Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS FOTO: GÖTEBORGS HAMN (HAMNEN) KRISTIAN POHL (CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD) Satsa på tillväxten Framtidens hamn är full av utmaningar och möjligheter EXPERTPANELEN Experterna svarar på det senaste inom svensk sjöfart Missa inte GOBIGAS Ett av Europas mest intressanta miljöprojekt TONNAGESKATT Catharina Elmsäter- Svärd (M) om den senaste utredningen Transport Terminal Sjöfrakt Terminal Transport Ekonomi Effektiva lösningar för hela transportkedjan. Läs mer på hogia.se/transportlosningar eller ring oss på , så berättar vi hur vi kan effektivisera din verksamhet.

2 2 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR För en tid sedan anlöpte världens största containerfartyg till Göteborgs Hamn. Med sina 400 längdmeter och 19 däck var hon en mäktig syn när hon gled in i hamninloppet. Hela Sveriges blickar riktades mot oss. Carl Fredrik Olsson Projektledare, Hamn & Logistik Mediaplanet Framtidens hamn satsar på tillväxt Jag slogs då av vilket enormt intresse det faktiskt finns för sjöfarten. Det blev också ett bra tillfälle att berätta om sjöfartens betydelse för näringslivet. Om att hela 90 procent av Sveriges utrikeshandel går via sjöfart och att svenska företag ofta har långt till sina import- och exportmarknader. För att kunna ha kvar produktion i landet, och för våra investerare, är det helt avgörande att det finns en väl fungerande logistik. Krävs en medveten strategi Och vad är då en fungerande logistik? Om man riktar blicken ner i Europa för en stund, till de stora hamnarna i Hamburg, Bremerhaven och Rotterdam, så slås man av deras fantastiska linje utbud. Där finns det tillräckligt med gods för att erbjuda dagliga direktförbindelser till samtliga världsdelar. I vårt glest befolkade land krävs det en medveten strategi för att kunna erbjuda svenska företag samma linjeutbud. Det krävs starka godsnav och en koncentration av godset för att möjliggöra direkta och frekventa sjötransporter. Satsar kraftfullt på tillväxt Det är därför vi i Göteborgs Hamn satsar så kraftfullt på tillväxt. Varje dag investerar vi och våra samarbetspartners 5 miljoner kronor i att utveckla hamnen. Om tio år siktar vi på att hantera dubbelt så stora volymer. Det går helt i linje med handelsminister Ewa Björlings vision om att dubbla den svenska exporten. Redan idag har vi kapacitet att öka volymerna och med våra planerade investeringar kan vi hantera en ännu större del av Sveriges utrikeshandel. Men vi måste klara tillväxten utan att öka vår miljöpåverkan, växa på ett hållbart sätt. Vår satsning på tågpendlar är ett sätt. Idag kommer femtio procent av containrarna till hamnen med tåg istället för med lastbil. En unik siffra internationellt sett. Elanslutning av fartyg är en annan miljöåtgärd som rönt stor uppmärksamhet. Istället för att ligga med hjälpmotorerna på vid kaj kan roro-fartyg i Göteborgs Hamn använda miljömärkt el istället. Stora miljövinster Nästa stora satsning blir på framtidens fartygsbränslen, till exempel flytande naturgas. År 2015 kommer vi att kunna erbjuda både sjöfart och industri denna energiform, som har stora miljövinster jämfört med dagens bränsle. En renare sjöfart i kombination med tågtransporter är nyckeln för framtidens transporter. En förutsättning för att vi ska kunna växa och bli ett ännu starkare godsnav för svensk industri. Magnus Kårestedt Vd, Göteborgs Hamn AB FOTO: GÖTEBORGS HAMN TREDJE MÖTET PÅ DONSÖ Årets upplaga av Donsömässan (Donsö Shipping Meet) samlade 800 deltagare, 160 utställare och mer än 50 rederier. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) invigde och betonade att rederitäta Donsö är den självklara platsen att samlas på för att diskutera sjöfart. Omringad av hav och sjöfartshistoria som den rederitäta ön i Göteborgs södra skärgård är. Donsömässan hölls för tredje gången och två dagar i rad i början av september. Den är ett forum för att belysa sjöfartens möjligheter och det samarbete som finns inom branschen. 90 procent av all svensk export och import går på köl. FOTO: MEDIAPLANET Ingen bransch står inför så stora utmaningar som Hamn & Logistik branschen. I denna tidningen har jag samlat många av de stora aktörerna som är med och påverkar framtiden för branschen. Vi får våra läsare att lyckas! HAMN & LOGISTIK NR 4, SEPTEMBER 2013 Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Carl-Fredrik Olsson Tel: E-post: Verkställande direktör: Joanna Rydbeck Redaktionschef: Martin Björinge Affärsutvecklare: Vedrana Hubanic Layout: Daniel Di Meo Distribution: Göteborgs-Posten, september 2013 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Vedrana Hubanic Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. TJÄNSTER OMBORD FARTYG OCH PÅ TERMINAL Omlastning av tunggods på sjöflak med leveranser till hamnen för vidare sjötransport. Lastsäkring och ombordarbete. Omlastning vid lastförskjutning. Sanering, blästring och målning. Försäljning av surrningsmaterial. Svets och mek. MIMAB, Sydatlanten, Göteborg, FÖR SNABBINSATSER DYGNET RUNT, RING

3 Skangass bygger Sveriges största LNG terminal för framtidens bränsle Skangass färdigställer nu en LNG terminal i Lysekil som kommer tas i drift första halvåret Skangass kommer bland annat leverera naturgas till Preems raffinaderi där den kommer användas för vätgasproduktion. Terminalen kommer även användas för utlastning av LNG till lastbil för vidare distribution till kunder i Sverige. Terminalen i Lysekil blir också bas för Skangass satsning på leveranser av LNG som drivmedel till fartyg i Skagerrak och Kattegatt. LNG är en ren och energieffektiv bränslekälla som ger möjlighet för raffinaderier och andra industrier, likväl som sjö och landtransporter att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna samtidigt som man reducerar miljöpåverkan. Hör av er till Skangass så berättar vi mer om vad LNG kan göra för dig. VI SATSAR PÅ VÄSTKUSTEN EUROPAS MILJÖVÄNLIGASTE BOGSERBÅTAR SVITZER GAIA OCH SVITZER GEO Som en del av SVITZERs övergripande strategi för att minska miljöpåverkan, har vi byggt och levererat världens första miljövänliga ECOtug. Med SVITZERs M-klass som förebild, är ECOtug med dieselelektrisk framdrift för optimerat med upp till 10% och utsläpp av NOX upp till 80% jämfört med traditionella bogserbåtar. Skräddarsydda 40 dba ljuddämpare minskar buller, vilket gör den mycket lämplig för verksamhet i både stadsmiljö och känslig skärgårdsmiljö. För ytterligare information vänligen besök svitzer-ecotug.com

4 4 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Parallellt med stora utmaningar inom miljöområdet, förutsätts sjöfarten hantera mycket mer av godsvolymerna i Sverige och i Östersjön. Går ekvationen ihop? SVENSK SJÖFART INDUSTRIN EU har i sin så kallade Vitbok formulerat att sjöfarten behöver öka nära 50 procent till år 2050 för att Östersjöregionen skall få den ökade tillväxt och välfärd som önskas. Även i Sverige, genom Trafikverket, beskrivs sjöfarten som det trafikslag som har kapacitet att avlasta och komplettera övriga trafikslag. Parallellt med detta, har sjöfarten stora och omedelbara utmaningar när det gäller att reducera sin påverkan på hälsa, miljö och klimat. En statlig satsning Den kanske viktigaste framgångsfaktorn i att hantera både möjligheter och utmaningar är fördjupat samarbete med alla intressenter. Statens förståelse och engagemang för sjöfart är central. Regeringen presenterade i våras sin Handlingsplan för en förbättrad konkurrenskraft för svensk sjöfartsnäring, ett mycket välkommet initiativ. Handlingsplanen innehåller ett antal mycket centrala delar. En av dem är en statlig satsning på sjöfartsforskning. Sjöfarten jämförs ibland med övriga trafikslag och hur mycket exempelvis lastbilarna lyckats reducera sina utsläpp. När denna typ av jämförelser görs, finns det annan fakta som måste beaktas. En av dem är tiden och hur mycket statliga forskningsmedel som lastbilsindustrin fått för att nå den framgång den gjort i att reducera sina utsläpp och öka sin energieffektivitet. Om Sverige och Östersjön nu inför regionala och hårdare krav på sjöfarten än övriga Europa och världen, och detta inte skall leda till konkurrensnackdel för svensk industri, måste statens engagemang i sjöfartsforskning bli kraftig och långvarig. Beroende av sjöfart Sverige är i praktiken en ö som är helt beroende av sjöfart. Omkring 90 procent av landets import och export transporteras med fartyg till eller ifrån någon Svensk rederinäring har under många år representerat en internationellt erkänd kvalitetssjöfart. av våra hamnar. Däremot vad gäller inrikestransporter finns just den möjlighet som Trafikverket, och andra innan dem, pekar på. Sjöfarten har kapacitet och kan avlasta övriga trafikslag. Sverige är i praktiken en ö som är helt beroende av sjöfart. Omkring 90 procent av landets import och export transporteras med fartyg till eller ifrån någon av våra hamnar. Miljöeffektiva lösningar Frågan är hur detta sker. Den grundläggande principen som måste få ett större genomslag är att varje trafikslag skall betala för de kostnader de ger upphov till. Det gäller givetvis miljöpåverkan men också exempelvis buller, olyckor och kostnader för infrastruktur i form av vägar, järnvägar eller farleder. Svensk rederinäring har under många år representerat en internationellt erkänd kvalitetssjöfart. Genom olika satsningar, exempelvis Lighthouse och samarbetsplattformen Zero Vision Tool (ZVT), arbetar svensk rederinäring intensivt i att hitta kostnads- och miljöeffektiva lösningar att hantera kommande utmaningar för sjöfarten och sjöfartens kunder. Svensk sjöfart representerar den typ av sjöfart som vi vill ha mer av runt våra svenska kuster och i Östersjön. Ekvationen kan gå ihop och regerings handlingsplan visar vägen. Första delen av lösningen, ligger i statligt stöd för forskning och demonstrations projekt samt en ökad kostnadsneutralitet mellan trafikslagen. CARL CARLSSON Sirius bygger en hållbar flotta för framtiden Vi vill bygga framtidens produkttanker redan idag. Med LNG-drift, rening av ballastvatten, partikelfilter och mängder av andra innovationer. SMI 2013 Hitta fakta och nöjesläsning om sjöfart på BREAKWATER PUBLISHING AB l Sjöfartens Bokförlag och Kommunikationsbyrå

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER FRÅGOR Lars Höglund Managing Director, Furetank Rederi AB FOTO: FURETANK Jonas Backman VD, Sirius Shipping FOTO: SIRIUSREDERI Lennart Fougelberg Ordförande, Swedocean FOTO: SWEDOCEAN Christer Schoug Managing Director, Sveriges Redareförening FOTO: SVERIGES REDAREFÖRENING Fråga 1: Hur ser du på framtiden för svensk sjöfart inom de närmsta tio åren? Framtiden för sjöfart är ljus. Transporterna ökar och det finns stor potential i att ta över transporter från land. Det som behövs är politisk vilja och likabehandling av transportslagen. Jag tror att det finns stora möjligheter men för att nå fram måste det till drastiska förändringar. Vi har börjat ta vissa steg och de olika aktörerna i detta har börjat spela på samma plan. Jag tror och hoppas att om 10 år har Sverige början på en ny stark handelsflotta och ett shippingklimat som går att bygga vidare på. Sjöfart är det mest utvecklingsbara transportslaget med lägsta tonkilometerpriset och modern, miljövänlig sjöfart liter inte på vattnet. Talar vi om inre vattenvägar, Vänersjöfart och Mälarsjöfart så finns här en enastående resurs att nå inlandet vattenvägen. Ökande godsvolymer kan ej ensidigt läggas på väg samt järnväg där läget redan är ansträngt. En fortsatt kamp för att bibehålla och utveckla den svenska sjöfarten. Om allt går som vi hoppas kommer vi att få konkurrensvillkor som motsvarar, och så klart helst är lite bättre än, vad våra närmsta grannländer erbjuder. Utan sådana, så är det nog dessvärre en svår framtid. Fråga 2: Vad krävs för att vända vända trenden trenden kring utflagg- kring utflaggning av Svenska av fartyg? svenska fartyg? Samma regelverk och samma behandling av sjöfart i Sverige som i övriga sjöfarts Europa. Anamma EU s State Aid Guidlines för shipping helt ut så som Danmark. Vi måste få en samsyn med fackföreningar om att EU s regelverk är ok även för Sverige, om vi inte får detta och ett förtroende så blir det bara marginell återflaggning. Det som krävs nu är en riktig satsning som kan bestå. Vi måste anpassa oss till ett internationellt sätt att hantera sjöfartsfrågorna där kvalitet och kostnadsnivåer harmonierar. Vi vill driva en hållbar sjöfart i Sverige så kompetens och kvalitet fortsatt finns inom landet. Vill vi ha en svensk flagga i aktern på fler svenskägda fartyg så krävs samma förutsättningar som i övriga EU med något upplägg liknande tonnageskatten där. Det är även märkligt att Sverige vill avhända sig tonnage till grannländerna där man villigt tar emot detta kvalitetstonnage med öppna armar. En satsning mellan redare, fack och politiker för att vända trenden behövs. Ett politiskt intresse för svensk sjöfart och ett fortsatt konstruktivt arbete i enlighet med den Handlingsplan för sjöfartens som presenterades i januari REDARE, FACK OCH POLITIKER BEHÖVER SATSA Fråga 3: Vilka utmaningar mil- miljömässigt kommer kommer sjö- sjöfarten behöva bemöta bemöta i framtiden? i framtiden? Den stora utmaningen är att vi jämförs med utsläpp från transporter på land i absoluta tal och inte i jämförelsen utfört arbete. Vi kommer att bli tvungna att rena de utsläppen vi kan och kommunicera detta så att vi får bättre miljörenommé. Förutom de nya kraven och direktiven som införs nu måste vi fortsätta att påvisa miljöeffekterna för gods som transporteras på köl. Den största utmaningen idag är att ta rätt beslut vid nybyggnad av fartyg, val av drivmedel, system och design. Detta är mycket spännande men samtidigt väldigt utmanande. Svaveldirektiven ligger närmast och här ser vi en stor ambivalens idag. Ombyggnad av fartyg till andra drivmedel skulle nu behöva vara igång men varven har ont om arbete medan redarna, med få undantag, funderar på teknikvalet för framtiden. I denna lågkonjunktur finns det dessutom ej stora kassor att finansiera dyra ombyggnader av tillgängligt tonnage med. Varven kommer förmodligen att vara fullbelagda inom en nära framtid och varvspriserna stiger då. De som ej konverterar till nya drivmedel får köra på svavelfri gasolja vad den då betingar för pris. Samtliga, och med det menar jag att vi verkligen önskar göra det, men också att de utmaningar vi ställs inför skall gälla för samtliga aktörer. Det hjälper inte miljön i sin helhet om man inte inser att sjöfarten är global, och att sjöfarten och dess kunder (till exempel den svenska basindustrin) konkurrerar på en global marknad. Med en passion för tull På KGH bygger vi broar mellan ditt företag och existerande regelverk inom internationell handel. Vi har en passion för tull och ser fram emot att hjälpa er till en förbättrad hantering av era tullprocesser. Företag lägger mycket tid på att planera marknadsföringen och försäljning men mindre på att sätta sig in i skatter, avgifter, frihandelsavtal, leveransvillkor. Det kan vara väl värt att investera i den kompetensen. Kunskap om tull och moms kan påverka ett företags konkurrenskraft. Unik produktportfölj Vi erbjuder standardiserade samt skräddarsydda lösningar för alla dina behov. Tullkompetens Vi har 50 års erfarenhet inom 620 anställda över hela Europa som är dedikerade och redo att hjälpa dig. europeiska länder med ett omfattande nätverk och fortsätter vår expansion i Europa. TULLDEKLARATIONER MOMSHANTERING RÅDGIVNING UTBILDNING TULLSYSTEM Vi växer och är ständigt på jakt efter kompetenta och engagerade medarbetare. Är du den vi söker? Skicka ett mail till YOUR INDEPENDENT PARTNER FOR CUSTOMS COMPLIANCE AUSTRIA BELGIUM DENMARK GERMANY NETHERLANDS NORWAY SWEDEN

6 6 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PERSONLIG INSIKT NYHETER FÅ UPP KAPACITETEN. När vi har fått upp kapaciteten kommer vi att tillverka gas som räcker till en årsförbrukning för omkring bilar, säger Åsa Burman. GoBiGas - ett av Europas mest intressanta miljöprojekt Åsa Burman Projektchef för GoBiGas. FOTO: STAFFAN ERIKSSON I Göteborg och Västsverige finns en lång tradition av att använda gas. Fossila bränslen så som bensin, diesel och eldningsolja blev ett problem i Göteborg redan på 70- och 80-talet eftersom luften blev hälsovådlig och därför utvecklades en infrastruktur för naturgas. Idag pratar vi mer om globala miljöproblem, så som växthuseffekten och även om naturgasen ger mindre koldioxidutsläpp än exempelvis bensin och olja är det fortfarande ett fossilt bränsle. Därför är målsättningen att naturgasen så småningom ska ersättas av biogas. Det är det som gör GoBiGasprojektet så intressant. Visa att tekniken fungerar Vid årsskiftet hoppas vi vara igång med att producera biogas ut på nätet, berättar Åsa Burman. När vi har fått upp kapaciteten kommer vi att tillverka gas som räcker till en årsförbrukning för omkring bilar. GoBiGas-anläggningen kommer att producera biogas genom förgasning och använda restprodukter från skogsavverkningen som råvara. Utöver fordonsbränsle kan gasen även fungera som råvara i industrin eller användas till el- och värmeproduktion. Göteborg- Energi driver sedan tidigare mindre anläggningar som tillverkar biogas genom rötning och tror att man kan komplettera detta med väsentligt större produktion från förgasning. GoBiGasanläggningen är en demonstrationsanläggning med finansiering från Energimyndigheten. En av huvudleverantörerna är Metso Power. Målsättningen är framför allt att visa att tekniken fungerar, säger Åsa Burman. Kanske kan vi också utveckla metoden och hitta billigare och enklare lösningar på några områden. Stort intresse utomlands Det finns också ett stort intresse utomlands för projektet och den halvfärdiga anläggningen har fått ta emot studiebesök från bland annat Kina, Thailand och flera länder i Europa. Ur ett internationellt perspektiv är användningen av gas relativt liten i Sverige. Däremot har vi gott om skog här vilket FAKTA Kommer att tillverka gas till uppemot bilar. Vid årsskiftet 2013/2014 ska anläggningen vara i drift och 2016 ska den tillverka gas i industriell skala dygnet runt, hela året. Kostnad: cirka 1,5 mrd kr. gör att biogas tillverkad av skogsråvara har en stor potential här. De restprodukter som ska användas i GoBiGas-anläggningen får idag ofta ligga kvar i skogen. Ekonomsika styrmedel En fullskaleanläggning skulle vara omkring fyra gånger så stor, men ska man satsa på en sådan måste finansieringen vara löst. Det hänger ihop med hur staten har tänkt att fordonsflottan ska bli fossilfri. Det krävs nämligen ekonomiska styrmedel om gasen ska kunna konkurrera med fossila bränslen. De flesta inser att ekonomiska styrmedel är nödvändiga om vi ska få en förnyelsebar energiförsörjning, säger Åsa Burman. Klimatfrågan är på riktigt och då måste förnybara bränslen få stöd för att kunna utvecklas samtidigt som fossila bränslen måste bära kostnaden för den skada de orsakar. BENEDIKTA CAVALLIN Skärpta miljökrav FOTO: SIRIUS REDERI FOTO: THINKSTOCK Tanker-rederiet Sirius möter de skärpta miljökraven för sjöfarten med att ta fram ett helt nytt fartyg, som ska drivas med flytande naturgas (LNG) och som också förses med effektiv värmeåtervinning och ett slimmat skrov. Fartyget väntas vara leveransklart till 2015, då de nya bestämmelserna för utsläpp av svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen träder i kraft, och fler fartyg planeras. Projektet kallas EVOlution. Rederiets tankfartyg kommer att ha utsläpp på absolut miniminivå. LNG-fartyg är fortfarande ovanliga i Sverige, men vanliga i till exempel i Norge. CARL CARLSSON Biogas gårdagens science fiction har blivit dagens verklighet Var med i utvecklingen av morgondagens energi, så går du en ljus framtid till mötes och hjälper vår miljö att göra detsamma. Anta en av våra dagars största utmaningar och utbilda dig inom biogas på Hallsbergs Yrkeshögskola. Inför den expansion och utveckling som är på gång har nu biogasbranschen stora behov av kompetenta medarbetare. De som utbildar sig inom vatten-, miljö- och energiteknik på yrkeshögskolan i Hallsberg går direkt in på en arbetsmarknad som söker folk med ljus och lykta. Biogasbranschen är en ny och växande bransch som ligger helt rätt i tiden. Att få vara med och påverka denna utveckling är väldigt spännande, berättar Fredrik Sthyr som med sina 27 år redan är driftledare på Karlskoga Biogas AB. När Fredrik fortfarande hade en månad kvar på biogasutbildningen på Hallsbergs Yrkeshögskola fick han jobb på Karlskoga Biogas. Endast ett år senare kom befordran och jobbet som driftledare var hans. Under studietiden på Hallsbergs Yrkeshögskola gavs massor av chanser att knyta kontakter med näringslivet, och tack vare min praktik på Karlskoga Energi fick jag min anställning, berättar Fredrik. Utbildningen på Hallbergs Yrkeshögskola är framtagen i samverkan med branschen efter dess behov av arbetskraft. Genom att gå biogasutbildningen öppnar sig en mängd möjligheter för dig. Vi fick en tydlig verklighetsförankring. Fredrik Sthyr, driftledare på Karskoga Biogas AB. Man förstår helt enkel vad man lär sig och varför, säger Fredrik. Marika Lindam, 56, läste också biogasteknik på Hallbergs Yrkeshögskola, och i dag arbetar hon som processingenjör vilket bland annat innebär optimering av hur en rötkammare i en biogasanläggning styrs och kontrolleras effektivt. Det allra bästa är att man skickas ut i verkligheten på praktik. Vi praktiserade i två omgångar och dessutom gjorde jag mitt examensarbete på reningsverket i Örebro, så totalt var jag ute i verkligheten i 26 veckor av utbildningstiden, berättar Marika. Biogasprocessteknik på deltid (50%) och distans, 40 veckor Du som jobbar men samtidigt vill utveckla dig för en framtidsbransch Du som har möjlighet att avsätta två dagar i månaden av din arbetstid Du som har viljan att avsätta kvällar och helger för övriga studier Läs mer på ,

7 PERSONLIG INSIKT HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Infrastrukturministern verkar för en framtida tonnageskatt FOTO: THINKSTOCK SEPTEMBER Vad har du lärt av besöket nyligen vid Donsö-mässan på den rederitäta ön i Göteborgs södra skärgård? Donsö och mässan är ett utmärkt exempel på ett maritimt kluster och det engagemang och entreprenörskap som finns inom näringen. För mitt arbete med den maritima strategin var detta ett bra tillfälle att träffa och samtala med allt från fiskare till underleverantörer och stora multinationella bolag om viktiga frågor för det fortsatta arbetet. Ingen lär tvivla på din tro på svensk sjöfart som inte bara ett transportsätt utan som en viktig och jobbskapande näring i sig. Vad är, anser du, främsta medlet för att låta denna bransch blomstra och möjliggöra att utflyttade rederier flyttar hem igen? Det enkla svaret är stärkt konkurrenskraft men det är ingen enkel lösning utan handlar om en rad åtgärder. Handlingsplanen, som vi presenterade i vintras, innehöll en rad konkreta åtgärder som utökat sjöfartsstöd och inre vattenvägar till regelförenklingar och ökade anslag för sjöfartsforskning. Och nyligen presenterade regeringen en satsning på en miljard kronor till sjöfarten. Allt detta med det gemensamma målet att stärka konkurrenskraften. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Hur ser du på näringens krav på införande av tonnageskatt, som de närmaste konkurrentländerna tillämpar? Trots att frågan utretts tidigare har underlagen varit alltför bristfälliga. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Syftet är att öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan. Vad gör du för att LNG, flytande naturgas, ska kunna stimuleras som svenskt fartygsbränsle? Först vill jag vara tydlig med att det inte är politiker som ska besluta om morgondagens FOTO: KRISTIAN POHL bränslen, det tror jag redarna och marknaden gör bättre. Vad gäller nya bränslen är det viktigt att regelverken är anpassade och följer med i utvecklingen och detta jobbar våra myndigheter med i nära dialog med marknaden. Utöver detta försöker vi främja ny teknik och forskning. Sverige har bland annat varit mycket framgångsrikt med att erhålla stöd från kommissionen till olika sjömotorvägsprojekt som syftar till att utveckla bränslealternativ som LNG. GÖSTA LÖFSTRÖM Norra Sverige 50 E 4 Mitt i prick! Oslo E 18 E 20 Arboga Örebro Kumla Hallsberg E 4 E 18 E 20 Stockholm Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är det många faktorer som styr. Men för vår del tycker vi att det är ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt. Inom en trettiomilsradie bor det 6,5 miljoner människor. Här möts två Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler och en av Nordens största järnvägsknutar. Dessutom har vi Sveriges fjärde största fraktflygplats. Göteborg E 4 Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och tillsammans bildar vi Logistikregionen. Södra Sverige Helsingfors Oslo St. Petersburg Köpenhamn Riga London Läs mer på och kontakta oss, så hittar vi den optimala etableringsplatsen utifrån dina önskemål och behov. Berlin Paris Avancerad analysteknik på land, till sjöss och i luften! Palgo AB har ett brett program med analysinstrument för olika applikationer. TRÄFFA OSS PÅ KISTAMÄSSAN DEN 2-3 OKTOBER! Cortus AB kan erbjuda förnyelsebar energi för både process- och kraftindustrier. Bolagets patenterade förgasningsteknik har blivit uppmärksammad internationellt. Cortus erbjuder miljösmart och förnyelsebar energi Processindustrier, men även Europeiska marknaden för småskalig kraftvärme är jätteintressant, säger Cortus vd Rolf Ljunggren. Cortus lyfter fram fyra viktiga punkter som är elementära när det kommer till att producera en så ren bioenergi som möjligt. Vi är flexibla i vårt val av bränsle, har ett högt energiutbyte, producerar en riktigt ren gas och gör det kostnadseffektivt. Dessutom bygger vi vår verksamhet på en kommersiellt och industriellt beprövad teknik, konstaterar Rolf Ljunggren. Hammarvägen 1, Arlöv Tel: Fax: FOTO: CORTUS AB

8 8 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER LNG är både billigare och mer miljövänligt än exempelvis olja. Nu bidrar EU till bygget av en terminal i Göteborgs Hamn. Redan 2015 ska den stå färdig. GÖTEBORGS HAMN FÅR LNG-TERMINAL I Västsverige finns en bra infrastruktur för gas och vi har en ledning utefter kusten, från Danmark till Stenungsund. Det innebär bland annat att vi har en fungerande fordonsmarknad och att västsvenska företag snabbare kan nå sina miljömål. LNG 25 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med olja och hela 40 procent jämfört med kol. Dessutom är utsläppen av svavel och andra miljögifter i stort sett noll. LNG är ett utmärkt fartygsbränsle på många sätt, men det gäller förstås att infrastrukturen finns på plats om kunderna ska våga satsa på tekniken. Vi kommer inte sitta och säga att det finns inte tillräckligt med Lars Gustafsson VD för Swedegas FOTO: BENEDIKA CAVALLIN LNG-fartyg och därför kan vi inte heller bygga en terminal. Någonstans måste man börja, annars blir det ett moment 22-läge där ny teknik aldrig kommer fram, säger Lars Gustafsson, VD för Swedegas som bygger infrastruktur för gas i Sverige. Tillsammans med holländska Vopak investerar Swedegas, i nära samarbete med Göteborgs Hamn i LNG-terminalbygget i Göteborg. Projektet kommer att tilldelas över 300 miljoner av EU som också satsar pengar på en LNG-terminal i Rotterdam, Europas största hamn. Nya, tuffare miljökrav Det sänder en viktig signal om att LNG är framtiden, säger Lars Gustafsson. Fartygen kommer både kunna tanka på plats vid terminalerna och få LNG:n levererade med en bunkerbåt som möter upp ute till havs. Terminalen blir den första i Sverige som byggs enligt Open Access, vilket innebär att alla 2015 införs nya, tuffare miljökrav på sjöfarten i Nordsjön och Östersjön, vilket ställer redarna inför stora utmaningar. leverantörer erbjuds möjlighet att boka kapacitet i terminalen införs nya, tuffare miljökrav på sjöfarten i Nordsjön och Östersjön, vilket ställer redarna inför stora utmaningar. LNG är ett attraktivt alternativ när man bygger nya fartyg. I Norge finns till exempel ett trettiotal fartyg som drivs med LNG, men att bygga om fartyg till LNG-drift är dyrt och dessa fartyg kommer att ha andra övergångslösningar för att klara miljökraven. Men det är inte bara sjöfarten som intresserar sig för LNG. En viktig fördel Störst intresse har vi faktiskt märkt av från industrin, eftersom de har kommit längre i sin energiomställning, säger Lars Gustafsson. Stora industrier har slagit i koldioxidtaket och måste göra något åt sina utsläpp om de ska kunna fortsätta att expandera och samtidigt nå sina miljömål. Från Göteborg kan gasen transporteras vidare med lastbil, tåg eller gasledning till andra delar av landet. En viktig fördel är förstås att naturgasen kan blandas ut med och i framtiden ersättas av biogas. Det innebär att hela energikedjan så småningom kommer att kunna bli helt koldioxidneutral. I Västsverige finns en bra infrastruktur för gas och vi har en ledning utefter kusten, från Danmark till Stenungsund. Det innebär bland annat att vi har en fungerande fordonsmarknad och att västsvenska företag snabbare kan nå sina miljömål. För många företag är gasen en förutsättning, som energi eller som råvara. Man räknar med att naturgasen tryggar arbetstillfällen i Sydvästsverige. BENEDIKTA CAVALLIN FOTOGRAF: KARL GABOR Seagas världens första LNG-bunkerfartyg Läs mer om LNG och Seagas samt se vår animerade film som visar hur bunkringsprocessen går till: klicka på bannern Fakta Seagas - Bunkring från fartyg till fartyg därefter klicka på Bunkringsprocessen för Seagas så här går det till. AGA levererar dagligen flytande naturgas till M/S Viking Grace via Seagas, som är världens första LNG-bunkerfartyg. Bunkringen sker från fartyg till fartyg då kryssningsfartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm - och under tiden som passagerare och gods lossas och lastas. Drygt 100 bunkringar har hittills genomförts sedan Seagas togs i drift för ett halvår sedan och omdömena från Viking Line så här långt är enhälligt positiva. Vi är väldigt nöjda med både själva bunkringslösningen som AGA utvecklat och valet av LNG som bränsle för vårt nya kryssningsfartyg, säger Tony Öhman, teknisk direktör på Viking Line. En grundförutsättning för att välja LNG som bränsle till Viking Grace var att vi kunde få en effektiv och säker bunkringslösning och det har vi fått med Seagas och bunkringen som sker från fartyg till fartyg. LNG-bunkerfartyget Seagas är det första i sitt slag i hela världen och är klassat enligt IGC-koden, vilket är samma regelverk som gäller för LNG-tankers. Bunkerfartyget levererar dagligen mellan ton till M/S Viking Grace när fartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm. Själva bunkringsprocessen tar en knapp timme. Seagas är stationerat vid Loudden i Stockholm. LNG innebär stora miljömässiga vinster i jämförelse med traditionellt maritimt bränsle, säger Carl-Lennart Axelsson, marknadschef för LNG på AGA Gas AB. Det är glädjande att vi tack vare vår LNG-terminal i Nynäshamn och vårt specialbyggda bunkerfartyg Seagas kan bidra till den infrastrukturlösning som gör det möjligt för M/S Viking Grace att bunkra LNG från fartyg till fartyg i Stockholms hamn. AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA i Sverige ingår i Linde Group region Europe North där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Lindekoncernen är ett världsledande gas- och teknikbolag med cirka anställda i omkring 100 länder. Läs mer på och

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER FAKTA LNG innebär 25 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med olja och hela 40 procent jämfört med kol LNG är naturgas som kylts ner till flytande form och på så sätt minskat 600 gånger i volym. Terminalen i Göteborg kommer att ha en lagringskapacitet på kubikmeter. Open Access innebär att alla leverantörer kan boka kapacitet där. Störst intresse har vi faktiskt märkt av från industrin, eftersom de har kommit längre i sin energiomställning. Vi ses på Future Transport 8-10 okt i monter A02:08 NOT A GIANT, BUT A LEADER Ett nytt transportnav växer fram i Sundsvall Sundsvall Logistikpark är en satsning på tillväxt och miljö. I anslutning till Sundsvalls Hamn planerar vi för en ny containerhamn, kombiterminal och logistikytor. Redan idag finns järnvägsanslutning till Sundsvalls Hamn, som är en av Sveriges största skogsindustrihamnar och det går regelbundna turer till Rotterdam, Lübeck och London. Med ett transportnav med effektiva kopplingar mellan sjöfart, järnväg, väg och närhet till flyg, får regionens företag tillgång till flexibla och hållbara transporter. I Sundsvall Logistikpark har vi berett plats och möjlighet för lagring av flytande naturgas (LNG), ett reservbränsle till biogas. Dessutom ligger Sveriges näst största handelsområde, Birsta, och Sundsvalls stenstad med Norrlands största citygalleria, ett stenkast från logistikparken. YOU WILL NOT NOTICE THE DIFFERENCE MANAGEMENT OWNER CHARTERER Milestone Maritime A/S SP/f NOLSÖ SHIPPING

10 10 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER FOTO: THINKSTOCK MILJÖVÄNLIGA VAL. Järnväg och sjöfart är oftast de mest miljövänliga valen, men då måste logistiken anpassas, säger Johan Woxelius. FOTO: THINKSTOCK Hållbarare transporter med bättre logistik Fråga: Hur kan våra transporter bli mer hållbara? Svar: Bättre kommunikation ger var och en förståelse för andra aktörers förutsättningar, säger Johan Woxenius, professor i logistik och transport. TRANSPORT LOGISTIK På Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Chalmers forskas det intensivt kring hållbar logistik. 2009startade ett projekt Johan Woxenius Professor i logistik och transport. FOTO: BENEDIKTA CAVALLIN där sex doktorander undersöker hållbarhet med olika glasögon. En har transportörens perspektiv, en annan speditörens, en tredje transportköparens, en fjärde samhällets etc. Vi har kommit till en punkt då det inte räcker med att byta ut tekniken mot mer miljövänlig, säger Johan Woxenius. Ska vi komma vidare måste vi gå på djupet och ändra våra arbetsmetoder. De olika aktörerna måste förstå varandras behov och begränsningar. Alla transportköpare måste till exempel inte ha leverans över natten. Tydliga alternativ Samlastningssystem och fordon som är fyllda i båda riktningarna är två exempel på åtgärder. Om transportörer, speditörer och transportköpare samarbetar är det också lättare att välja det transportslag som passar bäst i sammanhanget. Järnväg och sjöfart är oftast de mest miljövänliga valen, men då måste logistiken anpassas införs nya och tuffare miljöregler för sjöfarten i Nordeuropa och det är något som väckt debatt. Tuffare miljöregler På högskolorna har man även forskat kring hamnskyttlarna godståg med fasta avgångstider som ska transportera containrar från Göteborgs Hamn vidare ut i landet. En slutsats är att det måste finnas en eller ett par stora kunder för att en aktör ska våga satsa på nya skyttlar införs nya och tuffare miljöregler för sjöfarten i Nordeuropa och det är något som väckt debatt. Branschen har förlorat tid på att ifrågasätta de nya reglerna istället för att hitta lösningar, säger Johan Woxenius. Därför är det först nu som tydliga alternativ testas. Många har säkert också gått och väntat på att Sverige skulle införa ett stödsystem för miljöinvesteringar liknande de som finns i Norge och Finland. Till en början kommer troligtvis rederierna att minska sina kostnader genom att köra långsammare. Enligt de studier som gjorts på Handelshögskolan kommer ganska få transporter överföras till lastbil, men mer kommer gå på tåg. Det finns flera olika metoder som skulle minska utsläppen och Johan Woxenius tror att det behövs flera olika lösningar eftersom de mer miljövänliga bränslena kanske inte räcker till alla. Även när det gäller lastbilar finns det flera olika lösningar som väntar på storskaligt införande. Transportören som köper en viss typ av lastbil eller fartyg måste kunna lita på tillgången till energi, både bränslen och el, säger Johan Woxenius. Det bästa vore om de stora aktörerna på marknaden kunde enas kring vilka typer av lösningar man vill satsa på. Den nya LNG-terminalen i Göteborg är ett bra exempel på att någon går före för att få till förnyelsen. BENEDIKTA CAVALLIN Nordic Pipe AB Pipe Fittings Flanges Valves Gaskets Bolts Carbon Steel Stainless Steel Alloy Steel Nordic Pipe AB levererar de delar som kan behövas för olika typer av rörsystem. Vår policy är att alltid leva upp till de högt ställda krav på service, kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet som våra kunder har. Kompletta projektleveranser, 24 Timmars Jourservice, Just in time, bearbetade delar, speciella krav, all speciell märkning och tillverkning efter ritning. Kraftverksvägen 10, SE Stenungsund, Sweden Telefon:

11 Miljöbränsle Miljöbränsle för Dieselfordon.Göteborgs stads stora miljöproblem är höga värden av kvävedioxid (NO2). Vi har lösningen använd EcoPar, syntetiskt drivmedel för diseselmotorer. EcoPar kan halvera NO2 utsläppen och minskar utsläppen av sot kraftigt. Passar alla diseselmotorer. Mer info på eller ring VAGGERYD LOGISTIC CENTER Vattentankar. 1:a kombiterminal i Sverige 3:e bästa logistikläge i Sverige Ledig industrimark i anslutning Vaggeryds Logistic Center med tillhörande kombiterminal har ett strategiskt läge precis intill E4:an, mitt i en av landets mest produktiva regioner. Vi heter Ahlmark Lines och är Sveriges äldsta linjerederi. Varje vecka, året om, erbjuder vi våra kunder fasta avgångstider till hamnar runt om i Europa. Det innebär en smidig väg ut i världen för den svenska basindustrin. Idag används Sveriges inre vattenvägar bara till en bråkdel. Mer sjöfart skulle innebära färre lastbilar på vägarna och det vore givetvis bättre för miljön. Delar du våra tankar? PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

12 Kostnadsfri svettbehandling Svettmottagningen Hidroskliniken erbjuder patienter med extrem svettning, hyperhidros, hjälp. Vi utreder och behandlar handsvett, fotsvett, svettning i armhålor, ansikte, huvud, ljumskar och på många andra delar av kroppen. Om svettningarna knappt kan tolereras och ofta begränsar dagliga aktiviteter kan du via EU-regler få kostnadsfri hyperhidrosbehandling vid våra kliniker i Köpenhamn och Oslo. Du kan även få viss reseersättning. Båda klinikerna har svensktalande läkare. Läs mer på eller kontakta oss via e-post eller telefon om du vill veta mer. Telefon

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 Vad är LNG och vad kan den göra för miljön? Naturgasen kondenseras till flytande

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer

ZERO VISION TOOL ZVT REF JIPs

ZERO VISION TOOL ZVT REF JIPs ZERO VISION TOOL ZVT REF JIPs 12-10-30 JIP Svenska Skeppshypoteks illustration av hur respektive Joint Industry Project (JIP) organiseras.. ställde sig Sveriges Redareförening (SRF), som första redareförening

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Västkust-trojka laddar för framtiden

Västkust-trojka laddar för framtiden Materialhantering Västkust-trojka laddar för framtiden I 30 år har barndomsvännerna och Varbergsprofilerna Rune Linderoth och Sören Strömberg fantiserat om att starta och driva ett företag tillsammans.

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Omställningen har redan börjat

Omställningen har redan börjat Omställningen har redan börjat Preems produktion och försäljning i siffror Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten i Skandinavien Ca 65 % av produktionen

Läs mer

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen

Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen Marknadsförutsättningar för LNG i Bergslagen LNG/LBG-infrastruktur i Sverige - Studie av förutsättningar för utbyggnad av landbaserad infrastruktur för flytande naturgas och flytande biogas 2011-09-29

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Norrköpings hamn CONTAINER

Norrköpings hamn CONTAINER Norrköpings hamn CONTAINER Vår nyaste arena för tillväxt 2010 invigdes den nya containerterminalen i Norrköpings hamn. Den är byggd på en stadig grund av lång erfarenhet, modern teknik, ny kunskap, och

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Hur kommuniceras energigaserna? Så här gör AGA. Susanne E Andersson Gasdagarna i Göteborg - 26 maj 2016

Hur kommuniceras energigaserna? Så här gör AGA. Susanne E Andersson Gasdagarna i Göteborg - 26 maj 2016 Hur kommuniceras energigaserna? Så här gör AGA. Susanne E Andersson Gasdagarna i Göteborg - 26 maj 2016 Om AGA och The Linde Group Utgångspunkt för vår kommunikation Vilka är våra målgrupper? Budskap Kanaler

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

LNG och LBG i Sverige - en översikt

LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG för en hållbar energiomställning i Sverige. Onsdagen den 26 mars 2014. Michelle Ekman Mattias Hanson Henrik Dahlsson Översikt Vad är LNG och LBG? Produktegenskaper

Läs mer

Energigaser bra för både jobb och miljö

Energigaser bra för både jobb och miljö Energigaser bra för både jobb och miljö Energitillförsel Sverige 2008 (612 TWh) 2 Biobränslen 183 123 Vattenkraft Naturgas 68 Olja Kol Värmepumpar Kärnkraft Vindkraft 5 27 194 10 Energitillförsel i Sverige

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Växande gasmarknad gör Sverige grönare Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF)

REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm Samt: n.registrator@regeringskansliet.se n.nationellplan@regeringskansliet.se REMISSYTTRANDE (N2015/4305/TIF) Göteborg 2016-03-11 Remissvar: Inriktningsunderlag inför

Läs mer

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet

Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Vikten av ett effektivt och säkert godsnät för en post- och logistikverksamhet Erica Kronhöffer, vice president Environment & TQM Title Page of 1 presentation >View>Header and Footer Historiskt samgående

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Gasnät Mälardalen ger mer biogas?

Gasnät Mälardalen ger mer biogas? Gasnät Mälardalen ger mer biogas? Mathias Edstedt Energigas Sverige - Gasdagarna 2013 Stockholm Gas - en modern gasverksamhet med tradition Stadsgas Samhällsaktör i 150 år den första gaslyktan tändes på

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten

SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten SJÖFART PÅ VÄNERN Fakta om Sveriges största vatten Ett gigantiskt innanhav 5 648 kvadratkilometer 480 mil strand En tredjedel av allt sötvatten i landet 35 fiskarter 22 000 öar, kobbar och skär 106 meter

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

MARKNADSSTRATEGI den 22 februari Marknadsstrategi

MARKNADSSTRATEGI den 22 februari Marknadsstrategi Marknadsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström

SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN. Johan Gahnström SSPA. LNG ETT NYTT BRÄNSLE FÖR SJÖFARTEN Johan Gahnström SSPA SSPA bildades 1940 som Statens Skeppsprovningsanstalt Ägs idag av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola (vi är alltså dotterbolag till Universitetet)

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Inrevattenvägar. Sveriges infrastruktur är överbelastad och kräver stora investeringar.

Inrevattenvägar. Sveriges infrastruktur är överbelastad och kräver stora investeringar. Inrevattenvägar Sveriges infrastruktur är överbelastad och kräver stora investeringar. Europa tittar på inrevattenvägar som en del av lösningen. Energieffektiva och billiga transporter. EUs vitbok och

Läs mer

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson

Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen. Per Kågeson Effekter på kust- och inlandssjöfarten av likabehandling av transportslagen Per Kågeson Hypoteser 1. Ett likvärdigt utformat kostnadsansvar för infrastruktur, miljöpåverkan och olyckor leder till att kust-

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 2017

Forskningsstrategi 2015 2017 Forskningsstrategi 2015 2017 Sveriges Redareförening antog våren 2006 en Forskningspolicy som anger inom vilka områden som föreningen anser att framtida resurser måste satsas för att säkra den svenska

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Mattias Svensson Svenskt Gastekniskt Center Svenska luftvårdsföreningens seminarium 18 november 2008 Fordonsgasens potential som drivmedel Störst inhemsk

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs - med naturgas till framtiden Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: cirka

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE.

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. Nya vindar blåser inom sjöfarten på Östersjön. Natur- och biogas har snabbt erövrat nya användningsområden när miljönormerna har blivit strängare och de traditionella

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1miljard. Ca 500 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1miljard Ca 500 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flygleasing Chark Fastigheter Rederi 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 32 fartyg 8

Läs mer

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik Stockholm 3 mars 2017 Infrastrukturminister Anna Johansson Näringsdepartementet Sjöfartsverket Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik En Godsstrategi ska tas fram under 2017 och som

Läs mer

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland Kort om Energikontor Värmland Energikontor Värmland är ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan

Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Utmaningar i Transportkedjan- land och sjötransporter i samverkan Patrick Juul Vice VD, Maersk Line Skandinavien Tidigare Operations Chef Maersk Scandinavien SCA koncernen SKF koncernen Maersk Line Världens

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

Förbundet Svenska Hamnar

Förbundet Svenska Hamnar Förbundet Svenska Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika Ingår i TransportGruppen 95 % av

Läs mer

Redarens syn på p LNG

Redarens syn på p LNG LNG och Sjöfart Energigas Sverige och Sveriges Hamnar 9.2.2011 Redarens syn på p LNG Direktör Marine Operations & NB Tony Öhman Viking Line i korthet Noterat på Helsingfors fondbörs sedan 5.7.1995 Omsättningen

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablerad samverkan

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter

ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938. Omsättning ca 1,4 miljarder. Ca 700 anställda. 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter ERIK THUN AB (publ) Ett familjeföretag sedan 1938 Omsättning ca 1,4 miljarder Ca 700 anställda 4 st. affärsområden Rederi Flyg Chark Fastigheter 27 nybyggen sedan 1990 /egen design 30 st fartyg Rederi

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom

Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg och bilar. Välkommen till Gävle Hamn Fredrik Svanbom Ostkustens logistiknav Film Text i två spalter

Läs mer

HELGA. Roland Brodin, projektledare HELGA.

HELGA. Roland Brodin, projektledare HELGA. HELGA Roland Brodin, projektledare HELGA roland.brodin@afconsult.com Nätverket för flytande natur- och biogas i Helsingborg Hur började samarbetet SOX Emission Control Areas (SECAs), maritime fuel sulphur

Läs mer

Innovativ och pålitlig fartygsdesign. www.fkab.se

Innovativ och pålitlig fartygsdesign. www.fkab.se Innovativ och pålitlig fartygsdesign www.fkab.se välkommen till framtiden! passion Vi älskar havet, fartyg och det vi arbetar med. På våra kontor i Uddevalla, Göteborg och Shanghai finner du hängivna medarbetare

Läs mer

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi,

Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kompetensgruppen för Logistik och Transportekonomi, Hvad er det som gør, at der er så gode relationer mellem erhverv og forskning i Sverige med fokus på transportområdet og kan Danmark lære noget af det? Arne Jensen, Professor i transportekonomi, Handelshögskolan

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer