Att sluta röka utan större problem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att sluta röka utan större problem"

Transkript

1 Att sluta röka utan större problem Jenny Reimers 23 september 2004

2 Innehåll I VARFÖR sluta röka? 3 1 Den giftiga röken Ofullständig förbränning Kolmonoxid Fria radikaler Övriga gifter Passiv rökning Graviditet Rökning är det största hotet mot liv och hälsa Tidsfrist Utnyttja tidsfristen! Stimulansen Nikotinet Nervgift Hos icke tillvanda Hos redan tillvanda Hur nikotinet påverkar kroppen hos redan nikotintillvanda Dopaminsystemet Vakenhets- och alarmcentrum Nikotinets effekter hos den redan tillvande Om nikotintillförseln plötsligt försvinner? Nikotinet är kraftigt beroendeframkallande Andra droger förändrar personligheten Fostret påverkas av nikotin Anpassning - permanentning Motsatsen till nikotinets effekter är: Abstinens II HUR slutar man att röka? 15 3 Sluta röka, behåll nikotinet Kort röktid Ett smart sätt att sluta med nikotinberoendet Lång tids rökning Att vänja sig vid rent nikotin Nikotinnässprayen HUR kunna bryta njutningen och vanan?

3 Till Dig som röker... Om Du vill veta mer om ATT SLUTA RÖKA UTAN STÖRRE PROBLEM. Som röntgenläkare har jag sedan mitten av 90-talet lagt märke till att många unga människor har tecken på tidiga lungskador orsakat av rökning, synligt med röntgen. Många av dessa är inte äldre än i 30-årsåldern. Jag tror att om rökarna visste VARFÖR de absolut bör sluta röka så snart som möjligt och HUR de kan göra det utan nämnvärda problem, så skulle de göra det omgående och en myckenhet sjukdom och lidande skulle nedbringas. Hämtat från Journal of American Medical Association, motsvarande svenska Läkartidningen: [1] Rökare vet att tobaksrökning skadar hälsan, men de är vanligtvis ovetande om hela det spektrum av rökskador som finns och de undervärderar graden av sina personliga risker! Först när symtomen kommer med hosta och andtäppa eller när rökningsrelaterade sjukdomar diagnostiseras, först då blir rökare tillräckligt motiverade att sluta röka. Som folk vanligtvis säger, - rökare behöver bli sjuka innan de kan lyckas sluta röka. Oftast har de då redan bestående skador. Många, som rökt länge, är till och med så rädda för att bli sjuka att de inte vågar sluta, eftersom de har märkt att sjukdomar ofta dyker upp tillsammans med abstinenssymtomen under början av rökstoppet. Vanan och njutningen att pyssla med cigaretten och själva röken... att blåsa rökringar... det psykologiska... Vanan är svår att bryta. Njutningen är stark, rogivande och lugnande. Stimulansen. Att känna sin egen inre styrka. Feströkningen, med det glada umgänget och de samtidiga djupa, stimulerande samtalen... Hur motverka dessa starka känslor? Det är inte lätt, men: Kanske skulle Du kunna göra sådant Du längtat efter, känner glädje inför... Kanske kan Du ge Dig ny stimulans och ny erfarenhet... Du kunde försöka unna Dig att gå undan och ge Dig stunder av reflektion utan att samtidigt röka... Kanske skulle Du kunna motionera mera... Kanske också unna Dig att äta mera nyttigt och omväxlande... 3

4 Del I VARFÖR sluta röka? Rökning består av två delar: A. GIFTIG RÖK och B. NIKOTIN Rökning kan delas upp i två delar, tobaksröken och nikotinet. Tobaksröken kan betraktas som enbart en bärare av den stimulerande drogen nikotin. Men - bäraren RÖKEN är så synnerligen giftig och därmed farlig. Nikotinet är, vad vi vet, däremot inte farligt för redan nikotinberoende. (Se kapitel 2.) Rökning är som en arteriell injektion: Bäraren röken inför både drog och övriga rökgifter via lungorna direkt in i arteriella blodomloppet. Drog och gifter når kroppens alla delar på absolut snabbaste sätt, snabbare än t.o.m. från en intravenös injektion [2]. Lätt och enkelt, men tyvärr så farligt. 1 Den giftiga röken - Tobaksröken 1.1 Ofullständig förbränning Tobaksröken är en form av brandrök. LIKSOM ALL BRANDRÖK är även TOBAKSRÖKEN resultatet av en ofullständig förbränning [3] och därför ytterst giftig. Eller som FASS 1 uttrycker det [4]: De välkända cancerframkallande karakteristika i tobaksröken orsakas huvudsakligen av pyrolys [6] av tobak. Pyrolys är sönderdelning av stora komplexa organiska ämnen i värme utan syre och ger massor av gifter bl.a. rikligt med fria radikaler och kolmonoxid Kolmonoxid Kolmonoxiden tar begärligt syrets plats på de röda blodkropparna i lungorna och ger alltid en viss syrebrist i kroppens alla organ, t.ex. hjärnan [5] Fria radikaler [6] Ärr [7] och cancer [8]: Särskilt de gifter, som är fria radikaler, reagerar genast med de först nådda cellerna och ger upphov till ärr och cancer. De 1 Farmaceutiska specialiteter i Sverige 4

5 Figur 1: Bronker och alveoler når förmodligen inte längre än till luftrören, som hos 50% av alla rökare blir stela av ärrvävnad som kallas Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) [7]. Detta ger kraftigt nedsatt andningsförmåga och tämligen ofta ett ständigt extra syrgasbehov. Lungblåsorna längst ut på de minsta luftrören utför syreupptagningen. De kan lätt ärras och gå sönder och bildar då ofta stora ärrade håligheter utan kvarvarande funktion. Detta kallas emfysem [7]. KOL, emfysem, lung-, strup- och muncancer drabbar nästan endast rökare [8]. Cancer i luftstrupen är c:a 12 ggr vanligare hos rökare än ickerökare, och drygt 90% av alla lungcancer fall är rökningsrelaterade. Muncancer är inte vanligt men i stort sett känt endast hos rökare. Irritation i luftrörens slemhinna med hosta och slem, kronisk bronkit, drabbar 50% av alla rökare men försvinner vid rökstopp. Ärr i luftrörens väggar kan emellertid inte försvinna, bara utvecklas långsammare. (Se fig. 1 om KOL och emfysem.) Övriga gifter Övriga gifter bidrar också till ärr och cancer. Cancer [8]: Övriga gifter följer blodet ut till kroppens alla delar och 5

6 lämnar kroppen via urinvägarna. Följaktligen är cancer i urinblåsan [8] till c:a 50% rökningsrelaterat. Alla organ med mycket kapillärer har en riklig blodmängd som rinner långsamt. Dessa organ får mycket gift av rökningen och utvecklar ofta cancer [8]. Cancer i matstrupen är 10ggr vanligare hos rökare. Njurcancer är till 50% relaterat till rökning. Cancer i bukspottskörteln och magsäcken är upp till 40% rökningsrelaterat och cancer i livmoderhalsen liksom tjocktarmscancer till c:a 30% och även bröstcancer är vanligare hos rökare. Ärr - åderförkalkning [8]: Rökning bidrar i hög grad till att pulsådrorna stora som små, skadas med åderförkalkning, vilket kan beskrivas som ärrade arteriella blodkärl. De får så småningom förträngningar, ibland med proppbildning i t.ex. hjärtat, hjärnan eller benen. Säckbildningar (aneurysm) bildas ofta i förkalkade artärer, med ofta svåra, livshotande blödningar som följd, främst i hjärnan eller i buken från stora kroppspulsådern. Eftersom de röda blodkropparna har mycket kolmonoxid [5] i stället för syre förvärras skadorna av syrebrist. Övriga organskador hos rökare [8]: Skador på de små kärlen märks mycket tydligt i bindväven jämfört med hos ickerökare - med för tidiga rynkor i ansiktet (För tidigt åldrad hud) jämfört med hos ickerökare, liksom ofta förekommande diskbråck, benskörhet (osteoporos) och frakturer. De flesta sjukdomarna är faktiskt rökningsrelaterade. Även åldersdiabetes, giftstruma, ögonsjukdomar t.ex. grå starr och till och med tillstånd som ofrivillig barnlöshet och impotens är betydligt vanligare bland rökare. De drabbas även oftare av förkylningar och infektioner Passiv rökning Den passiva rökningen är förstås också en inhalation av ofullständigt förbrända ämnen och därför så farlig. Ja, rökarnas utandningsluft är ännu giftigare och anses vara orsaken till att passiva rökare ofta blir snabbare och allvarligare sjuka än rökarna själva. Men rökarna själva måste ju också andas in de gifter, som de passiva får i sig. Kanske kan de passiva rökarnas större sjuklighet i stället förklaras av att nikotinet i viss mån har skyddande effekt mot rökskadorna hos rökarna? (Se kapitel 2.3 Nikotinets effekter [27].) Graviditet Foster hos rökande gravida [8], skadas förstås både av rökens gifter, kolmonoxid som ger syrebrist och av nikotinet i sig självt. Det blir ofta för tidig förlossning, undervikt och hjärnskador av syrebrist och rökgift. Nikotinet 6

7 påverkar fostrets hjärna till ökad känslighet för droger och ökad tendens till drogberoende som vuxen. Nikotinet kan också påverka spädbarnets andningscentrum så att plötslig spädbarnsdöd kan inträffa. (Se kap och [24]) Rökning är det största hotet mot liv och hälsa konstaterades på Världskongressen om Tobak i Chicago augusti 2000 [10]. (Vilket torde gälla i det nuvarande vanliga livet, men krig och katastrofer av olika slag är ju betydligt värre... ) Enligt WHO orsakar rökningen mer än 50% av alla sjukdomar som kommer till medicinsk vård. I f.d kommuniststaterna c:a 75% av alla sjukdomar [11]. I Journal of the American Medical Association [12] skriver man: Bland alla rökare dör 50% av rökningsrelaterade sjukdomar och av dessa dör 50% redan i medelåldern. Nära hälften av rökarna beräknas att dö i genomsnitt 22 år för tidigt Tidsfrist Rökare brukar ofta säga, att rökningen känns som en vän. Men den är en kamoflerad fiende. Som en lömskt smygande hemsökelse... Vårt immunförsvar försöker motverka skador, så det tar några år att utveckla dem. Detta kan betraktas som en tidsfrist, innan skador inträffar. Tidig rökdebut är förstås betydligt allvarligare än senare och att vara storrökare är givetvis mycket farligare än att röka sällan, men även sällan är farligt [7, 9]. Kvinnor skadas av rökning tidigare och oftast allvarligare än män [9]. Detta tycks faktiskt gälla även för alla gifter, t.ex. alkohol. Specialisterna säger att kvinnor kan ha sina tidigaste skador redan efter bortåt 10 års rökning och män efter bortåt 20 år [7, 9]. De första sjukdomssymtomen börjar märkas hos båda könen först efter att de allvarligt skadade cellerna, t.ex cancerceller eller ärrvävnad, har hunnit tillväxa ordentligt. Detta tar oftast bortot tio år. Det är först när de tidiga symptomen börjar märkas, som sjukdomen kan börja synas på t.ex röntgenbilder [7, 9]. I dessa åldrar, då de rökningsrelaterade sjukdomarna börjar märkas, då har de fortfarande relativt unga rökarna oftast hunnit bilda familj och har då små till halvstora barn att fostra och försörja. 7

8 Alltså, om en femtonåring börjar röka, kan cancerceller börja etablera sig redan vid cirka tjugofem år och märkas som kanske icke botbar cancer redan vid 35 år eller råka ut för en kärlkatastrof, som exempelvis en störtblödning i hjärnan. Rökaren har kanske då ett cirka tio års barn och dör kanske från sitt barn vid denna tid Utnyttja tidsfristen! Du vinner på att sluta röka i tid. Om Du slutar röka tidigt, innan Du rökt de första tio åren, kan Du faktiskt förvänta Dig att inga skador har hunnit uppstå [7, 9]. Närhelst Du slutar röka minskar Du drastiskt din risk för ohälsa av alla sorter, både allvarliga sjukdomar och enklare, t.ex förkylningar, får bättre lukt- och smakförmåga, bättre kondition, mm [13]. I British Medical Journal (BMJ), skriver Sir Richard Doll, forskare sedan 1950 och fortfarande verksam [14]: Människor, som slutat röka även långt in i medelåldern, undviker en stor del av deras förväntade lungcancerrisk och ett rökstopp före medelåldern undviker mer än 90% av den rökrelaterade risken. Även om rökstoppet sker efter längre tids rökning, kan Du räkna med att redan efter ett rökfritt år minskas risken för död i hjärt- och kärlsjukdomar 50%. Efter 15 rökfria år är risken för död i hjärt- och kärlsjukdomar det samma som för sådana som aldrig rökt. Lungcancerrisken minskar mera sakta, den är 50% efter 10 år och efter 15 rökfria år närmar sig lungcancerrisken samma nivå som för de som aldrig rökt. 2 Stimulansen Nikotinet Nikotinet i sig självt är således, vad vi vet, inte farligt för redan nikotinberoende vuxna, och orsakar inga påvisade sjukdomar hos dessa. Rent nikotin är väl undersökt och beprövat sedan 1967 [25, 26, 30]. Det orsakar ingen cancer och ger inga ärftliga skador [15]. (Se även om de rena nikotinprodukterna i kapitel 3, HUR man lättast slutar röka... ) Även svenskt snus slipper numera ha cancervarning på dosorna. Torkad tobak innehåller även andra gifter förutom nikotin, bl.a. nitrosaminer, som är cancerframkallande. I det svenska fuktiga snuset har mängden nitrosaminer minskats så mycket att det enligt Livsmedelsverk och Socialstyrelse inte längre är cancerframkallande, vilket övriga tobakssorter således är [15, 25, 29, 30]. 8

9 2.1 Nervgift Hos icke tillvanda Dock är ju även nikotin ett nervgift och är farligt för personer som inte är tillvanda till nikotin. De skadligaste effekterna: Hos icke tillvanda ger nikotin påtagligt höjd hjärtrytm, förhöjt blodtryck och påtagligt sammandragande effekt på framför allt perifiera blodkärl, t.ex. i händer och fötter. Det kan i hög dos orsaka hjärtarrytmi och kan döda i paralys och hjärtstillestånd. Risken är stor för småbarn, som får möjlighet att äta fimpar. På 1700-talet användes nikotinet allmänt som insektsgift och var förbjudet att använda för vanligt folk [16]. Andra skadliga effekter av nikotin är t.ex. påverkan på fostrets hjärna under graviditet. (se kapitlet Fostret påverkas av nikotin på sidan 14.) [24] Hos redan tillvanda En helt annan effekt har nikotinet däremot hos nikotintillvanda personer [16]. Hos nikotintillvanda personer är de kända skadliga effekterna, även vid hög nikotinhalt i blodet, betydligt svagare än hos de icke tillvanda. Den kärlsammandragande effekten är liten hos de friska perifiera blodkärlen (hos nikotintillvanda). I någon mån ökar blodtrycket och hjärtrytmen jämfört med hos de icke tillvanda. Om de nikotintillvanda personerna redan har förkalkade kärl, torde just dessa kärl inte kunna ändra form [16]. Toleransen för nikotin skyddar alltså redan nikotinberoende personer från allvarliga reaktioner [16]. 2.2 Hur nikotinet påverkar kroppen hos redan nikotintillvanda De mest märkbara sätten som nikotinet påverkar kroppen med: Dopaminsystemet Nikotin stimulerar nervcellernas normala funktioner i dopaminsystemet [16]. Detta finns i Lust-begär- belönings- centrum i Limbiska systemet som ligger i de basala och ålderdomliga delarna av hjärnan mellan de två stora hjärnhalvorna och finns hos alla ryggradsdjur. Upptäckten av dopaminsystemet belönades med Nobelpriset år 2000 och även nikotinets inverkan på detta uppmärksammades då i massmedia. 9

10 Dopaminsynapsen: Dessa limbiska nervceller når med sina ändar andra nervcellsändar i s.k. synapser [16]. Dessa limbiska nervceller styr de andra nervcellerna med signalsubstansen dopamin, som således bildas inne i dopaminsystemets synapser. För att dopamin skall bildas och släppas ut, krävs att en annan i kroppen vanlig signalsubstans acetylcholin sätter sig fast på särskilda jonkanaler, som också kallas receptorer eller mottagare och finns på nervändarnas cellväggar i synapserna (se fig 2 på dopaminsynapsen). Nikotinreceptorer: Emellertid råkar nikotin fastna ännu bättre på dessa acetylkolinmottagare och kan därmed stimulera nervändarna till dopaminfrisättning i synapserna. Tämligen snabbt bildas särskilda nikotinmottagare [16] på dessa nervändar och därvid ökas möjligheten till dopaminfrisättning. De ursprungliga acetylkolinmottagarna i synapserna finns ju kvar och tillsammans med de nya nikotinmottagarna blir mycket mer dopamin både tillverkat och frisläppt än tidigare. Genom att särskilda nikotinmottagare bildats, bildas också toleransen för nikotin. För att röka sig till en tolerans för nikotin, tar det cirka 60 cigaretter under relativt kort tidsrymd. Dessförinnan mår man illa av nikotinintaget. Med nikotinreceptorer fungerar dopaminsynapsen fortfarande på normalt sätt. För att dopaminsynapsen skall fungera normalt, får dock inte alltför mycket dopamin frisläppas och ligga kvar och översvämma synapserna [16, 18]. Därför sker alltid en viss återresorption av dopamin tillbaka in i den nervcellsänden som bildar dopamin. Detta sker med särskilda små ämnen, som kallas återupptagare och mängden av dessa ökar, när nikotinreceptorer ger ökad frisättning av dopamin och mer dopamin kan återföras in i nervcellsänden och på det viset återanvändas. Så förhindras översvämning av fritt dopamin i synapserna och synapserna kan fortsätta att fungera på fysiologiskt normalt sätt även med nikotintillförsel. SUG uppstår att fylla samtliga nikotin- och acetylkolinplatser på nervcellsändarna för dopaminframställningen och tillfredställs med nikotintillförsel. På så sätt skapas toleransen för nikotin men också beroendet av nikotin. Trots nikotinberoendet fungerar således dopaminsystemet på ett fysiologiskt normalt sätt. Därför förblir den nikotinberoende individens personlighet ungeför som tidigare och därmed fortfarande lika normal som de flesta av oss icke nikotinberoende [16, 18, 20, 21]. (se fig. 2 på dopaminsynapsen). 10

11 Figur 2: Dopaminsynapsen 11

12 2.2.2 Vakenhets- och alarmcentrum Mindre stress: Nikotin stimulerar dessutom ytterligare ett annat system i förlängda märgen i hjärnan, ett vakenhets- och alarmcentrum [17] baserat på noradrenalin, vilket höjer vakenheten och förbättrar stresshanteringen. Man kan också kalla det att kroppen sätts i stridsberedskap och detta uttryckssätt brukar användas när detta centrum stimuleras hos övriga djurarter. 2.3 Nikotinets effekter hos den redan tillvande Ökad kreativitet: Eftersom nikotinet ökar dopaminfrisättningen, kan nikotinet sägas ha stimulerande och aktiverande egenskaper samtidigt som det är lugnande [16, 18, 20]. Känslighet, förmågan till motivation, koncentration, motorik och koordination ökar, liksom förmågan att uppfatta synintryck. Dessutom ökar förmågan att känna sig lugn. De neuroendokrina funktionerna (alltså hypofysens hormonproduktion t.ex. ADH, ACTH, tillväxthormon) ökar liksom övriga oberoende och omedvetna kroppsfunktioner. Se boken Nicotine Nicotine in Psychiatry [20]. Dessa nikotinets effekter torde t.o.m. ha en positiv inverkan på immunförsvaret hos den nikotinberoende [27]? Om nikotintillförseln plötsligt försvinner? Eftersom nikotinet har bakats in på ett naturligt sätt i dopaminsystemet, sker en påtaglig minskning av dopaminproduktionen, när nikotintillförseln stryps. Dopaminnivån kan då reduceras hela 20%. Detta märks med en påtaglig dämpning av personligheten. All den stimulering och aktivering, som dopaminet åstadkommer, vänds i sina motsatser och abstinenssymtom inträder [16, 21]. Vad händer med kroppen när abstinens inträder? De system i kroppen, som dopamin stimulerar - hypofysens hormonproduktion, som styr all övrig hormonproduktion i körtlar liksom i andra omedvetna kroppsfunktioner - minskar också sin funktion synnerligen kraftigt, när dopaminproduktionen minskar. Symtomen är bla. irritation, frustration, lättretad till ilska, koncentrationssvårigheter, ångest och oro, depression, rastlöshet, trötthet och sömnlöshet. I detta torde ochså ingå påtaglig minskning av immunförsvaret [16, 27]. (Se om immunförsvar i stycket Lång tids rökning och/eller storrökare på sidan 17.) 12

13 2.3.2 Nikotinet är kraftigt beroendeframkallande. Nikotinet är lika kraftigt beroendeframkallande som många av de andra beroendeframkallande drogerna, t.ex. kokain [21]. Emellertid stimulerar nikotinet dopaminsynapserna på normalt sätt [16, 21]. Nikotinet ökar således den normala fysiologiska aktiviteten i de dopaminproducerande nervcellerna. Detta förklarar varför nikotinet INTE förändrar användarens normala beteende utan bara stimulerar det Andra droger förändrar personligheten. Översvämning av fritt dopamin i synapserna försämrar och skadar personligheten, ibland oåterkalleligt [18, 21]. Nyligen har man upptäckt att alla de andra drogerna, inklusive alkohol, också stimulerar dopaminsystemet, men på andra sätt än nikotinet, så att droganvändarens beteende och personlighet påtagligt försämras och ofta skadas, ibland oåterkalleligt. Denna förändring och skada skapas framför allt av två sorters översvämning av fritt dopamin i synapserna [21, 22, 23]. Gruppen med t.ex. heroin, morfin, endorfiner och alkohol orsakar ohämmad frisättning av dopamin genom stopp av frisättningsregleraren GABA [22]. Gruppen med fr.a. kokain, amfetamin och centralstimmulerande mediciner t.ex. antideppressiva sådana, med bl.a. dopaminåterupptagshämmaren bupropion Zyban [23]. (Se fig. 2 på dopaminsynapsen) Endorfiner: Nikotin ökar också viss produktion av de högst önskvärda s.k. endorfinerna [18]. Endorfinerna bildas i den egna kroppen vid diverse motion och glädje och som smärtstillande vid skador. De stimulerar till smärtfrihet i speciella smärtnerver, C-fibrerna på ryggmärgsnivå. Ja, de är de mest smärtstillande ämnena som finns. Dessa stimulerar också dopaminsystemet, mycket kraftfullare än nikotinet gör. I hjärnstamsnivå ökar endorfinerna serotoninhalten, vilket når och påverkar nästan alla delar av hjärnan. Serotonin är således en mycket vanlig signalsubstans i hjärnan och förhindrar bl.a. depressioner [18]. När endorfiner stimuleras i kroppen på normalt vis, sker en utmärkt god funktion och snabb nedbrytning. Bland alla kända droger har endorfinerna den absolut största effekten på kropp och själ. 13

14 Den mycket snabba nedbrytningen behövs i högsta grad för att dessa endorfiner, bildade i den egna kroppen, inte ska kunna åstadkomma översvämning av fritt dopamin i dopaminsynapserna. Annars torde de ge en liknande, men betydligt kraftfullare effekt, såsom morfin eller heroin, på personligheten och beteendet. Många kända droger stimulerar kroppens endorfinbildning, vilket då oftast fungerar på ett förändrat och försämrat sätt. Alkohol t.ex. stimulerar till påtagligt ökad och förändrad endorfinbildning. Nikotin stimulerar på liknande sätt, men i bedydligt mindre grad än alkohol. Linné: Redan Carl von Linné [19] på 1700-talet visste att tobaksrökning var hälsovådligt och orsakade svåra sjukdomar. Han fann emellertid att det lindrade tandvärken och rökte därför. Nikotin ökar ju endorfinerna, som bl.a. lindrar den dova värken,vilket förmedlas av de speciella smärtnerverna C-fibrerna. Medicin: Nikotin i lagom dos skulle kunna användas som medicin [20]. Man har funnit att rent nikotin minskar depressioner och verkar lindra fibromyalgi (med den dova värken från C-fibrerna) och en del sjukdomar i hjärnan t.ex.parkinson, Alzheimer m.fl.... Däremot ger röken dålig genomblödning, infarkter och blödningar i hjärnan och ökar risken för demens, bl.a. Alzheimer [8] Fostret påverkas av nikotin Man har påvisat att nikotin gör fostrets hjärna extra känsligt för dopaminstimulerande droger, vilket visar sig som t.ex. ökad känslighet för alkohol och ökad tendens till alkoholberoende hos individen som ung vuxen [24]. Dessutom har man nyligen funnit att andningscentrum i fostrets hjärna kan påverkas så att plötslig spädbarnsdöd kan uppkomma [24]. Alla andra dopaminstimulerande droger påverkar förstås också fostrets hjärna, men oftast i så svår grad att det redan spädbarnen uppvisar tydliga och svåra skador. Rökgifterna vid rökning under graviditet skadar spädbarnet med undervikt, för tidig förlossning och ibland syrebrist, som ofta ger hjärnskador [8] Anpassning - permanentning Beroendet av nikotin är orsakat av den åstadkomna toleransen för nikotin, vilket beror på kroppens anpassning till dopaminsystemets nybildade nikotinreceptorer och den ökade återresorptionen av dopamin, vilket orsakar en 14

15 permanentning av anpassningen, som därför kvarstår i många, många år. Nikotinberoendet kan således vara mycket svårt att bli av med [16, 21] Motsatsen till nikotinets effekter är: Abstinens Om nikotintillförsen stoppas plötsligt, kan dopaminnivån komma att reduceras i Lust-begär-belönings-centrat med upp till ungefär 20%. Då kan följande påtagliga abstinenssympton uppträda [16, 21]: 1 begär efter rökning 2 irritation, frustration 3 lättretad till ilska 4 koncentrationssvårigheter 5 ångest och oro 6 depression 7 rastlöshet 8 trötthet 9 sömnlöshet 10 blodtrycksfall - vidgade blodkärl 11 långsammare puls 12 ökad aptit och/eller viktökning Eftersom nikotinet hittills inte har befunnits vara farligt för redan nikotinanvändare utan mera bara stimulerar kroppens normala beteende, behöver Du inte sluta med själva nikotintillförseln och Du kan således undvika de ibland tämligen svåra abstinensbesvären. Nikotinberoendet kan ses som ett besvär, ett hinder, men inte mer. Att sluta med nikotinet kan Du göra när eller om det passar Dig och det spelar ingen roll när [16, 21, 30]. Däremot, att sluta med själva rökningen är synnerligen väsentligt för Ditt liv och bör göras genast. Emellertid, Du som vill bli gravid, bör sluta helt även med rent nikotin inför graviditeten, för att inte skada fostrets hjärna [24]. Del II HUR slutar man att röka? 3 Sluta röka, men behåll nikotinet. Du kan ERSÄTTA cigaretten med något eller några av de alternativa rökfria rena nikotinersättningsprodukterna [25]. Med användningen av de rena nikotinpreparaten kan Du aldrig uppnå tillräcklig kvantitet nikotin för allvarliga reaktioner. Du kan kombinera de olika preparaten som Du vill, utan att nå några skadliga nivåer. De rena nikotinprodukterna [15, 25, 26]: Dessa rena nikotinprodukter har använts lång tid och effekten är således väl dokumenterad. Det 15

16 gjordes först som tuggummi till svenska försvarets ubåtsbesättningar -67 och släpptes -78 på fria marknaden. Nu finns tuggummi, plåster, tabletter, nässprayen och det senaste, inhalatorn. Inhalatorn ser ut som en cigarett och känns ungefär som ett cigarettmunstycke eller pipskaft. 3.1 Kort röktid T.ex.mindre än år. Försök att sluta både med rökning och nikotinet. Det är förstås det mest önskvärda. Emellertid, om Du av någon anledning känner att Du behöver fortsätta med de rena nikotinpreparaten, bekymra Dig inte om det. Du har lyckats med att sluta den farliga rökningen [25]. Det är ingen fördel för Dig, men det är heller inte skadligt för Dig, att försöka plåga Dig igenom abstinensbesvären, eftersom Du har rökt en så pass kort tid. Betydligt lättsammare kan det dock vara att använda rent nikotin en tid och därefter successivt minska dosen och sedan avsluta användningen av nikotinpreparaten. Plötsligt rökbegär: Fundera ut HUR Du kan stå emot plötsliga rökbegär, som kan komma när som helst, t.o.m. sent i livet, men är kortvariga. Sedan har Du lyckats på alla sätt [25]. Vid graviditet: Om Du är en fertil kvinna [8, 24] som vill kunna bli gravid, måste Du sluta med själva nikotinet innan graviditeten inträder. Tänk på att fostrets hjärna anläggs mycket tidigt i graviditeten. Röken är givetvis värst, men också det rena nikotinet kan skada fostrets hjärna med ökad känslighet för droger senare i livet och t.o.m. riskera plötslig spädbarnsdöd. (Se om fostrets påverkan av nikotin i kapitel 2.3 Nikotinets effekter.) 3.2 Ett smart sätt att sluta med nikotinberoendet Om du vill eller faktiskt måste sluta med nikotinet också, samtidigt som du slutar röka, t.ex. om du vill bli gravid, då finns ett smart sätt att hjälpa sig. Man kan låta sig hypnotiseras, vilket är en form av suggestion eller en form av hjärntvätt, där man lär sig vara ointresserad av rökning och tappar samtidigt begäret efter nikotin. Det finns seriösa terapeuter, som kan detta och oftast kan man få tips från andra rökare som fått den hjälpen. De finns på nätet med hemsidor och Hjärt-lungfonden kan förmedla kontakt tror jag. Om terapeuten inte tar betalt förrän man fått den hjälp man önskar oavsett hur många terapibesök man måste genomgå, torde den terapeuten vara seriös, om man dessutom tycker priset är rimligt. En del människor kan också klara av självsuggestion och det finns en bok som kan hjälpa till med detta. 16

17 Man får vara beredd på att denna sorts hjänrtvätt inte håller för evigt, utan effekten avtar så småningom. Då kan man förstås göra om det eller kanske räcker det att man är beredd att stålsätta sig inför korta röksugsanfall, som kan komma när som helst också efter mycket lång tid och speciellt när man minskar sin motståndskraft litegrann och/eller sitt omdöme med t.ex. alkohol. Denna sorts hjärnpåverkan med hypnos eller suggestion stimulerar samma dopaminsystem, som nikotin och alla andra droger på sina olika sätt påverkar. Jag tror att denna goda form av suggestion är en bra påverkan på dessa områden i hjärnan i lust - begär - belöningscentrat, och håller sannolikt uppe hypofysstimulering och immunförsvar lika bra och på samma sätt som uppiggande umgänge, rolig och stimulerande aktivitet mm och som också den tidigare nikotintillförseln på sitt sätt har åstadkommit. Jag tror att stimulering av samma system med antidepressiva mediciner är sämre, då vi inte till fullo känner till deras påverkan och beroendeframkallande effekter. Att låta suggerera sig är däremot en aktiv åtgärd, som man deltar i och kan styra. Att med sitt eget psyke utan droger åstadkomma en god lösning på sitt problem ger en stor tillfredsställelse med sig själv, som i sin tur befrämjar kroppens välmående och därmed immunförsvar. 3.3 Lång tids rökning och/eller storrökare Sluta röka genast. Om Du besväras av abstinens försök inte att stå ut med det utan använd i stället de rena nikotinpreparaten, som det passar Dig [25]. Det händer dock att även storrökare kan sluta med allt vad tobak gäller från en dag till en annan utan nämnvärda besvär. Immunförsvaret: Det är en onödig påfrestning och kanske t.o.m. ohälsosamt med så pass drastisk minskning av dopaminhalten i kroppen, som det kan bli vid plötsligt stopp av nikotintillförseln [27]. (Se stycket Om nikotintillförseln plötsligt försvinner i kapitel 2.3 Nikotinets effekter.) Nedgången av kroppsfunktioner och immunförsvar kan medföra ökad risk för att något sjukdomstillstånd uppkommer, särskilt om Du redan har märkt någon sorts försämring av hälsan. Rökgifterna orsakar ju minskning av immunförsvaret. Om man slutar tillföra rökgifterna ökar givetvis immunförsvaret. Emellertid torde immunförsvaret ökas markant av den förhöjda dopaminproduktionen, som nikotinanvändningen orsakar [16, 18, 20, 27]. (Se kapitel 2.3. Nikotinets effekter: Ökad kreativitet och Om nikotintillförseln plötsligt försvinner ). 17

18 Man kan därför förvänta sig att rökgiftstoppets ökning av immunförsvaret inte på långa vägar kan uppväga hela den minskning av immunförsvaret, som ett samtidigt nikotinstopp ger. Detta skulle i sådana fall kunna förklara varför allehanda sjukdomar så ofta dyker upp tillsammans med abstinenssymptomen, när långvarigt rökande personer abrupt slutar med både rökning och själva nikotintillförseln samtidigt. Denna förmodade kraftfulla minskning av immunförsvaret torde motverkas till fullo med att fortsätta använda rent nikotin efter rökstoppet. Glöm inte att rökningen har orsakat dessa bekymmer. Ersätt rökningen med passande dos nikotinpreparat. Då torde immunförsvaret t.o.m. kunna fungera extra bra. Om någon abstinens inte uppträder, då torde även immunsystemet fungera normalt. Storrökare [25, 28]: Kanske användningen av nikotinnässprayen är det absolut bästa rökfria nikotinet för Dig. Du kan kombinera med andra nikotinpreparat som det passar Dig. På det viset behåller Du alla positiva nikotineffekter och slipper alla farliga reaktioner från rökningen. Du kan använda preparaten så ofta och så länge Du vill. Men Du som är storrökare, och vill kunna bli gravid utan att skada fostret, kan inte fortsätta ens med rena nikotinprodukter utan måste se till att bli fri från både rök och nikotin redan innan graviditeten inträder. [8, 24] 3.4 Att vänja sig vid rent nikotin Det tar ungefär en veckas träning att vänja sig vid de rena nikotinpreparaten [25]. Försök att gå igenom denna period och ge inte upp. Den i början starka smaken och upplevelsen av de olika preparaten är INTE farlig och kan INTE skada Dig, enligt vad lång tids erfarenhet har visat. Du är ju redan nikotintillvand [15, 25, 26]. (Att lära sig röka tog också en viss tid och besvären var då vanligen som vid förgiftning.) Man kan t.ex. göra som en av mina bekanta. Hon köpte hem alla sorter hon kunde tänka sig att pröva och radade upp dem på köksbordet, inklusive nässpray och inhalator. Tog det som en spännande prövningsvecka och provade igenom allt förutsättningslöst på alla möjliga olika sätt, tränade nässpray m.m. och rangordnade dem alla. Snart hade det gått en vecka och hon hade inte rökt. Hon hade hittat sorter som hon föredrog och valde lätt ut en sort, som hon därefter fortsatt med. Glad och mycket nöjd med sig själv. 18

19 3.4.1 Nikotinnässprayen Introduktionsbesvären vid sprayning i näsan är en känsla av ett mycket hårt slag i huvudet vid varje spraydos. Bli inte rädd för det hårda slaget i huvudet i början - Det skadar Dig INTE. Även sveda i näsan, nysning och snuvighet är reaktioner första tiden. Om det är besvärligt, kan det vara till viss hjälp att kombinera med en vanlig behandling med slemhinneavsvällande medel mot svullen slemhinna och snuvighet [25, 28]. Det tar ungefär en vecka att bli fri från dessa besvär. För att minimera dem, gör så här [28]: Om Du riktar sprayen uppåt, rakt upp i näsborren, uppåt, uppåt mot pannan, blir effekten bäst, snabbast och ger minsta besvären. Däremot om Du riktar sprayen mer i riktning mot halsen och svalget, absorberas nikotinet sämre och effekten blir svagare och kommer senare. Dessutom kan nikotinet nå ända ned till struphuvudet och orsaka hosta. Nässprayens effekt: Varje spraydos ger 0,5 mg nikotin och Du kan använda samma dos som din vanliga cigarett har och får samma kraftfulla upplevelse som från den. Sprayningen, liksom cigaretten, kan varieras från stimulerande till lugnande effekt [28]. Effekten påstås komma inom en minut efter en effektiv sprayning och kan ibland vara lika eller nästan lika snabb som rökning. Absorptionen i näsan till blodomloppet är mycket snabb, om än inte som i lungorna, men det tar ändå en stund att röka en cigarett. Både nässprayen och cigaretten ger i blodet först en snabb hög nikotinnivå, en kick, och sjunker därefter snabbt till låg nivå, eftersom både cigarett och spray har låg egen nikotinhalt. Låg nikotinhalt i blodet torde vara bra när nikotinstoppet eftersträvas. Nässprayen är den enda receptbelagda rena nikotinprodukten i Sverige, troligen p.g.a. den nästan lika höga effekten, som rökning ger. Nikotinprodukterna i munnen: När Du använder de rena nikotinprodukterna i munnen,t.ex. tuggummit, försök svälja så litet saliv som möjligt under den tiden Du använder t.ex. tuggummit, för då kommer mer av nikotinet att absorberas. Även inhalatorns nikotin sugs upp i munnen [25, 26, 28]. Basiskt nikotin - Surt nikotin: Enbart i mun- och nässlemhinnan absorberas detta basiska (alkaliska), rena nikotin och det Du sväljer förändras till ett inaktivt ämne i den sura magsäcken och kan möjligen ge lite magvärk men inget mer [29]. Även snusets nikotin, liksom cigarrens, cigarillens, piptobakens och tuggtobakens, är basiskt och sugs därför upp i munslemhinnan [29]. 19

20 Cigaretten däremot har ett surt nikotin, som inte absorberas i munnen utan bara i lungorna och kräver halsbloss. En lukrativ uppfinning för tobaksbolagen, men förödande för människorna... [29] Min kollega [28]: Om nässprayen har jag lärt mig av en kollega, öronnäs- och halsläkare, som har givit mig sin tillåtelse att använda hans historia för att förmå människor att sluta röka så fort som möjligt. Han började som sjuåring att röka och under lång tid som läkare rökte han bortåt 60 cig/dag och ingen trodde han skulle kunna sluta. För mer än 5 år sedan övergick han till enbart nikotinnässpray och har sedan dess mått alldeles utmärkt och med stor skillnad jämfört med före rökstoppet. Sprayningen är inte alls störande, varken för honom själv eller för hans omgivning, trots att vi vet vad han gör. Han verkar nu försöka övergå till plåster HUR kunna bryta njutningen och vanan? att pyssla med cigaretten och själva röken... det psykologiska... Hur motverka dessa starka känslor? Ja, det är inte så lätt, men... Försök ge Dig glädjande och efterlängtade händelser... Försök skaffa Dig helt ny stimulans och nya erfarenheter... Unna Dig att gå undan och ge Dig stunder av reflektion trots att Du inte röker... Försök känna Din egen inre styrka... Kanske Du kan försöka att motionera mera... Försök också äta nyttigt och omväxlande gärna ofta fet fisk och skaldjur, vilket faktiskt visat sig vara så utomordentligt nyttigt speciellt för hjärnans cellväggar påstås minsann minska depressionstendens... Detta ger Dig en stor dos egenproduktion av de stärkande och stimulerande endorfinerna. Slutsats ATT SLUTA MED SJÄLVA TOBAKSRÖKEN ÄR LIVSVIKTIGT FÖR DIG OCH BÖR GÖRAS GENAST. Om Du rökt länge tror jag det är viktigt, att Du stabiliserat Dig och mår bra efter själva rökstoppet, innan Du börjar ta itu med att avveckla nikotinet när/om Du vill det. Förutom beroendet är nikotinet tämligen harmlöst för 20

Att sluta röka utan större problem

Att sluta röka utan större problem Att sluta röka utan större problem Jenny Reimers 19 augusti 2006 Innehåll I VARFÖR sluta röka? 5 1 Den giftiga röken 6 1.1 Ofullständig förbränning.............. 6 1.1.1 Kolmonoxid................. 7 1.1.2

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Tobak BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Lite om rökning Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika ämnen Ett 60 tal kan orsaka cancer Den som röker får själv i sig en fjärdedel

Läs mer

Apotekets råd om. Sluta röka

Apotekets råd om. Sluta röka Apotekets råd om Sluta röka Det lönar sig alltid att sluta röka även om du har rökt i större delen av ditt liv. Det förbättrar din hälsa och minskar risken för sjukdomar. När du slutar röka påbörjar kroppen

Läs mer

Vinsterna märks direkt

Vinsterna märks direkt Sluta röka Du måste övervinna två saker när du ska sluta röka: ditt fysiska beroende av nikotin och ditt psykiska beroende, det vill säga vanan att t ex alltid ta en cigarett efter maten. På Apotek Hjärtat

Läs mer

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin 22 januari 2013 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Psykologer mot Tobak www.barbroivarsson.se Hur många använder tobak idag? 11% rökte dagligen 2011 (10% män/12%

Läs mer

Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken

Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken Sanningen om Farligt begär Är det farligt att snusa? Det är ju så mycket bättre att snusa än att röka. Eller? Exakt hur snus skadar hälsan är omtvistat. Snusning ökar risken för ohälsa och olika sjukdomar.

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Innehåll klassbesöket. Om dig och Tobaksfri Duo. Inled med alla fördelar. Fördel tobaksfri. Jag har bestämt mig!

Innehåll klassbesöket. Om dig och Tobaksfri Duo. Inled med alla fördelar. Fördel tobaksfri. Jag har bestämt mig! Jag har bestämt mig! Innehåll klassbesöket Om hur ni/vi kommer att följa upp Tobaksfri Duo - alla gånger eleverna kommer till FTV och träffar er - med en årlig försäkran Om dig och Tobaksfri Duo Berätta

Läs mer

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin 2011-04 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Psykologer mot Tobak www.psykologermottobak.org Hur många använder tobak idag? 12 % män och 13 % kvinnor rökte dagligen

Läs mer

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatrin Svenska psykiatrikongressen 15 mars 2012 Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Psykologer mot Tobak www.psykologermottobak.org Det är cyniskt att ge behandling för

Läs mer

Faktamaterial om tobakssug

Faktamaterial om tobakssug Faktamaterial om tobakssug Ge mig mitt nikotin, annars vägrar jag att samarbeta! Därför är det så svårt att sluta röka och snusa Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat

Läs mer

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen

Rökningen dödar 10 000 människor om dagen Historia Människor har rökt sedan förhistorisk tid. Tobak och en rad hallucinogena droger röktes över hela Amerika så tidigt som 5000 f.kr. som en del av shamanistiska ritualer. Rökning i Amerika hade

Läs mer

Arbetsblad. Gruppträff 2. Tobakspreventivt arbete. Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin

Arbetsblad. Gruppträff 2. Tobakspreventivt arbete. Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin Arbetsblad Gruppträff 2 Tobakspreventivt arbete Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin Tips för ökad motivation: Var noga med att definiera dina individuella mål och önskade hälsovinster

Läs mer

Kroppens signalsystem och droger. Sammanfattning enligt planeringen

Kroppens signalsystem och droger. Sammanfattning enligt planeringen Kroppens signalsystem och droger Sammanfattning enligt planeringen Hur kroppens funktioner styrs Nerver: snabba signaler från hjärnan eller hjärnstammen Hormoner: långsamma signaler, från körtlar på olika

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Foto: Yanan Li Layout: Caroline

Läs mer

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12

Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Maria Rankka Leg. tandläkare 2009-11-12 Tobaksavvänjning - utbud Samverkan lönar sig SRL finns tillgänglig 51 timmar/vecka Flera aktörer kan stötta på olika vis Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Tobaksfritt att motivera och ge råd. Förhållningssättet. Information i dialog tobaksbruk Bild 1 Tobaksfritt att motivera och ge råd 9-10 dec 2014 Psykolog Margareta Pantzar Folkhälsoenheten Hälsa och habilitering Bild 2 Förhållningssättet Motiverande samtal kännetecknas av: Patientens egen

Läs mer

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak och operation Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak påverkar operationsresultatet När du blir opererad är det många faktorer som avgör om resultatet

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus

foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus foto: Johan Alp/bildarkivet Bli fri från cigaretter och snus De flesta som röker eller snusar ångrar att de någonsin började. Är du en av dem? Du känner säkert många som redan har slutat och kanske frågar

Läs mer

En stark cigarr i ändtarmen kunde prövas som muskelavslappande,

En stark cigarr i ändtarmen kunde prövas som muskelavslappande, En överarmsamputation kunde (Larrey) klara på en minut. Efter slaget vid Borodino utförde han 200 amputationer, av armar och ben, på 24 timmar. Snabbheten var viktig, eftersom det inte fanns några möjligheter

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Introduktion Före gruppträffar

Introduktion Före gruppträffar Arbetsblad Introduktion Före gruppträffar Tobakspreventivt arbete Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin FRÅGEFORMULÄR 1. AKTUELL TOBAKSKONSUMTION a) Hur många cigaretter röker Du per dag?

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Tobak eller hälsa De som fimpar i tid förlänger livet med ca 10 år. En miljon människor röker dagligen i Sverige. Rökningen dödar cirka 6

Läs mer

Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Nikotinläkemedel och abstinensbesvär I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak

Läs mer

Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka

Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka Tobaksavvänjning av psykiskt sjuka Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Ordf Psykologer mot Tobak www.psykologermottobak.org www.barbroivarsson.se Varför ska man hjälpa psykiskt sjuka att sluta röka? Varannan

Läs mer

HJÄRTSJUKDOM & TOBAK. Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska

HJÄRTSJUKDOM & TOBAK. Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska HJÄRTSJUKDOM & TOBAK Annica Ravn-Fischer, MD, PhD Kardiologen Sahlgrenska TOBAKENS HISTORIA ü - Tobak framställs av blad från växter inom tobaksläktet Dess historia sträcker sig åtminstone bak till år

Läs mer

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras

Drogberoende - en allvarlig sjukdom. Belöningssystemet aktiveras Drogberoende - en allvarlig sjukdom Maria Östman Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol- och

Läs mer

Rökning, motiverande samtal och socialt arbete

Rökning, motiverande samtal och socialt arbete Rökning, motiverande samtal och socialt arbete Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Barbro.holm-ivarsson@telia.com Nationella mål och Tobakskonventionen Riksdagen har bestämt följande delmål för minskat

Läs mer

Rökning, snus och e-cigaretter

Rökning, snus och e-cigaretter Rökning, snus och e-cigaretter Barbro Holm Ivarsson Ordf Psykologer mot Tobak Rökning 10% röker dagligen Socioekonomiskt utsatta röker mer Rökning orsakar ett 60-tal sjukdomar Varannan rökare dör i förtid

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Sex råd till dig som förälder Minska risken för plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna

Läs mer

SMOKEFREE- UPPGIFTSBANA

SMOKEFREE- UPPGIFTSBANA SMOKEFREE- UPPGIFTSBANA ANVISNINGAR TILL LÄRAREN 1 Smokefree-uppgiftsbanan är i första hand planerad för årskurs 5 6, men uppgifterna lämpar sig även för högstadieelever. Uppgiftsbanan kan genomföras i

Läs mer

Birgitta Nydahl Svärd, Tobakssamordnare i VGR Mottagningen för tobaksavvänjning SU

Birgitta Nydahl Svärd, Tobakssamordnare i VGR Mottagningen för tobaksavvänjning SU Birgitta Nydahl Svärd, Tobakssamordnare i VGR Mottagningen för tobaksavvänjning SU Rökning Röksug och abstinenssymtom Dopamin Frisättning av signalsubstanser + Receptorer och nervimpulser anpassas till

Läs mer

HJÄLP ATT SLUTA RÖKA

HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HJÄLP ATT SLUTA RÖKA BÖRJA LEVA FULLT UT HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA RÖKNING ÄR MER ÄN BARA EN DÅLIG VANA För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa. Medicinska studier visar att rökning inte enbart

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Fertilitet och rökning

Fertilitet och rökning Fertilitet och rökning Framtagen i samarbete med: Annika Strandell, Docent, Göteborgs Universitet Överläkare, Gynekologiska mottagningen, Kungälvs sjukhus Innehåll Livsstilsfaktorers betydelse för hälsa

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Ämnesutbildning Tobak

Ämnesutbildning Tobak 1 Ämnesutbildning Tobak Lisbeth Andersson leg tandhygienist Folkhälsoutvecklare tobaksprevention Landstinget Blekinge 2 5 000 000 600 000 200 000 Tobaksfakta 3 Tobakskonventionen - världens första hälsokonvention

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f.

Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f. SNUSETS hälsorisker Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f. Utgiven av: Studenternas hälsovårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställningar: julkaisutilaukset@yths.fi Författare: Susanna

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Ett bra beslut! När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt det skulle vara

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009

Sluta röka. Finlands Apotekareförbund 2009 Sluta röka 21 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Det lönar sig alltid att sluta röka Att sluta röka börjar med ett beslut. Ju bättre Du känner Dina egna rökvanor och -behov och ju mer Du motiverar Dig själv

Läs mer

Tobaksfri graviditet. ge ditt barn en uppväxt utan tobak

Tobaksfri graviditet. ge ditt barn en uppväxt utan tobak Tobaksfri graviditet ge ditt barn en uppväxt utan tobak JAG SLUTAR NÄR JAG BLIR GRAVID Så tänker de flesta. Men många upptäcker att det är svårare än de trodde. Här får du några råd som kan hjälpa dig

Läs mer

17 Rökning och snus. Varför är det extra dumt att röka om man har diabetes. Några effekter av rökning på kroppsfunktionerna

17 Rökning och snus. Varför är det extra dumt att röka om man har diabetes. Några effekter av rökning på kroppsfunktionerna 17 Rökning och snus Varför är det extra dumt att röka om man har diabetes Att rökning påverkar alla organ i kroppen negativt och leder till för tidigt åldrande och förkortar livet 5-10 år är välkänt. Rökning

Läs mer

Förbered rökstoppet 1

Förbered rökstoppet 1 Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Grafisk

Läs mer

Föräldramöte Tobak. Vad tror du är den vanligaste orsaken till att de flesta ungdomar inte röker eller snusar?

Föräldramöte Tobak. Vad tror du är den vanligaste orsaken till att de flesta ungdomar inte röker eller snusar? 1 (7) Föräldramöte Tobak 1. Inledning välkomna! Syfte med mötet: Att föräldrarna får tillfälle att diskutera med varandra om hur de kan påverka sina barn att inte börja röka samt se möjligheter till samarbete

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och vikt Snus Ett

Läs mer

Familjen och drogförebyggande fostran. Vi vill också ha!!!

Familjen och drogförebyggande fostran. Vi vill också ha!!! Familjen och drogförebyggande fostran Vi vill också ha!!! Som underlag för funderingar kring alkohol och droger Det är bra att samtala med barn om verkningarna hos alkohol och droger i situationer där

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Tobak. www.ens2000.se

Tobak. www.ens2000.se Att få våra ungdomar att säga Nej till tobak är bland det mest hälsoförebyggande vi kan göra. Tobak är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, den absolut den största enskilda hälsorisken i västvärlden.

Läs mer

Malatonin (Hormon) Melatonin

Malatonin (Hormon) Melatonin Malatonin (Hormon) Melatonin Melatonin är ett hormon som bildas i epifysen (tallkottkörteln), en liten körtel som ligger i mitten av hjärnan. Denna körtel har i långa tider omgivits av mystik, många betraktar

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller.

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller. Andningen Luftvägarna De övre luftvägarna består av näshåla med bihålor och munhåla som ansluter till luftstrupen. Näs- och bihålor har slemhinnor utmed väggarna. I näshålan finns även de s.k. näsmusslorna.

Läs mer

Tobaksavvänjning - Fördjupat stöd

Tobaksavvänjning - Fördjupat stöd Tobaksavvänjning - Fördjupat stöd Margareta Pantzar www.psykologermottobak.org Styrdokument Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Ungdomar under 18 år: Kvalificerat rådgivande samtal

Läs mer

Tobaksavvänjning - Fördjupat stöd

Tobaksavvänjning - Fördjupat stöd Tobaksavvänjning - Fördjupat stöd Margareta Pantzar www.psykologermottobak.org Styrdokument Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Ungdomar under 18 år: Kvalificerat rådgivande samtal

Läs mer

Cannabis och belöningssystemet

Cannabis och belöningssystemet Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker Konferens om Stockholm 17 februari 2015 Cannabis och belöningssystemet Maria Ellgren Med. Dr. Medical Science Liaison CNS Medical Affairs AbbVie AB från National

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Tipsrunda Tobaksfria veckan Tipsrunda 1(Skriv ut och klipp isär)

Tipsrunda Tobaksfria veckan Tipsrunda 1(Skriv ut och klipp isär) Tipsrunda Tobaksfria veckan Tipsrunda 1(Skriv ut och klipp isär) Fråga 1. Nikotin är det ämne i tobak som gör att folk blir beroende av tobak. Förr använde man nikotin i sin rena form som vadå? 1 Bantningsmedel

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Råd när du ska bli tobaksfri Bara du kan bestämma om du ska sluta med tobak och bara du kan lyckas. Att fatta ett genomtänkt beslut kan vara helt avgörande

Läs mer

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst

Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst Rådgivning & tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog Ordförande i Psykologer mot Tobak Barbro.holm-ivarsson@telia.com www.psykologermottobak.org Nationella

Läs mer

TEMA: Droger Mitt namn:

TEMA: Droger Mitt namn: TEMA: Droger Mitt namn: 1 Vad är en drog? Drog är ett medel som ger användaren (den som använder droger) en bra känsla som brukar kallas rus, t.ex. glädje. För att inte förlora detta rus måste användaren

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 1 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON

ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON ADHD vad är det? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD ÄR DET? 1. Jag har ADHD 2. Vad är ADHD? 3. Symtomen 4. Impulskontrollen 5. Självkontroll 6. Exekutiva funktioner 7. Medicinering

Läs mer

Tobaksavvänjning - Fördjupat stöd

Tobaksavvänjning - Fördjupat stöd Tobaksavvänjning - Fördjupat stöd Margareta Pantzar www.psykologermottobak.org Styrdokument Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Ungdomar under 18 år: Kvalificerat rådgivande samtal

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

fakta om alkohol och hälsa

fakta om alkohol och hälsa fakta om alkohol och hälsa FLER DRICKER MER ALLT FLER MÄNNISKOR DRICKER ALKOHOL REGEL- BUNDET, OCH I STÖRRE MÄNGD ÄN TIDIGARE. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Vad är riskabel alkoholkonsumtion? Om du är tjej och dricker fler än 9 standardglas under en vecka eller om

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Låt inte lunginflammation komma som en blixt från klar himmel. Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1

ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 ADHD VAD OCH VARFÖR? EN FÖRELÄSNING AV OCH MED NICKLAS LARSSON 1 INNEHÅLL ADHD VAD OCH VARFÖR? JAG HAR ADHD VAD ÄR ADHD? SYMTOMEN IMPULSKONTROLLEN MISSFÖRSTÅDD OCH MISSLYCKAD RÄTT MILJÖ OCH STRATEGIER

Läs mer

Visste du att nikotinet i tobaken gör dig snabbt beroende?

Visste du att nikotinet i tobaken gör dig snabbt beroende? i g i d t Lå! s a r u l e t n koldioxid aceta ldehy d kolmonoxid (os) radioaktivt polonium ammoniak svavelväte skatol Visste du att nikotinet i tobaken gör dig snabbt beroende? Du kan fastna på nikotinkroken

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

Nikotin (Nicotiana tabacum)

Nikotin (Nicotiana tabacum) Nikotin (Nicotiana tabacum) Nikotin: ett litteraturstudie Av: Evan Shaswar Kurs: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7,5 hp Avdelning: Farmakognosi Institution: Läkemedelskemi Uppsala

Läs mer

tobaksberoende Allmänna synpunkter

tobaksberoende Allmänna synpunkter Tobaksberoende tobaksberoende I första hand nikotinersättningsmedel I andra hand vareniklin Champix Allmänna synpunkter Tobaksberoende orsakat av rökning leder till komplikationer i flera olika organsystem.

Läs mer

Cannabis och hjärnan Det biologiska perspektivet

Cannabis och hjärnan Det biologiska perspektivet Cannabis och hjärnan Det biologiska perspektivet Med. Dr. maria.ellgren@farmbio.uu.se Upplägg 1. Introduktion till hjärnan 2. Beroende och belöningssystemet 3. Cannabis påverkan p påp hjärnan och belöningssystemet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:112 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:52 av Sonia Lunnergård (kd) om att landstinget bör utlysa en kampanj för att minska snuskonsumtionen Föredragande landstingsråd:

Läs mer