Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS FOTO: GÖTEBORGS HAMN (HAMNEN) KRISTIAN POHL (CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD) Satsa på tillväxten Framtidens hamn är full av utmaningar och möjligheter EXPERTPANELEN Experterna svarar på det senaste inom svensk sjöfart Missa inte GOBIGAS Ett av Europas mest intressanta miljöprojekt TONNAGESKATT Catharina Elmsäter- Svärd (M) om den senaste utredningen Transport Terminal Sjöfrakt Terminal Transport Ekonomi Effektiva lösningar för hela transportkedjan. Läs mer på hogia.se/transportlosningar eller ring oss på , så berättar vi hur vi kan effektivisera din verksamhet.

2 2 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR För en tid sedan anlöpte världens största containerfartyg till Göteborgs Hamn. Med sina 400 längdmeter och 19 däck var hon en mäktig syn när hon gled in i hamninloppet. Hela Sveriges blickar riktades mot oss. Carl Fredrik Olsson Projektledare, Hamn & Logistik Mediaplanet Framtidens hamn satsar på tillväxt Jag slogs då av vilket enormt intresse det faktiskt finns för sjöfarten. Det blev också ett bra tillfälle att berätta om sjöfartens betydelse för näringslivet. Om att hela 90 procent av Sveriges utrikeshandel går via sjöfart och att svenska företag ofta har långt till sina import- och exportmarknader. För att kunna ha kvar produktion i landet, och för våra investerare, är det helt avgörande att det finns en väl fungerande logistik. Krävs en medveten strategi Och vad är då en fungerande logistik? Om man riktar blicken ner i Europa för en stund, till de stora hamnarna i Hamburg, Bremerhaven och Rotterdam, så slås man av deras fantastiska linje utbud. Där finns det tillräckligt med gods för att erbjuda dagliga direktförbindelser till samtliga världsdelar. I vårt glest befolkade land krävs det en medveten strategi för att kunna erbjuda svenska företag samma linjeutbud. Det krävs starka godsnav och en koncentration av godset för att möjliggöra direkta och frekventa sjötransporter. Satsar kraftfullt på tillväxt Det är därför vi i Göteborgs Hamn satsar så kraftfullt på tillväxt. Varje dag investerar vi och våra samarbetspartners 5 miljoner kronor i att utveckla hamnen. Om tio år siktar vi på att hantera dubbelt så stora volymer. Det går helt i linje med handelsminister Ewa Björlings vision om att dubbla den svenska exporten. Redan idag har vi kapacitet att öka volymerna och med våra planerade investeringar kan vi hantera en ännu större del av Sveriges utrikeshandel. Men vi måste klara tillväxten utan att öka vår miljöpåverkan, växa på ett hållbart sätt. Vår satsning på tågpendlar är ett sätt. Idag kommer femtio procent av containrarna till hamnen med tåg istället för med lastbil. En unik siffra internationellt sett. Elanslutning av fartyg är en annan miljöåtgärd som rönt stor uppmärksamhet. Istället för att ligga med hjälpmotorerna på vid kaj kan roro-fartyg i Göteborgs Hamn använda miljömärkt el istället. Stora miljövinster Nästa stora satsning blir på framtidens fartygsbränslen, till exempel flytande naturgas. År 2015 kommer vi att kunna erbjuda både sjöfart och industri denna energiform, som har stora miljövinster jämfört med dagens bränsle. En renare sjöfart i kombination med tågtransporter är nyckeln för framtidens transporter. En förutsättning för att vi ska kunna växa och bli ett ännu starkare godsnav för svensk industri. Magnus Kårestedt Vd, Göteborgs Hamn AB FOTO: GÖTEBORGS HAMN TREDJE MÖTET PÅ DONSÖ Årets upplaga av Donsömässan (Donsö Shipping Meet) samlade 800 deltagare, 160 utställare och mer än 50 rederier. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) invigde och betonade att rederitäta Donsö är den självklara platsen att samlas på för att diskutera sjöfart. Omringad av hav och sjöfartshistoria som den rederitäta ön i Göteborgs södra skärgård är. Donsömässan hölls för tredje gången och två dagar i rad i början av september. Den är ett forum för att belysa sjöfartens möjligheter och det samarbete som finns inom branschen. 90 procent av all svensk export och import går på köl. FOTO: MEDIAPLANET Ingen bransch står inför så stora utmaningar som Hamn & Logistik branschen. I denna tidningen har jag samlat många av de stora aktörerna som är med och påverkar framtiden för branschen. Vi får våra läsare att lyckas! HAMN & LOGISTIK NR 4, SEPTEMBER 2013 Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Carl-Fredrik Olsson Tel: E-post: Verkställande direktör: Joanna Rydbeck Redaktionschef: Martin Björinge Affärsutvecklare: Vedrana Hubanic Layout: Daniel Di Meo Distribution: Göteborgs-Posten, september 2013 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Vedrana Hubanic Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. TJÄNSTER OMBORD FARTYG OCH PÅ TERMINAL Omlastning av tunggods på sjöflak med leveranser till hamnen för vidare sjötransport. Lastsäkring och ombordarbete. Omlastning vid lastförskjutning. Sanering, blästring och målning. Försäljning av surrningsmaterial. Svets och mek. MIMAB, Sydatlanten, Göteborg, FÖR SNABBINSATSER DYGNET RUNT, RING

3 Skangass bygger Sveriges största LNG terminal för framtidens bränsle Skangass färdigställer nu en LNG terminal i Lysekil som kommer tas i drift första halvåret Skangass kommer bland annat leverera naturgas till Preems raffinaderi där den kommer användas för vätgasproduktion. Terminalen kommer även användas för utlastning av LNG till lastbil för vidare distribution till kunder i Sverige. Terminalen i Lysekil blir också bas för Skangass satsning på leveranser av LNG som drivmedel till fartyg i Skagerrak och Kattegatt. LNG är en ren och energieffektiv bränslekälla som ger möjlighet för raffinaderier och andra industrier, likväl som sjö och landtransporter att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna samtidigt som man reducerar miljöpåverkan. Hör av er till Skangass så berättar vi mer om vad LNG kan göra för dig. VI SATSAR PÅ VÄSTKUSTEN EUROPAS MILJÖVÄNLIGASTE BOGSERBÅTAR SVITZER GAIA OCH SVITZER GEO Som en del av SVITZERs övergripande strategi för att minska miljöpåverkan, har vi byggt och levererat världens första miljövänliga ECOtug. Med SVITZERs M-klass som förebild, är ECOtug med dieselelektrisk framdrift för optimerat med upp till 10% och utsläpp av NOX upp till 80% jämfört med traditionella bogserbåtar. Skräddarsydda 40 dba ljuddämpare minskar buller, vilket gör den mycket lämplig för verksamhet i både stadsmiljö och känslig skärgårdsmiljö. För ytterligare information vänligen besök svitzer-ecotug.com

4 4 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Parallellt med stora utmaningar inom miljöområdet, förutsätts sjöfarten hantera mycket mer av godsvolymerna i Sverige och i Östersjön. Går ekvationen ihop? SVENSK SJÖFART INDUSTRIN EU har i sin så kallade Vitbok formulerat att sjöfarten behöver öka nära 50 procent till år 2050 för att Östersjöregionen skall få den ökade tillväxt och välfärd som önskas. Även i Sverige, genom Trafikverket, beskrivs sjöfarten som det trafikslag som har kapacitet att avlasta och komplettera övriga trafikslag. Parallellt med detta, har sjöfarten stora och omedelbara utmaningar när det gäller att reducera sin påverkan på hälsa, miljö och klimat. En statlig satsning Den kanske viktigaste framgångsfaktorn i att hantera både möjligheter och utmaningar är fördjupat samarbete med alla intressenter. Statens förståelse och engagemang för sjöfart är central. Regeringen presenterade i våras sin Handlingsplan för en förbättrad konkurrenskraft för svensk sjöfartsnäring, ett mycket välkommet initiativ. Handlingsplanen innehåller ett antal mycket centrala delar. En av dem är en statlig satsning på sjöfartsforskning. Sjöfarten jämförs ibland med övriga trafikslag och hur mycket exempelvis lastbilarna lyckats reducera sina utsläpp. När denna typ av jämförelser görs, finns det annan fakta som måste beaktas. En av dem är tiden och hur mycket statliga forskningsmedel som lastbilsindustrin fått för att nå den framgång den gjort i att reducera sina utsläpp och öka sin energieffektivitet. Om Sverige och Östersjön nu inför regionala och hårdare krav på sjöfarten än övriga Europa och världen, och detta inte skall leda till konkurrensnackdel för svensk industri, måste statens engagemang i sjöfartsforskning bli kraftig och långvarig. Beroende av sjöfart Sverige är i praktiken en ö som är helt beroende av sjöfart. Omkring 90 procent av landets import och export transporteras med fartyg till eller ifrån någon Svensk rederinäring har under många år representerat en internationellt erkänd kvalitetssjöfart. av våra hamnar. Däremot vad gäller inrikestransporter finns just den möjlighet som Trafikverket, och andra innan dem, pekar på. Sjöfarten har kapacitet och kan avlasta övriga trafikslag. Sverige är i praktiken en ö som är helt beroende av sjöfart. Omkring 90 procent av landets import och export transporteras med fartyg till eller ifrån någon av våra hamnar. Miljöeffektiva lösningar Frågan är hur detta sker. Den grundläggande principen som måste få ett större genomslag är att varje trafikslag skall betala för de kostnader de ger upphov till. Det gäller givetvis miljöpåverkan men också exempelvis buller, olyckor och kostnader för infrastruktur i form av vägar, järnvägar eller farleder. Svensk rederinäring har under många år representerat en internationellt erkänd kvalitetssjöfart. Genom olika satsningar, exempelvis Lighthouse och samarbetsplattformen Zero Vision Tool (ZVT), arbetar svensk rederinäring intensivt i att hitta kostnads- och miljöeffektiva lösningar att hantera kommande utmaningar för sjöfarten och sjöfartens kunder. Svensk sjöfart representerar den typ av sjöfart som vi vill ha mer av runt våra svenska kuster och i Östersjön. Ekvationen kan gå ihop och regerings handlingsplan visar vägen. Första delen av lösningen, ligger i statligt stöd för forskning och demonstrations projekt samt en ökad kostnadsneutralitet mellan trafikslagen. CARL CARLSSON Sirius bygger en hållbar flotta för framtiden Vi vill bygga framtidens produkttanker redan idag. Med LNG-drift, rening av ballastvatten, partikelfilter och mängder av andra innovationer. SMI 2013 Hitta fakta och nöjesläsning om sjöfart på BREAKWATER PUBLISHING AB l Sjöfartens Bokförlag och Kommunikationsbyrå

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER FRÅGOR Lars Höglund Managing Director, Furetank Rederi AB FOTO: FURETANK Jonas Backman VD, Sirius Shipping FOTO: SIRIUSREDERI Lennart Fougelberg Ordförande, Swedocean FOTO: SWEDOCEAN Christer Schoug Managing Director, Sveriges Redareförening FOTO: SVERIGES REDAREFÖRENING Fråga 1: Hur ser du på framtiden för svensk sjöfart inom de närmsta tio åren? Framtiden för sjöfart är ljus. Transporterna ökar och det finns stor potential i att ta över transporter från land. Det som behövs är politisk vilja och likabehandling av transportslagen. Jag tror att det finns stora möjligheter men för att nå fram måste det till drastiska förändringar. Vi har börjat ta vissa steg och de olika aktörerna i detta har börjat spela på samma plan. Jag tror och hoppas att om 10 år har Sverige början på en ny stark handelsflotta och ett shippingklimat som går att bygga vidare på. Sjöfart är det mest utvecklingsbara transportslaget med lägsta tonkilometerpriset och modern, miljövänlig sjöfart liter inte på vattnet. Talar vi om inre vattenvägar, Vänersjöfart och Mälarsjöfart så finns här en enastående resurs att nå inlandet vattenvägen. Ökande godsvolymer kan ej ensidigt läggas på väg samt järnväg där läget redan är ansträngt. En fortsatt kamp för att bibehålla och utveckla den svenska sjöfarten. Om allt går som vi hoppas kommer vi att få konkurrensvillkor som motsvarar, och så klart helst är lite bättre än, vad våra närmsta grannländer erbjuder. Utan sådana, så är det nog dessvärre en svår framtid. Fråga 2: Vad krävs för att vända vända trenden trenden kring utflagg- kring utflaggning av Svenska av fartyg? svenska fartyg? Samma regelverk och samma behandling av sjöfart i Sverige som i övriga sjöfarts Europa. Anamma EU s State Aid Guidlines för shipping helt ut så som Danmark. Vi måste få en samsyn med fackföreningar om att EU s regelverk är ok även för Sverige, om vi inte får detta och ett förtroende så blir det bara marginell återflaggning. Det som krävs nu är en riktig satsning som kan bestå. Vi måste anpassa oss till ett internationellt sätt att hantera sjöfartsfrågorna där kvalitet och kostnadsnivåer harmonierar. Vi vill driva en hållbar sjöfart i Sverige så kompetens och kvalitet fortsatt finns inom landet. Vill vi ha en svensk flagga i aktern på fler svenskägda fartyg så krävs samma förutsättningar som i övriga EU med något upplägg liknande tonnageskatten där. Det är även märkligt att Sverige vill avhända sig tonnage till grannländerna där man villigt tar emot detta kvalitetstonnage med öppna armar. En satsning mellan redare, fack och politiker för att vända trenden behövs. Ett politiskt intresse för svensk sjöfart och ett fortsatt konstruktivt arbete i enlighet med den Handlingsplan för sjöfartens som presenterades i januari REDARE, FACK OCH POLITIKER BEHÖVER SATSA Fråga 3: Vilka utmaningar mil- miljömässigt kommer kommer sjö- sjöfarten behöva bemöta bemöta i framtiden? i framtiden? Den stora utmaningen är att vi jämförs med utsläpp från transporter på land i absoluta tal och inte i jämförelsen utfört arbete. Vi kommer att bli tvungna att rena de utsläppen vi kan och kommunicera detta så att vi får bättre miljörenommé. Förutom de nya kraven och direktiven som införs nu måste vi fortsätta att påvisa miljöeffekterna för gods som transporteras på köl. Den största utmaningen idag är att ta rätt beslut vid nybyggnad av fartyg, val av drivmedel, system och design. Detta är mycket spännande men samtidigt väldigt utmanande. Svaveldirektiven ligger närmast och här ser vi en stor ambivalens idag. Ombyggnad av fartyg till andra drivmedel skulle nu behöva vara igång men varven har ont om arbete medan redarna, med få undantag, funderar på teknikvalet för framtiden. I denna lågkonjunktur finns det dessutom ej stora kassor att finansiera dyra ombyggnader av tillgängligt tonnage med. Varven kommer förmodligen att vara fullbelagda inom en nära framtid och varvspriserna stiger då. De som ej konverterar till nya drivmedel får köra på svavelfri gasolja vad den då betingar för pris. Samtliga, och med det menar jag att vi verkligen önskar göra det, men också att de utmaningar vi ställs inför skall gälla för samtliga aktörer. Det hjälper inte miljön i sin helhet om man inte inser att sjöfarten är global, och att sjöfarten och dess kunder (till exempel den svenska basindustrin) konkurrerar på en global marknad. Med en passion för tull På KGH bygger vi broar mellan ditt företag och existerande regelverk inom internationell handel. Vi har en passion för tull och ser fram emot att hjälpa er till en förbättrad hantering av era tullprocesser. Företag lägger mycket tid på att planera marknadsföringen och försäljning men mindre på att sätta sig in i skatter, avgifter, frihandelsavtal, leveransvillkor. Det kan vara väl värt att investera i den kompetensen. Kunskap om tull och moms kan påverka ett företags konkurrenskraft. Unik produktportfölj Vi erbjuder standardiserade samt skräddarsydda lösningar för alla dina behov. Tullkompetens Vi har 50 års erfarenhet inom 620 anställda över hela Europa som är dedikerade och redo att hjälpa dig. europeiska länder med ett omfattande nätverk och fortsätter vår expansion i Europa. TULLDEKLARATIONER MOMSHANTERING RÅDGIVNING UTBILDNING TULLSYSTEM Vi växer och är ständigt på jakt efter kompetenta och engagerade medarbetare. Är du den vi söker? Skicka ett mail till YOUR INDEPENDENT PARTNER FOR CUSTOMS COMPLIANCE AUSTRIA BELGIUM DENMARK GERMANY NETHERLANDS NORWAY SWEDEN

6 6 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PERSONLIG INSIKT NYHETER FÅ UPP KAPACITETEN. När vi har fått upp kapaciteten kommer vi att tillverka gas som räcker till en årsförbrukning för omkring bilar, säger Åsa Burman. GoBiGas - ett av Europas mest intressanta miljöprojekt Åsa Burman Projektchef för GoBiGas. FOTO: STAFFAN ERIKSSON I Göteborg och Västsverige finns en lång tradition av att använda gas. Fossila bränslen så som bensin, diesel och eldningsolja blev ett problem i Göteborg redan på 70- och 80-talet eftersom luften blev hälsovådlig och därför utvecklades en infrastruktur för naturgas. Idag pratar vi mer om globala miljöproblem, så som växthuseffekten och även om naturgasen ger mindre koldioxidutsläpp än exempelvis bensin och olja är det fortfarande ett fossilt bränsle. Därför är målsättningen att naturgasen så småningom ska ersättas av biogas. Det är det som gör GoBiGasprojektet så intressant. Visa att tekniken fungerar Vid årsskiftet hoppas vi vara igång med att producera biogas ut på nätet, berättar Åsa Burman. När vi har fått upp kapaciteten kommer vi att tillverka gas som räcker till en årsförbrukning för omkring bilar. GoBiGas-anläggningen kommer att producera biogas genom förgasning och använda restprodukter från skogsavverkningen som råvara. Utöver fordonsbränsle kan gasen även fungera som råvara i industrin eller användas till el- och värmeproduktion. Göteborg- Energi driver sedan tidigare mindre anläggningar som tillverkar biogas genom rötning och tror att man kan komplettera detta med väsentligt större produktion från förgasning. GoBiGasanläggningen är en demonstrationsanläggning med finansiering från Energimyndigheten. En av huvudleverantörerna är Metso Power. Målsättningen är framför allt att visa att tekniken fungerar, säger Åsa Burman. Kanske kan vi också utveckla metoden och hitta billigare och enklare lösningar på några områden. Stort intresse utomlands Det finns också ett stort intresse utomlands för projektet och den halvfärdiga anläggningen har fått ta emot studiebesök från bland annat Kina, Thailand och flera länder i Europa. Ur ett internationellt perspektiv är användningen av gas relativt liten i Sverige. Däremot har vi gott om skog här vilket FAKTA Kommer att tillverka gas till uppemot bilar. Vid årsskiftet 2013/2014 ska anläggningen vara i drift och 2016 ska den tillverka gas i industriell skala dygnet runt, hela året. Kostnad: cirka 1,5 mrd kr. gör att biogas tillverkad av skogsråvara har en stor potential här. De restprodukter som ska användas i GoBiGas-anläggningen får idag ofta ligga kvar i skogen. Ekonomsika styrmedel En fullskaleanläggning skulle vara omkring fyra gånger så stor, men ska man satsa på en sådan måste finansieringen vara löst. Det hänger ihop med hur staten har tänkt att fordonsflottan ska bli fossilfri. Det krävs nämligen ekonomiska styrmedel om gasen ska kunna konkurrera med fossila bränslen. De flesta inser att ekonomiska styrmedel är nödvändiga om vi ska få en förnyelsebar energiförsörjning, säger Åsa Burman. Klimatfrågan är på riktigt och då måste förnybara bränslen få stöd för att kunna utvecklas samtidigt som fossila bränslen måste bära kostnaden för den skada de orsakar. BENEDIKTA CAVALLIN Skärpta miljökrav FOTO: SIRIUS REDERI FOTO: THINKSTOCK Tanker-rederiet Sirius möter de skärpta miljökraven för sjöfarten med att ta fram ett helt nytt fartyg, som ska drivas med flytande naturgas (LNG) och som också förses med effektiv värmeåtervinning och ett slimmat skrov. Fartyget väntas vara leveransklart till 2015, då de nya bestämmelserna för utsläpp av svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen träder i kraft, och fler fartyg planeras. Projektet kallas EVOlution. Rederiets tankfartyg kommer att ha utsläpp på absolut miniminivå. LNG-fartyg är fortfarande ovanliga i Sverige, men vanliga i till exempel i Norge. CARL CARLSSON Biogas gårdagens science fiction har blivit dagens verklighet Var med i utvecklingen av morgondagens energi, så går du en ljus framtid till mötes och hjälper vår miljö att göra detsamma. Anta en av våra dagars största utmaningar och utbilda dig inom biogas på Hallsbergs Yrkeshögskola. Inför den expansion och utveckling som är på gång har nu biogasbranschen stora behov av kompetenta medarbetare. De som utbildar sig inom vatten-, miljö- och energiteknik på yrkeshögskolan i Hallsberg går direkt in på en arbetsmarknad som söker folk med ljus och lykta. Biogasbranschen är en ny och växande bransch som ligger helt rätt i tiden. Att få vara med och påverka denna utveckling är väldigt spännande, berättar Fredrik Sthyr som med sina 27 år redan är driftledare på Karlskoga Biogas AB. När Fredrik fortfarande hade en månad kvar på biogasutbildningen på Hallsbergs Yrkeshögskola fick han jobb på Karlskoga Biogas. Endast ett år senare kom befordran och jobbet som driftledare var hans. Under studietiden på Hallsbergs Yrkeshögskola gavs massor av chanser att knyta kontakter med näringslivet, och tack vare min praktik på Karlskoga Energi fick jag min anställning, berättar Fredrik. Utbildningen på Hallbergs Yrkeshögskola är framtagen i samverkan med branschen efter dess behov av arbetskraft. Genom att gå biogasutbildningen öppnar sig en mängd möjligheter för dig. Vi fick en tydlig verklighetsförankring. Fredrik Sthyr, driftledare på Karskoga Biogas AB. Man förstår helt enkel vad man lär sig och varför, säger Fredrik. Marika Lindam, 56, läste också biogasteknik på Hallbergs Yrkeshögskola, och i dag arbetar hon som processingenjör vilket bland annat innebär optimering av hur en rötkammare i en biogasanläggning styrs och kontrolleras effektivt. Det allra bästa är att man skickas ut i verkligheten på praktik. Vi praktiserade i två omgångar och dessutom gjorde jag mitt examensarbete på reningsverket i Örebro, så totalt var jag ute i verkligheten i 26 veckor av utbildningstiden, berättar Marika. Biogasprocessteknik på deltid (50%) och distans, 40 veckor Du som jobbar men samtidigt vill utveckla dig för en framtidsbransch Du som har möjlighet att avsätta två dagar i månaden av din arbetstid Du som har viljan att avsätta kvällar och helger för övriga studier Läs mer på ,

7 PERSONLIG INSIKT HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Infrastrukturministern verkar för en framtida tonnageskatt FOTO: THINKSTOCK SEPTEMBER Vad har du lärt av besöket nyligen vid Donsö-mässan på den rederitäta ön i Göteborgs södra skärgård? Donsö och mässan är ett utmärkt exempel på ett maritimt kluster och det engagemang och entreprenörskap som finns inom näringen. För mitt arbete med den maritima strategin var detta ett bra tillfälle att träffa och samtala med allt från fiskare till underleverantörer och stora multinationella bolag om viktiga frågor för det fortsatta arbetet. Ingen lär tvivla på din tro på svensk sjöfart som inte bara ett transportsätt utan som en viktig och jobbskapande näring i sig. Vad är, anser du, främsta medlet för att låta denna bransch blomstra och möjliggöra att utflyttade rederier flyttar hem igen? Det enkla svaret är stärkt konkurrenskraft men det är ingen enkel lösning utan handlar om en rad åtgärder. Handlingsplanen, som vi presenterade i vintras, innehöll en rad konkreta åtgärder som utökat sjöfartsstöd och inre vattenvägar till regelförenklingar och ökade anslag för sjöfartsforskning. Och nyligen presenterade regeringen en satsning på en miljard kronor till sjöfarten. Allt detta med det gemensamma målet att stärka konkurrenskraften. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Hur ser du på näringens krav på införande av tonnageskatt, som de närmaste konkurrentländerna tillämpar? Trots att frågan utretts tidigare har underlagen varit alltför bristfälliga. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Syftet är att öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan. Vad gör du för att LNG, flytande naturgas, ska kunna stimuleras som svenskt fartygsbränsle? Först vill jag vara tydlig med att det inte är politiker som ska besluta om morgondagens FOTO: KRISTIAN POHL bränslen, det tror jag redarna och marknaden gör bättre. Vad gäller nya bränslen är det viktigt att regelverken är anpassade och följer med i utvecklingen och detta jobbar våra myndigheter med i nära dialog med marknaden. Utöver detta försöker vi främja ny teknik och forskning. Sverige har bland annat varit mycket framgångsrikt med att erhålla stöd från kommissionen till olika sjömotorvägsprojekt som syftar till att utveckla bränslealternativ som LNG. GÖSTA LÖFSTRÖM Norra Sverige 50 E 4 Mitt i prick! Oslo E 18 E 20 Arboga Örebro Kumla Hallsberg E 4 E 18 E 20 Stockholm Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är det många faktorer som styr. Men för vår del tycker vi att det är ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt. Inom en trettiomilsradie bor det 6,5 miljoner människor. Här möts två Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler och en av Nordens största järnvägsknutar. Dessutom har vi Sveriges fjärde största fraktflygplats. Göteborg E 4 Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och tillsammans bildar vi Logistikregionen. Södra Sverige Helsingfors Oslo St. Petersburg Köpenhamn Riga London Läs mer på och kontakta oss, så hittar vi den optimala etableringsplatsen utifrån dina önskemål och behov. Berlin Paris Avancerad analysteknik på land, till sjöss och i luften! Palgo AB har ett brett program med analysinstrument för olika applikationer. TRÄFFA OSS PÅ KISTAMÄSSAN DEN 2-3 OKTOBER! Cortus AB kan erbjuda förnyelsebar energi för både process- och kraftindustrier. Bolagets patenterade förgasningsteknik har blivit uppmärksammad internationellt. Cortus erbjuder miljösmart och förnyelsebar energi Processindustrier, men även Europeiska marknaden för småskalig kraftvärme är jätteintressant, säger Cortus vd Rolf Ljunggren. Cortus lyfter fram fyra viktiga punkter som är elementära när det kommer till att producera en så ren bioenergi som möjligt. Vi är flexibla i vårt val av bränsle, har ett högt energiutbyte, producerar en riktigt ren gas och gör det kostnadseffektivt. Dessutom bygger vi vår verksamhet på en kommersiellt och industriellt beprövad teknik, konstaterar Rolf Ljunggren. Hammarvägen 1, Arlöv Tel: Fax: FOTO: CORTUS AB

8 8 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER LNG är både billigare och mer miljövänligt än exempelvis olja. Nu bidrar EU till bygget av en terminal i Göteborgs Hamn. Redan 2015 ska den stå färdig. GÖTEBORGS HAMN FÅR LNG-TERMINAL I Västsverige finns en bra infrastruktur för gas och vi har en ledning utefter kusten, från Danmark till Stenungsund. Det innebär bland annat att vi har en fungerande fordonsmarknad och att västsvenska företag snabbare kan nå sina miljömål. LNG 25 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med olja och hela 40 procent jämfört med kol. Dessutom är utsläppen av svavel och andra miljögifter i stort sett noll. LNG är ett utmärkt fartygsbränsle på många sätt, men det gäller förstås att infrastrukturen finns på plats om kunderna ska våga satsa på tekniken. Vi kommer inte sitta och säga att det finns inte tillräckligt med Lars Gustafsson VD för Swedegas FOTO: BENEDIKA CAVALLIN LNG-fartyg och därför kan vi inte heller bygga en terminal. Någonstans måste man börja, annars blir det ett moment 22-läge där ny teknik aldrig kommer fram, säger Lars Gustafsson, VD för Swedegas som bygger infrastruktur för gas i Sverige. Tillsammans med holländska Vopak investerar Swedegas, i nära samarbete med Göteborgs Hamn i LNG-terminalbygget i Göteborg. Projektet kommer att tilldelas över 300 miljoner av EU som också satsar pengar på en LNG-terminal i Rotterdam, Europas största hamn. Nya, tuffare miljökrav Det sänder en viktig signal om att LNG är framtiden, säger Lars Gustafsson. Fartygen kommer både kunna tanka på plats vid terminalerna och få LNG:n levererade med en bunkerbåt som möter upp ute till havs. Terminalen blir den första i Sverige som byggs enligt Open Access, vilket innebär att alla 2015 införs nya, tuffare miljökrav på sjöfarten i Nordsjön och Östersjön, vilket ställer redarna inför stora utmaningar. leverantörer erbjuds möjlighet att boka kapacitet i terminalen införs nya, tuffare miljökrav på sjöfarten i Nordsjön och Östersjön, vilket ställer redarna inför stora utmaningar. LNG är ett attraktivt alternativ när man bygger nya fartyg. I Norge finns till exempel ett trettiotal fartyg som drivs med LNG, men att bygga om fartyg till LNG-drift är dyrt och dessa fartyg kommer att ha andra övergångslösningar för att klara miljökraven. Men det är inte bara sjöfarten som intresserar sig för LNG. En viktig fördel Störst intresse har vi faktiskt märkt av från industrin, eftersom de har kommit längre i sin energiomställning, säger Lars Gustafsson. Stora industrier har slagit i koldioxidtaket och måste göra något åt sina utsläpp om de ska kunna fortsätta att expandera och samtidigt nå sina miljömål. Från Göteborg kan gasen transporteras vidare med lastbil, tåg eller gasledning till andra delar av landet. En viktig fördel är förstås att naturgasen kan blandas ut med och i framtiden ersättas av biogas. Det innebär att hela energikedjan så småningom kommer att kunna bli helt koldioxidneutral. I Västsverige finns en bra infrastruktur för gas och vi har en ledning utefter kusten, från Danmark till Stenungsund. Det innebär bland annat att vi har en fungerande fordonsmarknad och att västsvenska företag snabbare kan nå sina miljömål. För många företag är gasen en förutsättning, som energi eller som råvara. Man räknar med att naturgasen tryggar arbetstillfällen i Sydvästsverige. BENEDIKTA CAVALLIN FOTOGRAF: KARL GABOR Seagas världens första LNG-bunkerfartyg Läs mer om LNG och Seagas samt se vår animerade film som visar hur bunkringsprocessen går till: klicka på bannern Fakta Seagas - Bunkring från fartyg till fartyg därefter klicka på Bunkringsprocessen för Seagas så här går det till. AGA levererar dagligen flytande naturgas till M/S Viking Grace via Seagas, som är världens första LNG-bunkerfartyg. Bunkringen sker från fartyg till fartyg då kryssningsfartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm - och under tiden som passagerare och gods lossas och lastas. Drygt 100 bunkringar har hittills genomförts sedan Seagas togs i drift för ett halvår sedan och omdömena från Viking Line så här långt är enhälligt positiva. Vi är väldigt nöjda med både själva bunkringslösningen som AGA utvecklat och valet av LNG som bränsle för vårt nya kryssningsfartyg, säger Tony Öhman, teknisk direktör på Viking Line. En grundförutsättning för att välja LNG som bränsle till Viking Grace var att vi kunde få en effektiv och säker bunkringslösning och det har vi fått med Seagas och bunkringen som sker från fartyg till fartyg. LNG-bunkerfartyget Seagas är det första i sitt slag i hela världen och är klassat enligt IGC-koden, vilket är samma regelverk som gäller för LNG-tankers. Bunkerfartyget levererar dagligen mellan ton till M/S Viking Grace när fartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm. Själva bunkringsprocessen tar en knapp timme. Seagas är stationerat vid Loudden i Stockholm. LNG innebär stora miljömässiga vinster i jämförelse med traditionellt maritimt bränsle, säger Carl-Lennart Axelsson, marknadschef för LNG på AGA Gas AB. Det är glädjande att vi tack vare vår LNG-terminal i Nynäshamn och vårt specialbyggda bunkerfartyg Seagas kan bidra till den infrastrukturlösning som gör det möjligt för M/S Viking Grace att bunkra LNG från fartyg till fartyg i Stockholms hamn. AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA i Sverige ingår i Linde Group region Europe North där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Lindekoncernen är ett världsledande gas- och teknikbolag med cirka anställda i omkring 100 länder. Läs mer på och

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER FAKTA LNG innebär 25 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med olja och hela 40 procent jämfört med kol LNG är naturgas som kylts ner till flytande form och på så sätt minskat 600 gånger i volym. Terminalen i Göteborg kommer att ha en lagringskapacitet på kubikmeter. Open Access innebär att alla leverantörer kan boka kapacitet där. Störst intresse har vi faktiskt märkt av från industrin, eftersom de har kommit längre i sin energiomställning. Vi ses på Future Transport 8-10 okt i monter A02:08 NOT A GIANT, BUT A LEADER Ett nytt transportnav växer fram i Sundsvall Sundsvall Logistikpark är en satsning på tillväxt och miljö. I anslutning till Sundsvalls Hamn planerar vi för en ny containerhamn, kombiterminal och logistikytor. Redan idag finns järnvägsanslutning till Sundsvalls Hamn, som är en av Sveriges största skogsindustrihamnar och det går regelbundna turer till Rotterdam, Lübeck och London. Med ett transportnav med effektiva kopplingar mellan sjöfart, järnväg, väg och närhet till flyg, får regionens företag tillgång till flexibla och hållbara transporter. I Sundsvall Logistikpark har vi berett plats och möjlighet för lagring av flytande naturgas (LNG), ett reservbränsle till biogas. Dessutom ligger Sveriges näst största handelsområde, Birsta, och Sundsvalls stenstad med Norrlands största citygalleria, ett stenkast från logistikparken. YOU WILL NOT NOTICE THE DIFFERENCE MANAGEMENT OWNER CHARTERER Milestone Maritime A/S SP/f NOLSÖ SHIPPING

10 10 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER FOTO: THINKSTOCK MILJÖVÄNLIGA VAL. Järnväg och sjöfart är oftast de mest miljövänliga valen, men då måste logistiken anpassas, säger Johan Woxelius. FOTO: THINKSTOCK Hållbarare transporter med bättre logistik Fråga: Hur kan våra transporter bli mer hållbara? Svar: Bättre kommunikation ger var och en förståelse för andra aktörers förutsättningar, säger Johan Woxenius, professor i logistik och transport. TRANSPORT LOGISTIK På Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Chalmers forskas det intensivt kring hållbar logistik. 2009startade ett projekt Johan Woxenius Professor i logistik och transport. FOTO: BENEDIKTA CAVALLIN där sex doktorander undersöker hållbarhet med olika glasögon. En har transportörens perspektiv, en annan speditörens, en tredje transportköparens, en fjärde samhällets etc. Vi har kommit till en punkt då det inte räcker med att byta ut tekniken mot mer miljövänlig, säger Johan Woxenius. Ska vi komma vidare måste vi gå på djupet och ändra våra arbetsmetoder. De olika aktörerna måste förstå varandras behov och begränsningar. Alla transportköpare måste till exempel inte ha leverans över natten. Tydliga alternativ Samlastningssystem och fordon som är fyllda i båda riktningarna är två exempel på åtgärder. Om transportörer, speditörer och transportköpare samarbetar är det också lättare att välja det transportslag som passar bäst i sammanhanget. Järnväg och sjöfart är oftast de mest miljövänliga valen, men då måste logistiken anpassas införs nya och tuffare miljöregler för sjöfarten i Nordeuropa och det är något som väckt debatt. Tuffare miljöregler På högskolorna har man även forskat kring hamnskyttlarna godståg med fasta avgångstider som ska transportera containrar från Göteborgs Hamn vidare ut i landet. En slutsats är att det måste finnas en eller ett par stora kunder för att en aktör ska våga satsa på nya skyttlar införs nya och tuffare miljöregler för sjöfarten i Nordeuropa och det är något som väckt debatt. Branschen har förlorat tid på att ifrågasätta de nya reglerna istället för att hitta lösningar, säger Johan Woxenius. Därför är det först nu som tydliga alternativ testas. Många har säkert också gått och väntat på att Sverige skulle införa ett stödsystem för miljöinvesteringar liknande de som finns i Norge och Finland. Till en början kommer troligtvis rederierna att minska sina kostnader genom att köra långsammare. Enligt de studier som gjorts på Handelshögskolan kommer ganska få transporter överföras till lastbil, men mer kommer gå på tåg. Det finns flera olika metoder som skulle minska utsläppen och Johan Woxenius tror att det behövs flera olika lösningar eftersom de mer miljövänliga bränslena kanske inte räcker till alla. Även när det gäller lastbilar finns det flera olika lösningar som väntar på storskaligt införande. Transportören som köper en viss typ av lastbil eller fartyg måste kunna lita på tillgången till energi, både bränslen och el, säger Johan Woxenius. Det bästa vore om de stora aktörerna på marknaden kunde enas kring vilka typer av lösningar man vill satsa på. Den nya LNG-terminalen i Göteborg är ett bra exempel på att någon går före för att få till förnyelsen. BENEDIKTA CAVALLIN Nordic Pipe AB Pipe Fittings Flanges Valves Gaskets Bolts Carbon Steel Stainless Steel Alloy Steel Nordic Pipe AB levererar de delar som kan behövas för olika typer av rörsystem. Vår policy är att alltid leva upp till de högt ställda krav på service, kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet som våra kunder har. Kompletta projektleveranser, 24 Timmars Jourservice, Just in time, bearbetade delar, speciella krav, all speciell märkning och tillverkning efter ritning. Kraftverksvägen 10, SE Stenungsund, Sweden Telefon:

11 Miljöbränsle Miljöbränsle för Dieselfordon.Göteborgs stads stora miljöproblem är höga värden av kvävedioxid (NO2). Vi har lösningen använd EcoPar, syntetiskt drivmedel för diseselmotorer. EcoPar kan halvera NO2 utsläppen och minskar utsläppen av sot kraftigt. Passar alla diseselmotorer. Mer info på eller ring VAGGERYD LOGISTIC CENTER Vattentankar. 1:a kombiterminal i Sverige 3:e bästa logistikläge i Sverige Ledig industrimark i anslutning Vaggeryds Logistic Center med tillhörande kombiterminal har ett strategiskt läge precis intill E4:an, mitt i en av landets mest produktiva regioner. Vi heter Ahlmark Lines och är Sveriges äldsta linjerederi. Varje vecka, året om, erbjuder vi våra kunder fasta avgångstider till hamnar runt om i Europa. Det innebär en smidig väg ut i världen för den svenska basindustrin. Idag används Sveriges inre vattenvägar bara till en bråkdel. Mer sjöfart skulle innebära färre lastbilar på vägarna och det vore givetvis bättre för miljön. Delar du våra tankar? PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

12 Kostnadsfri svettbehandling Svettmottagningen Hidroskliniken erbjuder patienter med extrem svettning, hyperhidros, hjälp. Vi utreder och behandlar handsvett, fotsvett, svettning i armhålor, ansikte, huvud, ljumskar och på många andra delar av kroppen. Om svettningarna knappt kan tolereras och ofta begränsar dagliga aktiviteter kan du via EU-regler få kostnadsfri hyperhidrosbehandling vid våra kliniker i Köpenhamn och Oslo. Du kan även få viss reseersättning. Båda klinikerna har svensktalande läkare. Läs mer på eller kontakta oss via e-post eller telefon om du vill veta mer. Telefon

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport

FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN. Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport FRÅN SUNDSVALL TILL VÄRLDEN Snabbt, säkert och klimatsmart med Göteborgs Hamn och Railport LEDARE Världen nästa! Sundsvallsregionen är utan tvekan på gång. Med jämna mellanrum kan vi läsa om hur näringslivet

Läs mer

Inrevattenvägar. Sveriges infrastruktur är överbelastad och kräver stora investeringar.

Inrevattenvägar. Sveriges infrastruktur är överbelastad och kräver stora investeringar. Inrevattenvägar Sveriges infrastruktur är överbelastad och kräver stora investeringar. Europa tittar på inrevattenvägar som en del av lösningen. Energieffektiva och billiga transporter. EUs vitbok och

Läs mer

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Aktuellt på biogasfronten Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

HAMN OCH LOGISTIK VI ÄR BÄST I VÄRLDEN. Mikael Castanius: Vi ska komma ihåg att Sveriges hamnar är bäst i världen på miljöfrågor.

HAMN OCH LOGISTIK VI ÄR BÄST I VÄRLDEN. Mikael Castanius: Vi ska komma ihåg att Sveriges hamnar är bäst i världen på miljöfrågor. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020?

Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? Vad gör vi för att möta utmaningarna 2015-2020? och en inbjudan till innovationspris 2013 Presentation Kalmar November 2012 Vision Maritime Transport Strategy 2009-2018 Vision zero Ingen modal back-shift

Läs mer

Gröna Korridorer Nov 2011

Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer Nov 2011 Gröna Korridorer är ett initiativ från EU Kommissionen som syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar. 2 2011-11-07 3 2011-11-07 Gröna Korridorer

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

Krokig väg till framgång för talloljedieseln

Krokig väg till framgång för talloljedieseln Krokig väg till framgång för talloljedieseln ACP Evolution - från Idé till färdig diesel En saga om hopp och förtvivlan (eller, det var inte så lätt?) Preem AB Sören Eriksson Preem i siffror 2011 Omsättning

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid!

De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid! De nya svavelreglerna skadar svensk industris framtid! Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna 2012-11-20, Hållbara transporter, IVL Skogsindustrin har stor regional betydelse & är Sveriges

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

Flygfraktens betydelse för näringslivet

Flygfraktens betydelse för näringslivet Frukostseminarier med tema: Att förbättra Stockholmsregionens internationella tillgänglighet för att främja regionens långsiktiga utveckling - ekonomiskt, socialt och kulturellt Tema för frukostseminarium

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Kombinera mera för miljöns skull

Kombinera mera för miljöns skull Välkommen! Dagens webbseminarium startar kl 10. Kombinera mera för miljöns skull med Gösta Hultén Intelligent Logistik Redaktör för handboken Inköp & Logistik Så här går det till Ställ gärna frågor under

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

ZVT ZVTREF 10 JIPs ZVTPOOL TEN-T och 3 PILOTER

ZVT ZVTREF 10 JIPs ZVTPOOL TEN-T och 3 PILOTER ZVT ZVTREF 10 JIPs ZVTPOOL TEN-T och 3 PILOTER SRF Medlemsmöte, November 2012 AGENDA Utmaningen och gemensamt mål steg 1 ZVT organisation och upplägg ZVTREF och ZVTPOOL 10 JIPs TEN-T 3 PILOTER UTMANING

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum!

Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum! NYHETSBREV, Nummer 2, oktober 2012 Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum! Vad är du mest nöjd med när du ser tillbaka på de gångna månaderna? Att vi fått igång arbetet i våra åtta innovationsblock.

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15

Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Gävle Hamn AB Fredrik Svanbom 2013-02-15 Ostkustens logistiknav 95 % av Sveriges utrikeshandel

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se

Bygger för framtiden. INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun. www.infrastrukturiumea.se Bygger för framtiden INAB uppför och förvaltar järnvägsanknuten infrastruktur inom Umeå kommun www.infrastrukturiumea.se MED UPPDRAG ATT UTVECKLA Infrastruktur i Umeå AB är ett kommunalt bolag med uppgift

Läs mer

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm

Miljölogistik. Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14. Monica Jadsén Holm Miljölogistik Hållbara Transporter Stockholm, 2013-11-14 Monica Jadsén Holm Integrerade logistikkedjor sparar miljön Värdeskapand e tjänster Värdeskapande Temperaturförändringar (år 1860 2000) tjänster

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg.

Sjöfartsforum. Godstrafik och fartyg. Sverige har lång kust, stor hamnkapacitet och utmärkta inre vattenvägar (IWW) med stor kapacitet att ta ytterligare volymer. 1. Utvecklingen av nuvarande närsjöfart. 2. Utvecklingen av (ny) inlandssjöfart.(iww)

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust- och inlandssjöfarten

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2013 INNEHÅLL Ny ordförande för Sjöfartsforum Premiär för Maritimt Nätverk i riksdagen Maritima evenemang Maritima notiser Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Läs mer