Butiksstölder för 4,9 miljarder kronor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Butiksstölder för 4,9 miljarder kronor"

Transkript

1 Åke Andersson Behöver vi fler poliser? sid 2 Dick Malmlund Vi utbildar inte bort rånarna sid 14 Lennart Alexandrie Krångla inte till kameralagen! sid 4 Nyhetskanalen för säkrare affärer l nr Officiellt media för En produkt från Sociala medier hot eller möjlighet? Joakim Jardenberg förespråkar öppenhet på internet och publicerar sin egen vikt och puls på Twitter. Per Hellqvist är itsäkerhetsexpert och betraktar internet som världens mest framgångsrika brottsplats. Båda föreläste på Stöldskyddsföreningens och SBSC:s Framtidsdag under temat Sociala medier möjligheter eller hot?. sid 8 Tema säkerhet i handeln Butiksstölder för 4,9 miljarder kronor ID06 motverkar svartjobb År 2006 beslutade den svenska organisationen Byggbranschen i Samverkan (BBIS) om obligatorisk IDoch närvaroredovisning på byggarbetsplatser. Syftet var att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att skapa en rättvisare konkurrens inom byggbranschen. Projektet har blivit en stor framgång. Idag har 62 procent av alla byggnadsarbetare i Sverige ID06-kortet. sid 16 Färdigskuret format 250x350 mm Lyckat om eventsäkerhet Drygt 90 personer deltog på årets Event & Security Conference på Stockholmsmässan. Temat var evenemangssäkerhet i samband med idrotts- eller konsertarrangemang. Svenska Fotbollförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell, inledde med en kärnfylld analys av hur fotbollsvåldet kan stävjas. sid Lars-Åke Lagrell. Transportstölder för en halv miljard Varje år anmäls ungefär angrepp mot den tunga lastbilstrafiken i Sverige och mörkertalet är stort. Cirka 80 procent av stölderna riktar sig mot oskyddade transporter och värdet av det stulna godset beräknas till en halv miljard kronor. Ändå är säkerhetssatsningarna lågprioriterade, menar poliskommissarie Per-Arne Nilsson. sid 22 Security User Nr1 utgivning v Per-Arne Nilsson. Svinnet i handeln är större här än i andra skandinaviska länder. Det senaste året har det stulits och snattats varor för 4,9 miljarder kronor i Sverige. Notan får konsumenterna stå för i form av högre Siba-chefen om sina skräckdygn i en papplåda Den 17 januari 2005 kidnappades Siba-chefen Fabian Bengtsson och tvingades vistas i 17 dygn i en papplåda. Han släpptes bara ut ur den 20 minuter per dag för att duscha och uträtta sina behov i en hink. Under eventet Säkerhetsdagarna på Grand Hotel berättade han om sina upplevelser i fångenskap. sid 12 priser. Men svinnet minskar tack vare butikernas ökande säkerhetssatsningar. Sid Foto: Inger Wiklund Komplett Foto-ID system Vi levererar kompletta system för lokal produktion av Foto-ID kort. Med systemet producerar du på ett enkelt sätt ett fl erfunktionskort på mindre än en minut. PAS Card AB Tel

2 ledare Behöver vi fler poliser? Att samhällets resurser inte räcker till när det gäller bekämpning och uppklarning av brott, är en realitet. För få poliser finns tillgängliga. Dessutom saknas ofta pengar till att utföra nödvändiga utredningsåtgärder, t ex säkra DNA eller rekvirera listor från teleoperatörerna på telefontrafik till och från brottsmisstänkta. Situationen kommer dessvärre ytterligare förvärras om ingenting görs. Polis- och rättsväsendets svagheter är viktiga livlinor för kriminella element, vars riskvillighet står i relation till samhällets sårbarhet. Behövs fler poliser då? Inte nödvändigtvis. Men vi behöver få en effektivare ordningsmakt. Här finns kostnadseffektiva alternativ till att öka det numerära antalet poliser. Framför allt genom att ta in externa resurser. Det finns en mängd olika områden där inhyrd arbetskraft skulle avsevärt effektivisera polisens arbete. Denna outsourcing skulle kunna bli ett välkommet tillskott i kampen mot både vardaglig och mer komplex brottslighet. Därför var det viktigt när riksdagen den 2 maj fattade beslut om att anta en försökslagstiftning som möjliggör för bevakningsföretag att kunna utföra nykterhetskontroller i samband med att fordonstrafik rullar av färjorna i våra hamnar. I huvudsak innebär den nya lagen att polisen, kommuner och hamnar kan anlita väktare eller ordningsvakter som har förordats till trafiknykterhetskontrollant. Dessa trafiknykterhetskontrollanter får enligt den nya lagen samma befogenhet som polisen att stoppa fordon och utföra sållningsprov. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2010 och gäller till och med den 30 juni Kostnadsmässigt går de tre väktare på en polis. Anlitande av seriösa bevakningsföretag kan sålunda avsevärt höja tryggheten och minska samhällets kostnader. Man skulle t ex kunna tänka sig att väktare även deltog vid fartkontroller, under ledning av polis. På så sätt skulle polisen få resurser över att tillägna kampen mot andra brott, allt från vanliga inbrott till narkotikahandel etc. Brottsbekämpning handlar inte bara om att förebygga och upptäcka brott, utan även om att utreda brott. Här har polisen ofta stora resursproblem, inte minst säkring av tekniska bevis som många gånger är förknippat med kostnader. Det är därför inte ovanligt att t ex brottsdrabbade företag bekostar bevissäkring med egna medel. Det kan handla om anlitande av ett specialistföretag för att säkra DNA och andra graverande spår som lämnats på brottsplatsen. Det kan även gälla reglerandet av de kostnader som teleoperatörerna i Sverige kräver för att lämna ut information till polisen om telefontrafik till och från misstänkta personer i en utredning. Likhet inför lagen är sålunda en klyscha. Sanningen är ju att polisen endast klarar upp ca 18 procent av alla anmälda brott. Sålunda finns det mycket att önska när det gäller förbättringar, t ex att polisen ges bättre resurser för att snabbt kunna göra ordentliga brottsutredningar. Behovet av privata brottsutredare kommer dock att finnas kvar. Därför är det viktigt att det finns utbildningar och någon form av certifiering som styrker och verifierar de seriösa brottsutredarnas kompetens. Idag finns inga krav, vilket är mycket olyckligt. Inkompetens kan göra stor skada vid en brottsutredning. För beställarna av privata brottsutredningar skulle utbildningskravet innebära en stor lättnad. Märkligt nog finns det lag på att auktoriserade bevakningsföretag inte får arbeta med brottsutredningar då de faller under polisiära uppgifter. Med en statligt sanktionerad utbildning kring brottsutredningar bör detta ändras då bevakningsbolagen är personal som är kontrollerade av myndigheterna och en naturlig partner för de företag som önskar en privat brottsutredning. Här finns ofta en relation och ett förtroende, vilket är extremt viktigt när man lämnar över en utredning till ett privat företag. Det handlar ju ofta om internbrott där inget får läcka ut. Men låt oss börja med förhoppningen om ett utökat samarbete mellan polisen och privata säkerhetsbolag när det gäller vardagsbrott. Kan detta ske så kan polisen spara resurser så att utredningsarbetet kring svårare brott blir mer effektivt. Argumenten för outsourcing till den privata sektorn finns men hur är det med den politiska viljan? Och framförallt det politiska modet finns det? Åke Andersson, Ordförande, Säkerhet för Näringsliv & Samhälle Nyhetskanalen för säkrare affärer SecurityUser.com är den snabbt växande portalen för säkerhetsintresserade inom både privat och offentlig sektor. Som informationskanal hoppas vi att SecurityUser.com ska bli en inspirationskälla för alla som, via smart aktivt säkerhetsarbete, vill trygga arbetsmiljön och därmed öka sin verksamhets livskraft. I menyn hittar du nyhets- och temaarkiv, brottsstatistik, och viktiga organisationer. Nyheter Här får du dagliga nyheter som berör företag och offentlig verksamhet. Leverantörer Här har vi samlat säkerhetsleverantörer under respektive produkt- eller tjänsteområde. Månadens produkt Presentation av en produkt som gagnar säkerheten på ett föredömligt sätt. Annonser Här hittar du meddelanden och budskap från olika typer av säkerhetsleverantörer. Intervjun/ Kommentaren Aktuell person kommenterar säkerhet eller intervjuas om säkerhet. Nyheter från säkerhetsbranschen Nya produkter Företag & Affärer Tema-artiklar Här fokuserar vi på ett visst branschtema. Transporttemat syftar till att belysa hoten via nyhetsrapportering och tips på hur man kan säkra sin fastighet på ett smart sätt. Officiellt media för Redaktion: Lennart Alexandrie, Åke Andersson, Inger Wiklund Annonser: Deniz Baykal Prenumeration: SecurityUser.com ges ut 4 ggr/år. Pris: 89:-/år. Ansvarig utgivare: Lennart Alexandrie SecurityUser.com produceras och utges av: AR Media International AB Västberga Allé 32, Hägersten tel: , fax: Tryck: V-TAB, 2010 Gå in på En produkt från 2 Nyhetskanalen för säkrare affärer

3 Kompromisslös bild Färdigskuret format 250x350 mm Fånga detaljerna med AutoDome Junior HD Möt det senaste tillskottet i AutoDome-familjen från Bosch: AutoDome Junior HD. Den här robusta, kompakta 360 graders, 10x PTZ-kamera levererar högupplösta HDbilder upp till 1080p. Varje detalj, från ansiktsdrag till små föremål, fastnar på bild. Kamerans skarpa, tydliga bild är en oumbärlig tillgång för övervakning av finansiella transaktioner eller små, dyrbara föremål. Den kraftiga kapslingen tål det mesta för många års pålitlig övervakning. Se alla HD-lösningar från Bosch, inklusive fasta och rörliga kameror, programvaror och inspelningssystem på

4 debatt Lennart Alexandrie. En uppgradering av lagen om övervakningskameror är på gång. Den är i mångt och mycket otidsenlig. Kommunikationssamhället har helt enkelt rusat ifrån lagstiftningen, tycker Lennart Alexandrie, chefredaktör på den säkerhetstekniska facktidskriften Detektor. Krångla inte till kameralagen! tydliga regler för bildhantering är allt som behövs Av Lennart Alexandrie, Chefredaktör, Detektor Behovet av säkerhetskameror, inklusive trygghetskameror och värmekameror, ökar. Det är förståeligt. Kamerorna har många fördelar, förutom att de kan upptäcka brott så kan de med videoanalys reagera innan brott har begåtts. Vidare skapar de trygghet för dem som arbetar inom utsatta branscher, t ex i handeln eller inom taxiverksamhet. I stort sett alla människor bär på mobiltelefoner med inbyggd kamera för stillbilder och videoinspelning så man kan säga att vi alla löper risk att fotograferas helt lagligt. Nu finns det naturligtvis en viss fara med kamerabaserade säkerhetssystem när det gäller risken för kränkning av den personliga integriteten. Det är dock bildhanteringen som är problemet, inte kamerorna i sig. Därför bör förslaget om ny kameralag lägga fokus på just den aspekten. Oetisk bildhantering är ett stort problem i Sverige och även globalt. I stort sett alla människor bär på mobiltelefoner med inbyggd kamera för stillbilder och videoinspelning så man kan säga att vi alla löper risk att fotograferas helt lagligt. Det tror jag de flesta accepterar, men att bilder används på ett sätt som kränker människor är betydligt mindre accepterat. Tyvärr händer det ändå. Det kan vara en misshandel, som våldsbenägna gäng lägger ut eller komprometterande bilder på enskilda, ofta utlagda i hämndsyfte. Kränkande bilder på nätet kan också vara ett led i mobbing mot en person eller ha sitt ursprung i ren obetänksamhet. Mot detta finns lagar, men tillämpas de och hur tillämpas det? Vad blir straffpåföljden vid brott? Om det finns ett lagstöd att ingripa mot missbruk när det gäller bildhantering och tydliga straffpåföljder så bör det inte vara några problem att med säkerhetskameror på allmän plats. Foton där personer kan identifieras faller in under personuppgiftslagen (PUL) även om inga namn nämns. Här är det lite luddigt när det gäller tillämpning och straffpåföljd. PUL är betydligt mer tydlig när det gäller behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, alternativt religös eller filosofisk övertygelse. Här riskerar den som bryter mot lagen upp till två års fängelse. Varför inte vara lika tydlig vid allt missbruk av bildmaterial, t ex i samband med hantering av bilder från säkerhetskameror? Lagen om allmän kameraövervakning bör alltså inte i princip skilja sig nämnvärt från den lag som gäller för privat fotografering, dvs man får använda kamera och lagra bilder, men inte missbruka användningen. Obehöriga ska inte få tillgång till bilder från säkerhetskameror. Bildmaterialet får bara sparas under en viss tid och bryter man mot dessa regelverk kan stränga och tydliga straffpåföljder tillämpas. Om det finns ett lagstöd att ingripa mot missbruk när det gäller bildhantering och tydliga straffpåföljder så bör det inte vara några problem att med säkerhetskameror på allmän plats, t ex en skolgård, där det klart och tydligt skyltas att området är övervakat av säkerhetskameror. Det bör räcka med anmälan om innehav och skyltning om kamerornas existens i det övervakade området. Kamerorna är ju inte hotet, inte heller inspelning utan det är människorna eller företaget/ organisationen som hanterar inspelat material som utgör risken. Om spridningen av bilder sker, avsiktligt eller p g a försumlighet, träder lagen in och med den också allvarliga straffpåföljder. Det bör räcka. Lagen om allmän kameraövervakning bör alltså inte i princip skilja sig nämnvärt från den lag som gäller för privat fotografering, dvs man får använda kamera och lagra bilder, men inte missbruka användningen. När det gäller säkerhetssystem med kameror så bör skyltningskravet bestå, men också att endast ett fåtal kan få tillgång till bildmaterialet, t ex behörig personal och polis. Krångliga och otidsenliga lagar skapar ett samhälle där företag med ansvarsfull ledning kan se sig tvungna att bryta mot lagar för att kunna tillhandahålla trygghet för personalen och en i övrigt ekonomiskt säkerställd verksamhet. Säkerhetskameror är viktiga för att förebygga och klara upp brott genom att identifiera brottsförövare, men också för att fria oskyldiga från misstanke om brott, vilket verkligen gagnar skyddet om människors integritet. De spar pengar och kan ge trygghet till människor som vistas i utsatta miljöer. Det finns sålunda skäl att underlätta användningen av säkerhetskameror, men samtidigt lägga resurser på att tydligt klarlägga vad som inte är tillåtet när det gäller hanteringen av bilder samt att verkligen tillämpa lagen med straffpåföljder när missbruk sker. Då får vi ett säkrare samhälle och samtidigt ett starkare skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Krångliga och otidsenliga lagar skapar ett samhälle där företag med ansvarsfull ledning kan se sig tvungna att bryta mot lagar för att kunna tillhandahålla trygghet för personalen och en i övrigt ekonomiskt säkerställd verksamhet. Det är inte önskvärt. Ge oss en lag som är anpassad för samtiden och den närmaste framtiden. 4 Nyhetskanalen för säkrare affärer

5 IP för säkerhet med bara ett fingertryck! IRIS Touch är ett integrerat system som gör IP-teknik tillgänglig för alla användare av säkerhetssystem, allt från lägenheter, kontor, industrier, kommuner med larm till bemannad larmcentral som tar information om brandlarm/inbrottslarm/driftlarm. IRIS Touch ger alla möjligheten att utnyttja fördelarna med IP, såväl i nya som i befintliga system. Den är enkel att konfigurera och erbjuder ökad säkerhet i form av dubbla kommunikationsvägar med backuprapportering via GPRS, GSM eller till och med SMS. IRIS Touch är EN 50131, EN50136 och även EN provad och certifierad på VdS. IP Network Centralapparat - dubbla kommunikationsvägar programvara panel Alarm back IRIS IRIS Touch up Touch via - GPRS, Diallers - larmsändare PSTN - dual or path GSM Management IRIS IRIS suite Larmcentral Monitoring centre med backup via GPRS, GSM eller till och med SMS För mer information kontakta: Safety Line Security AB tel: eller ADI-ALARMSYSTEM AB tel:

6 trend Trygghetskamera ett begrepp som vinner mark Etablissemangets syn på säkerhetskamerorna är baserat på det förflutna, vilket också avspeglas i termen övervakningskameror. I vintras fattade lobbygruppen SNOS beslutet att försöka bidra till en tydligare terminologi när det gäller kameror för säkerhetsapplikationer. Framför allt lobbas för ordet trygghetskamera, som avser säkerhetskameror som syftar till att bidra till den personliga säkerheten och tryggheten för personal och allmänhet. När SNOS började arbeta för att starkare etablera termen trygghetskamera gav ordet träffar på Google. Tio månader senare har termen Google-träffar. Idag har i stort sett alla en kamera på sig. Bilder tas överallt. Samtidigt har säkerhetskameran blivit ett av de viktigaste verktygen för att förebygga och upptäcka brott på arbetsplatser och allmänna platser. Dessutom kan kamerornas bilder möjliggöra att våldsverkare och andra kriminella kan identifieras och på så sätt medverka till uppklarning av brott. Människor är i allmänhet positiva till säkerhetskameror. Ändå finns det ett relativt stort motstånd mot kameror bland medier och det politiska etablissemanget. Varför?Enligt lobbynätverket Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) grundar sig motståndet på en konservativ syn, baserad på Orwells övervakningssamhälle och delvis på en föråldrad terminologi som anknyter till romanen Samhället har förändrats dramatiskt de senaste tio åren, men etablissemangets syn på säkerhetskamerorna är baserat på det förflutna, vilket också avspeglas i termen övervakningskameror, säger Åke Andersson, ordförande för SNOS. Den terminologi vi förespråkar tydliggör att kamerorna finns för att skydda människor och egendom. Säkerhetskameror är ett bättre samlingsnamn på kameror som avser att förebygga och upptäcka brott, samt att identifiera i händelse av brott. När det gäller kameror som i första hand har till syfte att påkalla uppmärksamhet om människor hamnar i en hotfull situation bör ordet trygghetskameror användas. Det kan exempelvis handla om kameror i butiker, tunnelbanevagnar eller i köpcentrum, menar han vidare. Kamerans syfte bör styra valet av terminologi och ordet säkerhetskamera är en term som bättre definierar syftet än ordet övervakningskamera. Genom att använda termen trygghetskamera specificeras det primära syftet med säkerhetskameran ytterligare. Åke Andersson och SNOS menar att genom att kamerornas syfte framgår i termerna så blir debatten om användningen av säkerhetskameror mer nyanserad. Det handlar inte om att övervaka människor utan om att förebygga och eventuellt upptäcka brott samt identifiera eventuella förövare. Den terminologi vi förespråkar tydliggör att kamerorna finns för att skydda människor och egendom. Med den utgångspunkten kan man på ett bättre sätt ta ställning till när man bör ha säkerhetskameror och när de inte behövs, och då med hänsyn till eventuella risker för integritetsintrång. Därför glädjer vi oss åt att allt fler använder den terminologi vi förespråkar när man talar om kamerabaserade säkerhetssystem. Till syvende och sist handlar det inte om att få många googleträffar, utan om att skapa ett bättre debattklimat i Sverige där kamerornas syfte och nytta vägs mot människors behov av skyddad personlig integritet, avslutar Åke Andersson. Kamerans syfte bör styra valet av terminologi!. Prenumerera på DETEKTOR skandinaviens ledande affärs- och teknikmagasin inom säkerhet Organised by: AR Media International & Stockholmsmässan NORWAY SWEDEN DENMARK Detektor Scandinavia 7 nr/år 445:- exkl. moms Mar., 2011 Radisson SAS Scandinavia Oslo Oct., 2011 Rica Talk Hotel Älvsjö/Stockholm Nov., 2012 Scandic Copenhagen Hotel Copenhagen Boka på: eller ring: Co n n e c t i n g Se c u r i t y Bu y e r s a n d Su p p l i e r s 6 Nyhetskanalen för säkrare affärer

7 För din säkerhet! Anlita en auktoriserad Swelarm-medlem som tar ansvar för hela säkerhetskedjan från larm till åtgärd. Det betyder att du som kund får den optimala lösningen utifrån principen tidig upptäckt och rätt åtgärd när något händer. Swelarm, Transportvägen 9, Stockholm, Tel: , Fax: , Säkerhetsinköparens bästa vän nu ännu bättre! Exemplet visar CCTV-företag I samarbete med Google Maps har SBSC nu ytterligare förbättrat sökfunktionerna för hur man hittar de över 400 certifierade säkerhetsleverantörerna. Du kan nu enkelt klicka på den nya fliken kartvy så presenteras din sökning på kartan. Naturligtvis kan du zooma ner på gatunivå. Prova gå in på sakerhetsleverantorer.se och gör dina sökningar! Svensk Brand- och Säkerhetscertifi ering AB (SBSC), Stockholm Tel: , Fax: , Epost: Nyhetskanalen för säkrare affärer 7

8 framtidsdagen Sociala medier: Hot eller möjlighet? Framtidsdagen Arrangerades av Svenska Stöldskyddsföreningen och SBSC på Ballbreaker, Gärdet, den 7 oktober. 48 personer deltog, de flesta var representanter från branschorganisationer och säkerhetschefer för olika företag. Joakim Jardenberg förespråkar öppenhet på internet och publicerar sin egen vikt och puls på Twitter. Per Hellqvist är it-säkerhetsexpert och betraktar internet som världens mest framgångsrika brottsplats. Båda föreläste på Stöldskyddsföreningens och SBSC:s Framtidsdag under temat Sociala medier möjligheter eller hot?. Av Henrik Söderlund Joakim Jardenberg vd på Mindpark. Säkerhetsspecialisten Per Hellqvist från Symantec. Nästan 50 deltagare var på plats när Framtidsdagen arrangerades för andra gången. Huvudföreläsare var Joakim Jardenberg, vd på Mindpark och av vissa kallad sociala medier-terapeut, och säkerhetsspecialisten Per Hellqvist från Symantec. Tanken med Framtidsdagen är att samla branschfolk och skapa en mötesplats. Det var jätteuppskattat när vi startade den i fjol och så kändes det i dag också, säger Annika Brändström, vd för Stöldskyddsföreningen. Valet av årets tema beror enligt Annika Brändström på att alla pratar om sociala medier. Jag tror att kunskapen är ganska låg på managementnivå och det är nödvändigt att förbättra den, säger hon. Även Jan-Olof Danielsson, vd på SBSC (Svensk Brandoch Säkerhetscertifiering) var nöjd med dagen. Det känns bra att få lite koll på framtiden även om det inte är så relaterat till vardagen. Sociala medier ett hot för polisen Hasse Aro var moderator och dagen inleddes med en tillbakablick på fjolårets ämnen. Anna Strandbacke, tjänsteman på utrikesdepartementet, talade om tjänstedirektivet och Ulrika Herbst från Rikspolisstyrelsen berättade att polisen betraktar internet och sociala medier som ett hot snarare än en möjlighet. Inte minst på grund av mängden internetbedrägerier. Internet som vatten i kranen Därefter var det dags för Joakim Jardenberg, vd för Mindpark, att prata om möjligheterna med sociala medier. Han kallar sig för förändringskramare, redovisar bland annat sin puls och vikt regelbundet på Twitter och alla kan lätt ta reda på var han befinner sig via hans kalender som ligger ute på hans blogg. 500 miljoner människor använder Facebook. Nettotillströmningen är användare om dagen. Varje minut läggs det ut 24 timmar film på Youtube. Internet och sociala medier har blivit lika naturligt som vatten i kranen, menar han. Enligt en undersökning fick sju av tio människor reda på att Michael Jackson var död genom Facebook. Och efter att ha läst det där, vilken sajt tror ni att folk surfade till då? frågade Jardenberg. Google! Javisst och första länken som man fick upp när man googlade var Wikipedia, fortsatte Jardenberg. Han pratade om tre olika typer av sajter: relevanswebben (Google), relationswebben (Facebook) och realtidswebben (Twitter). Internet är en maskin och den gör användarna till stålmän, avslutade han sitt föredrag. Världens största brottsplats Säkerhetsspecialisten Per Hellqvist från Symantec tog sedan över och han framhävde hoten med de sociala medierna snarare än möjligheterna. Desto mer information vi delar med oss av, ju enklare gör vi det för bedragarna. Han nämnde flera risker med sociala medier: ryktesspridning, social engineering, inbrott och elak kod. Social engineering innebär att bedragaren tar reda på information om en person, till exempel genom att personen skriver om när och var han eller hon ska spela golf på Facebook. Då kan bedragaren dyka upp på golfbanan och på ett eller annat sätt försöka påverka personen. Per Hellqvist menar att det är viktigt att fundera över sin digitala identitet. När är du du? Är det du skriver på Facebook, Twitter eller Linkedin din åsikt eller ditt företags åsikt? Sedan berättade han om hur en svensk tonåring upptäckt ett säkerhetshål i Twitter. Trots att den unge mannen inte hade något ont uppsåt skapade han en mask som innebar att ett javascript aktiverades när markören drogs över en statusrad och ett nytt fönster kunde öppnas. Det kunde sedan andra utnyttja. Per Hellqvist berättade också om hur en svensk man tillsammans med två kumpaner lurat internetanvändare genom att sälja falska virusprogram till ett värde av 800 miljoner kronor. Internet är världens mest framgångsrika brottsplats. Ett verktyg vid kriser Därefter berättade Folksam och Toyota om varsitt fall där de använt sig av sociala medier. Folksam fick det minst sagt hett om öronen för ett år sedan när företaget sänkte ersättningen för en grupplivförsäkring som lämnar ersättning till efterlevande vid dödsfall. På löpsedlarna stod det: Så lurar försäkringsbolaget svenskar. Marie-Louise Ehlin från Folksam berättade hur bolaget då hade nytta av sitt nya medierum på sin sajt. Där kunde uppretade människor kommentera beslutet och Folksam kunde bemöta anklagelserna. Toyota å sin sida har använt sociala medier i sin marknadsföring. Tobias Eklund berättade om den iphone-applikation som företaget skapat och som går ut på att tävla i ecodriving personer har laddat ner den. Majoriteten mot Facebookförbud Framtidsdagen avslutades med att deltagarna delades upp i grupper och fick diskutera dagens ämne och hur deras eget företag eller organisation ser på sociala medier. Många ser sociala medier som ett hot och bland annat debatterades om det är bra att helt förbjuda Facebook på arbetsplatserna. Majoriteten verkade ändå vara emot förbud, men tyckte att det är viktigt att de anställda registrerar sig med sina personliga mejladresser och inte företagets. Fiffig polis fick pris Polisinspektör Claes Stjernström övertygade den lokala trafikskolan om att förlägga sina körlektioner till ett inbrottsdrabbat bostadsområde. Den ökade närvaron gjorde att inbrotten minskade och nu prisas Stjärnström av Stöldskyddsföreningen. Claes Stjernström fick ta emot Stöldskyddsföreningens polisstipendium under framtidsdagen. Claes Stjernström från närpolisen i Tyresö fick ta emot Stöldskyddsföreningens polisstipendium under Framtidsdagen. Han fick priset tack vare sina finurliga insatser för att förebygga inbrott. Efter att ha noterat en ökat antal inbrott i ett område fick Claes Stjernström idén att kontakta en lokal trafikskola. Jag fick trafikskolan att köra där oftare. Det blev en win-win-situation eftersom trafikskolan i fortsättningen möttes av människor som var tacksamma över att någon var närvarande i deras villaområde under dagtid. Tidigare hade trafikskolan fått arga samtal från folk som klagade över att de körde så mycket på deras gator. Och följden blev att inbrotten minskade. En annan av Claes Stjernströms idéer är att få skolor att ställa ut jul- och påskpyssel under loven. Han menar att det får föräldrar och familjer att besöka skolorna under jul- och påsklovet perioder då skolor ofta utsätts för skadegörelse. Prissumman är kronor och ska användas för studier inom det brottsförebyggande området. 8 Nyhetskanalen för säkrare affärer

9 Hjälp butiken att fokusera på kunden. Ett bra videoövervakningssystem gör mer än att bara spela in händelser. Det ökar dina möjligheter att förebygga och kontrollera dem och låter dig fokusera på din verksamhet. Axis videoövervakningssystem är enkelt att installera och hantera. Det levererar bildkvalitet som överträffar dina förväntningar, och ger den flexibilitet och skalbarhet som behövs för att tillgodose dina behov. Gör som Axis. Ligg steget före. Besök AXIS M11, AXIS M32 och AXIS M10 nätverkskameror, tillsammans med AXIS Camera Station är en komplett nätverksvideolösning för upp till 50 kameror med stöd för HDTV, H.264 och Power over Ethernet. axis_ad_mid-retail_secuser_221x156_se_1011.indd :24:04 Vi underlättar ditt säkerhetsarbete! Svenska Stöldskyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor i 75 år och har under den tiden byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet. Vi är med och påverkar säkerhetsnivån i Sverige, bland annat genom att utfärda normer och regelverk samt prova säkerhetsprodukter. Idag hjälper vi företag och organisationer med t ex utbildning, besiktning, riskanalys och tolkning av regelverk samt rådgivning och konsultation. Allt för att göra det lättare för dig att nå rätt säkerhetsnivå i verksamheten med produkter och lösningar som håller måttet. Kontakta oss innan du investerar i en säkerhet det är säkrast så. Svenska Stöldskyddsföreningen, Stockholm Tel: Nyhetskanalen för säkrare affärer 9

10 eventsäkerhet Lyckad konferens mitt i verkligheten EVENT AND SECURITY CONFERENCE Drygt 90 personer deltog på Event & Security Conference, som arrangerades av mediakonceptet Security User i samband med säkerhetsmässan SKYDD 2010, onsdagen den 15 september. Temat var evenemangssäkerhet i samband med idrotts- eller konsertarrangemang. Svenska Fotbollförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell, var först i talarstolen med en kärnfylld analys av hur man kan få bukt med fotbollsvåldet. Av Inger Wiklund Lars-Åke Lagrell höll ett inspirerande anförande där han bl a pratade om ansvarsfrågan när det gäller säkerheten under matcherna. Han slog fast att varje enskild förening, som anmäler sig till en tävling har ett ansvar vad gäller säkerheten under deras matcher. Huvudfrågan är hur stor del av biljettintäkterna som föreningen väljer att lägga på säkerheten, menade han lite syrligt. Lars-Åke Lagrell, Svenska Fotbollförbundets ordförande. Innan klubbarna köper spelare för miljontals kronor bör de se till att deras säkerhetsarrangemang fungerar. Om de inte klarar det inom sina organisationer får de ta hjälp av bevakningsföretagen, hävdade han vidare. Och ansvaret gäller inte bara på hemmamatcher utan även bortamatcher, betonade han med adress till AIK, vars supportrar attackerade det bulgariska laget Levski Sofias buss efter playoff-matchen. Bussen är heligt område och AIK borde ha sett till att alla var skyddade, sa Lars-Åke Lagrell. Sydafrika storsatsade på säkerheten När VM i fotboll gick av stapeln i somras i Sydafrika hade myndigheterna prioriterat säkerheten mycket högt. UTC Fire & Security var ett av företagen som anlitades för att säkra mästerskapet. De skräddarsydde nya avancerade integrerade CCTV-system och brandlarm på fyra arenor och uppgraderade systemen i sex arenor, bl a Loftus Stadium i Pretoria, en av de äldsta arenorna, med drygt åskådarplatser. Där fanns 24 analoga kameror, som integrerades med ett nytt IP-system bestående av 62 kameror som länkades till monitorer så att bilderna kunde ses i realtid. Det viktigaste var att kunna evakuera alla människor om en brand skulle uppstå. Därför satsades mycket på brandlarmet. Vi integrerade branddetektionen till IP-plattformen och konstruerade ett användarvänligt interface, med färgikoner. Om systemet hade detekterat brand så skulle operatörerna ha fått vetskap om den exakta positionen med ett enda klick, berättade Christian Petersen, Nordenchef för UTC Fire & Security. Christian Petersen, Nordenchef för UTC Fire & Security. God säkerhet i grunden Got Event AB, som ägs av Göteborgs stad, genomför fler än 200 evenemang varje år, vilka totalt lockar cirka 1,5 miljoner besökare till arenor som Ullevi och Scandinavium. Vårt mål är att ha en god säkerhet i grunden, Live Nation och andra arrangörer ska veta att vi håller en hyfsat bra nivå. Sedan kan det alltid hända grejor, betonade Åke Söderberg, Got Events säkerhetschef, som underströk att samarbete är A och O i säkerhetsarbetet. Det gäller att ha ett nätverk så att man kan ringa någon med särskilda kunskaper på sekunden. Åke Söderberg, Got Events säkerhetschef. De tekniska lösningarna är en viktig del i säkerheten och även om de är snarlika system måste funktionerna anpassas efter de olika arenornas speciella förutsättningar. Vid nybyggnationer är Åke Söderberg med i ett tidigt skede för att försäkra sig om att säkerheten blir som han vill. Jag litar inte på byggsidan, sa han, varpå det kom flera igenkännande skratt från deltagarna. Han rådde vidare alla som ska investera i ett säkerhetssystem att spara en del av budgeten till underhåll av detsamma. Service, bevakning och ordning Lars Erbom styrelseordförande i Svensk Evenemangssäkerhet AB, (Sevsab) berättade att företaget har skapats från Djurgårdens Fotboll och Ishockeys tidigare gemensamma säkerhetsorganisation. I dag arbetar man med service, bevakning och ordning i samband med främst stora idrottsevenemang men också vid andra typer av säkerhetsevenemang. Säkerhetssamordnaren Conny Preving fick blixtsnabbt ersätta Hockeyligans säkerhetschef Lena Sahlin som fick ställa in sin medverkan p g a sjukdom. Han förklarade att det är samma bråkmakare på hockeyn som på fotbollen, även om volymen är mindre. Lars Erbom styrelseordförande i Svensk Evenemangssäkerhet AB. Risken nu när AIK finns med i Elitserien är att det blir mer bråk, sa han och berättade att Hockey ligan har upphandlat kamera-system, men det är klubbarna som äger dem. Conny Preving, säkerhetssamordnare vid Svensk Evenemangssäkerhet. På Hovet har vi MMS-teknik som gör att vi kan skicka ID-bilder till polisen, som kan gripa personer efter en match. Om de går in på läktarna under matchen kan det ju bli upplopp av den anledningen, sa Conny Preving. Undvik tragedin gör en riskanalys! Ingemar Sveningsson är operativ chef för Show Security Sweden, vilka står för säkerheten både under mindre konserter och när publikmagneter som U2 uppträder i Skandinavien. Han underströk att när det sparas på säkerheten så riskerar varumärket att fläckas ner och exemplifierade med tyska Love Parade-festivalen i Duisburg som under en lång tid kommer att förknippas med sommaren tragedi när 21 personer miste livet och minst 500 skadades. Detta på ett område som rymde cirka personer, men där det var mellan och personer. Ingemar Sveningsson, operativ chef för Show Security Sweden. När utgången började stängas så vällde människor ut på sidan. Polisen slog en spärr i den ena tunnelmynningen, samt en ovan jord. Men ingen visste hur många som befann sig i tunneln. De som kom ur tunnelmörkret till solljuset möttes av poliser som sa åt dem att gå tillbaka. Många klättrade då upp på några containrar som stod vid sidorna på en 60 centimeter bred trappa. När sex personer ramlade tillbaka i publikhavet var paniken ett faktum. Detta hade kunnat undvikas om de ansvariga hade gjort en riskanalys. Säkerheten en del av helheten på Grand Hôtel! Jeanette Lesslie, säkerhetschef på Grand Hôtel, har det 10 Nyhetskanalen för säkrare affärer

11 eventsäkerhet ibland en smula hektiskt. I verksamheten på Grand Hôtel ingår en omfattande konferensverksamhet inklusive statsbesök år 2009 så många som tre och ett halvt i veckan i snitt. Lägg därtill alla världsberömda människor, såsom artister och kungligheter, vars boende ska vara en trygg oas. Samtidigt får inte de mer vanliga gästernas vistelse störas. Jeanette Lesslie, säkerhetschef på Grand Hôtel, Stockholm. Säkerheten, är en del av helheten på Grand Hôtel. För att det ska fungera måste hela driften vara med och kommunikationen mellan alla avdelningar är oerhört viktig för flödena, berättade hon. Eftersom hotbilden varierar gör också behovet av skydd det. Hotellet samarbetar med både Säpo, polisen och gästens egen säkerhetspersonal. Vanligen brukar planeringen gå bra. Men när det brasilianska fotbollslaget bodde här i somras visade det sig att vi hade underskattat intresset från deras unga fans. Med svenska fans är det lätt att komma överens. Vi behöver bara gå ut i huvudentrén och peka med handen var de kan stå så brukar de backa. Det fungerade inte den här gången. Vi ringde polisen som kom och satte upp fler staket, men antalet ungdomar accelererade kraftigt på någon timme. Det var smått galet, men också kul och det var nyttigt att improvisera, berättade Jeanette Lesslie. Nordiska mästerskapet i supning De cirka besökare som varje år kommer till Höljes i glesbygdslänet Värmland för att titta på EM i rallycross, bor inte på lyxhotell, snarare under ett träd i skogen efter att ha deltagit i Nordiska mästerskapet i supning, enligt Torbjörn Halldin, platschef på SOS Alarm i Karlstad som är samordnare för blåljusmyndigheterna. Varje år bygger man upp ett räddningscenter, komplett med arrest och ambulans, i Höljes. Samma helg brukar även Arvikafestivalen samt en dragspelsfest hållas i Värmland. Därför är det regionala samarbetet mellan de berörda myndigheterna och förvaltningarna, såväl före, under som efter de olika evenemangen, av största vikt. Torbjörn Halldin, platschef på SOS Alarm i Karlstad. Det fungerar tack vare att vi alla är så prestigelösa, sa han. Ordning + säkerhet = lönsamhet Polisinspektör Per Edquist arbetar med evenemangssäkerhetsfrågor på Polismyndigheten i Stockholm. Hans budskap var att ordning och säkerhet skapar lönsamhet vad gäller alla evenemang. En större krog som hade problem tog bort stolar och minskade antalet besökare. Resultatet blev bättre ordning, piggare personal och högre lönsamhet, sa han. Polisinspektör Per Edquist på Polismyndigheten i Stockholm. Han menade vidare att tydlighet är en hörnsten vad gäller att skapa trygghet under ett evenemang. Varken privatpersoner eller de som arbetar får uppleva några tveksamheter om vad som gäller. Men organisationen måste också vara flexibel och de som arbetar mentalt förberedda så att man kan växla spår om något inträffar. Det måste finnas både en plan B, C och D, påpekade han. Som arrangör måste man i vissa fall söka tillstånd. För att vara på den säkra sidan bör detta göras minst två månader innan evenemanget, rådde Per Edquist. Nöjd arrangör Åke Andersson, projektansvarig för Event & Security Conference och till vardags ordförande för lobbynätverket Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS), var mycket nöjd med dagen. Det är glädjande att så många som drygt 90 personer deltog i konferensen. Föreläsarna höll en hög nivå och alla delade med sig av sina erfarenheter, säger han. Det var andra gången som Security User arrangerade konferens. Förra året var temat transportsäkerhet och samlade ungefär lika många deltagare. Vi har väl prickat in teman som har varit rätt i tiden som det verkar, men också haft turen att få rätt föredragshållare, kommenterar han framgången med de båda konferenserna. Men vi har också haft tur i oturen. När Hockeyligans säkerhetschef, Lena Sahlin, blev sjuk och var tvungen att avböja sin medverkan idag, fick vi tag i Conny Preving, säkerhetssamordnare vid Svensk Evenemangssäkerhet, som inkallades i all hast och gjorde bra ifrån sig. Åke Andersson, projektansvarig för Event & Security Conference. Samma kväll skulle han sköta kamerorna under matchen mellan AIK och Linköping, vilken hade flyttats från lördagen till onsdagen på grund av säkerhetsskäl. På så sätt fick den här konferensen en förankring mitt i verkligheten, avslutar Åke Andersson. Rättelse: Frölunda mötte Färjestad i artikeln Så säkrades VM i friidrott och UEFA cup-finalen i Göteborg på sidan 17 i förra numret av Security User står det att Frölunda mötte Kristianstad inför åskådare på Ullevi. Det är fel. Det var Frölunda och Färjestad som spelade. Nyhetskanalen för säkrare affärer 11

12 intervju Fabian Bengtsson berättar om skräckdygnen Han var inspärrad 17 dygn i en papplåda När Säkerhetsdagarna gick av stapeln för det 24:e året i raden den november på Grand Hôtel i Stockholm, var det under temat mänskligt, personligt eller omöjligt? Arrangörerna Niscayah och Securitas hade bl a lyckats engagera Sibas vd, Fabian Bengtsson, som berättade på ett lika gripande som osentimentalt sätt om de fasansfulla dagarna när han hölls fången av kidnappare. Trots frihetsberövandet och 17 dagar i en papplåda hyser Fabian Bengtsson ingen agg mot kidnapparna. Foto: Inger Wiklund Det var ingen självklarhet att Fabian Bengtsson skulle gå in i familjeföretaget, men hans far lockade honom att bli ansvarig för vitvaruavdelningen genom att lova att han skulle få göra vad som helst bara omsättningen ökades. Nu är det tio år sedan han blev vd för Siba. Kidnappades i garage Den 17 januari 2005 kunde karriären ha få ett ruskigt slut: Då Fabian skulle hämta bilen i garaget attackerades han av två män, beväpnade med pistol respektive tårgas. Han trodde att de ville ha bilen och erbjöd dem den, men de beordrade honom att hålla tyst och ta plats i bilens baksäte. Där satte de handfängsel på honom, tryckte in en boll i munnen och tejpade silvertejp för ögonen. I dag är jag inte så sugen på att vistas i parkeringsutrymmen där det är dåligt ljus, förklarade han till den engagerade publiken på säkerhetsdagarna. Papplåda Sedan kidnapparna tagit ut kontanter ur en bankomat med Fabian Bengtssons kontokort bytte de bil. Han trycktes ner i en papplåda som ironiskt nog hade innehållit en tv. Sedan bars han, i lådan, till en lägenhet. - Jag vägde 106 kilo då och tänkte att botten måste ramla ur, men det visade sig senare att den var förstärkt. Dödshot Och han skulle få stanna i lådan, där det var varmt och ont om syre. Han sa till sig själv att inte få panik, klädde av sig och andades vid ett hål som gjorts vid golvet. Redan nu togs en första kontakt med familjen, som krävdes på 50 miljoner kronor. De skulle svara genom att sätta in en bilannons i Göteborgs Posten. Föräldrarna gjorde som de blev tillsagda och vädjade sedan till kidnapparna att släppa deras son i tv och på SIBA:s hemsida. Vi har en bekant i familjen som rådde dem att kontakta polisen, vad kidnapparna än sa, förklarade Fabian Bengtsson som kunde se denna film på tv från sin låda. Men filmen orsakade en kris, en av kidnapparna satte pistolen i nacken på honom och sa om fadern att han spelar en dubbelroll. De använde aldrig fysiskt våld mot mig men hotade med att även jag skulle dö om polisen stormade. Memorerade Under denna mardröm slutade Fabian Bengtsson aldrig att registrera sådant som lukter och röstlägen, allt för att senare kunna hjälpa polisen. Tack vare att han fick behålla armbandsuret kunde han se vad klockan var när Hemglassbilen körde förbi. Han la märke till att sirener ofta hördes och förstod att en station med utryckningsfordon måste finnas i närheten. Den största livlinan var teven, som stod på dygnet runt. Tack vare att Väst Nytt sändes visste han att lägenheten låg i Göteborgsområdet. Jag har ett väldigt bra minne, och jag försökte tänka rationellt. Spelade korkad Från första början spelade han korkad, för att inta underläge, bl a genom att prata en mycket dålig engelska med Göteborgsdialekt, vilket retade kidnapparna. Planen var att bygga upp en relation med dem och inte utgöra ett hot. Jag ville inte drabbas av panik. Det är farligt för omgivningen om en person som är så stor som jag var då börjar gå bärsärkagång. Jag hoppades också att om jag lyckades få dem att se mig som en person och inte ett ting så skulle det bli svårare för dem att döda mig. Lådan blev tryggheten Fabian Bengtsson vistades 17 dygn lådan. Han släpptes bara ut ur den 20 minuter per dag för att duscha och uträtta sina behov i en hink. Kissa fick han göra i en saftflaska. När han var ledsen tvingades han ta lugnande tabletter. Hjärnan sökte trygghet, och det blev lådan. Jag spelade golf där, såg framför mig varje slag och klubba. När han frågade kidnapparna varför de tog just honom blev svaret att de valde mellan honom och en kvinna. Vi såg dig när du pratade i mobilen och tyckte att du hade en jävla blick, och ni gav inga pengar till tsunamioffren. När han påpekade att familjen hade skänkt kronor, sa ledaren, som kallade sig för Johnny, men i själva verket var en kosovoalban vid namn Darko Sokacic, fan, här kidnappar man nån som kunde ha blivit en vän för livet. Denne sökte allt oftare kontakt när ingen av de andra två var där. Han har en narcissistisk personlighet, en ni kan aldrig ta mig mentalitet. Efter 14 dagar la Johnny bort pistolen och befriade Fabian Bengtsson från handklovarna, samt ville att de båda skulle dricka tillsammans. Han inhandlade öl och whisky, och även den medicin som Fabian Bengtsson behövde för sin alkoholkänsliga mage. Johnny var väldigt dålig dagen efter och anklagade mig först för att ha förgiftat honom. Han var magsjuk i tre dagar, och ingen kommunikation skedde på tre dygn. Det var väldigt obehagligt och jag sov knappt av rädsla. Släpptes i slottsskogen Den 5 februari satte sig Johnny på Fabian Bengtsson, pekade pistolen i magen på honom, och tejpade igen hans mun. Vi släpper dig i dag, sa han. Jag blev orolig för att de skulle döda mig nu, ingen transaktion hade ju skett. Han fördes till Slottsskogen och trodde att nu var det slut. Han blev tillsagd att bara gå, inte vända sig om. Efter 20 meter började han springa på darriga ben, och strax skymtade han en kvinna som joggade. Jag hade sinnesnärvaro att inte springa fram till henne. Larm ignorerades Kvinnan hjälpte honom till en parkbänk, sprang i väg och larmade polisen och återvände sedan för att hålla honom sällskap. Ingen polis dök upp och hon fick larma igen. Polisen fick in så många tips vid det här laget och detta att Fabian Bengtsson satt på en parkbänk i Slottsskogen lät inte trovärdigt. Väl förd till Västra sjukhuset frågade polisen om han kunde följa med tillbaka till dit för att snabbt kunna säkra spår. Poliserna sa att de aldrig hade träffat ett brottsoffer som kom ihåg så mycket. Hysterisk medibevakning Några timmar senare återförenades han med sin familj och fick veta att han skulle bli pappa för första gången! Något som inte var fullt lika roligt var den fullkomligt hysteriska mediebevakningen. Alla ville ha den första bilden. För att bli av med dem tog vi den själva och skickade ut den. Då lugnade det ner sig. På grund av polisutredningen fick han inte prata om det som hänt honom, ens med familjen. - Men det fungerar inte, det måste ut på en gång. Kidnapparna greps Fabian Bengtsson ville nu bort från Sverige och frågade om familjen fick lämna landet. Polisen körde dem till Landvetter, och när de passerade en VW Charon, kände Fabian Bengtsson igen modellen som den som kidnapparna hade fraktat honom i. Att man nu visste vilken slags bil som använts, samt att den var röd, tillsammans med all övrig information som Fabian Bengtsson hade lämnat bidrog stort till att Darko Sokacic kunde gripas sju dagar senare i den lägenhet i stadsdelen Gårda i Göteborg där kidnappningsdramat utspelat sig. Dömda till stränga straff Sokacic dömdes senare till tio års fängelse för människorov och försök till grov utpressning. En av männen visade sig vara polisens informatör. Han hade med polisens hjälp år 2002 börjat ett nytt liv i Österrike. Polisen kontaktade honom samma dag som Fabian Bengtsson kidnappades och bad om hans hjälp, varpå han i stället hjälpte till att pressa familjen Bengtsson på pengar. Han dömdes till två års fängelse, och den tredje kidnapparen till sex år. Tänker på det dagligen För Fabian Bengtssons vidkommande han händelsen förändrat honom. Han tänker på det varje dag och har fått hjälp av en psykolog att bearbeta händelserna, men förklarade för åhörarna på Säkerhetsdagarna att även fast han mår bra har detta naggat på livskvaliteten, t ex lever han med skyddad identitet nu. Adressen är skattekontoret i Örebro. Det är inte så kul, men jag får billiga bilförsäkringar, skämtade han. Men jag har inte fjärmat mig. Barnen ska inte behöva leva med den här bilden i fem år och de ska gå i kommunal skola. Mer vaksam Fabian Bengtsson hyser inget agg mot kidnapparna, även om rättegången var påfrestande. Men brottslingarna har snart avtjänat sina straff och kommer att släppas. Polisen har varnat för nya kidnappningsförsök och rått honom att göra det svårare för dem. Jag är mer vaksam i dag och har ändrat flera vardagsrutiner. Jag varierar körvägen till jobbet, och tar större plats i anspråk när jag parkerar. Då är det lättare att ta sig till bilen och köra därifrån. 12 Nyhetskanalen för säkrare affärer

13 SECTECH 2011 Välkommen till Skandinaviens viktigaste teknikevent inom säkerhet. Utställning Seminarier Säkerhetsbankett SECTECH NORGE Den mars 2011 Radisson SAS Scandinavia, Oslo SECTECH SVERIGE Den oktober Rica Talk Hotel, Stockholm Arrangörer: Mediapartners: Sponsor: Nyheter! Med RCOs helintegrerade säkerhetssystem ingår allt för att få en nyckelfri fastighet. I det integrerade systemet ingår passagesystem, tvättstugebokning, infopanel, larmsystem, portelefon, kameraövervakning samt elektroniska lås för lägenheter. Nu har vi tagit ett ytterligare steg i utvecklingen genom våra nya produkter. Låter det intressant? För mer info, gå in på eller ring PA-59 och PA-59D Porttelefoner för anslutning till det vanliga telenätet. Finns i utförande med eller utan elektronisk namntavla, display. Läsare i Prox eller Mifare utförande. Ansluts och programmeras från R-CARD 5000 och M5. MAP-59 Ny larmmapp för överskådlighet och enkelt handhavande. Med grafiska översiktsbilder med ingångar, sektioner. De grafiska översiktsbilderna förenklar handhavandet genom att man på ett enkelt sätt ser vilka områden som är eller inte är tillkopplade. Man ser även via symboler utlösta larm och kan enkelt återställa dessa. ELS Vision Säljs och marknadsförs av Electrolux Laundry Systems Sweden AB. Utvecklad i samarbete med RCO. Fungerar som tvättstugebokning, informationstavla med personliga eller allmänna meddelanden. Innehåller även namnregister över de boende i fastigheten. Helt integrerad i R-CARD 5000 systemet. PROX-66 Marknadens minsta beröringsfria läsare. PROX-66 är en liten lättplacerad modell, 80x48 mm och endast 12 mm djup. Kan sättas på dörrkarmen eller direkt på dörren, Mycket lämplig på ställen där vandalisering förekommer. Den här modellen klarar verkligen hårda tag, som slag, sparkar samt eld med öppen låga. Elektroniska lås för hem och företag Nyhetskanalen för säkrare affärer 13

14 säkerhet i handeln Rapport om butiksstölder i Europa Sverige sämst i Norden Svinnet i handeln är större här än i andra nordiska länder. Det senaste året har det stulits varor för 4,9 miljarder kronor i Sverige. Notan får konsumenterna stå för i form av högre priser. Men svinnet minskar tack vare ökad satsning på säkerhet. Av Henrik Söderlund För första gången sedan 2001 har svinnet i den svenska detaljhandeln minskat. Det visar undersökningen Global Retail Theft Barometer I förra årets barometer var summan för svinnet på topp, då företagen dragit in på förebyggande åtgärder till följd av finanskrisen. I år har investeringarna i säkerhetslösningar och utbildning av medarbetare återigen ökat, samtidigt ser vi att kostnader för svinn och stöld minskar, säger Jan Pilt, försäljningschef på säkerhetsföretaget Checkpoint Systems, företaget som gett forskningsinstitutet Centre for Retail Research i uppdrag att producera rapporten. Leverantörsstölder 5,1 % Sverige Administrativa fel 17,2 % Medarbetarstölder 29,2 % Danmark I begreppet svinn ingår förlust orsakad av stöld från kunder, medarbetare och leverantörer samt administrativa fel. Norge Finland I begreppet svinn ingår förlust orsakad av stöld från kunder, medarbetare och leverantörer samt administrativa 1,34 % 1,21 % 1,26 % fel. 1,28 % Snatteri utgör 48,5 procent av kostnaderna för svinnet, medan medarbetarstölder står för 29,2 procent, leverantörsstölder för 5,1 procent och administrativa fel (till exempel felmärkning) för 17,2 procent. Jag har tidigare gått ut och sagt att procent av snatterier och stölder utförs av den egna personalen. Och är det någon som fått bassning för det så är det jag. När reglerna är luddiga skapas utrymme för medarbetare att hitta på dumheter, säger Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel. Han anser att det finns fyra sätt att minska personalens svinn: tydliga regler och rutiner, stickprovkontroller så att regler efterlevs, utbildning och en tydlig policy om vad som ska göras när stölder uppmärksammas. Mer säkerhet bakom minskningen Den europeiska detaljindustrin väntas spendera ungefär 80 miljarder kronor på säkerhet och skadeförebyggande arbete under Det motsvarar 0,32 procent av den totala omsättningen. Sedan 2007 har bran- Snatteri 48,5 % schen spenderat allt mindre av sin omsättning på säkerhet, men i år har 1,61 investeringarna % ökat med nästan 8 procent. Enligt Centre for Retail Research är det också en förklaring till det 0,97 % 0,87 % 2,72 % minskade svinnet. Två tredjedelar av summan som den europeiska detaljindustrin satsar på säkerhet läggs på säkerhetspersonal. Teknisk utrustning som till exempel larm och säkerhetskameror står för Österrike Ryssland Taiwan Indien 30 procent I undersökningen har handlarna fått frågan om vad de gör för att minska svinnet. 92 procent menar att de tränat personalen i att upptäcka snatteri. 22 procent har installerat säkerhetskameror. I Sverige har det stulits varor för 4,9 miljarder kronor under det senaste året. Dessutom tillkommer administrativa fel, så kallade internal errors på cirka 1 miljard. Samtidigt har handeln har satsat ungefär 1,6 miljarder på säkerhet. 3,3 miljoner tjuvar Drygt 3,3 miljoner tjuvar och snattare grips i Europa varje år av dem finns bland den egna personalen. Undersökningen visar att de anställda stjäl dyrare varor än kunderna. När det gäller snattare är det genomsnittliga varuvärdet per stöldtillfälle ca kronor. När det gäller internstölder är det genomsnittliga stöldvärdet ca kronor. Det visar att handlarna har mycket att tjäna på att tidigt avslöja personal som stjäl. I Nordamerika är det mycket vanligare att personal grips för stölder jämfört med Europa. Där är nästan en tredjedel av de som grips anställda. I Europa är samma siffra 4 procent. Det beror knappast på att personal i Nordamerika är mer benägna att stjäla, istället handlar det om att den europeiska detaljhandeln riktar säkerhetsarbetet mer på kunderna än på den egna personalen. Sverige sämst i Skandinavien I Sverige utgör svinnet 1,34 procent av detaljhandelns omsättning. Det är mer än både i Danmark (1,21 procent), Norge (1,26 procent) och Finland (1,28 procent). För att förstå omfattningen av svinnet bättre, utgå från att en butiks vinst är 5 procent av omsättningen. Då innebär det att svinnet utgör mer än en fjärdedel (26,8 procent) av vinsten. Svinnet i Sverige minskade med 3,6 procent jämfört med förra året och trenden är likadan När reglerna är luddiga skapas utrymme för medarbetare att hitta på dumheter, säger Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel. i övriga Skandinavien; i samtliga länder har det minskat med mellan 2 och 4 procent. Att summan för svinn och snatteri har minskat är ett trendbrott, något som inte bara är positivt för företagarna, utan även för konsumenter och samhälle. I slutändan är det ju konsumenten som betalar för varorna som snattas, eftersom handlarna kompenserar Administrativa för fel 17,2 % sina förluster genom att höja priserna i butik, säger professor Joshua Leverantörsstölder 5,1 % Bamfield, chef för Centre for Retail Research och ansvarig för studien. 1,34 % Sverige 2872 kronor per familj Under det senaste året uppgår notan för svinnet till Medarbetar- 718 stölder 29,2 % 1,21 % 1,26 % 1,28 % Danmark Svinn i procent av detaljhandels omsättning. Norge Finland kronor per person, att jämföras med 750 kronor per person året innan. För en familj med fyra personer innebär det att svinnet kostar dem kronor. Trots minskat svinn uppger 26 procent av de svenska handlarna att snatteriförsöken ökar och under året har nästan 3,3 miljoner snattare i Europa tagits på bar gärning. Indien värst, Taiwan bäst I Europa har Österrike lägst andel svinn (0,97 procent) och Ryssland högst (1,61 procent). Snatteri 48,5 % Taiwan är världsbäst med 0,87 procent och övriga på topp fem-listan är Hongkong, Österrike, Schweiz och Japan. 0,97 % Österrike 1,61 % Ryssland 0,87 % Taiwan 2,72 % Indien 14 Nyhetskanalen för säkrare affärer

15 säkerhet i handeln De mest åtråvärda produkterna att stjäla Accessoarer Rakningsprodukter Kött och ostprodukter Barnkläder Parfymer Kosmetika (läppstift, läppglans) Frilufts- och modekläder MP3-spelare, dataspel, DVD-boxar Av de 42 länder som är med i undersökningen visar Indien det sämsta resultatet. Där utgör svinnet hela 2,72 procent av butikernas omsättning. Brasilien, Marocko, Sydafrika och Mexiko är andra länder där svinnet är stort. En liten tröst för Indien är att det är det land där svinnet har minskat mest (15 procent) under det senaste året. Trenden att svinnet minskar är tydlig överallt i världen. Det senaste året uppgår svinnet till 808 miljarder kronor, vilket är en minskning med 5,6 procent från föregående år. Minskningen i Europa är 4,4 procent och 6,8 procent i USA. Nyhetskanalen för säkrare affärer 15

16 säkerhetsbransch och samhälle i samverkan ID06 unikt projekt i Sverige mot svartjobb för rättvis konkurrens År 2006 beslutade den svenska organisationen Byggbranschen i Samverkan (BBIS) om obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatser. Syftet var att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att skapa en rättvisare konkurrens inom byggbranschen. Stöttat av de stora branschföretagen och fackförbunden har projektet blivit en stor framgång. Idag har 62 procent av alla byggnadsarbetare i Sverige ID06-kortet. Freddie Parrman (t.h) är vd på PAS Card, som var först ut att bli ackrediterade för utfärdande av ID06-kort. En av PAS Cards kunder är NCC, där Stefan Elm är ansvarig för säkerhetsfrågor. Foto: Inger Wiklund ID06 är ett mycket lyckat exempel på hur den privata säkerhetsbranschen kan tjäna såväl samhället som den privata sektorn, dvs skattemyndigheten och byggindustrin. Enligt Skatteverket finns det ett årligt skattefel om cirka 130 miljarder kronor i Sverige, av vilka 66 står för oredovisade löner. Sex miljarder är relaterade till byggbranschen varav hushållen står för hela fem. Men, ett okänt belopp omsätts också i byggbranschen av den organiserade brottsligheten. På grund av att det handlar om så stora pengar är incitamenten starka till kriminalitet, konstaterar Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier, BI. Svartjobben påverkar i allra högsta grad både kvaliteten på det som byggs och säkerheten på byggena, menar Peter Löfgren vidare. När fuskare hittas brukar det inte sällan avslöjas att de saknar den erforderliga kompetensen för jobbet. Långa entreprenörkedjor Enligt Peter Löfgren beror kriminaliteten/svartjobbet i byggbranschen bl a på bristande transparens till följd av långa entreprenadkedjor, vilket gör det mycket svårt för andra än revisorer och jurister att kontrollera vem som är ägare till en verksamhet. Den organiserade brottsligheten använder sig inte sällan av målvakter. Medellösa personer kan stå bakom organisationsnumret till företag som existerar bara en kort tid, berättar han. Dessutom är byggbranschen en personalintensiv verksamhet, ibland handlar det om bara några timmars arbete och många människor rör sig på arbetsplatsen. Byggbranschen i samverkan För att bekämpa svartarbetet inom byggsektorn, försvåra ekonomisk brottslighet och stärka den sunda konkurrensen, men också skapa förutsättningar för eventuell skattekontroll och öka säkerheten på byggarbetsplatserna, bildades Byggbranschen i samverkan (BBIS) år 2005 av arbetsgivarorganisationerna. Strax inkluderades även de berörda fackföreningarna, samt representanter från de fyra rikstäckande byggföretagen. Beslutet togs att ta fram en ID06-standard och en arbetsgrupp bildades bestående av bl a Peter Löfgren samt Jan Andersson, PEAB och Stefan Elm, NCC. Vapnen mot svartarbete är en gyllene triangel där ID06 står överst. Oanmälda arbetsplatsbesök och månatlig och individualiserad skattedeklaration, iskd, är tänkta att bli de övriga benen. Tyvärr maler de politiska kvarnarna ytterst långsamt på det här området, säger Peter Löfgren. Kombinationskort med RFID I maj 2007 gav Datainspektionen tillstånd till ID06. Som logotyp och varumärke ägs ID06 av BI. Peter Löfgren fick uppdraget att ta fram en enkel teknikplattform med utvecklingspotential och bestämde sig för ett kombinationskort med två RFID transpondrar, EM-Marin och Mifare, samt magnetremsa, för att vara bakåtkompatibelt med redan installerade system. Kortet är även utrustat med visuella och dolda säkerhetsfunktioner för att förhindra eventuella förfalskningar. Informationen är skyddad mot otillbörlig läsning och skrivning genom användning av ID06-kodnycklar och spårbara lösenord. Stort genomslag! Enligt Peter Löfgren har ID06 fått ett genomslag över all förväntan. Cirka personer är i dag sysselsatta i byggbranschen i Sverige, och målet är att samtliga ska ha kortet. Den 1 september i år hade ID06-kort utfärdats, fördelat på företag. Vilket betyder cirka 62 procent av hela branschen. Och beställningarna ökar varje månad. Det är unikt i Sverige att ett enda kort används för en hel bransch. Jag kunde inte överblicka från början hur bra det skulle bli. Det är tack vare att vi hade rätt personer att bolla idéer med, som har ett helikopterperspektiv, som PAS Card, vilka har varit med från början, understryker han och konstaterar att kortet höjer moralen på byggarbetsplatserna och ökar Skatteverkets möjlighet till effektiv kontroll. Enligt Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier, har ID06 fått ett genomslag över all förväntan. Ju fler som använder kortet desto jobbigare blir det att stå utanför. Kortet är en visuell social kontroll. Personer blir avvisade från byggen som inte har kortet, såvida det inte går att klargöra att de verkligen bara har glömt kortet, för då kan de få ett personifierat s.k. besökskort för en dag, säger han vidare. En annan framgångsfaktor var att de fyra rikstäckande företagen var med från dag ett, samt att fackföreningarna drivit ID06 så hårt. Fackets inställning till ID06 ska verkligen applåderas, säger Peter Löfgren. Nio ackrediterade leverantörer I september fanns nio ackrediterade leverantörer för de tre olika kategorierna kortämnen, korttillverkare samt kortläsare/ applikationer. Ackreditering av en leverantör tar cirka fem månader. Alla som ansöker blir heller inte ackrediterade. De som godkänns måste leverera riktiga produkter och dela värdegrunden bakom ID06. Om det visar sig att något inte fungerar så kan det sluta i en smärre katastrof. Dokumentationen ska vara transparent och kunna hanteras av andra personer än mig, säger Peter Löfgren, som även ansvarar för tillsynerna av kortproduktionen. PAS Card var först PAS Card var först ut att bli ackrediterade för utfärdande av ID06-kort. I dag har de cirka 80 procent av marknaden och det tillkommer ett 20-tal nya kunder om dagen som ackrediteras enligt direktiven. För en kunds räkning har fotografering gjorts via underleverantörer av medarbetare på 81 orter. Man samarbetar också med Speed Services som har hundratals fotoautomater i Sverige med länk till PAS Card, samt tankar ner bilder från mobilen och skannar in passfoton. Vi har jobbat för att göra det enkelt och lätt att registrera för alla kunder. Exempelvis finns nu ansökningshandlingarna översatta till polska, och fler språk är på gång, säger Freddie Parrman, vd på PAS Card. Med en sådan tillströmning av kunder krävs det att hanteringen är friktionsfri. PAS Card för statistik varje vecka över frågor från kunder som har ringt. Om samma problem dyker upp flera gånger så är något fel och då ändras rutinerna i registreringen. Man har bl a använt sig av testföretag i Stockholm. Kunderna registrerar sig bara en gång och det måste fungera perfekt. Därför är det viktigt att göra tester på alla nya lanseringar för att förenkla för användarna, förklarar Freddie Parrman. Vi har också lanserat ID06 Express i Stockholm för att snabbt kunna hjälpa kunder att fixa kort innan arbetet börjar på bygget en morgon. Vi hjälper till med registreringen, drar ut bolagsbevis och fotograferar alla medarbetare. Kortet är klart inom två timmar. Vi har också kunder som skickar alla sina nyanställda till oss, som vi hjälper med allt inklusive att ladda ner bilderna. PAS Card har aldrig sålt något över disk förut, så det handlar om en ny servicegrad med anpassad organisationen. Ingen av våra konkurrenter gör detta, säger han vidare. Ordning och reda En av PAS Cards kunder är NCC, där Stefan Elm är ansvarig för säkerhetsfrågor. Han konstaterar att det i dag inte finns några krav i Sverige på att våra byggarbetsplatser ska ha elektronisk närvaroregistrering. Detta till skillnad från t ex Norge där närvarokontroll är lagstadgat. NCC har beslutat att vi i största möjliga mån ska efterleva för ID06 framtagna allmänna bestämmelser, enligt vilka även manuell närvaroregistrering är godkänt. Förslag har funnits och en utredning har gjorts vad gäller att även lagfästa ett krav på närvaroliggare på byggarbetsplatser i Sverige. Vilket skulle ge Skatteverket möjlighet att utan underrättelse kunna genomföra kontroller, säger han och berättar att nyttjandet av elektroniska närvaroregistreringssystem underlättar det administrativa arbetet för ansvariga på arbetsplatsen; skapar ordning och reda. Och om en olycka sker så är det enklare att kontrollera vilka som befann sig på arbetsplatsen när den inträffade. Reducerar svinnet Svinnet, den svarta arbetskraften och den organiserade brottsligheten har i dag starka kopplingar till varandra. Att veta vilka som tillåts vistas på ens arbetsplats är en viktig del i det förebyggande arbetet med att minska risken för att utsättas för sådant som stölder, inbrott och bedrägerier. Med anledning av detta försöker man på NCC, med hjälp av kortets teknik, även hitta andra säkerhetstekniska lösningar som ska kunna nyttjas i det förebyggande arbetet med att reducera detta svinn. T ex nyttjar NCC tekniken för styrning av bl a larm och lås i grindar, bodar och containrar. Möjligheter finns även att styra behörigheter för nyttjande av dieseltankar och olika typer av liftar. Utöver de rent säkerhetstekniska lösningarna kan kortet även användas för att skapa kontroll (kvittenser) vid sådant som lastning, lossning/ leveranser, transporter och registreringar vid inköp i butik, avslutar Stefan Elm. 16 Nyhetskanalen för säkrare affärer

17 The largest and most comprehensive exhibition and conference for security and safety in the Middle East Commercial Security & IT Security Homeland Security & Policing Fire & Rescue Safety & Health January 16 18, 2011 Intersec 2010 once again a big success! Visitor numbers up by 11% Exhibitor numbers up by 5% Proved again to be the most important Safety and Security exhibition in the Middle East

18 säkerhetsnyheter i korthet Riskbedömning ska förebygga våld i vården I Västerbottens län har flera hundra landstingsanställda blivit utsatta för hot eller våld på sin arbetsplats under det senaste året. I Västerbottens läns landstings årliga medarbetarundersökning svarade totalt 6268 anställda på undersökningen. 6,4 procent, nästan 400 personer, uppger att de har utsatts för våld eller hot på jobbet under det senaste året, skriver dagens medicin nätupplagan. Utbildning är jätteviktigt, så att man kan göra en riskbedömning av de människor man ska möta. Det handlar också om att förstå hur vi ska möblera ett mottagningsrum så att man inte blir inträngd i ett hörn. Det handlar om att inte jobba ensam. Det är väldigt många delar i det här som vi försöker hantera, säger Sofie Edberg, landstingsdirektör i en kommentar till Västerbottensnytt, angående problemet. Källa:dagensmedicin.se /Västerbotttennytt Klartecken för fler kameror i Rosengård Polisen får tillstånd att sätta upp fler säkerhetskameror i Rosengård i Malmö. Ansökan gäller godkännande att filma ett område på Ramels väg, som anses särskilt utsatt för brott. Förhoppningen är att minska antalet brott i området. I det här fallet anser Länsstyrelsen att intresset att övervaka området runt vissa delar av Ramels väg i Rosengård i Malmö är starkare än integritetsintresset, säger Henrik Kvennberg som har handlagt ansökan vid Länsstyrelsen i Skåne län. Kameror ska sättas upp på Ramels väg 57 och filma huskropparna och en gångväg som ligger i anslutning till adressen. Tillståndet gäller för inspelning mellan klockan 21:00 till klockan 06:00. Tilståndet medger inte avlyssning eller inspelning av ljud. Av ansökan framgår att Polismyndigheten i Skåne har visat att platsen är särskilt brottsutsatt. Eftersom integritetsintresset är starkt, anser Länsstyrelsen att tillståndet ska omprövas om ett år. Då ska polisen kunna visa att kameraövervakningen har haft avsedd effekt för att tillståndet ska förlängas, säger Henrik Kvennberg. Kyrkor vill installera säkerhetskameror Det har skett en stor ökning av ansökningar om tillstånd för att få sätta upp säkerhetskameror i kyrkorna. Under det första halvåret kom det in 27 ansökningar till Länsstyrelsen i Uppsala. Kyrkorna i Tierp, Söderfors församling har under de senaste åren drabbats av stölder och skadegörelse. För att förhindra bränder, skadegörelse och stölder så har man från Svenska Kyrkan och Riksantikvarieämbetet rekommenderar kyrkorna att installera övervakning. Vi har tyvärr stölder i kyrkor, så sent som för några veckor sedan drabbades en kyrka i Gävleborgs län av ett inbrott, säger Björn Björk som handlägger kyrkoantikvariska frågor inom Uppsala stift till nättidningen unt.se. Kamerorna är kopplade till larm och aktiveras bara när larmen är aktiverade. Under gudstjänster förekommer ingen övervakning. Två kyrkor som inte fått sina ansökningar godkända av Länsstyrelsen, Boo församling utanför Stockholm och Fjärdhunda församling utanför Enköping. I Fjärdhunda församling utanför Enköping har man fått avslag på sin ansökan om tillstånd till kamerabevakning då Länsstyrelsen anser att man inte tillräckligt motiverat varför man är i behov av övervakning. I Boo församling har man haft problem med inbrott i bilar under dop och bröllopsceremonier, man har dock fått avslag på ansökan om att få sätta upp kameror. Källa: unt.se/länsstyrelsen.se Kista Gallerias satsningar på ökad säkerhet, service och ny teknik befäster allt mer deras position som det ledande köpcentrumet för säkerhet och trygghet inom branschen. I satsningen är det utformat ett samverkansavtal med Polisen i Västerort och Rinkeby-Tensta stadsdelsnämnd. Utöver bevakning och trygghet görs en branschunik satsning på ökad service till hyresgäster och besökare. Servicen utvecklas genom att Värmekameror effektivt mot vandalisering På det kommunala bolaget Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, har arbetet med skadegörelse vid skolor och skolgårdar visat ett mycket positivt resultat. Med en stor satsning av värmekameror (termosensorer), kan man nu se resultatet av satsningen. SISAB arbetar brett med säkerhetshöjande åtgärder. Man har installerat värmekameror på ett 50-tal skolor i Stockholmsområdet. Under 2009 sjönk skadekostnaderna med 14 procent i jämförelse med året innan. Det är en besparing på 2,6 miljoner kronor. För 2010 ser det ut att gå i samma riktning. Vid en jämförelse efter första halvåret är kostnadsnivån 2 miljoner kr lägre än samma period Antalet anmälningar till bevakningsbolaget har legat lägre än föregående år, vilket pekar på att det skadeförebyggande arbetet gett resultat. Nu hoppas vi naturligtvis på att den goda trenden står sig även framöver, säger Mona Fagerlund, controller på SISAB. Så fungerar det: Skolgården övervakas av värmekameror larmområden kan finkalibreras. När någon kommer in i det larmade området går ett larm till en bevakningscentral. Händer det något på skolgården som ser oroväckande ut skickar bevakningspersonalen ut en order till vaktbolaget att åka förbi för att se vad som är på gång. På bevakningscentralen tittar personal manuellt på skärmbilden i realtid och kan tyda situationen. Källa: Sisab nyhetsbrev Kista Galleria utökar sin satsning på säkerheten Michael Engelberg, Säkerhetschef för Kista Galleria. ett dygnet runt-öppet servicecenter för säkerhetsfrågor inrättas samt att alla väktare utrustas med PDA:er (Personal Digital Assistant, handdator) för att direkt kunna dokumentera och kommunicera avvikelser till både fastighetsägare och myndigheter. Genom att vara först i Sverige med att utrusta vakterna PDA:er fortsätter Kista Gallerias innovativa arbete med att skapa en handelsplats med ett närområde som är tryggt, trevligt och bekvämt. Hyresgäster och besökare kommer att få service i toppklass direkt av servicepersonalen. PDA:n minskar andelen arbete som behöver göras inne på kontoret och möjliggör att servicepersonalen istället kan finnas tillgängliga bland besökare och hyresgäster. Kista Galleria är idag ledande inom säkerhet och service inom köpcentrumbranschen. Nu blir Kista Galleria först i Sverige med handdatorer till bevakningspersonalen och det lyfter servicen och effektiviteten till en ny unik nivå. Tillsammans med satsningen på ett nytt dygnet runt-öppet servicecenter för säkerhetsfrågor befäster Kista Gallerias position som det ledande köpcentrumet för säkerhet och trygghet inom branschen, säger Michael Engelberg, Säkerhetschef för Kista Galleria. 18 Nyhetskanalen för säkrare affärer

19 säkerhetsnyheter i korthet Malmö Central får 148 säkerhetskameror På centralen i Malmö kommer nu 148 säkerhetskameror att installeras. Detta efter att Länsstyrelsen godkänt ansökan om övervakning. I tillståndet ingår även bevakning av parkeringshuset vid Centralplan. Fastighetsägaren Jernhusen hade ansökt om att få sätta upp 156 kameror, men fick avslag på de som skulle övervaka vid utrymmen kring toaletterna. Kamerorna kommer att vara både fasta och rörliga. De kameror som kommer att sitta vid entrén tillåts övervaka utomhus, dock inte längre än två meter utanför stationsbyggnaden. Enligt tillståndet blir det inte tillåtet att lagra bilder från de kameror som övervakar vänthallen då den räknas som mer som en galleria än en lokal för resenärer. Bilderna ska förmedlas till vaktbolagen på Malmö Centralstation och Jernhusen övervakningscentral i Stockholm och Malmö. I beslutet motiveras att man vill öka säkerheten i området samt förebygga brott. Källa: Länsstyrelsen/sydsvenskan.com Räddningstjänsten Syd får kameror på sina brandbilar Malmö kan komma att bli först i landet med att få kameror på en brandbil. Syftet med övervakningen är att förebygga hot och våld och även för att kunna dokumentera brott. Efter de oroligheter som varit i området Rosengård, har brandmännen krävt att få möjlighet att filma varje utryckning. Det har förekommit stenkastning, kastade flaskor, laserstrålar och fyrverkeripjäser mot personalen. En kamera är testad och fler ska nu köpas in. En arbetsgrupp tar nu fram riktlinjer för hur kamerorna ska användas, så att man följer de riktlinjer som Länsstyrelsen beslutat. Filmningen måste begränsas till ett område på tio meter runt fordonet. Ingen ljudupptagning får ske. Även om hoten i området minskat stort under det senaste året vill man ändå pröva kamerabevakningen. Attilla Jensen, chef för räddningstjänsten Jägersro, säger i en intervju med Skånskan, att det är för de anställdas säkerhet man vill ha kamerorna. Även om oroligheterna i princip upphört under året kan de snabbt blossa upp. Tillståndet gäller till och med den 31 december Källa: Skånskan.se/Länsstyrelsen Ja till fingeravtryck om alternativ lösning finns Datainspektionen säger ja till ett företag som vill använda anställdas fingeravtryck för att kontrollera närvaro, men bara om de anställda samtycker och om det dessutom finns andra alternativ. Datainspektionen har tagit emot ett klagomål mot återförsäljaren The Phone House som har infört ett system med fingeravtrycksavläsning i sina butikslokaler. Systemet används för närvarokontroll och tidrapportering av de anställda. En anledning till att företaget valt fingeravtrycksavläsning är att det upplevt problem med kompisrapportering, det vill säga att arbetskollegor stämplat in för varandra. Med det nya systemet håller den anställde upp sitt finger mot en särskild avläsare varje gång han eller hon börjar eller slutar ett arbetspass, går på lunch, kommer tillbaka från lunch och dylikt. I sin granskning konstaterar Datainspektionen att systemet med fingeravtryckskontroll är tillåtet, men bara under förutsättning att de anställda samtycker till det efter att först ha fått tydlig och utförlig information om vad systemet innebär. Varje anställd måste dessutom ha möjlighet att tacka nej till att använda systemet och ska då kunna använda någon alternativ lösning, som exempelvis passerkort. Det är viktigt att poängtera att den anställde inte får utsättas för någon direkt eller indirekt påtryckning att välja systemet med fingeravtrycksavläsning, säger Lars Söderberg som är jurist på Datainspektionen. Ökning av identitetskapning under 2010 Problemet med kapade identiteter har ökat snabbt under det senaste året. Antalet bedrägerispärrade personer har på ett år ökat med 29 procent. Den som får sin identitet kapad bör lägga in en bedrägerispärr, så att inga fler krediter kan tas. Antalet bedrägerispärrade personer har fördubblats under de tre senaste åren. Runt en tredjedel av bedrägerierna gäller personer bosatta i storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö kommuner) 602 st. Av storstäderna ökar Malmö snabbast med 76 procent det senaste året. Anledningen till att Storstadsbor är hårdare drabbade av identitetskapare kan vara dels att fler fickstölder begås i städerna, dels att storstadsbor är aktiva på nätet. Undersökningen visar också att det är fler män än kvinnor som spärrar sina identiteter pga att de blivit utsatta för ett bedrägeri. En förklaring till detta kan vara att brotten oftast utförs av män och att de väljer offer av samma kön. De flesta drabbade är födda på 70-talet. Det kan bero på att 70-talisterna både är kreditaktiva och även handlar på nätet, där många identitetsstölder sker. Anders Ahlqvist, biträdande chef för IT-brottssektionen på Rikskriminalpolisen säger i en kommentar till Aftonbladet att Kapning är ju en förutsättning för många internetbedrägerier. Det är väldigt lätt att komma åt personuppgifter i dag via olika sajter. Han säger också att det är alldeles för lätt att beställa varor på nätet i andras namn och efterlyser ett effektivare system för identitetskontroll. Om undersökningen: Statistiken avser antal personer vars identitet är spärrad på egen begäran på grund av bedrägeri. Siffrorna är baserade på kvartalsuppdateringar sedan andra kvartalet Inga säsongsavvikelser har observerats i den uppåtgående trend som finns i materialet. Totalt sett så har antalet bedrägerispärrade personer fördubblats de senaste tre åren och uppgår idag till 1861 st. Befolkningsökningen (vuxen population) under samma period har legat på ca 1 procent per år, något högre i storstäderna 1,5 procent. Värdefull konstsamling kräver hög säkerhet Den 21 oktober öppnade utställningen Konsten att bli kung från Jean Baptiste Bernadotte till Karl XIV Johan i Dunkers Kulturhus i Helsingborg där 2550 konstverk kommer att visas. Då utställningen snart utökas i och med Bernadottejubiletet ökar också säkerheten kring evenemanget. Med anledning av de stölder som inträffade i början av oktober, då tavlor stals från Malmö konstmuseum, är man väl medveten om att stöldrisken är hög. Som jag ser det så kan något liknande inte hända hos oss. Vi har ett arbetssätt som gör att vi hela tiden har koll på var våra prylar finns. På Dunkers förvaras alla föremål i säkra utrymmen tills de transporteras till slutlig förvaring, säger Patrik Joelsson, säkerhetsansvarig för Dunkers i en intervju med hd.se Landskrona satsar på kontantfritt I Landskrona fortsätter man att satsa på att få ner kontanthanteringen för att minska risken för rån. Museum och konsthall är nu kontantfria. Kampanjen drivs i samarbete med polisen, bankerna och företag med målsättning att minska kontanthanteringen med 20 procent. Vi kommer att utvärdera efter nyåret men redan i dag diskuterar vi hur vi ska kunna gå vidare med detta nästa år, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare i Landskrona stad, i en intervju med Skånskan.se På Karlslundsbadet kommer man att ha en så kallad säker och sluten kassahantering, vilket innebär att personalen inte behöver hantera andra kontanter än de som är aktuella vid varje enskild betalning. Endast väktare har tillgång till dagskassan. Källa: Kontantfritt.se/ Skånskan.se Nyhetskanalen för säkrare affärer 19

20 säkerhetsnyheter i korthet Kameror på Stureplan ökar tryggheten Stureplan och Medborgarplatsen är de första torgen i Stockholm där kameraövervakning beviljas i Stockholm. Beslutet om att bevilja övervakningkning av torgen kom redan i februari i år från Regeringsrätten. Så snart som upphandlingarna är klara har man som ambition att få kamerorna installerade, vilket kan bli kring årsskiftet Polisen lämnade 2006 in ansökan om tillstånd för att få sätta upp kameror på och kring torgen vid Stureplan och Medborgarplatsen. Redan 2008 sa kammarrätten ja till ansökan av övervakning. Det beslutet överklagades av dåvarande justitiekanslern Göran Lambertz, som ansåg att integritetsskyddet för människor vägde högre än behovet av övervakningen. Enligt uppgifter från Brottsförebyggande Rådet, Brå, sker 750 våldsbrott vid Stureplan varje år. Vid Stureplan kommer sju kameror att sättas upp och kommer att vara i bruk samtliga dagar mellan kl. 23:00 06:00. Det är nu även första gången som polisen kommer att titta på bilderna i realtid. För att snabbt kunna vara på plats om det sker ett brott. Efter tre år av kamerabevakning kommer en utvärdering att göras på Brå. Om resultatet av utvärderingen visar sig att övervakningen gett bra resultat kommer man att ansöka om fler tillstånd för övervakning av utsatta platser. Källa: Brå/Östermalmsnytt.se Fraktföretaget TNT Express skärper säkerhetsrutinerna Efter att flera paket med sprängmedel har påträffats på olika fraktplan väljer nu TNT Express att skärpa säkerheten. Vi är fast beslutna att vidta nödvändiga åtgärder tillsammans med säkerhetspersonal, kunder och branschen för att garantera säkra transporter för världshandeln, säger Marie-Christine Lombard, Group Managing Director Express. För att kunna garantera en hög säkerhet för de varor som transporteras, men även för den personal som är i kontakt med transporterna, har TNT Express beslutat att öka säkerhetsmedvetandet bland annat genom att förstärka kontrollerna av luft- och vägburna transporter. Detta innebär bland annat en upptrappad kontroll av paket i alla de länder där TNT Express bedriver verksamhet. Detta omfattar även de samarbetspartners, underleverantörer och flygbolag som TNT Express samarbetar med. De nya säkerhetsrutinerna kommer att införas i Sverige inom kort, säger Stephen Naylor, VD TNT Sverige. TNT Express har redan idag ett högt säkerhetsmedvetande, där de vid många tillfällen överträffar de lokala säkerhetsföreskrifter som finns på plats. De har även ett kontinuerligt samarbete med nationella och internationella instanser som är ansvariga för transportsäkerhet. Men nu anser alltså företaget att det finns ytterligare behov av att höja säkerheten. En spårburen specialcontainer full med utrustning ska finnas till hands om det värsta inträffar i Citytunneln. Tack vare containern ska brandmännen slippa släpa på utrustning i trapporna ned till tunneln, som öppnar om en knapp månad och knyter ihop järnvägen norr om Malmö med järnvägen mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn. Containern har tagits fram i samarbete med räddningstjänsten. I den finns allt från syrgasutrustning och värmekameror till bårar och hydrauliska lyftverktyg. Det ser verkligen bra ut, här saknas inget, säger brandmannen Peter Nilsson till Skånska Dagbladet. Containern placeras på Hyllie brandstation och kan med växelflaksprincip lyftas på ett kombifordon som klarar både väg- och spårtrafik. Vi har simulerat olika scenarier med tågolyckor på olika ställen i tunneln. Vart annat år kommer det också att hållas en större övning i Citytunneln, säger Paul Bjurehag, projektledare för tunnelsäkerheten på Räddningstjänst Syd till Skånska Dagbladet. Ett fullsatt Öresundståg kan ha passagerare. Om något inträffar gäller det att snabbast möjligt få ut tåget ur tunneln. Om det inte går måste passagerarna evakueras under tågpersonalens ledning. De kan få gå en dryg kilometer i värsta fall. Det finns promenadvägar som är minst 1,2 meter breda bredvid spåren. Evakueringen sker sedan genom tvärtunnlar, som finns med 350 meters mellanrum. Den vägen tar man sig över till det friska tunnelröret, säger Paul Bjurehag till Skånska Dagbladet. Citytunneln består av parallella tågtunnlar under Malmös centrala delar, från Malmö C via station Triangeln till Holma i södra Inspektioner ska ge säkrare arbete i butik Våra besök visade sig vara välbehövliga, säger generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsmiljöverket. Drygt butiker i hela landet med 1-5 anställda har inspekterats. Detta motsvarar 12 procent av totalt småbutiker. Uppföljningsbesök har gjorts hos cirka hälften av dem för att se till att nödvändiga förbättringar genomförts. De absolut största bristerna har gällt butiksägarnas och personalens kunskaper om vad man ska göra i händelse av en hotoch våldssituation. Man har inte heller förberett hur man ska stödja och hjälpa den som drabbas av hot eller våld, så Tre av fyra av de besökta butikerna saknade ett bra förebyggande arbete för att hantera riskerna med hot och våld. kallat krisstöd. Våldet i samhället når alltfler arbetsplatser, konstaterar Mikael Sjöberg. Butikerna är särskilt utsatta med drygt ett tusen genomförda rån ifjol. Därför är det viktigt att butiksinnehavarna ser över riskerna för sina anställda och skaffar sig fungerande säkerhetsrutiner. Ingen ska behöva vara rädd på jobbet! Mikael Sjöberg gläds åt det positiva bemötande verkets inspektörer fått, även från dem som till att börja med var klart skeptiska till våra besök: De som inte råkat ut för en allvarlig händelse inser att det finns en reell risk, och att våld inte bara är något som drabbar andra. Många butiker hade kommit ganska långt med att tekniskt förbättra säkerheten. Man har sett över belysning, möjligheten att överblicka ingång och varumottag, larm och kontanthantering. Men det räcker inte att förlita sig på den tekniska utrustningen. Det behövs en mental beredskap. Parallellt med Arbetsmiljöverket inspektions- och informationsinsatser har det från parternas sida, Handelsanställdas förbund och Svensk Handel, samt från Polisen bedrivits ett omfattande arbete för att göra butiksarbete säkrare. Beredskapen inom branschen att hantera våldsproblematiken håller på att höjas rejält. Tidigare år har Arbetsmiljöverket riktat tillsyn mot stora livsmedels- och varuhuskedjor samt butiker, där rånrisken bedöms som särskilt stor. Specialcontainer underlättar utryckning i Citytunneln Malmö. Från Holma går järnvägen ovan mark till station Hyllie, för att sedan ansluta till Öresundsförbindelsen och järnvägarna till Ystad/Trelleborg. 20 Nyhetskanalen för säkrare affärer

Roger Eklund: Preventiva åtgärder gav färre inbrott i Köping. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 3 2010. Foto: Inger Wiklund

Roger Eklund: Preventiva åtgärder gav färre inbrott i Köping. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 3 2010. Foto: Inger Wiklund Beatrice Ask: Säkerhetskameror en valfråga Roger Eklund: Preventiva åtgärder gav färre inbrott i Köping Anlagda bränder i skolor ökar Foto: Pawel Flato sid 20 sid 20 Foto: Helena Bernhard sid 21 Nyhetskanalen

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se Din Trygghet Dygnet Runt www.lh-alarm.se Vår syn på säkerhet Trygghet är målet, säkerhet är vägen. Och säkerhet uppnås genom pålitliga samarbetspartners och driftsäkra larmsystem. För oss på LH Alarm handlar

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Nestor i kamerabranschen djupt engagerad i normarbetet

Nestor i kamerabranschen djupt engagerad i normarbetet Nestor i kamerabranschen djupt engagerad i normarbetet Fleming Eklund har jobbat med kameror och kameraövervakning under hela sitt yrkesverksamma liv. I den svenska CCTV-branschen är han både en nestor

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET

NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET NÄR TILLÅTA ÖVERVAKNING? ROLLSPELSÖVNING FRÅN SVSKA FN-FÖRBUNDET Övningen vill uppmuntra till debatt om när och hur vi ska tillåta övervakning i samhället. Rollspelet innebär att deltagarna får prova nya

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Beslut Diarienr 1 (13) 2015-12-16 340-2015 MQ Retail AB Box 119 19 404 39 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på MQ Retail AB Datainspektionens beslut

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption?

gott samhälle Hur utvecklar man ett P för att undvika korruption? Hur utvecklar man ett gott samhälle P för att undvika korruption? Korruptionen är - trots att vi internationellt står oss rätt bra - utbredd i Sverige, åtminstone enligt 40 procent av de tillfrågade i

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Kameraövervakning - Vreta Kloster Golf, Veda gård 2 Yttrande till länsstyrelsen

Kameraövervakning - Vreta Kloster Golf, Veda gård 2 Yttrande till länsstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-14 Kommunledningskontoret Dnr KS 2014-565 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Kameraövervakning - Vreta Kloster Golf, Veda gård 2 Yttrande till länsstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige AB Beslut Diarienr 1 (13) 2015-12-16 342-2015 Lindex Sverige AB Nordstadstorget 6 plan 8 411 05 Göteborg Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Lindex Sverige

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp

Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp Nyhetsbrev 3 2015 Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp Varför ska vi ha Grannsamverkan? Svaret är att vi tillsammans vill minska brottsligheten i vårt bostadsområde. Att Grannsamverkan har

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Kapitel 1 Dörren Hej jag heter Carli och jag är 9 år. Min skola heter Nyckelpigan. Min kompis tycker jag om, hon heter Marie. Vi är rädda för

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Commuter Security Group AB:s registrering av personuppgifter i samband med insatser mot skadegörelse

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Commuter Security Group AB:s registrering av personuppgifter i samband med insatser mot skadegörelse Datum Diarienr 2012-05-29 1884-2011 Commuter Security Group AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Commuter Security Group AB:s registrering av personuppgifter i

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

jonas karlsson det andra målet

jonas karlsson det andra målet jonas karlsson det andra målet noveller wahlström & widstrand 064802Det andra målet.orig.indd 3 12/21/06 3:03:00 PM Wahlström & Widstrand www.wwd.se Jonas Karlsson 2007 Tryck: GGP Media GmbH, Tyskland

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Lidingö och Botkyrka Kommunala framgångsexempel i trygghetsarbetet

Lidingö och Botkyrka Kommunala framgångsexempel i trygghetsarbetet Lidingö och Botkyrka Kommunala framgångsexempel i trygghetsarbetet Nya lösningar behöver hittas innan medborgare eller deras förtroende för samhället som trygghetsgarant, skadas på allvar. En god början

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv IQ Stars är ett samarbete mellan IQ-initiativet och Riksidrottsförbundet. Läs mer på www.iqstars.se Detta häfte tillhör: Hur gör vi svensk

Läs mer

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.4) Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Säkerhet Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2006-05-03 74 Revisions datum

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Kap,1. De nyinflyttade

Kap,1. De nyinflyttade Kap,1 De nyinflyttade Det är mitt i sommaren och Clara sitter i fönstret och tittar ut, hon ser dem nyinflyttade bära in flyttkartonger. Mamma hade sagt att dom hade en tjej som är lika gammal som Clara.

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Kameratillsyn solarieanläggningar

Kameratillsyn solarieanläggningar Kameratillsyn solarieanläggningar Maj 2011 Kameratillsyn solarieanläggningar Inledning Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för allmän kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Syftet med

Läs mer

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:119 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät "wha wha"

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät wha wha Författare: Filip Sahlberg 2014 Kapitel 1 Ljudet Alexander och Kalle var i deras hemliga kemirum i källaren. En otrevlig källare med gamla tegelväggar och avloppsvatten rör som läckte. Plötsligt hörde

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR KAMERAÖVERVAKNING. 1. Inledning 1.1 Ändamål 1.2 Säkerhet kontra personlig integritet

Styrdokument RIKTLINJER FÖR KAMERAÖVERVAKNING. 1. Inledning 1.1 Ändamål 1.2 Säkerhet kontra personlig integritet Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2007-06-25 60 Ansvarig: Säkerhetschefen Revideras: Varje mandatperiod Följas upp: RIKTLINJER FÖR KAMERAÖVERVAKNING

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Den visuella konsten. Answers for infrastructure.

Den visuella konsten. Answers for infrastructure. Den visuella konsten Answers for infrastructure. Lösningar för alla behov Videoövervakning ger full visuell kontroll över en verksamhet dygnet runt. Med hjälp av digital lagring kan man i efterhand identifiera

Läs mer

Varför långtidsuppföljning?

Varför långtidsuppföljning? Ungdomar, som placerades inom 12 vården i Stockholms län i början av 1990 talet, på grund av antisocialt beteende Jerzy Sarnecki Varför långtidsuppföljning? Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policy

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Blue Line inbrottsdetektorer

Blue Line inbrottsdetektorer Blue Line inbrottsdetektorer 2 Mer än bara en detektor Oavsett om du har ett hus eller driver ett företag, så behöver du säkerhet du kan lita på. Bosch Blue Line inbrottsdetektorer håller ett välbehövligt

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept Restaurang Example (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida Av Kharma Concept 1.Översikt: Restaurang XXX har en kreativ hemsida med modern design. Navigering till de olika delarna av hemsidan

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING

Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. UTBILDNING SÄKERHETSMARKNADEN Söker du produkter eller tjänster inom säkerhetsområdet? Här är säkerhetsbranschens leverantörer. BEVAKNING SÄKERHET OCH LARMSYSTEM IT-SYSTEM / IT-SÄKERHET KONSULTTJÄNSTER BRANDSÄKERHET

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

med sin nya miljö. Introduktionen med Tilla sköttes utomhus och gick bra. Resten av dagen tog vi det bara lugnt, lekte, åt och bara hade mysigt.

med sin nya miljö. Introduktionen med Tilla sköttes utomhus och gick bra. Resten av dagen tog vi det bara lugnt, lekte, åt och bara hade mysigt. Den här artikeln skrev jag till Svenska kooikerhondjeklubbens medlemstidning. I tidningsnumret innan så skrev Felicia på kennel Rantafejs en liten artikel om uppfödning och så blev jag tillfrågad att skriva

Läs mer

LITE KUNSKAP GÖR MYCKET NYTTA

LITE KUNSKAP GÖR MYCKET NYTTA LITE KUNSKAP GÖR MYCKET NYTTA! Viktor Sarge - Utvecklingsledare på Regionbibliotek Halland 1 Redan här har jag sagt allt! Men det finns detaljer på vägen. Och Koha gör det möjligt att dra nytta av kunskapen

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer