fem. Adoptivbarn har rätt till undervisning på sitt modersmål även om språket inte talas i hemmet, men de ska dock ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål. ATT VARA FLERSPRÅKIG ÄR VÄRDEFULLT BÅDE FÖR INDIVIDEN OCH SAMHÄLLET. I Örnsköldsvik erbjuds modersmålsundervisning i 20 olika språk varav de största är arabiska, persiska, thailändska och finska. Cirka 325 elever har valt att vidareutveckla och fördjupa sig i sitt modersmål. Modersmål är ett eget ämne i grundskolan och gymnasiet. Betyg ges från och med årskurs 6. Undervisningen sker enskilt eller i grupp och är minuter per vecka. Oftast sker undervisningen på elevens skola eller i en skola i närområdet. Vissa av språken går även att läsa på distans. DE SENASTE ÅREN har efterfrågan ökat markant. I dagsläget bedrivs modersmålsundervisning på 25 grundskolor, samt en gymnasieskola i kommunen. Ökningen beror bl.a. på att fler människor med invandrarbakgrund har fått jobb och valt att bosätta sig i Örnsköldsvik. Sedan finns en ökad medvetenhet både bland föräldrar och i skolan om betydelsen av att bevara sitt förstaspråk, sitt kulturarv och sin identitet. Forskning visar på vikten av ett starkt modersmål för den fortsatta språk- och kunskapsutvecklingen, säger Karin Andersson, samordnare för modersmålsverksamheten. ATT VARA FLERSPRÅKIG är värdefullt både för individen och samhället, inte minst när det är dags att söka sig ut på arbetsmarknaden. Ett ökat intresse finns också att återuppliva de officiella minoritetsspråken, avslutar Karin Andersson. TEXT: SVEN ALVERYD 4 NOLASKOGS

5 SLIPERIET 10 ÅR I tio år har Sliperiet varit en plats för kravlösa möten men också en miljö för att växa och utvecklas på många plan. Sliperiet, ungdomarnas mötesplats i centrum, fyllde 10 år 1 februari. Självklart firade man på födelsedagen men jubileet kommer att märkas hela året. Närmast ordnar ungdomar från Parkskolan lan-turnering på sportlovet, det blir lokal ukm-uttagning (Ung Kultur Möts) 23 mars och Mangaföreningen håller öppet konvent Äggcon 5 6 april. SLIPERIETS FILOSOFI ÄR att ungdomarna ska vara delaktiga och bidra till att forma verksamheten. Det har varit spännande år där verksamheter och föreningar har kommit och gått. Bland de roligare sakerna är att vi etablerat ett internationellt ungdomsutbyte genom Drums for Peace. Något annat positivt är våra årliga ledarskapsutbildningar för ungdomar. Vi har även haft arrangörsutbildningar, berättar Jan Lindström, fritidskonsulent. Utbud och intressen har varierat mellan årskullarna. Det är ett par år, främst i gymnasiet, då ungdomarna är aktiva innan de drar vidare för studier och annat, säger Monica Wallin, fritidskonsulent. Sliperiets livescen, har tillsammans med Musikhuset, varit en tillgång för att kunna erbjuda arrangemang till rimliga kostnader. Scenen är också betydelsefull som lokal arena, något som Kulturskolecentrum varit bra på att ta tillvara. Sliperiet är ett bra ställe för att chilla, umgås och träffa kompisar, tycker Thea Öckerfelt, Josefin Byström, Isra Diab och Waffa Diab. SLIPERIET VÄNDER SIG till en äldre och mer rörlig grupp jämfört med övriga kulturoch fritidsgårdar. Hur många som kommer varierar från dag till dag och beroende på arrangemang och vad som konkurrerar i övrigt ute i samhället. Den årliga besökssiffran ligger runt personer. Vi välkomnar gärna fler ungdomar. Sliperiet är en plats för kreativa idéer och möjligheter. Vi är öppna för dialog och försöker stötta på olika sätt. Om vi blickar framåt hoppas vi att nya grupper ska komma med initiativ som fyller huset med ännu mer verksamhet, hälsar hela personalstyrkan. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN Unga under Lupp 2012 Undersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomfördes hösten 2012 i kommunen. Den riktar sig till ungdomar i åk 8 och gymnasiets åk 2 och genomförs i samarbete med Ungdomsstyrelsen. I Lupp ställs ett antal frågor kring skola, fritid, inflytande, hälsa, trygghet, framtid och arbete. Att vara med i Lupp är frivilligt för kommunen. Örnsköldsvik har beslutat att delta i undersökningen vart tredje år var senaste gången. Lupp är en indikator på hur det är för unga att leva och bo i Örnsköldsviks kommun. Tanken är att resultaten från Lupp ska vara en del i beslutunderlaget i frågor som rör ungdomar. Nu görs en första sammanställning och resultaten ska sedan föras ut till politiker och tjänstemän. En fördjupningsrapport sammanställs av FoU Västernorrland och ska vara klar under hösten Utifrån resultaten kan man t.ex. se att det finns ett stort samhällsengagemang hos många ungdomar. Frågan är bara hur deras engagemang kan tas tillvara. Närmare 50% av de svarande i åk 8 och på gymnasiets åk 2 har svarat att de vill kunna påverka sin kommun. Samtidigt vet många inte hur man gör för att påverka eller var man vänder sig. Intresset för samhällsfrågor är stort och man är också väldigt intresserade av vad som händer i andra länder. Däremot är man inte särskilt intresserade av politik. För mer information om Lupp, se kommunens webbplats. 5 NOLASKOGS

6 FÖREBYGGANDE HÅLL DIG PÅ BENEN! Vi blir allt äldre i Sverige. De senaste 100 åren har medellivslängden ökat med 25 år. Många äldre råkar ut för fallolyckor. Det är den vanligaste orsaken till att människor över 60 år skadar sig. Att vid ett fall t ex få en höftfraktur är förstås smärtsamt och besvärligt och dessvärre år det många som aldrig riktigt återhämtar sig. TRÄNING GÖR ALLTID NYTTA ÄVEN NÄR MAN KOMMIT UPP I ÅREN. Har man en gång fallit kan man bli rädd för att falla igen och man kan få sämre tilltro till att klara sig själv. Man kan bli mer beroende av andra. Svårigheter att röra sig och oro kan göra att man isolerar sig och får en sämre livskvalitet. Det finns alltså många anledningar till att förebygga fallolyckor. Och det är fullt möjligt. Det handlar om att stärka sin egen kropp och att tänka på säkerheten både inne i hemmet och ute. DET NATURLIGA ÅLDRANDET kan vi inte stoppa men man kan minska ålderskrämporna genom att vara aktiv. En missuppfattning är att träning inte gör någon nytta när man kommer upp i åren. Tvärtom gör träning alltid nytta! Det viktiga är att man utifrån sina egna förutsättningar gör det man kan för att vara aktiv och i god form. Sedan är det förstås bra att undvika onödiga risker. Istället för att själv klättra på stolar för att byta glödlampor eller sätta upp gardiner kan man få gratis hjälp med det av kommunens fixartjänst. Fixarna är till för att förebygga olyckor i hemmet. De ska dock inte utföra hushållstjänster som fönsterputsning eller städning och inte heller snöskottning eller gräsklippning. Ring om du vill ha hjälp av en fixare! Tips på hur du kan förebygga fallolyckor hittar du på kommunens webbplats: TEXT: CHRISTINA VIKLUND Med broddar eller gå-stavar blir den dagliga promenaden tryggare. 6 NOLASKOGS

7 Allan Aref Mohammed, årets nyföretagare, har koll på vilka tyger kunderna vill ha. ÅRETS NYFÖRETAGARE EN LYHÖRD SKRÄDDARE Bra jobb och nöjda kunder, det är ledstjärnor som skräddaren Allan Aref Mohammed håller högt. En inställning som säkert bidragit till att han utsågs till Årets Nyföretagare i Örnsköldsvik ÅRETS FÖRETAGARE Allan Aref Mohammed som kom till Sverige från Syrien för 9,5 år sedan har drivit sitt företag Allans Skrädderi i 3,5 år. Det var då han tog över rörelsen efter den tidigare ägaren. Och det var minsann ett nålsöga att passera. Efter ihärdig uppvaktning av dåvarande innehavare fick jag hjälpa till med sömnad och symaskinsservice. När ägaren sedan ville sälja rörelsen hade jag så att säga redan arbetat mig in och var redo att ta över, berättar Allan. MED TANKE PÅ att Allan arbetat inom skrädderi sedan han var 14 år gammal och dessutom kommer från en familj med samma bakgrund var det alltså rätt man på rätt plats. De vanligaste uppdragen är att lägga upp byxor och annan ändringsömnad. Allan syr också helt nytt från början, säljer tyg och sybehör samt servar symaskiner av alla märken. Jag har inget speciellt drömuppdrag, jag gillar all sömnad. Det är roligt att hjälpa folk så att de kan fortsätta använda sina favoritplagg. Allan är uppmärksam på vad folk frågar efter för att kunna anpassa sitt utbud. Jag har utökat med mer tyger och sybehör men det är dyrt att ha stora lager. Därför antecknar jag vad folk frågar efter, ifall jag inte har den produkten. Om jag märker att det finns en bredare efterfrågan tar jag hem den. Nu har jag fått ganska bra koll på vad folket här vill ha, säger Allan. PLANERNA FRAMÅT HANDLAR om att vårda och utöka kundkretsen samt att utveckla butiken i lagom takt. Nöjda kunder är guld värt. Om man gör ett bra jobb berättar kunderna det för sina bekanta, det är den bästa marknadsföringen. Man ska också veta att om man levererar en dålig tjänst sprider sig det ryktet ännu fortare, påpekar Allan. Avslutningsvis, Allan Aref Mohammeds råd till den som funderar på att starta ett företag: Gör ett bra jobb så funkar det. Om du inte sätter kunden först är det bättre att låta bli. TEXT OCH FOTO: ELISABET BÅRMAN Vid årets Företagargala, 7 februari, korades Årets företagare inom följande kategorier: Årets företag/företagare Höga Kusten Flyg AB Årets företagande kvinna Mariann Domeij, Mariann kosmetik i Örnsköldsvik AB/MakeUp Store Årets nyföretagare Allan Aref Mohammed, Allans Skrädderi Årets miljöföretag Processum Biorefinery Initative Årets företagsledare Clas Engström, Processum Biorefinery Initative Årets utvecklare av staden och stadsnära turism Fredrik Wedin, Verkställande byrån Frackakademiens postitivitetspris Ulvö Hotell med vd Jennie Marcusson Sundström Årets Öviksstjärna Må återvinningscentral 7 NOLASKOGS

8 SPORTLOVSDAGS! En hel vecka för avkoppling och aktivitet. Här kommer några tips för dig som är ledig 2 10 mars. på längden HUGGSJÖSTUGAN, VÄSTANSJÖ Alla lördagar söndagar kl samt dagligen under sportlovet, kl Servering, grillplats, pulkabacke. VÄSTANÅ FÄBODAR, NÄTRA FJÄLLSKOG Lördagar söndagar servering, kl Söndag 3 mars, kl Gå på tur-arrangemang med servering och program, vinstchans. BJÄSTABACKEN måndag fredag, kl lördag söndag, kl tisdag torsdag, även Onsdag 6 mars, kl och Vinterdrag i Bjästabacken. Kultur- och fritidsgårdarna i Örnsköldsvik bjuder in till fartfyllda aktiviteter i Bjästabacken. Tävlingar, prova på segway, bungyrun, testa snowbord, twintips och skidor med instruktör. Hopptävling i backen och annat skoj! Alla kringaktiviteter är gratis men liftkort och ev. hyra av skidor m.m. betalar man själv. SKULEBACKEN Sportlovsveckan dagligen, kl RUTBERGSHOTELLET, RUTBERGET Stugan är alltid öppen. Ta med eget fika, grillplats finns Söndag 10 mars, kl Gå på tur-arrangemang med servering och program, vinstchans. Kartor över skidspår och information om när spåren senast preparerades finns på den rikstäckande portalen SOLBERGSBACKEN Sportlovstider, liften måndag lördag och Öppet lördag söndag, kl Sportlovsprogram, vecka 10 måndag 4 mars Godisregn onsdag 6 mars Ballongslalom, godisregn fredag 8 mars Madrassrace, godisregn lördag 9 mars Grillning i värmestugan Tipsslinga i backen hela veckan ÅSBACKEN Sportlovsveckan, dagligen, kl www7.idrottonline.se/friskaviljorak- Skidor/Oppettider/ ISHALLAR OCH UTEBANOR FJÄLLRÄVEN CENTER OCH MODOHALLEN Istider för allmänhetens fria åkning publiceras på www2.modohockey.se/istider HUSUMHALLEN Istider för allmänhetens fria åkning publiceras på Page/58044 UTEISBANAOR Gimåt: Fågelvägen Svartby: Solrosvägen Centrum: Vikingagatan Varvet: Sätervägen Svedjeholmen: Stenvägen Domsjö: Bondegatan och Humlegårdsvägen Själevad: Götavägen, Markvägen och Nordhemsvägen Kroksta: Minkvägen Ås: Västerlånggatan Under lovet även skolornas isbanor UTFÖR PÅ LAGG OCH BRÄDA 8 NOLASKOGS

9 Det kan bli ändringar i program och öppettider så ska du åka långt för en aktivitet kan det vara en idé att kolla upp i förväg. VINTER- FISKE ANGELDONSFISKE PÅ MOSJÖN Tisdag 5 mars, kl Samling vid Mosjöns camping kl. 10. Angeldon finns att låna, fritt agn på platsen. RÖDINGPIMPLING PÅ HAMPTJÄRN Torsdag 7 mars, kl Max 40 deltagare, anmäl dig i förväg till eller skidans dag 17 mars är det Skidans dag på Skyttis, kl Servering, tipsslinga, vallaservice, utlåning av skidor, pulkrace, gratis spårområde m.m. inomhusaktiviteter MAGISKT OCH KREATIVT PÅ ARKENBIBLIOTEKET Aktiviteter för barn från 6 år: Måndag 4 mars, kl Trolleriskola med MR. Zethino jr. Anmälan krävs, 15 deltagare Tisdag 5 mars, kl Kreativ verkstad: Grafik med konstnären Annikka Arvidsson Onsdag 6 mars, kl Film: Hotell Transylvanien. Boka biljett, begränsat antal Torsdag 7 mars, kl Pappersverkstad: Vik din egen dinosaurie Aktiviteter för barn upp till 6 år. Fredag 8 mars, kl. 10 och 13 Sagostund Lördag 9 mars, kl. 12 Mr Zethino trollar för och med barnen. Familjeföreställning VERKSTAD PÅ NÄRBIBLIOTEKEN Kreativ verkstad för barn från 6 år: Måndag 4 mars, kl. 9 Bredbyns bibliotek Grafik med konstnären Annikka Arvidsson Måndag 4 mars, kl. 14 Björna bibliotek Grafik med konstnären Annikka Arvidsson Tisdag 5 mars, kl. 9 Bjästa bibliotek Grafik med konstnären Annikka Arvidsson Onsdag 6 mars, kl. 14 Trehörningsjö bibliotek. Knapptillverkning Torsdag 7 mars, kl. 9 Husum bibliotek. Grafik med konstnären Annikka Arvidsson Torsdag 7 mars, kl. 14 Skorpeds bibliotek Grafik med konstnären Annikka Arvidsson TRYCK OCH SKAPA PÅ MUSEET Lördag 2 mars, kl Gemensamt tygtryck i storformat Tisdag, onsdag 5 6 mars kl Gemensamt tygtryck i storformat. Sy av det tyg vi tryckt tillsammans. ATC = Artist Trading Card, fritt översatt blir det konstnärliga samlarkort. Det enda som är givet är storleken och att de inte får säljas utan bara bytas. Börja tillverka och samla med oss! Torsdag 7 mars, kl Tema Vargbröder. Vi läser och skapar med inspiration från fantasyserien Vargbröder som utspelar sig i en stenåldersvärld. Lördag 9 mars kl Tillverka garnbollar KULTURLABBET Museets kulturlabb, för dig från 7 år, är också öppet under lovet. Tisdag torsdag, kl , lördag kl Kaféet säljer sportlovsfika och varm korv. TESTA TEKNIK PÅ KOMTEK Prova-på-dag för allmänheten, deltagare över 7 år: Måndag 4 mars, kl Exempel på aktiviteter: bygg en modellsläde, Berta-saga med kemi, blästra glas. FRILUFTSENKÄTENS RESULTAT Hösten 2012 genomfördes den hittills och resultaten håller just nu på att sammanställas mest omfattande undersökningen kring av forskare vid Mittuniversitetet. Örnsköldsviksbornas friluftsvanor. Det Utan att föregripa den pågående bearbetningen skedde genom en enkät som skickades kan man se några tendenser. ut till slumpvis utvalda kommunmedborgare Bland annat säger drygt 70 procent av mellan år. de svarande att deras hälsotillstånd ligger Resultaten ger en bild av kommunmedborgarnas på den övre halvan på en tiogradig skala. friluftsvanor, transportval Ungefär lika många uppskattar att deras och hälsa och är ett av underlagen i det hälsotillstånd skulle ligga på den undre kommande programmet för friluftslivet i delen av samma skala om de inte hade kommunen. haft möjlighet att utöva friluftsliv under Svarsfrekvensen blev cirka 40 procent det senaste året. Svaren visar också att de flesta känner sig trygga när de rör sig i naturområden i kommunen. Känner man sig inte trygg tycks det till störst del bero på mörker eller rädsla för djur, och då framförallt björnar. Friluftsenkätens resultat kommer att redovisas för politiker och allmänhet 20 mars För mer information se kommunens webbplats och annonsering i dagspress.

10 VÅRD OCH OMSORG HUNDAR gör nytta I VÅRDEN Örnsköldsviks kommuns hundteam består av två ekipage: Zonita Ödling och vårdhunden Frasse och Maria Strandberg och terapihunden Diezel. Verksamheten har varit igång sedan hösten 2011 och efterfrågan är stor. För att få kallas vård- eller terapihund krävs utbildning. Hund och förare utbildas tillsammans och samarbetar sedan i det dagliga arbetet. Arbetet ställer stora krav på hundarna. De brukare hundarna möter kan pga sjukdom bete sig annorlunda mot vad fullt friska människor gör. I alla lägen ska hunden behålla sitt lugn. För att klara det är den mycket beroende av sin förare som måste förmedla rätt känsla vidare till hunden. HUNDTEAMET GÖR I DAGSLÄGET besök på remiss hos brukare som bor i något av kommunens särskilda boenden. Besöken sker enligt uppgjord plan utifrån brukarens behov och utvärderas sedan. Zonita och Frasse utgår från Mogårn i Moliden och Maria och Diezel från Lejonbacken i Örnsköldsvik. Under besöket arbetar brukaren, föraren och hunden tillsammans med olika övningar som tränar upp motorik, balans, koncentration eller minne. Bertil Westman är en av de boende på Mogårn i Moliden. Vid det här laget känner han Frasse och Zonita väl. De har träffats många gånger och Bertils träning har varit en viktig del i Frasses utbildning till vårdhund. Idag hjälper Bertil till med att visa hur en övning kan gå till. Han kastar iväg en leksak som Frasse får hämta. Den enkla leken innehåller många moment som innebär träning. ETT BESÖK AV HUNDTEAMET brukar vara ca 30 minuter långt. Längre tid än så kan det vara svårt för t ex en dement att behålla sin koncentration. Just dementa är den grupp som hundteamet hittills arbetat mest med men man arbetar också med personer med psykiska diagnoser, strokepatienter och de som vårdas i livets slut. Maria och Zonita ser i sitt arbete hela tiden hur hundarna motiverar, sprider glädje och dämpar oro. Personer som inte velat gå ut vill följa med på promenad med hunden. De som inte velat prata kan plötsligt börja prata med hunden. Man upplever ofta att hundarna får brukarna att känna sig utvalda och behövda. Och i de fall där man arbetar med grupper av brukare kan övningar med hund leda till ny gemenskap. Även vid vård i livets slut kan hunden göra skillnad. En hund som ligger nära den svårt sjuke ger tröst och lindrar oro. MEN ÄR DET INTE SVÅRT att använda hundar med tanke på allergier hos boende och personal? Nej, något stort problem är det inte, menar Maria och Zonita. Genom tydliga regler och information kommer man långt. Hundarna hålls alltid kopplade. Man tränar inte ute på avdelningen utan träffar brukarna i deras egna lägenheter, i en annan lokal eller utomhus. De lokaler som används för gruppträffar städas direkt efter det att hunden varit där. TEXT OCH FOTO: CHRISTINA VIKLUND Bertil Westman och vårdhunden Frasse. SAMMAN- FATTNING Hundteamet arbetar på remiss. Hundarna motiverar, sprider glädje och dämpar oro. Hundarna och förarna har gått särskilda utbildningar. Man arbetar med övningar som tränar motorik, balans, koncentration eller minne. Allergier är inget problem tack vare tydliga regler och information 10 NOLASKOGS

11 BRA START FÖR MÅNGKULTURELLT CENTRUM Mångkulturellt Centrum är en mötesplats fylld av aktiviteter för nysvenskar, såväl som för etablerade Örnsköldsviksbor. Syftet är att nysvenskar ska kunna skapa kontakter och få mer kunskap om hur samhället fungerar här i Örnsköldsvik. På Storgatan 3A, inne på gården, hittar du ingången till Mångkulturellt Centrum. Där händer det grejer, för varje månad har ett späckat schema med föreläsningar och andra aktiviteter. I januari var temat arbete och utbildning, då fick deltagarna kunskaper kring att söka jobb eller utbildning. Februari hade temat kultur och bjöd bland annat på sagostund på portugisiska, besök från Brasilien, afrikansk sång och hantverksutställning. FNföreningen, internationella kvinnoföreningen, turkiska föreningen bland andra föreningar deltog i programmet. Aline Cordeiro Andersson och Modou Jallow hälsar alla välkomna till en mångkulturell mötesplats med intressanta aktiviteter på programmet. Släck lampan för wen ljusare framtid Lördag 23 mars är det dags igen att visa sitt engagemang genom att släcka ljuset under en timme, som en signal om att ta klimatfrågan på allvar. Earth Hour är en global manifestation som startade 2007 på initiativ av WWF och har växt till att omfatta hundratals miljoner människor världen över. Självklart deltar Örnsköldsvik även i årets nedsläckning. Projektet Hållbart Resande är med och planerar arrangemanget. Klart är att det blir en gratiskonsert på Stora Torget under nedsläckningen klockan 20:30 21:30. Cykeln kommer också att vara i fokus under kvällen eftersom den är ett miljövänligt transportmedel. Efter nedsläckningen kommer Muséet att ha öppet med möjlighet till fika och aktiviteter. Förra året slogs nytt rekord för Earth Hour då mer är varannan svensk släckte sina lampor. Antalet länder och städer som är med ökar stadigt och var ifjol uppe i 152 länder. SEDAN STARTEN i oktober 2012 har vi haft cirka 700 besökare. Nu har vi minst 70 besökare varje vecka, säger Aline Cordeiro Andersson som är handledare på Mångkulturellt Centrum. Det är inte enbart invandrare som kommer hit utan även andra med utländskt ursprung som utbytesstudenter och turister. Några svenskfödda kommer också för att ta del av vårt program, men det vore roligt om det kom fler för att skapa en ännu bättre integration, säger Modou Jallow, som också är handledare på Mångkulturellt Centrum. MÅNGKULTURELLT CENTRUM ERBJUDER rådgivning, hjälp med exempelvis ansökningar, medmänskligt stöd och välkomnar både barn och vuxna. Aline och Modou poängterar också att etniska/kulturella föreningar kan använda lokalerna för möten utan kostnad. Under mars är temat friluftsliv och hälsa. Håll utkik efter program på kommunens webbplats ornskoldsvik.se/omsorg och hjälp/invandring, integration/mångkulturellt centrum. TEXT OCH FOTO: MARIA ISAKSSON ÖPPETTIDER. NÅGRA SVENSKFÖDDA KOMMER OCKSÅ FÖR ATT TA DEL AV VÅRT PROGRAM MEN DET VORE ROLIGT OM DET KOM ÄNNU FLER. Måndag Tisdag (föreningskväll och öppet hus) Onsdag fredag Lördag Förändrad konsumentvägledning Möjligheten att besöka en konsumentvägledare på Arkenbiblioteket har nu tagits bort. Som konsument får du fortsättningsvis rådgivning via telefon eller via e-post. Konsumentvägledaren nås på telefon på måndagar och tisdagar kl Vill du komma i kontakt via e-post gör du det på adressen 11 NOLASKOGS

12 FUNKISVECKA DAGS ATT TALA OM FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Funktionsnedsättningar är något som många kan ha svårt att förhålla sig till. En årlig temavecka ska bidra till ökad insikt och kunskap. Jag hoppas att veckan kan bidra till ökad kunskap och ett mer avdramatiserat bemötande, säger Pierre Reintz som samordnar temaveckan om funktionsnedsättningar. Den mars blir det en temavecka om fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar, det vill säga sådana som inverkar på rörelse och kunskapsmässig förmåga. Kommunen riktar, tillsammans med intresseorganisationer och andra medaktörer, strålkastarna på hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. I år kommer ett särskilt fokus att ligga på utvecklingsstörning, autism och rörelsenedsättning. Ett annat år kan det bli en annan inriktning. Tanken är att vecka 12 ska bli en årligen återkommande temavecka om funktionsnedsättningar, som en motsvarighet till höstens psykevecka. Vi börjar i begränsad skala så får vi utveckla konceptet vartefter, säger Pierre Reintz som är välfärdsförvaltningens samordnare för veckan. Initiativet till temaveckan kommer från det samverkansforum där kommunen och landstinget, sedan något år till baka, har kontinuerliga träffar med olika intresseorganisationer. VECKAN INLEDS PÅ Sliperiet där specialklassen på folkhögskolans teaterlinje kommer att läsa dikter. Vad jag hört blir det ingen långtråkig uppläsning, här handlar det om själfulla tolkningar med inlevelse, liv och lust, berättar Pierre. Det blir också öppna föreläsningar för yrkesverksamma, närstående och andra intresserade. Bland annat kommer George Rein, psykolog med kbt-inriktning, att föreläsa om bemötande och även reda ut definitioner. Charlotte Ohlson Bresciani, känd från tv-programmet en andra chans och vars tillvaro tvärt förändrades vid en olycka, talar om hur värderingar och fördomar återspeglas i vårt sätt att förhålla oss till varandra. ARKENBIBLIOTEKET ARRANGERAR EN temahörna om funktionsnedsättningar och KomIn planerar en hjälpmedelsutställning. Även olika intresseorganisationer kommer att bidra med aktiviteter. Vi siktar på att det ska bli en rolig och informativ vecka. Vi har mycket att lära av personer med funktionsnedsättningar. Det är ofta drivkraftiga personer som utvecklar egna strategier för att ta sig fram i tillvaron. För de som har funktionsnedsättningar hoppas vi att veckan ska bidra till en känsla av gemenskap och synliggörande. Att de får ta plats och har rätt att ställa krav på samhället, säger Pierre. TEXT: ELISABET BÅRMAN Bidrag för kulturaktiviteter Har du idéer om en kulturaktivitet som skulle passa som Örnsköldsviksbidrag till Umeås Kulturhuvudstadsår 2014? Föreningar och enskilda i Örnsköldsvik kan ansöka om kommunalt projektbidrag, Kulturkicken, för att testa och utveckla möjliga programidéer. Bidraget kan maximalt uppgå till kronor. Du kan ansöka om Kulturkick löpande under året. En referensgrupp inom Örnsköldviks kommun tar varje månad ställning till de idéer som kommit in. Projekt som beviljas bidrag presenteras på kommunens webbplats. Mer om Kulturkicken och ansökningsformulär finns på: 12 NOLASKOGS

13 ÖRNSKÖLDSVIK i gemensam ARBETSMARKNADSREGION I en gemensam satsning med Umeå och övriga kommuner i Umeåregionen arbetar Örnsköldsvik i ett tvåårigt projekt för att skapa en gemensam och funktionell arbetsmarknadsregion, samt att anta den gemensamma utmaningen att få fler att flytta till vår region. Projektet vänder sig till arbetsgivare och boende i regionen, men även till politiker och tjänstemän i kommunerna samt organisationer inom näringslivet. Två projektledare, Carina Lindberg från Umeå respektive Johan Eklund från Örnsköldsvik leder arbetet. NÄRINGSLIVSSTRUKTUREN OCH ARBETS- MARKNADERNA i Örnsköldsvik och Umeåregionen skiljer sig en del från varandra. Örnsköldsvik har en stor och stark ingenjörs- och konsultmarknad och en relativt begränsad tjänstesektor, medan Umeå har en marknad som till stor del består av offentliga verksamheter och är tjänste- och kunskapsbaserad. Att vi har olika förutsättningar är en bara fördel, eftersom vi då, kan komplettera varandra och tillsammans bli mer attraktiva för en bredare målgrupp både nationellt och internationellt. I och med Botniabanans tillkomst kan vi enkelt och smidigt resa mellan orterna. Därför känns det fullt naturligt att vi börjar arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion. Förutsättningar för att bo på en plats och arbeta eller studera på en annan är ju ännu bättre nu, säger Johan Eklund. DET SOM NU står främst på agendan för projektledarna är att skapa möten mellan arbetsgivare i regionen, att verka för mer samverkan mellan kommunorganisationerna, samt skapa kanaler och ta fram informationsmaterial. Nästa steg blir opinionsbildande insatser som bidrar till en gemensam regional identitet. Vi har satt igång ett arbete som kommer att ta lång tid. Att förändra attityder görs inte över en natt. Mycket handlar om att få människor att mötas, att knyta kontakter och skapa en positiv samsyn på en arbetsmarknadsregion. En funktionell arbetsmarknadsregion är inget man beslutar, bestämmer eller köper. Det handlar om vår egen rörlighet, att vi ser möjligheterna och att vi mentalt ser och lever i regionen, säger Johan Eklund. ÖRNSKÖLDSVIK HAR ANSÖKT om medlemskap i Umeåregionen. Går ansökan igenom kommer Örnsköldsvik att ingå i samarbetsgrupp tillsammans med Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun. De kommer att samarbeta runt frågor som främjar näringsliv och tillväxt, bra livsvillkor och samhällsservice. Samarbetet bygger på frivillighet och konsensus. Alla kommuner är självstyrande. Det ser ljust ut att ansökan går igenom, ett medlemskap skulle definitivt stärka vårt arbete för skapandet av en gemensam arbetsmarknadsregion. Ett medlemskap i Umeåregionen skulle dessutom underlätta för fler samarbeten på andra områden som kan vara positivt för Örnsköldsvik t.ex. turism och besöksnäring, Kulturhuvudstadsåret 2014 och näringslivet, säger Johan Eklund. TEXT: SVEN ALVERYD FOTO: P-O SEDIN SAMMAN- FATTNING Johan Eklund och Carina Lindberg arbetar för ökad samverkan mellan Örnsköldsvik och Umeå. Örnsköldsvik arbetar tillsammans med Umeå och kringliggande kommuner för att skapa en gemensam arbetsmarknadsregion. Man arbetar även för att få fler att flytta till regionen. 13 NOLASKOGS

14 NYA BRAND- STATIONEN snart dags för inflyttning! Inte svart färg utan bränt trä. Räddningstjänsten har själva bränt ytan på det panelvirke som använts på brandstationens utsida. Tiden sprang till slut ikapp brandstationen från Den var sliten och inte anpassad till dagens krav på arbetsmiljö, ventilation och hur avfall ska tas om hand. Inte heller var den anpassad för dagens tunga fordon. Efter flera års förarbete beslutades 2010 att en ny brandstation skulle byggas och hösten 2011 togs första spadtaget. I början på februari 2013 är brandstationen fortfarande en byggarbetsplats, när räddningstjänstens projektledare Jonas Hägglund och Samuel Persson, arbetsledare vid kommunens alarmeringscentral, visar runt i de nya lokalerna. I mitten av april ska allt vara klart och brandstationen i drift. Det runda tornet är stationens välkomnande ljusa entré. I anslutning finns lokaler som kan användas för grupper vid räddningstjänstens utbildningar. Lokalerna ska också kunna användas som möteslokaler för andra kommunala verksamheter och är väl avskilda från räddningstjänstens övriga verksamhet. BRANDMÄN EXPONERAS FÖR stora mängder farliga ämnen vid släckning av bränder. Ämnena följer med utrustning och fordon tillbaka till stationen. Det är viktigt att kunna tvätta kläder, utrustning och fordon på ett sådant sätt att ämnena inte sprids. De nya lokalerna är genomtänkta. Smutsigt och rent blandas inte och undertryck i rum där nedsmutsat material tas om hand gör att partiklar inte sprids till andra utrymmen. Fordonen kommer att kunna tvättas i en väl anpassad spolhall innan de tas in i vagnhallen. Spolhallen ska för övrigt också användas av gatu- och parkavdelningen som ligger i anslutning till den nya brandstationen. Att flytta en hel verksamhet samtidigt som man ska behålla sin vanliga beredskap är en utmaning. Planering pågår för att kunna göra det på bästa sätt. Själva flytten sker under några veckor i mars/april. HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN FINNS kommunens alarmeringscentral, kac, och även den ska förstås flyttas över till nya brandstationen. Lokalerna för nya kac är självförsörjande och säkra i händelse av kris. Dagens material och byggteknik gör att gamla tiders bergrum känns långt borta. kac är bemannad dygnet runt för att snabbt kunna ta emot inkommande larm och kunna larma ut rätt personal. kac tar emot larm från Örnsköldsviks kommun och dess bolag liksom från privatpersoner och företag. Det handlar om brandlarm, driftlarm, inbrottslarm, hisslarm, överfallslarm och trygghetslarm. Hur överflyttningen av de avancerade systemen ska gå till planeras just nu med experter på området. Alla de som har larm kopplade till kac kommer att få information om överflyttningen av systemen. Det finns förstås alltid risk för störningar men systemen är säkrade så att inga larm riskerar att komma bort. Om något inte fungerar i Örnsköldsvik sker en automatisk överkoppling till sos Alarm i Sundsvall. Man kan alltså vara trygg med att larmen fortfarande kommer att fungera. TEXT OCH FOTO: CHRISTINA VIKLUND SAMMAN- FATTNING Den nya brandstationen är en väl genomtänkt byggnad som uppfyller arbetsmiljökrav och krav på hantering av miljöfarligt avfall. Delar av lokalerna, t ex spolhall och utbildningslokaler, ska även användas av andra kommunala verksamheter. Under flytten kommer verksamheten att vara igång som vanligt. Den nya brandstationen ska vara i drift i april NOLASKOGS

15 För att lyckas ha det antal chefer som behövs för att driva kommunens verksamhet i framtiden har kommunen startat ett utbildningsprogram för potentiella chefer. Till att börja med har nu 15 personer fått goda kunskaper om ledarskap. KOMMUNEN UTBILDAR FRAMTIDA CHEFER DELTAGARNA VERKAR VÄLDIGT NÖJDA. Målet är att behålla och utveckla kompetenta medarbetare i Örnsköldsviks kommun. Därför vill vi ta vara på intresset för ledarskap hos dem som redan arbetar i vår kommun, säger kommunens personaldirektör Johanna Näslund. Hos oss finns många talangfulla medarbetare Susanne Sturk och Karin Ödmark (längst till vänster i bild) är två av deltagarna i den första omgången av kommunens traineeutbildning för potentiella chefer där ett block handlar om teamutveckling, ledarskap, kommunikation och självkännedom. med potential för ledarskap, med intresse och förutsättningar för framtida chefsuppdrag. VID EN INTRESSEFÖRFRÅGAN visade det sig finnas ett stort intresse för traineeprogrammet bland kommunens medarbetare. 115 sökte och efter intervjuer med ca hälften av dem, valdes 15 personer ut. Urvalet baseras på formella kunskaper, referenser och förvaltningarnas behov. Programmet, som startade i oktober 2012, pågår i nio månader och omfattar 12 utbildningsdagar. Bland annat ingår chefsskuggning då deltagaren följer dels en chef i den egna verksamheten, dels en chef i en annan verksamhet. Programmet leds av både interna chefer och externa konsulter. TANKEN ÄR att fortsätta med traineeprogrammen under fem år eftersom behovet av chefer kommer att vara stort, säger Johanna Näslund. Programmet kommer nu att utvärderas och utvecklas inför nya omgångar med nya deltagare, men deltagarna i den här första omgången verkar väldigt nöjda. De som deltar i programmet får en god inblick i chefsuppdraget och vilka förväntningar och krav kommunen har på sina chefer, men de får inte förtur till lediga chefstjänster utan måste söka till tjänsterna som alla andra. TEXT OCH FOTO: MARIA ISAKSSON De ser bortom bygränsen Ortsgränserna är mindre viktiga när BLTbygdens framtid startar ett projekt som ska stärka bygden runt Björna, Långviksmon och Trehörningsjö. Nolaskogs företagarförening har ansökt om LEAD- ER-medel för projektet BLT-bygdens framtid. Länsstyrelsen väntas inom kort ge klartecken för satsningen som också kommer att medfinansieras av Världsklass Dels handlar projektet om företagande och arbetstillfällen, dels om att etablera en tätare samverkan i området Björna Långviksmon Trehörningsjö. I den företagsinriktade delen ska man bl.a. kartlägga företagandet idag, göra en prognos för de kommande åren samt inventera de behov och möjligheter som finns för att stimulera företagandet. Den andra delen av projektet smygstartade under hösten Där är ett fyrtiotal personer engagerade i olika grupper för att jobba med en sakfråga som engagerar dem. Grupperna fokuserar på skola, boende, media, entreprenörskap, kommunikation/infrastruktur. Områden, som alla är beroende av varandra och av stor vikt för företagandets villkor. Finessen är att här ingår personer från alla orterna. Det är engagemanget för en fråga som är viktigt, inte var man bor. Av tradition är befolkningen i bygden väldigt handlingskraftig. I stället för att det sitter folk i olika grupper på varje ort och jobbar med samma frågor, samordnar vi nu krafterna och blir starkare, säger Klas Strandberg, ordförande i Nolaskogs Företagarförening. Hemsändningsbidrag Du som bor på landsbygden och har minst 2 kilometer till en livsmedelsbutik har i många fall möjlighet att beställa och få varorna hemsända. För den servicen betalar du som kund 30 kronor per tillfälle. Du kan få leverans en gång per vecka. För att stimulera fler butiker på landsbygden att köra ut livsmedel höjde kommunen i maj 2012 ersättningen till butikerna från 110 till 200 kronor per leverans. 15 NOLASKOGS

16 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN HÄR ANMÄLER DU FEL OCH RISKER Risklinjen i Örnsköldsvik har funnits i 20 år. Det är dit du vänder dig, om du upptäcker fel och risker när du vistas i Örnsköldsvik. Faror som du tycker borde åtgärdas för att inte människor eller egendom ska komma till skada. Du kan anmäla allt från farliga trafik- och utemiljöer till bristfälliga boendemiljöer till Risklinjen. Men är det akut läge ska du alltid ringa 112. Risklinjen har öppet alla dagar, dygnet runt. Anmälan gör du antingen via telefon eller via ett besök på ornskoldsvik.se/risklinjen där du kan fylla i ett webbformulär som sedan skickas direkt till Risklinjen. När vi får in en anmälan, ser vi till att kontakta den som är ansvarig för att risken åtgärdas. Vi tar kontakt oavsett det är kommunen, privata föreningar, trafikverket eller andra myndigheter som är riskägare, säger Arne Person som är säkerhetschef på Örnsköldsviks kommun och ansvarar för Risklinjen. Under 2012 kom det in sammanlagt 56 anmälningar till Risklinjen av dem förmedlades cirka hälften via telefon, något som Arne gärna vill ändra på. Ju fler tips vi får in, desto fler olyckor kan vi förhindra. Det är en klar fördel om man skickar sin anmälan via vår webbanmälan på ornskoldsvik.se istället för att ringa. Förutom en enklare hantering får vi dessutom bättre möjligheter att ge anmälaren en återkoppling att felet och risken har åtgärdats, säger Arne Person. TEXT: SVEN ALVERYD Exempel på fel och risker som du bör anmäla: Farliga lekmiljöer Bristfällig boendemiljö Farliga trapphus Blockerade nödutgångar Farliga trafikmiljöer Farliga produkter Hål i gatan Brunnar utan lock Kvarglömda redskap, skrot, gifter RISKLINJEN I ÖRNSKÖLDSVIK Webbanmälan: Tel: (samtalet är gratis) Vid akut läge ring alltid 112 ASYLMOTTAGNING KAN BLI AKTUELL Efter en förfrågan från Migrationsverket utreder Örnsköldsviks kommun förutsättningarna för att ta emot asylsökande. Det handlar bland annat om möjligheter till skolgång, socialt stöd, m.m. på olika orter. När det gäller boende har Migrationsverket fått positiva signaler från ett antal fastighetsägare. Områden som diskuteras är Mellansel, Gideå och Björna Långviksmon Trehörningsjö. Någon fler ort kan tillkomma om fastighetsägare lämnar intresse. I så fall ordnar kommunen möte med aktörer på orten. Kommunen för en löpande dialog med Migrationsverket som väntas fatta beslut under våren. ASYLMOTTAGNING STATENS ANSVAR Asylsökande är en person som ansökt om asyl men ännu inte fått ett beslut om uppehållstillstånd. Ansvaret för asylfrågor är statligt, Migrationsverket sköter uppdraget. Det vanliga är att Migrationsverket erbjuder den asylsökande en vanlig lägenhet, betalar hyran och står för enklare utrustning. Migrationsverket ansvarar för eventuell dagsersättning och kostnader för förskola och skola (inte vuxenutbildning) samt hälsovård. För närvarande kommer de största grupperna asylsökande från Syrien, Somalia och Afghanistan. FLYKTINGMOTTAGNING KOMMUNEN AVGÖR KVOT Flyktingmottagning baseras på ett avtal mellan respektive kommun och Länsstyrelsen. Aktuellt avtal i Örnsköldsvik medger flyktingar årligen, varav en liten grupp ensamkommande flyktingbarn. Beslut om hur många flyktingar kommunen har möjlighet att ta emot, tas i kommunfullmäktige. Mottagningen omfattar även personer som sökt och fått asyl. Personer som inom två år kommer som anknytning till en anhörig som har permanent uppehållstillstånd räknas också in. Flyktingmottagningen finansieras av statsbidrag. TEXT: ELISABET BÅRMAN Mer fakta finns på:

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND

Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Den som äger ett språk äger mer än ord MODERSMÅLSCENTRUM I LUND Modersmål lärande och länk Många unga i Lunds kommun har ett annat modersmål än svenska. För dessa elever är modersmålet en grund för lärande

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele.

ÖVERFÖRMYNDAREN Överförmyndaren i Sorsele kommun är ansvarig för att förordna en god man till de ensamkommande barnen som bor i Sorsele. SORSELE KOMMUN BAKGRUND Sorsele kommun har tagit emot ensamkommande barn sedan februari 2007 utifrån avtal med Migrationsverket. Just nu har man ett avtal från den 11 januari 2010 gällande att ta emot

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång:

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång: SPORTLOVSPROGRAM 2015 SKIDSTUGAN I VANSBRO: Skidspår alternativt från 2 km till 10 km, elljusspår 2,5 km. Grillplats med slogbod. VAIK SKIDOR för upplysning telefonsvarare 0281-713 01 SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år Barnomsorg Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun och har barn som är 1 till 6 år Vad är barnomsorg? Det finns olika former av barnomsorg; språkstödjande allmän förskola, allmän förskola,

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Rapportering till SKANDIA- idéer för livet gällande projekt Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Projektets namn: Positiva Vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

HundAkutens kurschema för våren 2015

HundAkutens kurschema för våren 2015 HundAkutens Kurser, våren 2015 HundAkutens kurschema för våren 2015 Valp- och unghundskurs Den här kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund, 8 veckor 10 månader. Vi tar tillvara på den

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem

Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Plugga på Riksgymnasiet bo på elevhem Att börja på gymnasiet kan kännas både spännande och kanske lite skrämmande. Så är det för de flesta. Vad vill jag läsa? Och

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00

2014-12-09. Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (12) Plats och tid Beslutande Glada Kocken Tisdagen den 9 december 2014, kl. 12.00-16.00 Birgitta Larsson, ordförande Per-Eric Tina, Tornedalingar i Gällivare Karin Aspholm,

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken)

Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Arbetsmarknadsavdelningen/Integration (Kaserngården 3B, I17 Parken) Mikaela Hansson Utredare Anna Partanen Minoritetskonsulent Annette Nyman Integrationsstrateg/Verksamhetsledare Fredrika Abrahamsson Etableringskoordinator

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

Välkommen till Liljebackens förskola

Välkommen till Liljebackens förskola Utbildningsförvaltningen Liljegatan 12 343 34 Älmhult Myran 555 10, Nyckelpigan 552 89, Fjärilen 555 09 Sländan 555 12, Flugan 554 69, Snigeln 555 37, Skalbaggen 555 20, Humlan 555 18 Välkommen till Liljebackens

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige I mitten av maj samlades cirka 45 ensamkommande flyktingungdomar från Stockholm för att delta i en heldagskonferens som Rädda Barnen och Stadsmuseet bjudit

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem

Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem Välkommen till Östbergsskolan och Klockhusets fritidshem Östbergsskolan är uppdelad på två fritidshem, Västerhus samt Österhus. Det finns två avdelningar på respektive

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Dokumentation workshop 25 okt

Dokumentation workshop 25 okt Dokumentation workshop 25 okt Grupp 1 Deltagare: Solveig, Kristina, Parmis och Anil Postit-lappar/förslag inom Möjligt idag/inom kort Prioritet 1. Skolutbyte Utbyte mellan elever i skolor, på landsbygden

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola

Informationsmöte. Torsdag 19 februari Särö skola Informationsmöte Torsdag 19 februari Särö skola Planändring inom detaljplan S83 Del som ska upphävas Ca 1500 m2 Särö Centrum Bukärrsängs förskola Utvecklingen av antal asylsökande ensamkommande barn i

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Reglus Östman Pedagogisk Planering Fritidshemmet 5/14/2013 Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Kvarnbyskolan 2013 05 20 Beskrivning

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Samt fjärilslarver till våren

Samt fjärilslarver till våren Grovplanering för Trulleskogen hösten 2010 Våra gemensamma mål för Äsperöds fritidsverksamhet och som vi fokuserar på denna höst utifrån vår arbetsplan är: Delaktighet Vi vill utveckla barnens medvetenhet

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Nya brandstationen i Örnsköldsvik, lokal: Ulvön

Nya brandstationen i Örnsköldsvik, lokal: Ulvön Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik MINNESANTECKNINGAR 1(7) Kommunchefsgrupp Dag 2014-10-22 Tid 09.00 17.00 Plats ande Nya brandstationen i Örnsköldsvik, lokal: Ulvön Maria

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Funderar du på att bo i Kramfors kommun?

Funderar du på att bo i Kramfors kommun? Funderar du på att bo i Kramfors kommun? När du får uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att hitta en bostad och ett arbete i en kommun där du och din familj trivs. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer