Blekinge Engineering Software Qualities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blekinge Engineering Software Qualities"

Transkript

1 Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin

2 Om KK-stiftelsen För att stärka Sveriges förmåga att skapa värde ska KK-stiftelsen bidra till att näringsliv, lärosäten och forskningsinstitut tillsammans utvecklar ny kunskap och kompetens. Vi är en aktiv finansiär som vill skapa möjligheter, förstärka positiva effekter och stödja risktagande. Sedan starten 1994 har vi satsat mer än sex miljarder kronor i över projekt som handlar om utveckling av nya lärosäten och institut, kompetensutveckling i näringslivet, och lärande och IT. Titel: Blekinge Engineering Software Qualities. Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Författare: Ulrika Ekström (huvudförfattare), Christina Johannesson och Anders Sundin Utgivare: KK-stiftelsen : KK-stiftelsen Datum: 2009 ISSN: Diarienr: 2009/0040 I rapportserien publicerar KK-stiftelsen rapporter, förstudier och utvärderingar av våra program och projekt. De värderingar och slutsatser som redovisas är författarnas egna. Det innebär inte att KKstiftelsen tar ställning till framförda åsikter, bedömningar och resultat. KK-stiftelsens rapporter finns att beställa eller ladda ner på

3 Förord KK-stiftelsen stödjer aktivt de nya universiteten och högskolorna att bygga upp långsiktigt stabila forskningsmiljöer på hög internationell nivå. Stödet gäller oberoende av vetenskapsområde. Ett krav för stöd är att forskningen har god vetenskaplig kvalitet, är relevant för näringslivet och finansierad till lika stor del av näringslivet. En del av stiftelsens stöd till forskning och samverkan med näringslivet är de s.k. profilsatsningarna. Avsikten är att bygga upp kvalitativt starka forskningsmiljöer i samproduktion där relationen mellan näringsliv och akademi fungerar så att forskningen sker kring en gemensam frågeställning, ett gemensamt genomförande och gemensamt handhavande av forskningsresultaten. Stiftelsen stödjer verksamheten under sex år. Förhoppningen är att det under den tiden etableras en verksamhet som kan få fortsatt finansiering från andra källor. Stiftelsen bidrar med maximalt 36 miljoner kronor till respektive profil, näringslivet med lika mycket. Stiftelsen har beviljat sammanlagt 396 miljoner kronor till elva forskningsprofiler 1 vid tre tillfällen. Se också I april 2001 beslutade stiftelsen om stöd till följande forskningsprofiler som nu är slututvärderade BESQ Engineering Software Qualities (Blekinge Tekniska Högskola) AASS Tillämpade autonoma sensorsystem (Örebro universitet) NSE - Den nya tjänsteekonomin (Karlstads universitet) Syftet med slututvärderingen är att 1. ge programmet och forskningsprofilerna ett betyg på verksamheten 2. bidra till fortsatt verksamhetsutveckling för profilerna 3. öka förståelsen av grundläggande processer och händelser som kan användas främst i nya satsningar som stiftelsen initierar. Denna rapport som utförts av FBA Holding, Stockholm, är en slututvärdering av profilen BESQ Engineering Software Qualities vid Blekinge Tekniska Högskola. Utvärderingsansvarig Christina Ehneström 1 KK-stiftelsen har tidigare låtit slututvärdera tre och halvtidsutvärdera åtta forskningsprofiler. Dessutom finns metarapporer för de två tillfällen då utvärderingar hittills genomförts. Rapporterna finns på stiftelsens hemsida.

4

5 Innehållsförteckning 1 Executive summary Sammanfattning Inledning Bakgrund KK-stiftelsens profilsatsning Utvärderingens syfte Utvärderingsmodell Huvudmodell summativ och formativ utvärdering Utvärderingens genomförande Självvärdering Processutvärdering Telefonintervjuer Peer review Ingångsvärde för BESQ Planen Vision och mål Forskningsområden Personal och organisation Samarbetspartner och motfinansiering Information och kommunikation Utfallet Måluppfyllelse Forskning och högskolans profil Doktorandutbildning Delprojekten inom BESQ Akademiska nätverk Näringslivssamarbete Grundutbildning Information och kommunikation Stabilitet och långsiktighet Vision Personal och organisation BESQ RC En diskussion om resultat Resultat för akademin Tillgång till empiri Förädlad forskningsmetodologi Publiceringar och konferenser Ökad attraktionskraft En forskningsmiljö... 36

6 7.2 Resultat för näringslivet Dialog och mötesplats Arbetssätt Kommersiell nytta Arbetskraft Skillnad mellan plan och utfall Från produktfokus till balans mellan produkt och process Från flera små lokala samarbetspartner till några få stora Aktivt integrationsarbete Stort internationellt genomslag Breddat forskningsområde Från svenska till utländska studenter En diskussion om process IT-kraschen Halvtidsutvärderingen och efterarbetet Fler seniora forskare Gästforskarprogrammet Mentorprogrammet Integreringsarbete Integration av personer Integration av projekt Synlighet Informationsaktiviteter Publiceringar Disputationer Masterutbildningar BESQ RC Finansiering Hantering av kritiska faktorer Samarbetsklimat och ledarskapsförmågor Goda upparbetade kontakter med näringslivet Lättrörlig miljö Företagens mottagarförmåga Anpassning till företagens behov Gemensam förståelse Lärdomar Resultatöverföring Värdet av empiriska resultat Mjukare start rekryteringsprocess i flera led Integrera projekt eller arbeta mer i kluster Kontinuitet tydliggöra mål, strategi och fortsättning En reservplan Nå företagens ledning kommunikation till företag... 57

7 12 Framtida utmaningar Synliggöra forskningen och förädla resultatet Bredd och fokus Finansiell kris Studenter och forskare inom programvaruteknik Statlig forskningspolitik Bilaga A: BESQ Peer review report... 61

8

9 1 Executive summary Blekinge Engineering Software Qualities (BESQ) is a research profile at Blekinge Institute of Technology. The profile has received funding from the Knowledge Foundation (36 MSEK) between 2002 and 2008 in order to establish a qualitative research profile. According to the contract, the objective is to develop an academically competitive research environment of national relevance to industry which shall persist and grow stronger after the end of the financed six-year period. FBA has been commissioned to carry out the final evaluation of the BESQ profile. The evaluation is based on document analysis, interviews with researchers at the profile s programme management group, PhD students and industrial collaborators. The evaluation has also included a selfevaluation, a process evaluation and a peer review, with experts from Keele University, UK, the University of Oslo, Norway, Ericsson Software Research as well as the University of Lund. The purpose of the evaluation is threefold. To verify that the activities have been carried out as stated in the agreement between the profile management and the Knowledge Foundation. To analyse the profile s result and the working process that led to it. To give feedback on experiences, both to the profile and the Knowledge Foundation in order to contribute to the understanding of opportunities and limitations in developing a strong and coproducing research environment. The overall objective of BESQ has been to provide an understanding of and an improvement in various quality attributes. The research has focussed on four research areas: processes and methods for development and management, software architecture, performance and availability aspects, use orientation in software development. The research profile consists of people from the Department of Systems and Software Engineering (APS) and the Department of Interaction and System Design (AIS), both within the School of Engineering. The profile has also had a management group and a reference group with representatives from industry, other universities in Sweden and internationally. At the end of the funding period BESQ has: a good academic research level in line with the priorities of the Blekinge Institute of Technology a good reputation nationally as well as internationally with a wide academic network produced approximately 50 journal publications and over 100 conference publications completed 11 projects and nine PhD students have graduated collaborated closely with approximately 10 companies and has high industry relevance 9

10 had a considerable influence on the undergraduate level and introduced new Master s programmes doubled the number of senior researchers established BESQ Research Center to secure the future of the profile. The success of the profile is, to a large extent, a result of the well-performed management group with a strong leadership, academically, socially and administratively. The profile project has created results both from an academic and an industrial point of view. The main results for academia have been the access to empirical data, the improvement of the research methodology, all the publications and the opportunities to recruit researchers and PhD students. For industry, the main results have been the dialogue with academia, changes in work procedures due to research results, commercial results and new employees. Not all activities turned out as they were initially planned. For example, the research became more a balance between product and process rather than the initial product focus. Furthermore, the industry collaborators have been somewhat fewer and larger than planned. The cooperation with the industry has ended up being more close, bilateral projects and less work in project clusters. However, the project management has been working hard to strengthen the integration between both collaborators and projects. In addition, the profile has had a strong international breakthrough and the profile now has more international PhD students than Swedish. Finally, the researchers have gradually realised the need for closer connections with research in economy and management to be able to understand and influence organisational change. The profile period has contained events that have characterised and influenced BESQ s performance and outcome. The main critical incident was the ICT crash, which affected the profile initially and radically changed the opportunities for attracting co-financing as well as maintaining SMEs as collaborators. Another critical event was the mid-term evaluation and the actions taken due to the suggestions given. Finally, the establishment of the BESQ Research Center has been a critical factor in the continuation of the profile. A set of factors has been critical to the successful operation of BESQ. Such factors have been the initial good contact with industry, the fact that BESQ is a small and flexible environment, the collaborators capacity to take on the research cooperation, the capability of academia to adjust to the demands and need of the companies. There has been a mutual understanding between academia and industry throughout. The cooperation within the profile has also been good as well as the leadership. 10

11 The execution of the profile has resulted in the acquisition of knowledge about how to succeed in the development of a strong research environment, such as how to transfer results from academia to industry and vice versa, or the importance of being able to identify and see the value of empirical results. Another reflection is that it could have been advantageous if the profile had had a smoother start recruiting fewer PhD students and more senior researchers. It has also been learnt that a great deal of work is required on the integration of projects and people when working bilaterally with a few large companies. It could possibly have been advantageous to use a more clustered structure where industry and academia could have worked together based on joint interests and challenges. Furthermore, in order to be able to handle unforeseen events in the companies, such as re-organisation or liquidation, it would have been useful to have a plan B for the students. It is important that the management of participating companies has an understanding and approval of the collaboration projects. Finally, it is important to have a clear strategy on what the continuation of the profile will look like in order to be able to communicate to the funding institutions and collaborators how objectives will be reached. Possible challenges for BESQ could be the shortage of substantial and more long-term financial contributions in combination with the financial crisis. Another challenge is the shortage of students, which is both a financial issue, but also a determinant for recruiting PhD students. It should also be considered most important to put the profile and the research area on the political agenda, to handle the breadth and depth of the research area without losing focus and to make the research visible and communicable in a way that is understandable and leads to an increased interest in society, especially among students and financial institutions. 11

12 2 Sammanfattning Blekinge Engineering Sofware Qualities (BESQ) är en forskningsprofil vid Blekinge Tekniska Högskola. Profilen har fått stöd på 36 mkr från KKstiftelsen för åren Avsikten med satsningen har varit att bygga upp kvalitativa, långsiktigt stabila forskningsmiljöer på en hög internationell nivå. FBA har fått i uppdrag att göra en slututvärdering av BESQ-profilen. Utvärderingen är baserad på dokumentstudier och intervjuer med profilens forskningsledning, forskare, doktorander och representanter från näringslivet. Utvärderingen har även omfattat en självvärdering, en processkartläggning samt en peer review, med experter från Keele University, UK, Oslo universitet i Norge, Ericsson Software Research samt Lunds universitet. Syftet med utvärderingen är trefaldigt: att verifiera att verksamheten inom profilerna har bedrivits på överenskommet sätt och visa vilka resultat som har åstadkommits (summativt/kontrollerande). att återföra erfarenheter som kan förbättra verksamheten och göra stiftelsens stöd mer relevant (formativt/lärande). att bidra till förståelse av hur kunskapsutveckling kan stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft, och fördjupa kunskapen om möjligheter och begränsningar för stiftelsen att bidra till sådana processer (kunskapsutveckling). BESQ:s övergripande målsättning har varit att bidra med förståelse och förbättringsarbete med avseende på olika kvalitetsattribut. Forskningen har främst varit inriktad på fyra forskningsområden: metod och processförbättring, prestanda och tillgänglighet, programvaruarkitekturer och användarorientering. Forskningsprofilen BESQ har bestått av personer från avdelningen för programvarusystem (APS) och avdelningen för interaktion och systemdesign (AIS), vid sektionen för teknik. Profilen har haft en ledningsgrupp och även en referensgrupp, bestående av representanter för näringslivet och andra lärosäten, i Sverige och internationellt. BESQ har vid profilsatsningens slut en god vetenskaplig nivå och ligger helt i linje med högskolans prioriteringar ett högt anseende nationellt och internationellt och ett brett akademiskt nätverk producerat totalt 50 journalpublikationer och över 100 konferenspublikationer avslutat 11 delprojekt, och 9 doktorander har disputerat haft ett nära samarbete med ett tiotal företag och en hög näringslivsrelevans 12

13 haft ett betydande inflytande på grundutbildningen i form av bl.a. nya utbildningar dubblat antalet seniora forskare etablerat BESQ Research Center för att säkra profilens fortlevnad. En stor del av framgångarna beror på ett väl fungerande ledarskap, vetenskapligt, socialt och administrativt. Profilsatsningen har skapat resultat i både akademisk och kommersiell mening. De främsta resultaten för akademin har varit tillgången till empiri, att man har förädlat forskningsmetodologin, ett stort antal publikationer och att man kunnat rekrytera fler forskare och doktorander. För näringslivet har resultaten främst varit dialogen med akademin, förändringar i arbetssätt, rent kommersiell nytta och arbetskraft i form av anställda disputerade. I vissa avseenden skiljer sig planerna för profilen från utfallet. Forskningen var från början produktorienterad men utvecklades successivt till en balans mellan produkt och process. Vidare har samarbetsparterna varit något färre, och större, företag än man först avsåg. Samarbetet har inneburit en nära kontakt med ett fåtal företag, vilket har lett till fler bilaterala projekt och färre i klusterform. Projektledningen har därför arbetat aktivt för att stärka integreringen mellan projekten. Profilen har haft ett stort internationellt genomslag och har i dag fler utländska doktorander än svenska. Slutligen har forskningsområdet utvecklat en insikt om behovet av en närmare koppling till ekonomi och management. Profilprojektet har innehållit händelser som präglat BESQ genomförande och resultat. Den främsta kritiska händelsen var IT-kraschen i profilens initiala skede, som förändrade förutsättningarna för att få medfinansiering och för att få mindre företag som samarbetspartner. En viktig kritisk händelse var även halvtidsutvärderingen och profilledningens hantering av denna. Slutligen är etableringen av BESQ RC ett tydligt uttryck för profilens förmåga till fortlevnad. Det har funnits en rad avgörande faktorer för BESQ-profilens framgångsrika genomförande och hantering av kritiska händelser. Det gäller t.ex. den initialt goda kontakten med näringslivet, att BESQ är en liten och lättrörlig miljö, företagens mottagarförmåga och akademins förmåga att anpassa sig till företagens behov. Det har funnits en gemensam förståelse mellan akademin och näringslivet. Profilen har dessutom haft ett gott samarbetsklimat internt med mycket god ledarskapsförmåga. Uppbyggnaden av profilen har inneburit lärdomar att bära med sig inför framtida satsningar. Sådana lärdomar handlar om hur man överför resultat från akademin till näringslivet och tvärtom. En annan lärdom är betydelsen av att kunna definiera och se värdet av empiriska resultat. En annan reflektion är att det kunde ha varit mer fördelaktigt om profilen hade haft en mjukare start med en rekryteringsprocess i flera led och kanske redan från bör- 13

14 jan försökt rekrytera fler seniora forskare. Ytterligare en lärdom är att många bilaterala projekt kräver mycket integrationsaktiviteter för att forskningsmiljön ska få en sammanhållen styrka. För att öka förmågan att hantera oförutsedda händelser vad gäller företagens medverkan kan en reservplan för doktoranderna vara nödvändig. Vikten av att företagets ledning har förståelse och intresse för forskningen är en annan lärdom. Slutligen är det viktigt att ha en tydlig strategi för hur fortsättningen, efter de enskilda projekten, ska se ut. Detta för att finansiärer och samarbetspartner ska kunna vara införstådda med hur de bidrar till, och kan dra nytta av, profilen. Framtida utmaningar för BESQ kan vara dels bristen på större eller mer långsiktiga finansiella åtaganden i kombination med den finansiella kris som vi nu ser början av, dels bristen på studenter, som både är en ekonomisk fråga och avgörande för återväxten av doktorander. Aktuella utmaningar är att synliggöra forskningsområdet på den forskningspolitiska agendan kunna hantera bredd utan att tappa fokus skapa tydligare bilder av det vetenskapliga bidraget synliggöra och kommunicera forskningsresultaten på ett överskådligt och begripligt sätt för att skapa intresse, inte minst hos finansiärer. 14

15 3 Inledning 3.1 Bakgrund Blekinge Engineering Software Qualities (BESQ) är en forskningsprofil vid Blekinge Tekniska Högskola, sektionen för teknik. Profilen har fått stöd av KK-stiftelsen under perioden inom ramen för den s.k. profilsatsningen. FBA har efter förfrågan från KK-stiftelsen fått i uppdrag att göra en slututvärdering av stiftelsens stöd till forskningsprofilen. I uppdraget har även ingått att göra en peer review, och slutsatserna av denna ingår i rapporten. Christina Johannesson har varit projektledare för utvärderingen och fungerat sammanhållande för utvärderingens olika moment: självvärdering, processkartläggning och peer review. Ulrika Ekström och Anders Sundin har tillsammans med Christina svarat för intervjuer, analyser och rapportarbete. 3.2 KK-stiftelsens profilsatsning En del av KK-stiftelsens stöd till forskning och samverkan med näringslivet vid de nya universiteten och högskolorna är de s.k. profilsatsningarna. Avsikten med satsningarna är att göra det möjligt att bygga upp kvalitativt starka, långsiktigt stabila forskningsmiljöer på en hög internationell nivå. Stödet gäller oberoende av vetenskapsområde, och profilerna behöver inte följa den traditionella ämnesindelningen. En profil innebär att lärosätena, tillsammans med flera företag, utvecklar en kvalificerad forskningsmiljö kring ett unikt forskningskoncept där lärosätet ska vara den ledande auktoriteten i landet. Det yttersta syftet är en långsiktig vitalisering och förstärkning av svenskt näringsliv. KK-stiftelsen har även i två omgångar (1997 och 1999) gett de nya universiteten och högskolorna möjligheten att genom s.k. plattformar skapa en bas inom områden som de bedömer är utvecklingsbara. Plattformarnas syfte var att utgöra grunden för ansökningar till KK-stiftelsen om stöd för att bygga upp forskningsprofiler. Ett krav för profilstöd är att forskningen har god vetenskaplig kvalitet med en redan från början internationellt konkurrenskraftig bas. Profilerna ska också vara relevanta för det svenska näringslivet, primärt i regionen, men allianser mellan en högskola och företag i andra delar av landet är också möjliga och önskvärda. Forskningen ska ha direkt relevans för företagens intäktsfinansierade verksamhet. Näringslivet ska ställa minst lika stora resurser till förfogande för profilen som KK-stiftelsen. Näringslivsrelevansen upprätthålls genom ett samarbete med näringslivet. Vidare ska profilen pas- 15

16 sa in i högskolans strategiska utveckling och därvid ha en koppling både till grundutbildningen och högskolans övriga forskningsöverbyggnad. För beslut om stöd till forskningsprofilen har följande kriterier haft särskild betydelse: vetenskaplig kvalitet och anknytning till uttalad profilering av högskolan forskningsprofilens nationella och internationella konkurrenssituation samarbete och samarbetsmöjligheter med universitet och andra högskolor inverkan på högskolans grundutbildning relevans för näringslivet kommersiella motiv för medverkande företag forskningsprofilens tillväxtpotential möjligheter för profilens fortlevnad efter det att stiftelsens stöd upphört informationsfrågornas hantering. Stiftelsen bidrar med maximalt 36 mnkr till varje profil och stödjer verksamheten under sex år. Näringslivet bidrar med minst lika mycket. Målet är att det under denna tid etableras en verksamhet som har möjlighet att få fortsatt finansiering från andra källor så att forskningsmiljön kan bestå och förstärkas efter utgången av det sexåriga avtalet med KK-stiftelsen. KKstiftelsen har som huvudprincip att en forskningsmiljö som får profilstöd inte samtidigt ska kunna få något annat stöd från stiftelsen för verksamhet inom profilen. Respektive lärosäte svarar för att forskningsprofilen genomförs i enlighet med projektplanen. Lärosätet svarar också för att avtal upprättas mellan akademin och de företag som ska delta i uppbyggnaden av profilen. En forskargrupp ska etableras med åtminstone sju aktiva medlemmar med forskare och forskarstuderande som kommit olika långt i sina karriärer. Detta för att skapa en god forskarmiljö. En referensgrupp på fem personer knyts till varje profil. Referensgruppen ska enligt avtal innehålla representanter för högskolan samt extern nationell och internationell expertis inom profilens forskningsområde. Gruppen ska sammanträda minst en gång per halvår. De bedömningskriterier som formulerades för ansökningstillfället har använts i den löpande uppföljningen, och profilerna har haft att redogöra för kriterierna i sina årsrapporter. Kriterierna användes även i halvtidsutvärderingen, som genomfördes Totalt har 12 forskningsmiljöer beviljats profilstöd sedan 1998, i tre ansökningsomgångar. Stöd har getts till de miljöer som uppfyllt stiftelsens 16

17 krav och som av en expertgrupp bedömts som internationellt konkurrenskraftiga. Det har således inte varit någon konkurrens mellan profilerna. 3.3 Utvärderingens syfte Enligt KK-stiftelsens utvärderingspolicy har utvärderingar av stiftelsens satsningar tre syften. Dessa gäller som en övergripande ram för slututvärderingen tillsammans med specifika frågor under varje syfte: summativt/kontrollerande syfte att verifiera att verksamheten inom profilerna bedrivits på överenskommet sätt och vilka resultat som har åstadkommits formativt/lärande syfte att återföra erfarenheter, såväl framgångar som misslyckanden, i syfte att bidra till förbättring av verksamheten och göra stiftelsens stöd mer relevant och effektivt kunskapsutvecklande syfte att bidra till förståelse av hur kunskapsutveckling kan stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft, och fördjupa kunskapen om möjligheter och begränsningar för stiftelsen att bidra till sådana processer. I utvärderingen ingår även att bedöma kausalitet, d.v.s. om det finns ett samband mellan KK-stiftelsens stöd och de effekter som har uppnåtts, samt att bedöma om effekterna är relevanta i förhållande till de anspråk på resultat som stiftelsens stadgar anger, främst kombinationen av näringslivsrelevans och vetenskaplig eminens. Utvärderarnas bedömning omfattar både resultat och de processer och andra förutsättningar som har påverkat måluppfyllelsen. 3.4 Utvärderingsmodell Nedan följer en beskrivning av den utvärderingsmodell som har använts. Den består av en övergripande modell för summativ och formativ utvärdering. Modellen har dessutom två fördjupningar som syftar till förståelse och bedömning av de bärande temana i utvärderingen: resultat och process Huvudmodell summativ och formativ utvärdering Av modellen framgår att utvärderingen ska ha både en summativ (kontrollerande) och en formativ (lärande) inriktning, och omfatta resultat, förutsättningar och processer. I den summativa delen ingår också att bedöma om utfallet är relevant i förhållande till KK-stiftelsens resultatanspråk, medan det i den formativa delen ingår att bedöma om det finns samband (kausalitet) mellan utfall och KK-stiftelsens insatser. 17

18 Utvärderingen tar sin utgångspunkt i KK-stiftelsens stadgar, syftet med profilsatsningen samt de kriterier som har gällt i ansökan och kontrakt. Utvärderingen har också uppmärksammat profilens mognadsgrad och förhistoria, vilket kan ha betydelse för vilka resultat som är möjliga att uppnå. Med resultat avses det direkta utfallet (output), t.ex. doktorander, värdeskapande handling (outcome), t.ex. utvecklad kommersiell aktivitet, och effekter (impact), t.ex. ökad attraktivitet eller konkurrenskraft. Med process avses resursinsatser (pengar, infrastruktur, arbetstid etc.) och aktiviteter (utbildning, forskning, information etc.) inom ramen för profilen. Såväl förutsättningar som resultat och process kan härledas till dels lärosätet, dels näringslivet. RESULTAT (output, outcome, impact) Förutsättningar Kritiska faktorer Kritiska faktorer PROCESS (resurser, aktiviteter) Formativt Fig. 1 Generell modell för lärande i utvärderingar För att förstå och lära kring samspelet mellan resultat och process arbetar vi med begreppet kritiska faktorer, d.v.s. hinder eller nödvändiga faktorer för att nå ett visst resultat. Att identifiera dessa faktorer är en viktig del i lärandet och förståelsen för hur resultatet har nåtts eller kan nås. Fördjupning resultat Profilerna har att skapa resultat som är såväl vetenskapligt eminenta som näringslivsrelevanta. Vetenskaplig eminens sätter fokus på miljöns förmåga att attrahera kompetenser och akademiska nätverk samt leverera resultat av god vetenskaplig kvalitet. Näringslivsrelevans beskriver miljöns förmåga att skapa nytta för företag och näringsliv. Här blir det särskilt angeläget att fördjupa förståelsen av begreppet resultat, både i termer av form och innehåll, och över tid, för enskilda, grupper eller större nätverk. En ökad förståelse för resultatbegreppet är en viktig del i den summativa delen av utvärderingen. Det kan främja utvecklingen av en professionell samverkanskultur i högskolorna, och en ökad efterfrågan på forskningssamarbete från företagens sida. Resultaten i näringslivet respektive akademin har enligt vår modell en koppling till varandra i vertikalled, d.v.s. vi antar att samverkan mellan akademi och näringsliv är en förutsättning för att de ska uppstå. Resultaten föl- 18

19 jer även av varandra i horisontalled, både på näringslivssidan och på akademins sida, d.v.s. de är en förutsättning för varandra över tid. Resultaten följer troligen en viss logik, som dock kan vara olika för akademi och näringsliv. Sambanden och ömsesidigheten är en ytterligt kritisk faktor för att dels uppnå både vetenskaplig excellens och näringslivsrelevans, dels kunna bygga en långsiktigt stabil och konkurrenskraftig forskningsmiljö. Dessa samband mellan olika resultat i en pågående process illustreras med bilden nedan. Näringsliv Resultat 1 Resultat 2 Resultat 3 Resultat 4 Fördjupning process Identifiering av kritiska faktorer, d.v.s. hinder och förutsättningar för resultat, stödjer utvärderingens formativa/lärande syfte och möjligheterna att bedöma sambandet mellan process, inklusive KK-stiftelsens stöd, och resul- Forskningsmiljö Akademin Resultat 1 Resultat 2 Resultat 3 Resultat 4 Fig. 2 Modell över näringsliv och akademins resultat Som exempel kan tillgång till empiri för forskaren innebära en möjlighet till dialog, nya perspektiv och ökad förmåga till överblick för företaget. Det som för forskaren blir ett forskningsresultat, kan bli ett ramverk eller ett arbetssätt för företaget att använda i verksamhet och förändringsarbete. Om forskaren producerar meriterande publikationer och presenterar papers vid konferenser, kan det för företaget innebära publicitet i ansedda tidskrifter och i forum för samhällsdebatt, och på så sätt en utveckling av image. För forskningsmiljön innebär en examinerad student intäkter från universitetet, medan en disputerad forskare kan innebära ett viktigt tillskott i det seniora forskarkollegiet. För företagen innebär examinationen av studenter och forskare i sin tur möjligheter till rekrytering av kvalificerad arbetskraft. Utvärderingen har bedömt resultatet för både akademi och näringsliv. Syftet har varit att kunna beskriva hur resultat i olika faser samspelar och bygger en stark forskningsmiljö, som har förutsättningar att nå uthållighet genom positiv respons mellan vetenskaplig excellens och näringslivsrelevans. 19

20 tat. Insikt om kritiska faktorer skapar förutsättningar för att kunna forma mer generiska modeller och slutsatser kring utveckling av starka forskningsmiljöer och hur stödet till dessa kan och bör utformas. De kritiska faktorerna kan se olika ut beroende på i vilken fas FoU-miljön befinner sig: etablering, genomförande, mognad/uthållighet. De kan också vara av olika karaktär beroende på vilken aktör som genererar dem (doktorander, studenter, samhället etc.). Faktorerna kan relateras antingen till yttre händelser/processer, d.v.s. sådana som profilen har medverkat till eller som påverkats av omgivningen, eller till inre händelser/processer, d.v.s. sådana som genererats internt, inom lärosätet. Yttre händelser kan vara t.ex. konjunkturer och företagskonkurser, inrättande av nya forskningsprogram, studentbeteende samt rankningar i internationella tidskrifter eller utvärderingar. Inre händelser kan vara t.ex. att bli prioriterad vid tilldelning av fakultetsanslag, en ny utbildningsstrategi, omorganisation och kriterier för meritering. Yttre Inre Fig. 3 Modell för inre och yttre händelser/processer Utvärderingen har bedömt både inre och yttre händelser/processer och deras inverkan på resultatet. Syftet har varit att visa på hur en stark forskningsmiljö kan formas genom att tydliggöra invärld och omvärld, och hur dessa påverkar varandra. Det kan generera en strategi för ett hållbart resultat och en god handlingsförmåga. 3.5 Utvärderingens genomförande FBA genomförde utvärderingen under hösten Som underlag studerades relevant skriftligt material såsom ansökningar, beslut, avtal och annan dokumentation liksom projektplaner, verksamhetsplaner, årsrapporter och uppföljningar kring enskilda profiler, bl.a. halvtidsutvärderingen Självvärdering Profilen har, med stöd i en mall som FBA har utarbetat på grundval av kriterierna för ansökan, utfört en skriftlig självvärdering. Fokus har legat på profilens resultat inklusive näringslivsrelevans och näringslivsanvändning, internationell kvalitet och position. Fokus har också legat på profilens egna reflektioner över sin förmåga att hantera kritiska faktorer, hot och möjligheter. 20

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

HÖG 17 - Forskningsprojekt

HÖG 17 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 17 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

HÖG 14 - Forskningsprojekt vid nya lärosäten

HÖG 14 - Forskningsprojekt vid nya lärosäten Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 14 - Forskningsprojekt vid nya lärosäten KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

ProSpekt 16 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 16 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 16 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Sammanfattning, analys och slutsatser av intervjuer med akademi och företag inom KK-stiftelsens HÖG-projekt avslutade 2009 Sida 1 Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de nya

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

The New Service Economy

The New Service Economy Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Karlstads universitet Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka Sveriges förmåga att skapa värde ska KK-stiftelsen

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Forskningsprofiler 15

Forskningsprofiler 15 Sida 1 (11) UTLYSNING Forskningsprofiler 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprofiler. Programmet syftar till att vara ett avgörande

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Vetenskapsrådets grundläggande bedömningskriterier av vetenskaplig kvalitet samt betygsskala

Vetenskapsrådets grundläggande bedömningskriterier av vetenskaplig kvalitet samt betygsskala Datum Diarienummer 2012-04-02 2011-12-15 [Diarienummer] 116-2008-6761 Handläggare [Handläggare] Vetenskapsrådets grundläggande bedömningskriterier av vetenskaplig kvalitet samt betygsskala Bakgrund Vetenskapsrådets

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Forskningsprofiler 16

Forskningsprofiler 16 Sida 1 (11) UTLYSNING Forskningsprofiler 16 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprofiler. Programmet syftar till att vara ett avgörande

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter

Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Internationalisering som en strategi för högre kvalitet utmaningar och möjligheter Eva Åkesson Lund Universitet Seminarium om joint/double degrees och gemensamma studieprogram \ÇàxÜÇtà ÉÇxÄÄt xç{xàxç EC

Läs mer

Professionell licentiat 15 företagsforskarskolor för specialister i näringslivet

Professionell licentiat 15 företagsforskarskolor för specialister i näringslivet Sida 1 (10) UTLYSNING Professionell licentiat 15 företagsforskarskolor för specialister i näringslivet KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av en tvåårig

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities (BESQ)

Blekinge Engineering Software Qualities (BESQ) Halvtidsutvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge tekniska högskola Inga Thoresson-Hallgren Marie-Louise Eriksson Erik Arnold Inga Thoresson-Hallgren, Marie-Louise Eriksson, Erik Arnold

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Gemensamt för våra program. Stefan Östholm, verksamhetschef

Gemensamt för våra program. Stefan Östholm, verksamhetschef Gemensamt för våra program Stefan Östholm, verksamhetschef KK-stiftelsen BILD 3 2015-03-18 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 4 2015-03-18 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Så här skapar samarbete mellan företag och forskare tillväxt och sysselsättning

Så här skapar samarbete mellan företag och forskare tillväxt och sysselsättning BILD 1 2011-01-28 Så här skapar samarbete mellan företag och forskare tillväxt och sysselsättning Småföretagsdagarna 2011 BILD 2 2011-01-28 Agenda och medverkande 14.15 KK-stiftelsen, tillväxt, samproduktion,

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-05-28 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?... 3 Målgrupper... 4 Samtliga målgrupper...4 Interna målgrupper...4 Kärnvärden och stödord... 5 Tonalitet

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers

Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers Bakgrund till Charter for Researchers and Code for the Recruitment of Researchers I början av 2000-talet initierade EU en särskild verksamhet för att främja mobilitet och goda arbetsvillkor för forskare

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige Vad betyder utvärderingen för utvecklingen inför åttonde ramprogrammet? Arbetet inför FP8 Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige tillfört

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer

Utvärdering av Ledningsprocesser. Fredrik Kjellberg Mannheimer Utvärdering av Ledningsprocesser Fredrik Kjellberg Mannheimer 0 Tre distinkta utvecklingsfaser Harvard Business School böcker Harvard Business Review - artiklar 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 Mastering

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office KK höstlansering 2015 Grants and Innovation Office Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft KK-stiftelsens medel syftar till att bygga ihop forskningsuppbyggnad och kompetensutvecklingsprogram för att sträva

Läs mer

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Innehåll DEL 1: Vad kännetecknar en god ansökan? DEL 2: Vilka ramar ger E+ ICM? DEL 3: Hur har Lunds universitet arbetat

Läs mer

Företagsforskarskolor 15

Företagsforskarskolor 15 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka forskningsmiljöerna

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

Forskningsinformation Strategier och. prestationer. Biblioteksrådet, Mälardalens högskola 9:e mars 2017

Forskningsinformation Strategier och. prestationer. Biblioteksrådet, Mälardalens högskola 9:e mars 2017 Forskningsinformation Strategier och prestationer Biblioteksrådet, Mälardalens högskola 9:e mars 2017 > Embracing the Need for Radical Change 17-03-20 Chalmers 2 Som en del av det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Strategiska rekryteringar 16

Strategiska rekryteringar 16 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 16 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer