Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram"

Transkript

1 Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), Malmö

2 Att använda bildhanteringsprogram, del 1 Introduktion till Photoshop Kort om Photoshop Detta är en grundläggande introduktion till Photoshop. Vi börjar med en snabb överblick över vad programmet kan göra. Efter det följer en introduktion till hur arbetsytan är organiserad, var de viktigaste verktygen finns för att sedan genom praktiska exempel visa hur man arbetar med några av dessa verktyg. Photoshop är ett i datorsammanhang gammalt program. Den första versionen kom ut 1989 och det har nu kommit upp i version 6.0. De tidigare versionerna var inriktade mot grafisk produktion och bildbehandling för tryck. Efterhand som Internet och då främst den grafiska delen (webben) vuxit sig starkare har programmet kompletterats med funktioner och verktyg som är mer webborienterade. En stor förändring infördes i och med version 5.5 då man hade skapat ett helt nytt program, ImageReady, som är helt inriktat på webbgrafik. I den nuvarande versionen (Photoshop 6.0) har man lagt in en hel del av ImageReadys funktioner direkt i Photoshop och även utökat Photoshops möjligheter att hantera vektorgrafik (det sätt man skapar bilder på i Illustrator). På de följande sidorna finns en bild över verktygspaletten och vilka kortkommandon som används för att snabbt få tillgång till respektive verktyg. Det är inget vi går igenom här men det kan vara bra att använda sig av när man får mer vana vid att arbeta i Photoshop. I slutet finns även en liten ordlista i slutet som tar upp en del begrepp som kan vara bra att känna till.

3 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter - (P) Ritstift - (N) Noteringar - (H) Handen - Förgrundsfärg - (D) Standardfärger - - Flytta (V) - Trollstav (W) - Segmentera (K) - Pensel (B) - Händelsepensel (Y) - Övertoning (G) - Skugga (O) - Text (T) - Rektangel (U) - Pipett (I) - Zoom (Z) - Växla färg (X) - Bakgrundsfärg - Snabbmaskläge - Fullskärmsläge (F) Gå till ImageReady (Ctrl+Shift+M)

4 Börja med Photoshop Nu ska vi starta Photoshop. Det görs lättaste genom Start-menyn, programmet ligger sedan under Adobe -> Photoshop 6.0. Programmet kan se ut ungefär så här när det kommer upp: Menyrad fungerar i stort som i vilket annat program som helst. Här kommer man åt alla funktioner som finns i programmet och kan även göra de inställningar man önskar. En vanlig sak på skolans datorer (eller om du jobbar på någon annans dator) är att alla paletterna (4) har flyttats runt och det kan man enkelt återställa via Window-menyn (5) 2. Alternativfält nytt för Photoshop 6 är att verktygen fått ett alternativfält (precis under menyraden). Här kan man göra alla de viktigaste inställningarna för det verktyg man använder för tillfället. 3. Verktygspaletten, här finns de flesta verktyg som behövs för att manipulera bilder, lägga till text och snabba förändringar av arbetsytan. Precis som att Photoshop sparar placeringen på paletter så sparas även inställningarna för verktygen. För att återgå till standardinställningarna välj Redigera > Inställningar > Allmänna och klicka sedan på Återställ alla verktyg. 4. Övriga paletter varierar mycket i sitt innehåll, varje palett innehåller minst två (kan ställas in men vi utgår från standardinställningar) flikar. Dessa motsvarar en egen palett, vi kommer att fokusera kommande övningar på följande paletter: Info fyra fält som ger följande information, de två övre färgen på den punkt där muspekaren befinner sig i dokumentet (som RGB respektive CMYK). Det under till vänster ger den aktuella positionen (från övre vänstra hörnet) i dokumentet

5 Färg välj aktuell arbetsfärg antingen genom att klicka på spektrumet längst ned eller genom att dra i de tre grundfärgerna (rött, grönt eller blått). Händelser innehåller en historik över de ingrepp du gjort i ditt dokument. Är det många kan man behöva använda rullisten till höger i paletten. För att ångra något kan man klicka på den händelse som gjordes precis innan man ångrade sig. Det går alltså att ångra saker man gjort tidigt i sitt dokument. Lager i våra övningar kommer vi att gå igenom mer om lager men enkelt är det att se som om man arbetade med sitt dokument i flera lager där man kan välja hur mycket dessa lager ska påverka varandra. Varje lager kan tas bort separat utan att påverka de andra lagren. Övning 1 Målet är att beskära och ändra storlek på en bild (som finns i Photoshop-mappen om ni inte har någon egen bild ni vill använda) och sedan spara i den egna hem-mappen. Öppna en bild från mappen Photoshop/Exempel. Man kan skapa en kopia av den bilden genom att höger klicka på någon av bildfönstrets kanter och där välja Duplicera, välj sedan ett namn på kopian. Nu har vi fått en kopia av bilden att arbeta med, på det sättet slipper vi vara oroliga för att förändra originalet. Ofta när man har en bild som man inte gjort direkt via datorn (läst in via skanner, digitalt foto eller annat) så är det bara en viss del av bilden som man är intresserad av. För att arbeta med den del av bilden som man tycker är intressant och samtidigt också minska filstorleken (viktigt för webben och även ens hårddisk ibland) använder man sig av verktyget Beskärning. Klicka på beskärningsverktyget i verktygspaletten (längst till vänster på arbetsytan, se bild). Gå sedan till dokumentet och markera ett område av bilden som du vill behålla. Det område som kommer att skäras bort skuggas nu och du får även möjlighet att finjustera det valda området.

6 Bekräfta att det valda området är det som ska skäras ut genom att klicka på bocken till höger i verktygets alternativfält. Du har nu fått ett dokument som är mindre till storlek och som förhoppningsvis även stämmer bättre överens med det budskap bilden ska förmedla. Som nämndes tidigare så är så storleken på bildfilerna viktiga när bilderna ska publiceras på webben. Stora bilder tar lång tid att ladda ner. Trots att du beskurit din bild så att oviktiga delar försvunnit kan bilden fortfarande vara ganska stor. Det löser man genom att krympa bilden (som en omvänd kikare). Högerklicka nu på någon av bildfönstretskanter, då dyker en meny upp där man väljer Storlek på bild. Det dyker upp ett fönster där man får se en del information om dokumentets storlek. Man kan ställa in vilka enheter man vill ange storleken som pixlar (bildpunkter) eller procent. Som standard krymper man bilden proportionerligt (alltså räcker det att ändra måttet för en sida). Tips: För att undvika att bilden blir suddig eller ojämn när man krymper den finns det några inställningar man kan prova. 1. Längst ned på fönstret där man ställer in storleken kan man ändra mellan tre olika typer av bildförminskning. Alternativ ett (närmaste granne) tar endast bort punkter i bilden och gör inga andra beräkningar (som att försöka jämna till skarpa övergångar m.m.), de två andra mjukar upp övergången mellan punkterna i bilden genom att ta ett medelvärde av närliggande pixlar. 2. Krymp bilden i procentsatser som är jämnt delbara (25%, 50% och 75%), det ger mindre taggighet i bilden (jämför till exempel att krympa 67% och 75%). 3. Man kan lägga på ett filter som ökar bildens skärpa. Kan vid behov göras i flera omgångar.

7 Övning 2 Målet är att skapa ett "vykort" med en hälsning på (som kan skickas via e-post som en bifogad fil). Vi använder för enkelhetens skull oss av den bild som vi jobbat med tidigare. Gör en ny kopia av originalbilden och döp den till något nytt namn. Klicka på textsymbolen i verktygspaletten (se bild t.v.), klicka sedan i bilden och skriv in den text du vill ha. Titta nu i lagerpaletten, där ser du att det skapats ett nytt lager som heter Textlager (det kommer sedan att byta namn till det du skrivit i det). Textpaletten i Photoshop 6 är kraftigt omarbetad, den är lättare att redigera i efterhand än tidigare. Textverktyget har stora likheter med Word från Microsoft. I verktygets meny kan man ställa in typsnitt, storlek, färg och en del andra formateringar. Vill man ändra på delar av texten går det att markera dessa delar, precis som i Word. Är du inte nöjd med placeringen av texten kan justera detta i efterhand genom att flytta muspekaren bort från texten. När den ser ut som en pil med ett kryss, vänsterklicka och dra tills du är nöjd. På textlagret kan man lägga till olika lagereffekter. Dessa kommer man lättast åt genom att dubbelklicka på textlagret i lagerpaletten När du gjort det kommer det upp en ruta med en del val på. Genom att markera de små rutorna till vänster (1) väljer man vilka effekter som ska vara aktiva. Klickar man på effektens namn får man upp fler inställningsmöjligheter i mitten av fönstret (2). Till höger finns ett preview-fönster (3) där man kan se vilken effekt de val man gjort har (man kan även se direkt på bilden (4) hur det kommer att se ut men ibland kan förhandsvisningen vara lite tydligare). Som kan ses i bilden ovan så har vi lagt in en skuggeffekt. Prova gärna att kombinera flera olika effekter, sätt på och stäng av dem för att se hitta en bra kombination. Det finns fler effekter man kan använda sig av i Photoshop. Det vanligaste är att man lägger filter på bilden. Det finns en stor mängd av dem i Photoshop och vill man få tag på ytterligare varianter så finns det något som kallas plug-in (instick) som kompletterar de filter som redan finns. Sådana filter kostar oftast en hel del och i en del fall är det värt pengarna. Men vi nöjer oss med de vi har och det är inte dåligt. Markera det första lagret (bakgrunden) i lagerpaletten och gå sedan in under Filter och välj något som låter roligt (filtren ligger sorterade i undermenyer och deras placering skiljer sig rätt

8 mycket mellan version 5.5 och 6). Testa med lite olika inställningar, i de flesta fallen får du se en förhandstitt på hur filtret kommer att påverka bilden (antingen i en liten ruta eller direkt på bilden). Filtereffekterna i Photoshop är oerhört kraftfulla och kan hålla en sysselsatt i flera timmar (antingen för att man tycker det är kul eller för att det kan ta lång tid att få fram rätt effekt). Det enda sättet att lära sig när man ska använda vilket filter är att man tar sig tid att leka med olika inställningar och testa att lägga flera filter över varandra, byta ordning med mera. Det tar tid att få erfarenhet så att man lättare kan avgöra vilket filter som passar var och ha en uppfattning om vilka resultat varje filter kan ge. När man jobbar med de olika verktygen i Photoshop händer det ofta att man gör små fel eller direkta katastrofer med sina bilder. För att man inte ska behöva gå tillbaka till ursprungsläget finns då Historiepaletten. Det innebär att i stort sett varje sak man gör med bilden inom ett musklick (som ett penseldrag), förändringar av storlek eller filtereffekter lagras i en sekvens så att man kan gå tillbaka steg för steg och ta bort alla de ändringar man gjort som man inte är nöjd med. Var alltså inte rädd för att du ska förstöra din bild med något verktyg. Det går i stort sett alltid att återställa den till ursprungsskick. Var dock lite försiktig och spara bilden då och då när du jobbar med den. Efter att du är klar kan du spara filen. Nu är det extra viktigt att välja rätt bildformat. Vill man spara all information om sitt textlager så att man kan gå in och redigera det nästa gång man jobbar i Photoshop måste man spara bilden som en PSD-fil (väljs som standard). Vill man inte det kan man spara den i vilket annat format som helst (JPEG och GIF är att föredra om man ska ha bilden på webben eller skicka den). Vill man inte förlora bildkvalitet är BMP ett bra format då det inte är bildförstörande. Tips: I Photoshop-versioner innan v 6.0 har det inte varit möjligt att direkt spara ner en bild med lager som något annat än en PSD-fil. Man måste då välja Lager > Gör till ett lager.

9 Övning 3 Med de senaste årens fokus på webben och hemsidor så har Photoshops funktionalitet utvidgast mycket inom det området. Ett roligt sätt att använda sin hemsida på är att visa bilder. Det kan vara bilder man gjort i Photoshop, bilder från semestern, sin samling av favoritsaker m.m. För att slippa sitta och göra sin hemsida kan man använda sig av Photoshops inbyggda funktion för att göra ett webbaserat fotoalbum. Man samlar ihop sina bilder i en mapp, väljer Arkiv > Automatisera > Webbfotogalleri. Välj. För att skapa en webbsida med ett fotoalbum ska man nu ställa in en del parametrar så att resultatet blir som man önskar. Det gör man genom att först välja layout (1), en förhandsvisning visas till höger i bild (2). Ställ in information om banderoll, bildstorlek, miniatyrbilder samt färger på texter och länkar (3). Välj den mapp där du samlat alla dina bilder, välj en destinationsmapp (som inte ligger i mappen där bilderna finns). Tryck ok och vänta ett tag. Photoshop läser nu in alla bilder, skalar om dem om det behövs, sparar ner miniatyrbilder och genererar den kod som behövs på sidan. Resultatet visas direkt i din webbläsare

10 Ordlista Bildformat en bild lagras i ett visst format. Det är nödvändigt för att ett program ska kunna läsa in bilden igen och då veta vilka mått bilden har, hur många färger den innehåller osv. Det finns en del bildformat som används mer än andra: BMP detta är Microsofts eget bildformat och alltså standard formatet för Windows. Är normalt inte bildförstörande. GIF skapat för att överföra information via telenätet och används numera mycket på Internet. Bilderna kan innehålla maximalt 256 färger och är alltså bildförstörande om bilden innehåller mer färger än så. Man kan lagra flera bilder i en GIF-fil och på så sätt skapa enkla animeringar. Framför allt är GIF användbart då man har bilder av illustrationstyp, alltså då man har relativt få färgskiftningar och färger som förekommer i större fält. JPEG är också bildförstörande. Komprimeringsgraden kan ställas in och för de flesta bilder av fototyp (många små detaljer) kan man ofta hitta ett läge där man minskar filstorleken mycket men utan några direkt synbara förluster i kvalitet (gäller dock främst för visning på bildskärm). Används mycket på Internet. PSD Photoshop dokument som kan lagra information om lager och lagerstilar. Är nödvändigt att använda om man vill spara sin bild för senare redigering. Bildförstörande om man väljer ett bildformat som tar bort information ur bilden (t ex för att minska filens storlek) så är den oftast bildförstörande då detaljer försvinner ur bilden. CMYK en subtraktiv färgmodell som används för tryck (fyrfärgstryck). En färg består av olika mängder cyan (C), magenta (M), gul (Y) och svart (K). Pixel en datorbild byggs upp av en mängd punkter. Varje sådan punkt kallas pixel. Rastergrafik en bild som byggs upp av punkter (pixels). Bilder som läses in via digital kameror, skanners eller skapas genom mer avancerade effekter i Photoshop har detta format. RGB en additiv färgmodell som används för TV och monitorer. En färg består av olika mängder röd (R), grön (G) och blå (b). Vektorgrafik bilden byggs upp av matematiska formler som sedan kan visas på exempelvis en datorskärm, den gör då det i form av en rastrerad bild. Fördelen med vektorgrafik är att man kan skala bilden utan att förlora i kvalitet. Med rastergrafik skulle bilden bli kantig (förstoring) eller förlora detaljer (förminskning).

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Windows 7 och Photoshop CS6. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat

Läs mer

Laboration1 i Photoshop

Laboration1 i Photoshop DSV B Multimedia 10p Uppsala universitet Institutionen för informationsvetenskap Data- & systemvetenskap 04-09-07 Laboration1 i Photoshop Innehåll: 1. Färgmodellen RGB Ändra färger 2. Genomskinlighet GIF,

Läs mer

Laboration 1 Bitmapgrafik med Photoshop

Laboration 1 Bitmapgrafik med Photoshop Laboration 1 Bitmapgrafik med Photoshop Innehåll: 1. Färgmodellen RGB Ändra färger 2. Genomskinlighet GIF, PSD, PNG markeringsverktyg: lasso, trollstav lager och lagermask 3. Filter Glitter på vågor, Trä,

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland

Läs mer

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Bilder A Hämta och hantera De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta

Läs mer

Digitala bilder. Digitala bilder

Digitala bilder. Digitala bilder Digitala bilder för tryck och skärm Digitala bilder Vad är det? Bildformat. Hur får jag tag i bilder? Från kamera till dokument Fototips. Ta in bilden i datorn. Redigera, spara, infoga. Bildredigeringsprogram

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Jan Johansson Lövaskog Södra Bosgården 516 92 Äspered 0702 13 96 60 jan.johansson@bornet.net Innehållet får ej kopieras utan medgivande Photoshop CC Photoshop CC Photoshops

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Photoshop grundläggande bildredigering

Photoshop grundläggande bildredigering Photoshop grundläggande bildredigering Ljus, kontrast och färg - Underexponerad bild Att redigera bilder handlar i grunden om att ha en fungerande strategi - ett flöde i arbetet. Detta skaffar man enklast

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Datorn i skolan PIM examination 5

Datorn i skolan PIM examination 5 1 Datorn i skolan PIM examination 5 2010-04-08 Lotta Lind 2 Innehåll Förord...3 Datorn i skolan -för elever...4 Datorn i skolan - för pedagoger...5 Windows - Hur man hanterar en dator...7 Skriva i Word

Läs mer

Word för Översättarutbildningen, del 0.5

Word för Översättarutbildningen, del 0.5 Word för Översättarutbildningen, del 0.5 Victoria Johansson it-pedagog@sol.lu.se 24 november 2005 Innehåll 1 Inledning 1 2 Förberedelser 2 2.1 Den här datorn............................ 2 2.2 Flytta en

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP. CS6 Grunder

Adobe PHOTOSHOP. CS6 Grunder Adobe PHOTOSHOP CS6 Grunder Innehållsförteckning 1 Digitala bilder...5 Bildskärmens upplösning... 5 Svartvita halvtonsbilder... 6 Färgbilder... 6 Raster... 6 Skrivarupplösning... 7 Bildupplösning... 8

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

TIPS & RÅD. Tidskriftsverkstaden i Väst VERSION 1.2. Tips & Råd 1

TIPS & RÅD. Tidskriftsverkstaden i Väst VERSION 1.2. Tips & Råd 1 TIPS & RÅD OM SMARTARE TRYCK och ENKLARE redaktionell vardag VERSION 1.2 Tidskriftsverkstaden i Väst Tips & Råd 1 2 Tips & Råd Tips & Råd 3 4 Tips & Råd VERSION 1.0 TIPS & RÅD OM SMARTARE TRYCK och ENKLARE

Läs mer

Använda ADOBE FIREWORKS CS5

Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Nyheter Nyheter...............................................................................................................

Läs mer

HelenTh. Picmonkey.com. Redigera foton och gör bildkollaget hos. http://helenth.se

HelenTh. Picmonkey.com. Redigera foton och gör bildkollaget hos. http://helenth.se HelenTh Tutorial Redigera foton och gör bildkollaget hos Picmonkey.com http://helenth.se Om man håller på med fotografier, för att kanske scrappa dem eller använda dem till Project Life, vill man ibland

Läs mer

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126 Nyheter Office 2013 1 Innehåll NYHETER I OFFICE 2013... 3 Programsviter av Office 2013... 3 Startskärmen... 3 Senaste... 4 Mallar... 4 Inloggning... 4 Jobba i molnet med dina dokument... 5 Spara lokalt...

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer