Allt om datalogging och datakommunikation!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt om datalogging och datakommunikation!"

Transkript

1 Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Elementär datakommunikation PLC8D:1 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging Data Logging innebär att data samlas in från ett antal signaler och att värdena sparas i en data logg. Loggning av data kan ske vid olika tidsintervall eller beroende på ändrade värden. Till varje data logger i E-Designer kan16 signaler anslutas. Signalerna kan vara av olika typer t.ex flyttal, 16/32 bitars värden. Värdena från Data Logging sparas i en datafil med extension.skv (semikolon-separerad variabel). Filen sparas i operatörspanelen och kan studeras direkt i operatörspanelen med ett s.k. Trendblock. överföras till en PC och studeras med olika program (Excel, Notepad, Matlab). I denna föreläsning visas enbart överföringen till en PC, Trendblock har visats i en annan föreläsning. Se kapitel 6 och 10 i E-Designer for E1000-series

2 Data Logging, forts. Exempel: Figuren visar en enkel modell av en tank där två signaler skall loggas. Tanknivån => variabel D0 (int signed,16 bit). Varningsnivån => variabeln D1 (int signed, 16 bit). PLC8D:3 Data Logging, forts. PLC8D:4 För att spara de loggade värdena i en.skv fil gör man följande: Klicka på Data Logging i Project Manager Högerklicka/Add på Data Logging Markera Data Logger och välj Properties

3 Data Logging, forts. Properties för loggningen Öppna Data Logger TANK_LOG, Välj vilka kanaler som ska loggas PLC8D:5 Sample count The number of values to be stored. The maximum number of values is 65,534. Sample full limit The number of samples when Sample full signal is to be set to 1. En fil med namnet TANK_LOG.skv skapas i operatörspanelen. Filen kan läsas med ett HMI Tool både seriellt och via FTP. PLC8D:6 Till E-Designer finns ett antal HMI-Tools (Human Machine Interface, jfr MMI Människa Maskin Interface) som kan styra olika typer av kommunikation mellan datorn och panelen. Programmen är HMI Tools File Transfer HMI Tools System Loader HMI Tools Connect HMI Tools FTP Client Mer information, program och manualer finns på Beijer.se. I det här fallet skall HMI Tools File Transfer användas för att överföra filen TANK_LOG.skv till datorn.

4 Vid start av HMI-Tools, file transfer visas nedanstående gränssnitt: PLC8D:7 De filer som överförs ska hamna här, dvs som vanliga filer på PC:n Här ska filerna som finns på operatörspanelen, terminalen visas Förbindelsen, portar etc. måste definieras PLC8D:8 I HMI Tools File Transfer definieras hastighet etc för PC:ns COM1 vid Connection: Detta är inställningen av COM1 på PC:n. Programvaran ställer in COM1 på 9600,Even,7,1 varje gång den körs. GX IEC ställer också in COM1, det behöver inte vara samma värden..

5 Operatörspanelens port mot datorn måste vara inställd på samma värden. PLC8D:9 Setup/Peripherals visar hur inställningen till COM2 på operatörspanelen skall vara. Ikonen för HMI Tools måste flyttas (dras) från Unused functions till COM2 Konfigurationen måste överföras till operatörspanelen med Transfer Project Under Transfer/Communication Properties finns en annan definition på COM1. Oklart hur den inverkar. PLC8D:10 När kommunikationen fungerar visas nedanstående gränssnitt. Minnesarean på PC:n är ändrad till en passande folder. Filen TANK_LOG är markerad och överförd med REC till PC:n.

6 PLC8D:11 Filen TANK_LOG.skv kan läsas med t.ex. Notepad: ;15:21:40 ; 359 ; ;15:21:45 ; 453 ; 450 Filen visar rader med ;15:21:50 ; 433 ; 450 datum; tid; nivå; larmnivå ;15:21:55 ; 311 ; ;15:51:40 ; 311 ; ;15:52:27 ; 311 ; ;15:52:32 ; 387 ; ;15:52:37 ; 471 ; ;15:52:42 ; 247 ; ;18:00:00 ; 247 ; ;18:00:55 ; 247 ; ;18:52:10 ; 278 ; ;18:52:15 ; 471 ; Observera att samplingen sker var 5 sekund med en viss oregelbundhet. Elementär datakommunikation PLC8D:12 RS232 CAB30 RS422 CAB19 Figuren visar seriekommunikation mellan dator<>op.panel<>plc. CAB30 och CAB19 är tillverkarens beteckningar på kablarna. CAB30 är ansluten till datorns COM1 direkt eller via USB-adapter till COMN operatörspanelens COM2 CAB19 är ansluten till operatörspanelens COM1 serieanslutningen på PLC:n

7 RS232 CAB30 RS422 CAB19 PLC8D:13 RS232: RS422: Information- och kontrollsignaler sänds bit för bit på separata ledningar med en gemensam jordledning. Överföringen är obalanserad. Signalen består av en spänningsnivå. Max överföringslängd ca 15 m. Varje information- och kontrollsignal sänds på två ledningar, spänningsskilnaden är symmetrisk relativt jord. Överföringen är balanserad eller differentiell. Ledningarna bör vara korsade för att undvika störningar. Signalen består av en spänningsdifferens. Max överföringslängd ca 1200 m. PLC8D:14 När PLC-programmet överförs från PC till PLC är operatörspanelen transparent, dvs PC och PLC kommunicerar på normalt sätt med programvaran GX IEC-Developer. Det är mycket viktigt att COM2 på operatörspanelen är inställd på samma hastighet som datorn annars fungerar inte överföringen. Operatörpanelens COM-portar ställs in med E-Designer, se nästa sida. Överföringen är inställd på 9600,Even,7,1. dvs 9600 bps Even Parity 7 Data Bits 1 Stop Bit

8 Inställning av operatörspanelens COM2 med E-Designer PLC8D:15 PLC8D:16 Inställning av datorns COM1 med GX IEC Developer/Transfer Setup

9 Korsad TP-kabel RS422 CAB19 PLC8D:17 Figuren visar kommunikation med Ethernet och en korsad nätverkskabel mellan dator och operatörspanel. Snabbare än överföring via COM-porten IP-adresser måste vara anpassade till samma nätverk för dator och operatörspanelen. Operatörspanelen kan inte bli transparent En korsad nätverkskabel är ovanlig och måste vara noggrant märkt. Normalt är alla nätverkskablar raka. Överföringen är differentiell med tvinnade kablar. PLC8D:18 TP-kabel TP-kabel HUB/ SWITCH TP-kabel Figuren visar parallell kommunikation mellan dator, PLC och operatörspanel via en HUB och vanliga nätverkskablar. PLC:n måste ha en nätverksanslutning (ethernet) som tyvärr saknas i FX1S. Kommunikationen sker med ett lokalt nätverk, LAN (Local Area Network). I datorn används GX IEC och E-Designer på normalt sätt. Programmen överförs via nätverket. Operatörspanelen och PLC:n kommunicerar med varandra via nätverket när programmen exekveras.

10 PLC8D:19 Varje dator som är kommunicerar via Internet har tilldelats en unik IP-adress. En IP-adress består av 32 binära bitar som ofta grupperas i 4 grupper: = (Den externa IP-adressen består numera av 128 bitar, men det inverkar inte på loakala IPadresser.) Lokala IP-adresser. Vissa IP-adresser används för LAN (Lokala nätverk) i hem och på kontor. Dessa adresser är reserverade av Internet Assigned Numbers Authority (IANA) och går inte att använda direkt på Internet. För att datorer med lokala adresser skall kunna ta kontakt med Internet krävs en router med Network Address Translation (NAT). De lokala adresserna är (tidigare uppdelade i A-, B- respektive C-klassens nät): PLC8D:20 Subnät Ett LAN tilldelas ett antal IP-adresser i följd och bildar på det sättet ett nät. Var gränsen mellan olika LAN (adressområden) går definieras av en subnätmask. Exempel /24 innebär att subnätmasken är 24 bitar med ettor och att det lokala nätet innehåller 255 adresser. (kombinationen kan inte användas) Binärt: Nätverksadress Subnätmask Lägsta adress Högsta adress Decimalt: Nätverksadress Subnätmask Lägsta adress Högsta adress

11 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet Inställningar i operatörspanelen Vid leveransen är operatörspanelen inställd på: IP-adress Subnätmask PLC8D:21 /För att ändra IP-Adressen måste panelen bootas om. Detta kan göras genom att slå av spänningen, sätta dip-switchen 3 i läge 1 och sedan följa instruktionerna. IP-Adressen kan även ändras från E-Designer förutsatt att kommunikationen redan fungerar./ Normalt behöver inte IP-Adressen ändras. Inställningar i datorn För att datorn ska kunna kommunicera med operatörspanelen måste den ha samma nätverksadress och en unik datoradress. Ex: IP-adress Subnätmask PLC8D:22 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet Datorns nätverksanslutning kan ändras i Windows XP via Control Panel/Network and Internet connections/network Connections markera, properties Skriv

12 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet Inställningar i E-Designer Klicka på Transfer/Project/Settings Kontrollera Setup/Network/Services /Application Transfer Server är viktig. Projektet ser till att panelen fungerar som en server? / PLC8D:23 Klicka på Transfer/Project/Send PLC8D:24 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet TP-kabel HUB/ SWITCH TP-kabel RS422 CAB19 Figuren visar kommunikationen för E-Designer: PC<>Op.panel Op.panel<>PLC Kommunikation mellan GX IEC och PLC:n kräver att operatörspanelen är transparent och det kan inte göras med nätverkskopplingen. /För att via Ethernet komma åt ett FX-system som är seriellt kopplat till en E-terminal kan programvaran Tibbo användas. Tibbo skapar en virtuell COM-port för Ethernetkommunikation, se Beijer.se./

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. 1) Vad heter de fyra olika utgåvorna av Windows 7? Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate 2) Vilken utgåva är vanligast på företag?

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet CADvent Plug-in till MagiCAD

lindab vi förenklar byggandet CADvent Plug-in till MagiCAD CADvent Plug-in till MagiCAD Version 1.5 Innehållsförteckning CADvent Plug-in till MagiCAD... Fel! Bokmärket är inte definierat. Manual för Lindab CADvent Plug-in till MagiCAD... 3 Almän information...

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Att sätta upp en IPsec-förbindelse mellan två Ingate-brandväggar/SIParatorer. Lisa Hallingström Paul Donald

Att sätta upp en IPsec-förbindelse mellan två Ingate-brandväggar/SIParatorer. Lisa Hallingström Paul Donald Att sätta upp en IPsec-förbindelse mellan två Ingate-brandväggar/SIParatorer Lisa Hallingström Paul Donald Table of Contents Att konfigurera Ingate Firewall/SIParator för IPsec-uppkopplingar mellan två

Läs mer

Skanna till FTP-guide

Skanna till FTP-guide Skanna till FTP-guide För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin, se uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. För att hitta grundläggande

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Bruksanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Bruksanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Bruksanvisning Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig rätten att göra

Läs mer

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7 1 Nätverkskomponenter 01 Hur många klienter består världens minsta nätverk av och varför? Två, ensam bildar man inget nätverk. 02 Beskriv följande begrepp: Klient: De datorer på ett nätverk som inte är

Läs mer

Miljöer där våra servrar kan användas

Miljöer där våra servrar kan användas Med hjälp av en skrivarserver kan skrivare anslutas till ett nätverk. På så sätt kan ett flertal användare få tillgång till skrivarna från sina arbetsstationer. Det är ett mycket effektivt sätt att utnyttja

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav Telia Centrex IP DataNet Generella krav 1 Vad du behöver veta om Centrex IP med bärartjänsten DataNet Det här dokumentet är avsedd för din telefoni/dataavdelning och innehåller information om vilka generella

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC INTRODUKTION Vår nya Citrix-lösning är nu klar för våra användare. När ni har fått detta e-mail så innebär det att ni nu har möjlighet att använda

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning Näsgård Mobile TID Generellt Näsgård Mobile TID är en tilläggsmodul och måste användas tillsammans med Näsgård Online modul i PC program. Näsgård Mobile TID kan användas separat eller tillsammans med Näsgård

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp

ANVÄNDARHANDBOK FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B. www.furuno.co.jp FA-50 AIS-TRANSPONDER, KLASS B ANVÄNDARHANDBOK www.furuno.co.jp Pub. No. OSV-44420-B DATE OF ISSUE: JAN. 2009 VIKTIGA MEDDELANDEN Ingen del i denna handbok får kopieras eller mångfaldigas utan skriftligt

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer