solskydd Jämförelse mellan yttre, inre solskydd samt utan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "solskydd Jämförelse mellan yttre, inre solskydd samt utan"

Transkript

1 Ekonomisk argumentation för solskydd Jämförelse mellan yttre, inre solskydd samt utan solskydd sett i ett ekonomiskt perspektiv Vi vill uppmärksamma vikten av de ekonomiska fördelar som solskydd ger, oavsett kvalitet på fönster/ glas samtidigt som den termiska komforten optimeras. Sote.Grupp Anders Berkander, Carina Orvehall, P-O Thorén (Thoréns), Pertti Pesonen (Lunex) Fax:

2 Sote Grupp 6. Målgrupp: Arkitekter, VVS-konsulter, Fastighetsägare, Solskyddsbranschen m.fl. Inledning:Vi vill uppmärksamma målgruppen på vilka ekonomiska fördelar solskydd ger oavsett kvalitet på fönster/glas, samtidigt som den termiska komforten optimeras. Detta fördjupningsarbete ingår som en del i diplomeringskursen 2012 för att bli solskyddstekniker, arrangerat av Svenska Solskyddsförbundet och Mälardalens Högskola i Västerås. Projektgruppen består av tre deltagare från Thoréns och en från Lunex. Lunex är en komponentleverantör till solskyddsbranschen. Thoréns levererar alla typer av solskyddsprodukter såväl till konsument som till projektmarknaden. Beräkningarna som redovisas i projektarbetet bygger på faktiska beräkningar av ett kontorsplan på Bengt Dahlgrens nya kontor i Mölndal. Innehållsförteckning Framsida...1 Inledning och innehållsförteckning...2 Syfte, avgränsning och metodik...3 Sammanfattning...4 Fastighetens energiförbrukning...5 Energisimulering Resultat 1 (invändigt solskydd)...6 Energisimulering Resultat 2 (utan-, utvändigt solskydd)...7 Faktiska resultat...8 Energisimulering utvändig fasadpersienn...9 Utvändiga fasadpersienner Bengt Dahlgrens nya kontor Temperaturresultat utvändig fasadpersienn Energisimulering invändig spolrullgardin Temperaturresultat invändig spolrullgardin LCC kalkyl utvändiga fasadpersienner LCC kalkyl invändig spolrullgardin Kommentarer till beräkningar Energiuppföljning Bengt Dahlgrens nya kontor Beräkningar kontra verkligheten Sote grupp 6 Sida 2

3 Syfte: Åskådliggöra ekonomiska fördelar med solskydd, såväl genom direkt besparing av energi för kylning, värme och belysning. Avgränsning: Vi har valt att genom beräkningar i Somfy DISC, LCC-kalkyler visa på de ekonomiska vinsterna. Vi har valt ett kontorsplan i en befintlig kontorsbyggnad för våra beräkningar. Vi har simulerat på faktiskt utvändigt solskydd som sitter på byggnaden samt endast simulerat invändiga rullgardiner med funktionsväv som alternativlösning. Metodik: Sammanställning av befintliga beräkningsformler ( Somfy DISC, baserat på Parasol) bygger på indata : Geografiskt läge, väderstreck, hustyp, vägg, fönster typ och storlek, antal människor i rummet, total energiåtgång från belysning, datorer mm, typ av solskydd. Sammanställning av LCC-kalkyler. Resultat från beräkningar i Somfy Disc förs in i Life Cycle Cost (LCC) samt investeringskostnad, beräknad livstid, serviceintervaller och förmodat energipris. Jämföra beräknade värden mot utfallet i ett befintligt objekt (Bengt Dahlgrens nya kontor i Krokslätt). Källförteckning: Warema RenKhoff Competence Center Max Tillberg, Bengt Dahlgren Göteborg AB Peter Cottman, Bengt Dahlgren Göteborg AB Simuleringsverktyg, Somfy DISC Sote grupp 6 Sida 3

4 Sammanfattning. Utvändig solavskärmning ger den bästa energibesparingen. Nedanstående bilder visar ungefärliga värden av den totala solvärme-inläckning som tillförs till lokalen. (Källa: Warema) 5-20% 40-85% 70-80% Utvändigt solskydd Invändigt solskydd Fönster med energiglas Utvändigt solskydd reducerar upp till 80-95% av värmeinstrålningen, invändigt solskydd reducerar värmeinstrålningen med 15-60%, fönster med solskyddsglas reducerar värmeinstrålningen % beroende på typ av glas samt att hänsyn tas till godtagbart dagsljus värde. Höga rumstemperaturer är vanliga under soliga vår, sommar och höstdagar. En mängd faktorer påverkar det termiska inneklimatet, t.ex solvärmeinläckning, ventilation, rummets storlek, antal personer, antal elektriska apparater. De flesta kontorsbyggnader med fönster i söder, väster eller öster kan fungera tillfredsställande vad gäller det termiska inneklimatet om möjlighet till reglering av solinstrålningen finnes, annars måste aktiv kylning tillföras med höga energikostnader till följd. Generellt kan man säga att utvändiga solskydd är mer effektiva (5-10ggr) än invändiga solskydd eller fönster med energi/solskyddsglas. I vårt projektarbete har vi gjort termiska simuleringar av byggnadens temperaturförhållanden vid olika val av solskydd samt att de ger svaret på solvärmeinstrålning på ett fönster utan yttre/inre solskydd. Genom de termiska simuleringarna får vi fram värde på energibesparing (kwh) för både kylbehov och värmebehov, dessa värden sätter vi in i LCC-kalkyler. LCC-kalkyler för investering av ett utvändigt solskydd visar tydligt på en pay-back redan efter bara 5-6 år, en investering för invändigt solskydd ger en längre pay-back tid, LCC-kalkyl på fönster utan solskydd visar på direkta energiförluster redan dag 1 när fastigheten tas i bruk. Sote grupp 6 Sida 4

5 Utöver ekonomiska skäl motiveras en solskyddsinvestering även av, Risken för övertemperatur som påverkar arbetsprestation. (Enligt David Wyon, DTU gäller: En temperaturökning med 3 C ger en prestationsförsämring med ca 15%! ) Genom en PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) analys där man undersöker hyresgästernas /personalens grad av missnöje vad avser det termiska inneklimatet. Behovet av dagsljus för välbefinnande. (Krav från BBR) Bländningsrisk. Mörkläggningsbehov. Fastighetens energiförbrukning (Källa: Warema) Dessa områden kan påverkas av solskyddsbranschen: Belysning Uppvärmning Kylning Ventilation Energi för byggnation (6) 18% Övrigt (5) 16% Köksutrustning 2% Ventilation 3% Kylskåp 4% Datorer 4% Varmvatten 5% Kylning 10% Belysning 18% Uppvärmning 11% Elektronik 9% Sote grupp 6 Sida 5

6 Energisimulering / Resultat 1 Solskydds-glas: g-värde 0,29 U-värde 1,1 Ljus transmission 46% Invändigt solskydd t.ex rullgardin: Screen (genomsiktbar) väv med aluminiserad yta utåt. reflektion 71% transmission 7% Resultat: g-total 0,16 Källa: Warema Renkhoff Competence Center Sote grupp 6 Sida 6

7 Energisimulering / Resultat 2 Exempel:Solenergi = 1000 W/m² a) Glas >>utan solskydd b) Glas + utvändigt solskydd >>g-värde (glas) = 0,57 >> g-total-värde = 0,05 >> Solvärmeinläckning = 570 W/m² >> solvärmeinläckning = 50 W/m² Reducering G-värde: 0,05 / 057 = 0,08. Notera: Reducering av G- värde måste alltid baseras på typ av glas och solskydd. Källa: Warema Renkhoff Competence Center Sote grupp 6 Sida 7

8 Faktiska resultat Fönster med: Kylbehov för comforttemp C Antal timmar över 30 C utan kylning G-total Energi 3 glas,argon Invändig rullgardin teknisk funktionsväv Utvändigt solskydd kwh , kwh , kwh ,08 fasadpersienner Källa: Simulering I Somfy DISC Sote grupp 6 Sida 8

9 Simulering utvändig fasadpersienn (Bengt Dahlgrens kontor) Sote grupp 6 Sida 9

10 Utvändiga fasadpersienner Bengt Dahlgrens nya kontor Warema vindsäkra (-25 m/s) monterade på öster, söder och västerfasad, totalt 480st. Fasadpersiennerna styrs av Somfy Animeo Premium IB+. Styrs av solsensorer (luxvärde) Temperatur Tid Automatiken är synkroniserad med fastighetens styrsystem, t.ex brand, temperatur mm. Fasadpersiennerna går ner på natten för att fungera som köldsköld, samt behålla värmen (preserve heat) Fasadpersiennerna går INTE ned när det är t.ex -10C ute, för att få solinstrålning (Get heat). Sote grupp 6 Sida 10

11 Temperaturresultat utvändiga fasadpersienner Sote grupp 6 Sida 11

12 Simulering invändig spolrullgardin Sote grupp 6 Sida 12

13 Temperaturresultat invändig spolrullgardin Sote grupp 6 Sida 13

14 LCC kalkyl utvändiga fasadpersienner Ekonomisk utvärdering av solskyddsanläggning LCC analys Solskyddsleverantör Annan person Förklaringar: PROJEKT: Bengt Dahlgrens kontor Ange projektets namn DATUM: Dagens datum LEVERANTÖR: Thoréns M&P Ditt företag UTFÖRD AV: Anders Ditt namn EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Kalkyltid (estimerad livslängd) år 15 Enligt dig den beräknade livslängden Kalkylränta (skriv %) % 6,00 Kalkylränta anges av kunden Nusummefaktorn (beräknad av kalkyltid och ränta) - 9,71 Räknas automatiskt Annuitetsfaktorn (beräknad av kalkyltid och ränta) - 0,103 Räknas automatiskt INVESTERINGSKOSTNADER Typ av solskydd text Fasadpersienn Tex Fönstermarkis, Fasadpersienn Fabrikat text WAREMA Ange fabrikat Typ av motor text Selve Ange motortyp och fabrikat Antal solskydd st 68 Antal motorer á-pris på komplett solskydd SEK/st 2400 Offertpris per solskydd, exkl montage Totalsumma solskydd SEK Räknas automatiskt Automatik/Styrutrustning Typ av automatiksystem text Selve Beteckning Totalsumma styrutrustning SEK Offertpris Installation Material- och arbetskostnader, totalt SEK Offertpris installation av solskydden El-installation - enligt EL entreprenör - totalt SEK Anges av Elentreprenör Övrigt, totalt SEK Övriga kostander för installation Totalsumma installation SEK Räknas automatiskt S:A INVESTERINGSKOSTNADER SEK Räknas automatiskt DRIFTSKOSTNADER Energikostnad Antal motorer st 21 Antal motorer Beräknat antal cykler per år st/år 4000 Uppskattat antal körningar per år Strömförbrukning W 90 Enligt motorfabrikant Total gångtid per cykel (total tid 0% -> 100% -> 0%) sek 60 Total tid UPP->NER->UPP Energianvändning / år kwh/år 126 Räknas automatiskt Elpris SEK/kWh 1,00 Anges av kunden Årlig energikostnad SEK/år 126 Räknas automatiskt Underhållskostnad per solskydd per år SEK/st/år 100 Beräknad kostnad för översyn varje år, inkl ev dukbyten etc Årlig underhållskostnad SEK/år Räknas automatiskt S:A ÅRLIGA DRIFTSKOSTNADER SEK/år Räknas automatiskt NUVÄRDE (total kostnad idag) SEK Räknas automatiskt ÅRSKOSTNAD (total kostnad per år) SEK/år Räknas automatiskt Antal kvm total golvyta kvm 963 Total golvyta i fastigheten, inkl "mörkytor", typ korridorer, arkiv etc Nuvärde per kvm SEK/kvm 364 Räknas automatiskt Årskostnad per kvm SEK/år/kvm 37 Räknas automatiskt Årlig besparing kwh/år kwh våningar x kwh enl.disc Elpris SEK/kWh 1,00 Anges Besparing kronor SEK Summa Nuvärde besparing SEK Årlig besparing *Nusummefaktor Nuvärde besparing i % % 22,78% Ekonomiska samband Sote grupp 6 Sida 14

15 LCC kalkyl invändig spolrullgardin (motoriserad) Sote grupp 6 Sida 15

16 Kommentarer till beräkningar Utvändiga fasadpersienner gav ett mycket bra utfall, både ekonomiskt och genom att reducera temperaturen på kontoren. Vi fick också en relativt kort återbetalningstid på investeringen. I detta fall får man bra valuta för att satsa på utvändigt solskydd enligt de beräkningar vi har som grund. Invändiga motoriserade spolrullgardiner var däremot betydligt svårare att motivera då reduktion av kylbehov inte kan motivera investeringsbeloppet. Däremot finns det andra fördelar med invändigt solskydd som inte räknas i kronor vilket gör att man ändå i vissa fall går vidare, såsom bländskydd och mörkläggning. I detta verkliga fall så blev det också så att man kombinerade utvändigt och invändigt solskydd för optimalt resultat. Sote grupp 6 Sida 16

17 Energiuppföljning Bengt Dahlgrens nya kontor i Krokslätt. Under första drifttiden (januari-augusti) kan ett antal avvikelser från indata i beräkning ses. Det har inte gjorts någon vidare analys om orsaker, men till varje avvikelse som nämns har en kommentar angivits. Avvikelserna har sammanställts i tabell 1. Indata Beräkning Verklighet Kommentar Rumstemperatur Min 20 C Max 25,5 C (PPD<10%) Min 22 C Max 24 C Börvärdena fick höjas/sänkas pga av att brukarna tyckte att det var för kallt resp. för varmt. En möjlig orsak till detta är att klimatskalet inte är så bra som beräknat. Medelluftflöde dagtid; vinter 0,83 l/s, m 2 0,58 l/s, m 2 Trolig orsak är att närvaron på kontoret har varit lägre än beräknat. Detta får till följd att ventilationen krävt mindre luft än beräknat pga dess närvarostyrning. Dessutom kan den öppna planlösningen medföra större sammanlagringseffekter än beräknat. Kylbehov Maximalt luftflöde sommar 2,6 l/s, m 2 Maximalt luftflöde sommar 1,9 l/s, m 2 Troliga orsaker till att byggnaden använt mindre kyla än beräknat trots att börvärdet varit lägre än beräknat kan vara: - Närvaron av människor och därmed belastningen av internlaster har varit lägre än beräknat. - Solavskärmningen är bättre än beräknat. Verksamhetsenergi; el till belysning, datorer, kontorsutrustning 18 kwh/m 2, år 22 kwh/m 2, år Belysningen har under drifttiden (jan-aug) inte fungerat fullt ut. Flera justeringar har gjorts. Datorer och skärmar är i vissa fall inte kopplade på närvarostyrning. Sote grupp 6 Sida 17

18 Indata Beräkning Verklighet Kommentar Verksamhetsenergi; el övrigt 21 kwh/m 2, år 11 kwh/m 2, år Många av beräkningarna bygger på schabloner. Rimligt är att anta att dessa är för höga. Källa: Peter Cottman, Bengt Dahlgren.Tabell 1 Avvikelser från beräkning för Kängurun 18. Sote grupp 6 Sida 18

19 Beräkningar kontra verkligheten Vi besökte också Bengt Dahlgren som är mycket känd och välrenommerad konsultfirma inom VVS, Energi, Miljö, Styr och övervakning, Brand och risk och Teknisk förvaltning. Man har en mycket god uppföljning av fastighetens energiförbrukning och ville gärna delge resultat efter att byggnaden varit i drift i två år. Detta stämmer också, däremot var det svårt att skilja ut enbart effekten av solskydden isolerat. Trots detta var det ett mycket givande möte då man som konsult hade mycket synpunkter om solskyddsbranschen och hur vi agerar i projekt. Det svåra är inte att räkna ut effekten av solskydd, det är den enkla delen däremot är det svårt att förutsätta brukarnas beteende och uppfattning Det är ju inte ens självklart vilken entreprenad som solskydd skall ingå i, dessutom finns det inga exakta funktionskrav jämfört med VVS där kylbehov oftast kan beräknas ner på en enskild kwh och dessutom vad det kostar Glas, fasad, VVS och solskydd måste samverka mycket mer, inte stå i motsatsförhållande till varandra. Med arkitekters förkärlek till stora glaspartier så hamnar brukarens behov i skymundan och för att få en bra lösning på inneklimatet måste alla samarbeta (Max Tillberg, Specialist inomhus klimat, Bengt Dahlgren AB) Sote grupp 6 Sida 19

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

Energibesparingspotential vid fönsterbyte i kontorsbyggnader

Energibesparingspotential vid fönsterbyte i kontorsbyggnader 1 (16) Energibesparingspotential vid fönsterbyte i kontorsbyggnader Diana Avasoo WSP Environmental 2003-06-19 WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Tel: 035-18 11 00 Fax: 035-18 11 01 WSP Sverige

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Så spar du energi KONTORSLOKALER

Så spar du energi KONTORSLOKALER Så spar du energi KONTORSLOKALER Om energianvändning i kontorslokaler I kontorslokaler finns det stora potentialer att spara in på elkostnaderna. Belysning och datautrustning är stora områden för energibesparing

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Invändigt solskydd och dess energipåverkan

Invändigt solskydd och dess energipåverkan Invändigt solskydd och dess energipåverkan Kurs: Diplomerad solskyddstekniker 2014. Projektarbete av: Mikael Pålsson & Bo Lennerhov Inledning Utvecklingen av invändiga solskydd har gått väldigt mycket

Läs mer

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet RAPPORT Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet 2013-12-13 Ett arbete av: Jakob Agrell, student vid Linköpings Universitet Stefan Blomqvist,

Läs mer

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 Fasadmatris Referenser Fasadprinciper Brand - Fasadskiss Bländning Solnavägen SIDA 1 BILAGA 1 Fasadmatris Krav Dubbelskalsfasad

Läs mer

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa , TD Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa Energy-saving measures for heating in a 70-century detached house Växjö Juni 2008 Examensarbete nr: TD 053/2008 Sebastian Wiberg-Bocek Organisation/

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas

Fönsterrenovering med energiglas Fönsterrenovering med energiglas Om ni funderar på att åtgärda fönstren Bättre ekonomi Bättre inneklimat Minskad energianvän Smart renoverin Energiglas Energieffektivisering med många trumf på hand Värt

Läs mer

ENERGIUTREDNING AV KV. SALLADEN NR. 9

ENERGIUTREDNING AV KV. SALLADEN NR. 9 ENERGIUTREDNING AV KV. SALLADEN NR. 9 Caroline Ek EXAMENSARBETE 2008 Magister Byggnadsutformning inriktning Arkitektur ENERGY INVESTIGATION OF KV SALLADEN NR. 9 Caroline Ek Detta examensarbete är utfört

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

Medvetenhet i energianvändning

Medvetenhet i energianvändning ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 631 ISSN 0283-622X Medvetenhet i energianvändning En studie om samband mellan medvetenhet och energianvändning i fyra kontorslokaler Skribenter: Sofia

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv

Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv Val av uppvärmningssystem utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv En jämförelse mellan fjärrvärme och grundvattenvärmepump Selection of a heating system from a cost and environmental perspective A comparison

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Energieffektivisering Integrerat värmesystem mellan bostäder och livsmedelsbutik Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör HESSAM TABRIZI Institutionen för bygg- och miljöteknik CHALMERS

Läs mer