Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012"

Transkript

1 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar på stor kreativitet och engagemang. Som ett stöd till er har vi nu tagit fram en lathund för projektbidrag. Den inleds med en beskrivning av hur ekonomin bör hanteras i en styrelse. Den ger er även stöd i hur ni fyller i era ansökningar och annat ni kan tänka på angående projektbidrag. Har ni egna idéer om vilket stöd ni önskar av oss på kansliet vänligen hör av er. Tveka heller inte att kontakta oss om ni har frågor angående lathunden. Vill ni bolla idéer angående ett specifikt bidrag är ni välkomna att ringa den person som är kontaktperson för det aktuella bidraget. Även i år finns många projektbidrag att söka. De aktuella projektbidragen 2012 är: Årligt projektbidrag upp till kronor kan beviljas, ansökan senast 1/ UNgt projektbidrag upp till kronor kan beviljas, ansökan löpande under året Bidrag för ungdomssektioner bidrag på 500 kronor, ansökan löpande dock senast 30/ Projektbidrag för aktiviteter inom kampanjen Flicka upp till kronor kan beviljas, ansökan löpande under året Projektbidrag för aktiviteter inom kampanjen Millenniemålen upp till kronor kan beviljas, ansökan löpande under året Projektbidrag för aktiviteter inom kampanjen Skolmat blir kunskap upp till kronor kan beviljas, ansökan löpande under året Projektbidrag för aktiviteter inom kampanjen Världskoll upp till kronor kan beviljas, ansökan löpande under året Samlad information om våra bidrag finner ni på Välkommen med era ansökningar. Med vänlig hälsning Linda Nordin Thorslund Generalsekreterare

2 Årligt projektbidrag 2012 FN förbundet har för 2012 avsatt en pott på kronor ur vilken FN föreningar och FN distrikt kan söka Årligt projektbidrag. Liksom förra året finns möjlighet att söka bidrag för verksamhet som ska stärka föreningen/distriktet, dess medlemmar och/eller bidra till nyrekrytering av medlemmar. Hur mycket kan sökas? FN föreningar och FN distrikt Upp till kronor kan beviljas När kan man söka bidraget? Ansökan kan endast göras vid ett tillfälle per år. Ansökan om bidrag ska vara FN förbundet tillhanda senast 1 maj Besked om ansökan beviljats lämnas senast 31 maj. Därefter måste beviljat bidrag rekvireras från FN förbundet. Sista dag för rekvisition av bidrag är den 30 november. Tänk på att 1 maj är det enda tillfället att söka projektbidrag och att ni passar på att söka bidrag för verksamhet som ligger i höst eller i början av nästa år. Villkor Årligt projektbidrag kan sökas för till exempel utbildnings och informationsprojekt, projekt i skola och för ungdomar, kurser och seminarier samt för samverkansprojekt. Det är viktigt att ni i er ansökan tydligt beskriver syfte och mål med projektet, på vilket sätt projektet kan stärka föreningen/distriktet och dess medlemmar samt hur ni avser att ta tillvara projektets resultat. Bidrag kan inte sökas för att avlöna person, för utlandsresor till och från Sverige varken för medlemmar eller inbjudna gäster, för löpande verksamhet i föreningen/distriktet eller för projekt i vilka FN föreningen/distriktet inte medverkar som genomförare. För att FN förbundet ska kunna bevilja ett bidrag måste följande kriterier vara uppfyllda: förra årets bidrag från FN förbundet ska ha avrapporterats samt fjolårets verksamhetsberättelse antagen av årsmötet och justerat årsmötesprotokoll ska ha skickats till kansliet. Ställ upp er ansökan enligt Ansökningsformulär för Årligt projektbidrag Ansökningsformuläret kan laddas ner från ska ske inom en månad efter avslutat projekt. Rapporten ska beskriva genomförande, resultat, hur de uppställda målen nåtts samt en ekonomisk redovisning. Kvitton ska kunna visas på förfrågan och måste sparas i 5 år. För att kunna söka Årligt projektbidrag 2013 måste 2012 års projekt vara avslutade och avrapporterade den 1 april Om projektet av någon orsak inte kunnat slutföras måste detta rapporteras till FN förbundet senast 1 april 2013 för att nya bidrag ska kunna beviljas. Projektmedel som inte förbrukats återsändes till FN förbundet. Anita Seidel, Svenska FN förbundet. Telefon: , e post:

3 Ansökningsformulär för Årligt projektbidrag 2012 Nedan finner ni vilken information er ansökan av Svenska FN förbundets Årligt projektbidrag ska innehålla. Alla rubriker ska finnas med i nedan nämnd ordning. DEL A Projektets namn Varför? en projektidé Vad? konkreta mål Relevans på vilket sätt ska projektet stärka FN föreningen/fn distriktet, dess medlemmar och/eller bidra till nyrekrytering av medlemmar DEL B Hur? en projektbeskrivning När? tid för genomförande DEL C Budget Sökt belopp från FN förbundet Sökt bidrag från andra finansiärer DEL D Ansökande FN förenings/fn distrikts namn, adress, telefon och e post FN föreningens/distriktets posteller bankgiro DEL E Eventuella bilagor Ge projektet ett namn Beskriv hur projektet kommit till samt varför det är viktigt att det genomförs Det är viktigt att ni beskriver er målsättning och konkreta och mätbara mål Berätta varför projektet är bra för er förening och dess medlemmar. Beskriv även målgruppen för projektet Beskriv vad ni ska göra i projektet och hur ni planerar att genomföra detta för att nå bästa möjliga resultat Ange när projektverksamheten börjar och slutar samt andra viktiga datum för projektet Gör en lista över planerade utgifter och inkomster. Vanliga budgetposter kan vara; material, utskick, lokal, transporter, kopiering, dokumentation logi etc. Ange hur mycket pengar ni söker från FN förbundet Ange hur mycket pengar ni söker från andra finansiärer Ange kontaktuppgifter till den i FN föreningens/fndistriktets styrelse som är ansvarig för ansökan Viktigt för utbetalning av beviljade medel Ange om ni bifogat underlag, resultat av någon undersökning eller andra dokument

4 UNgt projektbidrag 2012 UNgt projektbidrag är till för unga medlemmar upp till 26 år i en FN förening som vill genomföra mindre aktiviteter eller projekt. Ansökan och rapportering sker direkt via hemsidan och handläggningstiden är vanligtvis cirka två veckor. Exempel på aktiviteter som går att söka bidrag för är temadag på en skola, manifestationer, FNrollspel, föreläsningar och seminarier. Bidrag kan ges för lokaler, marknadsföring, omkostnader för föreläsare, hyra av utrustning, material eller andra saker som krävs för att kunna genomföra aktiviteten/projektet. Hur mycket kan sökas? När kan bidraget sökas? Unga medlemmar i någon FN förening Upp till kronor per aktivitet/projekt Ansökning kan göras löpande under året. Villkor Merparten av dem som planerar och genomför projektet ska vara unga medlemmar i en FN förening. FN föreningen eller FN distriktet ska stå som arrangör eller medarrangör. Aktiviteten ska på något sätt ta upp eller beröra ett eller flera av områdena: fred och nedrustning; utveckling, mänskliga rättigheter eller medlemsvärvning. Bidrag ges ej för enskilda medlemmars kostnader i samband med utbyten, studier eller liknande, projekt som huvudsakligen genomförs utanför Sverige eller som drivs eller "ägs" av någon annan. Det är inte möjligt att med bidraget avlöna någon person. Samma FN förening kan söka bidraget flera gånger per år. För att FN förbundet ska kunna bevilja ett bidrag måste FN föreningen uppfyllt följande kriterier: förra årets bidrag från FN förbundet ska ha avrapporterats samt fjolårets verksamhetsberättelse antagen av årsmötet och justerat årsmötesprotokoll ska ha skickats till kansliet. Ansökan kan endast ske via formuläret du når via ska ske inom en månad efter avslutat projekt. Kvitton ska kunna visas på förfrågan och måste sparas i 5 år. en sker direkt på redovisningsformuläret du når via Anita Seidel, Svenska FN förbundet Telefon: , e post:

5 bidrag för ungdomssektioner 2012 En ungdomssektion kan enklast beskrivas som en grupp av unga medlemmar från FN föreningen som träffas regelbundet för att planera och genomföra aktiviteter. Ungdomssektioner är inga egna föreningar utan är en del av den lokala FN föreningen. Ungdomssektionen ska ha nära kontakt med den lokala FN föreningen och det är praktiskt om en eller flera representanter från ungdomssektionen även sitter med i den lokala FN föreningens styrelse. Ungdomssektioner runt om i landet är uppbyggda på olika sätt och ofta finns det inget rätt eller fel utan det beror på vad som passar gruppen och FN föreningen bäst. Hur stort är bidraget? När kan man söka bidraget? FN föreningar som har en ungdomssektion eller är på väg att bilda en kan ansöka om bidraget 500 kronor per år Sista ansökningsdag är den 30 september 2012, men bidrag beviljas och betalas ut löpande dessförinnan. Villkor För att få bidrag måste kriterierna för ungdomssektioner vara uppfyllda: Gruppen ska bestå av minst tre unga medlemmar Regelbundna träffar ska hållas, minst två tillfällen per termin Någon form av planering där ni redogör för vad ni vill göra ska kunna presenteras För att FN förbundet ska kunna bevilja ett bidrag måste FN föreningen uppfyllt följande kriterier: förra årets bidrag från FN förbundet ska ha avrapporterats samt fjolårets verksamhetsberättelse antagen av årsmötet och justerat årsmötesprotokoll ska ha skickats till kansliet. Utbetalning Ansökan kan endast ske via formuläret du når via Bidraget betalas endast ut till FN föreningens konto, ej till enskild person Ingen ekonomisk redovisning av bidrag till ungdomssektioner behövs. Däremot ska ni vid årets slut redogöra för vad ungdomssektionen gjort under året. Anita Seidel, Svenska FN förbundet Telefon: , e post:

6 projektbidrag för aktiviteter inom kampanjen Flicka 2012 Svenska FN förbundet arbetar med att sprida information och öka kunskapen om FN:s arbete, Millenniedeklarationen och millenniemålen. Inom ramen för detta ingår Svenska FN förbundets kampanj Flicka. Flicka informerar om flickors utsatthet, om diskriminering och om att flickor på många sätt är särskilt utsatta när barns rättigheter kränks. Kampanjen stödjer UNFPA:s (FN:s befolkningsfond) arbete med att stärka flickors rättigheter och inflytande samt det kongolesiska FN förbundets arbete för flickors rättigheter. Hur mycket kan sökas? FN föreningar, FN distrikt och FN skolor kan söka projektbidraget Upp till kronor kan beviljas När kan man söka bidraget? Ansökning kan göras löpande under året 2012 Villkor Aktiviteten ska bidra till Flicka kampanjens mål och syfte. På vilket sätt måste tydligt redovisas i ansökan på särskild blankett. Bidraget kan endast sökas av FNföreningar, FN distrikt och FN skolor. Ert projekt får dock gärna ske i samarbete med någon lokal/regional organisation. Det är inte möjligt att med bidraget avlöna någon person eller använda pengarna till utlandsresor. Följande målgrupper är prioriterade; ungdomar, medlemmar och människor i FNföreningars och FN distriktens omgivning. För att FN förbundet ska kunna bevilja ett bidrag till en FN förening eller ett FNdistrikt måste följande kriterier vara uppfyllda: förra årets bidrag från FNförbundet ska ha avrapporterats samt fjolårets verksamhetsberättelse antagen av årsmötet och justerat årsmötesprotokoll ska ha skickats till kansliet. Särskild ansökningsblankett ska användas. Denna kan laddas ned från vår hemsida eller beställas via e post ska ske inom en månad efter avslutat projekt. Kvitton ska kunna visas på förfrågan och måste sparas i 5 år. Ekonomisk redovisning ska bifogas. Särskild redovisningsblankett skall användas och skickas till Svenska FN förbundet Jonas Nyström, kampanjansvarig, Svenska FN förbundet Tel: , e post:

7 Ansökningsblankett för projektbidrag för aktiviteter inom kampanjen Flicka 2012 Sökande FN förening/fn distrikt/fn skola: ens namn, e post, adress och telefon: Beskriv projektidén, varför projektet är viktigt, vad som ska göras, målsättningen och koppling till kampanjen Flicka: Datum och plats för aktiviteten: Målgrupp: Eventuella samarbetspartners: Sökt belopp: (Maximalt kronor, kvitton ska kunna visas vid anmodan) Budget (ange budgetposter med belopp): Datum när aktivitetens resultat kommer att återrapporteras: FN föreningens/fn distriktets konto/bankgiro/plusgiro: _ Underskrift och datum: Insändes till: FN förbundet, Jonas Nyström, Box , Stockholm. E post:

8 projektbidrag för aktiviteter inom kampanjen Millenniemålen 2012 Svenska FN förbundet arbetar med att öka kännedomen och kunskapen om millenniemålen och FN:s roll för att nå målen. FN förbundet vill göra det möjligt för människor att kunna ta ställning och engagera sig i vårt arbete. Det är kampanjens huvudsyfte. Det handlar om åtta millenniemål som syftar till att: 1. lyfta människor ur fattigdom och hunger 2. alla barn får gå i skolan 3. jämställdheten mellan kvinnor och män ökar 4. barnadödligheten minskar 5. mödradödligheten minskar 6. spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar stoppas 7. en hållbar utveckling säkras 8. samarbetet mellan världens länder kring bistånd, handel och skuldavskrivningar ökar. FN förbundet har fyra målgrupper för kampanjen: Elever och lärare på gymnasieskolor Studerande på universitet och högskola Politiker och andra opinionsbildare och beslutsfattare Människor och organisationer som FN föreningar och FN distrikt når med sin verksamhet. Många FN föreningar och FN distrikt arbetar redan med millenniemålen hade FN förbundet en kampanj till förmån för millenniemål 4 (minskad barnadödlighet), mål 5 (minskad mödradödlighet) och mål 8 (en rättvis världsordning och världshandel samt bistånd som har millenniemålen i fokus). Ett 50 tal FN föreningar och FN distrikt engagerade sig i uppropet och samlade in namnunderskrifter. Namnunderskrifterna överlämnades till biståndsminister Gunilla Carlsson i slutet av året. Ett upprop är också en del av 2012 års kampanj till förmån för millenniemålen. Under våren kommer FN förbundet att ta fram foldrar, affischer, upprop och annat kampanjmaterial som kan användas i verksamheten. På kongressen i juni presenteras kampanjmaterialet. Att inbjuda till ett medlemsmöte kan vara ett första steg för att diskutera vilken eller vilka aktiviteter medlemmarna vill göra inom kampanjens ram. Att utse en aktivitetsgrupp kan vara bra så att flera medlemmar är engagerade. För att underlätta för FN rörelsen att fortsätta arbetet med millenniemålen erbjuder FN förbundet FN föreningar och FN distrikt att söka projektbidrag. Hur mycket kan sökas? FN föreningar och FN distrikt kan söka projektbidraget Upp till kronor kan beviljas När kan man söka bidraget? Ansökning kan göras löpande under året 2012 Var god vänd

9 Villkor Aktiviteten ska bidra till kampanjens mål och syfte. På vilket sätt måste tydligt redovisas i ansökan på den särskilda blanketten för millenniemålen. Bidraget kan endast sökas av FN föreningar och FN distrikt. Projektet får dock gärna ske i samarbete med någon lokal/regional organisation. Det är inte möjligt att med bidraget avlöna någon person eller använda pengarna till utlandsresor. De prioriterade målgrupperna redovisas ovan. För att FN förbundet ska kunna bevilja ett bidrag till en FN förening eller ett FNdistrikt måste följande kriterier vara uppfyllda: förra årets bidrag från FNförbundet ska ha avrapporterats samt fjolårets verksamhetsberättelse vara antagen av årsmötet och justerat årsmötesprotokoll ska ha skickats till FNförbundet. Särskild ansökningsblankett ska användas. Denna laddas ned från vår hemsida ska ske inom en månad efter avslutat projekt. en måste dock vara FN förbundet tillhanda före årsskiftet. Kvitton ska kunna visas på förfrågan och måste sparas i 5 år. Ekonomisk redovisning ska bifogas. Särskild redovisningsblankett ska användas och skickas till Svenska FN förbundet Berith Granath, handläggare för utvecklingsfrågor, Svenska FN förbundet Telefon , mobil , e post

10 Ansökningsblankett för projektbidrag för aktiviteter inom kampanjen Millenniemålen 2012 Sökande FN förening/fn distrikt: ens namn, e post, adress och telefon: Beskriv projektidén, varför projektet är viktigt, vad som ska göras, målsättningen och koppling till kampanjen Millenniemålen: Datum och plats för aktiviteten: Målgrupp: Eventuella samarbetspartners: Sökt belopp: (Maximalt kronor, kvitton ska kunna visas vid anmodan) Budget (ange budgetposter med belopp): Datum när aktivitetens resultat kommer att återrapporteras: FN föreningens/fn distriktets konto/bankgiro/plusgiro: _ Underskrift och datum: Insändes till: FN förbundet, Berith Granath, Box , Stockholm. E post:

11 projektbidrag för aktiviteter inom kampanjen Skolmat blir kunskap 2012 Svenska FN förbundet arbetar med att sprida information och öka kunskapen om FN:s arbete, Millenniedeklarationen och millenniemålen. Inom ramen för detta ingår Svenska FN förbundets kampanj Skolmat blir kunskap. Skolmat blir kunskap informerar om och stödjer FN:s arbete med gratis skolmat till barn som lever i extrem fattigdom. WFP, FN:s livsmedelsprogram serverar skolmat till 20 miljoner barn varje dag. Hur mycket kan sökas? FN föreningar, FN distrikt och FN skolor kan söka projektbidraget Upp till kronor kan beviljas När kan man söka bidraget? Ansökning kan göras löpande under året 2012 Villkor Aktiviteten ska bidra till Skolmat blir kunskap kampanjens mål och syfte. På vilket sätt måste tydligt redovisas i ansökan på särskild blankett. Bidraget kan endast sökas av FN föreningar, FN distrikt och FN skolor. Ert projekt får dock gärna ske i samarbete med någon lokal/regional organisation. Det är inte möjligt att med bidraget avlöna någon person eller använda pengarna till utlandsresor. Följande målgrupper är prioriterade; ungdomar, medlemmar och människor i FNföreningars och FN distriktens omgivning. För att FN förbundet ska kunna bevilja ett bidrag till en FN förening eller ett FNdistrikt måste följande kriterier vara uppfyllda: förra årets bidrag från FNförbundet ska ha avrapporterats samt fjolårets verksamhetsberättelse antagen av årsmötet och justerat årsmötesprotokoll ska ha skickats till kansliet. Särskild ansökningsblankett ska användas. Denna kan laddas ned från vår hemsida ska ske inom en månad efter avslutat projekt. Kvitton ska kunna visas på förfrågan och måste sparas i 5 år. Ekonomisk redovisning ska bifogas. Särskild redovisningsblankett skall användas och skickas till Svenska FN förbundet Jonas Nyström, kampanjansvarig, Svenska FN förbundet Tel: , e post:

12 Ansökningsblankett för projektbidrag för aktiviteter inom kampanjen Skolmat blir kunskap 2012 Sökande FN förening/fn distrikt/fn skola: ens namn, e post, adress och telefon: Beskriv projektidén, varför projektet är viktigt, vad som ska göras, målsättningen och koppling till kampanjen Skolmat blir kunskap: Datum och plats för aktiviteten: Målgrupp: Eventuella samarbetspartners: Sökt belopp: (Maximalt kronor, kvitton ska kunna visas vid anmodan) Budget (ange budgetposter med belopp): Datum när aktivitetens resultat kommer att återrapporteras: FN föreningens/fn distriktets konto/bankgiro/plusgiro: _ Underskrift och datum: Insändes till: FN förbundet, Jonas Nyström, Box , Stockholm. E post:

13 projektbidrag för aktiviteter inom kampanjen Världskoll 2012 FN förbundets kampanj Världskoll syftar till att öka kunskapen och nyansera bilden av världen. Kampanjen vill belysa de framsteg som har gjorts, framförallt i utvecklingsländer, om betydelsen och resultatet av internationellt utvecklingssamarbete. Man kan söka bidrag till genomförande av alla projekt/aktiviteter som på ett inspirerande sätt bidrar till syftet med Världskoll. Hur mycket kan sökas? FN föreningar, FN distrikt och FN skolor kan söka projektbidraget Upp till kronor kan beviljas När kan man söka bidraget? Ansökning kan göras löpande under året 2012 Villkor Projektet ska tydligt bidra till att Världskolls syfte och mål uppfylls, på vilket sätt ska tydligt framgå i ansökan. FN föreningen/fn distriktet/skolan ska vara huvudansvarig för projektet även om samarbete med andra lokala/regionala organisationer välkomnas. Det är inte möjligt att avlöna någon person eller använda pengarna till utlandsresor. För att FN förbundet ska kunna bevilja ett bidrag till en FN förening eller ett FNdistrikt måste följande kriterier vara uppfyllda: förra årets bidrag från FNförbundet ska ha avrapporterats samt fjolårets verksamhetsberättelse antagen av årsmötet och justerat årsmötesprotokoll ska ha skickats till kansliet. Ansökan kan endast ske via ett formulär på FN förbundets hemsida. Formuläret når du på: ska ske inom en månad efter avslutat projekt. Kvitton ska kunna visas på förfrågan och måste sparas i 5 år. Särskilt redovisningsformulär på vår hemsida ska användas. Formuläret når du på: Anders Sylwan, projekthandläggare Världskoll, Svenska FN förbundet Tel: , e post:

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning

Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Ansökningsblankett Insamlingsfond till förmån för personer med stamning Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Epost: Telefon: Mobil: Medlem i stamningsförening: Postgiro/Bankgiro/Kontonummer

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt

Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt Introduktion till ansökan bidrag från Forum Syd för Mindre informationsprojekt Nedan följer en kort presentation av hur ni går tillväga för att ansöka om bidrag till Mindre informationsprojekt. SvEO betyder

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet

Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Kommunledningsförvaltningen Kommunchef Diarienummer: 2015/295 Fastställd: 2015-10-08 Reviderad: RUTIN Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet Ansökan om folkhälsomedel från folkhälsorådet 2/5 Bakgrund

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Vara en träffpunkt: ange öppettider och beräknat genomsnittligt antal besökare/ öppethållandetillfällen.

Vara en träffpunkt: ange öppettider och beräknat genomsnittligt antal besökare/ öppethållandetillfällen. OMSORGSNÄMNDEN Ansökan om bidrag för sociala föreningar 2017 Anvisningar Till blankett för ansökan om ekonomiskt stöd för sociala föreningar. Redogör för den planerade verksamheten så att beskrivningen

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen. 2017-06-20 1 [5] SLUTRAPPORT FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Rapportmallen är till för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet

Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Nilsson Daniel Datum 2016-03-04 Diarienummer KSN-2016-0556 Kommunstyrelsen Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas.

Sökandet Färdig ansökningsblankett finns att hämta från hemsidan men kan även skrivas individuellt men då måste nedanstående uppgifter redovisas. Utbildningsfond Fondens avsikt Syftet för fonden är att främja utbildning för MHF-Ungdoms medlemmar genom bidrag till utbildningskostnader. Utbildningen ska i detta fall vara till gagn för organisationen

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 HÄR KAN DU SE VAD DU KAN GÖRA I SAMARABETE E MED OSS, SAMT VAD DET KRÄVS AV ER LOKALAVDELNING. WWW.PU-O-LAN.ORG Innehållsförteckning FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA DEL

Läs mer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer PM 1 (7) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anna-Carin Johansson 2015-04-28 Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer Syfte med verksamhetsbidrag

Läs mer

Samtliga uppgifter på blanketterna måste vara ifyllda. Alternativt kan ansökan kompletteras muntligt.

Samtliga uppgifter på blanketterna måste vara ifyllda. Alternativt kan ansökan kompletteras muntligt. Ansökan om bidrag för handikappföreningar Anvisningar Till blankett för ansökan om ekonomiskt stöd för handikappföreningar. Redogör för den planerade verksamheten så att beskrivningen kan förstås av den

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack! HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH KULTUR Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier: 1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Projektansökan Rädda Barnen Helsingborg Sidan 1 av 9

Projektansökan Rädda Barnen Helsingborg Sidan 1 av 9 Projektansökan Rädda Barnen Helsingborg Sidan 1 av 9 Rädda Barnens lokalförening i Helsingborg avsätter varje år pengar som är öronmärkta för lokala projekt som alla i Helsingborgsområdet har möjlighet

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd Sverige Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska i huvudsak syfta till resultat och engagemang i

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

DELREDOVISNING FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER

DELREDOVISNING FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER 2017-06-20 1 [5] DELREDOVISNING FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Detta dokument används för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd

Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd Anvisningar för att söka lokal- och anläggningsstöd Läs denna information innan du börjar fylla i ansökningsblanketten och skriva projektbeskrivningen! Lokalstöd kan användas till nybyggnad, ombyggnad,

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Handbok Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Förord Välkommen till praktikantprogrammet. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning och råd när ni fyller

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Regler för stöd från Kulturutveckling

Regler för stöd från Kulturutveckling Regler för stöd från Kulturutveckling Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala

Läs mer

Miljöfonden Ansökan för licenstagare

Miljöfonden Ansökan för licenstagare Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Miljöfonden Ansökan för licenstagare Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Miljöfonden. Naturskyddsföreningens anteckningar 2009:D Ankom Ansökan

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Släpp in världen i skolan och engagera era elever

Släpp in världen i skolan och engagera era elever EN BÄTTRE VÄRLD a l o k s FN Släpp in världen i skolan och engagera era elever Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

2011 års verksamhetsberättelse för. Sollefteå FN-förening och UNICEF-grupp

2011 års verksamhetsberättelse för. Sollefteå FN-förening och UNICEF-grupp 2011 års verksamhetsberättelse för Sollefteå FN-förening och UNICEF-grupp Verksamhetsåret 2011 Styrelsen Emma Barkström, ordförande (2011-02-21 till 2012-02-27) Mirja Gångare, vice ordförande och UNICEF

Läs mer

Belöningar och bidrag ur Atmen-fonden

Belöningar och bidrag ur Atmen-fonden Grupp Atmen är en ideell och obunden organisation som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Grupp Atmen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Anvisningar för nätverksbidrag 2014

Anvisningar för nätverksbidrag 2014 2013-12-11 Anvisningar för nätverksbidrag 2014 Nätverksbidragen skall underlätta för forskare inom Fortes ansvarsområde att samarbeta över institutions- och fakultetsgränser. Forte stöder i första hand

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola!

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola! Engagerad Skoldemokrati Med s amarbete kommer man längst Elevers rättigheter Elevinflytande Medlemskapsansökan Engagerad Skoldemokrati Elevers rättigheter Med samarbete kommer man längst Elevinflytande

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden . Kultur- och turismnämnden ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer. Athena 2014

Ekonomiska riktlinjer. Athena 2014 Ekonomiska riktlinjer Athena 2014 Ekonomiska riktlinjer för programmet Athena 2014 1. INTRODUKTION De medel som beviljas betalar Universitets- och högskolerådet ut i form av schablonbidrag för resekostnader,

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Rapport nr 04/2013 Juni 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Landstingsstyrelsen...

Läs mer

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Redovisning projekt Redovisning av projekt Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om beviljat bidrag Namn på bidragssökande (föreningen) 2. Redovisning av genomfört

Läs mer

för jämställdhet elevmaterial

för jämställdhet elevmaterial för jämställdhet elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET... 5 FÖRDJUPA ER INOM PROJEKET FLICKA... 6 INFORMATION VID INSAMLING... 6 MATERIAL...

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

Ansökningsguide. Hur du fyller i en ansökan om ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt. OBS! Innehållet i den här guiden kan komma att ändras

Ansökningsguide. Hur du fyller i en ansökan om ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt. OBS! Innehållet i den här guiden kan komma att ändras Ansökningsguide Hur du fyller i en ansökan om ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt OBS! Innehållet i den här guiden kan komma att ändras Startsida Välj vilken kategori du vill söka stöd inom internationella

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ Kommun/Landsting/Region Ansökan för år/en Söker belopp Beviljat belopp föregående år Börja här Grunduppgifter Ansvarig

Läs mer

Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd Sida 1 av 6 Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd * Obligatoriska fält 1 Kontaktuppgifter 1.1 Vi har tagit del av den gemensamma värdegrunden och förbinder oss att bedriva verksamheten i enlighet

Läs mer

VERKSAMHETSUTVECKLING

VERKSAMHETSUTVECKLING Centrum för Verksamhetsutveckling inbjuder till 2006-2007 Ständig utveckling pågår i Västra Götalandsregionen. Mycket sker och ingår helt enkelt i det dagliga arbetet. Det finns idéer för utvecklingsarbete

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt An sökan om arrangemangsbidrag Ansökan om arrangemangsbidrag Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om bidragssökande Ev. organisationsnummer Namn på bidragssökande

Läs mer

Investeringsfonden Ansökan

Investeringsfonden Ansökan Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Investeringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Investeringsfonden. Ansökan med bilagor skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Information om projektbidrag inom bild och form

Information om projektbidrag inom bild och form Information om projektbidrag inom bild och form Vad kan man söka för? Projekt, gestaltande experiment och andra större arbeten Samarbetsprojekt där den sökande arbetar tillsammans med andra konstnärer

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan

Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan Idrottslyftet 2013 En guide i hur man gör en ansökan Till att börja med Logga in på föreningens sida i IdrottOnline Klubb (mer information hittar ni på www.idrottonline.se). Du kommer till första sidan

Läs mer

Sök föreningsbidrag på webben.

Sök föreningsbidrag på webben. Sök föreningsbidrag på webben /bidrag Innehållsförteckning Kontaktperson, kultur- och fritidsförvaltningen Ljungby kommun 2 Inledning 2 Föreningsbidrag på webben 3 Logga in 3 Dokumenthantering 4 Söka bidrag

Läs mer