DK-serien. Enklare bildredigering med Irfanview

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DK-serien. Enklare bildredigering med Irfanview"

Transkript

1 DK-serien Enklare bildredigering med Irfanview 1

2 Enklare bildredigering med Irfanview Irfanview är ett gratis bildredigeringsprogram med svenska menyer. Den här kursen är en ren nybörjarkurs och kräver inga förkunskaper i bildbehandling. Lämpliga förkunskaper är nybörjarkurser Datagrund 1-3. Författare: Torsten Eliasson Innehållsförteckning Ladda ner programmet Installera programmet Installera den svenska texten Installera programmets plugin Installera programmet från USB-minnet Ändra programfönstrets storlek Skapa en mapp för dina bilder Flytta över bilder från din kamera Starta Irfanview Öppna en bild Ändra bakgrundsfärg Verktygspaletten Bildövningar Övning 1 färgbalans Övning 2 färgbalans Övning 3 kontrast Övning 4 rotera Övning 5 färgmättnad Övning 6 kontrast, färg och ljus Övning 7 beskära Övning 8 färglägga Övning 9 lägg till text Övning 10 Rätta till röda ögon Övning 11 extraövning manipulera

3 Ladda ner programmet OBS! Om du vill kan du installera programmet direkt från USB-minnet som hör till kursen. Gå i så fall vidare till sidan 15. Irfanview är ett gratisprogram man kan ladda ner från nätet. För att få ut mesta möjliga av programmet måste det laddas ner i tre steg. Steg 1 är själva programmet. Steg 2 är en fil som gör att programmet visas på svenska. Steg 3 är ett antal plugin som gör att alla funktioner fungerar. Så här laddar du ner programmet till din dator: Starta Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). Skriv i adressfältet och tryck på Enter. Nu kommer du in på Irfanviews hemsida. Den ser ut som på bilden här nedan. Till höger på sidan finns en lite ruta för att ladda ner programmet. Klicka på ordet Irfanview vid den röda pilen. 3

4 Nu får du upp en sida där du hittar nedanstående. Klicka på den gröna klappen till vänster om texten Download Now (vid den röda pilen). Efter att du klickat på den gröna knappen får du upp filhämtningsfönstret du ser här nedan. Klicka på Spara vid den röda pilen. Nu får du upp ett fönster där du ska ange var du vill spara det här programmet. Klicka på knappen vid den gröna pilen och välj Skrivbord. Klicka sedan på Spara. 4

5 När filhämtningen är klar får du upp sidan du ser på bilden här nedan. Stäng sidan genom att klicka på krysset vid den röda pilen. Nu är nedladdningen av själva programmet klar och du har fått en ny ikon på skrivbordet. Den ser ut så här: Nu ska du gå vidare med Steg 2. Nu är det dags för steg 2, att ladda ner den svenska textfilen. Klicka på Irfanview languages vid den röda pilen. 5

6 Du får nu upp en sida där du ska välja vilken språkfil du vill ladda ner. Välj den som heter Swedish/Svenska Server 1. (EXE) (vid den röda pilen) genom at klicka på den. Nu får du upp ett filhämtningsfönster och där klickar du på Spara. 6

7 Nu får du upp fönstret där du ska ange var den här filen ska sparas. Klicka på knappen vid den blå pilen och välj Skrivbord. Klicka sedan på Spara. Innan du går vidare med Steg 3, att ladda ner plugin, ska du installera programmet och textfilen. När du laddat ner den svenska textfilen får du en ny ikon på skrivbordet. Den ser ut så här: Installera programmet Nu ska du installera programmet. Dubbelklicka på ikonen som ser ut så här: 7

8 Nu får du upp fönster du ser här nedan. Det enda du behöver göra är att klicka på Nästa. Klicka på Nästa även i det nya fönstret du får upp. 8

9 Även i det här fönstret klickar du på Nästa. I fönstret du ser här nedan ska du klicka i den lilla cirkeln till vänster om texten Don t install Google Desktop Search. Det ska bli en prick i cirkeln när du klickat på den. Därefter klickar du på Nästa. 9

10 Nu är programmet klart att installeras. Klicka på Nästa. När programmet är installerat får du upp fönstret här nedan. Klicka i den lilla rutan till vänster om Starta Irfanview för att undvika att starta programmet innan du installerat den svenska texten. Det ska inte finnas någon bock i rutan. Klicka sedan på Done vid den röda pilen. 10

11 Installera den svenska texten Börja med att dubbelklica på ikonen som ser ut så här: Nu får du upp nedanstående fönster. Klicka på Installera. När installationen är klar får du upp nedanstående fönster. Klicka på Stäng. 11

12 Nu ska du installera programmets plugin Programmets plugin består av många små program som gör att alla funktioner fungerar som de ska. Starta Internet Explorer eller den webbläsare du använder. Skriv i adressfältet och tryck på Entertangenten. Du får nu upp Irfanviews hemsida och i menyn till vänster klickar du på Plugins (vid den gröna pilen). På sidan du nu får upp klickar du på Tucows Network vid den röda pilen. 12

13 Du får nu upp ännu en sida och här klickar du på Download Now vid den röda pilen. Nu påbörjas nedladdningen och du måste välja om du vill köra eller spara den här filen. Klicka på Kör. 13

14 Nu får du upp ett fönster som visar att nedladdningen pågår. Här behöver du inte göra något. Fönstret stängs när nedladdningen är klar. Windows XP är noga med vad som installeras i datorn. I det här fallet känner Windows inte igen programmet du håller på att ladda ner. Därför vill Windows att du bekräftar at det är OK. Klicka på Kör. I fönstret här nedan klickar du bara på Nästa. Programmet är nu färdiginstallerat och du har fått den här ikonen på ditt skrivbord. När installationen är klar får du upp fönstret som du ser här till höger. Avsluta med att klicka på OK. 14

15 Installera programmet från USB-minnet Börja med att klicka på knappen Start. Klicka därefter på Den här datorn. Leta sedan upp den ikon som motsvarar USB-minnet och dubbelklicka på den. Dubbelklicka därefter på mappen Program. Som du ser finns det 3 filer i mappen Program. Alla tre måste installeras men du ska börja med att dubbelklica på den fil som heter iview410_setup.exe (den vid den röda pilen). När du dubbelklickat på programfilen får du upp fönstret du ser här till vänster. Här behöver du bara klicka på Nästa. 15

16 Fortsätt genom att klicka på Nästa. Fortsätt genom att klicka på Nästa. Fortsätt genom att klicka på Nästa. 16

17 Fortsätt genom att klicka på Nästa. Nu är själva programmet installerat. Avsluta installationen med att klicka på Done. Nu är det dags att installera den fil som gör att programmet blir på svenska. Gå tillbaka till USB-minnet och dubbelklicka på filen med den svenska flaggan. Du fär nu upp fönstret du ser här till vänster. Klicka på Installera. 17

18 När installationen är klar får du upp fönstret du ser här till vänster. Avsluta med att klicka på Stäng. Nu är det dags att installera den sista filen, den som gör att du kan använda programmets alla funktioner. Gå tillbaka till USB-minnet och dubbelklicka på filen irfanview_plugins_410_setup... (vid den röda pilen). Du får nu upp fönstret du ser här till vänster. Klicka på Nästa för att fortsätta. Programmet är nu färdiginstallerat och du har fått den här ikonen på ditt skrivbord. Du startar programmet genom att dubbelklicka på ikonen. Nu är programmet färdiginstallerat och du kan börja använda det. Avsluta installationen med all klicka på OK. 18

19 Ändra programfönstrets storlek Så här maximerar du ett fönster. När du startar Irfanview kan det hända att du får upp programmet i ett litet fönster. För att kunna arbeta måste du maximera fönstret. Klicka på knappen som den röda pilen visar. 19

20 Skapa en mapp för dina bilder Du ska nu skapa en mapp för bilderna som du ska föra över från din kamera och för att göra det ska du öppna Utforskaren. Klicka på Start, Tillbehör och sedan Utforskaren. När du öppnat Utforskaren får du till vänster upp en lista över alla undermappar som finns i mappen Mina dokument. Gå ner i listan och leta upp mappen Mina bilder. Sätt markören på mappen Mina bilder och klicka en gång. 20

21 Klicka nu på Arkiv, Nytt och Mapp. På bildskärmens högra sida får du nu upp en ny mapp som ser ut som på bilden till höger. Nu måste du döpa mappen. Så länge texten Ny mapp är markerad (blå) är det bara att skriva dit det nya namnet. Du behöver inte ta bort det gamla först. Skriv (döp mappen till) Digitala bilder. Nu har du skapat en undermapp som heter Digitala bilder i mappen Mina bilder. 21

22 Flytta över bilder från din kamera Börja med att ansluta din kamera till en USP-port på datorn. Följ de instruktioner som finns i handboken till kameran. När du anslutit din kamera öppnar du Utforskaren. Leta upp Den här datorn som finns i slutet av listan du får upp till vänster på skärmen. Sätt markören på Den här datorn och klicka en gång. Nu får du upp en lista över de enheter som finns i datorn. Det är hårddiskar, dvd-spelare, dvd-brännare, USB-minnen m m. Här finns också den anslutna kameran. Vilket namn den enheten har beror på vilken kamera det är. I det här fallet heter kameran Lexar (H:). Se bilden nedan. 22

23 Bilderna som finns i kamerans minne finns oftast samlade i en mapp. Vad mappen heter beror på vilken kamera det är. Det är inte ovanligt att bilderna finns i en undermapp och då måste du först klicka på huvudmappen och sedan på undermappen för att få fram innehållet. När man klickar på kameraenheten, Lexar (H:) öppnas kamerans minne. I det här fallet ser vi att det finns en mapp som heter Bilder i kamerans minne. När man klickar på mappen Bilder öppnas den och man ser innehållet på den högra delen av bildskärmen. Så här ser den högra delen av fönstret/bildskärmen ut. Här kan man se alla bilder som finns i kamerans minne. Om innehållet i kameran visas som lista och du hellre vill att det ska visas som miniatyrbilder klickar du på menyn Visa och sedan på Miniatyrer. Om innehållet i kameran visas som miniatyrbilder eller inte beror på hur datorn är inställd. Innehållet kan även visas som en lista. 23

24 Man kan markera bilderna på olika sätt. Ett sätt är att göra som beskrivs här till höger. Vill man markera enstaka bilder klickar man på de man vill markera samtidigt som man håller nere Kontrolltangenten (Ctrl). Normalt sett flyttar man inte bilderna från kameran, utan kopierar över dem till datorns hårddisk. För att kopiera bilderna måste du först markera dem. Sätt markören på den första bilden och klicka på den. Håll nere Shift-tangenten och klicka på den sista bilden. Nu ska alla bilder ha blivit markerade som på bilden nedan. Man kan även markera alla bilder genom att klicka på menyn Redigera och sedan på Markera alla. När bilderna är markerade klickar du på menyn Redigera och sedan på Kopiera. 24

25 Nu ska du leta upp mappen Digitala bilder som du själv skapade. Det är i den mappen vi ska placera bilderna. Mappen Digitala bilder skapade du i mappen Mina bilder som är en undermapp till huvudmappen Mina dokument. Börja med att leta upp mappen Mina dokument i listan till vänster på bildskärmen. När du hittat den klickar du på den. Nu får du upp en lista med alla undermappar som finns i mappen Mina dokument. Mappen Digitala bilder är en undermapp i mappen Mina bilder. Börja med att leta upp mappen Mina bilder och klicka på den. 25

26 När du klickat på mappen Mina bilder visas innehållet i mappen och här hittar du mappen Digitala bilder som du själv skapade. Klicka på mappen Digitala bilder för att öppna den. Nu när du öppnat mappen Digitala bilder ska du klistra in bilderna som du kopierade från kameran. Klicka på menyn Redigera och sedan på Klistra in. 26

27 Vill du att bilderna ska visas som miniatyrer klickar du på menyn Visa och sedan Miniatyrer. Nu finns bilderna i mappen Digitala bilder. Här visas bilderna som lista istället för miniatyrer. Starta Irfanview Nu är alla förberedelser gjorda och det är dags att starta Irfanview. På ditt skrivbord har du en ikon som ser ut så här: Dubbelklicka på ikonen för att starta programmet. 27

28 Öppna en bild För att ta fram en bild klickar du på knappen Öppna som du ser vid den röda pilen. Nu får du upp fönstret Öppna och det gäller att leta upp mappen Digitala bilder där du sparat bilderna. Klicka på knappen du ser vid den blå pilen och sedan på Mina dokument i listan du får fram. När du klickat på Mina dokument får du fram alla undermappar som finns där. Du ser dem i den högra delen av fönstret/bildskärmen. Leta upp mappen Mina bilder och dubbelklicka på den. 28

29 Nu öppnas mappen Mina bilder och du får fram innehållet i den i den högra delen av fönstret/bildskärmen. Dubbelklicka på mappen Digitala bilder för att få fram bilderna. Nu får du upp alla bilder som finns i mappen Digitala bilder. Välj den bild du vill öppna och dubbelklicka på den. I det här exemplet väljer du Bild 1. Så här ser det ut när du öppnat bilden i Irfanview. 29

30 Ändra bakgrundsfärg Som standard i Irfanview är bakgrunden svart och det kan vara lite jobbigt i längden. Du kan ändra bakgrundsfärgen på följande sätt: Klicka på menyn Visa och sedan på Visa alternativ för helskärm. Nu får du upp fönstret Egenskaper och där klickar du på Visa (vid den röda pilen). I nästa fönster klickar du på knappen Välj som du ser vid den röda pilen. 30

31 Du får nu upp en färgpalett där du kan välja bakgrundsfärg. Klicka på den vita rutan vid den övre röda pilen och klicka sedan på OK. Avsluta med att klicka OK i fönstret Egenskaper. Nu blir resultatet som du ser på bilden här nedan. 31

32 Färgpaletten Markeringsverktyg Används för att markera textrutor och vid beskärning. Penselverktyg Används för att måla på frihand. Verktygspaletten Många av funktionerna i Irfanview finns i Bild- och Alternativmenyn men flera viktiga funktioner finns i Verktygspaletten. Verktygspaletten finns inte framme som standard, den måste du själv ta fram. Klicka på menyn Redigera och sedan på Visa verktygspalett. Suddgummi Anväds för att radera i bilder. Klonstämpel Används för att kopiera en del av bakgrunden och täcka över annat. Linjeverktyg Används för att dra räta eller diagonala linjer. Pilverktyg Används för att skapa pilar. Ramverktyg Används för att skapa cirklar, elipser och fyrkanter. Fyllverktyg Används för att färglägga. Så här ser verktygspaletten ut. Du kan lätt flytta den dit du vill genom att sätta markören på det övre blå fältet (där det står Paint), hålla nere musknappen och dra det dit du vill. Verktygspaletten innehåller bland annat markeringsverktyg, suddgummi, pensel, klonstämpel och fyllverktyg och färgpalett. Pipett Används för att plocka upp en färg från en bild. Rotationsverktyg Används för att rotera bilder. Verktyg för inställningar Linjetjocklek Används för att ställa in tjocklek på penslar och linjer. Färgpalett 32

33 Bildövningar Här följer ett antal övningar där du får lära dig att använda en del av alla de verktyg/funktioner som finns i Irfanview. Övning 1 I den här övningen lär du dig att korrigera färger i en bild. Börja med att öppna Bild 1. Bilden är tagen på kvällen och innehåller mycket rödstick. Det gäller nu för dig att ta bort det röda så att bilden får så naturliga färger som möjligt. För att korrigera färgerna i bilden måste du hämta det rätta verktyget. Klicka på menyn Bild och sedan Justera ljusstyrka, kontrast och färger. 33

34 Nu har du fått fram verktyget och här är det färgbalansen som ska justeras. Det finns ett verktyg för vardera färgerna rött, grönt och blått. Minska rött och blått genom att dra dessa verktyg åt vänster och öka den gröna färgen något genom att dra verktyget ät höger. Du bestämmer själv när du tycker det är bra och klickar då på OK. Du ser originalbilden till vänster och den justerade bilden till höger. Viktigt! När du redigerat en bild kan du spara den genom att klicka på menyn Arkiv och välja Spara som men tänk på att ge den redigerade bilden ett annat namn än originalet. Så här kan det färdiga resultatet se ut. Om du ger den redigerade bilden samma namn som originalet, ersätts originalet med den redigerade bilden och ditt original försvinner! 34

35 Viktigt! När du redigerat en bild kan du spara den genom att klicka på menyn Arkiv och välja Spara som men tänk på att ge den redigerade bilden ett annat namn än originalet. Om du ger den redigerade bilden samma namn som originalet, ersätts originalet med den redigerade bilden och ditt original försvinner! Övning 2 Öppna nu Bild 2 och gör på samma sätt med den som du gjorde i den förra övningen. Bild 2 före justering. Bild 2 efter justering. Övning 3 I den här övningen lär du dig hur du förbättrar kontrasten i en bild. I Irfanview finns det två möjligheter att lösa detta. Börja med att öppna Bild 3. 35

36 Det finns en automatisk funktion för att rätta till färger i en misslyckad bild. Testa denna funktion innan du gör en manuell ändring. Du hittar funktionen om du klickar på menyn Bild och sedan på Autojustera färger. I det här exemplet fugerar den automatiska funktionen perfekt. Funktionen återställer kontrasten till 100%. Om den automatiska funktionen inte hade fungerat skulle du ha tagit fram verktyget som du använde i övning 1 och 2 och där använt verktyget för kontrast för att öka kontrasten. 36

37 Viktigt! När du redigerat en bild kan du spara den genom att klicka på menyn Arkiv och välja Spara som men tänk på att ge den redigerade bilden ett annat namn än originalet. Om du ger den redigerade bilden samma namn som originalet, ersätts originalet med den redigerade bilden och ditt original försvinner! Övning 4 Börja med att öppna Bild 4. Den här bilden har hamnat snett. Det händer ofta när man skannar en bild. Här ska du anväda Rotationsverktyget som finns i Verktygspaletten. Klicka på verktyget. Sätt sedan markören i bildens nedre vänstra hörn. Håll inne vänster musknapp och dra en linje till bildens nedre högra hörn och släpp musknappen. Nu har bilden rättats till. 37

38 Övning 5 Här lär du dig hur du kan förbättra färgmättnaden i en bild som innehåller för bleka färger. Detta är vanligt om man skannar gamla kort som legat i byrålådan i många år. Börja med att öppna Bild 5. Som du ser är bilden ganska färgfattig. Här ska du använda samma verktyg som i övning 1 och 2. Klicka på menyn Bild och sedan på Justera ljusstyrka, kontrast och färger. Nu ska du öka bildens Färgmättnad och du hittar verktyget nere till höger i fönstret. Öka färgmättnaden maximalt genom att dra verktyget så långt det går åt höger. Klicka sedan på OK. I det här fallet är färgmättnaden så dålig att det inte går att återställa den med bara en åtgärd. Gör om samma sak en gång till. 38

39 Spara aldrig en redigerad bild genom att klicka på Spara! Använd alltid Spara som och ge bilden ett nytt namn, annars kan du förstöra ditt original. Efter att du utfört åtgärden (minst) två gånger kan slutresultatet se ut så här. Övning 6 Börja med att öppna Bild 6. Den här bilden har både dålig kontrast och dålig färgmättnad. Försök att rätta till den med något av de verktyg du använt i de tidigare övningarna. Ungefär så här bör den se ut efter redigering. 39

40 Övning 7 I den här övningen lär du dig att beskära bilden. Börja med att öppna Bild 7. På bilden ser du en hund, men hunden tar bara upp en liten del av bilden. Meningen är att du ska beskära bilden så att du tar bort en hel del av den yta som finns runt hunden. Börja med att klicka på Markeringsverktyget som finns längst upp till vänster i Verktygspaletten. Sätt markören på bilden och dra en rektangel så som du vill att den färdiga bilden ska se ut. Spara aldrig en redigerad bild genom att klicka på Spara! Använd alltid Spara som och ge bilden ett nytt namn, annars kan du förstöra ditt original. Klicka nu på menyn Redigera och sedan på Beskär. Så här kan bilden se ut efter att den beskurits. 40

41 Övning 8 I den här övningen lär du dig att färglägga en tecknad bild. Börja med att öppna Bild 8. Klicka nu på Fyllverktyget i Verktygspaletten. Klicka sedan på den den nedre (svarta) rektangeln i färgpaletten (bakgrundsfärg). När du klickat på den svarta rektangeln får du fram färgpaletten och där klickar du på den färg du vill ha och sedan på OK. Sätt sedan markören på den yta du vill färglägga och klicka med vänster musknapp. Skulle du ångra dig kan du klicka på Ångraknappen i Verktygsfältet högst upp under Menyraden. Fortsätt nu att välja nya färger och att färglägga hela bilden. 41

42 Så här skulle bilden kunna se ut då den är färglagd. Spara aldrig en redigerad bild genom att klicka på Spara! Använd alltid Spara som och ge bilden ett nytt namn, annars kan du förstöra ditt original. Övning 9 I den här övningen lär du dig att lägga till text på en bild. Börja med att öppna Bild 9. Bilden föreställer en solnedgång i Halland. Du ska lägga till texten Halland i gul färg. Börja med att klicka på Markeringsverktyget som finns längst upp till vänster i Verktygspaletten. Sätt sedan markören på bilden, håll inne vänster musknapp och dra en ram så som på bilden nedan. 42

43 Klicka nu på menyn Redigera och sedan Lägg till text i markering. Nu får du upp fönstret Skriv in text i bilden. Skriv Halland i det vita fältet vid den röda pilen. Klicka sedan i cirkeln till vänster om Centrerat vid den blå pilen. Därefter klickar du på knappen Tecknsnitt vid den gröna pilen. 43

44 Du bestämmer själv var du vill placera texten genom att göra markeringen där du vill ha texten. I fönstret Tecken ska du specificera hur du vill att texten ska se ut. I listan vid den röda pilen letar du upp och klickar på Arial. I listan vid den gröna pilen letar du upp och klickar på 36. Slutligen klickar du på knappen vid den blå pilen och väljer gul färg från paletten. Avsluta med att klicka på OK. Tänk på att du inte kan ångra inlagd text. Har texten hamnat fel måste du öppna originalbilden på nytt och börja om från början. Spara aldrig en redigerad bild genom att klicka på Spara! Använd alltid Spara som och ge bilden ett nytt namn, annars kan du förstöra ditt original. Så här bör resultatet se ut. 44

45 Övning 10 I den här övningen lär du dig att rätta till färgen om du fått röda ögon i en bild. Börja med att öppna Bild 26. Dra upp en markering precis runt det röda i ögat. Markeringen går bara att göra fyrkantig så det är viktigt att du bara gör den precis så stor som behövs. När du gjort markeringen klickar du på menyn Bild och sedan på Reducering av Röda ögon. Som du ser på bilden här nedan har det röda i ögat ersatts av en mer naturlig färg. 45

46 Övning 11 (extra övning) Fram till nu har övningarna bestått av korrigeringar av felaktigheter i bilderna. I den här övningen ska du manipulera en bild. Bilden består av två personer och en häst. Du ska ta bort den ena personen. Börja med att öppna bild 10. I den här övningen ska du använda Klonstämpeln. Den fungerar så att den kan kopiera en bit av bakgrunden och sedan kan du klistra in kopian över det du vill ta bort. Du ersätter alltså föremålet du vill ta bort med bakgrund. Om du inte har Verktygspaletten framme måste du ta fram den. Klicka sedan på Klonstämpeln. Du måste också ställa in lämplig storlek på Klonstämpeln. Det gör du i Verktygspaletten. 25 kan vara lagom att börja med. Det är personen i den blå jackan du ska ta bort. När du klickat på Klonstämpeln och gjort inställningen för storlek på stämpeln sätter du markören till höger om personen med den blå jackan, ungefär där den gröna pilen är. Håll nere Kontrolltangenten och klicka en gång med vänster musknapp. Nu kopieras ett stycke av bakgrunden som är lika stort som stämpeln. 46

47 Nu sätter du stämpeln försiktig över en del av personens ben och klickar med vänster musknapp. Som du ser ersätts benet av det du kopierade. Att arbeta med Klonstämpeln kräver mycket jobb och noggrannhet. Räkna med att du måste byta storlek på stämpeln ofta för att anpassa till det du vill ersätta. Den här övningen kräver att du är väldigt noggrann och du kommer att behöva ändra storleken på stämpeln flera gånger. Med lite träning kommer du säkert att lyckas. Så här skulle bilden kunna se ut när den är färdig. 47

48 48

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Förord Det finns många program för att bearbeta digitala foton. Många är kostsamma och används professionellt, andra är billigare och mindre avancerade

Läs mer

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet.

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet. PhotoFiltre 1 Innehåll Starta programmet... 3 Rotera bilden... 4 Beskära bilden... 4 Ljusa upp en bild... 5 Förminska bilden... 6 Skärpa i bilden... 7 Spara och komprimera bilden... 7 Ta bort röda ögon...

Läs mer

IrfanView. Manual 3.80. www.resurs.folkbildning.net. Christina Hemström & Sven E Carlsson

IrfanView. Manual 3.80. www.resurs.folkbildning.net. Christina Hemström & Sven E Carlsson IrfanView Manual 3.80 www.resurs.folkbildning.net hristina Hemström & Sven arlsson Innehållsförteckning Om programmet IrfanView...3. Funktioner i menyerna...3 Hämta IrfanView från Internet...4 Installera

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Arbeta med bilder. Lathund kring hur du fixar till bilder från digitalkamera eller Internet så att de går att använda i ett kommunikationsprogram.

Arbeta med bilder. Lathund kring hur du fixar till bilder från digitalkamera eller Internet så att de går att använda i ett kommunikationsprogram. Arbeta med bilder Lathund kring hur du fixar till bilder från digitalkamera eller Internet så att de går att använda i ett kommunikationsprogram. Habilitering & Hjälpmedel Installera PhotoFiltre Att installera

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1 IT-körkort för språklärare Modul 3: Ljud, del 1 Innehåll Ladda ner Audacity och hjälpprogrammet LAME 3 Installera Audacity och LAME 7 Spela in med Audacity 9 Spara och exportera i MP3-format 11 Ladda upp

Läs mer

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator.

Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Länka in bilder från webben hjälper dig att använda bilder som du inte har sparade på din egen dator. Webben är en outsinlig källa av bildmaterial och somligt får du använda gratis! Verktyget Länka in

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Bakgrundsbilder i HIPP kan användas till olika saker, t ex som ett rutnät för en tabell eller en grundkarta. Här visas hur man gör en grundkarta som en

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor.

Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor. Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor. Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument.

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Workshop Photo Story Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Tänk på att du bara får använda bilder som är OK ur upphovsrättsligt hänseende. Översikt

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education Datakurs, grund (Windows 7) 1 Efter att du slagit på strömmen till datorn och den har laddat in operativsystemet (Windows), visas skrivbordet på skärmen. Det som visas på skrivbordet

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Kom igång med Disgen 7

Kom igång med Disgen 7 Kom igång med Disgen 7 Lägg till foto Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.se Kurs.dis.se Kom igång med Disgen 1 Bengt Kjöllerström 2015-09-05 Modul 7 Lägg till foto Ändra och komplettera

Läs mer

Detta är ett försök att beskriva hur man använder Picasa webbalbum för att redigera bilder.

Detta är ett försök att beskriva hur man använder Picasa webbalbum för att redigera bilder. Detta är ett försök att beskriva hur man använder Picasa webbalbum för att redigera bilder. Enligt vår erfarenhet det effektivaste och enklaste sättet att bildbehandla och beskära dina foton. Du kan dessutom

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser Bilder till bildspel på TV med Lightroom En beskrivning av ett arbetsflöde i Lightroom för att anpassa bilder till ett bildspel som skall visas på en TVskärm i full HD 1920x1080 pixlar. HD formatet 1920x1080

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 7. Bildbehandling

IT-körkort för språklärare. Modul 7. Bildbehandling IT-körkort för språklärare Modul 7 Bildbehandling Brian Kottonya 2012 Innehåll 1. Vad är Splashup? 2. Skapa ett konto 3. Verktyg 4. Öppna en bild 5. Spara en bild 6. Ändra storlek på en bild 7. Lägga till

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements

Grundredigering i Photoshop Elements Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1 Datagrund Windows 7 1 2 Datagrund Windows 7 Det här kursmaterialet är baserat på Windows 7 som är den senaste versionen och tar upp några grundläggande funktioner som ska hjälpa dig att komma igång med

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Videomaten. Kortfattad handledning. Torsten Eliasson

Videomaten. Kortfattad handledning. Torsten Eliasson Videomaten Kortfattad handledning Torsten Eliasson Videomaten är det perfekta verktyget för undervisning, oavsett om det är inom folkhögskolorna eller studieförbunden. Att arbeta med videomaten är både

Läs mer

supertips till IrfanView

supertips till IrfanView LÄSARNAS BÄSTA TIPS 0 supertips till IrfanView Med det utmärkta och fria bildbehandlingspro grammet IrfanView är det lätt att få ut det bästa ur digitala bilder. Du får överblick, kan justera färger, ljus

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje!

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! 1 Utgåva 1 Sammanställd av SeniorNet Södertälje Februari

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Skapa, öppna och ladda ned bilder

Skapa, öppna och ladda ned bilder Skapa, öppna och ladda ned bilder Skapa en bild 1. Välj Arkiv - Nytt 2. Ge bilden ett namn i rutan Namn 3. Skriv vilken bredd och höjd i rutan Bredd och Höjd 4. Ange upplösning (pixlar/tum = dpi) 5. Klicka

Läs mer

BaraTrav Prenumeration och Installation Version 1.3.4

BaraTrav Prenumeration och Installation Version 1.3.4 BaraTrav Prenumeration och Installation Version 1.3.4 Prenumeration För att kunna använda BaraTrav behöver du en prenumeration. Den skapar du på BaraTrav.se. Du behöver registrera namn och adressuppgifter.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Lathund grundkurs datorutbildning

Lathund grundkurs datorutbildning Lathund grundkurs datorutbildning Innehåll: - Skapa mappar i hemkatalogen samt i gemensam mapp - Spara dokument i hemkatalogen eller i gemensam mapp - Spara bilder från ipaden på datorn - Infoga bilder

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Guider för specialprogrammen

Guider för specialprogrammen Guider för specialprogrammen Talsyntes: Voxit Budgie 2.3 OCR-behandling: ScanSoft OmniPage Rättstavningsprogram: Stava Rex Spell Right Läslinjal: Screen Ruler Om du vill vara säker på att kunna använda

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Windows Vista mappstruktur 1

Windows Vista mappstruktur 1 Sidan 1 av 5 Hårddiskens uppdelning i enheter och mappar... 2 Skapa en egen mapp... 4 Radera en mapp... 4 Skapa ny mapp under Mina dokument... 5 Sidan 2 av 5 Hårddiskens uppdelning i enheter och mappar

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Mitt hus och jag steg för steg instruktioner

Mitt hus och jag steg för steg instruktioner Mitt hus och jag steg för steg instruktioner Till den här uppgiften behöver du ett foto på dig själv, ditt hus, en karta och en huvudlös figur. Se till att alla bilder ligger på samma ställe på din dator

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Karlstads universitetsbibliotek

Karlstads universitetsbibliotek Karlstads universitetsbibliotek 2015 Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor

Läs mer

Steg 13 Windows 7/8 Bildhantering

Steg 13 Windows 7/8 Bildhantering Steg 13 Windows 7/8 Bildhantering Okt-14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 13 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 7. Den här kursen handlar om hur man producerar, strukturerar och flyttar

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Juli -15 Liljedalsdata.se Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger ofta på det gamla.

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

diverse egenskapspaletter

diverse egenskapspaletter OBJEKTORIENTERADE RITPROGRAM Det fi nns två typer av ritprogram. Ett objektbaserat program ritar i form av matematiska kurvor med noder och styrnoder medan ett pixelbaserat program ritar genom att fylla

Läs mer