Protokoll styrelsemöte Samhällsvetarsektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll styrelsemöte 141007 Samhällsvetarsektionen"

Transkript

1 Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Eric Insulahn, ledamot Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Martin Viberg, ledamot Joel Furvik, ledamot (inkom 15.50) 1. Preliminärer 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare Eva valdes till ordförande Ebba valdes till sekreterare Jonathan valdes till justerare 1.3 Godkännande av fördedragningslista Godkännes med ändring: tillägg 6.2 SAMO 1.4 Adjungeringar Öppet möte 1.5 Sluttid idag bestäms till Nästa möte Fastställdes på senaste mötet 7 oktober 1.7 Ärendelista Studentärende 1: Kurs i offentlig förvaltning. Svår tentamen då språket har varit väldigt tolkningsbart. 23 (av 34 studenter) studenter som har klagat/äger ärendet. Studenter mailade Malgorzata och fick detta svar: Hej! Vi tar er kritik på allvar och ska lösa delar av problemet redan inför omtentamen, nu under hösterminen Alla studenter som går kursen kommer att informeras om vad som kommer att gälla inför omtentamen.vi kommer att se till att examinationen på kursen i framtiden håller god kvalité.med vi menar vi ledningen, utbildningsansvarig och prefekt på Förvaltningshögskolan Med vänlig hälsning Malgorzata Erikson" Eric: anser att detta inte känns så seriöst som en kunde hoppats på. Känns ganska vanligt från Förvaltningshögskolan att alltid översläta. Martin: Läraren sade att hen skulle låta annan lärare korrläsa tentan för att minimera stav- och syftningsfel, då de har haft klagomål förut. Detta har uppenbarligen inte hänt. 1

2 Eric: Det finns studenter som väljer bort inriktiningen där denna kursen ges då studenterna inte vill ha läraren som examinator. Evas förslag: Ingen omtentamen utan en helt ny tentamen. Fråga klassen hur de känner för en ny tentamen. Måste vara gemensamt beslut, så att kåren organiserar klassen. Studentärende 2: Student som anser att hen fått en bristfällig handledning på sin masteruppsats. Började redan för två år sedan, men tyckte då att det var för tung. Nu sa den nya handledaren att hens handledningstimmar är förbrukade (efter två gånger). Studenten undrar vart alla timmar tog vägen. Väntar på svar just nu, har även varit hos GUS studentombud Studentärende 3: Döv student som anser att hen inte fått samma hjälpmedel som hens vän med samma funktionsvariaton. Exempelvis: andra studenter som pratar i mun på varandra under seminarium, föreläsare som drar över på tiden. Har just nu dragit det vidare till Ingvor Berndt som är samordnare centralt på GU på sektionen för studentstöd 2. Anmälningar 2.1 Presidierapport Är medskickad som handling. Förtydligande av punkt 1 på vice: stulen sak från pub på Andra långgatan. Eva har haft möte med doktoranderna om fortsatt samarbete. Vi vill lägga fram gemensamma förslag till exempelvis fakultetsstyrelsen. Bättre utnyttjande av våra 3 mandat. Hur skall vi skriva rapporten? Fortsätter med punktformen men bifogar även arvoderaderapporten. 2.2 Rapport styrelsen Anton: Har varit på SAMO-utbildning Martin: Inget Jonathan: Har varit på PUK (Pedagogiska utvecklingskommittéen). Diskussion om vad som skall vara med på workshop-dagen 10 november. Pedagogisk excellens lärare på hela GU. o Gruppen ansåg det vara otydligt hur en blir excellent lärare. Jonathan höll inte med Pedagogiskt pris på fakulteten. Kanske kommer ett seminarium om uppsatsskrivande till våren Eric: Likabehandlingsplan, beslutsmöte 8 oktober. 2

3 2.3 Övrigt Inget övrigt Protokoll styrelsemöte Valärenden Inga valärenden 4. Beslutsärenden 4.1 Att införa klassrepresentanter på Samsek Jonathan: Borde prata med studentgrupperna först. Känns det som en bra idé Beslutas att förslaget skall skickas ut på remiss till studentgrupperna. Anton: Vad är det vi vill med klassrepresentanter? Hur gör vi om det inte finns någon som vill bli? Eric: Väljs terminsvis, eventuellt årsvis beroende på vad klassen vill ha. Skall höra av vad klassen vill. Kursutvärdering vore värd att vara med på också. Skall vara framröstade av klassen. Eva: Anledningen till varför vi vill ta ett beslut kring detta är att detta inte skall dö ut mellan verksamhetsåren. Skönt för oss också att ha någon att kontakta. Vi (presidialer) kommer inte att gå ut och värva. Eric: Måste informera institutionerna också, så att de är medvetna. Detta är ett långsiktigt arbete, som måste tas upp ofta. Gärna under kårpres! Remissen måste ha en deadline. Ebba och Eva fixar detta. 4.2 Per capsulam Fastställande av per capsulam som skickades ut. Den 24 september tog vi ett beslut om att Kristina Engstand skulle bli årets, 2014/2015, SPIRA projektledare. I år har vi också möjlighet att ge henne en arvodering. För att det ska ske behöver vi ta ett beslut per capsulam om detta. Kristina önskar att arvoderas under fyra månader, alltså mellan november och februari. Jag och Ebba vill därmed ge henne en arvodering på 25% av det vi själva tjänar per månad. Styrelsens mening är: ATT önskvärt vore om Kristina Engstrand, projektledare för SPIRA, kan arvoderas med 25% av ordinarie heltidsarvodan per månad mellan perioden november till februari 2014/2015. Alltså 25%/per månad i fyra månader 3

4 Eftersom Karolina Mildgrim, styrelseledamot på Samsek, är på semester och därmed inte förväntas svara och att per Capsulam gick ut för sex dagar sedan så tar jag beslutet att sammanställa svaren nu. Röstlängd: 7 personer Antal röster för: 7 st Antal röster mot: 0 st Därmed blir resultatet: Bifall 5. Diskussionsärenden 5.1 Arbetsordning på Samseks möten Behöver kanske inte egentligen någon arbetsordning, utan bara ha en konsensus om hur vi handlar på våra möten. Talarlista o Eva skall bli bättre på detta o Behövs inte arbetsordning om, då ordförande bestämmer Ingen partipolitisk diskussion o Helt ok att prata om efter o Eftersom att våra möten oftast är öppna för alla medlemmar, så vill vi inte utesluta någon för att vi pratar partipolitik. Tycker att det är ganska skönt om vi inte blir för formella (så som vi är nu) Eric vill ha medlemsstatistik, under rapporter. Snabb infopunkt. 5.2 Studentrepresentanter, röd tråd och utbildning Det måste finnas en utbildning. NU. Eva och Ebba skall försöka hålla detta innan oktober är slut. Punkten är även skickad till Åsa och utbildningsrådet centralt på Göta Studentkår. 5.3 Kårföretag Joel: Tillhör egentligen kårstyrelsen. Ville mest känna av stämningen. Gärna meriterande för våra studenter, som kan vara bra på CVt. Eric: Campus-kaféerna. Skapar mervärde för medlemmarna. Eva och Ebba tar upp detta på ledningsråd 4

5 5.4 Studiebesök och kompetensutvecklande kurser Retorikkurs, i samband med studentrepresentantutbildning? Föreningskurs: hur startas en studentgrupp, vad gör en kassör, administration. Medlemsprivilegium. Måste inte vara kårinriktat. Excel, InDesign, mindfullness. Vad känns relevant? I mån av tid och resurser. Några få, och gärna i pilotprojekt. Vi satsar på en sak. Blir det succé, så får vi utöka. 5.5 Vänklasser till internationella studenter Bordlades. 6. Övriga frågor 6.1 Spira Uppföljningsmöte med projektledare Kristina 9 oktober. Ebba körde snabb dragning 6.2 SAMO Ebba vill få SAMO på tapeten. Alla ska veta vem som är SAMO och vad SAMO innebär. Hemsidan och affisch Eva vill göra en rolig affisch. SAMO-träffar på samsek. Så att vi är starka tillsammans. Vi behöver lära känna varandra. Maillista/facebookgrupp för samsek. Första träffen i november. Eva och Ebba sätter datum. 5

6 6.3 Föreningstorg Eric: För att inte ockupera kontoret. Behöver ytor för att kunna verka. Idé från Chalmers. Förvaltningshögskolans prefekt har sagt att det finns lite små skrymslen att tillgå. Måste dock pratas med dekan. Ebba nämner att Expedition Haga förmodligen kommer att stängas. Vi i presidiet skall komma på något att göra av rummet. Kansliet vill dock ha kvar expeditionen. Förslag att göra det till ett studentgruppsrum. Borde tas upp på studentgruppsgemensamt möte, till dekanus samt till ledningsrådet. 6.3 Fakultetsstyrelsen Kort dragning om vad som gick igenom på senaste fakultetsstyrelsen. 7. Mötets avslutande 7.1 Mötesutvärdering Anton: Kul idéer idag, även om vi svävade ut lite ibland. Joel: Inte så mycket att säga då jag inte var med på hela. Martin: Det händer grejer, vilket är bra. Ärendelistan; bra att vi tar tag i saker Jonathan: Bra möte idag. Extraroligt! Mycket intressant som diskuterats Eric: Inget övrigt att tillägga Eva: Bra att vi står upp för våra åsikter. Kul med diskussioner. Stolt. Daniel säger att vi är en av de mest aktiva styrelserna. Ebba: Inget övrigt att tillägga 7.2 Mötets avslutande (16.52) Protokolljustering Justerare Ort och datum 6

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Medicinska studierådet

Medicinska studierådet Medicinska studierådet PROTOKOLL Rådsmöte 2015-03-02 Närvarolista Namn Kristina Holm Sara Waheddoost Jessica Anderson Marcus Ersson Clara Atterby Jesper Broqvist Björn Wennlöf Patrik Bengtsson Samuel Henriksson

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2012-01-16 s styrelsemöte 2012-01-16 Plats: Tid: Mk 1 Måndag den 16:e Jan 12.00 Närvarande: Josefin Bertilsson,,, &. 1 Mötets öppnande Vice Ordförande förklarar mötet öppnat kl 12.08. 2 Inga adjungeringar. Adjungeringar

Läs mer

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben.

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Bilaga 6, Remissdebatt RÅM 2010-01-04 Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Laura de Jong, jag är från Umeklubben och har suttit som vice kassör.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Patrik Mattisson Kårordförande Halmstad Studentkår

Patrik Mattisson Kårordförande Halmstad Studentkår Då det har väckts ett misstroendevotum mot mig i min roll som Kårordförande Anser jag det relevant att jag innan mötet ger min bild av de kommentarer som kommer upp i dokumentet Kursiv text är de anmärkningar

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare

LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04 Plats: Hangaren Tid: 2012-12-04, kl 19:00 1 Mötet öppnas Ordförande förklarar mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes. Samtliga personer

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00

Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 KALLELSE 2015-07-16 VO Kallelse KS01 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 21 juli 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer