SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen"

Transkript

1 SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

2 INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling. Arbetsuppgifterna förändras snabbt och blir mer specialiserade och kräver högre kompetens. En förutsättning för att motorbranschen ska kunna konkurrera och utvecklas är därför att det finns många medarbetare med hög kompetens i branschen. Att löpande och systematiskt arbeta med att utveckla kompetensen inom företaget gagnar kvaliteten på verksamheten och i förlängningen också konkurrenskraften. Europeiska Socialfonden i Sverige (ESF) stödjer projekt som främjar kompetensutveckling. Under perioden satsar Socialfonden i Sverige över 12 miljarder kronor på kompetensutvecklingsprojekt, dels till personer som redan har arbete och dels till dem som står utanför arbetsmarknaden. Till dags dato har över 1300 projekt beviljats stöd från Socialfonden Det finns möjligheter att få flera miljoner kronor för att genomföra en kompetensutvecklingssatsning. Vilken typ av projekt man kan få stöd för, beror på vad för slag av kompetensutvecklingsbehov som det sökande företaget eller företagen har samt vilka krav som ställs i den specifika region där företaget söker stöd. Olika regioner har således olika kravspecifikationer. Både fackföreningar och arbetsgivare i branschen är eniga om att kompetensutveckling är viktigt. MYN, Motorbranschens Yrkesnämnd, och LYN, Lackerarnas Yrkesnämnd, är ett gemensamt samarbete mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund MAF, fackföreningarna IF Metall respektive Svenska Målareförbundet. För att informera företag inom branschen om möjligheten att ansöka om pengar till kompetensutveckling har MYN därför tagit fram denna broschyr. Vi hoppas att den ska inspirera och motivera ert företag att ta chansen att söka pengar för kompetensutveckling av era medarbetare. Motorbranschens Yrkesnämnder Motorbranschens Yrkesnämnder MYN och LYN drivs av Motorbranschens Arbetsgivareförbund, IF Metall samt Svenska målareförbundet. Nämnderna har som mål att det ska finnas yrkeskunnig arbetskraft i branschen. MYN och LYN arbetar aktivt för att förbättra yrkesutbildning och främja vidareutbildning inom motorbranschen. I verksamheten ingår att anordna slutprov för gymnasieelever och utfärda internationellt giltiga certifikat och yrkesdiplom. Lärarfortbildning är en annan viktig del av verksamheten. I nämndernas uppdrag ligger också att sprida information om branschens yrken och arbetsuppgifter samt att följa utbildningsfrågorna inom EU. Ett annat viktigt uppdrag är att understödja att det bedrivs kompetensutveckling på företagen. Nämndernas verksamhet regleras i yrkesutbildnings- och kompetensutvecklingsavtal mellan parterna. Läs mer om MYN:s verksamhet på VAD ÄR KOMPETENSUTVECKLING? Om kompetens Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder kompetens tillräcklig skicklighet eller behörighet. Det innebär att kompetens alltid står i relation till en uppgift eller ett uppdrag. Den som har hög kompetens som bussförare kan samtidigt ha låg kompetens som bussmekaniker. Därför är det missvisande att tala om människor som kompetenta eller inkompetenta i största allmänhet. För att ha kompetens att utföra en uppgift måste man ha teoretiska kunskaper i ämnet och skicklighet att omsätta dessa i praktiken. Man måste också ha motivation och självförtroende att utföra uppgiften. Om kompetensutveckling Precis som kompetens är mer än formell utbildning och teoretisk kunskap så är kompetensutveckling mer än deltagande i kurser och utbildningar. Den formella utbildningen är endast toppen på ett isberg av kompetensuppbyggnad. Huvuddelen av en människas kompetensutveckling äger rum efter att hon lämnat skolan och gått ut i arbetslivet. Även om en del av den fortsatta kompetensutvecklingen kan ske genom vuxenutbildning och fortbildningskurser så är det just i arbetet som den viktigaste utvecklingen äger rum. Kompetensutveckling handlar om att varje medarbetare utifrån sina förutsättningar och behov ska få möjlighet att förbättra sina teoretiska och praktiska kunskaper, sin vilja och sitt mod. Det är skillnad på kunskaper och kompetens. Grundläggande kunskaper som att läsa och skriva skaffar vi oss i skolan. Mer specialiserade kunskaper får vi när vi utbildar oss till ett yrke. För att bli kompetent i sitt yrke måste man ha förmåga att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Detta fordrar erfarenhet, motivation och självförtroende. I takt med att arbetsuppgifter förändras måste kompetensen utvecklas. Den som var en mycket kompetent bilmekaniker för 15 år sedan är knappast en kompetent mekaniker idag om han eller hon inte sett till att löpande skaffa sig nya kunskaper och färdigheter. Att jobba med kompetensutveckling är att säkerställa att alla medarbetare har de kunskaper, de färdigheter, den motivation och det självförtroende som krävs för att de ska kunna göra ett bra jobb. Hur tänker chefen? Vilken typ av kompetens vill du att alla som söker jobb hos er ska ha? Yvonne Persélius Personalchef Svenska Bil. Öppen för att vidareutveckla sin egen yrkesprofessionalism, pålitlig, flexibel, ansvarstagande, serviceminded och samarbetsvillig. Detta sammantaget blir en bra bas att bygga vidare på. Företaget å andra sidan måste kunna erbjuda en kultur där man förvaltar kompetensen och där man kan lära av varandra. Jörgen Larsson Servicemarknadschef Möller Bil Personlighetsmässigt handlar det om att ha en kundvänlig attityd eftersom vi arbetar i ett serviceföretag. De företag inom motorbranschen som har en bra servicenivå är dem som har en chans att lyckas. 2 3

3 4 VARFÖR SATSA PÅ KOMPETENSUTVECKLING? Kompetensutveckling är av avgörande betydelse för motorbranschen fortlevnad. Företagen har ett grundläggande intresse av, och ansvar för, att kompetensbehovet hos de anställda fortlöpande tillgodoses. Individen har också ett eget ansvar för sin kompetensutveckling. Som medarbetare bör man regelbundet utvärdera vilka kunskapsbehov man har och hur behoven skulle kunna tillfredställas. Medarbetare har också ett ansvar för att kompetensen förvaltas och används på rätt sätt. Varför kompetensutveckling i motorbranschen? Det råder brist på yrkesutbildad personal på flera svenska orter Arbetsuppgifterna blir mer specialiserade och kräver högre kompetens En förutsättning för att motorbranschen ska kunna konkurrera och utvecklas är att det finns många medarbetare med hög kompetens. HUR KAN KOMPETENSUTVECKLING I MOTORBRANSCHEN SE UT? Urban Magnusson, VD RM Bilservice: Vi vill att våra medarbetare ska förstå att det arbete de utför är viktigt. På RM Bilservice i Stockholm arbetar man kontinuerligt med kompetensutveckling för att vidmakthålla en hög kompetens inom verksamheten. För att kunna arbeta med moderna bilar måste de anställda hela tiden uppdatera sin kompetens. Men det handlar också om att ge de anställda en högre status. Att öka deras motivation, samt ge dem insikt om att vi satsar på dem och arbetet som de utför är viktigt, säger Urban Magnusson, VD RM Bilservice. Utbildningarna som genomförs sträcker sig över många områden. En kategori är märkesanknutna utbildningar för olika bilmärken, en annan kategori är lagstadgade kurser för att kunna utföra vissa typer av uppdrag på bilen ex. rörande airbag eller AC. Dessutom erbjuder RM Bilservice kurser i miljö där man bl.a. lär sig att hantera avfall, obligatorisk brandutbildning samt frivillig förstahjälpenkurs. Kurser som är knutna till specifika befattningar behandlar ämnen som ekonomi, juridik och ledarskap. Kurserna sker på plats eller hos en extern kursleverantör. Vissa kurser behöver bara genomföras en gång per anställd, andra behöver genomföras kontinuerligt. Vi håller ögonen öppna hela tiden efter bra kurser och så fort det dyker upp något lämpligt så anmäler vi oss. Och kurserna har vi verkligen tjänat in. Personalen kan efter slutförd kurs utföra sitt arbete snabbare och bättre, samtidigt kan vi som företag erbjuda fler tjänster, avslutar Urban Magnusson. 5

4 SÖKA EKONOMISKT STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING GENOM ESF Om ESF Europeiska Socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Det övergripande målet för Socialfonden är ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Under perioden satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa människor i Sverige att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att företräda Socialfonden i Sverige. För närvarande har myndigheten cirka 130 medarbetare på åtta regionkontor runtom i landet med huvudkontor i Stockholm och Falun. 6 Mats Abelin, utbildningschef på Volvo Personvagnar: Resultatet är en högre kompetens hos medarbetarna och en ökad kundnöjdhet På Volvo Personvagnar har man under lång tid kontinuerligt arbetat med kompetensutveckling. Företaget har totalt för alla Volvohandlare ca utbildningsdagar per år och utbildningarna sker året runt. I första hand utbildas personalen i den senaste tekniken för att hålla sig uppdaterad med den kontinuerliga utvecklingen. Detta sker i form av en serviceutbildning där både bilvård och bilskadehantering ingår. Utbildningen tar 1-3 dagar och på grund av den avancerade teknik som krävs sker utbildningen på plats hos Volvo Personvagnar. De senaste åren har det verkligen hänt mycket inom bilbranschen. Den tekniska utvecklingen går bara snabbare och snabbare. Det är därför viktigt att våra mekaniker hänger med i den utvecklingen med konsekvensen att de kan diagnostisera bilarna på ett korrekt sätt så att kunderna blir nöjda, säger Mats Abelin, utbildningschef på Volvo Personvagnar. Förutom den tekniska utbildningen utbildas personalen även i så kallade mjuka frågor, en utbildning i säljande service som syftar till att kunna erbjuda kunden fler tjänster under sitt besök. På det sättet skapar Volvo ett helhetstänk kring sin service och antalet besök kan elimineras vilket underlättar för kunden. Resultatet av våra kompetenssatsningar är en ökad kompetens hos våra mekaniker och en större kundnöjdhet. Jag är övertygad om att personalens spetskompetens är avgöran de. Det är den bästa personalen som kommer att vinna kundkriget, säger Mats Abelin. Volvo Personvagnar erbjuder även alla yrkestekniska gymnasiala utbildningar att få hyra en utbildningsbil. Utbildningsbilen ingår då i den fordonstekniska utbildningen och bidrar till att förbereda mekanikerna inför sitt framtida arbete. Ju mer förberedda eleverna är när de kommer ut i arbetslivet desto bättre är det. Då minskar inskolningen på arbetsplatsen och de kan snabbare leverera, avslutar Mats Abelin. 7

5 Michael Abraham, VD SBR: Kompetensutveckling är en långsiktig investering som ger direkt effekt. På SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund, har man under en tid varit inne i en process för att söka stöd genom ESF. Bakgrunden till ansökan är att förbundet såg att det fanns ett behov av utbildning bland medlemmarnas anställda. Ny teknik utvecklas kontinuer ligt i bildemonteringsbranschen och det är viktigt att följa med i den utvecklingen och lära sig nytt. På SBR anser man dessutom att kompetens är en långsiktig investering. Att söka ekonomiskt stöd genom ESF var därför ett naturligt steg. Att söka stöd och sedan få det beviljat kan vara ett sätt att komma igång med sin kompetensutveckling, att komma över tröskeln, säger Michael Abraham, VD för Sverige s Bilskrotares Riksförbund. Sex tips från Patrick Ärlemalm, EU-stödskonsult och VD på Amledo & Co 1. Vad är viktigaste faktorerna för att man ska få stöd? Det är viktigt att tänka på att det kompetensutvecklingsprojekt man planerar stämmer överens med Socialfondens mål. Man måste också tolka ansökningskriterierna vid en specifik ansökningsomgång rätt, så att man inte slösar resurser på att ta fram en ansökan som inte blir beviljad. Det är också nödvändigt att göra en grundlig analys av affärsnyttan med den kompetenssatsning som man ska genomföra. 2. Något annat som är viktigt att tänka på? Att ansökan är fullständig och har väl underbyggda argument för varför Socialfonden ska satsa på dina kompetenshöjande åtgärder. Fonden prioriterar de ansökningar som ökar företagets konkurrenskraft, speciellt om det tillhör en bransch eller region som är utsatt för strukturförändringar. 3. Vad ska man akta sig för? Att tro att det är ett lättköpt EU-bidrag som inte kräver en stor egen insats. Socialfonden vill istället premiera ett väl utfört arbete som leder fram till lärande mål och som ökar företagets konkurrenskraft. 4. Hur mycket pengar kan man få? Socialfonden prioriterar större projekt där flera företag och partners samarbetar, i första hand regionalt. Det finns möjligheter att få flera miljoner kronor för att genomföra en kompetensutvecklingssatsning, och hundratusentals kronor för att genomföra en för undersökning av företagets kompetensutvecklingsbehov samt hur kompetensen motsvarar kraven på marknaden. Den typ av utbildning som SBR sökte stöd för har utformats på lite olika sätt i deras olika regioner och ansökningarna har skett stegvis. Först ut är deras södra region. Här har man genomfört det första steget, förstudie, som tog ca 3 månader. I detta steg undersöktes vilka behov som fanns och hur dessa stämmer överens med ESF:s mål i den regionen. Därefter ansökte SBR om stöd för genomförande, vilket beviljades efter 6 månader. Nästa steg är själva genomförandet av kompetensutvecklingen som består i att medlemmarnas personal kommer att delta i en utbildning om den senaste tekniken inom bildemontering. I flera av SBR:s regioner gör man nu en förstudie samt ansöker om stöd för genomförande. Sju olika typer av utbildningar kommer totalt att genomföras, däribland kurser i jämställdhet, sälj och ledarskap. Michael Abraham är övertygad om värdet av kompetensutveckling. Fördelarna är många. Det är viktigt att man förstår att man måste utbilda sig själv och sina medarbetare även om man är ett litet företag. Annars har man ingen chans att slå sig fram i branschen. Och om vi tillsammans med bilbranschen höjer våra kompetenser kan vi förstå varandra bättre och öka samverkan. Att kompetensutveckla ger ju också direkt effekt. Om man utbildar idag kan man imorgon se resultat i form av att personalen kan omvandla sina kunskaper i praktiken, fortsätter Michael Abraham. Det rådet Michael Abraham skulle vilja ge till andra företag som söker stöd genom ESF är att man noga ska tänka igenom syftet med kompetensutvecklingen och att man har ett tydligt motiv från start till mål. Det är därför nödvändigt att man ställer sig frågorna: Hur kan företaget ha nytta av den nya kompetensen och hur kan det utvecklas genom den? 5. Kan man som enskilt företag söka stöd eller måste flera företag gå samman? Det är inte ett måste men ESF:s riktlinjer säger att de prioriterar satsningar av större projekt. Det kan gälla en satsning för ett stort företag eller för flera mindre företag som samarbetar. 6. Vilka typer av projekt kan man få stöd för? Det är individuellt och beror på vad det sökande företaget eller företagen har för kompetensutvecklingsbehov. Innan man söker stöd för genomförande gör de sökande en förstudie för att se vilket behov som finns. I denna studie kartläggs vilken kompetens man vill satsa på och varför. Studien bifogas sedan i ansökan om stöd till genomförande. På det sättet bestäms vilket projekt som de sökande ska söka stöd för. 8 9

6 Tidpunkt för ansökan EFS tar emot ansökningar i omgångar. En ansökningsomgång innebär att man under en viss tidsperiod kan lämna in ansökan om stöd till ett projekt. Aktuella uppgifter om vilka ansökningsomgångar som pågår finns på ESF:s svenska webbplats Här står bland annat vad projektet ska handla om, vilka som kan söka och tidtabellen för ansökningsprocessen. Villkor för ansökan EFS vill ha din ansökan senast den dag som anges i respektive ansökningsomgång. Ansökan ska bland annat innehålla; 1. En beskrivning av projektet inklusive aktivitets- och tidsplan samt en projektbudget uppdelat på aktivitet. 2. Typ av utgifter Kriterier för projekt Stödet går i första hand till projekt som omfattar kompetensutvecklingssatsningar för deltagare från flera arbetsplatser, men detta är inte ett krav. Oavsett om det är ett företag eller flera företag som går samman och söker, är det alltid ett företag som äger projektet och är mottagare av stödet. Det innebär bland annat att det företaget är ansvarig för att projektet genomförs enligt gällande regelverk samt att budget och tidsplan hålls. Företaget redovisar projektets utlägg för Svenska ESF-rådet och stödet betalas ut i efter hand. Alla fakturaunderlag ska därför stå i det ansvariga företagets namn. Deltagarna i projektet ska vara anställda eller egna företagare och projektet ska antingen: underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas öka kunskapen i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas I utvärderingen av ansökningar väger ESF bland annat in hur projekten tar hänsyn till fyra kriterier när de genomförs. Kriterierna varierar i relevans för varje ansökningsomgång. De fyra kriterierna ska säkerställa att socialfonden bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning. Kriterierna är att projekten ska främja: lärande miljöer, vilket innebär att lärandet inte ska stanna hos individen utan spridas och utveckla hela organisationen. Satsningen på kompetensutveckling ska vara långsiktig och det ska finnas ett system för hur man tar hand om kunskaperna innovativ verksamhet, vilket handlar om att man ska identifiera problem och hitta bra lösningar på dem inom kompetensutvecklingsområdet samverkan, vilket innebär att samverkan mellan företag och institutioner gällande kompetensutveckling lyfts fram strategiskt påverkansarbete, vilket handlar om att man inte bara ska ta hand om kunskapen utan även föra kunskapen vidare till andra företag och branscher i syfte att kunna påverka sin bransch och omvärld 3. Beräkningsunderlag Det är inte möjligt att söka som individ. Det är alltid din organisation eller ditt företag som ska stå bakom ansökan. I ansökan lämnas uppgift om vilken organisation som ska vara projektägare. Den ska ansvara för projektet, både innehållsmässigt och ekonomiskt. Var gör man ansökan? Du kan ansöka direkt via ESF:s internettjänst Projektrummet via ESF:s webbplats. För att kunna använda Projektrummet måste du ha ett användarkonto. Om du inte har ett sedan tidigare, kan du skapa det i Projektrummet. För mer information På EFS:s webbplats kan du läsa mer om vad ansökan ska innehålla och hur du går till väga när du ansöker. Om du har några andra frågor eller idéer, kontakta ESF-rådet i din region. Kontaktuppgifter hittar du på

7 bilproffs.se ifmetall.se transportgruppen.se ANDRA INFORMATIONSKÄLLOR Naturliga samtalspartners för den som söker mer information eller behöver mer hjälp för att komma igång är Transportgruppen, IF Metall och MYN. Kontakta oss gärna lokalt eller centralt. transportgruppen.se ifmetall.se För information om MYN:s verksamhet besök bilproffs.se. 12

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Inledning I rapporten Fackföreningen och den fulla sysselsättningen till LO-kongressen 1951 presenterade Gösta Rehn

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer