TA DET LUGNT #6/05. sid 14. Kazmierska kan! Lösnummer har träffat Natalia Kazmierska, en yngre och argare upplaga av Linda Skugge, menar somliga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TA DET LUGNT #6/05. sid 14. Kazmierska kan! Lösnummer har träffat Natalia Kazmierska, en yngre och argare upplaga av Linda Skugge, menar somliga."

Transkript

1 Kazmierska kan! Lösnummer har träffat Natalia Kazmierska, en yngre och argare upplaga av Linda Skugge, menar somliga. Sid Studenter tvingas pendla tio mil Regional tillväxtsatsning är viktig. Så viktig att örebrostudenterna vid Planerad kommunikation II måste pendla till sina föreläsningar i Campus Karlskoga. Sid 4 Jag dansar aldrig nykter Så må vara fallet för många, men fler 1och fler har en annan åsikt. Lösnummer stämmer in i kören, berättar vilka dansmöjligheter Örebro bjuder och ger en egen dansskola. Sid #6/05 TA DET LUGNT sid 14

2 2 Nordea Bank AB (publ) Student? Kolla in dina förmåner. Förenkla din ekonomiska vardag skaffa Nordeas Studentpaket som innehåller Personkonto, Bankkort samt Internet- och telefontjänsten med tillvalen Betalningar och Personlig Service. Studentpaketet är kostnadsfritt* för dig som studerar vid universitet *) Ordinarie månadspris: för Bankkortet 24 kr, tillvalet Betalningar 12 kr och tillvalet Personlig Service 8 kr. eller högskola och får studiemedel från CSN. Välkommen att ringa eller kontakta närmaste Nordeakontor så får du veta mer om fördelarna med Studentpaketet. Du kan också läsa mer på Gör det möjligt

3 Kritisera ledaren på Vi kanske inte håller med din åsikt, men vi är villiga att dö för din rätt att uttrycka den. Ledare 3 Månadens medarbetare När slutade nej vara nej? När kommer Lösnummer och Kåranen slås ihop? Frågan ställdes på Lösnummers hemsidas forum kort efter att fusionsbeslutet blivit offentligt. Personen antog alltså att Örebro universitet och Mälardalens högskola nu bestämt sig för att slå sig samman. Och att det alltså innebar att Lösnummer och Mälardalens högskolas dito skulle gå samma öde till mötes. Frågan ställer sig själv. Vet vi egentligen vad det fattats beslut om? Det verkar råda stor förvirring kring vilket beslut som egentligen tagits. Ett bevis får vi från hur det speglades i medias rubriker: Ingen sammanslagning Med sikte på fusion Ingen universitetsfusion - men utökat samarbete Ja till fortsatta fusionplaner Klockan måndagen efter beslutet hölls en så kallad hearing på campus. De knappa 30 personer som letat sig till aulan delgavs det beslut som Örebro universitet och Mälardalens högskola fattat på fredagen. Rektor Janerik Gidlund meddelade att man nu skulle inleda ett strategiskt samarbete lärosätena emellan. 30 miljoner ska avsättas till gemensamma forskningsprojekt. Först 2007 ska ett nytt styrelsemöte bestämma över fusionstankens framtid. Samtidigt förkunnar Janerik ett namn på det nya lärosätet, om ett gemensamt informationssystem och om att inleda samtal med regeringen om en fusion. Samtidigt förkunnar Janerik Gidlund att han tolkar styrelsernas beslut, som han själv varit en del av, som ett ja till en fusion Va? Jaså? Nyss stod det ju i tidningen att ingen visste om det skulle bli en fusion. Vad är det Ni vet som inte vi vet? Frågan är om det är vettigt att fatta ett beslut som går att tolka på så många olika sätt. Ska ett sådant här beslut verkligen behöva tolkas överhuvudtaget? Är det ett nej, ett nja, eller ett ja. Eller inget av det. Inom forskning understryks alltid vikten av att ha transparenta metoder för att göra sitt arbete så tillgängligt och lättförståeligt som möjligt för utomstående. När det gäller fusionsarbetet har man uppenbarligen bortsett från denna gyllene regel. Istället råder nu en total förvirring inför framtiden. Vi förstår inte vart Ni vill komma. Gör Ni det själv? Och om Ni gör det, vad är det som Ni genom ett sådant här icke-beslut försöker dölja? Nej, vi vet inte om Lösnummer och Kåranen ska slås ihop. Det ger beslutet oss ingen möjlighet att svara på. Janerik? Lösnummer oktober 2005 Det har nu gått ett år sedan Anna kom till Örebro. Rastlösheten och längtan efter att resa iväg har infunnit sig på sedvanligt vis. Men en beslutsamhet om att inte ständigt fl y undan vardagen har frodats, och hon känner sig faktiskt nöjd och gillar läget. I höst läser hon Retorik och blickar med fasa mot vårterminen med C-uppsatsen i Statskunskap. Får man hälsa? Och laglydig som jag är så har jag lett mitt mildaste leende och sagt att Barn är fantastiska!. Men jag ljög. Barn är monster Marit Hellstrand, 20, vår ständige krönikör, har mött verkligheten genom sin lärarpraktik. Läs om hur och varför dagens skolbarn är monster på sidan 23. ML Kondoleanser En örebrostudent omkom i en cykelolycka på väg hem från campus i september. Vi vill här lämna våra djupaste kondoleanser till familj och vänner som berövats sin dotter och vän. Lösnummer Lösnummer 6-05 Marcus Lundstedt redaktör & ansvarig utgivare Alex Abrahamsen skribent Anders Adolfsson skribent Ali Moosavian tjänstledig ad Katarina Andersson skribent Björn Arén skribent Emma Axelsson skribent Uffe Bodin redigering, skribent Matilda Brandell kock, skribent Ida Carnestedt skribent Martina Dahlgren skribent Anders Eriksson foto, skribent Andreas Eriksson annons Fredrika Fong skribent Marit Hellstrand poet, illustration Anna Holmquist foto, redigering David Kaipe webbredaktör Elin Karlsson skribent Emma Larsson skribent Linda Linder skribent Anna Lindberg skribent A kos Lósz foto Sanna Nilsson skribent Farhad Niroumand skribent Sven Prim foto Negin Sedghi skribent Kashif Shahzad skribent Martin Thalström skribent Emily Tullgren skribent Patrik Öhman foto Besöksadress: Kårhuset, Örebro universitet Postadress: Fakultetsgatan 3, Örebro Upplaga: Issn: Tryck: NAtryck AB Webb: Upphovsrätt: Citera gärna Lösnummer men glöm inte att ange källan. Insänt material: Allt material välkomnas av redaktionen men vi äger rätten att redigera och refusera insända bilder och texter. Omslagsbild: patrikohman.com Annonsering: Kontakta redaktören eller se Redaktionsmöte: Måndagar kl i kårhuset Lösnummer är en fristående medlemstidning för Örebro studentkår. Alla studerande vid Örebro universitet får tidningen. Lösnummer är miljömärkt med Svanen. Nästa Lösnummer utkommer 18 november

4 4 Nyheter Vet du något Lösnummers läsare borde veta? Tipsa oss på Kårordföranden: Fusionsbeslutet är bra för studenterna SFS upprop Höj studiemedlet för alla! Regeringen ger glädjande besked till studenter med barn. Den nya budgeten ger studentföräldrar ett barntillägg, höjt barnbidrag och bostadsbidrag för ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Däremot blir det ingen generell höjning av studiemedlet. Regeringen menar att studenter klarar sin ekonomiska situation med dagens studiemedelsnivå. Sveriges förenade studentkårer (SFS) kritiserar detta starkt och svarar med ett upprop om att höja studiemedlet från kronor om året till kronor, för att följa kostnaderna i samhället och ge studenten mer tid att koncentrera sig på sina studier. Allt fler studenter fuskar Förra året stängdes sex studenter av för fusk vid Örebro universitet, men under 2005 har redan 18 studenter stängts av från sina studier och två varnats. Utöver det har tio anmälningar lämnats utan åtgärd av universitetets disciplinnämnd. Läget i övriga Sverige är detsamma. Till och med september månad i år har universitetens och högskolornas disciplinnämnder fällt lika många som under hela förra året. Färre skriver högskoleprovet personer har anmält sig till höstens högskoleprov. Det är tre procent färre än förra hösten, skriver Högskoleverket i ett pressmeddelande. Räknat i antalet provskrivare uppvisar Lund och Stockholm de största nedgångarna. Minskningen är förvånande, vi trodde faktiskt att antalet anmälningar skulle öka eftersom antalet individer i 18- till 25-årsåldern nu blir fler, säger Håkan Forsberg, chef på Högskoleverkets utredningsavdelning. Den 30 september beslutade Örebro universitet och Mälardalens högskola i ett gemensamt styrelsemöte att inleda ett strategisk samarbete med siktet inställt på en sammanslagning Studentkårens ordförande tror att den processen är bra men att beslutet egentligen är ett ja till en fusion. Malin Andersson, ordförande i Örebro studentkår, sitter i universitetsstyrelsen och röstade ja till beslutet om strategiskt samarbete och fortsatt utredning av en fusion. Jag tycker inte att man utrett frågan om en fusion tillräckligt väl, vi har en framtidsanalys som är ganska dyster. Resurserna för lärosätena i Sverige blir mindre vilket innebär att man måste tänka framåt. Man kan inte bara fortsätta och en dag stå utan pengar till forskning och utbildning. Hon menar att den nya utredningen är bra för studenterna, att den leder till att man sätter sig in i studenternas utbildningssituation och vardag. Fel lärosäte och fel beslut. Så motiverar Rickard Pettersson, studentrepresentant i universitetsstyrelsen, sitt tydliga nej till en fusion. Fusionsbeslutet Istället för att besluta om ett defi nitivt ja eller nej till en fusion röstade styrelserna för ett förslag om intensifi erat samarbete. Under de närmaste tre åren ska lärosätena avsätta 30 miljoner kronor till gemensamma forskningsprojekt. Man ska dessutom vidare utreda förutsättningarna och villkoren för en fusion. Man måste konkret fråga studenterna hur deras utbildningsituation ser ut, exempelvis hur deras resande ser ut och hur de bor, det måste man veta för att kunna ta ett beslut om en fusion. Men är beslutet bra för dagens studenter? De kommer inte få det sämre. Ser du några risker med att man nu fortsätter utredningen om en fusion? Det är viktigt att andra projekt och samarbeten mellan Örebro universitet och exempelvis lärosäten i Europa inte stannar av. Risken finns att man blir avvaktande i väntan på det som komma skall. En organisation som väntar på en förändring kan blir feg. Anställda berömmer hans nej Mälardalens högskolas styrelse var enigt positiva till beslutet medan fyra ledamöter i styrelsen vid Örebro universitet reserverade sig. Varför sa du nej? Jag tror inte på fusionstanken och särskilt inte med Mälardalens högskola. Örebro har sin egen roll i utbildningsverige och det är mycket bättre att satsa på samarbeten. Men jag menar att inte heller då är Mälardalens högskola det rätta alternativet. Vi borde sikta in oss på större lärosäten men fortfarande inte på en fusion. Rickard Pettersson menar också att beslutet togs på fel sätt. Man har inte lyssnat på remissinstanserna och man lyssnar inte på den egna organisationen. Det blir ganska tydligt när anställda jag inte känner kommer fram på campus och berömmer mitt sätt att ta ställning i frågan. Ser du fördelar med beslutet? Nej. Jag ser inga fördelar med att låta universitetet stå still i ytterliggare två år i väntan på ett beslut om att fusioneras. Universitetet har interna processer som måste gå framåt men det orkar ingen ta tag i förrän man vet hur det blir. Vi har dessutom nu ingått avtal om att satsa fem miljoner om året i gemensamma forskningsprojekt, men det har fortfarande inte framkommit var de pengarna ska tas ifrån. Det kan ge konsekvenser för studenternas utbildningar. Universitetets storlek ska inte vara så viktigt, istället måste man arbeta utifrån mottot kvalitet framför kvantitet. Det underlaget ska ligga till grund för ett nytt beslut Då ska frågan åter upp på styrelsens bord med syftet att utveckla ett förslag till ett nytt universitet med arbetsnamnet Örebro-Mälardalens universitet. Först då väntas alltså offi ciellt ett defi nitivt ja eller nej till en fusion. Det blev inget resolut ja eller nej, hur tolkar du det? Jag tycker att det är ett ja fram till 2007, att det är ett ja tillsvidare. Men man utreder ingenting annat än ett underlag för ett fusionerat universitet, man ger alltså inget utrymme för en konsekvensanalys av ett icke-fusionerat universitet. Och det är därför beslutet egentligen är ett ja. Utredningen är inte förutsättningslös. Är inte det märkligt, att ett nja egentligen är ett ja? Under förutsättning att styrelsen verkligen vill ta ett beslut 2007 som är förutsättningslöst så är det det, men menar man att styrelsen inte vill ta ett sådan beslut så är det helt naturligt. Linda Linder Marcus Lundstedt Nej till fusion, säger Rickard Pettersson. Rektor Janerik Gidlund svarar med att pengarna som avsätts till de gemensamma projekten är kvalitetspengar. Det här handlar om en kvalitetssatsning. Pengarna kommer att satsas på institutionerna för att bygga upp masterutbildning och så vidare. Nu har den så kallade Bergslagskristallen och tidigare satsningar för att bygga upp universitetsbiblioteket avslutats så de pengarna går istället till utvecklingen av en fusion. Marcus Lundstedt Linda Linder

5 Vet du något Lösnummers läsare borde veta? Tipsa oss på Nyheter 5 Tvingas pendla till Campus Karlskoga Humanistiska institutionen: Det var inget beslut vi gillade att ta Tio mil, två timmar och 100 kronor. Så ser det ut för studerande på Planerad kommunikation II varje föreläsningstillfälle. Kursen har från och med höstterminen förflyttats till Campus Karlskoga. Institutionen svarar att det är en order från universitetsstyrelsen för främjandet av den regionala utvecklingen. De studerande på kursen Planerad kommunikation II är enade. De kan inte förstå varför studenter, lärare och material ska förflyttas till en ort för att sedan åka tillbaka igen. Sofie Jakobsson är en av dem som drabbats av beslutet. Hon var studentrepresentant i institutionsstyrelsen när fastställandet togs och var inte positiv till beslutet. Vi är medvetna om att detta är ett uppdrag som institutionen måste följa, och jag kan till viss del hålla med om att Planerad kommunikation II var det mest lämpade alternativet. Vi är bland annat färre studenter. Men jag stödjer inte förslaget i sig. Sören Klingneus, prefekt på Humanistiska institutionen säger att institutionen varje år får uppdrag från universitetsstyrelsen om vilka minskningar och ökningar som måste göras. I 2005 års uppdrag har institutionen blivit beordrad att öka den lokala utvecklingen ytterligare. Bland annat genom att bilda fler kurser i Karlskoga, säger Sören Klingneus. Han framför att valet föll på Planerad kommunikation II, då pressen på universitetets datorsalar är hård. I Karlskoga finns det en ny fin datasal med bra förutsättningar för kursens syfte. Den anledningen känns förvirrande, säger Sofie Jakobsson. Hon förklarar att den första praktiska delkursen nyligen avklarats. Den fick hållas i Örebro istället för i Karlskoga, då antalet datorer och tekniken i Karlskoga inte räckte till. Nu är det teoretiska föreläsningar som ska hållas Karlskoga. Allt detta tar fokus från utbildningen och man blir irriterad. Vi visste att det skulle hållas i Karlskoga. Men nu när vi får vara lite på varje plats känns allt så oklart, fortsätter Sofie Jakobsson. Det verkar inte handla om att få en bättre utbildning, utan endast om regional utveckling. Och hur främjas den av att vi åker fram och tillbaka? Jag kan förstå att studenterna känner sig besvikna och frustrerade över beslutet. Det var inget Studenternas riksting 2006 till Örebro I månadsskiftet april maj 2006 invaderas Örebro av kårengagerade studenter. Det står klart sedan Sveriges förenade studentkårer (SFS) gett Örebro studentkår äran att arrangera Allt detta tar fokus från utbildningen och man blir irriterad, säger Sofie Jakobsson (t.v. längst fram) som pendlar tio mil vid varje föreläsningstillfälle. SFS FUM, studentkårernas årliga kongress. Kommunen, universitetet och studentkåren har önskat det här länge och det känns bra att det gick vägen nu, säger Örebro studentkårs ordförande Malin Andersson. Foto: Sven Prim beslut vi gillade att ta, det var helt och hållet ett uppdrag från styrelsen, svarar Sören Klingneus lite uppgivet. Janerik Gidlund, rektor på Örebro universitet, säger att det innan terminens start bedömdes att Karlskoga klarade förutsättningarna för kursen. Han beklagar att så inte blev fallet. Vi befinner oss i en mellanstation. Det är stora investeringar på gång. Karlskoga kommer ht -06 stå klart med ett toppmodernt lärosäte. Då kommer alla förutsättningar för kursen att stå klara. Det här är bara en tillfällig övergångsperiod. Anna Lindberg Värdskapet har stor betydelse, betonar hon. Det här är en chans att visa att vi är en bra universitetsstad och på så vis göra studenterna mer attraktiva för arbetsgivare. Marcus Lundstedt Umeå SFS studentstad 2006 Det är Sveriges förenade studentkårer (SFS) som årligen utser Sveriges bästa studentstad utifrån en rad kriterier som kommunen och lärosätet måste uppfylla. I år går alltså utmärkelsen till Umeå, där flera partners inlett samarbetet Studentkommun. Genom modellen har Umeå kommun, universitetet, kårerna och studentorganisationerna tillsammans skapat fler bostäder, ett livligare centrum, många studentevenemang och fler praktikplatser för studenter, säger Maria Noleryd, vice ordförande för SFS. På jakt efter exjobb? Den 20 september medverkade över 140 företagare, lärare och studenter på årets upplaga av exjobbdagen. Under dagen bytte idéer till uppsatser och examensarbeten sida. För den som missade den chansen har man ändå en möjlighet att få ett exjobb genom Leona Axelsson på samverkanskansliet. Ring eller mejla: , resp. Lärosätet avgör lönen När studenterna kommer ut på arbetsmarknaden påverkas lönen av vilken högskola de studerat vid, det visar en forskningsstudie från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. En förklaring är att kvaliteten på utbildningarna varierar, en annan är att arbetsgivare väljer sökande baserat på högskolans rykte. Sambandet mellan lärosäte och framtida inkomst är tydligast för män, medan kvinnors inkomster oftare beror på i vilket län de arbetar, skriver SFS nyhetstjänst. Snabbare studiemedel med nätansökan Alla högskolestudenter ska kunna ansöka om studiemedel elektroniskt om två år. CSN utökar nu arbetet med elektronisk service sedan regeringen ställt högre krav på myndigheten. Med den nya tekniken ska det ta tre dagar från ansökan till besked, en process som idag kräver en handläggningstid på arbetsdagar. Campus Karlskoga flyttar Sommaren 2006 lämnar Campus Karlskoga C-huset och flyttar till Ekebyskolan.

6 6 Nyheter Vet du något Lösnummers läsare borde veta? Tipsa oss på En student undrar: Varför har inte bokhandeln min kurslitteratur? En student undrar är Lösnummers sätt att ge svar på våra läsares frågor. Först ut är Martin Zachrisson från HUM. Frågan leder till stor förvirring bland medarbetarna på institutionerna SAM och HUM. Ingen har ett klart svar på vem som är ansvarig för att studenterna får litteraturen i tid. Man tror att lärarna har kontakt med Akademibokhandeln. De i sin tur menar att lärarna sällan kommer till butiken. Från butikens sida försöker man föra en dialog, men möts allt för ofta av ett dåligt bemötande. All information är bra information, menar butikschef Synnöve Borup och uppmanar lärarna till mer dialog. Litteraturlistor ges av institutionerna till butiken och det samarbetet fungerar utmärkt, men förändringar måste meddelas och uppgifter kontrolleras, menar hon. Från både institutionernas och Akademibokhandelns sida är man medveten om att det är en kedja av människor som är inblandade där alla måste ta sitt ansvar, inte minst den enskilda studenten, som är den person som drabbas i slutänden. Annons Fredrika Fong Bli medlem Du också Mångfaldig stipendiat Den 7 oktober delades stipendiet Henrik Borgs minnesfond ut för första gången. Årets stipendiater är Klas Johansson och Märta Olsson för deras arbete om transvestiters situation i Sverige. Fonden vill uppmuntra till att de olikheter som finns i samhället ses som något positivt och ge en mer positiv syn på mångfalden. Hur känns det att ha fått stipendiet? Märta: Jättekul! Jag känner mig helt överrumplad, jag hade helt kopplat bort det här. Trodde de redan hade givit bort stipendiet. Klas: Jag hade helt glömt bort det. Jag var ute och fiskade och fick precis upp en gädda när jag sedan lyssnade av mobilsvaret och fick höra att jag hade vunnit. Jag känner mig helt överraskad. Varför tror du att ni fick priset? M: Jag tror att att folk är väldigt I minst 15 år har en och samma klottrare härjat på campus. Det menar universitetets säkerhetssamordnare som säger att läget förvärrats under hösten. Stipendiaten Märta Olsson vill att folk vågar sätta sina fötter på nya saker. Man måste pröva på det nya som finns utanför normen, säger hon. intresserade av ämnet och att det trollbinder folk. Sedan så var vårt ämne också lite annorlunda och inte så vanligt. Har du tips på hur andra kan öka mångfalden? M: Att folk vågar sätta sina fötter på nya saker, ta reda på nya kulturer, både de som finns innanför och utanför Sverige. Man måste pröva på det nya som finns utanför normen. Klottrare härjar på campus Första gången var den 26 augusti i år då en mur mellan biblioteket och gymnastikhuset klottrades ner med graffiti. Efter det tog det mindre än en månad innan klottraren slog till igen. Lars Olander, säkerhetssamordnare vid Örebro universitet, förklarar hur någon denna gång klottrat en penis och skrivit fitta på Drivhusets informationstavlor. När klottraren sedan slog till en tredje gång var det många som reagerade. Denna gång hade en meterhög penis ritats på väggen i Långhuset bredvid campusmodellen och dessutom hade det skrivits kuken med stora bokstäver på Sesams anslagstavla, säger han. Enligt Lars Olander har den person som ritat penisar och skrivit könsuttryck figurerat inom universitetet i minst 15 år. Motiven har varit desamma och texten som går att utläsa är skriven med samma typer av bokstäver. Jag känner igen bilderna och texterna. En polisanmälan gjordes för ett halvår sedan då jag även namngav en misstänkt person. Dessvärre kan inte polisen vidtaga någon åtgärd förrän vi har konkreta bevis, förklarar han. Som om detta inte vore nog har det under de senaste veckorna förekommit klotter på och omkring kårhuset samt på två toaletter i Prismahuset. Det är nu förmodligen fråga om en ny klottrare. Klottringen sker oftast under kvällar och helger när ingen personal finns på campus. Lars Olander uppmanar den som ser något att informera honom snarast på telefonnummer Om det däremot är något uppenbart brottsligt som pågår, ring polisen. Ida Carnestedt Foto: Privat K: Folk måste sluta döma andra och ge alla en andra chans. Vad ska ni göra med prispengarna? M: Jag tänker åka på lite kryssningar, ha roligt med gamla klasskompisar och gå på teater. Jag ska roa mig! K: Som student så finns det alltid hål att fylla igen, som mat och hyra. Farhad Niroumand Budgeten god nyhet för Oru Regeringens budget ger 710 fler högskoleplatser till Örebro universitet från 2006 och ytterligare 100 platser från Budgeten satsar överhuvudtaget hårt på utbildning. Sammantaget handlar det om nya platser för 2006 och nya platser Tillsammans med de som tillfördes 2005 blir den totala utbyggnaden nya permanenta högskoleplatser. Av dessa ska Örebro universitet tilldelas sammanlagt 810 platser, något som välkomnas varmt av ekonomichef Olle Häggbom. Det är en kraftfull satsning på Örebro universitet och en välkommen budgetförstärkning till ett universitet med en ansträngd ekonomi. 210 av platserna kommer dessutom redan i år, säger Olle Häggbom. Marcus Lundstedt

7 Välj Din Personliga StudentDator Till Röda Priser! Nu har vi fått in många nya prestandatunga & tysta kvalitetsmaskiner! Självfallet till marknadens bästa priser & villkor! 7 SVERIGES BÄSTA STUDENTDATORLÅN! Multitech DATA's unika studentlån; Redan från: -Inget krav på inkomst! 122:-/mån* -0 kr i handpenning! Studentpris: 3.995:- -Räntefria lån upp till 12 mån! -Låg månadskostnad! Låna upp till 36 mån! -DET RÄCKER ATT DU STUDERAR! -Snabbt! Du får svar omgående! -Välj och vraka mellan bärbara & stationära! -Nya datorer till markandens vassaste priser! -MultiTech DATA finns på campus och är redo att serva Er idag! Välkommen! 309:-/mån* Kontant: 9.990:- Ej student: :- HET NYHET! Tillfälligt Prissänkt! ASUS NYINKOMMET - ENDAST FÖR STUDENTER! - PASSA PÅ! 15.4 WXGA M-S MB 512MB/60GB/DVD Dual/WLAN Win XP-H Video Cam Makalöst bra dator för Er som studerar med bokstavligen all prestanda man behöver!! Denna maskin bygger på den absolut senaste tekniken som innefattar både bra batteritid, grafikkort, glare wideskärm samt högupplöst webbkamera. 15,4" Wide TFT högupplöst WXGA Glare Skärm (Glare=Unik kontrast) Kraftfullt GeForce 6200 grafikkort med hela 256 MB minne 512 MB DDR internminne för bästa prestanda 60 GB hårddisk, 1,3 MegaPixels kamera inbyggd i skärmen - Grym bild!! DVD Dual brännare 8x som bränner samtliga format på marknaden Trådlöst Nätverkskort 54 MBit 11G, Modem, Nätverkskort Windows XP installerat och klart, Antivirusprogramvara Kameraprogram, NeroBurn + Mycket mer! Endast 2,6 kg och hela 2 års internationell garanti! NU: 309:-/mån* Kontantpris: 9.995:- Icke studenter: :- (Begränsat antal) Alltid lägsta pris garanti på bärbart! Över 80 olika modeller på lager! Besök oss idag! Helgalen kampanj! I butiken finner Ni datorpaket från 3.990:- samt bärbara datorer fr :- inkl moms Över 80 modeller att välja på! Varmt välkommen! Tillfälligt Prissänkt! 335:-/mån* Kontant: :- Ord. pris: :- Spel MONSTER Vi finns på över 70 orter i Norden Det kallar vi trygghet!! Tillfälligt Prissänkt! 479:-/mån* Kontant: :- Tillfälligt Prissänkt! Ersätt TV&DVD video, X-box stereo m.m Ord. pris: :- 183:-/mån* Kontant: 5.990:- Ord. pris: 7.895:- XPLORER-ST Den perfekta surf/musikdatorn! Nu med en supersnabb AMD processor, 1,44 floppy 80 GB 7200 rpm UltraSilent Hårddisk, Tyst processorfläkt 512 MB DDR 400 MHz original - Support 333/400 MHz AGPx8, DVD-BRÄNNARE 16x, 6 st USB 2.0, 333/400 FSB SB 5.1 komp. Ljudkort & 180W aktiva högtalare, Mikrofon Multimedia Tangentbord & Optisk Scrollmus, Mikrofon 17" CRT lågstrålande skärm TCO-99, 3-års garanti Datorpaketet är smakfullt designat i titan/silver. Köp till 17" TFT skärm för endast 45:-/mån* Uppgradera med valfria komponenter till förmånliga priser. Uppgradera eller degradera maskinerna efter tycke och smak! Över 5000 olika artiklar i vår webbshop och god lagerhållning! Handla lokalt till bästa pris genom vår LägstaPrisGaranti! Tillfälligt Prissänkt! Trådlöst! 279:-/mån* Kontant: 8.990:- HET NYHET! 279:-/mån* Kontant: 8.990:- Nätt bärbar till pangpris! DVD-brännare Dual 80 GB Hårddisk 512 MB DDR minne Trådlöst LAN 54 MBit 15" TFT skärm Windows XP installerat 128 MB grafik Modem, USB 2.0, Nätverkskort, 2,6 kg Nätt dator till ett fantastiskt pris! NU: 279:-/mån* Kontantpris: 8.995:- Ordinarie Pris: :- Ord. pris: :- Xalted 19"TFT - Nu med den otroligt snabba 64-bits AMD GB S-ATA Hårddisk 7200 rpm 8 MB, OBS! Ny 64-bitars teknik! 1,5 GB Dual DDR (1536 MB) Kingston original, Dubbla minneskan Välj ATI Radeon 9250 eller GF FX MB DDR TV- & DVI Dual DVD-brännare 16x +/- Double Layer stöd samt programvara 6 st USB 2.0, SATA/ATA/RAID, 5xPCI, 1000 FSB, Mik., 10/100 LAN SB 7.1 komp. Ljudkort & 180W aktiva högtalare, DVI-utgång Microsoft Multi Tangentbord & Optisk Scrollmus, Musmatta, Floppy 19" TFT snabb 12ms lågstrålande skärm Silver/Svart, 3-års garanti 19" TFT motsvarar en traditionell 21" mon i bildyta!! **Under den begränsade kampanjtiden prissänker vi samtliga nya kampanjpaket! Vi reserverar oss mot slutförsäljning! Först till kvarn gäller! XDream HTPC " Nu med den makalöst snabba Hela 400 GB hårddiskutrymme S-ATA 7200/8MB, Nya socket 939! 2 GB Dual DDR (2048 MB) Kingston original, Dubbla minneskan. TV- & Videofunktion stereo & Radio med fullmatad fjärrkontroll! Vasst GeForce MB DDR PCI-E grafikkort, TV-ut & DVI Dual DVD-BRÄNNARE 16x Double Layer stöd samt programvara 8 st USB 2.0, SATA, 800 FSB, RAID, 10/100 LAN, Ny het teknik! SB 7.1 komp. Surround Ljudkort & 180W aktiva högtalare, Floppy Trådlöst Multifunktions Tangbord & Trådlös Optisk Scrollmus 19" TFT snabb 12ms lågstrålande skärm Silver/Svart, 3års garanti Det perfekta datorpaketet med den senaste tekniken till otroligt pris! *StudentAvbetalning utan krav på inkomst! Kontakta oss för mer info. På IT-fackhandeln MultiTech DATA kan Ni alltid förvänta och framför allt erhålla kvalitet, kompetent service samt mycket förmånliga priser på Era IT-investeringar. Vi levererar snabbt, billigt och med marknadens absolut bästa skydd och villkor! Begär gärna en skräddarsydd offert vid personalköp eller leasing. Ni hittar butiken vid Universitetet i Örebro med direkt anslutning till spetskompetens samt kvalificerad rådgivning. Beställ på eller besök vår hemsida på Varmt välkommen som nöjd kund hos oss! Office 19" TFT Het nyhet med låg ljudnivå! Nu med en supersnabb 64 AMD processor, 1,44 floppy 250 GB 7200 rpm UltraSilent Hårddisk, Tyst processorfläkt 1 GB Kingston originalminne för bästa prestanda AGPx8, DVD-BRÄNNARE 16x, 6 st USB 2.0, 333/400 FSB SB 5.1 komp. Ljudkort & 180W aktiva högtalare, Mikrofon Multimedia Tangentbord samt en Optisk Scrollmus medföljer 19" TFT snabb 12ms lågstrålande skärm Silver/Svart,3-års gar 19" TFT motsvarar en traditionell 21" mon i bildyta!! Övriga stationära finns från otroliga 3990:- inkl moms!!! Psst.. Vi har alltid Lägsta Pris Garanti på bärbart!

8 8 Lösnummer granskar Skulle du vilja läsa om något annat här? Tipsa oss på Bland wellpapp och konserver Lösnummer granskar sopsorteringsdjungeln Ett besök på någon av de miljöbodar som finns vid bostadsområdena kring Campus ger lätt intrycket av att studenter är slarviga när det gäller sopoch källsortering. Lösnummer stack ned huvudet i sopberget, undersökte det stinkande innehållet och fick lugnande besked. Att ta ut den mögliga kompostpåsen eller de surt doftande mjölkförpackningarna till miljöboden kan vara förknippat med ångest. Vanligtvis är det inte bara odörerna som ger ansiktet en grön nyans, man förfasas emellanåt också över det till synes onödiga slarv som förekommer. Det kan handla om de välanvända rakhyvlarna som av någon outgrundlig anledning letat sig ned i tidningsinsamlingen eller för all del konservburkarna av metall som tagit plats bland hushållssoporna trots att metallinsamlingen finns på en armlängds avstånd. Efter några mindre minnesvärda besök på en av miljöbodarna i Tybble fick denne idealistiske Lösnummerreporter något svart i sinnet. Men innan det var läge att skicka arga insändare, sätta en lobbygrupp på riksdagen eller hungerstrejka kanske det vore bra att ha sina fakta straight. En intervju anordnades således med Anders Edin och Christoffer Sahlén, sakkunniga på IL Recycling. Det är inte hela världen om man sorterar fel. Vi kan rätta till det. Inga bekymmer! utbrister Anders när jag lägger fram mitt problem. IL Recycling är företaget som har hand om sopoch källsortering i Örebro och många andra svenska kommuner. Det är exempelvis de som tömmer vår tidningsinsamling, kör papperet till de anläggningar där det sorteras och packas ihop innan det transporteras till ett pappersbruk för återvinning. Bortsett från hushållssopor och mjukplast sorteras allt vi placerar i våra miljöbodar med hjälp av en maskin utrustad med en optisk sensor. Skulle ett par rakhyvlar slinka med bland tidningspappret är det alltså inget problem. De sorteras snabbt bort. Det viktigaste är att man försöker. Det är trots allt bättre att göra lite fel än att inte göra någonting alls, betonar Anders. Använd bara sunt förnuft när du sorterar så går det bra, fyller Christoffer i. I början av oktober presenterade företaget en undersökning utförd av SKOP. Den visade att sex av tio örebroare sorterade sina sopor. Nästan nio av tio för miljöns skull. Desto mer negativt, Råd och rön Skölj ur dina pappersförpackningar så slipper du den sura doften i miljöboden. Undvik stoppa vaxat papper i pappersinsamlingen, det förstör återvinningsprocessen. Lämna engångsgrillen utanför miljöboden och se framförallt till att släcka glöden. Försök sortera, det är bättre än att låta bli! framförallt för IL Recyclings del, var att bara en av tio trodde att det de sorterade verkligen togs omhand av industrin. Där har vi ett pedagogiskt problem, menar Christoffer och drar ett något komiskt exempel: En gång kom det in en gammal dam som Foto: patrikohman.com hade videofilmat vår sopbil i smyg. Hon anklagade oss för att lura folk eftersom vi ju samlade allt i en och samma sopbil. Vad hon inte förstått var att det fanns olika fack på bilen. Hur sköter vi studenter oss då? Bra, påstår Christoffer. Jag kollade faktiskt upp det med ÖBO och de var nöjda. De enda problem vi har haft är engångsgrillarna, det händer cirka fem gånger per år att miljöbodar brinner ner på grund av att man slängt dem utan att släcka glöden ordentligt. Men det är naturligtvis inte bara studenter som slarvar. Med ett betydligt lägre blodtryck lämnar jag IL Recycling bakom mig i förhoppningen om att mina konservburkar är i säkra händer. Men ändå, det lugnande beskedet till trots... Rakhyvlar i pappersinsamlingen! Vad tänkte DU med!? Uffe Bodin

9 International 9 Hur vill du ha det? Kolla vad du kan göra i din lägenhet.

10 10 Intervju Foto: Expressen Jag är faktiskt lite besviken på Kumlafödda Natalia Kazmierska om en oavslutad examen, Studio Pop och Jag vet inte om det har gått snabbt, det känns som en evighet. Natalia Kazmierska har hunnit med mycket under de senaste åren. Redan som 19-åring började hon skriva för lokaltidningen Norrköpings Tidningar. Till en början skrev hon bara om konst men när hon fick fortsätta karriären på andra tidningar fick hon också andra uppdrag. Vid 23 års ålder började hon skriva för Expressens kultursida. Hon har kommit att bli ett känt ansikte genom Studio Pop där hon var panelmedlem. Det är många som vill arbeta inom media och konkurrensen om journalistjobben är stenhård. Oftast krävs en bra utbildning, men det finns andra vägar att gå. Natalia Kazmierska är ett exempel på det. Jag har pluggat på en Kultur-medie-something-utbildning på Linköpings universitet, fast jag tog aldrig examen. Hon menar istället att bildning är viktigare. Man behöver snarare allmänbildning än journalistutbildning. Om man vill plugga eller skaffa den på annat sätt är upp till var och en, enligt henne. Även om branschen är hård, hänger det mycket på vilja och kunnande. Det kryllar liksom inte av superbra journalister. För att komma dit Natalia Kamierska är idag har hon, enligt henne själv, jobbat hårt och målmedvetet. Hon har alltid strävat efter att bli en hederlig, hårt arbetande journalist. Det viktigaste är få kontakt med bra folk, inte att ha miljoner kontakter Det har krävts lika delar ödmjukhet och hänsynslöshet samt mycket energi. Hon har alltid varit intresserad av konst och visste tidigt att hon ville skriva. För att förena dessa har hon studerat konstvetenskap en och en halv termin på Stockholms universitet. Mina universitetsstudier har dock inte haft direkt betydelse. Jag är faktiskt lite besviken på universitetet, trodde det skulle vara mer omtumlande. Istället har det varit viktigt att träffa rätt människor som har kunnat inspirera och hjälpa henne. Det viktigaste är få kontakt med bra folk, inte att ha miljoner kontakter. Numera skriver hon recensioner, reportage och krönikor. Men det är inte bara i tidningar vi kan höra hennes åsikter. Under förra året var hon med i panelen i Studio Pop som sändes i SVT. Studio Pop var kul och lärorikt. Natalia Kazmierskas krönikor i Expressen är ofta provocerande och kritiska. Hon skriver om allt som kommer i hennes väg och menar att allt kan vara intressant om man gör det intressant. Inspiration kan komma när hon minst anar det. Hon känner att hon kan ha vilken åsikt som helst om vilket ämne som helst. Gränsen går där man inte längre är ärlig mot sig själv eller sina läsare. Hon har setts som en ung, arg feminist i stil med Linda Skugge. Det där epitetet kan jag förstå, men inte känna igen mig i längre. Det är absolut inga fel med att vara ung, arg, kvinna eller feminist men jag vill ju helst vara något mer också. Hon tycker sig ha många likheter med Linda

11 Vem vill du att vi ska intervjua? Maila oss på Intervju 11 Namn: Natalia Kazmierska. Hemorter: Örebro och Kumla. Arbetsplats: Expressen. Utbildning: En och en halv termin konstvetenskap. Mediastudier. Karriär: Konstskribent på Norrköpings tidningar, Bon, Expressen. I panelen på SVTs Studio Pop. Just nu: Jobbar i Paris universitetet epitetet som en ung Skugge Skugge, som har inspirerat henne mycket. Det är hon glad för. Hon berättar trots det att hon inte är säker på att hon verkligen är feminist. Att kalla sig något känns bara hämmande. Men det finns grejer i den feministiska ideologin som är viktiga om man vill förstå sig själv och sin samtid, tycker jag. När Klubb Smart invigdes på Satin i september var Natalia Kazmierska där som gäst-dj. Hon hade provat på det innan i olika sammanhang, och tycker alltid det är roligt att få chansen. Men DJ vill jag verkligen inte kalla mig, jag kan ingenting om DJ:andet. Jag väljer lite låtar och hoppas att folk ska gilla dem. CAMPUS 2006 Arbetsmarknadsmässan för dig vid Örebro universitet Vill du komma i kontakt med din framtida arbetsmarknad och arbetsgivare? Var med och skapa arbetsmarknadsmässan som vänder sig till universitetets alla studenter! Arbetsgrupper: Information och marknadsföring Kontaktsamtal Fest Teknik & service Gästföreläsningar Företagsvärdar Campus 2006 äger rum tisdagen den 7 februari. Ta chansen att sätta ditt avtryck på mässan! För intresseanmälan kontakta Linus Gustavsson projektledare för Campus 2006 E-post: Telefon: Mobil: Rum: L 112 (Drivhuset) Natalia Kazmierska är uppvuxen i Örebro och Kumla, och gick gymnasiet här i Örebro. Hon flyttade från staden Man kan fortfarande träffa på henne här med jämna mellanrum när hon hälsar på familj och kompisar. Just nu är hon i Paris och jobbar. I framtiden vill hon hålla på med ungefär samma saker som hon gör idag. Hon har redan sitt drömjobb. Emma Axelsson Elin Karlsson

12 12 Reportage Vill du att vi ska skriva om din förening? Mejla oss på Samtidigt ett yxkast från campus Yxkastning, repbanor och trädklättring är viktigt och kul. Men framförallt var det tystnaden, kamratskapen och längtan bort från campus som stod i fokus när den snabbt växande Äventyrsektionen drog igång sin verksamhet för hösten. Foto: patrikohman.com Greppa skaftet längst ner med båda tummarna framåt. Ställ dig i golfposition. Lyft yxan över huvudet och svinga den sedan framåt i en enda följsam rörelse. Tanken är att den skall rotera ett och ett halvt varv innan den träffar stocken, lyder rådet från läraren Anna. Lotta får i väg yxan i en något låg båge och missar stocken med en halvmeter. Ett högljutt neej! följt av uppskattande applåder hörs från de tiotalet åskådarna på vardera sidan om Lotta. Det handlar om yxkastning med ÖUIF:s Äventyrssektion. Platsen är Kilsbergen på Bergslagsäventyrs anläggning i Ånnaboda. Ett heldygn med aktiviteter utgör sektionens Kickoff för höstterminen tappra studenter har tagit bussen ut till skogens stillhet långt från kurslitteratur, tentor och stadslivets stress. Honnörsorden är avkoppling och gemenskap. På en renfäll framför en sprakande brasa slår vi oss ner för att prata med Anna och David, de båda ansvariga för Äventyrssektionen. Med ett brinnande engagemang berättar de ivrigt och gärna om sektionen. Alpina sporter, klättring, långfärdsskridskoåkning och vandringar i skog och mark är några exempel på sektionens verksamhetsområden. Men trots namnet Äventyrssektionen är helgens aktiviteter av ett något lugnare slag. Terminens kickoff handlar mer om att medlemmarna skall lära känna varandra. Att vara ute i skogen i goda vänners sällskap är den ultimata avkopplingen, säger Anna som till För oss spelar det ingen som helst roll vad man har för tidigare erfarenheter vardags läser programmet för samhälls- och beteendevetenskap. David, som pluggar till hälsoutvecklare, håller med. Båda har en aktiv bakgrund inom friluftsliv, Anna var scout i yngre år och David har ett förflutet i FBU, Försvarets frivilliga befälsutbildning. Men för oss spelar det ingen som helst roll vad man har för tidigare erfarenheter, säger Anna. Våra medlemmar är alltifrån erfarna friluftsmänniskor som praktiskt taget bor i skogen till de som aldrig varit utanför stan tidigare, fortsätter hon. Och de kommer från alla sektioner, det är inte bara blivande idrottslärare och hälsoutvecklare som man kanske kan tro, säger David. Vi har även sjuksköterskor, ekonomer och t e k n o l o g e r som medlemmar. Speciellt kul är att det är så många Lotta, yxkastare. tjejer med den här gången, säger Anna. Vanligtvis brukar det vara mest killar. Fredagskvällen inleddes med matlagning över öppen eld och avslutades med bad i vedeldade tunnor och övernattning i anläggningens kåtor, en slags samiska hyddor. På dagens schema står Fångarna i Kilsbergen, en runda på ca 2,5 kilometer runt den lilla Ånnabodasjön. Längs med banan finns ett antal stationer som skall klaras av. Vid varje station finns en siffra som Foto: Anna Holmquist

13 Vill du skriva eller fota för Lösnummer? Mejla oss på Reportage 13 Foto: patrikohman.com Foto: patrikohman.com Foto: Anna Holmquist Till vänster: Lotta ger sig på en av stationerna i Fångarna i Kilsbergen. Knepet i repbanan är att inte titta ner. Ovan: Den som trodde att söndagspizzan smakade bra måste testa hamburgare efter ett dygn i skogen: underbart! Mitten. Yxkastet utgår från en golfposition. Lyft yxan över huvudet och svinga den sedan framåt i en enda följsam rörelse. Tanken är att den skall rotera ett och ett halvt varv innan den träffar stocken. Höger: David, en av de ansvariga i äventyrssektionen, illustrerar trädstockars inverkan på tyngdlöshet. man med hjälp av en kodnyckel använder för att låsa upp en bokstav. Tanken är att man skall samla så många bokstäver som möjligt för att sedan använda till att bilda ord när rundan är klar. Vi får följa med Mattias, Lotta och Annie ut på en tur. Det krävs att man samarbetar i gruppen för att klara av s t at ioner n a, förklarar Mattias. Vissa stationer är mer fysiska och andra kräver mer problemlösning, men oavsett vilket måste man arbeta tillsammans. Mattias, som till vardags läser till projektingenjör, har ett stort intresse av friluftsliv. Han har tidigare arbetat som aktivitetsguide både på vinteroch sommarhalvåren och ett engagemang i äventyrssektionen var en Jag ville fortsätta göra det jag tycker om, och det är ett bra sätt att träffa nya vänner självklarhet för Mattias. Jag ville fortsätta göra det jag tycker om, och det är ett bra sätt att träffa nya vänner. Lotta och Annie däremot, som pluggar till musik- respektive idrottslärare är mer oerfarna äventyrare. För dem är det vännerna och gemenskapen i sektionen som lockar mest. Men man vill ju vara med om lite äventyr också, förklarar Annie. Första stationen består av två stegar i olika längd som man skall använda för att nå en skylt som hänger på en vajer mellan två träd. Och det är högt upp. Cirka fyra meter ovanför marken hänger skylten och dinglar i den svaga höstbrisen. Den här stationen kan man lösa på lite olika sätt, säger Mattias. Mattias och Lotta lutar de två stegarna mot varandra, så att de bildar ett A, och tar spjärn mot marken. Det ser oroväckande vingligt ut när Annie sedan försiktigt klättrar upp mot toppen på den längsta stegen. Hon får sträcka sig sitt yttersta för att nå skylten med siffran. Men går gör det. En station avklarad, bara 15 kvar. Någon timme senare är banan avklarad. Runt den värmande lägerelden har deltagarna samlats och till glädjande toner av hejaramsor och ljudliga applåder hyllas det vinnande laget av Fångarna i Kilsbergen. Och vi lämnar Kilsbergens stillhet och Äventyrssektionen för den här gången. Anders Adolfsson ÖUIF:s Äventyrssektion Vad? Del i ÖUIF som en underavdelning för äventyr och friluftsliv. Hur många? I år har de cirka 30 betalande medlemmar. Aktiviteter? I höst: klättring, vandring, ölprovning m.m. Kontakt?

14 14 Studentvardag Steffo Törnquist: Så klarar du Studentstressen Tentor att plugga till, grupparbeten att förbannas över, pengar som inte fi nns. Studentlivet innebär minst sagt många stressfaktorer som kan vara svåra att hantera. Hjälpen kommer från livsnjutaren Steffo Törnquist som tycker cigarrer och valpar är hörnstenarna i att lära sig koppla av från studierna. För drygt tio år sedan sändes det första programmet av Fångarna på fortet. I en av cellerna på Fort Boyard stod Steffo och försökte skjuta till sig en nyckel i pilbåge. Men trots lagkamraternas upplysning om tiden så lyckades Steffo bli inlåst i cellen med en meter till dörren. En människa som trots sina kamraters vilda rop lyckas hålla sig lugn verkar ju ha fattat hur man ska ta det lugnt. En sådan person måste ju sitta på svaren på frågan hur man kan slappna av? Nja, någon stress kände jag aldrig av, utan vad det handlade om var att jag tappade tidsuppfattningen totalt. Jag hörde hur mycket tid det var kvar och var övertygad om att jag kunde fixa nyckeln innan tiden gick ut. Många trodde efter den incidenten att jag är dum i huvudet men faktum är att när jag jobbar med Nyhetsmorgon så har jag sekundprecision. Varför tror du att vi stressar? Vi har en vardag som vi inte klarar av. Vi lurar oss själva att vi ska prestera och sätter upp mål som vi inte kan nå. När vi sedan försöker att hinna med allting så blir vi bara stressade. Allt som vi tror att man ska hinna med blir som en myt. Tror du att studenter stressar mer än andra? Det är möjligt att studenter lider mer av prestationsstress men när jag själv var student tyckte jag inte att det var särskilt stressigt, möjligtvis tyckte jag att det var lite stressigt att hitta en flickvän. Är du själv en stressad person? Jag har ju oerhört mycket att göra i jobbet men det är inget jag blir stressad av, inte negativt i alla fall. Den stressen som kan uppstå i jobbet är positiv stress, sån stress som gör att jag presterar bättre. Däremot så kan jag bli stressad av att jag inte hinner träffa min familj och att jag inte är den farsa jag skulle vilja vara till min son. Hur gör du då för att slappna av? Jag försöker göra kloka analyser av min tillvaro. Jag berättar till exempel för min son att jag har mycket att göra och lastar på så vis av den stressen. Sen så har jag väldigt roligt på mitt jobb och det får mig att slappna av. Har ditt tidigare arbete hjälpt dig med stressen? Absolut! Jag har fått mer insikt i livet och jag gör saker som bejakar livet. Jag har insett att livet är kort och det är viktigt att man gör det, för då gör man njutningsfulla saker som får en att slappna av. Vilka råd kan du ge till stressade studenter? Garva mycket! Ta inte saker och ting på så stort allvar, skratta åt dig själv och tillvaron. Steffo tycker att en god pipa motverkar stress. Men samma effekt uppnås av att klia en valp. Hur mycket pengar blev det på fortet? Det här är egentligen en hemlighet men grejen är att Lars Weiss som var med i mitt lag och som var VD för TV4 på den tiden tyckte att vi fick alldeles för mycket pengar. Vi var ju bara tre personer som fick plocka mynt men lyckades ändå få ihop kronor. Så han ändrade reglerna efter det programmet eftersom han tyckte att det skulle bli för dyrt för TV4. Så alla andra lag efter oss fick mer mynt men man hade ändrat inställningen på vågen så att dom fick mindre pengar. Alex Abrahamsen Foto: TV 4 Steffos bästa stresstips 1. Tänd en cigarr eller rök pipa. Cigarren är människans mobila lägereld och lägereld är något som får oss att slappna av. 2. Lägg dig i soffan och lyssna på Bachs mässa i h-moll. 3. Ta en 21-fots daycruiser och åk ut på vattnet. Har du inte en 21-fots daycruiser så ta någonting annat och åk ut på vattnet, för det gör oss lugna. 4. Lek med en valp eller en kattunge. Det är oerhört avslappnande att leka med en liten hund eller bara ligga och klia en katt under halsen. 5. Ge fan i vad andra tycker. Du blir bara mer stressad av att bry dig om vad andra tycker. Ljummen pastasallad med kyckling 4 portioner Det här behöver du: 1 grillad kyckling 1 paket fullkornspasta 1 röd paprika 1 gul paprika 1 liten rödlök Gör så här: Koka pastan enligt anvisningar på paketet, ca 13 minuter i rikligt med vatten. I pastavattnet läggs buljongtärningen. Hacka paprikan och rödlöken i mindre bitar. Rensa och skär kycklingen i mindre bitar, ta bort skinnet. Lägg allt i en stor bunke eller kastrull. Dela cocktailtomaterna i mindre bitar, smula över fetaosten och lägg i bladspenaten. När pastan är färdigkokt, häll av vattnet och slå den varma pastan i bunken med grönsaker, fetaost och kycklingen. Blanda runt allt väl så att fetaosten smälter något. Salta eventuellt lite innan servering. Pastasalladen äts med fördel varm, men passar även utmärkt att ätas kall. Kycklingen kan naturligtvis väljas bort. Lycka till! 1 paket fetaost 1 ask cocktailtomater 1 påse bladspenat 1 buljongtärning (grönsaks- eller hönsbuljong) Matilda Brandell Foto: Anna Holmquist

15 Studentvardag 15 Att kvarta över eller inte...? Det är lika gott att erkänna att det här skall handla om den akademiska kvarten och inte om sovvanor. Hur Du lägger upp Ditt privatliv får Du själv ta ställning till. Nej, jag skall bara beröra den gamla sedvänjan att man fick vänta i ungefär 15 minuter över den angivna tiden innan den lärda personen behagade dyka upp och inleda sina föreläsningar på det akademiska lärosätet. Att komma drällande en kvart efter den utsatta tiden blev ett kännetecken för de lärde, så det kom att utvecklas en praxis vid de gamla lärosätena att angivna tider för föreläsningar och annat, skulle vara med kvart. Så är det också vid de äldre lärosätena, som inte bara tyngs av lärdom, utan även av traditioner, att om tiden anges till klockan 8, så betyder det klockan 8.15 osv. I Lund har man till och med dubbel kvart vid speciella tillfällen. Men, varför skall man då bara sprida lärdom vid de gamla lärosätena i Lund och Uppsala, började man att fundera över för drygt ett sekel sedan. Det började då komma akademisk undervisning och forskning på fler orter. Stockholm och Göteborg fick egna universitet och så kom ett antal fackhögskolor som också fick universitetsstatus så småningom. Vem skulle vilja bekräfta att frågan om den där kvarten skulle ha någon politisk underton Universitetsbildandet fortsatte och spred sig över landet allteftersom en allt större del av befolkningen skulle knuffas in i akademierna. Kunskapen skulle nu få komma alla till del. Kort sagt: det skulle bli universitet och högskolor lite varstans i landet för hela befolkningen. Universitet var fint, så det skulle det bli. De nya lärosätena skulle bli jämbördiga med de äldre även om det fanns de som hade lite svårt att tro på det hela. Vi har ju en känsla av att det är skillnad mellan fina och vanliga lärosäten. Men, det där med känslor kan vara svårt. Samtidigt som man vid en del nya lärosäten kämpade för att bli lika fina, så ville man inte riktigt förknippas med den snobbiga tradition som fanns på de äldre lärosätena. Så det kom ofta en liten markering; gärna en universitetsutbildning men ingen akademisk kvart! Om det nu bara var en politisk markering, eller om man hade något annat skäl att undvika den akademiska traditionen att kvarta över, må vara osagt. Faktum är dock att man nästan kan se ett litet budskap ifrån de lärosäten som har den akademiska kvarten eller inte. Exakt hur det fungerar, vill jag inte avslöja, utan läsarna får själv dra sina slutsatser. För vem skulle vilja bekräfta att frågan om den där kvarten skulle ha någon politisk underton. Nääe, ujj näej. Så kan det ju inte vara. Eller hur? Björn Arén Björn är Lösnummers ålderman, lärare på Teknikinstitutionen och skriver om små vanliga saker i varje nummer.

16 16 Kultur & Nöje Plastmuggar till biblioteket Under temat Svensk plastdesign ställer universitetsbiblioteket ut Thomas Lindblads plastsamling. Utställningen har cirka 30 till 40 bekanta plastföremål med allt från skålar till var mans gula och röda plastmuggar och pågår till den 1 november. Helvetesguden till Örebro Med början den 19 oktober spelar länsteatern i Örebro Helvetesguden, en bisarr thriller i Michael Moore-anda som väcker frågor om statens förhållande till medborgarna i ett demokratiskt samhälle och om hur långt man kan gå innan man lämnar den demokrati man vill försvara. Pjäsen skrevs inför det amerikanska presidentvalet 2004 av Sam Shepard som vann Pulitzerpriset Dansa nykter? Med program som Floor Filler och So you think you can dance har det svenska folket börjat få upp ögonen för den svettiga men ytterst häftiga aktivitet som kallas dans. Därför tyckte vi att det nu är dags att undersöka vilka möjligheter det fi nns inom dans för dig som studerar i Örebro. Novemberkonserter som värmer i höstmörkret Under november månad fortsätter det som ser ut att vara den bästa konserthösten i Örebros mannaminne. Den 5:e har Klubb Smart bjudit in Paris till en spelning på Satin. Veckan därpå, den 11:e är det Robyns tur att göra entré på Örebro konserthus och samma dag gästar Nationalteatern Klubb 700. Konsertmånaden avslutas i god stil med Eva Dahlgren på Conventum. Lösnummer rättar I förra numret av Lösnummer skrev vi att Eva Dahlgran och Paris och 5/11 ska komma till Örebro. Det är fel. I själva verket är det Eva Dahlgren och enbart bandet Paris som kommer till stan. Atrodad Seyedin, eller Atro som han kallas, är breakdance instruktör på Coffe & Dance Connection och har hållit på med breakdance rätt länge. Som sjuttonåring började han dansa i vardagsrummet och ju äldre han blev desto seriösare kom dansen att bli för honom. Idag håller Atro nybörjarkurser och fortsättningskurser i breakdance och för de som är riktigt duktiga har han en såkallad avancerad grupp som numera består av ungefär tio elever. Kurserna han håller består av elever i alla åldrar, från åtta år upp till 40 år. På Coffe & Dance Connection ökar dansintresset bland folk och med det även utbudet. Förutom kurser i breakdance erbjuder man bland annat salsa, orientalisk dans, lindy hop och såkallad babysalsa Emma Larsson Sanna Nilsson Negin Sedghi där man sjunger, dansar, och spelar svenska traditionella barnsånger och blandar det med salsadans och latinamerikansk folksång. Atro tycker att utbudet av dans i Örebro är rätt bra, men när det gäller breakdance anser han att det är för fattigt. Nyligen startade två andra ställen kurser i breakdance, vilket är bra, fast för min del innebär det konkurrens, berättar Atro. Salsa är en av de mest populära danserna i Latinamerika, varifrån den ursprungligen kommer. Mellan den 19 september och 24 oktober ges det möjlighet att pröva på denna typ av dans i Kårhuset på Campus. En dag i veckan under sex veckor gavs en minikurs för att lära sig grundstegen i salsa där ett trettiotal ungdomar medverkade. Stegen är inte så svåra, det är bara att ryckas med av musiken, säger Emelie Jansson, som var en av dem som ville prova på. Hon anser att det är ett bra sätt att få upp ögonen för salsan då hon tycker att den inte fått den uppskattning den förtjänar här i Sverige. Eftersom majoriteten av eleverna var tjejer efterlyste den ansvarige Patrick Elet fler killar, vilket gav resultat då det dök upp tre nya killar vid nästa tillfälle. Salsa är något för alla, menar Patrick, som tyckte det var roligt att se så många dyka upp. Troligtvis kommer salsalektioner att erbjudas på flera olika ställen i Örebro, bland annat på Coffee and Dance Connection, dansklubben Rockrullarna och Nerikes Dansinstitut. Annons YBBLE-FRISÖRE DROP IN DROP IN Battla dina vänner! Thomas visar hur i fyra enkla steg TIDBESTÄLLNING Tybble Centrum, Drakenbergsgatan 1C Att dansa breakdance är lika svårt som det ser ut. Men med breakdansaren Tomas Jonssons vägledning kan du lära dig några enkla switches att stila med när du battlar dina vänner. 1 Utgångsläget är att ha en rak hållning, sitt eller häng inte. Spänn kroppen! Ha ditt vänstra ben sträckt. 2 en Här har du vridit kroppen 90 grader åt din vänstra sida. Här kan du improvisera rörelse med din högra arm.

17 Kultur & Nöje 17 Foto: Anders Eriksson Professionell hjälp? Coffe & Dance Connection Café och dansskola under samma tak. Här kan du gå en kurs i salsa, bachata, chachahca, merengue, dance workout, babysalsa, lindy hop, orientalisk dans, breakdance m.m. Rockrullarna Här kan du gå en kurs i salsa, bugg, boogie woogie och foxtrot. Haga centrum Nerikes Dansinstitut Här finns kurser i salsa, bugg, foxtrot, jazz dans, show dans eller street dance. Nygatan 38 Dans studion Lena Johansson Disco, hip hop, bugg, Latinamerikansk dans V. Storg. 42 Hallsberg Entré - Marie Kuhlers Showdans skola Fabriksgatan 1 Känns salsa lite väl exotiskt kanske en helsvensk företeelse som bugg skulle kunna vara något för dig? Buggen som den ser ut idag uppstod på 1970-talet och har utvecklats ur danser som swing, jitterbugg och rock n roll och är numera en av våra vanligaste sällskapsdanser. Örebro universitets idrottsförening har tillhandahållit en kurs i bugg från och till, beroende på intresse, under de senaste åren. Kursen hålls i samarbete med Rockrullarna som också var initiativtagare till att starta kursen. ÖUIF som vill erbjuda en så bred verksamhet som möjligt nappade på förslaget direkt. Vi tycker att det är roligt om studenterna kan lära sig att dansa. Bugg är både enkelt och användbart, säger Marianne Hilltorp Johansson, verksamhetsansvarig på föreningen. Intresset har som sagt pendlat upp och ner, denna termin verkar dock gå i dansens tecken för många då kursen är full. Anmäler sig gör man helst i par, men har man ingen partner hjälper ÖUIF till med att para ihop singlar. Att starta fler danskurser, exempelvis i salsa har funnits i planerna. Vi skulle väldigt gärna starta upp fler danskurser. Problemet är att anställa duktiga instruktörer och att samtidigt hålla nere priserna, säger Marianne, men förhoppningsvis kommer vi att kunna ge fler kurser i framtiden. På gång Joe Labero, Close-up Tour Tors, 20/10, Conventum Fre, 21/10, Elite Stora Hotellet Magikern Joe Labero intar Örebro för två kvällar i rad. Fånga hans magiska konster på Conventum eller Elite Stora Hotellet. Ingenting för fattigstudenter när förköpsbiljetterna ligger på 915kr! Ishockey Ons, 26/10, För alla hockeyfantaster gäller det att be ge sig ner till Vinsterstadions Ishall och supporta Örebro Hockey när de tar sig an Skåne BK. Octopussy Garden Fre, 28/10 samt 25/11, Satin Klubb Octopussy Garden bjuder till fest med 60-talsmusik med rötter i modskulturen. Du finner dem på Satins övervåning 1 gång i månaden där det även bjuds på gästdj eller band. Grenadjärsmarschen Sön, 30/10, Vasatorget 5 Gillar du att ta promenader och kanske långpromenader så är detta något för dig. Bege dig ut på en fem km lång vandring på söndagsmorgonen. Samling vid Vasatorget 5. Standup Mån, 31/10, Royal Arms Royal Arms bjuder på ståuppkomik med Sarah Young, Carina Perencrantz och Johan Glans som vi sett underhålla i programmet Sthlm Live. Tibet Riket på världens tak Ons, 2/11, 18.30, Länsmuseet Annons Jörgen Fredriksson har gjort sammanlagt sex långa resor i Tibet. I hans föredrag får vi möta Tibet och dess invånare, förändringarna som stundar samt hur vardagen och religionen smälter samman till ett i Tibet. Just Jazz Club presenterar Gugge Hedrenius Blues Band Tors, 3/11, Restaurang K5 Gugge Hedrenius Blues Band tar hjälp av Marino Valle när de gästar Just Jazz Club på K5 den 3/11. Förköp ligger på 80 kr för studerande och 180 för vuxna. Är du medlem kommer du in för 120kr. Men oj...va? Tors-Fre, 3/11-4/11, Ons-Fre, 9/11-11/11, Lör, 12/11, Är du student och förälder bjuder nu Örebro Teatern: En trappa upp på föreställningen Men oj...va?. Speltid ca 20 minuter samt fri entre men boka gärna biljett på Per Sinding på campus Ons, 9/11, 19.00, Aulan Örebro Universitet Per Sinding-Larsen som vi sett från bland annat Studio Pop berättar om sina 25 år som rockjournalist. Med start från tiden på lokaltidningen till starten av ZTV och vidare till SVT. Robyn Fre, 11/11, 19.30, Örebro Konserthus Någon närmare introduktion av Robyn är överflödig går hon på scenen vid Örebro Konserthus och för alla som vill se henne finns förköpsbiljetter för 295 kr. Martin Thalström 3 Switcha nu håll med ett litet hopp, det som händer är att du landar i utgångsläget, fast med ditt högra ben rakt. Efter hoppet landar du alltså med det högra benet sträckt. 4 Här har du vridit kroppen som i bild 2 fast åt din högra sida. Gör ett juste move med din vänstra arm. Tänk på att dansen är en rörelse, få ett fl yt och bli inte statisk. Anders Eriksson

18 18 International The quake has left a trail of destruction and death in the cities of Murree, Abotabad, Mansahra and Bala Kot (Northern parts of Pakistan) behind it and months are needed to estimate the losses. In pictures and videos I have seen people crying and hugging dead bodies of their near and dear ones. People that have no shelter; desperately waiting for help under the open sky. Roads are blocked from Murree to Nathyagali due to land sliding. People are trapped under rubbles in every collapsed house of Balakot and under razed structure of a school in the historic town over 300 students are still under the steel and concrete debris. The communication, water supply and transport system are totally collapsed in the quake-hit areas. The earth quaked in my Pakistan Pakistan was hit by an earthquake registering 7.6 on the Richter scale. My family was there and I was scared that something had happened to them. When I heard what had happened I called them straight away. They said that they were all sleeping when it happened and all of a sudden the bed started to shake, my mother thought it was my sister shaking the bed but then she realised her dressing table was moving and it seemed as if the whole house was moving. And then they realised it was an earthquake. It was horrifying. Our house was swaying to and fro. The ground was shaking beneath their feet. It seemed as if It seemed as if they were in a doll house and a giant was carrying it unsteadily they were in a doll house and a giant was carrying it unsteadily. My family couldn t sleep all night as there were after shocks and jolts frequently. But thankfully they are all safe. In this earthquake thousands of people have been killed while hundreds of thousands are injured and left homeless. I couldn t control my self and burst into tears sitting thousand of miles away from my home country when I saw those buildings becoming debris. Buildnings I used to see every day. I don t know how many familiar faces went down fighting for their lives. It makes me sad when I see that Northern parts and Kashmir have been almost destroyed. I am feeling myself helpless, I can t do anything for them. My condolences to everyone who lost their family members and friends due to this natural disaster. May Allah grant comfort and peace to the living, and an eternal abode in paradise to those who have died. Kashif Shahzad Kashif Shahzad is an international student from Pakistan. He has been studying Marketing and Management in ESI (Economics, Statistics and Informative) Department for one year. As autumn comes Sweden feels more and more like home My skirt ripped, I forgot to wind my watch, thus the battery died and the time I had been checking was wrong, a problem I didn t catch until my name was announced informing me I had five minutes to board the plane. My seat to Sweden was located in front of the two WCs, only one of which worked, on a full flight. Bothersome things occurred until I landed in the country that would be home for the next semester. The very first thing I noticed in the airport was the quietness. I figured there simply weren t enough people at the gate to make the chaotic sounds I am accustomed to, but being loud in public just doesn t seem to be the Swedish way. I then noticed the wooden floors. I would not have imagined an airport with wooden floors, fake or real, in my entire life! Airports are always so industrial in my mind but not here! Finding a ticket counter to get to Örebro proved a bit difficult. This is when I had my first experience with a real Swede, in Sweden. A little old lady saw me and my confusion, took hold of my arm and dragged me to a ticket counter; all the while her sister was finding a trolley for my baggage. I don t remember exactly how the following events unraveled but somehow I had managed to befriend them, get all of my things through the silly doors leading to the bus, and not loose a single bag. Finally seated, en route to Örebro, I started to really absorb my surroundings. Where I come from, Mercedes doesn t make cars for us real people. Imagine my surprise to see Mercedes being used as taxis! Where I attend college, you don t actually touch the sticky back seat of a taxi, but here it s nice soft leather. I couldn t help but smiling over the two fanciest upgrades in an airport I have ever seen; the floors and taxis. Once at school I found I was blessed to have been assigned one of the greatest Fadder groups available. My Fadder spends countless hours with us, answering all of the questions we throw at her; we still get together on a weekly basis. As for academia, I started with five hours a week. Classes have nice changes here; I enjoy the little breaks for coffee or stretching. At home we sit while our rear ends fall asleep and a lecture lasts 3 hours. The differences so far are many. But as the seasons change I am reminded of autumn in New England. The reds, oranges and yellows comfort me when I look out my window. Things like this make me feel that Sweden is a little less foreign and more and more like home. Emily Tullgren Foto: A kos Lósz

19 19 NYHET! BLI MEDLEM I TRIA SÅ FÅR DU SKTF, HTF OCH ST PÅ KÖPET. Vill du veta mer om oss? Gå in på TRIA. ETT FACKLIGT SAMARBETE MELLAN HTF, SKTF OCH ST. TRIA DIREKT

20 20 Studentkåren Dessa sidor produceras av Örebro studentkår Om en utbildningsbevakare fick bestämma Kommer ni ihåg när man var liten och fantasifull? När tanken om att få bestämma själv inte var en dröm utan ett alternativ? Eller var det bara jag som hade megalomani (psykiskt sjukdomstillstånd med abnorm självöverskattning) när jag var liten? I den här krönikan tänkte jag i vilket fall som helst återuppliva den drömmen igen och rada upp saker som jag skulle ha gjort om jag fick bestämma på campus. Det första som jag skulle ha gjort är att ta bort den, flergradiga betygskalan från de kurser som idag använder sig av den. Jag tror starkt på att enbart ha underkänd eller godkänd som betyg. Antingen kan man kunskaperna och färdigheterna som kursen innehåller eller så kan man de inte. Antingen kan man göra självständiga och kritiska bedömningar utifrån kursens innehåll eller så kan man det inte. Jag tror att en flergradig betygskala, med VG i spetsen, inte är någon morot för att plugga mer, utan istället något som gör oss studenter stressade och oroliga. Jag kommer ihåg när jag började läsa vid Örebro universitet våren Historia A var ämnet. Jag var nöjd för att jag klarade den första delkursen, som för övrigt behandlade ca år på fem veckor. Efter den delkursen började jag av någon anledning få VG på hemtentorna och arbetena. Självklart var jag glad för detta, men jag märkte hur mycket mer orolig jag började bli. Jag började fundera på hur jag skulle kunna få VG på nästa hemtenta och så vidare. Sedan kom såklart dagen då jag bara var godkänd. Jag kunde bara det som krävdes för att vara godkänd. Efter den dagen blev mitt liv lättare, jag hade inte längre ångest för om jag fick G eller VG. Jag kunde istället känna att jag hade gjort mitt bästa (oftast i alla fall) och sen spelade det inte längre någon roll om det blev G eller VG. Det skulle kunna hävdas att en flergradig betygskala är ett bra verktyg för arbetsgivare att gallra ut de bästa och smartaste under en anställningsprocess. Detta argument har jag ingen, eller lite, förståelse för. Så länge den examen eller de kurser som krävs är godkända så ska man klara av jobbet. Om det krävs VG-nivå för att få ett arbete så är det helt enkelt för låg nivå på grundutbildningen. Men vissa arbetsgivare kräver verkligen att man har VG på sina kurser för att få jobb. OK, men idag och just nu, i denna stund, så bestämmer jag och då bestämmer jag att alla arbetsgivare faktiskt skiter i om man har G eller VG i sina kurser och istället sätter sig ner och pratar med de sökande. Ett samtal under en kvart säger så mycker mer än om ett betyg är G eller VG. En annan sak som jag skulle ändra på är den trista attityd mot studenter som somliga besitter. Nämligen den att vi är lata och okunniga individer som klagar på ett för litet studiestöd som ändå bara sups upp. Jag är förbannat trött på att vid varje kursintroduktion får höra att:...ni vet väl att ni studenter förväntas lägga ner 40 timmar i veckan på era studier precis som vilket annat jobb? Det är klart att vi vet det, vi är inte dumma i huvudet. Däremot är det klart som fan att vi inte sitter med huvudena nerstoppade i en bok och går på föreläsningar utan rast 40 timmar i veckan. Säg någon som skulle klara av det! Som vi alla vet så är lärande en process som pågår jämt och ständigt och inte bara när man sitter och läser. Ifall den tankeverksamhet räknas som vi använder till att fundera och reflektera över det vi har läst och/eller hört så är jag säker på att vi lägger ned minst 40 timmar i veckan på våra studier. Självklart finns det mycket mer som jag skulle ändra på om jag fick bestämma. Vi skulle exempelvis ha ett riktigt bra café där studenter kan träffas och prata med varandra, fler spelningar på campus, bättre studiemiljöer, fler lärare och fler engagerade studenter. Eftersom jag i vuxen ålder har kommit över min megalomani så inser jag att det inte är jag som bestämmer hur lång denna krönika får vara. Det är därför hög tid att avrunda nu. Och det tänkte jag göra med dessa ord: Fundera över vad ni vill förändra om ni fick bestämma och försök sedan göra det hur omöjligt det än verkar. Niklas Sandman

21 Dessa sidor produceras av Örebro studentkår Studentkåren 21 Hur står det till med arbetsmiljön? Vi studenter spenderar stor del av vår tid på universitetet och borde därför ställa stora krav på miljön. Varför är det då så att vi inte fordrar särskilt mycket av vår studiemiljö? Varför nöjer vi oss med att klaga lite i kaffekön på de brister som finns för att sedan glömma bort saken? Jag tror att detta beror på att vi inte vet vart vi ska vända oss om det är något vi funderar över eller något som vi tycker borde ändras. Nu är det så att det faktiskt finns studerandeskyddsombud vars uppgift är att bevaka vår arbetsmiljö. Men är det verkligen över huvud taget många studenter som känner till detta? Tyvärr är det nog inte det. Därför anser jag att det är dags att ge lite ljus i informationsmörkret. Studerandeskyddsombuden fungerar på samma sätt som anställdas skyddsombud på en arbetsplats. Tanken är att de ska finnas där för att kunna tillvarata de anställdas/ studenternas intressen och synpunkter. Studerandeskyddsombud företräder studenterna på respektive institution och sektion för att förbättra såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön är konkret och lätt att relatera till. Det kan exempelvis handla om att det är alldeles för kallt i en föreläsningssal eller att det är dåligt grusat på vintern så att man halkar på vägen till föreläsningen. Däremot är den psykosociala arbetsmiljön svårare att definiera då den handlar mer om känslor och uppfattningar. För att ge några exempel kan brister i den psykosociala arbetsmiljön vara upplevelser av stress under utbildningen på grund av dålig kursplanering, särbehandling eller kränkning. studenter rätt att utse studerandeskyddsombud för att representera vårt särintresse. Ändamålet med denna lag är att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Det är viktigt att vi studenter har denna rätt att utse skyddsombud som kan representera våra synpunkter på hur vi anser att arbetsmiljön är. Då vi befinner oss i en ömsesidig ge- och ta-situation mellan personal/lärare och student är detta kanske extra angeläget. Detta med tanke på att våra uppfattningar kring hur ett förhållande eller en situation är kan bero på vilket perspektiv som antas. Dessutom utgör vi studenter en stor del av populationen på universitetet och bara därför skulle det vara konstigt om vi inte hade någon påverkanskraft på arbetsmiljön. Det jag ställer mig undrande till är varför vi inte gör mer för att påverka? Det finns inget självklart svar på detta. Tyvärr tror jag att mycket hänger på en bristande informationsspridning om att denna möjlighet finns. Vi bör ta tillvara på tillfället att kunna påverka genom att själva vara studerandeskyddsombud eller ta kontakt med de studerandeskyddsombud som finns. Naturligtvis är det även av betydelse att även universitetet synliggör denna möjlighet. Har du några funderingar eller åsikter kring vår arbetsmiljö så tar jag gärna emot dessa. Ju mer som uppmärksammas desto lättare blir det att få genomslagskraft för studenternas ståndpunkter. Sist vill jag även säga att det behöver inte ha hänt saker för att de ska kunna tas upp, utan bara själva möjligheten att det hade kunnat gå illa är nog för att det ska vara värt att ta tag i. Arbetsmiljölagen (1977:1160) är den lagstiftning som reglerar arbetsförhållanden och där ges vi som Emma Gustavsson Det är då besluten tas - va med MÖTESDAGAR FÖR FULLMÄKTIGE 05/06 Alla som betalat terminsräkningen (och därmed är medlemmar i ÖS) har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. Motionsrätt tillkommer enskild medlem och senaste motionsdag är fyra veckor innan sammanträdet. För mer info se: karen.oru.se MÖTESDATUM 18 oktober 22 november 31 januari 21 februari 21 mars 18 april 23 maj MOTIONSSTOPP 20 september 18 oktober 21 december 31 januari 21 februari 21 mars 18 april

22 22 Åsikter Vi tycker naturligtvis att Lösnummer är jättebra. Men vi förstår oss på andra som tycker emot. Mejla din åsikt till eller kom in till vårt kontor i Kårhuset för ett snack. Läsarnas Lösnummer Arg på läraren? Glad för tentan? Sur över örebroblåsten? Maila din åsikt till: En kurs legitimeras inte av hur mycket studenterna läser Så Lärarprogrammet har legitimitetskris för att dess studenter inte läser sin kurslitteratur? Snacket har i alla fall gått om att det är för lätt att klara sina studier inom det så kallade allmänna utbildningsområdet (Pedagogik med didaktisk inriktning) och de som har besvarat kritiken har haft stora problem med att motivera varför studenterna inte läser. En kurs legitimeras Många av dem som läser PDI har ju faktiskt ganska omfattande akademiska förkunskaper inte av hur mycket studenterna läser. Det är ju faktiskt enorma mängder kurslitteratur på PDI, men den kloke märker ju att det mest är samma innehåll i stort sett samtliga böcker och att kvalitén på detta innehåll kanske kan ifrågasättas. Många av dem som läser PDI har ju faktiskt ganska omfattande akademiska förkunskaper. / Tim Hermansson, studerande PDI Lös Lösnummers Suduko - vinn luncher på Kåren Fyll i fälten, varje rad och kolumn ska innehålla siffrorna 1-9, samma sak gäller för varje 3 x 3 ruta. Skicka ditt rätta svar till: Lösnummer, Fakultetsgatan 3, Örebro eller lämna det på studentkårens kansli före den 4 november. Bland de rätta svaren lottar vi ut följande: 1:a pris: 4 luncher 2:a pris: 2 luncher 3:e pris: 1 Lösnummer-t-shirt Konstruktör: Peter Tillberg Annons Klubb K KÅRHUSRESTAURANGEN Fredagar Nattklubb 20:00 02:00 Fri entré och Happy hour till 22:00 Entré 30 kr

23 Varje Lösnummer läses av ca studenter, lärare, mammor och pappor. Krönika 23 Studentlivet vs verkligheten Barn är fantastiska. Jag tror att det finns en lag som säger att man måste tycka det. Åtminstone om man ska bli lärare, vilket jag ska. Och laglydig som jag är så har jag lett mitt mildaste leende och sagt att Barn är fantastiska!. Men jag ljög. Barn är monster. Man kan säga att jag har gått från min trygga studentlivsbubbla där man diskuterar pedagogiska vägar för att nå fram till barnet, mobbning (alla barn har rätt till en trygg skola) och jämställdhet (självklart ska skolan ge lika möjligheter till pojkar och flickor), till verkligheten i form av två veckors praktik hos tjugo åttaåringar i 2C. Och jag kan enkelt erkänna att jag saknar studentvärlden. För när man hör talas om åttaåringar som frågar tonårstjejer om de får ta dem på brösten, och när man ser att det på lekis/fritids faktiskt finns två olika rum, där det ena rymmer bilbanor och batmanaffischer, och det andra är inrett med kokvrå och dockor, då är den idylliska idén om skolan så mycket skönare att drömma sig in i. Eller för den del när invandrarkidsen diskuteras i personalrummet, eller när en liten nioårig kille blir kallad för cp-skalle för sjunde gången samma dag, och kanske trettionde gången samma vecka. Illustration: Marit Hellstrand Och efter två dagar på min praktik så står jag där alldeles paff på den våta asfalten på skolgården med kritstreckade hagar, gungor och en fotbollsplan, och undrar om det är så här för alla studenter. Om juridik-, ekonomi-, sociologi-, vård- och alla andra studenter får samma verklighetschock som jag? Om studentlivet verkligen är den där bubblan och om Mulder i X-files har rätt i att the truth is out there? Fast det är klart, ordet monster har också en definition och i min värld kan monstren vara oerhört charmiga, busiga och glada. Mellan kritstreckade hagar och pedagogiska teorier hamnar jag till slut någonstans i min egen verklighet, och kanske är det den enda sanningen som finns. Matchen mellan studentlivet och verkligheten blir alltså oavslutad med en övertid på... typ evighet. Marit Hellstrand Annons

Billigaste matkassen? #7/05. Vi har hittat svaren sid 14-15

Billigaste matkassen? #7/05. Vi har hittat svaren sid 14-15 Regina vill älska mer Hon tycker att studierna var lyx och vägrar att sluta provocera. Lösnummer har träffat poesidebutanten Regina Lund. Sid 18 Engagemanget vann tillbaka kurser Det går att påverka. Sektionen

Läs mer

Segt internet Långsam uppkoppling i studentlägenheter. Vem har ansvaret? sid 4-5

Segt internet Långsam uppkoppling i studentlägenheter. Vem har ansvaret? sid 4-5 1 Doktorand och musiker Nejra Besic om hennes karriärer och drömmar i stora intervjun. sid 12-13 Segt internet Långsam uppkoppling i studentlägenheter. Vem har ansvaret? sid 4-5 FestiValborg flyttar Mycket

Läs mer

#5/07. Teamwork Sid 12-13

#5/07. Teamwork Sid 12-13 Entreprenören Få vill läsa naturvetenskap i Örebro Federation med Mälardalen Listan för projekt som Fredrik Hagenius ligger bakom kan göras längre än för de flesta, men han hinner ändå med att studera.

Läs mer

Mjukstart #4,5/08. ...med din studenttidning Lösnummer

Mjukstart #4,5/08. ...med din studenttidning Lösnummer Röj, fest och dans Studentkortet slopas Hitta ditt nya lag Det är tanken bakom de bokade banden till It s SÅ 2008. Looptroop Rockers och Teddybears STHLM är två av dem. Det gröna universitetskortet försvinner.

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud kraft För dig med barn med funktionshinder 39 KR inkl moms NR 1 2007 Feb 2007 Reportage Unga får egna ombud Anna Eklund Tarantino, sopransångerska: Det blir aldrig som man tänkt sig och det är underbart

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

DISSIDENTEN. Arbetsmarknad GÖRAN LAMBERTZ I EXKLUSIV INTERVJU PÅ JOBBET MED POPJURISTEN STOR UNDERSÖKNING VAD VILL VI BLI?

DISSIDENTEN. Arbetsmarknad GÖRAN LAMBERTZ I EXKLUSIV INTERVJU PÅ JOBBET MED POPJURISTEN STOR UNDERSÖKNING VAD VILL VI BLI? DISSIDENTEN Juridiska Föreningen i Lund NR 3 2010 Arbetsmarknad PÅ JOBBET MED POPJURISTEN STOR UNDERSÖKNING VAD VILL VI BLI? GÖRAN LAMBERTZ I EXKLUSIV INTERVJU redaktion UNIVERSITETSVÄRLDEN 07 JF:s ordförande

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer

Björn Hässler - Livet som konsult. Design och Produktutveckling - Snart på en arbetsplats nära dig. Maskinteknologsektionens egna alumnitidning - 2012

Björn Hässler - Livet som konsult. Design och Produktutveckling - Snart på en arbetsplats nära dig. Maskinteknologsektionens egna alumnitidning - 2012 LUMNUS Maskinteknologsektionens egna alumnitidning - 2012 Design och Produktutveckling - Snart på en arbetsplats nära dig Hur hamnar en maskinare på H&M? - Carina Mårlind berättar Utbytesstudent i Japan

Läs mer

REDAKTÖREN. Hur påverkas de interna kanalerna? Nu ska Apoteket konkurrera! Se sidorna 4 och 5

REDAKTÖREN. Hur påverkas de interna kanalerna? Nu ska Apoteket konkurrera! Se sidorna 4 och 5 REDAKTÖREN Nr 1 2010 Nu ska Apoteket konkurrera! Hur påverkas de interna kanalerna? Se sidorna 4 och 5 Det är en omorganisation som heter duga, säger Eva Jangö, webbredaktör och ansvarig för nyheterna

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

SödertörnS högskolas kårtidning #4 2012. kaosprogrammet

SödertörnS högskolas kårtidning #4 2012. kaosprogrammet SödertörnS högskolas kårtidning #4 2012 FÖLJ med IN till kaosprogrammet SO LETAR LYA PÅ BLOCKET HARRY FLYTTAR UT KÅRNYTT RULLTRAPPSKRÅNGEL FUSKARNA ÅKER DIT 02 #4 2012 #4 2012 Vill du jobba på det här

Läs mer

Dynamiquen. 06 nr 1. Motivation?

Dynamiquen. 06 nr 1. Motivation? Dynamiquen 06 nr 1 Motivation? Dynamiquen nr 1 2006 Adress Dynamicus Pedagogiska institutionen Sturegatan 4 Box 2109 750 02 Uppsala Telefon 018 4710000 E-post dynamiquen @personalvetarna.com Ansvarig utgivare

Läs mer

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs Sveriges största tidning om droger och nyk terhet En tidning från iogt-nto / nr 10 2010 / pris 20 kr accent 14 alkoholfria drycker i stort test plus nyårsmeny! Kärlek Möt tre par som fann varandra i nykterhetsrörelsen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Gitarrist, låtskrivare, butiksägare. Sid 16. Bygget av Student- Citys lägenheter försenat. Medieprofessorn Larsåke Larsson går i pension Sid 12

Gitarrist, låtskrivare, butiksägare. Sid 16. Bygget av Student- Citys lägenheter försenat. Medieprofessorn Larsåke Larsson går i pension Sid 12 #4/13 Örebro studentkårs fristående tidning www.losnummer.se #8/12 Örebro studentkårs fristående tidning www.losnummer.se Gitarrist, låtskrivare, butiksägare Före detta Örebrostudenten Per Bergquist är

Läs mer