SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen"

Transkript

1 SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

2 INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling. Arbetsuppgifterna förändras snabbt och blir mer specialiserade och kräver högre kompetens. En förutsättning för att motorbranschen ska kunna konkurrera och utvecklas är därför att det finns många medarbetare med hög kompetens i branschen. Att löpande och systematiskt arbeta med att utveckla kompetensen inom företaget gagnar kvaliteten på verksamheten och i förlängningen också konkurrenskraften. Europeiska Socialfonden i Sverige (ESF) stödjer projekt som främjar kompetensutveckling. Under perioden satsar Socialfonden i Sverige över 12 miljarder kronor på kompetensutvecklingsprojekt, dels till personer som redan har arbete och dels till dem som står utanför arbetsmarknaden. Till dags dato har över 1300 projekt beviljats stöd från Socialfonden Det finns möjligheter att få flera miljoner kronor för att genomföra en kompetensutvecklingssatsning. Vilken typ av projekt man kan få stöd för, beror på vad för slag av kompetensutvecklingsbehov som det sökande företaget eller företagen har samt vilka krav som ställs i den specifika region där företaget söker stöd. Olika regioner har således olika kravspecifikationer. Både fackföreningar och arbetsgivare i branschen är eniga om att kompetensutveckling är viktigt. MYN, Motorbranschens Yrkesnämnd, och LYN, Lackerarnas Yrkesnämnd, är ett gemensamt samarbete mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund MAF, fackföreningarna IF Metall respektive Svenska Målareförbundet. För att informera företag inom branschen om möjligheten att ansöka om pengar till kompetensutveckling har MYN därför tagit fram denna broschyr. Vi hoppas att den ska inspirera och motivera ert företag att ta chansen att söka pengar för kompetensutveckling av era medarbetare. Motorbranschens Yrkesnämnder Motorbranschens Yrkesnämnder MYN och LYN drivs av Motorbranschens Arbetsgivareförbund, IF Metall samt Svenska målareförbundet. Nämnderna har som mål att det ska finnas yrkeskunnig arbetskraft i branschen. MYN och LYN arbetar aktivt för att förbättra yrkesutbildning och främja vidareutbildning inom motorbranschen. I verksamheten ingår att anordna slutprov för gymnasieelever och utfärda internationellt giltiga certifikat och yrkesdiplom. Lärarfortbildning är en annan viktig del av verksamheten. I nämndernas uppdrag ligger också att sprida information om branschens yrken och arbetsuppgifter samt att följa utbildningsfrågorna inom EU. Ett annat viktigt uppdrag är att understödja att det bedrivs kompetensutveckling på företagen. Nämndernas verksamhet regleras i yrkesutbildnings- och kompetensutvecklingsavtal mellan parterna. Läs mer om MYN:s verksamhet på VAD ÄR KOMPETENSUTVECKLING? Om kompetens Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder kompetens tillräcklig skicklighet eller behörighet. Det innebär att kompetens alltid står i relation till en uppgift eller ett uppdrag. Den som har hög kompetens som bussförare kan samtidigt ha låg kompetens som bussmekaniker. Därför är det missvisande att tala om människor som kompetenta eller inkompetenta i största allmänhet. För att ha kompetens att utföra en uppgift måste man ha teoretiska kunskaper i ämnet och skicklighet att omsätta dessa i praktiken. Man måste också ha motivation och självförtroende att utföra uppgiften. Om kompetensutveckling Precis som kompetens är mer än formell utbildning och teoretisk kunskap så är kompetensutveckling mer än deltagande i kurser och utbildningar. Den formella utbildningen är endast toppen på ett isberg av kompetensuppbyggnad. Huvuddelen av en människas kompetensutveckling äger rum efter att hon lämnat skolan och gått ut i arbetslivet. Även om en del av den fortsatta kompetensutvecklingen kan ske genom vuxenutbildning och fortbildningskurser så är det just i arbetet som den viktigaste utvecklingen äger rum. Kompetensutveckling handlar om att varje medarbetare utifrån sina förutsättningar och behov ska få möjlighet att förbättra sina teoretiska och praktiska kunskaper, sin vilja och sitt mod. Det är skillnad på kunskaper och kompetens. Grundläggande kunskaper som att läsa och skriva skaffar vi oss i skolan. Mer specialiserade kunskaper får vi när vi utbildar oss till ett yrke. För att bli kompetent i sitt yrke måste man ha förmåga att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Detta fordrar erfarenhet, motivation och självförtroende. I takt med att arbetsuppgifter förändras måste kompetensen utvecklas. Den som var en mycket kompetent bilmekaniker för 15 år sedan är knappast en kompetent mekaniker idag om han eller hon inte sett till att löpande skaffa sig nya kunskaper och färdigheter. Att jobba med kompetensutveckling är att säkerställa att alla medarbetare har de kunskaper, de färdigheter, den motivation och det självförtroende som krävs för att de ska kunna göra ett bra jobb. Hur tänker chefen? Vilken typ av kompetens vill du att alla som söker jobb hos er ska ha? Yvonne Persélius Personalchef Svenska Bil. Öppen för att vidareutveckla sin egen yrkesprofessionalism, pålitlig, flexibel, ansvarstagande, serviceminded och samarbetsvillig. Detta sammantaget blir en bra bas att bygga vidare på. Företaget å andra sidan måste kunna erbjuda en kultur där man förvaltar kompetensen och där man kan lära av varandra. Jörgen Larsson Servicemarknadschef Möller Bil Personlighetsmässigt handlar det om att ha en kundvänlig attityd eftersom vi arbetar i ett serviceföretag. De företag inom motorbranschen som har en bra servicenivå är dem som har en chans att lyckas. 2 3

3 4 VARFÖR SATSA PÅ KOMPETENSUTVECKLING? Kompetensutveckling är av avgörande betydelse för motorbranschen fortlevnad. Företagen har ett grundläggande intresse av, och ansvar för, att kompetensbehovet hos de anställda fortlöpande tillgodoses. Individen har också ett eget ansvar för sin kompetensutveckling. Som medarbetare bör man regelbundet utvärdera vilka kunskapsbehov man har och hur behoven skulle kunna tillfredställas. Medarbetare har också ett ansvar för att kompetensen förvaltas och används på rätt sätt. Varför kompetensutveckling i motorbranschen? Det råder brist på yrkesutbildad personal på flera svenska orter Arbetsuppgifterna blir mer specialiserade och kräver högre kompetens En förutsättning för att motorbranschen ska kunna konkurrera och utvecklas är att det finns många medarbetare med hög kompetens. HUR KAN KOMPETENSUTVECKLING I MOTORBRANSCHEN SE UT? Urban Magnusson, VD RM Bilservice: Vi vill att våra medarbetare ska förstå att det arbete de utför är viktigt. På RM Bilservice i Stockholm arbetar man kontinuerligt med kompetensutveckling för att vidmakthålla en hög kompetens inom verksamheten. För att kunna arbeta med moderna bilar måste de anställda hela tiden uppdatera sin kompetens. Men det handlar också om att ge de anställda en högre status. Att öka deras motivation, samt ge dem insikt om att vi satsar på dem och arbetet som de utför är viktigt, säger Urban Magnusson, VD RM Bilservice. Utbildningarna som genomförs sträcker sig över många områden. En kategori är märkesanknutna utbildningar för olika bilmärken, en annan kategori är lagstadgade kurser för att kunna utföra vissa typer av uppdrag på bilen ex. rörande airbag eller AC. Dessutom erbjuder RM Bilservice kurser i miljö där man bl.a. lär sig att hantera avfall, obligatorisk brandutbildning samt frivillig förstahjälpenkurs. Kurser som är knutna till specifika befattningar behandlar ämnen som ekonomi, juridik och ledarskap. Kurserna sker på plats eller hos en extern kursleverantör. Vissa kurser behöver bara genomföras en gång per anställd, andra behöver genomföras kontinuerligt. Vi håller ögonen öppna hela tiden efter bra kurser och så fort det dyker upp något lämpligt så anmäler vi oss. Och kurserna har vi verkligen tjänat in. Personalen kan efter slutförd kurs utföra sitt arbete snabbare och bättre, samtidigt kan vi som företag erbjuda fler tjänster, avslutar Urban Magnusson. 5

4 SÖKA EKONOMISKT STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING GENOM ESF Om ESF Europeiska Socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Det övergripande målet för Socialfonden är ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Under perioden satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa människor i Sverige att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att företräda Socialfonden i Sverige. För närvarande har myndigheten cirka 130 medarbetare på åtta regionkontor runtom i landet med huvudkontor i Stockholm och Falun. 6 Mats Abelin, utbildningschef på Volvo Personvagnar: Resultatet är en högre kompetens hos medarbetarna och en ökad kundnöjdhet På Volvo Personvagnar har man under lång tid kontinuerligt arbetat med kompetensutveckling. Företaget har totalt för alla Volvohandlare ca utbildningsdagar per år och utbildningarna sker året runt. I första hand utbildas personalen i den senaste tekniken för att hålla sig uppdaterad med den kontinuerliga utvecklingen. Detta sker i form av en serviceutbildning där både bilvård och bilskadehantering ingår. Utbildningen tar 1-3 dagar och på grund av den avancerade teknik som krävs sker utbildningen på plats hos Volvo Personvagnar. De senaste åren har det verkligen hänt mycket inom bilbranschen. Den tekniska utvecklingen går bara snabbare och snabbare. Det är därför viktigt att våra mekaniker hänger med i den utvecklingen med konsekvensen att de kan diagnostisera bilarna på ett korrekt sätt så att kunderna blir nöjda, säger Mats Abelin, utbildningschef på Volvo Personvagnar. Förutom den tekniska utbildningen utbildas personalen även i så kallade mjuka frågor, en utbildning i säljande service som syftar till att kunna erbjuda kunden fler tjänster under sitt besök. På det sättet skapar Volvo ett helhetstänk kring sin service och antalet besök kan elimineras vilket underlättar för kunden. Resultatet av våra kompetenssatsningar är en ökad kompetens hos våra mekaniker och en större kundnöjdhet. Jag är övertygad om att personalens spetskompetens är avgöran de. Det är den bästa personalen som kommer att vinna kundkriget, säger Mats Abelin. Volvo Personvagnar erbjuder även alla yrkestekniska gymnasiala utbildningar att få hyra en utbildningsbil. Utbildningsbilen ingår då i den fordonstekniska utbildningen och bidrar till att förbereda mekanikerna inför sitt framtida arbete. Ju mer förberedda eleverna är när de kommer ut i arbetslivet desto bättre är det. Då minskar inskolningen på arbetsplatsen och de kan snabbare leverera, avslutar Mats Abelin. 7

5 Michael Abraham, VD SBR: Kompetensutveckling är en långsiktig investering som ger direkt effekt. På SBR, Sveriges Bilskrotares Riksförbund, har man under en tid varit inne i en process för att söka stöd genom ESF. Bakgrunden till ansökan är att förbundet såg att det fanns ett behov av utbildning bland medlemmarnas anställda. Ny teknik utvecklas kontinuer ligt i bildemonteringsbranschen och det är viktigt att följa med i den utvecklingen och lära sig nytt. På SBR anser man dessutom att kompetens är en långsiktig investering. Att söka ekonomiskt stöd genom ESF var därför ett naturligt steg. Att söka stöd och sedan få det beviljat kan vara ett sätt att komma igång med sin kompetensutveckling, att komma över tröskeln, säger Michael Abraham, VD för Sverige s Bilskrotares Riksförbund. Sex tips från Patrick Ärlemalm, EU-stödskonsult och VD på Amledo & Co 1. Vad är viktigaste faktorerna för att man ska få stöd? Det är viktigt att tänka på att det kompetensutvecklingsprojekt man planerar stämmer överens med Socialfondens mål. Man måste också tolka ansökningskriterierna vid en specifik ansökningsomgång rätt, så att man inte slösar resurser på att ta fram en ansökan som inte blir beviljad. Det är också nödvändigt att göra en grundlig analys av affärsnyttan med den kompetenssatsning som man ska genomföra. 2. Något annat som är viktigt att tänka på? Att ansökan är fullständig och har väl underbyggda argument för varför Socialfonden ska satsa på dina kompetenshöjande åtgärder. Fonden prioriterar de ansökningar som ökar företagets konkurrenskraft, speciellt om det tillhör en bransch eller region som är utsatt för strukturförändringar. 3. Vad ska man akta sig för? Att tro att det är ett lättköpt EU-bidrag som inte kräver en stor egen insats. Socialfonden vill istället premiera ett väl utfört arbete som leder fram till lärande mål och som ökar företagets konkurrenskraft. 4. Hur mycket pengar kan man få? Socialfonden prioriterar större projekt där flera företag och partners samarbetar, i första hand regionalt. Det finns möjligheter att få flera miljoner kronor för att genomföra en kompetensutvecklingssatsning, och hundratusentals kronor för att genomföra en för undersökning av företagets kompetensutvecklingsbehov samt hur kompetensen motsvarar kraven på marknaden. Den typ av utbildning som SBR sökte stöd för har utformats på lite olika sätt i deras olika regioner och ansökningarna har skett stegvis. Först ut är deras södra region. Här har man genomfört det första steget, förstudie, som tog ca 3 månader. I detta steg undersöktes vilka behov som fanns och hur dessa stämmer överens med ESF:s mål i den regionen. Därefter ansökte SBR om stöd för genomförande, vilket beviljades efter 6 månader. Nästa steg är själva genomförandet av kompetensutvecklingen som består i att medlemmarnas personal kommer att delta i en utbildning om den senaste tekniken inom bildemontering. I flera av SBR:s regioner gör man nu en förstudie samt ansöker om stöd för genomförande. Sju olika typer av utbildningar kommer totalt att genomföras, däribland kurser i jämställdhet, sälj och ledarskap. Michael Abraham är övertygad om värdet av kompetensutveckling. Fördelarna är många. Det är viktigt att man förstår att man måste utbilda sig själv och sina medarbetare även om man är ett litet företag. Annars har man ingen chans att slå sig fram i branschen. Och om vi tillsammans med bilbranschen höjer våra kompetenser kan vi förstå varandra bättre och öka samverkan. Att kompetensutveckla ger ju också direkt effekt. Om man utbildar idag kan man imorgon se resultat i form av att personalen kan omvandla sina kunskaper i praktiken, fortsätter Michael Abraham. Det rådet Michael Abraham skulle vilja ge till andra företag som söker stöd genom ESF är att man noga ska tänka igenom syftet med kompetensutvecklingen och att man har ett tydligt motiv från start till mål. Det är därför nödvändigt att man ställer sig frågorna: Hur kan företaget ha nytta av den nya kompetensen och hur kan det utvecklas genom den? 5. Kan man som enskilt företag söka stöd eller måste flera företag gå samman? Det är inte ett måste men ESF:s riktlinjer säger att de prioriterar satsningar av större projekt. Det kan gälla en satsning för ett stort företag eller för flera mindre företag som samarbetar. 6. Vilka typer av projekt kan man få stöd för? Det är individuellt och beror på vad det sökande företaget eller företagen har för kompetensutvecklingsbehov. Innan man söker stöd för genomförande gör de sökande en förstudie för att se vilket behov som finns. I denna studie kartläggs vilken kompetens man vill satsa på och varför. Studien bifogas sedan i ansökan om stöd till genomförande. På det sättet bestäms vilket projekt som de sökande ska söka stöd för. 8 9

6 Tidpunkt för ansökan EFS tar emot ansökningar i omgångar. En ansökningsomgång innebär att man under en viss tidsperiod kan lämna in ansökan om stöd till ett projekt. Aktuella uppgifter om vilka ansökningsomgångar som pågår finns på ESF:s svenska webbplats Här står bland annat vad projektet ska handla om, vilka som kan söka och tidtabellen för ansökningsprocessen. Villkor för ansökan EFS vill ha din ansökan senast den dag som anges i respektive ansökningsomgång. Ansökan ska bland annat innehålla; 1. En beskrivning av projektet inklusive aktivitets- och tidsplan samt en projektbudget uppdelat på aktivitet. 2. Typ av utgifter Kriterier för projekt Stödet går i första hand till projekt som omfattar kompetensutvecklingssatsningar för deltagare från flera arbetsplatser, men detta är inte ett krav. Oavsett om det är ett företag eller flera företag som går samman och söker, är det alltid ett företag som äger projektet och är mottagare av stödet. Det innebär bland annat att det företaget är ansvarig för att projektet genomförs enligt gällande regelverk samt att budget och tidsplan hålls. Företaget redovisar projektets utlägg för Svenska ESF-rådet och stödet betalas ut i efter hand. Alla fakturaunderlag ska därför stå i det ansvariga företagets namn. Deltagarna i projektet ska vara anställda eller egna företagare och projektet ska antingen: underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas öka kunskapen i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas I utvärderingen av ansökningar väger ESF bland annat in hur projekten tar hänsyn till fyra kriterier när de genomförs. Kriterierna varierar i relevans för varje ansökningsomgång. De fyra kriterierna ska säkerställa att socialfonden bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning. Kriterierna är att projekten ska främja: lärande miljöer, vilket innebär att lärandet inte ska stanna hos individen utan spridas och utveckla hela organisationen. Satsningen på kompetensutveckling ska vara långsiktig och det ska finnas ett system för hur man tar hand om kunskaperna innovativ verksamhet, vilket handlar om att man ska identifiera problem och hitta bra lösningar på dem inom kompetensutvecklingsområdet samverkan, vilket innebär att samverkan mellan företag och institutioner gällande kompetensutveckling lyfts fram strategiskt påverkansarbete, vilket handlar om att man inte bara ska ta hand om kunskapen utan även föra kunskapen vidare till andra företag och branscher i syfte att kunna påverka sin bransch och omvärld 3. Beräkningsunderlag Det är inte möjligt att söka som individ. Det är alltid din organisation eller ditt företag som ska stå bakom ansökan. I ansökan lämnas uppgift om vilken organisation som ska vara projektägare. Den ska ansvara för projektet, både innehållsmässigt och ekonomiskt. Var gör man ansökan? Du kan ansöka direkt via ESF:s internettjänst Projektrummet via ESF:s webbplats. För att kunna använda Projektrummet måste du ha ett användarkonto. Om du inte har ett sedan tidigare, kan du skapa det i Projektrummet. För mer information På EFS:s webbplats kan du läsa mer om vad ansökan ska innehålla och hur du går till väga när du ansöker. Om du har några andra frågor eller idéer, kontakta ESF-rådet i din region. Kontaktuppgifter hittar du på

7 bilproffs.se ifmetall.se transportgruppen.se ANDRA INFORMATIONSKÄLLOR Naturliga samtalspartners för den som söker mer information eller behöver mer hjälp för att komma igång är Transportgruppen, IF Metall och MYN. Kontakta oss gärna lokalt eller centralt. transportgruppen.se ifmetall.se För information om MYN:s verksamhet besök bilproffs.se. 12

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN. Attraktiv utbildning

BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN. Attraktiv utbildning Motorbranschcollege BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN Attraktiv utbildning MOTORBRANSCHEN Ändrat yrkesinnehåll och stort rekryteringsbehov Motorbranschen kännetecknas av

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013 TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen...

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Sida 2009-03-23 1 (18)

Sida 2009-03-23 1 (18) 2009-03-23 1 (18) Tid Måndagen den 23 mars kl 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Justering Underskrifter Marie-Louise Hilmersson, ordförande (ej 12) Leif Larsson (ordförande

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

Hård konkurrens om 175 miljoner från Europeiska socialfonden

Hård konkurrens om 175 miljoner från Europeiska socialfonden Hård konkurrens om 175 miljoner från Europeiska socialfonden Av 117 sökande får 24 projekt sammanlagt 175 miljoner kronor i EU-stöd från Europeiska socialfonden. Det blev resultatet efter det västsvenska

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Mall för slutrapport av projekt

Mall för slutrapport av projekt 1(10) Promemoria Diarienummer 2010-03-02 2009-3080028 Agneta Nordin 0941-14000 Mall för slutrapport av projekt Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Tempen på motorbranschen

Tempen på motorbranschen Tempen på motorbranschen Kompetens- och rekryteringsbehov 2011 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 3 200 nyanställningar under tre år Kompetenskrav i dag och 2015 Kompetens- Tempen på motorbranschen

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Åland Arbetslösheten, fokus och lagstiftning Trendbrott I den ekonomiska översikten 2015

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2009-10-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i HK Liljeholmen, Övre Norrland, Mellersta Norrland,

Läs mer

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21.

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Bodil Larsson, tfn 13 55 23 Riktlinjer för Kompetensutveckling inkl regler för fritidsstudier Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Syfte Vi ska

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3 Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp Redovisning av enkät bland deltagare i grupp vid start av projektperiod i januari. Projektet drivs under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt av genomförandeprojekt med inriktning "Strategisk satsning för effektivare

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL

Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet FEM EXEMPEL Äldre i arbetslivet Fem exempel Text: Enikö Koch Grafisk form: Emily Ingvarsson Tryck: Repro8 Upplaga: Första 2012 TemaLikabehandling 2012 ISBN: 978-91-87051-09-8 Distribution:

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Tempen på motorbranschen 2016

Tempen på motorbranschen 2016 Tempen på motorbranschen 2016 Denna undersökning syftar till att inhämta underlag avseende reyteringsbehovet inom motorbranschen. Undersökningen består av 15 frågor. Beräknad svarstid ca 5 min. Enkäten

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb " som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb  som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Redo för jobb! Redovisning av enkät från grupp 2 hösten 2009 av projekt under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 1 Lärcentrum Västra Vux driver

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan

Tillväxt Trosa. Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Tillväxt Trosa Kompetensutveckling för småföretag i samverkan Resultat Projekt Tillväxt Trosa har genomförts för att ge småföretagare och deras personal tillgång till högkvalitativ kompetensutveckling.

Läs mer

Stora arbetsmarknadsdagen 25/9

Stora arbetsmarknadsdagen 25/9 Stora arbetsmarknadsdagen 25/9 Stora Arbetsmarknadsdagen Transportnäringen 25 september 2014 transportgruppen.se En arbetsgivare- och branschorganisation Ingår i Svenskt Näringsliv Organiserar ca 11 000

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

TRAPPSTEGET en investering i framtiden

TRAPPSTEGET en investering i framtiden TRAPPSTEGET en investering i framtiden För varje ung människa som i onödan misslyckas med att få tillträde till arbetsmarknaden och i stället hänvisas till rollen som passivt försörjd, går framtida produktionsvärden

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

FONDEN FÖR INRE SÄKERHET Öppen utlysning inom nationellt mål 5.1 Förebygga och bekämpa brott samt specifikt mål 6 Risker och kriser

FONDEN FÖR INRE SÄKERHET Öppen utlysning inom nationellt mål 5.1 Förebygga och bekämpa brott samt specifikt mål 6 Risker och kriser 1 (6) Sekretariatet Fonden för inre säkerhet Datum Diarienr (åberopas) A296.608/2016 FONDEN FÖR INRE SÄKERHET 2014-2020 Öppen utlysning inom nationellt mål 5.1 Förebygga och bekämpa brott samt specifikt

Läs mer

Att kompetensutveckla sig ur en kris

Att kompetensutveckla sig ur en kris Att kompetensutveckla sig ur en kris håll utkik! Stefan Ekenberg Per-Erik Ellström Anna Kapteijn Karolina Parding Lennart Svensson Magnus Stenberg A&O ger ut en reportagebok om varselprojekten skriven

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2010-12-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Norra Mellansverige Genomförande Programområde 2

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på SVERIGE 2016 Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer