Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES"

Transkript

1 Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES

2 Din kompetens som läkare behövs på den svenska arbetsmarknaden Här är en beskrivning av hur processen ser ut för att få svensk läkarlegitimation. Vägen till svensk läkarlegitimation för dig som är utbildad i ett land utanför EU/EES kan vara lång med studier och olika former av praktiskt arbete. Arbetsförmedlingen kan ge dig vägledning under vägen fram till svensk läkarlegitimation.

3 Illustration1.Vägen till svensk legitimation för läkare utbildade utanför EU/EES-området Ansökan om prövning av utländsk utbildning hos Socialstyrelsen Läs mer sid 4 Läkare utan vidareutbildning (icke specialister) Läs mer sid 10 Språkstudier fram till avklarat språkkrav Läs mer sid 8 Möjlighet till praktik/arbete under språkstudierna Läs mer sid 9 Läkare med vidareutbildning (specialister) Läs mer sid 18 Kompletteringsutbildning (Högskola 1 år) Läs mer sid 14 Möjlighet till auskultation inför medicinskt prov Läs mer sid 12 Medicinskt kunskapsprov (TULE-provet) Läs mer sid 13 Möjlighet till auskultation inför provtjänstgöring Läs mer sid 12 Provtjänstgöring Läs mer sid 19 Möjlighet till praktik/nystartsjobb Läs mer sid 12 Möjlighet att arbeta som vikarierande underläkare Läs mer sid 21 Allmäntjänstgöring (AT) Läs mer sid 16 Kurs i samhällsoch författningskunskap Läs mer sid 20 Ansökan om legitimation Läs mer sid 22

4 Ansökan om prövning av utländsk utbildning hos Socialstyrelsen Du ska sända in följande handlingar till Socialstyrelsen: 1. Komplett ifylld ansökningsblankett. 2. Personbevis. Personbeviset får inte vara äldre än tre månader. 3. Vidimerad kopia av examensbevis som läkare, samt en översättning 4. Vidimerad kopia av dokument där utbildningens längd och innehåll framgår samt en översättning. 5. Vidimerad kopia av tjänstgöringsintyg, samt en översättning, samt eventuellt 6. Vidimerad kopia av specialistkompetensbevis, samt en översättning. /utbildadiannatland/lakaresteg1

5 Ansökan om prövning av utländsk utbildning hos Socialstyrelsen (forts.) Vidimerad kopia Innebär att en person intygar att kopian överensstämmer med uppvisat original, genom att direkt på kopian skriva namnunderskrift, namnförtydligande, adress eller telefonnummer. Översättningen ska göras till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare. Tänk på att: Arbetsförmedlingen har möjlighet att betala översättning av betyg och intyg Kopiorna som skickas till Socialstyrelsen måste vara vidimerade.

6 Illustration 2. Vägen till uppfyllt språkkrav inom etableringsreformen Arbetsförmedlingen Kommunen Yrkessvenska Praktik Utlåtande om språknivå, ej språkprov Rätt till etableringsersättning Svenska för invandrare SFI SFI för akademiker Svenska 3 SVA 03 Rätt till etableringsersättning Sjukvårdsvenska nivå C1 (Folkuniversitetet) Prov i svenska för vården (PSV) Egen bekostnad Svenska 60 hp på högskola Möjlighet till etableringsersättning* och rätt till CSN medel TISUS Provet Socialstyrelsens språkkrav uppfyllt * Möjlighet till etableringsersättning om den arbetssökande studerar mindre än 50 % vid högskolan

7 Illustration 3. Vägen till uppfyllt språkkrav utanför etableringsreformen Arbetsförmedlingen Kommunen Yrkessvenska Praktik Utlåtande om språknivå, ej språkprov Svenska för invandrare SFI SFI för akademiker Svenska 3 SVA 03 Sjukvårdssvenska nivå C (Folkuniversitetet) Prov i svenska för vården (PSV) Svenska 60 hp på högskola TISUS Provet Möjlighet till ersättning via Af Ej rätt till ersättning Möjlighet till CSN medel** Egen bekostnad Möjlighet till CSN medel* Socialstyrelsens språkkrav uppfyllt * Alla har inte rätt till CSN medel, vanligtvis krävs att personen har bott och arbetat/studerat i Sverige i två år. Se Studiestödslag (1999:1395)

8 Språkstudier för att nå språkkravet I vissa län finns anpassad SFIundervisning för legitimationsyrken eller akademiker. Arbetsförmedlingens yrkessvenska kan också komplettera kommunens svenskundervisning. Fråga din Arbetsförmedlare

9 Praktik eller arbete under språkstudierna Praktik Dina språkstudier kan kombineras med en praktik via Arbetsförmedlingen Läkaryrket är reglerat. Du kan inte utföra uppgifter som som läkare under språkstudierna. Kan vara möjligt att auskultera genom s.k. yrkeskompetensbedömning. Praktik kan även göras inom andra icke reglerade yrken inom vården, t ex undersköterska Instegsjobb/Nystartsjobb Om du är kvalificerad för instegsjobb eller nystartsjobb kan det vara en möjlighet vid anställning Läkaryrket är reglerat. Du kan inte arbeta som läkare under språkstudierna Du kan arbeta inom andra icke reglerade yrken inom vården, t ex undersköterska Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård, reglerar vilka arbetsuppgifter den utländske läkaren får utföra innan personen har legitimation.

10 Illustration 4:1. Fortsatt väg till legitimationen utan vidareutbildning (icke specialister) Uppfyllt språkkrav Under väntan på Kompletteringsutbildning eller Medicinskt kunskapsprov Utbildning via Arbetsförmedlingen - aktivitetsstöd Reguljära studier - CSN-medel Möjlighet att arbeta som undersköterska Etableringsinsatser - etableringsersättning Möjlighet till CSN medel* Högskolestudier bryter etableringsersättningen Kompletteringsutbildning 1 år Medicinskt kunskapsprov (TULE-provet) Möjlighet till auskultation Inför - medicinska kunskapsprovet *Alla har inte rätt till CSN medel, vanligtvis krävs att personen har bott och arbetat/studerat i Sverige i två år. Se Studiestödslag (1999:1395) Alla som ingår i etableringsreformen har möjlighet att söka Studiemedel

11 Illustration 4:2 Fortsatt väg till legitimationen utan vidareutbildning (icke specialister) Under väntetid innan AT-tjänstgöring Arbete som vikarierande underläkare - lön Reguljära studier - CSN medel Utbildning via Arbetsförmedlingen - aktivitetsstöd AT-tjänstgöring - lön Kurs i samhälls- och författningskunskap Ansökan om legitimation *Alla har inte rätt till CSN medel, vanligtvis krävs att personen har bott och arbetat/studerat i Sverige i två år. Se Studiestödslag (1999:1395) Alla som ingår i etableringsreformen har möjlighet att söka Studiemedel

12 Auskultation inför det medicinska kunskapsprovet och/eller provtjänstgöring Yrkeskompetensbedömning, arbetspraktik, auskultation För att få inblick i den svenska hälso- och sjukvården kan det vara värdefullt att ha arbetspraktik, auskultera, eller få yrkeskompetens bedömning. Det finns flera varianter av praktik som du kan få via Arbetsförmedlingen. Inför såväl medicinskt kunskapsprov som provtjänstgöring kan du praktisera. Det kan ge nödvändiga kontakter och referenser som behövs för att få en provtjänstgöringsplats. Det är också möjligt att auskultera genom yrkeskompetensbedömning inför AT-tjänst. Under praktiktiden utför du inte läkarens arbetsuppgifter utan auskulterar, går vid sidan om. Om praktiken sker som yrkeskompetensbedömning kan arbetsplatsen få ersättning för handledare. Detta gör det lättare att hitta en plats.

13 Medicinskt kunskapsprov (TULE-provet) Mål och syfte För att kunna bedöma din medicinska kompetens ska du genomgå medicinskt kunskapsprov på svensk examensnivå. Du måste ha uppfyllt Socialstyrelsens språkkrav. Syftet med provet är att fastställa att dina grundläggande medicinska kunskaper motsvarar innehållet i en svensk läkarexamen. Genom ett avtal mellan Socialstyrelsen och Karolinska Institutet (KI) har KI åtagit sig att i samråd med Socialstyrelsen anordna detta prov. Anmälan Mer information och anmälningsblankett hittar du på KI:s webbplats Proven äger rum två gånger per år (i februari och i september). Kompletterande utbildning istället för TULE-provet Istället för att göra det medicinska kunskapsprovet kan du gå en ettårig kompletteringsutbildning I utbildningen ingår en kurs i samhälls- och författningskunskap vilket gör att du inte behöver särskild kurs i detta innan ansökan om legitimation. LÄS MER PÅ BILD 14

14 Kompletterande utbildning för läkare utbildade utanför EU/EES Kompletterande utbildning Istället för TULE-provet Istället för att göra det medicinska kunskapsprovet kan du gå en ettårig kompletteringsutbildning på Göteborgs Universitet, Linköpings Universitet eller Karolinska Institutet. Då du får godkänt i denna kurs motsvarar det godkänt TULE-prov. För mer information kontakta respektive skola. Behörighet att delta i utbildningen Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare (TULE) samt Svenska 3 eller motsvarande, med lägst betyget godkänt. Anmälan och kursstart Anmälan görs på mellan den 15 mars och 15 april. Kursstart sker på höstterminen

15 Kompletterande utbildning för läkare utbildade utanför EU/EES (forts.) Försörjning under den kompletterande utbildningen Nyanländ, ej i etableringsuppdraget: Studiemedel från CSN. Alla nyanlända har inte rätt till studiemedel. Vanligtvis kan personer som vistats i Sverige i mer än två år och har ett permanent uppehållstillstånd söka studiemedel. Se för mer information. Nyanlända inom etableringsuppdraget: Rätt till etableringsplan upphör om den kompletterande utbildningen berättigar till studiemedel (studier mer än 50%). Alla som ingår i etableringsuppdraget har möjlighet att ansöka om studiemedel, oavsett vistelsetid i Sverige.

16 Allmäntjänstgöring (AT) Att söka Allmäntjänstgöring (AT) Efter avslutad ettårig kompletterande utbildning eller godkänt medicinskt kunskapsprov ska du, efter beslut från Socialstyrelsen, ansöka om AT. Tjänsten söks på samma villkor som de läkare som är utbildade i Sverige. Under AT betalas lön ut. Praktik kan inte tillgodoräknas som AT eftersom detta är en reglerad anställning, enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare. Tänk på att Det kan vara hård konkurrens om AT-platser. Väntetiden mellan godkänt medicinskt kunskapsprov eller avslutad kompletteringsutbildning och att du får AT-plats varierar mellan olika delar av landet. Därför rekommenderas du att söka vikariat som underläkare parallellt.

17 Allmäntjänstgöring (AT) forts. AT-annonser AT-tjänster, som inrättas och utlyses av landstingen, utannonseras samlat i Läkartidningen två gånger per år, vecka 9 och 38. Sista ansökningsdag brukar vara två veckor efter annonsering, men det kan skilja sig åt mellan landstingen. Landstingen och sjukhusen lägger ofta själva ut sina ATtjänster på sin hemsida. Det finns inget som hindrar landstingen från att utannonsera AT vid andra tillfällen, så det kan vara bra att hålla utkik i Läkartidningen under hela året. Läkarförbundet arrangerar också AT-mässor som de sökande är välkommen till.

18 Illustration 5. Fortsatt väg till legitimationen med vidareutbildning (specialister) Uppfyllt språkkrav Tid mellan uppfyllt språkkrav och provtjänstgöring Reguljära studier - CSN medel Etableringsplan - etableringsersättning Möjlighet till auskultation inför provtjänstgöring Af Aktivitetsstöd Provtjänstgöring (Praktik) Provtjänstgöring (Anställning) Aktivitetsstöd Möjlighet till etableringsersättning Lön/Nystartsjobb Ev komplettering enligt Socialstyrelsens beslut Kurs i samhälls- och författningskunskap Ansökan om legitimation

19 Provtjänstgöring Provtjänstgöringen kan göras genom anställning eller genom praktikbeslut av Arbetsförmedlingen. En anställning är givetvis att föredra, eftersom en anställning, förutom lön, innebär ett större ansvar och bättre förutsättningar att visa upp den medicinska kompetensen och därmed få godkänt på provtjänstgöringen. Provtjänstgöringens syfte är att bedöma den medicinska kompetensen motsvarande svensk legitimationsnivå. Den prövar inte specialistkompetens. Det är ofta svårt att få en plats för provtjänstgöring. Det är därför viktigt att du ber Arbetsförmedlingen om stöd i att söka och få en provtjänstgöringsplats. Det är dock ditt ansvar. att hitta en plats Nystartsjobb Om du har rätt till Nystartsjobb kan det vara en möjlighet under provtjänstgöringstiden.

20 Kurs i samhällsoch författningskunskap Kurs i samhälls- och författningskunskap är avgiftsfri och är obligatorisk för läkare som är utbildade utanför EU/EES. Kurser genomförs på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. I Göteborg kallas den Hälso- och sjukvårdsrätt med författningskunskap, och ger 5 högskolepoäng. Kursen i samhälls- och författningskunskap ingår även i den ettåriga kompletteringsutbildningen. En förutsättning för att delta i kursen är att du fått ett beslut från Socialstyrelsen och klarat språkkravet. Ansökan Ansökan görs via ansökningsblankett på Socialstyrelsens hemsida n/utbildadiannatland/lakaresteg4

21 Arbeta som vikarierande underläkare Det finns möjlighet till anställning som läkare med ett vikariatsförordnande (underläkare): - Du har genomgått den kompletterande utbildningen eller fått godkänt resultat på TULE-provet. - Du som har fått beslut av Socialstyrelsen att provtjänstgöra får under provtjänstgöringen anställas med ett vikariatsförordnande under handledning. Nystartsjobb Vikariatet kan ske i form av nystartsjobb.

22 Ansökan om legitimation Sänd in följande handlingar till Socialstyrelsen: 1. Fullständigt ifylld ansökningsblankett Blanketten finns att hämta på gitimation/utbildadiannatland/lakaresteg5 2. Personbevis Personbeviset får inte vara äldre än tre månader. 3. Tjänstgöringsintyg för allmäntjänstgöring ("AT-boken") Gäller för dig som har gjort AT. 4. Ansökningsavgift betalas in på Bankgirokonto Observera att du enbart ska skriva personnummer i meddelanderutan (utan bindestreck eller mellanslag), inget annat. Legitimationsbeviset är en originalhandling som enbart utfärdas en gång. Skulle beviset försvinna kan bekräftelse på din behörighet ges i form av intyg.

23 Medverkande till att ta fram denna information: Socialstyrelsen, Läkarförbundet, Karolinska Institutet, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholm, SKL, Arbetsförmedlingen 23

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Att arbeta som läkare i Norden

Att arbeta som läkare i Norden Att arbeta som läkare i Norden Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 FÖRORD Denna broschyr har tagits fram av de nordiska läkarförbunden genom deras gemensamma arbetsgrupp

Läs mer

Så går det till att adoptera

Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Inledning Före adoptionen Varje adoption ska vara till barnets bästa... 3 Vem får adoptera?... 3 Föräldrautbildning... 4 Medgivandeutredning...

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Att få din utbildning bedömd. Handbok för validering av utländska examina och yrkeserfarenheter

Att få din utbildning bedömd. Handbok för validering av utländska examina och yrkeserfarenheter Att få din utbildning bedömd Handbok för validering av utländska examina och yrkeserfarenheter Har du en utländsk högskoleutbildning? Börja läsa här! Den här broschyren vänder sig till dig som har en utländsk

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna MED EUROPAÖVERSIKT Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna SNAPS Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 Lægeforeningen Kristianiagade 12 DK-2100 KØBENHAVN Ø Tfn:

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer