SPECIALNUMMER! ALLT OM KONFERENSEN VIND 2010 DEN 15 17/9 22 SIDOR BARA OM VINDKRAFT PROGRAM UTSTÄLLARE HALLPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPECIALNUMMER! ALLT OM KONFERENSEN VIND 2010 DEN 15 17/9 22 SIDOR BARA OM VINDKRAFT PROGRAM UTSTÄLLARE HALLPLAN"

Transkript

1 3/ SIDOR BARA OM VINDKRAFT SVENSK VINDENERGIS VD KRÄVER BESKED AV POLITIKERNA DEBATT OM HAVSBASERAD VINDKRAFT ORGANISERAT MOTSTÅND MOT VINDKRAFT TRANSPORT AV VINDKRAFTVERK PRÖVAS RÄTTSLIGT SPECIALNUMMER! ALLT OM KONFERENSEN VIND 2010 DEN 15 17/9 PROGRAM UTSTÄLLARE HALLPLAN

2 3/2010 INNEHÅLL LEDARE 38 NYHETER 39 TRANSPORT AV VINDKRAFTVERK PRÖVAS RÄTTSLIGT Vägverket har stoppat vägtransport av 40 vindkraftverk men Vattenfall har överklagat till länsstyrelsenivå. 41 ORGANISERAT MOTSTÅND MOT VINDKRAFT Läs vår intervju med Bertil Persson vid Föreningen Svenskt Landskapsskydd, det organiserade motståndet mot vindkraft i Sverige FÖRSVARETS UTSPEL VÄCKER FÖRVÅNING Många ifrågasätter nu Försvarsmaktens beslut att bannlysa vindkraftverk inom en radie av 40 kilometer från militära flygplatser. 46 VI VILL SE POLITISK HANDLINGS- KRAFT Svensk Vindenergis nya vd Annika Helker Lundström vill ha snara politiska insatser för att förbättra vindkraftens villkor, helst redan före valet LÄS OM VIND2010 Vindkraftens stora årliga event VIND2010 bjuder på två fullmatade seminariedagar med många kända namn. En rad viktiga utställare deltar också DEBATT: SPRITT ÄGANDE Ett spritt ägande är nyckeln till acceptans för vindkraften hos allmänheten, menar Johan Ihrfelt och Linda Magnusson på O2. 55 DEBATT: HAVSBASERAD VINDKRAFT Det krävs ett separat stödsystem för havsbaserad vindkraft, understryker Lars Andersson på wpd. 56 ANNONSINFORMATION 58 Omslag: Havsbaserade vindkraftverk i Tyskland. Foto: Matthias Ibeler. SIKTET KAN STÄLLAS HÖGRE En tiodubbling av vindkraften på tio år. Vindkraften ska äntligen ta steget från att vara en energikälla med framtidspotential, till att bli en central del av ett nytt, grönare energisystem. Det är en spännande resa vi har framför oss, och som nytillträdd vd för Svensk Vindenergi känns det som ett stort privilegium att få vara med på denna resa. Svensk Vindenergi har bedömt att den höjda ambitionsnivån i elcertifikatssystemet kan ge omkring TWh vindkraft år Det är mycket, men potentialen är större än så. Med Sveriges goda vindförhållanden och vindkraftens viktiga roll i omställningen till ett klimatsmartare samhälle, kan siktet ställas högre. Men den kraftiga expansionen av vindkraft kommer inte att ske av sig själv. Långsiktiga gemensamma spelregler som bidrar till att bibehålla den ekonomiska konkurrenskraften för vindkraften och tydliga spelregler för dem som vill investera är grundläggande förutsättningar, men det krävs mer. Allra viktigast är kanske effektiva tillståndsprocesser, även för näten, som underlättar snarare än bromsar utbyggnaden. Om vindkraften ska kunna byggas ut där den är mest lönsam, måste också de bästa vindlägena kunna utnyttjas. Trots att svenska folket enligt många undersökningar vill att Sverige ska satsa mer på vindkraft blir det ofta motstånd när vindkraften kommer till den egna kommunen. Här har vindkraftsbranschen en viktig uppgift framför sig. Genom en bra dialog med lokalsamhällena och väl genomförda förankringsprocesser kan vi öka det lokala engagemanget och acceptansen för vindkraft. När vi gör rätt tjänar såväl Sverige som enskilda kommuner och privatpersoner på att bygga ut vindkraften. Det finns också en rad tekniska frågor som måste lösas för att vi skall kunna ha en fortsatt kraftfull utbyggnad. Nyckeln är ett utbyggt elnät, både inom landet och till andra länder, för att ta hand om den framtida elproduktionen. Dessutom måste transporter av vindkraftskomponenter kunna genomföras med rimlig ekonomi. Vindkraftverken måste kunna samexistera med radaranläggningar och vi behöver nya tekniska lösningar för att minska störningar från hinderbelysning. Som sagt, vi har en spännande resa framför oss, men också mycket hårt arbete om vindkraftens potential ska kunna realiseras fullt ut. Och det är ett viktigt arbete. Om vi lyckas kan vindkraftsindustrin skapa sysselsättning till fler än personer, många i glesbygden, samtidigt som vi kan bidra till att klara både Sveriges och Europas klimatmål. Jag ser fram emot utmaningen där Svensk Vindenergi blir en viktig del i ett framgångsrikt arbete och där vi gemensamt bygger bilden av vindkraften som en del av en hållbar svensk landskapsbild. Annika Helker Lundström vd Svensk Vindenergi Vind utges av Svensk Vindenergi i samarbete med ERA och Svensk Energi som en oberoende branschtidskrift. För åsikter som framförs i signerade artiklar svarar författaren. För ledarsidan svarar Svensk Vindenergi. För icke beställt material ansvaras ej. Allt material lagras elektroniskt. REDAKTION Peter Jansson, redaktionschef, Moncia Bracco, Svensk Vindenergi, Irene Vinqvist, Svensk Energi, Kalle Karlsson, Svensk Energi, Kalle Lindholm, Svensk Energi, Torsten Blomquist, frilans. POSTGIRO BANKGIRO INTERNET TELEFON VÄXEL TELEFAX , POSTADRESS Vind, Stock holm BESÖKSADRESS Olof Palmes Gata 31, 6 tr ANSVARIG UTGIVARE Kalle Karlsson TRYCK Trydells Tryckeri, Laholm 2010 Vind i ERA är miljömärkt enligt Svanen ISSN TS-KONTROLLERAD FACKPRESSUPPLAGA ex (2008). VIND I ERA är medlem i Sveriges Tidskrifter LAYOUT Provins AB MILJÖMÄRKT

3 Är U län ett vindkraftens U-län, landshövdingen? Västmanland (U län enligt de tidigare länsbokstäverna) är det län som fått minst bidrag till vindkraftsplanering, enligt Boverket. Landshövding Ingemar Skogö anser att förklaringen är enkel: Här blåser det inte så mycket, det är förklaringen. Ingemar Skogö försäkrar att beredskapen är stor både bland de västmanländska kommunerna och inom länsstyrelsen för att stötta och hantera vindkraftsutbyggnaden. Men avsaknaden av goda vindlägen är en bromsande faktor. Ingemar Skogö igen: Vi är således inget U-län inom vindkraften. Kommunerna jobbar med vindkraften i sina översiktsplaner och flera kommuner har ansökt om bidrag från Boverket. Energimyndigheten har inte pekat ut en enda plats i Västmanland som riksintresse för vindkraften. Detta faktum och avsaknaden av goda vindlägen kan vi som länsstyrelse inte påverka. Men räkna med oss inför framtiden. Vi är självklart intresserade av att stötta möjligheterna till förnybar inhemsk elproduktion via vindkraften. Vår beredskap är god, hälsar Ingemar Skogö på semestertelefonen från Salzburg. Han påpekar också att intresse måste finnas både bland projekterare och Ingemar Skogö. Foto: Kerstin Alvinge. kommunerna. Så har inte alltid varit fallet hittills. Vindkraftbolaget O2 redovisade i somras vart de pengar gått som Boverket sedan år 2007 har fördelat till främst kommuner och länsstyrelser för deras arbete med vindkraftsplanering. Mest pengar har beviljats till aktörer i Västra Götaland (16,6 miljoner kronor) och minst till Västmanland ( kronor). Det finns dock ytterligare 30 miljoner kronor kvar att fördela. Regeringen har förlängt stödet för vindkraftsplanering. Fram till årsskiftet kan Sveriges kommuner ansöka om ytterligare totalt drygt 30 miljoner kronor i bidrag för sitt arbete med att planera för vindkraftsutbyggnaden. Det är idag 198 kommuner och 13 länsstyrelser som arbetar med planeringsinsatser för vindkraft med hjälp av stödet, enligt Boverket. Kalle Karlsson MYT: Vindkraften ger inga jobb i Sverige Det är en ren myt att vindkraften inte ger några jobb i Sverige. I landet arbetar idag drygt personer med vindkraft, varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning. De största arbetsgivarna är ABB, SKF, Windcast, Quest och EWP. Dessa arbetar bland annat med tillverkning av lager, växellådor, generatorer, transformatorer, torn, styrningar och gjutgods. Rapporten Jobb i Medvind pekar på att ytterligare arbetstillfällen skulle kunna skapas i Sverige vid en utbyggnad av vindkraften till 25 TWh år Av logistiska och ekonomiska skäl försöker man så långt det går att anlita lokal arbetskraft. I Tyskland sysselsätter vindkraftsindustrin idag cirka personer och i Danmark sysselsätts cirka personer. Källor: Svensk Vindenergi Jobb i Medvind, European Wind Energy Association Wind at work, Möte om vindkraftsforskning Vad säger forskarna om vindkraftens miljöpåverkan? Vilka är de tekniska nyheterna? Hur kommer vindkraftstekniken att utvecklas? Passa på att under konferensen Vindkraftforskning i fokus 2010 den november på Chalmers i Göteborg ta del av det senaste inom vindkraftsforskningen och träffa forskarna. Konferensen anordnas av de två forskningsprogrammen Vindforsk och Vindval samt det nystartade Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum med hemvist på Chalmers. Konferensen vänder sig till dem som är forskare, handläggare inom tillståndsprocessen, projektör, konsult, eller arbetar på kraftbolag och i tillverkningsindustrin. Mer info: Vindkraftsstopp dyrbart Försvarsmaktens temporära stopp för vindkraftverk inom 40 kilmeter från militära flygplatser är redan nu kostsamt för vindkraftbranschen, enligt en sammanställning från Svensk Vindenergi. Om Försvarsmakten beslutar i enlighet med temporära stoppet så berörs nya vindkraftverk på sammantaget MW. Den totala framtida investeringen för dessa verk beräknas till 45 miljarder kronor. Saabs optimism att lösa problemet och vår dialog med Försvarsmakten gör dock att vi har stora förhoppningar om att frågan kring 40 kilometersradien inom kort ska vara löst, menar Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström. Se även artikel sida 46. Ny vindkraftsamordnare för region norr Regeringen har beslutat om förordnande av Stefan Lundmark som ny vindkraftsamordnare för region norr. Stefan Lundmark efterträder Ewa Hedkvist Petersen som avslutade sitt uppdrag den 1 mars 2010 (Se intervju i Vind nr 2/2010). Stefan Lundmark är projektledare för Vindkraftcentrum i Barentsregionen sedan Tidigare har han bland varit EU-samordnare vid näringslivskontoret Piteå Kommun. Lundmark har ett brett nätverk i relevanta delar av det lokala och regionala näringslivet, samhälle och universitet samt kunskap om EU:s organisation och funktion. VIND 3/

4 Transporterna av vindkraftverk bryter snabbt ned vägarna, anser Trafikverkets Thomas Holmstrand. TRANSPORT AV VINDKRAFTVERK PRÖVAS RÄTTSLIGT TEXT: GUNILLA MOSÉN I slutet av mars stoppade dåvarande Vägverket vägtransporterna av 40 danska vindkraftverk från färjor i Varberg och Göteborg till Vattenfalls nya vindpark Stor-Rotliden i Västerbotten. Vägverket krävde i första hand fartygstransporter. Transporterna av de danska vindkraftverken fick snabbt läggas om till fartyg till hamnen i Holmsund nära Umeå och vägtransporter därifrån till Stor-Rotliden. Vattenfall Vindkraft AB har överklagat besluten, som innebär ökade transportkostnader med många miljoner kronor. Vägverket, som 1 april i år övergick i nya Trafikverket, har tidigare varit generösa med dispenser för vägtransporter av de breda, långa och tunga komponenterna till vindkraftverk. Men samma dag som Vägverket blev Trafikverket publicerade den nya myndigheten handboken Transporter till vindkraftsparker på sin hemsida, bland annat med det uttryckliga kravet att vindkraftverk i första hand ska transporteras sjövägen till närmaste lämpliga hamn. Avslagen innebär personalkrävande omlastningar med kraftigt ökade transportkostnader, och Vattenfall Vindkraft AB har överklagat Trafikverkets beslut till länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland. Thomas Holmstrand, expert på transportdispenser på Trafikverket, säger att kraven på att vindkraftverk ska gå via närmaste lämpliga hamn funnits länge i praxis. Vi har inte varit så tuffa i våra krav på närmaste hamn. Men nu ökar transporterna väldigt mycket. Bryter ner vägarna Enligt den nya handboken för transporter till vindkraftsparker räknar Trafikverket med nya vindkraftverk på land och det betyder 5 till 15 trafikkolonner per dag fram till år 2020, inklusive transporterna av mobilkranar och annan utrustning till byggplatserna. Det bryter snabbt ner vägarna. Och det finns dessutom miljökrav att ta hänsyn till, konstaterar han. I Piteå ska vindsnurror byggas i området Markbygden. Där kommer vi inte att ge några vägtrafikdispenser utan allt ska gå via hamnen i Piteå. Vindkraftverken i Piteå tillverkas av det tyska företaget Enercon, som bygger sina torn i betong. Enligt obekräftade uppgifter har Enercon planer på att starta tillverkning av torndelarna i Piteå och eventuellt också en sammansättningsfabrik för maskindelarna. Vattenfall Vindkraft AB lämnade i början av sommaren yttranden över Trafikverkets avslag på dispenssansökningarna om vägtransporter till vindparken Stor-Rotliden. Formuleringarna är skarpa. Vattenkraft Vindkrafts jurist Agneta Wieslander frågar sig i yttrandet bland annat varför transporterna av vindkraftverk inte bedöms som andra dispenstransporter. Hon framhåller också att om vägtransporter till vindkraftsparker i Norrland inte får dispenser fördyras projekten så mycket att de inte blir tillräckligt lönsamma och därmed inte blir byggda. Vägledande Förhandlingarna om de överklagade avslagen på vägtrafikdispenser för transporter av vindkraftverk till Stor-Rotliden i Hallands och Västra Götalands länsstyrelser kommer sannolikt att inledas tidigast i oktober. Utfallet kommer att få vägledande tyngd och ha en avgörande betydelse för framtiden i många hamnar i Sverige. Transporter till vindkraftsparker -en handbok Handboken kan laddas ner från publikationswebbutik.vv.se. VIND 3/

5 Det organiserade motståndet mot vindkraften: VI VÄRNAR DE DRABBADE GRANNARNAS INTRESSEN Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) är det organiserade motståndet mot vindkraftsutbyggnad i Sverige. I allt fler aktuella vindkraftsprojekt är det FSL-anslutna föreningar som ifrågasätter och agerar. Bertil Persson, sekreterare i föreningen sedan år 2006, säger: Varje nytt vindkraftsprojekt medför drabbade grannar. Det är deras intressen vi värnar. Bygg vindkraft där ingen störs till havs! text: KaLLe KarLsson foto: irene VinKVist Bertil Persson, docent i byggnadsmaterial i Lund, är idag pensionär. Men har bland annat arbetat i 20-talet år som konstruktionschef i Skanska. Han har byggt vattenkraft i Peru, ansvarat för stagningen av Barsebäck 1 och var ansvarig konstruktör bakom Europas största bågtak av betong åtta fotbollsplaner stort vid cementfabriken i Slite, Gotland. Men engagemanget mot vindkraft på land började efter en joggingtur hemma i skånska Bara år 1998: Plötsligt fanns det pinnar bara 275 meter ifrån kyrkan i Bara. Som gammal pinnpojke blev jag nyfiken. Det var förberedelse för bygge av ett vindkraftverk. Det berörde mig djupt. Jag lyckades mobilisera hela byn för att bevara Bara kyrka. Och vi lyckades. Det var då jag kom i kontakt med FSL, som lärde mig mycket om vindkraft. Där väcktes mitt engagemang. Och sedermera ombads jag bli sekreterare i föreningen. Starka känslor i omlopp Motståndsrörelsen inom FSL består, enligt Bertil Persson, av 304 medlemmar. FSL har 29 anslutna föreningar. Om alla medlemmar i dessa inkluderas, handlar det om personer. Bertil Persson igen: Medlemmarna är i många fall privatpersoner som sällan har kontakt med en myndighet. De har aldrig behövt föra sin egen talan. Det handlar om förtvivlade privatpersoner som inte vill ha vindkraftverk i sin närhet. 75 procent av dem har inte ens e-post idag. Läs Mer > VIND 3/

6 fortsättning från föregående sida Gemensamt för flertalet är också att det är väldigt starka känslor i omlopp. Det räcker inte bara med tårar. Bertil Persson anser att föreningens viktigaste uppgift är att engagera grannar i närområdet, så att de är aktiva på lokala samråd. Bollen ligger ofta lokalt, menar han: Allt fler inser idag att det farligaste är passivitet. Då är det kört. Många riskerar då att ångra sig livet ut. Inte rabiata vi är konsekventa Varför detta närmast rabiata motstånd, Bertil Persson? Han svarar: Vi är inte rabiata, vi är konsekventa. Vi är inte heller emot all vindkraft. Bygg gärna vindkraft till havs. Där störs ingen. Bertil Persson svarar snabbt på frågan vad som är det egentliga problemet: Det är för många hänsynslösa prospektörer som med glassiga broschyrer fixar sina tillstånd. Och sedan säljer dessa vidare. Idag finns ingen egentlig kontroll av prospekteringsprojekt. Stämmer angivna bullernivåer? Oftast inte. Stämmer angivna värden för skuggor från det tänkta vindkraftverket? Oftast inte. Kommer verket att producera så mycket som har angivits? Här är det genomgående, menar jag, för mycket av glädjesiffror. Förändringar i Plan- och Bygglagen (PBL) är grundproblemet. Idag ligger det yttersta ansvaret för ett tillstånd på lokal nivå. De forna byggnadsinspektörerna, som i kommunerna ansvarade för detaljgranskning av alla byggplaner, försvann redan under 1990-talet, enligt Bertil Persson: Nu är det i stället betalda konsulter som ska ta ansvar för korrektheten i inlämnade handlingar. Och då ska myndigheten helt enkelt acceptera det sagda ordet. Ett bevis på detta fast på ett annat område såg vi under den gångna vintern. 160 tak rasade samman under snömassorna på grund av dålig kontroll. Det hade varit omöjligt tidigare. Absurt bygga vindkraft i skogen Bertil Persson är starkt kritisk till de planer som nu finns på stora vindkraftsparker i de svenska skogarna: Helt absurt. Vindkraft i skog är inte rekommendabelt. Generellt anser jag att vindkraftverken måste upp i höjd, för att medge de produktionssiffror som anges, så att resultatet blir helt oacceptabelt. I så fall skulle naturen vara den stora förloraren. Att industrialisera den svenska skogen med många och stora vindkraftverk skulle kunna bli ett folkhälsoproblem. De aspekterna är över huvud taget inte beaktade. Vindkraftsbranschen anklagar Föreningen Svenskt Landskapsskydd för att fara med osanna Bertil Persson anser att föreningens viktigaste uppgift är att engagera grannar i närområdet, så att de är aktiva på lokala samråd. siffror exempelvis gällande antalet verk som ska byggas i Sverige. FSL talar om vindkraftverk medan branschen hävdar att det handlar om verk. Som mest. Om detta säger Bertil Persson så här: Energimyndighetens planeringsmål anger 30 TWh vindenergi i Sverige till år Därav 1/3 till havs och resten på land. Det är enkel matematik i så fall blir det MW-verk på land och MW-verk till havs eller totalt verk på land om inga verk byggs till havs. Neutral kommission Om Bertil Persson hade energiministern i samma rum, vad skulle han rekommendera då? Gör något åt kontrollen. Tillsätt en vindkraftskommission med neutrala konsulter. Och dessutom att vi måste besinna oss inför den hotande industrialiseringen av svensk natur. Följ Danmarks exempel där byggs numera all tillkommande vindkraft till havs. Danskarna har inte byggt ett enda kraftverk på land sedan år Nuvarande stödsystem med 40 öre/kwh via elcertifikaten tror Bertil Persson är otillräckligt inför framtiden: Jag tror inte 40 öre räcker för att bygga i skogen. Snarare skulle det behövas cirka 80 öre, som i Tyskland, eller 130 öre till havs som i Storbritannien. Ingen åsikt i klimatfrågan Hur vill FSL lösa klimatproblemen, om man så aktivt vill bekämpa vindkraften? Bertil Persson: Vi har ingen ståndpunkt. Däremot bekymrar sig Bertil Persson för frågan om reglerkraft. Hur parera vindkraftens svängningar med annan basproduktion? Gas är det som diskuteras i Danmark och Tyskland: Det känns inte som någon bra klimatlösning. Svensk Vindenergi som branschförening gör ett professionellt jobb, tycker Bertil Persson: Vi har våra olika roller. Vi värnar drabbade grannar. n 44 VIND 3/2010

7 FÖRSVARETS UTSPEL OM VINDKRAFTEN VÄCKER STOR FÖRVÅNING Hur välgrundat är försvarets plötsliga krav om en 40 kilometers skyddszon mot vindkraft runt landets militära flygplatser? Ingen annanstans i Europa finns någon liknande gräns och många ifrågasätter nu rimligheten i Försvarsmaktens begäran. TEXT: LARS MAGNELL FOTO: STEFAN KALM De flesta tycks ha tagits på sängen av Försvarsmaktens beslut att låta införa en skyddszon runt landets militära flygplatser där ingen vindkraft ska tillåtas. Såväl politiker som vindkraftsföreträdare har reagerat med stor förundran inför beskedet. Om försvaret får gehör för sitt krav innebär det i praktiken att man lägger en död hand över vindkraftsutbyggnaden vid de militära flygplatserna. Det finns många ansökningar om att bygga där, det är lämpliga områden för vindkraft, säger regeringens vindkraftssamordnare Agne Hansson till Sveriges Radios Ekot. Kolonnflygning Det var i början av juni i år som det blev känt att Försvarsmakten begärt att få införa en skyddszon på 40 kilometer kring landets militära flygplatser. Anledningen angavs vara att vindkraftverk i närheten av flygplatser enligt försvaret försvårar för så kallad radarkolonnflygning, som stridsflyget tillämpar vid start och landning. Kolonnflygning används för att hålla avståndet mellan planen i ett förband när de flyger samtidigt. Problemet är att även vindkraftverk, när de är i rörelse, av radarn kan uppfattas som flygande föremål. Försvaret hänvisar också till flygsäkerheten, som man menar äventyras av vindkraftverken då de på grund av sin höjd utgör hinder för flyget. Men dessa problem borde rimligtvis inte vara nya och hur kommer det sig att inga andra länder i Europa har infört liknande skyddszoner kring sina militära flygfält? Den frågan är det många som ställer sig idag. Vi tycker att beslutet är märkligt. Sedan flera år har vi en bra dialog med Försvarsmakten men just detta har aldrig angetts som ett så stort problem. Man kan också fråga sig om det verkligen är Jas Gripens radar som är det verkliga problemet. I så fall borde man kanske se över planets radarsystem snarare än begära ett generellt förbud mot vindkraftverk, säger Gunnar Fredriksson, vice vd för Svensk Vindenergi. Skulle Försvarsmaktens beslut kvarstå innebär det, enligt Svensk Vindenergis beräkningar, att MW av den vindkraftsutbyggnad som nu projekteras hotas. Det vill säga omkring tre fjärdedelar av den vindkraft som ska byggas fram till år 2020 för att bland annat uppfylla Sveriges klimatåtagande. Det förstår nog de flesta att det kommer att ta längre tid att uppnå målen om företagen nu ska börja leta nya platser. Att det dessutom är väldigt stora pengar som går förlorade i det arbete som redan är nedlagt i projekten måste betecknas som kapitalförstöring och samhällsekonomiskt helt förkastligt. Tyvärr ser vi redan nu att små projektörer ligger nära konkursgränsen på grund av Försvarsmaktens plötsliga beslut. Ännu är dock inte sista ordet sagt, försvaret avser att tydliggöra flygvapnets behov av restriktioner avseende uppförandet av nya vindkraftverk i en pågående utredning. Besked väntas någon gång i september, tills dess är all nybyggnation av vindkraft stoppad kring de militära flygplatserna, även uppförandet av de vindkraftverk som sedan tidigare fått klartecken av försvaret. Vi hoppas naturligtvis att Försvarsmakten löser den uppkomna situationen väldigt snabbt. Redan att behöva vänta till september är för lång tid för många. Jag skulle inte bli förvånad om det kommer att riktas ekonomiska krav på Försvarsmakten. Enligt deras egen policy ska ju deras remissvar gälla i två år, nu finns det många exempel på tillstånd som dragits tillbaks under den tiden, säger Gunnar Fredriksson. FAKTA DESSA FLYGFÄLT BERÖRS Försvarsmakten har fattat ett principbeslut som berör tio militära flygfält: Ronneby i Blekinge, Hagshult i Småland, Såtenäs i västra Götaland, Karlsborg i västra Götaland, Malmen i Linköping, Uppsala, Vidsel i Norrbotten, Jokkmok i Norrbotten, Kallax utanför Luleå, och Visby på Gotland (här tillämpar dock försvaret mjukare regler eftersom Gripen-planen kan flyga rote in och ut över havet) Källa: Försvarsmakten 46 VIND 3/2010

8 Svensk Vindenergis nya vd: VI VILL SE POLITISK HANDLINGSKRAFT REDAN FÖRE VALET Annika Helker Lundström, ny vd på Svensk Vindenergi sedan den 1 maj i år, laddar sina batterier under semestern på norra Gotland och ser framför sig en intensiv arbetshöst som rivstartar: Kommunernas tysta veto, uttagsskatten på vindkraft och försvarets agerande mot vindkraften. Det är tre huvudfrågor som kräver snara insatser. Jag ser gärna att det visas politisk handlingskraft i de här frågorna redan före riksdagsvalet den 19 september. TEXT: KALLE KARLSSON FOTO: HELENA WIHLBORG Dessa frågor är, enligt Helker Lundström, exempel på den ökade osäkerhet som vindkraften har mött under senare tid. Tre dagar före valet har Svensk Vindenergi de energipolitiska talesmännen från alla riksdagspartier med på Vind 2010 den stora konferens i Göteborg som väntas samla minst besökare och ett 80-tal utställare. Annika Helker Lundström, 58 år i höst, lämnade i våras vd-posten i Återvinningsindustrierna. Erfarenheterna därifrån handlar om vikten av att sätta ribban högt för branschen och inte på den nivån som gläder den medlem som ligger lägst: Traditionellt är det lätt för branschföreningar att bli nejsägare, som hela tiden håller emot så att kraven kan innefattas av alla. Vill man mötas av förtroende och respekt i lobbyarbetet gäller det att visa på handling och bra resultat. Unik uppförandekod Ett exempel på detta, som hon gärna nämner, är en unik uppförandekod som Återvinningsindustrierna införde. Det är, menar hon, troligen den enda branschgemensamma uppförandekoden i Sverige som finns med en årlig uppföljning som görs av en oberoende tredje part som undersöker hur medlemsföretagen arbetar med koden och stöttar dem med råd: Den innefattar hur man hanterar exporten av återvunnet material. Varifrån kommer det ursprungligen? Det finns etablerade rutiner som avslöjar missar och problem. Idag sker inom den branschen en uppföljning ända bort i Asien. Kort sagt handlar det om att visa att företagen inte exporterar sina problem till tredje världen. Där har återvinningsbranschen visat politiker och myndigheter att den försöker lösa sina problem i stället för att skeppa dem vidare. Det är den typen av insatser som skapar trovärdighet i lobbyarbetet. Då finns det möjligheter att bli tagen på allvar. Det känns spännande att få vara med och vidareutveckla motsvarande pågående arbete inom Svensk Vindenergi. Annika Helker Lundström har även suttit på den andra sidan som departementstjänsteman. Före Återvinningsindustrierna arbetade hon i tio år med energi- och miljöfrågor i departementsvärlden. Hon började under Birgitta Dahls tid som energi- och miljöminister. Innan dess gjorde hon fem år som löntagarkonsult på SIF. Och dessförinnan hade hon hunnit med en period med industripolitiska utredningar på Industriverket efter en inledande karriär som revisor. 48 VIND 3/2010

9 Traditionellt är det lätt för branschföreningar att bli nejsägare, som hela tiden håller emot så att kraven kan innefattas av alla, påpekar Svensk Vindenergis nya vd. Hon är utbildad ekonom från Stockholms universitet. Hur kunde den bakgrunden leda in mot energi- och miljöområdet? Annika svarar: Trendbrottet kom egentligen under tiden på SIF. Plötsligt skulle alla organisationer med självaktning ha en miljöansvarig. Jag tyckte det lät spännande. Det handlade mycket om att arrangera utbildningar och seminarier ute på företagen. Vi hittade många bra personer och det var över huvud taget lätt att göra bra seminarier. Ansvaret för miljöfrågorna på SIF medförde två styrelseuppdrag dels i Kemikalieinspektionen, dels i Energiforskningsnämnden: Och sedan, om jag minns rätt, ringde jag departementet och frågade om ledigt jobb. Det fanns och jag fick ansvar för stöd till energieffektiviseringsarbetet. Hon vågade steget till Återvinningsindustrierna för tolv år sedan egentligen av pur nyfikenhet: Det som triggade mig att ta steget var en nyfikenhet på hur det vi i departementet arbetade fram sedermera fungerade i praktiken ute på företagen. Jobbet innebar att börja allt från absoluta noll. Det fanns inte ens en bolagsbildning i botten. Idag säger Annika Helker Lundström att bland viktiga lärdomar handlar det om att få en känsla för vad medlemsföretagen egentligen tycker är viktigt: Och det är där jag tycker att utmaningen finns som handlar om att sätta ribban på rätt höjd. Visa affärsmässighet Redan före semesteruppehållet arbetade hon och medarbetarna på Svensk Vindenergi med frågor som vad Svensk Vindenergi vill och hur arbetet ska organiseras och bedrivas. Det arbetet slutförs under förhösten. Sedan är det bara att kavla upp ärmarna och jobba! Vid sidan om jobbet, vem är den privata Annika? Hon svarar: Natur- och friluftsintresserad. Gillar husrenoveringsprojekt och att jobba i trädgården. Håller på att anlägga en medelhavsträdgård. Stoltheten där är två granatäppelträd som överlevt tre vintrar. Gift med Anders och vi har två utflugna barn, Johan, 28 år, och Maria, 26. Och sedan har vi en hund, Ronja, som ser till att vi inte bara sitter fastnitade framför datorn under semestern. Svensk Vindenergi går onekligen in i en spännande fas med Annika Helker Lundström vid rodret. Bland viktiga budskap i övrigt vill hon särskilt trycka på vikten av att visa affärsmässigheten i vindkraften. Vindkraften är ekonomiskt konkurrenskraftig och skapar nya gröna jobb! VIND 3/

10 PROGRAM Dag 1, 15 september För klimatet och goda affärer Annika Helker Lundström, vd, Svensk Vindenergi Vindkraftens betydelse för klimatmålen Tomas Kåberger, gd, Energimyndigheten Registrering och kaffe i utställningshallen På väg mot 2020 Moderator: Erik Blix, journalist Lunch i utställningshallen Valbara sessioner Sveriges energi i framtiden, före och efter 2020 Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef, E.ON Nordic Öystein Löseth, vd och koncernchef, Vattenfall AB Session 1A: Sanningar om vindkraft Moderator: Tomas Kåberger, gd, Energimyndigheten Därför reagerar vi på grön förändring Marianne Henningsson, miljöpsykolog, Linnéuniversitetet Kalmar Olika perspektiv på verkligheten förespråkare och kritiker underbygger sina ståndpunkter Bror Lindahl, fritidspolitiker, Folkpartiet Gotland Gunnar Fredriksson, vvd, Svensk Vindenergi Lennart Värmby, Näringsdepartementets vindkraftsamordnare Sydväst Mathias Gustavsson, Bra Miljöval, Svenska Naturskyddsföreningen Session 1B: Elnäten är nyckeln Moderator: Anders Richert, enhetschef elnät, Svensk Energi HVDC Light teknik för överföring av elkraft från havsbaserade vindkraftsparker Jan Johansson, HVDC marketing, ABB Hur kan vi säkerställa god elkvalitet vid vindkraftsparkens anslutningspunkt? Christian Payerl, försäljningschef, ABB Internationella erfarenheter av vindkraft i elsystemet Lennart Söder, professor, KTH IEC standarder för nätsimulering Åke Larsson, Ph.D, VPC Kaffe i utställningshallen Valbara sessioner Session 2A: Aktuell forskning för smartare affärer Moderator: Ola Carlson, docent, Chalmers Inledning och presentation av Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum Ola Carlson, docent, Chalmers Nytt från Vindforsk teknik och marknadsfrågor Anders Björck, programdirektör, Vindforsk RCAM, Quantitative Methods for Cost-Efficient Maintenance Katharina Fischer, Ph.D, Chalmers Prognosfelens kostnad och storlek Fredrik Carlsson, Tekn.Dr, Vattenfall R&D Meteorologi, mätningar och modellering Jenny Lundén, Ph.D, Anna Larsson, miljöingenjör, VPC Efter sessionen är alla posters med ytterligare forsknings information bemannade i utställningshallen. Session 2B: Vindkraftens betydelse för svensk tillverkningsindustri Moderator: Åsa Westrin, näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindkraft Hur skapar vi det svenska underleverantörsklustret? Henrik Aleryd, projektledare, Power Väst Teknik och ekonomi för högre torn Staffan Engström, teknikkonsult, Ägir Så beställer man ett svenskt vindkraftverk Per Carlsson, ordförande, SVEF Paneldiskussion Storsatsningar på vindkraft i Sverige Hur mycket gör vi idag? Vad kan vi förvänta oss framöver? Drink och tilltugg i utställningshallen Från Middag, Kajskjul 8 Vi reserverar oss för ändringar. 50 VIND 3/2010

11 PROGRAM Dag 2, 16 september Registrering och kaffe i utställningshallen Session 3A: Tillstånd för framgång Moderator: Agneta Wieslander, jurist, Vattenfall Vindkraft Tillståndsprocessen för nät nödvändiga reformer för att klara vindkraftsutbyggnaden Ylva Johansson, miljöjurist, WSP Senaste nytt om det kommunala vetot Eric Birksten, samhällskontakter, Svensk Vindenergi Så påverkas fastighetspriser omkring vindkraftsparker Presentation av färsk rapport Tryggve Sigurdson, sektionschef infraplan/vindkraft, ÅF Session 3B: Vindkraft en god affär Moderator: Anna Jivén, strategi och kommunikation, Nordisk Vindkraft Därför investerar vi i vindkraft Jens Thomassen, director renewable energy, HgCapital Riskstyrning för lönsamhet Thomas Nilsson, senior originator, EGL Nordic Experiences from the Danish Wind Power Market Dirk Kaiser, Key Account Manager Wind Power, Nordjysk Elhandel Så kan en gemensam elcertifikatsmarknad med Norge utformas Presentation av ny rapport från Energimyndigheten Roger Östberg, analytiker, Energimyndigheten Kaffe i utställningshallen Valbara sessioner Session 4A: Så säkras vindkraftens kompetensförsörjning Moderator: Daniel Perfect, näringslivschef Strömsunds kommun, Nätverket för vindbruk Saknas det kompetens för de jobb som måste till för att klara vindkraftsutbyggnaden? Stefan Karlsson, global segment manager, SKF Översikt dessa utbildningar finns i dagsläget Liselotte Aldén, Noden för utbildnings- och kompetensfrågor inom Nätverket för Vindbruk Behovet av yrkesutbildningar inom vindkraftsbranschen Linda Wiklund, omvärldsanalytiker, Myndigheten för yrkeshögskolan Paneldiskussion med ovanstående samt Mårten Nilson, Ecopower Academy och Åke Larsson, Ph.D, VPC och lärare, Högskolan Väst Session 4B: Hur ser vindkraftverken ut 2015 Moderator: Staffan Engström, teknikkonsult, Ägir Tillverkarna på löpande band; detta är den senaste tekniken Alla turbintillverkare ges möjlighet att presentera sina mest aktuella planer. Vad är det senaste för respektive leverantör? Vilka trender ser vi inför de närmaste åren? Tillförlitligare, tåligare, större; hur mycket effektivare kommer vindkraftverken att vara? Hans Bernhof från Uppsala universitet berättar om den senaste vertikalaxlade tekniken Lunch i utställningshallen Session 5: Vindkraften i den politiska hetluften debatt mellan partiernas energitalespersoner tre dagar före valet Moderator: Erik Blix, journalist Mitt under brinnande valrörelse hamnar frågorna om ambitionsnivåer och ramverk för förnybara satsningar i händelsernas centrum. Anna Kinberg Batra (M), Carl B Hamilton (FP), Claes Västerteg (C), Mikael Oscarsson (KD), Kent Persson (V), Per Bolund (MP), Tomas Eneroth (S) Mingel i utställningshallen Mottagning på Börsen PROGRAM Dag 3, 17 september, studiebesök Studiebesök, välj mellan fyra olika parallella alternativ, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen Chalmers Gårdsten Vindkraftverk SKF Volvo Lastvagnar Hybridbilar och det senaste inom batteriteknik. Chalmers är mer än ett högfäste för svensk vindkraftsforskning. Vi reserverar oss för ändringar. Sveriges första stora vindkraftverk i storstadsmiljö Kenersys och Göteborg Energi guidar dig genom processen från start till slut. Har du tur (och modet!) kanske du även får klättra upp i vindkraftverket Lunch Film och rundvandring i fabriken avslöjar även SKF:s strategier för knowledge engineering och hållbar utveckling Upprepning av studiebesök Hur halverar man sin energiförbrukning? Se hur lastbilarna monteras och hör Volvo Lastvagnars miljöchef presentera företagets ambitiösa miljöarbete fabriken i Tuve är redan klimatneutral till 90 procent. VIND 3/

12 ENTRÉ Seminarium 1 Plan 2 Port D2 Posterutställning E01:15 Storebro Energy Systems/ E01:37 Elrond Komponent/ Industrikomponenter Enercon 3x4 E01:13 6x4 Ramböll E01:11 Rad Torque System E01:31 E01:09 Triventus 3x5 E01:07 Advise E01:03 Swerea E01:05 AQ System 6x8 E01:25 6x4 Vattenfall Vindkraft Suzlon E01:32 7x4 E01:30 Svensk Vindenergi 4x4 3x4 E01:22 Bygging-Uddeman 7x3 E01:12 3x4 Cowi E02:42 Alstom Nordisk Vindkraft E02:29 Damalini E02:19 StormGeo 4x2 E02:11 Willis 4x2 E02:45 Rabbalshede E02:40 E03:31 Stena Renewable 4x2 EGL E02:32 4x2 Sverige AB Miljödepartementet/ 4x4 Näringsdepartementet E02:22 8x7 E02:12 4x4 E02:54 WPD 6x3 Eolus o2 E03:11 4x4 Grontmij E03:42 VestKran 4x3 E03:32 Vattenfall Power Consultant 5x4 E03:22 5x7 E03:12 5x4 Vestas ABB E04:31 Hytorc E04:21 E04:11 4x4 E04:41 Handelsbanken Telecontracting Scandinavia AB 5x4 5.0 Nexans 7.0 D01:31 D01:33 SIC Moventas 3x2 3x2 D01:32 VKS Vindkraft 6x3 D01:22 5x7 D01:12 4x4 Nordex WSP D02:21 5x7 D01:35 SKF 3x2 D01:36 Meventus Statkraft D02:13 D02:19 WindSim AS ESAB 3x2 3x2 D02:11 D02:15 Nordea Havgul 3x2 3x2 D02:32 6x5 Gamesa D02:22 4x7 Holtab D02:12 GothiaVind 4x4 D02:37 Svensk D02:39 Danske Bank Vindkraftförening Combitech D02:43 3x2 3x2 3x2 D02:50 Wallenstam 12x3 D03:21 Siemens 3x7 D03:11 Nordic Crane Wind 3x4 D03:30 Fortum/ Energo Retea D03:22 5x4 Göteborg Energi D03:12 Energimyndigheten 5x4 D02:49 Tyréns 3x2 D 3 Port E 3x5 E01:01 Naturvårdsverket / Vindval E01:17 Semcon E01:23 Montel/ SMHI E01:47 MMT E01:19 OCAS E01:43 Ebin Fråga Föreläsaren E00:01 SWECO E01:02 SSE Ericsson Renewables 3x6 E00:03 Taiga E02:01 4x6 E00:10 Certex E02:02 KL Industri AB 4x6 E00:11 Cramo E03:01 4x6 E.ON E03:02 E00:13 Schneider Electric 4x3 Fuhrländer 4x6 E04:02 Winwind Ltd 3x6 D00:01 SEBAB D00:03 Cresto D00:05 Eaton Holec D00:07 REPower D00:09 Kenersys 6x3 D00:15 ÅF 6x3 UTSTÄLLARE ABB E03:12 E.ON Vind E03:01 Gamesa D02:32 Kjeller Vindteknikk E04:33 Advise E01:07 Alstom E02:42 AQ System E01:05 Bygging-Uddemann E01:22 Certex E00:10 Combitech D02:39 Conventus D04:35 Cowi E01:12 Cramo E00:11 Cresto D00:03 Damalini E02:29 Danske Bank D02:43 Eaton Holec D00:05 Ebin E01:43 EGL Sverige E03:31 Elrond Komponent E01:15 Enercon E01:37 Energimyndigheten D03:12 Energo Retea D03:30 Eolus E02:12 Ericsson E02:01 ESAB D02:19 Fortum D03:30 Fuhrländer E03:02 GE E04:21 Gothia Vind D02:12 Grontmij E03:11 Göteborg Energi D03:22 Handelsbanken E04:41 HAVGUL Clean Energy D02:15 Holtab D02:22 Hytorc E04:21 Hyundai Heavy Industries D04:14 Industrikomponenter E01:15 KL Industri E02:02 Meventus D01:36 Miljö- och Näringsdepartementet E02:32 MMT E01:47 Montel E01:23 Moventas D01:33 Naturvårdsverket E01:01 NEAS D04:31 Nexans E04:11 nkt cables D04:39 Nordea D02:11 Dynawind D04:37 Förenad Kraft D04:12 Kene rsys D00:09 Nordex D01:22 52 VIND 3/2010

13 Service Center FULLPACKAD UTSTÄLLNING Förutom alla utställande företag hittar du även i utställningshallen den traditionellt uppskattade postersessionen, ett nytt koncept med Fråga Föreläsaren, och drink samt tilltugg efter varje dags avslut. Vill du också synas där? Kontakta Tomas Hallberg, telefon D04:22 Svensk Energi NEAS D04:31 3x1 D04:21 Kjeller Conventus Dynawind Vindteknikk Media D04:37 D04:33 3x1 House D04:35 3x1 2x1 GE RÄCKE SOCIALA AKTIVITETER Årets konferensmiddag tar plats på välkända Kajskjul 8, vid Göteborgs hamn. Konferencier för kvällen är Janne Bylund. För dig som stannar till studiebesöket sista dagen arrangeras även en mottagning på Göteborgs Rådhus kvällen 16 september. 5x7 5x7 Förenad Kraft D04:10 D04:12 D04:18 Toragon Hyundai Heavy Industries 3x2 3x2 6x2 Ej lämpligt för montrar. Snedvägg + barndpost på 1,5m höjd SÅ ANMÄLER DU DIG För garanterade platser till studiebesöken och rum på det gemensamma konferenshotellet Gothia Towers rekommenderar vi att du anmäler dig snarast. Registrering görs via Varmt välkommen! Anmäl dig nu! Nordic Crane Wind D03:11 Nordisk Vindkraft E01:32 O2 E02:22 OCAS E01:19 Rabbalshede E02:45 RAD Torque System E01:11 Ramböll E01:13 Repower D00:07 Schneider Electric E00:13 SEBAB D00:01 Semcon E01:17 Siemens E03:21 SKF D01:35 SMHI E01:23 SSE Renewables E01:02 Statkraft D02:21 Stena renewable E02:40 Stenger & Ibsen Construction D01:31 Storebro Energy Systems E01:15 Storm Geo E02:19 Suzlon E01:25 SWECO AB E00:01 Svensk Energi D04:22 Svensk Vindenergi E01:30 Svensk Vindkraftförening D02:37 Swerea E01:03 Taiga E00:03 Telecontracting Scandinavia E04:31 Toragon D04:10 Triventus E01:09 Tyréns D02:49 Wallenstam NaturEnergi D02:50 Vattenfall E01:31 Vattenfall Power Consultant E03:32 Vest Kran E03:42 Vestas E03:22 Willis E02:11 WindSim D02:13 WinWind E04:02 VKS Vindkraft D01:32 wpd E02:54 WSP D01:12 ÅF D00:15 Vi reserverar oss för ändringar. Se aktuell utställarförteckning och läs mer om alla utställarföretag på VIND 3/

14 Debatt: SPRITT ÄGANDE BLIR NYCKELN TILL ACCEPTANS u Vi som medverkar i Vind 2010 är alla delaktiga i en stor samhällsförändring. Det viktigaste vi åstadkommer är en omställning mot förnybar energi. Samtidigt är det en historisk chans att låta fler än storbolagen få möjlighet att ta del av vinsterna av elproduktionen. Bygdepengen spelar en viktig roll, men de stora pengarna för landsbygden finns i eget ägande. O2 har sedan starten 1991 tillämpat så kallad bygdepeng, något som fungerat väldigt bra. Systemet skapar en direkt relation mellan projektören och de berörda lokala intressenterna. Tillsammans görs en resa från vindmätning, miljötillstånd och byggnation, en process på flera år. När vindkraftverken är i drift utgår en överenskommen summa som kan användas direkt för bygdens lokala intressen. Foto: Härjedalsbild/Jocke Lagercrantz. En procent För en kommuns hela ekonomi kan beloppet te sig litet, medan det för en sockenförening kan göra stor skillnad. På senare tid har vissa röster höjts för att förmå vindkraftsbranschen att centralt fastställa en nivå på runt en procent av vindkraftens intäkter som ska tillfalla kommunen. En sådan lösning kan bli problematisk eftersom den riskerar att utkomsten från vindkraften inte alls tillfaller de närmaste intressenterna som berörs av vindkraften och direktkontakten mellan projektör och lokalbefolkningen går förlorad. Att det finns en djupare, historiskt betingad, vaksamhet hos de närboende runt om i Sverige, är kanske inte så konstigt med tanke på hur vinsterna under industrialiseringen och vattenkraftsutbyggnaden under förra och förrförra seklet fördelades. En struktur som i mångt och mycket hänger kvar än idag. Detta behöver inte hända igen. För trots att vindkraftsutbyggnaden som helhet är kapitalkrävande så är Det är i ett spritt ägande vi kan bygga upp en ny struktur för ägandet av elproduktionen och skapa verklig acceptans för vindkraften. sektorn öppen för alla som vill vara med och investera. Landsting, kommuner och företag kan bli självförsörjande på el genom att bygga egna vindkraftverk, och elintensiv industri kan investera i hela vindkraftsparker. Dessutom kan hushåll bli aktörer på elmarknaden via vindkraftskooperativ. Här finns de stora pengarna att tjäna, något som de stora elbolagen redan känner till allt för väl. Det ger lägre energikostnader eftersom det i regel är mycket billigare att sköta drift och underhåll av vindkraftverk än att köpa el av en ordinarie elhandlare. Det är också ett effektivt sätt att få ett stabilt elpris och försäkra sig mot framtida elprishöjningar. Ägare av vindkraftverk får också intäkter av att sälja elcertifikat. Bygdepeng är något bra, särskilt så länge den får förbli en plattform för direktkontakt mellan berörd bygd och vindkraftsprojektörer. Men det är i ett spritt ägande vi kan bygga upp en ny struktur för ägandet av elproduktionen och skapa verklig acceptans för vindkraften. n Johan Ihrfelt, Linda Magnusson O2 VIND 3/

15 Debatt: DAGS FÖR HAVS- BASERAD VINDKRAFT u Havsbaserad vindkraft är det snabbast växande energislaget med den största potentialen. Runt om i Europa byggs tusentals MW och en hel ny industri med tusentals arbetsplatser blir verklighet. Tyvärr sker denna utveckling utanför Sverige. Detta trots att vi har mycket bra förutsättningar eftersom det finns tillståndsgivna stora anläggningar med 5 6 TWh i årsproduktion som kan börja byggas om bara de finansiella förutsättningarna ges och därmed möjligheter att attrahera investerare och företag att satsa på Sverige Ökad elproduktion från vindkraft såväl landbaserad som havsbaserad tränger undan fossilbaserad elproduktion i Norden och på kontinenten beroende på att vindkraft har lägre rörliga kostnaderän exempelvis kolkraft. Resultatet blir lägre koldioxidutsläpp från elsektorn. En ökad vindkraftsproduktion möjliggör att man kan spara vatten i magasinen till situationer när det behövs som bäst. Flera oberoende undersökningar har konstaterat att mer vindkraftsproduktion i systemet leder till ett lägre elpris. Bra förutsättningar för havsbaserad vindkraft skapar möjlighet för nya aktörer att etablera storskalig elproduktion i Sverige och därmed ge en förbättrad konkurrens på elmarknaden. Mer förnybar elproduktion 2020 Ny kärnkraft kan tidigast komma till stånd till cirka år 2025 medan ett stort antal TWh havsbaserad vindkraft kan realiseras inom 3 till 5 år. Möjlig utbyggnad för landbaserad vindkraft och biokraftvärme är redan ianspråktagen inom elcertifikatssystemet. Vill vi ha mer förnybar elproduktion till 2020 är det bästa alternativet havsbaserad vindkraft. Elcertifikatssystemet har skapat en hemmamarknad för landbaserad vindkraft. Detta har lett till att flera världsledande tillverkare har valt att etablera Foto: Gunnar Britse. produktion i Sverige. Havsbaserad vindkraft är inne i en mycket snabb teknisk utveckling och har en växande världsmarknad. Detta har lett till att exempelvis General Electric investerar gigantiska summor i denna sektor. Man bygger sitt koncept på svensk teknik men de stora investeringarna inom tillverkning som ger många arbetstillfällen hamnar i länder med en hemmamarknad, som Storbritannen och Tyskland. Vill vi ha en industriell utveckling inom denna internationellt starkt expanderande sektor så krävs en hemmamarknad. Kostnaderna för havsbaserad vindkraft är idag för höga för att kunna etableras inom ramen för elcertifikatssystemet. För att kunna få en hemmamarknad och en utveckling av en ny industri krävs ett separat stödsystem för havsbaserad vindkraft. Ett sådant system måste framförallt uppfylla ett antal grundläggande kriterier: Transparens. Konkurrensneutralt mellan stora och små företag. Förutsägbart system med omedelbar effekt. Tillräckligt långsiktigt. Vindkraftsprojektören wpd är aktiv inom havsbaserad vindkraft i flera länder och har ett gediget kunnande inom detta område. Under wpd:s projektledning byggs nu Tysklands första kommersiella havsbaserade vindkraftsprojekt Baltic I. I flertalet av dessa länder sker projekteringen på betydligt större djup än i Sverige. Sverige har en hög nivå på sitt tekniska kunnande med exempelvis ABB som har en mycket avancerad kabelteknik och General Electric som nyligen investerat i svensk teknik för att utveckla ett vindkraftverk för havstillämpning. Dessutom finns bra förutsättningar för nätanslutningar, bra vindlägen och en hög kunskapsnivå om miljöeffekter tack vare statligt finansierade forskningsstudier. Hög potential Om vi har en vision om att i allt högre utsträckning kunna basera vår elförsörjning på förnybara energikällor är havsbaserad vindkraft definitivt den viktigaste delen av svaret eftersom den har den största potentialen. Havsbaserad vindkraft är mindre konfliktfylld än landbaserad tack vare lägre visuell påverkan mm. På sikt kommer kostnaderna för havsbaserad vindkraft att sjunka framförallt med en större konkurrens på tillverkarsidan. Det finns många TWh att hämta från denna naturresurs. Våra barn och barnbarn kommer definitivt att uppskatta om vi inte lämnar över mer radioaktivt avfall till dem än absolut nödvändigt. n Lars Andersson Senior Policy Analyst wpd 56 VIND 3/2010

16 KALENDER 2010 AUGUSTI augusti VindRen seminarium 2, Östersund SEPTEMBER 1 september Vindkraft i Norge september VIND2010, Svenska Mässan i Göteborg september Husum Wind Energy, Tyskland 28 sept 3 okt Miljöforum Öland 2010 OKTOBER oktober China Wind Power Conference & Exhibition 2010 (CWP2010) NOVEMBER november Kommunikation i vindkraftprojekt 30 november* Medlemsseminarium, Stockholm * endast för våra medlemmar perspektiv 2020 Anmäl dig nu! Sveriges största mötesplats för vindkraftsbranschen Svenska Mässan, Göteborg den september. Kom till årets ojämförligt största samlingsplats för den svenska vindkraftsbranschen deltagare 90 utställare 9 seminariesessioner 4 studiebesök. Upplev en spännande debatt med samtliga riksdagspartiers energitalesmän, tre dagar för valet! Passa på att ta del av nyheter, träffa branschfolk, mingla och nätverka. Anmälan och program via ANNONSINFORMATION ANNONSBOKNING VIND utges som inbunden bilaga i ERA vid fyra tillfällen per år. VIND utges av Svensk Vindenergi i samarbete med ERA och Svensk Energi som en oberoende branschtidskrift. För annonsering kontakta Bison Mediaförsäljning AB Jan Nyman, Tel , Mobil Lars Carlsson, Tel , Mobil ANNONSÖRER I NR 3/2010 Svensk Vindenergi Holtab AB Enercon Energy Converter Nordic Crane Wind AB wpd Scandinavia AB KL Industri AB Svensk Energi Swedenergy AB Nordjysk Elhandel A/S NÄSTA NUMMER KOMMER I DECEMBER! NR 4/2010 kommer att innehålla reportage om utbyggnaden av vindkraften i Sverige, branschnyheter och mycket mer! Välkommen åter önskar vi på VIND!

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi Näringslivstillväxt inom vindenergin Matthias Rapp Svensk Vindenergi Power Väst CHALMERS 21 JANUARI 2010 Svensk Vindenergi 124 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Vindkraft Förnybar energikälla Inga utsläpp Nyttjar vinden som är en oändlig resurs Ger lokal och regional utveckling Mindre sårbar

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Chalmers 2011-05-04 Vindkraften en folkrörelse Historik Vindkraft gör skillnad, men är inte hela lösningen Ett vindkraft- verk försörjer 1 200 hushåll med el Lillgrund och Öresundsbron

Läs mer

Vision och verklighet

Vision och verklighet Vision och verklighet Falköping 2010-02-19 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö Energis

Läs mer

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet Med- og motvind Stavanger, 2009-09-07 Vindkraften en folkrörelse Vind under snabb teknisk utveckling Vindkraften har blivit symbol för förnybar el. Vindkraften väcker mycket starka känslor. Vindkraften

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen 100 000 nya jobb I takt med vindkraftens snabba expansion växer också en helt ny arbetsmarknad fram i Sverige. Enligt siffror från 2012 byggs det ungefär ett

Läs mer

Vision för en svensk vindkraftsindustri

Vision för en svensk vindkraftsindustri Vision för en svensk vindkraftsindustri Presenterad på Chalmers seminarium för Gröna jobb Stefan Karlsson Global Segment Manager Renewable Energy 2012-02-24 Tillväxten i vindkraftsindustrin har just börjat..

Läs mer

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft Remiss 2017-03-21 M2017/00518/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Johan Leymann Tel: 08-405 98 53 johan.leymann@regeringskansliet.se Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad

Läs mer

Nyheter inom planering för vindkraft

Nyheter inom planering för vindkraft Nyheter inom planering för vindkraft Planering Vindkraftverkens storlekar, behov av större markområden Stora investeringar Vilka behöver aktuell kompetens om vindkraft? Presentation av Nätverket för vindbruk

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

Nätverket för vindbruk Energimyndigheten. kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se

Nätverket för vindbruk Energimyndigheten. kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se Nätverket för vindbruk Energimyndigheten kajsa.olsson@energimyndigheten.se www.natverketforvindbruk.se Nätverket för vindbruk - främjar en kraftfull utbyggnad av vindkraften - arbetar med lokal förankring

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Med- och motvind Chalmers, Göteborg 2010-12-09 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06)

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Arbete med vindkraft Det här kapitlet beskriver samebyns möjligheter till alternativ sysselsättning i samband med vindkraftsetableringar. Projektstart Samråd Överenskommelse

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012

Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 Utförd av IUC Sverige AB Juni 2012 SEK - Samhällsekonomisk kalkyl Beräkningen omfattas av verklig sysselsättning och dess ekonomiska effekter vid investering i Havsbaserad vindkraft Modell som använts:

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk 2010-10-22 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft?

Läs mer

Hållpunkter. Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet. Styrkor och utmaningar för Norra Sverige.

Hållpunkter. Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet. Styrkor och utmaningar för Norra Sverige. Hållpunkter Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet Styrkor och utmaningar för Norra Sverige. Möjligheter för företagen i regionen. Egna reflektioner Globala

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

E.ON satsar på vindkraft

E.ON satsar på vindkraft E.ON satsar på vindkraft Nationella vindkonferensen Kalmar 7 april, 2009 Lennart Fredenberg E.ON Sverige AB E.ON är ett av världens största privatägda energiföretag i världen stark position i Norden Renewables/JICDM

Läs mer

09:15 Policy options för a clean energy future - the international experience Dr Ute Collier Senior Program Leader, International Energy Agency

09:15 Policy options för a clean energy future - the international experience Dr Ute Collier Senior Program Leader, International Energy Agency 27 november kl. 9.00-15.30, Folkets hus, Stockholm Fördjupningsseminarium 1 Styrmedel för framtidens energisystem Ett heldagsseminarium som syftar till att fördjupa problemställningar som framkommit under

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09 Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsningar... 3 Målsättning

Läs mer

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Staffan Jacobsson, Chalmers tekniska högskola Stefan Ivarsson, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut OECD Europas elproduktion 2013

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg VIND2010 Programtidningen för Sveriges största vindkraftskonferens 15-17september Svenska Mässan i Göteborg Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar ekonomi sidan 4 Andreas Carlgren och Maud

Läs mer

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 8/2013 Välfylld utställning på Vind 2013 Färre störningar med ny teknik VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD 8/2013 NOTISER Utbildning för vindkraftstekniker nu GWO-certifierad Yrkeshögskoleutbildningen

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Power Väst. Henrik Aleryd - projektledare

Power Väst. Henrik Aleryd - projektledare Henrik Aleryd - projektledare EU: 20% förnybar energi år 2020 Sverige: 50% förnybar energi år 2020 Sverige: Planeringsmål 30 TWh vindkraft Elcertifikatsystemet säger: 25 TWh förnybart 2020 Av detta beräknas

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring?

Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring? NordVind - VINDKRAFT OG LOKAL FORANKRING Kommuner og sentrale myndigheters rolle i lokal forankring? Projektledare Jens Sperens / Vindfyr Agenda Vindfyr Tack till finansiär Vad kommuner gör idag för ökad

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

STORA FÖRETAG SATSAR PÅ EGEN VINDKRAFT

STORA FÖRETAG SATSAR PÅ EGEN VINDKRAFT 5/2013 STORA FÖRETAG SATSAR PÅ EGEN VINDKRAFT VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD 5/2013 NOTISER Den förnybara energin förväntas öka mest i världen På bilden Annakarin Andersen, kundservice

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Havsbaserad vindkraft - nuläget. Möjligheter och utmaningar Havsvindforum Göteborg 2013-08-22

Havsbaserad vindkraft - nuläget. Möjligheter och utmaningar Havsvindforum Göteborg 2013-08-22 Havsbaserad vindkraft - nuläget Möjligheter och utmaningar Havsvindforum Göteborg 2013-08-22 cv Vd för Straits International Limited Konsultföretag inom vindkraftsbranschen Styrelseordförande Swedish Wind

Läs mer

Från global utblick till situationen i (Väst-) Sverige

Från global utblick till situationen i (Väst-) Sverige Från global utblick till situationen i (Väst-) Sverige Henrik Aleryd Noden för näringslivs- och affärsutveckling & Power Väst Västra Götalandsregionen, Miljöavdelningen/Innovatum 0520-28 93 31, Henrik

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 22 maj 2013, BMB VKÖ-träff, program 22 maj, Lindesberg 09.00 Samling, kaffe & smörgås 09.30 Inledning, syfte med dagen, deltagarpresentation

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Vindkraftsstrategi Om strategin En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Gemensam målbild och strategi för forskning, stöd och insatser Baserad på intern och extern kunskap samt kartläggning

Läs mer

Energikommissionen och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning?

Energikommissionen och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning? och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning? Bo Diczfalusy Kanslichef 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Läs mer

Årsrapport för Nätverket för vindbruk 2013

Årsrapport för Nätverket för vindbruk 2013 Årsrapport för Nätverket för vindbruk 2013 Innehåll Många nya projekt under 2013... 6 Stort fokus på näringslivsutveckling... 6 Nya insatser på utbildnings- och kompetensområdet... 7 Intensivt nätverkande

Läs mer

Vindkraftutbyggnadförutsättningar

Vindkraftutbyggnadförutsättningar Vindkraftutbyggnadförutsättningar och prognos Svensk Vindenergi 2015-09-29 Tomas Hallberg Agenda Statistik och prognos Förutsättningar Styrmedel Nätinfrastruktur Vikande lönsamhet Goda vindlägen Vind 2015

Läs mer

Vindkraftsutbyggnad i Sverige

Vindkraftsutbyggnad i Sverige Vindkraftsutbyggnad i Sverige Förutsättningar och prognos Balingsholm 1 oktober 2014 Tomas Hallberg Svensk Vindenergi Förutsättningar och prognos Kontrollstation 2015 Elcertifikat 2020-2030 EU:s 2030-ramverk

Läs mer

Arbetskraftförsörjning drift och underhåll. Vindkraftcentrum. Daniel Perfect Karin Liinasaari 2008-2011. Vindkraftcentrum- Strömsund 0670-16970

Arbetskraftförsörjning drift och underhåll. Vindkraftcentrum. Daniel Perfect Karin Liinasaari 2008-2011. Vindkraftcentrum- Strömsund 0670-16970 Arbetskraftförsörjning drift och underhåll Vindkraftcentrum Daniel Perfect Karin Liinasaari 2008-2011 Vindkraftcentrum- Strömsund 0670-16970 Jämtlands län Strömsunds kommun Vindkraftcentrum- Strömsund

Läs mer

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 7/2014 Aktivt nätverk för vindbruk Vind 2014: Tydliga besked från energiministern VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Fler anslutna till Uppförandekoden Nu är det tre företag som är

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

eller

eller www.vindenergi.org eller www.vindforsk.se Vindforsk II Några fakta 3 år under 2006 2007 2008 med ca 15 milj/ år i ett gemensamt statligt industriellt program. Två rubriker: Grundläggande forskning (100%

Läs mer

Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter

Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter Stefan Karlsson Marknadschef, Renewable Energy, AB SKF Stockholm, 2014-01-23 Aktuell status, Vindkraft i Sverige Vindkraft svarar

Läs mer

köbildning av länder som visat intresse för detta, mycket p.g.a. den ekonomiska kris som råder i EU.

köbildning av länder som visat intresse för detta, mycket p.g.a. den ekonomiska kris som råder i EU. Första mötet med Havsvindform Den 22 augusti träffades intresserade aktörer i det nationella nätverket för havsbaserad vindkraft hos Västra Götalandsregionen, som är en av initiativtagarna till Havsvindforum.

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Ger vindkraften någon nytta?

Ger vindkraften någon nytta? Ger vindkraften någon nytta? Fredrik Dolff och Henrik Aleryd Noden för Näringslivs- och affärsutveckling, Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information

Läs mer

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter

Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter. så har nya aktörer blivit energiproducenter Ägarmodeller för vindkraft - så blir nya aktörer energiproducenter så har nya aktörer blivit energiproducenter Presentation Författare Vindkraft i teori och praktik, m.fl. Lärare Högskolan på Gotland SLU

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012 Solenergi och gröna jobb Vänsterpartiet 2012 Sverige behöver genomgå en grön omställning. Vänsterpartiet föreslår därför ett jobbpaket för miljön och klimatet

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Välkomna till Nätverksträff Vindkraft Öst

Välkomna till Nätverksträff Vindkraft Öst Välkomna till Nätverksträff Vindkraft Öst Agenda 10:00 Inledning Kerstin Bergström-Persson, 10:10 Vindkraft Öst och vindkraftsläget i regionen 10:30 kommunöverskridande satsningar på vindkraft Tommy Schröder

Läs mer

Behov av vindkrafttekniker för perioden 2015-2019

Behov av vindkrafttekniker för perioden 2015-2019 Foto: Fredrik Axelsson Behov av vindkrafttekniker för perioden 2015-2019 Service, drift och underhållsarbete i torn & turbin på vindkraftverk i Sverige, noden för arbetskraftförsörjning, drift och underhåll

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Bygget av vindkraftsparken i Markbygden har påbörjats. Två kraftverk vid Dragaliden är redan under uppförande. Måndagen den 22 september invigde näringsminister Maud Olofsson 50-miljardersprojektet med

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

Lokal nytta med globalt perspektiv

Lokal nytta med globalt perspektiv Lokal nytta med globalt perspektiv Vinden - i människans tjänst sedan urminnes tider Varför vindkraft just HÄR och NU? Varför vindkraft just HÄR och NU? Tekniken Politiken Tekniken: Möjligt att bygga höga

Läs mer

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Global vindkraft Installerad effekt i MW 2010 Land Installerad effekt totalt, MW Utbyggnad 2010, MW Tyskland 27 214 1.493 Spanien 20 676 1.516 Italien 5 797 948

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 18.00 Dörrarna öppnar 18.30 Välkommen önskar Siral med bakgrund till satsningen och visionen med projektet. Triventus Consulting beskriver sedan processen

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Liselotte Aldén Ljud från vindkraftverk Av Annika Melin Det sista öppna seminariet kring vindkraft under 2012 hölls måndagen den 15 oktober i en hörsal på Högskolan på Gotland. Temat var ljud från vindkraft

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kommunen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk

ER 2015:08. Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk ER 2015:08 Årsrapport 2014 för Nätverket för vindbruk Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Vem är jag Mats Weinesson Jord, skog, vindkraft västra slätten i Ö-Götland Svensk Vindkraftförening Sero Tidigare: Svensk Vindenergi Kommunpolitik

Vem är jag Mats Weinesson Jord, skog, vindkraft västra slätten i Ö-Götland Svensk Vindkraftförening Sero Tidigare: Svensk Vindenergi Kommunpolitik Vem är jag Mats Weinesson Jord, skog, vindkraft västra slätten i Ö-Götland Svensk Vindkraftförening Sero Tidigare: Svensk Vindenergi Kommunpolitik Tematiskt tillägg Vindkraftsplan LRF uppförandekod Ö-Götland

Läs mer

Synpunkter på TIMBRO rapporten

Synpunkter på TIMBRO rapporten Synpunkter på TIMBRO rapporten Svensk vindkra, - 215 miljarder senare av Fredrik Dolff ElprodukBon i Sverige Enligt TIMBRO 100% Enligt Svensk Energi Elåret 2007-2010 1,0% 1,4% 1,9% 2,4% 3,8% 2% 90% 9,5%

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla -

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Fredrik Dolff Noden för näringslivs- och affärsutveckling Västra Götalandsregionen, Miljösavdelningen 010-441 40 33 fredrik.dahlstrom.dolff@vgregion.se

Läs mer

7/2013. Sverige söker samarbete kring förnybar energi Med hopskruvade torn mot högre höjder VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

7/2013. Sverige söker samarbete kring förnybar energi Med hopskruvade torn mot högre höjder VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 7/2013 Sverige söker samarbete kring förnybar energi Med hopskruvade torn mot högre höjder VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD 7/2013 NOTISER Bixia och Riksbyggen i vindkraftssamarbete

Läs mer

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI

FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI FÅ SNURR PÅ DIN EKONOMI Möjlighet till köp av andelar i Hjortseryd Vindkraftpark! GENOM ETT AVTAL MELLAN STENA RENEWABLE ENERGY AB OCH SVERIGES VINDKRAFTSKOOPERATIV, SVEF, ERBJUDS BOENDE I VRÅ OCH TORPA

Läs mer