KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46"

Transkript

1 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 6 februari 2012

2 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 13 DEL C Obstetrik & Gynekologi 24 DEL D Psykiatri 31 DEL E Kirurgi 39 1 (49)

3 Personnummer: Nummer: Poäng:(ifylles av rättaren) TULE 46 6 februari 2012 DEL A Medicin (18 frågor = max 4oäng) ANGE INTE FLER ALTERNATIV TILL SVAR ÄN VAD SOM FRÅGAS EFTER! SKRIV EJ I HÖGERMARGINALEN!! GLÖM EJ ATT SKRIVA PERSONNUMMER OCH DELTAGARNUMMER PÅ VARJE SIDA! (OBS! Lista över referensområden efter medicinfrågorna sid 11) 2 (49)

4 FRÅGA A 1 (totalt oäng) Du träffar Åsa, 23 år gammal, på akutmottagningen. Hon söker på grund av tryck över bröstet sedan tre dagar och ansträngningsdyspné. Smärtan förvärras vid djupandning. Hon röker. Har tidigare haft recidiverande episkleriter, sammanlagt 7 stycken. Den sista behandlades med peroral steroidkur för tre år sedan. Hon tar nu inga mediciner. Status: AT: Lätt andningspåverkad, AF 25/min. Temp 37,7. Saturation på luft 93%. Hjärta: Rgb rytm, svagt biljud med PM över apex hörbart både i systole och diastole. Lungor: Ausk. u a. EKG: Peri-myokardit A. Tolka EKG:t! (oäng) B. Sannolik diagnos? (oäng) 3 (49)

5 FRÅGA A 2 (totalt oäng) Du arbetar som underläkare på en njurmedicinsk klinik och har fått en akutmärkt remiss, skriven dagen innan på akuten, att bedöma: 18 årig man som söker akut pga tilltagande benödem i flera dagar. Han har haft tonsillit tidigare, men inte den senaste tiden. I status noteras diskret ödem u-benen, normalt BT. Labstatus: CRP 18 mg/l, P-kreatinin 89 µmol/l, P-albumin 19 g/l. Urinstatus: hematuri 3+ och proteinuri 3+. Nefrotiskt syndrom? A. Vilket ytterligare prov måste du ta för att kunna ställa diagnosen Nefrotiskt syndrom? (oäng) B. Remissen är akutmärkt, men hur akut bedömer du att patienten måste komma till mottagningen för provtagning och bedömning? Omedelbart (dvs inom en timme), om en dag, en vecka eller en månad? (oäng) FRÅGA A 3 (totalt oäng) Arne, 59 år, har rökt i många år. Nu tycker han att konditionen försämrats något mer än han tycker är att förvänta. KOL är en diagnos som oroat honom en tid och nu tar han steget och bokar en tid på sin vårdcentral. Arne remitteras för en spirometri. A. Vad ska spirometrin visa för att Arne ska få diagnosen KOL? (oäng) KOL-diagnosen ställs och åren går. Tyvärr lyckas inte Arne att sluta röka. Han försämras stadigt i sin lungfunktion, trots de mediciner han tar. Till slut kan han inte ta många steg hemma innan han måste sätta sig. En vår i samband med en förkylning känner han att det blir så pass svårt att han till slut nödgas ringa ambulansen. När de kommer hem till Arne, ser han mycket påverkad ut: han har snabb andning och förlängt expirium. Saturationen är bara strax över 80%, så man ger Arne syrgas (10 lit=å mask/minut) på väg in till sjukhuset. Saturationen förbättras snabbt. Efter 15 minuters ambulansfärd svarar Arne inte på tilltal och grymtar bara lite vid smärtstimulering. B. Varför är Arne medvetslös? Förklara patofysiologin. (oäng) 4 (49)

6 FRÅGA A 4 (totalt oäng) Vad är den mest troliga genesen till hjärtsvikt om ekokardiografi visar måttligt nedsatt vänsterkammarfunktion med: A. hypokinesi septum och apex? (oäng) B. global hypokinesi, generellt dilaterad vänsterkammare? (oäng) FRÅGA A 5 (totalt 4 poäng) Klockan är natten mellan lördag och söndag och larmtelefonen ringer på medicinakuten. En man, identitet okänd, har hittats medvetslös på en parkbänk av några ungdomar på väg hem från en fest. I ambulansen har man lyckats hålla fri luftväg med svalgtub, saturation ca 90% med 10 liter syrgas, sätta en intravenös infart och påbörjat en infusion Ringer-acetat, då mannens blodtryck uppmätts till 90/60. B-glukos i ambulansen är 5,6 mmol/l. På akutrummet reagerar mannen svagt på smärtstimuli, har dålig pupillreaktion, har snabb andning och luktar svagt av alkohol. Man tar den vanliga uppsättningen prover inkluderande elektrolytstatus, hjärtprover, S-osmolalitet, CRP, blodstatus, leverstatus, CK och intoxprover. På akutrummet finns en blodgasapparat, så ni får omedelbart svar på syrabasstatus: ph 7,1, po 2 9,0 kpa, pco 2 3,5 kpa, BE -13 mmol/l, standardbik 7 mmol/l. A. Vilken metabol rubbning har patienten? (oäng) B. Vilka två olika förgiftningar måste nu misstänkas? (oäng) C. Vilka två behandlingar är absolut viktigast att påbörja? (oäng) 3 p 4 p 5 (49)

7 FRÅGA A 6 (oäng) Ange två arytmologiska diagnoser som kan behandlas med ablationsteknik. FRÅGA A 7 (totalt oäng) Ange tre sorters läkemedel i tablettform som kan ordineras i anginareducerande syfte. FRÅGA A 8 (oäng) Vilken behandling kan bli aktuell när patienten får uremiska symtom för att om möjligt förskjuta start av aktiv uremivård? FRÅGA A 9 (oäng) Vad är aktiv uremivård? 6 (49)

8 FRÅGA A 10 (oäng) En av dina patienter på vårdcentralen står på Waran på grund av genomgången djup ventrombos. Prover är redan tagna på patienten innan du bedömt honom och du noterar ett PK-INR på 5.1. Vilka orsaker till förhöjt PK-INR över terapeutiskt intervall hos en Waran-behandlad patient vill du gå igenom i din anamnes? Nämn två. FRÅGA A 11 (totalt oäng) En 41-årig kvinna kommer till din mottagning på grund av en ömmande knöl på halsen. Hon har också haft feber, 38.5 o C. Vid status finner du en mycket palpationsöm och förstorad sköldkörtel. A. Vilken är den sannolika orsaken till patientens besvär? (oäng) B. Hur ska du behandla din patient? (oäng) 7 (49)

9 FRÅGA A 12 (totalt 6 poäng) En 72-årig kvinna, som uppger att hon haft ont i lederna sedan flera år, kommer till medicinmottagningen på grund av försämring. Hon är frisk sedan tidigare. Hon berättar att hon upplevt ökad stelhet på morgonen och allmän sjukdomskänsla de senaste dagarna. Du misstänker att hon har reumatoid artrit. A. Vilka statusfynd är viktigt att leta efter med hänsyn till dina misstankar? (oäng) Du tar även blodprover som visar Hb 104 g/l, LPK 8.5, TPK 458, MCV 90, inga tecken till järnbrist eller brist på folat eller B12. Du misstänker anemi orsakad av patientens grundsjukdom (anemi av kronisk sjukdom). B. Vilka prover tar du för att stödja dina misstankar och vad visar dessa prover? (oäng) 3 p 4 p 5 p 6 p C. Vad är den mest sannolika orsaken till hennes trombocytos? (oäng) D. Vilka andra orsaker till trombocytos finns det? Nämn fyra. (oäng) 8 (49)

10 FRÅGA A 13 (totalt oäng) 64-årig kvinna söker dig på vårdcentralen, då hon känt en knöl i hö axillen och en på halsen som är oömma. Knölarna har funnits där sista månaden. Hon är icke-rökare och tidigare frisk. Du vill penetrera anamnesen med avseende på lymfom. Nämn tre allmänna symtom, s.k. B-symtom, vid lymfom som du frågar om. FRÅGA A 14 (totalt oäng) Para ihop följande fall med provsvar A-D!: 1. En 45-årig kvinna med kroniskt alkoholmissbruk. 2. En 45-årig kvinna med grav obesitas. 3. En 45-årig kvinna med Gilberts syndrom. 4. En 45-årig kvinna med primär biliär cirrhos (PBC) A. Normalt ALP, normalt Gamma-GT, förhöjt bilirubin (framförallt okonjugerat), normalt ALAT och ASAT. B. Normalt ALP, normalt Gamma-GT, normalt bilirubin, ALAT 2,5 µkat/l, ASAT 0,6 µkat/l. C. Normalt ALP, normalt Gamma-GT, normalt bilirubin, ALAT 0,6 µkat/l, ASAT 2,5 µkat/l. D. Förhöjt ALP, normalt Gamma-GT, normalt bilirubin, lindrig stegring av ALAT och ASAT. 9 (49)

11 FRÅGA A 15 (totalt 3 poäng) En 64-årig kvinna kommer till dig på vårdcentral på grund av magbesvär. Du beställer en gastroskopi som bekräftar dina misstankar om ulcus. A. Hur vill du behandla patienten avseende hennes ulcussjukdom? (oäng) B. Hur kan utläkning av HP-infektionen bekräftas (3 principiellt skilda metoder)? (oäng) 3 p FRÅGA A 16 (oäng) 85-årig kvinna söker på vårdcentralen. Hon har haft uttalade smärtor i vänster handled. I status är handleden öm, värmeökad, lätt rodnad och svullen. Du tappar ut ledvätska och i mikroskopet ser du kristaller. Nämn två troliga diagnoser. 10 (49)

12 FRÅGA A 17 (totalt oäng) Nämn ett typiskt kliniskt statusfynd på händerna som, om det föreligger, kan styrka följande diagnoser (ett statusfynd för respektive diagnos skall anges): A. Reumatoid artrit B. Psoriasis C. Artros FRÅGA A 18 (totalt 4 poäng) En 22-årig tidigare frisk man kommer till akutmottagningen på grund av svaghet, viktnedgång, illamående, ökad törst och ökad vattenkastning. Du misstänker en nydebuterad diabetes mellitus med ketoacidos. A. Vad förväntar du dig att se för svar på blodgasen om dina misstankar är korrekta? Hur ligger ph, bikarbonat, pco2 samt base-excess (BE)? (oäng) B. Förutom blodgas ordinerar du nu en del andra blodprover. Vilka och varför? (oäng) C. Om patienten visar sig ha diabetisk ketoacidos, hur behandlar du den? (oäng) 3 p 4 p 11 (49)

13 REFERENSOMRÅDEN B-SR 1-20 mm CRP < 10 mg/l B-Hb kvinnor g/l, män g/l B-LPK 4,0-9,0 x 10 9 /l EVF kvinnor 37-43%, män 42-50% MCH 27-3g Ery-MCV fl Ery-MCHC g/l B-TPK x 10 9 /l B-Ret 0,2-2,0% B-celler: Neutrofila 40-75% Eosinofila 1-6% Basofila 0-1% Lymfocyter 20-45% Monocyter 2-10%hy fs-folat >6,8 nanomol/l, fs-b 12 >25mol/l, S-Na mmol/l S-K 3,4-5,2 mmol/l S-Klorid mmol/l B-standardbikarbonat mmol/l S-Albumin g/l S-Ca 2,20-2,60 mmol/l S-Fosfat 0,6-1,6 mmol/l S-Bilirubin totalt 4-22 mol/l, konj < 4 mol/l S-ASAT < 0,70 kat/l S-ALAT < 0,70 kat/l S-LD 3,9-8,0 kat/l S-Alkaliska fosfataser (ALP) 0,8-4,6 kat/l S-GT < 1,0 kat/l S-Urat kvinnor mol/l, män mol/l fb-glukos 3,0-6,0 mmol/l S-Kreatinin kvinnor < 100 mol/l, män < 110 mol/l S-Urea 3,0-8,0 mmol/l S-Kol 3,6-6,5 mmol/l S-TG 0,6-2,2 mmol/l S-Fe mol/l S-järnbindande kapacitet (S-TIBC) mol/l S-Transferrin 2,1-3,6 g/l S-Ferritin kvinnor , män g/l du-albumin < 30 mg/dag ab-pco 2 4,6-6,1 kpa ab-po 2 10,0-13,0 kpa ab-vätejonaktivitet, B-pH 7,35-7,45 ph-enheter ab-basöverskott mmol/l Haptoglobin 0,4-2,5 g/l TSH 0,4-4,5 U/l Hemoglobin A 1 C (Hb A 1 C) 3,5-5,5 % Urinsticka: Hb 0, protein 0, granulocytesteras 0 12 (49)

14 Personnummer: Nummer: Poäng: (ifylles av rättaren TULE 46 DEL B 6 februari 2012 Pediatrik (20 frågor = max 4oäng) Svara alltid mycket kort i telegramform och svara bara på frågan! Inga långa uppsatser! Glöm inte: om Du anger flera alternativa svar som är fel så får Du ingen poäng, även om det rätta svaret är med också. Med andra ord, om det finns en blandning av korrekta och felaktiga svar, ges ingen poäng. Varje fråga ger maximalt två poäng vid fullgoda svar. Halvpoäng ges ej! SKRIV EJ I HÖGERMARGINALEN!! GLÖM EJ ATT SKRIVA PERSONNUMMER OCH DELTAGARNUMMER PÅ VARJE SIDA! 13 (49)

15 FRÅGA B 1 (oäng) Johan, som är 6 år, är en tidigare helt frisk kille. När mamma skall följa honom till sexårsverksamheten vill han inte gå, trots att skolan är mycket spännande. Mor ser att han har ont och inte kan stödja på höger ben. Han har ingen feber och verkar inte sjuk. De söker nu på sjukhusets akutmottagning, där du arbetar. När du försöker undersöka knän, fotleder och höfter protesterar Johan högljutt, särskilt när höger höft skall böjas och roteras. Status i övrigt ua. A. Sannolik diagnos? B. Vilken blir din första undersökning för att bekräfta diagnosen? FRÅGA B 2 (oäng) En mamma kommer på läkarundersökning på BVC med sin pojke, som är 5 veckor gammal, eftersom den gulsot som registrerades under BB-perioden fortfarande inte gått över. Där kontrollerades bilirubin, som var 180 varav konjugerat 15. Pojkens födelsevikt var 3560 g och han väger nu 3820 g. Han ammas helt och mor tycker han verkar äta bra. Gulsoten har minskat, men således inte försvunnit, vilket du kan konstatera i status. Icterus är mest accentuerad i sclerae, men huden är också lite gröngul i färgen. Status i övrigt är u.a. A. Nämn två tillstånd som måste övervägas. B. Ange tre viktiga prover som nu bör tas. Du skall motivera varför just dessa prov ordineras. 14 (49)

16 FRÅGA B 3 (oäng) Sofia, en tretton månader gammal flicka av grekiskt ursprung, kommer till mottagningen med mor, som är orolig över hennes aptit som varit dålig flera månader. Hon vill bara äta kex och frukt, men tar en flaska välling då och då. Hon har inga buksmärtor, illamående eller infektionssymtom. Tillväxtkurvan ser normal ut. I status finner du ingenting avvikande, förutom att Sofia ser blek ut, mest synligt vid inspektion av konjunktiva. Hon har en normal hjärtfrekvens, blodtryck och temperatur. Lab: HB 90 g/l. Lpk och trombocyter ua. Faeces Hb negativt. Urinstatus ua. Blodutstryk visar microcytära, hypokroma blodkroppar. Vilka är de två mest sannolika diagnoserna? Nämn två blodprov som kan hjälpa dig att verifiera diagnosen. FRÅGA B 4 (oäng) Ibland biter inte Kåvepenin på lunginflammation och då måste man byta antibioticum. En 12-årig pojke har hostat i 4-5 dagar, lungröntgen visar ett avgränsat infiltrat i höger mellanlob. CRP är 43. Pojken har ätit Kåvepenin i några dagar, men har inte blivit bättre. Du hör diskreta rassel över den högra lungan. Tempen är 38,2. Vilket preparat väljer du i denna situation? Motivera ditt preparatval! 15 (49)

17 FRÅGA B 5 (oäng) En 2 månader gammal gosse, som tidigare mått bra, inkommer efter två veckors tilltagande trötthet och matningssvårigheter. Pojken är också rejält snabbandad med respfrekvens på 65 andetag/minut. Pojken skrevs ut från BB utan några anmärkningar. A. Vilken diagnos ligger troligast bakom symptomen? B. Förklara också orsaken till tachypnén. FRÅGA B 6 (oäng) Anton, 6 år, kommer med sin mamma, då han blivit lite svullen runt ögonen. Det är midsommartid och en distriktsläkare har skrivit ut allergidroppar mot ögonsvullnaden. Detta förefaller logiskt, då det anamnestiskt framkommer att pojken haft eksem som liten och pappan har astma. Mamma tycker dock inte att ögondropparna har hjälpt, utan svullnaden har snarast tilltagit. I status noterar du att pojken är svullen runt ögonen. Du finner också att underbenen och scrotum är lite svullna utan rodnad eller palpationsömhet. A. Vilken är den troliga diagnosen? B. Du måste ordinera två lab prover som på akutmottagningen snabbt kan bekräfta din misstanke. 16 (49)

18 FRÅGA B 7 (oäng) Inom pediatriken återfinns ett flertal typer av glomerulonefrit med mycket olika patogenes, naturalförlopp och behandling. De två i särklass vanligaste är post-streptokocknefrit och IgA-nefrit. Av flera skäl finns anledning att särskilja dessa 2 nefriter som kliniskt vid debuten har en mycket likartad klinik vad gäller anamnes, status och rutinlabstatus. Ange den viktigaste orsaken till att differentialdiagnos mellan dessa båda typer av nefrit är av stor klinisk betydelse. FRÅGA B 8 (oäng) Du arbetar som allmänläkarjour på ett litet sjukhus med akutmottagning. Sköterskan har tagit ett vätskebalansstatus på en ettårig flicka med magont och kräkningar. Symptomen debuterat ganska plötsligt för c:a 2 dygn sedan och flickan ser nu trött och intorkad ut. Du får följande svar: Hb 140, Na 132 ( ), K 2.2 ( ), Cl 92 ( ), BE +8. Labsvaren talar väldigt tydligt för en viss diagnos. A. Vilken diagnos är mest aktuell? B. Beskriv två ytterligare relevanta anamnestiska frågor du behöver ställa för att få ytterligare klarhet i fallet. 17 (49)

19 FRÅGA B 9 (oäng) På BVC har du att ta ställning till en två-årig kille med dålig viktutveckling. Vid 6 månaders ålder hade han normal längd och vikt för åldern, men vid 10 månader motsvarade vikten 2 SD för åldern, medan längden fortfarande följde normalkurvan. Därefter har han inte ökat så mycket i vikt och längdtillväxten har också avplanat. Han ser lite ledsen och missnöjd ut, är spinkig, Endast magen är stor och till din förvåning kan levern tydligt palperas nedom arcus, den känns lite hård. Lab: Hb 115 g/l, CRP < 10 mg/l. ASAT och ALAT lätt-måttligt förhöjda. A. Vilken diagnos misstänker du i första hand? B. Anamnesen måste penetreras med avseende på en viktig omständighet som kan stödja din diagnosmisstanke. Vilken? C. Vilka blodprov kan styrka misstanken? FRÅGA B 10 (oäng) En kvinna med diabetes mellitus sedan många år tillbaka har just fött en son. Hon har periodvis skött sin diabetes mindre noggrant. Pojken vägde 4880 g vid födelsen. A. Redogör för den patofysiologiska mekanismen bakom det faktum att barnen till diabetesmammor blir så stora (diabetesfetopati). B. Förutom förlossningskomplikationer löper barnen risk att bli sjuka i nyföddhetsperioden. Nämn två vanliga komplikationer/störningar. 18 (49)

20 FRÅGA B 11 (oäng) Mässling var tidigare före vaccinationens införande en fruktad sjukdom med mortalitet och svåra sequelae. Åter börjar mässling göra sig påmind med utbrott i flera europeiska länder. Förutom dödligheten, vilken var den mest fruktade följden (komplikationen) av denna sjukdom? FRÅGA B 12 (oäng) Till vårdcentralens akutmottagning kommer en 14-årig pojke med ont i halsen och uttalad trötthetsjukdomskänsla. Han har haft feber i 5 dagar kring 39 o och har svårt att svälja. När du inspekterar svalget, finner du röda tonsiller med en del beläggningar och ett fåtal proppar. På halsen finns körtlar bilateralt i käkvinklarna. Snabbtest för Streptokocker gr A (strep-a) är negativt. Vilka tre möjliga agens är mest aktuella och vilka (för diagnosen relevanta) prover tar du? 19 (49)

21 FRÅGA B 13 (oäng) Henoch-Schönleins purpura är en relativt vanlig vaskulitsjukdom som beskrevs av läkare i Tyskland under mitten av artonhundratalet. Eftersom vaskuliten kan drabba många vävnader i kroppen kan diagnosen ibland vara svårtolkad på grund av detta multiorganengagemang. A. Ange minst tre olika organsystem som vanligen ger symptom vid HSP. B. Vilket drabbat organsystem kan leda till kronisk allvarlig sjukdom och således angeläget att inte förbise? FRÅGA B 14 (oäng) BNS-kramper (kallas även infantil spasm) är en krampform som drabbar små barn, inte sällan med dålig prognos. Det är därför ytterst angeläget att identifiera denna krampform tidigt, då behandling finns. Diagnosen ställs på EEG. Vad heter det EEG-mönster som är helt typiskt för BNS-kramper? 20 (49)

22 FRÅGA B 15 (oäng) Jonas, 18 månader gammal, kommer till barnakuten med remiss från distriktsläkarmottagningen. Han har haft feber >39 grader i sex dagar och sedan tre dagar fått penicillin v för misstanke om streptokockinfektion, men någon odling togs ej. Han inkommer nu för att febern kvarstår, trots tre dagars penicillin. I status finner du en högfebril pojke, 39,8 grader, som är ledsen och mycket missnöjd. I status finner du rodnade, inflammerade läppar, smultrontunga, rodnade fingertoppar och tår, en 3 cm stor lymfkörtel i hö käkvinkel samt kraftigt kärlinjicerade konjunktivor bilat. Ett makulöst exantem finns också som är accentuerat i ljumskarna. A. Vilken specifik diagnos misstänker du i första hand? B. Hur behandlas sjukdomen? C. Vilken risk löper Jonas, om man missar diagnosen och inte behandlar sjukdomen? FRÅGA B 16 (oäng) Vilken/vilka frågeställningar besvaras i första hand vid vardera av de tre följande undersökningarna, som förekommer framför allt efter en urinvägsinfektion hos ett litet barn? A. Ultraljud B. Miktions-uretro-cystografi (MUC) C. DMSA-scintigrafi 21 (49)

23 FRÅGA B 17 (oäng) Filip, som är en 5-årig tidigare frisk pojke, kommer till din husläkarmottagning. Han har haft feber kring 39 i fyra dagar och har sedan fem dygn vä sidig hälta som tilltagit. Han pekar mot vänster höft. Status: allmäntillstånd hyggligt men febril 39 o, hud ua, inget utslag. God kapillär återfyllnad. I vänster höft finner du en lätt och diffus smärta vid all typ av rotation samt flexion och extension av leden. Hb 116 g/l, trombocyter 335, lpk 17,8, neutrofiler 13,5, lymfocyter 3,5, monocyter 0,6, CRP 116. Rtg höfter ua. A. Vilken diagnos måste uteslutas? B. Behövs ytterligare utredning? Nämn i så fall en undersökning som du prioriterar för att komma vidare i diagnostiken? FRÅGA B 18 (oäng) Du sitter på barnläkarmottagningen. Ebba, 6 år, har sedan 4 veckor haft ont i huvudet. Enligt mor har hon större delen av tiden ändå mått hyggligt bra, men när hon kräkts de två senaste dagarna (på morgnarna) bestämde man att söka akut. Hon har inte haft diarré, feber eller andra infektionssymtom. Inga fästingbett. Den senaste veckan har huvudvärken tilltagit och senaste dagarna har Ebba inte velat gå till sexårsverksamheten eller leka som vanligt. I status är pupillreflexer ua. Senreflexer ua, finger näs lite dålig. Du noterar vid kontroll av kranialnerver nedsatt ögonmotorik på hö öga, men ingen facialispares. A. Vad misstänker du för diagnos? B. Hur handlägger du och vad blir nästa åtgärd? 22 (49)

24 FRÅGA B 19 (totalt oäng) 4 månaders adoptivbarn från Kina inlägges för ÖLI med hosta i februari. Symptomen har varat nu c:a en vecka och regelbundna inhalationer har tydligt förbättrat bronkiten. Hostan verkar dock snarast tillta och besvära rejält när den pågår. Barnet börjar bli orkeslöst och sond har behövt sättas för uppfödningen. Lungröntgen och RS-test neg. Vanliga proverna visar överraskande LPK 43 varav 40 mono, CRP 34, NP odling växt av Pneumokocker och Moraxella. Ange trolig och rimlig sammantagen förklaring (diagnos) till symptomförlopp och labvärden. FRÅGA B 20 (totalt oäng) Kongenital höftledsluxation är ett tillstånd som, om det inte upptäcks tidigt, kan leda till bestående handikapp för den drabbade. I diagnostiken har man stor hjälp av att känna till de faktorer som är förknippade med ökad risk för höftluxation hos nyfödda (riskfaktorer). Riskfaktorer är alltså omständigheter förknippade med den enskilde patienten, inte fynd i status. Nämn tre sådana riskfaktorer som är förknippade med ökad risk för sjukdomen. 23 (49)

25 Personnummer: Nummer: Poäng: (ifylles av rättaren) TULE 46 6 februari 2012 DEL C Obstetrik & Gynekologi (14 frågor = max 4oäng) SKRIV EJ I HÖGERMARGINALEN!! GLÖM EJ ATT SKRIVA PERSONNUMMER OCH DELTAGARNUMMER PÅ VARJE SIDA! 24 (49)

26 FRÅGA C 1 (totalt oäng) En fråga om födelsevikt. A. Var går gränsen för definitionen av Låg födelsevikt (lätt för tiden)? (oäng) B. Var går gränsen för definitionen av Hög födelsevikt (tung för tiden)? (oäng) FRÅGA C 2 (totalt 4 poäng) Nämn fyra orsaker till låg födelsevikt. 3 p 4 p FRÅGA C 3 (totalt 4 poäng) Emma fick sin första mens vid 12,5 års ålder. De första åren kom de oregelbundet med upp till två månaders intervall, var långdragna men ej smärtsamma. Nu är Emma 17 år och har inte fått någon mens på 6 månader. Ingen sexuell kontakt senaste året. Hon är 175 cm lång, väger 55 kg och känner sig ofta trött och frusen. Eftersom det är 25 mil till närmsta sjukhus med gynspecialist, påbörjar du en hormonell utredning. Nämn fyra hormonprover du bör kontrollera i första hand. 3 p 4 p 25 (49)

27 FRÅGA C 4 (totalt 3 poäng) En 29-årig I-gravida i vecka 37 ringer till dig som vikarierande förlossningsjour och berättar att hon har frossa, muskelsmärtor och allmän sjukdomskänsla sedan några timmar. Hon har även ont över livmodern. Ingen annan i familjen känner sig sjuk. Nämn tre olika infektioner som du ska inkludera i dina differentialdiagnoser. 3 p FRÅGA C 5 (totalt 4 poäng) Karin, 35 år, födde sitt första barn för 8 år sedan. Pojken vägde 4,8 kg och var 52 cm lång. Hon är nu åter gravid v 10 och barnmorskan har satt upp henne på din väntelista. Längd 165 cm, vikt 95 kg, BT 130/85. A. Vilket prov är det viktigt att du planerar in under graviditeten? (oäng) B. När bör detta prov göras? (oäng) C. Nämn två skäl till att detta prov bör göras. (oäng). 3 p 4 p 26 (49)

28 FRÅGA C 6 (oäng) Du har engagerat dig i Lisbeth, som sökte dig för 6 månader sedan på grund av acne. Ditt intresse för gynendokrinologi gjorde att du misstänkte PCOS, varför du initierade en utredning. Svaren har nu bekräftat din misstanke. Lisbeth undrar om hon behöver någon behandling. Hon har inget graviditetsönskemål för närvarande. Vilket svar ger du henne? FRÅGA C 7 (totalt 4 poäng) Anna söker dig på Vårdcentralen på grund av att hon misstänker framfall. A. Vad är det som kommer fram vid framfall? (oäng) B. Nämn tre symptom/besvär som framfall kan orsaka. (3 poäng) 3 p 4 p 27 (49)

29 FRÅGA C 8 (totalt 3poäng) Emelie, 27 år, är gravid v 14. Hon har en 5-årig son, som vistas på dagis. För 10 dagar sedan hade han en period med feber, hosta och diffusa hudutslag. Emelie har nu hört att den så kallade femte sjukan går på dagis och att denna sjukdom kan vara farlig för gravida, varför hon nu kommer till din mottagning. A. Vilken information ger du Emelie angående riskerna för hennes väntade barn och hur stora är riskerna? (oäng) B. Vilken första åtgärd bör vidtagas vid detta besök? (oäng) 3 p FRÅGA C 9 (oäng) En patient ringer dig på MVC. Hon är 3-gravida, 2-para, nu i vecka Tidigare normala graviditeter och förlossningar. Senaste kontrollen på MVC för två veckor sedan u.a. Har sedan några timmar ont i magen under höger revbensbåge och mår lite illa sedan några timmar. Åt köttbullar till middag. Nämn de två viktigaste differentialdiagnoserna. FRÅGA C 10 (oäng) Vad kallas syndromet med kromosomuppsättningen 45XO? 28 (49)

30 FRÅGA C 11 (totalt 4 poäng) Görel, 44 år, kommer för första gången till vårdcentralen på grund av mensuppehåll i 4 månader. Hon är helt frisk, använder inga mediciner eller preventivmedel. Nämn fyra diagnoser som du bör överväga i första hand. 3 p 4 p FRÅGA C 12 (totalt oäng) 65-årig kvinna söker med mer än 5 års anamnes på tilltagande allt svårare klåda i underlivet, framför allt nattetid. Svårt att ha samlag, då det känns trångt och gör ont. Lokal östrogenbehandling hjälper ej. A. Nämn den mest sannolika diagnosen. (oäng) B. Vad gör du för att säkerställa diagnosen? (oäng) FRÅGA C 13 (totalt oäng) En 40-årig kvinna söker dig på grund av molvärk och tyngdkänsla i underlivet som tilltagit under en månads tid. Orolig. Vid ultraljudsundersökning finner du en grapefruktstor polymyomatös uterus med en drygt normalstor uteruskavitet och normalt endometrium. I vänster ovarium ser du en 9 cm enkelrummig cysta. Höger ovarium normalt. A. Vilken differentialdiagnos är viktigast att du utesluter? (oäng) B. Vilken åtgärd rekommenderar du? (oäng) 29 (49)

31 FRÅGA C 14 (totalt 3 poäng) En 26-årig ensamstående 0-gravida söker 1/7 akut för blödningsstörning och lindriga buksmärtor. Hon slutade med p-piller i slutet av april och fick en blödning 3/5. Ny mensblödning startade 2/6, men den övergick i daglig småblödning som fortfarande pågår. Vid gynundersökning finner du en normalstor oöm uterus. Sidor fria och oömma. Du finner ingen hinnsäck i uterus vid ultraljudsundersökning men en liten skvätt vätska i fossa Douglasi. Graviditetstest i urin positivt. Nämn tre tänkbara differentialdiagnoser. 3 p 30 (49)

32 Personnummer: Nummer: Poäng:(ifylles av rättaren) TULE 46 6 februari 2012 DEL D (16 frågor) Psykiatri ANGE INTE FLER ALTERNATIV TILL SVAR ÄN VAD SOM FRÅGAS EFTER! SKRIV EJ I HÖGERMARGINALEN!! GLÖM EJ ATT SKRIVA PERSONNUMMER OCH DELTAGARNUMMER PÅ VARJE SIDA! 31 (49)

33 ***************************************** 35-åriga Marianne inkommer med polis till den psykiatriska akutmottagningen där Du tjänstgör som AT-läkare. Polisen hade tillkallats till skolan, där Marianne är anställd som lärare, på grund av att hon uppträtt störande. Du försöker föra ett samtal med henne för att få reda på vad som hänt men hon är mycket upprörd, skriker åt Dig och kallar Dig för hemska saker. Hon vill omedelbart bli utsläppt och uppger att hon redan idag måste köra till en plats 40 mil bort för att köpa en hästgård som är till salu. Efter en stund blir Du uppringd av skolans rektor och får då följande anamnes: Marianne är lärare för en tredjeklass och är mycket uppskattad av elever, föräldrar och kolleger. De senaste veckorna har hon varit sjukskriven av sin distriktsläkare på grund av att hon känt sig ledsen och utbränd. Idag kom hon dock utan förvarning till arbetet och gick in i klassrummet, där hennes vikarie höll lektion. Hon avbröt vikarien, knuffade in denna i ett hörn och började sedan tala högljutt och ganska osammanhängande om andra världskriget. Vikarien såg att barnen blev rädda och försökte avbryta Marianne utan framgång. Istället blev hon åter knuffad och kallad för inkompetent idiot. Sedan började Marianne möblera om i klassrummet och det blev väldigt stökigt. Vikarien tillkallade andra lärare för att få hjälp och när de försökte sätta stopp för Marianne blev det fullt slagsmål. Till slut såg man ingen annan utväg än att ringa till polisen. FRÅGA D 1 (4 poäng) Vilka symtom framkommer? 3 p 4 p 32 (49)

34 FRÅGA D 2 (4 poäng) Vilken preliminär diagnos ställer Du? Motivera! 3 p 4 p FRÅGA D 3 (3 poäng) Vilka ytterligare frågor behöver Du få besvarade för att kunna bekräfta diagnosen? 3 p FRÅGA D 4 (oäng) Nämn en tänkbar differentialdiagnos! Vad gör Du för att utesluta den? 33 (49)

35 FRÅGA D 5 (oäng) Ange adekvat vårdnivå och vårdform för denna patient! FRÅGA D 6 (4 poäng) Vilka typer av läkemedel kan bli aktuella för att behandla patientens tillstånd? Ge även exempel på preparatnamn! 3 p 4 p FRÅGA D 7 (oäng) Vilket ställningstagande måste göras med anledning av patientens tal om att köra bil? 34 (49)

36 ***************************************** Du är AT-läkare på en vårdcentral. 23-årige Magnus söker med önskemål om sömnmedicin. Han berättar att han av och till drabbas av sömnsvårigheter, som gör det svårt för honom att fungera på arbetet. Just nu är han inne i en sådan period och han känner sig väldigt trött. Gäspar upprepade gånger under samtalet. Magnus är välvårdad, men Du noterar att han svettas kraftigt. Ögonen rinner och pupillerna är påtagligt stora. FRÅGA D 8 (oäng) Vilken diagnos misstänker Du? ***************************************** Du är AT-läkare på en vårdcentral. 30-åriga Lena söker med önskemål om något lugnande. Hon berättar att hon måste åka på konferens med arbetet. Konferensen är ett årligt återkommande arrangemang och brukar alltid äga rum på en kursgård i ett skogsområde. Lena tycker det är ytterst obehagligt, eftersom det kan vara svårt att undvika spindlar när man vistas ute i naturen. Hittills har hon lyckats undvika konferenserna genom att sjukskriva sig. Den här gången känns det dock som att hon måste vara med, då chefen bett henne hålla ett föredrag för arbetskamraterna. Lena har varit rädd för spindlar så länge hon kan minnas. Hon undviker helst miljöer där det kan finnas sådana, vilket har gjort att hon blivit tvungen att tacka nej till diverse utflykter och resor. Hon inser att hennes rädsla är överdriven, men tanken på att behöva åka på konferensen ger henne svår ångest. Hon tror dock att en lugnande tablett skulle kunna hjälpa henne att uthärda. FRÅGA D 9 (oäng) Vilken diagnos misstänker Du? FRÅGA D 10 (oäng) Vilken behandling rekommenderar Du i första hand? 35 (49)

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49 2 MEDICIN

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING

TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING VÄLKOMMEN till en för KS, HS och DS/Sachs gemensam SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING Onsdagen den 2 december 2009 kl 09.00 13.00 (inkl rättning/genomgång) Namn:... Max: 122 p Godkänt: 81

Läs mer

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics

Seminarier. eller. Trivial Pediatrics Seminarier eller Sachsska Barnsjukhuset Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset VT 2012 2012-01-16 Gastro/allmänt Moment Utveckling, Sachsska Barnsjukhuset 1. Oskar 10 år kommer

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 01 16(HT 2014) Chronbach s α = 0.76 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta

Läs mer

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 BLF:s specialistskrivning 2010. Post-hoc-versionen Du som skriver har tagit det berömvärda beslutet att utnyttja tillfället att fräscha upp dina kunskaper och att

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 maj 2015 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 01 13(HT 2011) Reliabilitet Chronbach s α = 0.675 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna

Läs mer

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida -------------

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- 1 1) a) Namnge två hjärtvitier som ger cyanos? (0,5 p) b) Hur skiljer sig debuten av

Läs mer

Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007.

Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007. Skriftliga prov för specialistexamen i allmänmedicin 2002-2007. Skriftligt prov 2002 Fråga 1 40- årig elektriker med diabetes typ I kommer på "sockerkontroll". Du träffade honom för första gången i samma

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17 Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 01 14(HT 2010) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (blad 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 23 maj 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013 Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM 20-21 maj 2013 Skriv tydligt, klart och koncist! KODNAMN: 1. Vid utredning av misstänkt polyneuropati kan man bland annat dela in sjukdomspanoramat i primärt axonala

Läs mer

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring

- Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring 1 - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring den 25 maj 2012 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003

ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003 ST-skrivning i infektionssjukdomar mars 2003 Till dig som skriver Provet består av två delar, 1 MEQ-fråga samt 15 ytterligare patientfall. Börja med MEQ delen. Börja med första papperet, svara på frågorna

Läs mer

Tentamensskrivning 2007-10-23. Pediatrik. Del II Kortsvar

Tentamensskrivning 2007-10-23. Pediatrik. Del II Kortsvar Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del II Kortsvar! Fyll i kod högst upp på varje sida 1 1. Är det ok att barnen går ned i vikt efter födelsen och i så fall hur stor viktnedgång är acceptabel?(1 p)

Läs mer

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011 Fall 1 Peter född 83, röker 10 cigaretter/dag och arbetar som ekonom. Peter anger sig vara tidigare väsentligen frisk. Han söker med några veckors anamnes på tilltagande trötthet, hjärtklappning, värmekänsla

Läs mer

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Klinisk Kemi TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Reviderat: Höstterminen 2010 av Sanaz Rahmani, Agneta Cassel och Jakob Ström Instruktioner Dessa

Läs mer

Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013.

Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013. Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013. Detta är autentiska svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen oktober 2013, lätt redigerade. Varje uppgift

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-09-22 P 12 ANMÄLAN 2014-09-04 1 (1) Diarienummer PaN A1408-00205-55 Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 2014-08-15 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Skriftlig tentamen 2012-05-09 Skrivningstid 10.00-15.00 Maxpoäng 120 Fråga 1 Scarlett, III-gravida, I-para, och hennes man Rhett, kommer till förlossningsavdelningen

Läs mer

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011 Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG 12-13 maj 2011 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. En 40-årig man sökte för 2 dagar sedan på vårdcentralen pga huvudvärk vid vänster tinning. Värken hade

Läs mer

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012.

Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Bra givna svar på skriftliga provet i specialistexamen 2012. Detta är autentiska, lätt redigerade svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen i allmänmedicin oktober 2012. Varje uppgift

Läs mer