Bredbandshandboken. version 2005C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandshandboken. version 2005C"

Transkript

1 Bredbandshandboken version 2005C

2 Informationen gäller från med reservation för vissa ändringar Databokförlaget Grade i Sverige AB Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 förbjudet utan medgivande av förlaget, Databokförlaget i Sverige AB. Förbud gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, duplicering, OHvisning, fotografering etc.

3 Innehåll Innehåll Inledning 5 Hitta första jacket 7 Telefonikunder 9 Nätverkskort 10 Installera nätverksstöd 15 Nätverksstöd för Windows XP 16 Nätverksstöd för Windows Nätverksstöd för Windows 95/98/ME 24 Nätverksstöd för Mac OS X 29 Nätverksstöd för Mac OS 9 30 Aktivera anslutning 31 Konfigurera fast IP 35 Fast IP för Windows XP 36 Fast IP för Windows Fast IP för Windows 95/98/ME 42 Fast IP för Mac OS X 45 Fast IP för Mac OS 9 46 Tjänster 47 Felsökning 51 Frågor och svar 55 Säkerhet 59 Ordlista 61 3

4 4

5 Inledning Välkommen till Bredbandsbolaget Inledning I den här handboken hittar du instruktioner om hur du kommer igång och aktiverar ditt bredbandsabonnemang. Då vi levererar bredband med olika tekniska lösningar, ber vi dig att kontrollera nedan vilken teknik som gäller i ditt fall för att hitta till rätt instruktioner i handboken. Se även snabbguiden du fått och som beskriver hur inkopplingen av din utrustning skall ske. Bredband via bredbandsuttag Ett enkelt sätt att veta om du har bredband via bredbandsuttag är att du inte har fått med ett modem i utskicket med välkomstbrevet. Nästa steg är att installera ett nätverkskort, om din dator inte redan är utrustad med ett sådant. Gå till sidan 10. (Majoriteten av alla nya datorer har ett nätverkskort. Har du redan ett så kan du hoppa över detta steg.) Nästa steg är att ställa in din dators nätverksinställningar. Följ instruktionerna på sidan 15. Sista steget är att aktivera din bredbandsanslutning så att du kan börja använda Internet. Följ instruktionerna på sidan 31. 5

6 Inledning Bredband via telejacket Ett enkelt sätt att veta om du har bredband via telejacket är att du har fått med ett modem i din startbox. Anslut modemet till din dator enligt den snabbguide du har fått i din startbox. Du ska ansluta ditt modem till första jacket. Därför är den första åtgärden att hitta ditt första telejack, läs hur du gör på sidan 7. Nästa steg är att installera ett nätverkskort, om din dator inte redan är utrustad med ett sådant. Gå till sidan 10. (Majoriteten av alla nya datorer har ett nätverkskort. Har du redan ett så kan du hoppa över detta steg.) Nästa steg är att ställa in din dators nätverksinställningar. Följ instruktionerna på sidan 15. Sista steget är att aktivera din bredbandsanslutning så att du kan börja använda Internet. Följ instruktionerna på sidan 31. 6

7 Hitta första jacket Hitta första Här hittar du anvisningar om hur du hittar första telefonjacket och hur du kontrollerar att bostadens telefonjack är rätt kopplade. Detta är mycket viktigt för att din tjänst ska fungera felfritt. Ditt modem bör alltid vara påslaget då vi kontinuerligt gör fjärruppdateringar av modemets inställningar. Varför behöver jag använda det första telefonjacket? Mellanproppen måste kopplas in i det första telefonjacket för att inte internetförbindelsen ska brytas om någon använder en telefon. Om du inte använder första jacket kan tjänstens överföringshastighet påverkas negativt. Hur hittar jag det första telefonjacket? I en lägenhet brukar det första telefonjacket vara det jack som är närmast ytterdörren. I en villa sitter första telefonjacket oftast på bottenvåningen. Hur vet jag att jag har hittat det första telefonjacket? Placera en analog telefon med avlyft lur i förmodat första telefonjack, kontrollera övriga telefonjack med en annan analog telefon. Om en telefon med avlyft lur sitter i det första telefonjacket hörs ingen kopplingston när en telefonlur lyfts på övriga jack. Detta förutsätter att bostadens jack är seriekopplade. Upprepa detta förfarande tills du har hittat det första telefonjacket. Undvik att använda trådlösa telefoner vid lokalisering av första jacket då dessa ofta är felaktigt kopplade. 7

8 Hitta första jacket Felsökning Om du har upptäckt två eller fler telefonjack med kopplingston i, måste dessa kontrolleras. Skruva försiktigt bort locket på jacken och kontrollera dem en efter en. RÄTT INKOPPLADE TELEFONJACK: (Seriekopplade) I första och mellanliggande telefonjack är kablarna anslutna till såväl de båda övre som de nedersta skruvarna i uttagen. I ett (eller flera) av telefonjacken som ligger sist i slingan är kablarna förmodligen bara anslutna till de nedersta skruvarna. FEL INKOPPLADE TELEFONJACK: Rätt kopplat Utgående ledning till nästa telefonjack Inkommande ledning från station eller föregående telefonjack Rätt kopplat Inkommande ledning från föregående telefonjack (Parallellkopplade) Felkopplat I ett (eller flera) av telefonjacken är två kablar sannolikt anslutna till var och en av de nedersta skruvarna. Detta är det felaktiga telefonjacket (eller ett av flera felaktiga). Kontrollera vilka av kablarna som hör ihop (kabelpar). Flytta det ena kabelparet till de övre skruvarna. EFTER ÅTGÄRD: När du har flyttat det ena kabelparet måste du kontrollera att du flyttat rätt. Lokalisera därför ditt första telefonjack enligt tidigare beskrivet förfarande. 8

9 Telefonikunder Felsökningsmatris Telefonikunder Problem Felbeskrivning Åtgärd Telefonen fungerar inte 1. Ta bort mellanproppen och testa telefonen en gång till. Modemet har ingen kontakt med telestationen. Modemet har kontakt med telestationen men det går inte att surfa. Indikeringslampan för ADSL blinkar, vanligen benämnd eller WAN Indikeringslampan för ADSL lyser, vanligen benämnd eller WAN 2. Fungerar de, sätt tillbaka mellanproppen och prova igen. 3. Om felet kvarstår, ta bort mellanproppen och kontakta Teknisk Support. 1. Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna. 2. Kontrollera att samtliga telefonjack i bostaden är korrekt kopplade och att mellanproppen sitter i första jacket. 3. Prova att starta om modemet. 1. Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna. 2. Prova att starta om modemet och din dator. 3. Kontrollera att dina nätverksinställningar stämmer, se avsnittet Kontrollera installationen på sidan 51. 9

10 Nätverkskort Nätverkskort Är datorn klar att anslutas till ett nätverk? De flesta datorer har ett nätverkskort installerat, och detta krävs för att du ska kunna ansluta till bredbandstjänsten. Om du beställt ett tillvalspaket från Bredbandsbolaget, kontrollera att det du beställt finns med i paketet: Nätverkskort (ej för bärbar dator*) Drivrutiner (på den medföljande cd:n) Nätverkskabel * Bärbara datorer använder särskilda nätverkskort, s k pc-card. Följ instruktionerna som gäller för din bärbara dator och det kort du installerar. Om du redan har nätverkskort och nätverkskabel, följ instruktionerna från respektive tillverkare för att installera nätverkskortet. Om du får problem kontakta din återförsäljare. Bredbandsbolaget erbjuder endast support på nätverkskort och kablage levererat av Bredbandsbolaget. 10

11 Nätverkskort Nätverkskortets funktion Nätverkskortet gör att datorn kan anslutas till ett nätverk och kommunicera med andra datorer. För att nätverkskortet ska fungera krävs programvara som talar om för datorn hur den ska kommunicera med nätverkskortet och över nätverket. Programvaran består av s k drivrutiner och nätverksprotokoll. För stationära datorer monteras nätverkskortet fast i datorn. Bärbara datorer använder instickskort, ett så kallat pc-card, som enkelt stoppas in och tas ut ur datorn vid behov. Länklampa RJ-45-port PCI-kontakt Fig. 1 PCI Nätverkskort för en stationär dator Fig. 2 PC Card, nätverkskort för en bärbar dator Kontakter och kablar Anslutning av nätverkskabeln till datorn sker via nätverkskortets nätverksport. Den typ av kontakt som företrädesvis används heter RJ-45. Den är avsedd för nätverkskabel där ledningarna är tvinnade i par, s k UTPkabel. Det finns olika kategorier av UTP-kabel och den som ska användas är kategori 5. Fig. 3 RJ-45-kontakt 11

12 Nätverkskort Överföringshastighet Nätverkskort fungerar starkt förenklat som en radiosändare och mottagare. Tekniken kallas Ethernet. Att skicka och ta emot data samtidigt kallas 'full duplex', man använder även benämningen dubbelriktad anslutning. Halv duplex innebär att överföringen går åt ett håll i taget, d v s antingen sändning eller mottagning av data. För anslutning med UTP-kategori 5-kabel används en Ethernetspecifikation som benämns 10BaseT och 100BaseT med överföringshastighet på maximalt 10 eller 100 Mbit/s. Installera nätverkskort Läs noga igenom hela installationsanvisningen först, så att du är bekant med de olika momenten. Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar vi att du kontaktar Teknisk support. I denna handbok installeras det nätverkskort som Bredbandsbolaget tillhandahåller. Förberedelser VIKTIGT! Innan du sätter igång med installationen bör du först kontrollera följande punkter: Finns det redan ett fungerande nätverkskort installerat i datorn? Så här gör du enklast: Kontrollera om det finns en RJ-45-port på det installerade nätverkskortet. Se Fig. 1 på sidan 11. Om nätverkskortet redan är på plats fortsätter du vidare till sidan 15. Om du använder ett eget nätverkskort, följ i första hand de installationsanvisningar som gäller för ditt kort. Är det en hyrd pc, t ex en hem-pc, bör du först kontrollera om det enligt avtalet är tillåtet att montera in ett nätverkskort. 12

13 Nätverkskort Under installationen behöver du Skruvmejsel (ej magnetisk spets) Installations-cd med operativsystemet Nätverkskort, drivrutiner och nätverkskabel Användarnamn och lösenord som du fått skriftligen från Bredbandsbolaget Montera nätverkskortet Steg 1 Koppla bort strömmen genom att dra ur kontakten till datorn. Steg 2 Koppla loss övriga anslutningar så att du får fri tillgång till datorn. Notera hur kablar och anslutningar sitter så att du enkelt kan återställa dem. Steg 3 Avlägsna höljet på datorn. Läs i instruktionsboken för datorn hur du går tillväga. Steg 4 Kontrollera att det finns en ledig plats för nätverkskortet och att anslutningen stämmer. 13

14 Nätverkskort Steg 5 Placera nätverkskortet i anslutningskontakten och tryck ned kortet så att alla kontaktbläck är anslutna. Steg 6 Skruva fast nätverkskortet och. montera tillbaka höljet på datorn Steg 7 Återställ anslutningarna till datorn och anslut en nätverkssladd till din bredbandsanslutning. Nu är installationen av nätverkskortet klar. 14

15 Installera nätverksstöd Fortsätt till rätt avsnitt Installera nätverksstöd Instruktionerna gäller både om du beställt ditt bredbandsabonnemang med dynamisk IP eller fast IP. Välj det avsnitt som gäller för ditt operativsystem. När du startar datorn visar startbilden vilken typ av operativsystem du använder. Windows XP 16 Windows Windows 98/98/ME 24 Mac OS X 29 Mac OS

16 Nätverksstöd för Windows XP Nätverksstöd för XP Installera nätverksstöd för Windows XP Windows XP identifierar automatiskt nätverkskort som finns i datorn. Det enda du behöver göra är att konfigurera inställningarna som gäller för nätverksanslutningen. Steg 1 Välj Start/Kontrollpanelen. Steg 2 Klicka på 'Nätverks- och Internetinställningar'. 16

17 Nätverksstöd för Windows XP Steg 3 Klicka på 'Nätverksanslutningar'. Steg 4 Fönstret visar de befintliga anslutningarna. Markera den ikon som ansluter till lokalt nätverk. Steg 5 Klicka på 'Ändra inställningar för den här anslutningen', alternativt högerklicka på anslutningen och välj 'Egenskaper'. 17

18 Nätverksstöd för Windows XP Steg 6 Egenskaperna för anslutningen visar de nätverkskomponenter som används. Markera 'Internet Protocol (TCP/IP)'. Klicka på 'Egenskaper'. Steg 7 Kontrollera att markerade alternativ överensstämmer med bilden. Klicka på 'OK'. 18

19 Nätverksstöd för Windows XP Steg 8 Bocka av alternativet 'File and Printer Sharing for Microsoft Networks'. Detta bör du göra för att öka säkerheten på din dator. TIPS! Bocka för alternativet 'Visa ikon i Meddelandefältet...' för att direkt se om du är ansluten till nätverket. Steg 9 Klicka på 'OK' för att godkänna inställningarna för anslutningen. Fortsätt till avsnittet Aktivera anslutning på sidan

20 Nätverksstöd för Windows 2000 Nätverksstöd för 2000 Installera nätverksstöd för Windows 2000 Windows 2000 identifierar automatiskt nätverkskort som finns i datorn. Det enda du behöver göra är att konfigurera inställningarna som gäller för nätverksanslutningen. Steg 1 Välj Start/Inställningar/Nätverks- och fjärranslutningar. Fönstret visar de befintliga anslutningarna. 20

21 Nätverksstöd för Windows 2000 Steg 2 Markera den ikon som ansluter till lokalt nätverk. Statusfältet visar vilket nätverkskort som identifierats. Är webbvyn för mappar aktiverad visar webbinnehållet översiktsinformation om anslutningen. Välj Arkiv/Egenskaper eller högerklicka på anslutningen och använd snabbmenyn. Steg 3 Egenskaperna för anslutningen visar de nätverkskomponenter som används. 21

22 Nätverksstöd för Windows 2000 Steg 4 Bocka av alternativet 'File and Printer Sharing for Microsoft Networks'. Detta måste du göra för att öka säkerheten på din dator. TIPS! Bocka för alternativet 'Visa ikon i Aktivitetsfältet...' för att direkt se om du är ansluten till nätverket. Steg 5 Markera komponenten 'Internet Protocol (TCP/IP)'. Klicka på knappen 'Egenskaper'. 22

23 Nätverksstöd för Windows 2000 Steg 6 Kontrollera att markerade alternativ överensstämmer med bilden. Klicka på 'OK' och ytterligare en gång för att godkänna inställningarna för anslutningen. Fortsätt till avsnittet Aktivera anslutning på sidan

24 Nätverksstöd för Windows 95/98/ME Nätverksstöd för 95/98/ME Installera nätverksstöd för Windows 95/98/ME Avsnittet visar Windows ME som identifierar automatiskt nätverkskort som finns i datorn. Det enda du behöver göra är att konfigurera inställningarna som gäller för nätverksanslutningen. Steg 1 Välj Start/Inställningar/Kontrollpanelen. Eventuellt måste du klicka på 'visa alla alternativ på kontrollpanelen'. Steg 2 Dubbelklicka på 'Nätverk'. 24

25 Nätverksstöd för Windows 95/98/ME Steg 3 Egenskaperna för anslutningen visar de nätverkskomponenter som används. Markera komponenten 'Internet Protocol (TCP/IP)'. Klicka på knappen 'Egenskaper'. Steg 4 Kontrollera att fliken 'IP-adress' överensstämmer med bilden. 25

26 Nätverksstöd för Windows 95/98/ME Steg 5 Kontrollera att fliken 'WINS-konfiguration' överensstämmer med bilden. Steg 6 Kontrollera att fliken 'Gateway' överensstämmer med bilden. 26

27 Nätverksstöd för Windows 95/98/ME Steg 7 Kontrollera att fliken 'DNS-Konfiguration' överensstämmer med bilden. Steg 8 Kontrollera att fliken 'Bindningar' överensstämmer med bilden. Klicka på 'OK' och därefter ytterligare en gång för att godkänna inställningarna. 27

28 Nätverksstöd för Windows 95/98/ME Steg 9 Klicka på fliken 'Identifiering'. Använd namn som är unika för dig i detta moment. Skriv in ett valfritt datornamn, max femton tecken utan blanksteg. Skriv in ett valfritt namn på arbetsgrupp, max femton tecken utan blanksteg. Steg 10 Klicka på 'OK' för att godkänna inställningarna. Steg 11 Du måste starta om datorn för att ändringarna ska träda i kraft. Om allt gått bra kommer du att få upp en dialogruta för att logga in på datorn. Fortsätt till avsnittet Aktivera anslutning på sidan

29 Nätverksstöd för Mac OS X Konfigurera Mac OS X Nätverksstöd för Mac OS X Steg 1 I systemmenyn (äpplet) väljer du Location/Nätverksinställningar. Steg 2 Välj fliken 'TCP/IP'. Steg 3 Ställ in 'Med DHCP'. Om det valet inte är tillgängligt måste inställningen för fliken 'PPPoE' avaktiveras. Steg 4 Klicka på 'Utför'. Steg 5 Stäng fönstret för nätverksinställningarna. Steg 6 Fortsätt till avsnittet Aktivera anslutning på sidan

30 Nätverksstöd för Mac OS 9 Konfigurera Mac OS 9 Nätverksstöd för Mac OS 9 I detta avsnitt anger du de inställningar som gäller för din dators nätverksanslutningen. Du behöver uppgifterna du sparade vid aktiveringen. Steg 1 I systemmenyn (äpplet) väljer du Inställningar/TCP/IP. Steg 2 Välj Anslut via: Ethernet inbyggt. Steg 3 Välj Konfigurera: Använder DHCP-server. Stäng dialogrutan och spara ändringarna. Starta om datorn. Steg 4 Fortsätt till avsnittet Aktivera anslutning på sidan

31 Aktivera anslutning Aktivera anslutning Konfigurera Internet Explorer Steg 1 Starta Internet Explorer. Om programmet söker efter en sida, tryck på den röda stoppknappen eller <Esc>-tangenten. Steg 2 Välj Verktyg/Internet Alternativ. Steg 3 Klicka på fliken 'Anslutningar'. Steg 4 Markera 'Ring aldrig upp en anslutning'. Om detta val är gråmarkerat så fungerar det ändå. Steg 5 Klicka på knappen 'LAN inställningar'. 31

32 Aktivera anslutning Steg 6 Avmarkera samtliga kryssrutor på denna bild. Steg 7 Klicka 'OK', och därefter igen för att bekräfta inställningarna. Steg 8 Gå vidare till aktiveringsprocessen på nästa sida. 32

33 Aktivera anslutning Aktiveringsprocessen Aktivera anslutning Du måste registrera din anslutning till Bredbandsbolagets nätverk. För att registrera dig använder du det användarnamn och lösenord som du fått i ditt välkomstbrev. Bredbandsbolaget aktiverar därefter ditt abonnemang så att du får tillgång till de tjänster du beställt. Nätverkskort och kabel måste vara på plats och nätverket konfigurerat innan du kan aktivera anslutningen. Se Installera nätverkskort på sidan 12 och Installera nätverksstöd på sidan 15 om detta inte redan är gjort. Internet Explorer måste också vara korrekt konfigurerat, se Aktivera anslutning på sidan 31. Steg 1 Navigera till aktiveringsservern via din webbläsare. Steg 2 Klicka på länken under Privatpersoner: 'Aktivera med användarnamn och lösen'. Steg 3 Bocka för alla rutorna under Godkännande av villkor och klicka därefter på 'Godkänn'. Steg 4 Ange användarnamn och lösenord du fått från Bredbandsbolaget. Klicka på 'Aktivera'. Beroende på vilken typ av bredbandstjänst du beställt, vilket framgår i ditt abonnemangsavtal, så väljer du ett av stegen på nästa sida. 33

34 Aktivera anslutning Steg 5 (bara för fast IP) När du klickat på 'Aktivera' visas de IP-inställningar du tilldelats, spara ned denna information genom att klicka på länken 'spara ned dina IP-inställningar'. Stäng därefter fönstret. Nu måste du konfigurera om din dator för fast IP, fortsätt till instruktionerna på sidan 35. Steg 6 (ej fast IP) Klicka på knappen 'Stäng fönstret'. Låt datorn vara i 15 minuter och starta därefter om datorn. Nu är aktiveringen klar. 34

35 Konfigurera fast IP Konfigurera fast IP Konfigurera datorn för fast IP Dessa instruktioner gäller endast dig som beställt ditt bredbansabonnemang med fast IP. Du måste först ha aktiverat din anslutning och tilldelats uppgifter för IP-inställningarna, se Aktivera anslutning på sidan 31. Välj det avsnitt som gäller för ditt operativsystem. När du startar datorn visar startbilden vilken typ av operativsystem du använder. Windows XP 36 Windows Windows ME 42 Mac OS X 45 Mac OS

36 Fast IP för Windows XP Fast IP för XP Installationsanvisningar för Windows XP I detta avsnitt anger du de inställningar som gäller för din dators nätverksanslutningen. Du behöver uppgifterna du sparade vid aktiveringen. Steg 1 Välj Start/Kontrollpanelen. Steg 2 Klicka på Nätverks- och Internetinställningar. 36

37 Fast IP för Windows XP Steg 3 Klicka på Nätverksanslutningar. Steg 4 Fönstret visar de befintliga anslutningarna. Markera den ikon som ansluter till lokalt nätverk. Steg 5 Välj Arkiv/Egenskaper eller högerklicka på anslutningen och använd snabbmenyn. 37

38 Fast IP för Windows XP Steg 6 Egenskaperna för anslutningen visar de nätverkskomponenter som används. Markera Internet Protocol (TCP/IP). Klicka på Egenskaper. Steg 7 Markera alternativet 'Använd följande IP-adress'. I respektive fält anger du de uppgifter för IP-adress, nätmask och gateway du fick/sparade ned vid aktiveringen. Steg 8 Markera alternativet 'Använd följande DNS-serveradresser'. Ange de DNS-adresser som du fick/sparade ned vid aktiveringen. Steg 9 Klicka på OK och OK igen. Nu är allt klart för att surfa. 38

39 Fast IP för Windows 2000 Fast IP för 2000 Installera nätverksstöd för Windows 2000 I detta avsnitt anger du de inställningar som gäller för din dators nätverksanslutningen. Du behöver uppgifterna du sparade vid aktiveringen. Steg 1 Välj Start/Inställningar/Nätverks- och fjärranslutningar. Fönstret visar de befintliga anslutningarna. Steg 2 Markera den ikon som ansluter till lokalt nätverk. Statusfältet visar vilket nätverkskort som identifierats. Är webbvyn för mappar aktiverad visar webbinnehållet översiktsinformation om anslutningen. 39

40 Fast IP för Windows 2000 Steg 3 Välj Arkiv/Egenskaper eller högerklicka på anslutningen och använd snabbmenyn. Egenskaperna för anslutningen visar de nätverkskomponenter som används. Steg 4 Bocka av alternativet 'File and Printer Sharing for Microsoft Networks'. Detta måste du göra för att öka säkerheten på din dator. Steg 5 Markera komponenten 'Internet Protocol (TCP/IP)'. Klicka på knappen 'Egenskaper'. 40

41 Fast IP för Windows 2000 Steg 6 Markera alternativet 'Använd följande IP-adress'. I respektive fält anger du de uppgifter för IP-adress, nätmask och gateway du fick/sparade ned vid aktiveringen. Steg 7 Markera alternativet 'Använd följande DNS-serveradresser'. Ange de DNS-adresser som du fick/sparade ned vid aktiveringen. Steg 8 Klicka på OK och OK igen. Nu är allt klart för att surfa. 41

42 Fast IP för Windows 95/98/ME Fast IP för 95/98/ME Installera nätverksstöd för Windows 95/98/ME I detta avsnitt anger du de inställningar som gäller för din dators nätverksanslutningen. Du behöver uppgifterna du sparade vid aktiveringen. Steg 1 Välj Start/Inställningar/Kontrollpanelen. Steg 2 Dubbelklicka på ikonen 'Nätverk'. Steg 3 Om TCP/IP och nätverkskort saknas klicka på knappen Lägg till och följ instruktionerna, annars kan du gå vidare till nästa steg. 42

43 Fast IP för Windows 95/98/ME Steg 4 Markera komponenten TCP/IP. Klicka på knappen Egenskaper. Steg 5 Klicka på fliken IP-adress. Markera alternativet Ange en IP-adress. I respektive fält anger du den IP-adress och den nätmask du fick/sparade ned vid aktiveringen. 43

44 Fast IP för Windows 95/98/ME Steg 6 Klicka på fliken Gateway. I fältet anger du den adress för Gateway som du fick/sparade ned vid aktiveringen. Klicka sedan på Lägg till. Steg 7 Klicka på fliken DNS-konfiguration. Markera alternativet Aktivera DNS. Ange de DNS-adresser som du fick/sparade ned vid aktiveringen. I fältet Sökordning för DNS-servrar anger du dessa och klickar på knappen Lägg till för varje DNSadress. Fälten för Värd och Domän behöver du inte fylla i. Steg 8 Klicka på OK och OK igen. Du måste starta om datorn för att ändringarna ska träda i kraft. Nu är allt klart för att surfa. 44

45 Fast IP för Mac OS X Fast IP för Mac OS X Konfigurera Macintosh OS X I detta avsnitt anger du de inställningar som gäller för din dators nätverksanslutningen. Du behöver uppgifterna du sparade vid aktiveringen. Steg 1 I systemmenyn (äpplet) väljer du Location/Nätverksinställningar. Steg 2 Välj visa 'Inbyggt Ethernet'. Steg 3 Välj fliken 'TCP/IP'. Steg 4 Välj ställ in 'Manuellt'. Om det valet inte är tillgängligt måste inställningen för fliken 'PPPoE' avaktiveras. Steg 5 Välj ställ in Manuellt. I respektive fält anger du de uppgifter för IP-adress, nätmask och gateway samt DNS du fick/ sparade ned vid aktiveringen. Nätmask = Delnätsmask Gateway = Router DNS = DNS-server Steg 6 Stäng dialogrutan och spara ändringarna. Nu är allt klart för att surfa. 45

46 Fast IP för Mac OS 9 Konfigurera Mac OS9 Fast IP för Mac OS 9 I detta avsnitt anger du de inställningar som gäller för din dators nätverksanslutningen. Du behöver uppgifterna du sparade vid aktiveringen. Steg 1 I systemmenyn (äpplet) väljer du Inställningar/TCP/IP. Steg 2 Välj anslut via Ethernet. Steg 3 Välj konfigurera Manuellt. I respektive fält anger du de uppgifter för IP-adress, nätmask och gateway samt DNS du fick/ sparade ned vid aktiveringen. Nätmask = Delnätsmask Gateway = Routeradress DNS = Nameserveradress Steg 4 Stäng dialogrutan och spara ändringarna. Starta om datorn. Nu är allt klart för att surfa. 46

47 Tjänster Kundsidor Tjänster Våra kundsidor ger dig möjlighet att administrera de tjänster du beställt från Bredbandsbolaget. Du kan även använda våra kundsidor för att beställa tilläggstjänster. Du hittar till våra kundsidor via fliken Kundsidor på webbplatsen Du loggar in med det användarnamn och lösenord som kom med Välkomstbrevet. Hur aktiverar jag min hemsida För att aktivera din hemsida så använder du funktionen Mitt Konto under fliken Kundsidor på vår webbplats 47

48 Tjänster Epost I abonnemanget ingår 5 stycken e-postadresser. Den första adressen erhöll du i Välkomstbrevet. Du kan skapa ytterligare adresser genom att använda funktionen Mitt konto under fliken Kundsidor på vår webbplats Epost kan läsas och skickas via vår webbmailfunktion som återfinns under webmail.bredband.net. Logga in med det användarnamn och lösenord som kom med Välkomstbrevet. Du kan även använda Outlook Express för att hantera din Epost. Se nedan hur du konfigurerar Outlook Express. Lägga till mailkonton (max 5 stycken) i Outlook Express. Steg 1 Starta Outlook Express. Steg 1 Välj Verktyg/Konton. Steg 2 Klicka på 'Lägg till' Steg 3 Välj 'Epost'. Steg 4 Ange ditt för- och efternamn Steg 5 Klicka på 'Nästa'. 48

49 Tjänster Steg 6 Markera det övre alternativet (att du redan har en adress) Steg 7 Klicka på 'Nästa'. Steg 8 Ange den e-postadress för det konto du lägger till. Steg 9 Klicka på 'Nästa'. 49

50 Tjänster Steg 10 Kontrollera att 'Servern för inkommande e-post' är POP3-server. Steg 11 Ange pop.bredband.net i fältet 'Server för inkommande e-post'. Steg 12 Ange smtp.bredband.net i fältet 'Server för utgående epost (SMTP)'. Steg 13 Klicka på 'Nästa'. Steg 14 Ange det användarnamn du fått från oss i fältet 'Kontonamn'. Steg 15 Ange det lösenord du fått från oss i fältet 'Lösenord'. Skriv exakt som det står på pappret med stora och små bokstäver. Steg 16 Klicka på 'Nästa' och sedan 'Slutför'. Steg 17 Stäng dialogrutan 'Internet Konton'. Steg 18 Pröva genom att klicka på knappen 'Skicka/Ta emot'. 50

51 Felsökning Felsökning Kontrollera installationen Om du får problem med uppkopplingen mot internet ber vi dig använda denna felsökningsprocedur innan du ringer Bredbandsbolagets support. Stäng av modemet (om du har bredband via telejacket), dator och eventuell router i ca 1 minut och testa igen. Kontrollera att modemet (om du har bredband via telejacket) är kopplat till första jacket, se sidan 7. Om du har bredband via telejacket, avlägsna all störande elektronisk utrustning från första jack och närheten till modem och kablage som förbinder desamma. Dra även ut strömmen till denna utrustning. Kontrollera att nätverkskabeln sitter i ordentligt. Om det finns en länklampa på nätverkskortet lyser den (se Nätverkskortets funktion på sidan 11). Anslut datorns nätverkssladd direkt till bredbandsuttaget eller modemet, ej via någon hub eller router. Om du använder en brandvägg, avvaktivera den så att den inte blockerar kommunikationen. Observera att inaktivering av brandväggen innebär en minskad säkerhet mot intrångsförsök och virus i din dator. Var noga med att söka efter virus i datorn efter att du aktiverat brandväggen igen. Fortsätt med att kontrollera nätverksförbindelsen på nästa sida. 51

52 Felsökning Kontrollera förbindelsen Denna kontroll visar om datorn anslutits till Bredbandsbolagets nätverk och tilldelats en giltig IP-adress som är nödvändig för att komma vidare ut på Internet. Välj det avsnitt som gäller för ditt operativsystem. Windows 2000/XP Steg 1 För Windows XP: Välj Start/Program/MS-DOS-prompt För Windows 2000: Välj Start/Program/Tillbehör/ Kommandotolken Steg 2 Skriv: ipconfig Tryck <ENTER>. Bilden visar endast ett exempel, det viktiga är att en giltig IP-adress tilldelats. Börjar adressen med måste detta åtgärdas innan du kan gå vidare med kontrollen. Du får hjälp med detta i avsnittet på sidan

53 Felsökning Windows 98/ME Steg 1 Välj Start/Kör. Skriv: winipcfg Tryck <ENTER>. Kontrollera att rätt nätverksadapter är vald i listan. Bilden visar endast ett exempel, det viktiga är att en giltig IP-adress tilldelats. Börjar adressen med måste detta åtgärdas innan du kan gå vidare med kontrollen. Du får hjälp med detta i avsnittet på sidan 54. Mac OS X Steg 1 Klicka på systemmenyn (äpplet) Steg 2 Välj 'Systeminställningar' eller klicka på ikonen i 'Dock'. Steg 3 Klicka på ikonen 'Nätverk'. Steg 4 Kontrollera att den IP-adress du angett tilldelats. 53

54 Felsökning Nätverkskortet får ingen IP-adress Steg 1 Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna. Kontrollera även att 'Länklampan' på nätverkskortet lyser. Se Fig. 1 på sidan 11. Steg 2 Kontrollera att nätverksprotokollet är rätt inställt. Välj det avsnitt som gäller för ditt operativsystem på sidan 15. Steg 3 Starta om datorn. Steg 4 Frigör/förnya IP-adress, Windows 98/ME Välj Start/Kör. Skriv: winipcfg Tryck <ENTER>. Klicka på knappen 'Förnya alla'. Windows 2000/XP Välj Start/Kör. Skriv: ipconfig /renew Tryck <ENTER>. 54

55 Frågor och svar Frågor och svar När kommer mina användaruppgifter? Nätverkskortet jag har passar inte. Jag har installerat mitt nätverkskort nu, men det fungerar ändå inte. Vad är fel? Jag har fått mitt startpaket idag men behöver hjälp med installation av nätverkskort. Hur gör jag för att få hjälp? Hur gör jag om jag vill koppla in flera datorer? Hur många e-postadresser kan jag få? Hur gör jag för att skapa flera e-postadresser? Hur gör jag för att aktivera min hemsida? För vilka webbläsare kan jag få hjälp med rätt inställningar? Vilka e-postprogram kan jag få hjälp med att konfigurera? Användarnamn och lösenord kommer i ditt välkomstbrev. De nätverkskort vi tillhandahåller passar till stationära pc. Har du en bärbar dator eller Mac måste du skaffa ett nätverkskort på egen hand. Läs först igenom avsnittet Felsökning på sid 50. Om problemet kvarstår, kontakta Bredbandsbolagets tekniska support för felsökning. Kontakta Bredbandsbolaget tekniska support eller kundtjänst. Du kan koppla ihop datorerna med en switch eller en hub, men det fungerar endast om den tjänst du använder kan dela ut flera IP-adresser. I abonnemanget ingår 5 st e-postadresser. Använd funktionen Mitt Konto under fliken Kundsidor på vår webbplats. Adressen är Använd funktionen Mitt Konto under fliken Kundsidor på vår webbplats. Adressen är - Internet Explorer (3 senaste versionerna) - Netscape (3 senaste versionerna) Vi hjälper till med att installera ett e-postkonto så att våra kunder kan skicka/ta emot e-post i följande e-postklient. - Outlook Express (3 senaste versionerna) - Netscape Mail (3 senaste versionerna) - Eudora (3 senaste versionerna) Kan jag få hjälp att konfigurera en mjukvarubrandvägg? Endast den brandvägg som ingår i Bredbandsbolagets Säkerhetsabonnemang och genom dess support. Se supportkontakt för Säkerhetsabonnemanget. 55

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. INNEHÅLL 1. BRA ATT VETA OM UTRUSTNINGEN

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?.........................................

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 Eva Ansell LÄR DIG ANVÄNDA OFFICE 2003 Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 53. Introduktion till Outlook 2003... 314 54. Använda e-postsystem... 324 55. Netiquette (nätvett)... 325 56.

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Uppstart av er bredbandsuppkoppling

Uppstart av er bredbandsuppkoppling Byggprojektet 19 sep 2007 1 / 10 sförteckning ALLMÄNT...2 KAREBY BREDBAND... 2 K-NET... 2 TJÄNSTER... 2 INTERNET / E-POST...2 INTERNETHASTIGHET... 2 E-POST... 3 TELEFONI...3 IP-TELEFONI... 3 KOSTNADER...3

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

T3 Telefoni med GoCore24 ATA

T3 Telefoni med GoCore24 ATA T3 Telefoni med GoCore24 ATA rev.090917 Välkommen! GoCore24 Mini-ATA är en telefondosa som gör att du kan ringa via internet med dina vanliga telefoner. Följ denna manual för att snabbt och smidigt komma

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Användarhandbok för PCI-modem

Användarhandbok för PCI-modem Användarhandbok för PCI-modem Innehåll INTRODUKTION...1 DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA FAXMODEMET...1 INSTALLERA PCI-FAXMODEMET...2 WINDOWS 95/98/ME/2000/XP...2 WINDOWS NT 4.0...2 INSTALLERA

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

Startguide. Telia SurfinBird Gate

Startguide. Telia SurfinBird Gate Telia SurfinBird Gate r F1.00 Startguide Denna guide hjälper dig att installera och koppla upp din Telia SurfinBird Gate till Internet. Genom den inbyggda webbservern kan du konfigurera SurfinBird Gate

Läs mer

Innehållsförteckning GavleNet Silver

Innehållsförteckning GavleNet Silver 1 Innehållsförteckning GavleNet Silver Snabbinstruktion 2 Innan du sätter i gång Inledning 3 Installera höghastighetsmodemet Inställningar i Internet Explorer 3 Inställningar i Windows XP 4 Inställningar

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide THOMSON TG787 Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk Installations- och användarguide THOMSON TG787 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet

Läs mer