SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen"

Transkript

1 SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

2 INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling. Arbetsuppgifterna förändras snabbt och blir mer specialiserade och kräver högre kompetens. En förutsättning för att motorbranschen ska kunna konkurrera och utvecklas är därför att det finns många medarbetare med hög kompetens i branschen. Att löpande och systematiskt arbeta med att utveckla kompetensen inom företaget gagnar kvaliteten på verksamheten och i förlängningen också konkurrenskraften. Europeiska Socialfonden i Sverige (ESF) stödjer projekt som främjar kompetensutveckling. Under perioden satsar Socialfonden i Sverige över 12 miljarder kronor på kompetensutvecklingsprojekt, dels till personer som redan har arbete och dels till dem som står utanför arbetsmarknaden. Till dags dato har över 1300 projekt beviljats stöd från Socialfonden Det finns möjligheter att få flera miljoner kronor för att genomföra en kompetensutvecklingssatsning. Vilken typ av projekt man kan få stöd för, beror på vad för slag av kompetensutvecklingsbehov som det sökande företaget eller företagen har samt vilka krav som ställs i den specifika region där företaget söker stöd. Olika regioner har således olika kravspecifikationer. Både fackföreningar och arbetsgivare i branschen är eniga om att kompetensutveckling är viktigt. MYN, Motorbranschens Yrkesnämnd, och LYN, Lackerarnas Yrkesnämnd, är ett gemensamt samarbete mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund MAF, fackföreningarna IF Metall respektive Svenska Målareförbundet. För att informera företag inom branschen om möjligheten att ansöka om pengar till kompetensutveckling har MYN därför tagit fram denna broschyr. Vi hoppas att den ska inspirera och motivera ert företag att ta chansen att söka pengar för kompetensutveckling av era medarbetare. Motorbranschens Yrkesnämnder Motorbranschens Yrkesnämnder MYN och LYN drivs av Motorbranschens Arbetsgivareförbund, IF Metall samt Svenska målareförbundet. Nämnderna har som mål att det ska finnas yrkeskunnig arbetskraft i branschen. MYN och LYN arbetar aktivt för att förbättra yrkesutbildning och främja vidareutbildning inom motorbranschen. I verksamheten ingår att anordna slutprov för gymnasieelever och utfärda internationellt giltiga certifikat och yrkesdiplom. Lärarfortbildning är en annan viktig del av verksamheten. I nämndernas uppdrag ligger också att sprida information om branschens yrken och arbetsuppgifter samt att följa utbildningsfrågorna inom EU. Ett annat viktigt uppdrag är att understödja att det bedrivs kompetensutveckling på företagen. Nämndernas verksamhet regleras i yrkesutbildnings- och kompetensutvecklingsavtal mellan parterna. Läs mer om MYN:s verksamhet på VAD ÄR KOMPETENSUTVECKLING? Om kompetens Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder kompetens tillräcklig skicklighet eller behörighet. Det innebär att kompetens alltid står i relation till en uppgift eller ett uppdrag. Den som har hög kompetens som bussförare kan samtidigt ha låg kompetens som bussmekaniker. Därför är det missvisande att tala om människor som kompetenta eller inkompetenta i största allmänhet. För att ha kompetens att utföra en uppgift måste man ha teoretiska kunskaper i ämnet och skicklighet att omsätta dessa i praktiken. Man måste också ha motivation och självförtroende att utföra uppgiften. Om kompetensutveckling Precis som kompetens är mer än formell utbildning och teoretisk kunskap så är kompetensutveckling mer än deltagande i kurser och utbildningar. Den formella utbildningen är endast toppen på ett isberg av kompetensuppbyggnad. Huvuddelen av en människas kompetensutveckling äger rum efter att hon lämnat skolan och gått ut i arbetslivet. Även om en del av den fortsatta kompetensutvecklingen kan ske genom vuxenutbildning och fortbildningskurser så är det just i arbetet som den viktigaste utvecklingen äger rum. Kompetensutveckling handlar om att varje medarbetare utifrån sina förutsättningar och behov ska få möjlighet att förbättra sina teoretiska och praktiska kunskaper, sin vilja och sitt mod. Det är skillnad på kunskaper och kompetens. Grundläggande kunskaper som att läsa och skriva skaffar vi oss i skolan. Mer specialiserade kunskaper får vi när vi utbildar oss till ett yrke. För att bli kompetent i sitt yrke måste man ha förmåga att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Detta fordrar erfarenhet, motivation och självförtroende. I takt med att arbetsuppgifter förändras måste kompetensen utvecklas. Den som var en mycket kompetent bilmekaniker för 15 år sedan är knappast en kompetent mekaniker idag om han eller hon inte sett till att löpande skaffa sig nya kunskaper och färdigheter. Att jobba med kompetensutveckling är att säkerställa att alla medarbetare har de kunskaper, de färdigheter, den motivation och det självförtroende som krävs för att de ska kunna göra ett bra jobb. Hur tänker chefen? Vilken typ av kompetens vill du att alla som söker jobb hos er ska ha? Yvonne Persélius Personalchef Svenska Bil. Öppen för att vidareutveckla sin egen yrkesprofessionalism, pålitlig, flexibel, ansvarstagande, serviceminded och samarbetsvillig. Detta sammantaget blir en bra bas att bygga vidare på. Företaget å andra sidan måste kunna erbjuda en kultur där man förvaltar kompetensen och där man kan lära av varandra. Jörgen Larsson Servicemarknadschef Möller Bil Personlighetsmässigt handlar det om att ha en kundvänlig attityd eftersom vi arbetar i ett serviceföretag. De företag inom motorbranschen som har en bra servicenivå är dem som har en chans att lyckas. 2 3

3 4 VARFÖR SATSA PÅ KOMPETENSUTVECKLING? Kompetensutveckling är av avgörande betydelse för motorbranschen fortlevnad. Företagen har ett grundläggande intresse av, och ansvar för, att kompetensbehovet hos de anställda fortlöpande tillgodoses. Individen har också ett eget ansvar för sin kompetensutveckling. Som medarbetare bör man regelbundet utvärdera vilka kunskapsbehov man har och hur behoven skulle kunna tillfredställas. Medarbetare har också ett ansvar för att kompetensen förvaltas och används på rätt sätt. Varför kompetensutveckling i motorbranschen? Det råder brist på yrkesutbildad personal på flera svenska orter Arbetsuppgifterna blir mer specialiserade och kräver högre kompetens En förutsättning för att motorbranschen ska kunna konkurrera och utvecklas är att det finns många medarbetare med hög kompetens. HUR KAN KOMPETENSUTVECKLING I MOTORBRANSCHEN SE UT? Urban Magnusson, VD RM Bilservice: Vi vill att våra medarbetare ska förstå att det arbete de utför är viktigt. På RM Bilservice i Stockholm arbetar man kontinuerligt med kompetensutveckling för att vidmakthålla en hög kompetens inom verksamheten. För att kunna arbeta med moderna bilar måste de anställda hela tiden uppdatera sin kompetens. Men det handlar också om att ge de anställda en högre status. Att öka deras motivation, samt ge dem insikt om att vi satsar på dem och arbetet som de utför är viktigt, säger Urban Magnusson, VD RM Bilservice. Utbildningarna som genomförs sträcker sig över många områden. En kategori är märkesanknutna utbildningar för olika bilmärken, en annan kategori är lagstadgade kurser för att kunna utföra vissa typer av uppdrag på bilen ex. rörande airbag eller AC. Dessutom erbjuder RM Bilservice kurser i miljö där man bl.a. lär sig att hantera avfall, obligatorisk brandutbildning samt frivillig förstahjälpenkurs. Kurser som är knutna till specifika befattningar behandlar ämnen som ekonomi, juridik och ledarskap. Kurserna sker på plats eller hos en extern kursleverantör. Vissa kurser behöver bara genomföras en gång per anställd, andra behöver genomföras kontinuerligt. Vi håller ögonen öppna hela tiden efter bra kurser och så fort det dyker upp något lämpligt så anmäler vi oss. Och kurserna har vi verkligen tjänat in. Personalen kan efter slutförd kurs utföra sitt arbete snabbare och bättre, samtidigt kan vi som företag erbjuda fler tjänster, avslutar Urban Magnusson. 5

4 SÖKA EKONOMISKT STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING GENOM ESF Om ESF Europeiska Socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Det övergripande målet för Socialfonden är ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Under perioden satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa människor i Sverige att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att företräda Socialfonden i Sverige. För närvarande har myndigheten cirka 130 medarbetare på åtta regionkontor runtom i landet med huvudkontor i Stockholm och Falun. 6 Mats Abelin, utbildningschef på Volvo Personvagnar: Resultatet är en högre kompetens hos medarbetarna och en ökad kundnöjdhet På Volvo Personvagnar har man under lång tid kontinuerligt arbetat med kompetensutveckling. Företaget har totalt för alla Volvohandlare ca utbildningsdagar per år och utbildningarna sker året runt. I första hand utbildas personalen i den senaste tekniken för att hålla sig uppdaterad med den kontinuerliga utvecklingen. Detta sker i form av en serviceutbildning där både bilvård och bilskadehantering ingår. Utbildningen tar 1-3 dagar och på grund av den avancerade teknik som krävs sker utbildningen på plats hos Volvo Personvagnar. De senaste åren har det verkligen hänt mycket inom bilbranschen. Den tekniska utvecklingen går bara snabbare och snabbare. Det är därför viktigt att våra mekaniker hänger med i den utvecklingen med konsekvensen att de kan diagnostisera bilarna på ett korrekt sätt så att kunderna blir nöjda, säger Mats Abelin, utbildningschef på Volvo Personvagnar. Förutom den tekniska utbildningen utbildas personalen även i så kallade mjuka frågor, en utbildning i säljande service som syftar till att kunna erbjuda kunden fler tjänster under sitt besök. På det sättet skapar Volvo ett helhetstänk kring sin service och antalet besök kan elimineras vilket underlättar för kunden. Resultatet av våra kompetenssatsningar är en ökad kompetens hos våra mekaniker och en större kundnöjdhet. Jag är övertygad om att personalens spetskompetens är avgöran de. Det är den bästa personalen som kommer att vinna kundkriget, säger Mats Abelin. Volvo Personvagnar erbjuder även alla yrkestekniska gymnasiala utbildningar att få hyra en utbildningsbil. Utbildningsbilen ingår då i den fordonstekniska utbildningen och bidrar till att förbereda mekanikerna inför sitt framtida arbete. Ju mer förberedda eleverna är när de kommer ut i arbetslivet desto bättre är det. Då minskar inskolningen på arbetsplatsen och de kan snabbare leverera, avslutar Mats Abelin. 7

5 Michael Abraham, VD SBR: Kompetensutveckling är en långsiktig investering som ger direkt effekt. På SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund, har man under en tid varit inne i en process för att söka stöd genom ESF. Bakgrunden till ansökan är att förbundet såg att det fanns ett behov av utbildning bland medlemmarnas anställda. Ny teknik utvecklas kontinuer ligt i bildemonteringsbranschen och det är viktigt att följa med i den utvecklingen och lära sig nytt. På SBR anser man dessutom att kompetens är en långsiktig investering. Att söka ekonomiskt stöd genom ESF var därför ett naturligt steg. Att söka stöd och sedan få det beviljat kan vara ett sätt att komma igång med sin kompetensutveckling, att komma över tröskeln, säger Michael Abraham, VD för Sverige s Bilskrotares Riksförbund. Sex tips från Patrick Ärlemalm, EU-stödskonsult och VD på Amledo & Co 1. Vad är viktigaste faktorerna för att man ska få stöd? Det är viktigt att tänka på att det kompetensutvecklingsprojekt man planerar stämmer överens med Socialfondens mål. Man måste också tolka ansökningskriterierna vid en specifik ansökningsomgång rätt, så att man inte slösar resurser på att ta fram en ansökan som inte blir beviljad. Det är också nödvändigt att göra en grundlig analys av affärsnyttan med den kompetenssatsning som man ska genomföra. 2. Något annat som är viktigt att tänka på? Att ansökan är fullständig och har väl underbyggda argument för varför Socialfonden ska satsa på dina kompetenshöjande åtgärder. Fonden prioriterar de ansökningar som ökar företagets konkurrenskraft, speciellt om det tillhör en bransch eller region som är utsatt för strukturförändringar. 3. Vad ska man akta sig för? Att tro att det är ett lättköpt EU-bidrag som inte kräver en stor egen insats. Socialfonden vill istället premiera ett väl utfört arbete som leder fram till lärande mål och som ökar företagets konkurrenskraft. 4. Hur mycket pengar kan man få? Socialfonden prioriterar större projekt där flera företag och partners samarbetar, i första hand regionalt. Det finns möjligheter att få flera miljoner kronor för att genomföra en kompetensutvecklingssatsning, och hundratusentals kronor för att genomföra en för undersökning av företagets kompetensutvecklingsbehov samt hur kompetensen motsvarar kraven på marknaden. Den typ av utbildning som SBR sökte stöd för har utformats på lite olika sätt i deras olika regioner och ansökningarna har skett stegvis. Först ut är deras södra region. Här har man genomfört det första steget, förstudie, som tog ca 3 månader. I detta steg undersöktes vilka behov som fanns och hur dessa stämmer överens med ESF:s mål i den regionen. Därefter ansökte SBR om stöd för genomförande, vilket beviljades efter 6 månader. Nästa steg är själva genomförandet av kompetensutvecklingen som består i att medlemmarnas personal kommer att delta i en utbildning om den senaste tekniken inom bildemontering. I flera av SBR:s regioner gör man nu en förstudie samt ansöker om stöd för genomförande. Sju olika typer av utbildningar kommer totalt att genomföras, däribland kurser i jämställdhet, sälj och ledarskap. Michael Abraham är övertygad om värdet av kompetensutveckling. Fördelarna är många. Det är viktigt att man förstår att man måste utbilda sig själv och sina medarbetare även om man är ett litet företag. Annars har man ingen chans att slå sig fram i branschen. Och om vi tillsammans med bilbranschen höjer våra kompetenser kan vi förstå varandra bättre och öka samverkan. Att kompetensutveckla ger ju också direkt effekt. Om man utbildar idag kan man imorgon se resultat i form av att personalen kan omvandla sina kunskaper i praktiken, fortsätter Michael Abraham. Det rådet Michael Abraham skulle vilja ge till andra företag som söker stöd genom ESF är att man noga ska tänka igenom syftet med kompetensutvecklingen och att man har ett tydligt motiv från start till mål. Det är därför nödvändigt att man ställer sig frågorna: Hur kan företaget ha nytta av den nya kompetensen och hur kan det utvecklas genom den? 5. Kan man som enskilt företag söka stöd eller måste flera företag gå samman? Det är inte ett måste men ESF:s riktlinjer säger att de prioriterar satsningar av större projekt. Det kan gälla en satsning för ett stort företag eller för flera mindre företag som samarbetar. 6. Vilka typer av projekt kan man få stöd för? Det är individuellt och beror på vad det sökande företaget eller företagen har för kompetensutvecklingsbehov. Innan man söker stöd för genomförande gör de sökande en förstudie för att se vilket behov som finns. I denna studie kartläggs vilken kompetens man vill satsa på och varför. Studien bifogas sedan i ansökan om stöd till genomförande. På det sättet bestäms vilket projekt som de sökande ska söka stöd för. 8 9

6 Tidpunkt för ansökan EFS tar emot ansökningar i omgångar. En ansökningsomgång innebär att man under en viss tidsperiod kan lämna in ansökan om stöd till ett projekt. Aktuella uppgifter om vilka ansökningsomgångar som pågår finns på ESF:s svenska webbplats Här står bland annat vad projektet ska handla om, vilka som kan söka och tidtabellen för ansökningsprocessen. Villkor för ansökan EFS vill ha din ansökan senast den dag som anges i respektive ansökningsomgång. Ansökan ska bland annat innehålla; 1. En beskrivning av projektet inklusive aktivitets- och tidsplan samt en projektbudget uppdelat på aktivitet. 2. Typ av utgifter Kriterier för projekt Stödet går i första hand till projekt som omfattar kompetensutvecklingssatsningar för deltagare från flera arbetsplatser, men detta är inte ett krav. Oavsett om det är ett företag eller flera företag som går samman och söker, är det alltid ett företag som äger projektet och är mottagare av stödet. Det innebär bland annat att det företaget är ansvarig för att projektet genomförs enligt gällande regelverk samt att budget och tidsplan hålls. Företaget redovisar projektets utlägg för Svenska ESF-rådet och stödet betalas ut i efter hand. Alla fakturaunderlag ska därför stå i det ansvariga företagets namn. Deltagarna i projektet ska vara anställda eller egna företagare och projektet ska antingen: underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas öka kunskapen i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas I utvärderingen av ansökningar väger ESF bland annat in hur projekten tar hänsyn till fyra kriterier när de genomförs. Kriterierna varierar i relevans för varje ansökningsomgång. De fyra kriterierna ska säkerställa att socialfonden bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning. Kriterierna är att projekten ska främja: lärande miljöer, vilket innebär att lärandet inte ska stanna hos individen utan spridas och utveckla hela organisationen. Satsningen på kompetensutveckling ska vara långsiktig och det ska finnas ett system för hur man tar hand om kunskaperna innovativ verksamhet, vilket handlar om att man ska identifiera problem och hitta bra lösningar på dem inom kompetensutvecklingsområdet samverkan, vilket innebär att samverkan mellan företag och institutioner gällande kompetensutveckling lyfts fram strategiskt påverkansarbete, vilket handlar om att man inte bara ska ta hand om kunskapen utan även föra kunskapen vidare till andra företag och branscher i syfte att kunna påverka sin bransch och omvärld 3. Beräkningsunderlag Det är inte möjligt att söka som individ. Det är alltid din organisation eller ditt företag som ska stå bakom ansökan. I ansökan lämnas uppgift om vilken organisation som ska vara projektägare. Den ska ansvara för projektet, både innehållsmässigt och ekonomiskt. Var gör man ansökan? Du kan ansöka direkt via ESF:s internettjänst Projektrummet via ESF:s webbplats. För att kunna använda Projektrummet måste du ha ett användarkonto. Om du inte har ett sedan tidigare, kan du skapa det i Projektrummet. För mer information På EFS:s webbplats kan du läsa mer om vad ansökan ska innehålla och hur du går till väga när du ansöker. Om du har några andra frågor eller idéer, kontakta ESF-rådet i din region. Kontaktuppgifter hittar du på

7 bilproffs.se ifmetall.se transportgruppen.se ANDRA INFORMATIONSKÄLLOR Naturliga samtalspartners för den som söker mer information eller behöver mer hjälp för att komma igång är Transportgruppen, IF Metall och MYN. Kontakta oss gärna lokalt eller centralt. transportgruppen.se ifmetall.se För information om MYN:s verksamhet besök bilproffs.se. 12

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

Tempen på motorbranschen

Tempen på motorbranschen Tempen på motorbranschen Kompetens- och rekryteringsbehov 2011 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 3 200 nyanställningar under tre år Kompetenskrav i dag och 2015 Kompetens- Tempen på motorbranschen

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet Fem exempel Text: Enikö Koch Grafisk form: Emily Ingvarsson Tryck: Repro8 Upplaga: Första 2012 TemaLikabehandling 2012 ISBN: 978-91-87051-09-8 Distribution:

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Stora arbetsmarknadsdagen 25/9

Stora arbetsmarknadsdagen 25/9 Stora arbetsmarknadsdagen 25/9 Stora Arbetsmarknadsdagen Transportnäringen 25 september 2014 transportgruppen.se En arbetsgivare- och branschorganisation Ingår i Svenskt Näringsliv Organiserar ca 11 000

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3 Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp Redovisning av enkät bland deltagare i grupp vid start av projektperiod i januari. Projektet drivs under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb " som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb  som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Redo för jobb! Redovisning av enkät från grupp 2 hösten 2009 av projekt under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 1 Lärcentrum Västra Vux driver

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. 1 (7) Datum 2014-01-22 Förvaltningschef Cecilia Lejon 0410-73 30 95, 0708-817 144 cecilia.lejon@trelleborg.se Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. Enligt kommunens reglemente

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2)

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) 10 och 14 februari 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo.

Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo. Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo.com Om oss Professionell utformning av EU-ansökningar för projektfinansiering

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005 Gruppens förväntningar på dagarna Att skapa klarhet över AMN uppgift Att använda gruppens kompetens Att skapa konkret handlingsplanen som kan

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen.

Yrkesintroduktion. Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Yrkesintroduktion Yrkesintroduktion Framtagen av Industriarbetsgivarna, GS facket för skogs- trä- och grafisk bransch samt TMF Trä- och Möbelföretagen. Det här är något helt annat än att lära samma sak

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv.

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguide Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguiden är ett självinstruerande verktyg som leder

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer