KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46"

Transkript

1 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 6 februari 2012

2 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 13 DEL C Obstetrik & Gynekologi 24 DEL D Psykiatri 31 DEL E Kirurgi 39 1 (49)

3 Personnummer: Nummer: Poäng:(ifylles av rättaren) TULE 46 6 februari 2012 DEL A Medicin (18 frågor = max 4oäng) ANGE INTE FLER ALTERNATIV TILL SVAR ÄN VAD SOM FRÅGAS EFTER! SKRIV EJ I HÖGERMARGINALEN!! GLÖM EJ ATT SKRIVA PERSONNUMMER OCH DELTAGARNUMMER PÅ VARJE SIDA! (OBS! Lista över referensområden efter medicinfrågorna sid 11) 2 (49)

4 FRÅGA A 1 (totalt oäng) Du träffar Åsa, 23 år gammal, på akutmottagningen. Hon söker på grund av tryck över bröstet sedan tre dagar och ansträngningsdyspné. Smärtan förvärras vid djupandning. Hon röker. Har tidigare haft recidiverande episkleriter, sammanlagt 7 stycken. Den sista behandlades med peroral steroidkur för tre år sedan. Hon tar nu inga mediciner. Status: AT: Lätt andningspåverkad, AF 25/min. Temp 37,7. Saturation på luft 93%. Hjärta: Rgb rytm, svagt biljud med PM över apex hörbart både i systole och diastole. Lungor: Ausk. u a. EKG: Peri-myokardit A. Tolka EKG:t! (oäng) B. Sannolik diagnos? (oäng) 3 (49)

5 FRÅGA A 2 (totalt oäng) Du arbetar som underläkare på en njurmedicinsk klinik och har fått en akutmärkt remiss, skriven dagen innan på akuten, att bedöma: 18 årig man som söker akut pga tilltagande benödem i flera dagar. Han har haft tonsillit tidigare, men inte den senaste tiden. I status noteras diskret ödem u-benen, normalt BT. Labstatus: CRP 18 mg/l, P-kreatinin 89 µmol/l, P-albumin 19 g/l. Urinstatus: hematuri 3+ och proteinuri 3+. Nefrotiskt syndrom? A. Vilket ytterligare prov måste du ta för att kunna ställa diagnosen Nefrotiskt syndrom? (oäng) B. Remissen är akutmärkt, men hur akut bedömer du att patienten måste komma till mottagningen för provtagning och bedömning? Omedelbart (dvs inom en timme), om en dag, en vecka eller en månad? (oäng) FRÅGA A 3 (totalt oäng) Arne, 59 år, har rökt i många år. Nu tycker han att konditionen försämrats något mer än han tycker är att förvänta. KOL är en diagnos som oroat honom en tid och nu tar han steget och bokar en tid på sin vårdcentral. Arne remitteras för en spirometri. A. Vad ska spirometrin visa för att Arne ska få diagnosen KOL? (oäng) KOL-diagnosen ställs och åren går. Tyvärr lyckas inte Arne att sluta röka. Han försämras stadigt i sin lungfunktion, trots de mediciner han tar. Till slut kan han inte ta många steg hemma innan han måste sätta sig. En vår i samband med en förkylning känner han att det blir så pass svårt att han till slut nödgas ringa ambulansen. När de kommer hem till Arne, ser han mycket påverkad ut: han har snabb andning och förlängt expirium. Saturationen är bara strax över 80%, så man ger Arne syrgas (10 lit=å mask/minut) på väg in till sjukhuset. Saturationen förbättras snabbt. Efter 15 minuters ambulansfärd svarar Arne inte på tilltal och grymtar bara lite vid smärtstimulering. B. Varför är Arne medvetslös? Förklara patofysiologin. (oäng) 4 (49)

6 FRÅGA A 4 (totalt oäng) Vad är den mest troliga genesen till hjärtsvikt om ekokardiografi visar måttligt nedsatt vänsterkammarfunktion med: A. hypokinesi septum och apex? (oäng) B. global hypokinesi, generellt dilaterad vänsterkammare? (oäng) FRÅGA A 5 (totalt 4 poäng) Klockan är natten mellan lördag och söndag och larmtelefonen ringer på medicinakuten. En man, identitet okänd, har hittats medvetslös på en parkbänk av några ungdomar på väg hem från en fest. I ambulansen har man lyckats hålla fri luftväg med svalgtub, saturation ca 90% med 10 liter syrgas, sätta en intravenös infart och påbörjat en infusion Ringer-acetat, då mannens blodtryck uppmätts till 90/60. B-glukos i ambulansen är 5,6 mmol/l. På akutrummet reagerar mannen svagt på smärtstimuli, har dålig pupillreaktion, har snabb andning och luktar svagt av alkohol. Man tar den vanliga uppsättningen prover inkluderande elektrolytstatus, hjärtprover, S-osmolalitet, CRP, blodstatus, leverstatus, CK och intoxprover. På akutrummet finns en blodgasapparat, så ni får omedelbart svar på syrabasstatus: ph 7,1, po 2 9,0 kpa, pco 2 3,5 kpa, BE -13 mmol/l, standardbik 7 mmol/l. A. Vilken metabol rubbning har patienten? (oäng) B. Vilka två olika förgiftningar måste nu misstänkas? (oäng) C. Vilka två behandlingar är absolut viktigast att påbörja? (oäng) 3 p 4 p 5 (49)

7 FRÅGA A 6 (oäng) Ange två arytmologiska diagnoser som kan behandlas med ablationsteknik. FRÅGA A 7 (totalt oäng) Ange tre sorters läkemedel i tablettform som kan ordineras i anginareducerande syfte. FRÅGA A 8 (oäng) Vilken behandling kan bli aktuell när patienten får uremiska symtom för att om möjligt förskjuta start av aktiv uremivård? FRÅGA A 9 (oäng) Vad är aktiv uremivård? 6 (49)

8 FRÅGA A 10 (oäng) En av dina patienter på vårdcentralen står på Waran på grund av genomgången djup ventrombos. Prover är redan tagna på patienten innan du bedömt honom och du noterar ett PK-INR på 5.1. Vilka orsaker till förhöjt PK-INR över terapeutiskt intervall hos en Waran-behandlad patient vill du gå igenom i din anamnes? Nämn två. FRÅGA A 11 (totalt oäng) En 41-årig kvinna kommer till din mottagning på grund av en ömmande knöl på halsen. Hon har också haft feber, 38.5 o C. Vid status finner du en mycket palpationsöm och förstorad sköldkörtel. A. Vilken är den sannolika orsaken till patientens besvär? (oäng) B. Hur ska du behandla din patient? (oäng) 7 (49)

9 FRÅGA A 12 (totalt 6 poäng) En 72-årig kvinna, som uppger att hon haft ont i lederna sedan flera år, kommer till medicinmottagningen på grund av försämring. Hon är frisk sedan tidigare. Hon berättar att hon upplevt ökad stelhet på morgonen och allmän sjukdomskänsla de senaste dagarna. Du misstänker att hon har reumatoid artrit. A. Vilka statusfynd är viktigt att leta efter med hänsyn till dina misstankar? (oäng) Du tar även blodprover som visar Hb 104 g/l, LPK 8.5, TPK 458, MCV 90, inga tecken till järnbrist eller brist på folat eller B12. Du misstänker anemi orsakad av patientens grundsjukdom (anemi av kronisk sjukdom). B. Vilka prover tar du för att stödja dina misstankar och vad visar dessa prover? (oäng) 3 p 4 p 5 p 6 p C. Vad är den mest sannolika orsaken till hennes trombocytos? (oäng) D. Vilka andra orsaker till trombocytos finns det? Nämn fyra. (oäng) 8 (49)

10 FRÅGA A 13 (totalt oäng) 64-årig kvinna söker dig på vårdcentralen, då hon känt en knöl i hö axillen och en på halsen som är oömma. Knölarna har funnits där sista månaden. Hon är icke-rökare och tidigare frisk. Du vill penetrera anamnesen med avseende på lymfom. Nämn tre allmänna symtom, s.k. B-symtom, vid lymfom som du frågar om. FRÅGA A 14 (totalt oäng) Para ihop följande fall med provsvar A-D!: 1. En 45-årig kvinna med kroniskt alkoholmissbruk. 2. En 45-årig kvinna med grav obesitas. 3. En 45-årig kvinna med Gilberts syndrom. 4. En 45-årig kvinna med primär biliär cirrhos (PBC) A. Normalt ALP, normalt Gamma-GT, förhöjt bilirubin (framförallt okonjugerat), normalt ALAT och ASAT. B. Normalt ALP, normalt Gamma-GT, normalt bilirubin, ALAT 2,5 µkat/l, ASAT 0,6 µkat/l. C. Normalt ALP, normalt Gamma-GT, normalt bilirubin, ALAT 0,6 µkat/l, ASAT 2,5 µkat/l. D. Förhöjt ALP, normalt Gamma-GT, normalt bilirubin, lindrig stegring av ALAT och ASAT. 9 (49)

11 FRÅGA A 15 (totalt 3 poäng) En 64-årig kvinna kommer till dig på vårdcentral på grund av magbesvär. Du beställer en gastroskopi som bekräftar dina misstankar om ulcus. A. Hur vill du behandla patienten avseende hennes ulcussjukdom? (oäng) B. Hur kan utläkning av HP-infektionen bekräftas (3 principiellt skilda metoder)? (oäng) 3 p FRÅGA A 16 (oäng) 85-årig kvinna söker på vårdcentralen. Hon har haft uttalade smärtor i vänster handled. I status är handleden öm, värmeökad, lätt rodnad och svullen. Du tappar ut ledvätska och i mikroskopet ser du kristaller. Nämn två troliga diagnoser. 10 (49)

12 FRÅGA A 17 (totalt oäng) Nämn ett typiskt kliniskt statusfynd på händerna som, om det föreligger, kan styrka följande diagnoser (ett statusfynd för respektive diagnos skall anges): A. Reumatoid artrit B. Psoriasis C. Artros FRÅGA A 18 (totalt 4 poäng) En 22-årig tidigare frisk man kommer till akutmottagningen på grund av svaghet, viktnedgång, illamående, ökad törst och ökad vattenkastning. Du misstänker en nydebuterad diabetes mellitus med ketoacidos. A. Vad förväntar du dig att se för svar på blodgasen om dina misstankar är korrekta? Hur ligger ph, bikarbonat, pco2 samt base-excess (BE)? (oäng) B. Förutom blodgas ordinerar du nu en del andra blodprover. Vilka och varför? (oäng) C. Om patienten visar sig ha diabetisk ketoacidos, hur behandlar du den? (oäng) 3 p 4 p 11 (49)

13 REFERENSOMRÅDEN B-SR 1-20 mm CRP < 10 mg/l B-Hb kvinnor g/l, män g/l B-LPK 4,0-9,0 x 10 9 /l EVF kvinnor 37-43%, män 42-50% MCH 27-3g Ery-MCV fl Ery-MCHC g/l B-TPK x 10 9 /l B-Ret 0,2-2,0% B-celler: Neutrofila 40-75% Eosinofila 1-6% Basofila 0-1% Lymfocyter 20-45% Monocyter 2-10%hy fs-folat >6,8 nanomol/l, fs-b 12 >25mol/l, S-Na mmol/l S-K 3,4-5,2 mmol/l S-Klorid mmol/l B-standardbikarbonat mmol/l S-Albumin g/l S-Ca 2,20-2,60 mmol/l S-Fosfat 0,6-1,6 mmol/l S-Bilirubin totalt 4-22 mol/l, konj < 4 mol/l S-ASAT < 0,70 kat/l S-ALAT < 0,70 kat/l S-LD 3,9-8,0 kat/l S-Alkaliska fosfataser (ALP) 0,8-4,6 kat/l S-GT < 1,0 kat/l S-Urat kvinnor mol/l, män mol/l fb-glukos 3,0-6,0 mmol/l S-Kreatinin kvinnor < 100 mol/l, män < 110 mol/l S-Urea 3,0-8,0 mmol/l S-Kol 3,6-6,5 mmol/l S-TG 0,6-2,2 mmol/l S-Fe mol/l S-järnbindande kapacitet (S-TIBC) mol/l S-Transferrin 2,1-3,6 g/l S-Ferritin kvinnor , män g/l du-albumin < 30 mg/dag ab-pco 2 4,6-6,1 kpa ab-po 2 10,0-13,0 kpa ab-vätejonaktivitet, B-pH 7,35-7,45 ph-enheter ab-basöverskott mmol/l Haptoglobin 0,4-2,5 g/l TSH 0,4-4,5 U/l Hemoglobin A 1 C (Hb A 1 C) 3,5-5,5 % Urinsticka: Hb 0, protein 0, granulocytesteras 0 12 (49)

14 Personnummer: Nummer: Poäng: (ifylles av rättaren TULE 46 DEL B 6 februari 2012 Pediatrik (20 frågor = max 4oäng) Svara alltid mycket kort i telegramform och svara bara på frågan! Inga långa uppsatser! Glöm inte: om Du anger flera alternativa svar som är fel så får Du ingen poäng, även om det rätta svaret är med också. Med andra ord, om det finns en blandning av korrekta och felaktiga svar, ges ingen poäng. Varje fråga ger maximalt två poäng vid fullgoda svar. Halvpoäng ges ej! SKRIV EJ I HÖGERMARGINALEN!! GLÖM EJ ATT SKRIVA PERSONNUMMER OCH DELTAGARNUMMER PÅ VARJE SIDA! 13 (49)

15 FRÅGA B 1 (oäng) Johan, som är 6 år, är en tidigare helt frisk kille. När mamma skall följa honom till sexårsverksamheten vill han inte gå, trots att skolan är mycket spännande. Mor ser att han har ont och inte kan stödja på höger ben. Han har ingen feber och verkar inte sjuk. De söker nu på sjukhusets akutmottagning, där du arbetar. När du försöker undersöka knän, fotleder och höfter protesterar Johan högljutt, särskilt när höger höft skall böjas och roteras. Status i övrigt ua. A. Sannolik diagnos? B. Vilken blir din första undersökning för att bekräfta diagnosen? FRÅGA B 2 (oäng) En mamma kommer på läkarundersökning på BVC med sin pojke, som är 5 veckor gammal, eftersom den gulsot som registrerades under BB-perioden fortfarande inte gått över. Där kontrollerades bilirubin, som var 180 varav konjugerat 15. Pojkens födelsevikt var 3560 g och han väger nu 3820 g. Han ammas helt och mor tycker han verkar äta bra. Gulsoten har minskat, men således inte försvunnit, vilket du kan konstatera i status. Icterus är mest accentuerad i sclerae, men huden är också lite gröngul i färgen. Status i övrigt är u.a. A. Nämn två tillstånd som måste övervägas. B. Ange tre viktiga prover som nu bör tas. Du skall motivera varför just dessa prov ordineras. 14 (49)

16 FRÅGA B 3 (oäng) Sofia, en tretton månader gammal flicka av grekiskt ursprung, kommer till mottagningen med mor, som är orolig över hennes aptit som varit dålig flera månader. Hon vill bara äta kex och frukt, men tar en flaska välling då och då. Hon har inga buksmärtor, illamående eller infektionssymtom. Tillväxtkurvan ser normal ut. I status finner du ingenting avvikande, förutom att Sofia ser blek ut, mest synligt vid inspektion av konjunktiva. Hon har en normal hjärtfrekvens, blodtryck och temperatur. Lab: HB 90 g/l. Lpk och trombocyter ua. Faeces Hb negativt. Urinstatus ua. Blodutstryk visar microcytära, hypokroma blodkroppar. Vilka är de två mest sannolika diagnoserna? Nämn två blodprov som kan hjälpa dig att verifiera diagnosen. FRÅGA B 4 (oäng) Ibland biter inte Kåvepenin på lunginflammation och då måste man byta antibioticum. En 12-årig pojke har hostat i 4-5 dagar, lungröntgen visar ett avgränsat infiltrat i höger mellanlob. CRP är 43. Pojken har ätit Kåvepenin i några dagar, men har inte blivit bättre. Du hör diskreta rassel över den högra lungan. Tempen är 38,2. Vilket preparat väljer du i denna situation? Motivera ditt preparatval! 15 (49)

17 FRÅGA B 5 (oäng) En 2 månader gammal gosse, som tidigare mått bra, inkommer efter två veckors tilltagande trötthet och matningssvårigheter. Pojken är också rejält snabbandad med respfrekvens på 65 andetag/minut. Pojken skrevs ut från BB utan några anmärkningar. A. Vilken diagnos ligger troligast bakom symptomen? B. Förklara också orsaken till tachypnén. FRÅGA B 6 (oäng) Anton, 6 år, kommer med sin mamma, då han blivit lite svullen runt ögonen. Det är midsommartid och en distriktsläkare har skrivit ut allergidroppar mot ögonsvullnaden. Detta förefaller logiskt, då det anamnestiskt framkommer att pojken haft eksem som liten och pappan har astma. Mamma tycker dock inte att ögondropparna har hjälpt, utan svullnaden har snarast tilltagit. I status noterar du att pojken är svullen runt ögonen. Du finner också att underbenen och scrotum är lite svullna utan rodnad eller palpationsömhet. A. Vilken är den troliga diagnosen? B. Du måste ordinera två lab prover som på akutmottagningen snabbt kan bekräfta din misstanke. 16 (49)

18 FRÅGA B 7 (oäng) Inom pediatriken återfinns ett flertal typer av glomerulonefrit med mycket olika patogenes, naturalförlopp och behandling. De två i särklass vanligaste är post-streptokocknefrit och IgA-nefrit. Av flera skäl finns anledning att särskilja dessa 2 nefriter som kliniskt vid debuten har en mycket likartad klinik vad gäller anamnes, status och rutinlabstatus. Ange den viktigaste orsaken till att differentialdiagnos mellan dessa båda typer av nefrit är av stor klinisk betydelse. FRÅGA B 8 (oäng) Du arbetar som allmänläkarjour på ett litet sjukhus med akutmottagning. Sköterskan har tagit ett vätskebalansstatus på en ettårig flicka med magont och kräkningar. Symptomen debuterat ganska plötsligt för c:a 2 dygn sedan och flickan ser nu trött och intorkad ut. Du får följande svar: Hb 140, Na 132 ( ), K 2.2 ( ), Cl 92 ( ), BE +8. Labsvaren talar väldigt tydligt för en viss diagnos. A. Vilken diagnos är mest aktuell? B. Beskriv två ytterligare relevanta anamnestiska frågor du behöver ställa för att få ytterligare klarhet i fallet. 17 (49)

19 FRÅGA B 9 (oäng) På BVC har du att ta ställning till en två-årig kille med dålig viktutveckling. Vid 6 månaders ålder hade han normal längd och vikt för åldern, men vid 10 månader motsvarade vikten 2 SD för åldern, medan längden fortfarande följde normalkurvan. Därefter har han inte ökat så mycket i vikt och längdtillväxten har också avplanat. Han ser lite ledsen och missnöjd ut, är spinkig, Endast magen är stor och till din förvåning kan levern tydligt palperas nedom arcus, den känns lite hård. Lab: Hb 115 g/l, CRP < 10 mg/l. ASAT och ALAT lätt-måttligt förhöjda. A. Vilken diagnos misstänker du i första hand? B. Anamnesen måste penetreras med avseende på en viktig omständighet som kan stödja din diagnosmisstanke. Vilken? C. Vilka blodprov kan styrka misstanken? FRÅGA B 10 (oäng) En kvinna med diabetes mellitus sedan många år tillbaka har just fött en son. Hon har periodvis skött sin diabetes mindre noggrant. Pojken vägde 4880 g vid födelsen. A. Redogör för den patofysiologiska mekanismen bakom det faktum att barnen till diabetesmammor blir så stora (diabetesfetopati). B. Förutom förlossningskomplikationer löper barnen risk att bli sjuka i nyföddhetsperioden. Nämn två vanliga komplikationer/störningar. 18 (49)

20 FRÅGA B 11 (oäng) Mässling var tidigare före vaccinationens införande en fruktad sjukdom med mortalitet och svåra sequelae. Åter börjar mässling göra sig påmind med utbrott i flera europeiska länder. Förutom dödligheten, vilken var den mest fruktade följden (komplikationen) av denna sjukdom? FRÅGA B 12 (oäng) Till vårdcentralens akutmottagning kommer en 14-årig pojke med ont i halsen och uttalad trötthetsjukdomskänsla. Han har haft feber i 5 dagar kring 39 o och har svårt att svälja. När du inspekterar svalget, finner du röda tonsiller med en del beläggningar och ett fåtal proppar. På halsen finns körtlar bilateralt i käkvinklarna. Snabbtest för Streptokocker gr A (strep-a) är negativt. Vilka tre möjliga agens är mest aktuella och vilka (för diagnosen relevanta) prover tar du? 19 (49)

21 FRÅGA B 13 (oäng) Henoch-Schönleins purpura är en relativt vanlig vaskulitsjukdom som beskrevs av läkare i Tyskland under mitten av artonhundratalet. Eftersom vaskuliten kan drabba många vävnader i kroppen kan diagnosen ibland vara svårtolkad på grund av detta multiorganengagemang. A. Ange minst tre olika organsystem som vanligen ger symptom vid HSP. B. Vilket drabbat organsystem kan leda till kronisk allvarlig sjukdom och således angeläget att inte förbise? FRÅGA B 14 (oäng) BNS-kramper (kallas även infantil spasm) är en krampform som drabbar små barn, inte sällan med dålig prognos. Det är därför ytterst angeläget att identifiera denna krampform tidigt, då behandling finns. Diagnosen ställs på EEG. Vad heter det EEG-mönster som är helt typiskt för BNS-kramper? 20 (49)

22 FRÅGA B 15 (oäng) Jonas, 18 månader gammal, kommer till barnakuten med remiss från distriktsläkarmottagningen. Han har haft feber >39 grader i sex dagar och sedan tre dagar fått penicillin v för misstanke om streptokockinfektion, men någon odling togs ej. Han inkommer nu för att febern kvarstår, trots tre dagars penicillin. I status finner du en högfebril pojke, 39,8 grader, som är ledsen och mycket missnöjd. I status finner du rodnade, inflammerade läppar, smultrontunga, rodnade fingertoppar och tår, en 3 cm stor lymfkörtel i hö käkvinkel samt kraftigt kärlinjicerade konjunktivor bilat. Ett makulöst exantem finns också som är accentuerat i ljumskarna. A. Vilken specifik diagnos misstänker du i första hand? B. Hur behandlas sjukdomen? C. Vilken risk löper Jonas, om man missar diagnosen och inte behandlar sjukdomen? FRÅGA B 16 (oäng) Vilken/vilka frågeställningar besvaras i första hand vid vardera av de tre följande undersökningarna, som förekommer framför allt efter en urinvägsinfektion hos ett litet barn? A. Ultraljud B. Miktions-uretro-cystografi (MUC) C. DMSA-scintigrafi 21 (49)

23 FRÅGA B 17 (oäng) Filip, som är en 5-årig tidigare frisk pojke, kommer till din husläkarmottagning. Han har haft feber kring 39 i fyra dagar och har sedan fem dygn vä sidig hälta som tilltagit. Han pekar mot vänster höft. Status: allmäntillstånd hyggligt men febril 39 o, hud ua, inget utslag. God kapillär återfyllnad. I vänster höft finner du en lätt och diffus smärta vid all typ av rotation samt flexion och extension av leden. Hb 116 g/l, trombocyter 335, lpk 17,8, neutrofiler 13,5, lymfocyter 3,5, monocyter 0,6, CRP 116. Rtg höfter ua. A. Vilken diagnos måste uteslutas? B. Behövs ytterligare utredning? Nämn i så fall en undersökning som du prioriterar för att komma vidare i diagnostiken? FRÅGA B 18 (oäng) Du sitter på barnläkarmottagningen. Ebba, 6 år, har sedan 4 veckor haft ont i huvudet. Enligt mor har hon större delen av tiden ändå mått hyggligt bra, men när hon kräkts de två senaste dagarna (på morgnarna) bestämde man att söka akut. Hon har inte haft diarré, feber eller andra infektionssymtom. Inga fästingbett. Den senaste veckan har huvudvärken tilltagit och senaste dagarna har Ebba inte velat gå till sexårsverksamheten eller leka som vanligt. I status är pupillreflexer ua. Senreflexer ua, finger näs lite dålig. Du noterar vid kontroll av kranialnerver nedsatt ögonmotorik på hö öga, men ingen facialispares. A. Vad misstänker du för diagnos? B. Hur handlägger du och vad blir nästa åtgärd? 22 (49)

24 FRÅGA B 19 (totalt oäng) 4 månaders adoptivbarn från Kina inlägges för ÖLI med hosta i februari. Symptomen har varat nu c:a en vecka och regelbundna inhalationer har tydligt förbättrat bronkiten. Hostan verkar dock snarast tillta och besvära rejält när den pågår. Barnet börjar bli orkeslöst och sond har behövt sättas för uppfödningen. Lungröntgen och RS-test neg. Vanliga proverna visar överraskande LPK 43 varav 40 mono, CRP 34, NP odling växt av Pneumokocker och Moraxella. Ange trolig och rimlig sammantagen förklaring (diagnos) till symptomförlopp och labvärden. FRÅGA B 20 (totalt oäng) Kongenital höftledsluxation är ett tillstånd som, om det inte upptäcks tidigt, kan leda till bestående handikapp för den drabbade. I diagnostiken har man stor hjälp av att känna till de faktorer som är förknippade med ökad risk för höftluxation hos nyfödda (riskfaktorer). Riskfaktorer är alltså omständigheter förknippade med den enskilde patienten, inte fynd i status. Nämn tre sådana riskfaktorer som är förknippade med ökad risk för sjukdomen. 23 (49)

25 Personnummer: Nummer: Poäng: (ifylles av rättaren) TULE 46 6 februari 2012 DEL C Obstetrik & Gynekologi (14 frågor = max 4oäng) SKRIV EJ I HÖGERMARGINALEN!! GLÖM EJ ATT SKRIVA PERSONNUMMER OCH DELTAGARNUMMER PÅ VARJE SIDA! 24 (49)

26 FRÅGA C 1 (totalt oäng) En fråga om födelsevikt. A. Var går gränsen för definitionen av Låg födelsevikt (lätt för tiden)? (oäng) B. Var går gränsen för definitionen av Hög födelsevikt (tung för tiden)? (oäng) FRÅGA C 2 (totalt 4 poäng) Nämn fyra orsaker till låg födelsevikt. 3 p 4 p FRÅGA C 3 (totalt 4 poäng) Emma fick sin första mens vid 12,5 års ålder. De första åren kom de oregelbundet med upp till två månaders intervall, var långdragna men ej smärtsamma. Nu är Emma 17 år och har inte fått någon mens på 6 månader. Ingen sexuell kontakt senaste året. Hon är 175 cm lång, väger 55 kg och känner sig ofta trött och frusen. Eftersom det är 25 mil till närmsta sjukhus med gynspecialist, påbörjar du en hormonell utredning. Nämn fyra hormonprover du bör kontrollera i första hand. 3 p 4 p 25 (49)

27 FRÅGA C 4 (totalt 3 poäng) En 29-årig I-gravida i vecka 37 ringer till dig som vikarierande förlossningsjour och berättar att hon har frossa, muskelsmärtor och allmän sjukdomskänsla sedan några timmar. Hon har även ont över livmodern. Ingen annan i familjen känner sig sjuk. Nämn tre olika infektioner som du ska inkludera i dina differentialdiagnoser. 3 p FRÅGA C 5 (totalt 4 poäng) Karin, 35 år, födde sitt första barn för 8 år sedan. Pojken vägde 4,8 kg och var 52 cm lång. Hon är nu åter gravid v 10 och barnmorskan har satt upp henne på din väntelista. Längd 165 cm, vikt 95 kg, BT 130/85. A. Vilket prov är det viktigt att du planerar in under graviditeten? (oäng) B. När bör detta prov göras? (oäng) C. Nämn två skäl till att detta prov bör göras. (oäng). 3 p 4 p 26 (49)

28 FRÅGA C 6 (oäng) Du har engagerat dig i Lisbeth, som sökte dig för 6 månader sedan på grund av acne. Ditt intresse för gynendokrinologi gjorde att du misstänkte PCOS, varför du initierade en utredning. Svaren har nu bekräftat din misstanke. Lisbeth undrar om hon behöver någon behandling. Hon har inget graviditetsönskemål för närvarande. Vilket svar ger du henne? FRÅGA C 7 (totalt 4 poäng) Anna söker dig på Vårdcentralen på grund av att hon misstänker framfall. A. Vad är det som kommer fram vid framfall? (oäng) B. Nämn tre symptom/besvär som framfall kan orsaka. (3 poäng) 3 p 4 p 27 (49)

29 FRÅGA C 8 (totalt 3poäng) Emelie, 27 år, är gravid v 14. Hon har en 5-årig son, som vistas på dagis. För 10 dagar sedan hade han en period med feber, hosta och diffusa hudutslag. Emelie har nu hört att den så kallade femte sjukan går på dagis och att denna sjukdom kan vara farlig för gravida, varför hon nu kommer till din mottagning. A. Vilken information ger du Emelie angående riskerna för hennes väntade barn och hur stora är riskerna? (oäng) B. Vilken första åtgärd bör vidtagas vid detta besök? (oäng) 3 p FRÅGA C 9 (oäng) En patient ringer dig på MVC. Hon är 3-gravida, 2-para, nu i vecka Tidigare normala graviditeter och förlossningar. Senaste kontrollen på MVC för två veckor sedan u.a. Har sedan några timmar ont i magen under höger revbensbåge och mår lite illa sedan några timmar. Åt köttbullar till middag. Nämn de två viktigaste differentialdiagnoserna. FRÅGA C 10 (oäng) Vad kallas syndromet med kromosomuppsättningen 45XO? 28 (49)

30 FRÅGA C 11 (totalt 4 poäng) Görel, 44 år, kommer för första gången till vårdcentralen på grund av mensuppehåll i 4 månader. Hon är helt frisk, använder inga mediciner eller preventivmedel. Nämn fyra diagnoser som du bör överväga i första hand. 3 p 4 p FRÅGA C 12 (totalt oäng) 65-årig kvinna söker med mer än 5 års anamnes på tilltagande allt svårare klåda i underlivet, framför allt nattetid. Svårt att ha samlag, då det känns trångt och gör ont. Lokal östrogenbehandling hjälper ej. A. Nämn den mest sannolika diagnosen. (oäng) B. Vad gör du för att säkerställa diagnosen? (oäng) FRÅGA C 13 (totalt oäng) En 40-årig kvinna söker dig på grund av molvärk och tyngdkänsla i underlivet som tilltagit under en månads tid. Orolig. Vid ultraljudsundersökning finner du en grapefruktstor polymyomatös uterus med en drygt normalstor uteruskavitet och normalt endometrium. I vänster ovarium ser du en 9 cm enkelrummig cysta. Höger ovarium normalt. A. Vilken differentialdiagnos är viktigast att du utesluter? (oäng) B. Vilken åtgärd rekommenderar du? (oäng) 29 (49)

31 FRÅGA C 14 (totalt 3 poäng) En 26-årig ensamstående 0-gravida söker 1/7 akut för blödningsstörning och lindriga buksmärtor. Hon slutade med p-piller i slutet av april och fick en blödning 3/5. Ny mensblödning startade 2/6, men den övergick i daglig småblödning som fortfarande pågår. Vid gynundersökning finner du en normalstor oöm uterus. Sidor fria och oömma. Du finner ingen hinnsäck i uterus vid ultraljudsundersökning men en liten skvätt vätska i fossa Douglasi. Graviditetstest i urin positivt. Nämn tre tänkbara differentialdiagnoser. 3 p 30 (49)

32 Personnummer: Nummer: Poäng:(ifylles av rättaren) TULE 46 6 februari 2012 DEL D (16 frågor) Psykiatri ANGE INTE FLER ALTERNATIV TILL SVAR ÄN VAD SOM FRÅGAS EFTER! SKRIV EJ I HÖGERMARGINALEN!! GLÖM EJ ATT SKRIVA PERSONNUMMER OCH DELTAGARNUMMER PÅ VARJE SIDA! 31 (49)

33 ***************************************** 35-åriga Marianne inkommer med polis till den psykiatriska akutmottagningen där Du tjänstgör som AT-läkare. Polisen hade tillkallats till skolan, där Marianne är anställd som lärare, på grund av att hon uppträtt störande. Du försöker föra ett samtal med henne för att få reda på vad som hänt men hon är mycket upprörd, skriker åt Dig och kallar Dig för hemska saker. Hon vill omedelbart bli utsläppt och uppger att hon redan idag måste köra till en plats 40 mil bort för att köpa en hästgård som är till salu. Efter en stund blir Du uppringd av skolans rektor och får då följande anamnes: Marianne är lärare för en tredjeklass och är mycket uppskattad av elever, föräldrar och kolleger. De senaste veckorna har hon varit sjukskriven av sin distriktsläkare på grund av att hon känt sig ledsen och utbränd. Idag kom hon dock utan förvarning till arbetet och gick in i klassrummet, där hennes vikarie höll lektion. Hon avbröt vikarien, knuffade in denna i ett hörn och började sedan tala högljutt och ganska osammanhängande om andra världskriget. Vikarien såg att barnen blev rädda och försökte avbryta Marianne utan framgång. Istället blev hon åter knuffad och kallad för inkompetent idiot. Sedan började Marianne möblera om i klassrummet och det blev väldigt stökigt. Vikarien tillkallade andra lärare för att få hjälp och när de försökte sätta stopp för Marianne blev det fullt slagsmål. Till slut såg man ingen annan utväg än att ringa till polisen. FRÅGA D 1 (4 poäng) Vilka symtom framkommer? 3 p 4 p 32 (49)

34 FRÅGA D 2 (4 poäng) Vilken preliminär diagnos ställer Du? Motivera! 3 p 4 p FRÅGA D 3 (3 poäng) Vilka ytterligare frågor behöver Du få besvarade för att kunna bekräfta diagnosen? 3 p FRÅGA D 4 (oäng) Nämn en tänkbar differentialdiagnos! Vad gör Du för att utesluta den? 33 (49)

35 FRÅGA D 5 (oäng) Ange adekvat vårdnivå och vårdform för denna patient! FRÅGA D 6 (4 poäng) Vilka typer av läkemedel kan bli aktuella för att behandla patientens tillstånd? Ge även exempel på preparatnamn! 3 p 4 p FRÅGA D 7 (oäng) Vilket ställningstagande måste göras med anledning av patientens tal om att köra bil? 34 (49)

36 ***************************************** Du är AT-läkare på en vårdcentral. 23-årige Magnus söker med önskemål om sömnmedicin. Han berättar att han av och till drabbas av sömnsvårigheter, som gör det svårt för honom att fungera på arbetet. Just nu är han inne i en sådan period och han känner sig väldigt trött. Gäspar upprepade gånger under samtalet. Magnus är välvårdad, men Du noterar att han svettas kraftigt. Ögonen rinner och pupillerna är påtagligt stora. FRÅGA D 8 (oäng) Vilken diagnos misstänker Du? ***************************************** Du är AT-läkare på en vårdcentral. 30-åriga Lena söker med önskemål om något lugnande. Hon berättar att hon måste åka på konferens med arbetet. Konferensen är ett årligt återkommande arrangemang och brukar alltid äga rum på en kursgård i ett skogsområde. Lena tycker det är ytterst obehagligt, eftersom det kan vara svårt att undvika spindlar när man vistas ute i naturen. Hittills har hon lyckats undvika konferenserna genom att sjukskriva sig. Den här gången känns det dock som att hon måste vara med, då chefen bett henne hålla ett föredrag för arbetskamraterna. Lena har varit rädd för spindlar så länge hon kan minnas. Hon undviker helst miljöer där det kan finnas sådana, vilket har gjort att hon blivit tvungen att tacka nej till diverse utflykter och resor. Hon inser att hennes rädsla är överdriven, men tanken på att behöva åka på konferensen ger henne svår ångest. Hon tror dock att en lugnande tablett skulle kunna hjälpa henne att uthärda. FRÅGA D 9 (oäng) Vilken diagnos misstänker Du? FRÅGA D 10 (oäng) Vilken behandling rekommenderar Du i första hand? 35 (49)

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida -------------

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- 1 1) a) Namnge två hjärtvitier som ger cyanos? (0,5 p) b) Hur skiljer sig debuten av

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare

Diskussion kring tonsilliter. Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Diskussion kring tonsilliter Pär-Daniel Sundvall, allmänläkare Jesper Ericsson, infektionsläkare Syfte Illustrera betydelsen av primärvårdens och infektionskliniken olika patientpopulationer Varför handläggningen

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning Endokrinologi och diabetes T7 Fall för Klassundervisning Hur man handlägger en patient beror till stor del på var man befinner sig och vilka resurser som är tillgängliga. Därför börjar alla fall med var

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se

Höstmöte med smittskyddet. Välkomna! 2012-10-10 Sidan 1 www.stramastockholm.se Höstmöte med smittskyddet Välkomna! Sidan 1 Vad är Strama Sidan 2 Förskrivare av uthämtade antibiotikarecept* i SLL 2011 Källa: Concise, Apotekens Service AB Tandvård 7% Övriga 8% Närakuter 10% Vårdcentraler

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne

Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer. Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Handläggning av faryngotonsillit(halsfluss) nya rekommendationer Terapigruppen Antibiotika och infektioner i öppen vård och Strama, Region Skåne Fredrik Resman Infektionsläkare SUS Malmö Diagnostik av

Läs mer

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling?

a) Diagnos? b) Kompletterande provtagning? c) Behandling? Fråga 1 Tove 18 år har varit sjuk i halsfluss några dagar. För övrigt är hon frisk. Hon gick idag till vårdcentralen och fick antibiotika i form av Kåvepenin. Trots detta har hon blivit sämre och började

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås

Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Frågor från Sigvard Mölstads presentation, med resultatet från mentometermätningarna Stramadagen den 3 april 2008 i Västerås Detta är svaren från en blandad publik av läkare, sköterskor och en del andra

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

Skriftlig tentamen i Pediatrik HT 1 2007 2007-10-19. Namn:..

Skriftlig tentamen i Pediatrik HT 1 2007 2007-10-19. Namn:.. 1 Skriftlig tentamen i Pediatrik HT 1 2007 2007-10-19 Namn:.. Max:67 GK: 45 Din poäng: 1. Ett 24 timmar gammalt barn, fött i vecka 33+0 efter en veckas vattenavgång, födelsevikt 1812 g, hade vid födelsen

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden.

Hälsouniversitetet i Linköping Läkarprogrammet stadiii, bildtentamen 2013-02-01. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Ett praktexempel för ett av våra vanligaste husdjur finns på bilden. Fråga 1 (3p) A Förutom att vissa medlemmar i ett hushåll inte tål katter, ge två exempel på infektioner som katten kan vara vektor för

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-02-17 Totalpoäng: 50 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng

Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Inlämningsfall infektion HT09 Max: 46.5 poäng Godkänt: 28 poäng Fall 1, 3.5 poäng Maria, 69- år, är sedan tidigare väsentligen frisk, bortsett från en lindrig hypertoni. Hon söker nu till vårdcentralen

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning:

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning: Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18 Klinisk medicin MEQ-fråga 1 Totalt 19 poäng Anvisning: All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan

Läs mer

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p)

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Svar på fråga 1-4 läggs i separat mapp 1. a) Vilken är den vanligaste orsaken/patogenesen till gastropares? (1 p) b) Vad kännetecknar och vilken symtomatologi

Läs mer

Att arbeta med barn på en barnakutmott

Att arbeta med barn på en barnakutmott Att arbeta med barn på en barnakutmott 17.000 barn/år Medicinska sjukd Kirurgiska sjukd Öron-näsa-hals Bemötande/Kommunikation Barn är inte små vuxna Presentera dig Lugn Empati Närmande Arbeta på barnets

Läs mer

Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313

Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313 Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs I, 070313 Namn: Max: 10 (del 1) + 91,5 (del 2) Godkänt: 9 (del 1) + 61 (del 2) Skrivningen består av 2 delar. Del 1 behandlar grundläggande akuta/allvarliga sjukdomar

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Skriftlig individuell tentamen Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Kurs 7, Omvårdnad vid långvariga sjukdomar och palliativ vård 15 HP Torsdagen den 4 juni 2009

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2014-02-21 Totalpoäng: 59 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning:

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Aid nr: Sidan 1 av 36 Tentamen Läkarprogrammet Stadium II, HT12 MSTA20/8LAG20 STA2 2013-01-08

Aid nr: Sidan 1 av 36 Tentamen Läkarprogrammet Stadium II, HT12 MSTA20/8LAG20 STA2 2013-01-08 Aid nr: Sidan 1 av 36 Fall A (26 p) Per Du jobbar på en vårdcentral som vikarierande underläkare. Av distriktssköterskan får du i förbifarten veta att hon bokat in en patient på din mottagningslista under

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Hereditärt Angioödem i Sverige

Hereditärt Angioödem i Sverige BILAGA 2 Hereditärt Angioödem i Sverige (Sweha): ett nationellt samarbetsprojekt Frågorna har ställds direkt till barnet även om det är föräldrar som svarar på dem. Med Du menar vi barnet/ungdomen som

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni.

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni. Omtentamen 1 i Resp/Cirk, T3, mars 2013. Maxpoäng: 60,5. Gräns för godkänt: 65% av maxpoängen, = 39p Lycka till! 1. Elin utreds på vårdcentralen för primär hypertoni. a. Vilken ålderskategori brukar drabbas

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS

Luftvägsinfektioner hos barn. Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Percy Nilsson Barn- och ungdomscentrum UMAS Luftvägsinfektioner hos barn Snuva, hosta, feber, ledsen, ont i halsen, ont i örat, röda och svullna ögon, huvudvärk, ont när hon

Läs mer

Tentamensskrivning 2007-10-23. Pediatrik. Del II Kortsvar

Tentamensskrivning 2007-10-23. Pediatrik. Del II Kortsvar Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del II Kortsvar! Fyll i kod högst upp på varje sida 1 1. Är det ok att barnen går ned i vikt efter födelsen och i så fall hur stor viktnedgång är acceptabel?(1 p)

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2013 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 7 Fall för Klassundervisning Reviderad 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning Irriterad trebarnsmamma 31-årig

Läs mer

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro

Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro Emma Löfström # Henrik Eliasson Erik Bäck Infektionskliniken Universitetssjukhuset Örebro # Kliniken för mikrobiologi och Vårdhygien, Halmstad Tularemi Fransicella Tularensis Metod Retrospektiv studie

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 4 februari tid 9. 4. INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 8 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att

Läs mer

1. Vilken eller vilka sjukdomar kan patienten tänkas lida av? 2. Vilka klinkemiska prover kan användas för att komma fram till rätt diagnos?

1. Vilken eller vilka sjukdomar kan patienten tänkas lida av? 2. Vilka klinkemiska prover kan användas för att komma fram till rätt diagnos? FALL 1 73-årig kvinna, gift, 2 vuxna barn. Icke rökare. Sparsam alkoholkonsumtion. Appendectomerad vid 17 åå, SÖS. Op ovarialcysta vid 23 åå, DS. Åderbråcksop vid 63 åå, DS. Sökte husläkare för 2 år sedan

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2012-08-25 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 67 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika Fernberg

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Därför använder vi sänka

Därför använder vi sänka Därför använder vi sänka Anders Ehnberg Distriktsläkare Nya Närvården Strömsund. Därför använde vi sänka Arbetat 28 år i glesbygd. Södra Lappland och Norra Jämtland Engagerad i Equalis arbete sedan 1996

Läs mer