Så vårdar vi vårt hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så vårdar vi vårt hus"

Transkript

1 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens hus. Här finns både praktiska upplysningar om lägenhetens skötsel, fritidslokaler, gemensamma utrymmen, sophantering och sådant som är viktigt att känna till och iaktta för vår gemensamma trivsel. Föreningens styrelse Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsstämman. Styrelsen träffas regelbundet under året och ansvarar för såväl den ekonomiska som den praktiska förvaltningen av fastigheten. Stadgarna styr Det är bostadsrättslagen (1991:614) och föreningens stadgar, Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 som utgör grunden för föreningens verksamhet tillsammans med de beslut styrelsen fattar om förvaltningen. 1 Grunderna för medlemskap Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening som upplåter lägenheter med bostadsrätt i huset på Fatburs Kvarngata Bostadsrätten är en nyttjanderätt till en lägenhet utan tidsbegränsning. Den kan under vissa förutsättningar förverkas, till exempel om månadsavgiften inte betalas i tid eller om bostadsrättsinnehavaren stör grannarna. De rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavaren har finns beskrivna i 30 i föreningens stadgar. I paragrafen redovisas vad som hör till lägenhetsinnehavarens ansvar och vad som är föreningens ansvar. En del av dessa frågor behandlas närmare i avsnitt 7. Information På föreningens hemsida: finns aktuell information och ett flertal dokument, exempelvis Bostadsrättslagen, Föreningens stadgar, Årsredovisning, Verksamhetsplan, Så vårdar vi vårt hus, Kontaktinformation samt informationsbladet Vi och vårt hus. Andrahandsuthyrning Det krävs styrelsens godkännande för att hyra ut lägenheten i andra hand. Lämna en skriftlig ansökan i god tid till styrelsen om du har för avsikt att hyra ut lägenheten. I ansökan ska du ange dina skäl för uthyrningen, till vem du avser att hyra ut den och under vilken tidsperiod andrahandsuthyrningen ska ske. Om lägenheten hyrs ut utan tillstånd kan det leda till att bostadsrätten förverkas. Blankett finns hos Riksbyggen Sida 1 av 9

2 Skyldighet att sköta och underhålla sin lägenhet Sammanfattningsvis kan sägas att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för Ytskikten samt underliggande tätskikt på rummens väggar, golv och tak Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten Glas i fönster och dörrar Lägenhetens ytter- och innerdörrar Ändringar i lägenheten Bostadsrättsinnehavaren får göra förändringar i lägenheten, men styrelsens tillstånd krävs vid väsentliga förändringar. Detta på grund av att styrelsen har ett ansvar för hela husets bästa. Styrelsen godkänner normalt en begäran om ändring under förutsättning att den inte medför skada på föreningens hus eller är till men för annan medlem. Se riktlinjer i avsnitt 8. Trappombud I varje trappuppgång finns ett trappombud som är till för att öka trivseln i varje uppgång. Om du har frågor eller vill ordna en gemensam aktivitet med dina grannar kontakta ditt trappombud. 2 Fastighetsförvaltning och felanmälan Styrelsen är ansvarig för förvaltningen av fastigheten I dokumentet Fastighetsförvaltning Felanmälan & Kontaktinformation finns information om hur fel skall rapporteras i allmänna utrymmen, i egen lägenhet, på hissar med mera samt telefonnummer och mailadresser till förvaltare, styrelse och andra funktioner. Dokumentet hittar du på anslagstavlorna samt föreningens hemsida. Riksbyggens fastighetsförvaltning & felanmälan Bostadsrättsföreningen har ett avtal med Riksbyggen om ekonomisk och teknisk förvaltning. Riksbyggens telefon är öppet dygnet runt och används: vid utryckningar under jourtid, t.ex. vid akut översvämning, tänk på att utryckningar på jourtid kostar extra vid fel i egen lägenhet, reparationer av lägenheten betalas i allmänhet av bostadsrättsinnehavaren. I avsnittet Lägenhetsreparationer avsnitt 7 redovisas de åtgärder som utförs på föreningens bekostnad. Vid tveksamhet rådfråga Riksbyggens felanmälan eller styrelsen TV-bilden Kontrollera i första hand att det inte är din egen utrustning det är fel på. Hör med dina grannar för att få reda på om de har samma problem, har de det, finns troligen felet i husets kabel-tvanläggning. Ring i så fall ComHem, tel Internet-uppkopplingen Om fel uppstår i Internet-uppkopplingen vänder man sig, beroende på vilket avtal man ingått, antingen till Bredbandsbolagets support, tel eller ComHem, tel Sida 2 av 9

3 3 Vårt hus ett gemensamt intresse I vårt hus, som vi äger gemensamt finns det 128 lägenheter och en rad gemensamma utrymmen samt affärs- och förskolelokaler, som föreningen hyr ut. Låt oss göra det trivsamt för varandra! Här kommer några förhållningsregler som kan göra det lättare att leva i samma hus. Rent & fint Hjälp oss hålla rent och fint i och runt huset. Att lägga papper, fimpar, snus och tuggummi på rätt ställe är inget stort besvär men har stor betydelse för att det skall se trevligt ut. Trivseln ökar genom att alla hjälper till att hålla ordning och rent i våra gemensamma utrymmen. Ordning I grovsoprum och returpappersrum finns anvisningar om var du kan lägga vad. Det är inte tillåtet att parkera motorcyklar o dylikt på gårdarna, i portikerna eller i fastigheten. Portar och andra dörrar Tänk på att hålla dörrarna till allmänna utrymmen låsta, det förhindrar obehöriga att komma in. Kontrollera att porten stängs efter dig och koppla inte ur dörrstängarna. Dörrar som inte går igen med hjälp av dörrstängare anmäls till eller i föreningens felanmälningslåda. Entréer, våningsplan och förrådsgångar Brandmyndigheten kräver att entréer, våningsplan och förrådsgångar hålls fria från barnvagnar, cyklar, skor, mattor, leksaker, mm. Ett rökfyllt och mörkt trapphus kan vara farligt om lösa föremål är vägen. Var försiktig när du flyttar in eller ut, skada inte dörrar, entréer, trapphus och hissar. Barnen Lär barnen vikten av att skydda och vårda våra gemensamma utrymmen. Husdjur och småfåglar Matning av småfåglar är inte tillåten, eftersom det lockar till sig råttor och andra skadedjur till vår fastighet. Hundar skall hållas kopplade inom föreningens område, inga husdjur får vistas på barnens lekplatser eller rastas på gårdarna. Hög musik, buller och andra störningar Hög musik och annat högt buller i lägenheten fortplantar sig lätt i huset och ska inte förekomma efter kl. 22. Arbeten och renovering med störande moment, t.ex. användning av borrmaskin, får inte påbörjas före kl och ska avslutas före kl Ska du ha fest eller göra renovering, informera dina grannar i god tid. Vid höga ljudnivåer, håll dörrar och fönster stängda. Det är inte tillåtet att störa grannarna genom att sena kvällar, nätter och tidiga morgnar t ex bada, använda hushållsmaskiner eller spela musik högt. Tänk på att hundskall fortplantas lätt i huset. Skulle du ändå bli störd, tala med den som stör - ett vänligt påpekande brukar hjälpa. Vid upprepade störningar noteras tidpunkt och omfattning. Därefter kontaktas styrelsen Sida 3 av 9

4 Balkonger Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Balkonglådor skall hängas på insidan. Tak och innerväggar får inte målas. Det är inte tillåtet att borra hål i väggarna, skaka mattor eller förvara en massa prylar på balkongen. Balkongskydd bör användas med omdöme. Bygglov finns för inglasning av balkongerna med tak. Ta kontakt med styrelsen. Den som vill ha sin balkong inglasad bekostar detta själv och installationen av ramlöst glas ska utföras av WEPAB Plåtmonteringar AB. 4 Husets utrymmen är till för alla Det finns flera olika lokaler som de boende har möjlighet att låna. Gemensamt för alla lokalerna är att den som lånar lokalen ska städa efter användning. Cykel- och barnvagnsrum Det finns cykel- och barnvagnsrum i gatuplan och plan -2. Du som använder cykeln sällan, använd utrymmena på plan -2 i första hand. I barnvagnsrummen får även barncyklar och lekfordon ställas. Tvättstugor I varje uppgång finns en tvättstuga. Tid bokas med en låscylinder med lägenhetens nummer. Alla tvättstugor är allas, vilket innebär att det går bra att boka tid i vilken av tvättstugorna som helst. Hushållsnyckeln, märkt HH, används för att komma in i tvättstugorna. I nr 12, plan 1 finns en grovtvättstuga där mattor, filtar och liknande ska tvättas. Bokning sker med hjälp av en papperslapp med lägenhetsnumret angivet som sätts i bokningstavlan. Tvättstugan är avgiftsfri. Endast bostadsrättsinnehavare får använda tvättstugorna. All tvätt sker på egen risk. Bygel-bh måste tvättas i tvättpåse, för annars går tvättmaskinerna sönder. Den som använder tvättstugan svarar för städningen efter avslutad tvättning. Torkskåpet, diskbänken och tvättmaskinerna ska torkas av och tvättmedelsfacken rengöras. Golvet sopas och våttorkas vid behov. Torktumlaren och torkskåpets filter borstas fritt från ludd. Tvättstugan disponeras alla dagar kl i tretimmarspass. Kl slås strömmen av. För att systemet med bokningstavla ska fungera är det nödvändigt att alla tar bort sin bokningscylinder från tavlan när den bokade tiden är utnyttjad och inte bokar ny tid förrän vederbörande är säker på att tiden ska användas. Bokas inte ny tid bör cylindern placeras på Park. Bokad tvättid som inte tagits i anspråk efter en timme får användas av annan boende. Ny bokningscylinder till bokningstavlan WASCATOR kan beställas från AV-line, tel , ange lägenhetsnummer och Rb Brf Stockholmshus37. Inga husdjur får vistas i tvättstugorna eftersom pälsallergiker kan bli sjuka. Piskrum Anordning för mattpiskning finns mellan tvättstugan i nr 8 och 10, plan -2. Fritidslokal En fritidslokal finns i nr 14, plan -2 och bokas på en lista som sitter på dörren. I första hand lämnar Kaj Majuri i nr 8 ut nyckel. I andra hand kontakta någon annan i styrelsen. I fritidslokalen finns ett pingisbord. Nyckel för pingisspel hämtas hos Per Johansson i nr 12. Fritidslokalen får användas senast till kl Fritidslokalen lånas inte ut till kommersiell verksamhet Sida 4 av 9

5 Bastu Bastun som finns i nr 14, plan -2 bokas på en lista som sitter på dörren till bastulokalen. Bastun bokas för ett tillfälle åt gången. Nyckel utkvitteras mot avgift hos Kaj Majuri i nr 8. Hobbylokal En hobbylokal finns i nr 2, plan -2. Nyckel utkvitteras mot avgift hos Kaj Majuri i nr 8. 5 Praktiska frågor Elektroniskt låssystem Föreningen har ett elektroniskt låssystem som är kopplat till ytterportar och lokaler med ingång från gatan, allén och gårdar. Passage sker med hjälp av nyckelbricka som delats ut till samtliga hushåll i föreningen. Gäster kan använda porttelefonerna för att komma in - dagtid genom att välja namn, utanför dagtid kan man knappa in telefonnumret direkt(inklusive riktnummer om det är en mobil). Detta låssystem är till för att förhindra obehörig passage, men de boende måste samtidigt se till att dörrarna stängs så ingen obehörig kommer in. Nyckelbricka som är försvunnen anmäls omgående till eller i föreningens felanmälningslåda. Hushållssopor Sopnedkastet är endast avsett för hushållsavfall. Glas, batterier och annat miljöfarligt avfall ska aldrig slängas i sopnedkastet utan lämnas vid närmaste återvinningsplats. Det som slängs ska vara väl emballerat för att inte orsaka stopp i sopnedkastet. Returpapper I returpappersrummet utanför port nr 2, gatuplanet läggs tidningar och wellpapp i märkta kärl. Kartonger ska vikas ihop och vid behov skäras i bitar. OBS endast pappersavfall i detta rum, det innebär extra kostnader för föreningen om frigolit och plast blandas med returpapper! Grovsopor För grovsopor finns ett särskilt grovsoprum utanför nr 12, gatuplanet. Plast- och frigolitemballage lämnas här eller vid stadens återvinningsstationer. El- och elektronikavfall El- och elektronikavfall som inte är skrymmande kan lämnas i grovsoprummet utanför nr 12. Det gäller t ex mindre radio- och videoapparater, datorer, monitorer, skrivare, klockor, elvispar, hårtorkar, elektriska leksaker, ficklampor, småbatterier, lysrör, glödlampor och motsvarande. Skrymmande elektronikavfall såsom vitvaror och stora TV apparater får inte lämnas här utan ska forslas till kommunens återvinningsstationer. Sådant avfall orsakar föreningen extra kostnader för bortforsling. Återvinningsplatser och miljöfarligt avfall Kommunens gröna återvinningsbehållare för glas och metall finns närmast på Tantogatan, Maria Bangata, Timmermansgatan och på Ringvägen vid Zinkensdamms IP. Miljöfarligt avfall som batterier, färg, kemikalier med mera lämnas vid särskilda miljöstationer Sida 5 av 9

6 Kabel-TV Föreningens kabel-tv-leverantör är ComHem. I föreningens avtal ingår ComHems basutbud. Önskar man som enskild bostadsrättsinnehavare ha fler kanaler går det bra att kontakta ComHem, tel eller Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn på fastigheten. Bredbandsnät Ett eget bredbandsnät är installerat i föreningens fastighet. För närvarande har föreningen avtal med Bredbandsbolaget som således är kontrakterad operatör. Information om de tjänster som erbjuds finns hos Bredbandsbolaget på eller hos kundtjänst, tel Bredbandsanslutning är också möjlig via ComHem. Garage Vår förening är medlem i Södra Stations Garagesamfällighet, som har ca 700 platser i området. Uthyrningen sköts av Q-park AB, vars kundtjänst kan kontaktas på eller via tel Lägenhetens skötsel tips Tvättmaskin Vid tvättmaskinens avloppsrör invid golvet finns ett vattenlås. Detta lås måste regelbundet kontrolleras så att inte smuts orsakar stopp i röret med översvämning som följd. Om du inte har tvättmaskin, häll regelbundet vatten i avloppsröret så förhindras att vattenlåset torkar ur och att dålig lukt uppstår. Vattenlås och golvbrunnar Golvbrunnar och vattenlås under handfat behöver rensas då och då för att det inte ska bli stopp. Skruva av nederdelen, lyft ur vattenlåset som sedan görs rent och återmonteras. Låset kan ha kärvat fast, varför en tång kan behöva användas. Om ett avlopp används sällan kan det hända att vattnet i vattenlåset dunstar bort så att det blir dålig lukt. Fyll på nytt vatten. Filterrengöring I varje lägenhet finns flera filter som ska rengöras minst en gång per år. Filtren sitter i de luftinblåsningsdon som finns på golvet under elementen. Rengör filtret då och då. På framsidan av donet (inblåset) sitter två stjärnskruvar som skruvas ur, så att plåtöverdelen kan lyftas bort och filtret blir åtkomligt. Rengör filtret i varmvatten och lite diskmedel och torka rent donet. Montera tillbaka. Klart! Tänk på att även spiskåpans filter ska rengöras regelbundet. Filtret behöver också bytas då och då. Tips! Om du undrar över något kan du alltid ta kontakt med styrelsen Sida 6 av 9

7 7 Lägenhetsreparationer & ansvarsfördelning De problem som kräver åtgärder och har markerats med kryss i den här sammanställningen ingår i föreningens ansvar. Behövs en sådan åtgärd ska felanmälan göras till Riksbyggen. Se under rubriken fastighetsförvaltning. Är åtgärden markerad med kryss belastar kostnaden föreningen. Även fel som saknar kryss i rutan kan åtgärdas av Riksbyggen, men då på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. VVS Spisar Kylskåp, kyl-frys Problem och åtgärder Ansvar Anmärkning Ompackning av blandare och kranar. Rensning av golvbrunnar, vattenlås och X avloppstick. Justering av WC, spolanordningar, flottörer och kopplingsrör till WC. Justering av radiatorventil (handdukstork). X Justering av bottenventiler i tvättställ, disklådor, utslagsbackar och badkar samt utbyte av proppar. Justering eller utbyte av handduschar, duschslangar och torkhissar. Trasiga till- och frånluftsdon. X Köksfläkt; justering eller utbyte av vred. Avstängning av stam för blandarbyte. Justering eller utbyte av strömbytare, plattor, lampor och termostater. Justering eller utbyte av handtag. Justering av luckor. Justering eller utbyte av kyl/frys, termostater, kylsystem, dörrlister, dörrlås, hyllfack och lampor. Dörrar Justering av lås och reglar i ytterdörr samt brevinkast. Reparation, utbyte av ringklocka. X Fönster, balkongdörrar Justering eller utbyte av vred och uppställningsdon för fönster. Justering av espangoletter. El Justering eller utbyte av strömbytare, vägguttag, kronkontakter och glober. Byte av huvudsäkring. X Övrigt Uppsättning av namnskylt på brevlåda och trapphustavla. Justering, komplettering, byte av beslag till inredning, skåp och hatthylla. X Gäller inte andra handsuthyrning Sida 7 av 9

8 8 Riktlinjer vid ändringar/tillägg i bostadsrätt Lägenheten en del av fastigheten Att inneha en bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening som äger fastigheten och att man har nyttjanderätt till sin lägenhet. Samtidigt äger man en ekonomisk andel i bostadsrättsföreningen. Innebörden av detta är att vi, som bostadsrättsinnehavare, måste iaktta vissa regler i samband med att vi planerar att renovera, bygga om eller bygga till vår lägenhet. Väsentliga kontra icke väsentliga förändringar Bostadsrättsinnehavaren får göra vissa förändringar i lägenheten. I våra stadgar regleras vilka delar av lägenheten som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för, nedan omnämnda som Icke väsentliga förändringar och vilka delar av lägenheten, som bostadsrättsföreningen ansvarar för. Ingrepp i de delar, som bostadsrättsföreningen ansvarar för, är nedan omnämnda som Väsentliga förändringar och kräver tillstånd av styrelsen innan åtgärden vidtas, se 32 i våra stadgar. Exempel på icke väsentliga förändringar bostadsrättsinnehavaren ansvarar Tapetsering och målning Inläggning av parkettgolv (löst golv) Målning/byte av köksinredning Utbyte av kakel, bänkskivor, diskbänk och blandare i köket Observera att ingrepp i bad-/duschrum och kök i samtliga fall kräver att installationerna utförs fackmannamässigt. Tänk på att man som bostadsrättsinnehavare ansvarar för yt- och tätskikten i bad-/duschrum. Vid våtrumsarbeten ska auktoriserad entreprenör som är ansluten till GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) eller till PER (PlattsättningsEntreprenörers Riksförening) anlitas, alt. arbeta enligt deras föreskrifter. Vissa ingrepp kan innebära väsentliga förändringar som kräver tillstånd från styrelsen för att få utföras, se nedan. Exempel på väsentliga förändringar bostadsrättsföreningen ansvarar Väsentliga förändringar är till exempel alla ingrepp i befintliga ledningar avseende avlopp, värme, vatten eller ventilation. Fläktdrivna spiskåpor får absolut inte anslutas till utsugningskanalen. Förändring av rumsindelning är ett annat exempel. OBS! Ingrepp i bärande konstruktioner kräver bygganmälan/bygglov. Efter genomfört arbete ska väsentliga förändringar besiktigas av Riksbyggen. För detta debiteras bostadsrättsinnehavaren ett självkostnadspris per timme. Samråd med styrelsen Om bostadsrättsinnehavaren känner osäkerhet om en planerad åtgärd, fråga styrelsen innan åtgärden vidtas Sida 8 av 9

9 9 Särskilda frågor Hemförsäkring Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för att bostaden är hemförsäkrad. Styrelsen har kollektivt tecknat den tilläggsförsäkring för bostadsrätter som täcker den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Försäkringen omfattar även egen bekostad fast inredning i bostaden. Försäkringen betalas av föreningen. Detta innebär att ingen medlem behöver teckna egen bostadsrättstilläggsförsäkring. Pantsättning Vid frågor om pantsättning av lägenheten kontakta Riksbyggen Ekonomicenter, EKC Box 540, Västerås, tel E-post: Betala via autogiro Med autogiro kan du som medlem förenkla betalningen av månadsavgiften. Avgiften dras då från ditt konto automatiskt omkring den sista i varje månad och den kommer därmed garanterat att betalas i tid. Ansökan om autogiro görs via Riksbyggens hemsida - alternativt kontakta Riksbyggen, tel Slutord Har du funderingar eller synpunkter på denna skrift, kontakta styrelsen. Med vänliga hälsningar Styrelsen Sida 9 av 9

BRF Stockholmshus nr 3

BRF Stockholmshus nr 3 BRF Stockholmshus nr 3 Information till bostadsrättsföreningens medlemmar Med detta informationshäfte vill vi i Styrelsen ge dig information om brf Stockholmshus nr 3! Här finner du en mängd praktisk information

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Bra att veta för oss i Söderhus

Bra att veta för oss i Söderhus Bra att veta för oss i Söderhus 1. Vad är bostadsrätt? En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer