Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS FOTO: GÖTEBORGS HAMN (HAMNEN) KRISTIAN POHL (CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD) Satsa på tillväxten Framtidens hamn är full av utmaningar och möjligheter EXPERTPANELEN Experterna svarar på det senaste inom svensk sjöfart Missa inte GOBIGAS Ett av Europas mest intressanta miljöprojekt TONNAGESKATT Catharina Elmsäter- Svärd (M) om den senaste utredningen Transport Terminal Sjöfrakt Terminal Transport Ekonomi Effektiva lösningar för hela transportkedjan. Läs mer på hogia.se/transportlosningar eller ring oss på , så berättar vi hur vi kan effektivisera din verksamhet.

2 2 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR För en tid sedan anlöpte världens största containerfartyg till Göteborgs Hamn. Med sina 400 längdmeter och 19 däck var hon en mäktig syn när hon gled in i hamninloppet. Hela Sveriges blickar riktades mot oss. Carl Fredrik Olsson Projektledare, Hamn & Logistik Mediaplanet Framtidens hamn satsar på tillväxt Jag slogs då av vilket enormt intresse det faktiskt finns för sjöfarten. Det blev också ett bra tillfälle att berätta om sjöfartens betydelse för näringslivet. Om att hela 90 procent av Sveriges utrikeshandel går via sjöfart och att svenska företag ofta har långt till sina import- och exportmarknader. För att kunna ha kvar produktion i landet, och för våra investerare, är det helt avgörande att det finns en väl fungerande logistik. Krävs en medveten strategi Och vad är då en fungerande logistik? Om man riktar blicken ner i Europa för en stund, till de stora hamnarna i Hamburg, Bremerhaven och Rotterdam, så slås man av deras fantastiska linje utbud. Där finns det tillräckligt med gods för att erbjuda dagliga direktförbindelser till samtliga världsdelar. I vårt glest befolkade land krävs det en medveten strategi för att kunna erbjuda svenska företag samma linjeutbud. Det krävs starka godsnav och en koncentration av godset för att möjliggöra direkta och frekventa sjötransporter. Satsar kraftfullt på tillväxt Det är därför vi i Göteborgs Hamn satsar så kraftfullt på tillväxt. Varje dag investerar vi och våra samarbetspartners 5 miljoner kronor i att utveckla hamnen. Om tio år siktar vi på att hantera dubbelt så stora volymer. Det går helt i linje med handelsminister Ewa Björlings vision om att dubbla den svenska exporten. Redan idag har vi kapacitet att öka volymerna och med våra planerade investeringar kan vi hantera en ännu större del av Sveriges utrikeshandel. Men vi måste klara tillväxten utan att öka vår miljöpåverkan, växa på ett hållbart sätt. Vår satsning på tågpendlar är ett sätt. Idag kommer femtio procent av containrarna till hamnen med tåg istället för med lastbil. En unik siffra internationellt sett. Elanslutning av fartyg är en annan miljöåtgärd som rönt stor uppmärksamhet. Istället för att ligga med hjälpmotorerna på vid kaj kan roro-fartyg i Göteborgs Hamn använda miljömärkt el istället. Stora miljövinster Nästa stora satsning blir på framtidens fartygsbränslen, till exempel flytande naturgas. År 2015 kommer vi att kunna erbjuda både sjöfart och industri denna energiform, som har stora miljövinster jämfört med dagens bränsle. En renare sjöfart i kombination med tågtransporter är nyckeln för framtidens transporter. En förutsättning för att vi ska kunna växa och bli ett ännu starkare godsnav för svensk industri. Magnus Kårestedt Vd, Göteborgs Hamn AB FOTO: GÖTEBORGS HAMN TREDJE MÖTET PÅ DONSÖ Årets upplaga av Donsömässan (Donsö Shipping Meet) samlade 800 deltagare, 160 utställare och mer än 50 rederier. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) invigde och betonade att rederitäta Donsö är den självklara platsen att samlas på för att diskutera sjöfart. Omringad av hav och sjöfartshistoria som den rederitäta ön i Göteborgs södra skärgård är. Donsömässan hölls för tredje gången och två dagar i rad i början av september. Den är ett forum för att belysa sjöfartens möjligheter och det samarbete som finns inom branschen. 90 procent av all svensk export och import går på köl. FOTO: MEDIAPLANET Ingen bransch står inför så stora utmaningar som Hamn & Logistik branschen. I denna tidningen har jag samlat många av de stora aktörerna som är med och påverkar framtiden för branschen. Vi får våra läsare att lyckas! HAMN & LOGISTIK NR 4, SEPTEMBER 2013 Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Carl-Fredrik Olsson Tel: E-post: Verkställande direktör: Joanna Rydbeck Redaktionschef: Martin Björinge Affärsutvecklare: Vedrana Hubanic Layout: Daniel Di Meo Distribution: Göteborgs-Posten, september 2013 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Vedrana Hubanic Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. TJÄNSTER OMBORD FARTYG OCH PÅ TERMINAL Omlastning av tunggods på sjöflak med leveranser till hamnen för vidare sjötransport. Lastsäkring och ombordarbete. Omlastning vid lastförskjutning. Sanering, blästring och målning. Försäljning av surrningsmaterial. Svets och mek. MIMAB, Sydatlanten, Göteborg, FÖR SNABBINSATSER DYGNET RUNT, RING

3 Skangass bygger Sveriges största LNG terminal för framtidens bränsle Skangass färdigställer nu en LNG terminal i Lysekil som kommer tas i drift första halvåret Skangass kommer bland annat leverera naturgas till Preems raffinaderi där den kommer användas för vätgasproduktion. Terminalen kommer även användas för utlastning av LNG till lastbil för vidare distribution till kunder i Sverige. Terminalen i Lysekil blir också bas för Skangass satsning på leveranser av LNG som drivmedel till fartyg i Skagerrak och Kattegatt. LNG är en ren och energieffektiv bränslekälla som ger möjlighet för raffinaderier och andra industrier, likväl som sjö och landtransporter att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna samtidigt som man reducerar miljöpåverkan. Hör av er till Skangass så berättar vi mer om vad LNG kan göra för dig. VI SATSAR PÅ VÄSTKUSTEN EUROPAS MILJÖVÄNLIGASTE BOGSERBÅTAR SVITZER GAIA OCH SVITZER GEO Som en del av SVITZERs övergripande strategi för att minska miljöpåverkan, har vi byggt och levererat världens första miljövänliga ECOtug. Med SVITZERs M-klass som förebild, är ECOtug med dieselelektrisk framdrift för optimerat med upp till 10% och utsläpp av NOX upp till 80% jämfört med traditionella bogserbåtar. Skräddarsydda 40 dba ljuddämpare minskar buller, vilket gör den mycket lämplig för verksamhet i både stadsmiljö och känslig skärgårdsmiljö. För ytterligare information vänligen besök svitzer-ecotug.com

4 4 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Parallellt med stora utmaningar inom miljöområdet, förutsätts sjöfarten hantera mycket mer av godsvolymerna i Sverige och i Östersjön. Går ekvationen ihop? SVENSK SJÖFART INDUSTRIN EU har i sin så kallade Vitbok formulerat att sjöfarten behöver öka nära 50 procent till år 2050 för att Östersjöregionen skall få den ökade tillväxt och välfärd som önskas. Även i Sverige, genom Trafikverket, beskrivs sjöfarten som det trafikslag som har kapacitet att avlasta och komplettera övriga trafikslag. Parallellt med detta, har sjöfarten stora och omedelbara utmaningar när det gäller att reducera sin påverkan på hälsa, miljö och klimat. En statlig satsning Den kanske viktigaste framgångsfaktorn i att hantera både möjligheter och utmaningar är fördjupat samarbete med alla intressenter. Statens förståelse och engagemang för sjöfart är central. Regeringen presenterade i våras sin Handlingsplan för en förbättrad konkurrenskraft för svensk sjöfartsnäring, ett mycket välkommet initiativ. Handlingsplanen innehåller ett antal mycket centrala delar. En av dem är en statlig satsning på sjöfartsforskning. Sjöfarten jämförs ibland med övriga trafikslag och hur mycket exempelvis lastbilarna lyckats reducera sina utsläpp. När denna typ av jämförelser görs, finns det annan fakta som måste beaktas. En av dem är tiden och hur mycket statliga forskningsmedel som lastbilsindustrin fått för att nå den framgång den gjort i att reducera sina utsläpp och öka sin energieffektivitet. Om Sverige och Östersjön nu inför regionala och hårdare krav på sjöfarten än övriga Europa och världen, och detta inte skall leda till konkurrensnackdel för svensk industri, måste statens engagemang i sjöfartsforskning bli kraftig och långvarig. Beroende av sjöfart Sverige är i praktiken en ö som är helt beroende av sjöfart. Omkring 90 procent av landets import och export transporteras med fartyg till eller ifrån någon Svensk rederinäring har under många år representerat en internationellt erkänd kvalitetssjöfart. av våra hamnar. Däremot vad gäller inrikestransporter finns just den möjlighet som Trafikverket, och andra innan dem, pekar på. Sjöfarten har kapacitet och kan avlasta övriga trafikslag. Sverige är i praktiken en ö som är helt beroende av sjöfart. Omkring 90 procent av landets import och export transporteras med fartyg till eller ifrån någon av våra hamnar. Miljöeffektiva lösningar Frågan är hur detta sker. Den grundläggande principen som måste få ett större genomslag är att varje trafikslag skall betala för de kostnader de ger upphov till. Det gäller givetvis miljöpåverkan men också exempelvis buller, olyckor och kostnader för infrastruktur i form av vägar, järnvägar eller farleder. Svensk rederinäring har under många år representerat en internationellt erkänd kvalitetssjöfart. Genom olika satsningar, exempelvis Lighthouse och samarbetsplattformen Zero Vision Tool (ZVT), arbetar svensk rederinäring intensivt i att hitta kostnads- och miljöeffektiva lösningar att hantera kommande utmaningar för sjöfarten och sjöfartens kunder. Svensk sjöfart representerar den typ av sjöfart som vi vill ha mer av runt våra svenska kuster och i Östersjön. Ekvationen kan gå ihop och regerings handlingsplan visar vägen. Första delen av lösningen, ligger i statligt stöd för forskning och demonstrations projekt samt en ökad kostnadsneutralitet mellan trafikslagen. CARL CARLSSON Sirius bygger en hållbar flotta för framtiden Vi vill bygga framtidens produkttanker redan idag. Med LNG-drift, rening av ballastvatten, partikelfilter och mängder av andra innovationer. SMI 2013 Hitta fakta och nöjesläsning om sjöfart på BREAKWATER PUBLISHING AB l Sjöfartens Bokförlag och Kommunikationsbyrå

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER FRÅGOR Lars Höglund Managing Director, Furetank Rederi AB FOTO: FURETANK Jonas Backman VD, Sirius Shipping FOTO: SIRIUSREDERI Lennart Fougelberg Ordförande, Swedocean FOTO: SWEDOCEAN Christer Schoug Managing Director, Sveriges Redareförening FOTO: SVERIGES REDAREFÖRENING Fråga 1: Hur ser du på framtiden för svensk sjöfart inom de närmsta tio åren? Framtiden för sjöfart är ljus. Transporterna ökar och det finns stor potential i att ta över transporter från land. Det som behövs är politisk vilja och likabehandling av transportslagen. Jag tror att det finns stora möjligheter men för att nå fram måste det till drastiska förändringar. Vi har börjat ta vissa steg och de olika aktörerna i detta har börjat spela på samma plan. Jag tror och hoppas att om 10 år har Sverige början på en ny stark handelsflotta och ett shippingklimat som går att bygga vidare på. Sjöfart är det mest utvecklingsbara transportslaget med lägsta tonkilometerpriset och modern, miljövänlig sjöfart liter inte på vattnet. Talar vi om inre vattenvägar, Vänersjöfart och Mälarsjöfart så finns här en enastående resurs att nå inlandet vattenvägen. Ökande godsvolymer kan ej ensidigt läggas på väg samt järnväg där läget redan är ansträngt. En fortsatt kamp för att bibehålla och utveckla den svenska sjöfarten. Om allt går som vi hoppas kommer vi att få konkurrensvillkor som motsvarar, och så klart helst är lite bättre än, vad våra närmsta grannländer erbjuder. Utan sådana, så är det nog dessvärre en svår framtid. Fråga 2: Vad krävs för att vända vända trenden trenden kring utflagg- kring utflaggning av Svenska av fartyg? svenska fartyg? Samma regelverk och samma behandling av sjöfart i Sverige som i övriga sjöfarts Europa. Anamma EU s State Aid Guidlines för shipping helt ut så som Danmark. Vi måste få en samsyn med fackföreningar om att EU s regelverk är ok även för Sverige, om vi inte får detta och ett förtroende så blir det bara marginell återflaggning. Det som krävs nu är en riktig satsning som kan bestå. Vi måste anpassa oss till ett internationellt sätt att hantera sjöfartsfrågorna där kvalitet och kostnadsnivåer harmonierar. Vi vill driva en hållbar sjöfart i Sverige så kompetens och kvalitet fortsatt finns inom landet. Vill vi ha en svensk flagga i aktern på fler svenskägda fartyg så krävs samma förutsättningar som i övriga EU med något upplägg liknande tonnageskatten där. Det är även märkligt att Sverige vill avhända sig tonnage till grannländerna där man villigt tar emot detta kvalitetstonnage med öppna armar. En satsning mellan redare, fack och politiker för att vända trenden behövs. Ett politiskt intresse för svensk sjöfart och ett fortsatt konstruktivt arbete i enlighet med den Handlingsplan för sjöfartens som presenterades i januari REDARE, FACK OCH POLITIKER BEHÖVER SATSA Fråga 3: Vilka utmaningar mil- miljömässigt kommer kommer sjö- sjöfarten behöva bemöta bemöta i framtiden? i framtiden? Den stora utmaningen är att vi jämförs med utsläpp från transporter på land i absoluta tal och inte i jämförelsen utfört arbete. Vi kommer att bli tvungna att rena de utsläppen vi kan och kommunicera detta så att vi får bättre miljörenommé. Förutom de nya kraven och direktiven som införs nu måste vi fortsätta att påvisa miljöeffekterna för gods som transporteras på köl. Den största utmaningen idag är att ta rätt beslut vid nybyggnad av fartyg, val av drivmedel, system och design. Detta är mycket spännande men samtidigt väldigt utmanande. Svaveldirektiven ligger närmast och här ser vi en stor ambivalens idag. Ombyggnad av fartyg till andra drivmedel skulle nu behöva vara igång men varven har ont om arbete medan redarna, med få undantag, funderar på teknikvalet för framtiden. I denna lågkonjunktur finns det dessutom ej stora kassor att finansiera dyra ombyggnader av tillgängligt tonnage med. Varven kommer förmodligen att vara fullbelagda inom en nära framtid och varvspriserna stiger då. De som ej konverterar till nya drivmedel får köra på svavelfri gasolja vad den då betingar för pris. Samtliga, och med det menar jag att vi verkligen önskar göra det, men också att de utmaningar vi ställs inför skall gälla för samtliga aktörer. Det hjälper inte miljön i sin helhet om man inte inser att sjöfarten är global, och att sjöfarten och dess kunder (till exempel den svenska basindustrin) konkurrerar på en global marknad. Med en passion för tull På KGH bygger vi broar mellan ditt företag och existerande regelverk inom internationell handel. Vi har en passion för tull och ser fram emot att hjälpa er till en förbättrad hantering av era tullprocesser. Företag lägger mycket tid på att planera marknadsföringen och försäljning men mindre på att sätta sig in i skatter, avgifter, frihandelsavtal, leveransvillkor. Det kan vara väl värt att investera i den kompetensen. Kunskap om tull och moms kan påverka ett företags konkurrenskraft. Unik produktportfölj Vi erbjuder standardiserade samt skräddarsydda lösningar för alla dina behov. Tullkompetens Vi har 50 års erfarenhet inom 620 anställda över hela Europa som är dedikerade och redo att hjälpa dig. europeiska länder med ett omfattande nätverk och fortsätter vår expansion i Europa. TULLDEKLARATIONER MOMSHANTERING RÅDGIVNING UTBILDNING TULLSYSTEM Vi växer och är ständigt på jakt efter kompetenta och engagerade medarbetare. Är du den vi söker? Skicka ett mail till YOUR INDEPENDENT PARTNER FOR CUSTOMS COMPLIANCE AUSTRIA BELGIUM DENMARK GERMANY NETHERLANDS NORWAY SWEDEN

6 6 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PERSONLIG INSIKT NYHETER FÅ UPP KAPACITETEN. När vi har fått upp kapaciteten kommer vi att tillverka gas som räcker till en årsförbrukning för omkring bilar, säger Åsa Burman. GoBiGas - ett av Europas mest intressanta miljöprojekt Åsa Burman Projektchef för GoBiGas. FOTO: STAFFAN ERIKSSON I Göteborg och Västsverige finns en lång tradition av att använda gas. Fossila bränslen så som bensin, diesel och eldningsolja blev ett problem i Göteborg redan på 70- och 80-talet eftersom luften blev hälsovådlig och därför utvecklades en infrastruktur för naturgas. Idag pratar vi mer om globala miljöproblem, så som växthuseffekten och även om naturgasen ger mindre koldioxidutsläpp än exempelvis bensin och olja är det fortfarande ett fossilt bränsle. Därför är målsättningen att naturgasen så småningom ska ersättas av biogas. Det är det som gör GoBiGasprojektet så intressant. Visa att tekniken fungerar Vid årsskiftet hoppas vi vara igång med att producera biogas ut på nätet, berättar Åsa Burman. När vi har fått upp kapaciteten kommer vi att tillverka gas som räcker till en årsförbrukning för omkring bilar. GoBiGas-anläggningen kommer att producera biogas genom förgasning och använda restprodukter från skogsavverkningen som råvara. Utöver fordonsbränsle kan gasen även fungera som råvara i industrin eller användas till el- och värmeproduktion. Göteborg- Energi driver sedan tidigare mindre anläggningar som tillverkar biogas genom rötning och tror att man kan komplettera detta med väsentligt större produktion från förgasning. GoBiGasanläggningen är en demonstrationsanläggning med finansiering från Energimyndigheten. En av huvudleverantörerna är Metso Power. Målsättningen är framför allt att visa att tekniken fungerar, säger Åsa Burman. Kanske kan vi också utveckla metoden och hitta billigare och enklare lösningar på några områden. Stort intresse utomlands Det finns också ett stort intresse utomlands för projektet och den halvfärdiga anläggningen har fått ta emot studiebesök från bland annat Kina, Thailand och flera länder i Europa. Ur ett internationellt perspektiv är användningen av gas relativt liten i Sverige. Däremot har vi gott om skog här vilket FAKTA Kommer att tillverka gas till uppemot bilar. Vid årsskiftet 2013/2014 ska anläggningen vara i drift och 2016 ska den tillverka gas i industriell skala dygnet runt, hela året. Kostnad: cirka 1,5 mrd kr. gör att biogas tillverkad av skogsråvara har en stor potential här. De restprodukter som ska användas i GoBiGas-anläggningen får idag ofta ligga kvar i skogen. Ekonomsika styrmedel En fullskaleanläggning skulle vara omkring fyra gånger så stor, men ska man satsa på en sådan måste finansieringen vara löst. Det hänger ihop med hur staten har tänkt att fordonsflottan ska bli fossilfri. Det krävs nämligen ekonomiska styrmedel om gasen ska kunna konkurrera med fossila bränslen. De flesta inser att ekonomiska styrmedel är nödvändiga om vi ska få en förnyelsebar energiförsörjning, säger Åsa Burman. Klimatfrågan är på riktigt och då måste förnybara bränslen få stöd för att kunna utvecklas samtidigt som fossila bränslen måste bära kostnaden för den skada de orsakar. BENEDIKTA CAVALLIN Skärpta miljökrav FOTO: SIRIUS REDERI FOTO: THINKSTOCK Tanker-rederiet Sirius möter de skärpta miljökraven för sjöfarten med att ta fram ett helt nytt fartyg, som ska drivas med flytande naturgas (LNG) och som också förses med effektiv värmeåtervinning och ett slimmat skrov. Fartyget väntas vara leveransklart till 2015, då de nya bestämmelserna för utsläpp av svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen träder i kraft, och fler fartyg planeras. Projektet kallas EVOlution. Rederiets tankfartyg kommer att ha utsläpp på absolut miniminivå. LNG-fartyg är fortfarande ovanliga i Sverige, men vanliga i till exempel i Norge. CARL CARLSSON Biogas gårdagens science fiction har blivit dagens verklighet Var med i utvecklingen av morgondagens energi, så går du en ljus framtid till mötes och hjälper vår miljö att göra detsamma. Anta en av våra dagars största utmaningar och utbilda dig inom biogas på Hallsbergs Yrkeshögskola. Inför den expansion och utveckling som är på gång har nu biogasbranschen stora behov av kompetenta medarbetare. De som utbildar sig inom vatten-, miljö- och energiteknik på yrkeshögskolan i Hallsberg går direkt in på en arbetsmarknad som söker folk med ljus och lykta. Biogasbranschen är en ny och växande bransch som ligger helt rätt i tiden. Att få vara med och påverka denna utveckling är väldigt spännande, berättar Fredrik Sthyr som med sina 27 år redan är driftledare på Karlskoga Biogas AB. När Fredrik fortfarande hade en månad kvar på biogasutbildningen på Hallsbergs Yrkeshögskola fick han jobb på Karlskoga Biogas. Endast ett år senare kom befordran och jobbet som driftledare var hans. Under studietiden på Hallsbergs Yrkeshögskola gavs massor av chanser att knyta kontakter med näringslivet, och tack vare min praktik på Karlskoga Energi fick jag min anställning, berättar Fredrik. Utbildningen på Hallbergs Yrkeshögskola är framtagen i samverkan med branschen efter dess behov av arbetskraft. Genom att gå biogasutbildningen öppnar sig en mängd möjligheter för dig. Vi fick en tydlig verklighetsförankring. Fredrik Sthyr, driftledare på Karskoga Biogas AB. Man förstår helt enkel vad man lär sig och varför, säger Fredrik. Marika Lindam, 56, läste också biogasteknik på Hallbergs Yrkeshögskola, och i dag arbetar hon som processingenjör vilket bland annat innebär optimering av hur en rötkammare i en biogasanläggning styrs och kontrolleras effektivt. Det allra bästa är att man skickas ut i verkligheten på praktik. Vi praktiserade i två omgångar och dessutom gjorde jag mitt examensarbete på reningsverket i Örebro, så totalt var jag ute i verkligheten i 26 veckor av utbildningstiden, berättar Marika. Biogasprocessteknik på deltid (50%) och distans, 40 veckor Du som jobbar men samtidigt vill utveckla dig för en framtidsbransch Du som har möjlighet att avsätta två dagar i månaden av din arbetstid Du som har viljan att avsätta kvällar och helger för övriga studier Läs mer på ,

7 PERSONLIG INSIKT HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Infrastrukturministern verkar för en framtida tonnageskatt FOTO: THINKSTOCK SEPTEMBER Vad har du lärt av besöket nyligen vid Donsö-mässan på den rederitäta ön i Göteborgs södra skärgård? Donsö och mässan är ett utmärkt exempel på ett maritimt kluster och det engagemang och entreprenörskap som finns inom näringen. För mitt arbete med den maritima strategin var detta ett bra tillfälle att träffa och samtala med allt från fiskare till underleverantörer och stora multinationella bolag om viktiga frågor för det fortsatta arbetet. Ingen lär tvivla på din tro på svensk sjöfart som inte bara ett transportsätt utan som en viktig och jobbskapande näring i sig. Vad är, anser du, främsta medlet för att låta denna bransch blomstra och möjliggöra att utflyttade rederier flyttar hem igen? Det enkla svaret är stärkt konkurrenskraft men det är ingen enkel lösning utan handlar om en rad åtgärder. Handlingsplanen, som vi presenterade i vintras, innehöll en rad konkreta åtgärder som utökat sjöfartsstöd och inre vattenvägar till regelförenklingar och ökade anslag för sjöfartsforskning. Och nyligen presenterade regeringen en satsning på en miljard kronor till sjöfarten. Allt detta med det gemensamma målet att stärka konkurrenskraften. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Hur ser du på näringens krav på införande av tonnageskatt, som de närmaste konkurrentländerna tillämpar? Trots att frågan utretts tidigare har underlagen varit alltför bristfälliga. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Syftet är att öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan. Vad gör du för att LNG, flytande naturgas, ska kunna stimuleras som svenskt fartygsbränsle? Först vill jag vara tydlig med att det inte är politiker som ska besluta om morgondagens FOTO: KRISTIAN POHL bränslen, det tror jag redarna och marknaden gör bättre. Vad gäller nya bränslen är det viktigt att regelverken är anpassade och följer med i utvecklingen och detta jobbar våra myndigheter med i nära dialog med marknaden. Utöver detta försöker vi främja ny teknik och forskning. Sverige har bland annat varit mycket framgångsrikt med att erhålla stöd från kommissionen till olika sjömotorvägsprojekt som syftar till att utveckla bränslealternativ som LNG. GÖSTA LÖFSTRÖM Norra Sverige 50 E 4 Mitt i prick! Oslo E 18 E 20 Arboga Örebro Kumla Hallsberg E 4 E 18 E 20 Stockholm Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är det många faktorer som styr. Men för vår del tycker vi att det är ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt. Inom en trettiomilsradie bor det 6,5 miljoner människor. Här möts två Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler och en av Nordens största järnvägsknutar. Dessutom har vi Sveriges fjärde största fraktflygplats. Göteborg E 4 Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och tillsammans bildar vi Logistikregionen. Södra Sverige Helsingfors Oslo St. Petersburg Köpenhamn Riga London Läs mer på och kontakta oss, så hittar vi den optimala etableringsplatsen utifrån dina önskemål och behov. Berlin Paris Avancerad analysteknik på land, till sjöss och i luften! Palgo AB har ett brett program med analysinstrument för olika applikationer. TRÄFFA OSS PÅ KISTAMÄSSAN DEN 2-3 OKTOBER! Cortus AB kan erbjuda förnyelsebar energi för både process- och kraftindustrier. Bolagets patenterade förgasningsteknik har blivit uppmärksammad internationellt. Cortus erbjuder miljösmart och förnyelsebar energi Processindustrier, men även Europeiska marknaden för småskalig kraftvärme är jätteintressant, säger Cortus vd Rolf Ljunggren. Cortus lyfter fram fyra viktiga punkter som är elementära när det kommer till att producera en så ren bioenergi som möjligt. Vi är flexibla i vårt val av bränsle, har ett högt energiutbyte, producerar en riktigt ren gas och gör det kostnadseffektivt. Dessutom bygger vi vår verksamhet på en kommersiellt och industriellt beprövad teknik, konstaterar Rolf Ljunggren. Hammarvägen 1, Arlöv Tel: Fax: FOTO: CORTUS AB

8 8 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER LNG är både billigare och mer miljövänligt än exempelvis olja. Nu bidrar EU till bygget av en terminal i Göteborgs Hamn. Redan 2015 ska den stå färdig. GÖTEBORGS HAMN FÅR LNG-TERMINAL I Västsverige finns en bra infrastruktur för gas och vi har en ledning utefter kusten, från Danmark till Stenungsund. Det innebär bland annat att vi har en fungerande fordonsmarknad och att västsvenska företag snabbare kan nå sina miljömål. LNG 25 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med olja och hela 40 procent jämfört med kol. Dessutom är utsläppen av svavel och andra miljögifter i stort sett noll. LNG är ett utmärkt fartygsbränsle på många sätt, men det gäller förstås att infrastrukturen finns på plats om kunderna ska våga satsa på tekniken. Vi kommer inte sitta och säga att det finns inte tillräckligt med Lars Gustafsson VD för Swedegas FOTO: BENEDIKA CAVALLIN LNG-fartyg och därför kan vi inte heller bygga en terminal. Någonstans måste man börja, annars blir det ett moment 22-läge där ny teknik aldrig kommer fram, säger Lars Gustafsson, VD för Swedegas som bygger infrastruktur för gas i Sverige. Tillsammans med holländska Vopak investerar Swedegas, i nära samarbete med Göteborgs Hamn i LNG-terminalbygget i Göteborg. Projektet kommer att tilldelas över 300 miljoner av EU som också satsar pengar på en LNG-terminal i Rotterdam, Europas största hamn. Nya, tuffare miljökrav Det sänder en viktig signal om att LNG är framtiden, säger Lars Gustafsson. Fartygen kommer både kunna tanka på plats vid terminalerna och få LNG:n levererade med en bunkerbåt som möter upp ute till havs. Terminalen blir den första i Sverige som byggs enligt Open Access, vilket innebär att alla 2015 införs nya, tuffare miljökrav på sjöfarten i Nordsjön och Östersjön, vilket ställer redarna inför stora utmaningar. leverantörer erbjuds möjlighet att boka kapacitet i terminalen införs nya, tuffare miljökrav på sjöfarten i Nordsjön och Östersjön, vilket ställer redarna inför stora utmaningar. LNG är ett attraktivt alternativ när man bygger nya fartyg. I Norge finns till exempel ett trettiotal fartyg som drivs med LNG, men att bygga om fartyg till LNG-drift är dyrt och dessa fartyg kommer att ha andra övergångslösningar för att klara miljökraven. Men det är inte bara sjöfarten som intresserar sig för LNG. En viktig fördel Störst intresse har vi faktiskt märkt av från industrin, eftersom de har kommit längre i sin energiomställning, säger Lars Gustafsson. Stora industrier har slagit i koldioxidtaket och måste göra något åt sina utsläpp om de ska kunna fortsätta att expandera och samtidigt nå sina miljömål. Från Göteborg kan gasen transporteras vidare med lastbil, tåg eller gasledning till andra delar av landet. En viktig fördel är förstås att naturgasen kan blandas ut med och i framtiden ersättas av biogas. Det innebär att hela energikedjan så småningom kommer att kunna bli helt koldioxidneutral. I Västsverige finns en bra infrastruktur för gas och vi har en ledning utefter kusten, från Danmark till Stenungsund. Det innebär bland annat att vi har en fungerande fordonsmarknad och att västsvenska företag snabbare kan nå sina miljömål. För många företag är gasen en förutsättning, som energi eller som råvara. Man räknar med att naturgasen tryggar arbetstillfällen i Sydvästsverige. BENEDIKTA CAVALLIN FOTOGRAF: KARL GABOR Seagas världens första LNG-bunkerfartyg Läs mer om LNG och Seagas samt se vår animerade film som visar hur bunkringsprocessen går till: klicka på bannern Fakta Seagas - Bunkring från fartyg till fartyg därefter klicka på Bunkringsprocessen för Seagas så här går det till. AGA levererar dagligen flytande naturgas till M/S Viking Grace via Seagas, som är världens första LNG-bunkerfartyg. Bunkringen sker från fartyg till fartyg då kryssningsfartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm - och under tiden som passagerare och gods lossas och lastas. Drygt 100 bunkringar har hittills genomförts sedan Seagas togs i drift för ett halvår sedan och omdömena från Viking Line så här långt är enhälligt positiva. Vi är väldigt nöjda med både själva bunkringslösningen som AGA utvecklat och valet av LNG som bränsle för vårt nya kryssningsfartyg, säger Tony Öhman, teknisk direktör på Viking Line. En grundförutsättning för att välja LNG som bränsle till Viking Grace var att vi kunde få en effektiv och säker bunkringslösning och det har vi fått med Seagas och bunkringen som sker från fartyg till fartyg. LNG-bunkerfartyget Seagas är det första i sitt slag i hela världen och är klassat enligt IGC-koden, vilket är samma regelverk som gäller för LNG-tankers. Bunkerfartyget levererar dagligen mellan ton till M/S Viking Grace när fartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm. Själva bunkringsprocessen tar en knapp timme. Seagas är stationerat vid Loudden i Stockholm. LNG innebär stora miljömässiga vinster i jämförelse med traditionellt maritimt bränsle, säger Carl-Lennart Axelsson, marknadschef för LNG på AGA Gas AB. Det är glädjande att vi tack vare vår LNG-terminal i Nynäshamn och vårt specialbyggda bunkerfartyg Seagas kan bidra till den infrastrukturlösning som gör det möjligt för M/S Viking Grace att bunkra LNG från fartyg till fartyg i Stockholms hamn. AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA i Sverige ingår i Linde Group region Europe North där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Lindekoncernen är ett världsledande gas- och teknikbolag med cirka anställda i omkring 100 länder. Läs mer på och

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER FAKTA LNG innebär 25 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med olja och hela 40 procent jämfört med kol LNG är naturgas som kylts ner till flytande form och på så sätt minskat 600 gånger i volym. Terminalen i Göteborg kommer att ha en lagringskapacitet på kubikmeter. Open Access innebär att alla leverantörer kan boka kapacitet där. Störst intresse har vi faktiskt märkt av från industrin, eftersom de har kommit längre i sin energiomställning. Vi ses på Future Transport 8-10 okt i monter A02:08 NOT A GIANT, BUT A LEADER Ett nytt transportnav växer fram i Sundsvall Sundsvall Logistikpark är en satsning på tillväxt och miljö. I anslutning till Sundsvalls Hamn planerar vi för en ny containerhamn, kombiterminal och logistikytor. Redan idag finns järnvägsanslutning till Sundsvalls Hamn, som är en av Sveriges största skogsindustrihamnar och det går regelbundna turer till Rotterdam, Lübeck och London. Med ett transportnav med effektiva kopplingar mellan sjöfart, järnväg, väg och närhet till flyg, får regionens företag tillgång till flexibla och hållbara transporter. I Sundsvall Logistikpark har vi berett plats och möjlighet för lagring av flytande naturgas (LNG), ett reservbränsle till biogas. Dessutom ligger Sveriges näst största handelsområde, Birsta, och Sundsvalls stenstad med Norrlands största citygalleria, ett stenkast från logistikparken. YOU WILL NOT NOTICE THE DIFFERENCE MANAGEMENT OWNER CHARTERER Milestone Maritime A/S SP/f NOLSÖ SHIPPING

10 10 SEPTEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER FOTO: THINKSTOCK MILJÖVÄNLIGA VAL. Järnväg och sjöfart är oftast de mest miljövänliga valen, men då måste logistiken anpassas, säger Johan Woxelius. FOTO: THINKSTOCK Hållbarare transporter med bättre logistik Fråga: Hur kan våra transporter bli mer hållbara? Svar: Bättre kommunikation ger var och en förståelse för andra aktörers förutsättningar, säger Johan Woxenius, professor i logistik och transport. TRANSPORT LOGISTIK På Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Chalmers forskas det intensivt kring hållbar logistik. 2009startade ett projekt Johan Woxenius Professor i logistik och transport. FOTO: BENEDIKTA CAVALLIN där sex doktorander undersöker hållbarhet med olika glasögon. En har transportörens perspektiv, en annan speditörens, en tredje transportköparens, en fjärde samhällets etc. Vi har kommit till en punkt då det inte räcker med att byta ut tekniken mot mer miljövänlig, säger Johan Woxenius. Ska vi komma vidare måste vi gå på djupet och ändra våra arbetsmetoder. De olika aktörerna måste förstå varandras behov och begränsningar. Alla transportköpare måste till exempel inte ha leverans över natten. Tydliga alternativ Samlastningssystem och fordon som är fyllda i båda riktningarna är två exempel på åtgärder. Om transportörer, speditörer och transportköpare samarbetar är det också lättare att välja det transportslag som passar bäst i sammanhanget. Järnväg och sjöfart är oftast de mest miljövänliga valen, men då måste logistiken anpassas införs nya och tuffare miljöregler för sjöfarten i Nordeuropa och det är något som väckt debatt. Tuffare miljöregler På högskolorna har man även forskat kring hamnskyttlarna godståg med fasta avgångstider som ska transportera containrar från Göteborgs Hamn vidare ut i landet. En slutsats är att det måste finnas en eller ett par stora kunder för att en aktör ska våga satsa på nya skyttlar införs nya och tuffare miljöregler för sjöfarten i Nordeuropa och det är något som väckt debatt. Branschen har förlorat tid på att ifrågasätta de nya reglerna istället för att hitta lösningar, säger Johan Woxenius. Därför är det först nu som tydliga alternativ testas. Många har säkert också gått och väntat på att Sverige skulle införa ett stödsystem för miljöinvesteringar liknande de som finns i Norge och Finland. Till en början kommer troligtvis rederierna att minska sina kostnader genom att köra långsammare. Enligt de studier som gjorts på Handelshögskolan kommer ganska få transporter överföras till lastbil, men mer kommer gå på tåg. Det finns flera olika metoder som skulle minska utsläppen och Johan Woxenius tror att det behövs flera olika lösningar eftersom de mer miljövänliga bränslena kanske inte räcker till alla. Även när det gäller lastbilar finns det flera olika lösningar som väntar på storskaligt införande. Transportören som köper en viss typ av lastbil eller fartyg måste kunna lita på tillgången till energi, både bränslen och el, säger Johan Woxenius. Det bästa vore om de stora aktörerna på marknaden kunde enas kring vilka typer av lösningar man vill satsa på. Den nya LNG-terminalen i Göteborg är ett bra exempel på att någon går före för att få till förnyelsen. BENEDIKTA CAVALLIN Nordic Pipe AB Pipe Fittings Flanges Valves Gaskets Bolts Carbon Steel Stainless Steel Alloy Steel Nordic Pipe AB levererar de delar som kan behövas för olika typer av rörsystem. Vår policy är att alltid leva upp till de högt ställda krav på service, kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet som våra kunder har. Kompletta projektleveranser, 24 Timmars Jourservice, Just in time, bearbetade delar, speciella krav, all speciell märkning och tillverkning efter ritning. Kraftverksvägen 10, SE Stenungsund, Sweden Telefon:

11 Miljöbränsle Miljöbränsle för Dieselfordon.Göteborgs stads stora miljöproblem är höga värden av kvävedioxid (NO2). Vi har lösningen använd EcoPar, syntetiskt drivmedel för diseselmotorer. EcoPar kan halvera NO2 utsläppen och minskar utsläppen av sot kraftigt. Passar alla diseselmotorer. Mer info på eller ring VAGGERYD LOGISTIC CENTER Vattentankar. 1:a kombiterminal i Sverige 3:e bästa logistikläge i Sverige Ledig industrimark i anslutning Vaggeryds Logistic Center med tillhörande kombiterminal har ett strategiskt läge precis intill E4:an, mitt i en av landets mest produktiva regioner. Vi heter Ahlmark Lines och är Sveriges äldsta linjerederi. Varje vecka, året om, erbjuder vi våra kunder fasta avgångstider till hamnar runt om i Europa. Det innebär en smidig väg ut i världen för den svenska basindustrin. Idag används Sveriges inre vattenvägar bara till en bråkdel. Mer sjöfart skulle innebära färre lastbilar på vägarna och det vore givetvis bättre för miljön. Delar du våra tankar? PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

12 Kostnadsfri svettbehandling Svettmottagningen Hidroskliniken erbjuder patienter med extrem svettning, hyperhidros, hjälp. Vi utreder och behandlar handsvett, fotsvett, svettning i armhålor, ansikte, huvud, ljumskar och på många andra delar av kroppen. Om svettningarna knappt kan tolereras och ofta begränsar dagliga aktiviteter kan du via EU-regler få kostnadsfri hyperhidrosbehandling vid våra kliniker i Köpenhamn och Oslo. Du kan även få viss reseersättning. Båda klinikerna har svensktalande läkare. Läs mer på eller kontakta oss via e-post eller telefon om du vill veta mer. Telefon

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

INTERNATIONELLA AFFÄRER

INTERNATIONELLA AFFÄRER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) Nr.3 INTERNATIONELLA AFFÄRER

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET!

STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 7 SEPTEMBER 2013 I SAMMARBETE MED: STARTA EGET VÅGA TA STEGET TILL EGET! Missa inte Det blir allt vanligare med kulturellt entreprenörpskap

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik annons Intelligent Logistik 19 14 www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2008 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Lastbilstransporterna har

Läs mer

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket

logistik Kinas väg till ekonomisk supermakt magasinet Vinjett grå Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket logistik NR 2 JUNI 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Logistikpriset till egen tåglösning Har vi drivit leantänket för långt? Så tycker partierna i transportfrågor

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! INFRASTRUKTUR.SE Nr 8 JUNI 2014 INFRASTRUKTUR FOTO: CAROLINA MARTINSON (ANDERS YGEMAN) REGERINGSKANLSIET (CATHARINA

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen logistik NR 2 JUNI 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen Dyrt för

Läs mer

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2014

Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2014 Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2014 Mutor i bemanningsbranschen Arbetsmiljöinvesteringar ger trefaldigt igen E-handelsvikingarna erövrar Europa Richard Wilding om den

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010 I n t e l l i g e n t L o g i s t i k Nummer 1 2008 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS www.intelligentlogistik.se Nummer 3 2010 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Här

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik a n n o n s Intelligent Logistik Nummer 1 2008 www.intelligentlogistik.se Nummer 5 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Ökade utsläpp från

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 6 SEPTEMBER 2013 I SAMARBETE MED: RISK MANAGEMENT 4 FRÅGOR OM KONTRAKTUELLA RISKER Innehåll SCA UTMANAR Vilka krav ställer en global

Läs mer

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 DECEMBER 2013 TRAFIKMILJÖ Missa inte KÖP RÄTT VINTERDÄCK Torkel Hallander leder dig rätt & SÄKERHET TEST! VILKEN ALKOMÄTARE ÄR SÄKRAST?

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död

magasinet Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress Sidan 14-19 Katastroflogistik på liv och död magasinet LOGISTIK Nummer 3 september 2008 Globala och lokala transport- och logistiklösningar På turné med Götheborg Sidan 4-5 Vem vinner Schenkers Logistikpris? Sidan 10-11 Billigare logistik med c/o-adress

Läs mer

LEDARE DEBATT OROSMOLNEN TORNAR UPP SIG: UPPSAGDA FÖRMÅNER, UTFLAGGNING OCH EN REGERING MED RINGA INTRESSE AV SJÖFARTSFRÅGOR

LEDARE DEBATT OROSMOLNEN TORNAR UPP SIG: UPPSAGDA FÖRMÅNER, UTFLAGGNING OCH EN REGERING MED RINGA INTRESSE AV SJÖFARTSFRÅGOR 7 nr 2009 årgång 102 LEDARE OROSMOLNEN TORNAR UPP SIG: UPPSAGDA FÖRMÅNER, UTFLAGGNING OCH EN REGERING MED RINGA INTRESSE AV SJÖFARTSFRÅGOR DEBATT SKA BYPOLITIK FÅ STOPPA HORSSTENSLEDEN? NAUTISK TIDSKRIFT

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Hela Sveriges flygbolag.

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Hela Sveriges flygbolag. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 36 MARS 2014 Tips! AFFÄRSRESOR PÅ KONFERENS GENOM SVERIGE Missa inte MAXA DINA FÖRMÅNER Bli medlem i hotellets lojalitetsprogram ÖKA

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08

OMVÄRLDSBESKRIVNING UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 2012-08-08 601 78 Norrköping Tel: 0771-63 00 00 Fax: 011-19 10 55 UNDERLAG TILL TREÅRSPLAN 2014-2016 OCH BUDGET 2013 Datum: 2012-08-08 601 78 Norrköping

Läs mer

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 2 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Ny färja till Härön ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT Vd har ordet I slutet av april

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer