Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014"

Transkript

1 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar oktober 2014

2 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; lägenhet och arbetsplatser Några övergripande miljömål; - Fossilbränslefri år hälften så stora CO2-utsläppen per person (CO2-ekv) som övriga staden Anpassad till kommande klimatförändringar Exempel på åtgärder inom transporter; - Många och lättillgängliga cykelparkeringar t ex 2.5 cykelplatser per lgh, 0,25 platser per anställd - Låga parkeringstal, t ex 0-4 (kontor) & 0-6 (handel) per 1000 BTA - Laddinfrastruktur för elfordon - Bilpool - Gemensam bygglogistikanläggning

3 STOCKHOLM STADS FRAMKOMLIGHETSSTRATEGI - För att få plats när staden växer måste vi prioritera kapacitetsstarka och yteffektiva färdmedel - Strategin har fyra inriktningar - Mer plats för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik - Pålitligare trafik - Gatan som mötesplats - Minska de negativa effekterna trafiken har på storstadslivet

4 BAKGRUNDEN TILL UPPDRAGET Vi når inte enda fram med transporter i det vi hittills planerat och undrar därför; - Hur uppfylla miljömålen för transportsystemet? - Om Framkomlighetsstrategin dras till sin spets vilken blir staden? Det Tyréns tagit fram är ett idéprojekt tänkt att fungera som inspiration

5 A Short History of Traffic Engineering källa: Copenhagenize.eu

6 HUR PLANERA STADEN FÖR ATT OPTIMERA HÅLLBARA TRANSPORTER? TRAFIKSTRUKTUR ENLIGT FRAMKOMLIGHETSSTRATEGIN OCH DESS TRAFIKHIERARKI Gena färdvägar för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik, längre färdvägar för biltrafik Tät gatustruktur med god tillgänglighet för gång- och cykeltrafik på alla gator. Reglerad och styrd framkomlighet för biltrafik Låga hastighetsgränser

7 INSPIRATION Nordhavnen Vaubahn Houten Aker Brygge Danmark Tyskland Holland Norge

8 LOUDDEN 5 lägenheter 300 kvm kontor 500 m 1300 m

9 TRAFIKSTRUKTUR ENLIGT TRAFIKHIERAKIN VÄNLIGT FÖR GÅENDE Gångstråk: gena, breda, tillgängliga, få signaler, trafiksäkra Lite bilar och i låg hastighet, trevlig upplyst miljö Omväxlande, befolkade och innehållsrika miljöer Direkta kopplingar till naturen med joggingspår i Nationalstadsparken, Gärdet, Lilljansskogen m.m. Promenadstråk längs kajerna

10 TRAFIKSTRUKTUR ENLIGT TRAFIKHIERAKIN CYKELTRAFIK Snabba bilfria pendlingsstråk utmed stomlinjen samt längs Nationalstadsparken Cykelbanor kompletterar cykelnätet på gator där biltrafiken är större Lokalstråk för cykel på vistelsegator och kajer

11

12 TRAFIKSTRUKTUR ENLIGT TRAFIKHIERAKIN KOLLEKTIVTRAFIK Centralt placerad, strukturerande Kvarter anpassade efter hållplatserna nav Stomlinje i eget utrymme på bilfri huvudgata Hållplats för båtpendel intill stomhpl

13 BILFRI HUVUDGATA Spårvagn, pendlingscykling och gång i områdets paradgata Angöringstrafiken till entréer längs gatan på gångfartsdelen

14

15 TRAFIKSTRUKTUR ENLIGT TRAFIKHIERAKIN BILTRAFIK Huvudnätet strukterar inte området Lokalgator kompletterar Vistelsegator ger tillgänglighet och angöringsmöjlighet för varuleveranser Vistelsegator tillåtna att köra bil på, ingen parkering Parkering i p-anläggningar. Närmare till kollektivtrafik och cykel än till bilen

16 INSPIRATION vistelsegata

17 INSPIRATION vistelsegata

18 TRADITIONELLT MED GATU-P HÅLLBART UTAN GATU-P Huvudgata med spårvagn Huvudgata med spårvagn 42,0 m 36,6 m - mindre gaturum, cykellösning med god standard, ökad exploatering Huvud-/Lokalgata med P 19 m Huvud-/Lokalgata 19 m Cykelbanor får plats Bostadsgata med P 15 m Gångfartsgata 15 m Träd, angöring, vistelse

19 PARKERINGSTRATEGIN EN VIKTIG PARAMETER! PRISSÄTTNING Bilinnehavaren står för hela parkeringskostnaden AVSTÅND Längre till bilparkering än till cykelrummet, busshållplats, spårvägshållplats. Kantstenen används till lastning och lossning, angöring/tillgänglighet INTE parkering. Samlade parkeringsanläggningar ANTAL Låga P-tal

20 PARKERING - P-HUS I BULLERSTÖRDA LÄGEN? - UNDER TORG/PARK? VERKSAMHET I BOTTENVÅNINGAR - HÖGKLASSIG ARKITEKTUR

21 REFLEKTION OCH SLUTSATS Stadsplanering där framkomlighetsstrategin dras till sin spets ger ett annat resultat än traditionell trafikplanering baserad på alstringstal (för bil), p-tal, trafikprognoser och dimensionerande trafiksituationer Referensprojekten vi studerat visar främst att gång- och cykeltrafiken ökar på bekostnad av biltrafiken vid hållbar trafikplanering och därmed CO2-utsläppen. Stor utmaning att ifrågasätta vedertagna sanningar. Även mina egna!!! Vem ska våga pröva något annorlunda?

22 FORTSÄTTNINGEN - Medskick till tänkt arkitekttävling i Loudden - + kanske andra områden - kan tillämpas överallt om man vill - Det har varit lärorik process att arbeta med rapporten - Gett upphov till mycket interna diskussioner - Svårt att implementera nya strateginer

23 Tack för oss! Kerstin Alquist Stockholms Stad Åsa Lilja Tyréns AB

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt Parkering i täta attraktiva städer Dags att förändra synsätt Medverkande Trafikverket Elin Sandberg Projektledare Utförare Pelle Envall Uppdragsansvarig Foton i rapporten är tagna av Pelle Envall om inget

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

Smarta resor och transporter

Smarta resor och transporter Smarta resor och transporter Läs mer... om blandning av olika funktioner i program D. Vi behöver smarta resor och transporter för ett hållbart samhälle. I Luleå ska vi ha bra förutsättningar för invånare

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

från de mer med och image av men den

från de mer med och image av men den TRAFIKPLANERING PÅ NYA SÄTT Detta är en sammanställning av diskussionsämnen, frågor och funderingar från de fyra sessionerna på Tyréns seminarieeftermiddag. Varje session började med en presentation av

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer Parkering i storstad Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer 2 Titel: Parkering i storstad: Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta

Läs mer

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Sammanställning och jämförelse RAPPORT september 2014 Författare Pelle Envall, Jesper Skiöld, Merle Breyer och Elin Celik 1 (31) Innehållsförteckning Sammanfattning...4

Läs mer

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen M A R K A N V I S N I N G S Ö D R A L A D U GÅ R D S Ä N G E N Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15 orebro.se/sodraladugardsangen 1 Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Stadsbyggnad

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Gävle kommun 2014 www.gavle.se

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-10, 22 Framkomlighetsstrategi Parkeringsplan Mars 2013 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 3

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan Bristanalys och åtgärdsförslag inom Stadsbyggnadsvision 2.0

Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan Bristanalys och åtgärdsförslag inom Stadsbyggnadsvision 2.0 Juni 2009 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen J Ö N K Ö P I N G STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Fr å n t a n k e t i l l h a n d l i n g Cykelstråk

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer