InDesign CS4. Adobe. Grundkurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "InDesign CS4. Adobe. Grundkurs"

Transkript

1 InDesign CS4 Adobe Grundkurs

2 Adobe InDesign CS4 Grundkurs

3 Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen InDesign CS4 Grund). Kopiera filerna till lämplig mapp på din hårddisk. Du kan även ladda ner övningsfilerna från vår webbplats 1. Starta webbläsaren, skriv i adressfältet och tryck på Enter. 2. Skriv artikelnumret, 3065, i sökrutan och klicka på Sök. 3. Klicka på titeln InDesign CS4 Grundkurs. 4. Klicka på filen 3065.zip högst upp på sidan. 5. Klicka på Spara, välj var du vill spara filen, exempelvis på skrivbordet, och klicka på Spara När filen har hämtats stänger du dialogrutan och avslutar webbläsaren. Om du har valt att spara filen på skrivbordet visas den som en ikon med namnet Dubbelklicka på ikonen för att packa upp filerna till lämplig mapp på din hårddisk. Copyright Docendo AB Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, exempelvis kommuner/universitet. Våra böcker och tillhörande produkter är noggrant kontrollerade, men det är ändå möjligt att fel kan förekomma. Vi tar gärna emot förbättringsförslag. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. Tryckeri: Livonia Print, Lettland 2009 Första upplagan, första tryckningen ISBN: Artikelnummer: 3065-S Författare: Ulrika Nilsson, Björn Kläppe, Christian Sjögreen Omslag: Ulrika Nilsson

4 Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Välkomstbilden... 5 Programfältet... 6 Programknappar... 6 Arbetsyteväxlare... 7 Arbetsytan Avancerat... 7 Skapa ett nytt dokument... 8 Sidpanelen...10 Lägg till och ta bort sidor Anpassa sidpanelen Dokumentfönster med flikar...12 Öppna ett befintligt dokument...12 Paneler, panelgrupper och paneldockan...13 Hjälpfunktionen...15 Sökrutan...15 Zooma...15 Zooma via kortkommandon...15 Zooma med musen...16 Zooma med Kraftfull zoom...16 Zooma med Förstoringsglaset i Verktygslådan Inställningar...17 Inställningar för alla nya dokument...17 Text...18 Disposition...19 Måttenheter och skalsteg Stödraster...21 Stödlinjer och monteringsbord Smarta stödlinjer Lexikon Stavning Automatisk korrigering Textbehandlaren...24 Bildvisning...24 Filhantering Övriga inställningar Uppdateringar Visa eller dölj stödlinjer, stödraster och linjaler Visa verktygs- och kontrollpanel...27 Kortkommandon Kontrollpanelen...28 Tecken- och styckeformatsläge Teckenformatläget Styckeformatläget...31 Indrag...32 Styckeavstånd och mellanrum...32 Listor, avstavning, spalter och format...32 Snabbformat Formatåsidosättningar Objektformat...35 Skapa och tillämpa objektformat Verktyg Verktygslådan...37 Ramar och platshållare Markeringsverktygen Textverktyget Linjeverktyget Ovalverktyget Gör en figur till text eller bildram Rektangelverktyget Polygonverktyget Ramverktygen...51 Roteraverktyget...51 Omforma fritt Vända objekt och bilder Verktyget Skalförändra Verktyget Skeva Pipetten Övertoningsverktyget Övertoning på text Övertoningsludd Anteckningar Tillämpningsuppgifter Typografiska begrepp...65 Typografi, ordförklaringar Mer om teckensnitt Teckenmellanrum och radavstånd Knipning Kerning Radavstånd Satsbredd eller radlängd Marginaler och spalter Arbeta med text...71 Textramar...71 Anpassa textramar Kopplade textramar

5 Montera text...74 Automatisk montering av lång text...75 Spalter...76 Centrera rubrik över spalter...77 Spalter inuti textramar Spalter vid nytt dokument Baslinjeraster...81 Texthantering Panelen Tecken Panelen Stycke Automatiskt radavstånd Optisk marginaljustering Udda rader Färg på text Indrag Tabbar Figursättning Figursätt runt objekt Automatisk figursättning Figursättning med text även inuti objektet Rättstavning Infoga specialtecken Fotnoter Markera ramar Listor Tillämpningsuppgifter Bildhantering Montera bilder Beskära en bild Skapa ramkanter och fyllningar Bildformat Bildskärmens upplösning Bildupplösning Raster Skrivarupplösning Gruppera objekt Stödlinjer och stödraster Fästkommando Flytta nollpunkten (origo) Ordna objekt, lägg under/lägg över Duplicera samt Stega och upprepa Montera fler bilder som en kontaktkarta Tillämpningsuppgift Banor Skapa banor Räta banor Svängda banor Lägga till ankarpunkter i en befintlig bana Verktyg för banhantering Mjuka punkter och hörnpunkter Dela banor med Saxverktyget Pennan, utjämningsverktyget och suddgummit Inställningar av pennan och utjämningsverktyget.132 Text längs bana Tillämpningsuppgifter Effekter Skapa effekter Skuggor Ludd Riktat ludd Övertoningsludd Avfasning och relief Satäng Inre glöd Effektpanelen Blandningslägen Tillämpningsuppgift Flersidiga dokument Långa dokument Sidnumrering Ta bort sidor Smart textomformning Bok Tillämpningsuppgifter Utskrifter Adobe Bridge Adobe CS filhanterare Metadata Zoom Visningslägen Menyraden Sakregister

6 Välkomstbilden 1. Starta programmet InDesign. När du startar InDesign för första gången, möts du av en ruta som kallas Välkomstbild. Den fungerar som en samlingsplats för genvägar till exempelvis mallar och dokument som du har använt tidigare. På bilden nedan syns inga genvägar ännu eftersom det är första gången som InDesign används. Välkomstbilden stängs via krysset Stäng i det övre högra hörnet. Vill du inte se Välkomstbilden varje gång du öppnar programmet markerar du rutan Visa inte det här meddelandet igen innan du klickar på Stäng. Du kan alltid öppna Välkomstbilden igen genom att klicka på Hjälp och välja Välkomstbild. Så här ser redigeringsbordet och Välkomstbilden ut första gången du startat InDesign. I InDesign skapar du dina dokument med hjälp av funktioner som samlas i olika paneler, fält och fönster vilka därmed utgör arbetsytan i programmet. Du kan själv anpassa arbetsytan och exakt ange vilka paneler, fält och fönster som ska vara framme och spara dem som egna, namngivna, arbetsytor. 5

7 Programfältet Överst i programfönstret finner du det så kallade programfältet, bestående av menyraden med programknappar, arbetsyteväxlaren och en sökruta, se nedan. Menyrad 6 Programknappar Arbetsyteväxlare och sökruta I menyraden hittar du knappar till en del grundläggande funktioner som att skapa nya dokument, öppna, spara och stänga dokument. (Eftersom menyraden är något som de med grundläggande datorvana redan bör känna till ges ingen grundligare genomgång av den.) Programknappar I gruppen programknappar återfinns knappar som har med ordnandet och visningen av dokument att göra. Klickar du på programknappen Gå till Bridge (A) öppnas bild- och dokumentsorteringsprogrammet Adobe Bridge. Genom att klicka på Zoomnivå (B) väljer du zoomningsgrad i procent. Knappen Visningsalternativ (C) används för att snabbt visa eller dölja alltifrån linjaler, stödlinjer, till dolda tecken och ramkanter. Skärmläge (D) här klickar du för att snabbt ändra skärmbildsvisning och du kan välja att visa hela dokumentet och redigeringsbordet eller att förhandsvisa enbart dokumentet. Ordna dokument (E) använder du för ordna och visa flera olika dokument samtidigt i programfönstret. Följande menyer visas när du klickar på respektive programknapp i programfältet. A B C D E A Genväg till Bridge, B Zoomnivå, C Visningsalternativ, D Skärmläge, E Ordna dokument. Skärmläge (D) Visningsalternativ (C) Ordna dokument (E)

8 Arbetsyteväxlare Efter menyraden och programknapparna följer Arbetsyteväxlaren och Sökrutan (sökrutan tas upp längre fram i boken). När du klickar på knappen som i standardläget anger Grundläggande hittar du ett antal förinställda arbetsytor, se nedan till höger. En arbetsyta kan sägas vara ett ändamålsanpassat upplägg över programfönstret med färdiga paneluppsättningar och inställningar. Arbetsytan Bok visar paneler anpassade för arbetet med bokfiler och arbetsytan Nyheter visar programmets nya funktioner. Här finns till exempel också en arbetsyta som är anpassad för alla Nybörjare. Arbetsytan Avancerat För att få en arbetsyta som mer liknar de tidigare versionerna av InDesign och därmed blir lättare att känna igen, klickar och väljer du arbetsytan Avancerat via arbetsyteväxlaren. Spara arbetsyta Om du nu har en uppsättning paneler som du tycker fungerar bra för en viss sorts dokument kan du spara arbetsytan så som den ser ut just för tillfället. Det gör du enkelt genom att klicka på arbetsyteväxlaren och välja Ny arbetsyta. Genom att ha flera egna arbetsytor sparade, kan du enkelt anpassa InDesign till just ditt sätt att arbeta. Standardarbetsyta När du vill ha tillbaka panelerna enligt standardinställningen i programmet kan du enkelt välja Grundläggande via arbetsyteväxlaren eller gå via Fönster, Arbetsyta och välja Grundläggande. Ta bort arbetsytor Vill du ta bort en arbetsyta som du själv har skapat klickar du på arbetsyteväxlaren och väljer Ta bort arbetsyta. Välj arbetsytan efter Namn i dialogrutan som visas, (du kan också välja att ta bort alla), och klicka på knappen Ta bort vilket tar bort den sparade arbetsytan med alla dina sparade och anpassade panel- och menyuppsättningar. 7

9 Skapa ett nytt dokument Innan du kan börja arbeta med InDesign måste du skapa ett nytt dokument som placeras på redigeringsbordet. 1. Klicka på Arkiv, Nytt och välj Dokument. Nedanstående dialogruta visas. Vid Antal sidor anger du hur många sidor du vill att dokumentet ska bestå av. Du måste inte veta exakt hur många sidor du ska ha i nuläget, utan du kan lägga till och ta bort sidor närsomhelst och varsomhelst i dokumentet, vid senare tillfälle. 2. Ändra Antal sidor till Rutan Visa uppslag innebär att motstående sidor visas på bildskärmen, låt det vara förbockat. Det är alltid klokt att ha kontroll över ett uppslag. 4. Textram på mallsida behandlas i fortsättningsboken om InDesign. Låt den rutan vara omarkerad. 5. Ändra heller inget efter Sidstorlek utan låt sidstorleken vara A4 tills vidare. Vill du arbeta med annan storlek väljer du antingen från listan som visas när du klickar på pilknappen efter Sidstorlek eller skriver in ett eget värde i rutorna Bredd och Höjd. 6. Vid Orientering bestämmer du om pappret ska vara Stående eller Liggande. Välj stående format. 7. Vid Spalter anger du hur många sådana du vill ha. Låt 1 stå kvar. Det innebär att hela sidan betraktas som en spalt. I rutan efter Spaltmellanrum anger du avståndet mellan spalter om du har flera. 8

10 8. Vid Marginaler bestämmer du hur stora dessa ska vara. Du kan antingen klicka på knapparna för att öka eller minska måtten men det går fortare att skriva in värdena direkt i rutorna. Klicka på symbolen för länkning, så att inte de andra marginalerna ändras automatiskt när du anger en ny siffra. 9. Välj: 25 mm för Inre 20 mm för Yttre 20 mm för Överkant 25 mm för Underkant Om du avmarkerar rutan Visa uppslag kommer Inre och Yttre att byta namn till Vänster respektive Höger. 10. Du har nu angett hur ditt dokument ska se ut. Klicka på OK. När du har klickat OK visas första sidan i ditt dokument på redigeringsbordet. A B C D E F G H Dokumentyta Monteringsyta I J A Verktygslådan, B Dokumentfönster med flik, C Kontrollpanelen, D Programfält med menyrad E Arbetsyteväxlare, F Sökruta, G Panel och namnflik, H Minimera till ikoner/expandera paneler, I Sidväxlare, J Statusfält och rullningslist, K Panelgrupper i en paneldocka. K 9

11 Sidpanelen På panelen Sidor kan du se antalet sidor i dokumentet. I sidpanelen finns även möjlighet att göra olika inställningar för sidor, mallar och uppslag. Anledningen till att bara en sida visas trots att du angav tre sidor och valde att visa uppslag, beror på att första sidan som standard alltid är en högersida och eftersom det inte finns en vänstersida så visas den högra, ensam. 1. Se till att du valt arbetsytan Avancerat. För att se de andra sidorna i dokumentet som du nyss skapade, klickar du på panelen Sidor som sitter dockad till vänster i programfönstret. Om sidpanelen inte visas kan du öppna den genom att klicka på Fönster och välja Sidor. Sidpanelen Panelen Sidor är delad i två, överst visas mallsidorna och under strecket visas dokumentsidorna. En mallsida används för att lägga in objekt som ska finnas på samtliga sidor i ett dokument som exempelvis sidnumrering. Mer om mallsidor kommer längre fram i boken. Som du ser är sidan 1 markerad i bilden ovan, den är blå och siffran 1 är inverterad. Du vill nu se sidorna 2 och Dubbelklicka på siffrorna 2 3. Uppslaget 2 3 visas i sidpanelen, se bildexemplet till höger. (Du ser också uppslaget i programfönstret.) För att centrera sidan 3, mitt på bildskärmen, dubbelklickar du på sidan 3 i sidpanelen, se bildexemplet nedan. (Du klickar alltså inte på siffrorna.) Sid-del Malldel Sidväxlaren Klicka på sidikonen för att centrera sidan tre. För att växla mellan sidor och uppslag kan du även använda sidväxlaren. Du hittar den längst ner till vänster i statusfältet. I bildexemplet nedan framgår vilka knappar som du bläddrar med i sidväxlaren. Första Aktuell Sista Föregående Nästa 10

Adobe DREAMWEAVER. CS6 Grunder

Adobe DREAMWEAVER. CS6 Grunder Adobe DREAMWEAVER CS6 Grunder I denna bok har vi använt svensk version av Dreamweaver CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING

Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Layout...5 Vita ytor... 6 Bildlayout... 8 Tillämpningsuppgifter... 11 2 Mallsidor...12 Skapa mallsidor...12 Åsidosätt mall med mallsidan Ingen...14

Läs mer

Windows 7. Microsoft. Grundkurs

Windows 7. Microsoft. Grundkurs Windows 7 Microsoft Grundkurs Microsoft Windows 7 Grundkurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler som du laddar ner från vår webbplats www.docendo.se: 1. Starta webbläsaren, skriv www.docendo.se

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Windows 7 och Photoshop CS6. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat

Läs mer

DATOR KUNSKAP OFFICE

DATOR KUNSKAP OFFICE DATOR KUNSKAP OFFICE 2010 Till boken medföljer ett antal övningsfiler som du hämtar från vår webbplats www.docendo.se: 1. Starta webbläsaren, skriv www.docendo.se i adressfältet och tryck på Retur. 2.

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP. CS6 Grunder

Adobe PHOTOSHOP. CS6 Grunder Adobe PHOTOSHOP CS6 Grunder Innehållsförteckning 1 Digitala bilder...5 Bildskärmens upplösning... 5 Svartvita halvtonsbilder... 6 Färgbilder... 6 Raster... 6 Skrivarupplösning... 7 Bildupplösning... 8

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Introduktion till materialet... 1 Övningsfiler... 1 2 Digitala bilder...2 Bildskärmens upplösning... 2 Svartvita halvtonsbilder... 3

Läs mer

Dreamweaver CS5 Grundkurs

Dreamweaver CS5 Grundkurs Dreamweaver CS5 Grundkurs Dreamweaver CS5 Grundkurs Mahmud Al Hakim Copyright 2011 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se The Swedish Web Development Academy www.webdevacademy.eu DynamicOS Open Source Web

Läs mer

ADOBE MUSE. Skapa din första webbplats

ADOBE MUSE. Skapa din första webbplats ADOBE MUSE Skapa din första webbplats Innehållsförteckning Kapitel 1 Installera programvaran och konfigurera exempelprojektet Skapa en webbplatskarta Redigera A-mallsidan Ställa in färgpaletten och döpa

Läs mer

Pages 09 Användarhandbok

Pages 09 Användarhandbok Pages 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

POWER POINT 2010 GRUNDER

POWER POINT 2010 GRUNDER POWER POINT 2010 GRUNDER Microsoft PowerPoint 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till PowerPoint Starta programmet...7 Avsluta programmet...7

Läs mer

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Använda direkthjälpen Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Inbyggda hjälpfunktioner Adobe Reader 6.0 innehåller många inbyggda funktioner för

Läs mer

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se Macromedia Dreamweaver 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 1 Arbeta i Dreamweaver... 3 Fönster... 4 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4

Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4 Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4 Upphovsrätt Upphovsrätt Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Installera, registrera och ställa

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Microsoft Word 2010 Grunder

Microsoft Word 2010 Grunder WORD 2010 GRUNDER Microsoft Word 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Ändra textens utseende

Ändra textens utseende Kapitlet i korthet Kapitel 3 Ändra textens utseende I detta kapitel kommer du att lära dig att: Snabbformatering av text och stycken. Ändra tecknens utseende manuellt. Ändra styckenas utseende manuellt.

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer