Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012"

Transkript

1 Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 12 Isabelle Petersson Säkra skolvägar

2 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 METOD OCH REDOVISNING... 4 RESULTAT... 4 Elevernas svar... 4 Fråga. Hur långt har du till skolan?... 4 Fråga. Hur tar du dig oftast till och från skolan?... 5 Fråga. Om du fick välja hur skulle du vilja ta dig till skolan?... 7 Fråga. Skulle du vilja gå med i en vandrande skolbuss där flera barn och en vuxen går tillsammans till skolan?... 8 Frågor till föräldrar... 9 Fråga. De gånger ditt barn går/cyklar till/från skolan, vad är anledningen till detta?... 9 Fråga. De gånger ditt barn får skjuts till/från skolan, vad är anledningen till detta? Fråga. Om du var tvungen att någon gång skjutsa ditt barn till skolan skulle du kunna tänka dig att lämna av barnet vid en avlämningsplats en bit från skolan så att antalet bilar runt skolan minskar? Fråga. Skulle du vilja vara chaufför i en vandrande skolbuss och turas om med andra vuxna att en gång i veckan följa ditt och andras barn till skolan? ÖVRIGT BILAGA BILAGA 2 kommentarer från Rosenhillskolan BILAGA 3 - kommentarer från Vistaskolan

3 SAMMANFATTNING I denna rapport redovisas resultaten från en undersökning om barns skolvägar som genomfördes vid Vistaskolan och Rosenhillskolan i Huddinge kommun hösten 12. Syftet med undersökningen var att få kunskap om hur barnen färdas till och från skolan, orsakerna till val av färdsätt och viljan till att använda sig av annat alternativa än att skjutsa ända fram till skolan. För att få ett bra underlag skickades enkäter ut till alla föräldrar till barn i F-6. Enkäten bestod av både färdiga svarsalternativ och öppna frågor, se bilaga 1. I bilaga 2 och 3 hittas alla svar till de öppna frågorna. I Vistaskolan var svarsfrekvensen ca 60 procent och i Rosenhillskolan drygt 80 procent. Resultaten kan sammanfattas på följande vis: - Ca 60 procent av eleverna har mindre än 2 kilometer till skolan - I Vistaskolan är det ca 34 procent av föräldrarna som skjutsar sina barn varje dag till och från skolan, i Rosenhillskolan är motsvarande siffra nästan 60 procent - I Vistaskolan är det 40 procent som aldrig skjutas med bil till skolan och i Rosenhillskolan är denna siffra ca procent - I Rosenhillskolan vill 70 procent av barnen gå eller cykla till skolan - I Vistaskolan är det ca 60 procent av barnen som vill gå och cykla och 22 procent vill åka buss - 60 procent av barnen i åk F-3 i Vistaskolan är intresserade av att gå i en vandrande skolbuss - 30 procent av barnen i Rosenhillskolan är intresserade av att gå i en vandrande skolbuss - Barn går framförallt till skolan för att det är bra för hälsan och miljön - I Vistaskolan var huvudanledningen till att barnen skjutsas att de blev lämnade på väg till ett annat mål eller att barnet är för litet för att gå/cykla, men även tidsbrist och dåligt väder och att trafiken är farlig uppgavs som skäl - I Rosenhillskolan var huvdudanledningen till att barnen skjutsades framförallt att barnet är för litet för att gå och cykla, samt att avståndet är för långt, men även att barnent hämtades/lämnades på väg till annat samt att trafiken är för farlig - Ca 70 procent är intresserade av att lämna barnen vid en avlämningsplats - Drygt 25 procent av föräldrar kan tänka sig vara chaufför i en vandrande skolbuss 3

4 BAKGRUND Problemen med trafiken runt Sveriges skolor uppmärksammas allt mer i media och flera rektorer och föräldrar i Huddinge har hört av sig till kommunen och rapporterat ett växande antal barn blir skjutsade till och från skolan. Att föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan leder till att barnen rör sig mindre, luftkvaliteten runt skolorna försämras, samt till att det blir trafikkaos runt skolorna vid skoldagens början. Föräldrar och pedagoger vid framförallt Rosenhillskolan men även Vistaskolan anser att trafikproblemen är så omfattande att de är oroliga för att en olycka ska inträffa. För att få en bild av hur resvanorna ser ut idag och vilka problem man upplever genomfördes en resvaneundersökning. Vistaskolan och Rosenhillskolan ligger ett par hundra meter ifrån varandra i Vistaberg och Rosenhillområdet. Vistaskolan är en F-9 skolan och Rosenhillskolan är en F-3 skola. Skolorna ligger intill Glömstavägen som är en tungt trafikerad väg. På ena sidan av Vistaskolan ligger Hageby Allé. Skolorna har ett stort upptagningsområde vilket bidrar till att många elever har längre till skolan än vid många andra skolor i kommunen. Syftet med enkäten är att få kunskap om hur barnen färdas till och från skolan, orsakerna till val av färdsätt, och viljan till att använda sig av annat alternativ än att skjutsa ända fram till skolan. Utifrån denna kunskap kommer det att vara möjligt att mer specifikt bestämma hur det fortsatta arbetet med säkra skolvägar ska se ut på skolan. METOD OCH REDOVISNING För att få en bild av nuläget gick en enkät ut i september 12 till alla barn och föräldrar i årskurs F-6 i Vistaskolan och Rosenhillskolan. I enkäten fanns färdiga svarsalternativ och öppna frågor med plats för kommentarer. Svarsfrekvensen var 60 procent för Vistaskolan och 80 procent för Rosenhillskolan. Undersökningen genomfördes i form av en enkät som distribuerades till målsmän via eleverna som fick enkäten i läxa (se bilaga 1). I enkäten fanns frågor till både barn och föräldrar. Genom enkäten framkom information om hur och varför barn och föräldrar reser som de gör. Sammanfattningar av dessa återfinns i texten och kommentarerna och synpunkterna finns i sin helhet i bilaga 2 och 3. Enkätundersökningen kommer vara underlag till den skolreseplan som tas fram på skolan. En skolreseplan är ett dokument som klargör vilka problem och hinder som finns gällande de resor som görs till och från skolan. Den innehåller en strategi för att minska problem och skapa bättre förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt resande. RESULTAT I enkäten fanns både frågor till barn och föräldrar. Nedan redovisas först resultatet från elevernas svar och sedan föräldrarnas. Elevernas svar Fråga. Hur långt har du till skolan? 4

5 Procent 30 Rosenhill - avstånd till skolan Mindre än 500m 500 m - 1 km 1,1 km - 2 km 2,1 km - 3 km mer än 3 km Diagram 1. Diagrammet visar att de flesta barnen har mellan 500 m och 3 km till skolan Vistaskolan Procent 30 Vista - avstånd till skolan Mindre än 500m 500 m - 1 km 1,1 km - 2 km 2,1 km - 3 km mer än 3 km Diagram 2. Även i Vistaskolan har de flesta barnen mellan 500 m och 3 km till skolan Fråga. Hur tar du dig oftast till och från skolan? Procent 60 Rosenhill - hur tar du dig oftast till skolan? Går Cyklar Buss Bilskjuts Samåkning Diagram 3. Cirka 50 procent av barnen skjutsas till skolan, och resten åker går, cyklar eller åker buss. 5

6 Procent 60 Vista - hur tar du dig oftast till skolan? Går Cyklar Buss Bilskjuts Samåkning Diagram 4. I Vistaskolan är det knappt 50 procent av barnen som åker bil till skolan, medan resten går, cyklar eller åker buss. 0 Procent Sällan, aldrig Diagram 5. Tre av fem barn skjutsas varje dag till Rosenhillskolan. Procent Rosenhill - hur många dagar i veckan skjutsas barnen till skolan? Rosenhill - hur många dagar i veckan skjutsas barnen från skolan Diagram 6. Nästan lika många som skjutsas till skolan skjutsas också hem från skolan

7 Procent Vista - hur många dagar i veckan skjutsas barnen till skolan? Diagram 7. I Vistaskolan skjutas en tredjedel av eleverna varje dag till skolan och ungefär lika många skjutsas aldrig till skolan. Procent Vista - hur många dagar i veckan skjutsas barnen från skolan Diagram 8. Ungefär en tredjedel för skjuts hem från skolan varje dag medan två av fem aldrig får bilskjuts hem. Resultatet visar att det är fler elever som skjutsas till skolan än som skjutsas hem ifrån skolan. 41 Fråga. Om du fick välja hur skulle du vilja ta dig till skolan? Procent Rosenhill - så vill barnen ta sig till skolan Gå Cykla Buss Bilskjuts Samåkning Diagram 9. Om barnen själva får välja vill 70 procent gå eller cykla till skolan. 18 procent vill få skjuts. 7 procent vill åka buss och 5 procent vill samåka. 7

8 Procent Procent Vista - så vill barnen ta sig till skolan Gå Cykla Buss Bilskjuts Samåkning 2 Diagram 10. I Vistaskolan vill nästan 60 procent gå eller cykla till skolan och 22 procent åka buss. 17 procent vill åka bil och 2 procent vill samåka. Resultatet visar att det är betydligt fler barn som vill gå eller cykla till skolan än som faktiskt gör det idag. Fråga. Skulle du vilja gå med i en vandrande skolbuss där flera barn och en vuxen går tillsammans till skolan? Procent Rosenhill - vill du gå i vandrande skolbuss? Ja Nej Diagram 11. En tredjedel svarar att de vill gå i en vandrande skolbuss. Eftersom intresset för att gå i en vandrande skolbuss är störst på lågstadiet visas endast resultatet i Vistaskolan för åk F-3. Vista (F-3)- vill du gå i en vandrande skolbuss Ja Nej Diagram 12. Två tredjedelar av eleverna i F-3 vill gå i en vandrande skolbuss. 8

9 Frågor till föräldrar I flera av föräldrarnas frågor kunde de kryssa i flera svar. Förutom de givna svarsalternativen fanns det plats för egna kommentarer. De vanligast förekommande synpunkterna är sammanfattade i texten och finns i sin helhet i bilaga 2. Fråga. De gånger ditt barn går/cyklar till/från skolan, vad är anledningen till detta? Procent Snabbaste sättet till skolan Ingen möjlighet att skjutsa Rosenhill - varför går barnen? 4 Barnet går i vandrande skolbuss 11 Barnet får sällskap av kompisar Diagram 13. Huvudanledningen till att barnen går till skolan är att det är bra för hälsan och miljön. Därefter att det inte finns någon möjlighet att skjutsa, samt att det är den snabbaste vägen. 4 procent går idag i en vandrande skolbuss. 34 Det är bra för Det är bättre hälsan för miljön Procent Snabbaste sättet till skolan 17 Ingen möjlighet att skjutsa Vista - varför går barnen? 0 Barnet går i vandrande skolbuss 16 Barnet får sällskap av kompisar Diagram 14. Huvudanledningen till att barnen går till skolan är att det är bra för hälsan och miljön. Därefter att det inte finns någon möjlighet att skjutsa, barnet får sällskap av kompisar, samt att det är den snabbaste vägen Det är bra för Det är bättre hälsan för miljön 9

10 Fråga. De gånger ditt barn får skjuts till/från skolan, vad är anledningen till detta? Procent 30 Rosenhill - varför skjutsas barnen? Diagram 15. Anledningar till att barnen skjutsas är framförallt att barnet är för litet för att gå/cykla, avståndet är för långt, barnen hämtades/lämnades på väg samt att trafiken är för farlig. Procent Vista - varför skjutsas barnen? Diagram 16. Huvudanledningen till att barnen skjutsas är att de blir lämnade på väg till ett annat mål, barnet är för litet för att gå/cykla. Därefter kommer dåligt väder och att trafiken är farlig. Många barn skjutsas till och från skolan för att föräldrarna ändå åker förbi skolan på väg till annat mål så som arbete eller fritidssysselsättning. Vissa skjutsar i undantagsfall om de har bokade läkarbesök eller om barnet eller föräldrarna har försovit sig. Flera skriver även att årstiden och väderleken har betydelse för i vilken omfattning man skjutsar barnet. 10

11 Fråga. Om du var tvungen att någon gång skjutsa ditt barn till skolan skulle du kunna tänka dig att lämna av barnet vid en avlämningsplats en bit från skolan så att antalet bilar runt skolan minskar? Procent Rosenhill - intresse för avlämningsplats Ja Nej Diagram procent kan tänka sig att släppa av barnetvid en avlämningsplats. Procent 80 Vista - intresse för avlämningsplats Ja Diagram 18. Vid Vistaskolan är intresset för avlämningsplats något högre än vid Rosenhillskolan Flera av de som inte var intresserade av avlämningsplats är heller inte i behov av en avlämningsplats för att de redan går eller cyklar. Flera föräldrar menar att om de ska lämna av på avlämningsplats måste det vara trafiksäkert och tryggt att ta sig från den till skolan. Flera skriver att det är för många bilar på skolans parkering där barnen passerar till och från skolan. Om föräldrar lämnar barnen på en avlämningsplats skulle trafiksäkerheten bli bättre i och med att antalet bilar minskar i skolans direkta närhet, där många skolbarn rör sig. Några skriver att de redan idag släpper av barnet en bit från skolan. Flera föräldrar vill inte lämna barnet vid en avlämningsplats på grund av tidsbrist på mornarna eller att de inte ser att det finns ett behov, för barnet går redan hela vägen till skolan. Några föräldrar skriver även att de vill följa med barnet in i skolan för att se att de kommer fram ordentligt. Nej 11

12 Fråga. Skulle du vilja vara chaufför i en vandrande skolbuss och turas om med andra vuxna att en gång i veckan följa ditt och andras barn till skolan? Procent Rosenhill - intresse för att vara "chaufför" i en vandrande skolbuss Ja Diagram 19. Lite mer än var fjärde förälder kan tänka sig att vara chafför för en vandrande skolbuss i Rosenhillskolan. Nej Procent Diagram. Även i Vistaskolan kan lite mer än var fjärde föräldrar tänka sig vara chaufför i en vandrande skolbuss. De vanligaste anledningarna till att inte vara chaufför till en vandrande skolbuss beror framförallt på tidsbrist, att det inte passar familjesituationen eller arbetstiderna, samt att avståndet är för långt. Några föräldrar i Rosenhillskolan har redan i dag hand om en skolbuss. Däremot märks det på kommentarerna kring vandrande skolbuss att många inte vet vad en vandrande skolbuss är eller hur det går till. ÖVRIGT 27 Ja En stor del av kommentarerna från föräldrarna handlar om att det är mycket trafik kring skolan, att vägarna runtom skolan är hårt trafikerade och hastigheten är för hög. Glömstavägen är den väg som flest föräldrar har haft synpunkter på och som de upplever som otrygg. Flertalet föräldrar vid Rosenhillskolan menar att vändplatsen vid skolan är för kaotiskt och trafikfarlig för barnen. Flera föräldrar vill att stigen mellan Fågelsångsvägen och Rosenhillskolan görs iordning så att barnen från Vistaberg kan gå genom skogen istället för att gå en omväg längs med trafikerade vägar. Ytterligare synpunkter från föräldrar handlar om att förbättra gång- och cykelbanor till skolan och göra dem säkrare. Liksom att kollektivtrafiken till skolan skulle behöva förbättras både med hållplatser närmre skolan och med en högre turtäthet än idag. Att barnen skjutsas till skolan verkar framförallt bero på tidsbrist, på att barnen är för små att gå eller cykla själva eller att avståndet är för långt. Alla kommentarer finns i bilaga 2. Vista - intresse för att vara "chaufför" i en vandrande skolbuss. 73 Nej 12

13 13

14 BILAGA 1 Enkät om resvanor Säkra skolvägsarbetet i kommunen har tillsammans med Vistaskolan/Rosenhill påbörjat ett arbete med att öka trafiksäkerheten kring skolan. För att ta reda på hur situationen ser ut idag ber vi föräldrar och elever att fylla i denna enkät och lämna till klassläraren. För att få en så korrekt bild som möjligt är det viktigt att alla lämnar in enkäten. Enkäten riktar sig till barn och föräldrar i åk F-6. Namn: Klass: Kryssa i det svar som passar bäst: Fråga 1-5 är frågor till barnen där föräldrarna gärna får hjälpa till och frågorna 6-11 är riktad till föräldrar. 5. Är det något du inte tycker om på din skolväg? Frågor till dig som elev 1. Ungefär hur långt har du till skolan? Mindre än 500 m 500 m 1 km Frågor till dig som förälder 1 2 km 6. Hur ofta brukar du skjutsa ditt barn med bil 2 3 km till skolan under en vanlig vecka? Mer än 3 km Varje dag 4 gånger i veckan 3 gånger i veckan 2 gånger i veckan 1 gång i veckan Mer sällan eller aldrig 2. Om du fick välja, hur skulle du vilja ta dig till skolan? (kryssa i ETT alternativ) Gå själv Gå med kompisar Gå tillsammans med vuxen Gå med vuxen och kompisar Cykla själv Cykla med kompisar Cykla med vuxen Åka skolskjuts Åka kollektivt Bli skjutsad med bil Bli skjutsad med bil med kompisar (samåkning) 3. Skulle du vilja gå med i en vandrande skolbuss där flera barn och en vuxen går tillsammans till skolan? Läs mer om vad en vandrande skolbuss är på baksidan. Ja Nej 4. Vad är det bästa på din skolväg? 7. Hur ofta brukar du skjutsa ditt barn med bil från skolan under en vanlig vecka? Varje dag 4 gånger i veckan 3 gånger i veckan 2 gånger i veckan 1 gång i veckan Mer sällan eller aldrig 8. De gånger ditt barn skjutsas till eller från skolan, vad är anledningarna till det? Lämnades eller hämtades på väg från annat håll Dåligt väder Tidsbrist Barnet hade mycket packning Trafiken är för farlig för att låta barnet gå eller cykla Barnet är för litet för att gå eller cykla ensam Vägen känns för otrygg för att låta barnet gå eller cykla (syftar på annat än trafiken) Avståndet är för långt för att låta barnet gå eller cykla

15 9. Om du var tvungen att någon gång skjutsa ditt barn till skolan, skulle du kunna tänka dig att lämna av barnet vid en avlämningsplats en bit från skolan så att antalet bilar runt skolan minskar? Mer information om avlämningsplatser finns längre ner på denna sida. Ja Nej Om nej, varför inte? 10. De gånger ditt barn går eller cyklar till eller från skolan, vad är anledningarna till det? Kryssa för alla alternativ som stämmer in på frågan komplettera gärna med egna ord! Det är det snabbaste sättet att ta sig till skolan Ingen har möjlighet att skjutsa barnet Barnet går i en vandrande skolbuss (dvs. en vuxen följer flera barn) Barnet får sällskap av sina kompisar Det är bra för barnets hälsa att gå eller cykla Det är bra för miljön att gå eller cykla Annat: 11. Skulle du vilja vara chaufför i en vandrande skolbuss och turas om med andra vuxna att en gång i veckan följa ditt och andras barn till skolan? Ja Nej Om nej, varför inte? Har du några andra synpunkter eller funderingar kring ditt barns skolväg? Vandrande skolbuss En vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan. Familjer i samma område går samman och turas om att gå med barnen till skolan. Avlämningsplats En avlämningsplats ligger oftast ett par hundra meter från skolan. Syftet med en avlämningsplats är att minska trafiken vid skolan. De som någon gång måste skjutsa sina barn kan lämna av dem vid en avlämningsplats, vilket då skapar en bättre trafikmiljö för de som går eller cyklar till skolan. Tack för din medverkan! Kontakt på skolan Anna Stjelke Telefon: E-post: Säkra skolvägar Isabelle Petersson Telefon: E-post: Läs mer på 15

16 BILAGA 2 kommentarer från Rosenhillskolan Sammanställning av kommentarer från enkäten uppdelade årskursvis. Dubbletter är inom parentes. Bilaga 2 är Rosenhillskolan och Bilaga 3 är för Vistaskolan. Fråga. Vad är det bästa på din skolväg? F Inget speciellt, mycket bilar Den är så kort, inget speciellt, inga bilar Att titta på allt Att man kan gå genom skogen Att det är nära Det är kort Att den är ganska kort Att det inte är så många bilar Att det är nära skolan Det är tryggt med mamma och pappa Att jag brukar se kaniner Lagom lång Att gå i skogen där det inte låter så mycket Jag ser får varje dag Att det finns gång/cykelbana till skolan Att få se en massa kompisar som går på Vista Trampa i geggamojja Många bilar som kan krocka Att hitta nya vägar genom skogen Runden är bäst Nya gångvägen mellan Glömsta och Vista allé Nära, skogsväg Jag blir trött i bena av att cykla, då är det skönt att åka bil Att gå genom skogen ner till skolan efter vi lämnat syster på Vistabergs förskola 1 Att det är kort och nästan gångväg hela vägen Det är nära Nedförsbackarna på dit vägen Att gå i naturen Att man åker förbi och ser så många fina hus (i bil) Genom skogen. Hemgång skönt att prata om dagen i lugn och ro Cykelvägen Glömsta - Vistaberg Att det inte är så lång till skolan nerförsbacke Att det är nära till skolan Att det inte är lika långt Jag trivs bra att gå Att det är fint i skogen Jag skojar med mina föräldrar Gå med kompisar Att den är iordninggjord Skogen. Ingen trafik närmare Att få gå med kompisar Att åka bil Att det finns cykelväg numer Att det finns två olika vägar Att det går fort (2) Att den är kort Att det är nära till skolan Det finns cykelbana nästan hela vägen Jag vill lyssna på musik Man kan gå igenom skogen Att få prata med mina kompisar Att vi bor så nära skolan Det är inte så långt Att man kan gå i skogen

17 Skogen Att passera Vistaskolan och träffa kompisar där Att man får kolla på träd över övergångstället 2 Jag ser får varje dag, annars inget, det är mycket trafik och vägarbeten Nära Jag kommer dit fort Att det finns trottoar eller cykelväg till skolan Att det finns gångvägar hela vägen till skolan Att lyssna på radio Finns ingen bra Att bilar inte kör så snabbt och att det är en stor cykelbana ända till skolan Att man kan gå igenom skogen, för då är det närmre Fin natur (om man går skogsstigen) Att jag ser hästar Att det inte är så många bilar (3) Nedförsbacke Att den är ganska kort (2) Skogen Cykelvägen Att när man ska titta om det kommer bil Finns inget bra med den ännu Genväg genom skogen Att det är så kort dit till skolan Att man kan ta sig till skolan på olika sätt, tex cykla, promenera genom skogen eller åka buss I bilen med mamma eller pappa känner jag mig trygg Att få åka motorcykel Att det är nära 3 Finns inget bra Jag gillar att det är wi-fi i skolbussen (2) Skolbuss Det finns många trottoarer (2) Mycket trafik Den är trygg (3) Att det är nära Att umgås med kompisar (3) Nedförsbackar Att det inte känns långt Till skolan bil med musik. Från skolan gå-skönt att bara slappna av Det är ganska så mysigt Den långa backen ner till Glömstavägen längs med Katrinebergsvägen. Där går det fort När läraren säger att det kommer bilar Det är inte så långt Att gå genom skogen, det är mysigt Mellan Rosenhill och Vistaskolan Skogen De har gångvägar som man kan cykla på Gå i skogen Att det är bra cykelvägar När jag kommit till cykelstället Nya gångvägen mellan Glömsta och Vista allé Möter kompisar på vägen Fråga. Är det något du inte tycker om på din skolväg? F Mycket bilar och folk samtidigt på gården Allmänningen Många bilar som kör fort Mycket bilar vid infarten till Vistaskolan (passeras på väg till Rosenhill) Få parkeringar För mycket trafik 17

18 Det är för mycket bilar som kör förbi när jag ska gå ur bilen på morgonen Mycket kö, mycket trafik Borde finnas en bättre upplyst väg genom skogen så att man kan slippa gå en omväg och korsa flera vägar Många bilar det låter mycket Att det är så lerigt, man kan halka/snubbla Att först behöva gå till dagis och lämna lillasyster Trafik och vägarbeten Bilar som kör fort Lerig Det är roligt att cykla, det tråkiga med bilen är att lyssna på tråkiga sagor. Trafikkaos Att jag går till skolan Ja, avlämningsplatsen Att det är trångt på trottoaren Skogsvägarna. Multiplan Rosenhillsvägen. Vistaskolan Vistabergsförskolan. De är leriga 1 Trafiken Att vägen inte ser likadan ut längre, när de byggt om Bilarna kör för fort Uppförsbackarna på hemvägen Nej, gillar allt Väldigt lerigt att man nästan ramlar Trafikkaos För mycket ljud av bilar på Glömstavägen Nej, jag tycker om det Att det är många bilar och det låter mycket Alla bilar Lerigt i skogen (gångväg mellan Rosenhill och Fullersta obrukbar stora delar av året pga lervälling. Tvingas till omväg med mycket trafik och korsningar Sniglarna på vägen Bilvägen mellan Vista och Rosenhill, mycket bilar på liten yta Att de aldrig blir klara med vägen (gräva/bygga) För långt för att gå och cykla Nej, kladdig mörk och lerig Leran och lerisen på vintern När jag ramlar på rötter i skogen Att det är långt att gå Trafik och flera övergångställen Jag får solen i ögonen ibland. Det är uppförsbacke på vägen hem = jobbigt Det kan var lerigt och halkigt (stigen från Vistabergs förskola till Vistaskolan Att det inte finns trottoarer över allt Korsningen Högsätervägen/Blomstervägen kommer ibland taxibilar/bilar snabbt. Genvägen till skolan är dålig och lerig 2 (2) Uppförsbacke Trafiken är läskig Trafik och vägarbeten Glömstavägen (3) Mycket trafik När pappa spelar rock för högt Att det är dålig belysning och det skottas inte bort snö (2) Trafik Avlämningen, gör som vid Vistaskolan Att det är så många bilar och att jag måste gå över flera övergångställen För många bilar, inga bra övergångställen, trots ljusreglerat är det öf rmycket trafik Bilar som kör fort Det ör lite parkeringar Snabba bilar och att parkeringen är full Att det inte finns gångväg eller belysning i skogen För bullrigt om man går efter vägen. Skogsstigen är ofta för lerig Övergångställen Jag vill inte gå från bilen själv in genom grinden för det är mycket bilar och stökigt Att det inte går att gå igenom skogen när det är mörkt och då måste man gå mkt längre Läskigt att gå själv Skolbussen lämnar oss/mig till Vistaskolan se därefter få jag gå en bra bit till Röda rosen. Tycker att det är jobbigt när man har gymnpåse som väger mycket 18

19 Att bilarna kör så fort vid skolan Ja bilarna 3 Trafiken, ingen säkerhet Mycket trafik Mycket bilar vid infarten till Vistaskolan (passeras på väg till Rosenhill) När jag går över vägen Jag tycker inte om trafiken Jag gillar inte SL-bussen Är för långt Mycket trafik. Farliga korsningar (Glömstavägen) Det är för långt för att gå. Farlig trafiksituation på Glömstavägen För många bilar Långt och jobbigt att gå varje morgon Vändplanen är det mycket trafik i Lerig väg när man cyklar om man får kortaste vägen Övergångstället på Glömstavägen och trottoaren där alla bilar åker förbi. Det gröna kaféet (2) Uppförsbackar Ibland är det mycket byggen Att det är så mycket bilar att man kan bli påkörd (2) Trafiken kör för fort (2) Mycket trafik Mycket trafik på Blomstervägen som gör det svårt att säkert ta sig till skolan När man kommer förbi infarten är det mycket bilar Farlig trafik Allt typ Det är trångt och ont om parkeringsplatser Jag tycker om allt När det är trafik, jag vill att det ska bli bättre Fråga. De gånger ditt barn skjutsas till eller från skolan, vad är anledningarna till det. F Skogen mellan hem och skola (Vistaberg) är ej upplyst eller har bra gångvägar På väg till jobbet För att jag alltid vill gå med mina barn Storebror skjutsas till samma skola också 1 Jag tar bilen till/från jobbet Dåliga kommunikationer (buss 714) Småsyskon som lämnas på vägen, amt att han endast går i 1an. När han blir äldre är svaret säker ngt annat Ej aktuellt Lillebror skall till dagis och lillasyster är 16 mån. Ligger på vägen till arbetet Hämtning och lämning av lilla syster Samåker med grannarna, skjutsar varannan morgon 2 Åker förbi när jag åker till jobbet För att jag tar bilen till jobbet ibland Sker aldrig, bor nära Ej belysning ej snöskottning Samt att vi åker så tidigt. Lämnar av henne vid dagis då jag lämnar systrarna Han vill inte gå själv kl på morgonen Vi skjutsar vår son till/från Vistabergs förskolan samtidigt Skogen mellan skola och hem har inga gångstigar eller är upplyst (bor i Vistaberg) Fritidsaktivitetstransport Lillasyster skjutas till samma skola också 3 Tar skolbuss Aldrig Ta med till tandläkare Han åker alltid skolbussen Vi behöver bilen i jobbet och skjutsar barnen på väg till och från jobbet 19

20 Beror på om mamma eller pappa lämnar på morgonen/hämtar Skolan ligger på vägen till jobbet Brist på kommunala transportmedel både till skolan och vidare till arbetet Fråga. Avlämningsplats. Om nej, varför inte? F Vem tar ansvaret för barnet från avlämningsplatsen till skolan Inte aktuellt i 6-års ålder enligt mig Vårt barn vill bli följt hela vägen till skolan För liten Inte ännu, för liten Hon är för liten Inte nu när barnet är 6 år, men om ett par år Barnet är bara 6 år, liten för att lämna själv Om de kan gå med någon till skolan Är för liten för att lämna flera hundra meter från skolan själv. Farlig trafik Vi bor för nära För liten för att gå själv (6 år). Nästa år kanske Om det finns en person som tar emot Men kanske inte ännu Barnen skulle inte våga Eller ja om det finns en parkering, han måste lämnas till personalen Barnet är för ungt att gå själv därifrån samt tidsbrist Vill följa med mitt barn till dörren för hon är fortfarande liten Inte nu när barnet är 6 år, men om ett par år Ser ingen mer lämplig avlämningsplats än den närmast skolan f.n 1 Vi vill ha mer information om hur det ska fungera i så fall Fritids vill att vi följer med barnet till skolan. Samt vill jag/vi följa honom ända fram Går till skolan Mitt barn skulle inte våga det/obehagligt att låta främlingar skjutsa mitt barn 1. Var prickar i att barnet har kommit? Barnet själv? 2.Vem har koll på hyllan då, när barnet är i en upplärningsfas av vad man skall ha på sig och när Trafiksituationen runt Rosenhillskolan gör att det känns svårt att få det tryggt för en 7-åring Mitt barn är för litet för att ta det ansvaret det innebär att gå sista biten själv Bara om det finns gångväg och bra möjligheter att ta sig till skolan Men, vi måste följa med in för avprickning och måste kunna parkera Förutsatt att det går bra att parkera där, eftersom jag måste följa med barnet in till skolan När barnet blir lite större och kan gå själv Jag skjutsar aldrig, jag som lämnar saknar körkort Vi vill se att hon kommer hela vägen till skolan Följer än så länge med in och prickar av, men vandrande skolbuss på morgonen, så ej aktuellt Beror på vad en bit innebär. 100 m Ok, 500 m inte. Från avlämningsplatsen måste barnen kunna gå i miljö utan bilar För liten och osäker för att gå själv Om det finns någon personal som möter där Har yngre syskon i bilen som inte ska lämnas ensamma i bilen Jag vill kunna följa mitt barn in i skolan Det är långt ifrån skolan För långt från avlämningsplats till skolan (Rosenhill), har ingen uppsyn över barnet om hon går själv 2 Jag vill fortfarande gå med och lämna i skolan. Skulle vara möjligt om det gick att parkera vid avlämningsplatsen. Vågar ej gå in själv Förutsatt att det finns personal som tar emot, alt avlämningsplatsen har säker väg till skolan För ung och för farlig väg. 1.Var prickar i att barnet har kommit? Barnet själv? 2.Vem har koll på hyllan då, när barnet är i en upplärningsfas av vad man skall ha på sig och när Vill vara säker på att hon kommer till skolan säkert Vill se att han kommer in eftersom det är så tidigt (vid öppning) Hur länge måste barnet vänta där till gruppen är stor nog att gå, eller tar den vuxne ett enda barn direkt till skolan. Alla lämnar ju vid olika tider Men ibland vill man följa med in av olika anledningar Han är lite för disträ för att det ska kännas bra. Skulle aldrig veta om han verkligen kom fram eller inte

21 Beroende på vädret Vill lämna ända in i skolan Om de kan gå med någon till skolan sedan Inte aktuellt, bor bredvid skolan Problemet flytts bara till avlämningsplatsen Vägarna är inte bra vid skolan Pga syskon på samma skola som är för litet att lämna långt ifrån skolan. Trafiken runtom skolan känns otrygg, ingen bra gångväg Ja, om vuxen finns där Mitt barn får alltid skjuts Ser inte var längs skolvägen tryggare alt finns än att lämna nära skolan 3 Då finns ingen anledning att köra dem eftersom vi bor så nära När jag lämnar 6.30 vill jag se att han kommer in genom dörren Vill följa med in i skolan. Har med småsyskon Vem tar ansvar för barnet mellan avlämningsplats och skolan? Bara det är ett säkert ställe. Inte om hon måste gå över en trafikerad väg Nuvarande avlämningsplats ökar risken för gående och cyklande barn Barnet går själv Negativt är att vi inte träffar personalen. Bra om det är en sker väg att gå till skolan, som det är idag OBS. Hur hämta? Avhämtningsplats? Fråga. De gånger ditt barn går eller cyklar till eller från skolan vad är anledningarna till det? F Händer inte Han varken cyklar eller går. Han är liten Går/cyklar aldrig Förälder är hemma från jobb (tex vab av syskon) Om jag jobbar hemma och har tid När det varit fint väder och man har gått och hämtat 1 Barn tycker det är roligt Går inte för litet och därmed för långt Jag är ledig och har möjlighet att lämna senare vid skolstart m cykel el gå. Mitt barn går eller cyklar aldrig till skolan Går alltid till skolan För att han vill Han får alltid skjuts Patrik åker alltid bil till skolan för det ligger på vägen till arbetet Så långe vi skjutar Michel Är för liten för att cykla pga avståndet och trafikmiljön Jag cyklar till7från pendeltåget 2 Han gör aldrig det Vi testade en gång, otrygg väg för barnen Blir hämtad av sin bror på em Mitt barn är för litet för att kunna hantera trafiken och förstå Jag skulle gärna se att mitt barn gick/cyklade av hälso och miljöskäl men den möjligheten. Faller på fråga 8 Cyklar aldrig Mitt barn går/cyklar aldrig till/från skolan. Bor bredvid skolan Åker alltid bil När bilen är trasig, det är för långt att cykla Barnet åker skolbuss ibland när det passar våra arbetstider 3 (5) Händer aldrig Förälder som går eller cyklar Dem kan inte cykla pga att det är för långt Glömstavägen farlig När hon inte vill vänta på mamma och lillasyster, när hon är hos pappa som bor ännu närmare Händer inte 21

22 Mysigt att cykla ner med henne Eh.. skolplikt?! Samuel vill cykla, vi har möjlighet att cykla med honom Jag tror att hon är för liten för att göra det Finns inget annat alternativ Deras pappa cyklar Han är stor nog att gå själv till skolan. Onödigt att skjutsa när vi bor så nära För att barnet tycker det är kul Mitt barn vill gärna cykla själv Fråga. Vandrande skolbuss. Om nej, varför inte? F Har inte tid. Måste vara på jobbet Har inte tillräckligt fasta tider. Blir för mycket stress För mycket pussel då vi har syskon som lämnas på annan plats Cyklar. På vintern ja Har ej c-körkort Tidsbrist Vi bor för långt bort och hinner då inte till jobbet i tid Det är för långt avstånd från hemmet till skolan att gå för en sexåring Vi bor för nära (2) Vi börjar jobbet tidigt, lämnar x5 km är orimligt för en 6-åring Vill inte ansvara för andras barn/trafikvett m.m om ngt skulle hända Jag cyklar som förälder Svårt att passa in i arbetstiderna Har 3 barn i bilen som skjutsas varje dag. En till skola och två till förskola Finns inte tid och jag behöver bilen till arbetet. För långt, vi bor i Kästa För stort avstånd mellan hem-skola-klasskompisar och tidsbrist Vi bor så nära, så vi skulle få vänta in andra tror jag Lämnar andra egna barn på andra ställen Fungerar inte med det jobb vi har Svårt att få ihop lämning och hämtning, tider med flera andra familjer Då måste den starta vilket är lite tidigt 1 Det tar för lång tid. Vi måste dessutom gå hem och hämta bilen för att köra till jobbet För långt att gå 4,5 km Behöver körkort Börjar 7.00 varje morgon Bi bor för långt bort Mitt jobb skulle inte tillåta detta, alltså stressigt på morgonen ändå Det tar tyvärr för lång tid Gör redan detta med fem familjer För lång väg till skolan för att hinna till jobbet efter Vi har redan en skolbuss då vi hämtar upp barn från flera familjer. Samkör redan Svårt att passa in tider med andra ju nu vill han bli lämnad, mysig stund på morgonen Jag har inte behörighet att köra buss Svårt att koordinera tidsmässigt Har inte tid, funkar bra att cykla (2) Börjar tidigt Svårt att få ihop med syskon och tider För långt att gå Vi har en fungerande gåbuss sedan 1,5 år sedan Har inte tid, tar bil på väg till jobbet, lämnar och hämtar i samband med det Vi lämnar olika tider så det kan vara svårt Vi är redan med i en vandrande skolbuss (2) Lillebror ska lämnas på dagis på väg till skolan Då skulle jag behöva gå hem igen för att hämta bilen efteråt och komma sent till jobbet Enbart om personal möter upp barnet. Tycker inte att en 7-åring ska gå själv flera hundra meter i tex vinterkyla För lång väg till skolan Har inte så flexibelt arbetsschema, annars gärna Spädbarn hemma just nu, annars positiv 1.Vi jobbar långa dagar min promenad. 3. När skall vi gå upp? 4. Skall barnet då äta frukost hemma innan för att orka? Ja, hur skall de då orka till lunch?!!! 5. Hur skall vi sen ta oss vidare till jobb? 22

23 2 (4) Tidsbrist Tar för lång tid att gå Behöver ändå bilen har ingen lust att gå hem igen och hämta den Svårt att få hop det med jobben 2x5 km är för långt för att gå Har inte tid. Det är stort ansvar, dvs jobbigt att ansvara över andras barn 1.Vi jobbar långa dagar min promenad. 3. När skall vi gå upp? 4. Skall barnet då äta frukost hemma innan för att orka? Ja, hur skall de då orka till lunch?!!! 5. Hur skall vi sen ta oss vidare till jobb? Har inte tid Mitt barn vill helst cykla själv men är för liten ännu Mitt barn åker inte skolbuss Vill inte ta ansvar för andras barn/trafikvett m.m Vill inte ha ansvar för andras barn och vänta in sena barn För stort avstånd mellan hem- skolan klasskompisar Vi lämnar även vår son på förskolan. Avståndet är för långt Det ligger på skolans ansvar att ordna detta Finns ingen möjlighet Behöver lämna så tidigt så jag vet inte om det går Börjar jobba så tidigt att vi lämnar mellan Har inte tillräckligt fasta tider. Blir för mycket stress Svårt att få ihop tider för att lämna och hämta med flera familjer Det är för långt avstånd och skulle ta alldeles för lång tid För att hinna jobba 100 % måste jag lämna tidigt. Finns inte tid att gå. Vill styra våra egna tider och inte vara beroende av andra För långt till skolan Fantasifråga!! För långt att gå, det skulle ta ca min att vandra, annars skulle jag ställa upp 3 (9) Tidsbrist Avstånd Barnen är så stora att de kan gå själva Vi cyklar Bor för långt bort och hinner då inte till jobbet i tid. Omöjligt att hinna ta sig till arbetet pga bristande kommunala transportmedel till skolan Har redan en skolbuss där vi samkör från flera familjer Han är stor nog att gå till skolan själv Lämnar på olika ställen på morgonen Har ej körkort Är tvungen att gå från arbetet för att köra mina barn därför måste jag snabbt tillbaka Skulle kunna eventuellt Tidsbrist och sjukdom Låter jättebra men tror att det kan bli svårt när någon inte kan av någon anledning Det skulle vilja gärna göra sånt, men jag jobbar på heltid och har ingen tid till det, tyvärr (2) Svårt att få ihop med arbetet Om barnen ska kunna gå el cykla till skolan måste det finnas staket mellan väg och trottoarer på Glömstavägen Alldeles för långt att gå och svårt att ta sig vidare till jobbet Har olika tider varje dag Svårt att kombinera med egen motion (cykling) och arbete Fungerar inte med mina arbetstider Har inte körkort Jag börjar tidigt Barnet går själv Vägen är bra, hon åker med mamma ibland, mest för att det är mysigt tror jag Det får inte vara för omständligt men intressant, väcker dock många frågor, vilka tider tex Åker alltid olika tider beroende på arbetet Finns inte plats för fler när jag har mina barn i bilen Mina barn behöver inte gå i en vandrande skolbuss Går själv Våra barn går genom skogen själva fint 23

24 Fråga. Har du några andra synpunkter eller funderingar kring ditt barns skolväg? F Skulle gärna kryssa i nr 10 för hälsa och miljö om det inte vore för säkerhetsrisken Det är mycket dåliga parkeringsmöjligheter och gångvägen dåligt disponerad Ska de ta sig själva ska Hagaby allé passerar och det är 50 till upp i området. Jobba på att få sänkt till 30 i hela området eller i alla fall från korsningen. Hagebyslingan Gösta Lindelsväg. Skulle också försöka gå oftare om bussarna gick tätare mot Huddinge centrum så jag vet att det går att ta sig vidare. Det är alldeles för trångt vid vändplanen på Rosenhillskolan. Bilar parkerar i vändplanen vilket gör det svårt att svänga runt. Det är också för lite parkeringsplatser så folk parkerar på trottoaren. Högst osäkert för barn eftersom jag som förare har skymd sikt pga av det. Jag skulle aldrig låta mitt barn gå själv från bussen till Rosenhillskolan. Dessutom är vägen så smal att bilar inte kan mötas vilket medför att man måste backa = ytterligare en risk för att ett barn ska bli påkört Otroligt dåligt att man inte planerat in vettig avlämningsplats i anslutning till skolan. SKÄMS Det vore bra med några korttidsparkeringsplatser nära skolan för lämning och hämtning av barn Varför inte göra iordning skogsstigen mellan multiplan och Fågelvägen så att den kan användas också när det ör blött. Samt att de skulle bygga en cykelbana/trottoar på Rosenhillsvägen. Skulle vara bra med grusad väg genom Vistaskogen. Avlämningsplatsen med bil är kaotisk. Vi behöver cykelvägar generellt vid korsning av bilvägen. Låt parkeringen vid multiplan vara till för lämning/hämtning. Bygg en ny personalparkering bakom Rosenhill, vid taxiplatserna. En föräldrarplats utnyttjas många gånger per dag. Personbilar kan stå bakom skolan så är den inte i vägen. Flödesoptimera parkeringen. Detta är snabbast, effektivast och inte minst säkrast. Det saknas bra gång/cykelväg till/från skolan. Vi kan gå genom skogen när det är tomt där, annars trafikerad omväg Man kan bygga om vägen mot Rosenhill och göra bredare väg gör att på höger sida är skog samt parkering En skolbuss är perfekt. Huddingebo betalar en bra skatt. Våra barn och deras säkerhet är viktig Att kommunen kunde ordna en gångväg genom skogen från Vista & Rosenhillskolan till Vistaberg som var upplyst så att man kan gå genom skogen, även då det är mörkt på mornar och eftermiddagar. Skulle kännas mycket tryggare och barnen skulle slippa gå bland trafiken och korsa flera vägar. Avlämningsplats får inte vara många meter bort. Stressade föräldrar i tidsbrist kommer ändå lämna vid skolan. Det måste även vara lätt att komma ut på vägen igen, som från Högsätersvägen till Glömstavägen idag. Skolor som byggs idag bör ha en stor parkeringsplats och stor avlämningsplats utanför skolan MEN säker för barnen. Inte trängas in i villa kvarter där gatorna blir igensnöade vintertid. Ser inget lämpligare alternativ f.n än att lämna mitt barn nära skolan som möjligt. Tydligare markeringar vid rondellen där många idag parkerar eller står och väntar om markering som övergångsställe eller gåbana fanns kanske många skulle sluta stå där med bil. Bogsera bort bilar som parkerar på vändplatsen. Det saknas gång och cykelväg. 1 Tidsbrist, lämnar även syskon samt har lång resa till jobbet på annan ort Skapa kiss & ride = 10 minuters parkering. Skapa ev personalparkering lite längre bort, så brukar man ha arbetsplatser, min parkering är mycket längre bort än besöks 10 min parkering Ville bara säga att det saknas trottoar på Glömstavägen. Sen biten som barnet skulle kunna cykla själv Från Kolonivägen/Åkervägen är närmaste och säkraste vägen till Rosenhill att gå Fågelsångsvägen och stigen genom skogen. Tyvärr går det bara att gå den vägen vid torrt väglag. Vi är annars hänvisade till Huddingevägen Annelundsvägen. På Annelundsvägen finns ej trottoar och vägen är delvis rätt trafikerad. Det är inte en kul väg att gå med 1 eller flera barn. Det kommer dröja innan barnen är så stora att de får gå den vägen själva. Med en bättre stig/gångväg genom skogen mellan 24

25 Fågelsången och Rosenhill skulle barnen slippa gå ute i trafiken. Att dessutom behöva passera vändplanen vid skolan där folk parkerar och kör hur som helst gör inte skolvägen bättre. Både vid Vistaskolans vändzon och Rosenhillskolans vändzon känns det farligt för barnen att vistas när bilar backar och kör för fort. Ja, det borde göras en asfaltera gångstig mellan Vistabergs förskolan och Vistaskolan, samt mellan Rosenillvägen och Rosenhillskolan Tycker inte övergången från Vistaskolans väg till gångvägen vid Rosenhill känns säker. Hög häck skymmer sikt dålig spärr där barnen lätt cyklar igenom. Idag har vi gående skolbuss med sex barn. Situationen är dock otrygg pga att den största delen av vägen är bland biltrafik utan tillgång till trottoar. Där det finns trottoar (nära skolan) parkerar ofta föräldrar på den för att lämna sina barn. Det finns en annan väg till skolan via en stig i skogen men det underhålls ej av kommunen och blir omöjlig att ta sig fram och tillbaka på när det blir lite blött ute. Detta är ett stort problem för oss att barnen inte kan ta sig till skolan på ett säkert sätt. Alla vägar saknar gåbana. Ingen belysning om man tar den mest gåvänliga och kortaste vägen. Flera omarkerade övergångställen (Åkervägen Vistaskolan/Rosenhill) För oss o Vistaberg vore det önskvärt att ha en bättre gångväg via Fågelsångsvägen till Rosenhill så de kan gå själva. Idag för lerigt att gå där. Sen borde det inte komma som en överraskning att barn blir skjutsade med bil till skolan!!! Jättebra om fler kan uppmuntras att gå eller cykla till skolan. Det är vi föräldrar som är farligast i trafiken i skolan. Det har blivit bättre med vägen mellan Glömsta och Vistaberg. Skolan behöver parkering så att vi föräldrar kan parkera tryggt. Genom skogen är skolvägen väsentligt kortare och tryggare, det kan inte kosta många kronor att grusa upp stigen så den går att använda även när det regnat. Bilarna kör alldeles för fort, sätt gärna dit farthinder. Nej, allt känns bra. Mycket trafik på Glömstavägen. Vi ser gärna att gångvägen mellan Fågelsångsvägen och Rosenhillskolan förbättras, är för lerig att gå på stora delar av året. Det skulle innebära att vi ändå oftare kunde gå till skolan. Tycker det funkar bra, man få köra försiktigt. Ej special, men kommunen kan bygga om vägen mot Rosenhill och görar bredare väg för att gå på höger sida är skog samt parkering. Vi lämnar så pass tidigt så vi upplever inga problem men lämningen. Vid hämtningen brukar det också vara lugnt. Våra barn går genom skogen om flera barn använde sig av gående skolbuss så skulle jag bli lugnare när hon går hem själv med sin bror. Nu ringer dom alltid innan de går hem. Vore önskvärt med cykelbana genom skogen bakom ålderdomshemmet mot centrum. I nuläget går det inte nå skolan från någon riktning utan att gå ut i vägbanan pga fordon parkerade på trottoar och cykelbana Ingen belysning genom fåris. Bilarna kör för fort Anlägga personalparkering på baksidan om Rosenhill resp Vistaskolan och därmed frigöra plats för en effektivare trafikplats där man kan lämna lugnt. Vägen mellan Vistaskolan och Rosenhillsskolan är allt som oftast (7.30-8) full med bilar som ska in o stanna+snurra runt i den lilla lilla överparkerade vändzonen. Vägen till Rosenhill skolan från Glömstavägen är ett stort kaos! Vi har slutat att rekommendera skolan pga trafiksituationen. 2 25

26 Han åkte buss mer förra läsåret, men eftersom skolan börjar tidigare nu och startsträcka är lång så skulle vi behöva gå upp innan 06 och det fungerar inte för ngn av oss. Vändzonen är fruktansvärd. Förstår inte att folk parkerar i vändzonen. Behövs fler cykelvägar utan korsande trafik. Finns ingen parkeringsplats, men fritids önskar att vi helst går in och hämtar barnen. Känns stressigt när man står felparkerat. Att kommunen kunde ordna en upplyst gångväg mellan Vistaberg och Rosenhillskolan så att man kan gå genom skogen även då det är mörkt på mornarna och em. Skulle kännas mycket tryggare och barnen skulle slippa gå bland trafiken och korsa flera vägar Det borde finnas en skolbuss som tar med dom ända till Röda rosen för det blir säkrare för att dom kommer fram. Att bussen inte stannar vid Vistaskolan!! Trafikerad korsning mellan Vistaskolan och Rosenhill, Gåvägen. Men det är just där bilarna hänvisas att lämna av barn. Ej lämpligt mycket trafik och många gående barn. Det saknas bra gång/cykelväg till från skolan. Vi kan gå genom skogen när det är torrt där, annars trafikerad omväg. Önskar upplyst gångväg mellan Vistabergs trädgårdsstad till Vistaskolan/Rosenhill. Rosenhills avlämningsplats = under all kritik! Alldeles för lång. Vi står i kö för en närmare skola men utan resultat. Detta är endast för avståndet för klassen och fröken är toppen bra. När Glömstavägen försvinner och Södertörnsleden kommer till kommer mitt barn att kunna cykla till skolan eller åka buss själv. Innan dess kommer jag inte att låta honom ta sig till skolan själv. Tråkigt att inte kommunen löser infrastrukturen i samband med att man bygger nya områden. Skolpoliser vid övergångställen i närheten av skolan, ex Glömstavägen vid Ivans. Trygga cykelvägar och anpassade så att barnen kan ta sig till skolan från alla hörn ev bevakning under mörka tider. Bättre parkering och böter för dom som hoppar ur/parkering inom vändområdet. Max 15 min parkering hela vägen in till Rosenhill. Glömstavägen borde ha en bättre över/undergång Det vore bra med några korttidsparkeringsplatser nära skolan för lämning och hämtning av barn. En anledning till att vårt barn ej åker skolbuss är otrygg väg till/från hållplats (inga trottoarer). En annan är regeln att barnen måste ta den första buss i anslutning till skolslut. Vid 12-dagar innebär det lång tid ensam hemma innan förälder kommer hem. Vårt dilemma som bor i Vistaberg är att Rosenhillsvägen är smal och dåligt upplyst! Dålig busskommunikation från Glömsta till Vistaskolan. Ska man dessutom lämna på dagis också och sedan vidare till jobbet är man TVUNGEN att ta bilen! Urdåligt! Miljömedveten kommun?!?! 3 Inte bra cykelväg mellan Vistaskolan och Rosenhill. Hög häck = dålig sikt vid ingången till gångvägen vid Rosenhill. Dåligt fungerande spärr vid gångvägen. Skolan behöver parkeringar så att man kan parkera tryggt Positivt med skolbuss, dock negativt att den inte kan stanna till vid Rosenhillskolan, vilket medför att barnen kommer sent till lektionen. Hade varit bra om du kunde fixa till skogsvägen mellan multiplan och Fågelvägen så att den kunde användas mera, och inte endast då det är torrt. Skulle vilja att man antingen stängde Rosenhillsvägen för genomfartstrafik alt gjorde en cykelbana/trottoar. Det finns ingen säker väg, det är för lite och för mycket trafik. Det finns ingen parkering. 26

27 Tydligare markering vid rondellen så som övergångställe, gångbana, idag står många bilar i rondellen och väntar, vilekt gör att det blir dålig sikt för oss som går igenom rondellen med barnen. Från Vistaberg finns inga gång/cykelvägar som går en kort sträcka. De som finns är en stor omväg runt skogen för att nå skolan. Alt släpa cykel på stigar genom skogen. Skolan och kommunen har ignorerat de problem som finns och lägger över ansvaret på oss föräldrar istället för att ta ansvar och lösa problemen. Rosenhill har en jättebra avlämningsplats i direkt anslutning till skolan men pga att man inte breddar vägen för parkering på båda sidor och inte anlägger bla gångbanor runt vändplanen skapar man en farlig trafiksituation för barn, föräldrar och personal vid skolan. Jag tror inte att det finns nån förälder som oroar sig inte för att sitt barn ska få det säkert på vägen till och från skolan. Det är självklart att jag vill att det ska vara så säkert som möjligt. Jag tycker skolbuss är jättebra då vi bor i Kästa och vägen till skolan inte är säker pga mycket tung trafik längs Glömstavägen. Om det fanns en säker cykelväg från Kästa till skolan skulle Samuel kunna cykla själv. Bra med skolbussen som minskar antalet bilar från Kästa till skolan. Dåligt att man inte sätter upp ett staket el gör en avskild cykelbana utmed Glömstavägen trafiken alldeles för nära inpå gångvägen. Hagaby allé har för hög hastighet. 50 förbi övergångstället vid Hagebyslingan. Sänk till 30 från rondellen Bygg gångväg längre ifrån Glömstavägen med en säkrare gångväg, typ bro eller tunnel. Glömstavägen måste göras säkrare, sätt upp ett räcke eller gör en gångväg över åkern från Kästa Det finns ingenstans att vända bilen vid Rosenhill. Mycket trafikosäker väg för barnen dit. Det är en skandal att man bygger en skola först och sen tre år senare börjar tänka på säker skolväg. Vändplanen vid Rosenhill är och har varit helt livsfarlig. Speciellt under byggnationen av ålderdomshemmet. Fler parkeringsplatser behövs också då man hämtar sina barn. Idag parkerar vi korsotvärs på helt olämpliga ställen. Skäms på er om ni inte gör något åt detta omdelbart. Kritiken är helt riktad till Huddinge kommun. Trafiken vid skolan borde minskas för elevernas säkerhet. Om avlämningsplatserna inte är för långt bort. Stressade föräldrar i tidsbrist kommer då ändå att välja att lämna vid skolan. Den får inte heller vara svåråtkomlig, dvs svårt att komma ut på vägen, tex Glömstavägen från Högsätervägen För mycket trafik på Glömstavägen och tung. Vilket man inte kommer känna sig säker på att låta henne gå själv på ett bra tag Melvin går genom skogen på vägen hem. Hade varit bra med en vandrande skolbuss. Bra att skogen blir en naturlig promenad sträcka. Låt parkeringen vid multiplan vara till för lämning/hämtning. Bygg en ny personalparkering bakom Rosenhill, vid taxiplatserna. En föräldrarplats utnyttjas många gånger per dag. Personalens bilar kan stå bakom skolan så är dom inte i vägen. Flödesoptimera parkeringen. Detta är snabbast effektivast och inte minst säkrast. Mycket trafik kring Vista och Rosenhill. Tycker att korsningen Högsätersvägen och Blomstervägen har dålig sikt/skymd plus att en del bilar kör fort, inte minst Samtrans. Det behövs en gång/cykelbro över Katrinebergsvägen och Glömstavägen. Så länge det inte finns kommer vi att skjutsa barnen. För oss i Vistaberg har barn på Rosenhill vore det önskvärt att man gjorde iordning stigen mellan skolan och Fågelsångsvägen så de kan gå/cykla där, nu för lerigt. För långt att gå runt. 27

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka)

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet,

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

BILFRITT. because they re worth it

BILFRITT. because they re worth it BILFRITT because they re worth it BILFRI MÅNAD SÄKER SKOLVÄG Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till detta när vi skjutsar barnen till och från skolan.

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab

Kartläggning av tillgänglighet för barn. en kvantitativ studie av barns resor till skolan. En utvärdering gjord av. Markör ab Kartläggning av tillgänglighet för barn en kvantitativ studie av barns resor till skolan En utvärdering gjord av Markör ab Box 396 701 47 ÖREBRO Tel. 019-16 16 16 Fax. 019-16 16 17 e-post markor@orebro-markor.se

Läs mer

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012 Barn och trafik en undersökning ur ett föräldraperspektiv Genomförd av NTF Väst 2012 Bakgrund och syfte Varje år skadas tusentals barn och ungdomar i olika trafikmiljöer. Trafikolyckor är den vanligaste

Läs mer

Slippa-bada-vecka. Publicerat med tillstånd Ellen, Sorken och hemligheten Text Maria Frensborg Bild Tomas Nilsson Bonnier Carlsen 2012

Slippa-bada-vecka. Publicerat med tillstånd Ellen, Sorken och hemligheten Text Maria Frensborg Bild Tomas Nilsson Bonnier Carlsen 2012 Slippa-bada-vecka Som tur var kom höstlovet och befriade mig från en baddag. Jag satt hemma i köket på lördagsmorgonen och kände mig lite extra lycklig. På bordet brann ett stearinljus som jag hade tänt

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

Bo 2011-5 år slutar Fsk.Södra

Bo 2011-5 år slutar Fsk.Södra Bo 2011-5 år slutar Fsk.Södra Filter: [Hattstugan] Utförd av: Birger Ivarsson(birger.ivarsson@avesta.se) Organisationsnamn: Avesta kommun An svar: 15 An inbjudna respondenter (via e-post): 0 Procentandel

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2015 Innehåll Inledning...1 Korsnäs skola... 2 Allmänt om skolan...2 Strandvägen...2 Kyrkobyvägen...3 Övrigt...3 Dalsbruk

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion)

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) HÄLSA 2011 Undersökning finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) 1 T4017, ruotsi SVARSANVISNINGAR Svara genom att ringa in det alternativ som bäst beskriver Er egen situation

Läs mer

MITT LIV SOM DIABETIKER

MITT LIV SOM DIABETIKER 20/11 2012 2/12 2012 MITT LIV SOM DIABETIKER För exakt 7 år, 1 månad, 2 veckor och 1 dag sedan hände något som skulle ändra mitt liv. Jag fick en sjukdom som heter diabetes. Jag hade börjat i första klass

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Läs mer på www.storyline.se

Läs mer på www.storyline.se Bilgren hela Storyline.doc Sidan 1 av 7 Till pedagogerna Vad är Storyline? Storyline är ett arbetssätt där vi jobbar med målen i form av en berättelse. Vi använder berättelsens form för att skapa sammanhang

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex 2008 Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem sex Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA Lektion 1 Teori Trafiksäkerhet, regler och vägmärken Lektion 2 Repetition Besiktning av cykel Teoriprov Övriga lektioner Öva på att cykla Cykelskolan avslutas med: Cykelbanor

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Gå och cykla till skolan tävlingen

Gå och cykla till skolan tävlingen 2009-01-30 Gå och cykla till skolan tävlingen Sammanställning 2008 Agenda -21 Jessica Elmgren Agenda21@huddinge.se Innehåll Bakgrund och syfte 3 Mål 3 Metod 3 2003: Gå och cykla till skolan dagen 3 2004:

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Föräldrajuryn om Halloween

Föräldrajuryn om Halloween Föräldrajuryn om Halloween November 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har genomfört en undersökning i KfS Föräldrajury om Halloween. 715 föräldrar deltog

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema?

Lupp 2009. Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? Lupp 2009 Är du berättigad till skolskjuts (gäller inte dig som har vinterskolskjuts) A. JA 194 36,7 B. NEJ 334 63,3 Total 528 100 100% (528/528) Hur väl stämmer skolskjutsen med ditt schema? A. Bra 129

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ

MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ MEDBORGARDIALOG MED PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DEN 26 MAJ 2016 PÅ MEDBORGARKONTORET RÅNEÅ Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet!

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN SOM Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! Kapitel 1 1. Jim och Amir studerar på en folkhögskola. Vet du vad en folkhögskola är? Vad är

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Min andra vandring genom Sarek, del 1

Min andra vandring genom Sarek, del 1 Min andra vandring genom Sarek, del 1 Min andra ensamvandring skulle egentligen leda från öst till väst genom Sarek: från Saltoluokta längs Pietsaure, över Guhkesvákkjåhkå, Skarja, Guophervágge till Padjelantaleden

Läs mer

För valpköpare. Prägel. Valpen

För valpköpare. Prägel. Valpen För valpköpare Prägel Det är viktigt att ta reda på både mammans och pappans mentalitet; hur de är till sitt temperament. Båda föräldrarna präglar sina avkommor, mamman mycket mer eftersom hon tillbringar

Läs mer

Min skolskjuts på webben

Min skolskjuts på webben Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY

Hogslaby. järnåldersbyn WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY I Hogslaby järnåldersbyn INFORMATION LÄGERSKOLA WWW.BOTKYRKA.SE/HOGSLABY BOTKYRKA KOMMUN Informationsmaterial för era besök i Hogslaby I denna mapp har ni all praktisk information ni behöver inför besöket.

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 2005-11-23 Kvalitetsundersökning inom en i Vantör 2005 Enkätundersökning till i Vantör med insatser från Undersökning

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Minnesanteckningar från skolrådsmötet 26/11, 2014.

Minnesanteckningar från skolrådsmötet 26/11, 2014. Minnesanteckningar från skolrådsmötet 26/11, 2014. Närvarande: Annika Ullemark 2A, Merethe Ingebrigtsen 5A, Annika Hedström Wahlberg 2C, Andreas Wahlberg 2C, Pernilla Carlgren 2A, Karolina Friggeråker

Läs mer

Min dagbok. Av: Iris Frick

Min dagbok. Av: Iris Frick Min dagbok Av: Iris Frick September Lördagen den 8 -Mamma! Sluta vara så tråkig, jag vill inte städa. Mamma och pappa är som två poliser som säger att jag ska göra en sak ena sekunden och något annat

Läs mer

Klass 6B Guldhedsskolan

Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B i Guldhedsskolan har gjort ett temaarbete i NO, svenska och bild. Vi gör alla avtryck i miljön. Hur mycket jag tar av naturens resurser och belastar miljön brukar kallas

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

Obesvarad 0 0% Ack. svar 49 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Obesvarad 0 0% Ack. svar 49 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Alebo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Alebo 49 100 Lindebo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Bananen 12 24 Blomman 10 20 Fjärilen 10 20 Humlan 9 18 Myran 8 16 Nalle Puh

Läs mer

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar.

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Sofia och Olivia 8 år SAMVERKAN FÖR HÅLLBART RESANDE är ett samarbete mellan Vägverket och kommuner i Stockholmsregionen. Vi

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Den Magiska Dörren Kapitel 1 Den låsta dörren

Den Magiska Dörren Kapitel 1 Den låsta dörren Kapitel Kapitel 1 Den låsta dörren sida 2-2 Kapitel 2 Brevet sida 3-4 Kapitel 3 Nyckeln sida 4-5 Kapitel 4 En annorlunda värld sida 5-6 Kapitel 5 Tam sida 6-7 Kapitel 6 Planen sida 7-8 Kapitel 7 Tillbaka

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Nattöppen barnomsorg i Smedby

Nattöppen barnomsorg i Smedby Handläggare Datum Torbjörn Hansson 2010-05-05 0480 453007 Till Barn- och ungdomsnämnden Nattöppen barnomsorg i Smedby Kalmar kommun bedriver i dag barnomsorg på obekväm tid på tre platser i kommunen. I

Läs mer

Testresenärer mellan Vännäs och Umeå

Testresenärer mellan Vännäs och Umeå Testresenärer mellan Vännäs och Umeå Nu när du har börjat åka kollektivt till och från arbetet, hur tycker du att det generellt fungerar? (innan bron i Vännäsby stängdes av) 1 Mycket bättre än jag förväntat

Läs mer

Berättelsen om Tugummi von Bubbelgum

Berättelsen om Tugummi von Bubbelgum Berättelsen om Tugummi von Bubbelgum Författare: Izabella Rydén Det var en gång för inte så länge sedan. Då levde den 14-åriga Tugummi von Bubbelgum med sin lillasyster Molly Viktoria von Bubbelgum. Tugummi

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera

Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera Enkät till föräldrar och vårdnadshavare om PTA:s kommunikation med mera den 6 februari 2016 320 Totalt antal svar Skapad: den 25 januari 2016 Fullständiga svar: 304 Q1: Bakgrundsfråga till dig som svarar

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Vänersborgs Skidklubb arrangerar vårruset varje år. En stor löparfest för tjejer. Vi beslutade att bjuda in ett lag med sex stycken att deltaga Ålder

Vänersborgs Skidklubb arrangerar vårruset varje år. En stor löparfest för tjejer. Vi beslutade att bjuda in ett lag med sex stycken att deltaga Ålder Hösten 2014 körde vi ett projekt där vi var ute i invandrartäta bostadsområden och ordnade små gårdsorienteringar. Intresset var stort men vi hade mycket svårt att få någon till klubben. Den stora behållningen

Läs mer

barnhemmet i muang mai onsdag 3 maj - måndag 12 juni

barnhemmet i muang mai onsdag 3 maj - måndag 12 juni barnhemmet i muang mai onsdag 3 maj - måndag 12 juni Sex veckor sedan sist. Sex långa veckor pga att vi ofrivilligt har tvingats vara borta en hel del från barnhemmet under denna period. En helt oplanerad

Läs mer

Skoltaxi inom Piteå kommun

Skoltaxi inom Piteå kommun Skoltaxi inom Piteå kommun Till dig som har blivit beviljad skolskjuts Skoltaxi Piteå kommun 1 Gå till hållplatsen Var i tid Vänta på bilen Välkommen till skoltaxi Vi på skolskjutsteamet har tillsammans

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3

Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3 Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3 När en valp föds så är den blind och döv, och kan med nöd och näppe röra sig. Ändå har den en sådan överlevnadsinstinkt att den kämpar sig fram

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

NU KÖR VI! TILLSAMMANS.

NU KÖR VI! TILLSAMMANS. NU KÖR VI! TILLSAMMANS. TILL ALLA FOTBOLLSFARSOR, KARATEMAMMOR OCH CURLING- FÖRÄLDRAR. Visst är det viktigt att stötta sitt barns fritidsintresse. Men behöver man verkligen skjutsa barnen med bilen hit

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman v.26, 27 & 31. Var informationen innan kollot tillräcklig? (57 svar) 60 50 40 30 20 10 0 Ja (98%, 56 st) Nej (2%, 1 st) Om nej, vad

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer