Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärtstopp och kedjan som räddar liv"

Transkript

1 Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014

2 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall

3 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap: 1. Alla kan rädda liv = alla kan lära sig HLR 2. Hjärtstartaren utgör endast en länk i kedjan som räddar liv 3. Varje länk i kedjan är viktig 4. Fråga: Hur ska vi rädda fler liv? Hur kan vi se till att fler lär sig HLR?

4 1. Hjärtstillestånd och HLR -nyckelord Hjärtstopp=hjärtstillestånd SCA=sudden cardiac arrest SCD= sudden cardiac death ROSC=return of spontanous circulation VF=ventrikelflimmer=kammarflimmer VT=ventrikeltakykardi Asystoli PEA=pulslös elektrisk aktivitet

5 1. Hjärtstillestånd och HLR -nyckelord CPR=cardiopulmonary resuscitation HLR=hjärt-lungräddning HHR=hjärt-hjärnräddning AED=automated external defibrillator= hjärtstartare Olika nivå av HLR: D-HLR (med AED) S-HLR (på sjukhus) A-HLR (med läkemedel/avancerad luftväg et.c) B-HLR(barn)

6 1. Hjärtstillestånd och HLR -kort historik HLR: Metoder att försöka stimulera andning och cirkulation vid hjärtstopp finns beskrivet i historien Handlade ofta om primärt luftvägsproblem (drunkning) eller trauma. Lyckades sällan... modern HLR med kompressioner och inblåsningar härrör sig från mitten av 1900-talet.

7 1. Hjärtstillestånd och HLR -kort historik

8 1. Hjärtstillestånd och HLR -kort historik

9 1. Hjärtstillestånd och HLR -kort historik Första defibrilleringen 1947 under en hjärtoperation (dr Beck) 1956 första defibrilleringen genom bröstväggen(dr Zoll) Mobila defibrillatorer sedan 60-talet t utveckling av AED, enklare att använda, säkrare, mindre t inopererade defibrillatorer (ICD) Kontinuerlig utveckling...

10 1. Hjärtstillestånd och HLR genes och epidemiologi Hjärtstopp hos vuxna: så gott som alltid primärt kardiella Hos barn oftast i första hand luftvägsproblematik (kvävning/drunkning)

11 1. Hjärtstillestånd och HLR genes och epidemiologi Hjärtstopp utanför sjukhus *SCD är dödsorsak i upp till 15% av all död i I-länder *Incidens mellan 5 och 10fall/ inv *I Finland ca 4300/år *I Sverige ca fall/år Oftast (> 70%) föreligger en hjärtsjukdom. Hjärtstopp(SCA ->SCD) kan dock vara första sjukdomsyttringen. Enligt Svenska hjärtlugräddningsregistret: I bara hälften av fallen påbörjades HLR(5210 fall 2013) Enligt registret är överlevnaden till utskrivning från sjukhus ca 28%. Då exkluderas dock fall där HLR inte påbörjats. Siffror på 5-10 (15%) överlevnad brukar anges.

12 1. Hjärtstillestånd och HLR -vad avgör utgången? 1. Tiden! -till påbörjad HLR -till defibrillering(av VF/VT) -till avancerade sjukvårdsåtgärder För varje minut som går försämras prognosen med ca 10% *Var? (hemmet/publik plats) *By-standers (HLRkunninga? *Tillgång till AED? *Transportvägar/möjligheter *Antal personer -90% av överlevarna har bevittnat SCA -SCA i hemmet har en lägre chans till överlevnad

13 1. Hjärtstillestånd och HLR -vad avgör utgången? 2. Rytmen Mycket fokus på hjärtstartaren men alla hjärtstopp kan inte behandlas med AED. Defibrillerbara: Alla bör kunna HLR också! Hjärtstoppen kan grovt indelas i 2 grupper: Defibrillerbar rytm: VF och VT Icke defibrillerbar rytm: Asystoli, PEA, (finvågig VF) Icke defibrillerbara:

14 1. Hjärtstillestånd och HLR -vad avgör utgången *Icke defibrillerbara rytmer har ingen nytta av AED men *Alla ska behandlas med HLR!! *Viktigt att veta vad man ska göra tills AED är på plats och när AED säger påbörja HLR.

15 1. Hjärtstillestånd och HLR -vad avgör utgången *Defibrillerbara rytmer har bättre prognos! Återspeglar möjligen också tiden från hjärtstopp *VF normaliseras inte spontant! *HLR köper tid.

16 1. Hjärtstillestånd och HLR -vad avgör utgången För att öka antalet överlevare bör vi: -snabbt identifiera hjärtstopp och tillkalla hjälp -påbörja hjärt-lungräddning av god kvalitet -defibrillera defibrillerbar rytm Detta förutsätter: -att kunskapen i HLR i samhället är god! -organiserat sätt att lära ut HLR till så stora grupper som möjligt -nära tillgång till AED -att hela den vårdande kedjan fungerar optimalt

17

18 2. Kedjan som räddar liv Tiden är nyckeln till lyckligt utfall! Hela kedjan måste fungera: Bystander/anhörig -> Alarmcentral -> första insats -> ambulans -> sjukhus

19 2. Kedjan som räddar liv Varje länk i kedjan måste fungera optimalt. 2 kedjor: *en händelsekedja *en kedja av hjälpare som kompletterar och avlöser varandra. -Undvika svaga länkar.

20 2.Kedjan som räddar liv 1. Tidiga varningssignaler och tillkalla hjälp: Anhörig eller förbipasserande (bystander) Känna igen hjärtstopp. Inte lägga tid på onödiga åtgärder. Inte luras av så kallad agonal andning. Alarmera 112! Fler som kan hjälpa? Hämta AED. Låg tröskel för att börja HLR!! Alarmcentralen- Känna igen/misstänka hjärtstopp/hotande hjärtstopp. Alarmera: Första insats och ambulans. Ge råd om HLR per telefon: Icke tränad bystander: bara kompressioner Tränad: HLR med kompressioner och inblåsningar

21 2. Kedjan som räddar liv 2. Tidig HLR! Bystanders/Anhöriga/Första insats/ambulans I tidigt skede om icke HLR-utbildad hjälpare räcker det med kompressioner /min. 5-6cm på vuxen. Om HLR-utbildade/första insats/ambulans: kompressioner och inblås. 30:2 åt vuxen. Eventuellt använder ambulansen så kallad LUCAS för kompressionerna.

22 2.Kedjan som räddar liv

23 2. Kedjan som räddar liv. 3. Tidig defibrillering av defibrillerbar rytm Bystander/första insats/ambulans Identifiering av hjärtstartare. Alarmcentralen bör ha kännedom. Apparaten ger instruktioner, identifierar defibrillerbar rytm och instruerar att defibrillera och/eller fortsätta HLR. Markering Registersystem Utbildning

24 2. Kedjan som räddar liv Användandet av hjärtstartaren är bara en del i återupplivningen. Men det finns klara evidens för nyttan med tidig defibrillering. Hur få fler överlevare? -defibrillatorer i samhället på strategiska platser -Organisera och utbilda första insats grupper (FBK/RK et.c) -utbildning i D-HLR till stora/strategiska grupper!! -Register/hur kvalitessäkra?

25 2. Kedjan som räddar liv. 4. Vård efter hjärtstopp ambulans/akuten/intensivvård Innefattar läkemedel, t.ex propplösande behandling, antiarytmika et.c Intensivvård/monitorering Hypotermi? Sekundärprofylax. Ev ICD?

26 2.Kedjan som räddar liv Kedja av hjälpare olika roller i kedjan som räddar liv: Bystander/Anhörig Alarmcentralen Första insats Ambulans Akuten/IVA Larm, HLR enl kompetens, AED Larmar ut enheter. Telefon-HLR D-HLR A-HLR A-HLR, eftervård

27

28 3. Visioner. Helt avgörande är: HLR av god kvalitet och defibrillering av defibrillerbar rytm! Tiden är kritisk faktor i båda fallen! Det handlar om minuter!! Hur förkortar vi tiden från hjärtstopp till dessa livräddande åtgärder så mycket som möjligt? Länkar i kedjan där det ytterligare går att optimera omhändertagandet?

29 3. Visioner -öka kunskapen om HLR med AED i samhället Stora grupper medborgare för att se till att kunskapen finns spridd i samhället Riktat till personer som rör sig på frekventerade platser/platser med förhöjd risk Enskilda personer, t. ex anhöriga till personer med förhöjd risk.

30 3. Visioner -öka kunskapen i HLR med AED i samhället

31 3.Visioner Stora grupper: -Skol-HLR!! -alla barn går i skola! -barn har lätt att lära -i pedagogisk kontext -barn blir vuxna! -Körskolor -de flesta tar körkort Riktat: -Anhöriga -via t ex patient- och anhörigföreningar -Vårt Hjärta -Gym/sporthallar/krogar -Stora offentliga arbetsplatser -t.ex de landskapsanställda! -Stora privata arbetsplatser -hur motivera?

32 3. Visioner Utbildningspyramid enligt samma princip som inom ÅHS med huvudinstruktörer som utbildar underinstruktörer. Genom att se till att kunskapen om D-HLR finns spridd i samhället kan vi bidra till att skapa :

33 3. Visioner Ett hjärtsäkert Åland!!

34

35 4. Patientfall -71-årig pensionerad sjökapten. Bor vinterhalvåret i Spanien. -Tidigare hjärtsjuk. Haft hjärtinfarkt många år sedan, By-pass opererad. -En augustikväll tagit båten till en pizzeria i sjökvarteret tillsammans med väninna. -Förlorar utan förvarning medvetandet, andas konstigt. Matgäst vid annat bord påbörjar omedelbart HLR. Ambulans tillkallas, på plats inom några minuter. LUCAS. Första rytm VT som övergår i VF. Defibrilleras till ROSC. -Vid ankomst till akuten återfått medvetandet. -Vårdad på IVA 4 dygn, därefter till Uppsala för att få inopererad hjärtstartare (ICD) -Hemskriven ca 1v efter hjärtstoppet

36 4. Patientfall Varje steg i kedjan som räddar liv fungerade!

37 4. Patientfall Varje steg i kedjan som räddar liv fungerade!

38 Take home message Vi är alla potentiella livräddare! Hjärtstartaren är en del av HLR Tiden är nyckeln till framgång! Fler utbildade ->fler liv räddas! HLR som del av läroplanen!!

39 Tack för uppmärksamheten!

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

Rapporten producerad av

Rapporten producerad av 1 Rapporten producerad av FÖRENINGEN LEDNINGSANSVARIGA INOM SVENSK AMBULANSSJUKVÅRD SVENSKA CARDIOLOGFÖRENINGENS ARBETSGRUPP FÖR HJÄRT- LUNGRÄDDNING Redaktörer: Stig Holmberg Mikael Holmberg Grafisk form

Läs mer

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området.

Alla moment i hjärt-lungräddning sker enligt en standardiserad teknik som har utarbetats av experter inom området. Varför ges behandlingen? Kan utföras överallt, som även kallas HLR, ges vid livshotande tillstånd för att få igång hjärtverksamheten och andningen. kan utföras överallt; i hemmet, på gatan, på en vårdcentral

Läs mer

Plötsligt hjärtstopp. En temaskrift om vad som händer när hjärtat stannar. Hjärt-Lungfonden XXXXX 1

Plötsligt hjärtstopp. En temaskrift om vad som händer när hjärtat stannar. Hjärt-Lungfonden XXXXX 1 Plötsligt hjärtstopp En temaskrift om vad som händer när hjärtat stannar Hjärt-Lungfonden XXXXX 1 Denna temaskrift är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar.

Läs mer

I Väntan På Ambulans

I Väntan På Ambulans I Väntan På Ambulans En sammanställning av räddningstjänstens IVPA uppdrag i Uppsala län 1993-2007 Johan Lingsarve Ambulanssjukvården i Uppsala läns landsting 2008-05-17 För mer information kontakta författaren:

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Skillnaden mellan våra utbildningar

Skillnaden mellan våra utbildningar Skillnaden mellan våra utbildningar Här följer en sammanställning av de riktlinjer och anvisningar som finns framtagna för våra självskyddskurser och de utbildningar som genomförs under ramen betalkurser.

Läs mer

Sammanfattning av föreläsningar och diskussioner vid HLR-träffar 14 och 15 maj 2014.

Sammanfattning av föreläsningar och diskussioner vid HLR-träffar 14 och 15 maj 2014. Sammanfattning av föreläsningar och diskussioner vid HLR-träffar 14 och 15 maj 2014. Inledning Först samling, lite mingel och startfika och därefter följde Sven Olov Josefssons inledning av träffen och

Läs mer

Plötslig hjärtdöd. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Plötslig hjärtdöd. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Plötslig hjärtdöd En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar

Läs mer

Detta ansikte utstrålar tryggheten

Detta ansikte utstrålar tryggheten Detta ansikte utstrålar tryggheten Här är orsaken. På Physio-Control bygger vårt anseende och vårt uppdrag på trygghet. En trygghet som härrör från över 50 års innovativt arbete, ett orubbligt kvalitetsåtagande

Läs mer

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra!

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93 procent avlider. Hjärtstopp inträffar ofta på platser dit det tar minst

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Beredskapsplan Första hjälpen. O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser.

Beredskapsplan Första hjälpen. O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser. Beredskapsplan Första hjälpen O B S! Detta dokument skall förvaras på PRO Karlskoga Södra s expedition som stöd vid särskilda händelser. Bengt-Göran Carlzon 2011-04-05 Bengt-Görans förslag till B E R E

Läs mer

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013

Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 Region Skånes Prehospitala Enhet Del R Räddningstjänst november 2013 R1) En person får hjärtstopp när han tankar bilen. Vilken säkerhet måste du iaktta med de nya defibrillatorerna innan du defibrillerar?

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Utbildningsregister. för Svenska HLR-Rådet på webben. Källestedt

Utbildningsregister. för Svenska HLR-Rådet på webben. Källestedt Utbildningsregister för Svenska HLR-Rådet på webben Projektledare Teknisk utveckling Marie-Louise Södersved Källestedt Posit.se Innehåll Utbildningsregister på hlr.nu... 3 Publik del... 3 Logga in i registret...

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening Svenska rådet för hjärt-lungräddning 1 2 INNEHÅLL 5 ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING Syfte Grundprinciper

Läs mer

Anestesiologisk akutmedicin

Anestesiologisk akutmedicin Anestesiologisk akutmedicin Kompendium för ST- läkare Joacim Linde SAMMANFATTNING Praktiska råd för att på bästa sätt kunna hantera de akutmedicinska situationer du konfronteras med på anestesi/iva jourerna

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 Sabina Almén Maria Appelroth AV-05 INLEDNING 3 FÖRBEREDELSER 3 Hur allt började 3 Anländer till Stockholm 3 PRAKTIKEN 3 DANDERYDS SJUKHUS 4 Respiratorcentret

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Ny Katalog! HÖSTEN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde vara viktigare!

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN Ny Katalog! HÖSTEN 2014 Nyhet! Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt Ny kategori SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER PIA MAUNO, SOLSIDAN Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog!

Läs mer

Plötslig hjärtdöd. bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning

Plötslig hjärtdöd. bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning Plötslig hjärtdöd bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning Artikelnr 2006-114-39 Formgivning Yra AB Foton TongRo Image Stock/ Fotosearch (framsida) Carlos Davila/Photographers Choice RF/Getty

Läs mer