Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken."

Transkript

1

2 I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat vid filhantering och tangentkombinationer. Till boken medföljer ett antal övningsfiler som du hämtar från vår webbplats 1. Starta webbläsaren, skriv i adressfältet och tryck på Retur. 2. Skriv artikelnumret, 3084, i sökrutan och klicka på Sök. 3. Klicka på titeln Illustrator CS6 Grunder. 4. Klicka på filen 3084.zip högst upp på sidan. 5. Klicka på Spara för att spara filen på datorn. 6. Välj var du vill spara filen, exempelvis på skrivbordet, och klicka på Spara. 7. När filen har hämtats stänger du dialogrutan och avslutar webbläsaren. 8. Om du har valt att spara filen på skrivbordet visas den som en ikon med namnet Dubbelklicka på ikonen för att packa upp filerna till lämplig mapp på din hårddisk. Copyright Docendo AB Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, exempelvis kommuner/universitet. Våra böcker och tillhörande produkter är noggrant kontrollerade, men det är ändå möjligt att fel kan förekomma. Vi tar gärna emot förbättringsförslag. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. ISBN: Artikelnummer: 3084E Författare: Kristina Lundsgård, Iréne Friberg Omslag: Malina Andrén

3 1 Vektorbaserad grafik Om vektorbaserad grafik I Adobe Illustrator arbetar du med vektorbaserad grafik som även kallas vektorgrafik eller objektgrafik. Vektorbaserad grafik kan sägas vara ett samlingsnamn för grafik som är uppbyggd av matematiska formler, vilka beskriver linjer och kurvor som vektorer och så kallade Bézierkurvor. Den stora fördelen med den här typen av grafik är att den kan förstoras eller förminskas utan att förlora i kvalitet. Exempel på vektor- och objektgrafik. Bilden kan förstoras utan kvalitetsförlust. I ett bildbehandlingsprogram, som till exempel Adobe Photoshop, skapas istället punktuppbyggda bilder där bilden består av ett mönster med små rutor, bildpunkter eller pixlar. Bildpunktsmönstret kallas även för raster. Om du förstorar en sådan bild kraftigt ser du pixlarna, vilka kan liknas vid mosaik. Exempel på punktuppbyggd bild. Vid förstoring syns pixlarna tydligt. Eftersom en bildskärm är uppbyggd av bildpunkter kan den inte visa vektorbaserad grafik, utan den visas som punktuppbyggd grafik för att synas på bildskärmen. Det förklarar varför vektorbaserad grafik ändå kan se taggiga eller pixelerade ut på skärmen, men ändå bli skarpa vid utskrift. 7

4 1 Vektorbaserad grafik Vektorer, objekt och banor En vektor är lite förenklat en rät linje mellan två punkter. Ett objekt kan bestå av flera vektorer, det vill säga sträckor med en längd och en riktning. Objektgrafik som endast består av dessa vektorer kan kallas vektorgrafik. Själva ordet vektor är latin och betyder dragare, vilket enkelt kan översättas med linje eller bana. Denna linje, eller bana (bansegment), börjar och slutar med en fästpunkt. Det kan även finnas fästpunkter längs banan. Fästpunkt Fästpunkt En vektor består av en sträcka mellan två fästpunkter. Vektorbaserad grafik består av objekt och kallas därmed även för objektgrafik. Ett objekt kan till exempel vara en linje, en cirkel eller en oregelbunden figur. Det är den vektorbaserade grafikens kombination av kurvor och linjer som gör att dessa bilder förblir skarpa även i extrem förstoring. Bézierkurvor Böjda linjer i objektgrafik baseras på så kallade Bézierkurvor och inte på vektorer. En Bézierkurva är ett sätt att matematiskt beskriva en kurva och uppfanns av matematikern Pierre Bézier. Nästan alla objekt gjorda i Illustrator består av Bézierkurvor. Riktningshandtag Fästpunkt Riktningshandtag Fästpunkt En Bézierkurva består av fästpunkter och riktningshandtag. För varje fästpunkt i en Bézierkurva finns ett eller två riktningshandtag. Ett riktningshandtag bestämmer hur banan ska gå in till fästpunkten och ett bestämmer hur kurvan ska gå ut från fästpunkten. Varken fästpunkter eller riktningshandtag visas vid utskrift. Genom att öka eller minska riktningshandtagens längd, eller ändra riktningshandtagens vinkel bestämmer du hur kurvan ska se ut. Det kanske låter invecklat, men i Illustrator är det här väldigt enkelt och inte något du behöver reflektera över när du arbetar. Du bara klickar och drar med ritstiftet eller använder direktmarkeringsverktyget för att göra en kurva. 8

5 1 Vektorbaserad grafik Exempel på markerade fästpunkter Markeringsverktyget, den svarta pilen. Detta är en rak bana. Fästpunkterna i banans ändar visas som fyllda kvadrater. När en kvadrat är fylld är fästpunkten markerad. Banan är markerad med markeringsverktyget, den svarta pilen, och alternativet Visa, Göm markeringsgränser är aktivt. Samma bana som ovan, markerad med markeringsverktyget, den svarta pilen men med Visa, Visa markeringsgränser aktivt. Direktmarkeringsverktyget, den vita pilen. Samma bana som ovan, men som har markerats med direktmarkeringsverktyget, den vita pilen. Lägg dock märke till att ingen av fästpunkterna är markerade eftersom de visas som ofyllda kvadrater. Exemplet ovan är en sluten bana, det vill säga en bana där start- och slutpunkt har mötts. Banan är markerad med markeringsverktyget, den svarta pilen, varför alla fästpunkter är markerade. En bana kan linjeras, det vill säga färgas. Den kan också göras osynlig vilket den blir när den avmarkeras. En osynlig bana kan man till exempel använda för text, se exemplet till höger. Detta är samma bana som den till vänster men som har markerats med direktmarkeringsverktyget, den vita pilen. Endast en fästpunkt är markerad. Området som avgränsas av en bana kallas objekt och kan fyllas med färg eller en toning oavsett om den är sluten eller öppen. En öppen bana utan fyllningsfärg. Samma bana med svart fyllningsfärg. 9

6 1 Vektorbaserad grafik Upplösning i punktuppbyggda bilder Eftersom du bland annat kommer att använda en del punktuppbyggda bilder i dina Illustrator-dokument är det bra att känna till lite om hur upplösningen av dessa bilder fungerar. Ska dokumentet visas på bildskärm, till exempel som en webbsida, eller på annat sätt distribueras på elektronisk väg, räcker det att bilden har en upplösning på cirka 72 punkter per tum (ppi eller eng. pixel per inch). Ska dokumentet däremot as räcker inte den upplösningen. Bilden kommer att pixelera, det vill säga att varje enskild pixel syns och gör att bilden ser grovkornig ut. Bildskärmens upplösning När man talar om upplösningen hos en bildskärm anger man hur många pixlar som totalt visas på bildskärmen. Är din bildskärmsupplösning inställd på innebär det att det finns 1280 pixlar på bredden och 1024 på höjden. Totalt visar bildskärmen alltså 1280 gånger 1024 som är lika med pixlar. Beroende på vad ditt grafikkort klarar kan du ställa in högre upplösning det vill säga öka antalet pixlar. Pixlarnas storlek i bildskärmen kan alltså ändras, de har inte fast storlek, men det finns en nedre gräns. Bildskärmens inställda upplösning och skärmens storlek bestämmer alltså hur stor en bild visas på skärmen. Beroende på vad ditt grafikkort klarar av kan du även ställa in hur många färger som ska visas på skärmen. Tänk på att detta gäller bildskärmen och det har ingenting med antal utskrifts färger att göra. Exempel på bildskärmsupplösning Bildskärmens upplösning har inget att göra med hur utskriften blir. Du har ställt in bildskärmsupplösningen på Om du hämtar in en bild från en bildbyrå eller foto-cd så finns varje bild i regel i fem olika filstorlekar. Väljer du den minsta filstorleken i det här fallet 0,5 MB alltså, pixlar, kommer bilden att visas rätt liten, ungefär 4 3 cm i 100 procents storlek. Öppnar du samma bild i mellanstorleken 10 MB, pixlar, kommer bilden att visas i storleken ca cm i 100 procents storlek. Varför? Jo, alla pixlarna måste ju få plats på bildskärmen! En bildskärm visar bilder i upplösningen på cirka 72 pixlar per tum (Mac) och cirka 96 pixlar per tum (PC). Bilder som enbart ska användas för att visas på bildskärm ska inte ha högre upplösning än så. 10

7 2 Arbetsytan Programfönstret 1. Starta programmet Illustrator CS6 (om det inte redan är igång). 2. Klicka på pilspetsen Expandera paneler till höger i programfönstret för att visa panelerna i paneldockan. b. c. d. e. f. g. h. a. i. j. k. l. m. n. a. Panelen Verktyg, b. Dokumentfönster med flik, c. Kontrollpanelen, d. Programfältet, e. Rityta, f. Arbetsyteväxlaren, g. Sökrutan, h. Paneldocka, i. Zoomningsrutan, j. Navigering för ritytan, k. Statusraden, l. Rullningslist, m. Arbetsytan/Redigeringsytan, n. Två paneler i samma docka. 11

8 2 Arbetsytan Programfältet Överst i programfönstret finner du det så kallade Programfältet, bestående av menyraden med programknappar, arbetsyteväxlaren och en sökruta, se nedan. Programknappar Menyrad Arbetsyteväxlare och sökruta 3. Välj Arkiv, Nytt, klicka på OK i dialogrutan för att skapa ett nytt dokument. Programknappar I gruppen med programknappar finns två knappar som används för att ordna och visa dokument. Klickar du på programknappen Gå till Bridge så öppnas bild- och dokumentsorteringsprogrammet Adobe Bridge. Knappen Ordna dokument använder du för ordna och visa flera olika dokument samtidigt i programfönstret. Arbetsyteväxlaren Till höger om menyraden och programknapparna finns Arbetsyteväxlaren och Sökrutan. När du klickar på arbetsyteväxlaren, som i standardläget visar Grundläggande, hittar du ett antal förinställda arbetsytor, se bilden till höger. Dessa arbetsytor bygger på ändamålsanpassade upplägg över programfönstret med färdiga paneluppsättningar och inställningar. Arbetsytan Måla visar paneler anpassade för arbetet med att måla direkt i programmet och arbetsytan Webb är anpassad för arbetet med webbrelaterade objekt. Spara arbetsyta Om du har en uppsättning anpassade paneler och menyer som du tycker fungerar bra i arbetet med en viss sorts dokument, kan du spara arbetsytan. Klicka i så fall på arbetsyteväxlaren och välj Hantera arbetsyta. Klicka på Ny arbetsyta och ange ett namn i det grå fältet i dialogrutan som dyker upp. Klicka sedan på OK. a. b. a. Gå till Bridge, b. Ordna dokument. 12

9 2 Arbetsytan Ta bort arbetsytor Vill du ta bort en anpassad arbetsyta, klickar du på arbetsyteväxlaren och väljer Hantera arbetsytor. Markera arbetsytan i dialogrutan som visas och klicka på ikonen Ta bort arbetsyta. Ritytor I Illustrator arbetar du på, vad som i programmet kallas för, en rityta. Om du vill kan du skapa flera ritytor i en och samma dokumentfil. Dessa ritytor kan i sin tur ha olika format. Syftet med att använda flera ritytor är bland annat att lättare kunna dela innehåll och objekt mellan olika Inställningar för antalet ritytor i en dokumentfil gör du i samband med skapandet av ett nytt dokument. Mer om det följer i nästa kapitel. ritytor, men också för att kunna skapa uppsättningar av olika objekt i en och samma dokumentfil. a. b. c. d. e. Arbeta med flera ritytor I en dokumentfil med flera ritytor markerar du den rityta som du vill arbeta med genom att klicka på den en gång. En aktiv rityta har en svart markeringsram medan de övriga inaktiva ritytorna är något nedtonade. a. Inaktiv rityta, b. Aktiv rityta, c. Utskrivbart område, d. Arbetsyta, e. Zoom och Navigering. Det utskrivbara området, som bestäms av den skrivare som har valt, är den ytan som befinner sig innanför den prickade linjen. Alla skrivare kan inte skriva ända ut till papperets kant, därför denna marginal. Om inte marginalen syns kan du ta fram den via Visa och Visa sidindelad utskrift. 13

10 2 Arbetsytan För att växla mellan ritytorna kan du använda funktionen Navigering för rityta som finns i statusraden. Du kan välja att centrera och visa den aktiva ritytan i olika zoomningsgrad genom att välja rityta via Navigering för rityta och ange ett värde i statusradens zoomningsruta. För att zooma in eller ut i själva dokumentfilen använder du enklast kortkommandot Alt + Ctrl + 9 för att zooma in och Ctrl + - för att zooma ut. Verktygspanelen Nedan visas panelen Verktyg. Första gången du startar programmet är verktygspanelen minimerad till en smal remsa till vänster i programfönstret. För att maximera verktygspanelen klickar du på den lilla pilen i panelens övre vänstra hörn. Minimera/maximera panelen Verktyg Markering (V) Trollstav (Y) Ritstift (P) Linjesegment (Skift + F) Pensel (B) Plumppensel (Skift + B) Rotera (R) Bredd (Skift + W) Formbyggare (Skift + M) Nät (U) Pipett (I) Spreja symbol (Skift + S) Rityta (Skift + G) Handen (H) Aktivera fyllning (X) Direktmarkering (A) Lasso (Q) Textverktyg (T) Rektangel/Kvadrat (M) Penna (N) Suddgummi (Skift + E) Skalförändra (S) Omforma fritt (E) Perspektivstödraster (Skift + P) Övertoning (G) Övergång (W) Stapeldiagram (J) Segment (Skift + K) Zoom (Z) Växla fyllning och linje (Skift + X) Aktivera linje (X) Övertoning (.) Färg (,) Ingen (färg) (Skift + I) Ändra skärmläge (F) Tips! Kopiera kortkommandona i bildexemplen och sätt upp en lathund med dessa på datorskärmen framför dig. Många verktyg har tilldelats ett kortkommando. (Det är bokstaven som står inom parentes efter varje verktygsnamn.) Trycker du upprepade gånger på kortkommandot kommer verktyg efter verktyg som finns under denna knapp att visas. 14

11 2 Arbetsytan Den svarta pilspetsen nere till höger på några av knapparna i verktygspanelen berättar att det finns dolda verktyg under knappen. För att få fram de dolda verktygen klickar du på verktygsknappen och håller musknappen nedtryckt ett ögonblick. Det verktyg som du använde sist är det som visas när du startar Illustrator på nytt eftersom verktygspanelens utseende sparas i Illustrators inställningsfil. Nedan och på nästa sida visas verktygspanelens alla verktyg. 15

12 2 Arbetsytan Oavsett vilket verktyg du använder, kan du alltid få fram det senaste markeringsverktyget genom att trycka på Ctrl. Har du exempelvis använt markeringsverktyget senast, är det den som visas när du trycker på Ctrl. Lägg märke till det lilla bandet med pilspetsen längst ut till höger. Klickar du på den rivs verktygen av från verktygspanelen och bildar en egen flytande panel. För att återställa verktygen till verktygspanelen, klickar du på knappen Stäng som på bilden till höger. 16

13 2 Arbetsytan Paneler En panel är en yta innehållande funktioner för att till exempel hantera bredd och färg på linjer. När fler paneler är dockade till vänster eller höger på skärmen kallas det för en paneldocka. Du kan göra en panel flytande genom att klicka och dra bort panelen från paneldockan. Det finns många paneler i Illustrator och du hittar de flesta av dem via menyn Fönster. En del paneler har en dubbelpil i fliken. Du klickar på denna pil för att fälla ut panelen eller för att fälla ihop den. För att minimera en panel dubbelklickar du på panellisten eller på minimeraknappen. Skapa en ny paneldocka Du kan docka en panel till en redan existerade paneldocka och på så vis skapa ytterligare en paneldocka bredvid. Du kan även slå ihop paneler med varandra. På det sättet skräddarsyr du arbetsytan för just ditt sätt att arbeta. För att skapa en ny paneldocka måste du först aktivera ett av alternativen under Fönster och och därefter dra panelen till vänster paneldocka och släppa den precis på kanten. En gråblå lodrätt linje markerar var du kan docka en ny panel med en befintlig paneldocka. Minimera till ikoner I Illustrator går det även att förminska och dölja paneler. Det gör du enklast med pilen högst upp till höger där du kan välja att Minimera till ikoner eller Expandera paneler. En panel som bör vara framme är överblickspanelen (Fönster, Överblick) se bilden till höger. Med hjälp av den kan du snabbt zooma in och ut samt flytta dig inom arbetsområdet. Genom att dra i skjutreglaget kan du snabbt zooma in respektive zooma ut. En befintlig paneldocka minimerad till ikoner. Den röda rektangeln visar zoomningsområdet och genom att klicka och dra den röda rektangeln, flyttar du dig snabbt inom dokumentet. Du kan alltid återgå till standardutseendet för paneler genom att gå till Fönster, Arbetsyta och välja exempelvis Grundläggande. 17

14 2 Arbetsytan Panelmenyer Lägg märke till att det högst upp till höger i varje panel finns en knapp med en svart pilspets och några streck. När du klickar på den fälls en meny ut för vald panel. Panelmenyerna ser olika ut för olika paneler. Dölja och visa paneler Det finns, som sagt, många paneler i Illustrator och ritytan tenderar att krympa ju fler paneler som du väljer att visa. För att gömma alla paneler kan du trycka på Tabb. Tyvärr försvinner även verktygspanelen då, använd i stället tangentkombinationen Skift + Tabb så stannar den kvar. För att visa panelerna igen trycker du på samma tangent som du använde för att dölja panelerna. Du använder alltså Tabb eller Skift + Tabb både för att visa och dölja panelerna. Du kan ändra storlek på de flesta paneler genom att peka med muspekaren över ett av panelens hörn. Då muspekaren ändras till en dubbelpil, kan du klicka och dra för att ändra panelens storlek. (Mac-användare måste dra i panelens nedre högra hörn.) Snabbmenyer En snabbmeny med de vanligaste åtgärderna som är knutna till ett visst verktyg får du fram genom att högerklicka med musen (Ctrl-klicka på Mac). Snabbmenyn ser olika ut beroende på vilket verktyg eller markering du arbetar med för stunden. Kontrollpanelen Kontrollpanelen, som i standardläget visas direkt ovanför dokumentflikarna, kan användas för att snabbt komma åt de funktioner och alternativ som är knutna till specifika funktioner eller objekt. Vad som visas på kontrollpanelen varierar beroende på vilket verktyg som är aktivt eller vad som är markerat för tillfället. Dolda alternativ När du klickar på färgpanelens menyknapp kan du välja mellan exempelvis olika färglägen. Länk till annan panel Panelmeny 18

15 2 Arbetsytan Om du markerar en rektangel eller en linje med markeringsverktyget, den svarta pilen i verktygspanelen, visar kontrollpanelen olika inställningsalternativ för bana, se nedan. Om du markerar en fästpunkt med direktmarkeringsverktyget, den vita pilen, visas alternativ för fästpunkt. Eftersom kontrollpanelen är knuten till olika objekt kommer dessa funktioner att tas upp i samband med specifika objekt längre fram i boken. För att göra kontrollpanelen flytande kan du klicka och dra i den grå remsan till vänster på kontrollpanelen. Du kan välja att docka kontrollpanelen i överkant (standard) men också i programfönstrets nederkant. Hjälpfunktionen Illustrators hjälpfunktion har svar på nästan alla frågor du kan komma på. För att öppna hjälpfunktionen väljer du Hjälp, Hjälp för Illustrator. Du kan även trycka kortkommandot F1 för att starta hjälpen som öppnas i din webbläsare. hjälpfönstret hittar du kategorier som du kan använda för att själv navigera dig fram till svaren på dina frågor. Du kan också skriva ett Har du ingen internetuppkoppling öppnas en offline-version av hjälpen. sökord i rutan Sök till höger i hjälpfönstret och trycka på Retur eller klicka på knappen med förstoringsglaset så söker programmet efter möjliga svar. Du kan även söka direkt via programfältets sökruta för att finna svar på dina frågor. 4. Stäng dokumentet du skapade via Arkiv, Stäng eller tryck kortkommandot Ctrl + W. (Du behöver inte spara dokumentet.) I 19

16 3 Inställningar Allmänt inställningar I Illustrator kan du göra en mängd olika inställningar för att anpassa programmet efter dig och ditt arbetssätt. Inställningar som till exempel påverkar utseendet på din rityta eller bestämmer hur långt längdmått ett tryck på en tangentpil ska få ett markerat objekt att flytta. I det här kapitlet kommer du att få inblick i hur du går till väga när du vill ändra programmets standardsinställninger. Ofta fungerar standardinställningarna alldeles utmärkt. Men ju mer insatt i programmet du blir desto mer kommer du att uppskatta nyttan av att kunna ändra dessa inställningar. Nedan beskrivs en viktig inställning, där du påverkar hur din rityta ska se ut och som du kommer i kontakt med var gång du skapar ett nytt dokument. Vidare är det viktigt att känna till vilka färginställningar som du behöver göra. Övriga inställningar kan du (om du hellre vill fortsätta till nästa kapitel och dess mer praktiska övningar) välja att istället återkomma till när du behöver göra en förändring. Vi rekommenderar att du ändå läser igenom kapitlet då det ger en bra överblick över möjligheterna att forma programmets funktioner efter just ditt behov. Dokument och färginställningar När du börjar arbeta i Illustrator kan till exempel en första inställning vara den som du gör när du bestämmer utformningen av din arbetsyta och rityta för det dokument som du ska arbeta med. 1. Starta Illustrator om det inte redan är igång. 2. Välj Arkiv, Nytt för att skapa ett nytt dokument. Till höger visas en del av dialogrutan som dyker upp. Vid Profil kan du välja förinställningar som passar det arbete du tänker utföra. Du kan välja mellan utskrift, webb, enheter, video och film, standard RGB eller Flash Builder. 20

17 3 Inställningar Samtliga dokumentprofiler innehåller förinställda värden som är tänkta att passa det planerade slutresultatet. En ny profil har lagts till i dialogrutan i senaste versionen av Illustrator. Den heter Enheter. Den i sin tur har förinställningar för ipad, iphone, Xoom, Fire/Nook och Galaxy. Dessa återfinns efter Storlek i dialogrutan för Nytt dokument. Färginställningar Vid Avancerat har du möjlighet att ändra Färgläge. Välj färgläge utifrån vad du planerar att göra med din illustration efteråt. Det bästa valet är RGB-läge om din illustration enbart ska visas på skärm eller skrivas ut med en bläckstråleskrivare. För arbete som ska hanteras av ett tryckeri väljer du istället CMYK. Det är aldrig bra att växla mellan olika färglägen. När färger konverteras mellan de olika färgomfången kan resultatet bli något helt annat än det du tänkt dig. Därför är det bra att göra färglägeinställning innan du sätter igång med ditt arbete. Dokumentfärgläge Längst ner i Arkiv hittar du Dokumentfärgläge, där du enkelt kan göra ett val mellan CMYK- eller RGB-färg. Färgmodeller RGB-modellen RGB-modellen används för dokument som ska visas på bild- eller tv-skärm. Systemet använder färgerna Rött, Grönt och Blått. I varje bildpunkt på bildskärmen kan 256 nyanser av rött, blått och grönt visas, vilket ger ungefär 16,7 miljoner färger. RGB-färger är additativa färger vilket väldigt förenklat innebär att Rött, Grönt och Blått tillsammans skapar den vita färgen. 21

18 3 Inställningar Till dokument som endast ska visas på webben är det bättre att använda webbsäkra färger. På så sätt riskerar du inte att färger rastreras. När man rastrerar en bild delar man upp den i ett tänkt rutnät som fylls med olika stora, svarta eller färgade, prickar. Detta mönster av prickar bildar det vi ser som en bild. En färg som visas på skärmen men som inte kan tryckas kallas icke tryckbar färg vilket visas med ett varningstecken i Illustrator när du till exempel skapar en ny färgruta. Den närmast tryckbara färgen visas i den lilla rutan till höger om varningssymbolen. Klickar du på den lilla rutan ersätts färgen med den tryckbara. cmyk-modellen Vid denna färgmodell använder man processfärger. Dessa processfärger som är genomskinliga trycks i rasterpunkter. De tryckfärger man använder är C för Cyan (blått), M för Magenta (rosarött), och Y för Yellow (gult). CMYK-färger är subtraktiva vilket innebär att Cyan, Magenta och Gul färg tillsammans blir nästintill svart. För att skapa svart i en tryckprocess skulle man behöva så mycket färg i en bildpunkt att färgen skulle flyta ut och inte ge det resultat som önskas. För att kunna trycka fina detaljer i svart samt mörka partier i en bild måste man lägga till en rent svart färg. Denna svarta färg betecknas med K (Key color eller black). Tryckfärger När man pratar om tryckfärger skiljer man på dekorfärger och processfärger. För att få fram dialogrutan Ny färgruta väljer du Fönster, Färgrutor, Ny färgruta (på panelmenyn). Dekorfärger Dekorfärger trycks med färdigblandade tryckfärger, det vill säga man blandar till färgen innan tryckningen och varje färg har sin egen tryckplåt. En dekorfärg som trycks i 100 % är heltäckande och rastreras inte. Dekorfärger används mest som effekt i en trycksak till exempel logotyper eller när det behövs specialfärger exempelvis metallfärger. För att få ett bra tryckresultat ska du välja en dekorfärg från det färgpassningssystem som ditt tryckeri använder. 22

19 3 Inställningar Processfärger För att få bästa överensstämmelse mellan en bild på bildskärmen och utskriftsresultatet av densamma, måste bildskärmen kalibreras det vill säga ställas in så att den visar färger riktigt. Det innebär att bildskärmen återger färger på ett kontrollerat och känt sätt. Vanligen använder man ett speciellt kalibreringsprogram för detta ändamål. Det finns kalibreringsprogram att hämta på internet, både gratis och sådana du betalar för. Processfärgerna är Cyan, Magenta, Gult och Svart som tillsammans bildar färgmodellen CMYK. För bästa tryckresultat bör du välja CMYK-värden från de färgkartor för processfärger som finns hos tryckerier. Om du definierar en CMYK-färg efter hur den ser ut på bildskärmen måste du ha ställt in ditt färghanteringssystem korrekt och kalibrerat bildskärmen. Färginställningar för den professionelle Illustrator-användaren För att färgerna på bildskärmen och utskriften ska bli så trogna varandra i färgåtergivningen som möjligt så behöver du använda ett färghanteringssystem. Ett färghanteringssystem utjämnar färgskillnader mellan enheter så att du kan vara hyfsat säker på att färgerna i slutprodukten är korrekta. I Illustrator aktiveras färghanteringen automatiskt. I och med CS- (Creative Suite) versionerna kan färginställningarna även synkroniseras mellan olika program. Det gör återgivningen av RGB- och CMYK-färgerna enhetliga oavsett vilka program, inom CS-versionerna, du väljer att arbeta med. Men för den vane eller den mer professionelle Illustrator-användaren som exempelvis vill skicka färgdokument till olika tryckerier, är det bra att på egen hand kunna ställa in färghanteringen för programmet. Det vanligaste systemet är CMS (Color Management System). När du använder CMS måste du förse det med information om den utrustning som ingår i arbetsprocessen, något som kallas för profil. För den mest grundläggande nivån måste du ha korrekta profiler för din bildskärm, din skrivare och din skanner. Att göra egna färghanteringsinställningar förutsätter kunskap om färghanteringssystem och det kommer vi inte att utveckla i denna grundbok om programmet. Det förutsätter också att man har kalibrerat sin bildskärm. 23

20 3 Inställningar Inställningar för flera ritytor I Illustrator kan du skapa en fil som innehåller fler ritytor (upp till 100). Att låta flera ritytor samsas i samma dokument gör att du får bättre överblick. Det är speciellt praktiskt när du till exempel jobbar med samma idé eller projekt som ska utmynna i flera sorters produkter; PDF:er, utskrivna sidor, visitkort, flyers, oberoende element för webbplatser med mera. Ritytorna kan staplas, överlappa eller som standard visas sida vid sida i dokumentet. Du kan hantera ritytor oberoende av varandra, ge dem olika storlekar, egna namn och du kan lägga till och ta bort ritytor. Antalet ritytor kan du bland annat ställa in via Antal ritytor i dialogrutan Nytt dokument. 1. Se till att dialogrutan Nytt dokument är öppen, att utskrift är valt och skriv 4 i rutan efter Antal ritytor, eller använd pilarna för att ange värdet. När du skapar flera ritytor aktiveras andra inställningsmöjligheter som tidigare varit nedtonade. Du kan därmed göra ytterligare inställningar. 2. Klicka på knappen Stödraster efter rad för att välja hur ritytorna ska ordnas i dokumentet. 3. Låt värdet i rutan efter Avstånd vara kvar, det avgör avståndet mellan de olika ritytorna. 4. Se till att värdet efter Kolumner är 2, om inte, ändra det. Detta värde avgör hur många kolumner som ritytorna kommer delas in i. Nu ska inställningarna för flera ritytor se ut som i nedanstående bildexempel. För att ändra måttenhet väljer du Redigera, Inställningar, Enheter och ändrar måtttenheten i rutan efter Allmänna. 5. Låt övriga inställningar vara som de är, klicka på OK och studera resultatet. 24

21 3 Inställningar Arbetsytan ska nu ha fyra ritytor placerade i två kolumner med 7,06 mm mellanrum, precis som du angav i inställningarna. Du kan även ändra ritytor och dokumenten i efterhand, vilket du ska pröva härnäst. Anpassa dokumentformat 1. Välj Arkiv, Dokumentformat. I dialogrutan Dokumentformat som nu visas har du möjlighet att ändra några av de uppgifter som du accepterade i dialogrutan Nytt dokument. Du kan även göra ytterligare anpassningar av dokumenten i dialogrutan, som att ändra genomskinlighet för till exempel stödraster eller ange andra textalternativ, typ av citattecken med mera som ska användas. I rutan Enheter anger du vilken måttenhet du vill använda. Du kan ändra eller anpassa utfallet i rutorna efter Utfall. Kryssrutan Visa bilder i konturläge tar bort all färg och visar enbart bildens konturer, se exemplet här bredvid. Kryssrutorna Markera ersatta teckensnitt och Markera ersatta specialtecken framhäver områden där en ersättning av teckensnitt eller specialtecken har gjorts. 2. Låt kryssrutorna under Alternativ för Utfall och Visa samt rutorna efter Utfall vara omarkerade. Under Genomskinlighet anges storlek och färg på stödraster. Använder du färgat papper när du skriver ut, kan du aktivera kryssrutan Simulera färgat papper och välja pappersfärg genom att klicka på den översta färgrutan (ofta vit) för att visa den så kallade Färgväljaren. 25

22 3 Inställningar 3. Klicka på knappen Anpassa under Genomskinlighet i dialogrutan (se föregående sida). Det öppnar ytterligare en dialogruta där du kan ange önskad upplösning för teckning och text samt avgöra balansen mellan raster och vektorer. Med reglaget längst till höger (Vektorer 100) avgör du att allting i dokumentet ska behandlas som vektorer. Förs reglaget längst till vänster mot Raster (Vektorer 0) rastreras allt i dokumentet vilket medför snabbare utskrift, men lägre bildkvalitet. Du kan även välja att göra text/streck till konturer. 4. Granska inställningsmöjligheterna i dialogrutan Anpassa alt. för förenkling av genomskinlighet utan att göra några inställningar, klicka på Avbryt. Under Textalternativ anger du bland annat vilket språk du vill använda samt vilken typ av citattecken du vill ha. 5. Kontrollera att rutan Använd typografiska citattecken är markerad, om inte markera den. Du kan även ändra storlek på upphöjda-, och nedsänkta tecken, deras position samt storleken på kapitäler. 26

Photoshop Elements 8. Adobe. Grundkurs

Photoshop Elements 8. Adobe. Grundkurs Photoshop Elements 8 Adobe Grundkurs Adobe Photoshop Elements 8 Grundkurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen Photoshop Elements 8). Kopiera filerna till

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

InDesign CS4. Adobe. Grundkurs

InDesign CS4. Adobe. Grundkurs InDesign CS4 Adobe Grundkurs Adobe InDesign CS4 Grundkurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen InDesign CS4 Grund). Kopiera filerna till lämplig mapp på din

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 13

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 13 Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 13 Adobe Photoshop Elements 13 Grunder I boken har vi använt svensk version av Photoshop Elements 13 och Windows 8. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut

Läs mer

InDesign CS4. Adobe. Fortsättningskurs

InDesign CS4. Adobe. Fortsättningskurs InDesign CS4 Adobe Fortsättningskurs Adobe InDesign CS4 Fortsättningskurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen InDesign CS4 Forts). Kopiera filerna till lämplig

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Introduktion till materialet... 1 Övningsfiler... 1 2 Digitala bilder...2 Bildskärmens upplösning... 2 Svartvita halvtonsbilder... 3

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

Del 2 FORMATERA DOKUMENT

Del 2 FORMATERA DOKUMENT Eva Ansell INDESIGN CS Del FORMATERA DOKUMENT. Redigera text... 7. Teckenutformning... 0 8. Styckeutformning... 9. Tabbar... 8 0. Tabeller... 70. Format... 78. Objektbibliotek... 8. Objektformat... 8.

Läs mer

PHOTOSHOP ELEMENTS 11

PHOTOSHOP ELEMENTS 11 Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 11 Grunder I boken har vi använt svensk version av Photoshop Elements 11 och Windows 8. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Fortsättningskurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Färghantering... 1 Färgomfång... 2 Behöver du färghantering?... 2 Kalibrera bildskärmen... 3 Kalibreringsprogram... 3 Färginställningar...

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Redigera. Rotera bild

Redigera. Rotera bild Redigera Ofta tar man bilder på höjden, d v s håller kameran vertikalt när man fotograferar. Några digitalkameror känner av detta och lägger bilden rätt, men oftast får man gå in i ett program och rotera

Läs mer

PHOTOSHOP ELEMENTS 12

PHOTOSHOP ELEMENTS 12 Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 12 Grunder I boken har vi använt svensk version av Photoshop Elements 12 och Windows 8. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat

Läs mer

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs Photoshop Elements 7 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 7...1 Programmets uppbyggnad...1 2 Ordna...3 Hämta filer...3 Visning/Sortering...6 Datumvy...6 Helskärmsläge...7

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING

Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Layout...5 Vita ytor... 6 Bildlayout... 8 Tillämpningsuppgifter... 11 2 Mallsidor...12 Skapa mallsidor...12 Åsidosätt mall med mallsidan Ingen...14

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av InDesign CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat

Läs mer

Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram

Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), 205 06 Malmö www.bit.mah.se/undervisning/sdm Att använda bildhanteringsprogram,

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Jan Johansson Lövaskog Södra Bosgården 516 92 Äspered 0702 13 96 60 jan.johansson@bornet.net Innehållet får ej kopieras utan medgivande Photoshop CC Photoshop CC Photoshops

Läs mer

Adobe DREAMWEAVER. CS6 Grunder

Adobe DREAMWEAVER. CS6 Grunder Adobe DREAMWEAVER CS6 Grunder I denna bok har vi använt svensk version av Dreamweaver CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER

9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER 9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER I den här lektionen får du lära dig följande: Importera ett lager från en annan bild. Klippa ur ett lager. Skapa och redigera ett justeringslager. Filtret Gränspunkt och

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Öppna ett nytt dokument (ctrl-n), storleken spelar ingen större roll eftersom innehållet är vektorbaserat kan det alltid skalas om senare. Välj Pennverktyget

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP. CS6 Grunder

Adobe PHOTOSHOP. CS6 Grunder Adobe PHOTOSHOP CS6 Grunder Innehållsförteckning 1 Digitala bilder...5 Bildskärmens upplösning... 5 Svartvita halvtonsbilder... 6 Färgbilder... 6 Raster... 6 Skrivarupplösning... 7 Bildupplösning... 8

Läs mer

Lathund. Windows Alta Vista

Lathund. Windows Alta Vista Lathund Windows Alta Vista sv Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet i denna Lathund är enligt lagen om upphovsrätt av 1960-12-30 förbjudet

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

BANVERKTYGET. Verktygen

BANVERKTYGET. Verktygen BANVERKTYGET Genom banverktyget kan man skapa banor eller kurvor genom att peka och klicka eller peka och dra med verktyget för att skapa mjukare linjer. Detta är funktionellt när man antingen ska skapa

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

ADOBE FLASH 8. Vad är egentligen Flash

ADOBE FLASH 8. Vad är egentligen Flash Peter Stenlund, Presens Design Version 2008-01-20 Får endast användas i privat bruk För att få ut det mesta av denna kurs bör du behärska fönster- och filhantering, ordbehandling och Internet. Helst bör

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements

Grundredigering i Photoshop Elements Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Lightroom kortkommandon.

Lightroom kortkommandon. Lightroom kortkommandon. Paneler Windows Mac OS Visa/dölj sidopaneler Tabb Tabb Visa/dölj alla paneler Skift + Tabb Skift + Tabb Visa/dölj verktygsfält T T Visa/dölj Modulväljaren F5 F5 Visa/dölj bildbandet

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida

SUPPORT I PDF FORMAT. Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida SUPPORT I PDF FORMAT Navigera dig fram bland informationen med hjälp av bokmärkena på vänster sida 8 Lathund CSF Färginställningar i Adobe CS För att få rätt färginställningar i Adobe CS är det enklast

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Programmets uppbyggnad... 5 Starta programmet... 5 Skapa mapp för egna övningsfiler... 8 2 Organisera bilderna...9 Kataloghanteraren...

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se Macromedia Dreamweaver 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 1 Arbeta i Dreamweaver... 3 Fönster... 4 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 3

ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 3 ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 3 LATHUND Innehållsförteckning Start Välkomstfönstret... 3 Bläddra efter bilder... 5 Visa och ordna foton... 6 Verktygslådan... 7 Beskär en bild... 8 Ändra storlek, storlek på

Läs mer

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5. digital bildbehandling

Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5. digital bildbehandling Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5 digital bildbehandling Del 2 redigera bilder 14. Redigeraren... 52 15. Snabbkorrigering... 58 16. Övrga färgjusteringar... 64 17. Manuell färgkorrigering...

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/ Termin 1 Block 4 Ritprogram Nu kommer du att få skapa ett ritprogram där du sedan kan göra egna konstverk! Programmet låter dig rita med olika färgpennor, sudda med suddgummi och måla med stämplar som

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Windows 7. Microsoft. Grundkurs

Windows 7. Microsoft. Grundkurs Windows 7 Microsoft Grundkurs Microsoft Windows 7 Grundkurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler som du laddar ner från vår webbplats www.docendo.se: 1. Starta webbläsaren, skriv www.docendo.se

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Windows 7 och Photoshop CS6. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer