PRODUKTBROSCHYR. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid redo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTBROSCHYR. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid redo"

Transkript

1 PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor Alltid redo

2

3 1 Ingen tvivel på att vårdpersonalen litar på LIFEPAK 20e Under mer än 50 år har Physio-Control utvecklat teknik och tagit fram produkter som blivit legendariska bland professionell räddningspersonal, kliniska vårdgivare och i samhället. LIFEPAK 20-serien utformades först för sjukhusmiljöer, men idag använder vårdpersonal i hela världen LIFEPAK 20e defibrillator/monitor för såväl avancerad som basal livsuppehållande behandling. Mycket lättanvänd för första hjälpen, men ändå tillräckligt avancerad för hjärtteamet du kan lita på LIFEPAK 20e oavsett var du befinner dig på sjukhuset.

4 Tillförlitlighet innebär att vara förberedd Hjärtstopp kan inträffa var som helst på sjukhuset. På akuten. På uppvakningsavdelningen. Som vårdpersonal står du i sjukvårdens frontlinje och du behöver avancerad utrustning som du kan lita på. I LIFEPAK 20e kan man enkelt konfigurera patientprotokoll och införa ändringar som rekommenderas av American Heart Association och European Resuscitation Council. Det är därför som vi ebjuder LIFEPAK 20e defibrillator/monitor. Vi förstår att alla yrkeskategorier på sjukhuset behöver en defibrillator som de kan hantera, oavsett om det rör sig om personal på vårdavdelningar, akutvårdsteam, medicintekniker eller IVA-personal. LIFEPAK 20e är en självständig enhet som är idealisk för alla områden på sjukhuset eftersom den är två defibrillatorer i en. Den har två lägen med ett lättanvänt lucksystem som gör att den kan användas både med AED-funktion och manuellt. Den är en lättanvänd och effektiv AED för första hjälpen som enkelt omvandlas till en manuell defibrillator för avancerad vård.

5 3 Tillförlitlighet innebär enkel användning, avancerad teknik Physio-Controls produkter är utformade med ledande medicinsk teknik. Alla våra LIFEPAK-defibrillatorer ger full energi upp till 360J, den högsta i branschen. Samtidigt är vi medvetna om att det enklaste sättet att använda utrustning oftast är det mest effektiva. LIFEPAK 20e defibrillator/monitor är lättanvänd men har samtidigt avancerade funktioner som verkligen gör skillnad. För svårdefibrillerade patienter använder LIFEPAK 20e vår bifasiska ADAPTIV -teknik som ger ett maximalt energiinställningintervall upp till 360 joule. För patienter som behöver mer än en stöt har detta visat sig vara en bättre strategi för att häva defibrilleringsbara hjärtrytmer. 1,2,3 AED-läge LIFEPAK 20e defibrillator/monitor: två defibrillatorer i en. Tidig defibrillering med AED-läget LIFEPAK 20e är idealisk på akutvagnen och sätter ett effektivt verktyg för tidig defibrillering i händerna på de personer som är först på plats. Defibrillatorn har en mycket lättanvänd design. När luckan är stängd är defibrillatorn i AED-läge, vilket säkerställer att den person som ger grundläggande behandling endast ser de reglage som behövs för snabb och enkel användning. Dessutom vägleder det beprövade Shock Advisory System användaren genom 3-stegsproceduren med tydliga röstmeddelanden och enkla, lättbegripliga bilder. Från och med det ögonblick då defibrillatorn startas registrerar och rapporterar CODE- SUMMARY -funktionen kritiska händelser under hela processen. Detta omfattar kardiorespiratoriska händelser, en logg med vitala tecken och tillhörande vågformer. Kraftfull flexibilitet med manuellt läge När personal som är behörig att ge avancerad livsuppehållande behandling anländer, omvandlas 20e enkelt till manuellt läge genom ett tryck på luckans spärr. Avancerad vårdpersonal kan använda mer avancerade övervakningsparametrar som t.ex. noninvasiv pacing, EKG-övervakning (med 3 eller 5 avledningar) och synkroniserad elkonvertering. Masimo SET pulsoximetri erbjuder noggrann och stabil övervakning av syrgasmättnad för snabba och effektiva kliniska beslut vid förhållanden med både aktiva rörelser och låg perfusion.* Personalen får även väl tilltagen batterikraft lithiumjonbatteritekniken ger längre driftstid för transport av patienter från en del av sjukhuset till en annan. Manuellt läge *En extra kabel krävs för att alternativ övervakning ska kunna utföras.

6 Tillförlitlighet innebär att du får den support du behöver Physio-Control levererar inte bara medicinsk utrustning. Vi vill också att du ska få den support du behöver. Oavsett om du köper din första LIFEPAK 20e defibrillator/monitor eller kompletterar med nya tillval och tjänster, kommer du att få utbildningsmaterial om produkten och dess kliniska tillämpning så att personalen håller sina kunskaper aktuella. För LIFEPAK 20e erbjuds även utbildningslösningar för medicintekniker, på plats eller utanför sjukhuset. Vi har även en fullmatad katalog med tillbehör och engångsprodukter som hjälper dig att erbjuda flexibla behandlingsalternativ för alla avdelningar på sjukhuset.

7 5 Tillförlitlighet innebär förmåga att rädda liv Vi gör allt vi kan för att hjälpa dig att rädda liv. Varje LIFEPAK har utformats för vårdpersonal, av vårdpersonal. Vi analyserar, testar och godkänner kontinuerligt data hämtade från det verkliga livet och synpunkter från kunder för att utveckla produkter som tillgodoser dina specifika behov. Du kan se resultatet av våra ansträngningar i LIFEPAK 20e defibrillator/monitor. Den är redo när du är det Den är enkel, men ändå kraftfull Den är flexibel och gör exakt det du behöver, där och när du behöver det LIFEPAK 20e fungerar lika bra som du arbetar och det gör verkligen skillnad Låt LIFEPAK 20e defibrillator/monitor göra skillnad på ditt sjukhus. Kontakta din lokala Physio-Control-representant eller besök

8 Physio-Controls produktfamilj När det gäller patienternas hälsa har du tillräckligt att bekymra dig över. Låt oss hjälpa till. Vi tillhandahåller kompletta patientövervaknings- och defibrilleringslösningar som gör verklig skillnad på sjukhus runt om i världen. Oavsett om du behöver en defibrillator/monitor, AED, HLR-assistans eller datahanteringsverktyg, kan du vara säker på att våra innovativa och flexibla produkter tillgodoser dina behov. Eftersom alla våra system är helt kompatibla kommer du att kunna standardisera över hela sjukhuset och sänka de totala ägandekostnaderna. LIFEPAK defibrillatorer/monitorer LIFEPAK 15 monitor/defibrillator LIFEPAK 15 monitor/ defibrillator utgör den nya akutsjukvårdsstandarden för avancerad livsuppehållande behandling för team som vill ha den mest kliniskt och funktionsmässigt innovativa LIFEPAK- TOUGH -enheten som går att få tag på idag. LIFEPAK 15 har integrerad Masimo Rainbow SET -teknik som övervakar SpO 2, koloxid och methemoglobin. Den har en metronom som ger vägledning för kompressioner och ventilationer under HLR samt ett alternativ för att öka energinivån till 360 J. LIFEPAK 15, som är en helt ny platform, drivs av lithiumjonbatterier, har en SunVue -skärm som gör skärmen läslig i starkt solljus och en anslutningskapacitet som gör det enkelt och säkert att samla in och sända patientdata. Formatet och användargränssnittet liknar det hos LIFEPAK 12 defibrillator/monitor, vilket ger en enkel övergång med låga utbildningskostnader. Den lämpar sig väl för användning överallt på sjukhuset. LIFEPAK 1000 defibrillator LIFEPAK 1000 är en kraftfull och kompakt enhet som utvecklats för att behandla hjärtstoppspatienter och har kapacitet för kontinuerlig hjärtövervakning. Tack vare inbyggd flexibilitet kan LIFEPAK 1000 programmeras för att användas av dem som ger första hjälpen eller av professionell vårdpersonal och tillåter ändring av HLRprotokollet i takt med att vårdstandarderna utvecklas. En stor, intuitiv skärm visar grafik och EKG-värden som är tydliga och går lätt att läsa från alla vinklar och i starkt solljus. Eftersom LIFEPAK 1000 är den mest robusta AED-enheten bland LIFEPAK-modellerna kan du tryggt ta den med dig i de tuffaste miljöer. Den är mycket lämplig att använda vid olika kliniker på sjukhusområdet. LIFEPAK CR Plus AED LIFEPAK CR Plus är utformad för personer med minimal livräddningsutbildning på företag och i offentliga miljöer och vägleder livräddaren steg för steg med lugna, tydliga röstmeddelanden. Den är enkel att använda och har samma avancerade defibrilleringsteknik som används inom ambulanssjukvård och på sjukhus. LIFEPAK CR Plus är lämplig för sjukhusets allmänna utrymmen, t.ex. lobbyn, parkeringshuset eller kafeterian.

9 7 HLR-assistans Datahanterings- och anslutningsverktyg LIFENET -systemet Tack vare LIFENET-systemet kan såväl akutvårdsteamet som sjukhuspersonalen få snabb och tillförlitlig tillgång till klinisk information som bidrar till att förbättra patientvårdsflödet och effektiviteten i vården. LIFENET-systemet är en pålitlig och säker webbaserad plattform som ger vårdteamen tillgång till livsviktig information med helt aktuella patientdata och data för eftergranskning. LIFENET-systemet är det mest heltäckande systemet på marknaden idag när det gäller allt från att larma i förväg om en inkommande patient till att granska data efter en incident och spåra inventarier. LUCAS bröstkompressionssystem (Försäljning via JOLIFE AB) Detta system är utformat för att ge effektiva, jämna och oavbrutna kompressioner i enlighet med AHAriktlinjerna och används på vuxna patienter både utanför sjukhus och i sjukhusmiljö. Systemet ger kontinuerligt kompressioner av hög kvalitet så att personalen kan fokusera på andra livräddande uppgifter. Systemet finns både i tryckluftsdrivna och batteridrivna versioner. Mycket lämpligt för akutvagnen, akutavdelningen och kateteriseringslaboratoriet. CODE-STAT datagranskningsprogram med avancerad HLR-analys Detta eftergranskningsverktyg används för att registrera bröstkompressioner i patientens kontinuerliga EKG-rapport och beräkna statistiska HLR-uppgifter som hjälper dig att följa de aktuella AHA/ERC-riktlinjerna. Programmet gör det enklare att samla in och rapportera data genom att alla expedierings-, behandlings- och resultatdata samlas i en och samma fil. Akutvårdsdata från flera LIFEPAK-defibrillatorer kan laddas ned, granskas, hanteras och analyseras. Programmet underlättar även kvalitetsanalys och affärsbeslut genom att du kan ta fram utvärderings - och trendrapporter för att granska systemets prestanda. DT EXPRESS dataöverföringsprogram Med det här programmet kan du konsolidera data från plötsliga hjärtstopp och akuttransporter i sjukhusets informationssystem. Det enkla Windows - baserade programmet hanterar data från LIFEPAK-defibrillatorer/monitorer. Det gör det enkelt att ladda ned kritiska händelse- och vågformsdata till din dator, lägga till kompletterande patientuppgifter, skriva ut en rapport och lagra journaler på en disk. Om du vill lagra rapporterna och visa dem på skärmen, exporterar du filerna till datagranskningsprogrammet CODE-STAT.

10 Specifikationer ALLMÄNT LIFEPAK 20e defibrillator/monitor har sju olika driftslägen: Manuellt läge: Tillhandahåller normala driftsfunktioner för avancerad livsuppehållande behandling. Ger tillgång till energival i manuellt läge på upp till 360 J, synkroniserad elkonvertering och pacing. EKG-vågform visas. AED-läge: Tillhandahåller normala driftsfunktioner för basal hjärt- och lungräddning. Alla användarfunktioner är tillgängliga utom manuell defibrillering, synkroniserad elkonvertering, pacing och åtkomst av arkiverade patientjournaler. Tillhandahåller standardvärden för defibrilleringsenergi upp till 360 J. Alternativ för visning av EKG-vågformer och/eller visuella AED-meddelanden kan väljas av användaren. Inställningsläge: Gör det möjligt för operatören att konfigurera enhetens inställningar. Serviceläge: Gör det möjligt för operatören att utföra diagnostiska tester och kalibreringar, ta fram enhetens modulprogramvara och maskinvaruversioner samt visa och skriva ut en logg över diagnostisk kod. Inserviceläge: Simulerade vågformer finns tillgängliga för demonstration. Vågformerna består av realistiska data i korta segment, som upprepas så att en kontinuerlig vågform bildas. Arkivläge: Ger operatören möjlighet att komma åt journaler för tidigare patienter och granska, överföra, skriva ut, redigera eller radera dessa. Autotestläge: Utför dagliga funktionstest. STRÖM Enheten drivs med nätström och har ett internt batteri som reservströmkälla. Nätströmsdrift: V växelström 50/60 Hz, V växelström 50/60 Hz, total effektförbrukning mindre än 120 voltampere (VA) Internt batteri som reservströmkälla: Lithiumjon. Batteriet laddas när enheten drivs med nätström. Driftstid: Ett fulladdat internt batteri förmår leverera följande före avstängning: TOTALT EFTER SVAGT BATTERI Övervakning plus SpO 2 : (minuter): Övervakning plus pacing (vid 100 ma, 60 ppm) plus SpO 2 (minuter): Defibrillering (360J urladdningar): Laddningstid för batteriet: <4 timmar när enheten är avstängd och ansluten till nätström Indikation och meddelande vid svagt batteri: När enheten kopplas bort från nätströmmen övergår den till batteridrift. När batteriet börjar bli svagt visar batteristatusindikatorn ett gult segment och ett meddelande om svagt batteri. En varningssignal hörs. Strax därefter visar statusindikatorn ett blinkande rött segment, meddelandet svagt batteri, anslut till nätström visas och en varningssignal hörs. Serviceindikator: Lysdioden tänds när service krävs. FYSISKA EGENSKAPER Vikt: Fullt utrustad defibrillator/monitor (pacing, SpO 2 och lucka, utan papper och kablar) 5,58 kg QUIK-COMBO -kabel: 0,20 kg Standardspadar (hårda): 0,88 kg Höjd: 21,3 cm Bredd: 26,2 cm Djup: 26,2 cm SKÄRM Storlek (aktivt visningsområde): 115,18 mm bred x 86,38 mm hög Upplösning: 320 x 240 punkter aktiv färg-lcd. Visar minst 4 sekunders EKG och alfanumeriska tecken för värden, enhetens instruktioner eller meddelanden. Alternativ visning av en ytterligare vågform. Vågformsvisningens svephastighet: 25 mm/s för EKG DATAHANTERING Enheten kan enkelt skriva ut en CODE SUMMARY rapport (händelseresumé), inklusive en introduktion med patientinformation och en rapport över kritiska händelser. Händelseresumén innehåller även en logg med händelser och vitala tecken samt tillhörande vågformer. Enheten kan skriva ut arkiverade patientjournaler och har två datakommunikationsportar en infraröd (IrDA) och en direkt seriell port för anslutning av en seriell datakabel. KOMMUNIKATION Enheten kan överföra data via IrDA version 1.0. monitor EKG EKG kan övervakas med EKG-kablar för 3 eller 5 avledningar. Standardspadar eller terapielektroder (QUIK-COMBO pacing-/defibrillerings-/ekg-elektroder eller FASTPATCH defibrillerings-/ekg-elektroder för engångsbruk) används för övervakning i spadavledning. Kompatibel med LIFEPAK 12 EKG- och terapikablar. Avledningsval: Avledning I, II och III (EKG-kabel för 3 avledningar) Avledning I, II, III, AVR, AVL och AVF, V (c) med samtidig registrering, (EKG-kabel för 5 avledningar) EKG-storlek: 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0.25 cm/mv Visning av hjärtfrekvens: slag/min, digital visning Värde utanför mätområdet: Visas med symbolen --- Hjärtsymbol blinkar för varje avkänt QRS-komplex Kontinuerlig patientövervakning (CPSS): I AED-läge när Shock Advisory System inte är aktivt övervakar CPSS patienten via QUIK-COMBO-elektroder eller EKG-avledning II med avseende på potentiellt defibrillerbara rytmer. Röstmeddelanden: Används för vissa varningar och larm (kan konfigureras på/av). Analog EKG-utgång: 1 V/mV x 1,0 förstärkning < 35 ms fördröjning CM-undertryckning (Common Mode): 90 db vid 50/60 Hz SpO 2 Masimo SET Ytterligare konfiguration tillgänglig för kompatibilitet med Nellcor-sensorer Mättnadsområde: 1 till 100 % Mättnadsnoggrannhet: ( %) (0 69 % ospecificerat) Vuxna/barn: ±2 siffror (under tillstånd utan rörelse) ±3 siffror (under tillstånd med rörelse) Nyfödda: ±3 siffror (under tillstånd utan rörelse) ±3 siffror (under tillstånd med rörelse) Stapeldiagram för dynamisk signalstyrka Pulston vid början av pletysmogrammet SpO 2 medeluppdateringsfrekvens: Kan väljas till 4, 8, 12 eller 16 sekunder av användaren SpO 2 -mätning: Funktionella SpO 2 -värden visas och lagras Pulsfrekvens: 25 till 240 pulser per minut Pulsfrekvensnoggrannhet: (Vuxna/barn/nyfödda) ± 3 siffror (under tillstånd utan rörelse) ± 5 siffror (under tillstånd med rörelse) SpO 2 -vågform med automatiskt styrning av förstärkning

11 9 larm Snabbinställning: Aktiverar larm för alla parametrar VF/VT-larm: Aktiverar kontinuerlig CPSS-övervakning i manuellt läge SKRIVARE Skriver ut kontinuerliga remsor med visad patientinformation Pappersstorlek: 50 mm Utskriftshastighet: Kontinuerligt EKG 25 mm/s ± 5 % (uppmätt enligt AAMI EC-11, ) Fördröjning: 8 sekunder Automatisk utskrift: Vågformshändelser skrivs ut automatiskt (kan konfigureras av användaren) Utskriftshastighet för HÄNDELSERESUMÉ-rapporter: 25 mm/s FREKVENSÅTERGIVNING Diagnostisk: 0,05 till 150 Hz eller 0,05 till 40 Hz (kan konfigureras av användaren) Monitor: 0,67 till 40 Hz eller 1 till 30 Hz (kan konfigureras av användaren) Spadar: 2,5 till 30 Hz Analog EKG-utgång: 0,67 till 32 Hz (med undantag för 2,5 till 30 Hz för EKG från spadar) defibrillator Vågform: Bifasisk trunkerad exponentiell. Följande specifikationer gäller från 25 till 200 ohm, såvida inget annat anges. Energinoggrannhet: ± 1 joule eller 10 % av inställningen, beroende på vad som är högst, mot 50 ohm ± 2 joule eller 15 % av inställningen, beroende på vad som är högst, mot en impedans mellan 25 och 100 ohm. Spänningskompensation: Aktiv när terapielektroder för engångsbruk är anslutna. Utgående energi inom ± 5 % eller ± 1 joule, beroende på vad som är högst, av 50 ohm, begränsat till den tillgängliga energi som resulterar i leverans av 360 joule mot 50 ohm. MANUELLT Energival: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 och 360 J och användarkonfigurerbar sekvens: , , J Laddningstid: Laddningstid till 200 J <5 sekunder med fulladdat batteri Laddningstid till 360 J <7 sekunder med fulladdat batteri Laddningstid till 360 J <10 sekunder när batteriet inte är svagt Synkroniserad elkonvertering: Energiöverföringen inleds inom 60 ms från QRS-toppen Energiöverföringen inleds inom 25 ms av den externa synkpulsen Extern synkpuls; 0 5 V (TTL-nivå) puls, aktiv hög, > 5 ms varaktighet, ej mindre än 200 ms och ej mer än 1 sekund från varandra AED Chockrådgivningssystemet (Shock Advisory System, SAS) är ett EKG-analyssystem med en algoritm som upptäcker om en EKGrytm kan eller inte kan defibrilleras och ger användaren råd om detta. SAS registrerar endast EKG via terapielektroder. Förberedelsetid inför defibrillering: Vid användning av ett fulladdat batteri i normal rumstemperatur är enheten redo att defibrillera inom 16 sekunder om analysresultatet för initialrytmen är Defibrillera. AED-läget på LIFEPAK 20e defibrillator/monitor är inte avsett att användas på barn under 8 år. Inställningsalternativ för cprmax-teknologi (alternativ markerade med * är standardinställningar): Grupperade defib: Av*, På Initial HLR: Av*, Analysera först, HLR först HLR före defibrillering: Av*, 15, 30 sekunder Pulskontroll: Aldrig*, Efter andra defib. ej, Efter varje defib. ej, Alltid Upplivningstid 1 och 2: 15, 30, 45, 60, 90, 120*, 180 sekunder, 30 minuter Information om hur enheten konfigureras enligt sjukhusets protokoll finns i bruksanvisningen för LIFEPAK 20e defibrillator/monitor. Pacer Pacingläge: Begärd eller icke begärd Standardvärden för frekvens och ström (konfigureras av användaren) Pacingfrekvens: 40 till 170 slag/min Frekvensnoggrannhet: +/ 1,5 % över hela området Vågform ut: Monofasisk, amplitudstabil till ± 5 % i förhållande till framkanten vid strömmar större än eller lika med 40 ma, varaktighet 20 ± 1 ms, stig/fall-tid < = 1 ms [10 90 % nivåer] Ström ut: 0 till 200 ma Paus: Pacingpulsfrekvens reducerad med en faktor av 4 vid aktivering Refraktärperiod: 200 till 300 ms ± 3 % (frekvensberoende) MILJÖ Temperatur under drift: 5 till 40 C Temperatur utom drift: 20 till +60 C med undantag för terapielektroder Relativ luftfuktighet under drift: 5 till 95 %, ickekondenserande Atmosfärtryck under drift: Omgivande till 522 mm Hg (0 till meter över havet) Vattentålighet under drift (utan tillbehör bortsett från EKG-kabel och hårda spadar): IPX1 (spill) enligt IEC paragraf 44.6 Vibration: MIL-STD-810E, metod 514.4, kategori 1 Stöt (fall): 1 fall på var sida från 45,7 cm på en stålyta EMC IEC : 2001/EN :2001, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk Säkerhet Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda Tilläggsstandard för elektromagnetisk kompatibilitet Krav och tester IEC :2002; paragraf 36/EN :2003; paragraf 36, Särskilda säkerhetsfordringar på defibrillatorer. Alla batterispecifikationer gäller vid 20 C om ej annat anges. Patientimpedans Fas 1 Varaktighet (ms) Fas 2 Varaktighet (ms) MIN. MAX. MIN. MAX Spadalternativ: QUIK-COMBO pacing-/defibrillerings-/ekg-elektroder (standard) Standardspadar för vuxna med integrerade barnspadar (tillval) Interna handtag med urladdningsreglage (tillval) Externa steriliserbara spadar (tillval) Kabellängd: 2,4 meter QUIK-COMBO-kabel (inkluderar ej elektrodsats)

12 LIFEPAK 20e defibrillator/monitor REFERENSER 1 Stiell IG, Walker RG, Nesbitt LP, et al. Biphasic Trial: A randomized comparison of fixed lower versus escalating higher energy levels for defibrillation in out-ofhospital cardiac arrest. Circulation. 2007;115: Koster RW, Walker RG, Chapman FW. Recurrent ventricular fibrillation during advanced life support care of patients with prehospital cardiac arrest. Resuscitation. 2008;78: Walsh SJ, McClelland AJJ, Owen CG, et al. Efficacy of distinct energy delivery protocols comparing two biphasic defibrillators for cardiac arrest. AM J Cardiol. 2004;94: För ytterligare information var god kontakta din lokala Physio-Control representant eller besök Physio-Control Headquarters Redmond, WA USA Willows Road NE Tel Fax Physio-Control Operations Netherlands B.V. Keizersgracht , 1015 CJ Amsterdam, NL Tel +31 (0) Fax +31 (0) Physio-Control Sverige / Jolife AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 SE Lund Sweden Tel Fax Physio-Control, Inc., Willows Road NE, Redmond, WA USA Physio-Control Operations Netherlands B.V., Keizersgracht , 1015 CJ Amsterdam, Netherlands 2012 Physio-Control, Inc. Alla namn i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare. Masimo, Radical-logotypen, Rainbow och SET är registrerade varumärken tillhörande Masimo Corporation. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga överallt i världen. I tillverkarnas Konformitetsförklaring listas de produkter och tillbehör som är tillgängliga inom EU. GDR _B

PRODUKTBROSCHYR PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module

PRODUKTBROSCHYR PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module PRODUKTBROSCHYR PRODUCT BROCHURE LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR med CodeManagement Module Trots det kärva ekonomiska klimatet och förändrade riktlinjer förblir ditt sjukhus fokuserat på att rädda liv.

Läs mer

Detta ansikte utstrålar tryggheten

Detta ansikte utstrålar tryggheten Detta ansikte utstrålar tryggheten Här är orsaken. På Physio-Control bygger vårt anseende och vårt uppdrag på trygghet. En trygghet som härrör från över 50 års innovativt arbete, ett orubbligt kvalitetsåtagande

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

LIFENET System PRODUKTBROSCHYR

LIFENET System PRODUKTBROSCHYR LIFENET System PRODUKTBROSCHYR LIFENET System I fordonet eller i ambulansen, ökad effektivitet med din utrustning, din information och dina beslut vilket betyder bättre arbete. Det innebär att du kan rädda

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på www.physio-control.com. På så sätt blir

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Spårning av enhet US Food and Drug Administration kräver att tillverkare och leverantörer av defibrillatorer spårar den

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

TM1800 Brytaranalysatorsystem

TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 Brytaranalysatorsystem A Megger Group Company TM1 800 TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 är en instrumentplattform för brytarunderhåll byggd på 20-års erfarenheter av mer än 4000 levererade brytaranalysatorer.

Läs mer

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual ADVISA DR Digital tvåkammarpacemaker (OAE-DDDR) MVP -funktion med komplett Capture Management -diagnostik (ACM, RVCM), AT/AF Suite-diagnostik och -behandling, OptiVol -vätskeövervakning samt TherapyGuide

Läs mer

Holter-mätare HR100/300/1200

Holter-mätare HR100/300/1200 Holter-mätare HR100/300/1200 HR100- mätare HR300 - eller HR1200 - mätare Bruksanvisning ii Welch Allyn Holter-mätare Copyright 2006 Welch Allyn. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att i någon form reproducera

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok

ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok ipm 12/iPM 10/iPM 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2011 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. januari 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK

ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK ALIENWARE M17x MOBIL HANDBOK Upplysningar och varningar Obs! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT! Visar sådant som kan skada maskinvara eller

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Maskinvaruhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras,

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer