Lycka till! Tentamen. Kursens namn Anatomi (Medicin B) Totalpoäng: 138 poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lycka till! Tentamen. Kursens namn Anatomi (Medicin B) Totalpoäng: 138 poäng"
  • Dan Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Tentamen Kursens namn Anatomi (Medicin B) Kurskod: Kursansvarig: MC1403 Godfried Roomans Totalpoäng: 138 poäng Poängfördelning: Godfried Roomans (1-27; 121, Eva Funk (28-32; 17 Datum Skrivtid 4 timmar Hjälpmedel: inga Om inget annat anges får du svara valfritt med svensk eller latinsk terminologi Godkänd = 83 poäng (60%) Väl Godkänd =110 poäng (80%) Skriv kodnummer på varje ark du lämnar in Skriv endast på ena sidan av arket Lycka till! 1

2 1. I halsen delar sig a. carotis communis i a. carotis externa och a. carotis interna. Nämn (minst) tre viktiga grenar som a. carotis externa avger i halsen (grenarna kan försörja strukturer i halsen och/eller i huvudet)! (3 2. Ansa cervicalis är en bågformad nervförbindelse i halsen. a. Från vilka segment i ryggmärgen avgår ansa cervicalis? (2 b. Från ansa cervicalis avgår en viktig nerv som försörjer mellangärdet. Vad kallas denna nerv? (1 c. Till ansa cervicalis hör ett antal nerver som försörjer halsens hud sensoriskt. Dessa nerver börjar förstås i huden och ligger så nära varandra på en punkt (ett litet område) i halsen att man kan bedöva halsen på en sida genom att lägga bedövingen just där. Vad kallas denna punkt (latin eller svenska) och beskriv så noggrant som möjligt var denna punkt ligger (3 3. Förutom a. carotis interna finns en annan artär (ett annat artärpar) i halsen som är viktig för blodförsörjningen av hjärnan. a. Vad heter denna artär? (1 b. Under sitt förlopp i halsen skyddas denna artär av benstrukturer, som bildar en kanal genom vilken artären förlöper. Kanalen bildas av håligheter, som finns i en del av halskotorna. Vad kallas dessa håligheter? (1 c. Vad kallas den del av halskotorna där håligheterna ligger? (1 2

3 4. På akuten kommer det in Fredrik, en 12-årig pojke. Fredrik berättar att han höll på att klättra i ett träd, när han plötsligt förlorade fotfästet. Med ena armen kunde han gripa en tjock gren, vilket bröt fallet, men det gjorde hemskt ont i axeln, och han var tvungen att släppa grenen. Pojkens kompisar fick hjälp att ringa 112 och en ambulans körde Fredrik till akuten. Förutom några blåmärken tycks skadan i axeln vara den enda allvarliga följden av fallet. Läkaren som undersöker Fredrik säger att han misstänker en skada på nedre delen av plexus brachialis på grund av extrem abduktion. a. Plexus brachialis delar sig först i tre delar. Vad kallas den del av plexus brachialis som ligger längst ner, och från vilka ryggmärgssegment kommer denna del? (2 b. Från plexus brachialis utgår fem långa nerver till armen och handen. Tre av dessa nerver försörjer muskler i handen. Vilka tre nerver är detta? (3 c. En av nerverna som efterfrågas i förra delfrågan går in i handen genom ett hålrum mellan en bindvävsstruktur och några av handens karpalben. Vilken nerv menas, vad kallas bindvävsstrukturen, nämn (minst) två av de inblandade karpalbenen, och vad kallas hålrummet? (5 5. I armbågsvecket brukar man kunna se två vener, som ofta används för blodprovstagning. Vad kallas dessa vener? (2 3

4 6. Cancerfonden uppger att bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom, och att varje dag kvinnor insjuknar i bröstcancer. Ofta leder diagnosen till att en del av bröstet eller hela bröstet tas bort. Om ett sådant kirurgiskt ingrepp görs måste man avbinda bröstets blodförsörjning. a. Vilka artärer är ansvariga för bröstets blodförsörjning, och av vilken närmast större artär är respektive artär en gren? (3 b. Tumören kan sprida sig till de närmaste lymfknutorna, som måste tas bort kirurgiskt, eller bestrålas. Till vilka två (grupper av) lymfknutor går lymfavflödet från bröstet normalt? (2 c. Detta kirurgiska ingrepp riskerar att skada en nerv, vilket i sin tur leder till förlamning av en muskel, och patienten får en s k vingscapula. Vilken nerv kan bli skadad och vilken muskel kan bli förlamad? (2 7. a. Från den uppstigande delen av aorta (aora ascendens) avgår två artärer, som försörjer hjärtat. Vad kallas dessa artärer? (1 b. Namnge de viktigaste grenarna av dessa artärer! (3 c. Från aortabågen (arcus aortae) avgår tre stora artärer. Namnge dessa artärer och ange den ordning (sett från hjärtat) i vilken artärerna avgår från aortabågen! (3 4

5 8. Vid ischemi (syrebrist) av hjärtat och hjärtinfarkt kan en manlig patient uppleva smärta på vissa ställen. a. Var upplever den manliga patienten smärta? (2 b. Att patienten känner smärta just där betyder inte att smärtan kommer därifrån i verkligheten, utan det är en feltolkning av hjärnan. Vad kallas denna typ av smärta? (1 9. Bilden visar ett intercostalrum (på kroppens framsida) i tvärsnitt. Ange vilken typ av anatomisk struktur (artär, ven, eller dylik) som anges av siffrorna: (

6 10. Vilka två artärer försörjer bukväggen, och från vilken närmast större artär är respektive artär en gren? (3 11. Räkna upp tre strukturer som finns i mannens inguinalkanal, samt en struktur som finns i kvinnans inguinalkanal! (4 12. A. hepatica communis är en gren av truncus coeliacus. A. hepatica communis delar sig i tre grenar. Vad kallas dessa grenar och vilka organ försörjer var och en av grenarna? (5 13. Alkoholister drabbas ofta av skrumplever (levercirrhos). Detta kan leda till en (fatal) blödning i övre magmunnen. Förklara detta! (3 6

7 14. Ovanstående bild visar en röntgenbild av tjocktarmen (fylld med kontrastvätska). Ange läget av följande strukturer i figuren med nummer och en pil! (4 1 ska peka på bildtarmen (colon caecum) 2 ska peka på blindtarmsbihanget (appendix vermiformis) 3 ska peka på den nedstigande delen av tjocktarmen (colon descendens) 4 ska peka på den S-formade delen av tjocktarmen (colon sigmoideum) 15. När man misstänker en infektion i hjärnan tar man vanligtvis ett prov av ryggmärgvätskan. Detta gör man nedanför slutet av ryggmärgen. a. I nivå med vilken kota slutar ryggmärgen hos vuxna? (1 b. I vilken nivå slutar ryggmärgshinnorna? (1 c. Mellan vilka två ryggmärgshinnor befinner sig ryggmärgsvätskan och vad heter detta utrymme? (2 7

8 16. Det finns flera skillnader mellan ett manligt bäcken och ett kvinnligt bäcken. Nämn (minst) tre av dessa skillnader! (3 17. Plexus lumbalis avger ett antal motoriska nerver. Namnge (minst) tre av dessa och ange vilka muskler dessa nerver försörjer! (5 18. Foramen ischiadicum majus delas av en muskel i två öppningar. a. Vad kallas dessa öppningar? (1 b. Genom den undre av dessa två öppningar lämnar nerver och kärl bäckenet. En av dessa nerver är en mycket stor nerv, som försörjer ett antal muskler i benet. Vad kallas nerven? (1 c. Nämn (minst) en muskel på baksidan av låret som försörjs av denna nerv! (1 8

9 19. N. pudendus är en viktig nerv, bl a i samband med förlossningar. a. N. pudendus är en del av en nervfläta. Vad kallas denna nervfläta? (1 b. Vid förlossningar används ofta en s k pudendusblockad. Då använder man en benstruktur som riktmärke för att lägga blockaden. Vad kallas denna benstruktur? (1 c. En pudendusblockad kommer dock inte att bedöva hela slidöppningen. Varför inte? (2 20. Inguinalregionen begränsas av ett ligament (ytligt), och en benstruktur (djupt). a. Vad kallas ligamentet respektive benstrukturen? (2 b. Inguinalregionen delas av ett ligament (lig. iliopectineum) i två kammare, en lateral och en medial kammare. Vad kallas dessa kamrar (latinska namn!)? (2 c. Den laterala kammaren genomsätts av en muskel och av en motorisk nerv. Vad kallas muskeln respektive nerven? (2 d. Den mediala kammaren innehåller en artär, en ven, och lymfknutor. Vad kallas artären respektive lymfknutorna? (2 9

10 21. En motorcyklist kolliderar med en bil och hamnar under sin cykel. Han klagar över smärtor i underbenet och förs i ambulans till sjukhuset. Där ser man att framsidan av underbenet är vit och uppsvälld, och man misstänker anteriort kompartmentsyndrom. Vilka muskler finns i underbenets anteriora kompartiment? (2 22. En epiduralblödning kan vara livshotande. a. Vilken artär är oftast ansvarig för en epiduralblödning? (1 b. Från vilken närmast större artär är artären i (a) en gren? (1 c. Avgången av artär (a) från den större artären (b) äger rum i ett utrymme i skallen som ligger bakom ramus mandibulae. Vad kallas detta utrymme? (1 d. Mellan vilka två hinnor samlas blodet vid en epiduralblödning? (2 e. En epiduralblödning kan mycket väl vara en följd av yttre våld mot skallen. Ett svagt ställe i skallen är pterion. Där kommer fyra skallben ihop. Nämn (minst) tre av dessa skallben! (3 10

11 23. Det finns 12 (par) kranialnerver. a. Vilken kranialnerv är ansvarig för den motoriska nervförsörjningen av ansiktsmusklerna, och vilken nerv är ansvarig för den sensoriska nervförsörjningen av ansiktshuden? (2 b. Den sensoriska nerven delar sig i tre stora grenar. Vad heter dessa grenar? (3 c. Den motoriska nerven genomsätter en av spottkörtlarna. Vilken spottkörtel? (1 24. a. Vad kallas hjärnans fyra lober? (4 b. I en av hjärnans lober ligger motor- och premotorområdet. I samma lob ligger även ett område, som kallas Broca s område. Om en patient drabbas av en blödning eller en infarkt i detta område, beskriv då patientens symptom! (3 25. På framsidan av den förlängda märgen (medulla oblongata) ligger två upphöjningar genom vilka motoriska nerver går. Vad kallas dessa upphöjningar? (1 26. Näshålan försörjs av grenar från tre stora artärer. Vilka stora artärer? (3 27. Örontrumpeten (tuba auditiva) förlöper mellan två hålrum. Vilka? (2 11

12 28. Peka ut: lien, pancreas och hepar (3 29. Peka ut: aorta, höger njurbäcken och spinalutskott samt kotkropp på kotan! (4 30. Ange även cirka vilken kota som visas på bilden! (2 12

13 31. Peka ut: oesophagus, hjärtats vänster kammare och septum samt hjärtats apex och bas (5 32. Peka ut: trachea, vänster scapula och höger caput humeri (3 13

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Axlar Prova första gången efter din första promenad eller cykeltur. Du måste vara varm i musklerna innan du stretchar.

Axlar Prova första gången efter din första promenad eller cykeltur. Du måste vara varm i musklerna innan du stretchar. Stretching Det är bindväven som omger muskeln som man stretchar. Det är den som har tendens att bli kort. Först när muskeln är helt avslappnad kan man stretcha bindväven. Det är därför nödvändigt att ha

Läs mer

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO Ifylles av vårdgivare M Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign 4053126494 1 / 20 SP_m_v2 Instruktion

Läs mer

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO Ifylles av vårdgivare K Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign 4375501847 1 / 20 SP_k_v2 Instruktion

Läs mer

Att leva med pulmonell hypertension

Att leva med pulmonell hypertension Att leva med pulmonell hypertension Personliga berättelser Inledning Att få diagnosen pulmonell hypertension blir för många en chock och det är viktigt att få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Tillgång

Läs mer

Om den skadade är medvetslös men andas, lägg honom/henne i stabilt sidoläge.

Om den skadade är medvetslös men andas, lägg honom/henne i stabilt sidoläge. Första hjälpen Om någon har brutit något, bränt sig, blöder kraftigt eller är medvetslös kalla på ambulans genom att ringa 112 på mobilen. Om det inte finns någon täckning för mobil där ni är måste du

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Godkänt: 70 % i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde

Godkänt: 70 % i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde Akutmedicin II med inriktning mot barn Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 62KB01 Tentamen ges för: Fristående kurs 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 15 06 03 Tid: 2,5 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Plötslig hjärtdöd. bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning

Plötslig hjärtdöd. bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning Plötslig hjärtdöd bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning Artikelnr 2006-114-39 Formgivning Yra AB Foton TongRo Image Stock/ Fotosearch (framsida) Carlos Davila/Photographers Choice RF/Getty

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Att vara förälder till ett barn med Marfans Syndrom. 10 föräldrar beskriver deras upplevelser och erfarenheter med Marfans Syndrom

Att vara förälder till ett barn med Marfans Syndrom. 10 föräldrar beskriver deras upplevelser och erfarenheter med Marfans Syndrom Att vara förälder till ett barn med Marfans Syndrom 10 föräldrar beskriver deras upplevelser och erfarenheter med Marfans Syndrom 1 Landsforeningen for Marfan Syndrom 1. udgave 1. oplag, 2002 Kopiering

Läs mer

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA Stroke En temaskrift om slaganfall och TIA Denna temaskrift är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Handbok för Terapeuter

Handbok för Terapeuter Handbok för Terapeuter Behandling av Ledproblem, Nackbesvär och Ryggont Johnny Grimståhl Titel: HANDBOK FÖR TERAPEUTER Behandling av ledproblem, nackbesvär och ryggont. 2:a omarbetade upplagan 2009 Johnny

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning...

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... 4 1.3.2 Stukning/vrickning... 5 1.3.3 Frakturer... 6 1.3.4

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling?

Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Hur bestämmer man vad ett barn ska få för behandling? Det finns ett utbrett samarbete inom barncancerområdet i både inom Norden och Europa och övriga världen. Alla barn som insjuknar i exempelvis leukemi

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer