Kanalisering av det Högre Jaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kanalisering av det Högre Jaget"

Transkript

1 Kanalisering av det Högre Jaget genom Maria Bertram, 29 augusti 2014 Målning av Mario Duguay

2 Bakgrund Det här dokumentet är skrivet av Manne Lindberg och Maria Bertram som driver det globala Moder Jord-nätverket utanför Stockholm. Mer information om nätverket finner du sist i dokumentet. Det här är den första kanaliseringen som vi publicerar på över två års tid. Vi är jätteglada att det äntligen är möjligt för oss att publicera en kanalisering igen! Maria har arbetat intensivt både med personliga utrensningar och det kollektiva medvetandets, Jordens och Kosmos utrensningar. En viktig del av detta är frigörandet av det kollektiva halschakrat, inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, så att sanningen äntligen ska få kunna flöda fritt och aldrig mer kunna döljas, förtryckas och förlöjligas som den gör på Jorden idag. På grund av de gigantiska system av blockeringar som sitter i det kollektiva halschakrat så har det gjort att Maria inte har kunnat genomföra några kanaliseringar att sprida offentligt, eftersom genom att hon arbetar med dessa system av blockeringar så har de också aktiverats och kommit upp till ytan med full kraft. Nu har hon dock tagit avgörande steg i detta arbete tillsammans med de kosmiska civilisationer och Mästare hon samarbetar med och tiden och energin är nu den rätta för att hon ska kunna börja kanalisera igen. Den här kanaliseringen är ett budskap från Marias Högre Jag, det vill säga den aspekten av hennes själ som förbinder henne med den Gudomliga Källan, precis som alla våras Högre Jag gör. Egentligen är det Marias och Mannes gemensamma Högre Jag. Eftersom vi är själsfränder som nu befinner oss i en föreningsprocess så betyder det också att våra Högre Jag förenas allt mer. Mer om föreningen av själsfränder följer i den kanaliserade texten nedan. Hjälp oss gärna att sprida kanaliseringen! Länkar till olika versioner av kanaliseringen, bland annat Facebook-versionen och den engelska översättningen, finner ni längst ner i dokumentet. Tack för hjälpen! Kanaliseringens innehåll Jag kommer för att påminna er om vilka ni egentligen är / Vad är människovärde? / Hela er verklighet består av en lögn / Vi har kommit för att hjälpa er att ta era första steg / Sök svaren inom er själva / Ni är enhet med Alltet / Det är dags nu / Ni har delats upp i två delar / Själsfränder / Människan har fri vilja / Jorda er själva för att bli mottagliga för det Gudomliga Ljuset / En meditation En väg till den Gudomliga Källan

3 Kanaliseringen ~ Jag kommer för att påminna er om vilka ni egentligen är ~ Mina kära vänner. Jag sträcker ut min hand till er från en annan värld. Jag kommer er till mötes för att påminna er om vilka ni egentligen är. Jag är Marias och Mannes Högre Jag. Men jag är också en budbärare från alla era Högre Jag, från den Gudomliga Källan. Det är platsen där ni lever ett evigt liv med era allomfattande, gränslösa medvetandetillstånd. Här lever vi alla tillsammans i fullständig enhet, kärlek, harmoni och sanning. Jag har kommit till er för att tala om sanningen, och om den världen ni lever i. Er värld är en illusion, full av illusionära föreställningar om vad verkligheten är och hur den tar sig uttryck. Jag är en budbärare från er själva, till er själva, för att få er att vakna, att öppna era ögon och äntligen börja minnas vilka ni är. Det är dags nu. Det är dags att vakna. En gång för mycket länge sen i det Oändliga Nuet gjorde ni ett val. Ni valde att nedstiga i en fysisk verklighet, och att begränsa era medvetanden för att på så sätt få uppleva separation, ångest, hat och konflikt. Det var någonting som ni behövde uppleva för att kunna känna er hela. Ni tog ett medvetet steg in i den här begränsade verkligheten, och ni sattes i ett fängelse, ett fängelse som ni kallar för ego fyllt av begränsningar, murar, rädsla, smärta och lidande. Den här världen ger en illusionär, fullständigt snedvriden bild av vad verkligheten är för något. Men allt detta håller på att förändras, eftersom ni håller på att ta första steget in i den Nya Världen. Mänskligheten, Jorden och hela Kosmos är på väg in i ett högre medvetandetillstånd. Ett tillstånd som består av den perfekta balansen mellan regression och expansion, kvinnlig och manlig energi, för att på så sätt skapa den Högsta Gudomliga Kärleksenergin. Var och en av er är en del av denna process. ~ Vad är människovärde? ~ Jag har kommit för att tala med er om vad en människa är, och vad människovärdet består av. Era hjärtan slår och blodet pulserar genom era ådror. Ni andas, ni lever, ni äter, ni sover, ni leker, ni lär er saker, ni arbetar. Allt det som era fysiska kroppar gör, ger ett fysisk resultat. Siffror på ett papper eller faktiska fysiska skapelser i form av stolar, bord och maträtter, omhändertagande av andra människor, städning, sång och dans. Men är det allt? säger ni. Var kommer människan ifrån, och vart är hon på väg? Det är den viktigaste frågan att ställa. Vart är människan på väg? Kommer hon fortsätta att enbart göra och vara det hon redan är, eller kommer hon faktiskt att nå ett högre medvetande och utvecklas till något annat? Något större än det hon är i er nuvarande verklighet på Jorden. En snickare, en tjänsteman, en vårdare, en soldat. Är det vad människan är? Är det vad ni anser att människan slutgiltigen består av alla hennes fysiska handlingar? Alla de prestationer hon utför? Allt det människan gör räknas i kvantitativa termer. Ni föreställer er att hennes prestationer är det som ger människan sitt värde. Är det verkligen så? Är det allt som människan består av? Om hon slutar snickra, om hon slutar sjunga, om hon slutar räkna och läsa vad händer då? Förlorar hon då sitt värde, blir hon då värdelös? Den prestationsinriktade verklighet som ni lever i har väglett er bort från och i många fall stängt av er förbindelse med er inre verklighet, det som ni avfärdar och nedlåtande kallar för fantasier. Jag har kommit till er idag för att berätta att ni lever i en uppochnedvänd verklighet. Ni har fått lära er att allt

4 det som är av betydelse är prestationer och fysiska handlingar, medan er inre verklighet, era inre processer och er andliga utveckling totalt ignoreras. Otåligt går ni och väntar på att mänskligheten ska ta det avgörande steget ut i Kosmos, att ni ska kunna släppa era fysiska begränsningar och resa vart ni vill och göra vad ni vill. Ni väntar och väntar, och ni fortsätter att räkna era tal, ni fortsätter att snickra, ni fortsätter att producera nya varor, nya tjänster, och nya idéer som ska leda till ännu fler saker, ännu fler prestationer, ännu mer kvantitet tills ni till slut har så mycket kvantitet att det fullständigt dränker er. Hela era värld är en värld av fylld av högar av kvantitet. Ni dränks i prylar och i görande. Ni har snärjt in er själva i ett fängelse. Ni är så upptagna av att göra att ni har fullständigt glömt bort vad det innebär att vara, och ni har fullkomligt missat poängen med vad mänsklig storhet är för något. Porten till mänsklig storhet finner ni genom varandet, inte genom görandet. ~ Hela er verklighet består av en lögn ~ Det är inte så konstigt att det blivit så här, eftersom ni lever i ett samhälle som uppfostrar er till att ständigt göra, och där alla former av varande förminskas, förlöjligas, fördöms och straffas. En människa som inte gör någonting är lat, och blir misstänkliggjord, hånad och utfryst. I värsta fall svälter den ihjäl. Ingenting av det som pågår i era inre ges något som helst värde. Ni lever i den Uppochnedvända Världen. Ni har blivit ljugna för, och ni ljuger för er själva, och ni ljuger för varandra. Hela er verklighet består av en enda stor lögn, eftersom er inre verklighet är det enda som har någon betydelse. Det är genom er inre verklighet som ni skapar er yttre verklighet. Den yttre verkligheten är enbart en spegling av den inre. Den yttre fysiska verkligheten är som en illusionär lekplats. Man drar i en sak här, och så händer det en annan sak där borta. Om jag gör en sak så leder det till en annan sak. Om jag äter för mycket kommer jag bli tjock, har ni fått lära er. Om jag beter mig riskfyllt så riskerar jag att råka ut för någonting farligt, tror ni. Orsak och verkan. Naturlagar. Om man släpper ett äpple så faller det nedåt, inte uppåt, tror ni. Allt det här är illusioner, för det finns ingen sådan fysisk verklighet. Den finns inte. Om ni äter för mycket mat och sen går upp i vikt, så drar ni slutsatsen att ätandet var orsaken till viktuppgången. I själva verket är både överätandet och viktuppgången två olika uttryck av en och samma grundblockering som ni är uppkopplade mot. Om blockeringen var annorlunda utformad skulle ni lika gärna kunna äta för mycket utan att gå upp i vikt, eller tvärtom gå upp i vikt utan att äta för mycket. Det är alltid energiblockeringar i er inre verklighet som är grundorsaken till obalanserna i era liv. Verkligheten är föränderlig, den går att manipulera. Tiden och rummet är föränderligt, och går att manipulera. Ni lever som i en bubbla, en illusionär bubbla. En gigantisk dekor, där människorna lever som marionetter som låter sig dras i armar och ben och huvuden. Ni springer när ni ska springa, ni hoppar när ni ska hoppa. Ni gör som ni blir tillsagda. Ni är uppkopplade mot energisystem som stjäl er energi och håller er nere. Ni hindras från att upptäcka porten i era inre som leder till det högre medvetandet. Ni begränsas och hålls nere. Ni hindras från att utvecklas. Ni hindras från att expandera och nå högre medvetandetillstånd. Ni lever i ett fängelse. Ni lever i en Matris [eng. Matrix], med en programvara som har programmerat er verklighet och föreställningarna om den. I den programvaran finns alla de föreställningar som ni tror är sanna om verkligheten. Föreställningarna om vetenskapen, om objektivtet, förnuft och rationalitet. Att man kan räkna sig till saker, att man kan bevisa saker. Att det går att bevisa att det förhåller sig på det ena sättet, men inte på det andra. Att man kan göra kliniska studier, utan inflytande från yttre omständigheter och subjektiva föreställningar, och därmed räkna sig fram till och bevisa att saker förhåller sig på ett visst sätt. Allt detta är illusioner.

5 Hela Jordens vetenskap bygger på de här missförstånden. Hela mänsklighetens föreställningar om verkligheten bygger på de här missförstånden. Varje faktabok, varje skolutbildning och varje expert på Jorden utgår från de här illusionära föreställningarna. Men dessa föreställningar håller nu på att implodera in i sig själva, eftersom hela Matrisen är på väg att rasa samman. Det börjar dyka upp sprickor här och var, eftersom mänskligheten är på väg in i en ny fas i sin utveckling. Alla vi era Högre Jag kommer inte längre att acceptera att ni lever kvar i den här förljugna verkligheten. Det är en fas ni ni har behövt gå igenom i er utveckling, men som nu håller på att nå sitt slut. Ni är på väg in i någonting helt nytt. ~ Vi har kommit för att hjälpa er att ta era första steg ~ Bortom Matrisen, i den högre verkligheten, finns ett annat förhållande till tid och rum. Tid och rum är illusioner som inte existerar. Det enda som existerar är det Oändliga Nuet. Eftersom tid och rum egentligen inte finns, utan är en illusion som skapats i er matrisverklighet, så betyder det också att orsak och verkan inte finns. Inte på det sättet ni föreställer er. Först sker en sak, och sen sker en annan sak. Då skapar ni er genast uppfattningen att det första som skedde var orsaken till det andra som skedde. Att det på något sätt skulle bevisa att det har ett samband. Det är helt enkelt inte sant, men det ser inte ni eftersom ni är oförmögna att se de högre dimensionerna av verkligheten. Er inre verklighet är porten ut till de högre dimensionerna. Men eftersom ni inte har lärt er att öppna upp den förmågan så betyder det att ni missar orsakssambanden. Ni missar det som är orsaken till det som sker i er verklighet, den lilla delen av verkligheten som ni kan se. Det är också det som är orsaken till att människan bara utnyttjar några procent av hennes kapacitet. Älskade vänner, ni befinner er bara i början av er utveckling. Vi har kommit för att hjälpa er att ta era första steg på den långa vägen mot upplysning. Vi talar givetvis om er som är redo för det och som känner er öppna för det. Vi tvingar ingen. Vi talar till er som känner att jag är redo för det här. Jag vill öppna upp porten till mitt inre. Jag vill öppna upp kontakten med mitt Högre Jag. Jag vill få kontakt med den högre verkligheten. Jag vill se verkligheten som den verkligen är, bortom alla illusioner. Ni som känner att ni är redo för det, det är er vi talar till. Vi älskar er alla, och vi längtar efter att äntligen få återknyta kontakten med er. Men för att vi ska kunna göra det så är det viktigt att ni öppnar era ögon och vaknar upp ur er dvala. Om det som står i era böcker inte är sant, om procent av er forskning på Jorden är felaktig, om den kunskap ni lär er i skolan är felaktig, om alla era föreställningar om verkligheten är felaktiga vad betyder då det? Betyder det att marken under era fötter håller på att rämna? Betyder det att det inte finns någonting att hålla sig fast vid? Det är en skrämmande tanke och en skrämmande känsla. Ni står nu på glipan mellan den gamla tiden och den nya tiden. Ni är på vägen att ta steget in i den Nya Världen, och att bli den Nya Människan. Det jag skulle vilja uppmana er till är att våga ta steget. ~ Sök svaren inom er själva ~ Det är inte i den fysiska verkligheten som ni kan finna er bas och er grundtrygghet. Det är inte i föreställningarna om er fysiska verklighet som ni kommer att finna en jordad föreställning om vad verkligheten är och består av. Det är genom er inre jordning, er kontakt inåt, era förbindelser med era

6 Högre Jag som ni finner er trygghet och er sanning. Jag skulle vilja uppmana er att börja söka inåt efter de svar och de sanningar ni söker. Det är där ni kommer att finna dem. Låt inte andra människor tala om för er hur ni ska leva era liv och vad som är sant för er. Finn svaren inom er själva. Det är enbart ni själva som kan ge de svaren, eftersom er individuella väg är unik. Den energin och det högre medvetande som ni bär på är unikt. Låt er inte hunsas. Låt er inte styras av Väktarna av Matrisen de välmenande experter som vill kontrollera och styra era liv. Det är enbart ni själva som bär på svaren. Men för att ta detta avgörande steg och öppna upp porten till era Högre Jag, så krävs det hårt och fokuserat arbete varje dag. Det här är någonting som tar tid och energi från era liv. Jag skulle vilja uppmuntra er till att börja arbeta och ta tid för att utvidga era inre, och att utveckla kontakten med era Högre Jag. Ni har fått lära er att fysisk prestation är det enda som räknas, och att utveckling är att lära sig nya saker, att prestera mera, att tjäna mer pengar, att utvecklas i sina relationer, att skaffa barn och så vidare. Men det ni inte får glömma är att allt det som sker i er yttre verklighet är beroende av er inre verklighet. Ni har kunnat leva i de här illusionerna om att ni måste kämpa i den yttre verkligheten för att kunna uppnå något, och att det som styr förutsättningarna för er att lyckas finns i den fysiska verkligheten. Men det är inte så. Energiverkligheten styr vartenda steg ni tar på den fysiska Jorden. Allt som sker i era liv, i er fysiska verklighet, är beroende av den inre energiverkligheten. Varje människa ni träffar, varje tanke ni tänker, varje handling ni utför, varje misslyckande som ni är med om, varje olycka som sker, varje dödsfall som sker, varje konflikt som uppstår, varje framgång ni är med om, varje förälskelse, varje orgasm, varje födelse... Allt som sker i era liv styrs av energiverkligheten, eftersom allt är energi. ~ Ni är enhet med Alltet ~ Era Högre Jag bestämde sig en gång för mycket, mycket länge sedan enligt ert sätt att se på tiden för att separera sig själva i två delar och gå in i ett separerat medvetandetillstånd. Vi bestämde oss för att gå in i ett lägre medvetandetillstånd i ert Kosmos, för att få uppleva motsatsen till det högre medvetandetillstånd och det gränslösa enhetsmedvetandet som vi alla har. Vi valde att gå ner och uppleva begränsning, separation, hat, smärta, lidande, konflikt, rädsla och ego. Det var ett gemensamt beslut vi tog för att utveckla oss själva. Man kan inte uppleva enhet och kärlek till fullo förrän man har upplevt dess motsats. Det här beslutet vi tog ledde oss dit vi är i dag, där vi har lånat ut våra energier och gått ner i fysiska kroppar för att leva på Jorden. Men det betyder inte att vi enbart består av våra fysiska kroppar och ingenting mer. Vi är oändliga. Våra själar är oändliga. De är mycket större än våra fysiska kroppar, och våra fysiska kroppars auror. De består av så mycket mer. Vi sträcker ut oss över hela Universum, och hela Oändligheten. Vi känner av och påverkas av allt som sker på Jorden, i hela Universum och i hela Oändligheten, eftersom vi är ett med Alltet. Vi har energikanaler som leder hela vägen till de allra högsta dimensionerna. Vi har tentakler som sträcker sig ut i Oändligheten, till de allra högsta formerna av gudomligt medvetande. Det är de ni verkligen är. Ni är oändliga, ni är gudomliga, ni är enhet med Alltet. Ni är allomfattande. Det finns ingenting som ni inte är, och det är det ni måste börja inse nu. Vi vill få er att vakna och se er egen inre storhet. När ni är med om en olycka, ett krig, ett bråk vad som helst så finns det en förklaring till det. När ni blir kära i varandra så finns det också en förklaring till det. Det finns ingenting som någonsin sker av en slump. Slumpen finns inte. Slumpen är en illusion. Allt är beroende av vilka energier ni är uppkopplade mot ute i Oändligheten. Ju fler destruktiva energisystem ni är uppkopplade mot, desto

7 mer sorg, smärta och konflikter och egosvårigheter kommer förr eller senare att aktiveras i era liv. Ju mer ni helar era tentakler ut i oändligheten, ju mer ni helar alla de orenheter och obalanser ni är uppkopplade mot desto mer harmoni, kärlek och fritt flöde öppnar ni upp för i era liv. Och desto större kapacitet kommer ni att få att styra och forma era liv, och att forma Jordens och Universums utveckling, eftersom ni är gudomliga skapare. ~ Det är dags nu ~ Gud talar genom er. Det är ni som är Gud. Det är alla vi tillsammans som är Gud. Gud talar genom oss. Det är bara det att ni inte har lärt er att lyssna på vad Gud säger. För att kunna öppna upp dörren till det gudomliga så måste ni öppna porten till er inre verklighet och återknyta kontakten med era Högre Jag. Era inre verkligheter är inga fantasier. Det är en annan verklighet, en annan sanning än den verkligheten ni lever i nu. En högre sanning. Först när ni återskapar kontakten med era inre verkligheter kommer ni att kunna bli allseende och se verkligheten för vad den är. Först då kommer ni att lära er att kunna skilja på illusion och verklighet. Ni kommer att kunna lära era att bedöma vad som är sant och vad som inte är sant. Ju starkare uppkoppling och kanal ni får till era Högre Jag och den högre verkligheten, desto mer gudomlig energi kommer ni att kunna ta ner på Jorden och ta in i era fysiska kroppar och era energikroppar. Desto mer kommer ni att kunna hela och rena er själva och börja expandera. Desto mer harmoniska och kärleksfulla kommer ni att kunna bli. Desto mer öppna kommer ni att bli för de större sanningarna och de högre perspektiven. Desto större kapacitet kommer ni få att se bortom Matrisenverkligheten som ni lever i, och lära er att hitta vägen ut ur den. Den är ett fängelse som ni sitter i. Ett fängelse som hindrar er från att utvecklas. Det är ingen slump att ni har löneslaveri på Jorden. Det är utformat så, för att hindra er från att utvecklas och för att hindra er från att hitta vägen till era Högre Jag. Nu är det dags för er att ta bort de här hindren. Det kan ni göra själva. Nu är det dags för er att börja expandera, spränga alla gränser, riva ner alla murar, och ta bort alla lock från de skolådor som ni sitter och döljer er i. Det är dags nu. Vi har väntat på det här så länge. Vi har hela tiden följt er och sett hur ni har gått omkring i era begränsade fängelseliv här på Jorden. Vi har sett hur ni lidit, hur ni kämpat, hur ni gråtit, hur ni svultit, och hur ni dött. Vi har sett hur ni har gjort varandra illa. Vi har sett hur ni har svikit er själva, och vi har sett hur ni har vänt ryggen till oss. Vi dömer er inte för det. Vi vet att det har varit näst intill omöjligt för er att ta det här steget. Det är svårt att nå fram till sin inre gudomlighet när man befinner i ett sådan här fängelseverklighet. Men det vi säger till er är att nu är tiden redo, nu är energierna redo, för att ni ska kunna bryta er loss och ta steget fullt ut och bli till de gudomliga människor ni i sanning är. Det är dags nu. Älskade, älskade vänner, det är dags. Vi har väntat så länge. Vi har sett ert lidande. Och ni ska veta att vi har alltid varit med er hela vägen. ~ Ni har delats upp i två delar ~ Ni ska veta att allt ert lidande ni upplevt på Jorden beror på att ni är separerade. Har ni aldrig känt känslan av att det är någonting ni saknar? Ni vet inte riktigt vad det är, ni vet bara att det är nånting som saknas. Det vi säger till er är att det stämmer. Det är någonting som saknas. En gång för mycket länge sen, i en annan tid enligt ert synsätt så separerades ni. Ni delades upp i två delar. Er själ

8 delades upp i en manlig och en kvinnlig enhet, och ni började inkarnera separerade på olika platser i vårt Universum, framför allt på Jorden. Det här var en mycket, mycket smärtsam upplevelse för er. Det är ert största, tyngsta trauma som ni bär på, när ni separerades från er själva och delades upp i två enheter. Det här är grundtraumat som ligger till grund för alla andra trauman som ni bär på. Om ni letar tillräckligt länge och tillräckligt noga så kommer ni att finna det, allra längst in. Vi vet att ni söker. Ni söker efter er andra hälft. Ni har aldrig någonsin slutat att leta. Det är det som alla vackra kärlekssånger på Jorden handlar om. Det handlar om att förenas med sin andra hälft och äntligen bli hel igen, att äntligen få uppnå enhet igen. Ni längtar efter att få känna er hela. Vi skulle vilja säga till er att det inte kommer att hjälpa att ni dämpar smärtan genom missbruk av relationer, sex, alkohol, droger, pengar, makt, shopping, spel, eller genom alla andra former av missbruk som ni hänger er åt på Jorden. Det finns ingenting som kan hela detta grundtrauma som ni bär på, förutom föreningen med er andra hälft. Mänskligheten och Jorden är på väg in i ett högre medvetandetillstånd. Hela ert Universum är på väg in i ett högre medvetandetillstånd. Det är en förening mellan den kvinnliga och den manliga energin i Universum, på Jorden och i människan som håller på att ske. Det betyder att vi går in i en tid där människan börjar bli redo för att äntligen förenas med sin andra hälft, eftersom det är en förutsättning för att hon ska kunna nå upplysning. Upplysningen är det högre tillstånd som innebär att hon är fullständigt uppkopplad mot den Gudomliga Källan och att den uppkopplingen aldrig någonsin bryts igen. Det är ett tillstånd som innebär att man lever sitt liv i gränslös, villkorslös kärlek, sanning och harmoni. ~ Själsfränder ~ Din andra hälft är inte din tvilling, som många tror. Din andra hälft är den del av dig själv som du saknar. Din själsfrände är bokstavligt talat den andra delen av din själ. Din själsfrände behöver inte vara av motsatt kön. När jag talar om kvinnligt och manligt så talar jag inte om kön, utan jag talar om två olika energityper. Den ena delen domineras av kvinnlig energi, och den andra delen domineras av en manlig energi. Ni har alla fått uppleva liv där ni har levt som kvinnor, och där ni har levt som män, så det har ingenting med kön att göra. Det har att göra med den huvudenergi som ni bär med er [Den manliga energin (yang) står för ljus, expansion, ande, hög frekvens, intellekt, aktivitet, och himmel. Den kvinnliga energin (yin) står för mörker, regression, materia, låg frekvens, medialitet, närvaro i nuet, och Jorden]. Själsfränder behöver inte vara lika varandra. De behöver inte matcha varandra på bild, och de behöver inte matcha varandra åldersmässigt. De kan leva på olika delar av jordklotet. De kan vara väldigt olika varandra. Det som utmärker ett själsfrändepar är att de hör ihop. De passar ihop som handen i handsken. Men många själsfrändepar kan uppleva väldigt stora utmaningar med varandra. Det behöver inte alls vara så att det funkar från första stund. Många par kan uppleva väldigt mycket smärta, lidande och utmaningar i sina relationer med varandra. Det beror på att det ligger så mycket karma och blockeringar mellan själsfrändepar, vilket gör att de kan ha svårt att hitta fram till varandra i början. Det är inget ovanligt. Men ett själsfrändepar känner en ständig dragningskraft mot varandra, som de till slut inte kan stå emot, oavsett vilka hindren än är. När man är redo att mötas och påbörja föreningsprocessen så

9 kommer man att göra det, oavsett när det än må ske, i det här livet eller i nästa. Föreningen med er själsfrände är en förutsättning för att nå ett upplyst tillstånd. Det är en mycket lång resa och mycket hårt arbete som krävs för att uppnå det. Allt det som sker i era liv, i det lilla som det stora, är olika steg på vägen för er för att äntligen bli redo för att träffa er själsfrände, att fullborda er resa mot ett högre medvetandetillstånd, och att bli ett med ert Högre Jag. Men för att ni ska bli redo för att möta er själsfrände och påbörja föreningsprocessen behöver ni arbeta fokuserat med era inre, så att ni når en så pass hög energinivå att ni blir redo att gå in i denna avgörande fas i er medvetandeutveckling. ~ Människan har fri vilja ~ Meningen med livet på Jorden för människan är att nå ett högre medvetandetillstånd. Det är det ni har kommit till Jorden för att lära er. Att lära er att gå från separation till enhet. Att göra den långa, långa resan från separation till förening av era två delar, och att återknyta kontakten med, och bli ett med era Högre Jag. Det finns egentligen ingenting annat som är av vikt. Allt annat i era liv som ni ger er energi till är omvägar, och gör att er resa förlängs. Människan har fri vilja, och det betyder att hon är fri att gå dit hon vill och göra det hon vill. Därför tillåts hon göra så många äventyr hon vill, och ta så många omvägar hon vill. Det är en del av hennes resa att få de här erfarenheterna. Era Högre Jag väntar tålmodigt på er längs hela vägen, att ni äntligen ska ta det avgörande steget, att ni ska fullborda er långa, långa resa och att sluta cirkeln i er utvecklingsprocess och påbörja föreningen för att äntligen bli hela igen. Ni kan gå hur många omvägar ni vill. Ni kan ägna hela ert liv åt att springa efter andra människors erkännande, framgång, pengar. Ni kan fastna i smärta och lidande, ni kan fastna i offerrollen, ni kan fastna i missbruk, ni kan förminska er själva på grund av rädsla och leva era liv i glömska och förnekelse. Ni kan springa åt samma håll som alla andra. Det är fullt möjligt att göra det valet. Det bestämmer ni själva. Om ni vill leva resten av ert nuvarande liv med att leva upp till hela samhällets förväntningar, och att göra som man ska, ägna er åt ego, kamp, stress och lidande, och att mer eller mindre stå stilla i er andliga utveckling, då är det ert fria val. Men om ni känner att ni håller på att dö av vanmakt och frustration, och att ni inte står ut längre innanför era snäva murar. Om ni känner att det är någonting som håller er tillbaka, att det är någonting som är fel, någonting som saknas. Om ni letar och letar och letar, men aldrig kommer fram till vad det är, och att ni i hela era liv känt att det är någonting som inte stämmer. Jag passar inte in här. Jag vill ingenting av det som samhället förväntar sig av mig. Jag hittar inte min roll, jag hittar inte min plats, och att ni bär på en enorm drivkraft och en enorm längtan efter någonting annat. En längtan efter Sanningen. En längtan efter en högre frigörelse. Ni längtar efter att äntligen bli förenade med era Högre Jag. Att äntligen få förenas med er andra hälft. Att äntligen få uppleva kärleken och sanningen, den villkorslösa kärleken och den rena sanningen. Om det här stämmer på er... då har ni kommit till rätt ställe. Vi har kommit för att visa er vägen. ~ Jorda er själva för att bli mottagliga för det Gudomliga Ljuset ~ Det finns en port som ni alla kan öppna. Det är inte svårt. Det är bara att öppna porten och gå in. Det är en av illusionerna i er värld, att saker alltid måste vara svåra och komplicerade. Att man måste läsa en massa böcker, gå en massa kurser, och betala en massa pengar för att saker ska kunna bli

10 verklighet. Men saken är den att när ni är redo och när tiden är den rätta så blir saker lätta och då kan ni uppnå dem med väldigt stor lätthet. När ni är redo för det och ingenting längre står i er väg, då kommer det att vara enkelt. För att rena era tentakler ut i oändligheten, för att rena de blockeringar som ni bär på och är uppkopplade mot i hela oändligheten, och därmed rena era medvetanden och era energikroppar så behöver ni arbeta med er själva, varje dag. En person som känner sig redo för att nå upplysning i det här livet, och som verkligen är redo för det behöver börja arbeta med sig själv på heltid med meditation och kanalisering av jordande energier och högre gudomliga energier. Om ni känner att ni vill börja öppna upp er själva, men att ni inte är redo för att börja arbeta med det här på heltid, utan att ni vill börja ta medvetna steg för att utvecklas i det här livet men i en lite lägre hastighet då skulle jag vilja råda er till att börja med att arbeta med er själva en stund varje dag. Det bästa vore om ni kunde arbeta med er själva minst en timma varje dag. Det ni behöver göra för att arbeta med att hela era blockeringar, er karma och era egon är att börja kanalisera Moder Jord-healing, alltså den jordande healingen från Jordens mitt minst en timma om dagen [Instruktioner följer efter kanaliseringen]. Låt det bli en lika naturlig del av ert liv som att äta och sova, borsta tänderna och gå på toaletten. Det är, och kommer i allt större utsträckning att bli, en avgörande uppgift för er. Ni kommer att känna att ni behöver det för att må bra, och när ni väl har börjat så kommer ni aldrig att vilja sluta. Arbeta med att bli närvarande i nuet. Arbeta med att hitta balans. Hylla långsamheten. Ni har för bråttom i era liv. Ni behöver bli mer långsamma, och mer närvarande i det som är. Jordningen kommer hjälpa er med det, att bli mer närvarande i nuet. Det är i Oändlighetens djupaste Nu som sanningen finns. Det är där ni finner er kraft, er inre sanning, och all den energi ni behöver för att åstadkomma det ni vill åstadkomma, för att skapa en ny fantastisk värld. Svaren på alla era frågor finns i Oändlighetens djupaste nu. Det är genom att ni uppnår allt kraftfullare jordning, som ni sen kan klara av att ta emot det Gudomliga Ljuset, den gudomliga energin från den Gudomliga Källan. Människan idag har inte kapacitet att ta emot den gudomliga energin från den Gudomliga Källan i så stor utsträckning som hon skulle behöva, eftersom hon är så stängd och ojordad. Den bristande jordningen gör att hon flyger iväg när hon utsätts för allt för mycket gudomligt ljus. Det är det som är er främsta uppgift att jorda er själva, så att ni blir mottagliga för det Gudomliga Ljuset när det sveper in över Jorden. Men också för bli mottagliga för att möta det Gudomliga Ljuset när ni själva beger er till den Gudomliga Källan for att kanalisera energi. Var och en av er har inom er en port till den Gudomliga Källan. Ni behöver inga biblar eller andra andliga böcker av något slag. Ni behöver inga religioner. Ni har en direktport till Gud inom er, var och en av er. Det är ni som är Gud. Ni är en förlängning av det Gudomliga. Gå dit och öppna porten, så kommer ni att minnas vilka ni är. Ja, men här har ju jag varit förut. Det här känner jag igen. Det är det här som är jag. Just det. Det är det här som är ni. ~ En meditation En väg till den Gudomliga Källan ~

11 Jag har kommit för att påminna er om vilka ni egentligen är, och att få er att öppna ögonen för era sanna jag. Jag vill nu genomföra en ceremoni med er, en meditation för att visa er en väg till den Gudomliga Källan. Sätt er bekvämt till rätta, med fötterna stadigt placerade på marken. Försök att ha någon slags kontakt med marken eller golvet. Sätt ihop händerna i knät. Slut era ögon, och låt er föras med. Föreställ er en tunnel, en kanal som går från insidan av ert huvud, från er tallkottkörtel ut i Oändligheten. Följ den tunneln. Den är fylld av ett svagt ljus. I slutet av tunneln ser ni en dörr. Gå fram till dörren. Ta tag i handtaget, och öppna dörren. Nu. Om det sitter någonting i vägen, så föreställ er att ni målar ett kors [ ] av gudomlig energi över det och låt det lösas upp och försvinna. Fortsätt att göra så tills det försvinner och löses upp helt och hållet. Framför er ser ni en värld fylld av självlysande vita energier som skimrar i ljusgult och ljusrosa. Ett hav av energier. Räkna till tre och ta ett steg rakt in i havet. Ett... två... tre. Nu. Låt er omfamnas av det Gudomliga Ljuset. Låt er fyllas av den gudomliga källans rena ljus. Den rena kärlekens energi. Den rena sanningens energi. Se hur hela ni förvandlas till vitt ljus. Se era händer och era fötter och hela er kropp lysa av självlysande vit energi. Se hela er aura fyllas av vitt ljus. Känn hur ni fylls med ljus som blir allt intensivare. Känn hur det fyller hela er kropp, er aura, och hela rummet ni sitter i. Känn gränslösheten. Känn den fantastiska harmonin och lugnet. Ni är fullkomligt, totalt gränslösa och ett med hela oändlighetens Gudomliga Ljus. Känn hur ni flyter fram. Känn enheten med Alltet. Här finns det ingenting som kan störa er. Här kan ni stanna så länge ni känner att ni behöver... Följ sedan tunneln tillbaks till er fysiska kropp. Tack för att ni deltog i den här meditationen tillsammans med mig. Jag hoppas att den fick er att må bra, att den fick er att öppna era ögon och minnas ert sanna hem. Det här kan ni göra själva närsomhelst. Tänk bara på att ni behöver vara jordade för att kunna genomföra den här övningen. När ni inte är tillräckligt jordade så kan det ibland vara svårt att nå fram till den Gudomliga Källan, och ibland blir det totalt stopp. Då betyder det att det är någonting ni behöver jobba med att få bort ur vägen först. Då råder jag er till att arbeta med er jordning, tills ni känner att ni är redo. Jag vill också råda er att arbeta med att ta bort det som står i er väg genom att skära ett kors av gudomlig energi genom det. Det gör ni helt enkelt genom att visualisera det framför er. Er visualiseringsförmåga är nyckeln till att skapa verkligheten. Det ni visualiserar blir också verklighet när ni går upp i de här högre tillstånden. För att ni ska kunna gå upp och låta er helas och renas av den här gudomliga energin så behöver ni börja jorda er regelbundet. Ni behöver jorda er varje dag, för att klara av att ta emot den gudomliga energin. Jordningen är en förutsättning för att ni ska kunna fortsätta utvecklas, för att ni ska kunna hålla balansen. Så att ni hela tiden håller balansen mellan den jordande energin den röda och svarta energin som kommer nedifrån och den gudomliga ljusenergin som kommer ovanifrån. Det är den balansen som är vägen till ett högre medvetandetillstånd. Vi vill tacka er för att ni har lyssnat och varit med oss här. Vi vill säga att vi älskar er alla villkorslöst och gränslöst. Vi längtar efter att äntligen en dag få förenas med er. Tack. Tack för att ni finns.

12 Jorda dig själv med Moder Jord-healing miniguide Introduktion Moder Jord-healing är en kanaliserad healingteknik där man jordar sig på djupet genom att i meditation ta emot och fylla sig med den kvinnliga energin från Jordens inre kärna. Healingens syfte är återknyta kontakten med vår Heliga Urmoder, och att återskapa balansen mellan den manliga energin och den kvinnliga energin i våra inre. Den manliga energin (yang) står för ljus, födelse, expansion, ande, hög frekvens, intellekt, aktivitet, och himmel. Den kvinnliga energin (yin) står för mörker, död, regression, materia, låg frekvens, medialitet, närvaro i nuet och Jorden. Mänskligheten överlag lider av ett enormt överskott av manlig energi, och en enorm brist på kvinnlig energi. Annorlunda uttryckt; vi är extremt ojordade. Den kvinnliga energin har under mycket lång tid försvagats, förnekats och förtryckts här på Jorden. Varje människa, oavsett kön, behöver ha hälften manlig och hälften kvinnlig energi i sin energikropp för att vara i fullständig balans och för att kunna utvecklas på ett balanserat sätt. Detta är en del av en uråldrig och tidlös visdom som det finns fragment bevarade av i olika kulturer världen över, bland annat hos olika ursprungsbefolkningar. Moder Jord-healing är den felande länken för människans väg mot ett högre medvetandetillstånd idag. Vår jordande bas är nödvändig för att kunna nå högre höjder i vår andliga utveckling. Om man skulle ha ett underskott av den manliga energin så får man även den energin genom Moder Jord-healingen, från Jordens energinätverk. Syftet är alltid att skapa balans. Genom att ge sig själv Moder Jord-healing regelbundet så återställer man successivt sin energibalans, man helar successivt sina energiblockeringar, accelererar sin andliga utveckling och förbereder sig på ett optimalt sätt inför övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Instruktioner Sätt dig ner för att meditera. Sitt gärna utomhus om du har möjlighet. Ha full kontakt med bakdelen eller fötterna i golvet eller marken. Håll dina kupade handflator mot varandra som i bön och låt dem vila i ditt knä. Stäng gärna av mobiltelefoner, TV-apparater, datorer och annan teknisk utrustning. Ta ett par djupa andetag, slappna av i hela kroppen, och rensa ditt sinne från distraherande tankar. Gör dig redo mentalt för att arbeta som kanal för Moder Jord-energin och fokusera din intention på att hämta upp energin ur Jorden. Läs bönen för Moder Jord, högt eller i ditt inre. Visualisera hur en kanal öppnas upp från Jordens mitt och hur den lysande röda kvinnliga energin börjar strömma upp och flödar in genom dina fötter, bakdel och händer. Låt energin fylla hela din kropp och stanna där. När du har öppnat upp energiflödet, fokusera bara på att vara närvarande i nuet. Det är individuellt hur energin känns, men det fungerar oavsett om du känner någonting eller inte. Det går även att använda mantran och affirmationer samtidigt för att förstärka och rikta healingen. Du kan ge dig själv Moder Jord-healing var som helst, även t ex i höghus eller på tunnelbanan. En kvart om dagen är en bra start, för att sedan utöka tiden successivt. När du ger dig själv Moder Jord-healing genom att kanalisera energi direkt ur Jorden så kan det förutom den lågfrekventa kvinnliga energin även komma upp ett visst mått av manlig energi automatiskt, om det är vad du behöver. Syftet med Moder Jord-healing är alltid att återställa din energibalans. Bön för att aktivera Moder Jord-healing till dig själv Kära Moder Jord, Jag ber dig allra ödmjukast, med kärlek och fullständig tillit, ge mig kraft och vägledning. Hjälp mig att kanalisera energi ur ditt inre, för att fullständigt hela mig själv, till både kropp och själ. Moder Jord, jag kallar på din kraft! Avsluta healing-sessionen med att säga Tack.

13 Om Moder Jord-nätverket Moder Jord-nätverket är ett ständigt växande globalt andligt nätverk bestående av tusentals personer över hela Jorden. Vi som driver nätverket är Maria Bertram och Manne Lindberg, och våra livsuppgifter består av att hjälpa mänskligheten och Jorden genom övergången till den Nya Andliga Tidsåldern, och att delta i återupprättandet av den kvinnliga energin på Jorden. Maria har under flera års tid kanaliserat budskap från bland annat Gudomliga Medvetandet (Gud), Moder Jord, naturväsen, andliga mästare, änglar och representanter för andra civilisationer i Kosmos. Vi sprider förutom kanaliserade budskap även instruktioner för hur man jordar sig själv på djupet, en förutsättning för andlig transformation och för att förbereda sig för övergången till den Nya Andliga Tidsåldern. Nätverkets huvudaktivitet är månatliga globala healingsessioner för Moder Jord enligt kanaliserade instruktioner. Nätverket anordnar även föredrag med bland annat offentliga kanaliseringar av olika källor. Allt nätverket erbjuder är 100 % gratis. Läs mer om oss på nätverkets hemsida, där du också kan anmäla dig för att bli medlem och få vårt nyhetsbrev med påminnelser och instruktioner för de globala healingsessionerna för Moder Jord, våra framtida kanaliseringar, publikationer och andra uppdateringar. Hemsidan finner du på: MODER JORD-NÄTVERKET PÅ FACEBOOK: Sverige: Internationellt: PDF-VERSIONEN AV KANALISERINGEN: Svenska: tram_29_augusti_2014.pdf Engelska: ram_august_29th_2014.pdf FACEBOOK-VERSIONEN AV KANALISERINGEN: Svenska: Engelska: ~Tack för hjälpen med att sprida kanaliseringen!

Kanalisering av Kaleidos från Plejadiska Rådet, genom Maria Bertram, 1 augusti 2012 (utdrag angående ryktena om landning under OS)

Kanalisering av Kaleidos från Plejadiska Rådet, genom Maria Bertram, 1 augusti 2012 (utdrag angående ryktena om landning under OS) presenterar Kanalisering av Kaleidos från Plejadiska Rådet, genom Maria Bertram, 1 augusti 2012 (utdrag angående ryktena om landning under OS) BAKGRUND Det här dokumentet är skrivet av Manne Lindberg och

Läs mer

DiN LiVSCOACH NYHETSBREV. Augusti September 2010

DiN LiVSCOACH NYHETSBREV. Augusti September 2010 DiN LiVSCOACH NYHETSBREV Augusti September 2010 Din LivsCoach - Inspirationskväll alternativt Föreläsning + workshops Vi på Din LivsCoach, Brolan Holm och Lisa Svensson, märker ett ökat intresse för Den

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Kanalisering nr 1 av Dibarak ledare för uppstigna civilisationen "De Oövervinneliga", kanaliserat av Maria Bertram, 15 december 2009

Kanalisering nr 1 av Dibarak ledare för uppstigna civilisationen De Oövervinneliga, kanaliserat av Maria Bertram, 15 december 2009 presenterar Kanalisering nr 1 av Dibarak ledare för uppstigna civilisationen "De Oövervinneliga", kanaliserat av Maria Bertram, 15 december 2009 BAKGRUND Det här meddelandet kommer från Maria Bertram och

Läs mer

Nyhetsbrev 2016 Channie West

Nyhetsbrev 2016 Channie West Nyhetsbrev 2016 Channie West Hej, till alla Er som får detta Brev! Efter alla helgdagarna har nu ett nytt och förhoppningsvis mycket spännande år kommit. Jag hoppas på 2016 som ett gott år och önskar att

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Livet är en magisk resa där tiden inte existerar

Livet är en magisk resa där tiden inte existerar Livet är en magisk resa där tiden inte existerar 1 Livet är en magisk resa där tiden inte existerar - för det enda som finns är nuet och i varje nytt nu skapar Du Dig själv på nytt i den mest storslagna

Läs mer

Transseans på Stockholm Spiritualistiska Förening. Den 8 februari, 2016

Transseans på Stockholm Spiritualistiska Förening. Den 8 februari, 2016 Transseans på Stockholm Spiritualistiska Förening Den 8 februari, 2016 Låt mig få presentera mig, mitt namn är Efraim jag är en av dessa som använder detta medium för att informera er här på jorden om

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

Kanalisering #2 av Dibarak, ledare för uppstigna civilisationen "De Oövervinnerliga", 1 mars 2010

Kanalisering #2 av Dibarak, ledare för uppstigna civilisationen De Oövervinnerliga, 1 mars 2010 Kanalisering #2 av Dibarak, ledare för uppstigna civilisationen "De Oövervinnerliga", 1 mars 2010 BAKGRUND Detta meddelande kommer från Maria Bertram och Manne Lindberg, som driver det globala Moder Jord-nätverket

Läs mer

Offentlig kanalisering - Gudomliga Medvetandet. ABF-huset, Stockholm, 24 november 2009

Offentlig kanalisering - Gudomliga Medvetandet. ABF-huset, Stockholm, 24 november 2009 Offentlig kanalisering - Gudomliga Medvetandet ABF-huset, Stockholm, 24 november 2009 BAKGRUND Detta är en kanalisering av Gudomliga Medvetandet (Gud) som Maria Bertram gjorde på ABF-huset i Stockholm,

Läs mer

Grunder Medialitet !!!

Grunder Medialitet !!! Grunder Medialitet Välkommen Trevligt att du har valt att ladda ner detta övningshäfte. Innan man börjar att utveckla sin andliga sida, rekommenderar jag att man funderar lite på om du är redo för att

Läs mer

Att på olika sätt ta hand om sig själv, sin kropp och själ påstår jag är en av de viktigaste livsuppgifterna vi har under vår stund på jorden.

Att på olika sätt ta hand om sig själv, sin kropp och själ påstår jag är en av de viktigaste livsuppgifterna vi har under vår stund på jorden. 1 Inledning För att må och fungera bättre i vår stressade och alltmer tuffa värld, anser jag, att varje individ måste hitta sin inre balans genom någon form av daglig kontemplation. Det påverkar både den

Läs mer

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4)

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4) www.theministryofhealing.se HEALING vs. GUDS HELANDE Finns det något så kallat "falskt helande" eller är allt helande bra och sant? Var kommer helandet ifrån? Vad är det för skillnad på healing (New Age)

Läs mer

Diamantvägen 2015 Det nya kreativa äventyret i Kärlek och Överflöd

Diamantvägen 2015 Det nya kreativa äventyret i Kärlek och Överflöd 1 Diamantvägen 2015 Det nya kreativa äventyret i Kärlek och Överflöd Ärkeängeln Michael genom Celia Fenn inför år 2015. Orginaltext, http://www.starchildglobal.com/ Denna första dag av år 2015 går ni in

Läs mer

3) Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation?

3) Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation? 10 FRÅGOR OCH SVAR 1) Vad är det som händer under en AuraTransformation? Alla människor är energi i konstant rörelse. Den synliga delen kroppen är en manifestation av de osynliga energierna som omger och

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 8 Vägledning vecka 8 Guds kärlek till oss Förlåtande nåd Vägledning: Hur mycket Gud måste glädja sig Den här veckankommer vi att vandra runt i Guds kärlek till oss. Vi vill smaka - och till fullo njuta av

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

LYRICUS SAMTAL NR. 1. Att uppleva Helhetens Navigatör

LYRICUS SAMTAL NR. 1. Att uppleva Helhetens Navigatör 1 Swedish Translation LYRICUS DISCOURSES 1 Experiencing the Wholeness Navigator LYRICUS SAMTAL NR. 1 Att uppleva Helhetens Navigatör James, skaparen av WingMakers material, har översatt dessa samtal till

Läs mer

om yoga, för yogis, y Det här fanzinet handlar om lite av varje- en del som ni har frågat om och en del som jag har tänkt på själv.

om yoga, för yogis, y Det här fanzinet handlar om lite av varje- en del som ni har frågat om och en del som jag har tänkt på själv. Välkommen till Jåga! Det här fanzinet handlar om lite av varje- en del som ni har frågat om och en del som jag har tänkt på själv. I det här numret så beskrivs den allra första sutran i Patanjali Yoga

Läs mer

Skapa minnen av framtiden. Henrik Svensson

Skapa minnen av framtiden. Henrik Svensson Skapa minnen av framtiden Henrik Svensson Skapa minnen av framtiden Mental träning är en enkel teknik där du kan ändra dina tankar om dig själv och dina förmågor. Det är ett systematiskt och disciplinerat

Läs mer

ANDLiG. UTVECKLiNG. - Att skapa med ljus - Att kontakta det Universella Sinnet - Förena Dig med den Högre viljan

ANDLiG. UTVECKLiNG. - Att skapa med ljus - Att kontakta det Universella Sinnet - Förena Dig med den Högre viljan ANDLiG UTVECKLiNG - Att skapa med ljus - Att kontakta det Universella Sinnet - Förena Dig med den Högre viljan Andlig Utveckling att skapa med ljus - v.2 2010/11 Innehåll 3. Förord 4. Att skapa med ljus

Läs mer

Facklan & Svärdet. Kapitel 1

Facklan & Svärdet. Kapitel 1 Facklan & Svärdet Kapitel 1 Jag satt på mitt hotellrum i London. Jag kände mig rastlös och funderade på att gå en runda till Buckingham Palace, som bara låg ett par kvarter bort. Även om jag visste att

Läs mer

"DET ÄR DAGS ATT DELA MED SIG AV SIN UTSTRÅLNING" Förmedlat genom Ronna Herman * Översättning Mona Karlsson

DET ÄR DAGS ATT DELA MED SIG AV SIN UTSTRÅLNING Förmedlat genom Ronna Herman * Översättning Mona Karlsson "DET ÄR DAGS ATT DELA MED SIG AV SIN UTSTRÅLNING" Förmedlat genom Ronna Herman * Översättning Mona Karlsson Kära mästare, den strukturerade, materiella värld som mänskligheten har skapat under många tidsåldrar

Läs mer

DEN SJÄLVSPEGLANDE HELHETSSYNEN

DEN SJÄLVSPEGLANDE HELHETSSYNEN DEN SJÄLVSPEGLANDE HELHETSSYNEN EN LOTS PÅ MÖJLIGHETERNAS HAV EN VÄGVISARE I ETT STIGLÖST LAND För att kunna hantera vår vardag på enkelt sätt skapar vi oss bilder av hur allt hänger ihop. Dessa bilder

Läs mer

Shang Ming. Träning med själ - lotsar hälsan fram

Shang Ming. Träning med själ - lotsar hälsan fram Träning med själ - lotsar hälsan fram Shang Ming Vad är Shang Mingträning? Rörelser som vaktar så att din kropp och själ inte tappar kontakt och din livskraft alltid flödar starkt i ditt energisystem.

Läs mer

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Titta upp, tala långsamt Inledning Du har fått en rejäl utmaning, ett kraft prov ska utföras. Det kommer behövas starka muskler

Läs mer

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv.

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv. Avundsjuka och Besvikelse Två helt klart starka ord som bränner i mitt inre och där avundsjuka även kan ha en positiv betydelse, men oftast har besvikelse ingen ljus sida alls. Besvikelse Jag kanske blandar

Läs mer

Carlos Castaneda Citat

Carlos Castaneda Citat Carlos Castaneda Citat Här följer en samling av både roliga och tänkvärda citat Trollkarlarnas värld. Alla citat är sagda av Don Juan där inget annat anges. Detta är ett universum av rovdjur. (Drömmandets

Läs mer

Lev utan Stress & Oro

Lev utan Stress & Oro Det finns olika nivåer av stress i våra liv. Ofta talas det om olika sorters stress, som om den ena sortens stress är annorlunda än den andra. Men i grund och botten handlar det om samma sorts stress,

Läs mer

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1 Mindfulness i harmoni med den sköna naturen Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1 Mindfulness i harmoni med den sköna naturen www.webbplats.org/mindfulness 2 Vad är

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

behöver inte begränsa er till en bestämd fråga i det hänseendet. Detta är ett organiskt system: ni kan börja med vad som helst. Börja var ni vill,

behöver inte begränsa er till en bestämd fråga i det hänseendet. Detta är ett organiskt system: ni kan börja med vad som helst. Börja var ni vill, KAPITEL VI Förståelsen som den främsta förutsättningen i detta system Förståelsens relativitet Hur man ökar förståelsen Ett nytt språk Riktiga och felaktiga inställningar Inställningar och förståelse Nödvändigheten

Läs mer

Min dröm handlar om det största och mest betydelsefulla att man kan få vara en del av, den Levande Gudens församling

Min dröm handlar om det största och mest betydelsefulla att man kan få vara en del av, den Levande Gudens församling 1 Bibelskola 27 November 2013 I HAVE A DREAM! Det mest kända citatet från Martin Luther Kings berömda tal som bokstavligen kostade honom livet vill jag undervisa om..i Have a Dream.. Han drömde om ett

Läs mer

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?.

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?. Övning för att koncentrera sig på andningen Att koncentrera sig på andningen erbjuder ett sätt att stänga av tillståndet för automatstyrningen och att återgå och leva i nuet. Eftersom övningen är kort

Läs mer

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen :

21 december 2015. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre bönen : Vittnesbörd från elever på upprättelseprogrammet bibelskolan Jesus Helar och Upprättar läsåret 2015 2016 i Church of the Glory of God i Minsk Vitryssland. Vittnesbörd efter undervisning och praktik i Inre

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

ACoA:s Mötesordning för telefonmöten

ACoA:s Mötesordning för telefonmöten ACoA:s Mötesordning för telefonmöten Kursiv stil = instruktion till mötesledaren. Ska inte läsas högt. Fet stil ska läsas högt. Ring inte tidigare än 5 minuter innan mötet startar, för då kan tekniska

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Offentlig kanalisering av Toisheeba från Arrakas, kanaliserat av Maria Bertram, Stockholm Jordstrålningscentrum, 9 maj 2011

Offentlig kanalisering av Toisheeba från Arrakas, kanaliserat av Maria Bertram, Stockholm Jordstrålningscentrum, 9 maj 2011 presenterar Offentlig kanalisering av Toisheeba från Arrakas, kanaliserat av Maria Bertram, Stockholm Jordstrålningscentrum, 9 maj 2011 BAKGRUND Det här dokumentet är skrivet av Manne Lindberg och Maria

Läs mer

Introduktion till Bach In Motion

Introduktion till Bach In Motion Introduktion till Bach In Motion Copyright: alla rättigheter förbehållna. Inget i denna publikation, varken i del eller helhet, får på något sätt eller i någon form reproduceras eller överföras, mekaniskt

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Lycklig eller välsignad

Lycklig eller välsignad Lycklig eller välsignad Av: Johannes Djerf Sedan 1939 så är det lagstadgat i Sverige att alla arbetare har rätt till betald semester. Något som i stort sett alla länder över hela världen har idag. Det

Läs mer

CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

utan » Sluta tjafsa med din häst. Bestäm dig för vad som verkligen betyder något och strunta i resten « svante andersson

utan » Sluta tjafsa med din häst. Bestäm dig för vad som verkligen betyder något och strunta i resten « svante andersson Vardag utan konflikter Har du problem med att din häst inte lyssnar? Har den en olat som du inte får bukt med? Eller når du och din häst inte dom resultaten som du tycker att ni borde? Lugn, då är du långt

Läs mer

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 SANNING BARMHÄRTIGHET RÄTTVISA FRED Baserat på en text ur boken Reconcile: Conflict Transformation for Ordinary Christians av John Paul Lederach. Bearbetad till drama av Kat

Läs mer

Korsvägsandakten. En utskriftsvänlig version

Korsvägsandakten. En utskriftsvänlig version Korsvägsandakten En utskriftsvänlig version Varför be korsvägsandakten? Den viktigaste orsaken till att återuppliva praxisen att be korsvägsandakten är att det är ett effektivt sätt att meditera på, och

Läs mer

TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet

TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet TJUVSTARTER I AGILITY - en kamp i envishet Av Marie Hansson När det handlar om tjuvstarter är det ofta en kamp mellan en ivrig hund och dess förare. Men ju mer psykologi man använder, desto större övertag

Läs mer

Sanningen Om Människans Själ. Av Jesus (AJ Miller)

Sanningen Om Människans Själ. Av Jesus (AJ Miller) Sanningen Om Människans Själ Av Jesus (AJ Miller) Publicerat av Divine Truth, Australien genom Smashwords http://www.divinetruth.com Upphovsrätt 2015 Divine Truth Smashwords upplaga, licensinformation

Läs mer

Reportage från veckokursen i cellminnesmålning på Himmelshöga Gård sommaren 2015

Reportage från veckokursen i cellminnesmålning på Himmelshöga Gård sommaren 2015 Reportage från veckokursen i cellminnesmålning på Himmelshöga Gård sommaren 2015 Här på Öland tillbringade 21 deltagare från olika delar av landet en hel vecka för att rena och hela sig själva med cellminnesmålning.

Läs mer

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest.

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest. Ångest och Panikångest Alla upplever ibland ångest i olika situationer. Det beror på att själva känslan av ångest har som uppgift att tala om att nu är något fel, på tok, till och med farligt. Och då måste

Läs mer

Träning för kropp och själ

Träning för kropp och själ Yoga Träning för kropp och själ Under 2000-talet har yogan snabbt gått från att vara en livsstil för få, till att bli en träningsform för många. På Hagabadet har vi ett brett utbud av yogaklasser med stor

Läs mer

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen

GOLFINSPIRATION 2015. Inledning. Släpp kontrollen GOLFINSPIRATION 2015 Inledning Släpp kontrollen En golfsving är en komplex rörelse. Med många tankar, muskler och flera kroppsdelar involverade ska vi träffa en liten boll med ett verktyg som bara är 1

Läs mer

Copyright 2014 Irina :: attraktionslagen.info

Copyright 2014 Irina :: attraktionslagen.info Copyright 2014 Irina :: attraktionslagen.info 1 välkommen till attraktionslagen.info Jag heter Irina och kommer att vara din guide när vi tillsammans utforskar läran om attraktionslagen. Om du är nyfiken

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16 Välkommen till ditt nya liv uppföljning vecka 13-16 Även om du inte längre tar CHAMPIX, fortsätter LifeREWARDSprogrammet att ge dig råd och stöd i ytterligare 4 veckor och hjälper dig vara en före detta

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA.

GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA. GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA. Först helar du dig själv sedan kan du hjälpa andra! Grundutbildning i helande; Att hela sig själv, ger dig

Läs mer

Ditt unika Jag. Ditt unika Jag. med. Webinar2. Med Susanne Billander

Ditt unika Jag. Ditt unika Jag. med. Webinar2. Med Susanne Billander Ditt unika Jag Ditt unika Jag med Webinar2 Med Susanne Billander Med 1 9 Energicenter OBS! Ändring från 7 till 9 center skedde år 1781 1. Huvud 2.Ajna (3 ögat) 3. Hals 4.Identitet 5. Hjärta/vilja 6.Sakrala

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Hur kommer man igång?

Hur kommer man igång? Hur kommer man igång? Alla har någon gång varit nybörjare. Här ger Per Alexanderson, lovsångsledare från Örebro, många enkla och praktiska råd för dig som vill komma igång som lovsångsledare och som mer

Läs mer

Tanketräning. Instruktioner

Tanketräning. Instruktioner Tanketräning Det här liknar närmast det som brukar kallas hypnos eller självhypnos. Eftersom de begreppen lätt leder tankarna fel har vi valt att istället kalla det för tanketräning. Det handlar om att

Läs mer

Jag har kommit som sändebud från änglarna. Jag har levt tidigare på Jorden. Jag är en av mediets guider.

Jag har kommit som sändebud från änglarna. Jag har levt tidigare på Jorden. Jag är en av mediets guider. Aniara Jag har kommit som sändebud från änglarna. Jag har levt tidigare på Jorden. Jag är en av mediets guider. Vi änglar finns här runt omkring er. Var och en av er har en specialare, en liten extra ängel,

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Från sömnlös till utsövd

Från sömnlös till utsövd SAMUEL LINDHOLM & FREDRIK HILLVESSON Från sömnlös till utsövd Ett sexveckorsprogram mot sömnproblem för bättre sömn, mer energi och högre livskvalitet BILAGOR Innehåll Bilaga A: Målsättning 3 Bilaga B:

Läs mer

Reportage från veckokursen i cellminnesmålning på Himmelshöga Gård sommaren 2015

Reportage från veckokursen i cellminnesmålning på Himmelshöga Gård sommaren 2015 Reportage från veckokursen i cellminnesmålning på Himmelshöga Gård sommaren 2015 Här på Öland tillbringade 21 deltagare från olika delar av landet en hel vecka för att rena och hela sig själva med cellminnesmålning.

Läs mer

3 Hur ska vi uppfatta naturen?

3 Hur ska vi uppfatta naturen? 3 HUR SKA VI UPPFATTA NATUREN? 27 3 Hur ska vi uppfatta naturen? Vi människor är i naturen och lever av naturen. När vi människor reflekterar över naturen kan vi uppfatta den på olika sätt. Som en maskin

Läs mer

Självkritik. Självacceptans starkaste sambanden med att må bra. Att vara lika vänlig mot sig själv som mot någon annan som är med om svårigheter

Självkritik. Självacceptans starkaste sambanden med att må bra. Att vara lika vänlig mot sig själv som mot någon annan som är med om svårigheter SJÄLVMEDKÄNSLA Självkritik Sånt säger vi inte till någon annan! Samband psykisk ohälsa Självacceptans starkaste sambanden med att må bra Nytt begrepp: självmedkänsla Att vara lika vänlig mot sig själv

Läs mer

Offentlig kanalisering av Gudomliga Medvetandet, kanaliserat av Maria Bertram, Stockholm Folkkulturcentrum, 27 april 2011

Offentlig kanalisering av Gudomliga Medvetandet, kanaliserat av Maria Bertram, Stockholm Folkkulturcentrum, 27 april 2011 presenterar Offentlig kanalisering av Gudomliga Medvetandet, kanaliserat av Maria Bertram, Stockholm Folkkulturcentrum, 27 april 2011 BAKGRUND Det här dokumentet är skrivet av Maria Bertram och Manne Lindberg

Läs mer

hästfocus inblick Camilla gör små underverk med häst och ryttare Text och foto: Marianne Greip www.hastfocus.se 6 hästfocus #9 2013

hästfocus inblick Camilla gör små underverk med häst och ryttare Text och foto: Marianne Greip www.hastfocus.se 6 hästfocus #9 2013 hästfocus Camilla gör små underverk med häst och ryttare Text och foto: Marianne Greip 6 hästfocus #9 2013 Camilla gör små underverk med häst och ryttare Det är något särskilt med Camilla Lundquist. Det

Läs mer

DIN RÖST 2009 OCH HÖSTPROGRAMMET

DIN RÖST 2009 OCH HÖSTPROGRAMMET Låt mig bringa hopp där misströstan råder! Låt mig bringa ljus där mörker råder! Låt mig bringa glädje där sorg och bedrövelse härskar! O, mästare! Låt mig icke så mycket söka bli tröstad som att trösta!

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

En Raggningsexperts Bekännelser

En Raggningsexperts Bekännelser En Raggningsexperts Bekännelser AV: Dennis Danielsson Förord Dom allra flesta av oss har någon gång i sitt liv gjort saker man sedan ångrat, vissa har gjort fler saker och andra har gjort färre. Den stora

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag...

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag... Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag #3: E-postfällan... 9 Avslutning... 11 2 Inledning Jag vill inte påstå att dålig tidshantering är en folksjukdom.

Läs mer

Kanalisering #2 av Dibarak, ledare för uppstigna civilisationen "De Oövervinnerliga", 1 mars 2010

Kanalisering #2 av Dibarak, ledare för uppstigna civilisationen De Oövervinnerliga, 1 mars 2010 Kanalisering #2 av Dibarak, ledare för uppstigna civilisationen "De Oövervinnerliga", 1 mars 2010 BAKGRUND Detta meddelande kommer från Maria Bertram och Manne Lindberg, som driver det globala Moder Jord-nätverket

Läs mer

Pass.nu Yoga energy. Aktuellt

Pass.nu Yoga energy. Aktuellt Pass.nu Yoga energy Friskis&Svettis Yoga kommer ur Hathayogans långa tradition. Den har tagits fram och utvecklats i harmoni med vår idé och är inte kopplad till någon specifik inriktning, religion eller

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Livets lotteri, Indien

Livets lotteri, Indien Livets lotteri, Indien Jag heter Rashmika Chavan och bor i Partille, men mitt ursprung är Indien (Mumbai). Jag, min mamma Angirasa och lillebror Handrian flydde till Sverige när jag var 11 år. Nu är jag

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Lev utan Stress & Oro

Lev utan Stress & Oro Tillåt dig att skapa ditt liv! Att skapa med din tanke och känsla Egentligen borde det heta Hjärtats Kraft att skapa med ditt Hjärta för det är just det som allt handlar om Först och främst, ja! Du kan

Läs mer

Samsara livets hjul.

Samsara livets hjul. Samsara livets hjul. Tanken om Samsara har haft en mycket stor betydelse för det religiösa livet i Asien och har med tiden fått spridning över hela världen.ordet Samsara är bildat av sanrkitroten sr som

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

TYST EGEN RETREAT HANDBOK WWW.TYSTRETREAT.NU

TYST EGEN RETREAT HANDBOK WWW.TYSTRETREAT.NU TYST EGEN RETREAT HANDBOK WWW.TYSTRETREAT.NU 1 INTRODUKTION Välkommen till Egen Tyst Retreat en handbok för att hitta inre tystnad. Tystnaden har i årtusenden använts som hjälpmedel för inre utveckling.

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Arbetar min häst korrekt? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbetar min häst korrekt? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbetar min häst korrekt? Av Henrik Johansen Detta test på hur din häst arbetar tar ca tre minuter och bör ingå i uppvärmningen varje dag. Du måste veta vad du vill när du sitter

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

- Imaginarium - Fredrik Fahlman. Det var den här situationen han avskydde och fruktade mest av allt.

- Imaginarium - Fredrik Fahlman. Det var den här situationen han avskydde och fruktade mest av allt. - Imaginarium - av Fredrik Fahlman - Ok, vem börjar? Det var den här situationen han avskydde och fruktade mest av allt. Läraren blickade ut över det lilla klassrummet. Tre rader med bord. Två avlånga

Läs mer

Upplevelser från interplanetära energiöverföringen, 20 mars 2010

Upplevelser från interplanetära energiöverföringen, 20 mars 2010 BAKGRUND presenterar Upplevelser från interplanetära energiöverföringen, 20 mars 2010 Det här meddelandet kommer från Maria Bertram och Manne Lindberg som driver det globala Moder Jord-nätverket utanför

Läs mer