Bästa projekt Fokusområde 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa projekt Fokusområde 2"

Transkript

1 Bästa projekt 2016 Projektnamn: Soroptimister möter nyanlända kvinnor Klubb: Jönköpingsklubben Kontaktperson: Anita Andersson Registreringsnummer/SIE Fokusområde 1 Utöka tillgången till såväl formella sam informella utbildningsmöjligheter. Projektet berör detta fokusområde genom att bidra till ökad integration och välbefinnande bland kvinnor som flytt till Sverige tillsammans med sina familjer och måste påbörja ett nytt liv i ett främmande land. Fokusområde 2 Förbättra kvinnors självständighet och skapa hållbara möjligheter Klubbprojektet är ett gott exempel på hur en lokal klubb kan engagera sig i ett konkret projekt för stödja nyanlända kvinnor där soroptimisterna har möjlighet att bilda grupper och erbjuda sin egna kompetens och nätverk. Vidare är syftet att underlätta integrationen i svenska samhället och yr- keslivet för invandrarkvinnor som har en yrkesutbildning från sitt hemland Fokusområde 3 Kommunikation och synlighet. Vi har uppmärksammat vårt engagemang i exempelvis Jönköpings Posten, Lernia och andra organisation och myndigheter inför uppstarten. Ett annan aspekt är att vi som soroptimister ska få kunskap om kvinnornas kulturer och upplevelser. 1

2 Projektbeskrivning Målet med projektet efter avslutad projekttid är ökad integration och välbefinnande för invand- rarkvinnor som har en yrkesutbildning, som flytt till Sverige och måste påbörja ett nytt liv i främ- mande land. Projektet startade i november 2016 och väntas pågå fram till september Förar- bete har skett i form av kunskapsinhämtande vid ett antal klubbmöten med föreläsningar om asyl- process och integration. Vid ett av våra klubbmöten den 5 maj 2016 bjöd vi in gäster som arbetade med integrationsarbetet ibland annat kommunen. En av dem var Nastheo Souleiman, sfi lärare som tolkar och undervisar för nyanlända på Lernia. Vi insåg direkt betydelsen med att driva detta projekt där vi som klubb har både kompetens och kontakter för att integrera nyanlända kvinnor. Nastheo tog på sig uppdraget att informera invandrarkvinnor om projektet. Hon blev också en viktig länk mellan oss som projektmedlemmar och deltagarna. Åtta kvinnor anmälde intresse för att få kontakt med oss. Projektgruppen, som består av fyra klubbdeltagare träffade kvinnorna vid ett uppstartsmöte den 8 nov, 2016 för att informera om vilka aktiviteter som erbjuds och ta reda på vad kvinnorna är intresserade av. För att kunna delta i projektet ställde vi följande krav: - invandrarkvinna med uppehållstillstånd - bott i Sverige 2-3 år - göra sig förstådd i det svenskaspråket - yrkesutbildning/ högskoleutbidlning Att kunna lite svenska och göra sig förstådd utgör grunden för träffarna och bidrar till intressanta diskussioner. Samtliga möten hålls endast på svenska. Av de åtta kvinnorna kommer sju från Sy- rien och en kvinna från Eritrea. De flesta har jobbat och har en yrkesutbildning från sina hemlän- der som 2

3 exempelvis veterinär, jurist och frisör. Kvinnan från Eritrea hade administrativt jobb på ambassaden i sitt hemland. Idag läser samtliga svenska på Lernia. I dagsläget har vi haft tre möten och under våren planerar vi ytterligare 3-4 möten. Deltagarna är mycket positiva och tacksamma att vi ställer upp och gläds inför nästa gång vi ska ses. En av kvin- norna kunde endast medverka vid två träffar då hon har blivit erbjuden att gå en intensivkurs inom veterinäryrket. Det ser vi som goda nyheter trots att hon inte kan närvara på våra träffar. Det är också viktigt med en variation av innehållet. Det ska både vara informationsrikt och intres- sant men möjlighet för kvinnorna att reflektera och ställa frågor. Aktuella aktiviteter Mat och kultur. Kvinnorna lagade mat som är vanligt i hemlandet. Det var ett möte med fokus på mat och kultur. Vi svenska högtider och traditioner, exempelvis varför och hur vi firar jul, påsk och midsommar. Kontakter i samhället. Att utifrån de nyanlända kvinnornas behov och önskemål informera och stötta dem vid kontakter med exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården och biblioteket. Vi bjöd på typisk svensk mat och därefter fick kvinnorna lyssna på hur den svenska sjukvården fungerar och försäkringskassan. Fira Fettisdagen och prata om betydelsefulla kvinnor i den svenska historien Torgkaffe: Två kvinnor erbjuds att delta vid servering av torgkaffe i Sofiagården vid ett till- fälle under hösten och ett tillfälle under våren med början våren 2017 där möjlighet ges till inblick i svensk kaffekultur. Jönköping University. Ge information om skolan och vilka utbildningar som erbjuds samt om Jönköping och Sverige. Dessutom vara ett stöd i kontakter med skolan. Upplevelser i naturen. Paddla kanot eller vandra på Dumme Mosse. 3

4 Inbjudna att medverka på Soroptimisternas sommaravslutning i juni. Ekonomisk redovisning Projektet kommer huvudsakligen att ha f d Galleriet i Smedby, Huskvarna som sin samlingslokal med undantag för eventuella utflykter och studiebesök. Projektet finansieras med prispengarna, kronor, klubben tilldelades för insatser i projektet Underground Råslätt. Kostnader för pro- jektet är eventuell resor, mat och informationsmaterial. Uppfyllande av övriga kriterier Projektet innefattar en konkret hjälpinsats (Action) men har även en opinionsbildande och stöd- jande del, för en viss sak (Advocacy). Projektet är lokalt, inriktat på att stödja nyanlända kvinnor i Jönköping och gör Soroptimism synlig utanför den egna organisationen. Andra bästa projekt Projektnamn: Stöd till mammor och barn som hastigt hamnar i skyddat boende Klubb: Falun Kontaktperson: Kerstin Fischer Registreringsnummer/PFR: SIE och SIE-09579> Syfte Gläder, bidrar materiellt och sysselsätter kvinnor och deras barn som hastigt hamnat i skyddat boende. Projektbeskrivning På Falu Soroptimistklubbs möte i februari 2016 var temat våld i nära relationer. Två personer från Falu kommun, en kvinnofridsrådgivare samt en samordnare för arbetet mot våld i nära 4

5 relationer, föreläste om sitt arbete. De berättade om arbetet med utsatta kvinnor och par, sitt arbete i skyddat boende samt om hur de utbildar kommunens personal till att kunna agera på rätt sätt när man misstänker att det förekommer våld i nära relationer. Alla ska våga se och våga fråga. Ett arbete som behöver vara ständigt pågående. Vi fick också se en film om hur det kan vara i ett förhållande där det förekommer våld, som vi sedan diskuterade kring. I planeringen av kvällen var våra föreläsare mycket noga med att få tillräckligt gott om tid för att vi skulle hinna prata färdigt med varandra efter föreläsningen och filmen. De var tydliga med att rent statistiskt så kunde det finnas 2-3 kvinnor vid mötet som faktiskt kan vara eller har varit utsatta för våld inom familjen. Reaktioner skulle kunna komma och dessa måste de hinna ta hand om innan kvällen var över. Om de inte fick den tiden så kunde de inte komma till mötet. Självklart fick våra föreläsare den tid de frågade efter. Vi var alla starkt berörda och samtalet som följde var engagerat men lågmält. På klubbmötet i mars 2016 diskuterade vi om det var något vi kunde hjälpa till med för de utsatta kvinnorna och ställde frågan till föreläsarna. Svaret kom ganska direkt och handlade om att hjälpa till med förströelse till både de kvinnor och de barn som vistades i boendena med t ex. garn, stickor, böcker, pussel, mjukdjur och andra leksaker. Något att sysselsätta sig med så att de kunde få glömma omvärlden en stund. Vi beslutade att dela upp insamling av dessa saker på de följande tre möten som återstod av vårens planering. Det skyddade boendet önskade också få detta uppdelat på flera tillfällen då olika kvinnor och barn kommer och går över tid. Vi lämnade över tre fulla bil-bakluckor med saker. Särskilt uppskattat var de efterfrågade två nyinköpta babygymmen som överlämnades. Till julen tänkte vi återigen på om vi kunde fortsätta att stödja dessa utsatta kvinnor och barn. Vi tänkte mest på någon form av guldkant till storhelgerna, och att klubbens systrar som julklapp betalade 100 kronor som kunde användas till något extra. Tanken med en guldkant togs tacksamt emot i form av chokladaskar. 5

6 Utöver det kom en extra förfrågan om personliga hygienkit till varje kvinna. Det skulle vara särskilt uppskattat att kunna få ha egna produkter och inte behöva använda gemensamt storpack. Tio hygienkit överlämnades i julveckan tillsammans med fyra chokladaskar. Beredskap finns för att sätta samman fler hygienkit då behovet uppstår. Vår konkreta hjälpinsats har gjort stor skillnad och medverkat till att förbättra livet för de utsatta kvinnor som kommer till skyddat boende. Kriterier 1 och 2. Projektet är lokalt och förbättrar livet för kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Det är en konkret hjälpinsats (Action) och stödjande för en viss sak (Advocacy). 4. Har engagerat samtliga systrar i Falu Soroptimistklubb 5. Gör Soroptimism synlig utanför den egna organisationen. Dock är fotografering inte möjlig på skyddat boende, däremot bild på hygienkit. 6. Engagerar klubbens systrar konkret mycket mer än bara en insamling av pengar. Ekonomisk redovisning och foton De två babygymmen kostade 449 kr styck = 948 kr, vilket betalades från klubbens kassa. Övriga förströelsesaker såsom leksaker, pussel, böcker, stickor garn o dyl. kom från klubbens systrars egna förråd hemma. 10 hygienkit och 4 chokladaskar till jul kostade 723 kr. Resterande summa från julklappshundralappen ska användas när nya hygienkit och/eller annan guldkant till skyddat boende behövs/efterfrågas. Skicka ansökan i bifogad fil till Sverigeunionens programledare. Fokusområden inom Mål 1 1. Utöka tillgången till såväl formella som informella utbildningsmöjligheter. 6

7 2. Förbättra kvinnors ekonomiska självständighet och skapa hållbara möjligheter för arbetsgivare att vilja anställa kvinnor. 3. Utrota våld mot kvinnor och flickor och säkerställa kvinnors delaktighet i konfliktlösning. 4. Säkerställa att kvinnor och flickor har tillgång till säker mat och bästa möjliga standard inom hälsovården. 5. Ta hand om kvinnors och flickors specifika behov genom att arbeta för en mer hållbar miljö och minska effekterna av klimatförändringen och naturkatastrofer. Mål 2 Opinionsbildande och påverkande verksamhet Fokusområden inom Mål 2 1. Bidra till uppfyllandet av FN:s och andra organs millenniemål genom aktiv påverkan. 2. Säkra god representation av SIE-medlemmar som global röst för kvinnor på alla ställen i samhället och uppmuntra dem att agera mot beslutsfattare och politiker på alla nivåer. 3. Utöka vår medverkan och våra inspel till FN, CoE, ECOSOC, FAO, (EWL), (Europarådet) och andra institutioner stationerade inom Europafederationen Tredje Bästa projekt Projektnamn: Dignity Klubb: Göteborg Mölndal Soroptimistklubb Kontaktperson: Inger Örtendahl Registreringsnummer/PFR: SIE Syfte att underlätta flickor möjligheter att delta i skolundervisningen att ge både flickor men även pojkar kunskap om hygien, sex och samlevnad 7

8 Förutsättningar PFR rapport nummer SIE är inlämnad till SIE/Europafederationen och godkänd Kriterier 1. Projekt Dignity faller inom ramen för SI s fokusområde 1 (utbildning) och 4 (hälsa). Då det även finns en utbildningsdel för pojkar kan detta ses som en liten droppe i Aktiv påverkan för kommande generationer till en mer jämställd syn. 2. Projekt Dignity bidrar till att lokalt i Sydafrika förbättra livet för flickor 3. Projekt Dignity stärker flickors ställning i Sydafrika 4. Projekt Dignity engagerar systrarna i vår klubb genom att dra in pengar till detsamma 5. Mottagarna av vårt stöd har fått information om Soroptimisterna 6. Vi har haft en klubbsyster på plats i Sydafrika som varit med och träffat initiativtagaren, samt varit med vid skolbesök när utbildning har hållits och paket delats ut Ekonomisk redovisning Vi har hittills använt ,-. SEK. Projektet är planerat till med en planerad total budget på ,- SEK. Vår klubb får in pengar via försäljning av Enjoyhäften Projektbeskrivning 25 % av flickornas utbildningstid går förlorad på grund av saknade mensskydd. I Sydafrika finns 7 miljoner flickor som inte går i skolan en vecka per månad när de har sin mens. Konsekvensen är att 25 % av flickornas utbildningstid går förlorad, en tid som inte går att ta igen. Orsaken är att det inte har råd eller möjlighet att köpa mensskydd. De flesta har dessutom ingen att tala med angående sex och samlevnad. Sue Barnes dotter kom hem från skolan en dag och bad att få ta med trosor och mensskydd. Sue kontaktade skolan och fick veta att flickor från kåkstäderna var borta 25 % av sin skoltid, de har inte råd med bindor eller tamponger utan använder istället de tidningspapper, sand och löv. Detta blev upprinnelsen projekt Dignity som är ett projekt i Sydafrika grundat av Sue Barns. Från början hade hon en idé kring donation av sanitetsskydd, men insåg snart att detta inte skulle vara en hållbar miljövänlig lösning. Hon skapade istället en trosa med påknäppbara bindor. Bindorna är tvättbara i kallt vatten och kan användas upp till fem år. Tre par trosor och nio bindor paketerade i set och som skulle distribueras till flickor i skolan. Kostnaden för varje set är ca 250,- rand vilket motsvarar ca 175,- SEK. 8

9 Sue Barnes insåg att flickorna har väldigt lite kunskap om den egna kroppen, hur puberteten, menstruationen, personlig hygien, sex och HIV hänger ihop. Undervisningen i skolan inom området sex och samlevnad är mycket begränsad. Som nästa steg konstruerade hon förkläden med löstagbara kroppsdelar som åskådliggör hur allt fungerar. Sue Barnes tar kontakt med skolorna och fråga om hon får komma. En förutsättning för att dela ut sanitetspaket till flickorna är att få undervisa flickor om hygien, sex och samlevnad. Hon har varit mycket välkommen och många lärare har ställt sig väldigt positiva till att få hjälp med utbildning i ett område som är eftersatt och som det råder mycket hysch, hysch omkring. Vår klubbsyster Inger Örtendahl har i samband med längre besök i Sydafrika varit med på skolor där utdelning och undervisning har skett. Bland annat hade AISJ Amerikanska Internationella Skolan i Johannesburg detta som ett Social Project. Det gav ytterligare en dimension för välsituerade västerländska ungdomar att kunskapsskillnaden om sex och samlevnad är så stor och behövs alltjämt spridas idag. När dessa ungdomar var ute på skolorna så fick även pojkarna från kåkstäderna del av utbildningen. Detta är projekt i sann soroptimistanda Vår klubb kommer att stödja Dignity ytterligare två år. För oss har det varit viktigt att projektet är tvådelat dels den direkta hjälpen via sanitetspaketen som möjliggör flickors skolgång till 100 %, dels utbildningsdelen som är långsiktig och hjälper till att förbättra hälsostatusen och kunskap hur man förhindrar en graviditet Vi har en etablerad direktkontakt och på så sätt har vi har en garanti att pengarna kommer ograverat fram och används till det de är avsedda för. Om det är fler klubbar som vill haka på så är Ni mer än välkomna Länk: 9

10 10

Verksamhetsplanen bygger på Europafederationens nya 7-åriga strategiplan som återfinns i bilaga 1.

Verksamhetsplanen bygger på Europafederationens nya 7-åriga strategiplan som återfinns i bilaga 1. Sverigeunionens verksamhetsplan 2013-2014 (med start direkt efter unionsmötet) Sverigeunionen består av 63 klubbar med ca 1450 medlemmar Verksamhetsplanen är ett bindande dokument för unionen och klubbarna.

Läs mer

GLOBALA MÅLEN OCH SKOLMAT

GLOBALA MÅLEN OCH SKOLMAT Diskussionskort GLOBALA MÅLEN OCH SKOLMAT De här diskussionskorten kan du använda för att lära dig mer om de globala målen för hållbar utveckling och hur skolmat påverkar barn, nu och i framtiden. ANVÄND

Läs mer

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1

Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder ÅTERRAPPORT 2011 1 Flickafadder Tack för att du stödjer Plans arbete för flickors rättigheter! Här får du som är Flickafadder en rapport om Plans arbete för flickors rättigheter. Vi berättar

Läs mer

Politiska inriktningsmål för integration

Politiska inriktningsmål för integration Dnr 2016KS524 078 Politiska inriktningsmål för integration Förord Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. I detta ansvar ryms att förhålla

Läs mer

Barn och unga för en hållbar utveckling

Barn och unga för en hållbar utveckling Barn och unga för en hållbar utveckling BARN OCH UNGA FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING Välkommen till Grön Flagg! Håll Sverige Rent har utvecklat ett nytt digitalt verktyg för att göra ert arbete enklare och

Läs mer

RFSL. Skiss över RFSL som organisation här

RFSL. Skiss över RFSL som organisation här VI VÅGAR FRAMTIDEN. RFSL. Vi förgyller världen med gemenskap, aktivism och hbtq-politiska segrar. Stöd det fortsatta arbetet för alla hbtq-personers mänskliga rättigheter! FOTO Tine Alavi, Eveline Johnsson,

Läs mer

Riktlinjer Anslaget till integration och delaktighet

Riktlinjer Anslaget till integration och delaktighet Riktlinjer Anslaget till integration och delaktighet Beslutat av kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-08-10 Har du frågor kontakta Siv Hederos Integrationssamordnare Telefon 036-10 53 55 E-post siv.hederos@jonkoping.se

Läs mer

INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET.. 5 FÖRDJUPNING: JÄMSTÄLLDHET.. 6 MATERIAL..

INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET.. 5 FÖRDJUPNING: JÄMSTÄLLDHET.. 6 MATERIAL.. INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET.. 5 FÖRDJUPNING: JÄMSTÄLLDHET.. 6 MATERIAL.. 7 2 VAR MED I AKTION FN Aktion FN är en aktion som görs av FN-elevföreningar

Läs mer

Studieguide Hej Sverige!

Studieguide Hej Sverige! Emelie Jönsson Studieguide Hej Sverige! Om vägar till studier och jobb Innehåll Till ledaren 3 Studiecirkelns upplägg 3 Träff 1 4 Introduktion och information. Vem är jag? Träff 2 5 Mötet med Sverige,

Läs mer

Swisha valfritt belopp till och ange FLICKA

Swisha valfritt belopp till och ange FLICKA Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander Swisha valfritt belopp till 9005638 och ange FLICKA FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Alla flickor har rätt att få gå i skolan, ha tillgång till

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1 Innehållsförteckning 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA... 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ... 3 1.2 LEDORD... 3 1.3 FYRISGÅRDENS ÖVERGRIPANDE MÅL ENLIGT STADGARNA

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

VAR MED I AKTION FN.3 AKTION FN FOR GLOBALA MÅLEN 4 10 FAKTA OM GLOBALA MÅLEN 5 FÖRDJUPA ER INOM GLOBALA MÅLEN 7 VAR MED I FN-FÖRBUNDETS TÄVLING...

VAR MED I AKTION FN.3 AKTION FN FOR GLOBALA MÅLEN 4 10 FAKTA OM GLOBALA MÅLEN 5 FÖRDJUPA ER INOM GLOBALA MÅLEN 7 VAR MED I FN-FÖRBUNDETS TÄVLING... INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN.3 AKTION FN FOR GLOBALA MÅLEN 4 10 FAKTA OM GLOBALA MÅLEN 5 FÖRDJUPA ER INOM GLOBALA MÅLEN 7 VAR MED I FN-FÖRBUNDETS TÄVLING...7 MATERIAL..8 2 VAR MED I AKTION FN Aktion FN

Läs mer

FÖR ANSLAGET TILL INTEGRATION OCH DELAKTIGHET

FÖR ANSLAGET TILL INTEGRATION OCH DELAKTIGHET RIKTLINJER FÖR ANSLAGET TILL INTEGRATION OCH DELAKTIGHET Beslutad av Jämställdhets- och integrationsutskottet 2011-09-13 reviderad 2013-08-06 Har du frågor kontakta Integrationssamordnare Siv Hederos Tel:

Läs mer

Nätverksdag samordnare

Nätverksdag samordnare Nätverksdag samordnare Deltagare: se bifogad anmälningslista Möte: 22 september 2011 kl 9-12 (lunch 12-13) Plats: Bohusläns museum, Spisrummet 1. Disa Hansson, från Fyrbodals kommunalförbund hälsade välkomna

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019 2022 För ytterligare 100 år! Välkommen till verksamhetsplanen för riksförbundet Sveriges 4H. Verksamhetsplanen är den speciella satsning som Sveriges 4H ska arbeta med under verksamhetsåren

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019 2022 För ytterligare 100 år! Välkommen till verksamhetsplanen för riksförbundet Sveriges 4H. Verksamhetsplanen är den speciella satsning som Sveriges 4H ska arbeta med under verksamhetsåren

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN.3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET...5 FÖRDJUPA ER OM JÄMSTÄLLDHET..7 MATERIAL..

INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN.3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET...5 FÖRDJUPA ER OM JÄMSTÄLLDHET..7 MATERIAL.. INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN.3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET.. 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET.....5 FÖRDJUPA ER OM JÄMSTÄLLDHET..7 MATERIAL..8 2 VAR MED I AKTION FN Aktion FN är en aktion genomförd av FN-elevföreningar

Läs mer

Projektbeskrivning (hela projekttiden)

Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektbeskrivning (hela projekttiden) Projektnamn: Friluftsfritids Projekttid: Januari 2014- juni 2016 Syfte Projektet Friluftsfritids har till syfte att: öka samarbetet mellan skola, naturskola och ideella

Läs mer

Skapande skola

Skapande skola Skapande skola 2018-2019 Viktigt lustfyllt arbete för framtiden! FilmCentrum förmedlar årligen hundratals Skapande skola-arbeten i hela landet. Olika omfattande arbeten till allt från enskilda skolor till

Läs mer

Månadsbrev december-januari-13

Månadsbrev december-januari-13 Månadsbrev december-januari-13 Det har nu hunnit bli nytt år och ny termin på förskolan. Vi har inte skrivit något månadsbrev sen november men här kommer en sammanfattning av vad vi gjort under december

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Ansökningsblankett Pris för bästa klubbprojekt inom Sverigeunionen

Ansökningsblankett Pris för bästa klubbprojekt inom Sverigeunionen Ansökningsblankett Pris för bästa klubbprojekt inom Sverigeunionen Klubb: Falu Soroptimistklubb Kontaktperson: E-postadress till kontaktperson i klubben: marianne_westman @hotmail.com Projektnamn: Startår:

Läs mer

En snabbare väg till gemenskap och egen försörjning Arbetsgruppen för integration Moderatkvinnorna i Stockholms län

En snabbare väg till gemenskap och egen försörjning Arbetsgruppen för integration Moderatkvinnorna i Stockholms län En snabbare väg till gemenskap och egen försörjning Arbetsgruppen för integration Moderatkvinnorna i Stockholms län Om gruppens arbete: Gruppen har sammanträtt 6 gånger. Första mötet var ett introduktionsmöte

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Arbetsplan för Saffranets förskola

Arbetsplan för Saffranets förskola Arbetsplan för Saffranets förskola 2016-2017 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från LpFö98, samt kriterierna i Barnens Bästa Förskola Normer och värden

Läs mer

HU2 vårmöte

HU2 vårmöte HU2 vårmöte 2017 hanna.hofverberg@edu.uu.se 1. Presentation 2. SWEDESD och GAP 3. Diskussion om samarbeten En global agenda för hållbar utveckling: Agenda 2030 FN:s medlemsländer har beslutat om utvecklingsagenda

Läs mer

Barnombudsmannens analys... 19

Barnombudsmannens analys... 19 Bakgrund... 3 Barnkonventionen... 3 Ensamkommande barn och unga i Sverige... 3 Ansvar för mottagandet... 3 Barns rättigheter... 4 Så gjorde vi... 5 Förhoppningar och farhågor om framtiden... 6 Asylprocess

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

NUMMER 1, Kära medlem, INFORMATIONSBREV

NUMMER 1, Kära medlem, INFORMATIONSBREV INFORMATIONSBREV. NUMMER 1, 2016 Kära medlem, Detta informationsbrev innehåller information om StellaStars arbete. Informationsbrevet skickas ut till samtliga medlemmar. Genom att läsa brevet kan du hålla

Läs mer

Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen

Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen Att arbeta med identitets-, sexualitets- och jämställdhetsfrågor inom naturorienterande ämnen Ett urval ur ämnesplaner för grundskolans tidigare år NO åk 1-3: Människans kroppsdelar, deras namn och funktion

Läs mer

10997/19 em/mhe 1 RELEX.1.B

10997/19 em/mhe 1 RELEX.1.B Bryssel den 8 juli 2019 (OR. en) 10997/19 LÄGESRAPPORT från: av den: 8 juli 2019 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 9233/19 Ärende: DEVGEN 142 SUSTDEV 103 ACP 88 RELEX 683 Främjandet

Läs mer

Verksamhetsidé för Norrköpings förskolor. norrkoping.se. facebook.com/norrkopingskommun

Verksamhetsidé för Norrköpings förskolor. norrkoping.se. facebook.com/norrkopingskommun Verksamhetsidé för Norrköpings förskolor norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Här möter barn och föräldrar

Läs mer

Att vara mentor inom Rotarys yrkesmentorsprojekt. Lite inspiration och handledning för varje Rotarian som reflekterar på att bli mentor

Att vara mentor inom Rotarys yrkesmentorsprojekt. Lite inspiration och handledning för varje Rotarian som reflekterar på att bli mentor Att vara mentor inom Rotarys yrkesmentorsprojekt Lite inspiration och handledning för varje Rotarian som reflekterar på att bli mentor 2 Varför skall jag vara mentor? Många människor från andra länder

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN

LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2018-2024 Reviderad våren 2018 och fastställd av Kommunstyrelsen 2018-08-22. studieförbund gymnastik teater orientering

Läs mer

för jämställdhet elevmaterial

för jämställdhet elevmaterial för jämställdhet elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET... 5 FÖRDJUPA ER INOM PROJEKET FLICKA... 6 INFORMATION VID INSAMLING... 6 MATERIAL...

Läs mer

DE GLOBALA MÅLEN FÖR ALLA MÄNNISKOR I ALLA LÄNDER

DE GLOBALA MÅLEN FÖR ALLA MÄNNISKOR I ALLA LÄNDER DE GLOBALA MÅLEN FÖR ALLA MÄNNISKOR I ALLA LÄNDER Världens ledare har lovat att uppnå 17 globala mål till år 2030. Det innebär att alla länder tagit på sig ansvaret för en bättre, mer rättvis och hållbar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Här finns den globala rösten för alla Soroptimister i hela världen. Högerklicka och välj sen att öppna hyperlänk så kommer du dit.

Här finns den globala rösten för alla Soroptimister i hela världen. Högerklicka och välj sen att öppna hyperlänk så kommer du dit. Här finns den globala rösten för alla Soroptimister i hela världen. Högerklicka och välj sen att öppna hyperlänk så kommer du dit. http://us2.campaignarchive1.com/?u=4c7867996d6229f393f039603&id=3ea17119b6&e=8600c6abe2

Läs mer

Bilaga 4 Mall för årsredovisning

Bilaga 4 Mall för årsredovisning Bilaga 4 Mall för årsredovisning Rapportering och ansökan av verksamhets bidrag för vattenråd Alla vattenråd som har en överenskommelse med Vattenmyndigheten för Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Foto: Tomas Ohlsson HEJ OCH VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Foto: Tomas Ohlsson HEJ OCH VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! HEJ OCH VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Var med och kämpa för barns rättigheter Sverige är på många sätt ett bra land att växa upp i, men fortfarande lever många barn i otrygghet och utanförskap. Därför finns Rädda

Läs mer

Verksamhetsplan 2018/2019

Verksamhetsplan 2018/2019 UN Women nationell kommitté Sveriges Verksamhetsplan 2018/2019 UN Women nationell kommitté Sverige Hammarby Allé 93 120 63 Stockholm Telefon: 08-34 61 04 www.unwomen.se www.facebook.com/unwomensverige

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Handbok. för DIK:s expertgrupper

Handbok. för DIK:s expertgrupper Handbok för DIK:s expertgrupper Handbok för expertgrupper DIK 2016 Du har blivit utsedd till sakkunnig i en av DIK:s expertgrupper. Vi i förbundsstyrelsen är glada att du har åtagit dig uppdraget. Vi hoppas

Läs mer

Motion nr 2, ang. formaten på det foton som läggs ut på bloggen

Motion nr 2, ang. formaten på det foton som läggs ut på bloggen Motion nr 1, ang. förändring av storleken på bloggen från Jönköpings Soroptimistklubb Beskrivning: När vi senast tittade på vår blogg fann vi att vissa blogginlägg var långa och svårlästa, med en tät textmassa.

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Foto: SOS Arkiv SOS barnby Bouar. Foto: SOS Arkiv Tack för att ni ger barn i Centralafrikanska republiken en bättre framtid SOS barnby Bouar ligger i västra

Läs mer

Utredning. Hur går en utredning för barn och ungdomar till? SOCIALFÖRVALTNINGEN BARN, UNGA OCH FAMILJ

Utredning. Hur går en utredning för barn och ungdomar till? SOCIALFÖRVALTNINGEN BARN, UNGA OCH FAMILJ Utredning Hur går en utredning för barn och ungdomar till? SOCIALFÖRVALTNINGEN BARN, UNGA OCH FAMILJ Vi finns till för dig som är barn eller ungdom i åldern 0-20 år, och för dig som är förälder Socialförvaltningen

Läs mer

Tillsammans skapar vi trygghet i Biskopsgården

Tillsammans skapar vi trygghet i Biskopsgården Tillsammans skapar vi trygghet i Biskopsgården Detta gör Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen för att skapa trygghet Den 16 september ordnade förvaltningen ett öppet möte om trygghet efter skottlossningarna

Läs mer

Utveckling och hållbarhet på Åland

Utveckling och hållbarhet på Åland Lätt-Läst Utveckling och hållbarhet på Åland Det här är en text om Åland och framtiden. Hur ska det vara att leva på Åland? Nätverket bärkraft.ax har ett mål. Vi vill ha ett hållbart Åland. Ett Åland som

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2010 1. Verksamheten

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Swisha valfritt belopp till och ange SKOLMAT

Swisha valfritt belopp till och ange SKOLMAT Foto: UNFPA/Linsey Addrio/VII Swisha valfritt belopp till 9005638 och ange SKOLMAT SKOLMAT EN UTSTÄLLNING OM HUR SKOLMAT FÅR BARN TILL SKOLAN Utbildning är en mänsklig rättighet. I dag börjar 9 av 10 barn

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Strategidokument för Ålands handikappförbund

Strategidokument för Ålands handikappförbund Strategidokument för Ålands handikappförbund 2019 2021 1. VISION Ålands handikappförbunds (förbundets) vision är ett samhälle där varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets

Läs mer

FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga

FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga FNs Agenda 2030 för Hållbar utveckling: Ett folkhälsoperspektiv - barn och unga Carolyn Hannan Docent, Lunds Universitet Folkhälsodagen Blekinge Ronneby Brunn, 20 oktober 2017 AGENDA 2030 FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen. Hälsopepp

Hållbar stad öppen för världen. Hälsopepp Hälsopepp Anna Jensen, skolsköterska och MLA Nina Åkeson, Processledare Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor, Jämlikt Göteborg (fd. Utvecklingsledare folkhälsa) Stadsdelsförvaltningen Västra

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kommunförbundet Skåne. Resultat Workshop. Eslöv 29 september 2017 Samverkan idéburen sektor

Kommunförbundet Skåne. Resultat Workshop. Eslöv 29 september 2017 Samverkan idéburen sektor Resultat Workshop Eslöv 29 september 2017 Samverkan idéburen sektor Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se Telefon: 072-885 4700 Program 09.00 Inledning

Läs mer

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016

NYHETSBREV LUND JANUARI 2016 I detta nyhetsbrev: Ny termin, nya verksamheter! Julmys med ungdomar på ett boende för ensamkommande Välkommen till terminens praktikant Årsmöte Adress Rädda Barnens lokalförening i Lund Magle Lilla Kyrkogata

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge de inte kränker någon annan. Genom att reflektera

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

NUMMER 2, Kära medlem, INFORMATIONSBREV

NUMMER 2, Kära medlem, INFORMATIONSBREV INFORMATIONSBREV. NUMMER 2, 2016 Kära medlem, Detta informationsbrev innehåller information om StellaStars arbete. Informationsbrevet skickas ut till samtliga medlemmar. Genom att läsa brevet kan du hålla

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2015/2016 Österängs öppna förskola

UTVÄRDERING Läsåret 2015/2016 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger i samma hus som förskolan mitt i

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

AD-brev nr 4 för Area 05s klubbmedlemmar Nyköping december 2015

AD-brev nr 4 för Area 05s klubbmedlemmar Nyköping december 2015 AD-brev nr 4 för Area 05s klubbmedlemmar Nyköping december 2015 Kära Zontor i Area 05 Årets jul- och nyårshelg nalkas, det innebär att vi alla har många måsten som ska göras, men jag hoppas att ni tar

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Agenda varför vänta?

Agenda varför vänta? Agenda 2030 - varför vänta? Upplägg Vem är jag och vad gör jag? European Youth Parliament Milleniemålen Världen: var är vi nu? Introduktion till Agenda 2030 Ramverket Utgångsläget Uppföljning Ansvar på

Läs mer

Vilken roll har den lokala och regionala nivån i genomförandet av Agenda 2030? Kerstin Blom Bokliden SKL

Vilken roll har den lokala och regionala nivån i genomförandet av Agenda 2030? Kerstin Blom Bokliden SKL Vilken roll har den lokala och regionala nivån i genomförandet av Agenda 2030? Kerstin Blom Bokliden SKL SKL skrivelse, november 2017 Välkomnar i allt väsentligt förslagen till en nationell handlingsplan

Läs mer

DUA Nyanlända Lund år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN

DUA Nyanlända Lund år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN DUA Nyanlända Lund 16 24 år BILAGA 2 KARTLÄGGNING OCH VERKSAMHET I SAMVERKAN Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Styrning, uppföljning och målsättningar...3 1.2.1 Styrning... 3 1.2.2 Uppföljning...

Läs mer

Kunskapslänken. Lisen Vogt, Framtidsmuseet, Dalarna

Kunskapslänken. Lisen Vogt, Framtidsmuseet, Dalarna Kunskapslänken Lisen Vogt, Framtidsmuseet, Dalarna Kunskapslänken (dec 2014 maj 2016) Syfte Att genom sektorsövergripande samarbeten ge barn och unga möjlighet att förvärva kunskaper, färdigheter, värderingar

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Prärien Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

Arbeta med resultatet Steg 2: Involvera teamet. En guide i hur du involverar teamet när du arbetar med resultatet

Arbeta med resultatet Steg 2: Involvera teamet. En guide i hur du involverar teamet när du arbetar med resultatet Arbeta med resultatet Steg 2: Involvera teamet En guide i hur du involverar teamet när du arbetar med resultatet Arbeta med resultatet Guide 1 Guide 3 Guide 2 Du är här! Reflektera över resultat Detta

Läs mer

Grön Flagg. Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som. Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor!

Grön Flagg. Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som. Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker - en studie av svenska företags syn på kunskaper i svenska för praktik eller anställning Academicums rapportserie Academicum bildades 2006 som ett avknoppningsbolag

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Språkcafé, CISV Jönköping, 2017

Språkcafé, CISV Jönköping, 2017 Språkcafé, CISV Jönköping, 2017 Under sommaren när många andra ideella organisationer tar sommaruppehåll arrangerade CISV Jönköping ett språkcafé där nyanlända fick tillfälle att öva på sin svenska. Varje

Läs mer

Varmt välkomna till uppstartsmötet

Varmt välkomna till uppstartsmötet Varmt välkomna till uppstartsmötet Övergripande syfte för dagen: Lära känna varandra Få en gemensam bild av KNÄT och miljöstrateggruppen Starta upp årets arbete vad och vart. Vilka är här? Presentationsrunda

Läs mer

Maskulinitet och jämställdhet - att förändra maskulinitetsnormer

Maskulinitet och jämställdhet - att förändra maskulinitetsnormer Jag är väldigt osäker, har koncentrationssvårigheter och vill aldrig ha fel. Jag ställer höga krav på mig själv och tål inte misslyckande. Trots att jag är mycket omtyckt och älskad av många* Maskulinitet

Läs mer

Mongoliet Ulan Bator. Återrapport 1/2018. Foto: SOS Arkiv ÅTERRAPPORT 1/2018 MONGOLIET ULAN BATOR

Mongoliet Ulan Bator. Återrapport 1/2018. Foto: SOS Arkiv ÅTERRAPPORT 1/2018 MONGOLIET ULAN BATOR Mongoliet Ulan Bator Återrapport 1/2018 Foto: SOS Arkiv Foto: SOS Arkiv Tack för att ni ger barn och unga i Mongoliet en bättre framtid! SOS barnby Ulan Bator är inne på sitt 16:e verksamhetsår. För närvarande

Läs mer

Äldrelotsar för invandrare

Äldrelotsar för invandrare Äldrelotsar för invandrare Internationella Kvinnoföreningen Författare: Agneta Eliason 2012-01-30 Sammanfattning Projektet Äldrelotsar för invandrar är ett projekt som handlar om att ge information till

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp 2015-08-26 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverkets operativa ledningsgrupp Tid: Onsdag 26 augusti 2015, kl 08.30-11.30 Plats:

Läs mer