Historien bakom flaskan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historien bakom flaskan"

Transkript

1 Historien bakom flaskan Kort om vårt hållbarhetsarbete

2 CRS RAPPORT 2014/ /12 VD har ordet Coca-Cola Enterprises vision är att vara nummer 1 i branschen, både vad gäller volym och kundnöjdhet. Starka värderingar och vilja till hållbart ledarskap är viktiga förutsättningar på en marknad där miljömässigt och socialt ansvar spelar allt större roll. Som tillverkare och distributör av drycker med några av världens starkaste varumärken har vi både ansvar och möjlighet att påverka och samarbeta med andra för att göra positiv skillnad har varit ett år då vi tagit flera viktiga steg på hållbarhetsfronten. I klimatfrågan fortsätter vi visa att vi menar allvar och vill ligga i framkant. Bland annat genom medverkan i Hagainitiativet och innovativ utveckling av våra kylskåp och våra förpackningar. Utmaningen framåt är att tillsammans med våra kunder minska klimatavtrycket från utplacerade kylskåp ytterligare, genom övergång till energieffektiv teknik och el från förnybara källor. Mångfald är sedan länge ett prioriterat område för oss. Vi vill spegla våra kunder och samhället vi verkar i, attrahera medarbetare och ta tillvara kompetens och engagemang på bästa sätt. Industrins jämställdhetspris är ett fint kvitto på att vårt arbete med bland annat kvinnliga nätverk och strategi för rekrytering av underrepresenterade grupper har haft effekt. Vi jobbar nu vidare mot nya mångfaldsmål och för att fortsätta vara en riktigt attraktiv, engagerande och hälsosam arbetsplats. Engagemang för ungdomar tillhör våra viktigaste frågor. Vi har länge arbetat för att på olika sätt bidra till hälsa och miljömedvetenhet bland unga framtidens ledare, konsumenter och kunder. På årets We Change-turné träffade vi över åringar och pratade hållbar utveckling. Vi genomförde Städa Strand för femte året i rad, där flera tusen ungdomar från Sveriges idrottsföreningar hjälpte till och samtidigt tjänade pengar till sina idrottslag. En av våra större satsningar framåt är planerna på ett inspirationscentrum på tema hållbarhet, med ungdomar som huvudmålgrupp. När det gäller Våra drycker och de hälsoutmaningar som finns kring kost och livsstil, vill vi ta ansvar och bidra till en balanserad och aktiv livsstil. Vi har idag fler drycker än någonsin med få eller inga kalorier, men vi behöver göra mer för att visa på valmöjligheterna och få fler att göra medvetna val. Med initiativet Simma Sverige har vi tillsammans med Svensk Simidrott satt målet att inspirera människor att röra sig mer genom simning, till la vi grunden, nu tar vi nästa steg med bland annat utökat samarbete med lokala simhallar, och simundervisning för grupper där simkunnigheten är låg. Framförallt vill vi se närmare på hur vi kan uppmuntra fler som inte motionerar idag, att komma igång och röra på sig. Världen förändrar sig i snabb takt. Unga människor förväntar sig mer av oss som företag, arbetsgivare och god samhällsaktör. Under året har vi inom Coca-Cola Enterprises tillsammans med intressenter på de olika marknaderna arbetat fram en ny hållbarhetsplan som gäller från I den lyfter vi ambitionsnivån och fokuserar än mer på de viktigaste utmaningarna. Det finns mycket kvar att göra, både i vår egen verksamhet och för att inspirera och bidra i vår omvärld. I den här hållbarhetsredovisningen beskriver vi arbetet, resultat och utmaningar inom våra olika målområden. I koncernens hållbarhetsredovisning, som finns på hittar du ytterligare material och mer om hur arbetet styrs och organiseras. Om du har frågor eller synpunkter tar vi tacksamt emot dem dina tankar är viktiga för oss! Pierre Decroix, vd Coca-Cola Enterprises Sverige

3 CRS RAPPORT 2014/ /12 Det här är Coca-Cola Enterprises Sverige Coca-Cola Enterprises Sverige AB tillverkar, distribuerar, säljer och marknadsför drycker med några av världens starkaste varumärken. Försäljningen sker via återförsäljare såsom dagligvaruhandeln, hotell, restauranger och kaféer, samt genom uthyrning av och försäljning genom dryckesautomater. Vi är marknadsledande inom läsksegmentet i Sverige. Läsk, och då främst Coca-Cola utgör den största delen av vår försäljning, medan energidryck är den kategori som växer mest. Vårt sortiment av drycker omfattar också juice, fruktdrycker, vatten och sportdrycker. Vi erbjuder även kaffe och te till arbetsplatser. Här finns vi Coca-Cola Enterprises Sveriges huvudkontor, produktion och lager ligger i Jordbro i Haninge strax söder om Stockholm. De flesta av våra anställda, ca 600 personer arbetar här. Varje dag producerar vi en miljon liter dryck som distribueras till våra kunder runtom i landet. Regionala säljkontor och omlastningsstationer för distribution finns på flera orter. Huvudkontor, Produktion, Lager Crossdock Regionalt säljkontor 10 Skellefteå 1. Jordbro (Haninge) 2. Eksjö 3. Gävle 4. Kalmar 5. Karlstad 6. Kvissleby 7. Malmö 8. Mölndal 9. Norrköping 10. Skellefteå 11. Trollhättan 12. Umeå 13. Västerås Kvissleby 6 Umeå Gävle Karlstad 5 Västerås Norrköping Jordbro (Haninge) Coca-Cola Enterprises Sverige AB 2014 Omsättning: 3,3 miljarder kr. Produktionsvolym: 330 miljoner liter dryck. Antal anställda: 766 personer (191 kvinnor 575 män, varav samtliga tillsvidareanställda och samtliga utom 3 heltidsanställda. Utöver dessa tillkommer 100 säsongsanställda). Ägare: Coca-Cola Enterprises Sverige AB är ett helägt dotterbolag till CCE Holdings Service AB. Moderbolag för hela koncernen är Coca-Cola Enterprises Inc, Atlanta i USA. Mer om Coca-Cola Enterprises: Malmö Trollhättan Mölndal 7 2 Eksjö 4 Kalmar

4 CRS RAPPORT 2014/ /12 Vår värdekedja Påverkan och ansvar genom hela värdekedjan Värdekedjan Påverkan Leverantörskedjan Vi prioriterar lokala leverantörer i syfte att begränsa miljöpåverkan från de råvaror och material vi använder. I våra drycker använder vi vatten från Mälaren och socker från skånska sockerbetor, som inte kräver konstbevattning. Våra förpackningar är resurseffektiva, återvinningsbara och består delvis av återvunnet och förnybart material. En del av våra PET-flaskor är plantbottle, en flaska som består av delvis växtbaserat material. Vår verksamhet Kvalitet, säkerhet, resurseffektivitet och miljöhänsyn är högt prioriterat i vår dryckesproduktion. Vi använder vatten, energi och andra resurser effektivt och minimerar mängden restavfall. Vi är en av de största arbetsgivarna i Haninge kommun. Vi vill vara en attraktiv arbetsplats och en positiv kraft i lokalsamhället. 1 miljon liter dryck distribueras dagligen till våra kunder. Vi arbetar för hög fyllnadsgrad och bränsleeffektivitet, och övergår successivt till förnybara drivmedel. Vi arbetar för en energieffektiv kylskåpspark med minsta möjliga klimatpåverkan. Kunder & konsumenter Råvaror & leverantörer Förpackningar Produktion Distribution Kylskåp Vi erbjuder ett brett sortiment av drycker, för alla smaker och tillfällen. Vi ger också vägledande information om näringsinnehåll och hälsa. Alla våra dryckesförpackningar kan materialåtervinnas. Genom vårt medlemskap i Sveriges Bryggerier är vi delägare i Returpack som sköter insamlingen av burkar och PET-flaskor i Sverige. Återvinning

5 CRS RAPPORT 2014/ /12 Strategi för hållbar tillväxt Coca-Cola Enterprises vision är att vara bäst i branschen, såväl på att marknadsföra och sälja drycker som på kundservice. Ansvarstagande och hållbarhet är centrala delar i arbetet för långsiktig lönsamhet även här ska vi ta en ledande roll har vi uppdaterat vår hållbarhetsplan med nya ambitiösa mål inom sju olika fokusområden. I den gemensamma hållbarhetsplanen Deliver for Today, Inspire for Tomorrow finns tydliga målsättningar för respektive område, som sträcker sig fram till Coca-Cola Enterprises Sverige har uppdraget att implementera dessa i den svenska verksamheten. Vår utgångspunkt är att integrera hållbarhetsperspektivet i alla delar av den dagliga verksamheten, i såväl strategiska som operativa beslut på alla nivåer. Intressentdialog grunden för ny hållbarhetsplan Rönnaug Vinje hållbarhetschef, Coca-Cola Enterprises Sverige Som en del i arbetet med att ta ledarskap inom hållbarhet och bemöta nya utmaningar och förväntningar från omvärlden, har vi under 2014 reviderat vår hållbarhetsplan. Intervjuer och rundabordsdiskussioner med kunder, konsumenter, branschaktörer, hållbarhetsexperter och inte minst ungdomar har givit oss värdefulla ingångsvärden till nya mål. Processen har varit gemensam för hela Coca-Cola Enterprises och nu har vi en ny hållbarhetsplan som hela verksamheten kan stå bakom. Bland de nya målen, som innebär en höjning i ambitionsnivå, vill jag särskilt vill lyfta fram klimatmålet att minska CO 2 -utsläppen med 50 % innan 2020, jämfört med Det är ett ambitiöst mål som kommer kräva ännu mer fokus på förnybar energi, smart teknik och resurseffektiva förpackningar, bland annat. Ett annat branschledande mål är att vi inom fem år ska minska kaloriinnehållet i våra drycker med 10 %. Detta genom fortsatt satsning på drycker med få eller inga kalorier, för fler valmöjligheter till konsumenter som vill ha sundare alternativ. Integrerat, systematiskt arbetssätt Vårt systematiska arbetssätt stöds av ett verksamhetsanpassat ledningssystem. Coca-Cola Enterprises Sverige har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljöoch arbetsmiljö. Systemet är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001, OSHAS och FSSC Under 2014 har verksamheten omcertifierats för både ISO och OSHAS Vi har fortsatt arbetet för övergång till ett koncerngemensamt ledningssystem, som ska omfatta hela supply chain-verksamheten inom Coca-Cola Enterprises. När det gemensamma systemet är på plats kommer hela koncernen också att ha gemensamma certifikat på de fyra områdena. Arbetet innebär bland annat en uppgradering av våra processer för tydligare arbetssätt och ledningsansvar, samt en mer enhetlig process för att ta fram och följa upp styrande nyckeltal. Mer om styrning och organisation för hållbarhetsarbetet, se

6 CRS RAPPORT 2014/ /12 Vår nya Hållbarhetsplan HIGHLIGHTS 2014/15 10 % Minska kaloriinnehållet per liter med 10 % i vårt utbud av drycker, från 2010 till miljoner Få tre miljoner människor i rörelse, genom investering i lokala program som stödjer en aktiv livsstil. 50 % Minska koldioxidavtrycket från den egna verksamheten med 50 %, från 2007 till Deliver for today, inspire for tomorrow Strategiska prioriteringar: Deliver for today leva upp till våra mål och åtaganden. Ta ledarskap i branschen när det gäller Energi & Klimat och Hållbara förpackningar. Utveckla för framtiden ta vara på möjligheter för innovation, samarbeten och partnerskap. Uppgraderade mål Vi har uppdaterat våra övergripande och mätbara hållbarhetsmål inom varje fokusområde. Liksom tidigare ser vi dessa mål som utmanande men fullt möjliga att nå vi ska klara de flesta av dem till 2020, förutsatt fortsatt satsning på innovation, investeringar och samarbeten. För fullständig redovisning av alla mätbara mål, se Energi & Klimat Vi ska minska klimatavtrycket från drycken i din hand med en tredjedel, genom åtgärder i hela värdekedjan. Hållbara förpackningar & Återvinning Vi ska stödja utvecklingen av en cirkulär ekonomi, använda återvunnet och förnybart material samt återvinna mer förpackningsmaterial än vi använder. Vatten Vi ska i hela värdekedjan minimera påverkan på vattentillgångar, bedriva en verksamhet som är hållbar ur vattensynpunkt, och sätta standard för effektiv vattenanvändning. Råvaror och leverantörer 100 % av våra odlade råvaror ska vara hållbart producerade. Hälsa och välbefinnande Vi ska göra vår del för att bidra till hälsa och välbefinnande, genom att minska kaloriinnehållet i vår produktportfölj med 10 % och få tre miljoner människor att bli mer aktiva. Samhällsengagemang Vi ska göra positiv skillnad i samhället där vi verkar, samarbeta med lokala partners och uppmuntra våra medarbetare att engagera sig. Medarbetare Vi ska attrahera, utveckla och motivera medarbetare med hög kompetens och stor mångfald, på en säker och hälsosam arbetsplats.

7 CRS RAPPORT 2014/ /12 Våra drycker HIGHLIGHTS 2014/15 23 % av vår försäljningsvolym var drycker med få eller inga kalorier. 38 % av dryckerna i vårt sortiment har få eller inga kalorier. Lokala råvaror Vatten från Mälaren, socker från skånska sockerbetor. 1:a på hållbarhet i branschen, enligt kunderna. Coca-Cola Enterprises ska erbjuda ett brett sortiment av drycker med hög kvalitet. Vi ska också ge vägledande information om näringsinnehåll och hälsa för att underlätta medvetna val. Ett övergripande mål är att minska kaloriinnehållet i våra drycker med 10 % till 2020, jämfört med Vi är väl medvetna om de komplexa utmaningar som finns vad gäller hälsa, kostvanor och övervikt och vill ta vårt ansvar för att bidra till en balanserad livsstil. För att utvecklas i rätt riktning fokuserar vi på tre prioriterade områden när det gäller våra drycker: Fler drycker med färre kalorier och mindre socker, och fler mindre förpackningsstorlekar. Tydlig och vägledande närings- och produktinformation. Ansvarsfull försäljning och marknadsföring. Andelen kalorifri dryck ökar De allra flesta av våra läskdrycker finns som kalorifria alternativ. Inom Coca-Cola Enterprises finns en tydlig strategi att öka andelen drycker med få eller inga kalorier, sett till både sortiment och försäljning. De senaste åren har vi tillsammans med våra kunder arbetat med att tydligare lyfta fram exempelvis Coca-Cola light och Coca-Cola zero i kampanjer och på hyllan i butikerna. Andelen kalorifri läsk har också ökat märkbart var 23 % av försäljningsvolymen dryck med få eller inga kalorier lanserade vi energidrycken Burn i kalorifri version; Burn zero innehåller koffein men inget socker. Jämfört med många andra länder har konsumenterna i Sverige dock fortfarande en reserverad inställning till produkter med andra sötningsmedel än socker, vilket också bekräftas av de konsumentundersökningar vi låter göra. Flera mindre förpackningar Vi har också fortsatt att fokusera på valmöjligheter när det gäller olika portionsstorlekar. Små 15 cl och 25 cl-burkar samt 1 liters PET är exempel på förpackningar vi lanserat senaste åren och som mottagits väl av alltmer medvetna konsumenter utökades sortimentet av småburkar med Coca-Cola zero i 25 cl burkar. Ansvarsfull marknadsföring Vi vet att våra starka varumärken har ett inflytande och potential att påverka. Med detta kommer också ett ansvar att sälja och marknadsföra våra drycker på ett ansvarsfullt sätt. Coca-Cola Enterprises har en tydlig policy att all marknadskommunikation ska ske enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. Vi bedriver aldrig aktiv försäljning eller marknadsföring mot skolor eller mot barn under 12 år. Vi har också undertecknat branschens EU-gemensamma riktlinjer för marknadsföring av energidrycker. Tydlig näringsinformation På alla våra drycker anges i enlighet med lagstiftningen en näringsdeklaration av energiinnehåll och olika näringsämnen per 100 ml, kompletterad med den frivilliga GDA-märkningen. GDA anger näringsinnehåll i en serveringsportion, angivet som del av vägledande dagligt intag.

8 CRS RAPPORT 2014/ /12 Kvalitet och produktsäkerhet Det är ytterst viktigt för oss att kunna garantera kvalitet och produktsäkerhet för våra drycker. Vårt systematiska kvalitetsarbete baseras på höga krav från The Coca-Cola Company och internationella ledningssystem för kvalitet och livsmedelssäkerhet. Vi testar både råvaror och ingredienser, vatten, färdig dryck och förpackningar på vårt eget laboratorium. På färdiga produkter mäts produktoch förpackningskvalitet genom ett koncerngemensamt internationellt index. Genom en extern aktör tas stickprover från butiker och kaféer i Sverige, som sedan analyseras på laboratorium. De vanligaste kvalitetsavvikelserna orsakas av låg kolsyrehalt, oftast är det produkter med utgånget datum som har stått för länge i butikshyllan. Antalet konsumentreklamationer är lågt, ,38 st per miljon sålda förpackningar. Samtliga reklamationer analyseras. Några produktavvikelser som orsakat sjukdom eller skada har hittills inte påvisats. Nöjda och krävande kunder Både kunder och konsumenter förväntar sig i allt högre grad att vi tar ansvar för påverkan på både människor och miljö. Som marknadsledare inom vårt segment förväntas vi också ofta ligga i framkant och bidra med idéer för utveckling. Vi undersöker årligen hur nöjda våra kunder inom dagligvaruhandel och servicehandel är med oss som leverantör, genom ett branschgemensamt kundnöjdhetsindex (Handelsattityder). Bedömningen görs dels generellt, dels specifikt för miljöprofil och samhällsengagemang. Årets mätning visar att kunderna rankar oss högt jämfört med många andra leverantörer. Kunderna uppskattar bland annat vår förmåga att driva tillväxt genom våra starka varumärken, vår leveransförmåga och höga produktkvalitet. Det råder dock tuff konkurrens på marknaden och det är viktigt att hela tiden möta efterfrågan på utveckling och nya produkter. Såväl dagligvaruhandeln som servicehandeln rankade oss som nummer 1 bland dryckesleverantörerna när det gäller hållbarhet. Energieffektivisering av kylskåpsparken, resurseffektiva förpackningar och ett sortiment som präglas av ansvarstagande tillhör kundernas viktigaste hållbarhetsfrågor. FRAMSTEGSRAPPORT 2014 Nyckeltal och mål Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Konsumentreklamationer 1,6 1,35 1,38 (antal per miljon sålda förpackningar*) Produktkvalitet (index där max = 100) Mål 2014: 97 Förpackningskvalitet (index där max = 100) Mål 2014: 98 Lågkaloriprodukter (andel av produktportfölj) 40 % 40 % 38 % Andel dryck med få eller inga kalorier 23 % (av försäljningsvolym) VÅR PRODUKTPORTFÖLJ Fördelning av försäljningsvolym % 7 % 1 % 2 % 2 % 68 % Produktkvalitetsindex omfattar bl.a. sockerhalt, kolsyreinnehåll, utseende och smak. Förpackningskvalitetsindex omfattar bland annat nettoinnehåll, datummärkning och vridmoment på skruvkorken. *Från 2013 mätt på produkter tillverkade i Sverige. Tidigare år mätt på samtliga sålda produkter i Sverige vilket även inkluderar vissa importdrycker. Läsk sötad med socker Kalorifri läsk Juice och fruktdryck Sport- & Energidrycker Vatten med mera Kaffe & te Coca-Cola life ny favorit Som ett av de första länderna i Europa lanserade vi hösten 2014 Coca-Cola life, sötad med både socker och Stevia, som är ett växtbaserat sötningsmedel. Coca-Cola life har en tredjedel färre kalorier än vanlig Coca-Cola och har blivit mycket omtyckt hos konsumenter som söker naturligt kalorisnåla alternativ. Våra drycker Vårt sortiment omfattar drycker med och utan kolsyra, med och utan socker och i olika förpackningsstorlekar. Läsk, fruktdrycker, juice, vatten, sport- och energidrycker. Under varumärket Chaqwa erbjuder vi också varma drycker, kaffe och te till arbetsplatser. Coca-Cola, Fanta och Sprite står för den klart största delen av vår försäljning, energidrycker är den kategori som växer mest.

9 CRS RAPPORT 2014/ /12 Råvaror & leverantörer HIGHLIGHTS 2014/15 Mål 2020: 100 % hållbart odlade råvaror Socker från skånska sockerbetor Ansvarsfulla och innovativa leverantörsrelationer är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Coca-Cola Enterprises har satt som mål att allt socker och andra odlade råvaror till våra drycker ska vara producerade på ett hållbart sätt. En betydande del av vår miljöpåverkan uppstår vid produktion av råvaror och förpackningar, det vill säga i andra delar av värdekedjan än vår egen verksamhet. Coca-Cola Enterprises arbetar systematiskt med leverantörskrav och uppföljning för att säkerställa ansvarsfulla och resurseffektiva inköp. En gemensam inköpsorganisation hanterar centrala inköp såsom råvaror och ingredienser. I möjligaste mån prioriteras lokala leverantörer. Krav och uppföljning av leverantörer Vår strategi för hållbara inköp och leverantörsrelationer handlar dels om att utbilda alla som jobbar med inköp och integrera hållbarhetsperspektivet i inköpsprocesserna, dels om att samarbeta med och uppmuntra våra leverantörer till fortsatt utveckling i hållbar riktning. Alla råvaruleverantörer måste följa vår uppförandekod, Code of Business Conduct, samt uppfylla tydliga krav på kvalitet, miljö, etik och socialt ansvarstagande. Uppföljning mot kraven görs genom oberoende utvärderingar och leverantörsrevisioner. Branschstandard för hållbar sockerodling Odlingen av råvaror och då främst socker står för en betydande del av vatten- och klimatavtrycket i vår värdekedja. I nära samarbete med The Coca-Cola Company pågår nu ett arbete för att på sikt säkerställa en hållbar jordbruksproduktion av råvarorna. Coca-Cola Enterprises har satt som mål att allt socker som används år 2020 ska vara producerat på ett hållbart sätt, utan negativ påverkan på människa och miljö. resursanvändning och värnande av biologisk mångfald. För att underlätta implementering och uppföljning av kraven har Coca-Cola Enterprises valt att samarbeta med Sustainable Agriculture Initiative, SAI. SAI är ett internationellt branschinitiativ från livsmedels- och dryckesindustrin för utveckling av ett mer hållbart jordbruk genom gemensamma kriterier och uppföljningssystem som fungerar i hela världen och för alla grödor. Under 2014 har Coca-Cola fortsatt arbetet med implementering av SAI-plattformen bland alla europeiska sockerbetsleverantörer. Ett system för oberoende bedömning och uppföljning har tagits fram och testats i samarbete med leverantörer och odlare. Nästa steg är att fullt ut implementera kriterier och uppföljning för alla leverantörer och odlare av sockerbetor. På sikt är ambitionen att använda modellen även för andra odlade råvaror, såsom apelsiner. Sedan 2013 tillämpas The Coca-Cola Companys särskilda inköpskriterier, Sustainable Agriculture Principles, som inkluderar konkreta krav på arbete med såväl mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor som ansvarsfull

10 CRS RAPPORT 2014/ /12 Skånska sockerbetor Allt socker till vår svenska dryckesproduktion kommer från skånska sockerbetor. Odlingen i svenskt klimat har ett mindre vattenavtryck jämfört med rörsocker och betor som odlas i varmare klimat. Regnvatten täcker i princip allt vattenbehov i odlingen. I förädlingsprocessen från beta till socker återanvänds vattnet i betorna som processvatten och täcker mer än 95 % av vattenbehovet. Användningen av växtskyddsmedel och gödningsmedel i svensk betodling har minskat väsentligt de senaste decennierna, samtidigt som sockerskörden per hektar har ökat. Med sikte på hållbart kaffe Även kaffe ingår i målet 100 % hållbart producerade odlade råvaror Idag finns möjligheten för våra Chaqwa-kunder att välja dubbelcertifierat kaffe, ekologiskt och Faitrademärkt, dock utgör detta hittills en mindre del av vår totala kaffevolym. Vi har påbörjat ett arbete för att närmare definiera vilka hållbarhetskrav som ska ställas på Chaqwa kaffe, som komplement till våra befintliga höga kvalitetskrav. Utmaningarna handlar bland annat om att leverantörskedjan är lång och komplex och att kaffet kommer ifrån ett stort antal småskaliga odlare. Sockerleverantören Nordic Sugar och anslutna odlare bedriver sedan tidigare ett systematiskt arbete med kvalitet, miljö och socialt ansvar. Den europeiska lagstiftningen kring exempelvis arbetsvillkor och användning av bekämpningsmedel är också relativt strikt jämfört med andra delar av världen. Sammantaget innebär detta att övergången till att följa de nya kriterierna i SAI inte kommer att kräva några större förändringar för vår lokala sockerleverantörs arbete utan främst innebär ett nytt sätt att dokumentera och tillhandahålla informationen. Nordic Sugar jobbar för hållbar sockerproduktion Katarina Elfström agronom, Nordic Sugar Vilka fördelar finns med svensk sockerbetsodling? Svenskproducerat har många fördelar, mer än bara korta transporter och bra arbetsförhållanden. Närheten till odlarna gör att vi har en bra kommunikation och kan säkerställa att odlingen är hållbar och effektiv. Den viktigaste hållbarhetsparametern är höga skördar, vilket gör resursåtgången och klimatpåverkan per kg socker så låg som möjligt. Tillräckligt med regnvatten gör att vi slipper konstbevattna och sockerbetans eget vatten (75 % av betan är vatten) används som processvatten i vår sockerproduktion. Sen är bekämpningen av sjukdomar och skadedjur liten jämfört med odling i varmare områden. Hur arbetar Nordic Sugar med kretslopp och hur ser ni på möjligheten till ekologisk produktion? Förutom att vi återanvänder vattnet från sockerbetan så återför vi blasten tillbaka till jorden som näring. Från sockerbetorna får vi också jordförbättringsmedel och foderprodukter, och via dessa återförs näringsämnena i sockerbetorna till jorden. Vi har tidigare haft produktion av socker från ekologiska sockerbetor, och det är möjligt att återuppta produktionen någon gång i framtiden förutsatt att tillräcklig efterfrågan och rätt förutsättningar finns. Men jag tycker det är viktigt att lyfta fram att vi har en god hållbarhetsprestanda redan i dagens odling.

11 CRS RAPPORT 2014/ /12 Energi och Klimat HIGHLIGHTS 2014/15 5 % minskning av totala elförbrukningen för våra kylskåp, trots att antalet ökat. Jämfört med 2007 är minskningen 40 %. 56 % av installerade kylskåp 2014 var skåp som uppgraderats på vårt renoveringscenter. Coca-Cola Enterprises har ambitionen att vara branschledande inom energi och klimat. Det övergripande klimatmålet är att till 2020 minska utsläppen genom hela värdekedjan med minst en tredjedel för varje dryck, jämfört med Vårt arbete här i Sverige fokuseras på tillverkning, distribution och kylning av dryck ute hos kund. Klimatmålet omfattar hela värdekedjan; från produktion av råvaror till återvinning av förpackningar. Enligt den kartläggning av klimatpåverkan som gjorts på koncernnivå står ingredienser och förpackningar för cirka 68 % av klimatpåverkan och den egna verksamheten d.v.s. tillverkning, distribution och kylning av dryck för resterande 32 %. Vårt arbete i Sverige fokuseras dock på den egna verksamheten, där vi har störst möjlighet att genomföra förbättringar samt mäta och följa upp. 65 % förnybart bränsle i våra distributionslastbilar. Energieffektiv produktion Vi arbetar ständigt för en så effektiv energianvändning som möjligt i produktionen, genom att hela tiden utveckla och upprätthålla bättre rutiner och optimera drifttekniken. Bättre avstängningsrutiner har visat sig spara mycket energi. Sedan 2014 gör nattvakterna även en energirond när de bevakar anläggningen. Upptäcker de maskiner eller belysning som är påslagna i onödan dokumenteras detta och kommuniceras nästföljande morgon. Vi har också bytt till mer energisnåla ljuskällor och installerat närvarostyrning runtom i hela verksamheten. Nästa steg i vår plan är att övergå helt till närvarostyrd LED-belysning i vårt centrala lager i Jordbro. All el och värme som används i vår produktionsanläggning kommer från förnybara källor: Bra Miljöval-märkt el från vatten- och vindkraft, samt fjärrvärme från ett lokalt värmeverk som eldas med vedflis. Minskad energianvändning från kylskåpen Kylskåp och dryckesautomater som står utplacerade hos kunder utgör en stor del av vår klimatpåverkan. Vi övergår successivt till smarta kylskåp med energibesparande så kallad EMS-teknik. Tekniken anpassar kyla och belysning efter när och hur ofta dörrarna öppnas, och sparar upp till 35 % energi. På vårt renoveringscenter eftermonteras även EMS på äldre kylskåp. Ytterligare åtgärder för en energisnål kylskåpspark är övergång till LED-belysning och montering av dörrar på öppna kylskåp. Under 2014 har den totala elförbrukningen för våra kylskåp minskat med ca 5 %, detta trots att antalet kylskåp har ökat. Samarbetet med kunderna spelar en viktig roll för att nå våra gemensamma klimatmål. Vi för en aktiv dialog med kunderna för att främja deras val av energieffektiv teknik och el från förnybara källor.

12 CRS RAPPORT 2014/ /12 Distribution med förnybara bränslen Drygt en miljon liter dryck lämnar vårt centrallager i Jordbro varje dag. Motsvarande mängd råvaror och förpackningsmaterial levereras till vår produktionsanläggning. Godstransporter är med andra ord en central del av vår verksamhet och vi strävar efter en så effektiv och miljöanpassad logistik som möjligt. I samarbete med transportörer och åkerier arbetar vi för optimerad ruttplanering, effektivt körsätt och övergång till förnybara bränslen. Alla våra förare utbildas i bränslesnål körteknik och har individuella mål avseende bränsleförbrukning. De flesta av våra egna distributionslastbilar, 65 % 2014, körs på det förnybara bränslet RME (rapsmetylester) som ger ca 48 % lägre klimatpåverkan jämfört med fossil diesel. Andelen är något lägre än 2013, detta beror på att ett antal nya Euro 6-klassade lastbilar köpts in som inte kan använda RME-bränslet. I övrigt prioriterar vi diesel med hög inblandning av förnybara bränslen, i första hand används Preem Evolution diesel som ger ca 30 % lägre utsläpp än standarddiesel. Vi har också en biogaslastbil som dagligen kör sträckan Stockholm-Malmö. Biogaslastbilen har så kallad Dual Fuelteknik och drivs på en blandning av 25 % diesel och 75 % flytande metan, vilket ger stora miljöfördelar. Användningen av flera sådana lastbilar begränsas dock i dagsläget bland annat av fordonsutveckling och otillräcklig infrastruktur för tankställen. FRAMSTEGSRAPPORT 2014 Nyckeltal och mål Koldioxidutsläpp, totalt (ton) Mål: Minska 50 % från 2007 till Energianvändning per liter producerad dryck (kwh) Mål 2015: 108 Andel egna distributionsfordon som körs på RME Andel energisnåla kylskåp (EMS) (%) Andel HFC-fria kylskåp (nyinköp) Mål 2015: 100 % Energi- och klimatdata mäts och följs upp månadsvis. Klimatpåverkan beräknas enligt GHG-protokollet. Redovisade data omfattar tillverkning, distribution samt kylutrustning hos kund. Koldioxidutsläpp, (ton CO 2 e) Kylutrustning hos kund Tillverkning Distribution, inkl affärsresor Att energianvändningen per liter dryck ökat 2014 beror främst på att totala produktionsvolymen var ca 10 % lägre än Reflektion från Hagainitiativet Nina Ekelund programdirektör Tillverkning Distribution inkl. tjänsteresor Kylutrustning hos kund (23 %) (41 %) (36 %) Jag tror att klimatförändringarna är det största hotet mot mänsklighetens överlevnad. Särskilt bland unga människor finns det en oro eftersom deras framtid står på spel. Företag som Coca-Cola Enterprises, som vill vara nära sina konsumenter, måste ta ledarskap i denna fråga och uppfattas som att de gör det. Detta betyder att man har en ambitiös klimatplan med tydliga mål. Det i sin tur bygger på en förståelse för kopplingen mellan klimatförändringen och frågor som vattentillgång och biologisk mångfald och att man vidtar åtgärder utifrån detta. Det betyder också att man investerar i innovation och samarbetar med andra aktörer för att främja återvinning, utveckla hållbara förpackningar och bidra till en cirkulär ekonomi. Proaktiva företag måste också vara transparenta i sin kommunikation kring vad de gör och vilka framsteg de åstadkommer. Fördelarna är tydliga det handlar inte bara om minskade kostnader till följd av ökad energieffektivitet, utan om ett starkare varumärke som ger lojala kunder, stolta medarbetare (särskilt de yngre) och högre anseende hos investerare. Eftersom kostnaderna för en ambitiös klimatplan kommer ändras över tid, får de företag som agerar nu en fördel gentemot dem som väntar. Coca-Cola Enterprises måste fortsätta fråga sig vad de kan göra för att vara del av lösningen på klimatutmaningen. Det är vad morgondagens konsumenter förväntar sig och vill se. Sedan 2007 har koldioxidavtrycket från den egna verksamheten minskat väsentligt, främst genom övergång till förnybara bränslen och energikällor. Mer miljöanpassade köldmedier och energieffektivisering av kylskåpen och i produktionen är andra viktiga åtgärder. Minskningen för 2014 härrör delvis från ändrade emissionsfaktorer i beräkningarna för CO 2 - avtryck för el. Vi är med i Hagainitiativet, ett företagsnätverk med ambitionen att visa vägen för en tuffare klimatpolitik. Läs mer på

13 CRS RAPPORT 2014/ /12 Hållbara förpackningar HIGHLIGHTS 2014/15 85 % av aluminiumburkarna pantas och återvinns. 99,5 % av restavfallet från produktion går till återvinning. Tunnare lock sparar 75 ton aluminium! Under året har vi gått över till nya tunnare lock på aluminiumburkarna. Det sparar sammanlagt 75 ton aluminium per år, vilket motsvarar ca 840 ton i minskade CO 2 -utsläpp. Coca-Cola Enterprises har ambitionen att vara branschledande och drivande i utvecklingen av hållbara förpackningar. Två av våra övergripande mål är att det inte ska uppstå något avfall från produktionen och att vi ska återvinna fler förpackningar än vad som används. Förpackningar är viktiga för oss, för att transportera, marknadsföra och skydda våra drycker. Samtidigt står de för en stor del av vår resursanvändning och miljöpåverkan. Arbetet för hållbara förpackningar handlar främst om att minska mängden förpackningsmaterial, prioritera förnybara och återvunna material samt se till att alla dryckesförpackningar återvinns. Vi vill också ta ansvar för att utvinning och produktion av förpackningsmaterial sker på ett ansvarsfullt sätt. Resurseffektivitet, funktion och kvalitet i balans Vi arbetar sedan länge med att minska mängden material i konsumentförpackningarna, utan att göra avkall på funktion och kvalitet. Målet är en optimal förpackning som fungerar i alla led, från vår produktion och lager via kunders lager, transport till butik och hela vägen hem till konsumenterna. Till exempel får en flaska inte vara så tunn att den blir sladdrig att dricka ur eller tappar kolsyra, korkarna måste hålla tätt och gå att öppna och plasten måste vara prickfri och klar för att tilltala konsumenterna. Bästa möjliga materialmix På lång sikt är visionen att alla våra förpackningar ska vara gjorda av återvunnet och förnybart material. För den närmaste framtiden fokuserar vi på att använda en så optimal mix av förpackningsmaterial som möjligt. PET-flaskorna består delvis av återvunnet material, andelen varierar beroende på leverantör, tillgången samt vilken typ och storlek flaskan har. 0,5-litersflaskan består av 50 % återvunnen plast. Vår mest miljöanpassade flaska plantbottle består av upp till 30 % växtbaserat material, främst biprodukter från sockerproduktionen. Livscykelanalyser visar att plantbottle minskar utsläppen av koldioxid betydligt i jämförelse med PET-flaskor av 100 % oljebaserad plast var ca 30 % av alla våra PET-flaskor plantbottle. Målet är en optimal mix av förnybar bioplast och återvunnet material i alla våra PET-flaskor.

14 CRS RAPPORT 2014/ /12 Över 80 % pantas och återvinns Alla våra dryckesförpackningar kan materialåtervinnas. PET-flaskor och aluminiumburkar som utgör den största delen, ingår i Returpack Sveriges återvinningssystem. Vårt svenska pantsystem är världsledande, 2014 pantades och återvanns 83 % av alla PET-flaskor och 85 % av alla aluminiumburkar i Sverige. Genom Sveriges Bryggerier är Coca-Cola Enterprises Sverige delägare i Returpack, vi tar aktiv del i utvecklingen av pantsystemet bland annat genom representation i styrelsen och kontinu- Mängd använt material 2014 använde vi totalt ton förpackningsmaterial. erliga samarbeten kring kommunikation och kampanjer. Målet är att nå 100 % återvinning! Vässad avfallshantering Vårt mål är att inget avfall från produktionen ska läggas på deponi. Sedan flera år går också över 99 % av vårt restavfall till återvinning. Under 2014 har vi förbättrat avfallshanteringen ytterligare, genom bland annat bättre och mer enhetlig skyltning för sortering på hela Jordbroanläggningen. Material Ton Varav återvunnet % PET % Aluminium % Glas % Övrigt material (primärförpackning) ,5 % Sekundär- och tertiärförpackningar ,5 % Coca-Cola Enterprises köper förpackningsmaterial på en internationell marknad, redovisad andel återvunnet material är ett genomsnitt. FRAMSTEGSRAPPORT 2014 Nyckeltal och mål Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Andel återvunnet material i PET %* %* %* Andel återvunna Totalt 88 % Totalt 89 % Totalt 84,2 %** dryckesförpckningar (PET (84 % PET, 92 % (83 % PET, 93 % (82,7 % PET, 85,1 % och burkar, via Returpack) aluminiumburkar) aluminiumburkar) aluminiumburkar Avfallshantering, andel 99,3 % 99,5 % 99,5 % återvinning. Mål 100 % Aluminium Stewardship Yuichiro Kamikawa ansvarig hållbara förpackningar, Coca-Cola Enterprises Även om aluminium har fördelar som förpackningsmaterial det är lätt, säkert, återvinningsbart etc. finns miljömässiga och sociala utmaningar att hantera, främst vid utvinning av råvara och förädling till aluminium. Påverkan på klimat, vatten, biologisk mångfald och lokalsamhällen är viktiga frågor. Spårbarheten för aluminium genom tillverkningskedjan är också ofta bristfällig. Branschinitiativet Aluminium Stewardship Initiative, ASI samlar ledande aktörer bland aluminiumproducenter, produkttillverkare och slutanvändare, med syfte att ta fram en standard för bättre spårbarhet och ansvarstagande genom hela värdekedjan. Coca-Cola Enterprises är idag indirekt involverade genom burkleverantören Rexam, men vi har ambitionen att framöver ta en mer aktiv roll för att driva på utvecklingen. Vi för nu dialog med ASI för att bilda en ny intressent-/referensgrupp till initiativet. *Andelen återvunnen plast varierar mellan olika flaskstorlekar. För våra 0,5 liters PET-flaskor gäller 50 %. **Fr o m 2014 ingår endast förpackningar som samlas in via Returpacks pantsystem i redovisade data. D.v.s. ej förpackningar som återvinns via andra system, ex Metallkretsen. Data för 2013 och bakåt har justerats för att vara jämförbara. Tunnare lock minskar CO 2 -avtryck Vi ser kontinuerligt över resursförbrukning knutet till produktion av förpackningar. Under året har vi gått över till tunnare lock på aluminiumburkarna. Det handlar om något gram per burk, men sparar sammanlagt 75 ton aluminium per år, vilket motsvarar ca 840 ton i minskade CO 2 -utsläpp. Från returglas till engångsglas Under 2014 har vi fasat ut returglasflaskorna ur produktionen. I början av 2015 ersattes dessa med en ny glaslinje för engångsglas. Förändringen är i linje med den utveckling som varit i branschen generellt, där returglasflaskorna i princip försvunnit och detaljhandeln slutar ta emot tomgodset. Ur ett livscykelperspektiv är miljöpåverkan lägre för returglas, det finns dock också vinster med engångsglas om man ser till logistik, arbetsmiljö och möjligheten att variera utformningen på flaskorna. Utfasningen av returglasen innebär färre transporter och en väsentligt minskad vattenförbrukning för vår egen produktionsanläggning. Målet har varit att göra de nya glasflaskorna så miljömässigt bra som möjligt. De väger mindre än hälften av vår returflaska och består av ca 70 % återvunnet glas. Av vår totala volym står glasflaskorna för en liten del, ca 6 %.

15 CRS RAPPORT 2014/ /12 Varsam vattenhantering HIGHLIGHTS 2014/15 1,8 liter per liter dryck m 3 Smartare sköljteknik sparar m 3 vatten/år. Samarbete för minskat vattenavtryck Av Coca-Cola Enterprises totala vattenavtryck står odling och produktion av socker för en viktig del. Livsmedelssektorn som helhet står också för en stor del av vattenanvändningen i världen. För att bidra till en mer hållbar vattenanvändning är vi sedan 2014 medlemmar i ett företagssamarbete knutet till Stock-holm International Water Institute (SIWI). Syftet är att formulera ett gemensamt förhållningssätt i vattenfrågan och definiera gemensamma verktyg för kartläggning och uppföljning i leverantörsledet. Vatten är jordens kanske viktigaste resurs och den viktigaste ingrediensen i våra drycker. En Coca-Cola består till 89,5% av vatten. Vi använder också vatten i produktionen, till bland annat rengöring och sköljning. Coca-Cola Enterprises övergripande mål är en hållbar vattenhantering i hela kedjan: vi ska skydda våra vattentäkter, använda vattnet sparsamt och återföra det utan föroreningar till naturen. Vi tar ansvar för vår vattenanvändning i hela värdekedjan. Genom eget arbete och åtgärder inom produktion, och genom samarbete med Coca-Cola Enterprises, leverantörer och andra aktörer för andra delar i värdekedjan. God tillgång på bra vatten Merparten av allt vatten vi använder kommer från Mälaren och når oss via det kommunala vattenledningsnätet. Det renas sedan ytterligare i vår egen reningsanläggning. Källvattnet till vårt flaskvatten, Bonaqua, hämtar vi från en lokal källa, Hanveden endast två km från vår produktionsanläggning. Bonaqua är med andra ord i allra högsta grad en lokal produkt. Vår anläggning i Sverige ligger i en region med god vattentillgång. Så är det inte i alla områden i världen; Sex av Coca-Cola Enterprises 17 anläggningar i Europa ligger i så kallade vattenstressade områden. För att säkerställa kvalitet, tillgång och minimerad miljöpåverkan görs så kallade sårbarhetsanalyser för alla vattentäkter genomfördes en sådan för vår lokala vattenkälla tillsammans med Haninge kommun. Inga särskilda risker identifierades. Vi gör kontinuerliga provtagningar och för löpande dialog med kommun och reningsverk för att se till att ha en säker och ansvarsfull vattenanvändning. Allt vårt avloppsvatten, m , renas i Stockholm Vattens kommunala reningsverk. Läs mer på

16 CRS RAPPORT 2014/ /12 Effektiv vattenanvändning 2014 använde vi 1,80 liter vatten för att producera en liter dryck. Det är en utmaning att ytterligare minska vattenanvändningen, särskilt då utvecklingen gått mot ett växande sortiment där kortare serier av olika drycker tillverkas i samma produktionsanläggning. Vi arbetar dock hela tiden för att bli mer vatteneffektiva. Under året har en intern vattengrupp gjort en omfattande inventering för att se var det finns ytterligare potential att spara vatten, med befintlig utrustning och produktion. Flera åtgärder initierade av medarbetare har genomförts, bland annat har nya munstycken för sköljning av burkar och flaskor sparat över m 3 vatten per år. Under året har returglasflaskorna fasats ut ur produktionen och ersätts nu med engångsglas. Det minskar vattenanvändningen i vår anläggning väsentligt, mer än 5 %. Stor del av vattenavtrycket i odlingsledet Inom Coca-Cola Enterprises pågår ett arbete med att kartlägga och minimera vattenavtrycket i hela värdekedjan. Genomförda studier visar att ca 80 % av Coca-Cola Enterprises produkters vattenavtryck kommer från jordbruksledet, främst från odling och produktion av socker. Vilken påverkan odlingen har beror på hur vattentillgången ser ut i området. I Sverige kommer sockret från svenskodlade sockerbetor, som inte kräver konstbevattning. Förädlingen är också vatteneffektiv, bland annat återanvänds vattnet i betorna som processvatten. För att hålla oss uppdaterade i vattenfrågan och bidra till en mer hållbar utveckling vad gäller vattenanvändning i branschen, har vi under året engagerat oss i SIWIs klustergrupp för livsmedelssektorn. Branschsamarbete för hållbar vattenanvändning Karin Glaumann projektledare, Swedish Water House Coca-Cola Enterprises Sverige är sedan 2014 medlem i ett företagssamarbete under ledning av Swedish Water House vid Stockholm International Water Institute (SIWI). I samarbetet ingår även bland andra Axfood, ICA, Nestlé, Lantmännen och Systembolaget. Fokus ligger på vattenanvändningen i jordbruksledet. Under 2015 kommer företagen i nätverket att analysera och jämföra olika vattenrelaterade standarder och mätverktyg, med syfte att formulera ett gemensamt förhållningssätt till vattenfrågan och definiera gemensamma verktyg för kartläggning, mätning och uppföljning i leverantörsledet. Karin Glaumann är projektledare på Swedish Water House och håller i nätverket. Vatten är en jättestor fråga i livsmedelssektorn. Många företag verkar i eller hämtar sina råvaror från områden med vattenbrist. Ökad konsumtion av exempelvis kött innebär ökad vattenanvändning, och konkurrensen om vattnet ökar mellan exempelvis livsmedelsproduktion och industri. En hållbar livsmedelsproduktion kräver minskad vattenanvändning i jordbruket! Det finns idag många olika verktyg och standarder för att analysera vattenavtryck. För leverantörer i livsmedelskedjan är det svårt och resurskrävande att hantera alla olika krav och revisioner. Syftet med den här gruppen är att tillsammans ta fram vad som är best practice för att kunna bidra till en mer effektiv vattenanvändning. FRAMSTEGSRAPPORT 2014 Nyckeltal och mål Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Vattenanvändning, totalt, miljoner liter * Vattenanvändning, liter per liter producerad dryck 1,86 1,83 1,80 Mål 2014: 1,5 Ett par av de deltagande företagen, däribland Coca-Cola, är världsledande i branschen på global nivå när det gäller vattenfrågan och har självklart mycket erfarenhet att bidra med. Genom samarbetet finns möjlighet att jämföra det egna arbetet med andras, sprida goda exempel och få ett kvitto på att man lokalt fokuserar på rätt saker. *Varav 97,9 % kommunalt vatten och 2,1 % källvatten.

17 CRS RAPPORT 2014/ /12 Hälsa & Aktiv livsstil HIGHLIGHTS 2014/15 Simma Sverige Mål: Inspirera till en mer aktiv livsstil. Utfall: personer simmade tillsammans Sveriges kust. Fler än 150 idrottsföreningar deltog i Städa Strand och fick bidrag till sina lagkassor. Coca-Cola Enterprises tar ansvar för att bidra till en hälsosam livsstil. Det gör vi dels genom vårt breda utbud av drycker och vägledande näringsinformation, dels genom stöd och uppmuntran till idrott och motionsaktiviteter, i samarbete med flera olika partners. Med satsningen Simma Sverige vill vi få fler att upptäcka simning som motionsform. Vi vill bidra till en balanserad livsstil Vi är väl medvetna om de kost- och viktrelaterade hälsoutmaningar som finns i samhället idag, i Sverige och i resten av världen, och som vi tillsammans behöver lösa för att uppnå en bra folkhälsa framåt. En viktig faktor är förstås vilka matoch dryckesvanor vi har, en annan viktig faktor är hur mycket vi rör på oss och det faktum att stillasittandet har ökat. Vårt bidrag till bättre hälsa är att uppmuntra människor till bra balans mellan kaloriintag och energibehov. Bland våra drycker finns många alternativ med få eller inga kalorier, och sportdrycker som passar vid träning. Vi är också noga med att ge tydlig och vägledande näringsinformation för alla våra drycker, för att främja medvetna val. Coca-Cola har som global målsättning att inspirera till fysisk aktivitet runt om i världen, och stödjer sammanlagt fler än 250 idrottsoch motionsinitiativ i över 100 länder. I Europa är målet att få tio miljoner européer att röra på sig mer innan 2020, genom stöd till allt ifrån de olympiska spelen till lokala fotbolls- och idrottsprogram. Tillsammans med olika partners stödjer och initierar vi också idrotts- och friskvårdsaktiviteter, både inom och utanför företaget. Vår utgångspunkt är att träning och fysisk aktivitet får oss att må bra och ger utrymme att njuta av den mat och dryck man tycker om i lagom mängd. Simma Sverige långsiktigt samarbete 2013 startade vi samarbetet Simma Sverige tillsammans med Svensk Simidrott (tidigare Svenska Simförbundet). De övergripande målen med initiativet Simma Sverige är att fler ska upptäcka simning som motionsform och att öka simkunnigheten i grupper där detta behövs. Programmet för Simma Sverige omfattar ett brett spektrum av aktiviteter, bland annat samarbete med lokala simhallar för att locka fler och nya besökare, och deltagande på evenemang vid olika simtävlingar. Michelle Coleman och Simon Sjödin, två av Sveriges elitsimmare, är ambassadörer för Simma Sverige med uppgift att inspirera och ge råd om simning.

18 CRS RAPPORT 2014/ /12 Simma Sverige är ett stort och långsiktigt program. År 2020 är målet att vi i Sverige ska ha engagerat och inspirerat över personer till en mer en aktiv livsstil. Att mäta och följa upp detta på ett bra sätt är förstås svårt, det mätetal vi har i nuläget är antal deltagare på arrangerade aktiviteter. Ett viktigt kriterium för oss är att alla aktiviteter vi gör ska ha ett riktigt mervärde det vill säga inte bara vara ren sponsring. Simma Sveriges kust Under 2014 har fokus varit att delta och synas i olika simrelaterade sammanhang för att öka kännedomen om programmet och inspirera fler att prova på simning. Vi arrangerade bland annat prova på-aktiviteter i samband med Vansbrosimmet och under Almedalsveckan samt på olika stränder runtom i Sverige under sommaren. Under temat Simma Sveriges kust utmanade vi också svenska folket att tillsammans simma motsvarande hela längden av Sveriges kust. Ca personer registrerade sina simmade metrar på Simma Sveriges hemsida och klarade utmaningen. Under höstlovet erbjöd vi tillsammans med Medley bland annat rabatterat inträde till flera simhallar. Mål 2015: personer i rörelse Delmålet för 2014 var att personer skulle komma i rörelse tack vare initiativet Simma Sverige. Vi nådde strax över , dock står då deltagarna i Vansbrosimmet för en stor del. För 2015 är målet satt till personer. Vi kommer nu ha tydligare fokus på hälsa och motion, och bland annat utöka samarbetet med Medleys simhallar för att ordna fler familjedagar med rabatterat inträde. Vi kommer även arrangera fler crawlkurser för vuxna. Förhoppningsvis kommer vi också få igång ett nytt skolsamarbete för extra simundervisning i områden där simkunnigheten är låg. Hälsa och friskvård för våra egna medarbetare Vi prioriterar förstås även hälsa och friskvård för våra egna medarbetare. Tillgång till eget gym och ledarledda träningspass på anläggningen, temaveckor och koncerngemensamma motionsutmaningar är några exempel. Bland våra medarbetare finns utsedda hälsoinspiratörer med uppgift att uppmuntra och inspirera sina kollegor att röra på sig. All fältpersonal har rätt till kr i friskvårdsbidrag. Under höstens CRS in Action Week arrangerades många olika tränings- och livsstilsaktiviteter, bland annat en uppskattad crawlkurs. Över 40 % av alla anställda deltog i någon aktivitet under veckan. Gemensamma mål grunden i Simma Sverige-samarbetet Bengt Jönsson förbundskapten, Svensk Simidrott Hälsa, motion och simkunnighet är prioriterade områden för Svensk Simidrott. Simning är en skonsam idrott som alla människor har nytta och glädje av under hela livet. Just nu ser vi en trend där allt fler vuxna vill lära sig crawla och delta i de allt mer populära öppet vattentävlingarna. Utmaningen är att ta vara på det ökade intresset för motionssim och att aktivera fler unga. Vi inom Svensk Simidrott har en viktig roll när det gäller att främja simkunnigheten i Sverige, inte minst i de grupper i samhället där simkunnigheten är låg. Simma Sverige är ett sätt att driva på arbetet på båda dessa fronter. En viktig grund i samarbetet med Coca-Cola är deras ambitiösa och tydliga mål för arbetet med hälsa och aktiv livsstil, mål som väl stämmer överens med våra. Under 2014 har vi etablerat Simma Sverige som en viktig portal för tips och råd kring träning, och genomfört våra första gemensamma aktiviteter. I nästa steg handlar det om att hitta bättre sätt att mäta och följa upp hur samarbetet faktiskt får fler att simma mer, och förstås om att utveckla och genomföra fler aktiviteter som främjar simning! 2015 hoppas jag att vi kan utveckla satsningen på simskolor som integrationsprojekt, så att fler barn och unga från grupper där det inte är självklart att lära sig simma får möjlighet att lära sig. Vi ska också fortsätta satsningen på Öppet-Vattensimning och jobba vidare för att göra den digitala Simma Sverige-portalen till en naturlig knutpunkt för alla som gillar simning.

19 CRS RAPPORT 2014/ /12 Coca-Cola som arbetsplats HIGHLIGHTS 2014/15 40 praktikplatser och fler än 100 sommarjobb. Nollvision för arbetsskador. Fortsatta insatser för en säker arbetsmiljö i världsklass. 41 % av medarbetarna deltog i någon aktivitet under CRS in Action Week. Industrins jämställdhetspris Coca-Cola Enterprises Sverige fick Industrins jämställdhetspris Prisutdelare vid ceremonin 6 februari var Prins Daniel. Coca-Cola Enterprises Sverige ska vara en hälsosam och attraktiv arbetsplats där varje medarbetare känner delaktighet och engagemang att utveckla både sig själv och företaget. För att infria detta fokuserar vi på tre områden: Mångfald och inkluderande kultur, säker arbetsmiljö i världsklass och uppmuntran till en aktiv och hälsosam livsstil. Ca 850 personer hade Coca-Cola Enterprises Sverige som sin arbetsplats (inklusive 100 säsongsanställda). De flesta av våra anställda, ca 600 personer arbetar i Jordbro där vårt huvudkontor, produktion och lager finns. Övriga finns på olika orter i landet i företagets distributions- och säljorganisation. Engagerade medarbetare Som en viktig del i att utveckla företaget i rätt riktning och fånga upp förbättringsområden genomförs vartannat år en medarbetarundersökning bland alla anställda. I den senaste undersökningen från 2013 mättes engagemangsindex till 80 vilket är i nivå med Sverigegenomsnittet. Vårt mål är toppnivån 85. Undersökningen visar att ledarskap, utbildning och utveckling samt hållbarhet (CRS) är de viktigaste drivkrafterna för våra medarbetares engagemang. Dessa områden får också bra betyg och har utvecklats positivt i de senaste mätningarnas resultat. Fortsatt fokus på mångfald Vi ser mångfald som en värdefull tillgång och en förutsättning för goda affärer. Som företag vill vi spegla våra kunder och det samhälle vi verkar i. Utifrån detta har vi fortsatt fokus på att öka mångfalden i våra team. Ett generellt mål är att rekrytera och behålla fler kvinnor i organisationen. Framförallt vill vi öka andelen kvinnor inom produktion och fältsälj där de allra flesta är män idag. Vi vill också få in fler medarbetare med utländsk bakgrund i vår säljorganisation. Mångfaldsmål för rekrytering Vi har de senaste åren arbetat systematiskt och målinriktat för att öka kännedomen om Coca-Cola Enterprises som attraktiv arbetsplats hos ett bredare spektrum av målgrupper, och locka de bästa kandidaterna till lediga tjänster. Vi har bland annat genomfört utbildningsinsatser för chefer och ledningsgrupper för att öka kunskapen och medvetenheten om mångfaldsarbetet. Vi har också arbetat med att i vår marknadsföring av Coca-Cola som arbetsplats om annonsering av lediga tjänster tydligare kommunicera våra värden och inriktning och vilka roller som finns hos oss, samt se över vilka kanaler vi annonserar i. Minst en av tre slutkandidater till en tjänst ska uppfylla något mångfaldskriterium. För 2014 var målet att nå 50 % av nyrekryteringarna i säljorganisationen skulle vara kvinnor, 20 % skulle ha utländsk bakgrund. Båda dessa mål uppnåddes. Ökat fokus på livsbalans Vi har under året ökat fokus på hur vi ännu bättre kan skapa en bra psykosocial arbetsmiljö och hantera de utmaningar som finns när det stress och balans mellan arbete och övriga livet. Detta är utmaningar vi delar med många andra företag och samhället i stort, och som får effekter på hälsa och sjukskrivningar, trivsel och effektivitet. Vi har bland annat genomfört lunchseminarier för våra chefer för att öka deras kompetens kring balanserad livsstil. Att i ökad utsträckning våga prata om balans och balanserad prestation på jobbet med sina medarbetare är en viktig del i arbetet framåt. Under 2015 kommer vi också införa och kommunicera tydligare riktlinjer för bland annat mötesplanering, arbetstid och guidelines för e-post, som exempel på mer konkreta verktyg för bättre balans i arbetsvardagen.

20 CRS RAPPORT 2014/ /12 Över hundra sommarjobb varje år Varje sommar har vi mellan 100 och 150 säsongsanställda inom lager och produktion. I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder vi också praktik till arbetssökande som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Varje år tar vi emot ca 40 personer på tio veckors praktik. I många fall övergår praktiken i någon form av fortsatt anställning hos oss. Vi samarbetar också sedan flera år med Korta Vägen, Stockholms Universitets och Arbetsförmedlingens gemensamma initiativ för att snabbare få ut akademiker med utbildning från andra länder, på arbetsmarknaden. Programmet går ut på att erbjuda kvalificerade praktikplatser där kandidatens profil och arbetsplats/tjänst matchar varandra väl. Säker arbetsmiljö Hälsa och säkerhet har högsta prioritet hos oss. Vi har en nollvision för arbetsskador och arbetar sedan länge systematiskt för en säker arbetsmiljö, med bland annat OHSAS certifiering som grund. Vi arbetar också enligt säkerhetsstandarden G4, där fokus är att i möjligaste mån separera människa och maskin för ökad säkerhet. Tillbudsrapportering och beteendesamtal Målet är att skapa ett aktivt säkerhetstänkande hos varje medarbetare. Ett viktigt budskap är att säkerheten alltid kommer i första hand. Vi arbetar med tillbudsrapportering och säkerhetsobservationer för att förhindra olyckor och skador, och har mätbara mål på antalet rapporterade tillbud. Cirka observationer och tillbudshändelser loggades under året. Varje chef har också ett personligt mål att genomföra ett antal så kallade beteendesamtal med medarbetare varje månad. Samtalen förs kring exempel på tillbud och risker, och syftar till att ytterligare göra alla medvetna om hur det egna beteendet är avgörande för säkerheten. Vi är måna om att i samtalen uppmärksamma och ge beröm för säkra beteenden. I oktober hölls en utbildningsdag för alla medarbetare i supply chain, med sammanlagt ca utbildningstimmar i bland annat ergonomi, miljö och beteendebaserad säkerhet. Första hjälpen-team i alla skift Sedan 2013 finns Första hjälpen-team med representanter i alla skift på både lager och i produktion. Teamen ger extra beredskap och stöd om en olycka skulle inträffa. De består av frivilliga medarbetare som fått utbildning och snabbt kan ge första hjälpen och hjälpa till att bedöma om sjukhusvård behövs. Förstahjälpen-teamen är också involverade och har beredskap vid så kallade farliga arbeten exempelvis när något ska utföras på hög höjd eller i slutna utrymmen. Kvinnliga nätverk Att öka andelen kvinnor i alla delar och nivåer av organisationen handlar inte bara om att rekrytera fler utan förstås också om skapa bra förutsättningar så att de stannar kvar, trivs och har möjlighet att utvecklas. Här finns förbättringspotential, vi ser också att sjukfrånvaron idag är något högre bland kvinnor än män hos oss. Som en del i arbetet att bättre ta vara på våra kvinnliga medarbetare, främja erfarenhetsutbyte och nätverkande samt bidra till ökat engagemang har två kvinnliga nätverk etablerats, ett för Supply chain och ett för övriga Coca-Cola Enterprises Sverige. Deltagande i nätverken är frivilligt och öppna för alla kvinnliga medarbetare att ansöka till. Under ett år arrangeras nätverksträffar varje kvartal, med olika tema. Stress och livsbalans är exempel på teman som tagits upp. Industrins jämställdhetspris Coca-Cola Enterprises Sverige tilldelades Industrins jämställdhetspris 2014 för vårt arbete med att främja mångfald och jämställdhet i företaget. En utmärkelse vi är stolta över och ser som ett fint kvitto på att vi kommit en bra bit på vägen och också kan vara en förebild för andra företag. Ledningens engagemang, de kvinnliga nätverken, lönekartläggning för jämlik lönesättning samt att vi lyckats öka antalet kvinnliga chefer är viktiga delar i motiveringen till priset. Många får sitt första jobb hos oss. Linnea Hansson, rekryterare Coca-Cola Enterprises Det är svårt att komma in på arbetsmarknaden och få sitt första jobb. Vi vill gärna stötta med det vi kan, och kräver inte så mycket formella meriter på dem som söker sommarjobb hos oss. Man måste ha fyllt 18 år, kunna förstå och göra sig förstådd på svenska, och bo hyfsat nära eftersom arbetsdagen börjar så tidigt. Och så måste man visa på lite driv! Truckutbildning kan man få genom oss om det behövs. Bland våra säsongsanställda finns åringar som precis slutat skolan, högskolestuderande som gärna återkommer på sommarloven under studietiden, och äldre arbetssökande som ofta nyligen kommit till Sverige och gärna jobbar även andra tider på året. FRAMSTEGSRAPPORT 2014 Nyckeltal och mål Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Nöjda medarbetare (index engagemang, enligt Ej mätt 80 % Ej mätt medarbetareundersökning): Mål 2014: 84 Sjukfrånvaro (% av total arbetstid): 5,5 % 4,9 % 5 % Mål 2014: 4 % Arbetsskador (som orsakat sjukfrånvaro, antal totalt) Mål 2014: 0 st Mångfald, andel kvinnliga anställda: 25 % 24 % 25 % Mål 2014: 27 % Individuella utvecklingsplaner (IDP) 83 % 80 % 85 % Mål 2014: 100 % Totalt fem arbetsskador som orsakade sjukfrånvaro inträffade under året, dock inga allvarligare skador. Mångfalden bland våra medarbetare kännetecknas av en hög andel utlandsfödda jämfört med riket som helhet (29 % jämfört med 16 %) och en hög andel män.

Vd och hållbarhetschef har ordet

Vd och hållbarhetschef har ordet Vårt hållbarhetsarbete i korthet 2015/2016 Vd och hållbarhetschef har ordet Coca-Cola Enterprises för första gången med på Dow Jones Sustainability World Index. 100 000 måltider till människor i utsatthet,

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

CRS rapport 2013/2014

CRS rapport 2013/2014 1/14 VD har ordet Vi ska ta ansvar genom hela värdekedjan. Deliver for Today, Inspire for Tomorrow. Inom Coca-Cola Enterprises finns en tydlig ambition för hur vi ska fortsätta utveckla vår verksamhet

Läs mer

Gjord i Jordbro. 335 miljoner liter dryck producerad varumärken 74% av volymen såld dryck tillverkad i Sverige

Gjord i Jordbro. 335 miljoner liter dryck producerad varumärken 74% av volymen såld dryck tillverkad i Sverige Gjord i Jordbro lokal produktion för svenska marknaden Huvudkontor, produktion och lager i Jordbro 335 miljoner liter dryck producerad 2015 15 varumärken 74% av volymen såld dryck tillverkad i Sverige

Läs mer

Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid?

Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid? Hur kan en dryck bidra till en hållbar framtid? Hållbarhetsredovisning 2011 2012 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Om Coca-Cola Enterprises Sverige 5 Strategi och styrning 6 Vår värdekedja 7 Våra drycker

Läs mer

VD har ordet. Vi ska ta en branschledande och drivande roll för en

VD har ordet. Vi ska ta en branschledande och drivande roll för en VD har ordet CRS rapport 22/23 1/13 Vi ska ta en branschledande och drivande roll för en hållbar samhällsutveckling Coca-Cola Enterprises har en tydlig ambition vad gäller hållbar tillväxt. Med utgångspunkt

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön 1 Klimatpåverkan 2013 och 2008 (VIT stapel) (kg CO 2e PER liter dryck) 33 cl returglas 0,093 50 cl returglas 0,106 33 cl engångsglas 0,350

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Korta. om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön

Korta. om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön BÄST I VÄRLDEN Svenskarna är bäst i världen på att panta. Tack vare det, blir svenskarnas påverkan på miljön mycket mindre än i andra länder,

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser Under 2016 har stor vikt lagts på insatser för att öka energieffektiviseringen i butik, bland annat genom att installera lock och dörrar på kylar och frysar samt översyn av belysning och ventilation. Energianvändningen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige AUGUSTI 27 En undersökning utförd av SIK för Konsumentföreningen Stockholm. För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång

Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång - Mamma, det är samma vatten som dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan! Allt vatten ingår i ett evigt kretslopp Vattnet tar inte slut och det

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Kartongförpackningen en god förpackning

Kartongförpackningen en god förpackning Kartongförpackningen en god förpackning KARTONGFÖRPACKNINGAR ÄR KLIMATSMARTA Klimatpåverkan från kartongförpackningar är förhållandevis liten. Kartongförpackningars växthusutsläpp är bara en fjärdedel

Läs mer

Polarbröd skapar möjligheter att äta gott och sunt nu och i generationer

Polarbröd skapar möjligheter att äta gott och sunt nu och i generationer Polarbröd skapar möjligheter att äta gott och sunt nu och i generationer I Polarbrödsfamiljen har vi bakat bröd i fem generationer 2012 ställde vi oss frågan, vad behöver vi göra för att kunna fortsätta

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Totala koldioxidutsläpp från produktion och transport av buteljerat vatten i Sverige

Totala koldioxidutsläpp från produktion och transport av buteljerat vatten i Sverige Totala koldioxidutsläpp från produktion och transport av buteljerat vatten i Sverige En undersökning av Konsumentföreningen Stockholm, augusti 2005 För ytterligare information: Louise Ungerth, chef konsumentfrågor,

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR)

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) SR Day, Stockholm, 20 januari 2011 Kristina Sandberg, SIS, Swedish Standards Institute - Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem,

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm

Tetra Pak och miljön. Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Pak och miljön Möjlighet eller hot? Miljökonferens, den 3 december 2007, Hässleholm Tetra Paks miljöstrategi Agenda Vårt företag Våra utmaningar Våra lösningar ABTP/G Harrysson/Miljökonferens 03.12.07

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer