Jl' Spårvägs- och Järnvägsklubbens tidskrift. f ; ' "t" MINNESNUMMER 1966

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jl' Spårvägs- och Järnvägsklubbens tidskrift. f ; ' "t" MINNESNUMMER 1966"

Transkript

1 J' o Spårvägs- och Järnvägskubbens tidskrift f ; ' "t" MINNESNUMMER 1966

2 TÅGPOSTEN MINNESNf~iffiR 1966 Detta nummer är en sammanstäning av de meddeandebad och andra kubbanteckningar som gjordes under 1966 Tågpostens sjätte årgång. De spridda baden har samats kronoogiskt och upptar såvä interna kubbangeägenheter som separata artikar. Numret får utesutande betraktas som en kuriosa-produkt. (Re-utgivning jan 80) Red. Omsagsbiden visar hur den ia godsbangården vid Lunds södra station såg ut under början och mitten av 60-taet sedan den stympats, des av Vovoföretaget Verdexas intrång på det gama bangårdsområdet och des genom Tugatans dragning över detsamma, viket i princip kom att skija stationsområdet med personpattformen och godsbangården med astbryggorna från varandra. Biden är en iustration ti artiken "Nersiten järnväg 11 viken skrevs under våren 1966 i samband med att järnvägen Lund-Hardeberga revs upp. De sista tågen på den gama banan trafikerade endast biten mean Lund S och Lund C. så här såg bangården vid Lund S ut fram ti 1961: +! så här såg bangården ut efter omäggningen : r,. r~, -+.! ~ f f '' Under 1966 producerade Tågpostens redaktion och kubbstyresen fyra meddeandebad som utgavs ti eer cirkuerade band medemmarna. Baden är daterade enigt föjand.e: 25/2, 8/5~ 15/B samt 8/.!får föjer nu avskrifter av de gama origija. en~ M - Fredagen den 25 februari 1966 En tågresa Lund - Täberg tur och retur Lördagen den 25 december 1965 k tog min famij och jag tåget ti Krybo (från Lund) i sovkupa (jag i egen med två främmande danskar). I Krybo bytte vi tåg~ Det var nu såedes: söndagen den 26 dec. Vi satt nu i en kupe i den vagn som gick mot Täberg (och.mora). Jag gick emeer tid efter en stund in i den framförvarande vagnen, som var finare och satte mig där för att äsa en bok, intet ont anande att denna vagn hade FaQ~ som ändstation. Då vi kommit ti Boränge koppade de ifrån Mora-vagnarna från tåget - dem i vika min famij satt. I sista ögonbick upptäckte jag mitt misstag och rusade ut ur Faunvagnen just som tåget satte av, och hoppade upp i Moravagnen. Jag var i bara kavajen och hade först tänkt åta min bok igga i FaQ~vagnen medan jag gick mig en promenad på tåget. Viken tur atsåt (forts, vgv) - 2 ~

3 Måndagen den 27 dec åkte jag buss in ti Leksand efter ite skidåkning i Tä berg. På postexpediti'onen såg jag att det hade varit inbrott i kassavavet Un. der natten. De hade sprängt den tjocka dörren men tydigen ej yckats komma åt pengarna. På kväarna speades det kort i Täberg. Tisdagen den 28 dec var jag både i Rättvik och i Sätra. Jag hade med mig min 8mm firu{amera och fimad b a stående på mina skidor i fart nedför en backe. Bordtennis speades också. Lördagen den januari 1966 nådde temperaturen sitt minimum under Täbergsvis tesen. Kockan hav eva del~a dag visade termometern minus 34 grader cesius och jag fimade av det som ett dokument. Det var så kat att man ej kunde åka skidor, och så snart man var ute och promenerade frös näsan igen oupphörigen. Inomhus kunde man b a spea piano eer gitarr. Måndagen den 3 januari startade vi återresan söderut med tåg. Kockan skue vår t tåg ha gått men det var kraftigt försenat p g a den stränga vinter kyan och det gick först k Tyvärr var det ej ångok från Täberg, vi ket jag åkte med 1956, 1960 och Då hade det kanske varit bättre i tid än det här dieseoket. Från Krybo åkte vi sovvagn. Vi kom hem ti L~~d k 9 på tisdagen den 4. Då var tåget exakt två timmar försenat. n.. Kubbibioteket får fim- och fotoregister Fr o m den februari i år har en särskid förteckning över medemmarnas foton, diabider och fimer tifogats vårt bibioteksregister. Samtidigt har vi påbörjat en särskid förteckning över medemmarnas innehav av oika fotonegativ. Denna förteckning är tänkt att utnyttjas för framtida bestäningsserier i Tågposten, som t ex "Tågvyer från Lunda-trakten" eer "Skånska järnvägsstationer" eer "Spårvagnar i några nordiska städer". Hittis ingår i förteckningen endast för styresen kända foton och fimer som medemmarna hittis redovisat, men vi uppmanar nu aa medemmar att noga gå igenom sina gömmor och anteckna at i foto- och fimväg som de hittar. Speciet ite ti åren komna saker är intressant och kan komma ti värdefu kompettering av panerade foto- och bidserierq Senast ti hösten vi styresen ha fått in kompement~ Medemmarnas fim- och fotomateria kommer också mycket ti sin rätt på våra möten. Hittis har i kubbens regi visats fera 8mm fimert b a om järnvägen Lund-Treeborg och "Setesdasbanen" i Sydnorge, spårvidd 1067 mm. Två stibidserier, dvs särskit ordnade diabider som visas med färdiginspeat jud ti, finns i kubben, nämigen "Tågserien" och "Sommaren 1965" Sedan i somras har tre medemmar ångt gångna paner på att inspea en gemensam 8mm fim i kubben~ Vi söker nu både skåde.speare ti denna fim och hjäp med utarbetandet av manus. Vi har tänkt att spea in fimen kring en nedagd fabrik med en ganska spökik mijö med insag av tippvagnsscener på ett bräckigt, i genväxt 600mm decauviespår~ F n har vi ite probem med finansiering av projektet men t v har vi bestämt att inköpa var sin 8 mm fim~ Lämpig p o..ts för fiminspeningarna Prästbe:rga. nedagda tegebruk vid Lonuna.. kyrka., '!:~!:~~~ Boränge staden där man bor änge. Värnamo - staden där man värnar om mon. Å Ruskvarna måa skog ha aryd ahom sjö bo rås torp. Har tåget ti Mamö gått? -Ja, det har det. -Javesstja, man ser ju tydigt spåret efter'et. -När går hav eva tåget? -Dä går cirka tio å trettio. Som många känner ti strävar SJ ständigt efter att göra sina tågtidtabeer enkare. Tågposten går nu ett steg ängre och börjar het enket med att göra svenska språket enkare: Får vi härmed presentera Tågradikaernas nya afabet. (Göm det gama) AEDEFGHIJKLMN~OPRSTUVWYZÅE0 ffår ska vi nu kommentera nyheterna med det nya afabetet. Vi tar det afabe-.. tiskt s a s: ) Gama "C" sopas, använd i stäet.s eer K. 2) m är en ny

4 bokstav som ersätter den. tidigare öjiga sammanbindningen av N och G (s k NGjud). T ex "Säng" bir SäU: och Bänk bir "BäiK", "Eng 11 bir "Er&" o s v. 3) Gama Q sopas, använd K i stäet. 4) W i princip en ny bokstav, åter som det engeska W-judet. 5) Gama X sopas, använd i stäet KS. 6) z ska endast användas som det engeska tonande S-et. I övrigt ska S användas. Observera att detta nya afabet är betydigt mera konsekvent än våra tidigare. Enigt statistisk årsbok föder 14-åringar fer barn än 45-åringar, viket bör tydas så att de förra har ärt sig knepet och de senare ärt sig knipa... Spännande 0resundsresa Måndagen den 21 februari hade Bo och På bestämt sig för att resa ti Köpenhamn, dock för endast en dag. Dagen bev mycket händeserik. Bo och På möttes på Lunds centrastation k hav 12 på sena förmiddagen efter att ha promenerat dit från var sitt hå. Därifrån tog de tåget ti Mamö k 11.51, viket bestod av endast en motorvagn och de fick stå upp under resan i stor trängse. Antagigen en biig transportform för SJ, sedan rnotorv~znen, itt X~a7, börjar bi ganska åderstigen och snart kanske är avskriven. Framme i Mamö gick de båda ungdomarna ti 0resundsbåtarna och inhandade 5 enka bijetter tisammans, ett s.k rabatthäfte. De gingo ombord efter mycket köande, på M/S Gripen, där sedermera middag inmundigades. På åt surstek efter de inedande sandwichisarna och där ti en Gud Tuborg ö. Pås nota gick på en svensk tia medan Bos dito gick på kr i danska pengar. Mitt ute i sundet fastnade båten i den tjocka packisen och densaw~a yckades sedan backa och medest en kringgående rörese undvika det mesta av istäcket. Ombord såg ~~gdomarna TV, tvenne fimer på båtens ITY-anäggning. Efter försenad ankomst ti Kongens by gingo de först ti Kongens Nytorv, där stadens vackra gua spårvagnar ruade fram. Bo såg en kasskamrat. Genom Str0- get drog de fram ti Rådhuspadsen. Från Hovedbanegården tog de ett s-tog ti Nordhavn station, varvid båtbijetterna kunde utnyttjas. Därifrån gick de ängs Nordre Frihamnagade ti Triangen. I fastigheten nr 17 besågs käder från amerikanska armens överskottsager. Via Ryesgade tog de sig ti Begdamsvej rx 100 där J0rgen besöktes. Fram emot kväningen tog de spårvagnen (inje 6) från Triangen ti Rådhuspadsen, varifrån de tog bus"' n (inje 38) ti J,eemvangen, På Storkebakken gjordes ännu ettdbesök d~t u t. ~>i k t ent över huttterts 8 et mo~etbeundrad?s. Senare på j kväen voro ung ornarna a er ~ cen rum oc e ~ og an rades fran Rovedban.c ~ gården ti Frihamnsstationen k Det är den enda av Köpeihamns s-baneinjer som ej är eektrifierad, men så är turtätheten ej heer ganska hög, u tan tåg går i princip endast ti. och från färja-n Mamöhus" avgång och ankomst... Vid F'rihamnen fick de dock veta att tågfärjan Kor s0rr som d ~ nna. dag ersa.ttg Mamöhus ef t er gårdagens krock, nu var över en t imme försenad., Senare meddea~ des att Kors0r hade gått på grund strax utanför Mamö. Vad skue nu mer kunna i~träffa på denna Pås första Köpenhamnsresa året 1966? Kors0r kom adrig (av förståeiga skä - det var ju _en fysisk omöjighet). Då gingo På och Bo ti en teefonkiosk och ringde hem ti Lund för att meddea situationen. Färjan var ju sista förbindesen med svenska fastandet från Kongens by. Åter vid Erihamnsstationen vid 23-t:den fick de båda vänta. K 12 cirka (vid midnatt atså) anände ett DSB-tåg som.ämnade föra re~enärerna ti. Hesing0r, där färjetrafik ännu pågick. Tåget avgick strax och gick först ti 0sterport station och sedan hea vägen ti Hesing0r. Av de gada medresenärerna fick Påi och Bo b a var sitt itaienskt äppe. I Hesing0r kipptes två bijetter och färjan var i fåsingborg ca k. Där väntade tvenne stora sjbussar med destination Mamö. I Mamö var de strax efter k 2. Men sista tåget mo!; LUJ.<d hade då för änge sen avgått. Men den ene av bussförarna var hyggig och körde via Lund på sin återfärd mot Häsingborg. På och Bo bev i princip hemkörda av honom och på så sätt sapp de erägga bijett fr :Mamö t Lund. I säng korn de båda först k tre på morgonen den 22 februari

5 . M2 - Söndagen den 8 ma.j 1966 MJ-bygget går vidare sakta men säkert växer kubbanan fram. Söndagen den 12 juni paneras därför ett mj-möte på vinden, Sorosvägen 7 i Daby, för att aa medemmar ska få möjighet att inspektera hur ångt mj-bane-bygget fortskridit. Vi tänker göra mötet i form av en cykeutfykt från Lund med start från Lunds Södra station k och ansutning för dem som det passar bättre vid Lunds Östra, dvs Hardebergabanans korsning med Dabyvägen, k Du som önskar detaga i detta kombinerade mj-möte och cykeutfykt bör ringa antingen Gunder Harms, te eer Nis Lindgren, te Tag gärna med ok och vagnar passande ti Märkin-systemet. Även om banan inte på ångt när är färdigutbyggd finns det goda möjigheter ti mycket körning med många tågsätt. Sjäva byggnationen har egat nere en ängre tid men ti hösten räknar vi med att kunna jobba ite med det tidsödande andskapsbyggandet. Den resterande spåräggningen får avvakta ite hur spårvägen och trådbussinjen ska dras. Som tidigare meddeats, besöktes Sagese Mode-Jernbane Kub förra sommaren. Besöket ingår för övrigt som en de av diabidserien "Sommaren som har visats på kubbmöten. Då vi nu sjäva håer på och bygger ut en MJ-a...n.äggning kan det kanske vara intressant att s ~udera denna kubb ite närmare. Det är en ganska gamma MJ-kubb. Den grundades redan i apri Anäggningen i Sagese stationshus är som tidigare redovisats i skaa O och adressen är: Sagese Banegård, 4200 S1agese. Som kontaktman står P E Jensen, Lundehus, Vabyvej 95, 4200 Sagese, te (03) Kubbanäggningen är uppbyggd vinkeformad efter stationsvindens utformning. Man har fera hundra vagnar och b a en mode av stora Bäts färjan Prinsesse Benedikte. Band sevärdheterna kan också nämnas ett arbetande grussorterings~ verk~ Genom Dansk Modejernbane Union och den svenska tidskriften skarvjärnet kan vi här visa hea kubbanans utseende i en ritning sam c en bid från anäggningen, förestäande okstaarna vid Justrups station, SMJK., : "" ~., ,. ~ _..... Lokstaarna \ id Justrups station, SMJK. Sagese Mode-Jembane Kub Hardebergabanan har nu rivits upp och såvä räs och sipers forsats bort av den skrotfirma som med en traktor och öppen gummihjussäpvagn rev järnvägen. Något "rivningståg11 trafikerade såedes adrig banan utan det sista tåget var Lunds okomotor som. hämtade en godsvagn för AB Beckers räkning vid Lund Sr tidigare på våren. Hea vinterna har för övrigt spåret varit "brutet" strax öster om södra stations godsbangård, sedan en grävmaskin grävt sig igenom banvaen tvärs över spå" ret, så någon trafik ti Hardeberga är inte ha försigkommit as under '

6 . Lunds udda järnvägsepok nu avsutad ~ Nedäggningen och upprivningen av järnvägen Lund - Hardeberga under våren 1966 kan sägas vara "kronan på verket" i utpånandet av den säregna Jarnvägsmijö som har varit karakteristisk för Lund. Under de hittis gångna åren på 60-taet har 11 järnvägsdöden" grassere,t ganska friskt i Lund. Räsfientigheterna ineddes redan i maj 1960, när hea den ~~ga banan Lund - Treeborg ades ned, trots att desträckan Lund - Staffanstorp måste ha haft ett stort trafikunderag - och förväntades få ett ökat sådant. Visserigen hade persontrafiken på Lunds stads egna ägda banor, Lund - Bjärred och L~~d - Harösa, redan agts ned Det är emeertid så ångt tibaka i tiden att vår generation adrig hann uppeva detta i och för sig tveksamma nedäggningsspektake strax före andra värdskriget med dess ojaoch gummibrist. Nej, här ska i stäet redovisas en de tifäiga järnvägsobservationer som NL gjort under sutet av 50-taet och början av 60-taet på de "udda" järnvägar som då fanns kvar i Lund. Observationerna föjer.i princip som en sags dagboksanteckningar som NL fört efterhand (sommaren) kördes ett ensamt ångok på Bjerredsbanan förbi Marknadspatsen västerut på den spårsträcka som ännu igger kvar av gama LBJ. NL taade med okföraren och kompisen fick åka med en bit. Under 1956 eer 1957 anades ett stickspår från LEJ-huvudspåret vid SLC nordväst över Bryggaregatan och in mot Separator, där spåret ades in i faqriksbyggnaden. NL passerade bygget varje dag på skovägen mean Måsvägen och Lerbäcksskoa."' via Marknadspatsen (hea året) hyrde AB Separator ett s-ångok av SJ för att täcka behov et av ånga ti sina jättepasteurer. Ångoket pacerades på det nybyggda stickspåret så gott som sa"utidigt som detta var färdigt adees väster om fabriksbyggnaden där spåret stack ut och sutade. NL såg och hörde ofta hur ångoket ständigt vissade och säppte ut överskottsånga. Samma år såg NL att. en godsvagn i det dagiga godståget på LBJ mot Separator och de andra industrierna ängs LBJ i västra Lund urspårade när detta tåg var på väg västerut strax före SLC (skånska LantTiännen, som också hade eget stickspår) o Lokomotorn, it t Z45, backade vagnen frami'.ör sig när det hände - antagigen ett sten-på-räsen-sabotage av busungarna på Lokföraregatan. (sommaren) observerade NL ett ångok på Ha.r r~ b ergabanan när det på väg österut pas2e:r:a.de M:amöYägen och Södra s t a.t:i. onc Sarn..i na år brände man upp ett av bangå.:edshusen vid Lund S för att be:ecdn. pats åt Tugatan som panerades dragas rakt söderut över bangårdene Lokstaen och andra bangårdsbyggnader -är aa uthyrda. Vedhoms hyr t ex de gama okstaarna strax väster om Kasta."'jega.tan. A t är byggt i rött tege. Den gråbå bidressi nen har observerats massvi s av gg_nger på Har deber ga.banan, särskit som NL passerar banan dagigen sedan dec 1958 på skovägen Meanvångsvägen-Katedraskoan vid St Södergatan. sträckan :Gund - Bökaberg på Treeborgsbana."' har NL åkt des i maj 1956 med ~"'gtåg och des i maj 1959 med räsbusståg på skoresor. (29 maj) går sista ordinarie persontåget på Treeborgsbanan med 8 vagnar, räsbussar itt Y6. De sista dagarna före nedäggningen hade så gott som samtiga tåg på banan 8 räsbussvagnar - och samtiga tåg såg NL stanna vid tåghåpatsen vid S:T Lars, "fdjebro", f d 11 Hospitaet". :tvyoket fok åkte med tågen (16 apri) k avgick extra-tåg Lund-Treebrog från pattform 3 på Lund C med å...gok + 1 vagriar ( 6 träpersonvagnar med öppna pat-tformar varav en boggie och resten 2-ax och en 2~ax resgodsvagn itt F sist. Vid 22-tiden samma dag observerades tåget på återvägen, nu med ångoket backgående eftersom vändskiva ej fan.ns i Treeb:org. Ef tersom sista bi ten av spåret redan var rivet i Treeborg kom man inte het fram ti Trb C, (23 maj) sågs godståget mot Hardeberga k 12 vid Vipahom med Z45 och 3 tomma godsvagnar, itt O. - 5 ~

7 (7 jui) vid midd~gstid gick ett giftbesprutningståg från Lund ti Treeborg och passerade Höjebro håpats med Mamövägens bonnar fäda i förväg. Tåget bestod av en större motordressin med stor "gifttank" och två mindre vagnar. Kraftiga signaer jöd från tåget då fera obevakade korsningar passerades. Sista tåget ti Treeborg? Fotagr Lund s. (hösten) En gråmåad tvåaxig träpersonvagn, s k tjänstevagn samt en godsfinka växades in på "spår " vid Sö<L-ca stations personpattform. Omäggningen av spåren vid bangården påbörjas, Tugatan dras över densamma och bomanäggning med jud- och jussignaer uppföres. På middagsrasterna cykar NL dit från "Katte" och studerar arbetet samt tågröreserna när okomotorn anänder. En dag inkommer ett mycket ångt tåg från Lund C med fera vagnar ti AB Becher, en vagn ti Nis Johnssons järn, två vagnar ti Hardeberga stenindustri och för ovanighetens sku även en vagn ti Vedhoms vid gama okstaarna. Den senare vagnen hämtas dock tom tibaka ti Lund C av okomotorn samma eftermiddag. Nis Johnssons Järn är en adees ny SJ-kund som anagt en iten fabriksoka vid Södra vägen inti bangården Lund s. Därifrån astas järnpåt på O-vagnar som paceras direkt på huvudspåret medest en yftkran från fabriksokaen. Vid korsningen med Arkivgatan finns en åderdomig bomanäggning som endast har jud (ej jus). Strax före denna korsning urspårade ett E-ångok i början av 60-taet på väg mot Hardeberga. NL har noterat att biister i amänhet inte observerat judet från bomanäggningen när detta satt i gång några sekunder före fäningen, som sköttes av.bomvakten vid Lunds östra station vid Dabyvägen. Den ena kockan hade ett stumt jud medan den andra hade en något bättre kang (22 mars) Denna torsdag är det ivig godstrafik vid Lund s. Båda de gama stickspåren vid godsbangårdens astbrygga som AB Becher anitar fydes med täckta godsvagnar. Något som är säsynt då endast stickspåret närmast bryggan brukar användas som uppstäningsspår - det andra som växingsspår. Det nya stickspåret in mot stationen och bo~anäggningen har nyigen bivit kara och Tugatan genomgående Södra vägen-södra Espananden. Ca 50 sopade godsvagnar har stäts upp på Treeborgsbanan mean bron över motorvägen och Knästorps håpats (fd). (24 mars) De festa vagnarna vid Lund S togs bort av det dagiga tåget med okomotor, Z45 Samma okomotor har även börjat ta bort vagnarna på Treeborgsbanan. 15 vagnar tas i stöten in mot Lund C. Hardebergabanans korsning med Tornavägen är kar. Här brydde man sig ej om att sätta upp bommar, utan endast vaniga varningsskytar. I stäet ska tåget stanna och "edas över" med röd fagg-bärande tågpersona. (7 juni) Treeborgsbanan har nu börjat rivas upp adees norr om stafranstorps stationsområde. Här paneras viabebyggese,. På spåret från Daby kom ångoksdraget gruståg iksom den 4 juni Hardebergatåget går ungefär en dag i veckan. Perrongen vid L~~d S mycket ogräsbevuxen, de båda perrongyktstoparna är adees fua av rost. Men här går tåg dagigen utom söndag. Perrongen vid Lunds östra är kvar men ej stationshuset, utan bara bomhuset. Spåren på dess godsbangård finns devis kvar men används ej. stationshuset i Södra Sandby står ännu kvar och har fotograferats. I Revingehed står personvagnar och i Harösa finns två bekgua Hiding Carsson-räsbussar. (20 juni) Ny påfyning av sopade godsvagnar backades ner ti Knästorp. på Treeborgsbanan. Både utändska och svenska. Antagigen har man ej pats ti dem på Lund C. Förra sommaren stod vagnarna.från Knästorp ända upp ti i höjd med Tetra Pak. På. det upprivna spåret i Staffa:nstorps norra dear håer man på att anägga en gata. (24 jui) Vid 13-tiden började en ång rad ångokskörninear mean Lund och Knästorpo sj-ångoket var itt E nr Först kom oket ensamt och hämtade de återstående vagnarna vid Knästorp och tog in de!i ti Lund c. Loket var vänt mot Lundo Vid Höjebro hp hade SJ satt en särkid bomvakt i.

8 1962 (forts) som skötte bomfäningen vid Mamövägen så att ångoket; kmde håa hög fart p g a det 1 tu.yj.ga tågsättet och den rätt kraftiga stigningen från Höje å och upp mot \amövägen. ]et var en präktig och ovanig syn att se detta ångtåg komma i hög fart och det var synd att man ej hade kameran beredd. Sedan återkom. ångoket i tre omgångar med sopade godsvagnar med ca 50 vagnar i varje tågsätt. Dessa vagnar städes nu upp i ett jätteångt tågsätt, sträckande sig ända ifrån Knästorps banvaktsstuga (f d hp) ti Tetra Pak. Vid järnvägsövergången inti Knästorps bv har man satt upp tiäggstavan "industrispår" på varningsskyten. Ångokskörningarna sutade först vid 15-tiden och under hea tiden fungerade den särskida bomvakten vid Höjebro hp. Under tiden hade också det dagiga Tetra Paksgodståget (som f ö går 2 ggr dagigen, ca k 7 & k 14) kommit ner ti tidjebro, och det var idag en ny okomotor, brand~t, nr 287, som var dragkraft här. Så för första gången var jag med om 2 tåg och tågmöte vid Kojebro håpats. Tetra Pakståget var ~essutom ovanigt ångt. (september) "Semester"-godsvagnarna har borttransporterats från Treeborgbanan och i stäet har man het rivit upp spåret mean Staffanstorp och Lund (ffåje å). Lunds okomotor drog tunga ass skenor, spikar, syar, sipers och räs på små vagnar med 12 axar. Detta rivningståg kördes i många omgångar och okomotorn sirade mycket. Spåret sutar atså vid Höje å. På stambanans bro över Höje å ängre åt väster sågs ett ensamt ångok komma från Mam<$ in mot Lund. LÅ & rl var under på brovaven. (17 sept) K 12.3o tog godståget vid Lund S en vagn astad med tunnor från AB Becher. Samma vagn återsågs senare på väg ti Mamö på stambanan sist i ett ängre godståg samma dag. Ännu senare på dagen såg jag vagnen i ett godståg på väg från Mamö ti Treeborg, när jag cykade under bron vid Lundavägens hp i Mamö. (18 sept) Idag gick troigen det sista ångtåget på Treeborgsbanan inom Lund. ]et var ett tågsätt bestående av ångok + många vagnar tungt astade med räs :från spåret mo~ Staffanstorp. En bom vid Höjebro (jvg-övergången på Mamövägen) byt ~es också ut idag. Bron över Höje å n;u riven. (13 nov) hade SJ & Lunds brandkår en övning med tåg-bi-krock på Treeborgsbanan vid bron över motorvägen, dvs på korsningen med Norra Knästorpsvägen. En godsvagn ruades med 20 km/tim mot en bi som stod mitt på övergången. (8 dec) påbörjades rivningen av okstaet vid Lokföraregatan inti f d bangården ti Bjerredsbanan (i nu~ Bjerredspar.ken)~ Huset var rivet i ja nuari Det var en ovanigt ka vinter me d mycket snö (14 febr) Denna torsdag brändes det gama "stationshuset" på Fjeievägen ned av brandkåren i Lund. Ja, enigt Lunds Veckobad så var det ett stationshus vid gama Bjärredsbarian man brände ned, som FastighetsnärJUden hade CJ.onerat ti brandkåren att ha ö-v-ningar L Men :BANVAKTSSTUGA var det,. (apri) observerades 11 makadam-tåget" -vid f d östra. station (Dabyvägen) på väg in mot Lund C med två O-vagnar astade med sten och presenning över. Bomfäningen sköttes av särskid vakt så tåget hade god fart. (2 juni) var 2 ångok samtidigt vid Lund c, des "Prins August" med jubieumståget, viket fimades och föjdes ti Mamö V, och des ett tankok it t S, som stod vid västra spåret ti pattform. Prins August avgick från pattform 3 (16 jui) observerades vid 14:-tiden ett fint ångok viket drog ett godståg över Troabergsvägen på viadukten vid Bantorget. NL cykade undere 1965 (4 jan) På det resterande spåret av Treeborgsbanan mean Iföje å och motorvägen står ett anta sopade godsvagnar, brandskadade eer fördärvade (våren) Lunds okomotor + en O-vagn astad med t~~nor fr~l AB Becher fimas av NL på väg från Lund S ti Lund C, Senare på våren rivs hea Hardebergabanan. Ovanstående notiser har ej tidigare dis-tribuerats i "Kubb-nytt" utan. endast funnits nedtecknade i kubb-boken i. ' '. i.

9 :M:3 - Måndagen den 15 augusti 1966, o.. ~~~~~~~~~-j_~~~~~~ Roman i fyra dear av NL, speciet gjord för Köpenhamnsbadet och Tågposten. I den senare tidskriften dock nedbantad ti två dear och endast pubicerad i ösbadssystem tisammans med 11 kubb-nytt 11 Visst var det väntat att banan skue försvinna, men det var ändå med en viss förvåning som jag pötsigt fick uppeva att rivningsarbetet var i fu gång. Jag var brevbärare i södra Lund just då och jag kände en djup sorg varje gång jag cykade förbi eer korsade spåret och såg hur det pockades bort med raska tag. Det hea tog inte många dagar. Viken tur att jag just hade hunnit firna ett av de sista tågen mean Lunds södra och Lund C i vintras. När jag så fick se hur de sista resterna av räsen astades upp på traktorssäpet och försvann bev mina minnen från banan under de senaste åren pötsigt så starka: Växen var omagd (det sker eektriskt från Lund c), och vi står och väntar på att det ia industritåget ska komma.. Den ene av oss gissar att det ska ha tre vagnar, den andre gissar femo För en iten stund sedan hade ett motorvagnståg kört för':ji, rne'. fortsatt. rakt fram (mot Mamö) som vanigt. Nä, det var något _särskit med den här ia banan som svängde åt vänster. Det var ej pereontrafik på den, nej det -var bara ett itet industritåg som kom på den en gång i om dage!. Nu hördes okonatorns tutande och man kunde t o m höra h~ det sta~- ~ tade.frå...". s ~ationen Lunds centra som bara igger en fem sex stenkast här : ifrå:1. Där kommor det, gnissande,. kingande och med ett dovt diesernotorbu - : randa. Jaha, det har tre vagnnr som jag sa, sade Per. Det ia tåget fort- satte :idare i ~en skran~iga vänsterkurvan ängs stadsparkens täta vegeta i:;ion. På o..;h Per tc:>g sina cykar och cykade med hög fart efter tågsättet som nu närmade s5.g wrsningo: med Stoc.?a Södergatan. Tåget stannade strax före för a.t-~ e:.1 a'; okbesättningen skue hoppa av och utösa bomfäningen i skc- ' pet int:i.}. den s-_;o:-!?n. gatan. DGt :i. våra ö:r:on så vack:ia kockspeet satte nu i gång oc~1 de med åj.dern gansk2, utsi-g::1a borrunarn:j. b Ö!.' jade fäas. Pingeipån.g ' och snart var den hå.ct traf::i.kkcade go.tan sp1=i.r:ca d. Tågei.~ s-tartar på ny tt och korsar don sto~a gatrm med ganska åg farte Spåret är för det mes+,c, f;r t mec g-.2us oc:2 annat tack vare aa biarna. Dock sköts L".deJ? hå et av de::1na enski1d.a j ä~nväg rege bu..11det och ordentig-t. :Banan har. en sä::sk:uc inspekt~.onsd.ressin som egentigen är en ombyggd gamma bi. PåJ. och Pe~ har jus+. bunnit fram ti de! breda pattformen vid Lm1ds södra då tågejg passerat och nu. är fr,.io 7::i.d incustribangården. Här vidtager nu den ~.ntrgssante, vagnsväxingen. _'ffi :Becker ä::? järnvägens stö:::::sta kund här och tra:1spor+.er:1.a utgöres ay tvättadg påttunnor" På och Per undrar mycket över hur ång tid banan har. kvar av s:n traf::i.kering som nu tycks vara ganska knapp~ Speren är mycket gam::1, och sitna o0h håer inte för my ch: et, stickspåren sorn 1.mvänds vid. bangå;'den hax inte bytts ut någon gång. De är origi ~ na från 1905" Dock gjord.es en om-byggnad av spåren utanför s jäva Lmds söd ras stationshus )_ samband med Tugatans framdragande över banan ner ti MomYångsvägen. Då va;' hä-r: iv::i_g tågtrafik 1 men endast för en kort tid. Nya fina bommar sattes upp vic't Tugatans korsning med två spår. Fortsättning föjer i nästa nummer {se bad M4) M'oten Lördagen den 30 jui hös ett möte på M14c. Des visades 8 mm smafim från Engand och :Begien och Västtyskand (ba å:ngt;g) och des hade vi ite MJkörning. GH hade med sig ruande materia, b a två räsbussvagnar och därför kunde vi koppa ihop ett ganska ångt motorvagnståg med två mv och tre sv. I juni har 1iN och NL gjort två besök vid Prästborga n<:dagda tegebruk som har bi vi t ännu mer förfaet. Besöken gjordes samma dag, varav de t ena efter mörk~ rets inbrott på kväen. i

10 Korsord (LCorsordet i detta meddeandebad återges ej i minnesnu.mret.) Tågresor i Engand, Tyskand och Begien Den 24 j~~i påbörjade vi vår engandsresa som varade ti den 13 jui. Det bar först iväg ti Treeborg varifrån båten ti Traveminde togs. Lördagen den 25 juni kunde vi tidigt på morgonen stiga i and där och for då först ti Lubeck där dagen skue tibringas. Häifrån gäde också våra tågbijetter som redan hade inhandats hos SJ resebyrå den 15 juni. Mot kväningen denna dag gick vi ti Lubeck Hauptbahnhof varifrån vi tog tåget ti Hamburg, där mor och far steg av för att övernatta. Sjäva fortsatte vi i tåget ti Oastende i Begien och hade förmånen att åka efter ångok. Vi for via Kön ti Aachen Sud bahnhof som är den tyska gränsstationen ti Begien. Sträckan Lubeck - Aachen Sud kostade kr 63:60. Hea tågbijetten gick på 144 kr och gäde hea sträckan Lubeck - London via Oostende-Dover enke väg. Vi hade Liegewagen, viket är en biigare variant än vanig sovvagn. Sovpatsen ingick i bijettpriset. Vi åg 6 personer i kupen, 3 maniga och 3 kvinniga. Det gic!: inte att sova hea natten men komforten var det inget att kaga på. Tåget gick ganska fort och passerade den Begiska staden Liege tidigt på morgonen. Det var såedes nu söndagen den 26 juni och k 7 steg vi aa upp. De tre tyska kuparesenärerna steg av i Brysse k 8, där ett ängre uppehå gjordes. Vi andra tre fortsatte mot Oostende dit tåget anände k Vi inmundigade bananer och smörgåsar ti frukost och sog oss ihop med danskan från Åborg som också skue med båten f.rån Oostende ti Dover. Denna båt var adees överfyd med resenärer och vi hade det därför besvärigt med bagagen. Vi åt godis och köpte varm, icke särdees väsmakande korv, samt juice och äsk. Framme i Dover stämpades passet och vi tog tåget ti Victoria station i London. Här bev vi av med danskan. Tåget var fupackat, men vi yckades få sittpats i första vagnen. K 6.oo var vi vid Victoria, där min syster mottogs av sin engeska värdfamij från York. De vinkade sedan av mig på Patform 17 i mitt tåg ti Crowborough k 17.oo~ Detta tåg var också fut av fok och ganska smutsigt. Vid hav sju-tiden var jag framme i Crowborough där jag möttes av fru_~ i min värdfamij från samma stad. På den_~a resa hade jag min 8 mm smafimskamera med mig och fimade en he de. Onsdagen den 29 ju_~i tog jag tåget från Crowborough station k mot London. Jag köpte en Day-return ticket för 12 shiings och tre pennies c Den enka M.jetten London-Crowborough som j ag hade köpt den 26:e kostade 10 shiings och 9 pem1ies. I Oxted fick man byta tåg och först k hav två var ER-tåget framme i London vid Victoria station. fårifrån tog jag en buss (inje 25) ti Oxford street för diverse inköp. Hav fyra tog jag buss inje 500 ti Victoria station varifrån tåget ti Crowborough avgick k 15.54~ Åter i Green Cottage, Green Lane i Crowborough, där jag bodde, var jag strax efter k fem. Torsdagen den jo jlni var jag b a i Southborough och Tunbridge Wes< Fredagen den jui startade jag en res~ inom Engand som sk~e eda ti ett möte med kubbmedemmen Mats dagen efter. Jag tog bussen från Crowborough ti Brighton viket kostade 4/6 och bytte sedan ti en buss Brighton-Worthing, som kostade 2/2. Där skue jag bo tre nätter hos famijen Lesie Murray. Liksom förra sommaren innebar engandsvistesen en rejä förkyning. Natten ti den 2 jui var dock ganska öjigo Förmodigen hade jag råkat så ti strömbrytaren ti en eektrisk värmefit som åg under akanet på madrassens viket jag inte kom underfu_~d med förrän efter k tre på natten. Inte undra på att jag egat sömnös och svettats, och inte hjäpte det att jag öppnat aa fönster och tagit av aa täcken. Tågresan tur och retur Worthing-Portsmouth kommer jag att berätta om i en särskid artike i nästa meddeandebad. 1råndagen den 4 jui tog jag bussen Worthing=Brighton för 2/2 och bussen Brighton-Crowborough för 4/6 tibaka. Resten av engandsvistesen var jag b a i Eastbourne och i Brighton där jag besökte Roya Pavijon, Sea Frontc Lördagen den 9 jui hade vi uppträdande i Crowborough Ghu.rch Ha och förra sommaren hade jag uppträtt på en Fok Cub i Tunbridge Weso Den 13/7 fög jag ti Köpen ! ; i " i i. i '

11 hamn och återvände samma dag ti Lund. (red) ~M - Tisdagen den 8 november 1966 En gamma man kom in på hittegodsavdeningen ti den stora järnvägssta tionen och förkarade: - Jag har tappat minnet! Mannan bakom disken var dock inte sen: - Ja då bir det huvudkontoret där borta! - Nå, ie Pee, kan du säga mig na~~et på en nyttig insekt? - Nödbromsen! Två svedaabor skue ta tåget hem efter en brakfest i Lund. Och som ni vet måste man på Lund C gå under spåren via trappor för att komma ti pattformen. Men våra vänner hade stora probem att finna dessa trappor. Efter ett segdraget snubbande, famande, svärande, hickande och sökande i mörkret var de båda ö vertygade om att de i aa fa nu var på rätt väg. Men nåt konstigt var det ändå. För som den ene yttrade: -Hör du va konstit va ångt ner räcket sitter. Den andre: -Ja, å så ångt de är mean trappstegen. En observant okförare hann senare meddea.att han sett tvenne kutryggade personer kiva fram ängs ett av spåren vid Lunds bangård innan någon oycka inträffade. I tågkupen. Gumman ti sin medpassagerare: -Vad är det som drar så förskräckigt? -Loket, antar jag, svarade denne. Vår vän Matus markerade sin sittpats med päsmössan medan han var inne i restaurangvagnen. När han kom tibaka sa gumman som suttit mitt emot: -Han har varit så snä, han har inte skät en enda g~~g. Saktarn är på kreatursauktion och teegraferar hem ti sin hustru: 11 P g a att inga svin får skickas med persontåget kommer jag inte hem förrän med godståget i morron förmiddag." MJ -inköp Den 10 september inköptes 5 m eedning ti kubbens ij-bana och igår (7/) inköptes sirskydd ti Märkinräsbussarna å 30 öre paret. Idag har 4 muffar och 2 stift inköpts. Aktuea tågpriser I oktober kostade en resa Lund-Mamö kr 2:40 eftersom en partibijett med O resor kostade 24 kr~ S~tog i Danmark kostade 70 danska 0re på sträckan Kampen~ borg~or d!.' U:P ( 28/8) och reste man t ex ti Ho t o och hade tagit tågfärjan eer 0r esundsboagets båtar, kunde ma r;. åka DSB-tåg genom att erägga tiäggsavgift om kr 2:~0 ti färjabijetten (som gäer på K0benhavns bybane). Nersiten järnväg (roman av NL, forts från bad M3) Endast den ätta okomotorn är ämpig dragkraft på dessa sitna spår, t o m då sjunker de på sina stäeh '1deJ.es banksitna skenorna ner i jorden. Föru-;orr. AB Becke::::- har en de små:'rmor kring bangården några vagnsaster då och då o B [1, en f::i.rm8, som huserar i f d okstaarna med BLHJ -verkstaden. nu gav sig tåget iväg ~.ridare öst;erut genom Lund~ På och Per föjde troget efter så gott dg hann. Ungefä.r en gång i veckan trafiker?-des banan här, ty de andra C:agarna gick de-~ end!',s-t tij. dem gama bangården vid Lund So 1v1en i dag skue två tomvagn.jx ut t.jj_ HardebergEI, stenbrott - 7 km utanför staden. På7. tyckte att bana:-:1. borde utn~ ttjas mycket mera av stenbrottet 1 men det ansåg vä ej brottet. P å v::i.ssto ej heer då att inte många trafikeringsdagar återstod för denna tunga trafik. Eftersom av misstag två sidor i minnesnumret har angetts som.n.r 3, hoppar vi nu över sidanummer 10, ooh kaar denna sidan för

12 Tåget hado n; kommit u y ur st:o<.csområdet och hade bre. fart. P å oc1 Per kunde ba.:ra fåsande föja. C.et pe, aystånd. Dieseröken kunde iband få fantasin att spen. - vf..x det krmske etj.; HarJäsat åg som stånkade förbi Ustr8. Torn och Arendaa trettio år för.' sent? Vi t:canpado på. och svettades på cykarna och vinden va:r hei.j--:-r på cte höga undo.sä.tterna. Bo~arna över Sandbyvägen ha(e sä-. kert fäts nu och.fick vä en och o.nnan biist att haja ti. Så småningom nådde vi Rjäva korsningen men då v8.r ~cedan tåget vid brottet och växade. Tåget måste köra. igenom e:". tunne fö ~c att koi"ja ut i sjä va det stora brottt;!t. Nu vie Yi uppeva tågets återfttrd och närmade oss mer och mer Hardeberga station. På avstånd. kunde vi nu se hur den ensamrna okomotorn äm...".ade brottet (ca km södo~ om stationen) och på den höga järnvägsbanken närmade sig stationsområdet. Efter att ha vä..-x:at ut sig på huvudinjen kom okomotorn förbi oss med hög fart oc.h ha de nerförbacke hea vägen tibaka ti staden. Nu var ctet omöjigt att föja den och i stäet cykade På och Per vidare ängs den nedagda banvaen österut för att utforska resterna av den s k Revingebanan. Vä hemmn. igen - mångn. timmar senare - övertog modejärnvägen våx räsystnac. Sut. Portsmouth Harbour Station Detta är berättesen om två kubbmedemmars tappra försök att spåra upp.varandra i en okänd stad i ett okänt and med ett - ja åtminstone fr~ande språk. Det hea utspear sig under en varm sommardag, nämigen ördagen den 2 jui 1966 och patsen är den vackra staden Portsmouth i södra Engand. nen ene medemmen hade sovit dåigt under natten ti denna ärdag p g a en outhärdig hetta i sängen (se vidare: i artiken Tågresor i Engand, etc i bad M3) och hade tidigare under resan b a förorat sin ståkam. På morgonen väcktes han vid hav åtta tiden av att Winnie kom in med en kopp te. Sedan sov han vidare ti 9-tiden, då teefonen ringde. Ingen i huset svarade och då teefonen ringde igen vid hav tio-tiden svarade v~ medem. Tiet var den andre medemmen som ringde ifrån Newport på Ise of Wight, där han bodde under sin engandsvisteseo Nu bestämde de båda att de skue träffas i Portsmouth vid Harbour Station kockan HALV.TOLV denna dag, eftersom det var dit som medj emmen från Worthing skue anända med sitt tåg. Den andre skue ta sig dit från tiäggspatsen för HOOVERGRAFTEN ifrån Ise of Wight. Medemmen i Worthing skyndade sig nu att 'kä sig och äta fruk.ost. Han råkade förstöra en ampa under rakningsproceduren men bev sedan körd av Lesie ti worthing Centra station och fick frukt och sandwiehes mec sig. På stationen köpte han en Day Return ticket för 11 shiings och tog sedan tåget ti Portsmouth, som avgick k Tåget var först framme vid Portsmouth Harbom: station k 1L45 och hur han än sökte.: efter den andre medemmen på denna. avta ade pat; sf. s t od den andre e j att finno.c Han b ev :nat urigtvis mycket be~ -.-{1 kynrad, specie t s om det var så mycket fok och det kmde våa stora. J:n~ o b e m att försöka förkara situati onen för den infödda. befokningen. Under en timme sökte medemmen från Wortbing kring Harbour-stationen utan något resutat och gick därefter bort ti en bänk och satte sig och åt upp'fru.kten. Nu var goda. råd dyra. What had happened? Den sökande medemmen berättade om sina bekymmer för ett ädre par. Vid etttiden var han åter på stationen och sökte och --- tjosan Pötsigt får han syn på den andre medeen, ungefär 10 minuter i ett. Han bev utom sig av gädje. Den andre medemmen hade nyigen anänt ti Portsmouth därför att han fått vänta så änge på Hoovercraften på Ryde på Ise of Wight. Seda.n hade han tagit taxi ti Centra Station istäet för ti Harbour station därför att taxichauffören sagt att 11 there's not such a pace caed the Arbour station 'ere". Efter att ha frågat en poiceman hade han dock tagit en buss ti Harbour station och av en ren sump kunde såedes de båda medemmarna mötas ikvä, nästan i timme senare än avtaato Ti råga på eändet hade den and e medemmens värdfamij på ön sagt att mötespatsen antagigen nog skue vara Centra station ändå - vad de nu kunde mena med det. Vi. ät fotografera oss utanför denna minnesvärda byggnad, Portsmouth Harbour

13 station, och tog sedan buss in ti centrum. Bijetten kostade 5 pennies. Där strövade de omkring och handade b a på varuhus. Den ene fimace 8 mm smafim och den andre tog stibider med sin kamera. De köpte b a var sin eniters-emonad och satte sig i Victoria Park där desamma förtärdes tisammans med medhavda sandwiches. Efter inköp av gass och chokad pacerade sig de båda på en trappavsats där en stor mängd människor hade samats. K tre tågade sedan en miitärparad förbi - man firade något miitärt jubieum. Först passerade en miitäro~kester och därefter kom armens fordon och skräckinjagande vapen visades upp. Hea gatan hade avspärrats för detta evenemang. Efter den festartade uppvisningen gingo de båda (sedan de även sett 11 Lord's Mayor") in på Portsmouth Centra station, där saft och gass inköptes. Sedan begav de sig åter ti Victoria Park. Vid 5-tiden promenerade de ängs Park Road tibaka ned ti the Harbour station och det var egentigen först då som de ät en främmande ung man fotografera sig tisammans. Vykort inköptes. De båda tog nu avsked med varandra. Den ene tog färjan vid Earbour station tibaka ti Ryde på Ise of Wight varifrån han åkte buss ti Newport. Den andre tog tåget vid Harbour Station tibaka ti Worthing på sin Day Return ticket k Färjan ti Ryde avgick k så närmare avgångstider ku.~de det inte bi för de båda medemmarna. Tåget ti Worthing gick vädigt fort och det var en ren sump att vår medem ombord upptäckte att han pötsigt var i Worthing. Han satt egentigen bara i tankar och fick för sig att titta efter vad stationen hette som tåget stod så änge vid. Han bev naturigtvis förskräckt när han såg att det stod Worthing Centra på skyten. Han rusade ut strax innan tåget åter satte sig i rörese för fortsatt färd österut. Sedan hade han vissa probem att finna Cissbury Road där famijen bodde som nan övernattade hos men han fann det sutigen och var där cirka hav åtta på kväen. så sutade en spännande dag som hade kunnat bi het missyckad om inte de båda hade funnit varandra. Den ene hade försbkt nå den andre i Newport per teefon redan dagen innan men inte fått tag på rätt person. Kan m~~e paneringen av dagen ha varit något bristfäig eer hade Ödet speat detta spratt även om paneringen hade gjorts upp hur ambitiöst som hest?.1rw/nl Korsord (Korsordet i detta meddeandebad återges ej i minnesnumret.) PRENUmERERA PÅ TÅGPOSTEN! FR O M 1980 UTKOM!{J.ER FYRA INNEH.~1LSRIK11. NUMMER PEH.ÅR :PRIS 20 KR ELLER 5 KR PER NR! POSTGIRO T Å G P O S T E N SPÅRVÄGS- OCH :JÅRNVÅGSKLUBBEN 2Z1 05 LUND

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Övning 7 Diffraktion och upplösning

Övning 7 Diffraktion och upplösning Övning 7 Diffraktion och uppösning Diffraktionsbegränsade system Om man tittar på ett objekt genom ett perfekt (aberrationsfritt) optiskt system avgörs hur små saker man kan se av diffraktionen i insen.

Läs mer

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f.

Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi r.f. Åändska Studentaget vid Åbo Akademi r.f. Årsberättese 2015 Styresen I styresen 2015 har föjande personer suttit på föreningens förtroendeposter (nämnda i den ordning de nämns i stadgarna): Lucas Mattsson,

Läs mer

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013.

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013. STEG 1 Zick Zack består a Läsrummet och Skrirummet och är Bonnier Utbidnings nya basäromede i senska och senska som andraspråk för årskurs 4 6. De båda rummen kompetterar arandra, men kan äen anändas ar

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Verksamhetsplan Folkrättskretsen (Krets 01145)

Verksamhetsplan Folkrättskretsen (Krets 01145) Verksamhetspan 2019 Fokrättskretsen (Krets 01145) Medmänskighet är grunden för Röda Korsets arbete för mänskiga rättigheter, stöd vid kris och krig samt minskat idande. De friviigas engagemang är en förutsättning

Läs mer

Midsommarorientering på Karelska näset i Ryssland 22-25/6 2017

Midsommarorientering på Karelska näset i Ryssland 22-25/6 2017 Midsommarorientering på Karelska näset i Ryssland 22-25/6 2017 Erik Anderson från OK Österåker och jag hängde på researrangören Suunnisusmatkat som arrangerar resor överallt där det finns orienteringstävlingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Ge bara ett svar på varje fråga. Välj det svar som passar in bäst. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor.

Ge bara ett svar på varje fråga. Välj det svar som passar in bäst. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor. [Q159] Förskoeenkät Väkommen ti enkäten! Här kan du svara på frågor om hur du tycker att förskoan fungerar. Kicka på pien för att starta enkäten. Du kan också kicka dig tibaka med piarna om du vi kontroera

Läs mer

en cigarett en flaska ett rum ett äpple en kurs en kompis en turist en buss en gurka ett brev

en cigarett en flaska ett rum ett äpple en kurs en kompis en turist en buss en gurka ett brev SUBSTANTIV Övning 1 Substantiv (s. 3) - kursen den - läraren hon/han/hen - språket det - korridoren den - telefonen den - universitetet det ett foto - det en buss - den en turist - hon/han/hen en adress

Läs mer

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen.

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. 1 Mamma Mu gungar Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. Utom Mamma Mu. Mamma Mu smög iväg och hoppade över staketet.

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Ohs starten på resan

Ohs starten på resan Ohs starten på resan Snart ska vi börja vår resa på Ohsabanan, men innan vi kliver på tåget gör vi en liten rundvandring i dagens Ohs bruk. Museijärnvägens anläggningar ligger huvudsakligen utanför det

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

VÄLKOMNA! Öppettider Lördag: 09.00-21.00 Söndag: 09.00-17.00. Innehåll

VÄLKOMNA! Öppettider Lördag: 09.00-21.00 Söndag: 09.00-17.00. Innehåll Välkomna till Ångtåget på Österlen och årets upplaga av Stora Tågdagarna. Detta är traditionsenligt årets stora trafikhelg på museibanan med massor av tåg och aktiviteter. år gästas vi av Bergslagernas

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Dagbok. från. resan till Brno 2008

Dagbok. från. resan till Brno 2008 Dagbok från resan till Brno 2008 Vi som åkte var: Johanna Engström Nora Ericsson Olga Fürst Värild Linnéa Gahm Charlie Hillbom Linda Holmström Sofie Holmström Angelica Härnlöv Johanna Larsson Prinz Felicia

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Vi Resenärer. Sluta säg Det går inte. Det går visst.

Vi Resenärer. Sluta säg Det går inte. Det går visst. Vi Resenärer ISSN 2002-3103 På resenärens sida sedan 1993 2019-08-26 Nr 31 Sluta säg Det går inte. Det går visst. Rubriken är hämtad från DN i söndags, där chefredaktör Peter Wolodarski skriver om det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 Uppsökande Verksamhet 29 Verksamhetsberättese 29 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Innehå Särskit Tandvårdsstöd i Västra Götaandsregionen 4 Personer med omfattande funktionshinder ska ha samma

Läs mer

Halv tolv på natten kom jag trött men lycklig fram till Karlstad.

Halv tolv på natten kom jag trött men lycklig fram till Karlstad. MITT LIV MED SJ Min syster, som själv nästan aldrig reser med tåg, är upphovet till denna berättelse. Hon och andra som jag berättat för, har roats och oroats av mina upplevelser på mina många resor. Min

Läs mer

:w ~; n_. bi -3f,fr. 'Jkm= \&5 ~75/t!4ttlh. Problemlösning. i/()6,~ Xx h. h = 5 h1 '3o = 5' h. uj, s=' f7-3~ X = 't(jo' EXEMPEL X :=3T.

:w ~; n_. bi -3f,fr. 'Jkm= \&5 ~75/t!4ttlh. Problemlösning. i/()6,~ Xx h. h = 5 h1 '3o = 5' h. uj, s=' f7-3~ X = 't(jo' EXEMPEL X :=3T. Probemösning EXEMPEL Surnrtanav två taär~ Det ena taetä{~ Vike~~~et andrå? S X + ::f) S>'Y '' f~ := i ' 5" bi f fr X :=T ~H urångt h inn er manp?h 0 rriimec \&5 ~5/t!tth ' to: h 0 er ( 'J/th= ' ' '" ~5

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

PRO Kävlinge - Resekommittén

PRO Kävlinge - Resekommittén Bussen hämtade oss kl 07.30 i Kävlinge och 7.40 i Furulund. Alla var på plats och färden kunde börja. Förutom oss PRO:are från Kävlinge hade vi sällskap med ett trevligt gäng från Landskrona. Observera

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Svenska GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK: ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV: Alla mina (fin) saker Jag har många saker.

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016 PRO Kävlinge på rundtur på Gotland 22-26 augusti 2016 Resan startade tidigt i ottan klockan 05:30 från Furulund och 06:00 från Kävlinge! Reseledaren Per Arne, chauffören Joakim och alla vi andra var på

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Räta linjens ekvation.

Räta linjens ekvation. Räta linjens ekvation joakim.magnusson@gu.se Ur centralt innehåll år 4-6 Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband. Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

e l h a ll byb o 4-6 januari Cupen för hela föreningen +

e l h a ll byb o 4-6 januari Cupen för hela föreningen + 1995 2020 m e n m o t k i ä V h a n e byb o 4-6 januari 2020 - Cupen för hea föreningen + Väkommen ti 2020 års jubieumsuppaga av Habyboen! För 25:e året i rad bjuder IF Haby HK in ti handbosfest i Jönköping

Läs mer

BUSSBOLAG TAR l ADE I

BUSSBOLAG TAR l ADE I s., i, t m, G3 e. w,. f.se gagnar -,.- i -- ---=-" _M_f,,/-/" T 7 i....n. En av de nya Scania 112, Foto: Maria 0' f BUSSBOLAG TAR _ _ADE GDG Bitrafik AB, som är moderboag i GDG-koncernen, bidades år 1932,

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Saki: I söndags, åkte jag till Gröna Lund med min pojkvän. Vi åkte många attraktioner. Bläckfisken var roligast. Och Insane var också jättebra.

Saki: I söndags, åkte jag till Gröna Lund med min pojkvän. Vi åkte många attraktioner. Bläckfisken var roligast. Och Insane var också jättebra. Läxa till tisdag 5 juni Skriv text ÖB/47 presens till preteritum ÖB/51 Olgas vecka - ordföljd! ÖB/52 Klockan - skriv hela meningen! (Kvart över åtta börjar jag skolan) TB/56

Läs mer

Jubileumsresan till RIGA 2019

Jubileumsresan till RIGA 2019 Jubileumsresan till RIGA 2019 För att fira att Radio Vikings Supporterklubb hade funnits i 25 år så arrangerades en specialgjord resa till RIGA för våra medlemmar. Vi åkte med M/S Romantika den 29 augusti.

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

En järnvägsepoks grav

En järnvägsepoks grav En järnvägsepoks grav Vadstena - Ödeshögs smalspåriga järnväg eller Mellersta Östergötlands järnväg som hela sträckan Linköping - Ödeshög kom att kallas lades ned 1958. SJ drev då järnvägen och den ansågs

Läs mer

Reseberättelse från minitour med orientering och handboll.

Reseberättelse från minitour med orientering och handboll. Reseberättelse från minitour med orientering och handboll. Idén att göra en resa till södra Sverige kom upp när det visade sig att Alexandras lag Skuru skulle spela i Kristianstad på fredagkvällen 26/1

Läs mer

Vad ska jag säga då?

Vad ska jag säga då? Vad ska jag säga då? Agneta Gillback Sommarbarn E n liten grupp barn med sina mammor har samlats vid Huddinge station när vi kommer gående, mamma och jag. Vi har gått från Klippan, nedför den steniga stigen

Läs mer

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Vid höstmötet i november beslöts att bilda två grupper med skilda resmål. Den ena gruppen skulle under ledning av Kent att åka till Skåne. Slutmålet blev Höganäs och

Läs mer

HC-2. All män na data Hyg ros tat. Drift- och montageinstruktion [Dok id: mi-292se_150522] HC-2, Digital hygrostat.

HC-2. All män na data Hyg ros tat. Drift- och montageinstruktion [Dok id: mi-292se_150522] HC-2, Digital hygrostat. Drift- och montageinstruktion Dok id mi-292se_150522] C-2, Digital hygrostat C-2 Ersätter mi-292se_140917 All män na data yg ros tat Tek nis ka data VENTURA In di ke ring Pro gram me ring Fuk ten sor In

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag heter Sara. Jag är 10 år gammal. Jag har en lillasyster. Hon är 3 år. Hon heter Linda. Jag har en mamma och pappa också. Vi är en fattig familj. Vi bor i ett litet hus på landet.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Europamästerskapen för veteraner i Seefeld rapport 2

Europamästerskapen för veteraner i Seefeld rapport 2 Europamästerskapen för veteraner i Seefeld 2011 - rapport 2 Fredag 7 januari 2011 I dag kl 09.30 inleddes årets europamästerskap. Men gårdagen, torsdagen den 6 januari, skulle användas för nerresan till

Läs mer

Londonresan Resan. //Simone. Rundturen. //Gabriel

Londonresan Resan. //Simone. Rundturen. //Gabriel Londonresan 2017 Resan Kl 06.50 stod vi vid skolan och väntade in alla. Sen åkte vi till Älmhults tågstation. Strax innan 8 gick tåget, där satt vi nästan 2 h. Tillslut kom vi fram till Kastrup och checkade

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Övning 8 Diffraktion och upplösning

Övning 8 Diffraktion och upplösning Övning 8 Diraktion och uppösning Diraktionsbegränsade system Om man tittar på ett objekt genom ett perekt (aberrationsritt) optiskt system avgörs hur små saker man kan se av diraktionen i insen. n θ mi

Läs mer

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden Program NTPR-resan 2007 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden NTPR 2007 dag för dag Lördagen den 2 juni Klockan 8:00 lämnar Stenafärjan Göteborg och då finns vi ombord. 11:15 är vi i Frederikshavn

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Yxan i huvudet. Kapitel 1

Yxan i huvudet. Kapitel 1 Kapitel 1 Yxan i huvudet För nästan tusen år sedan levde en pojke som hette halvdan. han bodde i Östbyn som låg vid en bred flod. På andra sidan floden låg en annan by, Västbyn. trots att det fanns en

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Allas rättighet. Ett arbete för likabehandling och mot diskriminering

Allas rättighet. Ett arbete för likabehandling och mot diskriminering Att behandas ika Aas rättighet Ett arbete för ikabehanding och mot diskriminering Kontaktpersoner Terese Andersson terese.andersson@stockhom.se Teefon: 08-50808206/200 Mobi: 0709-244 533 Livia Ramírez-Nisen

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

Stor-Nila och Lill-Docka Ouvertyr. Scen 1 Fjällvinden

Stor-Nila och Lill-Docka Ouvertyr. Scen 1 Fjällvinden q=90 Både kör och soliststämmorna kan varieras och sjungas tutti eller solo TAET Ouvertyr Musik och text: Per Egland Manus: Mikael Niemi Naturen tränger sig in rån alla håll, jället, vinden, snön som yr,

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF.

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF. Alla var snabbt uppe även denna morgon 07,00 för idag skulle vi lämna San Fransisco men först hade vi en hel del att göra. Vi började med frukost i vanlig ordning men det blev en ganska omtumlande frukost.

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Kapitel 1 Sam sida 2 2. Kapitel 2 Två böcker är borta sida 3 3. Kapitel 3 ett brott sida 4 4. Kapitel 4 På sjukhuset sida 5 5. Kapitel 5 Söker efter tjuven sida 6 6. Kapitel 6 Tjuven

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

DIAMANTEN. Simon var i skolan och jobbade med matte, han kom till ett tal som handlade om diamanter.

DIAMANTEN. Simon var i skolan och jobbade med matte, han kom till ett tal som handlade om diamanter. DIAMANTEN Simon var i skolan och jobbade med matte, han kom till ett tal som handlade om diamanter. Han lutade sig tillbaka i sin stol och tänkte, tänk om jag hittar diamant. Simon hoppade till när skolklockan

Läs mer

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla Nr. 1 ADELÖVSBLADET vecka 5-6 2011 Ny tidning i Adelöv! Välkommen till Adelövsbladet, en ny tidning gällande allt som händer i Adelöv. Vi på redaktionen kommer att jobba intensivt med detta projekt, Adelövsbladet

Läs mer

Muntliga övningar till: Introducera Grammatik ISBN:

Muntliga övningar till: Introducera Grammatik ISBN: Muntliga övningar till: Introducera Grammatik ISBN: 978-91-47-11783-3 Här finns extra uppgifter till vare kapitel i boken. Alla dessa övningar är muntliga. Gör uppgifterna i par. I uppgifterna övar ni

Läs mer

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan FACIT Framstegstest a b c b a c b b 0 a Varifrån Hur Vad Hur Vilken Varför Hur Vad Hur 0 Vilken Vilket När Hur Var Vad kommer bor pluggar vaknar stiger dricker äter tränar tar 0 träffar fikar surfar lyssnar

Läs mer

Kapitel 2 Jag vaknar och ser ut som en stor skog fast mycket coolare. Det är mycket träd och lianer överallt sen ser jag apor som klättrar och

Kapitel 2 Jag vaknar och ser ut som en stor skog fast mycket coolare. Det är mycket träd och lianer överallt sen ser jag apor som klättrar och Ön Teodor Kapitel 1 Jag sitter på planet och är väldigt trött. Sen 10 minuter senare så hör jag att planet skakar lite. Det luktar bränt och alla på planet är oroliga. Därefter tittar jag ut och jag tror

Läs mer

Veckans fråga: Vilka ord och fraser är viktiga att lära sig när man är ny i ett land? Hjälpverb behöver, borde, brukar, får, kan, måste, ska, vill

Veckans fråga: Vilka ord och fraser är viktiga att lära sig när man är ny i ett land? Hjälpverb behöver, borde, brukar, får, kan, måste, ska, vill Häfte v22-25 Resa till Amerika Läxa med meningar till torsdag den 1 juni På 1800-talet var det fattigt i Sverige och människorna hade det inte bra. Pengarna räckte inte till mat, hyra och kläder. Många

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Stambanetrafiken under mellankrigstiden

Stambanetrafiken under mellankrigstiden Stambanetrafiken under mellankrigstiden I mars 1919 började fredens framtidshopp att börja påverka järnvägsplaneringen. Förbindelsen Stockholm Kristiania skulle graderas upp till en standard som helst

Läs mer

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här.

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Det är morgon och fortfarande mörkt ute. Utanför fönstret är det bara

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer