MACROMEDIA FLASH. Vad är egentligen Flash

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MACROMEDIA FLASH. Vad är egentligen Flash"

Transkript

1 Peter Stenlund, Solviks folkhögskola Version Får endast användas i privat bruk För att få ut det mesta av denna kurs bör du behärska fönster- och filhantering, ordbehanding och Internet. Helst bör du också ha provat på enkel bild- och musikhantering och HTML/hemsideproduktion. Det är utmärkt om du jobbat med något vektor/objektorienterat ritprogram. MACROMEDIA FLASH Vad är egentligen Flash De sista åren har företaget Macromedias program Flash blivit något av en standard när det gäller att skapa liv och rörelse till websidor. Flash är ett vektorbaserat ritprogram med möjlighet att jobba med lager samt importera pixelgrafik. Så långt gör Flash samma sak som de stora vektorbaserade ritprogram som finns på marknaden (Corel Draw, Adobe Illustrator samt Macromedia Freehand). Är du bekant med någon av dessa har du en stor fördel när det gäller att komma i gång med Flash. Det som skiljer Flash från dessa är tidsaxeln, ljudmöjligheterna samt möjligheten att omvandla skapad grafik till filmsnuttar och klickbara knappar samt koppla åtgårder till dessa. Dynamiken i Flash ligger i kombinationen av dessa i sig rätt enkla element. Liten filstorlek och flexibilitet två orsaker till programmets framgångar En stor orsak till framgången är att programmet genererar små filer med kort laddningstid. Detta är möjligt på grund av att programmet jobbar med vektorgrafik. Den andra orsaken till framgången är att Flash-filen trots den lilla filstorleken ger en mycket större flexibilitet är t.ex. ett javascript idag gör. Du kan i Flash få helt flytande övergångar i både tid (animeringar) och rum (layoutdispositioner) samt kombinera detta med ljud och musik. Två typer av grafik Vektorgrafik Liten filstorlek Upplösningsoberoende Stelt (passar till grafisk design) Program: Corel Draw, Illustrator, Freehand I Flash som grafik Pixelgrafik. Ofta stor filstorlek Upplösningsberoende Levande (passar till foton och målninngar) Program: Photoshop Paint Shop Pro I Flash som importerade bitmappar 1

2 Vad är det du ser när du startar programmet? Tidsaxeln med aktuell nyckelbild (jmf filmruta) markerad Scenen: Här lägger du objekten, i detta fall en markerad cirkel Verktygslådan: Här finns verktygen att påverka grafiken på scenen Du som är van vid något vektorbaserat rit- eller layoutprogram känner du igen vektygslådan och scenen (papperet, ritytan). Tidsaxeln hittar du även i film- (t.ex. Adobe Premiere) eller musikprogram (Cool Edit eller Steinberg Cubase). Som standard öppnas Flash med en scenstorlek (ritytan alltså) på 550 x 400 pixlar. Vill du ha annan storlek ändrar du det på Ändramenyn Film Lassovertyg: Markera delar av objekt Pilvertyget. Till att markera, flytta, storleksförändra och rotera grafik Pincett att suga upp färg från objekt Vyhanteringsverktyg Skaparverkyg; Oval- och rektangel att skapa objekt med både fyllning och linje Pennan att skapa linjer på fri hand Penseln att skapa fyllning på fri hand Linje att skapa räta linjer Ändra-verktyg: Ändra linje respektive fyllning på redan gjorda objekt Suddgummi att sudda delar av objekt Egenskaper till valt verktyg, i detta fall pilverktyget 2

3 Skapa objekt Övning 1 Skapa en röd cirkel med en blå konturlinje Markera ovalverktyget. Välj en blå färg och 8 punkters tjocklek på linjerutan och röd färg på fyllningsrutan (se bild nedan) Ett objekt = fyllning + linje Omarkerat objekt Hela objektet = fyllning + linje markerat Endast fyllningen markerad Endast vissa delar av objektet markerat Markera och radera objekt och delar av objekt Prova att markera din cirkel. Klickar du med pilverktyget på fyllningen markeras bara den, klickar du på linjen markeras bara den. Vill du markera både fyllning och linje på en gång dubbelklickar du. Om du använder lassoverktyget eller drar en ruta med pilverktyget genom halva cirkeln markeras endast delar av den. Du avmarkerar genom att klicka var som helst utanför markerat objekt. Du tar bort objekt eller delar av objekt genom att markera dessa och trycka på tangenten Delete alternativt använda suddvertyget Övning 2 Skapa ett antal cirklar och testa ett markera dessa på alla ovan beskrivna sätt. Radera dem sedan. Övning 3 Flytta objekt Markera objektet med pilverktyget. Peka med spetsen på pilen mitt i objektet och dra. Storleksförändra objekt Markera objektet med pilverktyget. Klicka i skala-rutan på egenskapsfältet. Åtta rektanglar dyker upp. Peka med spetsen på pilen på någon av rektanglarna och dra. Smälta samman objekt med lika färg Skapa två röda cirklar med valfri konturlinje, Markera bara konturlinjen. Tryck på tangenten Delete. Nu har du två cirklar utan någon konturlinje. Dra den ena cirkeln så den skymmer den andra. Avmarkera allt. När du markerar igen märker du att cirklarna smält samman. Det finns även ett antal sätt att förhindra detta (bl.a. att lägga likadana objekt i skilda lager) 3

4 Textverktyget När du skapar text grupperas texten på en gång. Du som är van vid Photoshop märker att det påminner redigeringsmöjligheterna i ett Textlager. Du kan alltså ändra färg och rätta stavfel men t.ex. inte sudda ut halva bokstäver. För att kunna göra detta måste du markera texten och välja Ändramenyn - Dela upp Nu förstår datorn inte längre att det är frågan om bokstäver och du kan t.ex. inte byta teckensnitt eller rätta stavfel däremot kan du sudda ut halva bokstäver mm. Markerad text där gruppen är delas upp Markerad text som grupp (detta är förhandsvalet) Övning 4 Skriv in lite text på scenen, storleksförändra, byt färg, rotera m.m. Dela upp texten och byt färg på endast vissa partier, sudda ut delar av texten tills du förstår principen med grupperad och icke grupperad text. Avancerad redigering av objekt. Det finns ytterligare massor av sätt att skapa komplexa former men då tenderar denna kurs att bli en kurs i vectorgrafik och förändring av bezierkurvor därför nöjer vi oss här med att kunna skapa text och enkla objekt. Det finns en utmärkt handledning som följer med Flash om du vill fördjupa dig. Du hittar den under Hjälpmenyn. Symboler Skapa en rektangel med orange fyllning och en 4 pixlar tjock blå konturlinje. Markera både fyllning och linje genom att dubbelklicka på den. Välj Infoga menyn Konvertera till symbol Nu dyker en egenskapsruta upp. Fyll i den som nedan. Markera rektangeln. Som du ser är markeringen nu annorlunda. Du kan inte längre separera linje och fyllning, sudda ut delar av den mm. Om man ska återanvända objekt flera gånger finns det skäl att konvertera den till symboler. Då behöver nämligen Flash inte spara en ny version för varje ny rektangel utan återanvänder symbolen. Så här ser en markerad symbol ut på scenen (till vänster) och i Fönstermenyn Bibliotek (till höger) 4

5 Detta går till så att alla symboler lagras i ett bibliotek. Detta biblioteket hittar du under Fönstermenyn Bibliotek. Öppna detta och du ser symbolen där (se bild nederst föregående sida) Nu ska vi lägga upp fyra rektanglar på scen. Detta gör vi genom att med pilverktyget ta tag i symbolen i biblioteket och dra ut den på scenen. Upprepa detta tills du har fyra rektanglar på scenen. Prova lägg dem så de skymmer varandra. Som du ser smälter de inte ihop längre utan lägger sig istället ovanför och under varandra. Du styr vilken som ska ligga överst respektive underst genom Ändramenyn Ordna Förekomster Var och en av de fyra rektanglarna på scenen är en förekomst av symbolen orange rektangel. Det betyder att de alla har sitt ursprung i symbolen men lever ett eget liv på scenen. Vi ska se hur. Klicka på vilken som helst av rektanglarna /förekomsterna. Välj Ändramenyn Förekomst Nu dyker en dialogruta upp. Klicka på fliken egenskaper och färgeffekt: special och dra det gröna reglaget till 53% och klicka på OK. Nu har fyllningen antagit en lila färg. Välj en annan av förekomsterna och Välj Ändramenyn Förekomst Nu dyker en dialogruta upp. Klicka på fliken egenskaper och färgeffekt: alfa. Välj 40% och klicka OK Nu blir förekomsten bara 40% synlig. Lägg den ovanför en annan av förekomsterna så ser du. Klicka på ytterligare en av förekomsterna, välj storleksverktyget och förstora den. Klicka på den sista av förekomsterna Välj Ändramenyn Förekomst Nu dyker en dialogruta upp. Klicka på fliken egenskaper och färgeffekt: special och färga den på valfritt sätt Det kan då se ut som nedan. 4 förekomster utifrån samma symbol 5

6 Lager Har du jobbat med Photoshop är du redan bekant med lager. Lager kan liknas vi ett antal OH-blad som staplas på varandra. Aktivt lager är mörkt. I detta fall den blå texten hej. Vill du byta ordning på lagren tar du tag i lagret och drar det Genom att dubbelklicka på lagernamnet kan du döpa om lager Genom att klicka på ögat och låset kan man göra lagren synliga/osynliga samt redigerbara/icke redigerbara Genom att klicka på + skapar du nya lager Klickar du på papperskorgen raderas markerat lager Övning 5 Scenen ovanför består av tre lager med cirkeln, texten och rektangeln i var sitt lager. Försök åstadkomma detta själv. Lägg till ytterligare lager, ta bort lager, byt ordning med lager och byt namn på lager tills du känner att du förstår principen. Även här finns det mycket mer att lära sig men vi nöjer oss med detta så länge. Övning 6 Skapa två valfria former med hjälp av oval och rektangelverktyget. Spara dessa som två symboler och dra ut ett valfritt antal förekomster som du ändrar och åstadkommer en bild som bygger på en färgmässig ide. (t.ex. komplementfärger eller många nianser inom ett snävt område). Du kan även ändra bakgrundsfärgen på scenen genom Ändramenyn Film I bilden ovanför har enbart symbolen orange rektangel används, men jag har använt 37 förekomster av denna. I Ändramenyn Justera kan du markera flera förekomster och få dem att linjera exakt eller hålla samma avstånd sinsemellan osv. Ett annat användbart tips är att använda rutnätet som visas genom Visamenyn Rutnät. Där kan du även göra nätet magnetiskt genom Visamenyn - Fäst. Färgen på rutnätet kan du påverka genom Ändramenyn Film 6

7 Tidslinjen och animering. Tidslinjen består av en matris rutor med möjlighet att lägga in bilder. Bilderna motsvarar en filmruta på en filmremsa. I filmsammanhang brukar man säga att det behövs 25 bilder i sekunden för att ögat ska uppfatta stillbilder som rörliga men i datasammanhang har man tummat på kraven och brukar nöja sig med 12 bilder/sekund. Det är också förhandsvalet i Flash. Vill man ändra bildhastighet ändrar man det i Ändramenyn Film På bilden nedan är stora delar av tidslinjen tom (i lager 4 är t.ex. alla rutor utom den första utan bilder). I tidlinjematrisen kan man lägga in två typer av bilder, nyckelbilder och vanliga bilder. Det görs i Infogamenyn. I tidslinjen markeras nyckelbilder med en tom eller fylld ring nertill. Tom ring betyder att scenen är tom och fylld att det finns något på scenen. Det är bara i nyckelbilder man kan påverka vad som händer på scenen. Vanliga bilder används för att behålla ett objekt på scenen under längre tidsrymd. Nyckelbild med nåt på scenen Matris med bild Matris utan bild Nyckelbild utan något på scenen Uppspelningsmarkering Vi ska titta närmare lite på animeringen nertill som beskriver scenen vid ruta 4 I lager 4 finns just denna ruta bara tom matris. I lagret landskap syns de objekt (gräset och träden) man placerade in i nyckelbilden på första rutan. Detta objekt går alltså inte redigera från ruta 4 eftersom det inte finns någon nyckelbild där, däremot är det ju nödvändigt med en bild eftersom landskapet ska finns i bakgrunden under hela filmsekvensen. I lagret boll finns däremot en nyckelbild med fylld ring, det betyder att det finns något på scenen som är möjligt att redigera (den gula bollen). Detta lager är exempel på en steg för steg animering. I lagret bil finns inte heller någon nyckelbild, däremot finns det en nyckelbild både i ruta 1 och 5. I ruta 1 befinner sig bilen till vänster på scenen och i rutan 5 befinner sig bilen till höger på scenen. I rutorna däremellan (2-4) räknar datorn ut ett medelvärde mellan de två positionerna. Detta gör att man kan få bilen att köra från väster till höger utan att flytta den bild för bild. Detta är inte bara en arbetsbesparande animering utan också en animering som skapar små filer. Interpolerad animering kallas denna typ av animering. 7

8 Steg för steg-animering Skapa en valfri symbol. Jag för min del använder den gamla godingen orange rektangel Skapa en nyckelbild i ruta 1. Detta görs i Infogamenyn Nyckelbild. Dra ut en förekomst av symbolen från biblioteksfönstret. Markera den. Klicka in dig i ruta 2 på tidsaxeln. Skapa en nyckelbild i ruta 2. Flytta förekomsten lite åt höger. Se till att den är markerad. Klicka in dig i ruta 3 på tidsaxeln. Skapa en nyckelbild i ruta 3. Flytta förekomsten lite till åt höger. Fortsätt på detta sätt tills du har cirka 10 rutor. Det finns olika sätt att spela upp animeringar. 1. Ta tag i uppspelningsmarkören och dra den över tidslinjen 2. Tryck på tangenten Enter 3. Öppna Fönstermenyn Kontrollenhet och välj Play-knappen på bandspelaren När du testat att det fungerar tar du bort hela animeringen genom att markera alla nyckelbilder i tidslinjen och Infoga Ta bort nyckelbild. Nu finns bilderna kvar. Gå till Infogamenyn - Ta bort bild. Nu har du en tom matris. Interpolerad animering. Utgå från en tom matris. Radera eventuella nyckelbilder och bilder. Infoga därefter en nyckelbild i ruta 1. Dra ut en förekomst av en enkel symbol från biblioteksfönstret. Markera ruta 10. Infoga en bild. Nu finns förekomsten på scenen från ruta Du kan dock endast redigera den på ruta 1 eftersom det är bara där det finns en nyckelbild. Markera ruta 10 och infoga en nyckelbild. Nu kan du redigera förekomsten i ruta 10. Flytta förekomsten till valfri position på scenen. Markera en valfri bild mellan ruta 2 9. Välj Infogamenyn Skapa rörelseinpolering. Nu räknar datorn ut en rörelse i rutorna mellan nyckelbilderna (ruta 1 10). Provkör animeringen. Klicka in dig i ruta 10 nyckelbild och flytta förekomsten till en ny position. Testkör animationen. Klicka in dig i ruta 1 nyckelbild. Markera förekomsten. Gör den större och bara 30 % synlig. Testkör animationen. 8

9 Skapa knappar En knapp är en typ av symbol. Sedan tidigare har du ju skapat symbolen orange rektangel där beteendet var grafik. Välj Infoga-menyn och Ny symbol Denna ruta kommer då upp. Fyll i den som nedan och klicka OK. Nu kommer du in i ett redigeringsläge. Redigeringsläget skiljer sig från scenen genom att du har ett markeringskors i mitten på redigeringsytan. Korset markerar centrum på den blivande symbolen. För att komma tillbaka till den vanliga scenen klickar du på Scen1 uppe till vänster. Specifikt för redigeringsläget för knappar är att tidslinjen är utbytt mot fyra knapplägen. Dock fungerar knappläget precis som tidslinjen med bilder och nyckelbilder. För att skapa en knapp skapar du alltså en nyckelbild för vart och ett av de fyra lägena och placerar något på scenen. Upp-läget Tvärs över-läget Ner-läget Träff-läget Så här ser knappen ut när muspekaren inte befinner sig ovanför träffläget Så här ser knappen ut när muspekaren befinner sig över träffläget Så här ser knappen ut nät man håller musknappen nertryckt över träffläget Här bestämmer du vilken area som ska vara träffläge 9

10 Lägg valfria former till de fyra träfflägena. När du lagt in nyckelbilder och skapat grafik till de fyra träfflägena återgår du till scenen genom att klicka på scen1 uppe i vänstra hörnet. Du kommer nu tillbaka till scenen. Skapa en nyckelbild i ruta 1 och ruta 10. Skriv ordet hej på scenen i ruta 10. Återgå till nyckelbilden i ruta 1. Gå till biblioteksfönstret och dra in en förekomst av symbolen min egen knapp på scenen. För att kunna kontrollera om knappen fungerar måste du aktivera knappen. Det gör du i Kontrollmenyn Avtivera knappar Skapa interaktivitet med hjälp av knappar När man skapat en knapp vill man ju att något ska hända när man klickar på den. I Flash handlar det ofta om att hoppa till en viss bildruta, till en annan scen eller kanske till en URL. För att få det att fungera kopplar man en åtgärd till knappen. Avakivera först knappen i Kontroll-menyn så att du kan markera den. Högerklicka sedan på knappen. Då öppnas en meny med bl.a, egenskaper. Klicka på detta val. Nu dyker en egenskapsruta upp. Klicka på fliken Åtgärder. Klicka på + för att lägga till en åtgärd. Välj åtgärden Go To och välj bild 10 (se nedan) och klicka OK. Gå till nyckelbilden i ruta 1. Aktivera knappen i Kontrollmenyn och testa att klicka på knappen. Nu hoppar filmen fram till ruta 10 när du klickar på knappen du gjort. Då ser du på tidslinjen och att ordet hej (som du ju la in i nyckelbild 10 tidigare) dyker upp. Kombinera symboler Strykan i Flash ligger mycket i att kombinera symboler. Till exempel kan man skapa mer levande knappar. 1. Skapa en filmklippssymbol Välj Ny symbol och välj filmklipp som beteende. Döp filmklippet till min egen filmsnutt Du kommer nu in i redigeringsläget för filmklipp. Redigeringsytan är förvillande lik scenen, tidslinjen och lagren finns där, det är bara hålkorsmarkeringen och länken uppe till vänster som skvallrar att detta inte är scenen. Skapa en enkel interpoleringsanimation och återgå sedan till scenen. 2. Skapa en knapp där du infogar filmklippssymbolen i Tvärs över-läget Välj Ny symbol och välj knapp som beteende. Döp knappen till min nya knapp Lägg in en valfri grafik på Över, Ner och Träff-läget. I Tvärs över-läget öppnar du biblioteksfönstret och infogar symbolen min egen filmsnutt Animeringen kommer alltså att visas först när du håller muspekaren ovanför träffläget. 10

11 3. Testa knappen genom att testköra filmen Återgå till scenen. Skapa en nyckelbild i ruta 1. Öppna symbolbiblioteket och dra in en förekomst av min nya knapp på scenen. Aktivera knapparna. Tyvärr kan du inte se animeringen i tvärsöver-läget utan du måste köra en testfilm. Detta gör du genom att Kontrollmenyn Testfilm. Ta alltid för vana att testköra filmerna på detta sätt, först då kan du få en riktig uppfattning om hur det skulle se ut i någon annans dator. Ljud I Flash kan du också koppla ljud till nyckelbilder. Ljudet måste vara i wav format. Det är lämpligt att ha ljudet i ett eget lager. Välj ett ny film genom Arkivmenyn Ny Skapa en nyckelbild i ruta 1. Skapa en bild i ruta 40. Återgå till nyckelbilden i ruta 1. Vi ska här använda ett ljud som följer med programmets ljudbibliotek. Detta kommer man åt genom att välja Biblioteksmenyn-Ljud. Välj ljudet Beam Scan och dra ut en förekomst på scenen. På tidslinjen kan du se att ljudet är 25 rutor långt Testspela det genom att trycka på Enter-tangenten. Skapa en nyckelbild i ruta 30 och infoga ljudet Book Drops där. Testspela tidslinjen. Ljudet Beam scan Ljudet Book drops Även om ljudet Beam Scan hörs i 25 rutor är det ändå bara i nyckelbilden i ruta 1 du kan påverka ljudet. Markera ruta1 och välj Ändramenyn -Bild Nu öppnas dialogrutan Bildegenskaper. Klicka på Ljudfliken. 11

12 Som du ser kan du här påverka ljudet på en massa sätt, tona in och tona ut, låta det vandra mellan högtalarna o.s.v. Testa och lek med reglagen tills du förstår möjligheterna men ljud. Vill du ha egna ljud behöver du kunna enkel ljudredigering. Med lite kunskap kan du spela in eget ljud med mikrofon till ljudkortet eller omvandla musik på CD-skivor till wav-filer som sedan kan importeras i Flash. Ett enkelt och bra shareware-program för musikredigering är CoolEdit (musikens Paint Shop Pro) där du kan förbereda ljudsnuttar för Flash på samma sätt man i ett bildprogram kan förbereda bitmapbilder för import i Flash. Genom att dra i volymreglagen kan du tona ljudet i varje kanal för sig Här finns ett antal förprogrammerade effekter Beam scan är ett stereoljud med höger och vänster kanal Här kan du loopa aktuellt ljud ett antal gånger Överkurs: Här ställer du in hur ljudet ska förhålla sig till bildhastigheten och bilder i andra lager 12

13 Exportera Vad är det för vits med att ha en fin snäcka om man inte får visa den för någon, sa en gång lilla knyttet. Med tiden får du kanske ihop en filmsnutt/multimediaproduktion med ljud, animeringar och klickbara knappar, men det kan ingen annan än den som har Flash installerat i sin dator ta del av, dessutom blir filerna lätt flera MB stora. Flash-produktioner kan dock exporteras i ett swf-format och köras i varje modern webläsare med Shockwave plug in installerad. Med tiden kommer troligen funktionen att läsa swf-filer att byggas in direkt i webläsarna. Det är mycket enkelt att exportera en flashproduktion. Välj Arkivmenyn Exportera film och välj lämplig mapp på din hårdisk. Du får då upp nedanstående dialogruta. Ställ in värden som denna och klicka OK. Du har då en liten behändig Flash-fil som du kan infoga i ett HTML-dokument på samma sätt som en bild. Vill du ha hjälp med att skriva HTML-koden klickar du i Flash istället på Arkiv-menyn och Publicera. Utifrån valda inställingar skapar Flash då både HTML-filen som behövs och infogar automatiskt flashfilen. Swf-filerna blir oftast förvånansvärt små. Detta beror på att symboler återanvänds i förekomster, bitmappar komprimeras till JPG-filer och wav-filerna görs om till mp3-format. 13

ADOBE FLASH 8. Vad är egentligen Flash

ADOBE FLASH 8. Vad är egentligen Flash Peter Stenlund, Presens Design Version 2008-01-20 Får endast användas i privat bruk För att få ut det mesta av denna kurs bör du behärska fönster- och filhantering, ordbehandling och Internet. Helst bör

Läs mer

MACROMEDIA FLASH MX 2004. Vad är egentligen Flash

MACROMEDIA FLASH MX 2004. Vad är egentligen Flash MACROMEDIA FLASH MX 2004 Peter Stenlund, Presens Design Version 2005-04-20 Får endast användas i privat bruk För att få ut det mesta av denna kurs bör du behärska fönster- och filhantering, ordbehandling

Läs mer

Allta bilder du ritar med verktygen i verktygspanelen eller importerar är grafik.

Allta bilder du ritar med verktygen i verktygspanelen eller importerar är grafik. Lite teori bakom symboler och förekomster Centralt i Flash är begreppen grafik, symboler och förekomster. Allta bilder du ritar med verktygen i verktygspanelen eller importerar är grafik. Symboler kan

Läs mer

Styra olika typer av objekt som animering, video, ljud och Flashfilm

Styra olika typer av objekt som animering, video, ljud och Flashfilm Grunder och Filmklippsobjekt med animering Vi vill kunna visa olika typer av mediaobjekt i en och samma Flashfilm. Vi börjar med att titta på hur man kan visa och köra en animering samt stoppa och dölja

Läs mer

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se Macromedia Flash 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Flash 8...1 Användningsområden...1 Bekanta dig med arbetsytan...2 Scen och tidslinje...3 Lager...3 Bibliotek...4 Verktygsfältet

Läs mer

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels.

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Adobe Photoshop CS Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Vad är det du ser när du öppnar Photoshop Nedan ser

Läs mer

Adobe FLASH CS5 GRUNDER

Adobe FLASH CS5 GRUNDER Adobe FLASH CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Inledning...5 Adobe Flash Player... 5 Utbildningsmaterialet... 5 2 Arbetsytan...6 Starta programmet och öppna en fil... 6 Starta Flash... 6 Skapa en ny fil...

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

diverse egenskapspaletter

diverse egenskapspaletter OBJEKTORIENTERADE RITPROGRAM Det fi nns två typer av ritprogram. Ett objektbaserat program ritar i form av matematiska kurvor med noder och styrnoder medan ett pixelbaserat program ritar genom att fylla

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Macromedia Flash MX 2004

Macromedia Flash MX 2004 Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Erik Öberg Macromedia Flash MX 2004 Visuell kommunikation Detta exemplar tillhör: VT 2005 Laborationskompendium för Macromedia Flash Uppgift 1 Texthanteringen

Läs mer

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND PHOTOSHOP 6.0 RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult. Mångfaldigande

Läs mer

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G.

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G. bistro JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄTER JAG. Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping InDesign CS4 innehåller en mängd genomskinlighetsfunktioner som främjar din fantasi och kreativitet. InDesign CS4 ger dig kontroll

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 6: Video, del 2 Innehåll IT-körkort för språklärare... Fel! Bokmärket är inte definierat. Skapa ett projekt... 2 Spela in och ladda ner en video... 3 Redigering... 6 Övergångar...

Läs mer

Att visa flera filmer i samma film

Att visa flera filmer i samma film Att visa flera filmer i samma film Att visa flera olika scener eller klippbilder i samma ruta kan ibland vara användbart, man kanske vill visa olika personer samtidig i en parallell berättelse eller förstärka

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn.

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Rita med ritstift Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Mjuka kurvor Klicka, håll ned musknappen och dra i banans riktning. En hävarm dras ut på var sida om ankarpunkten. De sitter ihop som en

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se Adobe Illustrator CS3 www.databok.se Innehållsförteckning 1 Vektorbaserad grafik... 1 Bildskärmens upplösning... 2 Upplösning i punktuppbyggda bilder... 2 Objekt och banor... 3 Vektorer och Bézierkurvor...

Läs mer

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING MOVIE MAKER- MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen FILM STOCKHOLM REGIONALT RESURSCENTRUM FÖR RÖRLIG BILD I STOCKHOLMS LÄN Kultur-

Läs mer

Adobe. Flash CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Flash CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Flash CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 Utbildningsmaterialet... 1 Övningsfiler och mappar... 2 2 Arbetsytan...3 Starta Flash... 3 Skapa ett nytt dokument... 4 Bekanta

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Välkomstbilden... 5 Programfältet... 6 Programknappar... 6 Arbetsyteväxlare... 7 Spara arbetsyta... 7 Ta bort arbetsytor... 7 Skapa ett

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

LäsFlyt Metodhandledning

LäsFlyt Metodhandledning LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Högskolan i Halmstad Multimedia och visuell kommunikation Övning 1 Adobe Flash, grundfunktioner & interpolering. Efter övningen förväntas du kunna:

Högskolan i Halmstad Multimedia och visuell kommunikation Övning 1 Adobe Flash, grundfunktioner & interpolering. Efter övningen förväntas du kunna: Högskolan i Halmstad Multimedia och visuell kommunikation Övning 1 Adobe Flash, grundfunktioner & interpolering Efter övningen förväntas du kunna: Skillnaden mellan: o Bildrutor och nyckelbildrutor; o

Läs mer

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Inledning: Photo Story är ett roligt och lättanvänt program. Muntligtframträdande går mot en ny dimension när eleverna slipper nervositeten över muntligt

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas För att komma åt en applikation i QlikView (hädanefter QV) krävs QV-pluginlicens samt behörighet till applikationen. Beställning av både licens och behörighet

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad.

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Öppna rullgardinsmenyn Format Stycke följande dialogruta visas. Klicka på

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Workshop. Berätta genom bilder - bildspråk i skolarbetet SPIDERWEB. Kontakt Linda Hallén linda.hallen@konstfack.se 0707-157979

Workshop. Berätta genom bilder - bildspråk i skolarbetet SPIDERWEB. Kontakt Linda Hallén linda.hallen@konstfack.se 0707-157979 SPIDERWEB stad Blogg Länkar d Smyckesverk Hem Medieverksta Hej och välkomna till min sida! med och jag har jobbat Min historia är lång i många år nu. re många bildet och media hittar du som besöka med

Läs mer

InkScape. Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer

InkScape. Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer InkScape Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer Gunnar Markinhuhta ITLyftet 2012-10-09 sida 1 Med Ctrl-tangenten

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Kalibrera bildskärmen... 6 Färginställningar... 7 Arbetsfärgsrymder... 9 Färgmodeller...

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Del 1 ORDNING I BILDKAOSET

Del 1 ORDNING I BILDKAOSET Del ORDNING I BILDKAOSET. Ordna bilder.... Bildkommentarer... 6 3. Datumvyn... 8 4. Hämta bilder... 5. Taggar och kategorier... 6 6. Söka efter ansikten... 30 7. Tips för en fungerande taxonomi... 3 8.

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Scribus fortsättning

Scribus fortsättning Scribus fortsättning Guide och uppgifter Gunnar Markinhuhta ITLyftet ~ 1 ~ Scribus forts del 1 Hantera text och objekt Text längs bana 1. Rita ut en vågig linje med Frihandspennan eller Bezier-verktyget

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Starta inspelningen... 2 Ljud... 2 Initiera inspelningen... 3 Under inspelningen... 3 Stressa inte att komma igång... 3 Presentera dig... 3 Ögonkontakt

Läs mer

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS)

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS) Verksamhetsledningssystem (VLS) Projektledare VLS, J. Nilsson vls.skane@skane.se VLS Visiohandledning Datum 2015-02-24 Version 2.0 Dnr 1 (8) VLS Visiohandledning Enkel handledning till VLS Processritning

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Mitt hus och jag steg för steg instruktioner

Mitt hus och jag steg för steg instruktioner Mitt hus och jag steg för steg instruktioner Till den här uppgiften behöver du ett foto på dig själv, ditt hus, en karta och en huvudlös figur. Se till att alla bilder ligger på samma ställe på din dator

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0 Sidan 1 av 7 Innehåll Photoshop Elements ver 6.0... 2 Startfönster... 3 Öppna flera bilder samtidigt... 4 Öppna en egen gruppbild... 5 Gör en delförstoring (porträttbild) av varje person... 5 Spara...

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning Bruksanvisning snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Utarbetad av Habiliteringstjenesten i Vestfold i samarbete med Abilia Innehållsförteckning Om programmet...2 Tekniska

Läs mer

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3 13.05.2009 Kapitel 16... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Redigering Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 - Redigering... 3 Bodvägg...3 Golv i boden...6 Dörr...9 Skjutdörr...10 Stolpe...12 Frittdefinierat tak...15

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda när man vill rita och redigera friare linjeformer medan

Läs mer

En introduktion till Complex Drafting demo version

En introduktion till Complex Drafting demo version En introduktion till Complex Drafting demo version Demoversionen är det fullständiga Complex Drafting med undantag för att det inte går att spara mönster och inte heller skriva ut några egna mönster. Det

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var)

Öppna dokumentet. Det heter ecdlfil.doc (Du får instruktioner om var) ECDL - En uppgift på formatmallar och förteckningar Vad du skall ha gjort när du är klar: Du skall ha skapat några nya egna formatmallar Du skall använda dina formatmallarna på rubrikerna. Du skall infoga

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Studentguide Adobe Connect Pro

Studentguide Adobe Connect Pro Studentguide Adobe Connect Pro 2009-11-10 Inloggning För att vara med i ett möte behöver du inte installera någon programvara utan allt som behövs på din dator är Adobe Flash Player. Det programmet finns

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen.

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen. GoTalk NOW Liten lathund hur du redigerar i appen. Sidhänvisning Sida Skapa ny bok 1 Säkerhetskopiera bok/hämta bok från Dropbox 3 Menyraden 6 Lägga till ny sida 9 Snabbredigering av ny sida 12 Keyboard

Läs mer

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 P L A Y Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 Svensk programvara med svenska instruktioner! Ny version Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt du behöver för att redigera,

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Photoshop Elemements 2.0

Photoshop Elemements 2.0 Mittuniversitetet ITM Telefon 063-16 53 00 Photoshop Elemements 2.0 Laborationskompendium för grundläggande digital bildbehandling Detta exemplar tillhör: VT 2005 Innehållsförteckning Gränssnitt 1 Laborationskompendium

Läs mer

Bloggen har tre sidtyper

Bloggen har tre sidtyper Handbok för bloggare i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 12 Bloggen har tre sidtyper Blogginläggen Dina återkommande inlägg (berättelser, kåserier, personliga iakttagelser) som du skriver för din klass/grupp.

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Räcke...11 Balkonggolv...15 Balkongräcke...18 2 Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke DDS-CAD Arkitekt 10 3 Kapitel

Läs mer