AKTIVIETSLOGG. Lena Risfelt Möte med Anna Frykenstig, juridiska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIVIETSLOGG. Lena Risfelt Möte med Anna Frykenstig, juridiska"

Transkript

1 AKTIVIETSLOGG Nedan finns en redovisning av aktiviteter som genomförts kopplat till uppdrag Handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi. Uppdraget enligt beslut: Enligt yrkande från S, MP och V i skrivelse den 17 april 2013: 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med social resursförvaltning och Idékom ta fram ett förslag till kommunal utifrån överenskommelsen för stadens arbete med social ekonomi. 2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att lämna förslag på hur 10 mkr kan avsättas som finansieringsstöd för att stimulera befintliga och nya aktörer inom social ekonomi. Tabellen ska läsas i omvänd kronologisk ordning Arbetsgruppsmöte 9 december, klockan 13:30-16:30 Workshop 3 27 november, klockan 13:30-16:30 Förslaget till kommunal och handläggning finansieringsstöd 10 miljoner inför beslut presenteras, diskuteras och synpunkter hämtas in från hela Idékom Arbetsgruppsmöte 11 november, klockan 08:30-11:30 Avstämning med jurist Möte med Anna Frykenstig, juridiska Möte inom om arbetet med och finansieringsstöd möjliga former för finansieringsstöd Eva Hessman, Ulf Högberg, Lisbeth Nilsson, Eva Magnusson, Anders Johansson och, - Lägesavstämning arbete med - Lägesavstämning finansieringsstöd Arbetsgruppsmöte 21 oktober, klockan 13:30-16:30 Workshop 2 16 oktober, klockan 13:00-16:30 Arbetsgruppsmöte 10 oktober, klockan 13-16:30 Deltar i uppföljningskonferens Kartläggning finansieringsstöd 3 oktober den första uppföljningskonferensen kopplat till samverkansöverenskommelsen Kort lägesrapport lämnas till deltagare om arbetet med

2 Möte med Microfond Väst Jan Svensson Utskick om tider för Workshops tid - hela Idékom och mötestider för arbetsgruppen Tittar på möjliga former inför möte med jurist som kommer att genomföras den 7 november e-post och därefter kallelser skickas ut för tider nedan och ; Workshop 3, , klockan 13:30-16:30, - Förlaget till kommunal och handläggning finansieringsstöd 10 miljoner inför beslut presenteras, diskuteras och synpunkter hämtas in från hela Idékom Vi som finns i arbetsgruppen behöver träffas för att arbeta vidare - tider kommer här -21 oktober, klockan 13:30-16:30-11 november, klockan 08:30-11:30 Kartläggning finansieringsstöd Förbereda Arbetsgrupp och kommande -9 december, klockan 13:30-16:30 Kartläggning av aktörer och vilka finansieringsformer som i dag finns Möte med BGR- Anna-Lena Johansson Stiftelsen för kooperativt nyföretagande Lotta Liden Lundgren, Anneli Assmundson social resursförvaltning och Eva Magnusson och, planerar upplägg inför workshop två, Planering av kommande tider för arbetsgruppsmöten och workshop 3 Beslut av ytterligare deltagande från social resursförvaltning = Anneli Assmundson och Ingela Andersson kommer framåt att ingå i arbetsgrupp Anneli Assmundson är processtöd i Uppföljning, utvärdering och följeforskning diskuteras kopplat till samverkansöverenskommelsen Telefax:

3 Kartläggning finansieringsstöd Möte inom om arbetet med och finansieringsstöd Utskick fråga om passande datum för möte i arbetsgrupp som genomförs i oktober inför Deltagare från sektor social ekonomi utses meddelas via Pia Svanqvist, Anders Johansson möter doktorand på Handelshögskolan, Bert-Ola Bergstrand I kartläggningen har också kontakt tagits med VGR, Region Skåne, SKL och Malmö Stad : Eva Hessman, Ulf Högberg, Lisbeth Nilsson, Eva Magnusson, Anders Johansson och, På mötet diskuteras Lägesrapport rörande arbete med Lägesrapport kartläggning hur arbetar andra med risk kapital Påbörjat arbete inom VGR, informationspunkt Tidplanen prövas och flyttas fram emot att ett tjänsteutlåtande med förankrat förslag ska vara klart i december för att tas upp på Kommunstyrelsen första beslutsammanträde i januari 2014 Fråga skickas Förslag på fyra tidpunkter 2, 3, 10 alt 11:e oktober Här kommer namn på representanter till arbetsgruppen: Idéburna Vårdproducenter, Olof Jacobson Integration, Inger Unenge Arbetsintegrerade sociala företag, Pernilla Svebo Lindgren Idrottsföreningar, Lars Lindfors Föreningar inom psykiatriområdet, Sonny Wåhlstedt Med vänlig hälsning Pia Pia Svanqvist Verksamhetschef Göteborgs FöreningsCenter Mellangatan 1, vån Göteborg Tel , Utskick av resultat efter Telefax:

4 Workshop ett genomförs Planering av workshop och lägesavstämning efter sommaren Inbjudan till workshop ett Första grovplanering av upplägg Styrgrupp, Lägesavstämning till ärendeansvarig vid På samverkansråd lyfts frågan om deltagande ifrån sociala ekonomin Förfrågan till deltagande från professionen som måste engageras i arbetet Resultat och minnesanteckningar finns på Idékoms hemsida Information om arbetet med kommunal Lotta Liden Lundgren, Anneli Assmundson, social resursförvaltning och Eva Magnusson och, planerar upplägg inför workshop ett, Inför sommarledighet sickas inbjudan till samverkansrådet Idékom och deltagare från stadsdelar och fackförvaltningar. Inbjudan skickas till hela Idékom och arbetsgrupp stadsdelar och fackförvaltningar. Upplägg av workshop börjas diskuteras mellan Lotta Liden Lundgren, Anneli Assmundson, social resursförvaltning och Eva Magnusson och,, Eva Magnusson och Anders Johansson vid ger styrgruppen en lägesrapport och frågan om juridiskt stöd diskuteras, förfrågan lämnas till juridiska avdelningen som utser Anna Frykstig, jurist som stöd till arbetsgruppen på finansieringsstödet. Information och diskussion vid möte , se minnesanteckningar på Idékoms hemsida. Besked om deltagare från social ekonomi kommer att meddelas efter sommarledigheter En förfrågan skickas ut och ett orienteringsmöte genomförs Social resursförvaltning informerar om överenskommelsen med åtgärdspunkter och Idékoms arbete. Mötet genomförd med följande deltagare; Närvarande: Anders Ednersson, Björn Lind, sdf Lundby, Eva Magnusson,, Farid Basill, sdf Angered, Jan Svensson,, Kristina Hedenberg Sedström, Idrotts och föreningsförvaltningen, Lotta Liden Lundgren, social resursförvaltning och, Förhinder: Anders Johansson, Telefax:

5 Orientering ihop med Social resursförvaltning och Ärendet fördelas på efter beslut om uppdrag enligt ovan Arbetsmöte Eva Magnusson, Lotta Liden Lundgren, Hur nås sektor social ekonomi, vilka inom professionen måste involveras och tänkbar tidplan diskuteras. Avdelningen Stadsutveckling, klimat och miljö har huvudansvar. Samordning med andra berörda avdelningar inom, stadsdelar och fackförvaltningar. Styrgrupp vid utses; Avdelningschefer Ulf Högberg och Lisbeth Nilsson samt ekonomidirektör Eva Hessman, Uppdrag att samordna arbetet ges till Lena Risfelt ihop med Eva Magnusson som är ledamot i Idékom. En uppdragshandling börjas utformas Telefax: