KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46"

Transkript

1 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 6 februari 2012

2 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 13 DEL C Obstetrik & Gynekologi 24 DEL D Psykiatri 31 DEL E Kirurgi 39 1 (49)

3 Personnummer: Nummer: Poäng:(ifylles av rättaren) TULE 46 6 februari 2012 DEL A Medicin (18 frågor = max 4oäng) ANGE INTE FLER ALTERNATIV TILL SVAR ÄN VAD SOM FRÅGAS EFTER! SKRIV EJ I HÖGERMARGINALEN!! GLÖM EJ ATT SKRIVA PERSONNUMMER OCH DELTAGARNUMMER PÅ VARJE SIDA! (OBS! Lista över referensområden efter medicinfrågorna sid 11) 2 (49)

4 FRÅGA A 1 (totalt oäng) Du träffar Åsa, 23 år gammal, på akutmottagningen. Hon söker på grund av tryck över bröstet sedan tre dagar och ansträngningsdyspné. Smärtan förvärras vid djupandning. Hon röker. Har tidigare haft recidiverande episkleriter, sammanlagt 7 stycken. Den sista behandlades med peroral steroidkur för tre år sedan. Hon tar nu inga mediciner. Status: AT: Lätt andningspåverkad, AF 25/min. Temp 37,7. Saturation på luft 93%. Hjärta: Rgb rytm, svagt biljud med PM över apex hörbart både i systole och diastole. Lungor: Ausk. u a. EKG: Peri-myokardit A. Tolka EKG:t! (oäng) B. Sannolik diagnos? (oäng) 3 (49)

5 FRÅGA A 2 (totalt oäng) Du arbetar som underläkare på en njurmedicinsk klinik och har fått en akutmärkt remiss, skriven dagen innan på akuten, att bedöma: 18 årig man som söker akut pga tilltagande benödem i flera dagar. Han har haft tonsillit tidigare, men inte den senaste tiden. I status noteras diskret ödem u-benen, normalt BT. Labstatus: CRP 18 mg/l, P-kreatinin 89 µmol/l, P-albumin 19 g/l. Urinstatus: hematuri 3+ och proteinuri 3+. Nefrotiskt syndrom? A. Vilket ytterligare prov måste du ta för att kunna ställa diagnosen Nefrotiskt syndrom? (oäng) B. Remissen är akutmärkt, men hur akut bedömer du att patienten måste komma till mottagningen för provtagning och bedömning? Omedelbart (dvs inom en timme), om en dag, en vecka eller en månad? (oäng) FRÅGA A 3 (totalt oäng) Arne, 59 år, har rökt i många år. Nu tycker han att konditionen försämrats något mer än han tycker är att förvänta. KOL är en diagnos som oroat honom en tid och nu tar han steget och bokar en tid på sin vårdcentral. Arne remitteras för en spirometri. A. Vad ska spirometrin visa för att Arne ska få diagnosen KOL? (oäng) KOL-diagnosen ställs och åren går. Tyvärr lyckas inte Arne att sluta röka. Han försämras stadigt i sin lungfunktion, trots de mediciner han tar. Till slut kan han inte ta många steg hemma innan han måste sätta sig. En vår i samband med en förkylning känner han att det blir så pass svårt att han till slut nödgas ringa ambulansen. När de kommer hem till Arne, ser han mycket påverkad ut: han har snabb andning och förlängt expirium. Saturationen är bara strax över 80%, så man ger Arne syrgas (10 lit=å mask/minut) på väg in till sjukhuset. Saturationen förbättras snabbt. Efter 15 minuters ambulansfärd svarar Arne inte på tilltal och grymtar bara lite vid smärtstimulering. B. Varför är Arne medvetslös? Förklara patofysiologin. (oäng) 4 (49)

6 FRÅGA A 4 (totalt oäng) Vad är den mest troliga genesen till hjärtsvikt om ekokardiografi visar måttligt nedsatt vänsterkammarfunktion med: A. hypokinesi septum och apex? (oäng) B. global hypokinesi, generellt dilaterad vänsterkammare? (oäng) FRÅGA A 5 (totalt 4 poäng) Klockan är natten mellan lördag och söndag och larmtelefonen ringer på medicinakuten. En man, identitet okänd, har hittats medvetslös på en parkbänk av några ungdomar på väg hem från en fest. I ambulansen har man lyckats hålla fri luftväg med svalgtub, saturation ca 90% med 10 liter syrgas, sätta en intravenös infart och påbörjat en infusion Ringer-acetat, då mannens blodtryck uppmätts till 90/60. B-glukos i ambulansen är 5,6 mmol/l. På akutrummet reagerar mannen svagt på smärtstimuli, har dålig pupillreaktion, har snabb andning och luktar svagt av alkohol. Man tar den vanliga uppsättningen prover inkluderande elektrolytstatus, hjärtprover, S-osmolalitet, CRP, blodstatus, leverstatus, CK och intoxprover. På akutrummet finns en blodgasapparat, så ni får omedelbart svar på syrabasstatus: ph 7,1, po 2 9,0 kpa, pco 2 3,5 kpa, BE -13 mmol/l, standardbik 7 mmol/l. A. Vilken metabol rubbning har patienten? (oäng) B. Vilka två olika förgiftningar måste nu misstänkas? (oäng) C. Vilka två behandlingar är absolut viktigast att påbörja? (oäng) 3 p 4 p 5 (49)

7 FRÅGA A 6 (oäng) Ange två arytmologiska diagnoser som kan behandlas med ablationsteknik. FRÅGA A 7 (totalt oäng) Ange tre sorters läkemedel i tablettform som kan ordineras i anginareducerande syfte. FRÅGA A 8 (oäng) Vilken behandling kan bli aktuell när patienten får uremiska symtom för att om möjligt förskjuta start av aktiv uremivård? FRÅGA A 9 (oäng) Vad är aktiv uremivård? 6 (49)

8 FRÅGA A 10 (oäng) En av dina patienter på vårdcentralen står på Waran på grund av genomgången djup ventrombos. Prover är redan tagna på patienten innan du bedömt honom och du noterar ett PK-INR på 5.1. Vilka orsaker till förhöjt PK-INR över terapeutiskt intervall hos en Waran-behandlad patient vill du gå igenom i din anamnes? Nämn två. FRÅGA A 11 (totalt oäng) En 41-årig kvinna kommer till din mottagning på grund av en ömmande knöl på halsen. Hon har också haft feber, 38.5 o C. Vid status finner du en mycket palpationsöm och förstorad sköldkörtel. A. Vilken är den sannolika orsaken till patientens besvär? (oäng) B. Hur ska du behandla din patient? (oäng) 7 (49)

9 FRÅGA A 12 (totalt 6 poäng) En 72-årig kvinna, som uppger att hon haft ont i lederna sedan flera år, kommer till medicinmottagningen på grund av försämring. Hon är frisk sedan tidigare. Hon berättar att hon upplevt ökad stelhet på morgonen och allmän sjukdomskänsla de senaste dagarna. Du misstänker att hon har reumatoid artrit. A. Vilka statusfynd är viktigt att leta efter med hänsyn till dina misstankar? (oäng) Du tar även blodprover som visar Hb 104 g/l, LPK 8.5, TPK 458, MCV 90, inga tecken till järnbrist eller brist på folat eller B12. Du misstänker anemi orsakad av patientens grundsjukdom (anemi av kronisk sjukdom). B. Vilka prover tar du för att stödja dina misstankar och vad visar dessa prover? (oäng) 3 p 4 p 5 p 6 p C. Vad är den mest sannolika orsaken till hennes trombocytos? (oäng) D. Vilka andra orsaker till trombocytos finns det? Nämn fyra. (oäng) 8 (49)

10 FRÅGA A 13 (totalt oäng) 64-årig kvinna söker dig på vårdcentralen, då hon känt en knöl i hö axillen och en på halsen som är oömma. Knölarna har funnits där sista månaden. Hon är icke-rökare och tidigare frisk. Du vill penetrera anamnesen med avseende på lymfom. Nämn tre allmänna symtom, s.k. B-symtom, vid lymfom som du frågar om. FRÅGA A 14 (totalt oäng) Para ihop följande fall med provsvar A-D!: 1. En 45-årig kvinna med kroniskt alkoholmissbruk. 2. En 45-årig kvinna med grav obesitas. 3. En 45-årig kvinna med Gilberts syndrom. 4. En 45-årig kvinna med primär biliär cirrhos (PBC) A. Normalt ALP, normalt Gamma-GT, förhöjt bilirubin (framförallt okonjugerat), normalt ALAT och ASAT. B. Normalt ALP, normalt Gamma-GT, normalt bilirubin, ALAT 2,5 µkat/l, ASAT 0,6 µkat/l. C. Normalt ALP, normalt Gamma-GT, normalt bilirubin, ALAT 0,6 µkat/l, ASAT 2,5 µkat/l. D. Förhöjt ALP, normalt Gamma-GT, normalt bilirubin, lindrig stegring av ALAT och ASAT. 9 (49)

11 FRÅGA A 15 (totalt 3 poäng) En 64-årig kvinna kommer till dig på vårdcentral på grund av magbesvär. Du beställer en gastroskopi som bekräftar dina misstankar om ulcus. A. Hur vill du behandla patienten avseende hennes ulcussjukdom? (oäng) B. Hur kan utläkning av HP-infektionen bekräftas (3 principiellt skilda metoder)? (oäng) 3 p FRÅGA A 16 (oäng) 85-årig kvinna söker på vårdcentralen. Hon har haft uttalade smärtor i vänster handled. I status är handleden öm, värmeökad, lätt rodnad och svullen. Du tappar ut ledvätska och i mikroskopet ser du kristaller. Nämn två troliga diagnoser. 10 (49)

12 FRÅGA A 17 (totalt oäng) Nämn ett typiskt kliniskt statusfynd på händerna som, om det föreligger, kan styrka följande diagnoser (ett statusfynd för respektive diagnos skall anges): A. Reumatoid artrit B. Psoriasis C. Artros FRÅGA A 18 (totalt 4 poäng) En 22-årig tidigare frisk man kommer till akutmottagningen på grund av svaghet, viktnedgång, illamående, ökad törst och ökad vattenkastning. Du misstänker en nydebuterad diabetes mellitus med ketoacidos. A. Vad förväntar du dig att se för svar på blodgasen om dina misstankar är korrekta? Hur ligger ph, bikarbonat, pco2 samt base-excess (BE)? (oäng) B. Förutom blodgas ordinerar du nu en del andra blodprover. Vilka och varför? (oäng) C. Om patienten visar sig ha diabetisk ketoacidos, hur behandlar du den? (oäng) 3 p 4 p 11 (49)

13 REFERENSOMRÅDEN B-SR 1-20 mm CRP < 10 mg/l B-Hb kvinnor g/l, män g/l B-LPK 4,0-9,0 x 10 9 /l EVF kvinnor 37-43%, män 42-50% MCH 27-3g Ery-MCV fl Ery-MCHC g/l B-TPK x 10 9 /l B-Ret 0,2-2,0% B-celler: Neutrofila 40-75% Eosinofila 1-6% Basofila 0-1% Lymfocyter 20-45% Monocyter 2-10%hy fs-folat >6,8 nanomol/l, fs-b 12 >25mol/l, S-Na mmol/l S-K 3,4-5,2 mmol/l S-Klorid mmol/l B-standardbikarbonat mmol/l S-Albumin g/l S-Ca 2,20-2,60 mmol/l S-Fosfat 0,6-1,6 mmol/l S-Bilirubin totalt 4-22 mol/l, konj < 4 mol/l S-ASAT < 0,70 kat/l S-ALAT < 0,70 kat/l S-LD 3,9-8,0 kat/l S-Alkaliska fosfataser (ALP) 0,8-4,6 kat/l S-GT < 1,0 kat/l S-Urat kvinnor mol/l, män mol/l fb-glukos 3,0-6,0 mmol/l S-Kreatinin kvinnor < 100 mol/l, män < 110 mol/l S-Urea 3,0-8,0 mmol/l S-Kol 3,6-6,5 mmol/l S-TG 0,6-2,2 mmol/l S-Fe mol/l S-järnbindande kapacitet (S-TIBC) mol/l S-Transferrin 2,1-3,6 g/l S-Ferritin kvinnor , män g/l du-albumin < 30 mg/dag ab-pco 2 4,6-6,1 kpa ab-po 2 10,0-13,0 kpa ab-vätejonaktivitet, B-pH 7,35-7,45 ph-enheter ab-basöverskott mmol/l Haptoglobin 0,4-2,5 g/l TSH 0,4-4,5 U/l Hemoglobin A 1 C (Hb A 1 C) 3,5-5,5 % Urinsticka: Hb 0, protein 0, granulocytesteras 0 12 (49)

14 Personnummer: Nummer: Poäng: (ifylles av rättaren TULE 46 DEL B 6 februari 2012 Pediatrik (20 frågor = max 4oäng) Svara alltid mycket kort i telegramform och svara bara på frågan! Inga långa uppsatser! Glöm inte: om Du anger flera alternativa svar som är fel så får Du ingen poäng, även om det rätta svaret är med också. Med andra ord, om det finns en blandning av korrekta och felaktiga svar, ges ingen poäng. Varje fråga ger maximalt två poäng vid fullgoda svar. Halvpoäng ges ej! SKRIV EJ I HÖGERMARGINALEN!! GLÖM EJ ATT SKRIVA PERSONNUMMER OCH DELTAGARNUMMER PÅ VARJE SIDA! 13 (49)

15 FRÅGA B 1 (oäng) Johan, som är 6 år, är en tidigare helt frisk kille. När mamma skall följa honom till sexårsverksamheten vill han inte gå, trots att skolan är mycket spännande. Mor ser att han har ont och inte kan stödja på höger ben. Han har ingen feber och verkar inte sjuk. De söker nu på sjukhusets akutmottagning, där du arbetar. När du försöker undersöka knän, fotleder och höfter protesterar Johan högljutt, särskilt när höger höft skall böjas och roteras. Status i övrigt ua. A. Sannolik diagnos? B. Vilken blir din första undersökning för att bekräfta diagnosen? FRÅGA B 2 (oäng) En mamma kommer på läkarundersökning på BVC med sin pojke, som är 5 veckor gammal, eftersom den gulsot som registrerades under BB-perioden fortfarande inte gått över. Där kontrollerades bilirubin, som var 180 varav konjugerat 15. Pojkens födelsevikt var 3560 g och han väger nu 3820 g. Han ammas helt och mor tycker han verkar äta bra. Gulsoten har minskat, men således inte försvunnit, vilket du kan konstatera i status. Icterus är mest accentuerad i sclerae, men huden är också lite gröngul i färgen. Status i övrigt är u.a. A. Nämn två tillstånd som måste övervägas. B. Ange tre viktiga prover som nu bör tas. Du skall motivera varför just dessa prov ordineras. 14 (49)

16 FRÅGA B 3 (oäng) Sofia, en tretton månader gammal flicka av grekiskt ursprung, kommer till mottagningen med mor, som är orolig över hennes aptit som varit dålig flera månader. Hon vill bara äta kex och frukt, men tar en flaska välling då och då. Hon har inga buksmärtor, illamående eller infektionssymtom. Tillväxtkurvan ser normal ut. I status finner du ingenting avvikande, förutom att Sofia ser blek ut, mest synligt vid inspektion av konjunktiva. Hon har en normal hjärtfrekvens, blodtryck och temperatur. Lab: HB 90 g/l. Lpk och trombocyter ua. Faeces Hb negativt. Urinstatus ua. Blodutstryk visar microcytära, hypokroma blodkroppar. Vilka är de två mest sannolika diagnoserna? Nämn två blodprov som kan hjälpa dig att verifiera diagnosen. FRÅGA B 4 (oäng) Ibland biter inte Kåvepenin på lunginflammation och då måste man byta antibioticum. En 12-årig pojke har hostat i 4-5 dagar, lungröntgen visar ett avgränsat infiltrat i höger mellanlob. CRP är 43. Pojken har ätit Kåvepenin i några dagar, men har inte blivit bättre. Du hör diskreta rassel över den högra lungan. Tempen är 38,2. Vilket preparat väljer du i denna situation? Motivera ditt preparatval! 15 (49)

17 FRÅGA B 5 (oäng) En 2 månader gammal gosse, som tidigare mått bra, inkommer efter två veckors tilltagande trötthet och matningssvårigheter. Pojken är också rejält snabbandad med respfrekvens på 65 andetag/minut. Pojken skrevs ut från BB utan några anmärkningar. A. Vilken diagnos ligger troligast bakom symptomen? B. Förklara också orsaken till tachypnén. FRÅGA B 6 (oäng) Anton, 6 år, kommer med sin mamma, då han blivit lite svullen runt ögonen. Det är midsommartid och en distriktsläkare har skrivit ut allergidroppar mot ögonsvullnaden. Detta förefaller logiskt, då det anamnestiskt framkommer att pojken haft eksem som liten och pappan har astma. Mamma tycker dock inte att ögondropparna har hjälpt, utan svullnaden har snarast tilltagit. I status noterar du att pojken är svullen runt ögonen. Du finner också att underbenen och scrotum är lite svullna utan rodnad eller palpationsömhet. A. Vilken är den troliga diagnosen? B. Du måste ordinera två lab prover som på akutmottagningen snabbt kan bekräfta din misstanke. 16 (49)

18 FRÅGA B 7 (oäng) Inom pediatriken återfinns ett flertal typer av glomerulonefrit med mycket olika patogenes, naturalförlopp och behandling. De två i särklass vanligaste är post-streptokocknefrit och IgA-nefrit. Av flera skäl finns anledning att särskilja dessa 2 nefriter som kliniskt vid debuten har en mycket likartad klinik vad gäller anamnes, status och rutinlabstatus. Ange den viktigaste orsaken till att differentialdiagnos mellan dessa båda typer av nefrit är av stor klinisk betydelse. FRÅGA B 8 (oäng) Du arbetar som allmänläkarjour på ett litet sjukhus med akutmottagning. Sköterskan har tagit ett vätskebalansstatus på en ettårig flicka med magont och kräkningar. Symptomen debuterat ganska plötsligt för c:a 2 dygn sedan och flickan ser nu trött och intorkad ut. Du får följande svar: Hb 140, Na 132 ( ), K 2.2 ( ), Cl 92 ( ), BE +8. Labsvaren talar väldigt tydligt för en viss diagnos. A. Vilken diagnos är mest aktuell? B. Beskriv två ytterligare relevanta anamnestiska frågor du behöver ställa för att få ytterligare klarhet i fallet. 17 (49)

19 FRÅGA B 9 (oäng) På BVC har du att ta ställning till en två-årig kille med dålig viktutveckling. Vid 6 månaders ålder hade han normal längd och vikt för åldern, men vid 10 månader motsvarade vikten 2 SD för åldern, medan längden fortfarande följde normalkurvan. Därefter har han inte ökat så mycket i vikt och längdtillväxten har också avplanat. Han ser lite ledsen och missnöjd ut, är spinkig, Endast magen är stor och till din förvåning kan levern tydligt palperas nedom arcus, den känns lite hård. Lab: Hb 115 g/l, CRP < 10 mg/l. ASAT och ALAT lätt-måttligt förhöjda. A. Vilken diagnos misstänker du i första hand? B. Anamnesen måste penetreras med avseende på en viktig omständighet som kan stödja din diagnosmisstanke. Vilken? C. Vilka blodprov kan styrka misstanken? FRÅGA B 10 (oäng) En kvinna med diabetes mellitus sedan många år tillbaka har just fött en son. Hon har periodvis skött sin diabetes mindre noggrant. Pojken vägde 4880 g vid födelsen. A. Redogör för den patofysiologiska mekanismen bakom det faktum att barnen till diabetesmammor blir så stora (diabetesfetopati). B. Förutom förlossningskomplikationer löper barnen risk att bli sjuka i nyföddhetsperioden. Nämn två vanliga komplikationer/störningar. 18 (49)

20 FRÅGA B 11 (oäng) Mässling var tidigare före vaccinationens införande en fruktad sjukdom med mortalitet och svåra sequelae. Åter börjar mässling göra sig påmind med utbrott i flera europeiska länder. Förutom dödligheten, vilken var den mest fruktade följden (komplikationen) av denna sjukdom? FRÅGA B 12 (oäng) Till vårdcentralens akutmottagning kommer en 14-årig pojke med ont i halsen och uttalad trötthetsjukdomskänsla. Han har haft feber i 5 dagar kring 39 o och har svårt att svälja. När du inspekterar svalget, finner du röda tonsiller med en del beläggningar och ett fåtal proppar. På halsen finns körtlar bilateralt i käkvinklarna. Snabbtest för Streptokocker gr A (strep-a) är negativt. Vilka tre möjliga agens är mest aktuella och vilka (för diagnosen relevanta) prover tar du? 19 (49)

21 FRÅGA B 13 (oäng) Henoch-Schönleins purpura är en relativt vanlig vaskulitsjukdom som beskrevs av läkare i Tyskland under mitten av artonhundratalet. Eftersom vaskuliten kan drabba många vävnader i kroppen kan diagnosen ibland vara svårtolkad på grund av detta multiorganengagemang. A. Ange minst tre olika organsystem som vanligen ger symptom vid HSP. B. Vilket drabbat organsystem kan leda till kronisk allvarlig sjukdom och således angeläget att inte förbise? FRÅGA B 14 (oäng) BNS-kramper (kallas även infantil spasm) är en krampform som drabbar små barn, inte sällan med dålig prognos. Det är därför ytterst angeläget att identifiera denna krampform tidigt, då behandling finns. Diagnosen ställs på EEG. Vad heter det EEG-mönster som är helt typiskt för BNS-kramper? 20 (49)

22 FRÅGA B 15 (oäng) Jonas, 18 månader gammal, kommer till barnakuten med remiss från distriktsläkarmottagningen. Han har haft feber >39 grader i sex dagar och sedan tre dagar fått penicillin v för misstanke om streptokockinfektion, men någon odling togs ej. Han inkommer nu för att febern kvarstår, trots tre dagars penicillin. I status finner du en högfebril pojke, 39,8 grader, som är ledsen och mycket missnöjd. I status finner du rodnade, inflammerade läppar, smultrontunga, rodnade fingertoppar och tår, en 3 cm stor lymfkörtel i hö käkvinkel samt kraftigt kärlinjicerade konjunktivor bilat. Ett makulöst exantem finns också som är accentuerat i ljumskarna. A. Vilken specifik diagnos misstänker du i första hand? B. Hur behandlas sjukdomen? C. Vilken risk löper Jonas, om man missar diagnosen och inte behandlar sjukdomen? FRÅGA B 16 (oäng) Vilken/vilka frågeställningar besvaras i första hand vid vardera av de tre följande undersökningarna, som förekommer framför allt efter en urinvägsinfektion hos ett litet barn? A. Ultraljud B. Miktions-uretro-cystografi (MUC) C. DMSA-scintigrafi 21 (49)

23 FRÅGA B 17 (oäng) Filip, som är en 5-årig tidigare frisk pojke, kommer till din husläkarmottagning. Han har haft feber kring 39 i fyra dagar och har sedan fem dygn vä sidig hälta som tilltagit. Han pekar mot vänster höft. Status: allmäntillstånd hyggligt men febril 39 o, hud ua, inget utslag. God kapillär återfyllnad. I vänster höft finner du en lätt och diffus smärta vid all typ av rotation samt flexion och extension av leden. Hb 116 g/l, trombocyter 335, lpk 17,8, neutrofiler 13,5, lymfocyter 3,5, monocyter 0,6, CRP 116. Rtg höfter ua. A. Vilken diagnos måste uteslutas? B. Behövs ytterligare utredning? Nämn i så fall en undersökning som du prioriterar för att komma vidare i diagnostiken? FRÅGA B 18 (oäng) Du sitter på barnläkarmottagningen. Ebba, 6 år, har sedan 4 veckor haft ont i huvudet. Enligt mor har hon större delen av tiden ändå mått hyggligt bra, men när hon kräkts de två senaste dagarna (på morgnarna) bestämde man att söka akut. Hon har inte haft diarré, feber eller andra infektionssymtom. Inga fästingbett. Den senaste veckan har huvudvärken tilltagit och senaste dagarna har Ebba inte velat gå till sexårsverksamheten eller leka som vanligt. I status är pupillreflexer ua. Senreflexer ua, finger näs lite dålig. Du noterar vid kontroll av kranialnerver nedsatt ögonmotorik på hö öga, men ingen facialispares. A. Vad misstänker du för diagnos? B. Hur handlägger du och vad blir nästa åtgärd? 22 (49)

24 FRÅGA B 19 (totalt oäng) 4 månaders adoptivbarn från Kina inlägges för ÖLI med hosta i februari. Symptomen har varat nu c:a en vecka och regelbundna inhalationer har tydligt förbättrat bronkiten. Hostan verkar dock snarast tillta och besvära rejält när den pågår. Barnet börjar bli orkeslöst och sond har behövt sättas för uppfödningen. Lungröntgen och RS-test neg. Vanliga proverna visar överraskande LPK 43 varav 40 mono, CRP 34, NP odling växt av Pneumokocker och Moraxella. Ange trolig och rimlig sammantagen förklaring (diagnos) till symptomförlopp och labvärden. FRÅGA B 20 (totalt oäng) Kongenital höftledsluxation är ett tillstånd som, om det inte upptäcks tidigt, kan leda till bestående handikapp för den drabbade. I diagnostiken har man stor hjälp av att känna till de faktorer som är förknippade med ökad risk för höftluxation hos nyfödda (riskfaktorer). Riskfaktorer är alltså omständigheter förknippade med den enskilde patienten, inte fynd i status. Nämn tre sådana riskfaktorer som är förknippade med ökad risk för sjukdomen. 23 (49)

25 Personnummer: Nummer: Poäng: (ifylles av rättaren) TULE 46 6 februari 2012 DEL C Obstetrik & Gynekologi (14 frågor = max 4oäng) SKRIV EJ I HÖGERMARGINALEN!! GLÖM EJ ATT SKRIVA PERSONNUMMER OCH DELTAGARNUMMER PÅ VARJE SIDA! 24 (49)

26 FRÅGA C 1 (totalt oäng) En fråga om födelsevikt. A. Var går gränsen för definitionen av Låg födelsevikt (lätt för tiden)? (oäng) B. Var går gränsen för definitionen av Hög födelsevikt (tung för tiden)? (oäng) FRÅGA C 2 (totalt 4 poäng) Nämn fyra orsaker till låg födelsevikt. 3 p 4 p FRÅGA C 3 (totalt 4 poäng) Emma fick sin första mens vid 12,5 års ålder. De första åren kom de oregelbundet med upp till två månaders intervall, var långdragna men ej smärtsamma. Nu är Emma 17 år och har inte fått någon mens på 6 månader. Ingen sexuell kontakt senaste året. Hon är 175 cm lång, väger 55 kg och känner sig ofta trött och frusen. Eftersom det är 25 mil till närmsta sjukhus med gynspecialist, påbörjar du en hormonell utredning. Nämn fyra hormonprover du bör kontrollera i första hand. 3 p 4 p 25 (49)

27 FRÅGA C 4 (totalt 3 poäng) En 29-årig I-gravida i vecka 37 ringer till dig som vikarierande förlossningsjour och berättar att hon har frossa, muskelsmärtor och allmän sjukdomskänsla sedan några timmar. Hon har även ont över livmodern. Ingen annan i familjen känner sig sjuk. Nämn tre olika infektioner som du ska inkludera i dina differentialdiagnoser. 3 p FRÅGA C 5 (totalt 4 poäng) Karin, 35 år, födde sitt första barn för 8 år sedan. Pojken vägde 4,8 kg och var 52 cm lång. Hon är nu åter gravid v 10 och barnmorskan har satt upp henne på din väntelista. Längd 165 cm, vikt 95 kg, BT 130/85. A. Vilket prov är det viktigt att du planerar in under graviditeten? (oäng) B. När bör detta prov göras? (oäng) C. Nämn två skäl till att detta prov bör göras. (oäng). 3 p 4 p 26 (49)

28 FRÅGA C 6 (oäng) Du har engagerat dig i Lisbeth, som sökte dig för 6 månader sedan på grund av acne. Ditt intresse för gynendokrinologi gjorde att du misstänkte PCOS, varför du initierade en utredning. Svaren har nu bekräftat din misstanke. Lisbeth undrar om hon behöver någon behandling. Hon har inget graviditetsönskemål för närvarande. Vilket svar ger du henne? FRÅGA C 7 (totalt 4 poäng) Anna söker dig på Vårdcentralen på grund av att hon misstänker framfall. A. Vad är det som kommer fram vid framfall? (oäng) B. Nämn tre symptom/besvär som framfall kan orsaka. (3 poäng) 3 p 4 p 27 (49)

29 FRÅGA C 8 (totalt 3poäng) Emelie, 27 år, är gravid v 14. Hon har en 5-årig son, som vistas på dagis. För 10 dagar sedan hade han en period med feber, hosta och diffusa hudutslag. Emelie har nu hört att den så kallade femte sjukan går på dagis och att denna sjukdom kan vara farlig för gravida, varför hon nu kommer till din mottagning. A. Vilken information ger du Emelie angående riskerna för hennes väntade barn och hur stora är riskerna? (oäng) B. Vilken första åtgärd bör vidtagas vid detta besök? (oäng) 3 p FRÅGA C 9 (oäng) En patient ringer dig på MVC. Hon är 3-gravida, 2-para, nu i vecka Tidigare normala graviditeter och förlossningar. Senaste kontrollen på MVC för två veckor sedan u.a. Har sedan några timmar ont i magen under höger revbensbåge och mår lite illa sedan några timmar. Åt köttbullar till middag. Nämn de två viktigaste differentialdiagnoserna. FRÅGA C 10 (oäng) Vad kallas syndromet med kromosomuppsättningen 45XO? 28 (49)

30 FRÅGA C 11 (totalt 4 poäng) Görel, 44 år, kommer för första gången till vårdcentralen på grund av mensuppehåll i 4 månader. Hon är helt frisk, använder inga mediciner eller preventivmedel. Nämn fyra diagnoser som du bör överväga i första hand. 3 p 4 p FRÅGA C 12 (totalt oäng) 65-årig kvinna söker med mer än 5 års anamnes på tilltagande allt svårare klåda i underlivet, framför allt nattetid. Svårt att ha samlag, då det känns trångt och gör ont. Lokal östrogenbehandling hjälper ej. A. Nämn den mest sannolika diagnosen. (oäng) B. Vad gör du för att säkerställa diagnosen? (oäng) FRÅGA C 13 (totalt oäng) En 40-årig kvinna söker dig på grund av molvärk och tyngdkänsla i underlivet som tilltagit under en månads tid. Orolig. Vid ultraljudsundersökning finner du en grapefruktstor polymyomatös uterus med en drygt normalstor uteruskavitet och normalt endometrium. I vänster ovarium ser du en 9 cm enkelrummig cysta. Höger ovarium normalt. A. Vilken differentialdiagnos är viktigast att du utesluter? (oäng) B. Vilken åtgärd rekommenderar du? (oäng) 29 (49)

31 FRÅGA C 14 (totalt 3 poäng) En 26-årig ensamstående 0-gravida söker 1/7 akut för blödningsstörning och lindriga buksmärtor. Hon slutade med p-piller i slutet av april och fick en blödning 3/5. Ny mensblödning startade 2/6, men den övergick i daglig småblödning som fortfarande pågår. Vid gynundersökning finner du en normalstor oöm uterus. Sidor fria och oömma. Du finner ingen hinnsäck i uterus vid ultraljudsundersökning men en liten skvätt vätska i fossa Douglasi. Graviditetstest i urin positivt. Nämn tre tänkbara differentialdiagnoser. 3 p 30 (49)

32 Personnummer: Nummer: Poäng:(ifylles av rättaren) TULE 46 6 februari 2012 DEL D (16 frågor) Psykiatri ANGE INTE FLER ALTERNATIV TILL SVAR ÄN VAD SOM FRÅGAS EFTER! SKRIV EJ I HÖGERMARGINALEN!! GLÖM EJ ATT SKRIVA PERSONNUMMER OCH DELTAGARNUMMER PÅ VARJE SIDA! 31 (49)

33 ***************************************** 35-åriga Marianne inkommer med polis till den psykiatriska akutmottagningen där Du tjänstgör som AT-läkare. Polisen hade tillkallats till skolan, där Marianne är anställd som lärare, på grund av att hon uppträtt störande. Du försöker föra ett samtal med henne för att få reda på vad som hänt men hon är mycket upprörd, skriker åt Dig och kallar Dig för hemska saker. Hon vill omedelbart bli utsläppt och uppger att hon redan idag måste köra till en plats 40 mil bort för att köpa en hästgård som är till salu. Efter en stund blir Du uppringd av skolans rektor och får då följande anamnes: Marianne är lärare för en tredjeklass och är mycket uppskattad av elever, föräldrar och kolleger. De senaste veckorna har hon varit sjukskriven av sin distriktsläkare på grund av att hon känt sig ledsen och utbränd. Idag kom hon dock utan förvarning till arbetet och gick in i klassrummet, där hennes vikarie höll lektion. Hon avbröt vikarien, knuffade in denna i ett hörn och började sedan tala högljutt och ganska osammanhängande om andra världskriget. Vikarien såg att barnen blev rädda och försökte avbryta Marianne utan framgång. Istället blev hon åter knuffad och kallad för inkompetent idiot. Sedan började Marianne möblera om i klassrummet och det blev väldigt stökigt. Vikarien tillkallade andra lärare för att få hjälp och när de försökte sätta stopp för Marianne blev det fullt slagsmål. Till slut såg man ingen annan utväg än att ringa till polisen. FRÅGA D 1 (4 poäng) Vilka symtom framkommer? 3 p 4 p 32 (49)

34 FRÅGA D 2 (4 poäng) Vilken preliminär diagnos ställer Du? Motivera! 3 p 4 p FRÅGA D 3 (3 poäng) Vilka ytterligare frågor behöver Du få besvarade för att kunna bekräfta diagnosen? 3 p FRÅGA D 4 (oäng) Nämn en tänkbar differentialdiagnos! Vad gör Du för att utesluta den? 33 (49)

35 FRÅGA D 5 (oäng) Ange adekvat vårdnivå och vårdform för denna patient! FRÅGA D 6 (4 poäng) Vilka typer av läkemedel kan bli aktuella för att behandla patientens tillstånd? Ge även exempel på preparatnamn! 3 p 4 p FRÅGA D 7 (oäng) Vilket ställningstagande måste göras med anledning av patientens tal om att köra bil? 34 (49)

36 ***************************************** Du är AT-läkare på en vårdcentral. 23-årige Magnus söker med önskemål om sömnmedicin. Han berättar att han av och till drabbas av sömnsvårigheter, som gör det svårt för honom att fungera på arbetet. Just nu är han inne i en sådan period och han känner sig väldigt trött. Gäspar upprepade gånger under samtalet. Magnus är välvårdad, men Du noterar att han svettas kraftigt. Ögonen rinner och pupillerna är påtagligt stora. FRÅGA D 8 (oäng) Vilken diagnos misstänker Du? ***************************************** Du är AT-läkare på en vårdcentral. 30-åriga Lena söker med önskemål om något lugnande. Hon berättar att hon måste åka på konferens med arbetet. Konferensen är ett årligt återkommande arrangemang och brukar alltid äga rum på en kursgård i ett skogsområde. Lena tycker det är ytterst obehagligt, eftersom det kan vara svårt att undvika spindlar när man vistas ute i naturen. Hittills har hon lyckats undvika konferenserna genom att sjukskriva sig. Den här gången känns det dock som att hon måste vara med, då chefen bett henne hålla ett föredrag för arbetskamraterna. Lena har varit rädd för spindlar så länge hon kan minnas. Hon undviker helst miljöer där det kan finnas sådana, vilket har gjort att hon blivit tvungen att tacka nej till diverse utflykter och resor. Hon inser att hennes rädsla är överdriven, men tanken på att behöva åka på konferensen ger henne svår ångest. Hon tror dock att en lugnande tablett skulle kunna hjälpa henne att uthärda. FRÅGA D 9 (oäng) Vilken diagnos misstänker Du? FRÅGA D 10 (oäng) Vilken behandling rekommenderar Du i första hand? 35 (49)

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men ej kollat tempen.

Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men ej kollat tempen. Station 1 Din uppgift är att tolka ett EKG och svara på frågor på det formulär som finns inne på stationen. Station 2 Datakonsult, söker akut på vårdcentral pga halsont sedan 2 dygn. Känt sig varm, men

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM 4 oktober 2013 Marie Lindefeldt Läs igenom och svara på frågorna till de fem fallen innan seminariet. Vi diskuterar sedan igenom fallen tillsammans. Välkomna! Fall 1 En

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1

DX2. Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar Tentamen i Pediatrik 2008-03-11 Del II - kortsvar Kod nr. 1. En 10-årig pojke kommer till din mottagning pga buksmärtor och uttalad trötthet. Enligt mor har han dålig aptit och är ofta trög i magen men

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand SVK-seminarium Akuta barninfektioner 170508 Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand Notera att du endast kan förbereda fallen till och med initial handläggning/utredning! Behandling och vårdnivå

Läs mer

MEQ fråga Nr..

MEQ fråga Nr.. 1 (6) En kall oktobermorgon tjänstgör du som primärjour på Medicinakuten. Du går in till Elisabeth 45 år som söker på grund av huvudvärk. Elisabeth arbetar som förskolelärare och lider av övervikt, men

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng Delexamination 2 restskrivning 2011-04-26 1(8) Integrerad MEQ fråga 2 Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning 2011 04 26 Totalt 21 poäng skrivningsnummer:. Anvisning: Frågan är uppdelad på åtta

Läs mer

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2014-04-10 40 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Du jobbar ST-Läkare på Norrtälje sjukhus. Till din mottagning

Läs mer

Neuropediatrik. ALB, Huddinge. Hanna Westergren

Neuropediatrik. ALB, Huddinge. Hanna Westergren Neuropediatrik ALB, Huddinge Katarina Wide Åsa Eriksson Katarina Lindström Marie Sallamba Hanna Westergren Maud Eriksson Sofia Sergel Suzanne Marcus Sara Dahl Fall 1 3½ årig pojke kommer till BVC för utvecklingsbedömning:

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS).

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS). Du gör AT på en vårdcentral där Arvid, som du inte träffat förut, kommer på ett mottagningsbesök pga magbesvär. Arvid är en 32-årig man som arbetar som snickare. Bor i hus med sin familj, fru och 2 barn.

Läs mer

MEQ-fråga Sida 1 (av 5)

MEQ-fråga Sida 1 (av 5) MEQ-fråga 2016-10-07 Sida 1 (av 5) 20-årig man med diabetes typ I, insulinbehandlad. Inkommer med feber sedan tre dagar, 39-40 grader och ont i höger ljumske. Smärtorna i höger ljumske är måttliga utan

Läs mer

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning:

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning: Sida: 0 MEQ fråga 1 10 p Tentamen i Klinisk Medicin vt 2011 Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del I - MEQ-frågor! När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.! Fyll i Din kod högst upp.! Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning.

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning. 4. UROLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 211) Urologifall nr 1 Du är AT-jour på lasarettet i Motala, där en 15 årig kille söker på akutmottagningen kl 18. Han klagar över smärtor i pungen efter karateträning.

Läs mer

Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng

Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Tentamensskrivning 2004-12-22 Pediatrik Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning 2004-12-22 Pediatrik Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2004-12-22 Pediatrik Del I - MEQ-frågor. När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.. Fyll i Din kod högst upp.. Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00

Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00 LUNDS UNIVERSITET Obstetrik och gynekologi, Lund Grundkursen inom läkarutbildningen, termin 10 Skriftlig omtentamen i obstetrik och gynekologi, torsdagen den 26 maj, 2011 kl 08.30-13.00 Kod:. Fråga 1 Max

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

DUGGA kull 2 Moment Utveckling. Fredagen den 28/ Skrivtid: kl Max: 30 p. Godkänt: 20 p. Poäng: Lycka till!!

DUGGA kull 2 Moment Utveckling. Fredagen den 28/ Skrivtid: kl Max: 30 p. Godkänt: 20 p. Poäng: Lycka till!! DUGGA kull 2 Moment Utveckling Fredagen den 28/10-2016 Skrivtid: kl. 15-16 Max: 30 p Godkänt: 20 p Poäng: Namn: Lycka till!! 1. Utifrån ett barns föräldralängder kan man, som bekant, beräkna förväntad

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor. När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.. Fyll i Din kod högst upp.. Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

Del 5_8 sidor_ 20 poäng

Del 5_8 sidor_ 20 poäng Del 5_8 sidor_ 20 poäng Till din mottagning kommer en morgon Kajsa. Hon har beställt tid för sin trötthet som har smugit sig på under det sista halvåret. Hon orkar inte som vanligt och är bekymrad. Kajsa

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Delexamination MEQ 19 poäng

Delexamination MEQ 19 poäng Delexamination 1 2016-10-11 MEQ 19 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida. Endast en sida

Läs mer

hittills inhämtade anamnesen

hittills inhämtade anamnesen Du jobbar som AT-läkare på vårdcentralen i Vivalla när Ferenc, 55 år, kommer till dig på öppna mottagningen. Han söker för återkommande smärtor i vänster fot, på stortåns ovansida och fotsulan, sedan cirka

Läs mer

Del 2_7 sidor_14 poäng

Del 2_7 sidor_14 poäng Del 2_7 sidor_14 poäng 70-årig kvinna inkommer till akutmottagningen pga. svårigheter att få luft och obehag i bröstet. Hon har en tablettbehandlad hypertoni sedan många år och har gått på kontroller hos

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv 6 sidor. 15 poäng. Till din mottagning kommer Jane, 41 år gammal som är gift och har två barn. Sökte läkare i tonåren pga kliande hudutslag på armbågar och i ansikte, men någon diagnos ställdes ej och

Läs mer

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin 2016-04-19 22 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Anvisning: Frågan är

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 10 april poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 10 april 2014 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p MEQ2 DEX 3 VT 14 Du arbetar som medicinjour på medicinakuten. Din nästa patient heter Erik och är 65 år gammal. Dottern larmade ambulansen för att hon hittade pappan liggandes på golvet i sin egen lägenhet.

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Information till studenterna utanför dörren OSCE II vt

Information till studenterna utanför dörren OSCE II vt Information till studenterna utanför dörren OSCE II vt 2013-130529 Station 1 Du är på akuten En 48 årig man, tidigare helt frisk, har vandrat i fjällen med nya kängor och fått skavsår. Söker pga frysningar

Läs mer

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p En tidigare väsentligen frisk 55 årig kvinna söker på medicinakuten för trötthet och andfåddhet vid ansträngning. Sista dagarna har hon även haft tryckkänsla i bröstet vid

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning

5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 5. ORTOPEDI max 14 poäng Omskrivning 2016-08-17 5:1 Ester är 25 år och spelar fotboll på elitnivå. I dagens cupfinal fastnade hon med dobbarna i gräset och vred till hö knä. Hon inkommer 30 min senare

Läs mer

DUGGA kull 1. Utveckling. Fredagen den 29/ Skrivtid: kl Max: 48p. Godkänt: 32p. Resultat.. Lycka till!!

DUGGA kull 1. Utveckling. Fredagen den 29/ Skrivtid: kl Max: 48p. Godkänt: 32p. Resultat.. Lycka till!! DUGGA kull 1 Utveckling Fredagen den 29/1 2016 Skrivtid: kl. 15-16 Max: 48p Godkänt: 32p Namn Resultat.. Lycka till!! 1. Nämn 3 principiellt olika orsaker för sen språkutveckling. (2p) 2. Vilka 3 olika

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? GRÖN Prio sökorsak/ess? GRÖN Process? GRÖN. Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Del 6_6 sidor_16 poäng

Del 6_6 sidor_16 poäng _6 sidor_16 poäng En 55-årig kvinna inkommer till akutmottagningen med tilltagande buksmärtor i övre delen av buken sedan tre timmar. Hon är så pass smärtpåverkad att det är svårt att få några bra svar

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN - MOMENT UTVECKLING Måndag den 4 maj 2015 Skrivtid: :30. Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 48 poäng

VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN - MOMENT UTVECKLING Måndag den 4 maj 2015 Skrivtid: :30. Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 48 poäng VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN - MOMENT UTVECKLING Måndag den 4 maj 2015 Skrivtid: 09.00 11:30 Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 48 poäng Godkänt: 32 poäng Resultat:... poäng MOMENT UTVECKLING Poäng:

Läs mer

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:...

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:... MEQ 4 (17 poäng) En 45-årig lantbrukare söker på din vårdcentral på grund av ökad andnöd Han berättar att han i samband med förkylningar kunnat känna så sedan flera år tillbaka, men nu känner han det också

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Delexamination 1 MEQ

Delexamination 1 MEQ Delexamination 1 2017-02-28 MEQ 22 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

Del 2. 7 sidor. 18 poäng

Del 2. 7 sidor. 18 poäng 7 sidor. 18 poäng Sara är utbildad journalist. Hon har familj och ett barn. Hennes huvudsakliga symtom är halsbränna och buksmärta. Halsbrännan är besvärlig, men under de senaste två månaderna har symtomen

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 DX3 2015-04-17 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 1-fråga DX2 2014-04-21 Totalt 21 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 5 sidor (Exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3

DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3DX3 Integrerande MEQ 1 -fråga 2013-11-11 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p)

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p) MEQ-fråga 2016-02-26 Sida 1 (av 6) Du är jour på akuten den 31/3 och nästa patient är en 60-årig rökande kvinna som kommer på remiss från vårdcentralen under frågeställningen oklar långdragen feber. Vid

Läs mer

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida -------------

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- 1 1) a) Namnge två hjärtvitier som ger cyanos? (0,5 p) b) Hur skiljer sig debuten av

Läs mer

Case 3 2010-12-06. Case 3 Anamnes. Vårdcentr - Status. Vårdcentr Lab. Gruppundervisning i Klinisk Medicin, Termin 6 Lung Allergi, Höst-terminen 2010

Case 3 2010-12-06. Case 3 Anamnes. Vårdcentr - Status. Vårdcentr Lab. Gruppundervisning i Klinisk Medicin, Termin 6 Lung Allergi, Höst-terminen 2010 Case 3 Anamnes Case 3 Gruppundervisning i Klinisk Medicin, Termin 6 Lung Allergi, Höst-terminen 2010 38 kvinna, gravid i vecka 10, föräldraledig. Aldrig rökt Tidigare frisk. Söker akut på Vårdcentralen

Läs mer

MEQ gynekologi T8 VT 2001

MEQ gynekologi T8 VT 2001 MEQ gynekologi T8 VT 2001 Du arbetar som ST-läkare på en kvinnoklinik vid ett centralsjukhus i södra Sverige och har precis gått på ett kvällsjourpass. Gunilla Gunnarsson är en 26-årig kvinna som söker

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga.

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. MEQ fall 1 Rest Tentamen Klinisk Medicin VT10 9.0 p Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. Du får bara ha en sida uppvänd åt gången, dvs besvara sid 1 färdigt innan sid

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Skrivning i obstetrik & gynekologi i Lund och Malmö onsdagen den 30 april 2008,

Skrivning i obstetrik & gynekologi i Lund och Malmö onsdagen den 30 april 2008, Kod: 1 Skrivning i obstetrik & gynekologi i Lund och Malmö onsdagen den 30 april 2008, 08.30-13.00 Obstetrik (20 poäng) Fråga 1 En 24-årig förstföderska, gravid i v 34 + 5, inremitteras från MVC till KK:

Läs mer

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare.

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. Fall 1, man 78 år ÖGI-blödning Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. LM: Trombyl, Lanacrist och Arthrotec. Status: blek och kladdig, BT 80/50, puls 110. Du är jour

Läs mer

Del 3_7 sidor_14 poäng 1.1

Del 3_7 sidor_14 poäng 1.1 Du träffar på akutmottagningen en 63 årig man som söker för att ögonvitorna blivit gula. Han har en nydebuterad diabetes mellitus som behandlas med Metformin. Tidigare har han opererats för högersidigt

Läs mer

1.2 (2 poäng) Vilka är de 2 mest vanliga bariatriska ingreppen som genomförs på överviktiga patienter i Sverige?

1.2 (2 poäng) Vilka är de 2 mest vanliga bariatriska ingreppen som genomförs på överviktiga patienter i Sverige? Du jobbar på en vårdcentral och träffar en 40 år gammal kvinna som har varit överviktig i 15 år trots olika bantningsförsök. Hon tar inga mediciner och känner sig frisk förutom lite rörelserelaterade besvär

Läs mer