KcKM Umeå. 1. Stora transportrelaterade skadehändelser 2. Hypotermi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KcKM Umeå. 1. Stora transportrelaterade skadehändelser 2. Hypotermi"

Transkript

1 KcKM Umeå 1. Stora transportrelaterade skadehändelser 2. Hypotermi 3. Transporter över långa l avstånd Programdirektör: r: Ulf Björnstig

2 Bussprojektets start: Inventering av erfarenheter från n genomförda studier och från n kunskapsseminariet påp Rosersberg februari 2005 Brister i teknik, taktik och utrustning för f r hantering och lyft av tunga fordon/bussar. Svårigheter att etablera tillträde till de skadade Problem att hantera många m skadade påp litet utrymme, samt svårighet att använda nda gängse g utrustning

3 Paper I Paper II Paper III Paper IV Paper V Epidemiologi Analys av ett sjukvårdsbaserat 10-års material Applicerat en befintlig metod på en svår busskrasch Studier av busskrascher Fokus i prekrasch fasen Studier av busskrascher Fokus i krasch fasen Studie av en busskrasch Fokus i postkrasch fasen Slutsatser dragna från respektive område

4 Projektet Tung Räddning Samverkansprojekt Socialstyrelsen Räddningsverket Vägverket Kunskapsunderlag för f r ett myndighetsgemensamt utbildningsprogram

5

6 Räddning vid stora busskrascher Välkommen till kursen

7 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:2 Frontalkollision mellan två bussar, Uppsala drabbade 6 omkom Foto: Statens haverikommission

8 Granån Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:4

9 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:5 Granån Buss på sida tvärs över en å. Svår räddningssituation. Initialt 11 medvetslösa. Stark vind och kyla..

10 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:6 E4 utanför Mantorp Observera överlevnadsutrymmet i diket

11 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:7 Ängelsberg Vältning åt höger utan deformation av kaross, men fönster krossades passagerare klämdes 10 kv ledning hängde ner i anslutning till framrutan 6 utkastade omkom

12 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:8 Råneå Buss med skolbarn utflykt sista skoldagen. Rundslagning flera varv efter sidopåkörning av annan buss

13 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:9 Indal Buss med skolbarn. Vältning efter kollision. Inträngning av timmerstockar, samt svår deformation av karossen 6 omkom.

14 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:10 Sov/liggbuss Dalarna. Vältning åt höger. Ingen deformation av karossen. Ingen omkom

15 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:11 Sov/liggbussen inifrån beakta kinematiken!

16 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:12 Arboga 2006 vältning landade med taket intryckt 9 omkom

17 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:13

18 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:14 Arboga 2006 taket intryckt mycket svår räddningsoperation

19 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:15 Uppsala 2007

20 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:16 Exempel från vårt grannland Finland där pappersbalar trängde in i bussen efter en kollision.

21 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:17

22 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:18 Brand i samband med krasch Sala bussen blåste av vägen och tog eld i samband med kraschen

23 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:19 Viktigt med ett snabbt lyft av bussen när fastklämda finns under den!

24 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:20 Exempel påp problem: Begränsat utrymme och mängder m av krossat glas Dörrar och takluckor ofta oanvändbara ndbara Skadade liggandes i högar Hur prioritera bland de drabbade? Standardbårar rar kan vara svåra/ol ra/olämpliga att använda nda Lämplig lyftutrustning av buss saknas Metoder/verktyg för f r snabbt tillträde saknas

25 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:21 Buss på sida med många skadade - ofta i högar ger en svår arbetsmiljö för insatspersonalen

26 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:22 Exempel påp problem forts: Hypotermi - speciellt när n r de drabbade är fastklämda i/under bussen har varit ett betydande problem Foto: H. Brändström Foto: H. Brändström

27 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:23 Ett optimalt arbete vid en svår r busskrasch kännetecknas av: Ett samtränat team räddningstjänst/sjukvård/polis Arbetet sker med den drabbade i centrum

28 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:24 Håltagning i tak 2 minuter Foto: KAMBER Skåne 22 bårfall 8 ambulanspersonal Alla drabbade ute inom 9 minuter! Det samtränade teamet

29 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:25 The Golden Hour Innebär r att den skadade skall vara inom definitiv vård v påp sjukhus inom en timme En gammal tumregel säger s att för f r var 10:e minuts fördröjning minskar överlevnadschansen för f r kritiskt skadade med 10%

30 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:26 The Golden Hour Vid Ängelsbergskraschen tog det ett par timmar innan bussen lyfts sås att de 10 personerna som var klämda kunde frigöras ras Vid Arbogakraschen tog det 3 ½ timme innan den sista levande togs ut Personer har avlidit på grund av räddningsarbete som dragit ut i tiden

31 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:27

32 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:28 Räddning vid stora busskrascher The Golden Hour - hypotermi Stora busskrascher inträffar företrädesvis under vinterhalvåret inte sällan vid dåligt väder Så låg central kroppstemperatur som 32 grader har verifierats hos drabbade Hypotermi leder till rubbningar i de flesta av kroppens organsystem och är en komplicerande faktor vid trauma: Ökar blödningsbenägenheten trombocytantalet minskar och blodkoagulationen försämras Kyldiuresen gör att mycket urin produceras (akut tappning har skett) och att den drabbade kommer därefter att ha begränsad cirkulerande volym vid uppvärmning - uppvärmningschock

33 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:29 Samverkan Räddningstjänst Sjukvård Nyckeln till framgång

34 Räddning vid stora busskrascher - syfte 2:1 Syfte med instruktörskursen: rskursen: Lägga grunden till ett effektivt team-arbete arbete för r att optimera omhändertagandet av skadade, och minimera evakueringstiderna. Utbilda kärntrupper k som kan sprida kunskapen inom sin region Den drabbades vårdbehov är styrande

35 Räddning vid stora busskrascher 1:5 Kom ihåg De drabbades behov ska vara styrande för insatsen Tydligt inriktningsbeslut skall kommuniceras till alla i respektive organisation. Tillförsäkra dig tidigt nödvändiga transport-, värme-, lyft- och andra värdefulla resurser

36 Buss på sida 8:1 BUSS PÅP SIDA Vanligaste slutläget vid både b singelkrascher och kollisioner Inträffar oftast påp vintern Blåsigt väder v vanligt Skadade ligger högvish Risk för f r utkastning om rutorna gått g sönders

37 Buss på sida 8:3 Olika typer av vältningarv Vältning åt höger sida vanligast Vältning utan deformation av sidan Vältning över barriär med deformation av karossen och inträngning av föremål Vältning med deformation av tak Rullning med deformation av tak

38 KAROSS AV STÅL - TAKLUCKAN Buss på sida 8:4

39 Buss på sida 8:5 KAROSS AV ALUMINIUM TAKLUCKAN NITAD

40 Vilken skadebild kan man förvf rvänta - inriktningsbeslut Buss på sida 8:6

41 Skadeallvarlighet Singelkrasch - buss påp sida Buss på sida 8:7 Lindrigt skadade (MAIS=1) 45% Moderat skadade (MAIS=2) 34% Allvarligt kritiskt skadade (MAIS = 3+) 21%

42 Skadebild buss påp sidan - obältade Mer än n hälften h har haft MAIS 2+ skador, dvs.frakturer, hjärnskakning etc. 20 % har haft allvarliga skador (MAIS 3+) Buss på sida 8:8 Av de som kastats ut har hälften h avlidit men hälften h har överlevt!! De som suttit närmast n den sida som hamnat nedåt har haft svåraste skadorna. Ofta svårare skador framåt t i bussen om kraschen innehållit ett plötsligt stopp i längsgl ngsgående riktning

43 Buss på sida 8:9 Skadelokalisation 31% Huvud 27% Övre extremiteter 11% Buk/bäcken 5% Nacke 15% Bröstkorg 11% Nedre extremiteter

44 Buss på sida 8:10 Skadebild icke bältadeb 1/3 har haft huvudskador varav 60% haft hjärnskakning eller svårare hjärnskada 1:65 har haft nackskada AIS 2+ ¼ av skadorna drabbade bålenb ¼ av skadorna drabbade övre extremiteterna 1/10 drabbade nedre extremiteterna Kotfrakturer sällsyntas Bältade personer har sannolikt mindre andel allvarligare skador

45 Kinematik initial bedömning Buss på sida 8:11 Fråga 1: Kan någon n ha kastats ut och hamnat under bussen? Fråga 2: Bälte / ej bälte. b Olika skadebild kan förvf rväntas

46 Buss på sida 8:12 STABILISERING Stabiliseringen syftar till: Förhindra glidning Förhindra oönskade o rörelser r relser under arbetet Förbereda dellyft om personer kan finnas under bussen

47 STABILISERING Buss på sida 8:16

48 STABILISERING FÖRBEREDELSE TILL DELLYFT Principen är r att bussen skall resa sig mot kilblocken så att klämda personer frigörs rs Buss på sida 8:23

49 Buss på sida 8:25 TILLTRÄDE Tillträde in i bussen bör b r beredas insatspersonalen sås snabbt som möjligt

50 SÄKERHETSMAN Buss stående på hjul 8:26 Skyddsplast Säkerhetsman skall tidigt in i bussen och sätta upp skyddsplast samt ansvara för säkerheten i bussen

51 TILLTRÄDE EVAKUERINGSLUCKA Buss på sida 8:29

52 Buss på sida 8:34 Kinematik Fråga 1: Fråga 2: Tecken påp att någon n kastats ut och hamnat under bussen? FÖRBERED I SÅS FALL ETT DELLYFT Bälte / ej bälte? b BEDÖM M FÖRVF RVÄNTAD SKADEBILD

53 Problem: Trångt utrymme prioritering? Uppsala 2005, skolbuss, lindrigt skadade Buss på sida 8:35

54 Buss på sida 8:36

55 Buss på sida 8:37 Prioritering - ja eller nej? Hur ofta har triage gjorts i verkliga händelser? (Svar: sällan) s Vid busskrasch är r det snabbare att lyfta ut drabbade i tur och ordning som de ligger, än n att lyfta ut dem i prioritetsordning.?

56 Buss på sida 8:38 Resultat från utförda evakueringsförsök Frågeställning: Ska/kan de svårast skadade tas ut först dvs i prio ordning?

57 Buss på sida 8:39 Två alternativ testades vid evakuering av 22 skadade ur buss påp sida: 1. Triage modellen Urtagning av 22 bårskadefall (prio 1 och 2) i prioritetsordning 2. Enkel urtagning Urtagning i den ordning de 22 drabbade låg l g i bussen

58 Buss på sida 8:40 Triage modellen vs Enkel urtagning Prio 1 fallen evakuerades 20 personminuter snabbare vid evekuering enligt triagemodellen Detta betalas med 150 personminuter längre l väntetid v i bussen för f prio 2 fallen Totala evakueringstiden blev något n längre l (5-6 6 minuter) för Triage modellen jämfört med Enkel urtagning

59 Buss på sida 8:41 Inför sjukvårdsledarens inriktningsbeslut? Skall man evakuera i prio ordning eller i tur och ordning som man ligger? Kanske någon n av prio 2 fallen hinner bli dålig d? Fast å andra sidan är prio 1 fallen redan dåligad Hur stämmer teori och praktik?

60 Buss på sida 8:42 Vad är r optimalt? Svårt att säga s man får f r sannolikt göra g en bedömning av läget l och situationsanpassa taktiken inriktningsbeslutet Kanske man kan kompromissa dvs. ta undan de prio 2 fall som ligger i vägen v och därefter d evakuera prio 1 fallen? Läge för f r diskussion.

61 Buss på sida 8:43 Triage modellen vs Enkel urtagning Vilken väljer v Du?

62 EVAKUERING Buss på sida 8:44 HUR MINIMERA EVAKUERINGSTIDERNA? MÖJLIGA UTRYMNINGSVÄGAR

63 EVAKUERING SÅGA SNABBT UPP ETT HÅL I TAKET HÅLET SKA PLACERAS MELLAN HATTHYLLORNA Buss på sida 8:45

64 EVAKUERING Buss på sida 8:48

65 EVAKUERING Buss på sida 8:52 NEDTAGNING AV DRABBAD SOM HÄNGER H I BÄLTEB

66 Buss på sida 8:54 EVAKUERING Stora öppningar i taket Arrangera ett optimalt flöde av utrustning och skadade genom tillgängliga öppningar Fördela personal inne i bussen Tillräckliga supportresurser utanför r bussen krävs för f r att fåf ett bra flöde

67 Brand i skolbuss

68

69

70 HYPOTERMI

71 HYPOTERMI

72 Framtida projekt Stora tågincidenter Utrustning mot hypotermi - utvärdering av olika utrustnings praktiska funktion i masskadesituation M.m.

Räddning vid stora busskrascher

Räddning vid stora busskrascher Räddning vid stora busskrascher Välkommen till kursen Kursen ges av: Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:1 Räddning vid stora busskrascher - bakgrund 1:2 Frontalkollision mellan två bussar, Uppsala

Läs mer

Räddning vid stora busskrascher

Räddning vid stora busskrascher Version 2.0 september 2007 Räddning vid stora busskrascher Bilden visar ena bussen från kollisionen mellan två likadana bussar i Rasbro utanför Uppsala. I denna buss dog fem personer. Deformationsbilden

Läs mer

Välkommen till utbildning i RTR

Välkommen till utbildning i RTR Välkommen till utbildning i RTR Du är antagen till utbildningen. Före utbildningen skall du ha bearbetat följande dokument. Länkar är bifogade till följande dokument: 1. Losstagningsalgoritmen. 2. Räddning

Läs mer

Räddning vid stora busskrascher

Räddning vid stora busskrascher 4:e utgåvan 2011-01-01 5:e utgåvan Räddning vid stora busskrascher (Foto: Statens haverikommission) Ulf Björnstig Yvonne Näsman 2014 Författare av rapporten: Björnstig Ulf, KcKM, Umeå universitet Näsman,

Läs mer

Minnesanteckningar från instruktörsmöte Räddning vid stora busskrascher

Minnesanteckningar från instruktörsmöte Räddning vid stora busskrascher Minnesanteckningar från instruktörsmöte Räddning vid stora busskrascher Plats: Arlanda, Sky City, datum: 2012-11-18 Deltagarna vid årets instruktörsmöte Mötet hade samlat ett 30-tal deltagare och huvudföreläsare

Läs mer

Buss upp och ner 9:1 BUSS UPP OCH NER

Buss upp och ner 9:1 BUSS UPP OCH NER Buss upp och ner 9:1 BUSS UPP OCH NER Arboga 2006 BUSS UPP OCH NER Buss upp och ner 9:2 STABILISERING KILBLOCK Buss upp och ner 9:3 Buss upp och ner 9:4 STABILISERING STABILISERINGSSTÖTTOR OCH KILBLOCK

Läs mer

Organisation/samverkan Räddningstjänsten delar in sina styrkor i tre nivåer efter materiella resurser och geografisk placering.

Organisation/samverkan Räddningstjänsten delar in sina styrkor i tre nivåer efter materiella resurser och geografisk placering. Räddning vid bussolycka Målsättning En länsövergripande samsyn av samordning, räddningsarbete och resursutnyttjande vid utbildning och olyckstillfälle. Vid trafikolycka med buss och andra fordon skall

Läs mer

Stora busskrascher i Sverige 1997 2007. Kamedo-rapport 94

Stora busskrascher i Sverige 1997 2007. Kamedo-rapport 94 Stora busskrascher i Sverige 1997 2007 Kamedo-rapport 94 Kamedo Katastrofmedicinska observatörsstudier tidigare Katastrofmedicinska organisationskommittén har funnits sedan 1964. Kommittén startade sin

Läs mer

Stora busskrascher i Sverige 1997 2007. Kamedo-rapport 94

Stora busskrascher i Sverige 1997 2007. Kamedo-rapport 94 Stora busskrascher i Sverige 1997 2007 Kamedo-rapport 94 Kamedo Katastrofmedicinska observatörsstudier tidigare Katastrofmedicinska organisationskommittén har funnits sedan 1964. Kommittén startade sin

Läs mer

TUNG RÄDDNING. Har Svensk Räddningstjänst tillräcklig kompetens för att utföra effektiva och säkra räddningsinsatser med tunga fordon?

TUNG RÄDDNING. Har Svensk Räddningstjänst tillräcklig kompetens för att utföra effektiva och säkra räddningsinsatser med tunga fordon? TUNG RÄDDNING Har Svensk Räddningstjänst tillräcklig kompetens för att utföra effektiva och säkra räddningsinsatser med tunga fordon? Tung Räddning - bakgrund Projekt Tung Räddning 2001 av Henry Linnsèn

Läs mer

Räddning vid stora busskrascher

Räddning vid stora busskrascher Räddning vid stora busskrascher (Foto: Statens haverikommission) Ulf Björnstig Rolf Nordh Yvonne Näsman 4:e utgåvan 2011-01-01 För Socialstyrelsen: Kunskapscentrum i katastrofmedicin, Enheten för kirurgi,

Läs mer

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN FINSPÅNG. Olycksundersökning Trafikolycka. Handläggare: Daniel Svanér

RÄDDNINGSTJÄNSTEN FINSPÅNG. Olycksundersökning Trafikolycka. Handläggare: Daniel Svanér Olycksundersökning Trafikolycka Handläggare: Daniel Svanér Dokumentation information Ärende Olycksundersökning trafikolycka Handläggare DS Daniel Svanér Kvalitetsgranskare PK Peter Kindblom Räddningstjänsten

Läs mer

Busskraschen vid Ängelsberg 24 januari 2003 -en djupstudie

Busskraschen vid Ängelsberg 24 januari 2003 -en djupstudie Bilaga 2 till SHK rapport RO 2004:01 Busskraschen vid Ängelsberg 24 januari 2003 -en djupstudie Akut- och katastrofmedicinskt centrum Norrlands universitetssjukhus, Umeå Pontus Albertsson Mats Lindquist

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Vad är r en fyrhjuling?

Vad är r en fyrhjuling? Vad är r en fyrhjuling? Forskare, Per-Olof Bylund, Akut- och katastrofmedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Forskningsassistent, Kristin Ahlm Institutionen för f r Rättsmedicin, R Umeå

Läs mer

Socialstyrelsens Kunskapscentrum katastrofmedicin lägesrapport och framtida inriktning

Socialstyrelsens Kunskapscentrum katastrofmedicin lägesrapport och framtida inriktning Socialstyrelsens Kunskapscentrum katastrofmedicin lägesrapport och framtida inriktning Susannah Sigurdsson 2015-03-17 Nuvarande kunskapscentrum Strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) Katastrofpsykiatri

Läs mer

Kommer du ihåg förra vintern?

Kommer du ihåg förra vintern? Kommer du ihåg förra vintern? Då rasade taken på drygt 170 stora byggnader som idrottshallar, varuhus, lantbruksbyggnader, lager och industrier runt om i landet. Det var framför allt byggnader med stora

Läs mer

Undersökningsprotokoll Olycksförloppsutredning

Undersökningsprotokoll Olycksförloppsutredning SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 1 Handläggare: Claes-Göran Morén 0226/ 64 58 18 claes-goran.moren@avesta.se Undersökningsprotokoll Olycksförloppsutredning Anledningen till undersökningen: Trafikolycka

Läs mer

Olycksundersökning trafikolycka Värnamo

Olycksundersökning trafikolycka Värnamo Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist, Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) Datum Beteckning 2015-09-15 Dnr 2015.030.172 Olycksundersökning trafikolycka Värnamo Bakgrund Lagstiftning

Läs mer

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning Brand & Räddning Utbildning är ett företag som inriktar sig på området trafikolycka. BRU driver utbildningar i taktisk losstagning, instruktörsutbildningar och Tung Räddning. Utbildningarna sker ute på

Läs mer

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten nord/sek2 Krister Lundström krister.lundstrom@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-18 Dnr 9. l-42646/2011 Västerbottens läns landsting Landstingsdirektör J. Rastad

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet 1 Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2106-10-11 1 (4) HSN 2016-4458 Handläggare: Birgitta Rosengren Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist

Läs mer

Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne

Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/cbrne Med fokus på personsanering Regional samordningsfunktion (RSF) i Värmlands län Utgiven av Länsstyrelsen Värmland www.lansstyrelsen.se/varmland

Läs mer

Undersökningsprotokoll Olycksförloppsutredning

Undersökningsprotokoll Olycksförloppsutredning 1 2015-06-14 SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handläggare: Claes-Göran Morén 0226/ 64 58 18 claes-goran.moren@avesta.se Undersökningsprotokoll Olycksförloppsutredning Anledningen till undersökningen:

Läs mer

Nya bilar har blivit så välbyggda och säkra

Nya bilar har blivit så välbyggda och säkra DOKUMENT KAMPEN MO DET TAR ALLT LÄNGRE TID ATT FÅ LOSS SVÅRT SKADADE MÄNN Nya bilar blir säkrare och säkrare. Det räddar liv. Men det finns en baksida. Som kostar liv. TEXT: MIKAEL BERGLING OCH FREDRIK

Läs mer

Sjukvårdsrapporterade olyckor ombord på buss inom Stockholms län under perioden en översikt

Sjukvårdsrapporterade olyckor ombord på buss inom Stockholms län under perioden en översikt Sjukvårdsrapporterade olyckor ombord på buss inom Stockholms län under perioden 2011 2013 en översikt 1 Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för verksamhetsutveckling och stöd Rapporten

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan för 2014 KcKM, Umeå

Preliminär Verksamhetsplan för 2014 KcKM, Umeå 1 Preliminär Verksamhetsplan för 2014 KcKM, Umeå Umeå 2013-08-30 Britt-Inger Saveman, professor, bitr. programdirektör Ulf Björnstig, professor, programdirektör KcKM Umeå, Enheten för kirurgi, Umeå universitet,

Läs mer

Aptum. Utbildningar Fallskydd

Aptum. Utbildningar Fallskydd Aptum Utbildningar Fallskydd Grundkurs i fallskydd Grundkurs i användande av fallskydd. Vi går igenom vilka lagar och förordningar som gäller för arbete på hög höjd. Utbildningen innefattar både teoretiska

Läs mer

RIKSSJUKVÅRD AV BRÄNNSKADOR

RIKSSJUKVÅRD AV BRÄNNSKADOR 1 Rikssjukvård av brännskador Riksuppdrag gemensamt Utfärdande enhet: Brännskadecentrum Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och Brännskadecentrum Universitetssjukhuset Region Östergötland bearbetad av:

Läs mer

Bilsäkerhet viltolyckor

Bilsäkerhet viltolyckor Bilsäkerhet viltolyckor Folksam 2011 Maria Krafft Anders Kullgren Helena Stigson Anders Ydenius 1 Innehåll Resultat från verkliga olyckor Folksams skadedatabas 667 viltolyckor Trafikverkets dödsfallsstudier

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014 KcKM, Umeå Reviderad efter beslut (Dnr 36943/2013-5)

Verksamhetsplan för 2014 KcKM, Umeå Reviderad efter beslut (Dnr 36943/2013-5) 1 Verksamhetsplan för 2014 KcKM, Umeå Reviderad efter beslut 2013-12-03 (Dnr 36943/2013-5) Umeå 2014-01-31 Britt-Inger Saveman, professor, bitr. programdirektör Ulf Björnstig, professor, programdirektör

Läs mer

Olycksundersökning Trafikolycka länsväg 629, Hallsbergs kommun

Olycksundersökning Trafikolycka länsväg 629, Hallsbergs kommun Sida 1 Datum: 2013-0310 Olycksundersökning nummer: 2013-03 Vår beteckning: 517-2013-00290 Utredare: Anna Henningsson Granskad av: PO-Staberyd Olycksundersökning Trafikolycka länsväg 629, Hallsbergs kommun

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

Triage och teamarbete på medicinakuten

Triage och teamarbete på medicinakuten Vision Eksjö Akutklinik Din Trygget - För r ett bra liv Verksametsidé: Första länken l till återställd livskvalitet Triage oc teamarbete på medicinakuten Projektgrupp: : Jörgen J Tolstrup Överläkare, Lena

Läs mer

Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010

Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010 HELSINGBORG Olycksundersökning Nivå 2b Trafikolycka, Pålstorpsvägen Maj 2010 Anledning till utredningen: Trafikolycka i Helsingborg på Pålstorpsgatan, 2010-05-01. Uppdrag: Utvärdera genomförd insats på

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL OLYCKSUTREDNING

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL OLYCKSUTREDNING 1 E 20, Hol, Arentorp Uppdragsgivare: Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Undersökning utförd: 2012-08-27, 2012-08-31, 2012-09-04 Bilagor: Foto Upplysningar om olyckan Larmtid: 2012-08-27, kl:

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Kollision i kurva

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Kollision i kurva Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Kollision i kurva Sammanfattning av händelsen Trafikolycka mellan två personbilar. Vid räddningstjänstens framkomst var en person fastklämd och fick med

Läs mer

Olycksundersökning. Trafikolycka E45 Fagerdal Dnr

Olycksundersökning. Trafikolycka E45 Fagerdal Dnr Olycksundersökning Trafikolycka E45 Fagerdal 2011-10-12 Dnr 450.2012.01024 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Utförare... 3 Sammanfattning av händelseförlopp och konsekvenser av

Läs mer

Trafik och fordonssäkerhet samt transportrelaterade katastrofer

Trafik och fordonssäkerhet samt transportrelaterade katastrofer Trafik och fordonssäkerhet samt transportrelaterade katastrofer NOFS 2011 Ulf Björnstig Professor i kirurgi Umeå universitet, Umeå Umeå University Hospital A decade s experience of the Swedish Vision Zero

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Naturkatastrofer. Katastrofer orsakade av samhälle och människa

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Naturkatastrofer. Katastrofer orsakade av samhälle och människa Bild 1 KARINA TERP UNIVERSITETS ADJUNKT OCH SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I ANESTESI Bild 2 Jordbävningar Vulkanutbrott Atmosfäriska störningar (orkaner, översvämningar) Svältkatastrofer Epidemier Naturkatastrofer

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Busskraschen vid Granån 2001 -med 34 skadade

Busskraschen vid Granån 2001 -med 34 skadade Busskraschen vid Granån 2001 -med 34 skadade Rapport nr 116 Olycksanalysgruppen Akut- och katastrofmedicinskt centrum Norrlands universitetssjukhus, Umeå Pontus Albertsson Ulf Björnstig Umeå 2003 Ett stort

Läs mer

Säkerhet och sjukvårds plan. För GULDTIPSET CUP

Säkerhet och sjukvårds plan. För GULDTIPSET CUP Säkerhet och sjukvårds plan För GULDTIPSET CUP INTERNATIONAL FOOTBALL CUP BOOVALLEN SWEDEN 2010 Arrangerad av Boo FF P14 2 4 Juli 2010 1. innehåll 1. Innehåll 2. Syfte med planen, dess innehåll och distribution

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Olycksundersökning. Brand i byggnad, villa. Plats. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Olycksundersökning. Brand i byggnad, villa. Plats. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Olycksundersökning Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Händelse Brand i byggnad, villa Plats 2 (11) Dokumentinformation Diarienummer SOS ärendeummer: 11-2745062 3 Insatsrapportnummer 2012A00520

Läs mer

Så händer det! Om skador och olyckstillbud med barn och unga

Så händer det! Om skador och olyckstillbud med barn och unga Så händer det! Om skador och olyckstillbud med barn och unga Specialist Barnkirurgi Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus Irene Isaksson Hellman Trafiksäkerhetsforskare If Skadeförsäkring 1 Sverige

Läs mer

Presentation av kunskapssammanställningarna Dödsolyckor i arbetslivet, 1 och 2. På konferensen Att förebygga dödsolyckor 5 maj 2017

Presentation av kunskapssammanställningarna Dödsolyckor i arbetslivet, 1 och 2. På konferensen Att förebygga dödsolyckor 5 maj 2017 Presentation av kunskapssammanställningarna Dödsolyckor i arbetslivet, 1 och 2 På konferensen Att förebygga dödsolyckor 5 maj 2017 Kunskapssammanställning Dödsolyckor i arbetslivet Bengt Järvholm Ulf Björnstig

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

2009-01-23 Vägverket 1. Presentation av Fyrhjulings-OLA

2009-01-23 Vägverket 1. Presentation av Fyrhjulings-OLA 2009-01-23 Vägverket 1 Presentation av Fyrhjulings-OLA 2009-01-23 Vägverket 2 Upplägg Kort inledning, Karin Clarström, Vägverket Presentation av fakta, P-O Bylund, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Presentation

Läs mer

Katastrofmedicin. B. Pålsson -13

Katastrofmedicin. B. Pålsson -13 Katastrofmedicin B. Pålsson -13 Katastrofmedicin Katastrof? Olyckans art (naturkatastrof, trafik, kemi, kärnenergi, epidemi, krig/terrorism etc) Geografi (land, stad/terräng, avstånd etc) Tidpunkt (årstid,

Läs mer

Hur blir jag racing funktionär och vad innebär det??

Hur blir jag racing funktionär och vad innebär det?? Hur blir jag racing funktionär och vad innebär det?? För att bli funktionär i en motorförening/klubb krävs i princip bara en sak att du har ett motorsportsintresse! Din ålder har inte så stor betydelse.

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne

Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne Rregi Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne Allmänt Delegerad brandman/brandbefäl skall arbeta enligt undersökningsteknik ABCDE- systemet. A= airway + cervical spine control B= breathing

Läs mer

Hur kan man genomföra en räddningsinsats då omgivningens förväntningar är så olika? Anders Bergqvist

Hur kan man genomföra en räddningsinsats då omgivningens förväntningar är så olika? Anders Bergqvist Hur kan man genomföra en då omgivningens förväntningar är så olika? Anders Bergqvist Vilka förväntningar har vi på brandskyddet? Försäkringsbolag Enskilda direkt berörda Experter? Allmänheten Varför släckte

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund RAPPORT Undersökning av olyckor och räddningsinsatser Avdelning Skydd och Samhälle Händelse: Trafikolycka vid Tubbared, på Lv 554 mellan Bollebygd och Hindås Larmnummer

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Samverkansrutin Helikopter-Markpersonal

Samverkansrutin Helikopter-Markpersonal Samverkansrutin Helikopter-Markpersonal 2015-12-15 Dokument framtaget i samarbete mellan: Scandinavian Medicopter Svensk Luftambulans Samverkansrutin Helikopter-Markpersonal Innehållsförteckning 0 Revisionsinformation...

Läs mer

Fotbollsskador ur ett svenskt folkhälsoperspektiv

Fotbollsskador ur ett svenskt folkhälsoperspektiv Fotbollsskador ur ett svenskt folkhälsoperspektiv Jan Schyllander, Robert Ekman och Linda Ryen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad. Toomas Timpka, Örjan Dahlström och Joakim Ekberg,

Läs mer

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap:

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: Eget larmnr: Larmtid: kl: 21:31

OLYCKSUNDERSÖKNING. Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: Eget larmnr: Larmtid: kl: 21:31 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG Datum: 2013-10-31 Diarienr: E1108 OLYCKSUNDERSÖKNING, Mariestad Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: 19-4479464 - 2 Eget larmnr: 4479464 Larmtid: 2013-10-15 kl:

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Buss i dike

Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Buss i dike Sammanfattning av olycksundersökning Trafikolycka Buss i dike Sammanfattning av händelsen En dansk turistbuss på väg till Idre med ungdomar kommer för långt ut på vägkanten och bussen skär ned i diket.

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Vad är en svår eller allvarlig skada? Lena Franzén MD, Spec barnkirurgi Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg

Vad är en svår eller allvarlig skada? Lena Franzén MD, Spec barnkirurgi Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg Vad är en svår eller allvarlig skada? Hotande överlevnad Hotande funktion Vad är en svår eller allvarlig skada? 50% Trimodal distribution av död vid trauma Trunkey DD, Trauma Sci Am 1983;249(2):20 7. 30%

Läs mer

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö Första hjälpen Innan något händer Ta del av instruktioner om vad du ska göra och tänka på. Ta reda på var första hjälpen-utrustning finns. Ta reda på vem som har kunskap om första hjälpen. Ta reda på vilken

Läs mer

DANS OCH RÖRELSE med äldre

DANS OCH RÖRELSE med äldre DANS OCH RÖRELSE med äldre Foto: Män som Dansar - bild av Susanne Svantesson om män, mod och modern dans! Dans utmanar och inspirerar. Det får oss att börja tänka, känna och fundera. Genom dans utvecklas

Läs mer

Vuxen-HLR. Anette Nord. Redaktör

Vuxen-HLR. Anette Nord. Redaktör Utbildningsprogram Vuxen-HLR Anette Nord Redaktör Vad är nytt? Vad är nytt? - Kramp kan vara tecken på hjärtstopp Vad är nytt? - Kramp kan vara tecken på hjärtstopp - Ca 40% andas onormalt Vad är nytt?

Läs mer

Grundläggande definitioner. Mål

Grundläggande definitioner. Mål Detta verk omfattas av lagen om upphovsrätt. Det får därför inte kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd. Materialet är avsett för Räddningsverkets

Läs mer

OLYCKS- OCH SKADEREDUCERANDE EFFEKTER AV ABS (ANTILOCK BRAKE SYSTEM) PÅ MOTORCYKLAR

OLYCKS- OCH SKADEREDUCERANDE EFFEKTER AV ABS (ANTILOCK BRAKE SYSTEM) PÅ MOTORCYKLAR OLYCKS- OCH SKADEREDUCERANDE EFFEKTER AV ABS (ANTILOCK BRAKE SYSTEM) PÅ MOTORCYKLAR Matteo Rizzi 1, Johan Strandroth 2,3, Claes Tingvall 2,4 1 Vectura Consulting AB 2 Vägverket 3 Karolinska Institutet,

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

KAMEDO. Stavanger 16 februari 2010. Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen

KAMEDO. Stavanger 16 februari 2010. Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen KAMEDO Stavanger 16 februari 2010 Åsa Molde Susannah Sigurdsson Krisberedskap Socialstyrelsen Krisberedskap Föreskrifter, rekommendationer handböcker utbildning, övning beredskapslager kunskapscentra (katastrofmedicin,

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

RIKSSJUKVÅRD AV BRÄNNSKADOR - Larmplan och nationell samordning

RIKSSJUKVÅRD AV BRÄNNSKADOR - Larmplan och nationell samordning 1 Rikssjukvård av brännskador Riksuppdrag gemensamt Utfärdande enhet: Brännskadecentrum Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län och Brännskadecentrum Universitetssjukhuset Region Östergötland bearbetad

Läs mer

Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49

Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49 HELSINGBORG Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49 Juni 2010 Anledning till utredningen: Brand på fritidsgård i Helsingborg på Södra Hunnetorpsvägen 49, 2010-06-09. Uppdrag:

Läs mer

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01

Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun. internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunal säkerhetsutbildning i Nyköpings kommun internkurs.indd 1 08-06-12 09.40.01 Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2000 om en säkerhetsutbildning för kommunens anställda. Syftet med säkerhetsutbildningen

Läs mer

Samordnad riskanalys - en grund för uppfyllande av 7. Brandfarlig vara- konferensen 2015 Johan Ingvarson

Samordnad riskanalys - en grund för uppfyllande av 7. Brandfarlig vara- konferensen 2015 Johan Ingvarson Samordnad riskanalys - en grund för uppfyllande av 7 Brandfarlig vara- konferensen 2015 Johan Ingvarson Riskanalys utmaningar i prakcken 2 LBE 7 : Cllfredsställande utredning om riskerna för olyckor och

Läs mer

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Om du bor i ett dåligt isolerat hus vilket många av oss gör kan du spendera tusentals kronor extra i vinter på elräkningen. Tittar vi tillbaks lite i tiden på

Läs mer

Hockeyskador. Handläggning i samband med match och träning. Team -04

Hockeyskador. Handläggning i samband med match och träning. Team -04 Hockeyskador Handläggning i samband med match och träning Team -04 Vid misstanke om nackskada eller ryggskada där spelare ligger stilla undersök på isen. Övriga skador undersöks i båset. Vid kraftig smärta

Läs mer

Lärandelab 3 Patientsäkerhet - om resiliens och hur vi kan utveckla vårt arbete med patientsäkerhet. Berit Axelsson och Axel Ros Qulturum, RJL

Lärandelab 3 Patientsäkerhet - om resiliens och hur vi kan utveckla vårt arbete med patientsäkerhet. Berit Axelsson och Axel Ros Qulturum, RJL Lärandelab 3 Patientsäkerhet - om resiliens och hur vi kan utveckla vårt arbete med patientsäkerhet Berit Axelsson och Axel Ros Qulturum, RJL 1 Patientsäkerhet ur andra perspektiv Att lära av det som går

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

Sammanställning Dörrforcering

Sammanställning Dörrforcering Sammanställning Dörrforcering Projektgruppen Räddningstjänsten Syd maj 2016 Utmaningen För att insatspersonal snabbt ska kunna ta sig in en brinnande bostad och genomföra livräddande åtgärder krävs inträngning

Läs mer

HLR & ABCDE. Jesper Englund, 2016

HLR & ABCDE. Jesper Englund, 2016 HLR & ABCDE En minnesregel som talar om i vilken ordning man ska prioritera undersökning och behandling vid en olycka/sjukdomstillstånd ABCDE Första hjälpen och kontroll av vitala funktioner. Internationellt

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN

INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN På vintern använder vi fotbollsplanen på nedre skolgården för isbana så att barnen kan åka skridskor både på och efter skoltid. Traditionsenligt så är

Läs mer

Utbildningsprogram 2012

Utbildningsprogram 2012 Utbildningsprogram 2012 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNGT ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. Förutom de kurser som finns beskrivna i denna

Läs mer

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Räddningstjänsten 2013-01-18 Handläggare, telefon Vår beteckning Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Datum 1(6) BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2012/01229 Larmtid 2012-11-03 kl. 07,37

Läs mer

CD-box (i handskfack)

CD-box (i handskfack) Anvisningsnr Version Art. nr. 9172614 1.0 CD-box (i handskfack) Sida 1 / 14 Utrustning A0000162 A0000163 M8802509 Sida 2 / 14 M8802108 Sida 3 / 14 S8802511 Sida 4 / 14 S8802510 Sida 5 / 14 S8802521 Sida

Läs mer

Förlossningsvården en framtidsfråga

Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården möter människor i en av livets största stunder Alla blivande föräldrar ska kunna lita på att få god och säker hjälp när deras barn kommer till världen

Läs mer

PERSPEKTIV ledarskap JAN LUNDBERG LEDARSKAPSUTVECKLING MENTORSKAP COACHING. Foto: tillhör JLleadership. Jan Lundberg - jlleadership.

PERSPEKTIV ledarskap JAN LUNDBERG LEDARSKAPSUTVECKLING MENTORSKAP COACHING. Foto: tillhör JLleadership. Jan Lundberg - jlleadership. PERSPEKTIV ledarskap JAN LUNDBERG LEDARSKAPSUTVECKLING MENTORSKAP COACHING Foto: tillhör JLleadership Jan Lundberg - jlleadership.se 48 / GROW magazine 2/2016 ledarskap PERSPEKTIV LEDAREN ETT LEDARSKAP

Läs mer

Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam

Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam 2008-12-11 Giltig t.om. 090131 Ansvarig:Fawzi al-ayoubi, Andreas Bernad, Mattias.Haegerstam INLEDNING Denna manual har arbetats fram för att ligga som grund för omhändertagandet av svårt skadade patienter

Läs mer

RIKSSJUKVÅRD AV SVÅRA BRÄNNSKADOR. Kontaktvägar (Nationell larmplan)

RIKSSJUKVÅRD AV SVÅRA BRÄNNSKADOR. Kontaktvägar (Nationell larmplan) RIKSSJUKVÅRD AV SVÅRA BRÄNNSKADOR Kontaktvägar (Nationell larmplan) Rikssjukvård av svåra brännskador Utfärdande PE: Utfärdande enhet: Hand- och plastik kir klinik med Brännskadeavdelning Region Östergötland

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

Schema Katastrofmedicin IKK12 Internationell kris och konflikthantering vt 2014

Schema Katastrofmedicin IKK12 Internationell kris och konflikthantering vt 2014 Schema Katastrofmedicin IKK12 Internationell kris och konflikthantering vt 2014 Version 2.0 2013-10-13 (45 min föreläsning och 10-15 min paus/timme) O eller Obl= närvaro, Obl vid alla praktiska övningar

Läs mer