Så vårdar vi vårt hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så vårdar vi vårt hus"

Transkript

1 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens hus. Här finns både praktiska upplysningar om lägenhetens skötsel, fritidslokaler, gemensamma utrymmen, sophantering och sådant som är viktigt att känna till och iaktta för vår gemensamma trivsel. Föreningens styrelse Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsstämman. Styrelsen träffas regelbundet under året och ansvarar för såväl den ekonomiska som den praktiska förvaltningen av fastigheten. Stadgarna styr Det är bostadsrättslagen (1991:614) och föreningens stadgar, Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 som utgör grunden för föreningens verksamhet tillsammans med de beslut styrelsen fattar om förvaltningen. 1 Grunderna för medlemskap Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening som upplåter lägenheter med bostadsrätt i huset på Fatburs Kvarngata Bostadsrätten är en nyttjanderätt till en lägenhet utan tidsbegränsning. Den kan under vissa förutsättningar förverkas, till exempel om månadsavgiften inte betalas i tid eller om bostadsrättsinnehavaren stör grannarna. De rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavaren har finns beskrivna i 30 i föreningens stadgar. I paragrafen redovisas vad som hör till lägenhetsinnehavarens ansvar och vad som är föreningens ansvar. En del av dessa frågor behandlas närmare i avsnitt 7. Information På föreningens hemsida: finns aktuell information och ett flertal dokument, exempelvis Bostadsrättslagen, Föreningens stadgar, Årsredovisning, Verksamhetsplan, Så vårdar vi vårt hus, Kontaktinformation samt informationsbladet Vi och vårt hus. Andrahandsuthyrning Det krävs styrelsens godkännande för att hyra ut lägenheten i andra hand. Lämna en skriftlig ansökan i god tid till styrelsen om du har för avsikt att hyra ut lägenheten. I ansökan ska du ange dina skäl för uthyrningen, till vem du avser att hyra ut den och under vilken tidsperiod andrahandsuthyrningen ska ske. Om lägenheten hyrs ut utan tillstånd kan det leda till att bostadsrätten förverkas. Blankett finns hos Riksbyggen Sida 1 av 9

2 Skyldighet att sköta och underhålla sin lägenhet Sammanfattningsvis kan sägas att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för Ytskikten samt underliggande tätskikt på rummens väggar, golv och tak Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten Glas i fönster och dörrar Lägenhetens ytter- och innerdörrar Ändringar i lägenheten Bostadsrättsinnehavaren får göra förändringar i lägenheten, men styrelsens tillstånd krävs vid väsentliga förändringar. Detta på grund av att styrelsen har ett ansvar för hela husets bästa. Styrelsen godkänner normalt en begäran om ändring under förutsättning att den inte medför skada på föreningens hus eller är till men för annan medlem. Se riktlinjer i avsnitt 8. Trappombud I varje trappuppgång finns ett trappombud som är till för att öka trivseln i varje uppgång. Om du har frågor eller vill ordna en gemensam aktivitet med dina grannar kontakta ditt trappombud. 2 Fastighetsförvaltning och felanmälan Styrelsen är ansvarig för förvaltningen av fastigheten I dokumentet Fastighetsförvaltning Felanmälan & Kontaktinformation finns information om hur fel skall rapporteras i allmänna utrymmen, i egen lägenhet, på hissar med mera samt telefonnummer och mailadresser till förvaltare, styrelse och andra funktioner. Dokumentet hittar du på anslagstavlorna samt föreningens hemsida. Riksbyggens fastighetsförvaltning & felanmälan Bostadsrättsföreningen har ett avtal med Riksbyggen om ekonomisk och teknisk förvaltning. Riksbyggens telefon är öppet dygnet runt och används: vid utryckningar under jourtid, t.ex. vid akut översvämning, tänk på att utryckningar på jourtid kostar extra vid fel i egen lägenhet, reparationer av lägenheten betalas i allmänhet av bostadsrättsinnehavaren. I avsnittet Lägenhetsreparationer avsnitt 7 redovisas de åtgärder som utförs på föreningens bekostnad. Vid tveksamhet rådfråga Riksbyggens felanmälan eller styrelsen TV-bilden Kontrollera i första hand att det inte är din egen utrustning det är fel på. Hör med dina grannar för att få reda på om de har samma problem, har de det, finns troligen felet i husets kabel-tvanläggning. Ring i så fall ComHem, tel Internet-uppkopplingen Om fel uppstår i Internet-uppkopplingen vänder man sig, beroende på vilket avtal man ingått, antingen till Bredbandsbolagets support, tel eller ComHem, tel Sida 2 av 9

3 3 Vårt hus ett gemensamt intresse I vårt hus, som vi äger gemensamt finns det 128 lägenheter och en rad gemensamma utrymmen samt affärs- och förskolelokaler, som föreningen hyr ut. Låt oss göra det trivsamt för varandra! Här kommer några förhållningsregler som kan göra det lättare att leva i samma hus. Rent & fint Hjälp oss hålla rent och fint i och runt huset. Att lägga papper, fimpar, snus och tuggummi på rätt ställe är inget stort besvär men har stor betydelse för att det skall se trevligt ut. Trivseln ökar genom att alla hjälper till att hålla ordning och rent i våra gemensamma utrymmen. Ordning I grovsoprum och returpappersrum finns anvisningar om var du kan lägga vad. Det är inte tillåtet att parkera motorcyklar o dylikt på gårdarna, i portikerna eller i fastigheten. Portar och andra dörrar Tänk på att hålla dörrarna till allmänna utrymmen låsta, det förhindrar obehöriga att komma in. Kontrollera att porten stängs efter dig och koppla inte ur dörrstängarna. Dörrar som inte går igen med hjälp av dörrstängare anmäls till eller i föreningens felanmälningslåda. Entréer, våningsplan och förrådsgångar Brandmyndigheten kräver att entréer, våningsplan och förrådsgångar hålls fria från barnvagnar, cyklar, skor, mattor, leksaker, mm. Ett rökfyllt och mörkt trapphus kan vara farligt om lösa föremål är vägen. Var försiktig när du flyttar in eller ut, skada inte dörrar, entréer, trapphus och hissar. Barnen Lär barnen vikten av att skydda och vårda våra gemensamma utrymmen. Husdjur och småfåglar Matning av småfåglar är inte tillåten, eftersom det lockar till sig råttor och andra skadedjur till vår fastighet. Hundar skall hållas kopplade inom föreningens område, inga husdjur får vistas på barnens lekplatser eller rastas på gårdarna. Hög musik, buller och andra störningar Hög musik och annat högt buller i lägenheten fortplantar sig lätt i huset och ska inte förekomma efter kl. 22. Arbeten och renovering med störande moment, t.ex. användning av borrmaskin, får inte påbörjas före kl och ska avslutas före kl Ska du ha fest eller göra renovering, informera dina grannar i god tid. Vid höga ljudnivåer, håll dörrar och fönster stängda. Det är inte tillåtet att störa grannarna genom att sena kvällar, nätter och tidiga morgnar t ex bada, använda hushållsmaskiner eller spela musik högt. Tänk på att hundskall fortplantas lätt i huset. Skulle du ändå bli störd, tala med den som stör - ett vänligt påpekande brukar hjälpa. Vid upprepade störningar noteras tidpunkt och omfattning. Därefter kontaktas styrelsen Sida 3 av 9

4 Balkonger Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Balkonglådor skall hängas på insidan. Tak och innerväggar får inte målas. Det är inte tillåtet att borra hål i väggarna, skaka mattor eller förvara en massa prylar på balkongen. Balkongskydd bör användas med omdöme. Bygglov finns för inglasning av balkongerna med tak. Ta kontakt med styrelsen. Den som vill ha sin balkong inglasad bekostar detta själv och installationen av ramlöst glas ska utföras av WEPAB Plåtmonteringar AB. 4 Husets utrymmen är till för alla Det finns flera olika lokaler som de boende har möjlighet att låna. Gemensamt för alla lokalerna är att den som lånar lokalen ska städa efter användning. Cykel- och barnvagnsrum Det finns cykel- och barnvagnsrum i gatuplan och plan -2. Du som använder cykeln sällan, använd utrymmena på plan -2 i första hand. I barnvagnsrummen får även barncyklar och lekfordon ställas. Tvättstugor I varje uppgång finns en tvättstuga. Tid bokas med en låscylinder med lägenhetens nummer. Alla tvättstugor är allas, vilket innebär att det går bra att boka tid i vilken av tvättstugorna som helst. Hushållsnyckeln, märkt HH, används för att komma in i tvättstugorna. I nr 12, plan 1 finns en grovtvättstuga där mattor, filtar och liknande ska tvättas. Bokning sker med hjälp av en papperslapp med lägenhetsnumret angivet som sätts i bokningstavlan. Tvättstugan är avgiftsfri. Endast bostadsrättsinnehavare får använda tvättstugorna. All tvätt sker på egen risk. Bygel-bh måste tvättas i tvättpåse, för annars går tvättmaskinerna sönder. Den som använder tvättstugan svarar för städningen efter avslutad tvättning. Torkskåpet, diskbänken och tvättmaskinerna ska torkas av och tvättmedelsfacken rengöras. Golvet sopas och våttorkas vid behov. Torktumlaren och torkskåpets filter borstas fritt från ludd. Tvättstugan disponeras alla dagar kl i tretimmarspass. Kl slås strömmen av. För att systemet med bokningstavla ska fungera är det nödvändigt att alla tar bort sin bokningscylinder från tavlan när den bokade tiden är utnyttjad och inte bokar ny tid förrän vederbörande är säker på att tiden ska användas. Bokas inte ny tid bör cylindern placeras på Park. Bokad tvättid som inte tagits i anspråk efter en timme får användas av annan boende. Ny bokningscylinder till bokningstavlan WASCATOR kan beställas från AV-line, tel , ange lägenhetsnummer och Rb Brf Stockholmshus37. Inga husdjur får vistas i tvättstugorna eftersom pälsallergiker kan bli sjuka. Piskrum Anordning för mattpiskning finns mellan tvättstugan i nr 8 och 10, plan -2. Fritidslokal En fritidslokal finns i nr 14, plan -2 och bokas på en lista som sitter på dörren. I första hand lämnar Kaj Majuri i nr 8 ut nyckel. I andra hand kontakta någon annan i styrelsen. I fritidslokalen finns ett pingisbord. Nyckel för pingisspel hämtas hos Per Johansson i nr 12. Fritidslokalen får användas senast till kl Fritidslokalen lånas inte ut till kommersiell verksamhet Sida 4 av 9

5 Bastu Bastun som finns i nr 14, plan -2 bokas på en lista som sitter på dörren till bastulokalen. Bastun bokas för ett tillfälle åt gången. Nyckel utkvitteras mot avgift hos Kaj Majuri i nr 8. Hobbylokal En hobbylokal finns i nr 2, plan -2. Nyckel utkvitteras mot avgift hos Kaj Majuri i nr 8. 5 Praktiska frågor Elektroniskt låssystem Föreningen har ett elektroniskt låssystem som är kopplat till ytterportar och lokaler med ingång från gatan, allén och gårdar. Passage sker med hjälp av nyckelbricka som delats ut till samtliga hushåll i föreningen. Gäster kan använda porttelefonerna för att komma in - dagtid genom att välja namn, utanför dagtid kan man knappa in telefonnumret direkt(inklusive riktnummer om det är en mobil). Detta låssystem är till för att förhindra obehörig passage, men de boende måste samtidigt se till att dörrarna stängs så ingen obehörig kommer in. Nyckelbricka som är försvunnen anmäls omgående till eller i föreningens felanmälningslåda. Hushållssopor Sopnedkastet är endast avsett för hushållsavfall. Glas, batterier och annat miljöfarligt avfall ska aldrig slängas i sopnedkastet utan lämnas vid närmaste återvinningsplats. Det som slängs ska vara väl emballerat för att inte orsaka stopp i sopnedkastet. Returpapper I returpappersrummet utanför port nr 2, gatuplanet läggs tidningar och wellpapp i märkta kärl. Kartonger ska vikas ihop och vid behov skäras i bitar. OBS endast pappersavfall i detta rum, det innebär extra kostnader för föreningen om frigolit och plast blandas med returpapper! Grovsopor För grovsopor finns ett särskilt grovsoprum utanför nr 12, gatuplanet. Plast- och frigolitemballage lämnas här eller vid stadens återvinningsstationer. El- och elektronikavfall El- och elektronikavfall som inte är skrymmande kan lämnas i grovsoprummet utanför nr 12. Det gäller t ex mindre radio- och videoapparater, datorer, monitorer, skrivare, klockor, elvispar, hårtorkar, elektriska leksaker, ficklampor, småbatterier, lysrör, glödlampor och motsvarande. Skrymmande elektronikavfall såsom vitvaror och stora TV apparater får inte lämnas här utan ska forslas till kommunens återvinningsstationer. Sådant avfall orsakar föreningen extra kostnader för bortforsling. Återvinningsplatser och miljöfarligt avfall Kommunens gröna återvinningsbehållare för glas och metall finns närmast på Tantogatan, Maria Bangata, Timmermansgatan och på Ringvägen vid Zinkensdamms IP. Miljöfarligt avfall som batterier, färg, kemikalier med mera lämnas vid särskilda miljöstationer Sida 5 av 9

6 Kabel-TV Föreningens kabel-tv-leverantör är ComHem. I föreningens avtal ingår ComHems basutbud. Önskar man som enskild bostadsrättsinnehavare ha fler kanaler går det bra att kontakta ComHem, tel eller Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn på fastigheten. Bredbandsnät Ett eget bredbandsnät är installerat i föreningens fastighet. För närvarande har föreningen avtal med Bredbandsbolaget som således är kontrakterad operatör. Information om de tjänster som erbjuds finns hos Bredbandsbolaget på eller hos kundtjänst, tel Bredbandsanslutning är också möjlig via ComHem. Garage Vår förening är medlem i Södra Stations Garagesamfällighet, som har ca 700 platser i området. Uthyrningen sköts av Q-park AB, vars kundtjänst kan kontaktas på eller via tel Lägenhetens skötsel tips Tvättmaskin Vid tvättmaskinens avloppsrör invid golvet finns ett vattenlås. Detta lås måste regelbundet kontrolleras så att inte smuts orsakar stopp i röret med översvämning som följd. Om du inte har tvättmaskin, häll regelbundet vatten i avloppsröret så förhindras att vattenlåset torkar ur och att dålig lukt uppstår. Vattenlås och golvbrunnar Golvbrunnar och vattenlås under handfat behöver rensas då och då för att det inte ska bli stopp. Skruva av nederdelen, lyft ur vattenlåset som sedan görs rent och återmonteras. Låset kan ha kärvat fast, varför en tång kan behöva användas. Om ett avlopp används sällan kan det hända att vattnet i vattenlåset dunstar bort så att det blir dålig lukt. Fyll på nytt vatten. Filterrengöring I varje lägenhet finns flera filter som ska rengöras minst en gång per år. Filtren sitter i de luftinblåsningsdon som finns på golvet under elementen. Rengör filtret då och då. På framsidan av donet (inblåset) sitter två stjärnskruvar som skruvas ur, så att plåtöverdelen kan lyftas bort och filtret blir åtkomligt. Rengör filtret i varmvatten och lite diskmedel och torka rent donet. Montera tillbaka. Klart! Tänk på att även spiskåpans filter ska rengöras regelbundet. Filtret behöver också bytas då och då. Tips! Om du undrar över något kan du alltid ta kontakt med styrelsen Sida 6 av 9

7 7 Lägenhetsreparationer & ansvarsfördelning De problem som kräver åtgärder och har markerats med kryss i den här sammanställningen ingår i föreningens ansvar. Behövs en sådan åtgärd ska felanmälan göras till Riksbyggen. Se under rubriken fastighetsförvaltning. Är åtgärden markerad med kryss belastar kostnaden föreningen. Även fel som saknar kryss i rutan kan åtgärdas av Riksbyggen, men då på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. VVS Spisar Kylskåp, kyl-frys Problem och åtgärder Ansvar Anmärkning Ompackning av blandare och kranar. Rensning av golvbrunnar, vattenlås och X avloppstick. Justering av WC, spolanordningar, flottörer och kopplingsrör till WC. Justering av radiatorventil (handdukstork). X Justering av bottenventiler i tvättställ, disklådor, utslagsbackar och badkar samt utbyte av proppar. Justering eller utbyte av handduschar, duschslangar och torkhissar. Trasiga till- och frånluftsdon. X Köksfläkt; justering eller utbyte av vred. Avstängning av stam för blandarbyte. Justering eller utbyte av strömbytare, plattor, lampor och termostater. Justering eller utbyte av handtag. Justering av luckor. Justering eller utbyte av kyl/frys, termostater, kylsystem, dörrlister, dörrlås, hyllfack och lampor. Dörrar Justering av lås och reglar i ytterdörr samt brevinkast. Reparation, utbyte av ringklocka. X Fönster, balkongdörrar Justering eller utbyte av vred och uppställningsdon för fönster. Justering av espangoletter. El Justering eller utbyte av strömbytare, vägguttag, kronkontakter och glober. Byte av huvudsäkring. X Övrigt Uppsättning av namnskylt på brevlåda och trapphustavla. Justering, komplettering, byte av beslag till inredning, skåp och hatthylla. X Gäller inte andra handsuthyrning Sida 7 av 9

8 8 Riktlinjer vid ändringar/tillägg i bostadsrätt Lägenheten en del av fastigheten Att inneha en bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening som äger fastigheten och att man har nyttjanderätt till sin lägenhet. Samtidigt äger man en ekonomisk andel i bostadsrättsföreningen. Innebörden av detta är att vi, som bostadsrättsinnehavare, måste iaktta vissa regler i samband med att vi planerar att renovera, bygga om eller bygga till vår lägenhet. Väsentliga kontra icke väsentliga förändringar Bostadsrättsinnehavaren får göra vissa förändringar i lägenheten. I våra stadgar regleras vilka delar av lägenheten som bostadsrättsinnehavaren ansvarar för, nedan omnämnda som Icke väsentliga förändringar och vilka delar av lägenheten, som bostadsrättsföreningen ansvarar för. Ingrepp i de delar, som bostadsrättsföreningen ansvarar för, är nedan omnämnda som Väsentliga förändringar och kräver tillstånd av styrelsen innan åtgärden vidtas, se 32 i våra stadgar. Exempel på icke väsentliga förändringar bostadsrättsinnehavaren ansvarar Tapetsering och målning Inläggning av parkettgolv (löst golv) Målning/byte av köksinredning Utbyte av kakel, bänkskivor, diskbänk och blandare i köket Observera att ingrepp i bad-/duschrum och kök i samtliga fall kräver att installationerna utförs fackmannamässigt. Tänk på att man som bostadsrättsinnehavare ansvarar för yt- och tätskikten i bad-/duschrum. Vid våtrumsarbeten ska auktoriserad entreprenör som är ansluten till GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) eller till PER (PlattsättningsEntreprenörers Riksförening) anlitas, alt. arbeta enligt deras föreskrifter. Vissa ingrepp kan innebära väsentliga förändringar som kräver tillstånd från styrelsen för att få utföras, se nedan. Exempel på väsentliga förändringar bostadsrättsföreningen ansvarar Väsentliga förändringar är till exempel alla ingrepp i befintliga ledningar avseende avlopp, värme, vatten eller ventilation. Fläktdrivna spiskåpor får absolut inte anslutas till utsugningskanalen. Förändring av rumsindelning är ett annat exempel. OBS! Ingrepp i bärande konstruktioner kräver bygganmälan/bygglov. Efter genomfört arbete ska väsentliga förändringar besiktigas av Riksbyggen. För detta debiteras bostadsrättsinnehavaren ett självkostnadspris per timme. Samråd med styrelsen Om bostadsrättsinnehavaren känner osäkerhet om en planerad åtgärd, fråga styrelsen innan åtgärden vidtas Sida 8 av 9

9 9 Särskilda frågor Hemförsäkring Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för att bostaden är hemförsäkrad. Styrelsen har kollektivt tecknat den tilläggsförsäkring för bostadsrätter som täcker den egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som bostadsrättshavaren har underhållsansvar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Försäkringen omfattar även egen bekostad fast inredning i bostaden. Försäkringen betalas av föreningen. Detta innebär att ingen medlem behöver teckna egen bostadsrättstilläggsförsäkring. Pantsättning Vid frågor om pantsättning av lägenheten kontakta Riksbyggen Ekonomicenter, EKC Box 540, Västerås, tel E-post: Betala via autogiro Med autogiro kan du som medlem förenkla betalningen av månadsavgiften. Avgiften dras då från ditt konto automatiskt omkring den sista i varje månad och den kommer därmed garanterat att betalas i tid. Ansökan om autogiro görs via Riksbyggens hemsida - alternativt kontakta Riksbyggen, tel Slutord Har du funderingar eller synpunkter på denna skrift, kontakta styrelsen. Med vänliga hälsningar Styrelsen Sida 9 av 9

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens Bostadsrättsförening Stockholmshus nr 37 Fatburs Kvarngata 2-14 Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

BRF Stockholmshus nr 3

BRF Stockholmshus nr 3 BRF Stockholmshus nr 3 Information till bostadsrättsföreningens medlemmar Med detta informationshäfte vill vi i Styrelsen ge dig information om brf Stockholmshus nr 3! Här finner du en mängd praktisk information

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5!

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Föreningen äger fyra hus på Selebovägen 2-16. Husen byggdes 1950 och byggdes om 1983 då de fick ny lägenhetsfördelning och nya stammar. Föreningen tillträdde fastigheten

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen Välkommen som ny medlem i Brf Konvojen! Vi hoppas du skall trivas i din nya bostad och i vårt härliga bostadsområde med trevliga grannar och en av de vackraste gårdarna i Hammarby

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan.

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan. BRF Viking Karl Karlbergsvägen 57 113 35 Stockholm Org nr 769604-4051 www.brfvikingkarl.se Ordningsregler för Brf Viking Karl Fastigheten Smältan 14, Vikingagatan 21 och Karlbergsvägen 57, ägs och förvaltas

Läs mer

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 Andrahandsuthyrning Vill du hyra ut i andra hand p.g.a. arbete, studie på annan ort, sambotest eller något annat giltigt skäl så ska du ansöka om tillstånd

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 BRF PAHL 10 INFORMATION 1 (9) Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 Sophantering, grovsopor, returpapper Soprummet nås från en dörr i trapphuset i bottenplanet Borgmästargatan 10 B. Soprummet

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer