Parkeringspolitik för bil och cykel i svenska städer. Linda Kummel, Spacescape

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkeringspolitik för bil och cykel i svenska städer. Linda Kummel, Spacescape"

Transkript

1 Parkeringspolitik för bil och cykel i svenska städer Linda Kummel, Spacescape

2 Planeringsarkitekt, MSA -Stadsbyggandsanalys -Trafikanalys -Gång- och cykel -Hållbarhetsindikatorer (BREEAM) -Hållbart resande och parkering -Strategisk planering

3 Varför?

4 Stockholm växer rekordsnabbt Befolkning Stockholms län Befolkning Stockholms stad

5 De nordiska städerna växer rekordsnabbt Befolkning Oslo kommun I Norges sex utpekade storstadsregioner har befolkningen vuxit med 20 % eller mer de senaste 30 åren. Prognoser pekar på att det om 40 år kommer bo tre miljoner fler människor i norden. De flesta kommer att vilja flytta till städerna

6 Vad påverkar resandet? Resvaneundersökningar visar att täta miljöer ger mindre resande, och framför allt en mer hållbar transportmedelsfördelning. Länsstyrelsen i Skåne: Co2 från hushåll i perifera lägen mer än dubbelt så höga jämfört med centrala lägen. Gång- och cykelvänliga områden med god koll-tillgång ger hållbart resande. Ju fler och billigare parkeringar desto fler bilresor.

7 Stadsplanerarens verktyg Lokalisering Parkering Täthet Utformning Kollektivtrafik som ryggrad Blandstad

8 Verktyg för bærekraftigt resande 1. Styrning av markanvändningen - struktur, täthet, funktionsblandning och lokalisering 2. Förbättra och förenkla för de hållbara transportmedlen - cykelsatsningar, bilpool, prio vid trafikljus etc. 2. Inför restriktioner mot biltrafik - ekonomiska och fysiska styrmedel såsom skatter, biltullar, p- avgifter, bilfria gator, tidsbegränsning i parkering, låga p-tal, etc.

9 Bærekraftigt resande = Bærekraftig stadsutveckling Ekonomiska mål Minskade kostnader för utbyggnad av infrastruktur Täta städer=högre inkomstnivå Stadskvaliteter betalar sig i längden Ökad tillgänglighet till staden Minskad trängsel (trängsel kostar pengar) Miljömål Minska klimatpåverkan Klimattilpassning Miljökvalitetsnormer luft Markkonsumtion Buller Sociala mål Ökad social Integration Mångfald Förbättrad närmiljö Fler mötesplatser Trafiksäkerhet Ökad fysisk aktivitet Barn kan röra sig själva i trafiken

10 Finns det en betalningsvilja för hållbarhet? EKONOMISK EKOLOGISK SOCIAL& KULTURELL

11 Betalningsvilja för stadskvalitet - tre studier Bostadsrätter Småhus Kontor Tillväxt, miljö och regionplanering, SLL

12 Köpeskilling för bostäder och hyresnivåer för kontor har stor spridning Kr/kvm Priser per basområde Köpeskilling, kr Kr/kvm/år Hyresnivå per företagsområde i Stockholms län Källa: Evidens, Spacescape och Värderingsdata Percentil 0 Källa: Evidens, Spacescape och Lantmäteriet 0 Östra CBD Mellersta CBD Västra CBD Nedre Östermalm Östra Kungsholmen Medborgarplatsen Norrmalm Hornstull Jarlaplan/Rådmansgatan Skanstull Marieberg Gamla Stan Mellersta Kungsholmen Slussen Gärdet Garnissonen Liljeholmen Norra Station Solna Centrum Sickla Frösunda Järva Västra Kungsholmen Värtan Bergshamra Forum Nacka Danvikstull Marievik Hammarby Sjöstad Solna Business Park Danvikscenter, Finnboda Arenastaden Nacka Strand Alvik Globen Sundbyberg Centrum Solna Strand Kista Herserud Lidingö Centrum Farsta Telefonplan Mörby Centrum Täby Centrum Sollentuna Centrum Hagalund Huddinge centrum Tyresö centrum Gustavsbergs Hamn Centrala Vaxön Centrum (Södertälje) Tumba Åkersberga Centrum Upplands Väsby Centrum Arlandastad Ulvsunda Roslags Näsby Brandstation/Nytorp Tappström Hallunda Jakobsberg Centrum Haninge centrum Infra City Vallentuna centrum Centrum (Nynäshamn) Akalla Tibble Häggvik Örnsberg Kungens Kurva Gångsätra Edsberg Tullinge Centrum (Norrtälje) Rotebro Västberga Söderby Gård Bredden Salem centrum Kungsängen Centrala Märsta Runö Veddesta Märsta Arbetsområde Fittja Rönninge Eriksbergs industriområde Källa: Strateg, Datscha, Spacescape och Evidens Bostadsrätter Småhus Kontor Källa: Strateg Fastighetskonsult, Värderingsdata, Spacescape och Evidens

13 Regressionsanalys I en regressionsmodell analyseras sambanden mellan bas- eller företagsområdens stadskvaliteter och genomsnittligt försäljningspris/hyresnivå. I modellen beräknas varje enskild stadskvalitets signifikanta påverkan på priset. Stadsbyggnadsanalyser Regressionsmodell Variabel Variabel Variabel Variabel 1,2,3,4,5,6, 7,8,9, 10,12, 999 Variabel Variabel PRIS Variabel Variabel Variabel

14 Vilka stadskvaliteter ger hög betalningsvilja? Lägenheter Småhus Kontor Närhet till City Kollektivtrafik Kollektivtrafik Billtillgänglighet Spårstation Spårstation Tillgång till gatunätet Urbana verksamheter Urbana verksamheter Urbana verksamheter Kontorskluster Vatten Vatten Strandtomt Båthållplats Park Grönyta Kvartersform Friliggande Modernitet (Socioekonomiskt index) (Socioekonomiskt index) (Vakanser)

15 BR: Närhet till city och spårstation I bostadsrättstudien blev närheten till city signifikant. Centralstationen och T-centralen innebär stora pendlingsmöjligheter, och i city ligger en stor andel av regionens arbetsplatser. Priset sjunker med ca 1200 kr/kvm för varje km. Ligger br inom 500 m från spårstation ökar värdet med 1400 kr/kvm. Exempel på signifikant variabel

16 Källa: Trafikkontoret Stockholms stad

17 Hållbarhet ledord i dagens planering Exempel Stockholm: För att möta den efterfrågan som finns måste vi helt enkelt bygga en mer tät stad. ( ) Bilens roll kan vara viktig, men den måste underordnas stadens villkor. (Alvendal 2008) Källa: Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, Stockholms stad.

18 Stadsplanerarens verktyg Lokalisering Parkering Täthet Utformning Kollektivtrafik som ryggrad Blandstad

19 Aktuella exempel: P-tal Norra Djurgårdsstaden (Stockholm), Malmö (Fullriggaren), Lund, Göteborg (Kvillebäcken) Bil + Cykel Kontor/Arbetsplatser Bostäder Handel +besökande

20 Parkeringseffekten 120 Hur parkeringstillgången påverkar personalens resor till arbetet Annat Kollektivtrafik Biltrafik Källa: Samfaerdsel

21 Parkering som styrmedel Långa avstånd till parkering - angöring nära! P-hus/garage möjliggör samutnyttjande Friköp Reserver Prissätt parkeringarna Låg P-norm Bil Hög P-norm cykel

22 Hög cykel-p och låg bil-p? KONTOR Malmö Lund NDS GBG Bil Cykel Lund håller på att arbeta om sin norm till Malmös nivå. NDS mycket låg, men väsentligt högre kollektivtrafikandel att utgå ifrån. Dessutom uttryck för att man inte vill ha bilpendling pga av miljöprofil och kapacitetsbrist.

23 Underlätta för personal att cykla Dusch och omklädningsrum Förvaring för extrakläder, hjälm, duschprylar, regnkläder etc. Automatiska dörrar, ramper med bra lutning etc. Bild: HSB Luftpump och låneverktyg ex. Kungsbrohuset Lånecyklar (reklam!) = Kommunen ställer delvis krav, men också stora möjligheter för företagen att underlätta än mer. Bild: Krokslätts fabriker

24 Handel: Hur göra i Norra Djurgårdsstaden? Parkering 15,4 p/1000 bta 3,3 p/1000 bta 36 p/1000 bta

25 Hög cykel-p och låg bil-p? HANDEL Malmö Lund NDS GBG Bil Cykel Malmö mycket hög cykel följer ambitionen. NDS bil ganska låg, men kompenserar med cykel och god kollektivtrafik.

26 Tillgång till urbana verksamheter Blandstad Butiker, restauranger och kultur behöver den täta blandstadens och stadsgatans attraktivitet, lokaler och stadsliv i gatuplan. Hög täthet ger underlag för urbana verksamheter. Tillgång till urbana verksamheter Sparar mark och minskar bilåkande Arbets-tillfällen och blandat stadsliv

27 Ju högre täthet desto fler urbana verksamheter Handel Restauranger Kultur Antal inom 1000 meter Antal inom 1000 meter Antal inom 1000 meter Boende och arbetande inom 1000 meter Boende och arbetande inom 1000 meter Boende och arbetande inom 1000 meter Täthet Täthet Täthet Källa: Värdering av stadskvaliteter : Resultat från Storstockholmsregionen (Evidens, Spacescape 2011)

28 Attraktiva stadsmiljöer! Utformning Plats för gående och cyklister! Analysera var gång- och cykelflöden har potential att bli stora och dimensionera därefter. Ett väl utvecklat och sammankopplat gång och cykelnät. Omvänd trafikhierarki, planera för de gående och cyklisterna först! Cykelparkering på allmän platsmark (ex torg) Väl tilltagna parkeringsytor vid målpunkter. Detaljerna: ställ, räcken, soptunnor, etc. Trygga stadsmiljöer: god överblickbarhet, orienterbarhet och entrétäthet. = Kommunens ansvar!

29 Hög cykel-p och låg bil-p? BOSTÄDER Malmö Lund NDS GBG Bil 0,5-1 0,53-0,8 0,5 0,55 Cykel 2,5 2,8 2,5 2+1 Göteborg hög cykel två cykelplatser + 1 besöksplats per lägenhet. NDS bil ganska låg, men ej lågt i historiskt kontext. Ex. Södra Stationsområdet 0,18.

30 Plats för cykling! Rejält med cykelparkering inom fastigheter (ex Malmö 2,5 cpl/ lgh för boende, Kvillebäcken 2,5 etc). Glöm inte lådcyklarna! Plats både inom fastighet och ytor för parkering på allmän platsmark. Detaljerna: ställ, räcken, ramper, lås, automatiska dörröppnare etc. =Kommunens krav, men byggaren kan göra mer! NDS-byggherrar: Det tar jättemycket plats! Källa: Falcostreetfurniture Källa: Blidsbergs Källa: Cowab

31 All parkering tar plats plats är pengar

32 Räkneexempel NDS Bilparkering i garage under mark: mellan kr kr/parkeringsplats. Ett årskort på kollektivtrafiken i Stockholm kostar kr kr räcker i 48 år. P-norm 0,5 kräver trots låg nivå mer än dubbelt så mycket utrymme som en cykelnorm på 2,5. Just nu pågår ett forskningsprojekt på KTH i STHLM som undersöker betalningsviljan i p- platser. Hur långt är man beredd att gå för att få en reducerad p-kostnad?

33 Källa: Malmö stad

34 Bilsnål planering är inte kvantfysik! Bygg i sådana lägen där avstånden till butiker, arbetsplatser och bra kollektivtrafik är korta. Korta avstånd ökar andelen hållbara resor. Bra läge= ge rabatt på p- normen. Bygg tätt i områden med bra kollektivtrafik: Här är potentialen för hållbart resande som störst. Bygg blandstad: restauranger och butiker ger mervärde för både boende och kontor. Stöd hållbart resande ner på detaljnivå: väderskyddade hållplatser, cykelställ nära entréer, cykel- och gångprioriterade trafikjlus, avtala om bilpooler och gröna resplaner, främja funktionsblandning etc.

35 Tack!

Stadsplanering och fastighetsvärden spårväg Lund C till ESS Rapport, 2012-12-12

Stadsplanering och fastighetsvärden spårväg Lund C till ESS Rapport, 2012-12-12 Stadsplanering och fastighetsvärden spårväg Lund C till ESS Rapport, 2012-12-12 1 Innehåll Bakgrund Lunds tillväxt Stadsplanering och fastighetsvärden tillämpning av empirisk modell Slutsatser 2 Bakgrund

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Kollektivtrafik 2.0. Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen Kollektivtrafik 2.0 - beslutad 2 Innehåll Miljöpartiets plan för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen 1 1. Inledning

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 2013-06-20. Analys & Strategi

Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 2013-06-20. Analys & Strategi Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 10182231 2013-06-20 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 2 Strukturanalys 2011-03-14 Texter av Elisabet Renlund Illustrationer av Martin Båth Fotomontage

Läs mer

Stadsbyggnadsstrategi Airport City Stockholm. Urban Design Strategy

Stadsbyggnadsstrategi Airport City Stockholm. Urban Design Strategy Stadsbyggnadsstrategi Airport City Stockholm Urban Design Strategy Förord Foreword Såväl stockholmsregionen som Arlanda flygplats med omgivning har de senaste åren präglats av en mycket hög tillväxt.

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1 Åtgärda Stockholms stadsbrist Rapport 2006:1 Förord Åtgärda Stockholms stadsbrist Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm

Fakta om företagandet i Stockholm Fakta om företagandet i Stockholm 212 Innehåll Stockholm The Capital of Scandinavia...4 Stockholm Business Region Development...5 Stockholms position i en internationell jämförelse...6 Ekonomi...9 Bruttonationalprodukt,

Läs mer

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009 Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys Tyréns Temaplan Februari 2009 Innehåll nulägesanalys Södertälje Syd 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Inledning 3. Omvärldsanalys 3.1 Konjunktur

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE I Sakta vi går genom stan sjöng Monika Zetterlund att här bor en miljon. Det var sant då som nu. Sen har det dröjt till slutet på 2000-talet innan

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län

Vår verksamhet i Region Stockholm 2012. Stockholms och Gotlands län Vår verksamhet i Region Stockholm 202 Stockholms och Gotlands län Förord Att skapa ett hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem är ett övergripande mål för transportpolitiken, och grunden

Läs mer

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson Rapporten VART ÄR VI PÅ VÄG? utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i januari 2012

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer