Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni 2005"

Transkript

1 Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni 2005 I denna version av programmet har vi satt dig som användare i fokus vi har lagt stor vikt vid just användarvänligheten. Vi har jobbat vidare med designen med bland annat ny färgsättning och nya ikoner, något som du märker direkt när du startar systemet. Vi har rensat upp i listor och menyer och sett över ordval och nomenklatur. Sådant som inte används så ofta har flyttats längre in i systemet och vanliga funktioner och viktig information har lyfts fram. Sammantaget tror vi att den nya designen kommer att underlätta ditt arbete i programmet och göra det lättare att hitta. För att konkretisera detta arbete ytterligare vill vi nämna förenklade flöden på person- och företagskort, förbättrad integration mellan Säljstöd och blanketten för Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter samt fler och bättre listor. Vi har prioriterat din kommunikation med kunden och gjort förändringar vad gäller inmatning i noteringar, sms- och e-posthanteringen. Kalendern har omarbetats en del med bland annat nya flikar i händelserna, och du har nu möjlighet att tala om vilka av dina kollegor som ska få ta del av den. Vårens stora nyheter på produktsidan i Försäkring är Massberäkning av pensionsutredningar samt en mycket kompetent integration mellan Säljstöd och webben. Med Massberäkning kan du på några minuter göra pensionsutredningar för flera hundra personer samtidigt. Dessutom får du pensionsutredningarna publicerade på webben (bäst), eller e-postade till varje kund (nästan lika bra). Integrationen mellan Säljstöd och webb med funktionen Webb Person har förstärkts kraftigt under våren. Det finns mycket att läsa om denna längre fram i nyhetsbrevet, men vi vill särskilt betona att kunden på ett lättfattligt sätt får tillgång till mycket information och bra arbetsredskap för egna simuleringar. Vi rekommenderar att du läser igenom nyhetsbrevet innan du börjar jobba i programmet! Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 1(40)

2 Nyheter i Capitex Säljstöd Försäkring ver 4.0 juni Design...4 Allmänt...6 Fältval i relationslistor...6 E-post...7 Noteringar...8 Kalender...9 Kalenderhjälp bredvid alla datumfält...9 SMS...10 Import...11 Wordkoppling...12 Person...13 Familjeekonomi, Rådgivarstöd, Enklare löneinmatning...15 Lönerevision/Skapa ny lön från lista...16 Snabbgranskning...16 Företag...18 Kontaktperson 1 och Försäkringsuppgifter på företagskortet...21 Pensionsutredning...22 Beräkning av allmän pension...22 Pensionsgrundande lön...22 Premiebestämd tjänstepension samt privat pension...22 Hantering av kryssval...23 Planenliga tjänstepensioner och kryssval...23 Tjänstepension SAF-LO...23 Massändring av försäkringar i PU...24 Överföring av livförsäkringar till PU (version 3.45)...26 Förenklat flöde...27 Utskrifter...28 Livförsäkring...30 Kapitalpension...30 Provisioner...30 Provisionslistor...30 Provisionssammanställning...30 Beståndsfilsimport...31 Icke-kund...31 Kapitalpension...31 Omarbetat registerkort, schemaläggning mm (version 3.45)...31 Massberäkning, PU...32 Webb Person...33 Val av pensionsutredningar...33 Mer pensionsberäkningsfunktionalitet (version 3.45)...33 Sakförsäkring...37 Premie/Stockpremie...37 Provisioner...38 Provisionslistor...38 Provisionssammanställning...38 Sakunderlag...38 Egendom...38 Inställning BKL-varning...38 Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 2(40)

3 Fond...38 Provisioner...39 Provisionslistor...39 Inställningar...39 Ny logotyphantering...39 Kortkommandon...40 Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 3(40)

4 Design I version 4.0 har vi förändrat layouten genomgående i programmet. Den är anpassad till Windows XP och följer inställningarna som du har gjort för din dator. Tydligast blir förändringarna om du har Windows XP på din dator men du märker även stora förändringar om du har Windows 2000 eller NT. Vi har gått igenom menyerna och kortat ner dessa samt bytt ut samtliga ikoner i menyerna, i navigationen och på korten. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 4(40)

5 Listorna har vi också förändrat för att de ska bli lättare och tydligare att arbeta i. En ny personlista kan se ut så här. Snabbmenyerna har vi gått igenom och förkortat för att du ska ha det som är aktuellt lätt tillgängligt. Vi har bland annat lagt till Ny och Hämta under menyalternativet Utför och vissa funktioner, som är lite mer ovanliga, finner du endast i högerklicksmenyerna. Vi har noterat att det inte alltid har varit tydligt vilken lista som är framme på skärmen och vi har därför nere till höger i listan lagt ikonen för det som visas som en bakgrundsbild. Registerkorten har förändrats med ikoner och färger och vi har också förändrat inmatningen på vissa kort. Läs mer om detta under respektive rubrik i detta nyhetsbrev. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 5(40)

6 Allmänt Fältval i relationslistor För att kunna möta önskemålet att kunna lägga till de flesta fält i alla listor, har vi förändrat sättet du lägger till fält i relationslistorna, d v s de små listorna som visas inne på registerkorten. När du väljer att lägga till fält i en relationslista fungerar det som när du lägger till fält i en vanlig lista. Du får fram det stora fältträdet till höger i listan. Funktionen når du genom att högerklicka på kolumnrubriken och väljer Lägg till fält. I listan till höger står det överst vilken typ av objekt som visas i listan. På bilden är det personer. Är det fler än en typ av objekt kan det t ex stå företag, personer. Det är då både företag och personer som ska samsas i samma lista och det är de fält som är gemensamma för de båda objekttyperna som visas i listan över vilka fält som det går att lägga till. Fältlistan är i bokstavsordning både när det gäller rubriker och under rubrikerna dess fält. Före fältnamnen är det en mindre ruta där det är en symbol som talar om vilken typ av fält som det är som läggs till. står för alfanumeriskt fält d v s bokstäver och siffror kan anges i fältet. numeriskt fält d v s endast siffror kan anges i fältet. kryssruta d v s en ruta som du kan bocka för. Ja eller Nej står det i listan. En listaruta där du kan välja mellan olika alternativ. Ett datumfält där du kan ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 6(40)

7 E-post Vi har ändrat flödet för e-post för att du ska se de bifogade filerna tydligare. Du har dock kvar de tidigare listorna över mottagare och i vilka journaler som e-postbrevet visas, men du får klicka på plustecknet till vänster om e-post för att se dem. För att du ska kunna se e-postadressen till den eller dem du ska skicka till, har vi lagt till denna information efter namnet. E-postmallar Vi har byggt in stöd för att kunna hantera avancerade e-postmallar. Om du önskar kunna skicka mer avancerade e-brev från Säljstöd, ta kontakt med Capitex för en genomgång hur vi kan hjälpa dig med dina önskemål. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 7(40)

8 Noteringar Vi har förenklat och döpt om flikarna i flödet för notering samt stuvat om innehållet så att du har den vanligaste informationen överst i noteringskortet. Vi har öppnat upp datumet för noteringen så att du själv kan ange datum. Du har dock kvar både ändrings- och registreringsdatum under egenskaper för noteringen så att du även kan se när du senast ändrade i noteringen och när du först skapade den. Du har kvar knapparna för namn, tid och datum och vi har kompletterat med en knapp för påminnelse. Påminnelsen skapar en händelse i din kalender och den text som du har skrivit in i noteringen överförs till denna. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 8(40)

9 Kalender Vi har förenklat och döpt om flikarna för alla typer av händelser. Vi har också ändrat i själva händelsen för att informationen ska bli lättare att registrera och att du endast ska se det som du använder oftast. Vi har gjort en egen flik för privata noteringar i händelsen då det har visat sig att dessa inte används särskilt frekvent. När du vill att flera personer ska se händelsen i sin kalender kan du nu välja dem längst ner i listrutan Deltagare. Kalenderhjälp bredvid alla datumfält Till höger om datumfälten på person- och företagskorten har vi lagt till en knapp som förenklar för dig att välja dag. Denna funktion har du tidigare endast nått med tangenttryckningen Ctrl + D. När du klickar på knappen får du fram nedanstående fönster och du väljer datum genom att dubbelklicka på det datum som du vill ha i rutan. Du kan givetvis, precis som tidigare, skriva in nu, idag, nästa vecka etc direkt i datumfältet. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version 4.0 9(40)

10 Sms Vi har förenklat flödet för sms så att du inte ska behöva se den information som du inte använder så ofta. Vi har också ändrat ordningen på inmatningen för att du ska ha det som du använder oftast överst. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

11 Import Vi har utökat funktionaliteten när det gäller importfunktionen. Nu kan du välja om du vill komplettera informationen för ett underobjekt eller skriva över underobjekt som redan har registrerats. Ett exempel på detta är om du har angivit en leveransadress för ett företag och vill ändra den som redan är registrerad. Markera i så fall fältet Ersätt samtliga uppgifter. Vill du att adressen ska läggas till som en ny övrig adress och den gamla ska finnas kvar lämnar du detta fält omarkerat. Vi har också rättat dubblettkontrollen vid import av personer så att dubblettkontrollen slår till även om du har utelämnat bindestreck i de uppgifter som du ska importera. Importen sätter då bindestreck när personnumret sparas i databasen. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

12 Wordkoppling Nu kan du lägga till kontaktperson 1 och 2 för t ex brev som du skriver till företag. När du gör mallar i Word, för företag, väljer du bokmärket kontaktperson 1 eller kontaktperson 2 direkt under företagsuppgifterna. Vi kommer från och med denna version av wordkopplingen endast att göra tester mot Word 2000 och senare versioner. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

13 Person Registerkortet för person har förändrats med den nya layouten men även en del andra nyheter har tillkommit. Bland annat har vi gjort ett nytt flöde som vi tror är enklare att arbeta med eftersom det är kortare och har uppgifterna grupperade på ett mer logiskt sätt. När du använder detta flöde gör du dokumentutskrifter från knappen Dokument på verktygsraden. Från denna rad är det också enkelt att skapa nya pensionsutredningar och maxavsättningar. Det tidigare grundflödet Person, Säljstöd finns kvar i systemet. Om du önskar att ha det som grundflöde kan du välja det under menyvalet Inställningar Egna inställningar - Registerkort. Vi har vidare flyttat registerkortsmenyn från längst till höger i verktygsraden till platsen direkt ovanför flödet. Du väljer i registerkortsmenyn genom att klicka på pil ner till höger om namnet. Förändringen gäller samtliga registerkort. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

14 Vi har sett över vilka knappar som är tillgängliga, t ex har vi nöjt oss med att du kan skicka e-post från verktygsraden och inte bredvid e-postadressfältet. Vi har lagt till en datumknapp till höger om samtliga datumfält för att du ska kunna få fram en kalender. Denna kalender har funnits redan tidigare (Ctrl + D) men vi har funnit att få av våra användare har hittat denna funktion. Du kan numera även registrera makens e-postadress direkt på registerkortet och vi har också öppnat upp fältet för att du ska kunna ändra uppgifterna direkt. En uppdatering görs direkt på motsvarande personkort. Noteringen längst ner på grunduppgifterna sparas direkt som en notering och ingår då också i journalen och syns i snabbgranskningen och på utskriften av noteringarna. När du vill börja på en ny notering klickar du på ny-knappen till höger om inmatningen. Vi har till vänster om noteringsrutan lagt till knappar för att du ska få hjälp med inmatning av handläggarnamn, tid och datum precis på samma sätt som finns på den vanliga noteringsinmatningen. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

15 Familjeekonomi, Rådgivarstöd, Enklare löneinmatning Vi har förenklat handhavandet samt förbättrat integrationen av registrering av löner. Om du är användare av Pensionsutredning har du tillgång till fliken Pensionsuppgifter på personkortet. Det allra enklaste sättet att registrera en ny lön är att du på denna flik anger den nya lönen, dess löneändringsdatum samt klickar på spara-knappen. Tidigare registrerade löner är sparade i listan löner som tidigare. Du kan således fortfarande registrera en lönehistorik. Lönehistoriken har vidare renodlats i enlighet med de synpunkter som vi fick från er i vinterns kundenkät. I linje med förenklingen av löneregistrering ligger de ändringar som har gjorts för att förstärka och förenkla funktionaliteten rörande SFM:s rådgivningsblankett. Numera finns det möjlighet att registrera flera av dessa uppgifter på registreringskortet för personer. Fliken Familjeekonomi har tillkommit för att du enkelt ska kunna registrera familjens ekonomi. För gifta personer kan du registrera båda makarnas uppgifter samtidigt och du kan nå dem från båda makarnas registerkort. Vid skapande av ett nytt rådgivningsdokument föreslås förstås dessa uppgifter. Allmänna uppgifter om rådgivningen såsom riskbenägenhet, placeringshorisont m m finns på den nya fliken Rådgivarstöd. Givetvis föreslås även uppgifter som har registrerats på denna flik vid skapande av ett nytt rådgivningsdokument. Under menyvalet Listor - Personer finns två nya listor som rör familjeekonomi och rådgivarstöd Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

16 Lönerevision/Skapa ny lön från lista För att underlätta arbete med lönerevisioner har vi skapat en funktionalitet som gör det möjligt att registrera nya löner från en personlista. För detta ändamål rekommenderar vi att du arbetar på följande sätt. 1. Välj menyalternativet Listor Personer Lönerevision. 2. Markera de personer som ska få en ny lön. Ska du göra det för alla anställda i ett visst företag hittar du alla enkelt genom att mata in företagets namn i kolumnen Arbetsgivare. 3. Skapa en ny lön för alla markerade personer via höger musknapp - Utför - Ny lön. Nu har det skapats en ny tom löneuppgift för alla personer. Arbeta dig igenom listan på följande sätt: i. Markera en rad och tryck Ctrl + Ä. Mata in lön och löneändringsdatum. Tryck Enter eller Ctrl + S för att spara uppgifterna. ii. Gå till nästa rad. Tips! Om många personers nya löner ska ha samma löneändringsdatum, är det effektivt att använda funktionen massuppdatering som du hittar genom att högerklicka på önskad kolumns rubrik. Snabbgranskning Vi har förändrat snabbgranskningen på person- och företagskorten för att du ska få mer relevant information på respektive flik. Vi har också förändrat utskrifterna så att du får det riktiga kundkortet samt noteringsutskriften när du begär utskrift och inte den som är anpassad för skärmen. Du har nu också möjlighet att direkt från snabbgranskningen lägga upp ny information angående de kontakter som du har haft med kunden. Det gör du genom att klicka på ny knappen längst till vänster i snabbgranskningsfönstret. Du kan då välja mellan att lägga upp ett nytt e- postbrev, en ny händelse, notering eller ett sms. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

17 På noteringsfliken kan du förutom noteringarna välja att få med både händelser, sms, e- postmeddelanden för att få en översikt över vad du har kommunicerat med din kund. På kundkortet ser du allt som du har i din journal i kronologisk ordning. Inställningen för att se sms, e-post och händelser på noteringarna gör du på ett företagskort vid utskriften av noteringar, i dialogrutan Egenskaper för utskriftsdokument. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

18 Företag Även registerkortet för företag har förändrats med den nya layouten och vi har också på detta kort gjort en nytt flöde som vi tror är enklare att arbeta med. Liksom på personkortet har det förkortats och omgrupperats. Även vid användande av detta flöde gör du dokumentutskrifter från knappen Dokument på verktygsraden. Det tidigare grundflödet Företag, Säljstöd finns kvar i systemet. Om du önskar att ha det som grundflöde kan du välja det under menyvalet Inställningar Egna inställningar - Registerkort. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

19 Förändringarna som gjorts på företagskortet motsvarar i stort sett dem på personkortet, se ovan. En annan förändring hanterar emellertid kontaktpersoner, se nästa avsnitt. Kontaktperson 1 och 2 Vi har gjort det möjligt att särskilja dem som du lägger in som kontaktperson 1 och kontaktperson 2 på företagskortet. Detta gör det möjligt att adressera även massutskick och wordbrev till någon av dessa personer. Du har också möjlighet att lägga till alla som är kopplade som kontaktperson 1 i en lista. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

20 När du ska göra dessa utskick utgår du ifrån en lista över företag och markerar de företag som du vill göra utskick till. Du väljer antingen etiketter eller massbrev under Skriv ut på verktygsraden i listan över företag. Om du väljer t ex massbrev får du fram nedanstående bild. Vid det andra fältet, Attention, kan du välja vilken av kontaktperson 1 eller 2 som ska stå under företagsnamnet. När du ska lägga till en kontaktperson i en lista över företag väljer du Personer anställda och namn precis som du gjorde tidigare. Du lägger sedan till fältet kontaktpersons rangordning och gör sedan ett urval på antingen nummer ett eller nummer två för att se endast dessa kontaktpersoner i listan över företag. Detta gör också att företaget endast visas en gång i listan. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

21 Försäkringsuppgifter på företagskortet Försäkringsuppgifter på företagskortet har omformats med fler inmatningsmöjligheter. Du kan nu mata in flera olika alternativa tjänstepensioner, planenliga pensioner, valcentraler etc. Eftersom du nu kan välja olika tjänstepensionsplaner att koppla in på de anställda måste du i fortsättningen koppla uppgifterna mellan företaget och den anställde från denna flik via knappen Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

22 Pensionsutredning Beräkning av allmän pension Efter avstämningar mot Försäkringskassans prognoshantering har vissa modifieringar gjorts i programmets beräkning av allmän pension. Pensionsgrundande lön Försäkringskassan kommer i framtiden inte att leverera atp-poäng för personer födda 1954 och senare. De kommer istället att leverera pensionsgrundande inkomst d v s lönen efter avdrag av pensionsavgiften. Detta medför att vi ändrat i inmatningsfönstret Lönehistorik (både i Pensionsutredning och i Pensionsuppgifter i personkortet) såtillvida att det numera finns markeringsfält där du kan tala om att den inmatade lönen är den pensionsmedförande lönen. Om du markerar att en lön är den pensionsmedförande lönen kommer inte pensionsavgiften att räknas av. Lägger du in den verkliga lönen ska pensionsavgiften räknas av vid beräkning av pensionen. Premiebestämd tjänstepension samt privat pension Vissa anpassningar har gjorts i dessa beräkningar med syfte att nå likformighet i prognoshanteringen mellan olika premiebestämda förmåner. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

23 Hantering av kryssval Under Försäkringar finns numera möjlighet att ange om en försäkring är ett s k kryssval samt vilket tjänstepensionsområde som då är aktuellt för försäkringen. Genom att använda dessa kan förmånen presenteras under aktuell beteckning i pensionsutredningen. Planenliga tjänstepensioner och kryssval Vi har numera i samtliga premiebestämda planenliga tjänstepensioner lagt in valet ingen beräkning av xx. Detta innebär att om du importerat en försäkring som avser exempelvis individuellt val i PFA, så kan du använda dig av den importerade försäkringen genom att välja PFA i kryssval enligt ovan och i tjänstepensionsfönstret välja ingen beräkning av enligt nedan. Tjänstepension SAF-LO Vid beräkning av tjänstepension SAF-LO räknas i vissa fall fram ett STP-fribrev utifrån en schablon. Denna schablon är nu ändrad på grund av att AMF Pension tilldelat återbäring till alla privatanställda arbetare som var kunder hos AMF Pension före 1996 och omfattas av STP eller övergångsregler. Den totala återbäringen som tilldelats är 34,8 miljarder kronor. Detta innebär att det schablonberäknade kapitalet höjs med 33 %. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

24 Massändring av försäkringar i PU Vi har nu infört en funktion i PU som gör att du kan ändra flera försäkringar på en gång. Du kan exempelvis ändra utbetalningsår, inbetalning till, ränta/inflation för samtliga berörda försäkringar vid exempelvis lägre pensionsålder. De försäkringar som du har beräknat förmån för räknas då om i förhållande till den nya utbetalningstiden, räntan etc. Ta exempelvis fram fältet Utbetalas från och markera de försäkringar som ska ändras Högerklicka på rubriken Utbetalas från och välj massuppdatera Utbetalas från Mata in önskad startålder och spara genom att trycka på disketten Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

25 Försäkringarna räknas då om att utbetalas från den valda åldern,. OBS för att beräkning ska ske måste det finnas en premie eller/och kapital inmatat i försäkringarna. Om det endast finns ett belopp i fältet årlig utbetalning sker ingen omräkning. Övriga ändringar i försäkringar i PU I försäkringstyp Sjuk/olycksfall kan du nu ange att försäkringen endast gäller arbetstid. Om du har markerat att försäkringen endast gäller arbetstid, anges detta på utskrifterna. Kapitalpension (version 3.45) I Pensionsutredning har vi lagt till fältet Kapitalpension Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

26 Om du markerar att en K-försäkring är en Kapitalpension, kommer vid förmånsberäkningen avkastningsskatten att beräknas med samma procentsats som för P-försäkringar. Kapitalpensionen redovisas på utskrifterna som k-försäkring, på utskrifterna Försäkring och Försäkring (liggande) redovisas de som K(p). Startålder på efterlevandeförsäkringar (version 3.45) Fältet start vid X år har införts. I detta fält anger du den ålder som personen ska ha uppnått för att efterlevandeskyddet ska börja gälla. Överföring av livförsäkringar till PU (version 3.45) Vid överföring av försäkringar från Livförsäkring till Pensionsutredning kan du nu välja att få förmånerna på försäkringarna beräknade samt bli uppmärksammad på om du exempelvis tar över en efterlevandepension utan att någon förmånstagare är inmatad. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

27 I Förmånsrutan uppe till höger finns det flera alternativ att välja. 1. Beräkna inte åp-förmån, då beräknas ingen förmån (d v s såsom tidigare). 2. Beräkna alltid åp-förmån, vid val av detta alternativ beräknas alltid en åp-förmån i pensionsutredningen även när det finns en årlig förmån (importerad eller inmatad i försäkringen). 3. Beräkna åp-förmån om förmåns saknas, då räknas förmån fram endast om det inte finns någon importerad/inmatad förmån i försäkringen. Vid val av alternativ 2 eller 3 krävs att det finns premie och/eller kapital i försäkringen. Vid val av alternativet Beräkna ep-förmån, beräknar programmet en schablonmässig ep-förmån utifrån ep-kapital och antal utbetalningsår. Varning Vid överföring av en efterlevandepension där du inte har angett någon förmånstagare och/eller en ålderspension utan förmån kommer följande varningstext upp. Förenklat flöde För att göra det enklare att hitta bland sidorna i Pensionsutredning har flödet förkortats med avseende på planenliga tjänstepensioner. Nu visas endast det valda avtalet. Det arbetssätt som vi Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

28 i första hand rekommenderar är att du matar in denna uppgift på fliken Pensionsuppgifter på personkortet. Givetvis går det att även mata in denna uppgift i Pensionsutredning på fliken Grundläggande uppgifter. Utskrifter Listutskrifter I version 3.45 införde vi listutskrifterna. I denna version kan du få månadsbelopp även på dessa utskrifter. Ålderspension, lista Sjukförmåner, lista Efterlevandepension, lista I dessa utskrifter redovisas varje inmatad försäkring för sig och längst ner på utskriften redovisas försäkringarnas kapital. Listutskrifterna finns både för ålder-, sjuk- och efterlevandepension. De befintliga utskrifterna finns naturligtvis kvar. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

29 Försäkringssammanställning (stående) Vi har lagt till datumfält för kapitalen även i den stående försäkringssammanställningen. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

30 Livförsäkring Kapitalpension I försäkringsguiden och på fliken Grunduppgifter finns nu möjlighet att ange om en försäkring är en kapitalpension. Provisioner Du kan numera fördela provisioner till provisionstagare som ett fast belopp. Ange att provisionsandelen är 0 % och mata in den aktuella provisionen. Provisionslistor En mycket efterlängtad teknisk nydaning har gett möjlighet att på samma lista visa provisionsuppgifter som provisionstagare och provisionsbelopp samt försäkringsuppgifter som försäkringsbolag och försäkringsnummer. Menyalternativet Listor Livförsäkringar Provisionslista med provisionstagare har därför kunnat förstärkas med fler och bättre uppgifter. Provisionssammanställning Provisionssammanställningen på användarkortet har justerats så att det framgår från vilket försäkringsbolag som provisionen utbetalats. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

31 Beståndsfilsimport Icke-kund Inställningen Personer och företag som nyregistreras via Beståndsfilsimport skall betraktas som icke-kund har tillkommit. Bakgrunden till denna inställning är följande: Om skötselfullmakt finns för en person som har haft tidigare anställningar än den befintliga, kan försäkringar som en tidigare arbetsgivare är försäkringstagare på bli importerade. Den tidigare arbetsgivaren blir upplagd som ett nytt företag, trots att du inte har några affärsrelationer med denna. Om du markerar detta val kommer företaget inte att synas i företagslistan, det betraktas som en icke-kund. Däremot kommer du att se företaget på livförsäkringen. På kortet Import under företag och personer finns möjlighet att manuellt markera om företaget/personen är en icke-kund. Kapitalpension Uppgift om kapitalpension ingår numera i beståndsfilsspecifikationen och kommer att kunna importeras när försäkringsbolagen levererar uppgiften. Omarbetat registerkort, schemaläggning m m (version 3.45) Registerkortet för Beståndsfilsimport har ändrats och förbättrats. Det du kommer märka först är att numera är Importera direkt förstahandsval, istället för som tidigare Förhandsgranska. Om du önskar att importera via förhandsgranskning finns dock valet i flödet under Importera, se flödet på bilden. Dialogerna för att Importera direkt och Förhandsgranska har fått ett nytt utseende. En anledning till ombearbetningen är att du numera har möjlighet att importera flera försäkringar på en gång. Du kan alltså slippa att göra Beståndsfilsimport vid upprepade tillfällen. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

32 Om du ska importera en fil väljer du först Importera en fil, vill du importera flera filer väljer du alternativet Importera flera filer. Det tredje alternativet Hämta från försäkringsbolag gäller liksom tidigare endast SEB Trygg Liv. När du har valt ut önskade beståndsfiler verkställer du importen genom att klicka på knappen Importera. Du kan vidare schemalägga dina importer. Genom att skapa en schemalagd kalenderhändelse kan du låta systemet regelbundet och automatiskt importera de beståndsfiler som finns i en bestämd mapp som du väljer ut. Slutligen kan nämnas att det i flödet under Resultat finns tre nya listor som visar alla vid importen nyregistrerade försäkringar, personer och företag. Dessa tre listor tror vi kommer underlätta för dig när du vill undersöka resultatet av importen. Läs även hjälptexterna där utförligare information om ovanstående nyheter återfinns. Massberäkning, PU Massberäkning av Pensionsutredning har förbättrats genom att ett särskilt registerkort har skapats. Efter att du har genomfört en massberäkning visas detta kort där den genomförda beräkningen sammanfattas. Likaså har vi på detta registerkort lagt till funktionalitet som gör det möjligt för dig att skriva ut samtliga massberäkningars resultatsammanställningar på en gång. Du kan också e-posta alla sammanställningar till samtliga kunders på en gång. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

33 Webb Person Val av pensionsutredningar Du kan nu markera vilka pensionsutredningar som ska publiceras direkt på fliken Webbuppgifter. På bilden visas gjorda pensionsutredningar i den nedre listan. Mer pensionsberäkningsfunktionalitet (version 3.45) Webb Person har utvecklats och fått fler funktioner. På startsidan finns nu valet Pension. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

34 Vid val av alternativet Pension kommer följande sida fram: Här redovisas ålder-, sjuk-, och efterlevandepensionsgrafer. Vid val av länken Sammanställning siffror visas en pensionsredovisning i siffror. Denna redovisning finns för samtliga pensionstyper. Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

35 Sammanställningar Som exempel på skriftliga redovisningar visas Sjukförmåner siffror. Till höger om ålderspensionsgrafen, se bild på föregående sida, finns dessutom 2 länkar. 1. Sammanställning och simulering 2. Uppnå pensionsnivå med sparande Capitex Säljstöd Försäkring Nyhetsbrev juni 2005 version (40)

Manual kontorssida för SkandiaMäklarna. september 2010, revision 1c

Manual kontorssida för SkandiaMäklarna. september 2010, revision 1c Manual kontorssida för SkandiaMäklarna september 2010, revision 1c AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen

Läs mer

Detta är första steget, i vårt arbete, med att göra det ännu enklare att arbeta i Capitex Säljstöd Fastighet.

Detta är första steget, i vårt arbete, med att göra det ännu enklare att arbeta i Capitex Säljstöd Fastighet. Nyheter i Capitex Säljstöd Fastighet ver 4.4 nov 2006 För dig som arbetar med Capitex Säljstöd Fastighet är den största nyheten att vi, väsentligt, har ändrat snabbgranskningen för fastigheter, lokaler,

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Installationstjänst. maj 2011

Installationstjänst. maj 2011 Installationstjänst maj 2011 AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Din guide till. Ändra tillhörighetskoppling

Din guide till. Ändra tillhörighetskoppling Din guide till Ändra tillhörighetskoppling Januari 2013 Innehåll BAKGRUND... 3 Fastighetsutdrag... 3 Koppling objekt - internt företag... 4 Koppling användare - internt företag... 6 KORTKOMMANDON... 8

Läs mer

Databasunderhåll i Säljstöd. Maj 2011

Databasunderhåll i Säljstöd. Maj 2011 Databasunderhåll i Säljstöd Maj 2011 AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Projektmodulen

INFORMATION FRÅN VITEC. Projektmodulen INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide till Projektmodulen I VITEC SÄLJSTÖD MARS 2013 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL:

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd Matchningsutskick via e-post November 2012 Innehåll INLEDNING... 3 VIKTIGT FÖR ATT BILDER OCH LÄNKAR SKA FUNGERA... 4 Varning vid ej överförda objekt... 4 LOGOTYP... 5 Förhandsgranska e-postbrevets utseende...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling

INFORMATION FRÅN VITEC. Exchangekoppling INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide till Exchangekoppling JANUARI 2012 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.3 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.1 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.4 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Boka visning internet

Boka visning internet INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Boka visning internet Handledning MAJ 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Right On Target (ROT) annonsering

Right On Target (ROT) annonsering UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN VITEC VITEC Right On Target (ROT) annonsering Juni 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL:

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.0 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.2 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se VÄXEL 090-15 49 00 FAX 090-15 49 07 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Capifast CRM 6.8 Version [1.0] VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Översikt Vitec Säljstöd Annonsering Hemnet nya priser... 3 Boendekalkyl... 3 Budinställningar Express... 4 Dokument... 7

Översikt Vitec Säljstöd Annonsering Hemnet nya priser... 3 Boendekalkyl... 3 Budinställningar Express... 4 Dokument... 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt Vitec Säljstöd 7.4... 2 Annonsering Hemnet nya priser... 3 Boendekalkyl... 3 Budinställningar Express... 4 Dokument... 7 Kapitalvinstblanketter... 7 Kundkännedom uppdragsgivare

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Online 2.1 Version 1.0 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Intäkter & kostnader. Användarhandledning. Senast ändrad 2012-09-12

Intäkter & kostnader. Användarhandledning. Senast ändrad 2012-09-12 Senast ändrad 2012-09-12 Innehåll INLEDNING... 3 VAD INNEHÅLLER INTÄKTER & KOSTNADER?... 3 VILKA INTÄKTSPOSTER OCH KOSTNADSPOSTER LEVERERAS MED SÄLJSTÖD?... 3 Intäkter... 3 Kostnader... 4 HUR KAN MAN RÄKNA

Läs mer

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare

Din guide till. Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Din guide till Kom igång med Vitec Säljstöd Fastighetsmäklare Februari 2012 Innehåll Innehållsförteckning START AV PROGRAMMET... 4 REGISTRERA EN NY VILLA... 4 Registrera en villa via fastighetsutdrag...

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet Dashboard - en översikt i ekonomisystemet I version 2017.3 möts du av en dashboard, en översikt som ger dig viktig information om vad som är aktuellt i ditt ekonomisystem. Du kan själv välja om du vill

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll Logga ut... 1 Öppna

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order.

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order. Matrix Order Med den kostnadsfria tilläggsmodulen Matrix Order kan du enkelt beställa 2D- och 3D-planritningar samt virtuella visningar från Matrix direkt i Capitex Säljstöd. Välj objekt och bilder att

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre www.planglow.com info@planglow.com Innehåll Label Choices Så här lägger du till en etikett Data Library Så här lägger du till smörgåsinformation Print Centre Så här skriver du ut etiketter Design Centre

Läs mer

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Vård & Omsorg Datum Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Läsa och dokumentera När du loggat in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. 1. Byt sida genom att klicka på fliken

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Schemalagd överföring till marknadsplats

Schemalagd överföring till marknadsplats HANDLEDNING FRÅN VITEC VITEC Schemalagd överföring till marknadsplats VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön

Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Årsbyte och kontrolluppgifter i BL Lön Arbetsgång 1. Registrera först klart alla löner med utbetalningsdatum under 2010 och se till att dessa är registrerade och uppdaterade. 2. Du måste installera version

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

Klara 5.4. Allmänt handhavande. Rev 318

Klara 5.4. Allmänt handhavande. Rev 318 Klara 5.4 Allmänt handhavande Rev 318 Innehåll 1 Inloggning...3 2 Skrivbordet...4 2.1 Navigatorn...4 2.1.1 Nytt objekt från navigatorn...4 2.1.2 Menyraden...5 2.1.3 Verktygsraden...5 2.1.4 Statusraden...5

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Örebro kommun orebro.se Innehåll Öppna kalendern... 1 Vyer... 1 Dagens datum och tid... 2

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Som lärare har man behörighet att skapa egna konferenser i FirstClass förutom de som skapats centralt av skolledning och datagruppen. Man kan sedan välja vilka användare

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Det numeriska tangentbordet

Det numeriska tangentbordet Det numeriska tangentbordet Det finns några fler tangenter än de som vi tidigare tittat på som man kan ha användning för. Vi ska titta lite närmare på dem. Den första tangenten som man bör bekanta sig

Läs mer