Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni 2005"

Transkript

1 Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni 2005 I denna version av programmet har vi satt dig som användare i fokus vi har lagt stor vikt vid just användarvänligheten. Vi har jobbat vidare med designen med bland annat ny färgsättning och nya ikoner, något som du märker direkt när du startar systemet. Vi har rensat upp i listor och menyer och sett över ordval och nomenklatur. Sådant som inte används så ofta har flyttats längre in i systemet och vanliga funktioner och viktig information har lyfts fram. Sammantaget tror vi att den nya designen kommer att underlätta ditt arbete i programmet och göra det lättare att hitta. För att konkretisera detta arbete ytterligare vill vi nämna förenklade flöden på person- och företagskort, förbättrad integration mellan Säljstöd och blanketten för Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter samt fler och bättre listor. Vi har prioriterat din kommunikation med kunden och gjort förändringar vad gäller inmatning i noteringar, sms- och e-posthanteringen. Kalendern har omarbetats en del med bland annat nya flikar i händelserna, och du har nu möjlighet att tala om vilka av dina kollegor som ska få ta del av den. Vårens stora nyheter på produktsidan i Försäkring är Massberäkning av pensionsutredningar samt en mycket kompetent integration mellan Säljstöd och webben. Med Massberäkning kan du på några minuter göra pensionsutredningar för flera hundra personer samtidigt. Dessutom får du pensionsutredningarna publicerade på webben (bäst), eller e-postade till varje kund (nästan lika bra). Integrationen mellan Säljstöd och webb med funktionen Webb Person har förstärkts kraftigt under våren. Det finns mycket att läsa om denna längre fram i nyhetsbrevet, men vi vill särskilt betona att kunden på ett lättfattligt sätt får tillgång till mycket information och bra arbetsredskap för egna simuleringar. Vi rekommenderar att du läser igenom nyhetsbrevet innan du börjar jobba i programmet! Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 1(40)

2 Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni Design...4 Allmänt...6 Fältval i relationslistor...6 E-post...7 Noteringar...8 Kalender...9 Kalenderhjälp bredvid alla datumfält...9 SMS...10 Import...11 Wordkoppling...12 Person...13 Familjeekonomi, Rådgivarstöd, Enklare löneinmatning...15 Lönerevision/Skapa ny lön från lista...16 Snabbgranskning...16 Företag...18 Kontaktperson 1 och Försäkringsuppgifter på företagskortet...21 Pensionsutredning...22 Beräkning av allmän pension...22 Pensionsgrundande lön...22 Premiebestämd tjänstepension samt privat pension...22 Hantering av kryssval...23 Planenliga tjänstepensioner och kryssval...23 Tjänstepension SAF-LO...23 Massändring av försäkringar i PU...24 Överföring av livförsäkringar till PU (version 3.45)...26 Förenklat flöde...27 Utskrifter...28 Livförsäkring...30 Kapitalpension...30 Provisioner...30 Provisionslistor...30 Provisionssammanställning...30 Beståndsfilsimport...31 Icke-kund...31 Kapitalpension...31 Omarbetat registerkort, schemaläggning mm (version 3.45)...31 Massberäkning, PU...32 Webb Person...33 Val av pensionsutredningar...33 Mer pensionsberäkningsfunktionalitet (version 3.45)...33 Sakförsäkring...37 Premie/Stockpremie...37 Provisioner...38 Provisionslistor...38 Provisionssammanställning...38 Sakunderlag...38 Egendom...38 Inställning BKL-varning...38 Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 2(40)

3 Fond...38 Provisioner...39 Provisionslistor...39 Inställningar...39 Ny logotyphantering...39 Kortkommandon...40 Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 3(40)

4 Design I version 4.0 har vi förändrat layouten genomgående i programmet. Den är anpassad till Windows XP och följer inställningarna som du har gjort för din dator. Tydligast blir förändringarna om du har Windows XP på din dator men du märker även stora förändringar om du har Windows 2000 eller NT. Vi har gått igenom menyerna och kortat ner dessa samt bytt ut samtliga ikoner i menyerna, i navigationen och på korten. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 4(40)

5 Listorna har vi också förändrat för att de ska bli lättare och tydligare att arbeta i. En ny personlista kan se ut så här. Snabbmenyerna har vi gått igenom och förkortat för att du ska ha det som är aktuellt lätt tillgängligt. Vi har bland annat lagt till Ny och Hämta under menyalternativet Utför och vissa funktioner, som är lite mer ovanliga, finner du endast i högerklicksmenyerna. Vi har noterat att det inte alltid har varit tydligt vilken lista som är framme på skärmen och vi har därför nere till höger i listan lagt ikonen för det som visas som en bakgrundsbild. Registerkorten har förändrats med ikoner och färger och vi har också förändrat inmatningen på vissa kort. Läs mer om detta under respektive rubrik i detta nyhetsbrev. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 5(40)

6 Allmänt Fältval i relationslistor För att kunna möta önskemålet att kunna lägga till de flesta fält i alla listor, har vi förändrat sättet du lägger till fält i relationslistorna, d v s de små listorna som visas inne på registerkorten. När du väljer att lägga till fält i en relationslista fungerar det som när du lägger till fält i en vanlig lista. Du får fram det stora fältträdet till höger i listan. Funktionen når du genom att högerklicka på kolumnrubriken och väljer Lägg till fält. I listan till höger står det överst vilken typ av objekt som visas i listan. På bilden är det personer. Är det fler än en typ av objekt kan det t ex stå företag, personer. Det är då både företag och personer som ska samsas i samma lista och det är de fält som är gemensamma för de båda objekttyperna som visas i listan över vilka fält som det går att lägga till. Fältlistan är i bokstavsordning både när det gäller rubriker och under rubrikerna dess fält. Före fältnamnen är det en mindre ruta där det är en symbol som talar om vilken typ av fält som det är som läggs till. står för alfanumeriskt fält d v s bokstäver och siffror kan anges i fältet. numeriskt fält d v s endast siffror kan anges i fältet. kryssruta d v s en ruta som du kan bocka för. Ja eller Nej står det i listan. En listaruta där du kan välja mellan olika alternativ. Ett datumfält där du kan ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 6(40)

7 E-post Vi har ändrat flödet för e-post för att du ska se de bifogade filerna tydligare. Du har dock kvar de tidigare listorna över mottagare och i vilka journaler som e-postbrevet visas, men du får klicka på plustecknet till vänster om e-post för att se dem. För att du ska kunna se e-postadressen till den eller dem du ska skicka till, har vi lagt till denna information efter namnet. E-postmallar Vi har byggt in stöd för att kunna hantera avancerade e-postmallar. Om du önskar kunna skicka mer avancerade e-brev från Säljstöd, ta kontakt med Capitex för en genomgång hur vi kan hjälpa dig med dina önskemål. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 7(40)

8 Noteringar Vi har förenklat och döpt om flikarna i flödet för notering samt stuvat om innehållet så att du har den vanligaste informationen överst i noteringskortet. Vi har öppnat upp datumet för noteringen så att du själv kan ange datum. Du har dock kvar både ändrings- och registreringsdatum under egenskaper för noteringen så att du även kan se när du senast ändrade i noteringen och när du först skapade den. Du har kvar knapparna för namn, tid och datum och vi har kompletterat med en knapp för påminnelse. Påminnelsen skapar en händelse i din kalender och den text som du har skrivit in i noteringen överförs till denna. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 8(40)

9 Kalender Vi har förenklat och döpt om flikarna för alla typer av händelser. Vi har också ändrat i själva händelsen för att informationen ska bli lättare att registrera och att du endast ska se det som du använder oftast. Vi har gjort en egen flik för privata noteringar i händelsen då det har visat sig att dessa inte används särskilt frekvent. När du vill att flera personer ska se händelsen i sin kalender kan du nu välja dem längst ner i listrutan Deltagare. Kalenderhjälp bredvid alla datumfält Till höger om datumfälten på person- och företagskorten har vi lagt till en knapp som förenklar för dig att välja dag. Denna funktion har du tidigare endast nått med tangenttryckningen Ctrl + D. När du klickar på knappen får du fram nedanstående fönster och du väljer datum genom att dubbelklicka på det datum som du vill ha i rutan. Du kan givetvis, precis som tidigare, skriva in nu, idag, nästa vecka etc direkt i datumfältet. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 9(40)

10 Sms Vi har förenklat flödet för sms så att du inte ska behöva se den information som du inte använder så ofta. Vi har också ändrat ordningen på inmatningen för att du ska ha det som du använder oftast överst. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

11 Import Vi har utökat funktionaliteten när det gäller importfunktionen. Nu kan du välja om du vill komplettera informationen för ett underobjekt eller skriva över underobjekt som redan har registrerats. Ett exempel på detta är om du har angivit en leveransadress för ett företag och vill ändra den som redan är registrerad. Markera i så fall fältet Ersätt samtliga uppgifter. Vill du att adressen ska läggas till som en ny övrig adress och den gamla ska finnas kvar lämnar du detta fält omarkerat. Vi har också rättat dubblettkontrollen vid import av personer så att dubblettkontrollen slår till även om du har utelämnat bindestreck i de uppgifter som du ska importera. Importen sätter då bindestreck när personnumret sparas i databasen. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

12 Wordkoppling Nu kan du lägga till kontaktperson 1 och 2 för t ex brev som du skriver till företag. När du gör mallar i Word, för företag, väljer du bokmärket kontaktperson 1 eller kontaktperson 2 direkt under företagsuppgifterna. Vi kommer från och med denna version av wordkopplingen endast att göra tester mot Word 2000 och senare versioner. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

13 Person Registerkortet för person har förändrats med den nya layouten men även en del andra nyheter har tillkommit. Bland annat har vi gjort ett nytt flöde som vi tror är enklare att arbeta med eftersom det är kortare och har uppgifterna grupperade på ett mer logiskt sätt. När du använder detta flöde gör du dokumentutskrifter från knappen Dokument på verktygsraden. Från denna rad är det också enkelt att skapa nya pensionsutredningar och maxavsättningar. Det tidigare grundflödet Person, Säljstöd finns kvar i systemet. Om du önskar att ha det som grundflöde kan du välja det under menyvalet Inställningar Egna inställningar - Registerkort. Vi har vidare flyttat registerkortsmenyn från längst till höger i verktygsraden till platsen direkt ovanför flödet. Du väljer i registerkortsmenyn genom att klicka på pil ner till höger om namnet. Förändringen gäller samtliga registerkort. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

14 Vi har sett över vilka knappar som är tillgängliga, t ex har vi nöjt oss med att du kan skicka e-post från verktygsraden och inte bredvid e-postadressfältet. Vi har lagt till en datumknapp till höger om samtliga datumfält för att du ska kunna få fram en kalender. Denna kalender har funnits redan tidigare (Ctrl + D) men vi har funnit att få av våra användare har hittat denna funktion. Du kan numera även registrera makens e-postadress direkt på registerkortet och vi har också öppnat upp fältet för att du ska kunna ändra uppgifterna direkt. En uppdatering görs direkt på motsvarande personkort. Noteringen längst ner på grunduppgifterna sparas direkt som en notering och ingår då också i journalen och syns i snabbgranskningen och på utskriften av noteringarna. När du vill börja på en ny notering klickar du på ny-knappen till höger om inmatningen. Vi har till vänster om noteringsrutan lagt till knappar för att du ska få hjälp med inmatning av handläggarnamn, tid och datum precis på samma sätt som finns på den vanliga noteringsinmatningen. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

15 Familjeekonomi, Rådgivarstöd, Enklare löneinmatning Vi har förenklat handhavandet samt förbättrat integrationen av registrering av löner. Om du är användare av Pensionsutredning har du tillgång till fliken Pensionsuppgifter på personkortet. Det allra enklaste sättet att registrera en ny lön är att du på denna flik anger den nya lönen, dess löneändringsdatum samt klickar på spara-knappen. Tidigare registrerade löner är sparade i listan löner som tidigare. Du kan således fortfarande registrera en lönehistorik. Lönehistoriken har vidare renodlats i enlighet med de synpunkter som vi fick från er i vinterns kundenkät. I linje med förenklingen av löneregistrering ligger de ändringar som har gjorts för att förstärka och förenkla funktionaliteten rörande SFM:s rådgivningsblankett. Numera finns det möjlighet att registrera flera av dessa uppgifter på registreringskortet för personer. Fliken Familjeekonomi har tillkommit för att du enkelt ska kunna registrera familjens ekonomi. För gifta personer kan du registrera båda makarnas uppgifter samtidigt och du kan nå dem från båda makarnas registerkort. Vid skapande av ett nytt rådgivningsdokument föreslås förstås dessa uppgifter. Allmänna uppgifter om rådgivningen såsom riskbenägenhet, placeringshorisont m m finns på den nya fliken Rådgivarstöd. Givetvis föreslås även uppgifter som har registrerats på denna flik vid skapande av ett nytt rådgivningsdokument. Under menyvalet Listor - Personer finns två nya listor som rör familjeekonomi och rådgivarstöd Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

16 Lönerevision/Skapa ny lön från lista För att underlätta arbete med lönerevisioner har vi skapat en funktionalitet som gör det möjligt att registrera nya löner från en personlista. För detta ändamål rekommenderar vi att du arbetar på följande sätt. 1. Välj menyalternativet Listor Personer Lönerevision. 2. Markera de personer som ska få en ny lön. Ska du göra det för alla anställda i ett visst företag hittar du alla enkelt genom att mata in företagets namn i kolumnen Arbetsgivare. 3. Skapa en ny lön för alla markerade personer via höger musknapp - Utför - Ny lön. Nu har det skapats en ny tom löneuppgift för alla personer. Arbeta dig igenom listan på följande sätt: i. Markera en rad och tryck Ctrl + Ä. Mata in lön och löneändringsdatum. Tryck Enter eller Ctrl + S för att spara uppgifterna. ii. Gå till nästa rad. Tips! Om många personers nya löner ska ha samma löneändringsdatum, är det effektivt att använda funktionen massuppdatering som du hittar genom att högerklicka på önskad kolumns rubrik. Snabbgranskning Vi har förändrat snabbgranskningen på person- och företagskorten för att du ska få mer relevant information på respektive flik. Vi har också förändrat utskrifterna så att du får det riktiga kundkortet samt noteringsutskriften när du begär utskrift och inte den som är anpassad för skärmen. Du har nu också möjlighet att direkt från snabbgranskningen lägga upp ny information angående de kontakter som du har haft med kunden. Det gör du genom att klicka på ny knappen längst till vänster i snabbgranskningsfönstret. Du kan då välja mellan att lägga upp ett nytt e- postbrev, en ny händelse, notering eller ett sms. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

17 På noteringsfliken kan du förutom noteringarna välja att få med både händelser, sms, e- postmeddelanden för att få en översikt över vad du har kommunicerat med din kund. På kundkortet ser du allt som du har i din journal i kronologisk ordning. Inställningen för att se sms, e-post och händelser på noteringarna gör du på ett företagskort vid utskriften av noteringar, i dialogrutan Egenskaper för utskriftsdokument. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

18 Företag Även registerkortet för företag har förändrats med den nya layouten och vi har också på detta kort gjort en nytt flöde som vi tror är enklare att arbeta med. Liksom på personkortet har det förkortats och omgrupperats. Även vid användande av detta flöde gör du dokumentutskrifter från knappen Dokument på verktygsraden. Det tidigare grundflödet Företag, Säljstöd finns kvar i systemet. Om du önskar att ha det som grundflöde kan du välja det under menyvalet Inställningar Egna inställningar - Registerkort. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

19 Förändringarna som gjorts på företagskortet motsvarar i stort sett dem på personkortet, se ovan. En annan förändring hanterar emellertid kontaktpersoner, se nästa avsnitt. Kontaktperson 1 och 2 Vi har gjort det möjligt att särskilja dem som du lägger in som kontaktperson 1 och kontaktperson 2 på företagskortet. Detta gör det möjligt att adressera även massutskick och wordbrev till någon av dessa personer. Du har också möjlighet att lägga till alla som är kopplade som kontaktperson 1 i en lista. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

20 När du ska göra dessa utskick utgår du ifrån en lista över företag och markerar de företag som du vill göra utskick till. Du väljer antingen etiketter eller massbrev under Skriv ut på verktygsraden i listan över företag. Om du väljer t ex massbrev får du fram nedanstående bild. Vid det andra fältet, Attention, kan du välja vilken av kontaktperson 1 eller 2 som ska stå under företagsnamnet. När du ska lägga till en kontaktperson i en lista över företag väljer du Personer anställda och namn precis som du gjorde tidigare. Du lägger sedan till fältet kontaktpersons rangordning och gör sedan ett urval på antingen nummer ett eller nummer två för att se endast dessa kontaktpersoner i listan över företag. Detta gör också att företaget endast visas en gång i listan. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

21 Försäkringsuppgifter på företagskortet Försäkringsuppgifter på företagskortet har omformats med fler inmatningsmöjligheter. Du kan nu mata in flera olika alternativa tjänstepensioner, planenliga pensioner, valcentraler etc. Eftersom du nu kan välja olika tjänstepensionsplaner att koppla in på de anställda måste du i fortsättningen koppla uppgifterna mellan företaget och den anställde från denna flik via knappen Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

22 Pensionsutredning Beräkning av allmän pension Efter avstämningar mot Försäkringskassans prognoshantering har vissa modifieringar gjorts i programmets beräkning av allmän pension. Pensionsgrundande lön Försäkringskassan kommer i framtiden inte att leverera atp-poäng för personer födda 1954 och senare. De kommer istället att leverera pensionsgrundande inkomst d v s lönen efter avdrag av pensionsavgiften. Detta medför att vi ändrat i inmatningsfönstret Lönehistorik (både i Pensionsutredning och i Pensionsuppgifter i personkortet) såtillvida att det numera finns markeringsfält där du kan tala om att den inmatade lönen är den pensionsmedförande lönen. Om du markerar att en lön är den pensionsmedförande lönen kommer inte pensionsavgiften att räknas av. Lägger du in den verkliga lönen ska pensionsavgiften räknas av vid beräkning av pensionen. Premiebestämd tjänstepension samt privat pension Vissa anpassningar har gjorts i dessa beräkningar med syfte att nå likformighet i prognoshanteringen mellan olika premiebestämda förmåner. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

23 Hantering av kryssval Under Försäkringar finns numera möjlighet att ange om en försäkring är ett s k kryssval samt vilket tjänstepensionsområde som då är aktuellt för försäkringen. Genom att använda dessa kan förmånen presenteras under aktuell beteckning i pensionsutredningen. Planenliga tjänstepensioner och kryssval Vi har numera i samtliga premiebestämda planenliga tjänstepensioner lagt in valet ingen beräkning av xx. Detta innebär att om du importerat en försäkring som avser exempelvis individuellt val i PFA, så kan du använda dig av den importerade försäkringen genom att välja PFA i kryssval enligt ovan och i tjänstepensionsfönstret välja ingen beräkning av enligt nedan. Tjänstepension SAF-LO Vid beräkning av tjänstepension SAF-LO räknas i vissa fall fram ett STP-fribrev utifrån en schablon. Denna schablon är nu ändrad på grund av att AMF Pension tilldelat återbäring till alla privatanställda arbetare som var kunder hos AMF Pension före 1996 och omfattas av STP eller övergångsregler. Den totala återbäringen som tilldelats är 34,8 miljarder kronor. Detta innebär att det schablonberäknade kapitalet höjs med 33 %. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

24 Massändring av försäkringar i PU Vi har nu infört en funktion i PU som gör att du kan ändra flera försäkringar på en gång. Du kan exempelvis ändra utbetalningsår, inbetalning till, ränta/inflation för samtliga berörda försäkringar vid exempelvis lägre pensionsålder. De försäkringar som du har beräknat förmån för räknas då om i förhållande till den nya utbetalningstiden, räntan etc. Ta exempelvis fram fältet Utbetalas från och markera de försäkringar som ska ändras Högerklicka på rubriken Utbetalas från och välj massuppdatera Utbetalas från Mata in önskad startålder och spara genom att trycka på disketten Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

25 Försäkringarna räknas då om att utbetalas från den valda åldern,. OBS för att beräkning ska ske måste det finnas en premie eller/och kapital inmatat i försäkringarna. Om det endast finns ett belopp i fältet årlig utbetalning sker ingen omräkning. Övriga ändringar i försäkringar i PU I försäkringstyp Sjuk/olycksfall kan du nu ange att försäkringen endast gäller arbetstid. Om du har markerat att försäkringen endast gäller arbetstid, anges detta på utskrifterna. Kapitalpension (version 3.45) I Pensionsutredning har vi lagt till fältet Kapitalpension Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

26 Om du markerar att en K-försäkring är en Kapitalpension, kommer vid förmånsberäkningen avkastningsskatten att beräknas med samma procentsats som för P-försäkringar. Kapitalpensionen redovisas på utskrifterna som k-försäkring, på utskrifterna Försäkring och Försäkring (liggande) redovisas de som K(p). Startålder på efterlevandeförsäkringar (version 3.45) Fältet start vid X år har införts. I detta fält anger du den ålder som personen ska ha uppnått för att efterlevandeskyddet ska börja gälla. Överföring av livförsäkringar till PU (version 3.45) Vid överföring av försäkringar från Livförsäkring till Pensionsutredning kan du nu välja att få förmånerna på försäkringarna beräknade samt bli uppmärksammad på om du exempelvis tar över en efterlevandepension utan att någon förmånstagare är inmatad. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

27 I Förmånsrutan uppe till höger finns det flera alternativ att välja. 1. Beräkna inte åp-förmån, då beräknas ingen förmån (d v s såsom tidigare). 2. Beräkna alltid åp-förmån, vid val av detta alternativ beräknas alltid en åp-förmån i pensionsutredningen även när det finns en årlig förmån (importerad eller inmatad i försäkringen). 3. Beräkna åp-förmån om förmåns saknas, då räknas förmån fram endast om det inte finns någon importerad/inmatad förmån i försäkringen. Vid val av alternativ 2 eller 3 krävs att det finns premie och/eller kapital i försäkringen. Vid val av alternativet Beräkna ep-förmån, beräknar programmet en schablonmässig ep-förmån utifrån ep-kapital och antal utbetalningsår. Varning Vid överföring av en efterlevandepension där du inte har angett någon förmånstagare och/eller en ålderspension utan förmån kommer följande varningstext upp. Förenklat flöde För att göra det enklare att hitta bland sidorna i Pensionsutredning har flödet förkortats med avseende på planenliga tjänstepensioner. Nu visas endast det valda avtalet. Det arbetssätt som vi Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

28 i första hand rekommenderar är att du matar in denna uppgift på fliken Pensionsuppgifter på personkortet. Givetvis går det att även mata in denna uppgift i Pensionsutredning på fliken Grundläggande uppgifter. Utskrifter Listutskrifter I version 3.45 införde vi listutskrifterna. I denna version kan du få månadsbelopp även på dessa utskrifter. Ålderspension, lista Sjukförmåner, lista Efterlevandepension, lista I dessa utskrifter redovisas varje inmatad försäkring för sig och längst ner på utskriften redovisas försäkringarnas kapital. Listutskrifterna finns både för ålder-, sjuk- och efterlevandepension. De befintliga utskrifterna finns naturligtvis kvar. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

29 Försäkringssammanställning (stående) Vi har lagt till datumfält för kapitalen även i den stående försäkringssammanställningen. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

30 Livförsäkring Kapitalpension I försäkringsguiden och på fliken Grunduppgifter finns nu möjlighet att ange om en försäkring är en kapitalpension. Provisioner Du kan numera fördela provisioner till provisionstagare som ett fast belopp. Ange att provisionsandelen är 0 % och mata in den aktuella provisionen. Provisionslistor En mycket efterlängtad teknisk nydaning har gett möjlighet att på samma lista visa provisionsuppgifter som provisionstagare och provisionsbelopp samt försäkringsuppgifter som försäkringsbolag och försäkringsnummer. Menyalternativet Listor Livförsäkringar Provisionslista med provisionstagare har därför kunnat förstärkas med fler och bättre uppgifter. Provisionssammanställning Provisionssammanställningen på användarkortet har justerats så att det framgår från vilket försäkringsbolag som provisionen utbetalats. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

31 Beståndsfilsimport Icke-kund Inställningen Personer och företag som nyregistreras via Beståndsfilsimport skall betraktas som icke-kund har tillkommit. Bakgrunden till denna inställning är följande: Om skötselfullmakt finns för en person som har haft tidigare anställningar än den befintliga, kan försäkringar som en tidigare arbetsgivare är försäkringstagare på bli importerade. Den tidigare arbetsgivaren blir upplagd som ett nytt företag, trots att du inte har några affärsrelationer med denna. Om du markerar detta val kommer företaget inte att synas i företagslistan, det betraktas som en icke-kund. Däremot kommer du att se företaget på livförsäkringen. På kortet Import under företag och personer finns möjlighet att manuellt markera om företaget/personen är en icke-kund. Kapitalpension Uppgift om kapitalpension ingår numera i beståndsfilsspecifikationen och kommer att kunna importeras när försäkringsbolagen levererar uppgiften. Omarbetat registerkort, schemaläggning m m (version 3.45) Registerkortet för Beståndsfilsimport har ändrats och förbättrats. Det du kommer märka först är att numera är Importera direkt förstahandsval, istället för som tidigare Förhandsgranska. Om du önskar att importera via förhandsgranskning finns dock valet i flödet under Importera, se flödet på bilden. Dialogerna för att Importera direkt och Förhandsgranska har fått ett nytt utseende. En anledning till ombearbetningen är att du numera har möjlighet att importera flera försäkringar på en gång. Du kan alltså slippa att göra Beståndsfilsimport vid upprepade tillfällen. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

32 Om du ska importera en fil väljer du först Importera en fil, vill du importera flera filer väljer du alternativet Importera flera filer. Det tredje alternativet Hämta från försäkringsbolag gäller liksom tidigare endast SEB Trygg Liv. När du har valt ut önskade beståndsfiler verkställer du importen genom att klicka på knappen Importera. Du kan vidare schemalägga dina importer. Genom att skapa en schemalagd kalenderhändelse kan du låta systemet regelbundet och automatiskt importera de beståndsfiler som finns i en bestämd mapp som du väljer ut. Slutligen kan nämnas att det i flödet under Resultat finns tre nya listor som visar alla vid importen nyregistrerade försäkringar, personer och företag. Dessa tre listor tror vi kommer underlätta för dig när du vill undersöka resultatet av importen. Läs även hjälptexterna där utförligare information om ovanstående nyheter återfinns. Massberäkning, PU Massberäkning av Pensionsutredning har förbättrats genom att ett särskilt registerkort har skapats. Efter att du har genomfört en massberäkning visas detta kort där den genomförda beräkningen sammanfattas. Likaså har vi på detta registerkort lagt till funktionalitet som gör det möjligt för dig att skriva ut samtliga massberäkningars resultatsammanställningar på en gång. Du kan också e-posta alla sammanställningar till samtliga kunders på en gång. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

33 Webb Person Val av pensionsutredningar Du kan nu markera vilka pensionsutredningar som ska publiceras direkt på fliken Webbuppgifter. På bilden visas gjorda pensionsutredningar i den nedre listan. Mer pensionsberäkningsfunktionalitet (version 3.45) Webb Person har utvecklats och fått fler funktioner. På startsidan finns nu valet Pension. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

34 Vid val av alternativet Pension kommer följande sida fram: Här redovisas ålder-, sjuk-, och efterlevandepensionsgrafer. Vid val av länken Sammanställning siffror visas en pensionsredovisning i siffror. Denna redovisning finns för samtliga pensionstyper. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

35 Sammanställningar Som exempel på skriftliga redovisningar visas Sjukförmåner siffror. Till höger om ålderspensionsgrafen, se bild på föregående sida, finns dessutom 2 länkar. 1. Sammanställning och simulering 2. Uppnå pensionsnivå med sparande Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Din guide till Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Februari 2012 Innehåll Innehållsförteckning START AV PROGRAMMET... 4 REGISTRERA EN NY VILLA... 4 Registrera en villa via fastighetsutdrag...

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Visma Skatt. Privat 2007/2008

Visma Skatt. Privat 2007/2008 Visma Skatt Privat 2007/2008 Tjugoandra utgåvan (november 2007) Visma Spcs levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Visma Spcs har rätt att vid behov göra förbättringar och/eller

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Start 1-1 Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB 1-1 Några grunder 1-1 Öppna företag 1-2 Installera företag från säkerhetskopia 1-3 Min sida 1-5 Logga in för personligt anpassad information

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling...

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... Handledning Innehåll Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... 4 2 Programmets uppbyggnad... 5 2.1 Programöversikt...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Visma Skatt 2010/2011 1 Planera för dina och företagets skatter 1 De viktigaste funktionerna i programmet 1 Detaljerad information i hjälpsystemet 3 Hjälp direkt på bildskärmen 3 Elektronisk

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.4 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.2 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer