Installation och användning. Läckagedetektorer, CLS/FLS/FLS10/MiniCAS II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation och användning. Läckagedetektorer, CLS/FLS/FLS10/MiniCAS II"

Transkript

1 Installation och användning Läckagedetektorer, /FLS/FLS/MiniCAS II

2 INTRODUKTION Det finns flera givare för tillståndsövervakning som kan användas med pumpar från ITT FLYGT. för överhettad stator. för detektering av vatten i olja. FLS för detektering av vätska i statorhuset. FLS för detektering av vätska i inspektionskammaren för den nya pumpserien mellanstora pumpar, dvs. 3153, 3171, 30 och Dessa givare kan användas i valfri kombination med pumpar i standardversioner. Pumpar som är godkända som explosionssäkra kan bara användas med värmebrytare med eller utan FLS och FLS. Givarna övervakas av övervakningsrelät MiniCAS II som sitter i panelen. GRUNDANSLUTNINGAR FÖR GIVARE (5 alternativa givarkombinationer) STRÖMKÄLLA 4 V POWER AC/DC, SUPPLY 10 V AC 4 V AC/DC och 30 and V AC. 10 V AC (-) thermal switches 330 1, k FLS FLS + termokontakt thermal sw. 0 ma ma = överhettning = Overtemperature 7,8 ma= OK = OK 36 ma ma = läckage = Leakage Tolerance Tolerans % % (1) NOLLSTÄLLN RESET SENSOR GIVARENS OUTPUT UTSIGNAL ÖVERHETTNING HIGH TEMP thermal switches thermal switches , k FLS FLS + + termokontakt thermal sw. 0 ma ma = = överhettning Overtemperature ma = = OK OK 8 ma = = läckage Leakage Tolerance Tolerans % % + termokontakt + thermal sw. 0 ma = överhettning 0 ma = Overtemperature 5,5 ma= OK 5,5 ma = OK 9 ma = läckage (5 s fördröjning) 9 ma = Leakage (5s delay) Tolerans % Tolerance % () (3) LÄCKAGE LEAKAGE SS Driftsvärden Values of operation I < 3 ma = Overtemp I < 3 ma = överhettning 3 I < ma = OK 3 < I < ma = OK I > ma = Leakage I > ma = läckage Circuits shown Kretsarna visas utan ström de-energised 1 kohm kohm thermal switches 330 1, 1, kk thermal switches + Thermal sw. FLS + + FLS + 0 ma ma = överhettning = Overtemperature 13,3 ma ma = OK= OK 36-4 ma ma = läckage = Leakage (0/5 s fördröjning) (0/5s delay) Tolerans Tolerance % % Thermal + sw. 1 kohm-resistor + 1 kohm resistor 0 ma ma = = överhettning Overtemperature 1 1 ma ma = = OK OK Tolerance % Tolerans % (4) (5) KOMMENTARER Obs! 4 V AC/DC, ÅTERSTÄLLNING kan även göras genom slutning av plintarna Gul lampa indikerar att matningsspänningen är på. Överhettningsrelät är slutet när MiniCas II är spänningslös. Läckagerelät är slutet när MiniCas II är spänningslös. Röd överhettningslampa är släckt i normalläget. Röd läckagelampa är släckt i normalläget.. MiniCAS II återställs automatiskt efter läckagelarm. MiniCAS II måste återställas manuellt efter överhettningslarm. Se Tekniska data. 3. Vid användning av två läckagegivare kan inte larm särskiljas.

3 Övervakningskontakterna på panelen INSTALLATION Övervakningsrelät för MiniCAS II installeras på pumpens panel och ansluts enkelt till en reläsockel med elva stift. Det finns sex möjliga grundanslutningar för givare. 1. med FLS Pumpens signalkablar kan anslutas till elskåpet med valfri polaritet.. med FLS Pumpens signalkablar kan anslutas till elskåpet med valfri polaritet. 3. med -givaren är diodskyddad. Därför måste signalkablarna anslutas med korrekt polaritet (brunt = +, svart = ). Vid felaktig anslutning indikerar bevakningsreläet för MiniCAS II en öppen krets (0 ma), dvs. både den gula strömlampan och den röda överhettningslampan lyser. Vid korrekt anslutning och efter återställning lyser bara den gula lampan. 4. med + FLS Signalkablarna från pumpen måste anslutas med korrekt polaritet (brunt = +, svart = ), men FLS får MiniCAS II att indikera normaltillstånd, dvs. den gula lampan lyser, även om är felaktigt ansluten. Därför måste du göra en strömmätning av övervakningskretsen när pumpen installeras. Vid korrekt polaritet indikeras 15 ma. Vid felaktig polaritet och normaltillstånd för övrigt indikeras 7,8 ma. 5. Endast termokontakt Ett motstånd på ohm måste anslutas i serie med värmebrytarna för överhettning. Ett 00 ohm-motstånd medföljer vid leverans. MiniCAS II bevakningsrelä Reläsockel med 11 stift Top Bredd 33 mm Höjd 79 mm Djup 75 mm Artikelnr (4 V AC/DC) (10 V AC) (30 V AC) EN A A Artikelnr

4 Pumpar/blandare med växelriktare för variabel frekvens Pump/blandare FLS Kontrollpanel MiniCAS II Filter Signalledare 300 mm VFE BN BU BU BN Filter BU BN NSSHÖU../3E+St Skärmade matningskablar BU BN GNYE GNYE GNYE GEMENSAM KABEL STRÖM/ÖVERVAKNING (3x,5 + 3x,5, 5/3E + 3x1,5 St artikelnr ) HÅLLS SÅ KORT SOM MÖJLIGT I installationer där pumpens varvtal styrs av växelriktare för variabel frekvens kan störningar från växelriktaren (VFD) orsaka felaktiga utslag i övervakningsutrustningen och den elektroniska givaren. VFD-störningar berör inte FLS och FLS. Störningar uppträder när signalkablarna befinner sig nära kablarna för kraftmatning. Du kan undertrycka störningar genom att sätta ett lämpligt filter 1 mellan övervakningsledarna (T1, T) och jordningen (PE). Helst ska filtret sitta i kopplingshuset för pumpen/ omröraren. Kablar som innehåller både signal- och matningskablar ska hållas så korta som möjligt. Matningskabeln och signalledaren bör löpa i separata kabelrännor med ett mellanrum på minst 300 mm. Våra pumpar är CE-märkta i enlighet med EMCdirektivet, och VFD-enheten som kommer från en underleverantör ska också vara CE-märkt. Kabeln som ansluter VFD-enheten till pumpen måste vara skärmad för att VFD-enheten ska kunna uppfylla EMC-kraven. 1 Tillgängliga filterkit: Artikelnr Passar i: 3, 317, Artikelnr Passar i: 3085, 44. Artikelnr Passar i: 3140, 315, 3170, 301, Artikelnr Passar i: 331, 3306, 331, 3351, 3356, 3400, 3501, 360, 3800, 7045, 7061, 7081, 71, 7115, 711. Artikelnr Passar i: 4630, 4640, 4650, Artikelnr Passar i: 4670,

5 FILTER MiniCAS II SIGNALLEDARE BU (AWG). (STD) OG (AWG). (STD) FILTER PE. GNYE KOPPLINGSHUS WH (GY) Ta bort anslutningen från terminalerna T1, T när filtret används. Värmebrytare Värmebrytare BN FILTER MiniCAS II SIGNALLEDARE BU (AWG). (STD) OG (AWG). (STD) /T1 /T FILTER GNYE PE KOPPLINGSHUS WH Värmebrytare FILTER MiniCAS II SIGNALLEDARE BU (AWG). (STD) OG (AWG). (STD) FILTER PE. GNYE KOPPLINGSHUS WH WH/GY BN

6 Kontroll av givarkretsen och felsökning Anslut ett universalinstrument i serie med givarna eller använd ITT Flygts givartestare ST-1 (FD-artikelnr ) för att mäta strömmen i givarkretsen. Se värden nedan. ST-1 kan ännu inte användas för den nya givaren FLS. Värdena på sidan används som referens för att fastställa givarnas (givaranslutningarnas) status. Kretsar med måste behandlas på ett särskilt sätt. Om ansluts med fel polaritet drar den ingen ström. kan då betraktas som ej ansluten. Felaktig polaritet ger 0 ma för krets (3). Krets (4) sjunker till samma värde som krets (1). Till skillnad från FLS och FLS har en inbyggd larmfördröjning på fem sekunder. Eftersom det bara finns en indikatorlampa för läckage på, kan du inte se om larmet kommer från eller FLS. För krets (4) innebär det att du inte kan veta vilken givare som läckagelarmet kommer ifrån bara genom att titta på. Du måste mäta givarströmmen om du vill hitta den aktiverade givaren utan att lyfta upp pumpen. NOLLSTÄLLN RESET Mätning Sensor av givarström current measurement med ett universalinstrument using a multimeter STRÖMKÄLLA 4 V POWER AC/DC, SUPPLY 10 V AC (-) 4 V och AC/DC 30 and V AC. 10 V AC 6 7+ GIVARENS SENSOR UTSIGNAL OUTPUT LEAKAGE LÄCKAGE TEMPERATURE Obs! 4 V AC/DC, ÅTERSTÄLLNING kan även göras genom slutning av plintarna 6. thermal switches 330 1, k + FLS + 0 ma = överhettning 13,3 ma = OK 36 ma = läckage (0/5 s fördröjning) Tolerans % Therm sw. +FLS + 0 ma = Overtemp 13,3 ma = OK 36-4 ma = Leakage(0/5s delay) Tolerance % SUPPLY MATNING ma Mini CASII Driftsvärden Values of operation I < 3 ma = överhettning I < 3 ma = Overtemp 3 < I < 3 ma < = I < OK ma = OK I > ma = I läckage > ma = Leakage A ma Com V/W Allmänt tillvägagångssätt för att kontrollera givarnas status 1. Slut givarkretsen genom att ansluta universalinstrumentets testledningar enligt figuren ovan eller på nästa sida.. Iaktta givarströmmen i minst fem sekunder efter att strömkretsen slutits (för att invänta ett eventuellt -larm). 3. Byt polaritet på givarledningarna (5, 7) och upprepa steg 1 och. 4. Identifiera den aktiverade givarkretsen med hjälp av den första figuren på sidan och analysera givarnas status. 5. Om krets (4) används: Genom att vända på polariteten och utnyttja -givarens fördröjning kan du ta reda på om ett läckagelarm kommer från eller FLS. 6. Se till att polariteten är korrekt efter mätningen genom att återställa till den anslutning som ger mest ström. 6

7 Kommentarer Om strömmen är noll kan det bero på en trasig givarledning eller en öppen termokontakt. Ett läckagelarm kan orsakas av en kortslutning som beror på klämda givarledningar eller en korrekt läckagesignal från FLS, FLS eller. Sensor Mätning current av givarström measurement med ST-1 using ST-1 thermal switches 330 1, kk Therm sw. +FLS + 0 ma = Overtemp. 13,3 ma = OK 36-4 ma = Leakage (0/5s delay) Tolerance % + FLS + 0 ma = överhettning 13,3 ma= OK 36 ma = läckage (0/5 s fördröjning) Tolerans % 37 ma ST-1 Obs! 4 V AC/DC, ÅTERSTÄLLNING kan även göras genom slutning av plintarna 6. Polaritet Polarity Kontroll av jordfel Jordfel på övervakningsledarna måste kontrolleras och undvikas, eftersom de kan orsaka falska indikationer på läckande tätningar. Felsökning av denna typ ska endast utföras genom ohm-mätning med en multimeter, inte en isolationsmätare, och med en testspänning på minst 500 V. Utför mätningen mellan respektive givarledning och jord. Helst ska värdet vara oändligt, men megaohm-värden är också godtagbara. Earth Mätning fault av measurement jordfel O.L MW MΩ thermal switches FLS A ma Com V/W V/Ω

8 Kontrollera Du kan kontrollera genom att ansluta lösa givare till givarutgången eller simulera givare med hjälp av motstånd. Följande enkla test kan göras med ett motstånd, t.ex. det som medföljer vid leverans (1 kohm): Anslut -ingång och till korrekt spänning, 4 V AC/DC, 10 V AC eller 30 V AC. Simulera normaltillstånd STRÖMKÄLLA 4 V POWER AC/DC, SUPPLY 10 V AC 4 V och AC/DC 30 and V AC. 10 V AC (-) Anslut ett motstånd på 1 1,5 kohm till givarutgångarna 5 och 7 med. Om du har ett universalinstrument kan du koppla detta i serie med motståndet (se figur). Återställ genom att snabbt ansluta och ta bort en ledning mellan plintarna 6 och 7. Nu bör endast lampan för MATNING ( Supply ) lysa. NOLLSTÄLLN RESET 7+ 6 GIVARENS UTSIGNAL SENSOR OUTPUT LÄCKAGE LEAKAGE TEMPERATUR TEMPERATURE MATNING SUPPLY kohm kohm 1 ma 1 ma A ma Com V/W A ma Com V/W Mini CASII Values of operation I < 3 ma = Overtemp Driftsvärden 3 < I < ma = OK I < 3 I ma > = överhettning ma = Leakage 3 < I < ma = OK I > ma = läckage NOLLSTÄLLN Obs! 4 V AC/DC, ÅTERSTÄLLNING kan även göras genom slutning av plintarna 6. ma-resultat med ett 1 kohm-motstånd: 1 V/00 ohm = 1 ma. Simulera temperaturlarm Om ingenting är anslutet till givarutgångarna 5 och 7 (kretsen är öppen) ska lamporna för MATNING (Supply) och TEMPERATUR lysa samtidigt. Strömmen är givetvis 0 ma. Simulera läckagelarm Du kan kontrollera läckagetillståndet genom att ansluta ett motstånd på högst 500 ohm till sensorutgångarna 5 och 7. Det går bra att kortsluta utgången med ett universalinstrument eller en bygel. Märk att det är en fördröjning på 1 sekunder innan LÄCKAGE-lampan tänds. TEMPERATUR-lampan tänds eventuellt, beroende på om har återställts. STRÖMKÄLLA 4 V POWER AC/DC, SUPPLY 10 V AC 4 V AC/DC och 30 and V AC. 10 V AC (-) NOLLSTÄLLN RESET ma* GIVARENS SENSOR 1 VDC UTSIGNAL OUTPUT 5-6 LÄCKAGE LEAKAGE A ma Com V/W V/W TEMPERATURE STRÖMKÄLLA SUPPLY Mini CAS II Values of operation Driftsvärden I < 3 I ma < = 3 överhettning ma = Overtemp 33 < I < I < ma = OK ma = OK I > I > ma = läckage ma = Leakage * At short circuit, limits the * Vid current kortslutning to 30 begränsas ma strömmen till 30 ma. Obs! 4 V AC/DC, NOLLSTÄLLNING kan även göras genom slutning av plintarna V AC/DC finns i en ursprunglig och en uppdaterad version. Båda versionerna har artikelnr , men du kan enkelt skilja dem åt genom att titta på kopplingsschemat på enhetens sida. Kontrollera fördröjningen på läckagelarmet. Ursprungsversionen har fem sekunders fördröjning, den uppdaterade versionen har tio. 8

9 MiniCAS II övervakningsrelä TEKNISKA DATA Driftsprincip: Strömavkänning Godkännanden: CE, C-UR (för USA och Kanada) samt CSA Miljökrav: -5 till 60 C (högst 90 % relativ luftfuktighet) Matningsspänning 4 V AC/DC: 0 30 V AC (50 60 Hz) 3,5 30 V DC Matningsspänning 10 V AC: 10 V AC (50 60 Hz) Matningsspänning 30 V AC: 30 V AC (50 60 Hz) Märkdata för reläkontakt: 50 V AC/5A Spänning till givare: 1 V DC +/-5 % Driftsvärden: 3 ma < I < ma = normaltillstånd I < 3 ma = överhettning (eller avbrott) I > ma = läckage (eller kortslutning), sekunders larmfördröjning (I = uppmätt strömvärde) Krav på strömkälla: 5 VA DRIFT Läckage: Växlande kontakt 11 8 normalt sluten för förregling 11 9 sluts vid larm Automatisk återställning Röd indikatorlampa följer relät Röd indikatorlampa lyser: läckage Röd indikatorlampa släckt: inget läckage Temperatur: Växlande kontakt 1 3 stängs för förregling vid strömtillförsel 1 4 normalt stängda vid larm Manuell återställning (se nedan) Röd indikatorlampa lyser: överhettning Röd indikatorlampa släckt: normal temperatur Återställning av temperaturlarm: Du kan göra en extern återställning antingen genom att ansluta plintarna 6 7 till en extern tryckknapp eller genom att bryta matningsspänningen. Märk att du även kan återställa 4 V-versionen genom slutning av plintarna 6. MÅTT OCH VIKT: Bredd 33 mm Höjd 79 mm Djup 75 mm ARTIKELNUMMER: (4 V AC/DC) (10 V AC) (30 V AC)

10 TEKNISKA DATA ANSLUTNINGAR Läckagelarm stoppar pumpen Denna installation kan användas på så sätt att pumpen stoppas vid läckagelarm. Detta rekommenderas vid användning av FLS-givaren. FLS-givaren detekterar vätska i statorhuset, ett kritiskt tillstånd som kräver att pumpen stoppas omedelbart. STRÖMKÄLLA 4 V AC/DC, 10 V AC (-) POWER och 30 SUPPLY V AC. 4V AC/DC and 10V AC Krets-schemat Cicuits avser shown spänningslöst de-energised tillstånd HÖG HIGH STATORTEMP. STATOR TEMP LEAKAGE LÄCKAGE 9 LÄCKAGELARM LEAKAGE ALARM 8 HJÄLPRELÄ AUX. RELAY S PUMPKONTAKTOR CONTACTOR HUVUDSPÄNNING PUMP MAIN SUPPLY Obs! 4 V AC/DC, ÅTERSTÄLLNING kan även göras genom slutning av plintarna 6. Läckagelarm stoppar inte pumpen (endast varning) Denna installation kan användas på så sätt att pumpen inte stoppas, men ger upphov till en varning. Detta rekommenderas vid användning av FLS i inspektionsutrymmet eller. Dessa givare detekterar vätska i inspektionsutrymmet (FLS) respektive vatten i oljan (), tillstånd som är mindre kritiska än vatten i statorhuset. FLS används i den nya serien mellanstora pumpar, dvs. 3153, 3171, 30 och ÖVER- HIGH TEMP HETTNING 6 RESET ÅTERSTÄLLN. T1 7 GIVARE SENSORS I (ma) 5 T *1* 1 kohm CONTROL STYR- 1 CIRCUIT KRETS STRÖMKÄLLA 4 POWER V AC/DC, SUPPLY 10 V AC 4 V AC/DC och 30 and V AC. 10 V AC (-) 6 RESET ÅTERSTÄLLN Krets-schemat avser Circuits shown T1 7 spänningslöst tillstånd de-energised + SENSORS GIVARE I I (ma) (ma) 5 - T *11 kohm LEAKAGE 11 LÄCKAGE 9 LÄCKAGELARM LEAKAGE ALARM 8 S ÖVER- HÖG HIGH STATORTEMP. TEMP. HIGH HETTNING TEMP 4 CONTROL STYR- 1 HJÄLPRELÄ AUX. RELAY 3 CIRCUIT KRETS PUMPKONTAKTOR CONTACTOR HUVUDSPÄNNING PUMP MAIN SUPPLY **) Undvik kortslutning genom att montera motstånd om endast värmekontakter ska anslutas.

11 TEKNISKA DATA FLS-givare för läckage i statorhus Signal: 8 ma icke larmström, 36 ma larmström Matningsspänning: Max. användningstemperatur: 90 C Material: Aluminium Givarens mått Längd: Bredd: Höjd: 7 mm 16 mm 16 mm Artikelnummer FLS-givare för inspektionsutrymme Signal: ma icke larmström, 8 ma larmström Matningsspänning: Max. användningstemperatur: 90 C Material: Givarens mått Längd: Diameter: Gänga: Rostfritt stål och nitrilgummi 44 mm mm M1 1, längd 9 mm Artikelnummer givare för vatten i olja Emulsionsgräns: Signal: Polaritet: 35 % vatten i oljan 5,5 ma icke larmström, 9 ma larmström (5 s larmfördröjning) ledare som skyddas av en diod (felaktig polaritetsanslutning = 0 ma) Matningsspänning: (± %) (brunt = +; svart = ) Metalldelar: Syrabeständigt rostfritt stål Ytmaterial: Glas Max. tryck: MPa 1 tim Testtryck: 40 MPa Användningstryck: MPa Max. temperatur: 90 C, 1 tim Testtemperatur: 115 C, 1 tim Max. användningstemperatur: 70 C Givarens mått Längd: Diameter: Gänga: 75 mm 1 mm M16 1,5, längd 15 mm Artikelnummer Varning: Givarkroppen är av glas. Hanteras försiktigt.

12 ITT Water & Wastewater AB Visiting address: tel SE-91 0 Kristianstad Industrigatan 50 Fax Sweden Kristianstad Sweden 89608_1_SE_SE_INST_/FLS/FLS/MiniCAS II.pdf ITT Water & Wastewater AB Detta dokument kan ändras utan föregående varning.

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115 Bruksanvisning Multimeter KEWTECH KT115 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 SYMBOLER... 4 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 5 4 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 5 FÖRBEREDELSER... 8 5.1 KONTROLL AV

Läs mer

Anslutningsanvisningar för nivågivare LTU 401

Anslutningsanvisningar för nivågivare LTU 401 nslutningsanvisningar för nivågivare LTU 40 LTU 40 Dränkbar nivågivare Produkt Flygt LTU 40 nivågivare används för att mäta vätskenivåer. Kärnan i LTU 40 är en keramisk tjockfilmsensor och enheten är speciellt

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

TA-Slider 160. Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N

TA-Slider 160. Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N TA-Slider 160 Ställdon Digitalt konfigurerbart push-ställdon 160/200 N IMI TA / Styrventiler och ställdon / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Digitalt konfigurerbara ställdon med ett brett utbud av inställningsmöjligheter

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server

DCU605. Tekniska Data. Datablad SDA00178SE Version 1.1 2015/02/18 Passersystem. Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 Dörrcentral med direkt IP-anslutning till ESMIKKO-server DCU605 är en dörrcentral med en inbyggd IP-modul som kan anslutas direkt till en ESMIKKO-server via företags-lan. Det finns två produktmodeller.

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100 Elektromagnetiska flödesmätare Modell AMC2100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GIVARE...3 1.1 AMF900 Flänstyp...3 1.2 AMF500 Wafer typ...3 2. INSTALLATION...4 3. MONTERING AV GIVAREN...6 3.1 Koning av rör...6

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

för larm i de fall tanken börjar bli tom eller om överfyllnad riskerar inträffa. 8A SPDT/SPST relä-utgång, NO (normalt öppen) / NC (normalt sluten)

för larm i de fall tanken börjar bli tom eller om överfyllnad riskerar inträffa. 8A SPDT/SPST relä-utgång, NO (normalt öppen) / NC (normalt sluten) Konduktivt nivåövervakningsrelä Teach-in med känslighetsfunktion. Givarkänslighet från 220Ω till 220KΩ Multifunktion med kombinationer av fyllning och tömning Låg-spännings AC elektroder Enkel installation

Läs mer

I/O kort för triggsignaler för LogiComm pistoldrivare

I/O kort för triggsignaler för LogiComm pistoldrivare Instruktionsblad Swedish I/O kort för triggsignaler för LogiComm pistoldrivare VARNING: Detta I/O kort för triggsignaler är inte direkt kompatibelt med tidigare versioner (P/N 1069804 och 1069805). Se

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Bruksanvisning Enureslarm BW900

Bruksanvisning Enureslarm BW900 Bruksanvisning Enureslarm BW900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan SE- Solna Tel: 00 KNOP REHATEK AB Version.0 Sidan av 8 Innehåll Introduktion:... Förberedelse:... Test och användning... Kontroll

Läs mer

Eltex Tension Monitor

Eltex Tension Monitor Eltex Tension Monitor Bruksanvisning Eltex Trådspänningsvakt ETM 14500-serien för quiltmaskiner Bruksanvisning för Eltex Trådspänningsvakt, ETM för quiltmaskiner ETM 14500 för skyttelsöm Eltex Trådspänningsvakt

Läs mer

Hygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020.

Hygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020. ygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) Stavutförande med anslutningshuvud 4 20 ma eller DC 0 10 V Enligt typblad 907020 Bruksanvisning ygro- och hygrotermogivare (kapacitiv) i stavutförande med anslutningshuvud

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Dragkraft [N] Dragkraft [N]

Dragkraft [N] Dragkraft [N] 51.362/1 AVM 105/115S: Ventilställdon med Sauter Uniersal Technology (SUT) För regulatorer med analog utgång (0...10 V) eller kontaktutgång (2- eller 3-punkts styrning). För tå- och treägs-ägs entiler

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Unicon Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Applikation: Tryckreglering, utetemperaturstyrning och utetemperaturkompenserad tryckreglering mm Äggelundavägen

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2 -1 & -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) GIVRENS KONSTRUKTION. Elektronik. B. Övre kapsling med tätning.. Lägre kapsling med tätning. dapterplatta med packning. E. Optisk rökgivare. F. Gummihylsa (endast för isolerade

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

Teknisk specifikation. Esc. Reset. Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541

Teknisk specifikation. Esc. Reset. Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541 Teknisk specifikation Esc OK Reset Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541 Innehållsförteckning Innehållsförteckning APP541... 2 Produkt... 2 Text...2 Godkända standarder...2 Strömförsörjning...2 Miljö...3

Läs mer

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT 200 VA transformer Säkringskort PSV-FB6 6st avsäkrade utgångar 24V 1A Strömförsörjning 24 VDC series E700 Beskrivning E700 är en strömförsörjningsenhet designad för Siemens 2010 system. Det har följande

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

DAC500 Door Access Control unit

DAC500 Door Access Control unit DAC500 Door Access Control unit Inledning och adressering av Hi-O 3 Adressering av Hi-O enheter 3 Installation 4 Master reset/initiering 5 Initieringsmatris DAC500 6 Bygelfält 7 Streckscheman 8 Anslutning

Läs mer

LTU 401. Teknisk specifikation

LTU 401. Teknisk specifikation LTU 401 Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Produktbeskrivning... 2 Allmän beskrivning...2 Tekniska data... 2 Tillbehör...3 Godkännanden och standarder... 3 Material... 3 Monteringsrelaterad

Läs mer

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR Manual Innehåll 1. TEKNISKA DATA... 2 2. BESKRIVNING... 3 3. HANDHAVANDE... 4 4. INSTÄLLNING... 5 5. ANSLUTNING... 7 6. FELSÖKNING... 8 7. TILLVERKARE... 8 TVD-M2 SE.docx

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Strömtänger för AC. DN serien 5.00 (1/2) DN series

Strömtänger för AC. DN serien 5.00 (1/2) DN series Strömtänger för AC DN serien Denna serie är högprestanda strömtänger för de riktigt höga AC strömmarna. Med utmärkt omsättningsförhållande och mycket låg fasvridning, kombinerat med ett brett frekvensband

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

Bruksanvisning nivåvakt VM 9840-9842 Optiswitch 4000/5000

Bruksanvisning nivåvakt VM 9840-9842 Optiswitch 4000/5000 Bruksanvisning nivåvakt VM 9840-9842 Optiswitch 4000/5000 Nivåvakt med vibrerande stämgaffel för nivåindikering av vätskor. Nivålarm valbart för hög eller låg nivå. Utgångar; Analog 2-tråd, relä, transistor,

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00 SE.... LP8 Lyftplattform Vers. 3.00 LP8 Lyftplattform Artikelnr.: 3091xx 1.00... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt/varningar...4 1.04...Komponenter...5

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

TA-Slider 750. Ställdon Digitalt konfi gurerbart push-pullställdon

TA-Slider 750. Ställdon Digitalt konfi gurerbart push-pullställdon TA-Slider 750 Ställdon Digitalt konfi gurerbart push-pullställdon 750 N II TA / Styrventiler och ställdon / TA-Slider 750 TA-Slider 750 Digitalt konfi gurerbara ställdon för alla reglersystem med eller

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare

Best.nr. / Line Tracer Kabel och ledningssökare Översättning av de viktigaste användarinstruktionerna i den engelska originalbruksanvisningen. Vid eventuella oklarheter gäller det som står i den engelska originalbruksanvisningen. 1. INTRODUKTION 1.1

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight Installationsanvisning UV-filter Sterilight Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Innehåll 1 Driftläge 1 2 Programmering 1 21 - Inställningar för mätingång 2 22 Kompensering (endast med BQ TRX) 2 23 Alternativ för display (endast UDM35) 2 24

Läs mer

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0 MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION MOC-100 Ver 3.0 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 FUNKTIONER...4 2.1 O 2 -STYRNING...4 2.2 DISPLAY FUNKTIONER...4 2.3 KOMMUNIKATION VIA KNAPPSATSEN...5 2.3.1

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Kapacitiva Givare. PNP NÖ & NS Beställ.Nr. NPN NÖ & NS Beställ.Nr 5.090. SENSOTRONIK Tel. +46 44 200 800 www.sensotronik.

Kapacitiva Givare. PNP NÖ & NS Beställ.Nr. NPN NÖ & NS Beställ.Nr 5.090. SENSOTRONIK Tel. +46 44 200 800 www.sensotronik. 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm Spänning 1040VDC eller 20250VDC Kapsling i rostfritt Flexibel kabel eller M12x1 Antivalent utgång indikering CEmärkning kortslutningsskydd BN Brun BK Svart WH Vit BU Blå NÖ/ NS

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Funktion: Brandgasspjällstyrning m. rökdetektor SIOX-modul: 8SC1:004 Processbild: 8SC1_004.DFF Inkopplingsbeskrivning Inkoppling spjällmotor med S1-S6 som lägesindikering.

Läs mer

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång

modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång SAUTER EY-modulo 5 PDS 92.046 se Produktdatablad EY-IO533 modu533: I/O modul, universal/digitala ingångar, S0 ingång Din fördel för mer energieffektivitet SAUTER EY-modulo 5 teknologi: modulär, snabb och

Läs mer

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 S Läs detta före användning Använd försiktighet och följ denna manuals föreskrifter vid installation och bruk. Endast personer med behörighet bör installera och underhålla

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

MAC10 Konstanttrycksregulator

MAC10 Konstanttrycksregulator 3002971-2013-02-01.fm Produkthandbok MAC10 Konstanttrycksregulator Bruksanvisning i original EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tlf +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Läs mer

DM-420 + AXNET Ver. 1.3

DM-420 + AXNET Ver. 1.3 Installatörshandbok AXCARD DM- + AXNET Ver.. Ver.. DM- INNEHÅLLSFÖRTECKNING DM- INTRODUKTION.... INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET... ANSLUTNING AV MASTER DM-... ANSLUTNINGAR I MASTERN... KABLAGE...

Läs mer

Electrical Multimeter

Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Instruktionsblad Säkerhetsinformation En Varning påpekar riskabla förhållanden och åtgärder som kan leda till kroppsliga skador och dödsfall. Texten vid Viktigt anger förhållanden

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Ljusstyrning Innehåll...Sida

Ljusstyrning Innehåll...Sida jusstyrning Innehåll...Sida 16A -...22 Inkopplingsexempel...23 10A - 41-054...24 Modulärt 10A med separat ljussensor 3...300 ux...25 Modulärt 10A med separat ljussensor 3...60K ux...26 jussensor 3...300

Läs mer

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7 Projekterings- och installationshandbok AXCALL ADI-611/616/608 Ver 1.7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...2 2. BLOCKSCHEMOR...3 Standardinkoppling ADI-611 och ADI-616... 3 Säkerhetskopplad ADI-611

Läs mer

Landströmsjord 1. 100911 M. Sterky

Landströmsjord 1. 100911 M. Sterky Landströmsjord 1 Landströmsjord 2 Landströmsjord 3 q Sverige, 100 ggr sämre markledningsförmåga än Europa. qobalansspänning i Sverige ofta 7 volt ibland 20 volt q Zinksaver skyddar mot c:a 2 volts obalans

Läs mer

Eaton Durant. Räknare, processinstrument och drifttidsmätare. www.chscontrols.se

Eaton Durant. Räknare, processinstrument och drifttidsmätare. www.chscontrols.se Alltid Always tillgänglig available - Alltid öppen! - Always open! Elektroniska summaräknare, LCD display - 1/32 DIN 24x mm Eaton Durant Beställnings- Vikt Typ nummer kg/st Summaräknare, addition/subtraktion,

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET Kod TC.7.002303:1.0 Datum: 2011-05-16 INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET http://www.wittur.se E-post: info@wittur.se W:\Wittur Sweden AB\6. Teknik\Tekniska dokument\intern produktpärm Wittur\20 Fång HR och

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon TAC P 750 Ventilställdon -40-30 1999.12 750 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 750 styrs valfritt av

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

artnr. C4204 ATLAS KODLÅS ENKEL

artnr. C4204 ATLAS KODLÅS ENKEL Manual artnr. C4204 ATLAS KODLÅS ENKEL Läs instruktionerna noggrant före installation och användande Sida 1 Introduktion IP-65 klassat kodlås Strömkälla Kodlåset drivs med en växel- eller likströmstransformator

Läs mer

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning 712 RTD Calibrator Instruktionsblad Inledning Fluke 712 RTD Calibrator är ett handverktyg för kalibrering av RTD-sändare (motståndstemperaturdetektering), inklusive de flesta pulsstyrda sändare. Det simulerar

Läs mer

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får

Läs mer