Tobak.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tobak. www.ens2000.se"

Transkript

1 Att få våra ungdomar att säga Nej till tobak är bland det mest hälsoförebyggande vi kan göra. Tobak är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, den absolut den största enskilda hälsorisken i västvärlden. De flesta som provar tobak är i åldern år. Nästan ingen börjar med tobak efter 20-års ålder och trots att Sverige har en åldersgräns på 18 år inhandlar ca 60% av alla sina ungdomar sin tobak själv. Eftersom det är i skolåldern majoriteten av de som brukar tobak debuterar och skolan når i stort sett alla barn har skolans verksamhet en mycket viktig roll i det tobaksförebyggande arbetet. Vår målsättning att detta material kan vara en hjälp i detta betydelsefulla arbete.

2 Inledning Att arbeta förebyggande med tobaksfrågan och andra droger är mycket viktigt och får inte ske i form av tomtebloss -aktiviteter. Det är ytterst betydelsefullt att arbetet integreras i den ordinarie verksamheten och arbetet sker kontinuerligt eftersom våra barn ständigt utsätts för olika budskap med anknytning till tobak. ENS 2000 materialet du håller i din hand ska var en hjälp i det tobaksförebyggande arbetet och innehåller både teoretiska och praktiska delar. Materialet består av två delar där den ena delen innehåller en faktadel där det mest grundläggande runt tobak tas upp och avslutas med en övningsdel med ett antal värderings- och praktiska övningar för att få igång diskussioner och tankar kring tobak. Den andra delen består av ett antal förslag på färdiga lektioner att genomföra i klassrummet utifrån några olika inriktningar.

3 Tobak Tobak är en växt, tobaksplantan, och det finns ca 100 olika arter. Tobaksplantan är släkt med potatisväxten. Tobaksplantan är lite speciell eftersom den har en förmåga att suga upp gifter och tungmetaller ur jorden, som sedan lagras i tobaken och gör den ännu mera ohälsosam. Under en tre månaders period besprutas tobaksodlingarna ungefär 16 gånger med olika bekämpningsmedel, dessa är mycket giftiga för människor, djur och natur. Flertalet av dem som arbetar på tobaksodlingarna har inte heller kunskap eller tillräcklig skyddsutrustning för att arbeta med bekämpningsmedlen. Genom detta skadas många av tobaksarbetarna, flertalet av dessa är barn. En stor del av bekämpningsmedlen förgiftar också grundvattentäkter vilket drabbar människor, djur och vår natur. För att framställa de olika tobaksprodukterna måste tobaksplantan torkas. I torkningen av bladen på tobaksplantan använder man oftast ved från regnskogen. På ett år går det åt ca.11,4 miljoner ton träd vilket motsvarar ett område på hektar skog. Detta leder till att regnskogen skövlas och i med detta att många djur också utrotas. Ungefär hälften av allt skräp som slängs i våra städer är tobaksprodukter. Det slängs ca 1225 miljoner fimpar varje år i Sverige, i hela världen slängs det 4500 miljarder. I fimpen finns massor av olika gifter som förorenar vår natur och våra vattendrag. Enligt biologer är nedbrytningstiden för en fimp 15 år.

4 Nikotin Nikotin kan betraktas som det viktigaste ämnet i tobaken eftersom det är det som framkallar beroendet. Nikotinet sprids snabbt i kroppen, det tas upp av slemhinnorna och sprids vidare genom blodet. Tio sekunder efter att rökaren har dragit sitt bloss finns nikotinet i hjärnan. I nervsystemet är nikotin både stimulerande och dämpande. Nikotin och andra droger som amfetamin, heroin och kokain påverkar samma receptorer i hjärna och frisätter olika signalsubstanser som bland annat påverkar välbefinnandet. Nikotin från snus tar lite längre tid på sig innan det når hjärnan. Däremot har snusaren en hög halt av nikotin i blodet under en betydligt längre tid. I höga doser är nikotin mycket giftigt och orsakar kräkningar, darrningar, krampanfall och i värsta fall döden. Om 60 mg rent nikotin läggs på en människas tunga så dör den personen inom några minuter. Från en svensk genomsnittscigarett får rökaren i sig omkring 1 mg nikotin, fast det räcker med 0,2 mg för att känna nikotinkicken#. Snus innehåller 8 mg nikotin per gram. Det betyder att snusaren får i sig mycket mer nikotin än rökaren. I forskningsförsök har man sett att nikotin är lika beroendeframkallande som kokain. Nikotinkick: Vid regelbundet användande av tobak vänjer sig kroppen vid nikotin och skapar ett beroende. Beroendet hänger främst ihop med att Nikotin ger en signal till ökad produktion av Dopamin samt andra signalsubstanser i hjärnans belöningssystem. Efter hand vänjer sig receptorerna vid nikotin. En tolerans byggs upp och om ämnet inte tillförs regelbundet drabbas rökaren av abstinensbesvär. Genom sin effekt på nervsystemet är nikotin både uppiggande och avslappnande.

5 Rökning Det finns idag mycket forskning på rökning och alla dess hälsorisker. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är konsumtion av tobak den absolut största orsaken till cancer, hjärt- och kärlsjukdomar i västvärlden. Rökningen anses kunna orsaka över 40 olika sjukdomar och i varje rökpuff från en brinnande cigarett finns omkring olika ämnen och kemiska föreningar. Ungefär fem procent av utsläppet är synlig rök. Några av de ämnen som finns i cigaretten är: Ammoniak: Mycket irriterande på slemhinnor Arsenik: Nervskador och är cancerframkallande. Formaldehyd: Cancerframkallande. Nitrosaminer: Cancerframkallande Nikotin:Starkt beroendeframkallande, mycket giftigt i stora doser Glykol: Skadligt för nervsystemet och njurarna. Kolmonoxid: En osynlig och luktfri gas. Vid höga koncentrationer blockeras de röda blodkropparna så att syret inte kan transporteras runt i kroppen. Tjära: Fastnar i lungorna. Röker man ett paket cigaretter om dagen i ett år får man i sig mer än 1dl tjära. Vätecyanid: Ett färglöst, mandelluktande gift som använts för att avrätta människor i gaskammare.

6 Risker med rökning Vi vet att rökning är den enskilt största orsaken till sjukdom och för tidig död. Hälften av dem som röker kommer att dö en allt för tidig död. Det finns också ett samband mellan rökning och: Cancer Alkoholmissbruk Försämrat immunförsvar Sämre muskeltillväxt Försämrad sår- och skadeläkning Sämre kondition Skador på kotor, leder, ledband, muskler och senor Benskörhet Tandlossning Matt och glanslöst hår Dålig andedräkt Gula tänder Grå och glåmig hud Rynkor kring ögon och mun Försämrat lukt- och smaksinne Ökad risk för astma Försämrad potens Försämrad blodcirkulation

7 Vattenpipa Att röka vattenpipa har blivit allt vanligare bland ungdomar men även vuxna i Sverige. Många lever i tron att vattenpipa är relativt ofarligt men tester visar motsatsen. Röken innehåller stora mängder toxiner (gifter) som kan orsaka lungcancer, hjärt- och andra sjukdomar samt herpes, hepatit m.m om man dessutom delar munstycke. Nikotinmängden motsvarar mellan 1-6 cigaretter men i många fall används även nikotinfri tobak. Men vattenpipan blir skadlig med eller utan nikotin med tanke på mängden kolmonoxid, tjära och andra toxiner som man andas in genom röken. I en studie som genomfördes av ett laboratorium i Frankrike tittade man på hur mycket kolmonoxid och tjära en vattenpipa motsvarande 70 cigarettbloss innehöll. Det visade sig att röken från vattenpipan producerade lika mycket kolmonoxid motsvarande rökning av cigaretter och tjära motsvarande cigaretter. Att röka vattenpipa kan också vara en inkörsport till cigarettrökning och narkotika. Snus Snus jämförs ofta med cigaretter för att påvisa att snus är ett hälsosammare alternativ till rökning. Detta ger en väldigt skev bild eftersom få saker är så hälsofarliga som rökning. Istället bör vi ställa snus i relation till att inte använda någon form av tobak alls. Det behövs fortfarande mer forskning kring snus och dess hälsorisker men det vi vet är att en prilla snus ger ungefär 2500 olika ämnen och ett av dem är nikotin. En snusare får ofta i sig höga mängder nikotin genom att snus har ett högt nikotininnehåll samt används på ett sådant sätt så snusaren får en längre nikotintillförsel kontra cigaretter. Några av de skadliga ämnen som finns i snus är: Arsenik: Nervskador och är cancerframkallande Bly: Skadar njurarna och ger nervskador Kadmium: Skadar njurarna Kvicksilver: Skadar nervsystemet Nikotin: Beroendeframkallande och mycket giftigt i stora mängder Nitrosaminer: Olika cancerframkallande ämnen Radioaktivt Polonium: Cancerframkallande ämne Risker med snus: skapar ett kraftigt nikotinberoende ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar är cancerframkallande ökar risken för det metabola syndromet som kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar och diabetes orsakar skador i munnen, slemhinnor och frilagda tandhalsar fördubblar risken med att skada sig under träning

8

9 Tobakshistoria Redan 400 år f.kr. lär indianerna ha använt tobak. Tobaken användes på många olika sätt, oftast i samband med riter, sluta förbund, svära trohet inför strid etc. För t.ex. Cherokeeindianerna ingick tobaken i nästan varje skede av livet. I Europa började man inte använda tobak förrän Christoffer Columbus återvände från Amerika. Tobaken och dess olika användningsområden beskrevs regelbundet då amerikafararna återvände hem. Till Frankrike fördes tobaken av Jean Nicot, som var en fransk diplomat, det är efter honom som tobaken har fått sitt latinska namn, Nicotina Tabacum. När tobaken kom till Europa användes den främst till medicinskt bruk, med skiftande resultat. Tobak som njutningsmedel spreds framförallt av soldater under de stora krigen. I Sverige nämns tobak för första gången i tullräkenskaper år 1601 varefter det blev en viktig importvara. I Sverige blev handeln med tobak monopol redan Under 1700-talet skulle alla städer i Sverige avsätta jord för tobaksodling. Den sista Svenska odlingen upphörde så sent som Kampen mot tobaksbruket har gamla anor i Sverige bildades i Stockholm en förening vid namn Tobakskämpen. Namnet ändrades sedan till Bort med tobaken. Under första hälften av 1900-talet försökte man bekämpa tobaksbruket utifrån moraliska värderingar och i nära anknytning till nykterhetsrörelsen. Under andra hälften av 1900-talet bedrevs arbetet mot tobaksbruket utifrån hälsomässiga skäl och de första tunga vetenskapliga rapporterna om sambandet mellan rökning och lungcancer kom ut (Socialstyrelsen) kom den första statliga tobaksutredningen (Socialdepartementet) kom den andra, vilken fick det tobaksförebyggande arbetet i Sverige att få en större statlig finansiering. Den tredje tobaksutredningen (Socialstyrelsen) kom 1990 och blev grunden för de riksdagsbeslut vilka under åren till skapade vår svenska tobakslag. Idag ingår tobaken i de 11 folkhälsopolitiska målområdena som är utgångspunkten för Sveriges folkhälsoarbete.

10 Tobak och träning Tobak och träning är en dålig kombination. I både cigaretterna och snuset återfinns nikotinet som drar samman blodkärlen hindrar nervkommunikationen till musklerna, reducerar blodflödet till muskelvävnaderna och påverkar ämnesomsättningen. Stresshormoner frisätts och ökar puls och blodtryck. Denna konstgjorda ansträngning på hjärtat leder till minskad syreupptagnings -förmåga och genom det sänker man sin prestationsförmåga. I röken finns det också kolmonoxid som minskar de röda blodkropparnas kapacitet att ta upp syre, en rökare får i genomsnitt % sämre kondition. Man får också sämre muskeltillväxt och nikotinet minskar också de vita blodkropparnas effektivitet. Detta ger sämre immunförsvar, större risk för sjukdomar och skador. I en forskningsstudie såg man att snusare som idrottade löpte dubbelt så stor risk att skadas under idrottsutövandet jämfört med de som inte snusade, det tog också längre tid för snusarna att komma tillbaks efter skada.

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola

Tillsammans. En handledning för en tobaksfri skola Tillsammans mot tobak En handledning för en tobaksfri skola 1 Inledning Tobak är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Det här materialet handlar om hur vi, tillsammans, kan göra något åt det. Vi vänder

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Att sälja tobak. titel. Undertitel

Att sälja tobak. titel. Undertitel Att sälja tobak titel Undertitel Innehåll 1 ATT SÄLJA TOBAK 4 Vilka regler gäller när man säljer tobaksvaror? 10 Vilka kontrollerar att tobakslagen tillämpas SOM den ska? 12 Vad händer om man bryter mot

Läs mer

Finn din egen motivation

Finn din egen motivation Bild 1 Tobaksfri skoltid - Kraftsamling rökfria skolgårdar maria.nilsson@epiph.umu.se www.psykologermottobak.se Bild 2 Finn din egen motivation Bild 3 Tobak är en global katastrof Var sjätte sekund dör

Läs mer

Vattenpipa rök utan risk?

Vattenpipa rök utan risk? Vattenpipa rök utan risk? Hälsoeffekter, vanor, attityder och tillsyn Vattenpipa rök utan risk? Hälsoeffekter, vanor, attityder och tillsyn STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010, R 2010:22 ISSN: 1651-8624

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal

Fri från tobak i samband med operation. Information för personal Fri från tobak i samband med operation Information för personal Innehåll 3 INLEDNING 4 Tobak eller hälsa 6 Värdet av att slippa tobak 8 Du kan vara en förebild och ett stöd 9 Visst kan du ta upp frågan

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie

GHB två FoU-arbeten. genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR. Flickor och GHB. En fältstudie genomförda av medarbetare som deltagit i cirklar vid FoU i Väst/GR GHB en kemisk drog. Varför väljer en viss grupp unga män GHB som sin huvuddrog? Kicki Persson Utdrag ur Man måste förmedla hopp och visa

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Ditt nej gör storskill n ad Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Du är betydelsefull! Den här skriften har främst ett syfte att hjälpa dig som förälder med argument när du ska prata

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016

Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel Ålands landskapsregering Innehåll Kommitténs uppdrag... 3 Sammanställning över större åtgärder 2013-2016...

Läs mer

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012

Cannabis. påverkan. och. Thomas Lundqvist 2012 Om Cannabis och påverkan 1 Thomas Lundqvist 2012 Författaren Thomas Lundqvist är leg. Psykolog och docent i psykologi. Han är verksam vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne. Det

Läs mer

Varför får man stroke?

Varför får man stroke? Varför får man stroke? Kjell Asplund, professor i medicin, MONICA-projektet, Socialstyrelsen Jag ska tala om orsakerna till stroke och då ur två aspekter: Vad är det som händer i kroppen när man får en

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Det goda livet. En studiehandledning från Landstinget Sörmland om hur vi kan må bättre

Det goda livet. En studiehandledning från Landstinget Sörmland om hur vi kan må bättre Det goda livet Påverka resten av ditt liv! Med Det goda livet vill vi landstingspolitiker inspirera och locka till diskussion kring hälsan. Vi vill att du tillsammans med andra sörmlänningar funderar över

Läs mer

Varför grubblar deprimerade?

Varför grubblar deprimerade? Livsstilsförändringar vid en depression I texten nedan beskrivs sex olika punkter som har antidepressiv effekt. Dessa handlar om att individen själv utan hjälp från mediciner eller psykoterapi kan förändra

Läs mer

Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet?

Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet? Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet? Yngve Gustafson Professor i geriatrik Jag tänkte tala med utgångspunkt från den gamla damen som kommer in på akutmottagningen med bruten lårbenshals, figur 1.

Läs mer

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de?

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Läs mer

Projektarbete, 100 p. Polhemskolan Lund 2009

Projektarbete, 100 p. Polhemskolan Lund 2009 Naturvetenskapliga programmet, Nv3c Handledare: Katarina Schiemann Hur medeltida läkekonst stöds av dagens forskning Av Fatimah Sultan Projektarbete, 100 p Polhemskolan Lund 2009 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer