PRODUKTBROSCHYR. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid redo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTBROSCHYR. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid redo"

Transkript

1 PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor Alltid redo

2

3 1 Ingen tvivel på att vårdpersonalen litar på LIFEPAK 20e Under mer än 50 år har Physio-Control utvecklat teknik och tagit fram produkter som blivit legendariska bland professionell räddningspersonal, kliniska vårdgivare och i samhället. LIFEPAK 20-serien utformades först för sjukhusmiljöer, men idag använder vårdpersonal i hela världen LIFEPAK 20e defibrillator/monitor för såväl avancerad som basal livsuppehållande behandling. Mycket lättanvänd för första hjälpen, men ändå tillräckligt avancerad för hjärtteamet du kan lita på LIFEPAK 20e oavsett var du befinner dig på sjukhuset.

4 Tillförlitlighet innebär att vara förberedd Hjärtstopp kan inträffa var som helst på sjukhuset. På akuten. På uppvakningsavdelningen. Som vårdpersonal står du i sjukvårdens frontlinje och du behöver avancerad utrustning som du kan lita på. I LIFEPAK 20e kan man enkelt konfigurera patientprotokoll och införa ändringar som rekommenderas av American Heart Association och European Resuscitation Council. Det är därför som vi ebjuder LIFEPAK 20e defibrillator/monitor. Vi förstår att alla yrkeskategorier på sjukhuset behöver en defibrillator som de kan hantera, oavsett om det rör sig om personal på vårdavdelningar, akutvårdsteam, medicintekniker eller IVA-personal. LIFEPAK 20e är en självständig enhet som är idealisk för alla områden på sjukhuset eftersom den är två defibrillatorer i en. Den har två lägen med ett lättanvänt lucksystem som gör att den kan användas både med AED-funktion och manuellt. Den är en lättanvänd och effektiv AED för första hjälpen som enkelt omvandlas till en manuell defibrillator för avancerad vård.

5 3 Tillförlitlighet innebär enkel användning, avancerad teknik Physio-Controls produkter är utformade med ledande medicinsk teknik. Alla våra LIFEPAK-defibrillatorer ger full energi upp till 360J, den högsta i branschen. Samtidigt är vi medvetna om att det enklaste sättet att använda utrustning oftast är det mest effektiva. LIFEPAK 20e defibrillator/monitor är lättanvänd men har samtidigt avancerade funktioner som verkligen gör skillnad. För svårdefibrillerade patienter använder LIFEPAK 20e vår bifasiska ADAPTIV -teknik som ger ett maximalt energiinställningintervall upp till 360 joule. För patienter som behöver mer än en stöt har detta visat sig vara en bättre strategi för att häva defibrilleringsbara hjärtrytmer. 1,2,3 AED-läge LIFEPAK 20e defibrillator/monitor: två defibrillatorer i en. Tidig defibrillering med AED-läget LIFEPAK 20e är idealisk på akutvagnen och sätter ett effektivt verktyg för tidig defibrillering i händerna på de personer som är först på plats. Defibrillatorn har en mycket lättanvänd design. När luckan är stängd är defibrillatorn i AED-läge, vilket säkerställer att den person som ger grundläggande behandling endast ser de reglage som behövs för snabb och enkel användning. Dessutom vägleder det beprövade Shock Advisory System användaren genom 3-stegsproceduren med tydliga röstmeddelanden och enkla, lättbegripliga bilder. Från och med det ögonblick då defibrillatorn startas registrerar och rapporterar CODE- SUMMARY -funktionen kritiska händelser under hela processen. Detta omfattar kardiorespiratoriska händelser, en logg med vitala tecken och tillhörande vågformer. Kraftfull flexibilitet med manuellt läge När personal som är behörig att ge avancerad livsuppehållande behandling anländer, omvandlas 20e enkelt till manuellt läge genom ett tryck på luckans spärr. Avancerad vårdpersonal kan använda mer avancerade övervakningsparametrar som t.ex. noninvasiv pacing, EKG-övervakning (med 3 eller 5 avledningar) och synkroniserad elkonvertering. Masimo SET pulsoximetri erbjuder noggrann och stabil övervakning av syrgasmättnad för snabba och effektiva kliniska beslut vid förhållanden med både aktiva rörelser och låg perfusion.* Personalen får även väl tilltagen batterikraft lithiumjonbatteritekniken ger längre driftstid för transport av patienter från en del av sjukhuset till en annan. Manuellt läge *En extra kabel krävs för att alternativ övervakning ska kunna utföras.

6 Tillförlitlighet innebär att du får den support du behöver Physio-Control levererar inte bara medicinsk utrustning. Vi vill också att du ska få den support du behöver. Oavsett om du köper din första LIFEPAK 20e defibrillator/monitor eller kompletterar med nya tillval och tjänster, kommer du att få utbildningsmaterial om produkten och dess kliniska tillämpning så att personalen håller sina kunskaper aktuella. För LIFEPAK 20e erbjuds även utbildningslösningar för medicintekniker, på plats eller utanför sjukhuset. Vi har även en fullmatad katalog med tillbehör och engångsprodukter som hjälper dig att erbjuda flexibla behandlingsalternativ för alla avdelningar på sjukhuset.

7 5 Tillförlitlighet innebär förmåga att rädda liv Vi gör allt vi kan för att hjälpa dig att rädda liv. Varje LIFEPAK har utformats för vårdpersonal, av vårdpersonal. Vi analyserar, testar och godkänner kontinuerligt data hämtade från det verkliga livet och synpunkter från kunder för att utveckla produkter som tillgodoser dina specifika behov. Du kan se resultatet av våra ansträngningar i LIFEPAK 20e defibrillator/monitor. Den är redo när du är det Den är enkel, men ändå kraftfull Den är flexibel och gör exakt det du behöver, där och när du behöver det LIFEPAK 20e fungerar lika bra som du arbetar och det gör verkligen skillnad Låt LIFEPAK 20e defibrillator/monitor göra skillnad på ditt sjukhus. Kontakta din lokala Physio-Control-representant eller besök

8 Physio-Controls produktfamilj När det gäller patienternas hälsa har du tillräckligt att bekymra dig över. Låt oss hjälpa till. Vi tillhandahåller kompletta patientövervaknings- och defibrilleringslösningar som gör verklig skillnad på sjukhus runt om i världen. Oavsett om du behöver en defibrillator/monitor, AED, HLR-assistans eller datahanteringsverktyg, kan du vara säker på att våra innovativa och flexibla produkter tillgodoser dina behov. Eftersom alla våra system är helt kompatibla kommer du att kunna standardisera över hela sjukhuset och sänka de totala ägandekostnaderna. LIFEPAK defibrillatorer/monitorer LIFEPAK 15 monitor/defibrillator LIFEPAK 15 monitor/ defibrillator utgör den nya akutsjukvårdsstandarden för avancerad livsuppehållande behandling för team som vill ha den mest kliniskt och funktionsmässigt innovativa LIFEPAK- TOUGH -enheten som går att få tag på idag. LIFEPAK 15 har integrerad Masimo Rainbow SET -teknik som övervakar SpO 2, koloxid och methemoglobin. Den har en metronom som ger vägledning för kompressioner och ventilationer under HLR samt ett alternativ för att öka energinivån till 360 J. LIFEPAK 15, som är en helt ny platform, drivs av lithiumjonbatterier, har en SunVue -skärm som gör skärmen läslig i starkt solljus och en anslutningskapacitet som gör det enkelt och säkert att samla in och sända patientdata. Formatet och användargränssnittet liknar det hos LIFEPAK 12 defibrillator/monitor, vilket ger en enkel övergång med låga utbildningskostnader. Den lämpar sig väl för användning överallt på sjukhuset. LIFEPAK 1000 defibrillator LIFEPAK 1000 är en kraftfull och kompakt enhet som utvecklats för att behandla hjärtstoppspatienter och har kapacitet för kontinuerlig hjärtövervakning. Tack vare inbyggd flexibilitet kan LIFEPAK 1000 programmeras för att användas av dem som ger första hjälpen eller av professionell vårdpersonal och tillåter ändring av HLRprotokollet i takt med att vårdstandarderna utvecklas. En stor, intuitiv skärm visar grafik och EKG-värden som är tydliga och går lätt att läsa från alla vinklar och i starkt solljus. Eftersom LIFEPAK 1000 är den mest robusta AED-enheten bland LIFEPAK-modellerna kan du tryggt ta den med dig i de tuffaste miljöer. Den är mycket lämplig att använda vid olika kliniker på sjukhusområdet. LIFEPAK CR Plus AED LIFEPAK CR Plus är utformad för personer med minimal livräddningsutbildning på företag och i offentliga miljöer och vägleder livräddaren steg för steg med lugna, tydliga röstmeddelanden. Den är enkel att använda och har samma avancerade defibrilleringsteknik som används inom ambulanssjukvård och på sjukhus. LIFEPAK CR Plus är lämplig för sjukhusets allmänna utrymmen, t.ex. lobbyn, parkeringshuset eller kafeterian.

9 7 HLR-assistans Datahanterings- och anslutningsverktyg LIFENET -systemet Tack vare LIFENET-systemet kan såväl akutvårdsteamet som sjukhuspersonalen få snabb och tillförlitlig tillgång till klinisk information som bidrar till att förbättra patientvårdsflödet och effektiviteten i vården. LIFENET-systemet är en pålitlig och säker webbaserad plattform som ger vårdteamen tillgång till livsviktig information med helt aktuella patientdata och data för eftergranskning. LIFENET-systemet är det mest heltäckande systemet på marknaden idag när det gäller allt från att larma i förväg om en inkommande patient till att granska data efter en incident och spåra inventarier. LUCAS bröstkompressionssystem (Försäljning via JOLIFE AB) Detta system är utformat för att ge effektiva, jämna och oavbrutna kompressioner i enlighet med AHAriktlinjerna och används på vuxna patienter både utanför sjukhus och i sjukhusmiljö. Systemet ger kontinuerligt kompressioner av hög kvalitet så att personalen kan fokusera på andra livräddande uppgifter. Systemet finns både i tryckluftsdrivna och batteridrivna versioner. Mycket lämpligt för akutvagnen, akutavdelningen och kateteriseringslaboratoriet. CODE-STAT datagranskningsprogram med avancerad HLR-analys Detta eftergranskningsverktyg används för att registrera bröstkompressioner i patientens kontinuerliga EKG-rapport och beräkna statistiska HLR-uppgifter som hjälper dig att följa de aktuella AHA/ERC-riktlinjerna. Programmet gör det enklare att samla in och rapportera data genom att alla expedierings-, behandlings- och resultatdata samlas i en och samma fil. Akutvårdsdata från flera LIFEPAK-defibrillatorer kan laddas ned, granskas, hanteras och analyseras. Programmet underlättar även kvalitetsanalys och affärsbeslut genom att du kan ta fram utvärderings - och trendrapporter för att granska systemets prestanda. DT EXPRESS dataöverföringsprogram Med det här programmet kan du konsolidera data från plötsliga hjärtstopp och akuttransporter i sjukhusets informationssystem. Det enkla Windows - baserade programmet hanterar data från LIFEPAK-defibrillatorer/monitorer. Det gör det enkelt att ladda ned kritiska händelse- och vågformsdata till din dator, lägga till kompletterande patientuppgifter, skriva ut en rapport och lagra journaler på en disk. Om du vill lagra rapporterna och visa dem på skärmen, exporterar du filerna till datagranskningsprogrammet CODE-STAT.

10 Specifikationer ALLMÄNT LIFEPAK 20e defibrillator/monitor har sju olika driftslägen: Manuellt läge: Tillhandahåller normala driftsfunktioner för avancerad livsuppehållande behandling. Ger tillgång till energival i manuellt läge på upp till 360 J, synkroniserad elkonvertering och pacing. EKG-vågform visas. AED-läge: Tillhandahåller normala driftsfunktioner för basal hjärt- och lungräddning. Alla användarfunktioner är tillgängliga utom manuell defibrillering, synkroniserad elkonvertering, pacing och åtkomst av arkiverade patientjournaler. Tillhandahåller standardvärden för defibrilleringsenergi upp till 360 J. Alternativ för visning av EKG-vågformer och/eller visuella AED-meddelanden kan väljas av användaren. Inställningsläge: Gör det möjligt för operatören att konfigurera enhetens inställningar. Serviceläge: Gör det möjligt för operatören att utföra diagnostiska tester och kalibreringar, ta fram enhetens modulprogramvara och maskinvaruversioner samt visa och skriva ut en logg över diagnostisk kod. Inserviceläge: Simulerade vågformer finns tillgängliga för demonstration. Vågformerna består av realistiska data i korta segment, som upprepas så att en kontinuerlig vågform bildas. Arkivläge: Ger operatören möjlighet att komma åt journaler för tidigare patienter och granska, överföra, skriva ut, redigera eller radera dessa. Autotestläge: Utför dagliga funktionstest. STRÖM Enheten drivs med nätström och har ett internt batteri som reservströmkälla. Nätströmsdrift: V växelström 50/60 Hz, V växelström 50/60 Hz, total effektförbrukning mindre än 120 voltampere (VA) Internt batteri som reservströmkälla: Lithiumjon. Batteriet laddas när enheten drivs med nätström. Driftstid: Ett fulladdat internt batteri förmår leverera följande före avstängning: TOTALT EFTER SVAGT BATTERI Övervakning plus SpO 2 : (minuter): Övervakning plus pacing (vid 100 ma, 60 ppm) plus SpO 2 (minuter): Defibrillering (360J urladdningar): Laddningstid för batteriet: <4 timmar när enheten är avstängd och ansluten till nätström Indikation och meddelande vid svagt batteri: När enheten kopplas bort från nätströmmen övergår den till batteridrift. När batteriet börjar bli svagt visar batteristatusindikatorn ett gult segment och ett meddelande om svagt batteri. En varningssignal hörs. Strax därefter visar statusindikatorn ett blinkande rött segment, meddelandet svagt batteri, anslut till nätström visas och en varningssignal hörs. Serviceindikator: Lysdioden tänds när service krävs. FYSISKA EGENSKAPER Vikt: Fullt utrustad defibrillator/monitor (pacing, SpO 2 och lucka, utan papper och kablar) 5,58 kg QUIK-COMBO -kabel: 0,20 kg Standardspadar (hårda): 0,88 kg Höjd: 21,3 cm Bredd: 26,2 cm Djup: 26,2 cm SKÄRM Storlek (aktivt visningsområde): 115,18 mm bred x 86,38 mm hög Upplösning: 320 x 240 punkter aktiv färg-lcd. Visar minst 4 sekunders EKG och alfanumeriska tecken för värden, enhetens instruktioner eller meddelanden. Alternativ visning av en ytterligare vågform. Vågformsvisningens svephastighet: 25 mm/s för EKG DATAHANTERING Enheten kan enkelt skriva ut en CODE SUMMARY rapport (händelseresumé), inklusive en introduktion med patientinformation och en rapport över kritiska händelser. Händelseresumén innehåller även en logg med händelser och vitala tecken samt tillhörande vågformer. Enheten kan skriva ut arkiverade patientjournaler och har två datakommunikationsportar en infraröd (IrDA) och en direkt seriell port för anslutning av en seriell datakabel. KOMMUNIKATION Enheten kan överföra data via IrDA version 1.0. monitor EKG EKG kan övervakas med EKG-kablar för 3 eller 5 avledningar. Standardspadar eller terapielektroder (QUIK-COMBO pacing-/defibrillerings-/ekg-elektroder eller FASTPATCH defibrillerings-/ekg-elektroder för engångsbruk) används för övervakning i spadavledning. Kompatibel med LIFEPAK 12 EKG- och terapikablar. Avledningsval: Avledning I, II och III (EKG-kabel för 3 avledningar) Avledning I, II, III, AVR, AVL och AVF, V (c) med samtidig registrering, (EKG-kabel för 5 avledningar) EKG-storlek: 4, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0.25 cm/mv Visning av hjärtfrekvens: slag/min, digital visning Värde utanför mätområdet: Visas med symbolen --- Hjärtsymbol blinkar för varje avkänt QRS-komplex Kontinuerlig patientövervakning (CPSS): I AED-läge när Shock Advisory System inte är aktivt övervakar CPSS patienten via QUIK-COMBO-elektroder eller EKG-avledning II med avseende på potentiellt defibrillerbara rytmer. Röstmeddelanden: Används för vissa varningar och larm (kan konfigureras på/av). Analog EKG-utgång: 1 V/mV x 1,0 förstärkning < 35 ms fördröjning CM-undertryckning (Common Mode): 90 db vid 50/60 Hz SpO 2 Masimo SET Ytterligare konfiguration tillgänglig för kompatibilitet med Nellcor-sensorer Mättnadsområde: 1 till 100 % Mättnadsnoggrannhet: ( %) (0 69 % ospecificerat) Vuxna/barn: ±2 siffror (under tillstånd utan rörelse) ±3 siffror (under tillstånd med rörelse) Nyfödda: ±3 siffror (under tillstånd utan rörelse) ±3 siffror (under tillstånd med rörelse) Stapeldiagram för dynamisk signalstyrka Pulston vid början av pletysmogrammet SpO 2 medeluppdateringsfrekvens: Kan väljas till 4, 8, 12 eller 16 sekunder av användaren SpO 2 -mätning: Funktionella SpO 2 -värden visas och lagras Pulsfrekvens: 25 till 240 pulser per minut Pulsfrekvensnoggrannhet: (Vuxna/barn/nyfödda) ± 3 siffror (under tillstånd utan rörelse) ± 5 siffror (under tillstånd med rörelse) SpO 2 -vågform med automatiskt styrning av förstärkning

11 9 larm Snabbinställning: Aktiverar larm för alla parametrar VF/VT-larm: Aktiverar kontinuerlig CPSS-övervakning i manuellt läge SKRIVARE Skriver ut kontinuerliga remsor med visad patientinformation Pappersstorlek: 50 mm Utskriftshastighet: Kontinuerligt EKG 25 mm/s ± 5 % (uppmätt enligt AAMI EC-11, ) Fördröjning: 8 sekunder Automatisk utskrift: Vågformshändelser skrivs ut automatiskt (kan konfigureras av användaren) Utskriftshastighet för HÄNDELSERESUMÉ-rapporter: 25 mm/s FREKVENSÅTERGIVNING Diagnostisk: 0,05 till 150 Hz eller 0,05 till 40 Hz (kan konfigureras av användaren) Monitor: 0,67 till 40 Hz eller 1 till 30 Hz (kan konfigureras av användaren) Spadar: 2,5 till 30 Hz Analog EKG-utgång: 0,67 till 32 Hz (med undantag för 2,5 till 30 Hz för EKG från spadar) defibrillator Vågform: Bifasisk trunkerad exponentiell. Följande specifikationer gäller från 25 till 200 ohm, såvida inget annat anges. Energinoggrannhet: ± 1 joule eller 10 % av inställningen, beroende på vad som är högst, mot 50 ohm ± 2 joule eller 15 % av inställningen, beroende på vad som är högst, mot en impedans mellan 25 och 100 ohm. Spänningskompensation: Aktiv när terapielektroder för engångsbruk är anslutna. Utgående energi inom ± 5 % eller ± 1 joule, beroende på vad som är högst, av 50 ohm, begränsat till den tillgängliga energi som resulterar i leverans av 360 joule mot 50 ohm. MANUELLT Energival: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 och 360 J och användarkonfigurerbar sekvens: , , J Laddningstid: Laddningstid till 200 J <5 sekunder med fulladdat batteri Laddningstid till 360 J <7 sekunder med fulladdat batteri Laddningstid till 360 J <10 sekunder när batteriet inte är svagt Synkroniserad elkonvertering: Energiöverföringen inleds inom 60 ms från QRS-toppen Energiöverföringen inleds inom 25 ms av den externa synkpulsen Extern synkpuls; 0 5 V (TTL-nivå) puls, aktiv hög, > 5 ms varaktighet, ej mindre än 200 ms och ej mer än 1 sekund från varandra AED Chockrådgivningssystemet (Shock Advisory System, SAS) är ett EKG-analyssystem med en algoritm som upptäcker om en EKGrytm kan eller inte kan defibrilleras och ger användaren råd om detta. SAS registrerar endast EKG via terapielektroder. Förberedelsetid inför defibrillering: Vid användning av ett fulladdat batteri i normal rumstemperatur är enheten redo att defibrillera inom 16 sekunder om analysresultatet för initialrytmen är Defibrillera. AED-läget på LIFEPAK 20e defibrillator/monitor är inte avsett att användas på barn under 8 år. Inställningsalternativ för cprmax-teknologi (alternativ markerade med * är standardinställningar): Grupperade defib: Av*, På Initial HLR: Av*, Analysera först, HLR först HLR före defibrillering: Av*, 15, 30 sekunder Pulskontroll: Aldrig*, Efter andra defib. ej, Efter varje defib. ej, Alltid Upplivningstid 1 och 2: 15, 30, 45, 60, 90, 120*, 180 sekunder, 30 minuter Information om hur enheten konfigureras enligt sjukhusets protokoll finns i bruksanvisningen för LIFEPAK 20e defibrillator/monitor. Pacer Pacingläge: Begärd eller icke begärd Standardvärden för frekvens och ström (konfigureras av användaren) Pacingfrekvens: 40 till 170 slag/min Frekvensnoggrannhet: +/ 1,5 % över hela området Vågform ut: Monofasisk, amplitudstabil till ± 5 % i förhållande till framkanten vid strömmar större än eller lika med 40 ma, varaktighet 20 ± 1 ms, stig/fall-tid < = 1 ms [10 90 % nivåer] Ström ut: 0 till 200 ma Paus: Pacingpulsfrekvens reducerad med en faktor av 4 vid aktivering Refraktärperiod: 200 till 300 ms ± 3 % (frekvensberoende) MILJÖ Temperatur under drift: 5 till 40 C Temperatur utom drift: 20 till +60 C med undantag för terapielektroder Relativ luftfuktighet under drift: 5 till 95 %, ickekondenserande Atmosfärtryck under drift: Omgivande till 522 mm Hg (0 till meter över havet) Vattentålighet under drift (utan tillbehör bortsett från EKG-kabel och hårda spadar): IPX1 (spill) enligt IEC paragraf 44.6 Vibration: MIL-STD-810E, metod 514.4, kategori 1 Stöt (fall): 1 fall på var sida från 45,7 cm på en stålyta EMC IEC : 2001/EN :2001, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk Säkerhet Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda Tilläggsstandard för elektromagnetisk kompatibilitet Krav och tester IEC :2002; paragraf 36/EN :2003; paragraf 36, Särskilda säkerhetsfordringar på defibrillatorer. Alla batterispecifikationer gäller vid 20 C om ej annat anges. Patientimpedans Fas 1 Varaktighet (ms) Fas 2 Varaktighet (ms) MIN. MAX. MIN. MAX Spadalternativ: QUIK-COMBO pacing-/defibrillerings-/ekg-elektroder (standard) Standardspadar för vuxna med integrerade barnspadar (tillval) Interna handtag med urladdningsreglage (tillval) Externa steriliserbara spadar (tillval) Kabellängd: 2,4 meter QUIK-COMBO-kabel (inkluderar ej elektrodsats)

12 LIFEPAK 20e defibrillator/monitor REFERENSER 1 Stiell IG, Walker RG, Nesbitt LP, et al. Biphasic Trial: A randomized comparison of fixed lower versus escalating higher energy levels for defibrillation in out-ofhospital cardiac arrest. Circulation. 2007;115: Koster RW, Walker RG, Chapman FW. Recurrent ventricular fibrillation during advanced life support care of patients with prehospital cardiac arrest. Resuscitation. 2008;78: Walsh SJ, McClelland AJJ, Owen CG, et al. Efficacy of distinct energy delivery protocols comparing two biphasic defibrillators for cardiac arrest. AM J Cardiol. 2004;94: För ytterligare information var god kontakta din lokala Physio-Control representant eller besök Physio-Control Headquarters Redmond, WA USA Willows Road NE Tel Fax Physio-Control Operations Netherlands B.V. Keizersgracht , 1015 CJ Amsterdam, NL Tel +31 (0) Fax +31 (0) Physio-Control Sverige / Jolife AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 SE Lund Sweden Tel Fax Physio-Control, Inc., Willows Road NE, Redmond, WA USA Physio-Control Operations Netherlands B.V., Keizersgracht , 1015 CJ Amsterdam, Netherlands 2012 Physio-Control, Inc. Alla namn i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare. Masimo, Radical-logotypen, Rainbow och SET är registrerade varumärken tillhörande Masimo Corporation. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga överallt i världen. I tillverkarnas Konformitetsförklaring listas de produkter och tillbehör som är tillgängliga inom EU. GDR _B

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROSCHYR

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROSCHYR DEFIBRILLATOR PRODUKTBROSCHYR 1 Alla akuta hjärtincidenter är inte likadana. Det är inte heller alla livräddare. Din värld kräver flexibilitet och det är exakt vad defibrillator från Physio-Control ger.

Läs mer

PRODUKTBROSCHYR PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module

PRODUKTBROSCHYR PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module PRODUKTBROSCHYR PRODUCT BROCHURE LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR med CodeManagement Module Trots det kärva ekonomiska klimatet och förändrade riktlinjer förblir ditt sjukhus fokuserat på att rädda liv.

Läs mer

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM Hantera det du mäter. Förenkla datainsamlingen efter en incident. CODE-STAT 8.0 datagranskningsprogram Inom akutvård är hastighet och kvalitet livsavgörande. Därför

Läs mer

PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR. För akutsjukvård

PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR. För akutsjukvård PRODUKTBROSCHYR LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR För akutsjukvård LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR När du kommer till en olycksplats behöver du den mest avancerade monitorn/defibrillatorn, som sätter nya

Läs mer

Detta ansikte utstrålar tryggheten

Detta ansikte utstrålar tryggheten Detta ansikte utstrålar tryggheten Här är orsaken. På Physio-Control bygger vårt anseende och vårt uppdrag på trygghet. En trygghet som härrör från över 50 års innovativt arbete, ett orubbligt kvalitetsåtagande

Läs mer

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Steg för steg genom hela livräddningen Tidigt Tidig hjärt- Tidig Tidig avan- larm lungräddning defibrillering cerad vård När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp

Läs mer

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Mer än bara en hjärtstartare en hjärtstartare som hjälper dig genom hela livräddningen Tidigt larm Tidig hjärt- lungräddning Tidig defibrillering Tidig avancerad

Läs mer

LIFENET System PRODUKTBROSCHYR

LIFENET System PRODUKTBROSCHYR LIFENET System PRODUKTBROSCHYR LIFENET System I fordonet eller i ambulansen, ökad effektivitet med din utrustning, din information och dina beslut vilket betyder bättre arbete. Det innebär att du kan rädda

Läs mer

LIFEPAK 15 Works like you work.

LIFEPAK 15 Works like you work. LIFEPAK 15 MONITOR /DEfibrillator Works like you work. Lifesaving starts here. Vi för traditionen vidare Physio-Control var en gång pionjärer inom tekniken för bärbara defibrillatorer/monitorer och sätter

Läs mer

LUCAS BRÖSTKOMPRESSIONSSYSTEM PRODUKTBROSCHYR

LUCAS BRÖSTKOMPRESSIONSSYSTEM PRODUKTBROSCHYR LUCAS BRÖSTKOMPRESSIONSSYSTEM PRODUKTBROSCHYR Din partner för livsuppehållande behandling Effektiva kompressioner och god blodgenomströmning ger HLR som räddar liv Effektiva bröstkompressioner förser

Läs mer

Redo att rädda liv. Philips HeartStart XL+ defibrillator/monitor

Redo att rädda liv. Philips HeartStart XL+ defibrillator/monitor Redo att rädda liv Philips HeartStart XL+ defibrillator/monitor Redo att rycka ut, återupp Episoder av akut hjärtsjukdom är ofta stressande och kaotiska händelser. Det sista man vill behöva bekymra sig

Läs mer

www.lucas-cpr.com a product by JOLIFE När varje sekund räknas...

www.lucas-cpr.com a product by JOLIFE När varje sekund räknas... www.lucas-cpr.com a product by JOLIFE När varje sekund räknas... När va Effektiva, jämna och oavbrutna kompressioner i enlighet med Riktlinjerna HLR 2005 Sternumkompressioner; 100 kompressioner per minut

Läs mer

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A

HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A HEARTSTART XL BRUKSANVISNING M4735A Bruksanvisning M4735A HeartStart XL defibrillator/monitor Observera Om den här utgåvan Utgåva 7 Tryckt i USA Publikationsnummer M4735-91906 Informationen i den här

Läs mer

AED Plus. Den bästa hjälpen för livräddare

AED Plus. Den bästa hjälpen för livräddare AED Plus Den bästa hjälpen för livräddare HLR behövs De senaste riktlinjerna från European Resuscitation Council (ERC) som utgavs 2010 är tydliga: framgångsrik defibrillering kräver att HLR (hjärt-lungräddning)

Läs mer

HLR - utöver det grundläggande

HLR - utöver det grundläggande HLR - utöver det grundläggande Numera vet vi bättre än någonsin att kvaliteten på hjärt-lungräddning (HLR) är en avgörande faktor för chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp. Trots stora ansträngningar

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande AED-räddningsfärdigheter

Läs mer

Effektivisera dina hjärtlungundersökningar

Effektivisera dina hjärtlungundersökningar Effektivisera dina hjärtlungundersökningar Welch Allyns hjärtlungsortiment Ett flexibelt och journalkompatibelt hjärtlungsortim Effektivisera din praktik utan att förändra ditt arbetssätt. Nu kan du välja

Läs mer

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Informationsansvar Det åligger våra kunder att tillförsäkra

Läs mer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktigt Den här utrustningen får endast användas av behörig personal.!usa Endast Rx!USA Apparatspårning Amerikanska

Läs mer

LIFEPAK CR. Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK CR. Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK CR Plus DEFIBRILLATOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Informationsansvar Det åligger våra kunder att tillförsäkra

Läs mer

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP

Kortformsinstruktion. Defibrillatortestare. Impulse 6000D/7000DP TTSF-IMP67, ver 090821 Kortformsinstruktion Impulse 6000D/7000DP Defibrillatortestare Postadress Telefon Fax Tesika Teknik AB 046-55 080 046-55 082 Björnstorps by 247 98 GENARP Hemsida E-post www.tesika.se

Läs mer

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas.

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas. INVENTION FOR LIFE ETT HJÄRTA I KAOS Hjärtstillestånd eller hjärtstopp kallas det fysiska tillstånd som inträtt då hjärtat slutat slå, då det står "stilla". Ett så kallat sjuktillstånd. Ca 10.000 svenskar

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

TILLBEHÖR LIFEPAK CR. Plus. för användning till. Tillbehör från Physio-Control, en division inom Medtronic.

TILLBEHÖR LIFEPAK CR. Plus. för användning till. Tillbehör från Physio-Control, en division inom Medtronic. TILLBEHÖR för användning till LIFEPAK CR Plus automatisk Extern defibrillator Tillbehör från Physio-Control, en division inom Medtronic. BATTERI OCH ELEKTROD TILLBEHÖR Kontaktinformation: PHYSIO-CONTROL

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information Registrering av enheten Registrera enheten på www.physio-control.com. På så sätt blir

Läs mer

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen Dina Melki För varje minut som går efter hjärtstoppet utan att defibrillering utförs, minskar chansen att överleva med 10 procent. Bedömning av livstecken-undersökning:

Läs mer

Köpguide till hjärtstartare

Köpguide till hjärtstartare Köpguide till hjärtstartare Oktober 2013 Vad är egentligen en hjärtstartare? När det inträffat ett plötsligt hjärtstopp har det oftast blivit ett elektriskt kaos i hjärtat. Detta är ett livshotande tillstånd

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

Bakgrund. 21 oktober 2014 Sussi Sjövall Anne-Marie Sporre

Bakgrund. 21 oktober 2014 Sussi Sjövall Anne-Marie Sporre Bakgrund 2008 planerade Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) att förbättra omhändertagandet av hjärtstopp inom sjukhuset. ÅHS ville införa enhetliga rutiner för HLR, först på sjukhuset, och därefter inom hela

Läs mer

Använda AED Manager. 70-00974-13 E Copyright 2014 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. Innehåll. u Om AED Manager 2

Använda AED Manager. 70-00974-13 E Copyright 2014 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. Innehåll. u Om AED Manager 2 Använda AED Manager Copyright 2014 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. Innehåll u Om AED Manager 2 u Ställa in AED och räddningsparametrar 7 u Granska en räddning 13 u Administrera dina AED-enheter

Läs mer

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Spårning av enhet US Food and Drug Administration kräver att tillverkare och leverantörer av defibrillatorer spårar den

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

Rädda liv snabbare, enklare och bättre

Rädda liv snabbare, enklare och bättre Rädda liv snabbare, enklare och bättre Hjärtstartare Philips HeartStart FR3 för professionella användare Rädda liv snabbare, enklare En utryckning vid plötsligt hjärtstopp är ett stresstest för professionella

Läs mer

LIFEPAK CR T AED-tränare

LIFEPAK CR T AED-tränare INSTÄLLNINGSANVISNINGAR LIFEPAK CR T AED-tränare Ta upp LIFEPAK CR T AED-tränaren och bruksanvisningen försiktigt ur leveranskartongen. Undersök tränaren och tillbehören så att det inte finns några tecken

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

Kapnometer. Emma Kapnometer (med larm) Airway Adapter Bärväska till Kapnometer & Adapter

Kapnometer. Emma Kapnometer (med larm) Airway Adapter Bärväska till Kapnometer & Adapter Kapnometer Emma Kapnometer (med larm) Airway Adapter Bärväska till Kapnometer & Adapter Världens första underhållsfria kapnometer som andetag för andetag verifierar trakealtubläge vid intubation och lämpar

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16

SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 SWESEMs utbildningsutskott Rubrik Avancerad hjärt-lungräddning 2012-01-16 Igenkännande av hjärtstopp start på A-HLR algoritmen Vuxna patienter har hjärtstopp och ska behandlas enligt algoritmen när de

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap:

Läs mer

Om hjärtat stannar.. Vad gör man?

Om hjärtat stannar.. Vad gör man? Om hjärtat stannar.. Vad gör man? Johan Herlitz Professor i prehospital akut sjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 1 Min forskning är möjlig tack vare stöd från Hjärt-

Läs mer

AED Pro tillbehörslista

AED Pro tillbehörslista CPR-D elektrod Artikelnummer: 8900.0800.01 Enkelt och snabbt att applicera elektroden på den drabbades bröst Mäter djup och frekvens vid hjärtmassage och vägleder livräddaren till att ge korrekt hjärtmassage

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Tänk om... Räddad... Tänk om, är ord som ofta dyker upp i Evas tankar. Tack vare omedelbar HLR Tänk om de hade valt en annan golfbana.

Tänk om... Räddad... Tänk om, är ord som ofta dyker upp i Evas tankar. Tack vare omedelbar HLR Tänk om de hade valt en annan golfbana. Tänk om... Räddad... Tänk om, är ord som ofta dyker upp i Evas tankar. Tack vare omedelbar HLR Tänk om de hade valt en annan golfbana. och tidig defibrillering, Eva Frisk, 57 år Tänk om banpersonalen inte

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

AED Plus Administratörshandbok

AED Plus Administratörshandbok AED Plus Administratörshandbok 9650-0301-22 Rev. E Utgivningsdatum för ZOLL AED Plus administratörshandbok, revision E, är mars 2011. Om mer än tre ĺr passerat detta datum, kontakta ZOLL Medical Corporation

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Godkänd av: Datum: Sida: 195 LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Följande instruktion gäller främst för 2. Vid användning av gamla får pausas om patienten ej är intuberad vid ventilation, se riktlinje kap

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90

System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90 CCTV System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90 System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90 Fullständig triplexdrift Samtidig uppspelning och livevisning på flera skärmar Uppspelning

Läs mer

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se PJ-600 Mobila skrivare Dessa kompakta mobila skrivare erbjuder en hållbar mobil utskriftslösning. Denna lösning kan användas ute på fältet av alla som arbetar med försäljning, service, logistik samt säkerhets-

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning

Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning Reviderat 2006 06 09 1 (8) Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning Organisation och Målbeskrivning vid Länssjukvården Kronoberg Innehållet godkänt av Ledningsgruppen för Länssjukvården och Styrgruppen för Hjärt-Lung-Räddning

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Save Lives. Utskriftsversion

Save Lives. Utskriftsversion Save Lives Utskriftsversion 1Rädda liv Du behöver inte vara läkare för att rädda liv... Lättanvänd teknik gör det möjligt Visste du att en genomsnittlig person med grundläggande kunskap om HLR (hjärt-lungräddning)

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:-

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:- Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.199:- 3.999:- 3.290:- 08-590 940 15 sales@pcaddon.se Venue 8 Pro 5830 Ny 8 tablet med SSD disk och

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Etikettskrivare för kontor och professionell användning

Etikettskrivare för kontor och professionell användning Etikettskrivare för kontor och professionell användning Innehåll 2 Professionell DYMO-märkning kan öka effektiviteten på ditt kontor. Namn- och identifieringsdokumentation, arkiveringsfack och datormedia

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator NU-ambulansen Ambulansinstruktion Förenklad användarmanual till: LUCAS 2 Bröstkompressionssystem - PÅ/AV Manöverpanel: - JUSTERA - PAUS (låst) - AKTIV (kontinuerligt) LUCAS ger kontinuerliga kompressioner.

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

AED Plus tillbehörslista

AED Plus tillbehörslista CPR-D elektrod Artikelnummer: 8900-0800-01 Användarvänlig design som gör det enkelt och snabbt att applicera elektroden på den drabbades bröst Mäter djup och frekvens vid hjärtmassage och vägleder livräddaren

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Manual för Svenska hjärt lungräddningsregistret utanför sjukhus

Manual för Svenska hjärt lungräddningsregistret utanför sjukhus Manual för Svenska hjärt lungräddningsregistret utanför sjukhus Manual del 1 Registrering av patientuppgifter Version 3.0 2015 01 06 Innehåll 1 BAKGRUND... 1 1.1 Inledning och syfte... 1 1.2 Urval... 1

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

PHOENIX inte bara ett aggregat Kommando - Kontroll- Kommunikation

PHOENIX inte bara ett aggregat Kommando - Kontroll- Kommunikation PHOENIX inte bara ett aggregat Kommando - Kontroll- Kommunikation www.bmsab.se BMS Produkter AB 441 95 Alingsås 0322-53347 Phoenix, framtidens aggregat är här BMS Produkter AB har sedan starten 1989 marknadsfört

Läs mer

Nyhet. Ny innovativ läckströmstestare med Datrends Vision- Pad-teknik. Avancerad läckströmstestare med pekskärm

Nyhet. Ny innovativ läckströmstestare med Datrends Vision- Pad-teknik. Avancerad läckströmstestare med pekskärm TESTUTRUSTNING Datrends produkter designas och tillverkas i Kanada, där företaget har funnits sedan 1991. Datrend är specialiserat på utveckling av medicinteknisk testutrustning och har ett brett sortiment

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

HeartSine. HeartSine samaritan PAD. SAM300P Bruksanvisning

HeartSine. HeartSine samaritan PAD. SAM300P Bruksanvisning HeartSine HeartSine samaritan PAD SAM300P Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Plötsligt hjärtstopp 3 Hjärtrytm 3 Upptäcka hjärtflimmer 3 Utbildning Avsedda användare 3 3 Konfigurering samaritan

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

HeartSine samaritan PAD. med CPR-Advisor TM. modell 500P. bruksanvisning. HeartSine

HeartSine samaritan PAD. med CPR-Advisor TM. modell 500P. bruksanvisning. HeartSine HeartSine samaritan PAD med CPR-Advisor TM modell 500P bruksanvisning HeartSine Innehållsförteckning HeartSine samaritan PAD med HLR-rådgivare, modell 500P konfigurering Inledning Riktlinjer för HLR 2010

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Har allt du behöver. HeartStart MRx med Q-CPR. Blås inte luft så ofta. 15 sekunder utan tecken på kompressioner Ge djupare kompressioner

Har allt du behöver. HeartStart MRx med Q-CPR. Blås inte luft så ofta. 15 sekunder utan tecken på kompressioner Ge djupare kompressioner Har allt du behöver Blås inte luft så ofta 15 sekunder utan tecken på kompressioner Ge djupare kompressioner HeartStart MRx med Q-CPR www.laerdal.se 2005-års riktlinjer fokuserar på HLR med hög kvalitet/

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

AED Plus tillbehörslista

AED Plus tillbehörslista CPR-D elektrod Artikelnummer: 8900.0800.01 Enkelt och snabbt att applicera elektroden på den drabbades bröst Mäter djup och frekvens vid hjärtmassage och vägleder livräddaren till att ge korrekt hjärtmassage

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

AED Pro AED Pro A-W Bruksanvisning

AED Pro AED Pro A-W Bruksanvisning AED Pro AED Pro A-W Bruksanvisning December 2011 9650-0350-22 Rev. A Utgivningsdatum eller revisionsnivå för den här bruksanvisningen anges på titelsidan. Om det har gått mer än tre år sedan detta datum

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

PXR-serien. Kontinuerlig bläckstråleskrivare. Överlägsenhet genom tekniken. Effektivitet och tillförlitlighet av världsklass.

PXR-serien. Kontinuerlig bläckstråleskrivare. Överlägsenhet genom tekniken. Effektivitet och tillförlitlighet av världsklass. Överlägsenhet genom tekniken. Effektivitet och tillförlitlighet av världsklass. Hitachis bläckstråleskrivare Hitachi har i över 30 års tid utvecklat och tillverkat bläckstråleskrivare baserad på den så

Läs mer

70-00569-13 F. Användarhandbok. Cardiac Science Powerheart G5 Automatisk extern defibrillator

70-00569-13 F. Användarhandbok. Cardiac Science Powerheart G5 Automatisk extern defibrillator 70-00569-13 F Användarhandbok Cardiac Science Powerheart G5 Automatisk extern defibrillator ANVÄNDARHANDBOK POWERHEART G5 AUTOMATISK ETERN DEFIBRILLATOR 70-00569-13 F Informationen i detta dokument kan

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion Högupplöst interaktivitet Välj Clevertouch, marknadsledaren inom större interaktiva pekskärmar* med storlekar från 32 till 84. Den senaste tekniken är integrerad med skärmen och ger möjlighet till multitouch

Läs mer