För jimmy är hamnen och facket ett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För jimmy är hamnen och facket ett"

Transkript

1 #4/2008 Varsel i Helsingborg Ledaren: Om nyliberalismens korthus privatiseringshot i europas hamnar För jimmy är hamnen och facket ett

2 ledaren Spekulation, girighet och rofferi orsakar den ekonomiska krisen Årets slut närmar sig och vi kan börja göra bokslut över det som förevarit. Snabbt kan man konstatera att det varit ett år som kommer att gå till historien som den ekonomiska krisens år. Den nyliberala samhällsordningen har, återigen, visat sig vara ett korthus byggt på spekulation med värden som i bästa fall är uppblåsta och i andra fall inte ens finns i sinnevärlden. Den amerikanska bostadslånebubblan var förmodligen denna gång den utlösande faktorn, men om inte den kommit så hade något annat, kanske något senare i tiden, haft samma effekt. En ekonomi som bygger på spekulation, uppblåsta värden, girighet och rent rofferi har gång efter annan visat sig hamna i allvarlig kris med tämligen jämna mellanrum och så är det med pyramidspel; de som är med från allra första början hinner alltid göra sig en hacka medan de senare inkomna förlorar sina insatser. Det kanske märkligaste i detta är inte att det inträffar utan att så många hinner glömma bort regelbundenheten i dessa kriser. I kapitalismens högborg USA, där nyliberalismen härjat fritt under senare år med deviser om den heliga marknadens självreglerande och självläkande krafter, krävs och görs statliga hjälpinsatser som under andra tider skulle ha betraktats som i det närmaste socialiseringar. Bankväsendet ställs under förmyndarskap för att det inte totalt skall kollapsa och biljättarnas (Chrysler, Ford och GM) VD:ar kommer till Washington med mössan i hand för att be om statlig hjälp för att överhuvudtaget kunna betala lön åt bilbyggarna inför julen. Den brittiske ekonomen John Maynard Keynes teorier om en expansiv statlig politik i kristider teorier som hjälpt till att komma ur ekonomiska kriser alltifrån den stora 30-talsdepressionen och framöver - är återigen i ropet. Samma Keynes, som de nyliberala ekonomerna och ideologerna för bara ett år sedan ansåg höra hemma på historiens skräphög, är nu stilbildande för de statliga stimulansåtgärder som vi kan se i så gott som alla de länder som drabbats av den ekonomiska krisen. På hemmaplan här i Sverige har varslen varit rekordmånga denna höst och framförallt fordonsindustrin har drabbats hårt. Det amerikanska ägandet av Volvo (Ford) och SAAB (GM) har visat sig vara förödande för dessa svenska bilmärken och speciellt SAAB har tappat mycket av sin identitet. Fordonsindustrin har en oerhört stor betydelse för svenskt näringsliv och den svenska ekonomin och om de skulle gå omkull så skulle det få mycket vittomfattande negativa konsekvenser. Ett statligt ingripande kan komma att bli helt nödvändigt oavsett att näringslivsminister Maud Olofsson säger att staten skall inte bygga bilar för det har vi ingen kunskap om. Att Maud Olofsson inte har någon kunskap om bilbyggande torde ingen sväva i ovisshet om, men det är inte hon som skall konstruera och bygga bilar som håller inför framtidens miljökrav. Dessutom gick regeringen in och förstatligade den gravt misskötta banken Carnegie som, om den fått gå omkull, inte skulle åstadkommit alls samma samhällsskada som om Volvo personvagnar skulle gå i kaputten. Självklart får den stora ekonomiska krisen konsekvenser också för oss, både som hamnarbetare och i våra privatliv. Tillgången på jobb i hamnarna minskar; importen av konsumtionsgods sjunker och exporten av framförallt fordon likaså. I några hamnar har man varslat om uppsägningar, men i skrivande stund har inga sådana genomförts och om det är så att det finns en reell övertalighet, alltså inte enbart en som bygger på vinstmaximering, förutsätter vi att mjuka avgångar tillämpas. Pensionsstiftelsen Portside visar sig nu komma väl till pass även om den ersättning man får vid en pension via stiftelsen är alltför låg för att vara tilltalande för de flesta hamnarbetare; att i det närmaste halvera sin inkomst blir alltför drastiskt. Vi kan också se tillbaks på ett turbulent år inom hamn- och stuveriavtalsområdet. Först fanns ett närmande mellan Hamn och Transport inför årets avtalsrörelse och ett visst samarbete inleddes men avslutades med en kraschlandning. Det från Transports ledning uppgivna skälet till avbrytandet av samarbetet var ett framprovocerat svepskäl vilket torde stå klart för alla med den minsta insyn i frågan och förmåga till egna slutsatser. Sedan avbröts allt samarbete överhuvudtaget och Transports lokala företrädare förbjöds av den centrala instansen att överhuvudtaget ha något med Hamnarbetarförbundet att göra och så avgick förbundsordförande Winberg. Ja, sicken soppa och egentligen är det arbetsgivarparten som sitter kvar med Svarte Petter; ett förbund med avtal och ett förbund, som dessutom organiserar majoriteten av hamnarbetarna, utan och därmed utan fredsplikt. Vi vet att arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och medlemsföretagen är bekymrade över situationen och vill söka en lösning och också vidtar mått och steg i den riktningen, vilket bådar gott för hela branschen. Vi får gemensamt hoppas på och arbeta för ett bättre år Det stora makroperspektivet med krisen i världsekonomin kan vi inte rå på utan hoppas att de goda och kloka krafter som onekligen finns får ett ordentligt genomslag. På hemmaplan kan vi påverka; dels genom våra politiska ställningstaganden (även om det inte är val förrän 2010) och genom vårt fackliga engagemang genom vilket vi alla kan vara med och påverka situationen på våra arbetsplatser. GOTT NYTT ÅR 2009! Björn A.Borg HAMNARBETAREN 4 08

3 Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag 22 avdelningar med medlemmar i 24 hamnar samt på land- och flygterminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och kulturella intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen och krav på produktionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och samhällets intressen tillgodoses på bästa sätt. Förbundet skall också verka för sociala reformer för välfärdssamhällets utveckling och solidaritet med arbetarklassen såväl inom som utanför landets gränser. För ytterligare upplysningar kontaktas den lokala avdelningen eller förbundskontoret i Stockholm, tel Hamnarbetarnas A-kassa nås på telefon gällande ersättningsärenden och i övriga frågor på telefon Hemsida: Redaktion ANSVARIG UTGIVARE: BJÖRN A. BORG. CHEFREDAKTÖR: MIKAEL ÖDESJÖ. FACKREDAKTÖR: BJÖRN A. BORG. GRAFISK FORM: JONAS JOHNSSON. POSTADRESS: HAMNARBETAREN, runmarö söderby 610, runmarö. MOBIL FAX PRENUMERATION: KR ÅR. UTKOMMER: 4 GÅNGER ÅR. UPPLAGA: EXEMPLAR. PRODUKTION: MANDARIN, BOX 19019, SÖDERTÄLJE. TEL FAX TRYCK: GRAFISKA P NKTEN, VÄXJÖ. ADRESSÄNDRING? NÄR D ÄNDRAR ADRESS SKALL D MEDDELA DETTA TILL: SV HAMNARBETARFÖRB NDET, SÖDRA HAMNVÄGEN 42, 5 4 STOCKHOLM. Innehåll 4 6 LOSSAT GRATTIS 4 TRÄFFAR PÅ GALÄREN 2009 LÅST FÖRHANDLINGSLÄGE I GÖTEBORG HELSINGBORG vi kommer att tappa kunder läget i hamnarna om varslen verkställs märker ni av lågkonjunkturen? halmstads hamn 100 år av verksamhet henke s stänkare en försmak av julen dunders värld stuvare vittne till grov grundstötning profilen jimmy ståhl hamnen och facket är ett l ssat o A-kassedagar 2009 Utbetalning av ersättning från Hamnarbetarnas Arbetslöshetskassa under 2009 blir som tidigare år torsdagar ojämna veckor; i samband med helg blir det fredagar. Januari 5, 15, 29 Februari 12, 26 Mars 12, 26 April 9, 23 Maj 7, 22 Juni 4, 18 Juli 2, 16, 30 Augusti 13, 27 September 10, 24 Oktober 8, 22 November 5, 19 December 3, 17, 30 Hamnarbetaren önskar läsarna God Jul och Gott Nytt År ledaren / lossat

4 Grattis! 93 år 19/3 John Ivar Johansson, Lilla Edet 92 år 25/2 Alfons Wallin, Uppsala 91 år 20/1 enar Sundkvist, Stråtjära 60 år 2/1 Bo Nordahl, Halmstad 4/1 Alf Olofsson, Rosvik 14/1 Alan Berry, Hägersten 14/1 Bo Cederlöf, Myggenäs 18/1 Carl Magnus Bergh, Malmö 22/1 Leif Petersson, Västra Frölunda 31/1 Sokle Risteski, Göteborg l ssat o Nyheter från Hamnarbetarnas A-kassa. Ny föreståndare och sänkt avgift 85 år 22/1 Karl-Ingvar Pettersson, Oxelösund 24/2 Arne Arvidsson, Göteborg 80 år 24/2 Bertil Olausson, Skärhamn 1/3 Sven Gunnar Blomberg, Hjälteby 21/3 Isidor Rensfelt, Luleå 75 år 8/2 Unto Paloranta, Åkersberga 4/3 Denis Andersson, Göteborg 70 år 4/1 Rolf Hallkvist, Stråtjära 5/1 Erik Skoglund, Ilsbo 9/1 Jarl Danielsson, Timrå 12/1 Axel Lindh, Haparanda 14/2 Christer Sjöstrand, Lidingö 23/2 Gert Gustafsson, Hjärnarp 27/2 Bertil Magnusson, Piteå 6/3 Sören Meurling 13/3 Jonny Andersson 18/3 Christer Andersson, Norrköping 19/3 Jan Christer Ohlsson, Karlshamn 22/3 Sture Risberg, Piteå 24/3 Bengt Löfqvist, Göteborg 50 år 11/1 Sten-Åke Hult, Lysekil 12/1 Sven Lovén, Torslanda 27/1 Ingvar Gustavsson, Rimbo 28/1 Bertil Markinhuhta, Gammelstad 22/2 Peter Jordansson, Klövedal 23/2 Tony Öhlund, Piteå 26/2 Mats Holmgren, Söderhamn 19/3 Frank Andrén, Göteborg Förändringarna i regelverket för arbetslöshetsförsäkringen kommer numera slag i slag då landets regering försöker driva sin så kallade arbetslinje. För arbetslöshetskassorna innebär detta ett kraftigt merarbete samtidigt som arbetslöshetsförsäkringens värde urholkats. Regeringens beslöt ganska snart efter sitt tillträde att kraftigt höja a-kasseavgifterna vilket hade till resultat att många, speciellt äldre medlemmar, valde att lämna a-kassorna. Detta förvånade väl ingen, förutom regeringen som samtidigt tillsatte en utredning om en obligatorisk a-kassa. Det visade sig dock vara ett i det närmaste omöjligt uppdrag att hitta vettiga former ett obligatorium varför dessa planer nu förpassats till en skrivbordslåda. 21/1 Karl Molander, Nyland 4/2 Kjell Larsson, Skara 10/3 Ingvar Nordkvist, Piteå 11/3 Lars-Erik, Karlsson, Sigtuna 18/3 Birger Svensson, Ronneby 19/3 Kent Erlandsson, Hisings Backa 65 år 2/1 Björn Heirås, Hjälteby 3/1 Sten Olof Hansson, Hönö 6/1 Leif Rutgersson, Hisings Backa 17/1 Åke Svarrvardt, Saltsjö Boo 24/1 Bernt Johansson, Vitå 3/2 Lennart Ekholm, Väckelsång 11/2 Sven Erik Lundqvist, Ursviken 13/2 Heimo Soukka, Hisings Backa 17/2 Rune Carlsson, Hisings Backa 21/2 Jan Birgersson, Mellbystrand 28/2 Margareta Lignell, Strömsbruk 1/3 Bo Johansson, Ruda 13/3 Carl Johan Andersson, Stenkullen 16/3 Jan Adolfsson, Torslanda 23/3 Håkan Leandersson, Göteborg 30/3 Ingvar Lövgren, Sjuntorp 31/3 Rolf Andersson, Kungsbacka 21/3 Sven Hansson, Hyppeln 26/3 Mikael Persson, Finspång Grattis till Alfons Wallin som fyller 92 år den 25 februari Effektivare administration För att ha möjlighet att hänga med i de snabba förändringar som sker med regelverket för arbetslöshetsförsäkringen har Hamnarbetarnas A-kassa under året satsat på att införskaffa två stora nya dataprogram som kommer att göra att vi på ett säkrare och effektivare sätt skall kunna sköta vårt uppdrag: att se till att kassans arbetslösa medlemmar får rätt ersättning utbetald i rätt tid. Dessutom kommer vi att under första halvåret 2009 omorganisera a-kassan så att en större del av administrationen kommer att förläggas till Göteborg. Idag sitter a-kasseföreståndare/handläggare (f.n. Jan Annerback) i Göteborg och från Stockholmskontoret sköts in- och utträden, medlemsregister samt ekonomisk redovisning. Jan Annerback går i pension vid halvårsskiftet 2009 och Kristiina Paulsson som sköter inoch utträden samt medlemsregister har aviserat att hon har för avsikt att sluta. Den nya a-kasseföreståndare, som skall rekryteras så snart som möjligt, kommer även fortsättningsvis att vara geografiskt placerad i Göteborg, men tjänsten kommer att vara på halvtid. En heltidstjänst med > HAMNARBETAREN 4 08

5 Fullt av träffar 2009 > ärendehandläggning och ansvar för medlemsregistret skall också nyrekryteras och vara placerad i Göteborg. Kvar i Stockholm blir den ekonomiska redovisningen. Sänkt avgift Styrelsen för Hamnarbetarnas A-kassa har dessutom beslutat att justera avgiften så att den sammantaget kommer att sänkas med 40 kronor per månad (denna förändring skall dock godkännas av IAF /Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen/). Avgiften till a-kassan är numera i två delar; en administrationsavgift samt en arbetslöshetsavgift. Alla som förvärvsarbetar under en månad betalar båda delarna av avgiften medan den som är helt arbetslös enbart betalat administrationsavgiften. Inne på Tunneberga Gästis närmast, förre ordföranden Rolf Gunnarsson med fru. Stygge-Reine på gaveln håller ordning på sitt bord vid julbordsmiddagen på Lökeberg 2007 (även denna får 4 gripsar). Vi träffas inne på Galären i Skandiahamnen mitt emot Port 3 andra tisdagen i månaden kl Vi börjar med kaffe och bulle och pratar om gamla minnen, ofta från jobbet på kajen. Därefter spelar vi bingo eller har något annat kul. Träffarna på Galären 2009 är 13 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj (ev resa med andra tider), (juni juli augusti uppehåll), 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december Julbord. Ordförande, Acke Brolin, tel , mob tel , vice ordförande, Eiluf Nielsen , sekreterare, Bengt Johannesson, , kassör, Benny Kristensson, Avgiften kommer att från den 1 januari 2009 vara: Medlemsavgift: 130 kronor per månad (en höjning med 10 kronor per månad) Arbetsmarknadsavgift: 150 kronor per månad (en sänkning med 50 kronor per månad) Summa: 280 kronor per månad Björn A.Borg På höstresan stannade gänget på Tunneberga Gästgifvaregård i Jonstorp, Skåne. Betyget blev 4 gripsar (= 4 stjärnor). lossat

6 l ssat Läget i hamnarna o Göteborg Låst förhandlingsläge Samtidigt som Göteborgs Hamn AB varslar ett 30-tal tjänstemän och talar om en total besparing på ett 100-tal årsarbetstjänster betraktar Peter Annerback, ordförande i Hamn 4:an situationen ändå som tämligen lugn. De säger att de ska överväga vad som behövs göras i så kallat omställningsarbete beträffande antalet kollektivanställda, men som jag ser det, med 50 årsarbeten på övertid och blixt, är inte uppsägningar ett alternativ. De förhandlingar som inletts har hittills resulterat i att Transport dragit sig ur p g a att man upplever en förtroendekris gentemot hamnledningen. Hamnarbetarförbundet har erbjudit sig delta i förhandlingar, men bara om man får sitta med som avtalspart, vilket bolaget nekar, så även Hamn har dragit sig ur, liksom Ledarna. Lokalt har Hamn 4:an och Transport ett bra samarbete, men Peter beklagar att toppstyrningen inom Transport sätter käppar i hjulet för att effektivt kunna agera tillsammans. Deras medlemmar här i hamnen ser ju helst att vi samarbetar, så någon gång måste väl Transports ledning ta sitt förnuft till fånga. Den allmänna stämningen, som ju varit minst infekterad mellan hamnarbetarna och bolaget en längre tid, beskriver han som i stort likadan och vad framtidsutsikterna beträffar hoppas de flesta på att containertrafiken ska öka även om lågkonjunkturen står för dörren. Avblåst strejk I slutet av oktober samlades över 200 hamnarbetare i Göteborgs Hamns gymnastiksal. Hamnarbetarförbundets avdelning 4 hade kallat till medlemsmöte för att ta ställning till ett förslag från Göteborgs Hamns ledning angående arbete på 11 av årets 18 röda helgdagar. Ett enigt möte godtog förslaget till uppgörelse, som garanterar att hamnarbetet på röda dagar även fortsättningsvis bygger på frivillighet. Utöver uppgörelsen för röda dagar har fack och arbetsgivare tillsatt arbetsgrupper som ska ta fram ett regelverk för övertidsuttagning. Något sådant regelverk har inte existerat sedan det tidigare lokala avtalet, den s k Göteborgsbilagan, slutgiltigt revs vid årsskiftet. Hamnarbetarförbundets varsel om total arbetsnedläggelse (strejk) samtliga röda dagar fram till midsommar 2011, är nu alltså tillbakadraget. Våra medlemmar har sagt sitt. Vi är nöjda med den lösning förhandlingarna landade i, säger Hamn4ans ordförande Peter Annerback. Detta är vad vi eftersträvat sedan ett år tillbaka. Vi har fått en uppgörelse för röda dagar som bygger på frivillighet, och samtidigt ger kunderna garantier om bemanning. Vice ordförande i avdelningen, Anders Möller, tilllägger: Vi har äntligen kommit någonstans med de två stridsfrågorna som låg till grund för vårt strejkvarsel. Ingen kommer att tvingas att jobba röda dagar i sitt schema och arbetet med att ta fram ett regelverk för övertidsarbete är igång. Nu hoppas vi att vi kan fortsätta förhandla i ett lika konstruktivt klimat. Peter Annerback HAMNARBETAREN 4 08

7 HELSINGBORG Vi kommer att tappa kunder om varslen verkställs Helsingborgs Hamns AB varslade i slutet av november 23 anställda, 17 kollektivare och 6 tjänstemän. Skälet uppger man vara arbetsbrist. För Eskil Rönér, Hamnarbetarförbundets avdelningsordförande i Helsingborg och hans arbetskamrater verkar bolagsledningen ha handlat i panik. De förstår inte vad de håller på med. De hänvisar till ett styrelsebeslut om att spara 7 procent 2009 och räknar då ut att det motsvaras av 23 anställda. Vad de inte räknat ut är att dessa nedskärningar försämrar vår servicegrad så pass mycket att vi kommer att tappa kunder och knappast heller attrahera några nya, säger Eskil och berättar att man från hamnfacket skickat ett brev till kommunstyrelsen och påtalat konsekvenserna av bolagslednings beslut, där t f kommunstyrelsens moderate ordförande kryptiskt svarat att han anser..att det finns en viss ödmjukhet i deras avkastningskrav Klarar inte servicen Visst ska ett kommunalt ägt bolag få ha avkastningskrav, det är inte där skon klämmer. Vi föreslår dock, med tanke på att vi har förlorat en stor kund tidigare i år, en nollbudget för 2009, det klarar hamnen utan nedskärningar, påpekar Eskil Rönér och pekar bland annat på de möjligheter som nyliga anlöpta rederiet CMA/CGM utgör. De prövar oss nu och vill sannolikt expandera och utnyttja kombiterminalen. Men om vi skär ner med 17 hamnarbetare så klarar vi inte att ge dem den service de behöver, vilket resulterar i längre liggtider, då väljer de kanske Göteborg istället. Ilskna hamnarbetare När hamnarbetarna i Helsingborg kritiserat varselbeslutet har hamnledningen hänvisat till en s k konsekvensanalys. En rapport som Eskil Rönér också begärt att få ta del av. Det har vi hittills inte fått och tiden rinner iväg, så förmodligen sitter de väl och snickrar på en nu, muttrar han och erkänner att han har svårt att hålla hamnarbetarna lugna i den här situationen. Vid ett medlemsmöte i början av månaden med ett 50-tal medlemmar både från hamn och Transport fick förhandlingsdelegationen mandat att lägga varsel om stridsåtgärder om det blir nödvändigt. Det förtroendet kommer vi att vårda ömt, säger Eskil som känner att situationen är krampartad och ledningen vet inte riktigt vad man ska göra samtidigt som han har fullt sjå att hålla arbetskamraterna lugna. De är förbaskade och beredda att ta strid, vilket inte är så konstigt! Eskil Rönér är beredd att ta strid. Portside lockar inte Bolaget har erbjud elva personer ett avtal inom Portside Pensionsstiftelse, vilket av hamnarbetarna inte sällan betraktas som en fond att lösa övertalighet och dåliga budgetar med. Samtliga gubbar tackade också nej. Sedan bestämde bolaget sig för att krydda budet och lade på kronor i månaden. Det betyder ändå att var och en får kronor mindre i plånboken med de pensionsskatter som råder, så vi får väl se om någon nappar på detta, säger Eskil Vi accepterar inte varslet som innebär att man nedmonterar en bra verksamhet och minskar servicegraden och riskerar att tappa redan befintliga kunder. lossat

8 l ssat Läget i hamnarna o Märker ni av lågkonjunkturen? Hamnarbetaren har med tanke på det rådande konjunkturläget gjort en rundringning och frågat hur man har det med jobb i de hamnar där Svenska Hamnarbetarförbundet har lokalavdelningar. STOCKHOLM Vi märker av lågkonjunkturen lite grand och har väl tappat lite gods, men inte så jättemycket. Mest märks det väl i Kapellskär och Nynäshamn. Det som syns tydligast är att det blivit mindre med gods på den chaufförsbundna trafiken, men inte på den hamnarbetarehanterade löstrailerverksamheten. Frågan är hur lång tid det tar innan exportbilarna, framför allt rysstradarna kanske, börjar tryta. Vi hade också en nedgång i och med en brand på tågfärjan Seawind som går på Åbo, men hon ska vara tillbaka igen i början av januari. Vi har också ett lokalt avtal på gång, ett avtal som är konkurrensneutralt, som alltså överensstämmer med de flesta andra hamnarnas, för oss vare sig ett klipp eller nerköp, säger Peter Ströbaek och Anders Forsström. KARLSHAMN Det har väl minskat något, men inte mycket. Inte så att det påverkar anställningarna. Tvärt om har faktiskt en provanställning nyligen omvandlats till en tillsvidareanställning. Sedan har vi lite naturliga avgångar som minskar risken för eventuella varselåtgärder. Hamnen är ju inte så inriktad på konsumtionsvaror, utan mer på att supporta industrin i regionen med råvaror, för att sedan skeppa ut deras produkter papper och sågade trävaror samt roro till Baltikum, så läget är rätt lugnt faktiskt. Att våra lokala förhandlingar har strandat är inget att bli särskild upprörd över, det får ta sin tid, säger Rolf Axelsson, ordförande i avd 121. SUNDSVALL Det är väl ingen kris, men i alla fall bekymmersamt. SCA har ju svårt att få sälja sina produkter i dagens konjunkturläge. Man säger i alla fall hittills att inga uppsägningar är på gång, det ska de heder för. Sedan kan ju läget förvärras, så då vi får försöka ställa upp för varann, det blir en anpassning på alla kanter. Även om det inte hör direkt hit så skulle vara väldigt klokt av Sveriges Hamnar att arbetar fram ett kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet, då får vi ju i alla fall den arbetsron. Och motståndarna till detta är väl inte arbetsgivarna utan snarare Transportarbetarförbundet, säger Benny Österholm, ordförande i avd 8. LULEÅ Än har vi inte sett något, det ser tvärtom ganska bra ut. SSAB har inte aviserats några omfattande neddragningar och de åtgärder de gör för att minska drabbar istället främst Oxelösund. Sedan får vi hur det blir med kolimporten, nu är i alla fall lagren fyllda, hälsar Evert Åhl, ordförande i avd 138. PITEÅ: - Inget visar hittills på någon nedgång, även om det förekommer spekulationer om nedläggning av antingen Malås eller Lövholmens sågverk. Vi lastar mycket virke för dem så det skulle ju påverka oss. Vi befarade en nedgång redan i augusti, men istället har virket bara ökat efterhand under hösten. Vi får kämpa på som vanligt, så får vi se längre fram. Det är i alla fall bra att ryssarna inte höjer exporttullarna, för vi hanterar ju mycket massaved därifrån. Våra lokala avtalsförhandlingar blir en långbänk, eftersom vi i dagsläget står långt ifrån varandra. Vi har ett bra avtal idag, men arbetsgivarens förslag är rena slavkontraktet, säger Ulf Larsson, ordförande i avd 132. MÖNSTERÅS Jo vi känner av konjunkturläget. Vi har bland annat mindre virkeslaster till England. Jag tror ändå att vi har jobb så att sysselsättningen klarar sig ett bra tag till. Sannolikt kommer vi att ta över hanteringen från sågen här på området för att fylla på med jobb och chefen säger också att vi klarar oss nästa år, rapporterar Tony Landerman, ordförande i avd 109. SÖLVESBORG Virket har gått ner markant. Men det är inga varsel på gång. Vi ska försöka klara oss med de jobb och gubbar vi har. Papperstillverkningen vid Stora Enso drar 35 procent, plus att mycket gods till Volvo har uteblivit, den fabriken håller för övrigt stängt mellan 19 december och 7 januari. Vi får hoppas att det vänder och ett glädjeämne är att Ifö-verken ska öka sin produktion. Men det är klart att man är lite oroligt, i synnerhet som vi har så många nya unga anställda här. SÖDERHAMN Än har vi inte märkt nånting av någon konjunktursvacka. Vi har fullt ös i Orrskärhamnen med virkesskeppningen. Det här året är det bästa hittills, vi slår alla rekord. Det har bara trappats upp hela tiden. Men vi ska väl inte ropa hej än, med tanke på konjunkturprognoserna, säger Lennart Halvardsson, ordförande i avd 81 HOLMSUND Nej, vi märker inte av någon nedgång än. Som det är nu så kör de ut virket som finns, så det dröjer säkert några månader till innan det visar sig hur det ska bli. Klart är dock att Volvo kommer att få det tufft och det drabbar ju hamnen. Vi får hoppas att perioden med sämre tider blir kortvarig, säger Kent Sehlstedt, ordförande i avd 80. HUSUM Vi jobbar ju åt M-real och det företaget går ju inte något vidare Man ska slå igen hela verksamheten mellan 19 december och 27 januari. Sedan sammanslagningen mellan stuveri och M-real har det blivit tre skiftlag och det finns nog egentligen inte jobb till alla 40 gubbarna. Men det ska inte vara någon omedelbar risk för uppsägningar trots ett allmänt sparkpaket, utan neddragningar ska kunna ske med naturliga avgångar, avgångsvederlag och avtalspensioner. Så vi har klarat oss hittills, men hel klart behöver vi mer jobb, säger Matti Holmlund från hamnen i Husum. OXELÖSUND Jo, det har minskat här, men några uppsägningar har vi inte hört talas om. De som får lida är extragubbarna, det blir mindre för dem. Minskningen av jobb beror främst på att plåtskeppningarna har blivit färre, både från SSAB och Borlänge. Sedan får vi se med tiden hur intaget av råvaror kommer att bli. Man har ställt en hytta på stålverket, det kommer nog att märkas, sedan är det att sia om vad som kommer att ske längre fram, säger Lars- Erik Karlsson, ordförande i avd 12. LYSEKIL Vi har inte märkt av lågkonjunkturen, vi har nästan mer att göra. Det är mycket last av virkesbåtar. Fast en båt i veckan till Irland, med pappersrullar från Stora Enso, trä och allt möjligt annat, ska bort. Istället ska de köra direkt från Finland till Göteborg. Själv blev jag uppsagd 12 mars i våras på grund av arbetsbrist, men jag var bara hemma en dag, sedan HAMNARBETAREN 4 08

9 ringde de och så har jag varit där sedan dess. Jag förstår inte hur man då kan kalla det arbetsbrist. Nej, vi har en chef här som inte sköter sitt uppdrag, kanske kan det bli någon förändring till det bättre när kommunen tar över som ägare efter årsskiftet, säger Tomas Lindberg kassör i avd 13. NORRKÖPING Vi känner väl av nedgången, men vet inte vad som kommer. Det ska hållas ett möte efter nyår och vi misstänker att det någon form av neddragning på gång. Klart är att det ska minskas på oljeterminalen, vilket är svårt att förstå eftersom det är bolagets mjölkkossa. Det säger att driften där är för dyr, och nu vill killarna där prova med förskjuten arbetstid istället för övertid för att inte riskera att bli uppsagda. Annars får vi säl se efter nyår, Vi har tappat lite båtar, t ex virkesbåten G-bulk som går till Jeddah en gång i månaden, 50 man om dagen om jobbade på den. Sedan är en höjning av papperspriset på gång, det kan också leda till sämre tider, i och för sig går nu faktiskt bara halva båtar nere till Spanien, så lite skakigt verkar det allt. Sågverken har tagit bort ett eller två skift, det påverkar också exporten. Vi har ju förvisso mycket logistik och lagerhantering, men det räcker inte att livnära sig på, säger Krister Karlsson, ordförande i avd 5. MALMÖ Vi fick ju ett varsel på 23 man vid bilhanteringen tidigare i höstas, men det löstes genom ett nytt schema med ganska långa arbetspass, plus att vi ska finnas tillgängliga i ett flextidssystem. Så det blev till slut bara tre man som tog portside och slutade. Annars märker vi definitivt av ett tapp i verksamheten. På bulksidan har vi tappat lite, liksom på logistiken. Men det är mest märkbart på bilarna. Nu har vi bilar stående här, uppställningsytorna är helt fyllda. Och inga bilar körs härifrån, förutom de som vi måste skeppa vidare till Trelleborg på grund av platsbrist, säger Bertil Bruhn, ordförande i avd 30. SÖDERTÄLJE Det går hyfsat, men bilimporten har gått ner och även containermängden minskat antal på båtarna. Vi trodde och hoppades på julrusch, men det har varit ganska lugnt. Värmeverket i Igelsta går dock som aldrig förr. Vi har dragit ner på extrapersonalen, men måste ändå ta in några för bilkörningen. Det råder anställningsstopp för koncernen, men inget hot om att minska personalen, säger Per Öberg. HUDIKSVALL Jo, den känns av. Vi skeppar ut mindre än vanligt från bruket. Även sågat virke går lite mindre. Samtidigt är det lite upp och ner, så det är svårt att avgöra om det är konjunkturen eller något annat. Ingen har pratat om några neddragningar i alla fal, säger Anders Skoglund, kassör i avdelning 24. SKELLEFTEÅ Vi har snarare haft lite mer sista tiden, men det är nog tillfälligt inför årsskiftet. Vi får vänta och se hur det artar sig, men det finns en risk att det minskar nästa år. Lövholmen och Malå sågverk kommer att dra ner, så det påverkar i så fall, men det drabbar nog i värsta fall mest extrapersonalen, hälsar Roger Luojukoski ordförande i avd 64. LÖGDEÅ Ett antal veckor framåt finns det ju jobb, vi har en nivå på kubikmeter trä. SCA har köpt Rundviksågen, de rullar ju på landsväg mellan olika hamnar fäör att samordna lasterna. Vi har ju fått bra mycket mindre hantering efter att SCA tog över. Vi ser en viss rörelse aningen uppåt, vilket kan gynna oss. Vi har ju tidigare varit en hel del i Holmsund, men det har försvunnit nu, säger Bertil Johansson. Oro i europeiska hamnar Det råder oro ibland Europas hamnarbetare. Avregleringar och privatiseringar av hamnar och verksamheten hotar. Värst kanske läget är i Grekland där privatiseringsivern hos den grekiska regeringen är så stor att man är beredd att köra över de kommunala ägarna till hamnen i Pireus och låta kinesiska rederiet Cosco ta över containerterminalen. Det har träfats ett handelsavtal mellan Grekland och Kina där övertagandet av containerhamnen i Pireus ingår, ett avtal som slöts utan det regelmässiga anbudsförfarande som är brukligt. Det ryktas också att den grekiska staten samtidigt ska ha sålt ut de fackliga rättigheterna och att man ska flytta ut tullen från hamnen för att på så vis låta kineserna Peter Shaw kunna bedriva enklare tillverkning av produkter, som sedan kan bli klassade som EU-varor, berättar Peter Shaw, europeiska koordinator för International Dockworkers Council, IDC, som betonar att IDC i princip inte är emot privatisering, men att man i det här fallet ser för många felaktigheter för att inte reagera. Det grekiska hamnarbetarfacket har också protesterat högljutt mot de grekisk-kinesiska planerna och uppvaktar kontinuerligt den, med bara en rösts övervikt, svaga grekiska regeringen. Peter Shaw har varit på plats och träffat hamnarbetarna i Pireus. De hoppas på en politisk lösning, även om det verkar svårt. Vi i IDC ska emellertid göra vad vi kan för att stötta dem och vi kommer sannolikt att kontakta såväl kinesiska Cosco som den grekiska regeringen, säger han. Oro på andra håll Samtidigt är det oroligt i flera andra länder vid Medelhavet. I Frankrike, där man redan privatiserat hamnar i stor omfattning, vill man nu avreglera fullt ut. Och i Spanien och Portugal vill man lagstifta om avreglering i hamnarna. Det blir problem och utvecklingen är på många håll inte så ljus. Men vi har också ett par framgångar att rapportera. Dels har vi lyckats få världens näst största containerrederi, Mediterranean Shipping Company (MSC), att åtgärda brister på sina fartyg, brister som riskerade arbetsmiljön för hamnarbetare på många håll, berättar Peter. Det var hamnarbetarna i Marseille som till slut fick nog av alla illa utrustade MSC-fartyg och kallade till en noggrann skyddsrond. Resultatet som var alarmerande skickade Peter Shaw till MSCs huvudkontor. Där tog man emot kritiken och intygade att de har säkerhet som högsta prioritet. Sedan flög de ner svetsare och montörer och rättade till alla fel. De tackade för expertråden och lovade att åtgärda på samma sätt om fler fel och brister rapporteras, konstaterar han. En annan noterbar framgång är det samarbetsavtal som ska tecknas mellan IDC och ITF. Ett avtal som nu är ute på remiss hos respektive organisationer. Om det godkänns så blir det en bra överenskommelse som stärker hamnarbetarnas position gentemot rederier och terminaler när vi diskuterar utvecklingen av hamnnäringen inom EU, säger Peter. lossat

10 HALMSTADS HAMN hundra år av verksamhet HAMNARBETAREN 4 08

11 Samma år som Halmstads hamn fyller 100 år genomgår verksamheten en inre kris. Någon riktig jubileumsstämning vill därför inte infinna sig. Stämningen mellan hamnarbetarna och bolagsledningen har varit och är ansträngd. 11

12 Förr kunde man höra måsarnas skri, man kunde samtala på kajen och slippa avgaser och oljud. Idag är det hetsigt och bullrigt och bolaget vill få ut ännu fler mantimmar ur oss hamnarbetare. Rationalisering i all ära, men man måste tänka på arbetsmiljö och arbetsskador, det kan bli dyrt för bolaget annars på lite längre sikt, säger Ingemar Johansson. Bilar så långt ögat når. Alt fler områden i hamnen har tagits i anspråk för bilimporten. Men på sistone är det få som kommer vidare härifrån, så här kan man säga att konjunkturkrisen märks. Den tidigare så djupt kända arbetskamratandan har holkats ur, mest beroende på ledningens inkompetens och behandling av hamnarbetarna, men också på grund av yrkets automatisering och hetsiga tempo, tycker Valter Pettersson, Ingemar Havet Andersson, Per-Olof Adolfsson och Magnus Svensson, som dock är överens om att friheten, att få jobba både ute och inne med varierande uppgifter är charmen med yrket. Tidigare i år tog hamnarbetarna själva initiativ till en enkätundersökning för att få fram uppgifter om hur situationen upplevs på arbetsplatsen. Resultatet var nedslående och visade på stor osäkerhet och besvikelse över bolagsledningens sätt att leda och fördela arbetet. Många hårda ord har också farit genom luften, men hamnbolagets styrelse har till syvende och sidst tagit enkätresultatet som ett kvitto på att något måste göras. Därför kommer det att bli ändringar i organisationsplanen och ett tolvpunktsprogram med olika åtgärder som ska förbättra situationen, berättar Roger Johansson, ordförande i Hamnarbetarförbundets lokala avdelning. Det är bra att man visar att man tar det hela på allvar och gör något. Tyvärr är väl handlingsplanen mest riktad till vår arbetsledare, Lennart Pettersson, som också tagit tag i sina bitar på ett berömvärt sätt. Men nu är det inte bara hans uppgifter det handlar om, utan även högre upp i ledningen där det antingen behöver kompletteras med hamnkunniga personer eller också helt nya, hävdar han och erkänner att vare sig hamnarbetarna eller ledningen mår särskilt bra, men att det också känns som att det är hamnarbetarkollektivet som driver bolagets utveckling framåt tack vare sina yrkeskunskaper och ansvarstagande. Många problem löser hamnarbetarna på kajen själva utan arbetsgivarens vetskap eller förståelse. Ledningen håller nog inte med om det, men så ligger det till! påpekar han. Kontorsfolk på kajen Roger efterlyser och verkställighet av det beslut som togs för två år sedan om att tjänstemännen ska ut och arbeta på kajen, två dagar under ett år, för att få praktiskt förståelse för hamnens kärnverksamhet. Hittills har ingen kommit ut och jobbat. Han ser dock relativt ljust på godsflödets omfattning i hamnen och ännu har inga varsel aviserats på grund av arbetsbrist. Istället har man talat om att satsa på utbildning och underhåll om flödena minskar. Sedan är det ju samtidigt så att botten kan gå ur när som helst. Våra största godsslag som vi hanterar här, trä, plåt och armering, går ju till bil- och byggindustrin, två verksamhetsområden som det ju inte ser så ljust ut för. Vi får hoppas att dollarn stärks så att exporten kan få sig en skjuts framåt, säger han. HAMNARBETAREN 4 08

13 Container rasade ner i lastrum Paul Karlsson som är huvudskyddsombud i hamnen menar att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar som det borde. Jag befarar att cheferna och arbetsledarna inte är tillräckligt up-to-date i de här frågorna för att vara kapabla att göra riskanalyser och uppföljningar, men nu ska de i alla fall gå på kurs, så det fins ju hopp, säger han. En mycket obehaglig arbetsplatsolycka inträffade i början av december, en olycka där ingen hamnarbetare kom till fysisk skada, men som ändå skapade stor uppståndelse. Det var vid containerhanteringen som en 38 tons container, meter över lastrummet, rasade rakt ner med ok och vajrar och smällde i durken och i en burk som stod där. De tre hamnarbetarna i rummet befann sig som väl var där de skulle i skydd. Men de blev förstås chockade. Smällen var enorm. Vi fick hit ett kristeam som tog hand om dem och kranföraren, som inte gjorde något fel utan var maktlös då containern lossnade. Vid en första undersökning visade det sig också att bromsarna slagit till som de ska, så riktigt varför det skedde vet vi inte ännu. Men såväl motor som bromsok har demonterats från kranen och ska nu skickas till Tyskland för en haveriundersökning, berättar Paul, som nyligen kommit hem efter att ha deltagit vid Hamnarbetarförbundets kurs i arbetsmiljö i Göteborg. En kurs med mycket bra innehåll och dessutom möjligheten att träffa andra skyddsombud och utbyta erfarenheter om hur man löser problem i olika hamnar. Containern som föll och containern den landade på. Åke Lindström och Niklas Eliasson har lyft ut den havererade kranmotorn som skall skickas för teknisk analys efter containerolyckan för ett par veckor sedan. hamnreportage halmstad 13

14 I Halmstad. som i så många andra hamnstäder i Sverige, finns det en opinion för att bygga bostäder längs kajerna. Skulle det bli så här finns det i alla fal utfyllnadsmark att ta i anspråk utåt oceanhamnen till där också djuphamnen ska byggas ut rejält. El istället för diesel Michael Guntell, med 28 års yrkesverksamhet, lotsar runt i hamnen till de olika kajerna och magasinen. Halmstads hamn har en relativt diversifierad verksamhet med många olika godsslag att hantera: virke, plåtrullar, armeringsjärn, valstråd, bulk, containrar, bilar, skrot mm. Pilkingtons glasfabrik i staden har också en stor lossningsanläggning för sand, soda och kalk. Det är nog bra att ha flera ben att stå på när det är lågkonjunktur. Vi har börjat känna av den lite, vilket drabbat främst extringarna som får mindre med jobb, men det är ju inga varsel lagda i alla fall, säger han och tilläger att en styrka för Halmstads hamn är att man har ett brett kunnande om de flesta förekommande godsslagen. Han och Roger är dock kritiska till att inte mer görs för arbetsmiljön och även miljön generellt. När vi nu beskriver oss som en miljöhamn, borde vi väl också göra något konkret för att uppfylla detta åtagande. Vi tänker kanske främst på fordonssidan, där man fortsatt har investerat i dieselmaskiner när det ju faktiskt finns el. Vi har kranar som går på el, men inga elskåp. Det borde vi ha. Nu har vi som t ex i Hylte-terminalen dieseltruckar därinne som ser till att blåröken ligger som en tät dimma, vilket ju inte är särskilt nyttigt för oss som ska arbeta där. Vi måste förbättra arbetsmiljön samtidigt som vi också ser till att värna vår gemensamma miljö, slår de fast. Text och foto Mikael Ödesjö HAMNARBETAREN 4 08

15 Fakta Halmstads hamn 56 39' N 12 50' E Isfritt med en kort och rak farled (tre distansminuter). 3 km kaj med ned till 12 m vattendjup. Krankapacitet upp till 102 ton. 4 ro-ro ramper. Stora lager utrymmen nära kajer. Expansionsmöjligheter, kvm yta i närheten av kajer för industri och/eller logistikföretag. Utvecklad infrastruktur. Erfaren och kompetent personal. 80-tal kollektivanställda, varav 77 medl i Sv. Hamnarbetarförbundet Halmstads Hamns miljöcertifiering, ISO Viktoria Kessel är en av tre tjejer i hamnen som trivs ypperligt. Att pappa Ken-Bill också jobbar här bidrar säkert. Christer Andersson. Jan Pavlin och hans kollegor i förrådet får mycket beröm för sin förmåga att hålla maskiner och redskap i bästa skick. "Vi som är gamla i gården nu är jämförelsevis snälla med de som var gamla uvar när jag började. Då var det minsann noga med hierarkin om vem som fick sitta var och så vidare i fikarummet", minns Hans-Göran "Viking" Lindgren. Bristen på kommunikation är kanske det allvarligaste problemet i hamnen. Vi har i princip haft Hallands posten som "personaltidning", och det känns ju trist att behöva läsa i tidningen vad de som bestämmer och som sitter här bredvid oss tycker, säger Michael Guntell. hamnreportage halmstad 15

16 henke s stänkare EN FÖRSMAK AV JULEN Hej tomtegubbar låt oss lustiga vara..., men det vete f-n om det är så roligt att vara lustig idag. Mer om det senare. Först något som i alla fall jag tycker är lustigt; skinkorna är väl inlagda i ugnen, ja julskinkorna alltså? Vörtbrödet framlagt och portern upphälld. Ut med skinkan, skär upp den ljummen och smeta på den starka senapen! Det här är Julafton för mig fastän det är dagen före, mmmm... Men titta, nu blir jag förbaskad plastgranen har börjat barra! Det beror väl antingen på miljöförstöringen eller så har jag glömt vattna den Så till det som är smärtsamt. Jag bor bara ett stenkast från det disko där 79 ungdomar i Göteborg innebrändes för tio år sedan. Jag var där dagarna efter att det hände och talade med anhöriga och andra djupt bedrövade. När det nu på tioårsdagen skulle uppföras ett minnesmonument och samlas till en andaktsstund drogs dit igen fastän jag tyckte att det var så tungt och ledsamt. Då för tio år sedan träffade jag en mamma, kort till längden men stor som kvinna. Hon hade förlorat sina två döttrar i den här fasansfulla tragedin. Sedan har jag träffat henne vid ett flertal olika demonstrationer och aktioner för rättvisa här i Göteborg. Hon kämpade för andra trots sin livssorg in i det sista. Nu på minneshögtiden var inte hon heller med. Hon dog för en tid sedan och fick bli en av dem som hedrades där på olycksplatsen, i alla fall för mig. Jag saknar henne... För ett år sedan spekulerade och tippade jag att USAs nästa president skulle heta Hillary Clinton. Så blev det inte. Tur i alla fall att republikanernas John McCain, han med fingret på avtryckaren, inte kom till makten. Det kunde ha slutit lika illa som hans partibroder Bush lyckats ställa till det. Även om jag tidigare hoppades på fru Clinton så kanske det för världen och framför allt USAs svarta medborgare tänds ett hopp om att deras röst är värd lika mycket som alla andras och att det går att nå förändring. Barack Obama har stora förväntningar att uppfylla och jag hoppas att han nu tar tillfället i akt och ser till att det i Möjligheternas land kommer till skattebaserade reformer kring sjukvård, socialförsäkring och utbildning mm. Där han han och de nyligen utsedda ministrarna sin utmaning och sitt ansvar. Nä hörni, nu lägger vi av för ett tag och går och tar oss våra skinkmackor, ja, du ska också få Amigo senap? God Jul och Gott Nytt År önskar Henrik Johansson, Göteborg HAMNARBETAREN 4 08

17 dunders värld Den regelbundna återkommande medlemsresa som vi, avd 78 i Svenska Hamnarbetarförbundet, gjorde i år gick till ungdomens ö i Grekland. Kos är rätta stället, för vi känner oss alla som ungdomar, fast det står något annat i våra prästbetyg. Stuvare vittnen till grov grundstötning Den regelbundna återkommande medlemsresa som vi, avd 78 i Svenska Hamnarbetarförbundet, gjorde i år gick till ungdomens ö i Grekland. Kos är rätta stället, för vi känner oss alla som ungdomar, fast det står något annat i våra prästbetyg. De missade farleden grovt. Första april 2002 skojade jag till en krönika i Hamnarbetaren, om hur vi ett gäng från Västerås, hade blivit nedkallade för att lossa ett strandat skepp. Lägg märke till att det var 1:a april. Denna gång var det nära att det hade blivit verklighet. Vårt hotell, Apellis, ligger på nordöstra sidan av Kos med utsikt mot stora farleden där all fartygstrafik från turkiska Badrum gick. Rakt på revet Ett stort fartyg, ca dwt, kom ur kurs och smällde på revet precis utanför vårt hotell. Mitt på dagen i fullt dagsljus rände de upp på grundet. Man kan ju undra om inte både kapten och styrmännen hade lämnat över rodret åt en jungman medan de satt nere i mässen och drack ouzo till Dionysos ära, för de missade farleden med flera hundra meter. Vi satt på första parkett och fick se när de försökte ta sig loss på egen hand för de vägrade lämna över bogsertrossen till två tillskyndande små bogserbåtar. Vad fartyget hette vet jag eftersom vi såg man tydligt, Derya 3. Vispande propeller Vad den hade för nationalitet och vilken hemmahamn den tillhörde gick inte att se för flaggan var halad och aktern låg utanför vårt synfält. De började med att pumpa ut barlasten, sedan kopplade de en vajer till ankaret och spelade det akterut med bakre förhalningsspelet. Efter två misslyckade försök startade de maskin och drog igång snurran, då flyttade sig båten en liten bit bakåt samtidigt som de halade in ankaret. Nästan halva av den stora propellern var över vattenytan, för de hade pumpat ut allt vattnet ur tankarna, så det såg ut som ett litet vattenfall när den vispade runt hela tiden som de jobbade med ankaret. Loss på natten Efter ett tag ledsnade vi på att titta på eländet och åkte ner och lämnade tillbaka våra väl använda järnhästar (cyklar som vi hade hyrt). Sedan gick vi tvärs över gatan och hyllade partyguden Dionysos med vin och god mat, för det var ju sista kvällen med gänget. När vi senare på natten lullade hemåt mot hotellet, hörde vi maskinljud och annat buller från det grundstötta fartyget i mörkret ute på sjön. De jobbade fortfarande med att försöka få henne fri från grundet. På morgonen när jag vaknade tittade jag ut och såg att de hade lyckats att ta sig loss. När och hur det hade gått till det vet jag inte för jag hade sovit djupt. Jag såg också att grannhotellet, som de hade hållit på att riva hela veckan, ännu stod kvar. De hade inte klarat av att jämna det med marken ännu. Grekerna rev på ett lustigt sätt, de stod med släggor och högg ner mellanväggarna och balkongräckerna sedan fick en liten bobcat skjuta ner rivningsmassorna över kanten. Hade hotellet stått i Sverige skulle det ha varit nedrivet och bortkört på en dag. Text och foto Alf Dunder henke s stänkare / dunders värld 17

18 profilen Jimmy Ståhl Kavat och kaxig. Energisk och entusiastisk. Envis. Men framför allt glad. Jimmy Ståhl lever som han lär. Han är som den goa gûbbe han vill att alla ska känna sig. Jag försöker sprida glädje och gemenskap, lätta upp stämningen och förmedla att hur tråkig situationen än är så är man bara lite gladare blir det mycket bättre. Jag ser ju på mitt nattskift att det sällan är tungt och tråkigt just för att vi är goa med varann och då flyter jobbet också väldigt bra. Visa positivitet, säg hej och fråga hur det är istället för att titta ner i golvet, se folk i ögonen med ett leende på läpparna, är hans melodi. > Jimmy har jobbat i Göteborgs hamn sedan 1994 då han kom in som blixt. Den chansen innebar att han genast tackade nej till studier på Chalmers, vilket han inte ångrar en sekund. Jag trivs som fisken i vattnet, påstår han samtidigt som han går omkring i villan i Backa och suckar över allt som han ska fixa till med sitt och familjens hus. Kepsen sitter på som vanligt, den myssan tar han ogärna av sig. Faktum är att han är ett levande varumärke. Jag ser till att alltid ha något på mig som visar att jag tillhör Hamnarbetarförbundet, även på semestern, deklarerar han med tydlig stolthet i rösten. Jobbet är som ett kall De Ståhlska familjebanden är starka. I villaområdet i Backa bor Jimmy granne med både föräldrarna och brorsan Mikael. När han växte upp bodde familjen först i Länsmansgården och flyttade när Jimmy var sex år till Backa på Hisingen. Här håller han nu på att renovera och bygga till sin träkåk så att familjen med två pigga och påhittiga söner ska trivas. Jimmy var själv som så många andra pigg och glad i skolan, ända till slutet av högstadiet då han ledsnade. Men sedan blev det bättre på gymnasiet igen. Då fick man ju plugga sådant som man var intresserad av. Jag gick på en industriteknisk linje och snittade 4,0, så nog trivdes jag, berättar han. Direkt efter gymnasiet sökte han till driftsingenjörslinjen på Chalmers och kom in, men fick samtidigt erbjudandet om att börja som blixt i hamnen och på den vägen är det. Hamnen är väldigt speciell, att jobba här är som ett kall och med goa gubbar överallt, inklusive min farsa och brorsa. Det är ett fritt jobb under ansvar med möjlighet att påverka sin lön. Det finns många lika arbetsmoment, tröttnar man på det ena finns det oftast andra sysslor, att jobba på kontor måste vara monotonare, misstänker Jimmy som själv varit på flera olika jobb i hamnen; bilhamnen, järnvägen, fartygssidan med båtkranar, tomparken, och nu PGRC Port of Göteborg Rail Center. Han sökte sig hit till nattskiftet, kl 24-07, mycket för familjens skull, nu kan han vara med sönerna mera på eftermiddagar och kvällar. Alla ska vara med i Hamn När Jimmy blev fackligt aktiv för ett par år sedan var det just medlemsvärvning HAMNARBETAREN 4 08

19 som han engagerade sig för. Han såg till att vara med vid alla nyrekryteringar där först Transports representanter informerar och sedan Hamns. Jag har märkt att detta är min grej. Jag tycker att det är roligt att träffa nytt folk och jag har ju jobbat som blixt och varit över hela hamnen så jag har ju bra kännedom om vad det innebär att jobba med olika grejer här, säger han och poängterar att han inte är ensam vid de här mötena utan med är även Janne Annerback, a- kassan, Lasse Ladestam, huvudskyddsombudsman och Therese Norén, ledamot av förbundsstyrelsen. Jimmy märker att de flesta nya som kommer för att jobba i hamnen blir, om de inte redan varit det, intresserade av facket, Man kan gott säga att hamnen och facket är ett. Vi har en 100-procentig anslutning av de fast anställda. Den stora majoriteten är med oss i Hamnarbetarförbundet och min målsättning alla hamnarbetare i alla hamnar i Sverige ska vara med oss. Vi lyssnar på medlemmarna på vad medlemmarna säger, det är de som bestämmer och vi som är förtroendevalda agerar utifrån deras vilja. Vill medlemmarna inget så händer inget, vilket innebär att vårt förbunds verksamhet bygger på engagemang på gräsrotsnivå. Och för min del är uppdraget egentligen ganska enkelt, i princip kan jag inte göra fel eftersom jag gör det medlemmarna säger åt mig. Tjöta i talarstolen Även om Jimmy jobbat i hamnen i 14 år är det alltså först under de senaste åren han har blivit riktigt fackligt aktiv. Elddopet för hans engagemang kom på förbundskongressen i Sundsvall i våras. Det var där han valdes till den nyinrättade tjänsten som regional förtroendeman för Västsverige. För mig var det en pärs bara att gå fram i talarstolen, men jag tänkte att här gäller det att tjöta så mycket som möjligt för att komma över rädslan, så jag var väl uppe på nästan alla frågor, skrattar han och tillstår att han tycker att det trots allt gick ganska bra. Att tala inför en grupp människor fick han mer övning på under den medlemsvärvarturné som han och kollegan Erik Helgeson gjorde i form av en husbilsresa till ett tiotal hamnar i södra Sverige i somras, en resa värd ett eget kapitel, så mer om den i nästa nr av Hamnarbetaren Reser till tre hamnar Jimmy tar uppdraget som regional förtroendeman i Västsverige på stort allvar. Syftet är att han ska vara stöd till hamnarbetarna i Lysekil, Trollhättan, Karlstad och Göteborg. Jag lägger ner mycket tid och engagemang på det som händer i de hamnarna. Det är både intressant och klurigt och jag är sådan att jag vill granska kritiskt från alla håll innan jag uttalar mig, därför tar det lite tid, men å andra sidan tjänar man på det i längden eftersom det ändå blir utrett fortare vad som ska göras eller beslutas, tycker han. I Lysekil har det varit extra besvärligt med uppsägningar och organisatoriska ägarförändringar i hamnen, vilket krävt extra stöd där. I Trollhättan, där hamnarbetarna går under terminalavtal, är verksamheten knuten till Saab, vilket vi ju i dessa tider också kan kännas osäkert. I Karlstad är det däremot lugnare och ett fåtal medlemmar som i varje fall hittills klarat sig bra utan att Jimmy behövt engagera sig så mycket. Jag blev erbjuden en halvtidstjänst av förbundet, men tackade nej för eftersom jag jobbar natt kan jag utnyttja dagarna till att prata i telefon, så det är bara när Eftersom Jimmy jobbar natt får han tid till lek med sönerna Alexander och FIlip. profilen JIMMY STÅHL 19

20 B posttidning Ev retur till Svenska Hamnarbetarförbundet Södra Hamnvägen 42, Stockholm F a k t a j i m m y "Kan du klappa i takt till musik kan man lära sig bugga. Kul med buggdansen är att den inte är styrd, man kan lägga upp turerna själv. Allt med musik är ju kul." En svängom med fru Lena. Namn: Ålder: Bor: Familj: Aktuell: Jimmy Ståhl 33 år Backa, Hisingen Frugan Lena, sönerna Alex 8 år och Filip 6 år samt två katter, Majsan och Skorpan, av okänt ursprung. Hamnarbetarförbundets regionale förtroendeman för Västsverige. Jobbar nattskiftet med järnvägen i Göteborgs hamn. jag fysiskt reser ut som jag debiterar någon kostnad, påpekar han och tillägger att han inte har någon ambition om någon permanent roll. Jag jobbar så länge det finns behov, det är ju dumt att låsa fast ett uppdrag som detta, säger han. Skrämda till tystnad När Jimmy betraktar samhällsläget i Sverige av idag kan han inte låta bli att tycka att moderaterna håller på att förstöra landet. Är det något jag hatar, så är det privatiseringar. Jag älskar anställningstrygghet och tror att detta snara skapar grund för kreativitet och utvecklingsvilja hos de anställda än de som i privat styrda företag är rädda för att få sparken och därför skräms till tystnad, säger han och tillägger att han tycker att det är viktigt att påtala att... vi i Hamn följer politiken, men att man som medlem står helt fri att rösta på vilket parti man vill. Jag vet ju att några transportare är trötta på att deras fack måste sponsra sossarna. Att vi inte är partiplitiskt knutna innebär dock inte att vi inte är engagerade i politiken, vi måste förstås hänga med för at kunna ta ställning i de frågor som är aneglägna för våra medlemmar, betonar Jimmy som själv inte är medlem i något parti, men som röstar och uppmanar alla andra att göra det. Röstar man inte ska man heller inte gnälla, understryker han. Lyssna på arbetarna! Om ledningen i Göteborgs Hamn finns mycket att säga. För Jimmy är det uppenbart kommunikationsproblem som är den stora stötestenen, han saknar ledningens förmåga att lyssna på arbetarna som står längst ute på kajen. Som chef måste man vara mycket mer lyhörd och samtala med arbetarna, vara lite som PG Gyllenhamnar, han hade inte ett långt steg till golvet. Det är viktigt med kortare kommunikationsväg från topp till golv, mycket information försvinner hos mellanhänder på vägen upp eller ner. Vi har en ganska stor trög organisation i Göteborg, den går säkert att banta med fördel på mellanschefsnivå. Vill du kontakta Jimmy så är hans e- postadress: Vill du veta mer om Hamnarbetarförbundets avd 4 finns numera deras egen hemsida: text och foto Mikael Ödesjö Intressen: Musik: Läser: Motto: Jimmy och Skorpan. på senare tid bugg med frugan, förut brottning och karate, och så evighetsprojektet med att renovera huset. Allätare och lyssnar mest på Radio Rix FM och Rockkanalen. Fack- och nyhetstidningar för att hålla mig uppdaterad i samhällsfrågor. Ta hand om varann och var glada!

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan :41

SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan :41 SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan 2013 17:41 Voltium. Skulle någon förklara vad det handlar om? Inkasseringsavtalet. Kan någon förklara? Edit:

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 15 april 2011. Skolor försvinner i Kalix. Om många barn går i samma skola sparar kommunen pengar.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 15 april 2011. Skolor försvinner i Kalix. Om många barn går i samma skola sparar kommunen pengar. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 14 Fredag 15 april 2011 NORRBOTTEN Skolor försvinner i Kalix Nästan alla skolor som ligger i byar i Kalix kommun ska läggas ned. Det föreslår politikerna i Kalix. -Skolorna har fått

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar.

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar. Kapitel 4 a, just det! Ni ville ju sätta in en annons, säger Marklund till Lasse och Maja, när de kommer in i rummet. Tidningschefen sitter vid ett stort skrivbord som står vid fönstret, ut mot Kyrkogatan

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN FLEXTIDSFÄLLAN NU HAR HON SLUTAT Tidsjakt. Anna Halmerius registrerade flex när hon egentligen jobbade övertid, men hann aldrig ta ledigt. Och det var hon inte ensam om som distriktssköterska i Västra

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 3 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Ny ordförande för hamnarbetarna Göteborgs-Posten 2000-04-22 2 Syndikalism går bra på spårvagnen Göteborgs-Posten 2000-04-15 3 Indiska

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1 Övning Praktikfall - Arbetsmiljö Praktikfall 1 Du är skyddsombud på administrativa funktionen. En dag kommer Stina till dig och berättar att hon utsätts för sexuella närmanden från Kenneth, som är biträdande

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd

Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar. föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Lyssna på oss. Vi vet. Ungdomsexperterna på BUP i Karlstad tipsar föräldrar och andra vuxna vad de behöver lära sig för att ge barn och unga bra stöd Föräldrar borde förstå att man inte kan diskutera när

Läs mer

Nr Innehåll. Medlemstidning för GS-facket avd 4 Östra Småland

Nr Innehåll. Medlemstidning för GS-facket avd 4 Östra Småland Medlemstidning för GS-facket avd 4 Östra Småland www.gsfacket.se/avd4 Plankan Innehåll Vice ordförande sid 2 Ombudsman sid 3 Lenanders sid 4 Infomediaavtalet sid 5 Årsmöten sid 6 Sektioner sid 7 Avtal

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Är årsarbetstid något att föredra jämfört med andra arbetsätt.

Är årsarbetstid något att föredra jämfört med andra arbetsätt. 1 Svenska golfförbundet, Examensarbete HGU 2013-2015 Är årsarbetstid något att föredra jämfört med andra arbetsätt. Jonny Karlsson 2 Headgreenkeeper Innehållsförteckning Lagans GK 1. Inledning 3 1.1 Syfte

Läs mer