PROTOKOLL SAMVERKANSGRUPPEN FÖR KVALITETSREGISTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL SAMVERKANSGRUPPEN FÖR KVALITETSREGISTER"

Transkript

1 PROTOKOLL SAMVERKANSGRUPPEN FÖR KVALITETSREGISTER

2 PROTOKOLL SAMVERKANSGRUPP NÄRVARANDE Marie Lawrence, (ordf.) SKL (Kansliansvarig för Nationella Kvalitetsregister) Anders Bengtsson, Socialstyrelsen (företräder staten) Soffia Guðbjörnsdottir, Nationella Diabetesregistret (företräder Nationella Kvalitetsregister) Claes Norring, Nationellt kvalitetsregister för ätstörning (företräder Nationella Kvalitetsregister) Jonas Oldgren, RC UCR (företräder RCO och hälso- och sjukvårdshuvudmännen) Arvid Widenlou Nordmark, RCC Norr (företräder RCO och hälso- och sjukvårdshuvudmännen) Ulrika Frithiofsson, RC VGR (företräder RCO och hälso- och sjukvårdshuvudmännen) Ingmar Näslund (företräder expertgruppen för kvalitetsregister vid SKL) FÖRHINDER Maria Nilsson, Vetenskapsrådet (företräder staten) KANSLIET Jack Lysholm Karin Göransson Kristin Asmundsson Björn Hultgren (punkterna 5,6 och 7) 02/07

3 1. FÖREGÅENDE PROTOKOLL a. Punkt 5 rättas från 50% till en hög andel. b. Övriga frågor Punkten om RCO i samverkans önskan om möte avförs. c. Punkt 2, Lägesrapport statsbidrag den huvudsakliga kritiken bestod i att det inte fanns någon inriktning som var den huvudsakliga kritiken. Punkten justeras. 2. INFORMATION a. Då Marie Lawrence kommer att avsluta sitt arbete med Nationella Kvalitetsregister har rekryteringsarbetet för att finna en ersättare påbörjats. Samverkansgruppen uttryckte att hon kommer att saknas, och betonar Maries förmåga till att kombinera tydlighet och inkännande med en god portion humor. b. Efter dialog med styrelseordförande och NKRF beslutades att den av föreningen föreslagna ledamoten inte kan godkännas ingå i Samverkansgruppen. Föreningen kommer att utse en ny person. c. Den ledamot vars register är under utredning av sin arbetsgivare är avstängd från Samverkansgruppens arbete så länge utredning pågår. Interimistisk ersättare kommer att utses. Vid eventuella frågor från media uppmanas ledamöterna att ta till sig informationen i det mail som skickats tidigare från stödfunktionen. 3. RAPPORT FRÅN RCO I SAMVERKAN Jack Lysholm informerade om pågående arbeten inom RCO i samverkan. 4. PROCESS FÖR SAMORDNING AV REGISTER Björn Hultgren informerade om förslag till process som en arbetsgrupp bestående av representanter från RCO i samverkan och Stödfunktionen har tagit fram. Samverkansgruppen diskuterade den föreslagna processen och beslutade att ge arbetsgruppen i uppdrag att komplettera förslaget i vissa delar. Arbetsgruppen fick vidare i uppdrag att komplettera förslaget till Ledningsfunktionens kommande möte samt att föreslå en budget. 5. UTVÄRDERING INTEGRATIONER DATAINSAMLING Björn Hultgren och företrädare från Carity informerade om uppdraget och den rapport det renderat. Rapporten ska nu ut på remissrunda till de intervjuade. Därefter sammanställs den och bör vara färdig i slutet av året. 03/07

4 6. STRATEGISKT RAMVERK FÖR IT-STYRNING Björn informerade om uppdraget. Arbetet kommer att delrapporteras vid Ledningsfunktionens kommande möte. Samverkansgruppen diskuterar förslaget och vill betona att kvalitetsregister inte ska bli enbart en ITfråga. 7. ANMÄLAN AV NYA REGISTER TILL RCO I SAMVERKAN Beslut: Samverkansgruppen beslutar att inget RCO inleder ett arbete med nytt kvalitetsregister utan att frågan anmäls till RCO Sam för gemensam diskussion. 8. ARBETSGRUPP FÖR NY ERSÄTTNINGSMODELL Ulrika informerade om förslaget. Syftet är att ge en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny ersättningsmodell för medel till Nationella Kvalitetsregister under Samverkansgruppen diskuterade förslaget och beslutade att Jonas och Ulrika tar fram ett underlag till Ledningsfunktionens kommande möte. 9. SOCIALSTYRELSENS RAPPORT OM STATSBIDRAG Anders informerade om Socialstyrelsens rapport om statsbidrag till registercentrumorganisationerna. Rapporten har överlämnats till Socialdepartementet. Samverkansgruppen avser att diskutera frågan vidare under våren 2019 och framhåller vikten av långsiktighet. 10. MEDELSTILLDELNING TILL STÖDFUNKTIONEN 2019 Samverkansgruppen beslutade att, under förutsättning att parterna ingår en överenskommelse för 2019 avseende nationella kvalitetsregister, tilldela medel till stödfunktionen och övergripande aktiviteter enligt upprättat förslag, men med förbehåll att posterna som rör PROMIS, primärvårdskvalitet och datainsamling tydliggör. 11. MEDELSTILLDELNING TILL RCO 2019 Samverkansgruppen föreslås besluta att, under förutsättning att parterna ingår en överenskommelse för 2019 avseende nationella kvalitetsregister, - godkänna förslagen till utlåtande angående registercentrumorganisationernas (RCO) verksamhetsplaner för 2019 i Bilaga 1a, samt 04/07

5 - tilldela medel till RCO enligt upprättat förslag i Bilaga 1b. Samverkansgruppen beslutar att ett förtydligande om utbetalningsordningen ska finnas med i besluten till RCO. I de fall risk för jäv förelåg deltog berörda ledamöter inte i behandling och beslut av ärendet. 12. REGISTER SOM HAR MEDEL KVAR PÅ BALANSEN Branko informerar om processen för hantering av de register som hade över 1 miljon kronor kvar på balansen per den 31/ Dessa har granskats särskilt och ett förslag har tagits fram för fortsatt hantering. Samverkansgruppen tar förslaget i beaktande inför beslut om fördelning av medel till Nationella Kvalitetsregister. 13. MEDELSTILLDELNING FÖR NATIONELLA KVALITETSREGISTER 2019 Ingmar informerade om Expertgruppens arbete och förslag till bedömningar och fördelning av medel till de Nationella Kvalitetsregistren. I de fall risk för jäv förelåg deltog berörda ledamöter inte i behandling och beslut av ärendet. Beslut 1 Samverkansgruppens beslutade om höjd certifieringsnivå för följande register: Svenska Neuroregister, nr 15 o Epilepsi, till nivå 3 o Svår neurovaskulär huvudvärk, till nivå K o Hydrocefalus, till nivå 3 o Inflammatorisk polyneuropati, till nivå K o Myastenia gravis, till nivå 3 o Motorneuron sjukdom, till nivå 3 o Multipel skleros, till nivå 2 o Narkolepsi, till nivå 3 o Parkinsons sjukdom, till nivå 3 Nationellt kvalitetsregister för öron-, när, och halssjukvård, nr 27 o Rör i trumhinnan, till nivå 3 o Tonsilloperationsregistret, till nivå 1 o Hörselrehabilitering, till nivå 3 o Grav hörselnedsättning hos vuxna, till nivå 3 o Hörselnedsättning hos barn, till nivå 3 o Myringo- och ossikuloplastik, till nivå 3 o Otoskleroskirurgi, till nivå 3 o Stämbandskirurgi, till nivå 3 o Septumplastikregistret, till nivå 3 RIKSHÖFT, nr 29, från 2 till 1 05/07

6 Svenska PAH Registret, nr 127, från 3 till 2 Svenskt Kvalitetsregister för huvud- och halscancer, nr 132, från 3 till 2 BOA-registret, nr 174, från 3 till 2 Graviditetsregistret, nr 177, från 2 till 1 Kvalitetsregister ECT, nr 183, från 2 till 1 Bröstimplantatregistret, nr 203, från K till 3 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention, nr 220, från 2 till 1 Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning, nr 406, från K till 3 LKG-registret, nr 417, från 3 till 2 Beslut 2 Samverkansgruppen beslutade att föreslå Ledningsfunktionen att besluta att, under förutsättning att parterna ingår en överenskommelse för 2019 avseende nationella kvalitetsregister, fördela de 10 miljoner som är riktade till utveckling och användning av kvalitetsregister inom psykiatrin enligt följande: kr till drift, utveckling och användning av följande kvalitetsregister inom psykiatrin: RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning BipoläR - Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom PsykosR - Kvalitetsregistret för psykosvård Svenskt Beroenderegister Nationellt Rättspsykiatriskt kvalitetsregister QBUP - Generellt kvalitetsregister för Barn- och ungdomspsykiatri Internetbehandlingsregistret Kvalitetsregister ECT samt till Könsdysforiregistret (vilket motsvarar 1/3 av tilldelade medel till Könsdysforiregistret kr till registercentrum (RC) totalt, vilket innebär kr till RC per anslutet kvalitetsregister inom psykiatrin till riktade utvecklingsprojekt i syfte att stödja anslutning, täckning och användning av kvalitetsregister inom psykiatrin. Beslut 3 Samverkansgruppen beslutade att, under förutsättning att parterna ingår en överenskommelse för 2019 avseende nationella kvalitetsregister: - bevilja kr i medel till Nationella Kvalitetsregister för godkänna beslutsmotiveringarna i Bilaga 7f. 14. MÖTESTIDER FÖR SAMVERKANSGRUPPEN 2019 Samverkansgruppen beslutade om följande mötestider för första halvåret av januari, kl mars, heldagar - 3 april, kl /07

7 - 8 maj, kl juni, kl Stödfunktionen fick i uppdrag att återkomma med en Doodle-förfrågan för höstens mötestider. 15. ÖVRIGA FRÅGOR VID PROTOKOLLET Kristin Asmundsson (t o m punkt 12) Karin Göransson (fr o m punkt 13) Sekreterare JUSTERAS Marie Lawrence 07/07

PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN. Nationella Kvalitetsregister

PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN. Nationella Kvalitetsregister PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN Nationella Kvalitetsregister 2018-12-12 PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONENS MÖTE 2018-12-12 NÄRVARANDE Agneta Jansmyr, Ordförande Sara Johansson Fredrik Lennartsson Ann Söderström

Läs mer

PROTOKOLL SAMVERKANSGRUPPEN. Nationella Kvalitetsregister

PROTOKOLL SAMVERKANSGRUPPEN. Nationella Kvalitetsregister PROTOKOLL SAMVERKANSGRUPPEN Nationella Kvalitetsregister 2018-05-15 PROTOKOLL SAMVERKANSGRUPPENS MÖTE 2018-05-15 NÄRVARANDE Marie Lawrence, (ordf.) SKL (Kansliansvarig för Nationella Kvalitetsregister)

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN. Nationella Kvalitetsregister

PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN. Nationella Kvalitetsregister PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN Nationella Kvalitetsregister 2019-04-25 PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONENS MÖTE 2019-04-25 NÄRVARANDE Agneta Jansmyr, Ordförande Sara Johansson Olivia Wigzell Björn Halleröd NÄRVARANDE

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN. Nationella Kvalitetsregister

PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN. Nationella Kvalitetsregister PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN Nationella Kvalitetsregister 2018-05-17 PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONENS MÖTE 2018-05-17 NÄRVARANDE Agneta Jansmyr, ordförande Anders Sylvan Ann Söderström Lena Hellberg Björn

Läs mer

Registerdag 5 oktober 2017

Registerdag 5 oktober 2017 Registerdag 5 oktober 2017 9.00-10.00 Framtida organisation kring nationella kvalitetsregister med fokus på registercentrumens uppdrag 10.00-10.30 Fika 10.30-11.15 Automatisk överföring från vårddatabas

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN. Nationella Kvalitetsregister

PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN. Nationella Kvalitetsregister PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONEN Nationella Kvalitetsregister 2018-04-26 PROTOKOLL LEDNINGSFUNKTIONENS MÖTE 2018-04-26 NÄRVARANDE Agneta Jansmyr, ordförande (per telefon t.o.m. 14.00, därefter på plats) Anders

Läs mer

BESLUT MEDEL FÖR 2018

BESLUT MEDEL FÖR 2018 Sida 1 av 6 2017-12-11 Dnr: 17/00206 BESLUT MEDEL FÖR 2018 Detta är förteckningen över de Nationella Kvalitetsregister och registerkandidater som får nationella medel under 2018. Samverkansgruppen för

Läs mer

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN Nationella Kvalitetsregister 2016-01-21 Ärende nr 1 Bilaga 1 PROTOKOLL BESLUTSGRUPPSMÖTE 2016-01-21 NÄRVARANDE Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Måns Belfrage,

Läs mer

Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd

Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd 2018-03-23 1 (6) Vård och omsorg Sofia Tullberg Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd Susanne Yngvesson Susanne Waldau Karin Fröjd Johan Thor Ordförande Thomas Lindén

Läs mer

Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd

Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd 2018-03-23 1 (5) Vård och omsorg Sofia Tullberg Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd Susanne Yngvesson Susanne Waldau Karin Fröjd Region Jönköpings län Västerbottens

Läs mer

BESLUT MEDEL FÖR 2014 OCH 2015

BESLUT MEDEL FÖR 2014 OCH 2015 Sida 1 (7) 2013-12-13 Dnr:13/3914 BESLUT MEDEL FÖR 2014 OCH 2015 Detta är förteckningen över de Nationella Kvalitetsregister och registerkandidater som får nationellt stöd under 2014 och 2015. Registerkandidater

Läs mer

Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd

Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd 2018-03-23 1 (8) Vård och omsorg Sofia Tullberg Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd Susanne Yngvesson Susanne Waldau Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Jönköpings

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren Utdrag Protokoll I:9 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8974/FS/(delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de Nationella kvalitetsregistren

Läs mer

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet

Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Jack Lysholm, strateg forskningsfrågor SKL, Kvalitetsregisterkansliet Chef RC Norr Umeå Kvalitetsregisterbaserad forskning Nuläget, framtiden och metodologisk utveckling som ställer nya krav på infrastrukturen

Läs mer

Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd

Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd 2018-03-23 1 (7) Vård och omsorg Sofia Tullberg Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd Susanne Yngvesson Susanne Waldau Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Jönköpings

Läs mer

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 17 MARS DAGENS SCHEMA 10-11 Aktuellt från Kansliet och korta rapporter över pågående nationella arbeten 11.00 Fika 11.10 Aktuellt från Registerservice och Socialstyrelsen 11.30

Läs mer

Varför Framtidens kvalitetsregister. Slutrapport 15 maj 2017

Varför Framtidens kvalitetsregister. Slutrapport 15 maj 2017 Varför Framtidens kvalitetsregister Slutrapport 15 maj 2017 Varför nytt kvalitetsregistersystem? Tre huvudfrågor som problem i så gott som alla samtal och i kansliets rapport. 1. För låg användning av

Läs mer

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda.

Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Kvalitet Kvalitet för den enskilde innebär att behov och förväntningar blir tillfredsställda. Florence Nightingale Att vara delägare Amputation och Protesregistret Andningssviktregistrett AuriculA (Nationellt

Läs mer

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN

PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN PROTOKOLL BESLUTSGRUPPEN NationeIa Kvalitetsregiseer 2014-10-07 NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 endast kan Bilaga 1 PROTOKOLL BESLUTSGRUPPSMÖTE 2O141OO7 NÄRVARANDE Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns

Läs mer

RUNDA BORDSMÖTE 16 OKT Varmt välkomna!

RUNDA BORDSMÖTE 16 OKT Varmt välkomna! RUNDA BORDSMÖTE 16 OKT. 2018 Varmt välkomna! Vision Nationella kvalitetsregister ska - bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa - användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring,

Läs mer

Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd. Namn Landsting/region/organisation Yrke/arbetsplats

Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd. Namn Landsting/region/organisation Yrke/arbetsplats 2019-05-07 1 (8) Ledamöter i nationella samverkansgrupper (NSG) NSG Metoder för kunskapsstöd Susanne Yngvesson Susanne Waldau Magnus Kronvall Johan Thor Ordförande Ann-Sofi Isaksson Ylva Nilsagård Sophia

Läs mer

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR

ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR ARBETE MED KVALITETSREGISTERDATA RCO SYD REGISTERDAGAR 2015-09-17 1 HISTORIK 1975 bildades det första kvalitetsregistret. 1995 började Socialstyrelsen och Landstingsförbundet ge ekonomiskt stöd till registren

Läs mer

INFORMATION FRÅN KANSLIET

INFORMATION FRÅN KANSLIET VÄLKOMNA! INFORMATION FRÅN KANSLIET - Överenskommelsen mellan staten och SKL om stöd till nationella kvalitetsregister under 2018 - EYs granskning - Information om nya Ledningsfunktionen samt Samverkansgruppen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister 1 1 Bakgrund Statens och landstingens femåriga satsning på Nationella Kvalitetsregister avslutas 2016. Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister behöver

Läs mer

Program: Lunch

Program: Lunch Nationellt kvalitetsregister för öron,- näs- och halssjukvård bjuder in till Registrerardag 2017 2017-02-03 Göteborg, Registercentrum Västra Götaland Kvalitetsregistret drivs på uppdrag av SFOHH Program:

Läs mer

Registercentrum sydost (RCSO) till stöd för nya och befintliga kvalitetsregister

Registercentrum sydost (RCSO) till stöd för nya och befintliga kvalitetsregister Registercentrum sydost (RCSO) till stöd för nya och befintliga kvalitetsregister Vad är kvalitetsregister? Definition av Nationellt Kvalitetsregister: Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård

Nationellt kvalitetsregister för psykosvård Nationellt kvalitetsregister för psykosvård Varför kvalitetsregister -Mäta och utvärdera vårdkvalitet -Uppmuntra vården till förbättringsarbete -Ge patienterna underlag att välja Nyttan med register? Register

Läs mer

9/28/17. BUSA Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av ADHD-behandling. BUSA=BehandlingsUppföljning av Säkerställd Adhd

9/28/17. BUSA Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av ADHD-behandling. BUSA=BehandlingsUppföljning av Säkerställd Adhd BUSA Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av ADHD-behandling BUSA=BehandlingsUppföljning av Säkerställd Adhd Jan-Olov Larsson 2017-09-22 1 Jan-Olov Larsson 2017-09-22 2 Jan-Olov Larsson 2017-09-22

Läs mer

Registercentrum Syd (RC Syd) Sara Johansson Registeransvarig SwedeAmp

Registercentrum Syd (RC Syd) Sara Johansson Registeransvarig SwedeAmp Registercentrum Syd (RC Syd) Sara Johansson Registeransvarig SwedeAmp 2019-03-28 Registercentrum 6 st Registercentrum ett nationellt kvalitetesregister måste vara anslutet till ett RC Ett registercentrum

Läs mer

Registerdag 4 oktober 2018

Registerdag 4 oktober 2018 Registerdag 4 oktober 2018 Agenda 9.30-10.00 Statusrapport RCO och organisationen för nationella kvalitetsregister 10.00-10.30 Patientperspektiv: Återkoppling från workshop med patient- och närståendeföreträdare

Läs mer

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte. Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte. Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl Protokoll 1 (5) Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl. 09.15 12.50 Ledamöter Hannah-Karin Linck, ordf (C) Region Gävleborg Kenneth Axling

Läs mer

Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister

Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister 2013-04-25 1 (7) Protokoll Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister 2012-04-25 Närvarande: Henrik Almkvist, (Ordf.) Stockholms läns landsting Åsa Andersson, Svensk sjuksköterskeförening Margareta

Läs mer

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Varför nytt gemensamt system? Vilka effekter och vilket mervärde förväntas genom det nya systemet? På vilket sätt? Sophia Björk, Sveriges

Läs mer

Implementeringsdag Autismspektrumtillstånd hos vuxna Saturnus konferens 16 april 2015

Implementeringsdag Autismspektrumtillstånd hos vuxna Saturnus konferens 16 april 2015 Implementeringsdag Autismspektrumtillstånd hos vuxna Saturnus konferens 16 april 2015 Vad är Nationella Kvalitetsregister? De är ett system av kvalitetsverktyg som ger oss i Sverige unika möjligheter att

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-21 Dnr 1302793 1 (6) Närsjukvårdsberedningen Psykiatriöverenskommelse 2014

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Kristoffer Bergström personalchef, Inbjuden verksamhetschef för vårdcentral Andersberg, 68

Protokoll Sammanträdesdatum Kristoffer Bergström personalchef, Inbjuden verksamhetschef för vårdcentral Andersberg, 68 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-10-04 Primärvårdsnämnden Halmstad 62-74 Tid: 2005-10-04 kl. 14:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Andersberg, Skolgången 2 Ledamöter Stefan Bengtsson (c) Agneta Karlsson (s)

Läs mer

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015 Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015 Beslutande: Fredrik Löndahl, ordförande Hannah Helgegren, 1:e vice ordförande Sven Georén, 2:e vice ordförande Jonas Bergstedt,

Läs mer

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott : 2015-11-12 Plats: Närvarande: Landstingshuset, Karlstad Marie-Louise Forsberg-Fransson, Region Örebro län Vivianne Macdisi, Landstinget i Uppsala län Fredrik

Läs mer

Sällsynta sjukdomar. 21 oktober Ulrika Vestin

Sällsynta sjukdomar. 21 oktober Ulrika Vestin Sällsynta sjukdomar 21 oktober Ulrika Vestin Sjukvårdshuvudmännen växlar upp arbetet inom området sällsynta I december 2017 Överenskommelse mellan staten och SKL Tillsammans med Landsting och regioner

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen Styrelsen Tid och plats: fredagen den 20 oktober 2017, kl. 13:00-15:00 Hagaberg Ledamöter: Anne-Marie Larsson (M), Stockholms läns landsting Rose-Marie Jacobsson (S), Södertälje kommun Nagam Alkass, Försäkringskassan.

Läs mer

Framtidens Kvalitetsregister & RCO Sara Hansson Sektionschef Kvalitetsregister UCR Samordnare RCO Uppsala Örebro

Framtidens Kvalitetsregister & RCO Sara Hansson Sektionschef Kvalitetsregister UCR Samordnare RCO Uppsala Örebro Framtidens Kvalitetsregister & RCO Sara Hansson Sektionschef Kvalitetsregister UCR Samordnare RCO Uppsala Örebro Kort om UCR (Framtidens) Kvalitetsregister RCO s grunduppdrag och fokus 2018 Möjligheter

Läs mer

Registercentrum sydost (RCSO) 26 oktober 2017

Registercentrum sydost (RCSO) 26 oktober 2017 Registercentrum sydost (RCSO) 26 oktober 2017 Vad är RCSO? Ett av sex nationella registercentrum Bildades i samverkan mellan Region Jönköpings län, Region Östergötland, Landstinget i Kalmar Drivs i nätverksform

Läs mer

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter Socialförvaltningen Stadsövergripande sociala frågor Dnr 1.7.1-45 2019 Sida 1 (6) 2019-03-24 Handläggare Anna Lindskog Telefon: 08-508 25 248 Till Socialnämnden 2019-04-16 Rekommendation till kommunerna

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2015-01-15 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 15 januari 2015, kl 09.15 12.00 Plats: Rödskär, Hallands Sjukhus Varberg Närvarande: Eva Osvald-Gustafsson Ordförande

Läs mer

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård

Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa Tillsammans gör vi varandra framgångsrika! Med sikte mot ett nationellt gemensamt Bakom systemet

Läs mer

AKTIVIETSLOGG. Lena Risfelt Möte med Anna Frykenstig, juridiska

AKTIVIETSLOGG. Lena Risfelt Möte med Anna Frykenstig, juridiska AKTIVIETSLOGG Nedan finns en redovisning av aktiviteter som genomförts kopplat till uppdrag Handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi.

Läs mer

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV

NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV NATIONELLA KVALITETSREGISTER UR ETT NATIONELLT PERSPEKTIV RC SYD REGISTERDAGAR 2014-09-26--27 Karin Christensson Kansliet för Nationella Kvalitetsregister VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

RESURSCENTRA FÖR PSYKISK HÄLSA. SVOM Håkan Gadd

RESURSCENTRA FÖR PSYKISK HÄLSA. SVOM Håkan Gadd RESURSCENTRA FÖR PSYKISK HÄLSA SVOM 2017-12-01 Håkan Gadd Bakgrund Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU 2017:48 - Stort utbud av kunskapsstöd som behöver bättre styrning - Många aktörer och blygsamt genomslag

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Förvaltningens planerade aktiviteter... 4 Verksamhetsplan... 5 Detaljbudget...

Läs mer

Välkomna till extramöte för nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer

Välkomna till extramöte för nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer Välkomna till extramöte för nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer Blandade informationspunkter inom områden som är aktuella för er skarpa frågor - Nomineringar till nationellt programområde

Läs mer

Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård Samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård Med sikte mot ett gemensamt nationellt system Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 5 4 Ledningssystem 2018... 6 5 Verksamhetsplan socialnämnden 2018... 7 6 Revisionsrapport

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sjukvårdsregionens utvecklingsgrupp för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen koordinerar arbete med Socialstyrelsens nationella

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan hälso- och sjukvård

En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan hälso- och sjukvård 2018-01-25 1 (6) Avdelningen för vård och omsorg Sofia Tullberg En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan hälso- och sjukvård Slutrapport från den interimistiska styrgruppen för kunskapsstyrning

Läs mer

AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA

AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA AKI, arbetsgrupp kvalitetsregister och INCA Tidpunkt för mötet 21 maj 2018 KL: 11:00 17:00 Plats för mötet Malmö Live Närvarande (beslutande) Frånvarande Antecknare Maria Rejmyr Davis (MRD), RCC Syd Gabrielle

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Sammanträdesplats Närvarande Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ledamöter Arne Johansson, ordf E län Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Claes Hallert E län, 6-15 Lars Ivar

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (16)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida (16) Nr 5 2010-12-13 1(16) Plats och tid Samordningsförbundets kontor, Sundsgatan 17 Vänersborg, måndagen den 13 december 2010, klockan 10.00 14:00 ande Lennart Niklasson (Kommunerna) Johan Ekstedt (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

Läs mer

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-08-31 Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Tid: Onsdagen den 31 augusti 2011, kl 09:00-16:00 Plats: Konferensrum hjälpmedelscentralen, Kistingevägen 2, Halmstad Ledamöter

Läs mer

RCC 19 2013, 10-16 SKL

RCC 19 2013, 10-16 SKL RCC samverkansmöte 19 september 2013, kl. 10-16 SKL Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg, Nicole Silverstolpe, Nils Conradi, Roger Henriksson, Stefan Rydén, Jack Lysholm (per telefon,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 15 januari 2019

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 15 januari 2019 Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 15 januari 2019 FINSA SAM ORDNINGSFÖRBUNDET BURLÖV-STAFFANSTORP Plats: Medborgarhuset, Burlövs kommun Tid: 09:00 ( Närvarande ledamöter Maria Hemåker Apell,

Läs mer

Boa föreslår ett konto hos MyNewsdesk för gemensam information till pressen.

Boa föreslår ett konto hos MyNewsdesk för gemensam information till pressen. RCC samverkansmöte 9 april 2014, kl. 09-16 SKL Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg (fr punkt 2), Mef Nilbert, Nils Conradi, Roger Henriksson, Mona Ridderheim (fr punkt 4), Gunilla

Läs mer

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/06555 2017-01-20 - Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna Sammanfattning Sveriges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: onsdagen den 27 augusti 2014, kl 13:15-15.00 Arbetsförmedlingen Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Yttrande över Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9

Yttrande över Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9 Yttrande Dnr 20170026 TCO Yttrande över Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9 har fått möjlighet att yttra sig till TCO angående Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9.

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Övriga närvarande Annika Magnerot (Verksamhetschef Folkhälsa och social utveckling)

Övriga närvarande Annika Magnerot (Verksamhetschef Folkhälsa och social utveckling) Folkhälsoberedningen Datum: 2019-10-02 Tid: 09:00-12:30 Plats: Ekhagen kurs och konferens, Grimslövs folkhögskola Ledamöter Eva R Ericsson (L) (ordförande) Anna Zelvin (KD) (vice ordförande) Magnus Carlberg

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-03-09 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND I KALMAR LÄN. Sammanträdesdag Tid kl Plats. Oskarshamns Folkhögskola.

KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND I KALMAR LÄN. Sammanträdesdag Tid kl Plats. Oskarshamns Folkhögskola. KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND I KALMAR LÄN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2018-11-23 Tid kl. 11.00-12.00 Plats Oskarshamns Folkhögskola Omfattning 12-21 ande Dzenita Abaza (S) ordförande Bertil Dahl (V) Anders

Läs mer

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum

Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 81-93 Tid: 2003-09-30 kl. 09:00 12:15 Plats: Närvarande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare Vårdcentral Vallås, Vallås Centrum Stefan Bengtsson,

Läs mer

Svenska jujutsufederationen

Svenska jujutsufederationen Plats: Stockholm Datum: 2013-06- 08 Tid: 12:00 Närvarande: Jesper Kedjevåg, Sanna Bergenholtz, Zige Malmgren, Isabelle Sarfati, Johan Pettersson, Christoffer Druvgården och Micke Lundh. Frånvarande: Nico

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

96. Föregående protokoll LAG beslutar att lägga föregående protokoll från LAG-mötet den 7 november 2017 till handlingarna.

96. Föregående protokoll LAG beslutar att lägga föregående protokoll från LAG-mötet den 7 november 2017 till handlingarna. Protokoll fört vid LAG/styrelsemöte 7 december 2017 Tid: Torsdagen den 7 december kl, 09.00-16.00 Plats: Gripsholms värdshus, Strängnäs kommun Närvarande: Offentlig Privat Ideell Tommy Björkdal Bam Björling

Läs mer

Toftaholms Herrgård, Lagan. Ulla Blomquist, SKTF Ingrid Holmén, Kommunal Lisbeth Larsson, SACO

Toftaholms Herrgård, Lagan. Ulla Blomquist, SKTF Ingrid Holmén, Kommunal Lisbeth Larsson, SACO LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HYLTE 13-25 Tid: 2003-02-25 kl. 13:30 14:35 Plats: Närvarande: Ledamöter Toftaholms Herrgård, Lagan Tom Barkström, ordf. (c) Kristina Johansson, vice

Läs mer

Underlag Regionalt uppdrag RCSO

Underlag Regionalt uppdrag RCSO Underlag Regionalt uppdrag RCSO Registercentrum sydost (RCSO) är ett av sex registercentrum med uppdrag att stödja och utveckla nationella kvalitetsregister. RCSO bildades 2012 och är en nätverksorganisation

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

AKTIVIETSLOGG. handlingsplan och finansieringsstöd 3 december möte med Social resursförvaltning

AKTIVIETSLOGG. handlingsplan och finansieringsstöd 3 december möte med Social resursförvaltning AKTIVIETSLOGG Nedan finns en redovisning av aktiviteter som genomförts kopplat till uppdrag Handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi.

Läs mer

Direktöverföring. - var står vi idag? Sven Oredsson Richard Hallberg Jonna Degerman Katarina Klang Larsson

Direktöverföring. - var står vi idag? Sven Oredsson Richard Hallberg Jonna Degerman Katarina Klang Larsson Direktöverföring - var står vi idag? Sven Oredsson Richard Hallberg Jonna Degerman Katarina Klang Larsson Vår presentation Projektorganisation Metod Resultat Erfarenheter Ett case Framtid Projektorganisation

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (13) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 1-9 Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman,

Läs mer

LANDSTINGET SORMLAND. sammanträde med Landstingsstyrelsens Västra samverkans PROTOKOLL. 12 oktober 2010. Datum: Kullbergska sjukhuset, Katrineholm

LANDSTINGET SORMLAND. sammanträde med Landstingsstyrelsens Västra samverkans PROTOKOLL. 12 oktober 2010. Datum: Kullbergska sjukhuset, Katrineholm LS-LED10-009 sammanträde med s Västra samverkans beredning Datum: Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: 12 oktober 2010 Kullbergska sjukhuset, Katrineholm Kjell Rosén (MP), ordförande

Läs mer

~?la,;zc c _ < Hässleholms kommun. Plats och tid. Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl :00

~?la,;zc c _ < Hässleholms kommun. Plats och tid. Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl :00 . 1(5) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl 13.00-16:00 Ordförande Tjänstemän Fackliga representanter Marie Söderqvist Maria Bengtsson Rebecca Nordström Kristina Rauer Angela Arnesen Marie Lundgren

Läs mer

Driftnämnden Närsjukvård 1-17

Driftnämnden Närsjukvård 1-17 Protokoll Sammanträdesdatum 2016-01-28 Driftnämnden Närsjukvård 1-17 Tid: Torsdag 28 januari kl. 14:00 17:00 Plats: Vårdcentralen Oskarström Ledamöter Tommy Rydfeldt (L) Kerstin Zander (S) Lars Püss (M)

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund.

- Kjell Nilsson - Kjell Nilsson Justerare Originalprotokollet finns på Fyrbodals kommunalförbund. STYRELSEN 2010-10-04 1 (5) Tid och plats Måndagen 4 oktober kl 09.30 12.15 Närvarande Ordinarie ledamöter Bengt Mattsson, ordf, Tanum Magnus Jacobsson, Uddevalla Carl Kullgren, Bengtsfors Hugo Hultgren,

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/10

Protokoll Dnr: 0005/10 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/10 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Riktat statsbidrag: Insatser inom psykisk hälsa-området Malin Camper, KPH

Riktat statsbidrag: Insatser inom psykisk hälsa-området Malin Camper, KPH Riktat statsbidrag: Insatser inom psykisk hälsa-området 2018 180226 Malin Camper, KPH Statsbidrag psykisk hälsa-området 2018 Beslut i HSS 170914 och 170927 för de i september kända statsbidragen till VGR

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 132 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000023-003 MBLAFS 2015:20 Reglemente för krisledningsnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för krisledningsnämnden.docx

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet Vårdproduktionsutskottet Ingrid Bergman Ledningsstrateg 046-275 19 01 Ingrid.Bergman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-16 Dnr 1302793 1 (5) Vårdproduktionsutskottet Psykiatriöverenskommelse 2014 Ordförandens

Läs mer

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte. Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl

Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte. Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl Protokoll 1 (5) Samordningsförbund Gävleborg - styrelsemöte Plats och tid Samordningsförbundet, Slottstorget 1, Gävle Kl. 09.15 16.00 Ledamöter Hannah-Karin Linck (C), ordf, 97-111 Region Gävleborg Erika

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

PROTOKOLL 1/5. Lärarutbildningsråd 1. Mötestid kl i Lillan, Föreningsgatan 20

PROTOKOLL 1/5. Lärarutbildningsråd 1. Mötestid kl i Lillan, Föreningsgatan 20 Lärarutbildningsråd 1 Mötestid 2008-04-17 kl 14.00-17 i Lillan, Föreningsgatan 20 PROTOKOLL 1/5 2008-04-17 Närvarande: Jan Carle, SFN, ordförande Sten Båth, UFN Pontus Sundén, SLUG Doris Wennerberg, Kungälv

Läs mer

Sammantra desplats Musikaliska, mö tesrummet Kl

Sammantra desplats Musikaliska, mö tesrummet Kl STYRELSEMÖTE PROTOKOLL nr 185 1 18 Sammantra desplats Musikaliska, mö tesrummet Kl. 13.00-16.30 Na rvarande ledamö ter Na rvarande suppleanter Na rvarande ö vriga Lena Malmförs Ulrika Lind Karin Switz

Läs mer