Hon tar barnens perspektiv SID 20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hon tar barnens perspektiv SID 20"

Transkript

1 1/2014 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon tar barnens perspektiv SID 20 Samarbete med högskolan är A och O SID 4 Läs om fyra olika skräddarsydda insatser för arbetslivet Stefan Edman om hållbarhetsfrågor: SID 10 Högskolan Väst kan bli en katalysator Behöver upphovsrätten till digitala bilder ändras? SID 16 Forskare på högskolan ifrågasätter dagens lagstiftning

2 15 april - årets viktigaste datum Ungefär en månad har passerat sedan 15 april. Det är lite av ett heligt datum i högskole- och universitetsvärlden. Då infaller sista ansökningsdag för sökande till utbildningar med start kommande hösttermin. Veckorna innan går allt för högtryck med mässor, webb- och annons kampanjer. Telefonerna till studievägledningen ringer i ett och besöksstatistiken på hv.se går i topp. Det är en hektisk och spännande tid. Nu vet vi resultatet. Vi har ett gott söktryck även i år och ökar antalet sökande jämfört med Det gäller också antalet förstahandssökande. Där ser vi en glädjande ökning med 7,6 procent jämfört med Vi vill ju förstås att så många som möjligt ska välja oss i första hand. I grunden är det dock kvaliteten på våra utbildningar som är avgörande. Den stabila utvecklingen av antalet sökande. och då särskilt förstahandssökande, är ett tecken på att våra utbildningar håller en hög kvalitet och att detta sprider sig till fler och fler. Det känns tryggt inför framtiden. Innehåll 20. emma sorbring lyssnar på barnen 4. efterfrågan på insatser från högskolan väst ökar Detta läsår är det första gången vi har studenter på masterprogrammet Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling. Det är ett nytt och unikt program inom vårt profilområde arbetsintegrerat lärande och finns med fyra inriktningar: informatik, pedagogik, socialt arbete och vårdvetenskap. I detta nummer träffar du en av studenterna, Robert Skaresund, som läser pedagogikinriktningen. Mer och mer betydelsefull blir också vår forskning. Och den växer i volym. Man kan också se att det finns ett intresse av att genomföra forskningsprojekt tillsammans med oss. Av all vår forskningsfinansiering kommer hela 60 procent från externa finansiärer. Dessa projekt förutsätter i stor utsträckning att forskningen sker i samarbete med andra. 16. är upphovsrätten för digitala bilder för stark? 25. för många vuxna kring utsatta barn I detta sammanhang kan jag inte låta bli att lyfta fram vår omslagsflicka Emma Sorbring och uppmana er att läsa om henne och hennes forskning om barn och ungdomar. Hon är en riktig eldsjäl som inte kan tänka sig att forska inom något annat område. Hon är ambitiös och driven i sin forskarkarriär men värnar samtidigt om de unga i samhället. En kombination som räcker långt och gör nytta. I blickfånget i detta nummer är just barn och ungdomar, ett forskningsområde som präglas av att många projekt sker i samverkan med andra och ofta med internationella partners. Två viktiga ingredienser som gör att forskningen får en större spridning i samhället. Nu lämnar jag resten av innehållet till er att upptäcka trevlig läsning! PS. Fick precis veta att Trollhättan är Årets studentstad - jippi! Anna Hallberg Redaktör 14. en gemensam arena ska gynna samhället Västpunkt Nr 1 maj 2014 Magasin från Högskolan Väst, ISSN X Postadress Trollhättan Redaktör Anna Hallberg, tel E-post Fotografer Pontus Corneliusson, Tove Frisk, Andreas Johansson, Patrik Johäll, Andreas Olsson och Charlotta Sjöstedt Grafisk form och produktion Kommunikationsavdelningen vid Högskolan Väst Tryck TMG Tabergs Upplaga ex. Västpunkt är högskolans tidning som vänder sig till alumner, samarbetspartners och personal. Adressuppgifterna till Högskolan Västs alumner är hämtade från Högskolan Västs studieregister LADOK. Tidningen går också att läsa på Omslagsbild Andreas Olsson 8. vill vara med och förändra Möt Robert Skaresund, student på nytt unikt masterprogram. 10. högskolan väst tar sats mot ett hållbart samhälle Nytt fokus på hållbarhetsfrågor i högskolans utbildningar. 24. "målet är att stärka barns och ungas ställning i samhället" Läs om högskolans nya forskningsmiljö inom barn- och ungdomsvetenskap. 26. vad hände sedan? Nyutexade industriella ekonomer berättar. 30. kartläggning med wow-känsla Så kommer högskolans kunskap till nytta nu vet vi mer. 13. konferens om regional utveckling i uddevalla 27. startar företag för att nyttiggöra forskningsresultat Det gör det lättare att ta patent., säger ägaren Per Nylén. 28. från nyfiken grabb till driven forskare Efter ett antal år i industrin återvänder han till högskolan möt Lennart Malmsköld. 32. fredrik vågar välja det han tror på Livet efter studierna innebar delägarskap i digitalbyrån Studio JAG. 35. gästtyckaren dick eriksson Näringslivschef Trollhättans Stad 2 3

3 fyller på ny kunskap Efterfrågan på skräddarsydda insatser från högskolan ökar. Det handlar om uppdragsutbildning likväl som utvärderingsuppdrag, processledarskap, uppdragsforskning eller handledningsuppdrag. Såväl för offentlig som privat verksamhet, för små eller stora arbetsgivare. I grunden handlar det om att genom ny kunskap, tillsammans stärka arbetslivets konkurrenskraft. Ta del av fyra uppdrag som genomförs just nu. text: Anna hallberg illustration: Profil reklambyrå 1. Att samarbeta med högskolan är A och O Industriellt utvecklingscentrum Väst, IUC Väst, i Trollhättan vill vara den självklara parten för tillverkande industri i Fyrbodal. De gör insatser hos sina närmare 60 medlemsföretag för att stärka deras konkurrenskraft och skapa tillväxt. Olle Söderqvist, projektkoordinator på IUC, Olle Söderqvist, projektkoordinator på IUC, betonar samarbetet med högskolan. Att mäkla och sy ihop kompetensutvecklingsinsatser är ett av våra tydliga ben och det är jätteviktigt för oss att föra en dialog med högskolan kring kompetensutveckling. Samarbetet handlar både om rena utbildningsinsatser, nu senast en inspirationsdag om leankonceptet, och att lärare och forskare bidrar med sin kompetens i de fokusgrupper som finns inom exempelvis inköp, logistik, marknad och produktion. I fokusgrupperna kombineras studiebesök, kompetensutveckling och nätverkande. IUC har som mål att akademin ska finnas representerad till 75 procent vid träffarna. Här bidrar högskolan med kortare föreläsningar och ny kunskap eller bara som deltagare. Det är lika viktigt både ock. Vi vill få med det akademiska perspektivet och mer av ett teoretiskt ramverk i våra diskussioner. Jag tror också detta ger värdefull input till högskolans lärare och forskare, säger Olle Söderqvist. Bland många av medlemsföretagen är man relativt ovan vid kontakter med högskolan och Olle Söderqvist menar att det ofta finns ett stort avstånd mellan företag och akademi. Vi vill bidra till att korta vägarna och få en ökad förståelse för varandras vardag. Här tror jag det lite mer informella mötet som sker mellan deltagarna i fokusgrupperna är av stor betydelse. IUC genomför egna behovsanalyser kring vad företagen behöver för kompetensinsatser och ofta handlar det om mindre påfyllnad inom ett avgränsat område. Här kan vi ge värdefull input till högskolan som kan påverka innehållet i deras utbildningar. Genom oss får också högskolan en bra kontaktyta gentemot småföretagen. Så det känns som vi har ett ömsesidigt utbyte av vårt samarbete och utvecklar varandra. 2. Institutet för stress medicin anlitar högskolan Två och ett halvt år framåt kommer Jan Winroth, välkänd lektor i pedagogik vid Högskolan Väst, att arbeta 25 procent för Institutet för stress medicin, ISM. Han är handplockad för att stödja processen i att utveckla en mer behovsanpassad företags hälsovård i Västra Götalandsregionen, VGR. Jan Winroth, lektor i pedagogik vid Hög skolan Väst. Processledarskapet ingår som en del i ett större forskningsprojekt där ISM beviljades närmare 4 miljoner från AFA Försäkring. Syftet med projektet är att främja och höja kvaliteten i det förebyggande och hälso främjande arbetsmiljöarbetet och hur företagshälsovården kan involveras i det. Projektet kommer att ta fram modeller över hur företagshälsovården kan bli en resurs och samverka med linjechefer och HR i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Ett förslag till metoder och nyckeltal för att ut värdera nyttan för verksamhet och anställda kommer också att tas fram. Att delta i sådana här projekt är bland det mest inspirerande jag gör, säger Jan Winroth. Jag gillar när förändringsarbetet har ett aktionsorienterat perspektiv. Projektet körde igång i januari och hittills har Jan tillsammans med Anna-Marie Hultberg, processledare på ISM, träffat närmare 40 chefer, HR-personal samt anställda inom företagshälsovården en första gång. Förutom Jan och Ann-Marie Hultberg finns sex forskare knutna till projektet. Forskarna har genomfört en nuläges analys av de sex förvaltningar i Göteborg som ingår i projektet. Vi har tagit del av varandras analyser vilket skapar ett mervärde för oss alla. Vi kan redan se vissa utmaningar som behöver arbetas med, säger Jan Winroth. Jan berättar bland annat om de nya riktlinjer som finns för företagshälsovården inom VGR där det uttalas att den ska vara mer av en strategisk resurs. Det reser en hel del frågor kring hur rollerna ska se ut mellan HR och företagshälsovården, om man har rätt kompetens och på vilken arena ges man utrymme att vara en strategisk resurs. Här gäller det att hitta grundprinciperna och ha verksamheterna i fokus. Det handlar mycket om samverkan mellan olika parter och vad som går bra och mindre bra är relativt likartat i olika verksamheter. Men det räcker inte att konstatera vad som fungerar och inte, utan också att hitta former för att utveckla samverkan. 4 5

4 3. Trollhättan tar helhetsgrepp kring ledarutveckling 4. Mindre fall, trycksår och undernäring hos äldre Sedan ett par år genomgår alla nya chefer i Trollhättans Stad ett ledarutvecklingsprogram som ges av Högskolan Väst. Likväl som man behöver känna till de riktlinjer och regelverk som gäller behöver man också påfyllning i sin roll som chef. Och nu är det den högsta ledningens tur att genomgå samma program. Annika Wennerblom, stadsdirektör, Trollhättan Stad. När jag pratar med stadsdirektör Annika Wennerblom har hon precis inlett utbildningen och haft en första träff. Vi är förstås alla överens om att ledarskap är viktigt men också att vi ägnar tid åt detta. Vi känner nog till det mesta som programmet tar upp men det är alltid nyttigt att aktualisera och lyfta upp det till ytan igen, säger Annika Wennerblom som varit pådrivande. Personalchef, chefen för Hälsan och två förvaltningschefer har varit direkt inblandade i utformningen av utbildningen när den initierades. Utöver Annika Wennerblom själv deltar alla förvaltningschefer, personalchef, ekonomichef, kvalitetschef samt informationschef sammanlagt 12 personer. Bland dessa finns en gedigen chefserfarenhet men samt liga chefer behöver gå i takt med varandra för att vi ska få en kraft i ledarskapet. Om vi satsar på att utbilda alla nya chefer så kommer de tillbaka och ska omsätta detta i organisationen då är det jätteviktigt att vi möter upp på ett bra sätt och har en samsyn kring ledarskapet, säger Annika Wennerblom. Att också cheferna på strategisk nivå skulle genomföra programmet var inte tänkt från början utan målgruppen var nya chefer. Men efter att Annika Wennerblom varit med och sett vilket engagemang och intresse cheferna haft i sin utbildning kändes det viktigt att möta upp så att engagemanget lever kvar. Som tur är får man insikter på vägen. Det ligger mycket i att det är viktigt att uppleva samma saker för att få något att genomsyra verksamheten. Och det gör vi nu, säger Annika Wennerblom. Utbildningen som man nu går är komprimerad men innehållet är i Det gäller att göra rätt saker för att få effekt och överlag är allt mer kunskapsbaserat idag. stort detsamma. Det handlar om exempelvis Personligt ledarskap, Lärande och kompetens i arbetslivet, Den goda arbetsplatsen och Att leda i förändring. För att få med olika perspektiv är flera olika lärare med från högskolan. De har alla arbetat som chefer i privat och offentlig sektor och har lång erfarenhet av att integrera egen praktisk erfarenhet med forskningsbaserad kunskap. Det är viktigt att vi får till oss kunskap och forskning från högskolan. Det gäller att göra rätt saker för att få effekt och överlag är allt mer kunskapsbaserat idag. Och för en stor arbetsplats som vår är ledarskapet centralt, säger Annika Wennerblom. Just nu pågår en utbildning med syfte att förbättra vardagen för sjuka äldre. Personal i vård- och omsorgsteam lär sig att systematiskt i sitt team använda ett verktyg som ett vardagsinstrument för att förebygga och minska risken för fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen. Förbättringarna är tydliga. Agneta Hjelm Persäng, Högskolan Väst. Över 100 sjuksköterskor, terapeuter, undersköterskor, sjukgymnaster och verksamhetschefer runt om på äldre boenden och särskilda boenden i Fyrbodal har hittills utbildats i verktyget Senior alert genom Högskolan Väst. Senior alert är ett nationellt förebyggande kvalitetsregister som används av 286 kommuner där risker hos personer över 65 år registreras för att kunna bedömas. Riskområdena hänger samman på ett logiskt sätt: en person med ohälsa i munnen kan ha svårt att äta och riskerar därför att bli undernärd, vilket då ökar risken för fallolyckor vilket i sin tur kan leda till höftfrakturer som innebär en risk att utveckla trycksår. Senior alert har sin rötter i ett projekt för vårdprevention som drevs i Jönköpings läns landsting vid millennieskiftet. Registret startades 2008 och blev 2010 en del av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och regeringens satsning på förbättrad vård och omsorg för äldre. Sedan något åt bedrivs utbildningen även i Fyrbodal. Syftet är tudelat. Dels handlar det om att få en gemensam hållning i omsorgsteamen där alla professioner behövs. Men lika viktigt är den vårdpreventiva delen med att göra riskbedömningar och åtgärdsplaner, berättar Agneta Hjelm Persäng på Högskolan Väst. Utbildningen pågår under tre månader med ett antal lärandeseminarier, webb- och telefonkonferenser samt hemmaarbete på arbetsplatsen däremellan. Utbildningen genomförs i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund som varit med och utformat innehåll och upplägg. Det har fungerat fantastiskt bra när vi gjort upplägget tillsammans. Det är en bra mix där högskolan står för den pedagogiska kunskapen och vi har mycket erfarenheter från fältet, säger Elisabeth Bergdahl från Fyrbodals kommunalförbund. Enligt Agneta Hjelm Persäng kan deltagarna inledningsvis vara lite skeptiska och undra vad är nytt i detta? och vad ska vi med detta till? men redan efter andra träffen är de mer entusiastiska och ser nyttan med verktyget och hur de kan använda detta på hemmaplan. De ser snabbt resultaten i sina verksamheter. De ser själva teamets betydelse och var och ens viktiga del i arbetet. De ser också faktiska förbätt ringar hos de äldre. Genom Senior alert kommer man enklare tillrätta med orsakerna och förbättrings arbetet går lättare genom den struktur som finns i verktyget, säger Elisabeth Bergdahl. 6 7

5 Vill vara med & förändra I höstas startade den första kullen studenter på det unika masterprogrammet Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling med dess fyra huvudområden informatik, pedagogik, socialt arbete och vårdvetenskap. En av studenterna på pedagogikinriktningen är Robert Skaresund. Programmet beskriver han som en integrerad helhet, en ny design, av "AIL-tänket" som redan finns på högskolan. text: Anna tanderud foto: pontus corneliusson Robert har alltid varit intresserad av pedagogiska frågor. Hans mamma är pedagog, men han visste tidigt att han inte ville bli lärare. Idag vet jag att jag vill arbeta med pedagogik inriktad mot vuxna och deras lärande. Utbildningen i pedagogik med inriktning mot AIL utgår från studier som berör alla former av lärande och utveckling i arbetslivet. Det innefattar lärandets process er, villkor, innehåll och konsekvenser för individ och organisation. Arbete defini eras brett och omfattar olika former av såväl betalt som obetalt arbete, men även arbetslivsanknutna företeelser som högre utbildning och arbetslöshet. Pedagogik kopplat till AIL handlar enligt mitt sätt att se, om hur vi formar miljöer som stödjer ett erfarenhetsbaserat lärande. Avgörande vägval Efter ett antal år i arbetslivet, bland annat som chef på en bensinstation stod han vid ett vägval. Företaget han var anställd på stod inför en stor organisationsförändring och cheferna blev erbjudna att köpa sin station. Då började Robert att se sig om efter andra alternativ och valet föll på Hälsovetarprogrammet 180 hp vid Högskolan Väst. Det gedigna inslaget av pedagogik lockade Robert. Programmet förde honom vidare till det dåvarande magisterprogrammet i pedagogik med inriktning mot hälsopromotion. Hans intresse för pedagogik stärktes alltmer under magisterprogrammet. Det var då allt började falla på plats, jag fick en aha-känsla. Det var också under magisterprogrammet som Robert kom i kontakt med AIL-masterprogrammet för första gången. Som studentrepresentant var jag delaktig i ansökningsprocessen inför det nya masterprogrammet inom arbetsintegrerat lärande. Redan då bestämde jag mig för att när programmet kommer, då ska jag söka. Referensorganisationen en bas i utbildningen Robert berättar om referens organisationen, som är programmets AIL-metod: Idén med programmet är att hela lärprocessen grundas på det vi studenter upplever och ser i Det var då allt började falla på plats, jag fick en aha-känsla. referensorganisationen en arbetsplats som vi får till träde till under utbildningen. Under utbildningen arbetar jag med verksamhets nära fenomen inom referens organisationen och på högskolan deltar jag i semi narier och teori studier. På så sätt integreras processerna, det ena p åverkar det andra. En utmaning kan vara att hitta en referensorganisation det ska helst vara en arbetsplats som vi inte har någon tidigare erfarenhet från. Ämnesöverskridande grupper Totalt är de cirka 10 studenter som läser det nya programmet. Vissa kurser läses gemensamt av programmets samtliga studenter, vissa kurser är specifika för respektive huvudområde. Robert uppskattar upplägget, inte minst de gemensamma kurserna. Det är en styrka att vi har olika bakgrund och arbetar inom olika organisationer. Vi har olika språk, men pratar ändå om samma sak. Att vara med från starten i programmet ser han som en fördel. Inget är satt i sten. Vi har en jättemöjlighet att påverka, allt är fortfarande väldigt kreativt. Och spännande eftersom vi inte testat referensorganisationen tidigare. Inför framtiden tänker Robert: Jag har landat i min egna pedagogiska grundidé. Har jättestora planer och förhoppningar, och även om jag inte vet vad som händer efter sommaren så är jag lugn i att det kommer att bli något bra. Tankar om forskarutbildning har jag också. Det vore jättehäftigt att kunna fokusera på detta på heltid. Oavsett, så vill jag vara med och förändra. Hallå där Karl Alfredsson! Karl Alfredsson är utvecklings chef på LIN Education och sitter med i branschrådet för master programmet Arbets integrerat lärande för verksamhetsutveckling. Varför viktigt med ett branschråd? En framsynt högskola skapar för utsättningar och sammanhang så att studenterna förstår utvecklingen utanför högskolan. När högskolan skapar en sådan här extern arena vill vi vara med. Lite i hemlighet är det ju en rekryteringsbas för oss också! Branschrådet blir för oss en möjlighet att påverka vad som sker på hög skolan. Vi får ta del av innovationskraften som finns och vi skapar framtiden till sammans. Personligen får jag ut mycket av att vara med i ett sådant här arbete. Jag kan förmedla att student erna kan hamna i företag som vårt. Vad diskuterar ni i branschrådet? Utvecklingen går fort inom branschen, därför är det viktigt med branschråd för att hålla sig upp daterad. Vi vet exempelvis vad som är kundens behov och vilka kompetenser som efter frågas. Genom bransch rådet kan vi vara med och på verka hela konstruktionen av framtida med arbetare. I framtiden skulle vi rent av kunna bidra med pedagogiska inslag på högskolan, att verklighetsgöra studenternas teoretiska kompetens. Berätta om LIN Education! LIN Education är ett bolag som jobbar med den svenska skolan. Vår affärsidé bygger på tre delar: Vi levererar hårdvara till svenska skolor som satsar på ett digitalt verktyg till varje elev, vi genomför strategisk råd givning och utbildning till dessa skolor samt bidrar med kompetens och vi producerar digitala läro medel. Vi jobbar utifrån ett koncept som innebär att varje elev ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg. Jag som utvecklingschef är ansvarig för allt som har med det pedagogiska konceptet att göra, det vill säga allt som rör lärande. Jag är även ansvarig för utvecklingsprojekt och bryter ny mark inom medie området kopplat till pedagogik. 8 9

6 al Hållbar utveckling ek o lo gisk m s oci e kono isk HÖGSKOLAN VÄST TAR SATS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Att arbeta för ett hållbart samhälle rymmer många olika perspektiv. Sedan hösten 2013 finns ett centrum för hållbar utveckling på Högskolan Väst. Jag hoppas att många av högskolans kurser och utbildningar kan integreras med hållbarhetsfrågor. Det säger profilen, biologen och författaren Stefan Edman, som är aktiv i centrumbildningen. Just nu håller man på att kartlägga vilka av högskolans utbildningar och kurser som tar upp något av hållbarhets perspektiven och på vilket sätt det görs. Vi gör också en kartläggning av vilka kompetenser som finns bland lä rare och forskare och hur vi kan stötta dem i deras verksamhet, berättar M alin Pongolini. Under hösten 2013 inrättades Centrum Malin Pongolini, verksam för hållbar utveckling. Centrumbild hetsledare för Centrum för ningens främsta mål är att vara en viktig hållbar utveckling. aktör i omställningsarbetet för ett håll bart samhälle. Det handlar om att bevaka och främja utbildning och forskning inom de olika dimensionerna av hållbar utveckling och verka såväl inom högskolan som externt med det omgivande samhället. Centrumbildningen består av en utvecklingsgrupp och ett vetenskapligt råd. Det är bra att alla institutionerna på högskolan finns represen terade, för hållbar utveckling är en tvärvetenskaplig fråga. Vi och S Text: ROBERT SVENSSON ILLUSTRATION: PROFIL reklambyrå tefan Edman är nybliven ordförande i centrumbildningens vetenskapliga råd. Det känns väldigt roligt att vi har fått med Stefan Ed man i det här. Han är mycket kunnig i hållbarhetsfrågor och ödmjuk som person. Det är definitivt en styrka för oss, säger Malin Pongolini. Hon är adjunkt i informatik på högskolan och ny verksamhetsledare för centrumbildningen

7 När IKEA kommer till stan Konferens om regional utveckling i Uddevalla Högskolan Väst kan bli en intressant arena för diskussioner. kommande generationer skall kunna leva ett bra liv utan att tära på våra gemensamma resurser. För att nå dit måste vi lyfta frågor som handlar om människors välbefinnande och arbeta för en rättvisare resursfördelning och minskade klyftor mellan olika grupper, säger Malin Pongolini. Många aktiviteter på gång under året Under våren har hållbarhetsarbetet startat upp med flera aktiviteter. Nyligen arrangerades en föreläsning kring ämnet cirkulär ekonomi. Deltagarna fick inspiration och orientering om hur cirkulär ekonomi fungerar och hur samhälle och näringsliv har allt att vinna på ett system där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet. Hållbarhetsarbete pågår även bland ingenjörsstudenterna. Håkan Jensen är adjunkt i byggteknik och hållbar utveckling: Våra studenter som läser industriell ekonomi har under två års tid haft en obligatorisk kurs i miljöteknik och miljöledningssystem. Nu i år har även våra elkraft-, maskin-, och lantmäteriingenjörer erbjudits kursen och deltagandet har varit stort. Kursen handlar bland annat om hur vi använder våra naturresurser och hur konsekvens erna ser ut av mänsklig påverkan. Vi har också praktiska övningar kring hur man till exempel kan energieffektivisera och hitta alternativa elproduktionssätt. Inför läsåret 2015 inför vi en helt ny kurs kring hållbar utveckling för ingenjörsstudenterna. Det som är extra roligt är att tre olika lärare från olika institutioner föreläser utifrån sina kompetenser. Studenterna kommer att få kunskap om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi planerar att ta in gästföreläsare från exempelvis Hushållningssällskapet och Naturskyddsföreningen. Håkan berättar att det nu också finns två fristående kurser kring hållbar utveckling och miljöledningssystem till hösten, som alla kan söka. Malin Pongolini har tillsammans med fyra kollegor på högskolan genomgått en utbildningen Innovation Champions kring hållbarhetsfrågor via Green Factory, tillsammans med andra deltagare från olika branscher. Green Factory är ett samarbetsprojekt för att utveckla innovationer inom hållbar utveckling, där bland annat Innovatum, Skanska, Trollhättans Energi och Högskolan Väst ingår. Det krävs ett stort omställningsarbete på högskolan och det kommer att ta tid. Vi vill till exempel också att Högskolan Väst ska bli miljö certifierat och då krävs ett miljö ledningssystem på sikt. All personal behöver utbildas i hållbarhetsfrågor. Man kommer så småningom att göra om upplägget för ett helt utbildningsprogram, utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ekonomprogrammet blir pilotprojekt. Förhoppningsvis kan det ge inspiration till andra utbildningsprogram på högskolan, säger Malin Pongolini. Profil kring hållbarhetsfrågor Profilen Stefan Edman har glöden kvar efter drygt 40 böcker och tusentals krönikor och föredrag runtom i landet för kommunledningar, företag, Stefan Edman är filosofie magister i biologi och kemi vid Göteborgs universitet och teknisk hedersdoktor vid Chalmers. Han har arbetat som folkhögskollärare och även varit rådgivare till tidigare statsministern Göran Persson. skolor och organisationer kring klimat, jordbruk, hav, skog, biologisk mångfald och grön teknik. Jag har jobbat med hållbarhetsfrågor i trettio år och jag brinner för detta. Självklart vill jag vara med och det ska bli roligt att få möta högskolan, Trollhättan och få ta del av forskningen och utbildningen som bedrivs här. Jag är öppet ödmjuk till olika former av medverkan. Stefan Edman tror att en utmaning med högskolans hållbarhetsarbete är att visa upp vad hållbarhetsfrågor handlar om. Det är inte bara miljöfrågor som många kanske tror. Det handlar om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Hög skolan och hela samhället behöver ställa om Sverige till ett hållbart samhälle. Sverige är en liten nation, men vi gör fortfarande för stora fotavtryck vad gäller påverkan på jorden. Jag tror att Högskolan Väst kan bli en intressant arena för diskussioner. Det är viktigt att högskolan också bjuder in företag, organisationer och gymnasieskolor till föreläsning och arrangemang kring hållbarhetsfrågor. Det finns så många olika perspektiv på detta, som alla kan bidra med. Högskolan Väst kan bli en katalysator i detta. I juni är det dags igen. För sjuttonde gången i ordningen arrangeras Uddevallasymposiet. Det är en internationell forskningskonferens om regional utveckling och entreprenörskap. Efter flera år utomlands återvänder konferensen till Uddevalla, där det en gång började Text: karin nobis bild: uddevalla kommun 2014 ser ut att bli det största Uddevallasymposiet någonsin. Drygt 140 abstracts har lämnats in på teman som innovationer, destinationsutveckling, kapitalförsörjning, attraktivitet och kreativitet, tidsanvändning och arbetsmarknad. Det övergripande temat är stående: Vilka faktorer utvecklar en region och vilka konsekvenser får det för entreprenörskap? Världsledande nyckeltalare Symposiet pågår i dagarna tre. Under förmiddagarna presenterar elva världsledande nyckeltalare den senaste forskningen inom sina respektive områden. På eftermiddagarna är det parallella sessioner där deltagarna presenterar och diskuterar sina insända bidrag. Vi har gett forskarna möjligheter att ordna egna underseminarier, där de bjuder in sina kontakter, i år finns det tjugo subteman. Något som också upplevs som väldigt positivt med vår konferens är att alla forskare får feedback på sina projekt, i stället för att bara presentera resultaten i föreläsningar, säger Irene Bernhard som är projektledare för konferensen. Tio bidrag från Högskolan Väst I år är deltar rekordmånga forskare från Högskolan Väst. Fjorton forskare kommer att presentera tio studier. Flera av studierna handlar om hållbar turism och hur man utvecklar turistmål. Exempel på bidrag är: Att bli en innovativ turistdestination hållbarhet inom turism. Utveckling av turistdestinationer med fokus på användning av kanaler, floder och sjöar. M-city att utveckla en destination utifrån mobil handel. En gränsregions för- och nackdelar jämförelse mellan Norge och Sverige Ett bidrag som berör symposiets värdkommun Uddevalla är När IKEA kommer till stan IKEAs inverkan på svenska kommuner. Detta är dock inget abstract från Högskolan Väst utan från Handelns utredningsinstitut (HUI) och Högskolan Dalarna. Uddevallasymposiet var från början en del av ett treårigt EU-projekt. Tanken var aldrig att det skulle bli återkommande. Syftet med projektet var att analysera ekonomins utveckling i regionen. Men det visade sig redan efter första året att forskarna ville träffas igen. Nu är konferensen känd över hela världen och har ett gott renommé. I Sverige har vi inte varit så kända men även det börjar ändra sig, säger Irene Bernhard. Framtida forskningscentrum Irene berättar att Uddevallasymposierna är ett led i planeringen av ett framtida kompetens- och forskningscentrum på Högskolan Väst med inriktning mot regional utveckling. Uddevallasymposium arrangeras av institutionen för ekonomi och IT, Högskolan Väst i samarbete med Jönköping Internationella Handelshögskola samt George Mason University, USA. Flera forskningscentra vid svenska lärosäten bidrar också med ekonomiskt stöd till konferensen

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

Hon vill se fler män i förskolan SID 16

Hon vill se fler män i förskolan SID 16 2/2013 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon vill se fler män i förskolan SID 16 Från Iran till Trollhättan SID 4 Möte med Mehdi Eshagh, ny professor i geodesi Ny app ger roligare matupplevelse

Läs mer

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2011

Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2011 Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2011 Forskare experimenterar med polis, ambulans och räddningstjänst Unik mäklarutbildning igång Räkna med bättre mattekunskaper Nätverksbyggare Norén på plats

Läs mer

Ett magasin från högskolan väst nr 1 juni 2011 MUSIKERHJÄRNOR. Romer skapar sin egen framtid Exit Ekedahl

Ett magasin från högskolan väst nr 1 juni 2011 MUSIKERHJÄRNOR. Romer skapar sin egen framtid Exit Ekedahl Ett magasin från högskolan väst nr 1 juni 2011 högt MUSIKERHJÄRNOR utvecklade ÄR Romer skapar sin egen framtid Exit Ekedahl Våren är väntans tider. Man väntar på att värmen ska komma. Att solen ska stråla.

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

vårdens etik elever blir kunder Låna kläder filosofin väckte lars sandmans intresse för Skolans existens i förändring Bibliotek i andra former

vårdens etik elever blir kunder Låna kläder filosofin väckte lars sandmans intresse för Skolans existens i förändring Bibliotek i andra former 866 MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN I BORÅS #3/2012 elever blir kunder Skolans existens i förändring Låna kläder Bibliotek i andra former filosofin väckte lars sandmans intresse för vårdens etik Forskning som berör

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Rektor. möjligheternas chefsjobb

Rektor. möjligheternas chefsjobb Rektor möjligheternas chefsjobb Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel.

Läs mer