LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING"

Transkript

1 LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

2

3 LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

4 Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare och återförsäljare av defibrillatorer ska spåra placeringen av sina defibrillatorer. Den adress som just den här enheten har skickats till har nu registrerats som aktuell spårningsplats. Om enheten finns någon annanstans än på den adress den har skickats till eller om enheten har sålts, givits bort, förlorats, stulits, exporterats, förstörts, kasserats eller om enheten inte har erhållits direkt från Physio-Control ber vi dig antingen ringa samordnaren för enhetsspårning på eller använda en av de frankerade adressändringskorten som finns längst bak i den här bruksanvisningen för att uppdatera den här viktiga spårningsinformationen. Ansvar för information Det åligger kunden att säkerställa att lämpliga personer inom organisationen har tillgång till denna information, inklusive den allmänna säkerhetsinformationen i Avsnitt 1. Textregler I denna bruksanvisning används särskilda typsnitt för att ange etiketter, skärmmeddelanden och röstmeddelanden: Styrande etiketter: VERSALER till exempel PÅ/AV och DEFIBRILLERA. Skärmmeddelanden och röstmeddelanden: KURSIVA VERSALER till exempel ANSLUT ELEKTRODER. Versionshistorik Denna bruksanvisning beskriver LIFEPAK 20 defibrillator/monitorenheter med programvaruversion eller senare. LIFEPAK, FAST-PATCH, DERMA JEL, QUIK-LOOK, QUIK-COMBO och LIFE PATCH är registrerade varumärken som tillhör Physio-Control, Inc. ADAPTIV, CODE-STAT, CODE SUMMARY, REDI-PAK och Shock Advisory System är varumärken som tillhör Physio-Control, Inc. Masimo och LNOP är registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation. EDGE System är ett registrerat varumärke som tillhör Ludlow Technical Products. STERRAD är ett registrerat varumärke som tillhör Advanced Sterilization Products. SPUNGUARD är ett registrerat varumärke som tillhör Kimbery-Clark Worldwide, Inc. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande Physio-Control, Inc. Med ensamrätt. Publicerat den: 12/2008 MIN

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Om automatisk extern defibrillering... viii Om defibrilleringsterapi... viii Om noninvasiv pacing...ix Om SpO2-övervakning... x Om EKG-övervakning... x 1 Säkerhetsinformation Uttryck Allmänna varningar och viktig information Symboler Grundläggande information Inledning Uppackning och inspektion Reglage, indikatorer och anslutningar Område Område Område Byta papper i skrivaren Baksidan Ange patientdata Inställning av larm Hantering av larm Anslutning till strömkälla Användning av växelström Användning av batteriet Batteriets prestanda och livslängd Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc. iii

6 3 Övervakning Övervakning av EKG Varning vid EKG-övervakning Val av EKG-avledning och storlek Justera volymen på systoletonen EKG-övervakning med spadtillbehör Övervakning med EKG-patientkabel Tips för felsökning vid EKG-övervakning Övervakning av SpO SpO2 Varningar och viktiga försiktighetsåtgärder När bör en pulsoximeter användas Hur en pulsoximeter fungerar Överväganden vid övervakning av SpO Procedur vid SpO2-övervakning SpO2-vågform SpO2-volym Känslighet Genomsnittstid Pulsoximetrisensorer Ingen licens Rengöring Felsökningstips för SpO Terapi Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder vid terapi Placering av terapielektroder och standardspadar Anterior-lateral placering Anterior-posterior placering Placering i speciella situationer Automatisk extern defibrillering Varningar för AED AED-inställning AED-procedur Särskilda inställningsalternativ för AED Tips för felsökning av AED-läget Växla mellan AED och manuellt läge Manuell defibrillering Varningar vid manuell defibrillering Impedans Defibrilleringsprocedur Synkroniserad elkonverteringsprocedur Procedur för fjärrsynkronisering Pediatrisk Defibrillering Placering av barnspadar Defibrilleringsprocedur Felsökningstips för defibrillering och synkroniserad elkonvertering Noninvasiv pacing Varningar för noninvasiv pacing Begärd och icke begärd pacing Procedur för noninvasiv pacing Felsökningstips för noninvasiv pacing iv Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

7 5 Alternativ för spadtillbehör Terapielektroder Om terapielektroder Elektrodplacering Kabelanslutning Procedurer för EKG-övervakning och terapi Utbyte och borttagning av elektroder Testning Rengöring och sterilisering Uppsättning standardspadar (tillbehör) Om uppsättningen standardspadar Komma åt barnspadarna Byta ut tillbehöret för vuxenspaden Rengöring av uppsättningen av standardspadar Externa steriliserbara spadar (art nr ) Om externa steriliserbara spadar Procedurer för EKG-övervakning och terapi Rengöring och sterilisering Interna handtag med urladdningsreglage (art nr ) Om interna handtag med urladdningsreglage Montering av spadarna Borttagning av spadarna Procedur för intern defibrillering Procedur för synkroniserad elkonvertering med interna spadar Hantera interna spadar Rengöring och sterilisering Riktlinjer för rengöring och sterilisering Rengöring STERRAD sterilisering med väteperoxidgasplasma Testning Datahantering Översikt över lagring och hämtning av data Datalagring Rapporttyper Minneskapacitet CODE SUMMARY (HÄNDELSERESUMÉ)-rapport Arkivdata Logg över händelser och vitala parametrar Vågformshändelser HÄNDELSERESUMÉ-format Hantera arkiverade patientrapporter Gå in i arkivläge Skriva ut arkiverade patientrapporter Ändra arkiverade patientrapporter RADERA arkiverade patientrapporter Översikt av anslutningar för överföring av rapporter Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc. v

8 7 Underhåll av utrustningen Allmänt underhåll och testning Schema för underhåll och testning Daglig autotest Användartest Rengöring Funktionskontroller Kontroll av EKG-patientkabel Allmänna tips för felsökning Service och reparation Information om återvinning av produkten Hjälp vid återvinning Förberedelser Återvinning av elektroder för engångsbruk Förpackningsmaterial Garanti Tillbehör, förbrukningsmaterial och utbildningsmaterial Definiera inställningsalternativ Inställningsalternativ Skriv ut konfigurationen före service och reparation Lösenord för säkerhet Ange inställningsalternativ Inställningsmenyn Allmän Inställningsmenyn Manuellt läge Inställningsmeny AED-läge Inställningsmenyn Pacing Menyn Övervakar Inställningsmenyn Kanaler Inställningsmenyn Vågformer Inställningsmenyn Händelser Inställningmenyn Larm Inställningsmenyn Skrivare Inställningsmenyn Autoutskrift Inställningsmenyn Klocka Menyn Återställ standard Skriv ut standardinställningar Inställningsmenyn Sänd konfiguration Inställningsmenyn Ange lösenord Serviceläge Bilaga A A Specifikationer och funktionsegenskaper B Kliniska sammanfattningar C Skärmmeddelanden D Användarkontrollista E Chockrådgivningssystem F Om tekniken cprmax G Dockningsstation H Riktlinjer för elektromagnetisk kompatibilitet Register vi Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

9 Förord FÖRORD Om automatisk extern defibrillering Om defibrilleringsterapi Om noninvasiv pacing Om SpO2-övervakning Om EKG-övervakning sida viii viii ix x x Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc. vii

10 Förord OM AUTOMATISK EXTERN DEFIBRILLERING Följande överväganden och riktlinjer gäller vid användning av LIFEPAK 20 defibrillator/monitor som automatisk extern defibrillator (AED). Användaröverväganden I AED-läge är LIFEPAK 20 defibrillator/monitor en halvautomatisk defibrillator som använder ett patenterat Shock Advisory System (SAS-system). Denna programvaras algoritm analyserar patientens elektrokardiografiska (EKG) rytm och anger om den detekterar eller inte detekterar en defibrilleringsbar rytm. I AED-läge kräver LIFEPAK 20 defibrillator/monitor åtgärder från användaren för att defibrillera patienten. LIFEPAK 20 defibrillator/monitor i AED-läge avses användas av personer som är auktoriserade av medicinskt ansvarig läkare och har minst följande kunskap och erfarenhet: HLR-utbildning. AED-utbildning motsvarande den som rekommenderas av American Heart Association. Utbildning i användandet av LIFEPAK 20 defibrillator/monitor i AED-läge. Indikationer AED-läget ska enbart användas på patienter med hjärtstillestånd. Patienten måste vara medvetslös, utan puls och inte andas normalt innan defibrillatorn används för analys av patientens EKG-rytm. LIFEPAK 20 defibrillator/monitor är inte avsedd att användas i AED-läge på pediatriska patienter yngre än åtta år. Kontraindikationer Ej kända. OM DEFIBRILLERINGSTERAPI Användaröverväganden En likströmsdefibrillator ger en kort, intensiv elektrisk impuls till hjärtmuskeln. LIFEPAK 20 defibrillator/ monitor levererar energin genom engångselektroder, standardspadar eller interna spadar som anbringas på patientens bröstkorg. Defibrillering är bara en typ av medicinsk vård som krävs för att återuppliva en patient med en defibrilleringsbar EKG-rytm. Beroende på situationen kan andra stödjande åtgärder ingå: Hjärt- och lung-räddning (HLR). Extra syretillförsel. Läkemedelsterapi. Lyckad återupplivning är relaterad till hur lång tid som förflyter mellan begynnelsen av en hjärtrytm som inte cirkulerar blod (ventrikelflimmer, pulslös ventrikulär takykardi) och defibrillering. American Heart Association har identifierat följande som kritiska länkar i kedjan för att överleva ett hjärtstillestånd: Snabb åtgärd. Tidig HLR av den som först upptäcker situationen eller från kringstående. Tidig defibrillering. Tidigt avancerat livsuppehållande stöd. viii Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

11 Förord Förord Patientens fysiologiska status kan påverka sannolikheten av en framgångsrik defibrillering. Därför är patientens överlevnad inte en tillförlitlig indikation på defibrillatorns förmåga. Patienter visar ofta muskelsvar (t ex hopp eller ryckningar) vid energiöverföringen. Frånvaron av sådan respons är inte en tillförlitlig indikation på den aktuella energileveransen eller enhetens på förmåga. Mer information finns i häftet Defibrillering: Vad du bör veta Indikationer Defibrillering är en erkänd metod för att avbryta vissa dödliga arytmier, som t ex ventrikelflimmer och symptomatisk ventrikeltakykardi. Leveransen av den här energin är i synkroniserat läge en behandlingsmetod för förmaksflimmer, förmaksfladder, paroxysmal supraventrikulär takykardi och, för relativt stabila patienter, ventrikeltakykardi. Den bifasiska defibrilleringsvågformen som används i denna enhet har enbart testats kliniskt på vuxna och inte på pediatriska patienter. Kontraindikationer Defibrillering kontraindikeras vid behandling av PEA (Pulseless Electrical Activity) t ex idioventrikulära eller ventrikulära rytmer och vid behandling av asystoli. OM NONINVASIV PACING En noninvasiv pacemaker är en enhet som levererar en elektrisk stimulans till hjärtat som orsakar hjärtdepolarisering och myokardialsammandragning. Energin levereras genom stora vidhäftande elektroder placerade på bröstkorgen. Utöver noninvasiv pacing kan andra stödjande åtgärder vara nödvändiga. Bland andra faktorer vet man att framgångsrik pacing på en patient är relaterad till tiden mellan begynnelsen av en felaktig rytm och starten av pacing. Snabb pacing och omedelbar och korrekt eftervård är väsentliga faktorer. Patientens fysiologiska status kan påverka sannolikheten av en framgångsrik pacing eller skelettmuskelaktivitet. Misslyckad pacing på en patient är inte en tillförlitlig indikation på pacemakerns förmåga. På liknande sätt är patientens muskelsvar på pacing inte en tillförlitlig indikation på levererad energi. Se häftet Noninvasiv pacing: Vad du bör veta för ytterligare information. Indikationer Noninvasiv pacing indikeras för patienter med puls och symptomatisk bradykardi. Kontraindikationer Noninvasiv pacing är kontraindikerad för behandling av ventrikelflimmer och asystoli. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc. ix

12 Förord OM SPO2-ÖVERVAKNING En pulsoximeter är en noninvasiv anordning som kontrollerar syremättnaden i arteriellt blod (SpO2). Pulsoximetern använder en optisk sensor som sänder ljus genom patientens finger och sedan med en detektor mäter det ljus som trängt igenom. Den mottagna ljusmängden omräknas till en mättnadsprocent och visas som ett SpO2-värde. Indikationer Pulsoximetern används för övervakning av patienter som riskerar att utveckla hypoxemi. Kontraindikationer Ej kända. OM EKG-ÖVERVAKNING EKG (elektrokardiogram) är en inspelning av hjärtats elektriska aktivitet. Med hjälp av EKG-övervakning kan man övervaka och tolka hjärtrytmer och rytmrubbningar och beräkna hjärtfrekvens. Vid EKG-övervakning placeras antingen elektroder eller spadar på patienten för att man ska kunna övervaka hjärtats elektriska aktivitet och spela in den. x Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

13 SÄKERHETSINFORMATION Detta avsnitt innehåller viktig information som hjälper dig att använda LIFEPAK 20 defibrillator/monitor. Bekanta dig med alla termer, varningar och symboler. 1 Säkerhetsinformation Uttryck sida 1-2 Allmänna varningar och viktig information 1-2 Symboler 1-3 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

14 Säkerhetsinformation UTTRYCK Följande termer används antingen i denna bruksanvisning eller på LIFEPAK 20 defibrillator/monitor: Fara: Omedelbar fara som kan medföra allvarliga personskador eller dödsfall. Varning: Fara eller riskabelt förfarande som kan medföra allvarliga personskador eller dödsfall. Viktigt: Fara eller riskabelt förfarande som kan medföra lindriga personskador eller skador på enhet eller utrustning. ALLMÄNNA VARNINGAR OCH VIKTIG INFORMATION Följande avser allmänna varningar och viktig information. Andra specifika varningar eller viktig information ges i andra avsnitt av denna bruksanvisning när så är påkallat. VARNINGAR! Risk för elektriska stötar. Defibrillatorn levererar upp till 360 joule elektrisk energi. Denna elektriska energi kan förorsaka allvarliga skador eller dödsfall om enheten inte används på rätt sätt enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd inte enheten om du inte är helt införstådd med bruksanvisningen och funktionen hos alla reglage, indikatorer, anslutningar och tillbehör. Risk för elektriska stötar. Montera inte isär defibrillatorn. Den innehåller inga delar som användaren kan byta ut eller reparera och hög spänning kan förekomma under höljet. Kontakta behörig servicepersonal för att få reparation utförd. Risk för elektriska stötar och brand. Sänk aldrig helt eller delvis ner defibrillatorn i vatten eller någon annan vätska. Undvik att spilla vätska på defibrillatorn eller tillbehören. Utspillda vätskor kan leda till att defibrillatorn eller tillbehören upphör att fungera som de ska eller att fel uppstår. Använd inte ketoner eller andra brandfarliga substanser för att rengöra enheten. Defibrillatorn och tillbehören får ej autoklaveras eller steriliseras såvida inte detta anges speciellt. Risk för brand eller explosion. Använd inte denna enhet i närheten av brandfarliga gaser eller bedövningsmedel. Var försiktig vid användning av denna utrustning i närheten av syrgaskällor (såsom andningsmasker och ventilatorslangar). Stäng av gaskällan eller flytta undan källan från patienten under defibrilleringen. Risk för elektrisk störning av enhetens funktion. Utrustning som används i närheten av denna enhet kan utstråla kraftig elektromagnetisk eller radiofrekvent störning (RFS), vilket kan påverka funktionen hos denna enhet. RFS kan leda till att enheten inte fungerar korrekt, förvrängda EKG, att enheten inte kan känna av en defibrillerbar rytm eller att pacing upphör. Undvik att använda enheten i närheten av kauteriseringsinstrument, diatermiutrustning, mobiltelefoner eller annan bärbar RF-kommunikationsutrustning. Se till att det finns ett avstånd på minst 1,2 meter mellan utrustningarna och slå inte upprepat på och av ambulansradio. Kontakta avdelningen för teknisk support om du behöver hjälp. Risk för elektriska störningar Om kablar, elektroder och tillbehör som inte rekommenderats för användning med enheten används, kan det leda till ökad strålning eller minskad tålighet mot elektromagnetiska eller radiofrekventa störningar. Detta kan påverka prestanda för enheten eller utrustning i närheten av den. Använd endast de delar och tillbehör som anges i bruksanvisningen. 1-2 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

15 Säkerhetsinformation VARNINGAR! Risk för elektriska störningar. Denna defibrillator kan förorsaka elektromagnetiska störningar (EMS), speciellt under laddning och energiöverföring. EMS kan påverka funktionen hos utrustning som används i närheten. Kontrollera när så är möjligt effekten av defibrillatorurladdning på annan utrustning innan defibrillatorn används i en akutsituation. Möjlighet av att defibrillatorn stängs av. Vid batteridrift kan den stora strömförbrukning som krävs för att ladda upp defibrillatorn medföra att defibrillatorn når en strömstyrka som medför att den stängs av utan någon indikation på Batteri lågt. Om defibrillatorn stängs av utan varning, eller om meddelandet BATTERI LÅGT: ANSLUT TILL VÄXELSTRÖM visas på skärmen måste nätsladden omedelbart anslutas till ett uttag. Risk för felaktig funktion i enheten. Om du ändrar standardinställningar ändras enhetens sätt att fungera. Standardinställningarna ska endast ändras av behörig personal. Risk för felaktig funktion i enheten. Användning av kablar, elektroder eller batterier från andra tillverkare kan medföra att enheten inte fungerar som den ska och sätter säkerhetsgodkännandet ur kraft. Använd endast de tillbehör som anges i denna bruksanvisning. Risk för att ett avvikande tillstånd förblir oupptäckt. Om SNABBINSTÄLLNING (QUICK SET) väljs på nytt kommer larmgränserna att ställas kring patientens aktuella vitala teckenvärden. Dessa gränser kan ligga utanför det säkra området för patienten. 1 Säkerhetsinformation Säkerhetsrisk och möjlig skada på utrustning. Monitorer, defibrillatorer och deras tillbehör (inklusive elektroder och kablar) innehåller ferromagnetiska material. Likt all ferromagnetisk utrustning får dessa produkter inte användas i närvaro av högmagnetiska fält skapade av magnetkameror (MRT-utrustning). Det högmagnetiska fält som skapas av en magnetkamera kan attrahera utrustningen med en kraft som är tillräcklig för att förorsaka dödsfall eller allvarliga skador på de personer som befinner sig mellan utrustningen och magnetkameran. Den magnetiska kraften kan även skada utrustningen och påverka dess prestanda. Brännskador på huden kommer också att inträffa på grund av uppvärmning av elektriskt ledande material, t.ex. patientavledningar och pulsoximetrisensorer. Kontakta tillverkaren av MRT-enheten för mer information. SYMBOLER Symbolerna nedan finns i denna bruksanvisning eller på olika konfigurationer av LIFEPAK 20 defibrillator/monitor och tillbehör: Defibrilleringssäker anslutning av typ CF Defibrilleringsskyddad patientanslutning av typ BF Observera, läs medföljande dokument Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

16 Säkerhetsinformation Varning, högspänning Patientanslutning av typ BF Statiskt känslig enhet (Static Sensitive Device, SSD) Jord, säkerhetsjordning Säkring Ekvipotentialanslutning Positiv pol Negativ pol LOT YYWW Lotnummer (satskod) Använd före-datum: åååå-mm-dd REF YYYY Återbeställningsnummer Tillverkningsdatum Tillverkare Behörig EU-representant Endast för engångsbruk Får endast användas inomhus Larm på Larm av 1-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

17 Säkerhetsinformation VF/VT-larm på VF/VT-larm tystat Större än Mindre än J Joule Kontrast Defibrilleringsspade, vuxen Defibrilleringsspade, barn 1 Säkerhetsinformation Knapp för huvudmeny Indikator för hjärt-och pulsfrekvens (x) 0123 Antal chocker (x) på skärmen Märkning av överensstämmelse enligt European Medical Device Directive 93/42/EEC. Canadian Standards Association godkännande för Kanada och USA Erkänd komponentmärkning för Kanada och USA Likström Växelström På (ström: ansluten till nätet) Av (ström: bortkopplad från nätet) Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

18 Säkerhetsinformation Strömbrytare på/av [signal-] Ingång [signal-] Utgång EKG/SYNK-kontakt Denna sida upp Ömtåligt/bräckligt Hanteras varsamt Skyddas från vatten Rekommenderad förvaringstemperatur: 5 till 45 C (41 to 113 F). Förvaring i extrema temperaturer på 20 eller 60 C ( 4 eller 140 F) ska begränsas till högst sju dagar. Om enheten förvaras vid sådana extrema temperaturer mer än en vecka får elektroden en kortare hållbarhet. Återvinns Systemkontakt/Data in LIFEPAK 20 defibrillator/monitor till LIFEPAK 20 defibrillator/monitor- kabel (Se Inställningsmenyn Sänd konfiguration, sida 8-11) Vrid moturs för att låsa upp Brytare på Brytare av Pace-pil, noninvasiv pacing Pace-pil, intern pacing Avkänningsmarkering för R-våg 1-6 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

19 Säkerhetsinformation Händelsemarkering Bifasisk defibrilleringsstöt Defibrilleringsknappar!USA Gäller enbart för USA CAT MIN eller PN SN Det katalognummer som ska användas vid beställning Tillverkarens artikelnummer Serienummer IPX1 Skyddas från droppande vatten i enlighet med IEC Rx Only Kassera inte den här produkten på samma sätt som vanliga osorterade hushållssopor. Kassera den här produkten i enlighet med lokala riktlinjer. Se för anvisningar om hur produkten kasseras. Enligt amerikansk lag får denna enhet enbart säljas till eller ordineras av läkare 1 Säkerhetsinformation Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

20

21 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION I det här avsnittet ges grundläggande information om LIFEPAK 20 defibrillator/monitor. Inledning sida 2-2 Uppackning och inspektion 2-2 Reglage, indikatorer och anslutningar 2-2 Ange patientdata 2-13 Inställning av larm 2-14 Hantering av larm 2-15 Anslutning till strömkälla Grundläggande information Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

22 Grundläggande information INLEDNING LIFEPAK 20 defibrillator/monitor är ett responssystem för akut hjärtvård som används av behörig sjukvårdspersonal inom sjukhus och kliniker. För LIFEPAK 20 defibrillator/monitor finns följande tillval: Halvautomatisk defibrillator Noninvasiv pacemaker Pulsoximeter Spadtillbehör Obs! Denna bruksanvisning innehåller information och procedurer som berör alla funktioner för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor. Den LIFEPAK 20 defibrillator/monitor som du använder kanske inte har alla dessa funktioner. Kontakta en representant för Physio-Control för mer information eller ring numret som anges på baksidan av bruksanvisningen. LIFEPAK 20 defibrillator/monitor finns endast med bifasisk defibrilleringsvågform. Se Bilaga A för en beskrivning av defibrilleringsvågformen. LIFEPAK 20 defibrillator/monitor använder QUIK-COMBO pacing-/defibrillerings-/ekg-elektroder eller FAST-PATCH defibrillerings-/ekg-engångselektroder för EKG-övervakning och patientterapi. Terapikabeln används för att ansluta QUIK-COMBO- eller FAST-PATCH-elektroderna till defibrillatorn. Ytterligare upplysningar om QUIK-COMBO- och FAST-PATCH-elektroder finns i Avsnitt 3 i denna bruksanvisning. Uppsättningen standardspadar är ett tillbehör till LIFEPAK 20 defibrillator/monitor och omfattar (hårda) defibrillatorspadar för vuxna och barn. Standardspadarna kan användas för QUIK-LOOK EKG-övervakning samt defibrillerings- och synkroniserad elkonverteringsterapi. Vid användning av standardspadar måste en ledande yta som är avsedd för defibrillering, såsom defibrilleringsgel eller gelplattor, användas mellan spadarnas elektrodyta och huden. Standardspadarna för vuxna kan användas på barn som väger mer än cirka 10 kg (22 lb) eller mer, om spadarna passar helt och hållet på bröstkorgen och det finns ett utrymme på minst 2,5 cm (1 in.) mellan spadelektroderna. Barnspadar bör användas på patienter som väger mindre än 10 kg (22 lb) eller vars bröstkorg är för liten för att standardspadarna ska få plats. Extra interna och externa steriliserbara spadar finns också som tillbehör. Ytterligare upplysningar om tillbehörsspadar finns i Avsnitt 5 denna bruksanvisning. UPPACKNING OCH INSPEKTION När du har tagit ut LIFEPAK 20 defibrillator/monitor ur fraktkartongen ska du kontrollera att du har alla nödvändiga förbrukningsartiklar och tillbehör, inklusive kablar och EKG-papper. Undersök defibrillatorn och alla tillbehör för att kontrollera att inga skador har uppstått under frakten. Om det är möjligt ska du spara fraktkartongen och skumplastinläggen om du skulle behöva frakta defibrillatorn vid ett senare tillfälle. REGLAGE, INDIKATORER OCH ANSLUTNINGAR Följande figurer innehåller korta beskrivningar av reglagen, indikatorerna och anslutningarna på LIFEPAK 20 defibrillator/monitor. Figur 2-1 visar LIFEPAK 20 defibrillator/monitor sedd framifrån och Figur 2-2 visar samma bild indelad i sex områden. Figur 2-3 t o m Figur 2-12 visar varje område mer detaljerat. Figur 2-13 visar defibrillatorn sedd bakifrån. Ytterligare upplysningar om område 3, 4 och 6 följer motsvarande figur. Lysdioden (LED) som finns i en funktionsknapp lyser när motsvarande funktion är aktiv. Dioden i knappen ANALYS lyser t ex när rådgivningsfunktionen är aktiv. 2-2 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

23 Grundläggande information Figur 2-1 Framsidan med lucka Luckan på LIFEPAK 20 defibrillator/monitor döljer knapparna för manuell defibrillering och noninvasiv pacing. När luckan är stängd förenklas enhetens utseende och användning vid automatisk extern defibrillering (AED). För att gå in i manuellt läge, tryck på knappen MANUELL, placerad i nedre vänstra hörnet av luckan. Då öppnas luckan och enheten lämnar automatiskt läget AED och ger tillgång till defibrillering och pacing i manuellt läge. När enheten är i manuellt läge påverkas inte användningen om luckan stängs. Rekommenderad VF -dos för vuxna XXX-XXX-XXXJ Område 6 Område 5 Område 4 Område 1 Område 2 Område 3 2 Grundläggande information Figur 2-2 Framsidan utan lucka Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

24 Grundläggande information Område 1 1 Etikett för ventrikelflimmerenergi för vuxna Se sida F-1. Rekommenderad VF -dos för vuxna XXX-XXX-XXXJ PÅ Slår på och av strömmen. AED-LÄGE LED är tänd när AED-läget är aktiverat. Se sida 4-5. ANALYS Aktiverar chockrådgivningssystemet (SAS). Se sida 4-7. ENERGIVAL Väljer energinivåerna i det manuella läget. Se sida LADDA Laddar defibrillatorn i manuellt läge. Se sida DEFIB Levererar defibrilleringsenergin till patienten. Se sida SYNK Aktiverar det synkroniserade läget. Se sida Figur 2-3 Område 1 Område 2 2 PACER Aktiverar pacingfunktionen. Se sida STRÖM Justerar pacingströmmen. Se sida FREKVENS Väljer pacingfrekvens. Se sida PAUS Minskar pacingfrekvensen tillfälligt. Se sida Figur 2-4 Område Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

25 Grundläggande information Område 3 3 HÄNDELSE Aktiverar användardefinierade händelser. Se sida 2-5. AVL Ändrar EKG-avledning. Se sida 3-2. STOR. Ändrar EKG-storlek. Se sida 3-2. HUVUDMENY Visar omedelbart huvudmenyn. Se sida 2-5. LARM Aktiverar och stänger av larm. Se sida KONTRAST Justerar skärmkontrasten. Se sida 2-5. LED (lysdiod) Tänds när väljaren är aktiv. Se sida 2-7. ALTERNATIV Ger tillträde till extra funktioner. Se sida 2-6. Figur 2-5 Område 3 Område 3 Följande stycken innehåller ytterligare upplysningar om de reglage som visas i Område 3, sida 2-5. Kontrast (endast vid passiv visning) Tryck på knappen KONTRAST och vrid på väljaren för att justera kontrast/ljus för skärmen. Inställningen för kontrast återgår till den tidigare inställningen när enheten slås på. Huvudmeny Huvudmenyn är den bakgrundsskärm som visas under EKG-övervakning. När du trycker på HUVUDMENY återgår du till huvudmenyn från alla andra menyer och skärmar, utom under AED-analys eller laddning och urladdning vid manuell defibrillering. Händelse När du trycker på knappen HÄNDELSE visas följande skärm. Använd väljaren för att bläddra igenom och välja önskat meddelande/status. 2 Grundläggande information Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

26 Grundläggande information Generisk väljs automatiskt vid tryck på HÄNDELSE om inget annat val görs. Valda händelser och klockslag visas i området för meddelande/status på skärmen. Händelserna skrivs in i loggen CODE SUMMARY (HÄNDELSERESUMÉ) Händelselogg. Upplysningar om hur du kan konfigurera händelser finns på sida 8-9. Alternativ När du trycker på ALTERNATIV visas den skärm som ses i Figur 2-6. Använd väljaren för att bläddra igenom och välja önskat menyalternativ. PATIENT Ange patientens namn, patient-id, plats, ålder och kön. PACING Väljer begärd eller icke begärd pacing. Slår på eller av detektering av intern pacer. SKRIV UT Väljer rapport, format och läge för skrivaren vid utskrift av en aktuell patientrapport. ARKIV Tar fram arkiverade patientjournaler. Se sida 6-6. DATUM/TID Ställer in datum och tid. Aktivera en ny inställning genom att stänga av och slå på enheten. LARMVOLYM Justerar volymen för larm, toner och röstmeddelanden. ANVÄNDARTEST Startar den automatiska funktionstesten. Se sida 7-2. Figur 2-6 Alternativ Larm Upplysningar om hur du ställer in larm finns på sida Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

27 Grundläggande information Område 4 4 EKG-KABELANSLUTNING Se sida 3-5. Se varningarna på sida VÄLJARE Bläddrar genom och väljer menyalternativ. LED är tänd när väljaren är aktiv. Se den här sidan. SpO2-KABELANSLUTNING Se sida IrDA-PORT Se sida TERAPI- KABELANSLUTNING Se sida 2-7. HÖGTALARE Figur 2-7 Område 4 Område 4 Följande stycken ger ytterligare upplysningar om väljaren och terapikabelanslutningen som visas i Område 4. Väljare Väljaren är aktiv när indikatorns lysdiod är tänd. När väljaren är aktiv kan du vrida den för att markera och välja vissa områden på skärmen och de menyalternativ som visas. Det markerade menyalternativet aktiveras när du trycker på väljaren. Förvalda menyalternativ är markerade med en grå bakgrund. När ett menyalternativ har valts blir bakgrunden svart. Terapikabelanslutning VARNING! Risk för skada på utrustning och oförmåga att utföra behandling. Skydda terapikabelkontakten mot skada och förorening genom att alltid hålla terapikabeln ansluten till defibrillatorn. 2 Grundläggande information Ansluta terapikabeln Gör så här för att ansluta en terapikabel till terapikabelanslutningen: 1 Håll terapikabeln så att pilen befinner sig upptill med kabeln vinklad åt höger (se Figur 2-8). 2 Sätt in terapikabeln i terapikabelanslutningen på defibrillatorn. 3 Vrid låsringen på terapikabeln medurs tills du känner ett klick i anslutningen. Dra försiktigt i låsringen för att kontrollera att kabeln sitter ordentligt fast. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

28 Grundläggande information Koppla loss terapikabeln Gör så här för att koppla loss en terapikabel från defibrillatorn: 1 Vrid låsringen på terapikabeln i pilens riktning (motsols) så långt det går (se Figur 2-9). 2 Dra försiktigt ut kabeln. Obs! LIFEPAK 20 defibrillator/monitor med standardspadar med fasta ledningar har inte denna konstruktion. Låsring Figur 2-8 Terapikabelriktning Figur 2-9 Koppla loss terapikabeln Område 5 5 SKRIV UT Startar eller stoppar skrivaren. NÄTANSLUTEN Dioden lyser när nätspänningen är ansluten och används. Det interna batteriet laddas. HÄNDELSERESUMÉ Skriver ut en HÄNDELSERESUMÉ över kritiska händelser. Se sida 6-2. SERVICE Anger att service erfordras. Figur 2-10 Område Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

29 Grundläggande information Område 6 6 ÖVERVAKNINGSOMRÅDE Visar hjärtfrekvens,tid, SpO2, indikatorer för VF/VT-larm och vald energi. Se sida OMRÅDE FÖR VÅGFORMS- KANALER Visar upp till två vågformskanaler. Se sida OMRÅDE FÖR STATUSMEDDELANDEN Visar status och larmmeddelanden. Figur 2-11 Område 6 Område 6 Följande stycken ger ytterligare upplysningar om Område 6. Övervakningsområde Hjärtfrekvens LIFEPAK 20 defibrillator/monitor visar hjärtfrekvenser på mellan 20 och 300 slag per minut (bpm). En hjärtfrekvenssymbol blinkar till vid varje slag. Om hjärtfrekvensen understiger 20 slag per minut eller om pacing aktiveras, visas streck (- - -) på skärmen. Hjärtfrekvenser över 300 slag per minut ger inte giltiga systoletoner och den visade hjärtfrekvensen blir inte giltig. Hjärtfrekvensindikatorn är ett verktyg som ska användas tillsammans med patientuppsikt. Se till att patienten alltid står under uppsikt och lita inte enbart på den visade hjärtfrekvensen. 2 Grundläggande information Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

30 Grundläggande information VARNING! Förändring i EKG-rytm kan förbli oupptäckt. Hjärtfrekvensräknaren kan fortsätta att räkna pulser från intern pacing under asystoliepisoder eller vissa arytmier. Lita inte helt på larm från hjärtfrekvensräknaren. Håll pacemakerpatienter under noggrann uppsikt. QRS-avkänning är av yttersta vikt vid användning av den digitala visningen av hjärtfrekvens, systoleton, synkroniserad elkonvertering och noninvasiv begärd pacing. QRS-avkännaren i LIFEPAK 20 defibrillator/ monitor känner selektivt av QRS-komplex. Den kan särskilja de flesta ovidkommande ljud, muskelartefakter, T-vågor och andra falska signaler. QRS-algoritmen för detektering är självjusterande efter amplituden för QRS-komplexen. En ändring av förstärkningen av EKG påverkar inte QRS-detekteringen. För optimal QRS-avkänningsfunktion ska den avledning som har störst QRS-amplitud avändas. Övervakningsområde Pulsfrekvens. Om EKG inte är aktivt kan SpO2-monitorn visa pulsfrekvens. Pulsfrekvenskällan anges med PF (SPO2). Övervakningsområde SpO2 (pulsoximeter). Mättnadsnivån för syre visas i procent mellan 50 och 100 %. Mättnadsgrader under 50 % visas som <50 %. En rörlig stapel representerar pulssignalens styrka. Vågformskanalområde Kanal 1. Detta är den översta kanalen. Den visar den primära EKG-vågformen och är alltid synlig när EKG visas. Kanal 2. Detta är den nedersta kanalen. Den kan visa ytterligare en vågform eller en fortsättning på EKG-vågformen från kanal 1. Välja vågformskanaler Monitorn måste vara påslagen 1 Vrid väljaren så att kanal 1 eller 2 markeras. 2 Tryck på väljaren. En skärm med övervakningsalternativ visas för den valda kanalen. 3 Vrid och tryck på väljaren för att välja övervakningsalternativen för den aktuella kanalen. Byta papper i skrivaren VIKTIGT! Risk för skrivarfel. Användning av skrivarpapper från andra tillverkare kan få skrivaren att fungera felaktigt och/eller skada skrivarhuvudet. Använd endast det skrivarpapper som specificeras i denna bruksanvisning Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

31 Grundläggande information Påfyllning av 50 mm papper (Art nr ) För att skydda skrivarhuvudet är skrivaren utrustad med en sensor som känner av när papperet har tagit slut. Sensorn stänger automatiskt av skrivaren när papperet tar slut eller om skrivarluckan är öppen. Fyll på papper så här: 1 Öppna skrivarluckan genom att trycka på den svarta knappen. 2 Ta ut den tomma pappersrullen. 3 Sätt in en ny pappersrulle så att rutnätet är vänt uppåt. 4 Dra ut ett kort stycke papper. 5 Stäng skrivarluckan genom att trycka in den. Figur 2-12 visar hur en 50 mm pappersrulle sätts in. Figur 2-12 Skrivare 2 Grundläggande information Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

32 Grundläggande information Baksidan Följande stycken ger ytterligare upplysningar om baksidan (se Figur 2-13). Växelströmskontakt Systemkontakt Läs varningarna sida 2-12 Jord (ekvipotentialenslutning) EKG/SYNK-anslutning Figur 2-13 Baksidan VARNING! Risk för elektriska stötar. Under övervakning av en patient med användning av systemkontakten måste all utrustning som är ansluten till systemkontakten vara batteridriven eller elektriskt isolerad från nätström enligt EN Om osäkerhet råder måste patienten kopplas bort från monitorn innan systemkontakten användes. Kontakta Physio-Control avdelning för teknisk support för ytterligare upplysningar. Systemkontakt Systemkontakten ger möjlighet att få tillgång till en annan LIFEPAK 20 defibrillator/monitor så att inställningsinformationen kan överföras mellan olika enheter. EKG/SYNK-anslutning EKG/SYNK-kontakten erbjuder fjärrsynkronisering och utmatning av EKG-data i realtid till en fristående monitor Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

33 Grundläggande information ANGE PATIENTDATA Följande stycken innehåller beskrivningar över hur du skriver in eller ändrar uppgifter om en patients namn, identitet (ID), ålder och kön. 1 Tryck på ALTERNATIV. 2 Välj PATIENT. Ange eller redigera en patients namn eller ID: 1 Välj EFTERNAMN, FÖRNAMN eller ID. EFTERNAMN används som ett exempel (i denna procedur). För att skriva in eller ändra en patients ålder: 2 Vrid på väljaren för att bläddra genom alfabetet. 3 Tryck på väljaren för att välja den önskade bokstaven. Bokstaven visas i det markerade området. 4 Upprepa steg 2 och 3 tills namnet är klart. 5 Bläddra och välj END för att återgå till skärmen Alternativ/Patient som visades tidigare. Det finns ytterligare tre kommandon: BAKÅT flyttar markeringen ett steg åt vänster RADERA raderar alla tecken i namnfältet MELLANSLAG infogar ett mellanslag 6 Avsluta genom att trycka på ALTERNATIVeller HUVUDMENY-knappen. 1 Välj ÅLDER. 2 Vrid väljaren för att bläddra till önskad ålder. 3 Tryck på väljaren. 2 Grundläggande information Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

34 Grundläggande information För att skriva in eller ändra en patients kön: 1 Välj KÖN. 2 Vrid väljaren så att MAN eller KVINNA markeras. 3 Tryck på väljaren. INSTÄLLNING AV LARM Larm för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor kan konfigureras till PÅ eller AV. Larm är aktiverat när monitorn är påslagen. När larmen är konfigurerade till PÅ ställs förbestämda gränser in. Dessa gränser kan granskas genom att trycka på knappen LARM. Gränserna visas till höger om parametervärdet. Gränserna ändras genom att du väljer SNABBINSTÄLLNING. När larmen är konfigurerade till AV måste du trycka på knappen LARM och välja SNABBINSTÄLLNING för att larmen skall fungera. När du trycker på knappen LARM visas följande larmskärm: 1 Välj SNABBINSTÄLLNING för att aktivera larmen för alla aktiva parametrar. Gränserna för snabbinställning ställs in automatiskt enligt patientens aktuella vitala värden (se Tabell 2-1). Larmgränserna återgår till inställningen (BRED eller SNÄVA) som visas på skärmen. 2 Välj GRÄNSER om du vill ställa om larmgränserna till BRED eller SNÄVA (se Tabell 2-1). 3 Välj AVBRYT om du vill stänga av det hörbara larmet i upp till 15 minuter. Om en larmgräns överskrids medan ett larm är avbrutet kommer den överskridna parametern att blinka och ett larmmeddelande att visas, men ingen larmton kommer att avges Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

35 Grundläggande information 4 Välj VF/VT-LARM om du vill slå på den kontinuerliga övervakningen av ventrikelflimmer och ventrikulär takykardi i manuellt läge. En symbol visas ovanför det primära EKG:et när alarmet är aktivt. Välj VF/VT LARM igen om du vill stänga av detta larm. Obs! När VF/VT-LARM är på är du begränsad till spadavledning eller avledning II. Se Val av EKG-avledning och storlek, sida 3-2. Obs! VF/VT-larmet kommer att vara tystat när noninvasiv pacemaker är på samt när standardspadar är anslutna och SPADAVLEDNING har valts. Larmet är också tystat när enheten laddas eller är helt uppladdad. Tabell 2-1 Larmgränser för bred och snäva gränser Parameter Område Bred gränser 1 Snäva gränser 1 Område för gränser 2 Låg Hög Låg Hög Låg Hög Hjärtfrekvens (slag/min) SpO2 (%) < > > < Siffrorna anger + från patientens utgångsvärde 2 Siffrorna anger absoluta värden för områden HANTERING AV LARM Klocksymbolen anger när larm är på eller av. När larmen är på och en larmgräns överskrids ljuder en ton, den överskridna parametern blinkar och ett larmmeddelande visas. Så här hanterar du ett larm: 1 Tryck på LARM. Detta tystar larmet i 2 minuter. 2 Undersök orsaken till larmet. 3 Undersök lämpliga gränsinställningar (BRED eller SNÄVA). 4 Om patienten är instabil bör du överväga att tysta larmen under upp till 15 minuter medan du tar hand om patienten. Välj inte SNABBINSTÄLLNING igen. 5 När patientens tillstånd har stabiliserats kan du vid behov åter välja SNABBINSTÄLLNING. 2 Grundläggande information Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

36 Grundläggande information VARNING! Risk för att ett avvikande tillstånd inte upptäcks. Om SNABBINSTÄLLNING väljs på nytt kommer larmgränserna att ställas kring patientens aktuella vitala teckenvärden. Dessa gränser kan ligga utanför det säkra området för patienten. När larmen är på kan du i förebyggande syfte tysta dem i upp till 15 minuter. Så här tystar du larmen i förebyggande syfte: 1 Tryck på LARM. 2 Välj AVBRYT. 3 Välj om tyst skall vara aktivt under 2, 5, 10 eller 15 minuter. 4 Meddelandet LARM AVBRUTNA visas längst nere på skärmen. ANSLUTNING TILL STRÖMKÄLLA LIFEPAK 20 defibrillator/monitor drivs med ström från elnätet eller från ett internt batteri. Du kan växla mellan batteri och nät eller nät och batteri medan enheten är i drift och används. Du behöver bara sätta in eller dra ut nätsladden. VARNING! Möjlighet av att defibrillatorn stängs av. Vid batteridrift kan den stora strömförbrukning som krävs för att ladda upp defibrillatorn medföra att defibrillatorn når en strömstyrka som medför att den stängs av utan någon indikation på Batteri lågt. Om defibrillatorn stängs av utan varning, eller om meddelandet BATTERI LÅGT: ANSLUT TILL VÄXELSTRÖM visas på skärmen måste enheten nätsladd omedelbartanslutas till ett uttag. Användning av växelström När LIFEPAK 20 defibrillator/monitor körs med växelström lyser lysdioden Nätansluten. När defibrillatorn inte används underhålls batteriladdningen endast om nätsladden är ansluten till ett växelströmuttag och enheten är avstängd. Användning av batteriet Det interna nickel-metall-hydrid-batteriet är laddningsbart och avsett som reservströmkälla. Defibrillatorn växlar automatiskt över till batteriet när nätsladden kopplas ur från växelströmuttaget eller enheten. Ett nytt fulladdat batteri räcker till cirka 90 urladdningar à 360 J, 70 minuters pacing eller cirka 120 minuters kontinuerlig övervakning innan defibrillatorn stängs av. När meddelandet SVAGT BATTERI: ANSLUT TILL VÄXELSTRÖM visas på skärmen måste nätsladden omedelbart anslutas till ett växelströmsuttag för att det ska gå att fortsätta använda enheten och för att ladda om batteriet. Om meddelandet om svagt batteri visas ofta kan detta betyda att batteriet behöver bytas ut. Kontakta Physio-Control tekniska service eller behörig servicepersonal för hjälp. Anslut defibrillatorn till ett växelströmsuttag efter varje användning för att ladda batteriet. Ett nytt, helt urladdat batteri behöver vanligtvis laddas i 2,5 timmar för att uppnå full kapacitet igen. Delvis urladdade batterier behöver laddas lika länge som defibrillatorn har använts. Om defibrillatorn t ex har använts i en timme ska batteriet som regel laddas i en timme. Nya batterier och batterier som inte har använts under en längre tid bör laddas innan de används. Anslut defibrillatorn till en växelströmskälla i 2,5 timmar för att ladda batteriet till full kapacitet Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

37 Grundläggande information Batteriets prestanda och livslängd Flera olika faktorer kan påverka nickel-metall-hydrid-batteriets prestanda och livslängd, bland annat följande: 1 Hur defibrillatorn används för patienter (hur länge enheten har varit på och hur många defibrilleringar som gjorts). 2 Hur defibrillatorn har använts när batterikapaciteten är låg (svagt batteri). 3 Den normala självurladdningstiden för batteriet och hur mycket ström som används för funktionstest av defibrillatorn. För bästa möjliga batteriprestanda och livslängd bör defibrillatorn/monitorn alltid anslutas till ett växelströmsuttag när den inte används, så att batteriet laddas. Som en påminnelse kan du ställa in LIFEPAK 20 defibrillator/monitor så att en serie varningssignaler (LARM FÖR STRÖMFÖRLUST) avges om defibrillatorn är avstängd och inte ansluten till ett växelströmsuttag (se Inställningsmenyn Allmän, sida 8-3). Obs! Även om det interna laddningsbara nickel-metall-hydrid-batteriet underhålls på rätt sätt bör det bytas ut efter 2 år. 2 Grundläggande information Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

38

39 3 Övervakning ÖVERVAKNING I det här kapitlet beskrivs övervakningsfunktionerna i LIFEPAK 20 defibrillator/monitor. Övervakning av EKG sida 3-2 Övervakning av SpO2 3-8 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

40 Övervakning ÖVERVAKNING AV EKG I följande avsnitt beskrivs: Varning vid EKG-övervakning Val av EKG-avledning och storlek Justera volymen på systoletonen EKG-övervakning med spadtillbehör Övervakning med EKG-patientkabel Tips för felsökning vid EKG-övervakning Varning vid EKG-övervakning VARNING! Risk för feltolkning av EKG-data. Monitorskärmens frekvensåtergivning är endast avsedd för grundläggande identifiering av EKG-rytmen. Den tillhandahåller inte den upplösning som krävs för diagnostisk- och ST-segmenttolkning. Anslut EKG-kabeln för diagnostisk och ST-segmenttolkning eller för att puls från intern pacemaker ska synas bättre. Skriv sedan ut EKG-rytmen i diagnostiskt frekvenssvar (DIAG). Val av EKG-avledning och storlek Det finns två metoder för att välja eller byta EKG-avledning. Båda metoderna är tillgängliga i LIFEPAK 20 defibrillator/monitor. Vilka avledningar som är tillgängliga beror på vilken EKG-kabel (3-trådar eller 5-trådar) som är ansluten till enheten. Byt EKG-avledning med knappen AVL: 1 Tryck på knappen AVL. Om en EKG-avledning visades, ändras avledningen automatiskt till spadar. Om spadavledningen visades, ändras avledningen automatiskt till avledning II. 2 Medan menyn Avl visas, tryck återigen på knappen AVL eller vrid på Väljaren för att välja en annan avledning. Det markerade valet anger EKG-avledningen. Obs! När VF/VT-larm är på finns bara alternativen spadavledning eller avledning II i kanal 1. Se Inställning av larm, sida Obs! Om en eller flera avledningsuppsättningar är förkonfigurerade visar menyn avledningsuppsättningarna. Se sida 8-8 för information om hur man konfigurerar avledningsuppsättningar. 3-2 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

41 Övervakning Välj eller ändra EKG-avledning med Väljaren: 1 Markera och välj kanal 1 och sedan Avledning för att erhålla primärt EKG. 2 Byt EKG-avledning genom att vrida på Väljaren. Det markerade valet anger EKG-avledningen. 3 Upprepa steg 1 och 2 för att välja eller ändra visade vågformer för kanal 2. 3 Övervakning Du kan välja eller ändra EKG-storleken med knappen STORLEK eller med väljaren. Om ett EKG finns i kanal 2 ändras storleken automatiskt så att den stämmer med storleken i kanal 1. Välj eller ändra EKG-storlek med knappen STORLEK: 1 Tryck på knappen STORLEK. 2 Medan menyn Storlek visas, tryck återigen på knappen STORLEK eller vrid på Väljaren. Det markerade valet anger den aktuella EKG-storleken. Välj eller ändra EKG-storlek med Väljaren: 1 Markera och välj kanal 1 och sedan storlek för det primära EKG:et. 2 Ändra EKG-storlek genom att vrida på Väljaren. Det markerade valet anger den aktuella EKG-storleken. Justera volymen på systoletonen För att justera signalstyrkan, markera och välj hjärtfrekvens (HF) i övervakningsområdet på skärmen: Följande skärm visas: 1 Vrid Väljaren till önskad volym. 2 Tryck på huvudmenyn för att avsluta. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

42 Övervakning EKG-övervakning med spadtillbehör Anterior-lateral placering Anterior-lateral placering är den enda som bör användas för EKG-övervakning med spadar. 1 Placera antingen eller + terapielektroden eller apex-spaden lateralt mot patientens vänstra bröstvårta i mediala axillarlinjen, så att mitten på elektroden om möjligt ligger i den mediala axillarlinjen. Se Figur 3-1. Anterior AAnterior Anterior Sternum QUIK-COMBO elektroder Lateral Figur 3-1 Anterior-lateral placering FAST-PATCH elektroder Lateral Standardspadar Apex 2 Placera den andra terapielektroden eller sternumspaden på patientens överkropp, lateralt om bröstbenet, under nyckelbenet som visas i Figur 3-1. Speciella placeringar Beakta kraven i följande speciella fall vid placering av terapielektroder eller standardspadar. Överviktiga patienter eller patienter med stora bröst Applicera terapielektroderna eller standardspadarna på en plan yta på bröstkorgen när så är möjligt. Om det finns hudveck eller bröstvävnad som förhindrar god vidhäftning kan det bli nödvändigt att föra isär hudvecken för att på så sätt skapa en plan yta. Magra patienter Följ revbenens kontur och mellanrum när du trycker fast terapielektroderna eller standardspadarna på bröstkorgen. Detta förhindrar att det uppstår luftfickor och mellanrum under elektroderna och främjar god hudkontakt. Patienter med implanterad pacemaker Placera om möjligt terapielektroderna eller standardspadarna en bit ifrån den interna pacemakergeneratorn. Patienter med implanterade defibrillatorer Applicera terapielektroder eller standardspadar i anterior-lateral placering och behandla denna patient på samma sätt som andra patienter som kräver akutvård. Procedur för spadövervakning Övervaka med hjälp av terapielektroder eller standardspadar: 1 Tryck in PÅ. Justera kontrasten vid behov. 2 Förbered patientens hud: Avlägsna så mycket som möjligt av hårväxt på bröstkorgen. Undvik att skada huden. Undvik om möjligt att placera terapielektroderna eller standardspadarna över skadad hud. Tvätta och torka huden. Använd inte sprit, bensoetinktur eller antiperspirant för att förbereda huden. 3 Applicera terapielektroderna eller standardspadarna i anterior-lateral placering. Kontrollera förpackningens försegling och utgångsdatum vid användning av terapielektroder. Applicera konduktiv gel över hela elektrodytan vid användning av standardspadar. 4 Anslut engångsterapielektroderna till terapikabeln. 5 Välj spadavledning. 3-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

43 Övervakning Övervakning med EKG-patientkabel Det finns två EKG-kablar tillgängliga för EKG-övervakning, som visas i Figur 3-2: 3-tråds- and 5-trådskablar. 3 Övervakning Anslut patientens EKG-kabel Anslut kabeln genom att sätta in huvudkontakten i den gröna, elektriskt isolerade EKG-kontakten på monitorn. 3-trådskabel 5-trådskabel Figur tråds- och 5-tråds EKG-kablar Procedur för EKG-övervakning 1 Tryck in PÅ. Justera kontrasten vid behov. 2 Anslut EKG-kabeln till monitorn. 3 Identifiera lämpliga placeringar för elektroder på patienten enligt bilden i Figur 3-3. RA/R C/C LA/L AHA-märkning IEC-märkning RA Höger arm R Höger LA Vänster arm L Vänster RL* Höger ben N Negativ LL Vänster ben F Fot C* Bröstkorg C Bröstkorg RL/N LL/F *Obs: Används ej för 3-trådskabel. Figur 3-3 Elektrodplacering för EKG-övervakning 4 Förbered patientens hud för elektrodapplicering: Raka av kraftig hårväxt där elektroderna ska placeras. Undvik att placera elektroder över senor och större muskler. Om huden är fet rengörs den med en spritkompress. Torka huden torr genom att gnugga den kraftigt. 5 Applicera EKG-elektroderna: Kontrollera förpackningens försegling och att utgångsdatum inte passerats. Anslut en elektrod till varje avledningstråd. Fatta tag i fliken på elektroden och dra loss den från skyddsfilmen. Inspektera elektrodgelen och kontrollera att den är intakt (kassera elektroden om gelen inte är intakt). Håll elektroden spänd mellan båda händerna. Applicera elektroden platt på huden. Jämna till tejpen ut mot kanterna. Undvik att trycka i mitten på elektroden. Fäst kabeln i patientens klädsel med hjälp av kabelklämman. 6 Välj lämplig avledning på monitorskärmen. 7 Justera vid behov EKG-storleken. 8 Tryck på SKRIV UT för att skriva ut EKG:et. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

44 Övervakning Krav på EKG-elektroder Elektrodkvaliteten är avgörande för en ren EKG-signal. Kontrollera alltid utgångsdatum på elektrodförpackningen innan elektroderna används på en patient. Använd inte elektroder efter utgångsdatum. Engångselektroder är endast avsedda för ett användningstillfälle. För att uppnå bästa möjliga EKG-resultat ska du använda silver/silverkloridelektroder (Ag/AgCl). Visning av EKG på skärmen efter defibrillering är snabbare än vad som förväntas med andra typer av elektroder. Meddelanden om lösa avledningar Om en elektrod eller en avledningstråd lossnar under EKG-övervakning avger monitorn en larmsignal och visar ett meddelande om att avledningar har lossnat. EKG-kurvan visas som en streckad linje. Larmet och meddelandet fortsätter tills elektroden eller avledningstråden satts på plats. Färgkodning för EKG-avledningar Avledningstrådarna och elektrodkontakterna för EKG-kablar för patiener är färgkodade enligt AHA- eller IEC-standard som anges i Tabell 3-1. Tabell 3-1 Färgkoder för EKG-avledningar Avledningar AHA-märkning AHA-färg IEC-märkning IEC-färg Extremitetsavledningar RA Vit R Röd LA Svart L Gul RL Grön N Svart LL Röd F Grön C Brun C Brun Övervakning av patienter med intern pacemaker LIFEPAK 20 defibrillator/monitor använder normalt inte interna pacemakerpulser för att beräkna hjärtfrekvensen. Däremot kan övervakningen detektera interna pacemakerpulser som QRS-komplex. Detta kan innebära en felaktig visning av hjärtfrekvensen. Interna pacemakerpulser av lägre amplitud kan eventuellt inte särskiljas tydligt. För tydligare detektering och visning av interna pacemakerpulser, aktivera detektorn för intern pacemaker och/eller anslut EKG-kabeln, välj en EKG-avledning och skriv ut EKG:et i diagnostiskt frekvensläge. Pacemakerpulser med hög amplitud kan överbelasta avkänningskretsen för QRS-komplex, så att inga stimulerade QRS-komplex räknas. Under övervakning av patienter med intern pacing kan EKG-registrering av stora unipolära pacingpulser minimeras genom att EKG-elektroderna placeras så att linjen mellan den positiva och den negativa elektroden ligger vinkelrätt mot linjen mellan pacemakergeneratorn och hjärtat. LIFEPAK 20 defibrillator/monitor markerar pulser från intern pacemaker med en pil med hål på skärmen och det i utskrivna EKG:et om denna funktion är konfigurerad eller ställts i läge PÅ. Falska markeringar med denna pil kan uppstå om EKG-artefakterna liknar interna pacemakerpulser. Om falska markeringar uppstår kan du inaktivera avkänningsfunktionen med hjälp av menyn Alternativ/Pacing/Intern pacemaker (se Figur 2-6). Se också Inställningsmenyn Pacing i Tabell 8-8. Patientens anamnes och andra EKG-vågformsdata, såsom breda QRS-komplex, bör användas för att bekräfta förekomst av en intern pacemaker. 3-6 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

45 Övervakning Tips för felsökning vid EKG-övervakning Om problem uppstår under EKG-övervakning, kan förteckningen över observationer i Tabell 3-2 användas som hjälp vid felsökning. Vid grundläggande felsökningsproblem som till exempel avsaknad av strömförsörjning se Allmänna tips för felsökning i Avsnitt 7. 3 Övervakning Tabell 3-2 Tips för felsökning vid EKG-övervakning Observation Möjlig orsak Åtgärd 1 Skärmen är tom och lysdioden PÅ är tänd. 2 Något av dessa meddelanden visas: ANSLUT ELEKTR. ANSLUT EKG-AVLEDNINGAR EKG-AVLEDNINGAR AV %S AVLEDNINGAR LÖSA 3 Dålig kvalitet på EKG-signalen. Skärmen fungerar inte som den ska. Terapielektroderna är inte anslutna. En eller flera av EKGelektroderna har lossnat. EKG-kabeln är inte ansluten till monitorn. Dålig vidhäftning av elektroderna till patienten. EKG-avledningskabeln är trasig. Dålig kontakt mellan elektrod och hud. Gamla, korroderade eller uttorkade elektroder. Lös anslutning. Skadad kabel eller kontakt/ avledningstråd. Brus på grund av radiofrekvent störning. Registrera EKG:et så att du har en säkerhetskopia. Kontakta servicepersonalen för reparation. Kontrollera terapielektrodanslutningarna. Kontrollera EKG-elektrodanslutningarna. Kontrollera EKG-kabelkontakterna. Flytta kabeln och/eller avledningstrådarna för att förhindra att elektroderna dras loss från patienten. Förbered huden och sätt tillbaka elektroderna. Välj en annan avledning. Välj spadavledningar och använd standardspadar eller terapielektroder för EKG-övervakning. Kontrollera att EKG-kabeln är hel. Flytta kabeln och/eller avledningstrådarna för att förhindra att elektroderna dras loss från patienten. Fäst stamkabelklämman vid patientens klädsel. Förbered huden och sätt tillbaka elektroderna. Kontrollera utgångsdatum på elektrodförpackningarna. Använd bara silver/silverklorid-elektroder som inte passerat utgångsdatum. Låt elektroderna ligga kvar i den förseglade påsen tills de ska användas. Kontrollera och anslut åter kabelkontakterna. Inspektera EKG- och terapikablarna. Byt ut de delar som är skadade. Kontrollera kabeln med en simulator och byt ut den om det visar sig att den inte fungerar. Kontrollera vilken utrustning som förorsakar den radiofrekventa störningen (t ex radiosändare) och flytta den eller stäng av strömmen till den. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

46 Övervakning Tabell 3-2 Tips för felsökning vid EKG-övervakning (Fortsättning) Observation Möjlig orsak Åtgärd 4 Vandrande baslinje (låg frekvens/hög amplitudartefakt). 5 Fin baslinjeartefakt (hög frekvens/låg amplitud). 6 Systolesignaler hörs inte eller förekommer inte med varje QRS-komplex. 7 Monitorn visar streckade linjer men inget meddelande om felaktiga EKG-avledningar. 8 Visad hjärtfrekvens (HF) skiljer sig från pulsfrekvensen. 9 Interna pacemakerpulser är svåra att se. Otillräcklig hudförberedelse. Dålig kontakt mellan elektrod och hud. Diagnostisk frekvensåtergivning. Otillräcklig hudförberedelse. Isometrisk muskelspänning i armar eller ben. Volymen är för låg. QRS-amplituden för låg för att upptäckas. Spadavledningen är vald men patienten är ansluten till EKG-kabeln. Monitorn upptäcker pulser från patientens interna pacemaker. Pulser från pacemakern är mycket små. Monitorns frekvensrespons begränsar synligheten. Förbered huden och applicera elektroderna igen. Kontrollera att elektroderna sitter fast ordentligt. Skriv ut EKG med frekvensåtergivning. Förbered huden och applicera elektroderna igen. Kontrollera att armar och ben vilar på ett fast underlag. Kontrollera att elektroderna sitter fast ordentligt. Justera volymen. Byt EKG-avledning. Välj en av extremitetsavledningarna. Byt EKG-avledning. Byt monitoravledning för att minska storleken på de interna pacingpulserna. Aktivera detektor för intern pacemaker (se sida 2-7). Anslut EKG-kabeln och välj EKG-avledning i stället för spadar. Skriv ut EKG i diagnostiskt läge (se sida 2-7). ÖVERVAKNING AV SpO2 Följande avsnitt innehåller beskrivningar av: SpO2 Varningar och viktiga försiktighetsåtgärder. När en pulsoximeter bör användas. Hur en pulsoximeter fungerar. Överväganden vid övervakning av SpO2. SpO2-övervakningsprocedur. Pulsoximetersensorer. SpO2-volym. Felsökningstips för SpO2. SpO2 Varningar och viktiga försiktighetsåtgärder VARNINGAR! Fara för elektriska stötar eller brännskador. Läs noga igenom denna bruksanvisning, bruksanvisningen för sensorn och förlängningskabeln samt varningstexter och påpekanden innan utrustningen används. Fara för elektriska stötar eller brännskador. Syremättnadsgivare från andra tillverkare kan förorsaka felaktig oxymeterfunktion och göra säkerhetsattestet ogiltigt. Använd bara syremättnadsgivare som är godkända för den här produkten. 3-8 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

47 Övervakning VARNINGAR! 3 Övervakning Felaktiga pulsoxymetriavläsningar. Använd inte en skadad förlängningskabel eller en med blottade elkontakter. Använd aldrig mer än en förlängningskabel mellan pulsoxymetern och sensorn. Felaktiga pulsoxymetriavläsningar. Använd inte en skadad sensor. Ändra inte sensorn på något sätt. Ändringar och modifieringar kan påverka prestanda och/eller noggrannhet. Felaktiga pulsoxymetriavläsningar. Sensorer som är utsatta för omgivande ljus kan, om de appliceras på fel sätt på patienten, ge felaktiga mättnadsavläsningar. Fäst sensorn ordentligt på patienten och kontrollera ofta att den fortfarande sitter fast för att säkerställa korrekta avläsningar. Felaktiga pulsoxymetriavläsningar. Allvarlig anemi, signifikanta nivåer av karboxyhemoglobin eller methemoglobin i blodet, intravaskulära färgämnen som ändrar blodets vanliga färg, kraftiga rörelser hos patienten, venpulsar, elektrokirurgiska störningar och placering av sensorn på en extremitet som har en blodtrycksmanschett, intravaskulär kanyl eller externt applicerade färgämnen (som t.ex. nagellack) kan påverka oxymeterns funktion. Användaren måste vara väl insatt i oxymeterns användning innan den tas i bruk. Felaktiga pulsoxymetriavläsningar. Pulser från ballong i aorta kan registreras som en del av pulsfrekvensen. Kontrollera patientens pulsfrekvens mot EKG-hjärtfrekvensen. Hudskada. Långvarig kontinuerlig användning av en sensor kan förorsaka irritation, blåsor eller trycknekros på huden. Kontrollera ofta området kring sensorn beroende på patientens tillstånd och typ av sensor. Flytta sensorn om hudförändringar uppstår. Använd inte tejp för att hålla sensorn på plats eftersom detta kan leda till felaktiga avläsningar eller skada sensorn eller huden. Möjlig risk för strypning. Lägg patientkabeln på ett sådant sätt att du minimerar risken för att patienten ska fastna i den eller strypas av den. VIKTIGT! Eventuell utrustningsskada. Undvik skada på förlängningssladd eller sensor genom att hålla i kontakterna och inte i själva sladden när den kopplas loss. När bör en pulsoximeter användas En pulsoxymeter är ett noninvasivt verktyg för att kontrollera syremättnaden i arteriellt blod (SpO2) och den ska inte användas för att övervaka apné. Den används för övervakning av patienter som riskerar att utveckla hypoxemi. Om en pulsoxymeter inte används är de enda indikationerna på hypoxemi att patientens hud, naglar och slemhinnor mörknar, samt att patienten blir orolig och förvirrad. Dessa indikationer är inte avgörande och uppträder inte förrän patienten redan har utvecklat hypoxemi. Pulsoxymetri ska användas tillsammans med patientuppsikt. Se till att patienten alltid står under uppsikt och lita inte enbart på SpO2-informationen. Om patienten visar tendens till låg syremättnad ska blodprov analyseras med laboratorieutrustning för att patientens tillstånd ska kunna förstås rätt. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

48 Övervakning Hur en pulsoximeter fungerar Sensorn i en pulsoximeter sänder en ljusstråle genom en köttig kroppsdel (vanligen ett finger eller en örsnibb). Sensorn sänder ljus från de avgivande dioderna till den mottagande detektorn som visas i Figur 3-4. Syremättat blod absorberar ljus på annat sätt än blod som inte är syremättat. Pulsoximetern översätter den mottagna ljusmängden till en mättnadsprocent och visar ett SpO2-värde. Normala värden ligger i området 95 % till 100 % vid havsnivå. Fingerklämma (innehåller dioder och detektor) Rött Dioder som avger ljus Infrarött Detektor som tar emot ljus Figur 3-4 Hur en pulsoximeter fungerar SpO2-värdets kvalitet beror på korrekt storlek och placering av sensorn, tillräckligt blodflöde vid sensorplaceringen, patientens rörelser och mängden omgivande ljus. Till exempel, om det är mycket låg perfusion på det övervakade stället kan avläsningarna visa lägre värden än den verkliga arteriella syremättnaden. Metoder för att testa noggrannheten kan du erhålla från din lokala Physio-Control-representant. Överväganden vid övervakning av SpO2 Varje oximeter-sensor är anpassad för en speciell plats på patienten. Följ dessa riktlinjer för val av lämplig sensor: Patientens kroppsvikt. Patientens blodgenomströmning till extremiteterna. Patientens aktivitetsnivå. Tillgängliga applikationsställen på patientens kropp. Krav på sterilitet. Förväntad övervakningstid. Optimal prestanda säkerställs så här: Använd en torr och lämplig sensor. Se till att sensorn befinner sig i jämnhöjd med patientens hjärta. Applicera den i enlighet med bruksanvisningen som medföljer sensorn. Notera alla varningar och försiktighetsåtgärder som anges i bruksanvisningen som medföljer sensorn. Sensorerna är ljuskänsliga. Om det omgivande ljuset är starkt bör sensorn täckas över med ett ogenomskinligt material för att utestänga ljuset. Om detta inte görs kan det leda till att värdena är otillförlitliga. Om patientens rörelser utgör ett problem kan följande lösningar beaktas: Kontrollera att sensorn sitter fast ordentligt och i rätt riktning. Använd en ny sensor med fräsch självhäftande yta. Flytta om möjligt sensorn till en mindre aktiv plats. Obs! Om du fäster sensorn för hårt eller använder tejp för att hålla sensorn på plats kan detta leda till felaktiga avläsningar eller skada sensorn eller huden Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

49 Övervakning Procedur vid SpO2-övervakning Defibrillatorn kontrollerar strömmen till pulsoxymetern. När defibrillatorn slås på aktiveras oximetern som utför ett funktionstest som kan ta upp till 10 sekunder. När defibrillatorn stängs av stängs även oximetern av. För att spara på batteriet går pulsoxymetern in i viloläge när den inte används. Viloläget aktiveras inom 10 sekunder efter att sensorn har kopplats loss. Under viloläget visas inga uppgifter om SpO2 på skärmen. Oxymetern återgår till det normala läget när den känner av en sensor eller en patientsignal. Oxymetern utför funktionstestet när den åter går från viloläget till det aktiva läget. Pulsoximetern mäter SpO2-nivåer mellan 1 % och 100 %. När SpO2-nivåerna är mellan 70 % och 100 % är pulsoximetermätningarnas noggrannhet ±3. När pulsoxymetern mäter SpO2-nivåer under 50 % visar displayen < 50 %. För att mäta patientens SpO2-nivåer: 1 Anslut SpO2-kabeln till monitorn. 2 Anslut sensorn till SpO2-kabeln och patienten. 3 Tryck på PÅ. 4 Observera pulsstapeln för att kontrollera variationerna. Pulsstapelns amplitud anger den relativa signalstyrkan. 5 Justera vid behov känslighet, genomsnittstid och SpO2-volym. 3 Övervakning SpO2-vågform SpO2-vågformen kan visas på vågform kanal 2 genom att du väljer vågform kanal 2 och sedan väljer SpO2 på vågformsmenyn. SpO2-vågformen storleksanpassas automatiskt för att ge optimal visning av vågformen. SpO2-volym Justera volymen för pulstonen genom att markera och välja SPO2 på huvudmenyn. Följande skärm visas: 1 Markera och välj SPO2-VOLYM. 2 Vrid Väljaren till önskad volym. 3 Tryck på Väljaren för att ställa in volymen. Känslighet Med inställningen av känslighet kan du justera oximetern för olika blodgenomströmningstillstånd. För att justera känsligheten till normal eller hög markerar du och väljer SPO2 på huvudmenyn och väljer sedan KÄNSLIGHET. Inställningen normal känslighet rekommenderas för de flesta patienter. Med inställningen hög känslighet kan du SpO2-övervaka vid låga blodgenomströmningstillstånd, till exempel vid allvarlig hypotoni på grund av chock. Observera att om SpO2-känsligheten sätts för högt blir signalen mer mottaglig för artefakt. Man rekommenderar att patienten övervakas noga när hög känslighet används. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

50 Övervakning Genomsnittstid Med inställningen av genomsnittstid kan du justera tidsperiodens längd för beräkning av SpO2- medelvärden. Fyra tidsperioder är tillgängliga för medelvärdesberäkning: 4, 8, 12 eller 16 sekunder För att justera genomsnittstiden markera och välj SPO2 på huvudmenyn och sedan GENOMSNITTSTID. Genomsnittstiden 8 sekunder rekommenderas för de flesta patienter. För patienter med snabba ändringar av SpO2-värdet rekommenderas 4-sekunderstiden. Perioder på 12 och 16 sekunder används när artefakter påverkar oximeterns funktion. Pulsoximetrisensorer Se LIFEPAK 20 tillbehörskatalog för information om vilka sensorer och förlängningskablar som kan användas tillsammans med LIFEPAK 20 defibrillator/monitor. Läs noga bruksanvisningarna som medföljer dessa sensorer och kablar för att få fullständig beskrivning, anvisningar, varningar, påpekanden och specifikationer. För att beställa sensorer och förlängningskablar kontaktar du den lokala representanten för Physio-Control. Ingen licens Att äga eller köpa denna pulsoximeter medför inte någon uttrycklig eller underförstådd licens att använda pulsoximetern med reservdelar som ensamma eller tillsammans med pulsoximetern faller inom ramen för ett eller flera av de patent som hör samman med denna enhet. Rengöring Innan du rengör sensorerna ska de avlägsnas från patienten och kopplas bort från anslutningskabeln. Du kan rengöra LNC- och LNOP DCI-sensorerna genom att torka av dem med en kompress indränkt med 70 % isopropanol. Låt sensorerna torka innan de placeras på en patient. Försök inte sterilisera dem. För att rengöra anslutnings- och adapterkablar ska du först ta bort dem från defibrillatorn och sedan torka dem med en alkoholkompress med isopropylalkohol på 70 %. Låt dem torka innan du ansluter dem till defibrillatorn igen. Försök inte sterilisera dem. Obs! Doppa eller blötlägg inte kablarna i någon vätska. Felsökningstips för SpO2 Tabell 3-3 Felsökningstips för SpO2 Observation Möjlig orsak Åtgärd 1 Oximetern uppmäter en puls, men det finns ingen syremättnad eller pulsfrekvens. 2 SpO2 eller pulsfrekvensen ändras snabbt, pulsamplituden är oregelbunden. Patienten rör sig för mycket. Patientens blodgenomströmning kan vara för låg. Patienten rör sig för mycket. En elektrokirurgisk enhet (ESU) kan störa funktionen. 3 Inget SpO2-värde visas. Oximetern kan utföra ett funktionstest (tar 10 sekunder). Håll patienten stilla. Kontrollera att sensorn sitter fast. Placera om sensorn. Byt ut sensorn. Kontrollera patienten. Öka känsligheten. Håll patienten stilla. Kontrollera att sensorn sitter fast. Placera om sensorn. Byt ut sensorn. Öka känsligheten. Flytta monitorn så långt bort från ESU som möjligt. Anslut ESU och monitorn till olika elektriska kretsar. Flytta jordningsmattan för ESU så nära platsen för det kirurgiska ingreppet som möjligt. Sensorn kan vara fuktig, byt ut den. Ta bort förlängningssladden till sensorn och anslut sensorn direkt. Vänta tills den är klar Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

51 Övervakning Tabell 3-3 Felsökningstips för SpO2 (Fortsättning) Observation Möjlig orsak Åtgärd 4 SPO2: INGEN SENSOR UPPTÄCKT visas/hörs. 5 SPO2: KONTROLLERA SENSOR visas/hörs. 6 SPO2: OKÄND SENSOR visas/hörs. 7 SPO2: SÖKER EFTER PULS visas/hörs. 8 SPO2: LÅG BLODGENOMSTRÖMNING visas/hörs. Sensorn är inte ansluten till patienten eller kabeln är bortkopplad från enheten. Sensorn är bortkopplad från patienten eller kabeln. För starkt omgivande ljus. Patienten har svag puls eller lågt blodtryck. Den sensor som är ansluten till enheten är inte godkänd av Physio-Control. En sensor är ansluten till patienten och söker efter pulsen. Patienten har svag puls. Kontrollera att sensorn och kabeln är ordentligt anslutna. Anslut sensorn. Kontrollera att sensorn sitter fast. Avlägsna eller avskärma ljuskällan om så är möjligt. Täck över sensorn med ett ogenomskinligt material om så krävs. Testa sensorn på en annan person. Kontrollera om patientens blodgenomströmning är tillräcklig för sensorns placering. Kontrollera att sensorn sitter fast utan att sitta för hårt. Kontrollera att sensorn inte sitter på en extremitet som har en blodtrycksmanschett eller en intravaskulär kanyl. Ändra placeringen av sensorn. Kontrollera att sensorn som används är godkänd av Physio-Control. Vänta tills den är klar. Ändra placeringen av sensorn. 3 Övervakning Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

52

53 TERAPI 4Terapi I detta kapitel beskrivs patientterapi. Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder vid terapi sida 4-2 Placering av terapielektroder och standardspadar 4-3 Automatisk extern defibrillering 4-5 Manuell defibrillering 4-13 Pediatrisk Defibrillering 4-17 Noninvasiv pacing 4-20 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

54 Terapi ALLMÄNNA VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID TERAPI VARNINGAR! Risk för elektriska stötar. Defibrillatorn levererar upp till 360 joule elektrisk energi. Vidrör inte spadarnas elektrodytor eller terapielektroderna för engångsbruk under urladdningen av defibrillatorn. Risk för elektriska stötar. Om någon vidrör patienten, sängen eller något annat ledande material som är i kontakt med patienten under defibrilleringen kan den levererade energin komma att delvis laddas ur genom denna person. Se till att alla närvarande håller sig undan från patienten, sängen och annat ledande material innan defibrillatorn laddas ur. Risk för elektriska stötar. Ladda inte ur defibrillatorn i tomma luften. Ladda ur energi som ej ska användas genom att ändra energivalet, deaktivera eller stänga av defibrillatorn. Risk för brand, brännskador och ineffektiv energileverans. Ladda inte ur standardspadarna genom att placera dem ovanpå terapielektroder eller EKG-elektroder. Se till att standardspadarna (och terapielektroderna) inte vidrör varandra, EKG-elektroder, avledningstrådar, bandage, transdermala plåster o dyl. Sådan kontakt kan medföra elektriska överslag och brännskador på patienten under defibrillering och kan leda defibrilleringsenergin bort från hjärtmuskeln. Defibrillatorn kan stängas av. Vid batteridrift kan den stora strömförbrukning som krävs för att ladda upp defibrillatorn medföra att defibrillatorns batteri når en spänning som medför att enheten stängs av utan någon indikation på Batteri lågt. Om defibrillatorn stängs av utan varning, eller om ett meddelande BATTERI LÅGT: ANSLUT TILL VÄXELSTRÖM visas på skärmen måste enhetens nätsladd omedelbart anslutas till ett uttag. Risk för brännskador. Luftfickor mellan huden och terapielektroderna kan förorsaka brännskador på patientens hud under defibrillering och pacing. Applicera terapielektroderna så att hela elektroden fäster på huden. Flytta inte elektroderna sedan de en gång har satts fast. Om en elektrod måste flyttas bör den avlägsnas och ersättas med en ny elektrod. Risk för brännskador och ineffektiv energileverans. Terapielektroder som är uttorkade eller skadade kan förorsaka elektriska överslag och brännskador på patientens hud under defibrillering. Använd inte terapielektroder som tagits ut ur folieförpackningen för mer än 24 timmar sedan. Använd inte elektroder efter utgångsdatum. Kontrollera att häftytan på elektroden är hel och oskadd. Byt ut terapielektroderna efter 50 defibrilleringar. Möjlighet till störningar från implanterade elektriska enheter. Defibrillering kan förorsaka att implanterade enheter inte fungerar som de ska. Placera standardspadarna eller terapielektroderna så långt bort från den implanterade enheten som möjligt. Kontrollera att den implanterade enheten fungerar efter defibrilleringen. VIKTIGT! Eventuell utrustningsskada. Koppla loss alla anslutningar mellan patienten och utrustning som inte är defibrillatorsäker innan defibrillatorn används. 4-2 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

55 Terapi PLACERING AV TERAPIELEKTRODER OCH STANDARDSPADAR Följande stycken beskriver placeringen av terapielektroder och standardspadar, inklusive situationer som kräver speciella placeringar. Anterior-lateral placering Anterior-lateral placering innebär att EKG-övervakning, defibrillering, synkroniserad elkonvertering och noninvasiv pacing kan utföras. 1 Placera antingen eller + terapielektroden eller apexspaden lateralt om patientens vänstra bröstvårta i mediala axillarlinjen, så att mitten på elektroden om möjligt ligger i den mediala axillarlinjen. Se Figur 4-1. Anterior Lateral AAnterior Anterior Lateral Sternum Apex 4Terapi QUIK-COMBO elektroder Figur 4-1 Anterior-lateral placering FAST-PATCH elektroder Standardspadar 2 Placera den andra terapielektroden eller sternumspaden på patientens övre högra bröstkorg, lateralt om bröstbenet och under nyckelbenet enligt Figur 4-1. Anterior-posterior placering Anterior-posterior placering är en alternativ placering för noninvasiv pacing, manuell defibrillering och synkroniserad elkonvertering, men inte för EKG-övervakning eller automatisk defibrillering. En EKG-signal som erhållits via elektroder i denna placering är inte en standardavledning. 1 Placera antingen eller + terapielektrod över vänster precordium som visas i Figur 4-2. Den övre kanten av elektroden ska placeras nedanför bröstvårtan. Undvik om möjligt att placera elektroden över bröstvårtan, diafragma eller bröstbenet. 2 Placera den andra elektroden bakom hjärtat i området under skulderbladet, enligt Figur 4-2. För patientens komfort bör kabelanslutningen hållas borta från ryggraden. Placera inte elektroden över benutskott från ryggraden eller skulderbladet. ANTERIOR ANTERIOR POSTERIOR ANTERIOR POSTERIOR QUIK-COMBO elektroder FAST-PATCH elektroder Figur 4-2 Anterior-posterior-placering för icke-invasiv pacing eller defibrillering Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

56 Terapi Placering i speciella situationer Beakta behoven i följande speciella situationer vid placering av terapielektroder och standardspadar. Synkroniserad elkonvertering Alternativa anterior-posterior-placeringar för elkonvertering vid supraventrikulära arytmier omfattar: Placera eller + terapielektroden över vänstra prekordiet och den andra elektroden på patientens högra bakre infraskapulara område. eller Placera eller + terapilektroden till höger om sternum och den andra elektroden på patientens vänstra bakre infraskapulara. Överviktiga patienter eller patienter med stora bröst Applicera terapielektroderna eller standardspadarna på en plan yta på bröstkorgen när så är möjligt. Om det finns hudveck eller bröstvävnad som förhindrar god vidhäftning kan det bli nödvändigt att föra isär hudvecken för att på så sätt skapa en plan yta. Magra patienter Följ revbenens och mellanrummens konturer när terapielektroderna ska tryckas fast på bröstkorgen. Detta förhindrar att det uppstår luftfickor och mellanrum under elektroderna och främjar god hudkontakt. Patienter med implanterad pacemaker Placera terapielektroder eller standardspadar så långt bort från den interna pacemakergeneratorn som möjligt för att minska risken för skada på pacemakern. Behandla patienten på samma sätt som alla andra patienter som kräver denna typ av vård. När defibrillatorn används i läget AED kan det hända att pacemakerpulser kan förhindra att defibrillatorn råder till defibrillering, oavsett patientens underliggande rytm. Patienter med implanterade defibrillatorer Applicera terapielektroder eller standardspadar i anterior-lateral placering och behandla denna patient på samma sätt som andra patienter som kräver akutvård. Om defibrilleringen inte lyckas kan det bli nödvändigt att pröva en alternativ elektrodplacering (anterior-posterior) på grund av de isolerande egenskaperna hos implanterade defibrilleringselektroder. 4-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

57 Terapi AUTOMATISK EXTERN DEFIBRILLERING Följande stycken innehåller: Varningar för AED AED-inställning AED-procedur Särskilda inställningsalternativ för AED Tips för felsökning av AED-läget Växla mellan AED och manuellt läge Varningar för AED VARNINGAR! Risk för feltolkning av data. Gör ingen analys medan patienten rör sig eller flyttas. Rörelseartefakter kan påverka EKG-signalen och resultera i att meddelandet Defibrillera eller Defibrillera ej visas felaktigt. Detekterad rörelse kan fördröja analysen. Stoppa rörelsen och stå på avstånd från patienten under analysen. 4Terapi Säkerhetsrisk vid användning på barn. Denna defibrillator är i AED-läge inte avsedd att hantera pediatriska joule-energinivåer. AHA (American Heart Association) rekommenderar att AED-enheter endast används på patienter som är äldre än åtta år. AED-inställning Det går att ställa in LIFEPAK 20 defibrillator/monitor så att AED-läget aktiveras vid start, innan defibrillatorn börjar användas (se Avsnitt 8). När lysdioden för AED-läge är tänd, anger den att systemet för kontinuerlig patientövervakning (CPSS) är aktivt. CPSS övervakar automatiskt patientens EKG för att upptäcka en potentiellt defibrillerbar rytm. När knappen ANALYS trycks in aktiveras chockrådgivningssystemet (SAS). SAS är ett EKG-analyssystem som undersöker om rytmen kan defibrilleras eller ej och informerar användaren om resultatet. LIFEPAK 20 defibrillator/monitor kan konfigureras så att EKG-vågformen visas eller inte visas i AED-läge. Enhetens arbetssätt i AED-läge är detsamma oavsett om EKG-vågformen visas eller inte. När värdet PÅ anges för EKG-vågformen i inställningsalternativen (se Avsnitt 8), visas EKG med alla AED-meddelanden och uppmaningar enligt skärmen till vänster. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

58 Terapi När värdet AV anges för EKG-vågformen i inställningsalternativen fylls skärmen med meddelanden och uppmaningar enligt skärmen till vänster. AED-procedur Beskrivningarna nedan av röstmeddelanden och andra meddelanden utgår från fabriksinställningarna för AED-läget. Dessa standardinställningar är utformade i enlighet med riktlinjerna från 2005 American Heart Association (AHA) samt European Resuscitation Council (ERC). Om inställningsalternativen ändras kan AED-läget fungera annorlunda. Mer information om inställningsalternativen finns i Avsnitt 8. 1 Kontrollera att patienten har hjärtstillestånd (ej kontaktbar, andas inte normalt och visar inga tecken på cirkulation). 2 Tryck på PÅ. 3 Gör patienten klar för elektrodplacering (se Procedur för spadövervakning, sida 3-4). Meddelandet och röstmeddelandet ANSLUT ELEKTRODER visas och hörs tills patienten är ansluten till AED-enheten. 4 Koppla terapielektroderna till terapikabeln och kontrollera att kabeln är ansluten till defibrillatorn. 5 Applicera elektroderna på patientens bröstkorg i anterior-lateral placering (se Anterior-lateral placering, sida 4-3). 6 Tryck på knappen ANALYS för att starta analysen. Stoppa HLR. Meddelandet och röstmeddelandet TRYCKPÅANALYS visas och hörs när patienten är korrekt ansluten till AEDenheten. Meddelandet TRYCK PÅ ANALYS visas på skärmen och lysdioden för analys blinkar tills knappen ANALYS trycks in. 7 Följ uppmaningarna som visas på skärmen och de röstmeddelanden som ges av AED-enheten. Meddelandet ANALYSERA NU-RÖR EJ PAT. visas/hörs. Vidrör ej och flytta ej patienten eller terapikabeln under analysen. EKG-analysen tar cirka 6 till 9 sekunder. Lysdioden för analys är tänd under analysen. SAS-systemet analyserar patientens EKG. Därefter visas antingen rekommendationen DEFIBRILLERA eller DEFIBRILLERA EJ. 4-6 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

59 Terapi Defibrillera Om AED upptäcker en defibrillerbar EKG-rytm visas och hörs meddelandet DEFIBRILLERA!. AED-enheten börjar ladda upp till den inställda joule-nivån för defibrillering nr 1. En stigande ton anger att AED håller på att laddas. När laddningen är klar visar AED-enheten den tillgängliga energin. Meddelandet RÖR EJ PATIENTEN TRYCKPÅKNAPP DEFIB! ( ) visas/hörs och följs av tonen för klar att defibrillera. Lysdioden för defibrillering blinkar. Håll alla närvarande på avstånd från patienten, sängen och all utrustning som är ansluten till patienten. Tryck på -knappen för att ladda ur AED-enheten. Obs! Om knappen inte trycks in inom 60 sekunder deaktiveras knappen defib på AED-enheten och meddelandet DEAKTIVERAR visas/hörs. 4Terapi När knappen trycks in visas meddelandet LEVERERAD ENERGI som anger att energiöverföringen har slutförts. När energiöverföringen har slutförts ökas chockräknarens värde med 1. Detta värde ökas stegvis efter varje genomförd energiöverföring. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

60 Terapi När en defibrillering har utförts visas/hörs meddelandet BÖRJA HLR. En nedräkningsklocka (i formatet mm:ss) visas under så lång tid som har angetts i inställningsalternativet UPPLIVNINGSTID 1. När nedräkningstiden för HLR/upplivning är slut visas/hörs TRYCK PÅ ANALYS. Meddelandet visas på skärmen och röstmeddelandet upprepas var 20:e sekund tills knappen ANALYS trycks in. Defibrillera ej Om AED-enheten upptäcker en icke defibrillerbar rytm visas och hörs meddelandet DEFIBRILLERA EJ. AED-enheten kommer inte att ladda upp och ingen defibrillering kan utföras. Efter meddelandet DEFIBRILLERA EJ visas/hörs meddelandet BÖRJA HLR. En nedräkningsklocka (i formatet mm:ss) visas under så lång tid som har angetts i inställningsalternativet UPPLIVNINGSTID 2. (Se Avsnitt 8). När nedräkningstiden för HLR/upplivning är slut visas/hörs TRYCK PÅ ANALYS. Meddelandet visas på skärmen och röstmeddelandet upprepas var 20:e sekund tills knappen ANALYS trycks in. 4-8 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

61 Terapi Korrekt anslutning Om terapielektroderna inte är anslutna till terapikabeln eller om de inte har placerats på patientens bröst visas och hörs meddelandet ANSLUT ELEKTRODER tills patienten har anslutits till AED-enheten. Om terapikabeln inte är ansluten till defibrillatorn visas meddelandet ANSLUT KABEL tills kabeln ansluts. Om testkontakten är ansluten till terapikabeln när analysen inleds visas/hörs meddelandet TA BORT TESTKONT. 4Terapi När du har kopplat bort testkontakten från terapikabeln visas och hörs meddelandet ANSLUT ELEKTRODER tills patienten har anslutits till AED-enheten. Rörelse detekterad Om rörelse detekteras under EKG-analysen visas och hörs meddelandet PATIENTEN EJ STILLA! STILLA PATIENTEN! följt av en varningssignal. Analysen avbryts i upp till 10 sekunder. Efter 10 sekunder slutförs analysen även om rörelse fortfarande detekteras. I Tabell 4-1 finns information om möjliga orsaker till rörelsedetekteringen och förslag på lösningar. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

62 Terapi Kontinuerlig patientövervakning När AED-enheten inte analyserar EKG eller befinner sig i läget HLR-tid övervakar den kontinuerligt EKG-signalen för att upptäcka defibrillerbara rytmer (CPSS). Om AED-enheten känner av en defibrillerbar EKG-rytm, visas och hörs meddelandet DEFIBRILLERA om AUTOANALYS är inaktiverat. Gör följande: 1 Kontrollera om patienten är medvetslös, ej har puls och ej andas normalt. 2 Kontrollera att ingen rörelse förekommer. Stoppa HLR. 3 Tryck på ANALYS. AED-enheten börjar analysera patientens EKG. Mer information om hur defibrilleringsläget kan ställas om finns i Avsnitt 8. Särskilda inställningsalternativ för AED Beskrivningarna nedan av röstmeddelanden och andra meddelanden förklarar de särskilda inställningsalternativen för tekniken cprmax (se Bilaga F). Initial HLR HLR först Om värdet HLR FÖRST anges för INITIAL HLR uppmanas du att BÖRJA HLR direkt när AED-enheten slås på. Meddelandet BÖRJA HLR visas/hörs. Efter 3 sekunder visas en nedräkningsklocka som räknar ned den mängd tid som har angetts för initial HLR. Meddelandet OM DU SÅG HJÄRTSTOPPET, TRYCK PÅ ANALYS visas/hörs. Detta ger möjlighet att avsluta initial HLR i förtid och fortsätta med analys. Om du såg hjärtstoppet bör du trycka på ANALYS och fortsätta direkt med analys. Detta innebär att HLR-perioden avslutas och meddelandet ANALYSERAR NU-RÖR EJ PAT. visas/hörs. Obs! Beslutet att avsluta HLR i förtid fattas utifrån sjukhusprotokollet. Om du inte såg hjärtstoppet bör du utföra HLR och inte trycka på ANALYS. Nedräkningsklockan för initial HLR visas under så lång tid som har angetts i inställningsalternativet INITIAL HLR-TID, t ex 90 sekunder. När nedräkningstiden för initial HLR är slut visas/hörs TRYCK PÅ ANALYS Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

63 Terapi Initial HLR Analysera först Om värdet ANALYSERA FÖRST anges för INITIAL HLR uppmanas du att utföra analys direkt när AED-enheten slås på. Du uppmanas att utföra HLR när analysen har slutförts på AED-enheten. Om elektroderna inte har kopplats till patienten visas/hörs meddelandet ANSLUT ELEKTRODER innan du uppmanas att utföra analysen. Defibrillera ej Om AED-enheten upptäcker en icke defibrillerbar rytm uppmanas du att BÖRJA HLR. En nedräkningsklocka (i formatet mm:ss) visas under så lång tid som har angetts i inställningsalternativet INITIAL HLR-TID. (Se Avsnitt 8). När nedräkningstiden för initial HLR är slut visas/hörs DEFIBRILLERA EJ följt av TRYCK PÅ ANALYS. Defibrillera 4Terapi Om AED-enheten känner av en defibrillerbar EKG-rytm visas och hörs meddelandet BÖRJA HLR följt av OM DU SÅG HJÄRTSTOPPET, TRYCK PÅ ANALYS. Detta ger möjlighet att avsluta initial HLR i förtid och fortsätta med att defibrillera direkt. Om du såg hjärtstoppet bör du trycka på ANALYS och fortsätta direkt med att defibrillera. Detta innebär att HLR-perioden avslutas och meddelandena DEFIBRILLERA och RÖR EJ PATIENTEN-TRYCK FÖR ATT DEFIBRILLERA ( ) visas/hörs. Fortsätt med att använda AED-enheten för att defibrillera enligt din utbildning och erfarenhet. Obs! Beslutet att avsluta HLR i förtid fattas utifrån sjukhusprotokollet. Om du inte såg hjärtstoppet bör du utföra HLR och inte trycka på ANALYS. Nedräkningsklockan för initial HLR visas under så lång tid som har angetts i inställningsalternativet INITIAL HLR-TID, t ex 90 sekunder. När nedräkningstiden för initial HLR är slut visas/hörs meddelandet DEFIBRILLERA. Fortsätt med att använda AED-enheten för att defibrillera enligt din utbildning och erfarenhet. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

64 Terapi Tid för HLR före defib. Om tidsvärdet för HLR FÖRE DEFIB är minst 15 sekunder uppmanas du att påbörja HLR omedelbart efter att en defibrillerbar rytm känns av, innan defibrilleringen utförs. Knappen DEFIB deaktiveras under perioden med HLR före defibrillering så att defibrillering inte sker av misstag när defibrillatorn är laddad och någon utför HLR. Tips för felsökning av AED-läget Tabell 4-1 Tips för felsökning av AED-läget Observation Möjlig orsak Åtgärd När analysen är klar visas/hörs meddelandet BÖRJA HLR. En nedräkningsklocka (formatet mm:ss) visas under så lång tid som har angetts i inställningsalternativet HLR FÖRE DEFIB, t ex 15 sekunder. När nedräkningstiden för HLR är slut visas/hörs meddelandet DEFIBRILLERA. Fortsätt med att använda AED-enheten för att defibrillera enligt din utbildning och erfarenhet. 1 Meddelandet ANSLUT ELEKTRODER visas/hörs. Dålig anslutning till AED-enheten. Elektroderna fäster inte ordentligt på patienten. Elektroderna är torra, skadade eller utgångna. 2 TA BORT TESTKONT. visas. Testkontakten är ansluten till terapikabeln. 3 Meddelandena PATIENTEN EJ STILLA och STILLA PATIENTEN visas/hörs under analysen. 4 Meddelandet DEAKTIVERAR visas/hörs. 5 Röstmeddelandena är svaga eller förvrängda. 6 Meddelandet LÅG IMPEDANS LADDAR visas/hörs. Patienten ej stilla. Patienten rör sig på grund av agonal andning. Elektriska eller radiofrekventa störningar. En elektrod har kopplats loss från patienten eller AED-enheten. Antingen har knappen Defib inte tryckts inom 60 sekunder eller är luckan öppen. Batteri lågt. Patientens impedans uppmätt till <15 ohm. Kontrollera elektrodanslutningarna. Tryck fast elektroderna ordentligt på patientens hud. Tvätta, raka och torka patientens hud enligt rekommendationerna. Byt ut elektroderna. Koppla bort testkontakten från terapikabeln. Anslut elektroderna till terapikabeln. Stoppa HLR under analysen. När patienten ventileras manuellt trycker du på ANALYS efter fullständig utandning. Flytta om möjligt patienten till ett stabilt underlag. Tryck på ANALYS omedelbart efter utandning eller vänta tills den agonala andningen avtar eller upphör. Flytta bärbara kommunikationsenheter eller andra misstänkta enheter så lång bort som möjligt från defibrillatorn. Sätt tillbaka elektroden och tryck på ANALYS. Tryck på ANALYS igen. Tryck på DEFIBRILLERING omedelbart när du får uppmaningen. Anslut till växelström. Ingen åtgärd nödvändig Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

65 Terapi Växla mellan AED och manuellt läge Om framsidans lucka är stängd går det att växla till manuellt läge genom att trycka på knappen MANUELLT som är placerad i luckans nedre vänstra hörn. Då öppnas luckan och defibrillatorn lämnar automatiskt läget AED och ger tillgång till defibrillering och pacing i manuellt läge. Obs! Om luckan stängs igen ställs inte defibrillatorn i AED-läge. Om Analys trycks ned när defibrillatorn är i manuellt läge kommer defibrillatorn att övergå till AED-läge. Om luckan inte har installerats, eller om du vill växla manuellt till manuellt läge, tryck på en av följande knappar: ENERGIVAL, LADDA, PACER, AVLEDNING. Beroende på hur defibrillatorn har konfigurerats aktiveras det manuella läget så här: Direkt. Inga restriktioner för att använda det manuella läget omedelbart. Bekräfta. En skärm för att bekräfta visas: Välj JA om du vill byta till manuellt läge. 4Terapi Lösenord. En skärm för lösenord visas: Ange lösenordet för att byta till det manuella läget. Information om hur defibrilleringsläget kan ändras finns i Avsnitt 8. MANUELL DEFIBRILLERING I följande stycken beskrivs: Varningar vid manuell defibrillering Impedans Defibrilleringsprocedur Synkroniserad elkonverteringsprocedur Procedur för fjärrsynkronisering Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

66 Terapi Varningar vid manuell defibrillering VARNINGAR! Risk för brand, brännskador och ineffektiv energileverans. Prekordiella avledningselektroder och avledningssladdar kan vara i vägen vid placeringen av standardspadar eller terapielektroder. Avlägsna före defibrillering alla prekordiella avledningselektroder och avledningstrådar som kan vara i vägen. Risk för elektriska stötar. Konduktiv gel (våt eller torr) på spadhandtagen kan utgöra en väg för den elektriska energin till användare under defibrillering. Rengör spadarnas elektrodytor, handtag och förvaringsutrymme ordentligt efter defibrillering. Risk för brännskador på patienten. Luftfickor mellan huden och standardspadarna kan förorsaka brännskador på patientens hud under defibrillering. Täck spadarnas elektrodytor helt och hållet med gel och applicera ett tryck som motsvarar 11,3 kg (25 lbs.) på varje spade under urladdningen. Risk för skador på spadarna och brännskador på patientens hud. Urladdning av defibrillatorn med standardspadarnas ytor kortslutna mot varandra kan medföra gropbildning eller andra skador på spadelektrodernas ytor. Gropiga eller skadade spadytor kan förorsaka brännskador på patientens hud under defibrillering. Ladda endast ur defibrillatorn enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Risk för brännskador och ineffektiv energileverans. En sträng av gel på huden mellan standardspadarna kommer att medföra att defibrilleringsenergin hoppar mellan spadarna och energin avleds från hjärtmuskeln. Se till att det inte finns någon gel (våt eller torr) som skapar en kontinuerlig väg mellan spadarna. Risk för skador på defibrillatorn och att defibrillatorn stängs av. När enheten används tillsammans med en annan defibrillator för att leverera mer än 360 joule kan en eller båda enheterna skadas och de kan stängas av på grund av den onormala strömstyrkan. Undvik samtidig urladdning från de båda defibrillatorerna och ha en reservutrustning till hands om en eller båda defibrillatorerna stängs av. Om defibrillatorn stängs av måste den tas ur bruk och kontrolleras av en behörig servicetekniker. Om LIFEPAK 20 defibrillator/monitorfrämst ska användas som manuell defibrillator konfigureras defibrillatorn för detta innan den tas i bruk. Anvisningar för konfiguration av defibrillatorn finns i Avsnitt 8. Impedans LIFEPAK bifasiska defibrillatorer mäter patientens transthoraximpedans och justerar automatiskt defibrilleringsvågformens spänning och strömmens varaktighet efter den enskilda patientens behov. Impedansen mäts varje gång defibrillatorn laddas. För att avläsningen av patientimpedansen ska bli korrekt ska defibrillatorn alltid laddas när standardspadarna (hårda spadar) eller QUIK-COMBOelektroderna är i kontakt med patientens bröst. Om standardspadarna är i spadfacken eller i kontakt med varandra (kortslutna) när defibrillatorn laddas begränsas mängden tillgänglig energi till 79 joule. Detta förhindrar att de interna kretsarna skadas om energin laddas ur när de hårda spadarna är kvar i spadfacken eller är kortslutna mot varandra. Om defibrillatorn laddas till 80 joule eller mer och energin laddas ur när de hårda spadarna ligger i spadfacken visas mängden vald tillgänglig energi på skärmen. I den automatiska utskriften noteras tid, datum och Defibrillering 79 J Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

67 Terapi Om defibrillatorn laddas till 80 joule eller mer när spadarna ligger i spadfacken och spadarna därefter tas ut och placeras på en patient fortsätter defibrillatorn att laddas till den valda energimängden och defibrilleringen kan slutföras som vanligt. När defibrillatorn laddas och spadarna är placerade på patientens bröst justeras defibrilleringsvågformens spänning och strömmens varaktighet automatiskt efter patientens impedans. Det är viktigt att observera att denna automatiska justering inte sker när defibrillatorn laddas och spadarna ligger i spadfacken. Om spadarna eller QUIK-COMBO-elektroderna är placerade på patientens bröst när defibrillatorn laddas och defibrillatorn mäter en impedans på 15 ohm eller mindre deaktiveras kondensatorn och defibrillatorn laddas automatiskt om med en lägre energinivå. Om denna situation uppstår visas meddelandet LÅG IMPEDANS LADDAR på skärmen. När laddningen är klar kan defibrilleringen slutföras som vanligt. Defibrilleringsprocedur LIFEPAK 20 defibrillator/monitor kan konfigureras för automatiska sekvenser av energinivåer. Se Inställningsmenyn Manuellt läge, sida Tryck in PÅ. 2 Bestäm elektrodernas eller spadarnas placering på patienten. Använd antingen anterior-lateral eller anterior-posterior placering enligt beskrivningen på sida Förbered patientens hud för elektrodapplicering: Placera om möjligt patienten på ett fast underlag långt från vattensamlingar och ledande material. Avlägsna klädesplagg från patientens överkropp. Avlägsna kraftig hårväxt där elektroderna ska placeras. Var försiktig så att huden inte skadas om området måste rakas. Rengör huden och torka torrt med en handduk eller kompress. Applicera inte sprit, bensoetinktur eller antiperspiranter på huden. 4 Koppla terapielektroderna till terapikabeln och kontrollera att kabeln är ansluten till apparaten. Obs! Om meddelandet TA BORT TESTKONT. visas när spadavledning används kopplar du från testkontakten och ansluter terapielektroderna till QUIK-COMBO-terapikabeln. 5 Applicera terapielektroderna på patienten i anterior-lateral eller anterior-posterior placering. Om standardspadar används applicera gel på spadarna och placera dessa på patientens bröstkorg. 6 Tryck på ENERGIVAL. 7 Tryck på LADDA. Medan defibrillatorn laddas visas en laddningsstapel och en stigande signal hörs som anger den laddade energinivån. När defibrillatorn är helt laddad visas en skärm (se Defibrilleringsprocedur, sida 4-15). 8 Se till att all personal, inklusive användaren, håller sig på behörigt avstånd från patienten, sängen och all annan utrustning som är ansluten till patienten. 9 Kontrollera EKG-rytm och tillgänglig energi. 10 Tryck på DEFIBRILLERING-knappen/knapparna för att ladda ur energi till patienten eller tryck på väljaren för att ta bort laddningen. Om DEFIBRILLERING-knappen/knapparna inte trycks in inom 60 sekunder, tas den lagrade energin bort internt. Obs! Om du ändrar energivalet efter att laddning har påbörjats avlägsnas energin. Tryck på LADDA för att börja ladda igen. 11 Observera patienten och EKG-rytmen. Om ytterligare en defibrillering krävs upprepas proceduren från Steg 6. Obs! Om meddelandet ONORMAL ENERGILEVERANS visas/hörs och defibrilleringen inte är effektiv, kan du vid behov öka energin och upprepa defibrilleringen. (Se också sida 4-20). Mer information finns i häftet Defibrillering: Vad du bör veta. 4Terapi Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

68 Terapi Synkroniserad elkonverteringsprocedur Obs! LIFEPAK 20 defibrillator/monitor kan konfigureras så att den blir kvar i synkront läge eller återgår till asynkront läge efter urladdning. Det är viktigt att användaren känner till hur defibrillatorn är konfigurerad. Se Inställningsmenyn Manuellt läge, sida Tryck in PÅ. 2 Anslut patientens EKG-kabel och EKG-elektroder enligt föregående anvisningar på sida Välj avledning II eller avledning med optimal QRS-komplexstyrka (positiv eller negativ). Obs! Övervaka EKG via terapielektroderna genom att placera elektroderna i anterior-lateral position och välja avledningen spadar. VARNINGAR! Risk för dödlig arytmi. Ventrikelflimmer kan induceras med olämplig synkronisering. ANVÄND EJ EKG från en annan monitor (slavkopplad) för att synkronisera urladdningen från LIFEPAK 20 defibrillator/monitor. Övervaka alltid patientens EKG direkt via EKG-kabeln eller terapikabeln eller använd proceduren för fjärrsynkronisering. Kontrollera att avkänningsmarkeringarna på EKG:et är korrekt placerade. 4 Tryck på SYNK Kontrollera att lysdioden för synk blinkar för varje avkänt QRS-komplex. Obs! Tryck på SYNK igen för att inaktivera synkront läge. 5 Observera EKG-rytmen. Kontrollera att den triangelformade avkänningsmarkeringen visas nära mitten av varje QRS-komplex. Om inga avkänningsmarkeringar visas eller visas på fel ställe (t ex på T-vågen), välj en annan avledning. (Det är normalt att avkänningsmarkeringarnas placering varierar något på varje QRS-komplex.) 6 Förbered patientens hud för applicering av terapielektroder enligt anvisningar i Steg 3 i Defibrilleringsprocedur, sida Anslut terapielektroderna till terapikabeln och kontrollera kabelanslutningen till enheten. 8 Applicera terapielektroderna på patienten i anterior-lateral eller anterior-posterior placering. Om standardspadar används, applicera gel på spadarna och placera dessa på patientens bröstkorg. 9 Tryck på ENERGIVAL. 10 Tryck på LADDA. Obs! Om meddelandet TA BORT TESTKONT. visas kopplar du från testkontakten och ansluter terapielektroderna till QUIK-COMBO-terapikabeln. Tryck sedan på LADDA. 11 Se till att all personal, inklusive användaren, håller sig på behörigt avstånd från patienten, sängen och all utrustning som är ansluten till patienten. 12 Kontrollera EKG-rytm. Kontrollera tillgänglig energi. 13 Tryck på och håll nere DEFIBRILLERING-knappen/knapparna tills urladdning sker vid nästa avkända QRS-komplex och släpp sedan DEFIBRILLERING-knappen/knapparna. Om DEFIBRILLERINGknappen/knapparna inte trycks in inom 60 sekunder, tas den lagrade energin bort internt. Obs! Om du ändrar energivalet efter att laddning har påbörjats avlägsnas energin internt. Tryck på LADDA för att börja ladda igen. 14 Observera patienten och EKG-rytmen. Upprepa proceduren från Steg 4 vid behov Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

69 Terapi Procedur för fjärrsynkronisering VARNINGAR! Risk för dödlig arytmi. Ventrikelflimmer kan induceras med olämplig synkronisering. Sjukhusets biomedicinska tekniker bör i systemet som helhet vidtaga åtgärder för fördröjningen av synkronisering för att säkerställa att gränsen 60 sekunder för synkronisering inte överskrids enligt krav som anges i AAMI DF2 (1996). Kontrollera alltid att avkänningsmarkeringarna på EKG:et är korrekt placerade. Eventuell monitorinkompatibilitet Fortsätt inte med synkroniserad elkonvertering om inte synkroniseringsmarkörer för R-vågen visas nästan samtidigt som R-vågorna på fjärrmonitorns skärm eller om de saknas. LIFEPAK 20 defibrillator/monitor kan konfigureras för att ta emot en EKG-källa från en fjärrmonitor som ett sidoställt EKG-övervakningssystem via EKG/SYNK-kontakten på baksidan av defibrillatorn/monitorn. Se Inställningsmenyn Manuellt läge, sida 8-4. Fjärrmonitorn måste vara försedd med en kontakt för utgående synk och det måste finnas en anslutningskabel. Mer information finns i servicehandboken för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor. Obs! LIFEPAK 20 defibrillator/monitor kan konfigureras så att den kvarstår i synkront läge eller återgår till asynkront läge efter urladdning. Det är viktigt att användaren känner till hur defibrillatorn är konfigurerad. Se Inställningsmenyn Manuellt läge, sida 8-4. Så här genomförs den synkroniserade elkonverteringen med en fjärrövervakande EKG-källa: 1 Kontrollera att defibrillatorn/monitorn är ansluten till växelström. 2 Anslut synk-kabeln till systemkontakten i defibrillatorn/monitorn och till fjärrmonitorn. 3 Tryck in PÅ. 4 Anslut EKG-kabeln från fjärrmonitorn till patienten. 5 Tryck på SYNK på defibrillatorn/monitorn. 6 Välj FJÄRRSYNK på menyn. Obs! På skärmen på defibrillatorn/monitorn visas meddelandet FJÄRRSYNK i stället för en vågform. 7 Observera EKG-rytmen på fjärrmonitorn. Bekräfta att en sensormarkör visas ovanför varje QRS-komplex. 8 Kontrollera att lysdioden för synk på defibrillatorn/monitorn blinkar för varje på fjärrmonitoren detekterad QRS. 9 Utför steg 6 till 14 i Synkroniserad elkonverteringsprocedur som tidigare förklarats. 4Terapi PEDIATRISK DEFIBRILLERING Barnspadar ingår i uppsättningen med standarspadar (se sida 5-6). Placering av barnspadar Barnspadar bör användas på patienter som väger under 10 kg eller på patienter vars bröstkorg är för liten för att terapielektroder för vuxna ska få plats. Vi rekommenderar användning av vuxenspadar om spadarna passar helt och hållet på patientens bröstkorg. Det måste finnas ett mellanrum på minst 2,5 cm (1 in.) mellan spadarna. När det gäller spädbarn med mycket små bröstkorgar kan även barnspadarna vara för stora för att de ska kunna placeras i anterior-lateral placering. I dessa fall bör spadarna ges en anterior-posterior placering. Stöd patienten i sidoläge genom att hålla spadarna mot bröstkorgen och ryggen. Använd inte barnspadar på vuxna eller större barn. Om den energimängd som rekommenderas för vuxna levereras genom denna relativt lilla elektrodyta ökas risken för brännskador. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

70 Terapi Anterior-lateral Följande är standardplacering för barnspadar (se Figur 4-3): Sternum-spaden placeras på den övre, högra delen av patientens överkropp, lateralt om bröstbenet, under nyckelbenet. Apexspaden placeras vid sidan om patientens vänstra bröstvårta i den mediala axillarlinjen, så att mitten på spaden om möjligt befinner sig över den mediala axillarlinjen. Sternum Apex Figur 4-3 Anterior-lateral spadplacering Anterior-posterior Placera sternumspaden tvärs över vänstra prekordiet och apexspaden bakom hjärtat i infraskapularområdet (se Figur 4-4): Sternum Figur 4-4 Anterior-lateral spadplacering Apex Defibrilleringsprocedur Gör så här för att defibrillera patienten: 1 Tryck in PÅ för att slå på defibrillatorn. 2 För vuxenspaden framåt tills den lossnar så att barnspadarna får plats. 3 Applicera defibrilleringsgel på elektrodytorna på barnspadarna. 4 Välj lämplig energinivå enligt barnets kroppsvikt och enligt rekommendationerna från AHA (amerikanska hjärtsamfundet ) eller motsvarande riktlinjer. 5 Placera spadarna stadigt på patientens bröstkorg. 6 Tryck på LADDA. 7 Se till att alla närvarande, inklusive användaren, befinner sig på behörigt avstånd från patienten, sängen och all utrustning som är ansluten till patienten. 8 Kontrollera EKG-rytm och tillgänglig energi. 9 Tryck på DEFIBRILLERING-knappen/knapparna för att ladda ur energi till patienten eller tryck på väljaren för att ta bort laddningen. Om DEFIBRILLERING-knapparna inte trycks in inom 60 sekunder, tas den lagrade energin bort internt. Obs! Om du ändrar energivalet efter att laddning har påbörjats avlägsnas energin. Tryck på LADDA för att börja ladda igen. Obs! Om meddelandet ONORMAL ENERGILEVERANS visas/hörs och defibrilleringen inte är effektiv, kan du vid behov öka energin och upprepa defibrilleringen. (Se också sida 4-20) Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

71 Terapi Felsökningstips för defibrillering och synkroniserad elkonvertering Tabell 4-2 Tips för felsökning av defibrillering och synkroniserad elkonvertering Observation Möjlig orsak Åtgärd 1 Tiden för laddning till 360 joule överskrider 10 sekunder. 2 Energi levereras inte till patienten när knappen/ knapparna DEFIB trycks in. 3 Meddelandet TA BORT TESTKONT. visas. 4 Meddelandet ANSLUT KABEL eller ENERGI EJ LEVERERAD visas/hörs Confirm. 5 Meddelandet ENERGIFEL visas/ hörs (vald och tillgänglig energi) 6 Meddelandet DEAKTIVERAR visas/hörs. 7 Patienten hoppade inte till (ingen muskelreaktion) under defibrillatorurladdningen. Batteriet svagt. Enheten är i synk-läget och inga QRS-komplex avkänns. Enheten är i synk-läget och inga knappar för defibrillering har tryckts in och hållits intryckta till nästa avkända QRS-komplex. Knappen eller knapparna defib har tryckts innan full laddning uppnåddes. Sextio sekunder gick innan knappen eller knapparna defib trycktes in efter full laddning. Energin har laddats ur internt. ENERGIVAL har ändrats. Testkontakten är ansluten till QUIK-COMBO-terapikabeln. Testkontakten är ansluten till QUIK-COMBO-terapikabeln. Terapikabeln har lossnat och energin laddades ur internt. Defibrillatorn är ej kalibrerad. Knappen Defib blev inte tryckt inom 60 sekunder efter full laddning. Energi valdes efter det att laddningen var klar. Terapikabeln har lossnat. Muskelreaktionen hos patienter varierar och beror på patientens tillstånd. Avsaknad av synlig reaktion på defibrillering innebär inte nödvändigtvis att urladdning ej skett. Terapikabeln är inte ansluten till terapielektroderna. Anslut till växelström. Enheten arbetar vid låg omgivande temperatur (<25 C eller 77 F). Byt EKG-avledning för optimal avkänning av QRS-komplex eller deaktivera SYNK. Håll nere defibrilleringknapparna tills urladdning sker eller tills nästa avkända QRS. Vänta på den ton och det meddelande som anger full laddning. Tryck på knappen eller knapparna defib inom 60 sekunder efter full laddning. Tryck på LADDA igen. Koppla bort testkontakten och anslut elektroderna till QUIK-COMBO-terapikabeln. Koppla bort testkontakten och anslut elektroderna till QUIK-COMBO-terapikabeln. Anslut åter kabeln och tryck på ladda igen. Kan fortfarande leverera energi. Kontakta behörig servicepersonal. Ladda om defibrillatorn om så önskas. Ladda om defibrillatorn. Anslut åter elektroden/kabeln. Ingen åtgärd krävs. Anslut elektroderna till terapikabeln. 4Terapi Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

72 Terapi Tabell 4-2 Tips för felsökning av defibrillering och synkroniserad elkonvertering (Fortsättning) Observation Möjlig orsak Åtgärd 8 Meddelandet ONORMAL ENERGILEVERANS visas och utskriften märks med Defibrillering XJ onormal. 9 Meddelandet ANSLUT ELEKTRODER visas/hörs. 10 Meddelandet ANSLUT TILL VÄXELSTRÖM visas/hörs. 11 Meddelandet ANSLUT SYNKKABEL TILL FJÄRRMONITOR visas/hörs. 12 Meddelandet LÅG IMPEDANS LADDAR visas/hörs. 13 Meddelandet SÖKER EFTER SIGNAL visas/hörs. Urladdning i fria luften med standardspadar. Urladdning sker med standardspadarna kortslutna mot varandra. Patientimpedansen utanför gränsvärdena. Dålig anslutning till AED-enheten. Elektroderna fäster inte ordentligt på patienten. Elektroderna är torra, skadade eller utgångna. Fjärrsynk har valts och enheten är inte ansluten till växelström. Fjärrsynk har valts och enheten är inte ansluten till fjärrmonitorn. Patientens impedans uppmätt till <15 ohm. Fjärrsynk har valts och enheten bestämmer insignalen. Tryck spadarna ordentligt mot patientens bröstkorg vid urladdning. Utför testurladdningar med testutrustningen för defibrillatorn. Se varning sida Öka energin och/eller upprepa urladdningarna om så erfordras. Överväg att byta ut engångsterapielektroder mot nya. Kontrollera elektrodanslutningarna. Tryck fast elektroderna ordentligt på patientens hud. Tvätta, raka och torka patientens hud enligt rekommendationerna. Byt ut elektroderna. Anslut till växelström. Tryck på SYNK för att stänga av fjärrsynken. Anslut fjärrmonitorn. Tryck på SYNK för att stänga av fjärrsynkronisering. Ingen åtgärd nödvändig. Ingen åtgärd nödvändig. NONINVASIV PACING LIFEPAK 20 defibrillator/monitor tillhandahåller noninvasiv pacing med hjälp av QUIK-COMBO elektroder. Följande stycken innehåller: Varningar för noninvasiv pacing Begärd och icke begärd pacing Procedur för noninvasiv pacing Felsökningstips för noninvasiv pacing För information om noninvasiv pedriatisk pacing, se Physio-Control Bruksanvisning för terapielektroder Artikelnr Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

73 Terapi Varningar för noninvasiv pacing VARNINGAR! Risk för ventrikelflimmer. Sinusbradykardi kan vara fysiologisk vid allvarlig hypotermi (lämpligt att upprätthålla tillräcklig syretillförsel vid hypotermi) och pacing är oftast inte indikerat. Risk för avbrott i terapin. Observera patienten kontinuerligt medan pacemakern används. Patientens reaktion på pacingterapi, t ex registrerat tröskelvärde, kan ändras med tiden. Risk för att pacing inte kan uppnås. Om kombinerade terapielektroder från andra tillverkare används med denna enhet kan pacingeffektiviteten minska eller pacing utebli på grund av oacceptabelt höga impedansnivåer. Risk för brännskador på patienten. Noninvasiv pacing under en lång tid kan medföra att patientens hud blir irriterad eller får brännskador, speciellt vid högre pacingströmnivåer. Avbryt den noninvasiva pacingen om huden blir brännskadad och en annan pacingmetod är tillgänglig. 4Terapi Begärd och icke begärd pacing Den non-invasiva pacemakern kan användas antingen i läge begärd (synkron) eller i läge icke begärd (asynkron) pacing. Läget begärd används för de flesta patienter. I läget begärd förhindrar LIFEPAK 20 defibrillator/monitor/ pacemakern pacing när den känner av patientens egna slag (inneboende QRS). Om EKG-amplituden är för låg för att patientens slag ska kunna upptäckas eller om en EKG-avledning lossnar så att EKGrytmen inte finns tillgänglig, kommer pacemakern att generera asynkrona pacingpulser även om den står i läget begärd. Detta betyder att pacemakern genererar pacingpulser med vald frekvens oberoende av patientens EKG-rytm. Asynkront läge eller icke begärd kan väljas om brus eller artefakter stör korrekt avkänning av QRS-komplex. Tryck på knappen ALTERNATIV för att komma till läget icke begärd. (Se sida 2-6). LIFEPAK 20 defibrillator/monitor har en inbyggd pulsoximeter som kan användas tillsammans med en non-invasiv pacemaker för att underlätta bekräftelse av mekanisk aktivitet. Bekräfta mekanisk aktivitet genom att jämföra den pulsfrekvens som oximetern visar med den inställda frekvensen på pacemakern. Procedur för noninvasiv pacing EKG-övervakning under pacing måste utföras med EKG-elektroder och patient-ekg-kabel. Pacingterapielektroder kan inte samtidigt användas för övervakning av EKG-rytm och leverans av pacingström. Se till att terapielektroderna placeras på rätt ställe enligt beskrivningen av pacingproceduren. Felaktig placering av elektroderna kan påverka det registrerade tröskelvärdet. Gör så här för pacing: 1 Tryck in PÅ. 2 Anslut patient-ekg-kabeln, anslut EKG-elektroderna till EKG-kabeln och till patienten och välj Avledning I, II eller III. Bäst övervakningssignal erhålls om det finns tillräckligt avstånd mellan EKG-elektroderna och terapielektroderna. 3 Bestäm var QUIK-COMBO elektroderna ska placeras på patienten. För pacing kan antingen placeringen anterior-lateral eller anterior-posterior användas (se sida 4-3). 4 Förbered patientens hud för applicering av elektroder enligt beskrivning i Steg 3 i defibrilleringsproceduren. 5 Applicera QUIK-COMBO elektroderna på patienten. 6 Anslut terapielektroderna till terapikabeln. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

74 Terapi 7 Tryck på PACER. Kontrollera att lysdioden är tänd, vilket anger att strömmen är på. Obs! Om meddelandet TA BORT TESTKONT. visas kopplar du bort testkontakten och ansluter terapielektroderna till QUIK-COMBO-terapikabeln. 8 Observera EKG-rytmen. Kontrollera att den triangelformade avkänningsmarkeringen visas nära mitten av varje QRS-komplex. Om inga avkänningsmarkeringar visas eller om de visas på fel ställe (t ex på T-vågen), ska en annan avledning väljas. (Det är normalt att avkänningsmarkeringarnas placering varierar något på varje QRS-komplex.) 9 Tryck på FREKV eller vrid på väljaren för att välja önskad pacingfrekvens. Obs! Knappen FREKV ändrar frekvensen i steg om 10 slag/min. Väljaren ändrar frekvensen i steg om 5 slag/min. 10 Tryck på STRÖM eller vrid på väljaren för att öka strömmen tills elektrisk registrering sker. Vid varje pacingstimulus som levereras blinkar PACER-indikatorn till och en positiv pacermarkering visas på EKG-vågformen. 11 Utvärdera mekanisk aktivitet genom att kontrollera patientens puls eller blodtryck och jämför SpO2- pulsfrekvensen med den inställda pulsfrekvensen. Använd eventuellt lugnande eller smärtstillande medel om patienten upplever obehag. Obs! Knappen STRÖM ändrar strömstyrka i steg om 10 ma. Väljaren ändrar strömstyrka i steg om 5 ma. Obs! Om du vill ändra frekvens eller strömstyrka under pacing trycker du på FREKV eller STRÖM och vrider sedan på väljaren. Obs! Om du vill avbryta pacing och se patientens egen rytm, trycker du på och håller nere PAUS-knappen. Detta medför att pacern levererar pacing med 25 % av den inställda frekvensen. Släpp PAUS-knappen för att återgå till pacing med den inställda frekvensen. 12 Avsluta pacingen genom att minska strömmen till noll eller trycka på knappen PACER. Obs! Defibrillera och stoppa noninvasiv pacing genom att trycka på ENERGIVAL eller ladda defibrillatorn. Pacingen stoppas automatiskt. Fortsätt med defibrillering. Om monitorn upptäcker att EKG-avledningar är av under pågående pacing, fortsätter pacing med en fast frekvens tills EKG-avledningarna åter har anslutits. Under pacing med fast frekvens levererar pacemakern pulser med en fast frekvens oberoende av patientens egna slag. Monitorn fortsätter att visa pacingfrekvensen (slag/minut) och strömstyrkan (ma). Återgå till begärd pacing genom att ansluta EKG-avledningen. Medan pacing sker bör du övervaka patienten visuellt hela tiden. Lita inte enbart på att varningsmeddelandet EKG-AVLEDNINGAR AV ska upptäcka förändringar i pacing-funktionen. Kontrollera också rutinmässigt att EKG-avkänning, pacingpulsleverans, elektrisk registrering och mekanisk registrering är riktiga. Om pacingelektroder lossnar under pacing visas/hörs meddelandena ANSLUT ELEKTRODER och PACING AVSTANNAD samtidigt som en larmsignal avges. Pacingfrekvensen upprätthålls och strömstyrkan återställs till 0 ma. När pacingelektroderna sätts fast igen tystnar larmet och meddelandet ANSLUT ELEKTRODER försvinner. Strömstyrkan ligger kvar på 0 ma tills du ökar den manuellt. Felsökningstips för noninvasiv pacing Tabell 4-3 Tips för felsökning av noninvasiv pacing Observation Möjlig orsak Åtgärd 1 Enheten fungerar inte när PACER trycks in. 2 Lysdioden PACER är tänd men STRÖM (MA) stiger inte. Strömmen är avstängd. Batteriet är svagt. Terapielektroderna har lossnat. Kontrollera om strömmen är PÅ. Anslut till växelström. Kontrollera om det visas något meddelande. Kontrollera terapikabeln och anslutningarna till elektroderna Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

75 Terapi Tabell 4-3 Tips för felsökning av noninvasiv pacing (Fortsättning) Observation Möjlig orsak Åtgärd 3 Lysdioden PACER är tänd STRÖM (MA) >0, men pacingmarkeringar saknas (pacing utförs inte). Pacingfrekvensen är inställd på ett värde som ligger under patientens egen frekvens. Pacemakern är överkänslig (EKG-artefakt, EKG-storleken för hög). 4 Pacingen stannar av sig själv. PACER-knappen har tryckts till läge av. Ett internt fel har upptäckts. Servicemeddelandet anger ett internt fel. 5 Visningen på monitorskärmen är förvrängd under pacing. 6 Registrering sker inte med varje pacingstimulus. 7 Meddelandet ANSLUT ELEKTRODER visas/hörs. Terapielektroden har lossnat. ENERGIVAL eller LADDA är intryckt. Radiofrekventa störningar. EKG-elektrodernas placering är inte optimal i förhållande till pacingelektroderna. Patientrespons på pacing kan variera kraftigt beträffande registreringströskel och EKG-förvrängning. Strömstyrkan (ma) är för lågt inställd. Pacingkabeln eller elektroden har lossnat. Elektroderna fäster inte på huden. Elektroderna är för gamla. 8 TA BORT TESTKONT. visas. Testkontakten är ansluten till terapikabeln. 9 Pacingen stannar av sig Ett internt fel har upptäckts. själv och meddelandet PACERFEL visas/hörs. 10 Patientens egna QRS-komplex känns inte av under pacing. EKG-amplituden för låg för att kännas av. Patientens egna QRS-komplex inträffar under pacemakerns refraktärperiod. Öka SLAG/MIN. Etablera ett rent EKG; minska EKG-storleken. Välj icke begärd pacing. Tryck på PACER och öka strömstyrkan. Läs av serviceindikatorn. Stäng av och slå på defibrillatorn och starta åter pacingbehandlingen. Kontakta behörig servicepersonal för service. Se efter om något meddelande visas. Kontrollera pacingkabeln och anslutningarna till elektroderna. Tryck på PACER och öka strömstyrkan. Se efter om något servicemeddelande visas. Stäng av och slå på defibrillatorn och starta om pacingbehandlingen. Flytta radioutrustning så långt bort från pacemakern som möjligt. Flytta bort elektroderna från pacingelektroderna. Välj en annan avledning (I, II eller III). Överväg att ändra pacingfrekvensen. Öka pacingströmmen. (Ge lugnande eller smärtstillande medel efter behov.) Anslut och ställ in strömstyrkan. Förbered huden. Byt ut elektroderna och ställ in strömstyrkan. Koppla bort testkontakten från terapikabeln. Anslut elektroderna till terapikabeln. Stäng av och slå på defibrillatorn och starta om pacingbehandlingen. Kontakta behörig servicepersonal för service. Välj en annan avledning. Justera SLAG/MIN. 4Terapi Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

76 Terapi Tabell 4-3 Tips för felsökning av noninvasiv pacing (Fortsättning) Observation Möjlig orsak Åtgärd 11 Pacingen startar av sig själv. Patientens hjärtfrekvens sjunker så att den understiger den inställda pacingfrekvensen. 12 Inställd pacingfrekvens (slag/minut) och EKG-pacingfrekvensen stämmer inte överens. 13 Felaktig avkänning (t ex avkänning på T-vågor). Utvärdera patienten för korrekt pacemakerfunktion. Som reservenhet vid pacing Anslut åter EKG-avledningen. lossnade EKG-avledningen. Ett internt fel har upptäckts. QRS-komplexet är för litet. T-vågen är för stor. Skriv ut EKG och beräkna pacingfrekvensen. Välj en annan avledning Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

77 ALTERNATIV FÖR SPADTILLBEHÖR Terapielektroder sida 5-2 Uppsättning standardspadar (tillbehör) 5-6 Externa steriliserbara spadar (art nr ) 5-8 Interna handtag med urladdningsreglage (art nr ) 5-9 Riktlinjer för rengöring och sterilisering Alternativ för spadtillbehör Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

78 Alternativ för spadtillbehör TERAPIELEKTRODER I följande stycken beskrivs: Om terapielektroder Elektrodplacering Kabelanslutning Procedurer för EKG-övervakning och terapi Utbyte och borttagning av elektroder Testning Om terapielektroder Det finns två typer av gelbestrukna självhäftande terapielektroder: QUIK-COMBO elektroder för pacing/ defibrillering/ekg och FAST-PATCH elektroder för defibrillering/ekg (Figur 5-1). QUIK-COMBOelektroderna-används för defibrillering, synkroniserad elkonvertering, EKG-övervakning och pacing. FAST-PATCH-elektroderna kan användas för defibrillering, synkroniserad elkonvertering och EKGövervakning, men inte för pacing. Användning av FAST-PATCH-elektroder med LIFEPAK 20 defibrillator/ monitor erfordrar dessutom en FAST-PATCH defibrilleringsadapterkabel (art nr ). Figur 5-1 QUIK-COMBO- och FAST-PATCH-elektroder QUIK-COMBO- eller FAST-PATCH-elektroderna: Används i stället för standardspadar. Avger en övervakningssignal i Avledning II när de har placerats anterior-lateralt. Återställer snabbt EKG-kurvan på monitorn efter defibrillering. Undvik att skada elektroderna genom att: Inte vika elektroderna. Inte klippa bort någon del av elektroden. Inte trycka ihop eller vika elektroderna och inte förvara dem under tunga föremål. Förvara elektroderna svalt och torrt (15 till 35 C eller 59 till 95 F). 5-2 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

79 Alternativ för spadtillbehör Flera typer av QUIK-COMBO-elektroder finns tillgängliga enligt beskrivning i Tabell 5-1. Tabell 5-1 QUIK-COMBO-elektroder Typ QUIK-COMBO QUIK-COMBO RTS QUIK-COMBO med REDI-PAK anslutningssystem QUIK-COMBO för barn Beskrivning Elektroder med 60 cm (2 ft) lång avledningskabel utformade för patienter som väger minst 15 kg (33 lb). Elektroder med en röntgengenomskinlig elektrod- och avledningskabeluppsättning, utformade för patienter som väger minst 15 kg (33 lb). Elektroder utformade för patienter som väger minst 15 kg (33 lb) och som tillåter att elektroduppsättningen kopplas till enheten i förväg med bibehållen elektrodhållbarhet och integritet. Elektroder som är avsedda för patienter som väger 15 kg (33 lb) eller mindre. FAST-PATCH elektroder kan användas för barn om placeringen uppfyller villkoren i följande stycken. Villkoren kan normalt uppfyllas hos barn som väger minst 15 kg (33 lb). Elektrodplacering När QUIK-COMBO- eller FAST-PATCH-elektroder används, kontrollera att: elektroderna passar väl på bröstkorgen enligt beskrivningen på sidan sida 3-4 eller sida 4-3 det finns ett mellanrum på minst 2,5 cm (1 in.) mellan elektroderna elektroderna inte ligger ovanpå några utskjutande bendelar av bröstbenet eller ryggraden. Placera elektroderna så här: 1 Förbered patienten för elektrodplacering: Avlägsna alla klädesplagg från patientens bröstkorg. Avlägsna så mycket hår på bröstkorgen som möjligt. Undvik att skada huden vid rakning. Undvik om möjligt att placera elektroderna över skadad hud. Tvätta och torka huden. Om det finns olja eller kräm på patientens bröstkorg används tvål och vatten för att tvätta huden. Torka huden torr med kraftiga tag med en handduk eller kompress. Detta ruggar upp huden något och avlägsnar olja, smuts och andra främmande ämnen och ger bättre vidhäftning av elektroderna på huden. Använd inte sprit, bensoetinktur eller antiperspirant för att förbereda huden. 2 Dra försiktigt bort skyddspapperet från elektroderna, börja vid kabelanslutningen (se Figur 5-2). Figur 5-2 Dra bort skyddspapperet från elektroden 3 Placera elektroden i anterior-lateral eller anterior-posterior placering, enligt anvisningarna på sida 3-4 eller sida 4-3 beroende på planerad terapi samt speciella omständigheter för placering. 4 Börja i ena kanten och tryck fast elektroden ordentligt på patientens bröstkorg för att undvika att det skapas luftfickor mellan gelytan och huden. Tryck fast de självhäftande kanterna ordentligt mot huden. Obs! Flytta inte terapielektroder efter att de placerats. 5 Alternativ för spadtillbehör Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

80 Alternativ för spadtillbehör Kabelanslutning Gör så här för att ansluta QUIK-COMBO-elektroderna till QUIK-COMBO-terapikabeln: 1 Öppna skyddslocket på kontakten till QUIK-COMBO-terapikabeln (se Figur 5-3). 2 Sätt i QUIK-COMBO-elektrodkontakten i kontakten på terapikabeln genom att rikta in pilarna mot varandra och trycka ihop kontakterna så att de sitter ihop ordentligt. QUIK-COMBO elektrodkontakt Terapikabelanslutning Figur 5-3 Anslut QUIK-COMBO-elektroderna till terapikabeln Gör så här för att ansluta FAST-PATCH-elektroder till FAST-PATCH-defibrilleringsadapterkabeln på rätt sätt och säkerställa att energi levereras: 1 Anslut, om möjligt, defibrilleringskabeln till elektroden innan den appliceras på patienten. 2 Stöd elektrodkontakten medan den ansluts till defibrilleringskabeln (se Figur 5-4). Tryck in kabeln ordentligt i elektroden tills det hörs eller känns att det klickar till. Figur 5-4 Anslut FAST-PATCH-elektroderna till defibrilleringskabeln 3 Dra försiktigt i kontakten för att kontrollera att defibrilleringskabeln sitter ordentligt fast i elektroden. Obs! Om defibrilleringskabeln återansluts till en elektrod som redan är applicerad på patienten ska den självhäftande kanten under elektrodkontakten försiktigt lyftas upp och ett finger föras in under den. Anslut kabeln enligt anvisningarna ovan. Procedurer för EKG-övervakning och terapi VARNINGAR! Risk för brännskador på patienten. Använd inte QUIK-COMBO-elektroder för barn på vuxna eller större barn. Leverans av defibrilleringsenergi på 100 joule eller mer (som vanligtvis används på vuxna) genom dessa små elektroder ökar risken för brännskador på huden. Risk för brännskador hos barn. Noninvasiv pacing kan förorsaka brännskador och irritation på patientens hud, speciellt vid högre pacingströmnivåer. Inspektera ofta huden under -elektroden efter de första 30 minuterna av kontinuerlig pacing. Avbryt noninvasiv pacing om brännskador uppstår och det finns en annan pacingmetod tillgänglig. Avlägsna eller byt omedelbart ut elektroderna mot nya så snart pacingbehandlingen avbrutits. När det gäller vuxna patienter, följ anvisningarna för EKG-övervakning, AED-defibrillering, manuell defibrillering, synkroniserad elkonvertering och pacing i Avsnitt 3 eller Avsnitt 4. När det gäller barn, följ anvisningarna för EKG-övervakning, manuell defibrillering, synkroniserad elkonvertering och pacing med undantag av följande: Välj lämplig defibrilleringsenergi med hänsyn till barnets kroppsvikt enligt rekommendationer från AHA eller enligt lokala riktlinjer. Användning av energinivåer på eller över 100 joule förorsakar sannolikt brännskador på huden. Inspektera ofta patientens hud under hjärtelektroden under pacingbehandlingen för att kontrollera att inga brännskador har uppstått. Obs! Mängden pacingström som krävs för registrering är ungefär densamma som för vuxna patienter. 5-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

81 Alternativ för spadtillbehör Utbyte och borttagning av elektroder Byt ut QUIK-COMBO-, QUIK-COMBO RTS-, QUIK-COMBO REDI-PAK- eller FAST-PATCH Plus-elektroder efter 50 defibrilleringsstötar, om de använts 24 timmar på patientens hud eller efter 8 timmars kontinuerlig pacing. Byt ut pediatriska QUIK-COMBO-elektroder efter 25 defibrilleringsstötar eller om de använts 24 timmar på patientens hud. Gör så här för att avlägsna QUIK-COMBO- eller FAST-PATCH-elektroderna från patienten: 1 Lyft försiktigt upp elektroden från ytterkanten och tryck samtidigt på huden för att lossa elektroden enligt bilden i Figur 5-5. Figur 5-5 Ta bort terapielektroder från huden 2 Tvätta och torka patientens hud. 3 Vid utbyte av elektroder skiftas deras placering något. Detta hjälper till att förhindra brännskador på huden. 4 Stäng den lilla skyddsluckan som täcker kontakten på QUIK-COMBO-terapikabeln när kabeln inte används. Koppla loss defibrilleringskabeln från FAST-PATCH-elektroderna så här: 1 Tryck ner området runt elektrodkontakten. 2 Kläm till snäppkontakten med andra handens fingrar och dra rakt uppåt (se Figur 5-6). Figur 5-6 Koppla bort defibrilleringskabeln från FAST-PATCH-elektroderna VARNING! Risk för skador på kabeln och ineffektiv energileverans eller förlust av övervakning. Felaktig frånkoppling av defibrilleringskabeln kan skada kabeltrådarna. Detta kan medföra att ingen energi levereras eller förlust av EKG-signal under vård av patient. Placera inte kabeln så att någon kan dra i den av misstag, så att den kan fastna eller så att man kan snubbla över den. Koppla inte loss defibrilleringskabelns snäppkontakter från elektrodkontakterna eller kontakterna på testenheter genom att dra i kabeln. Koppla loss kabeln genom att dra kabelkontakterna rakt utåt (se Figur 5-7). 5 Alternativ för spadtillbehör Figur 5-7 Koppla loss defibrilleringskabeln från en testkontakt Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

82 Alternativ för spadtillbehör Testning Låt inspektion och testning av QUIK-COMBO-terapikabeln eller FAST-PATCH defibrillatoradapterkabeln ingå som en del av defibrillatorns testrutin. Daglig inspektion och testning bidrar till att säkerställa att defibrillatorn och terapikablarna är i gott funktionsskick och redo för bruk när de behövs. Obs! Under det dagliga autotestet och användartestet laddas energin ur genom terapikabeln så att defibrilleringskomponenten i kabeln testas. När terapikabeltestet på användarkontrollistan utförs kontrolleras avkänningskomponenten i terapikabeln. Terapikabelns fullständiga funktion kontrolleras genom att båda dessa test utförs. Om några brister upptäcks under inspektionen och testningen måste terapikabeln genast tas ur bruk och en behörig servicetekniker meddelas. Rengöring och sterilisering QUIK-COMBO- och FAST-PATCH-elektroderna är inte sterila och kan ej heller steriliseras. De är avsedda för engångsbruk och ska endast användas på en enda patient. Elektroder får inte autoklaveras, gassteriliseras, nedsänkas i vätska eller rengöras med sprit eller lösningsmedel. UPPSÄTTNING STANDARDSPADAR (TILLBEHÖR) I följande stycken beskrivs: Om uppsättningen standardspadar Komma åt barnspadarna Byta ut tillbehöret för vuxenspaden Rengöring av uppsättningen av standardspadar I Figur 5-8 visas standardspadarnas funktioner. Apex Sternum DEFIB-knapp LADDA-knapp Laddar defibrillatorn. DEFIB-knapp Levererar defibrilleringsenergin. Båda DEFIB-knapparna måste tryckas in samtidigt för att energi skall levereras. Figur 5-8 Standardspadar Om uppsättningen standardspadar Uppsättningen standardspadar består av två delar: 1 Handtagsenheten som innehåller barnspaden 2 Tillbehöret för vuxenspade Funktionerna i QUIK-LOOK-defibrilleringsspadarna kan användas både med barnspaden och med tillbehöret för vuxenspade. 5-6 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

83 Alternativ för spadtillbehör Komma åt barnspadarna Så här kommer du åt barnspadarna: 1 Fatta standardspadens handtag med ena handen och undersidan av vuxenspadens elektrod med den andra handen. 2 Skjut tillbaka spadhandtaget tills du hör ett klick (se Figur 5-9). 3 Lyft bort spadens handtag från tillbehöret för vuxenspaden. 4 Barnspaden är nu fri och klar att använda (se Figur 5-10). Tillbehör till vuxenspade Barnspade Figur 5-9 Komma åt en barnspade Figur 5-10 Barnspade (undersida) Byta ut tillbehöret för vuxenspaden Byt ut tillbehöret för vuxenspaden så här: 1 Håll tillbehöret för vuxenspaden i ena handen och standardhandtaget i den andra handen. 2 Passa in barnspaden i tillbehöret för vuxenspaden. 3 Skjut spadens handtag framåt tills det hörs ett klick. (Se Figur 5-11.) Tillbehör till vuxenspade Barnspade Figur 5-11 Byta ut en barnspade Varje tillbehör för vuxenspade har en fjädrande kontaktplatta som överför energin från barnspaden till vuxenspaden. Inspektera regelbundet de fjädrande plattorna och barnspadens ytor för att kontrollera att de är rena och oskadade. Rengöring av uppsättningen av standardspadar Skydda spadarna var för sig före och efter rengöring för att förhindra skada på spadytorna. Efter varje användning: 1 Skilj på spadarna för vuxna och barn. 2 Torka av eller skölj spadelektroderna, kabelanslutningen, handtagen och kablarna med mild tvål och vatten eller desinficeringsmedel med hjälp av en fuktad svamp, handduk eller borste. Doppa eller blötlägg inte. 3 Torka alla delar noga. 4 Undersök spadar (inklusive elektrodytor), kablar och anslutningar så att de inte är skadade eller verkar slitna. Obs! Kablar som visar tecken på slitage som t ex lösa kabelanslutningar, blottade trådar eller korroderade kontakter skall omedelbart tas ur bruk. Obs! Spadar med ojämna eller anfrätta elektroder skall omedelbart tas ur bruk. 5 Alternativ för spadtillbehör Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

84 Alternativ för spadtillbehör EXTERNA STERILISERBARA SPADAR (ART NR ) I följande stycken beskrivs: Om externa steriliserbara spadar Procedurer för EKG-övervakning och terapi Rengöring och sterilisering Om externa steriliserbara spadar Externa steriliserbara spadar (Figur 5-12) är speciellt avsedda för hjärtdefibrillering i steril miljö. Dessa spadar kan användas för defibrillering, övervakning och synkroniserad elkonvertering och ansluts direkt tilllifepak 20 defibrillator/monitor. Figur 5-12 Externa steriliserbara spadar Procedurer för EKG-övervakning och terapi Gör så här för att använda de externa steriliserbara spadarna för EKG-övervakning, defibrillering eller synkroniserad elkonvertering: 1 Anslut den externa steriliserbara spadkabeln till terapikabelkontakten på defibrillatorn. (Detaljerade anvisningar finns i sida 2-7). 2 Utför EKG-övervakning, defibrillering eller synkroniserad elkonvertering enligt anvisningarna i Avsnitt 3 eller Avsnitt 4. Obs! Välj energi, laddning eller defibrillering med reglagen på frampanelen i Område 1 (se sida 2-4). Rengöring och sterilisering Skydda spadarna var för sig före och efter rengöring för att förhindra skador på spadytorna. Efter varje användning: 1 Torka av eller skölj spadelektroderna, kabelkontakten, spadhandtagen och kablarna med mild tvållösning eller desinfektionsmedel med hjälp av en fuktad svamp, handduk eller borste. Doppa eller blötlägg inte. 2 Torka omsorgsfullt. 3 Undersök elektrodytorna, handtagen, kablarna och kontakterna för att se att de inte är skadade eller slitna. Kablar som uppvisar tecken på slitage som t ex lösa kabelanslutningar, blottade trådar eller korroderad kontakt skall omedelbart tas ur bruk. Spadar med ojämna eller anfrätta elektroder skall omedelbart tas ur bruk. 4 Rulla kabeln löst vid sidan om spadhandtaget vid sterilisering. Om kabeln rullas runt spadhandtaget kan kabeln skadas. Externa steriliserbara spadar är godkända för sterilisering med väteperoxidplasma. Se Riktlinjer för rengöring och sterilisering, sida Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

85 Alternativ för spadtillbehör INTERNA HANDTAG MED URLADDNINGSREGLAGE (ART NR ) I följande stycken beskrivs: Om interna handtag med urladdningsreglage Montering av spadarna Borttagning av spadarna Procedur för intern defibrillering Procedur för synkroniserad elkonvertering med interna spadar Hantera interna spadar Rengöring och sterilisering Testning Om interna handtag med urladdningsreglage Interna handtag med laddningsreglage Figur 5-13 är speciellt utformade för defibrillering i öppen thorax och ansluts direkt till LIFEPAK 20 defibrillator/monitor. Figur 5-13 Interna handtag med urladdningsreglage Interna handtag med urladdningsreglage är endast avsedda att användas med interna spadar med låskam som på bilden i Figur Inga andra spadar kan användas tillsammans med dessa handtag. Elektrodyta Låskamsände Figur 5-14 Intern spade De interna spadarna finns i de storlekar som anges i Tabell 5-2: Tabell 5-2 Artikelnummer för spadar Storlek i cm Storlek i tum Artikelnummer 2,5 cm 1,0 tum ,8 cm 1,5 tum ,1 cm 2,0 tum ,4 cm 2,5 tum ,9 cm 3,5 tum Alternativ för spadtillbehör Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

86 Alternativ för spadtillbehör Montering av spadarna Gör så här för att montera spadarna: 1 Använd sterilt förfarande och för in spaden helt i handtaget tills det tar emot. 2 Tryck ned och vrid spaden som visas (medsols) till det tar emot igen. 3 Släpp spaden så att den låses fast. En rätt monterad och låst spade kan inte utan vidare dras ut eller vridas. Borttagning av spadarna Gör så här för att ta bort spadarna: 1 Tryck in spaden i handtaget tills det tar emot. 2 Vrid handtaget moturs tills det tar emot. 3 Dra ut spaden ur handtaget. Procedur för intern defibrillering När interna handtag är anslutna begränsas energivalet automatiskt till max 50 J på grund av risken för hjärtskador vid högre energinivåer. Gör så här för att initiera intern defibrillering: 1 Tryck in PÅ. Symbolen för vald energinivå (Joule) visas på skärmen. 2 Tryck på ENERGIVAL om annan energi än 10 joule önskas. 3 Tryck på LADDA. 4 Placera den konduktiva ytan på spadarna mot höger förmak och vänster kammare. 5 Se till att alla närvarande, inklusive användaren, befinner sig på behörigt avstånd från patienten, operationsbordet eller sängen och all utrustning som är ansluten till patienten. 6 Tryck på urladdningsreglaget som sitter på det interna handtaget när defibrillatorn har laddats till den valda energinivån. Defibrillatorn kommer inte att laddas ur förrän den inställda energinivån har uppnåtts. Om urladdningsreglaget inte trycks inom 60 sekunder, kommer den lagrade energin att avlägsnas automatiskt. 7 Tryck på Väljaren om du manuellt vill ladda ur en laddning som ej ska användas. Procedur för synkroniserad elkonvertering med interna spadar När interna handtag är anslutna begränsas energivalet automatiskt till 50 J. Så här används interna spadar för synkroniserad elkonvertering: 1 Anslut de interna spadarna till defibrillatorn. 2 Slå på defibrillatorn och välj sedan Paddles (spadar) som elektrod. 3 Ändra EKG-värdet (förstärkning) till den lägsta inställningen, 0,25. 4 Välj önskad energiinställning. 5 Placera spadarnas ledande yta mot patientens förmak och kammare. 6 Tryck på SYNK (synkronisera) Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

87 Alternativ för spadtillbehör 7 Kontrollera att det finns en stabil EKG-signal och att de trekantiga avkänningsmarkörerna visas nära mitten av varje QRS-komplex. Obs! Det kan hända att ett patient-ekg som erhålls genom interna spadar inte är tillförlitligt för synkroniserad elkonvertering på grund av för mycket störningar eller artefakter som orsakar felaktig R-vågsdetektion. Om inga avkänningsmarkeringar visas eller om de visas på fel ställe (t ex på T-vågen) ska patientens EKG registreras med vanliga EKG-elektroder och kabel. 8 Tryck på LADDA. 9 Kontrollera att personalen, även användaren, inte rör patienten, operationsbordet eller sängen eller någon annan utrustning som är ansluten till patienten. 10 Tryck in och håll kvar urladdningsknappen på det interna handtaget när defibrillatorn har nått den valda energinivån. Urladdning sker vid nästa detekterade QRS-komplex. 11 Iakttag patientens EKG-rytm. 12 Upprepa steg 4 till och med 11 vid behov. Hantera interna spadar Följ nedanstående försiktighetsåtgärder så att du undviker att skada beläggningen på interna spadar. Täck över varje spade omedelbart efter kirurgiskt ingrepp och efter att handtagen tagits bort så att spadarna skyddas från påverkan av varandra, andra instrument eller hårda ytor. Hantera spadarna försiktigt under och efter rengöring och före inslagning vid sterilisering. Inspektera spadarna med avseende på bortslag och repor före varje användning. Om någon skada påträffas ska spadarna omedelbart tas ur bruk. Kontrollera att ytan på varje spade skyddas mot direktkontakt med annan spade inne i steriliseringsomslaget. Rengöring och sterilisering Rengör och sterilisera det här tillbehöret i enlighet med instruktioner för detta som medföljer tillbehöret. RIKTLINJER FÖR RENGÖRING OCH STERILISERING Följande stycken ger aktuella riktlinjer för rengöring och sterilisering av externa steriliserbara spadar (art nr ). Rengöring Efter varje användning: Ta bort handtaget på delbara spadar. Torka manuellt av eller skölj spadar, handtag, kablar och kontakter med mild tvål och vatten eller desinfektionsmedel med hjälp av en fuktad svamp, duk eller borste. Doppa eller blötlägg inte. Torka noga. Skydda spadarna var för sig före och efter rengöring för att förhindra skador på spadytorna. Inspektera handtag, kablar och kontakt för att upptäcka skador eller tecken på slitage (dvs lösa kabelanslutningar, skadade stift, blottlagda ledningstrådar och korrosion på kabelkontakten). Inspektera spadarna för att se om de har repor, gropar eller hack på elektrodytorna och om epoxybeläggningen har bubblor, repor eller hack. Om något av ovanstående observeras måste den berörda komponenten omedelbart tas ur bruk. 5 Alternativ för spadtillbehör Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

88 Alternativ för spadtillbehör STERRAD sterilisering med väteperoxidgasplasma Physio-Control har testat och godkänt externa steriliserbara spadar (artikelnr ) beträffande materialkompatibilitet och steriliseringseffektivitet vid 50 steriliseringscykler med väteperoxidgasplasma (STERRAD -system) inslagna (STERRAD-bricka med dubbeltjockt SPUNGUARD -omslag eller uppdragbar blisterförpackning) med användning av följande parametrar. Vakuumfas: Insprutningsfas: Diffusionsfas: Plasmafas: Vädringsfas: Kammartemperatur: Total cykeltid: Kammarevakuering till 300 mtorr tryck. Varaktighet: 5 20 minuter Automatisk insprutning av 1,8 ml H2O2-vattenlösning och vaporisering. Varaktighet: 6 12 minuter Diffusion av H2O2 i kammaren genom hela lasten. Varaktighet: 42 minuter Gasplasma vid låg temperatur med 400 W effekt vid 500 mtorr tryck. Varaktighet: 15 minuter Kammaren återställs till atmosfärtryck. Bibehålls på 45 till 55 C. Cirka 75 minuter STERRAD-systemet är en automatprocess vars cykelparametrar inte kan justeras. Testning Utför omfattande eltester med hjälp av ett defibrillatoranalysinstrument minst en gång i kvartalet eller efter tio steriliseringscykler, beroende på vad som inträffar först Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

89 6 Datahantering DATAHANTERING I detta kapitel beskrivs funktionerna för datahantering. Översikt över lagring och hämtning av data sida 6-2 CODE SUMMARY (HÄNDELSERESUMÉ)-rapport 6-2 Hantera arkiverade patientrapporter 6-6 Gå in i arkivläge 6-6 Skriva ut arkiverade patientrapporter 6-7 Ändra arkiverade patientrapporter. 6-8 RADERA arkiverade patientrapporter 6-9 Översikt av anslutningar för överföring av rapporter 6-10 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

90 Datahantering ÖVERSIKT ÖVER LAGRING OCH HÄMTNING AV DATA I följande avsnitt beskrivs lagringen av patientdata och hur informationen kan hämtas med LIFEPAK 20 defibrillator/monitor. Datalagring När LIFEPAK 20 defibrillator/monitor slås på skapa en ny patientjournal märkt med aktuellt datum och klockslag. Alla händelser och tillhörande vågformer lagras digitalt i patientjournalen som patientrapporter som du kan skriva ut. När enheten stängs av sparas aktuella data i patientjournalen i patientarkivet. Tryck på ALTERNATIV och välj ARKIV för att komma till patientarkivet. Du kan skriva ut eller radera patientuppgifter som lagrats i patientjournalen. När du går in i arkivläget kommer patientövervakningen att avslutas och den aktuella patientjournalen sparas och stängs. Stäng av enheten för att gå ut ur arkivläget. Rapporttyper Patientrapporter inom en patientjournal lagras som en CODE SUMMARY, kritisk händelsepost, vilken inkluderar patientinformation, och loggar av händelser och vitala parametrar samt vågformer förbundna med händelsen (till exempel defibrillering). Se beskrivning på sida 6-4. Minneskapacitet LIFEPAK 20 defibrillator/monitor sparar data för två eller fler patienter när du stänger av strömmen eller avlägsnar batterierna. Vilket antal patientjournaler som defibrillatorn kan lagra beror på flera olika faktorer, inklusive antalet visade vågformer, hur länge varje användningstillfälle varade och typen av terapi. Vanligtvis har minnet kapacitet för upp till 100 enskilda vågformsrapporter. När gränsen för minneskapaciteten är uppnådd raderar defibrillatorn en hel patientjournal enligt principen först in, först ut, för att ge plats åt en ny patientjournal. Borttagna patientjournaler kan inte hämtas tillbaka. CODE SUMMARY (HÄNDELSERESUMÉ)-RAPPORT LIFEPAK 20 defibrillator/monitor lagrar automatsikt en HÄNDELSERESUMÉ som en del av patientens patientjournal. Rapporten innehåller följande: Arkivdata Logg över händelser och vitala parametrar Vågformer som är förbundna med vissa händelser 6-2 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

91 Datahantering Figur 6-1 är ett exempel på en HÄNDELSERESUMÉ-rapport. Tryck på HÄNDELSERESUMÉ för att skriva ut rapporten. Arkivdata 6 Datahantering Namn: SVENSSON, SVEN HÄNDELSERESUMÉ Dok. nr: Kritisk händelsepost Patient-ID: Ström på: 24 april 00 06:03:12 Placering: L483 Enhet: 100 Ålder: 45 Kön: M Plats: ABCD Totalt antal defibrilleringar: 3 Totaltid för pacing 00:15:00 Förfluten tid: 00:52: LP20PRB005 Logg över händelser och vitala parametrar Tid Händelse HF SpO2 FP KOMMENTARER: 07:15:34 Ström På 07:16:34 Initialrytm :20:34 Vitala parametrar :22:14 Pacing 1 startad :24:34 Pacing 2 Inställd :25:34 Vitala parametrar :26:36 Larm-HF Figur 6-1 HÄNDELSERESUMÉ-rapport Arkivdata Arkivdata består av de patientuppgifter (namn, händelse-id, patient-id, plats, ålder och kön) och de uppgifter om enheten (datum, tid och behandlingsinformation) som visas i Figur 6-1. Händelse-ID är en unik identifiering som defibrillatorn automatiskt anger i ID-fältet för varje patientrapport. Detta ID-nummer består av datum och tid när defibrillatorn slogs på. I fältet för plats kan du ange var enheten användes med upp till 25 alfanumeriska tecken. Du kan länka de data som du anger till annan patientinformation. Logg över händelser och vitala parametrar LIFEPAK 20 defibrillator/monitor dokumenterar händelser och vitala parametrar i kronologisk ordning. Händelser är åtgärder som utförts av enheten eller användaren och som har att göra med övervakning, pacing, AED-terapi, dataöverföring med mera. Tabell 6-1 innehåller en fullständig lista över händelser som kan finnas i händelseloggen. Vitala parametrar (eller aktiva parametrar) förs automatiskt in i loggen var 5:e minut (eller för varje händelse, se AUTOLOGG i Tabell 8-1) och när larmgränserna överskrids. Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

92 Datahantering Tabell 6-1 Händelsetyper Händelsetyper Händelser Övervakning Initialrytm Larmhändelser Vitala parametrar Initierade av användaren Vågformshändelser Händelse Skriv ut Synk På/Av Intern pacerdetektion På/Av Larm på VF/VT-larm På/Av Terapi AED-läge Anslut elektroder Analys Defibrillera AED Kontrollera patienten Rörelse Analys stoppad Defibrillera ej Defibrillering Manuellt läge Laddning borttagen Stöt X levererad Stöt X ej levererad Pacing Startad Inställd Ändrad Stoppad Paus Minnesstatus Vågformsminnet slut (begränsat minne kvar) Händelseminnet slut (minnet är fullt) Förutom att dokumenteras i händelseloggen, registreras terapi och andra valda händelser också i vågformsdata enligt beskrivning i Tabell 6-2 Tabell 6-2 Vågformshändelser Händelsens namn Vågformsdata INITIALRYTM 8 sekunder efter avledningarna anslutits. KONTROLLERA PATIENTEN 8 sekunder före varning. DEFIBRILLERA eller 2 3 segment av analyserat EKG. Varje segment kan vara 2,7 sekunder långt. DEFIBRILLERA EJ ANALYS X AVBRUTEN 8 sekunders data före analysens upphörande. DEFIBRILLERING X 3 sekunder före defibrillering och 5 sekunder efter defibrillering. PACING X STARTAD 8 sekunder före ökning av ström från 0. PACING X INSTÄLLD 8 sekunder efter att slag/minut och ma är stabila under 10 sekunder. PACING X ÄNDRAD 8 sekunder efter pacingfrekvens, ström eller läge har ändrats. PACING X STOPPAD 3 sekunder före pacingströmmen är noll och 5 sekunder efter. PACING X PAUS De första 8 sekunderna medan knappen PAUS tryckts in. LARM* 3 sekunder före en överskriden parameter och 5 sekunder efter. HÄNDELSE* 3 sekunder före ett händelseval och 5 sekunder efter. SKRIV UT 3 sekunder före tryckning på knappen SKRIV UT och 5 sekunder efter. *För att minska längden på rapporten i HÄNDELSERESUMÉ kan lagring av vågformsdata med dessa händelser konfigureras till läge AV (se sida 8-10). Vågformshändelser föregås av en rubrik som innehåller följande information: Patientdata Vitala parametrar Händelsenamn Information om enhetens konfiguration Terapidata Transthoraximpedans som uppmätts under defibrillering (endast defibrilleringshändelser) 6-4 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

93 Datahantering HÄNDELSERESUMÉ-format Du kan konfigurera LIFEPAK 20 defibrillator/monitor att skriva ut en HÄNDELSERESUMÉ-rapport i ett av de format som beskrivs i Tabell 6-3. HÄNDELSERESUMÉ-rapporter lagras alltid i normalt format. Tabell 6-3 HÄNDELSERESUMÉ-format 6 Datahantering Format Normalt format Attribut Arkivdata Logg över händelser och vitala parametrar Händelsevågformer Kort format Arkivdata Logg över händelser och vitala parametrar Formatet avgör endast vilka rapporter som skrivs ut när du trycker på knappen HÄNDELSERESUMÉ. Om du avbryter utskriften av en HÄNDELSERESUMÉ-rapport kommer detta att leda till att hela HÄNDELSERESUMÉ-rapporten blir utskriven på nytt när utskriften återupptas. Fullständig HÄNDELSERESUMÉ skrivs ut omedelbart efter den sista vågformshändelsen. I Figur 6-2 exempel på utskrifter av vågformshändelser i HÄNDELSERESUMÉ-rapporten. Namn SVENSSON, SVEN Dok. nr: Patient-ID: II Placering: BF382 Ålder: 45 Kön: M 24 apr 00 Kontrollera patienten 14:49:52 HF --- SPO2 89 x1, Hz 25mm/s Kontrollera patienten LP20PRB005 Kontrollera patienthändelse Före defibrillering Defibrillering J Namn: SVENSSON, SVEN Dok. nr: Patient-ID: Placering: BF382 Ålder: 45 Kön: M 24 apr 00 Defibrillering J 14:49:52 Impedans 55 HF --- SPO2 89 x1, Hz 25mm/s Defibrilleringshändelse Efter defibrillering Hårda spadar, synk På LP20PRB005 Namn: SVENSSON, SVEN Begärd pacing Dok. nr: Patient-ID: Placering: BF382 II Ålder: 45 Kön: M 24 apr 00 Pacing 1 startad 14:49:52 Begärd pacing 80 SPM 40 ma PF 75 SPO2 89 x1, Hz 25mm/s Känner av avl. II Pacing 1 startad LP20PRB005 Pacinghändelse Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor Physio-Control, Inc.

94 Datahantering SAS-händelse Namn: SVENSSON, SVEN Dok. nr: Patient-ID: Placering: BF382 Ålder: 45 Kön: M 24 apr 00 Larm SpO2 <90 14:49:52 HF 121 SPO2 89 II x1, Hz 25mm/s Larm SpO2 < LP20PRB005 Parameterlarmhändelse Figur 6-2 Exempel på utskrift av vågformshändelser HANTERA ARKIVERADE PATIENTRAPPORTER När LIFEPAK 20 defibrillator/monitor stängs av sparas den aktuella patientjournalen i arkivet. Arkiverade patientjournaler kan hanteras på tre sätt: Skriva ut arkiverade patientrapporter Ändra arkiverade patientrapporter Radera arkiverade patientrapporter Välj något av eller alla dessa alternativ genom att först gå in i arkivläge och sedan fortsätta med det önskade alternativet. GÅ IN I ARKIVLÄGE Så här går du in i arkivläge: 1 Tryck på ALTERNATIV. 2 Välj ARKIV. 3 Välj JA för att öppna patientarkivet JA stänger och sparar den aktuella patientrapporten och avslutar patientövervakningen. eller Välj NEJ för att rensa skärmen och återgå till föregående skärm. Obs! Övervakning av patienten upphör när du går in i arkivläget (t ex inget EKG, inga larm) och den aktuella patientjournalen sparas och stängs. 6-6 Bruksanvisning för LIFEPAK 20 defibrillator/monitor

LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa!usa Rx Only Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal.!usa Rx Only!USA Apparatspårning Amerikanska FDA

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal.!usa Endast Rx!USA Apparatspårning Amerikanska

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal. Registrering av enheten Registrera enheten på

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Informationsansvar Det åligger våra kunder att tillförsäkra

Läs mer

LIFEPAK CR. Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK CR. Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Informationsansvar Det åligger våra kunder att tillförsäkra

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Bruksanvisning MONITOR/DEFIBRILLATOR

Bruksanvisning MONITOR/DEFIBRILLATOR Bruksanvisning MONITOR/DEFIBRILLATOR Bruksanvisning MONITOR/DEFIBRILLATOR Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på www.physio-control.com. På så sätt blir du alltid meddelad om

Läs mer

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A Bruksanvisning M4735A HeartStart XL defibrillator/monitor Observera Om den här utgåvan Utgåva 7 Tryckt i USA Publikationsnummer M4735-91906 Informationen i den här

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på www.physio-control.com. På så sätt blir

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Spårning av enhet US Food and Drug Administration kräver att tillverkare och leverantörer av defibrillatorer spårar den

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

PRODUKTBROSCHYR. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid redo

PRODUKTBROSCHYR. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid redo PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor Alltid redo 1 Ingen tvivel på att vårdpersonalen litar på LIFEPAK 20e Under mer än 50 år har Physio-Control utvecklat teknik och tagit fram produkter

Läs mer

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR / DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på www.physio-control.com. På så sätt blir

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER 70-00036-13 B Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Reviderad bruksanvisning Jsdfksdfklsædlfkæfkfkælsdkfæl Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Bruksanvisning Tuber & masker Nåle Transducer overtræk Bladder Scanner mäter blåsvolymen med ultraljud. Bladder

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor SVENSKA Spektikor engångs-ekg-detektor Bruksanvisning 2013 Innehållsförteckning Allmänt 2 Varningar 2 Bruksanvisning 3 Produktbeskrivning 3 Ibruktagande 3 Bruksanvisning 4 När man slutar användning 4 Symboler

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

MONITOR/DEFIBRILLATOR. HEARTSTART MRx BRUKSANVISNING M3535A M3536A

MONITOR/DEFIBRILLATOR. HEARTSTART MRx BRUKSANVISNING M3535A M3536A MONITOR/DEFIBRILLATOR HEARTSTART MRx BRUKSANVISNING M3535A M3536A 1Innehållsförteckning 1 Inledning 3 Översikt 3 Användningsområden 5 Defibrillering 5 Synkroniserad elkonvertering 6 Noninvasiv pacing

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

CP 50 och CP 50 Plus EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg

CP 50 och CP 50 Plus EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg 1 CP 50 och CP 50 Plus EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Snabbguide EKG-apparatens strömförsörjning EKG-apparaten drivs av nätspänning eller batteri. Anslut EKG-apparaten till nätström så ofta

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP TTSF-IMP67, ver 090821 Kortformsinstruktion Impulse 6000D/7000DP Defibrillatortestare Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång.

Välkommen. Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. Snabbstartsguide 1 Välkommen Tack för att du väljer Arlo. Det är enkelt att komma igång. 2 Vad medföljer? Basstation Strömadapter till basstation Ethernet-kabel Magnetiska väggfästen Monteringsskruvar

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande AED-räddningsfärdigheter

Läs mer

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Steg för steg genom hela livräddningen Tidigt Tidig hjärt- Tidig Tidig avan- larm lungräddning defibrillering cerad vård När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

70-00569-13 F. Användarhandbok. Cardiac Science Powerheart G5 Automatisk extern defibrillator

70-00569-13 F. Användarhandbok. Cardiac Science Powerheart G5 Automatisk extern defibrillator 70-00569-13 F Användarhandbok Cardiac Science Powerheart G5 Automatisk extern defibrillator ANVÄNDARHANDBOK POWERHEART G5 AUTOMATISK ETERN DEFIBRILLATOR 70-00569-13 F Informationen i detta dokument kan

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Ace binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Ta återupplivning till hjärtat

Ta återupplivning till hjärtat Ta återupplivning till hjärtat För det handlar inte bara om en defibrilleringsstöt Anmärkningsvärt nog debuterar 80 % av hjärtstillestånden på sjukhus med en icke-defibrillerbar hjärtrytm. Därför är det

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK

ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK CORINA MEDICAL BRUKSANVISNING M-110 ÄGNA EN STUND ÅT ATT LÄSA IGENOM MANUALEN INNAN VÅGEN TAS I BRUK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STRÖMFÖRSÖRJNING. 3 SPECIFIKATIONER.... 3 UNDERHÅLL OCH ALLMÄN TILLSYN...........

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator NU-ambulansen Ambulansinstruktion Förenklad användarmanual till: LUCAS 2 Bröstkompressionssystem - PÅ/AV Manöverpanel: - JUSTERA - PAUS (låst) - AKTIV (kontinuerligt) LUCAS ger kontinuerliga kompressioner.

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer