Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken."

Transkript

1

2 I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat vid filhantering och tangentkombinationer. Till boken medföljer ett antal övningsfiler som du hämtar från vår webbplats 1. Starta webbläsaren, skriv i adressfältet och tryck på Retur. 2. Skriv artikelnumret, 3084, i sökrutan och klicka på Sök. 3. Klicka på titeln Illustrator CS6 Grunder. 4. Klicka på filen 3084.zip högst upp på sidan. 5. Klicka på Spara för att spara filen på datorn. 6. Välj var du vill spara filen, exempelvis på skrivbordet, och klicka på Spara. 7. När filen har hämtats stänger du dialogrutan och avslutar webbläsaren. 8. Om du har valt att spara filen på skrivbordet visas den som en ikon med namnet Dubbelklicka på ikonen för att packa upp filerna till lämplig mapp på din hårddisk. Copyright Docendo AB Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, exempelvis kommuner/universitet. Våra böcker och tillhörande produkter är noggrant kontrollerade, men det är ändå möjligt att fel kan förekomma. Vi tar gärna emot förbättringsförslag. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. ISBN: Artikelnummer: 3084E Författare: Kristina Lundsgård, Iréne Friberg Omslag: Malina Andrén

3 1 Vektorbaserad grafik Om vektorbaserad grafik I Adobe Illustrator arbetar du med vektorbaserad grafik som även kallas vektorgrafik eller objektgrafik. Vektorbaserad grafik kan sägas vara ett samlingsnamn för grafik som är uppbyggd av matematiska formler, vilka beskriver linjer och kurvor som vektorer och så kallade Bézierkurvor. Den stora fördelen med den här typen av grafik är att den kan förstoras eller förminskas utan att förlora i kvalitet. Exempel på vektor- och objektgrafik. Bilden kan förstoras utan kvalitetsförlust. I ett bildbehandlingsprogram, som till exempel Adobe Photoshop, skapas istället punktuppbyggda bilder där bilden består av ett mönster med små rutor, bildpunkter eller pixlar. Bildpunktsmönstret kallas även för raster. Om du förstorar en sådan bild kraftigt ser du pixlarna, vilka kan liknas vid mosaik. Exempel på punktuppbyggd bild. Vid förstoring syns pixlarna tydligt. Eftersom en bildskärm är uppbyggd av bildpunkter kan den inte visa vektorbaserad grafik, utan den visas som punktuppbyggd grafik för att synas på bildskärmen. Det förklarar varför vektorbaserad grafik ändå kan se taggiga eller pixelerade ut på skärmen, men ändå bli skarpa vid utskrift. 7

4 1 Vektorbaserad grafik Vektorer, objekt och banor En vektor är lite förenklat en rät linje mellan två punkter. Ett objekt kan bestå av flera vektorer, det vill säga sträckor med en längd och en riktning. Objektgrafik som endast består av dessa vektorer kan kallas vektorgrafik. Själva ordet vektor är latin och betyder dragare, vilket enkelt kan översättas med linje eller bana. Denna linje, eller bana (bansegment), börjar och slutar med en fästpunkt. Det kan även finnas fästpunkter längs banan. Fästpunkt Fästpunkt En vektor består av en sträcka mellan två fästpunkter. Vektorbaserad grafik består av objekt och kallas därmed även för objektgrafik. Ett objekt kan till exempel vara en linje, en cirkel eller en oregelbunden figur. Det är den vektorbaserade grafikens kombination av kurvor och linjer som gör att dessa bilder förblir skarpa även i extrem förstoring. Bézierkurvor Böjda linjer i objektgrafik baseras på så kallade Bézierkurvor och inte på vektorer. En Bézierkurva är ett sätt att matematiskt beskriva en kurva och uppfanns av matematikern Pierre Bézier. Nästan alla objekt gjorda i Illustrator består av Bézierkurvor. Riktningshandtag Fästpunkt Riktningshandtag Fästpunkt En Bézierkurva består av fästpunkter och riktningshandtag. För varje fästpunkt i en Bézierkurva finns ett eller två riktningshandtag. Ett riktningshandtag bestämmer hur banan ska gå in till fästpunkten och ett bestämmer hur kurvan ska gå ut från fästpunkten. Varken fästpunkter eller riktningshandtag visas vid utskrift. Genom att öka eller minska riktningshandtagens längd, eller ändra riktningshandtagens vinkel bestämmer du hur kurvan ska se ut. Det kanske låter invecklat, men i Illustrator är det här väldigt enkelt och inte något du behöver reflektera över när du arbetar. Du bara klickar och drar med ritstiftet eller använder direktmarkeringsverktyget för att göra en kurva. 8

5 1 Vektorbaserad grafik Exempel på markerade fästpunkter Markeringsverktyget, den svarta pilen. Detta är en rak bana. Fästpunkterna i banans ändar visas som fyllda kvadrater. När en kvadrat är fylld är fästpunkten markerad. Banan är markerad med markeringsverktyget, den svarta pilen, och alternativet Visa, Göm markeringsgränser är aktivt. Samma bana som ovan, markerad med markeringsverktyget, den svarta pilen men med Visa, Visa markeringsgränser aktivt. Direktmarkeringsverktyget, den vita pilen. Samma bana som ovan, men som har markerats med direktmarkeringsverktyget, den vita pilen. Lägg dock märke till att ingen av fästpunkterna är markerade eftersom de visas som ofyllda kvadrater. Exemplet ovan är en sluten bana, det vill säga en bana där start- och slutpunkt har mötts. Banan är markerad med markeringsverktyget, den svarta pilen, varför alla fästpunkter är markerade. En bana kan linjeras, det vill säga färgas. Den kan också göras osynlig vilket den blir när den avmarkeras. En osynlig bana kan man till exempel använda för text, se exemplet till höger. Detta är samma bana som den till vänster men som har markerats med direktmarkeringsverktyget, den vita pilen. Endast en fästpunkt är markerad. Området som avgränsas av en bana kallas objekt och kan fyllas med färg eller en toning oavsett om den är sluten eller öppen. En öppen bana utan fyllningsfärg. Samma bana med svart fyllningsfärg. 9

6 1 Vektorbaserad grafik Upplösning i punktuppbyggda bilder Eftersom du bland annat kommer att använda en del punktuppbyggda bilder i dina Illustrator-dokument är det bra att känna till lite om hur upplösningen av dessa bilder fungerar. Ska dokumentet visas på bildskärm, till exempel som en webbsida, eller på annat sätt distribueras på elektronisk väg, räcker det att bilden har en upplösning på cirka 72 punkter per tum (ppi eller eng. pixel per inch). Ska dokumentet däremot as räcker inte den upplösningen. Bilden kommer att pixelera, det vill säga att varje enskild pixel syns och gör att bilden ser grovkornig ut. Bildskärmens upplösning När man talar om upplösningen hos en bildskärm anger man hur många pixlar som totalt visas på bildskärmen. Är din bildskärmsupplösning inställd på innebär det att det finns 1280 pixlar på bredden och 1024 på höjden. Totalt visar bildskärmen alltså 1280 gånger 1024 som är lika med pixlar. Beroende på vad ditt grafikkort klarar kan du ställa in högre upplösning det vill säga öka antalet pixlar. Pixlarnas storlek i bildskärmen kan alltså ändras, de har inte fast storlek, men det finns en nedre gräns. Bildskärmens inställda upplösning och skärmens storlek bestämmer alltså hur stor en bild visas på skärmen. Beroende på vad ditt grafikkort klarar av kan du även ställa in hur många färger som ska visas på skärmen. Tänk på att detta gäller bildskärmen och det har ingenting med antal utskrifts färger att göra. Exempel på bildskärmsupplösning Bildskärmens upplösning har inget att göra med hur utskriften blir. Du har ställt in bildskärmsupplösningen på Om du hämtar in en bild från en bildbyrå eller foto-cd så finns varje bild i regel i fem olika filstorlekar. Väljer du den minsta filstorleken i det här fallet 0,5 MB alltså, pixlar, kommer bilden att visas rätt liten, ungefär 4 3 cm i 100 procents storlek. Öppnar du samma bild i mellanstorleken 10 MB, pixlar, kommer bilden att visas i storleken ca cm i 100 procents storlek. Varför? Jo, alla pixlarna måste ju få plats på bildskärmen! En bildskärm visar bilder i upplösningen på cirka 72 pixlar per tum (Mac) och cirka 96 pixlar per tum (PC). Bilder som enbart ska användas för att visas på bildskärm ska inte ha högre upplösning än så. 10

7 2 Arbetsytan Programfönstret 1. Starta programmet Illustrator CS6 (om det inte redan är igång). 2. Klicka på pilspetsen Expandera paneler till höger i programfönstret för att visa panelerna i paneldockan. b. c. d. e. f. g. h. a. i. j. k. l. m. n. a. Panelen Verktyg, b. Dokumentfönster med flik, c. Kontrollpanelen, d. Programfältet, e. Rityta, f. Arbetsyteväxlaren, g. Sökrutan, h. Paneldocka, i. Zoomningsrutan, j. Navigering för ritytan, k. Statusraden, l. Rullningslist, m. Arbetsytan/Redigeringsytan, n. Två paneler i samma docka. 11

8 2 Arbetsytan Programfältet Överst i programfönstret finner du det så kallade Programfältet, bestående av menyraden med programknappar, arbetsyteväxlaren och en sökruta, se nedan. Programknappar Menyrad Arbetsyteväxlare och sökruta 3. Välj Arkiv, Nytt, klicka på OK i dialogrutan för att skapa ett nytt dokument. Programknappar I gruppen med programknappar finns två knappar som används för att ordna och visa dokument. Klickar du på programknappen Gå till Bridge så öppnas bild- och dokumentsorteringsprogrammet Adobe Bridge. Knappen Ordna dokument använder du för ordna och visa flera olika dokument samtidigt i programfönstret. Arbetsyteväxlaren Till höger om menyraden och programknapparna finns Arbetsyteväxlaren och Sökrutan. När du klickar på arbetsyteväxlaren, som i standardläget visar Grundläggande, hittar du ett antal förinställda arbetsytor, se bilden till höger. Dessa arbetsytor bygger på ändamålsanpassade upplägg över programfönstret med färdiga paneluppsättningar och inställningar. Arbetsytan Måla visar paneler anpassade för arbetet med att måla direkt i programmet och arbetsytan Webb är anpassad för arbetet med webbrelaterade objekt. Spara arbetsyta Om du har en uppsättning anpassade paneler och menyer som du tycker fungerar bra i arbetet med en viss sorts dokument, kan du spara arbetsytan. Klicka i så fall på arbetsyteväxlaren och välj Hantera arbetsyta. Klicka på Ny arbetsyta och ange ett namn i det grå fältet i dialogrutan som dyker upp. Klicka sedan på OK. a. b. a. Gå till Bridge, b. Ordna dokument. 12

9 2 Arbetsytan Ta bort arbetsytor Vill du ta bort en anpassad arbetsyta, klickar du på arbetsyteväxlaren och väljer Hantera arbetsytor. Markera arbetsytan i dialogrutan som visas och klicka på ikonen Ta bort arbetsyta. Ritytor I Illustrator arbetar du på, vad som i programmet kallas för, en rityta. Om du vill kan du skapa flera ritytor i en och samma dokumentfil. Dessa ritytor kan i sin tur ha olika format. Syftet med att använda flera ritytor är bland annat att lättare kunna dela innehåll och objekt mellan olika Inställningar för antalet ritytor i en dokumentfil gör du i samband med skapandet av ett nytt dokument. Mer om det följer i nästa kapitel. ritytor, men också för att kunna skapa uppsättningar av olika objekt i en och samma dokumentfil. a. b. c. d. e. Arbeta med flera ritytor I en dokumentfil med flera ritytor markerar du den rityta som du vill arbeta med genom att klicka på den en gång. En aktiv rityta har en svart markeringsram medan de övriga inaktiva ritytorna är något nedtonade. a. Inaktiv rityta, b. Aktiv rityta, c. Utskrivbart område, d. Arbetsyta, e. Zoom och Navigering. Det utskrivbara området, som bestäms av den skrivare som har valt, är den ytan som befinner sig innanför den prickade linjen. Alla skrivare kan inte skriva ända ut till papperets kant, därför denna marginal. Om inte marginalen syns kan du ta fram den via Visa och Visa sidindelad utskrift. 13

10 2 Arbetsytan För att växla mellan ritytorna kan du använda funktionen Navigering för rityta som finns i statusraden. Du kan välja att centrera och visa den aktiva ritytan i olika zoomningsgrad genom att välja rityta via Navigering för rityta och ange ett värde i statusradens zoomningsruta. För att zooma in eller ut i själva dokumentfilen använder du enklast kortkommandot Alt + Ctrl + 9 för att zooma in och Ctrl + - för att zooma ut. Verktygspanelen Nedan visas panelen Verktyg. Första gången du startar programmet är verktygspanelen minimerad till en smal remsa till vänster i programfönstret. För att maximera verktygspanelen klickar du på den lilla pilen i panelens övre vänstra hörn. Minimera/maximera panelen Verktyg Markering (V) Trollstav (Y) Ritstift (P) Linjesegment (Skift + F) Pensel (B) Plumppensel (Skift + B) Rotera (R) Bredd (Skift + W) Formbyggare (Skift + M) Nät (U) Pipett (I) Spreja symbol (Skift + S) Rityta (Skift + G) Handen (H) Aktivera fyllning (X) Direktmarkering (A) Lasso (Q) Textverktyg (T) Rektangel/Kvadrat (M) Penna (N) Suddgummi (Skift + E) Skalförändra (S) Omforma fritt (E) Perspektivstödraster (Skift + P) Övertoning (G) Övergång (W) Stapeldiagram (J) Segment (Skift + K) Zoom (Z) Växla fyllning och linje (Skift + X) Aktivera linje (X) Övertoning (.) Färg (,) Ingen (färg) (Skift + I) Ändra skärmläge (F) Tips! Kopiera kortkommandona i bildexemplen och sätt upp en lathund med dessa på datorskärmen framför dig. Många verktyg har tilldelats ett kortkommando. (Det är bokstaven som står inom parentes efter varje verktygsnamn.) Trycker du upprepade gånger på kortkommandot kommer verktyg efter verktyg som finns under denna knapp att visas. 14

11 2 Arbetsytan Den svarta pilspetsen nere till höger på några av knapparna i verktygspanelen berättar att det finns dolda verktyg under knappen. För att få fram de dolda verktygen klickar du på verktygsknappen och håller musknappen nedtryckt ett ögonblick. Det verktyg som du använde sist är det som visas när du startar Illustrator på nytt eftersom verktygspanelens utseende sparas i Illustrators inställningsfil. Nedan och på nästa sida visas verktygspanelens alla verktyg. 15

12 2 Arbetsytan Oavsett vilket verktyg du använder, kan du alltid få fram det senaste markeringsverktyget genom att trycka på Ctrl. Har du exempelvis använt markeringsverktyget senast, är det den som visas när du trycker på Ctrl. Lägg märke till det lilla bandet med pilspetsen längst ut till höger. Klickar du på den rivs verktygen av från verktygspanelen och bildar en egen flytande panel. För att återställa verktygen till verktygspanelen, klickar du på knappen Stäng som på bilden till höger. 16

13 2 Arbetsytan Paneler En panel är en yta innehållande funktioner för att till exempel hantera bredd och färg på linjer. När fler paneler är dockade till vänster eller höger på skärmen kallas det för en paneldocka. Du kan göra en panel flytande genom att klicka och dra bort panelen från paneldockan. Det finns många paneler i Illustrator och du hittar de flesta av dem via menyn Fönster. En del paneler har en dubbelpil i fliken. Du klickar på denna pil för att fälla ut panelen eller för att fälla ihop den. För att minimera en panel dubbelklickar du på panellisten eller på minimeraknappen. Skapa en ny paneldocka Du kan docka en panel till en redan existerade paneldocka och på så vis skapa ytterligare en paneldocka bredvid. Du kan även slå ihop paneler med varandra. På det sättet skräddarsyr du arbetsytan för just ditt sätt att arbeta. För att skapa en ny paneldocka måste du först aktivera ett av alternativen under Fönster och och därefter dra panelen till vänster paneldocka och släppa den precis på kanten. En gråblå lodrätt linje markerar var du kan docka en ny panel med en befintlig paneldocka. Minimera till ikoner I Illustrator går det även att förminska och dölja paneler. Det gör du enklast med pilen högst upp till höger där du kan välja att Minimera till ikoner eller Expandera paneler. En panel som bör vara framme är överblickspanelen (Fönster, Överblick) se bilden till höger. Med hjälp av den kan du snabbt zooma in och ut samt flytta dig inom arbetsområdet. Genom att dra i skjutreglaget kan du snabbt zooma in respektive zooma ut. En befintlig paneldocka minimerad till ikoner. Den röda rektangeln visar zoomningsområdet och genom att klicka och dra den röda rektangeln, flyttar du dig snabbt inom dokumentet. Du kan alltid återgå till standardutseendet för paneler genom att gå till Fönster, Arbetsyta och välja exempelvis Grundläggande. 17

14 2 Arbetsytan Panelmenyer Lägg märke till att det högst upp till höger i varje panel finns en knapp med en svart pilspets och några streck. När du klickar på den fälls en meny ut för vald panel. Panelmenyerna ser olika ut för olika paneler. Dölja och visa paneler Det finns, som sagt, många paneler i Illustrator och ritytan tenderar att krympa ju fler paneler som du väljer att visa. För att gömma alla paneler kan du trycka på Tabb. Tyvärr försvinner även verktygspanelen då, använd i stället tangentkombinationen Skift + Tabb så stannar den kvar. För att visa panelerna igen trycker du på samma tangent som du använde för att dölja panelerna. Du använder alltså Tabb eller Skift + Tabb både för att visa och dölja panelerna. Du kan ändra storlek på de flesta paneler genom att peka med muspekaren över ett av panelens hörn. Då muspekaren ändras till en dubbelpil, kan du klicka och dra för att ändra panelens storlek. (Mac-användare måste dra i panelens nedre högra hörn.) Snabbmenyer En snabbmeny med de vanligaste åtgärderna som är knutna till ett visst verktyg får du fram genom att högerklicka med musen (Ctrl-klicka på Mac). Snabbmenyn ser olika ut beroende på vilket verktyg eller markering du arbetar med för stunden. Kontrollpanelen Kontrollpanelen, som i standardläget visas direkt ovanför dokumentflikarna, kan användas för att snabbt komma åt de funktioner och alternativ som är knutna till specifika funktioner eller objekt. Vad som visas på kontrollpanelen varierar beroende på vilket verktyg som är aktivt eller vad som är markerat för tillfället. Dolda alternativ När du klickar på färgpanelens menyknapp kan du välja mellan exempelvis olika färglägen. Länk till annan panel Panelmeny 18

15 2 Arbetsytan Om du markerar en rektangel eller en linje med markeringsverktyget, den svarta pilen i verktygspanelen, visar kontrollpanelen olika inställningsalternativ för bana, se nedan. Om du markerar en fästpunkt med direktmarkeringsverktyget, den vita pilen, visas alternativ för fästpunkt. Eftersom kontrollpanelen är knuten till olika objekt kommer dessa funktioner att tas upp i samband med specifika objekt längre fram i boken. För att göra kontrollpanelen flytande kan du klicka och dra i den grå remsan till vänster på kontrollpanelen. Du kan välja att docka kontrollpanelen i överkant (standard) men också i programfönstrets nederkant. Hjälpfunktionen Illustrators hjälpfunktion har svar på nästan alla frågor du kan komma på. För att öppna hjälpfunktionen väljer du Hjälp, Hjälp för Illustrator. Du kan även trycka kortkommandot F1 för att starta hjälpen som öppnas i din webbläsare. hjälpfönstret hittar du kategorier som du kan använda för att själv navigera dig fram till svaren på dina frågor. Du kan också skriva ett Har du ingen internetuppkoppling öppnas en offline-version av hjälpen. sökord i rutan Sök till höger i hjälpfönstret och trycka på Retur eller klicka på knappen med förstoringsglaset så söker programmet efter möjliga svar. Du kan även söka direkt via programfältets sökruta för att finna svar på dina frågor. 4. Stäng dokumentet du skapade via Arkiv, Stäng eller tryck kortkommandot Ctrl + W. (Du behöver inte spara dokumentet.) I 19

16 3 Inställningar Allmänt inställningar I Illustrator kan du göra en mängd olika inställningar för att anpassa programmet efter dig och ditt arbetssätt. Inställningar som till exempel påverkar utseendet på din rityta eller bestämmer hur långt längdmått ett tryck på en tangentpil ska få ett markerat objekt att flytta. I det här kapitlet kommer du att få inblick i hur du går till väga när du vill ändra programmets standardsinställninger. Ofta fungerar standardinställningarna alldeles utmärkt. Men ju mer insatt i programmet du blir desto mer kommer du att uppskatta nyttan av att kunna ändra dessa inställningar. Nedan beskrivs en viktig inställning, där du påverkar hur din rityta ska se ut och som du kommer i kontakt med var gång du skapar ett nytt dokument. Vidare är det viktigt att känna till vilka färginställningar som du behöver göra. Övriga inställningar kan du (om du hellre vill fortsätta till nästa kapitel och dess mer praktiska övningar) välja att istället återkomma till när du behöver göra en förändring. Vi rekommenderar att du ändå läser igenom kapitlet då det ger en bra överblick över möjligheterna att forma programmets funktioner efter just ditt behov. Dokument och färginställningar När du börjar arbeta i Illustrator kan till exempel en första inställning vara den som du gör när du bestämmer utformningen av din arbetsyta och rityta för det dokument som du ska arbeta med. 1. Starta Illustrator om det inte redan är igång. 2. Välj Arkiv, Nytt för att skapa ett nytt dokument. Till höger visas en del av dialogrutan som dyker upp. Vid Profil kan du välja förinställningar som passar det arbete du tänker utföra. Du kan välja mellan utskrift, webb, enheter, video och film, standard RGB eller Flash Builder. 20

17 3 Inställningar Samtliga dokumentprofiler innehåller förinställda värden som är tänkta att passa det planerade slutresultatet. En ny profil har lagts till i dialogrutan i senaste versionen av Illustrator. Den heter Enheter. Den i sin tur har förinställningar för ipad, iphone, Xoom, Fire/Nook och Galaxy. Dessa återfinns efter Storlek i dialogrutan för Nytt dokument. Färginställningar Vid Avancerat har du möjlighet att ändra Färgläge. Välj färgläge utifrån vad du planerar att göra med din illustration efteråt. Det bästa valet är RGB-läge om din illustration enbart ska visas på skärm eller skrivas ut med en bläckstråleskrivare. För arbete som ska hanteras av ett tryckeri väljer du istället CMYK. Det är aldrig bra att växla mellan olika färglägen. När färger konverteras mellan de olika färgomfången kan resultatet bli något helt annat än det du tänkt dig. Därför är det bra att göra färglägeinställning innan du sätter igång med ditt arbete. Dokumentfärgläge Längst ner i Arkiv hittar du Dokumentfärgläge, där du enkelt kan göra ett val mellan CMYK- eller RGB-färg. Färgmodeller RGB-modellen RGB-modellen används för dokument som ska visas på bild- eller tv-skärm. Systemet använder färgerna Rött, Grönt och Blått. I varje bildpunkt på bildskärmen kan 256 nyanser av rött, blått och grönt visas, vilket ger ungefär 16,7 miljoner färger. RGB-färger är additativa färger vilket väldigt förenklat innebär att Rött, Grönt och Blått tillsammans skapar den vita färgen. 21

18 3 Inställningar Till dokument som endast ska visas på webben är det bättre att använda webbsäkra färger. På så sätt riskerar du inte att färger rastreras. När man rastrerar en bild delar man upp den i ett tänkt rutnät som fylls med olika stora, svarta eller färgade, prickar. Detta mönster av prickar bildar det vi ser som en bild. En färg som visas på skärmen men som inte kan tryckas kallas icke tryckbar färg vilket visas med ett varningstecken i Illustrator när du till exempel skapar en ny färgruta. Den närmast tryckbara färgen visas i den lilla rutan till höger om varningssymbolen. Klickar du på den lilla rutan ersätts färgen med den tryckbara. cmyk-modellen Vid denna färgmodell använder man processfärger. Dessa processfärger som är genomskinliga trycks i rasterpunkter. De tryckfärger man använder är C för Cyan (blått), M för Magenta (rosarött), och Y för Yellow (gult). CMYK-färger är subtraktiva vilket innebär att Cyan, Magenta och Gul färg tillsammans blir nästintill svart. För att skapa svart i en tryckprocess skulle man behöva så mycket färg i en bildpunkt att färgen skulle flyta ut och inte ge det resultat som önskas. För att kunna trycka fina detaljer i svart samt mörka partier i en bild måste man lägga till en rent svart färg. Denna svarta färg betecknas med K (Key color eller black). Tryckfärger När man pratar om tryckfärger skiljer man på dekorfärger och processfärger. För att få fram dialogrutan Ny färgruta väljer du Fönster, Färgrutor, Ny färgruta (på panelmenyn). Dekorfärger Dekorfärger trycks med färdigblandade tryckfärger, det vill säga man blandar till färgen innan tryckningen och varje färg har sin egen tryckplåt. En dekorfärg som trycks i 100 % är heltäckande och rastreras inte. Dekorfärger används mest som effekt i en trycksak till exempel logotyper eller när det behövs specialfärger exempelvis metallfärger. För att få ett bra tryckresultat ska du välja en dekorfärg från det färgpassningssystem som ditt tryckeri använder. 22

19 3 Inställningar Processfärger För att få bästa överensstämmelse mellan en bild på bildskärmen och utskriftsresultatet av densamma, måste bildskärmen kalibreras det vill säga ställas in så att den visar färger riktigt. Det innebär att bildskärmen återger färger på ett kontrollerat och känt sätt. Vanligen använder man ett speciellt kalibreringsprogram för detta ändamål. Det finns kalibreringsprogram att hämta på internet, både gratis och sådana du betalar för. Processfärgerna är Cyan, Magenta, Gult och Svart som tillsammans bildar färgmodellen CMYK. För bästa tryckresultat bör du välja CMYK-värden från de färgkartor för processfärger som finns hos tryckerier. Om du definierar en CMYK-färg efter hur den ser ut på bildskärmen måste du ha ställt in ditt färghanteringssystem korrekt och kalibrerat bildskärmen. Färginställningar för den professionelle Illustrator-användaren För att färgerna på bildskärmen och utskriften ska bli så trogna varandra i färgåtergivningen som möjligt så behöver du använda ett färghanteringssystem. Ett färghanteringssystem utjämnar färgskillnader mellan enheter så att du kan vara hyfsat säker på att färgerna i slutprodukten är korrekta. I Illustrator aktiveras färghanteringen automatiskt. I och med CS- (Creative Suite) versionerna kan färginställningarna även synkroniseras mellan olika program. Det gör återgivningen av RGB- och CMYK-färgerna enhetliga oavsett vilka program, inom CS-versionerna, du väljer att arbeta med. Men för den vane eller den mer professionelle Illustrator-användaren som exempelvis vill skicka färgdokument till olika tryckerier, är det bra att på egen hand kunna ställa in färghanteringen för programmet. Det vanligaste systemet är CMS (Color Management System). När du använder CMS måste du förse det med information om den utrustning som ingår i arbetsprocessen, något som kallas för profil. För den mest grundläggande nivån måste du ha korrekta profiler för din bildskärm, din skrivare och din skanner. Att göra egna färghanteringsinställningar förutsätter kunskap om färghanteringssystem och det kommer vi inte att utveckla i denna grundbok om programmet. Det förutsätter också att man har kalibrerat sin bildskärm. 23

20 3 Inställningar Inställningar för flera ritytor I Illustrator kan du skapa en fil som innehåller fler ritytor (upp till 100). Att låta flera ritytor samsas i samma dokument gör att du får bättre överblick. Det är speciellt praktiskt när du till exempel jobbar med samma idé eller projekt som ska utmynna i flera sorters produkter; PDF:er, utskrivna sidor, visitkort, flyers, oberoende element för webbplatser med mera. Ritytorna kan staplas, överlappa eller som standard visas sida vid sida i dokumentet. Du kan hantera ritytor oberoende av varandra, ge dem olika storlekar, egna namn och du kan lägga till och ta bort ritytor. Antalet ritytor kan du bland annat ställa in via Antal ritytor i dialogrutan Nytt dokument. 1. Se till att dialogrutan Nytt dokument är öppen, att utskrift är valt och skriv 4 i rutan efter Antal ritytor, eller använd pilarna för att ange värdet. När du skapar flera ritytor aktiveras andra inställningsmöjligheter som tidigare varit nedtonade. Du kan därmed göra ytterligare inställningar. 2. Klicka på knappen Stödraster efter rad för att välja hur ritytorna ska ordnas i dokumentet. 3. Låt värdet i rutan efter Avstånd vara kvar, det avgör avståndet mellan de olika ritytorna. 4. Se till att värdet efter Kolumner är 2, om inte, ändra det. Detta värde avgör hur många kolumner som ritytorna kommer delas in i. Nu ska inställningarna för flera ritytor se ut som i nedanstående bildexempel. För att ändra måttenhet väljer du Redigera, Inställningar, Enheter och ändrar måtttenheten i rutan efter Allmänna. 5. Låt övriga inställningar vara som de är, klicka på OK och studera resultatet. 24

21 3 Inställningar Arbetsytan ska nu ha fyra ritytor placerade i två kolumner med 7,06 mm mellanrum, precis som du angav i inställningarna. Du kan även ändra ritytor och dokumenten i efterhand, vilket du ska pröva härnäst. Anpassa dokumentformat 1. Välj Arkiv, Dokumentformat. I dialogrutan Dokumentformat som nu visas har du möjlighet att ändra några av de uppgifter som du accepterade i dialogrutan Nytt dokument. Du kan även göra ytterligare anpassningar av dokumenten i dialogrutan, som att ändra genomskinlighet för till exempel stödraster eller ange andra textalternativ, typ av citattecken med mera som ska användas. I rutan Enheter anger du vilken måttenhet du vill använda. Du kan ändra eller anpassa utfallet i rutorna efter Utfall. Kryssrutan Visa bilder i konturläge tar bort all färg och visar enbart bildens konturer, se exemplet här bredvid. Kryssrutorna Markera ersatta teckensnitt och Markera ersatta specialtecken framhäver områden där en ersättning av teckensnitt eller specialtecken har gjorts. 2. Låt kryssrutorna under Alternativ för Utfall och Visa samt rutorna efter Utfall vara omarkerade. Under Genomskinlighet anges storlek och färg på stödraster. Använder du färgat papper när du skriver ut, kan du aktivera kryssrutan Simulera färgat papper och välja pappersfärg genom att klicka på den översta färgrutan (ofta vit) för att visa den så kallade Färgväljaren. 25

22 3 Inställningar 3. Klicka på knappen Anpassa under Genomskinlighet i dialogrutan (se föregående sida). Det öppnar ytterligare en dialogruta där du kan ange önskad upplösning för teckning och text samt avgöra balansen mellan raster och vektorer. Med reglaget längst till höger (Vektorer 100) avgör du att allting i dokumentet ska behandlas som vektorer. Förs reglaget längst till vänster mot Raster (Vektorer 0) rastreras allt i dokumentet vilket medför snabbare utskrift, men lägre bildkvalitet. Du kan även välja att göra text/streck till konturer. 4. Granska inställningsmöjligheterna i dialogrutan Anpassa alt. för förenkling av genomskinlighet utan att göra några inställningar, klicka på Avbryt. Under Textalternativ anger du bland annat vilket språk du vill använda samt vilken typ av citattecken du vill ha. 5. Kontrollera att rutan Använd typografiska citattecken är markerad, om inte markera den. Du kan även ändra storlek på upphöjda-, och nedsänkta tecken, deras position samt storleken på kapitäler. 26

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Bilder A Hämta och hantera De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta

Läs mer

Använda ADOBE FIREWORKS CS5

Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Nyheter Nyheter...............................................................................................................

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

DATOR KUNSKAP OFFICE

DATOR KUNSKAP OFFICE DATOR KUNSKAP OFFICE 2010 Till boken medföljer ett antal övningsfiler som du hämtar från vår webbplats www.docendo.se: 1. Starta webbläsaren, skriv www.docendo.se i adressfältet och tryck på Retur. 2.

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Numbers 09 Användarhandbok

Numbers 09 Användarhandbok Numbers 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

TIPS & RÅD. Tidskriftsverkstaden i Väst VERSION 1.2. Tips & Råd 1

TIPS & RÅD. Tidskriftsverkstaden i Väst VERSION 1.2. Tips & Råd 1 TIPS & RÅD OM SMARTARE TRYCK och ENKLARE redaktionell vardag VERSION 1.2 Tidskriftsverkstaden i Väst Tips & Råd 1 2 Tips & Råd Tips & Råd 3 4 Tips & Råd VERSION 1.0 TIPS & RÅD OM SMARTARE TRYCK och ENKLARE

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Pages 09 Användarhandbok

Pages 09 Användarhandbok Pages 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Resurser Aktivering och registrering............................................................................................

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v.090903

Hjälpmedel. Förpress. Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer. 1 SG - v.090903 Hjälpmedel Förpress Instruktioner Inställningsfi ler för program ICC-profi ler Manualer 1 SG - v.090903 Sörmlands Grafiska AB 641 82 Katrineholm Tel: 0150-750 00 Fax: 0150-134 15 Besöksadress: Högmossevägen

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer