it-projekt och det är projektledarens roll att se helheten, hålla i alla trådar och visa resultat. Den vanligaste ingången i projektledaryrket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "it-projekt och det är projektledarens roll att se helheten, hålla i alla trådar och visa resultat. Den vanligaste ingången i projektledaryrket"

Transkript

1 Vi har inte råd att pensionera Det är lättare att komma runt problemen om så många i förtid längre sid 4 man tar det från den lekfulla sidan. sista sid JOBB COMPUTERSWEDEN.SE FREDAGEN DEN 12 OKTOBER 2007 NR 96 UTSATT MEN UTVECKLANDE. Jobbet är både utmanande, krävande och stimulerande. Men det beror också på hur man är som person. Om man gillar utmaningar och är beredd att jobba hårt är det väldigt utvecklande, säger Clas Artvin, projektledare på Acando. FOTO: SARA AXELSSON Han är guld värd Företagen slåss om erfarna projektledare Efterfrågan på duktiga projektledare ökar snabbt. Företagen bjuder över varandra för att få kompentent folk. I högkonjunktur startas fler och fler it-projekt och det är projektledarens roll att se helheten, hålla i alla trådar och visa resultat. Den vanligaste ingången i projektledaryrket är att själv jobba i ett och efter hand ta ett större ansvar. Det finns även utbildningar och certifieringar som kan snabba på processen. sid 2 3 Vi sållar ettorna från nollorna Anlita en fackman när du ska rekrytera IT-kompetens Att hitta rätt person är inte något man gör i en handvändning. Det är en komplicerad process som tar tid och energi i anspråk. Därför kan det vara bra att anlita en fackman. På IT-Resurs är vi specialiserade på att snabbt hitta rätt kompetens inom IT-branschen. Låter du oss sålla ettorna från nollorna när du söker folk minskar risken för felrekrytering. Att vi sedan gör det i samma flitiga uppstickaranda som när vi en gång startade, innebär att vi hela tiden anstränger oss lite mer. Det är därför det är enkelt att rekrytera genom oss. Vill du också snabbt hitta rätt IT-kompetens? Ring oss på ! / BILD: ERIK ROSMAN

2 2 JOBB Redaktör: Karin Myrén, Projektledaren KARRIÄR Duktiga projektledare är guld värda för företagen och kampen om dem hårdnar. Mest efterfrågade är de med en gedigen itbakgrund och som kan se helheten och nyttan som projektet ska ge. Viktiga personliga egenskaper är att vara social och tydlig. MARTIN WALLSTRÖM Företagen söker med ljus och lykta efter kvalificerade och erfarna projektledare. Högkonjunkturen gör att det ständigt startas nya projekt och efterfrågan på duktiga projektledare ökar därmed kraftigt. Marie-Louise Almgren, ägare till rekryteringskonsulten Inhouse, spår en fortsatt het arbetsmarknad, framför allt för projektledare som kan både it och affärer. Det är otroligt svårt att få tag i duktiga projektledare. Ofta räcker det inte med att annonsera, utan det gäller att ha kontakter och nätverk för att hitta rätt personer, säger hon. Oftast krävs både utbildning, erfarenhet och rätt personliga egenskaper, säger Marie-Louise Almgren. Dagens projektledare, även i it-branschen, jobbar ofta direkt mot kunder, med budgetansvar och med krav att uppnå tydliga resultat, säger Marie-Louise Almgren. I GRUNDEN HAR en projektledare ofta en ekonom-, civilingenjörs- eller systemvetarexamen. Men viktigare än formell utbildning är att ha ett ekonomiskt sinne och att förstå kunderna, säger hon. Det gäller att kunna se helheter och ha ett helikopterseeende, att förstå och kunna driva och motivera folk. Då måste man ha jobbat några år inom ett visst område och därefter bygga på med projektledarkunskaper, säger hon. Och till skillnad från tidigare är det allt fler kvinnor som blir projektledare, enligt Marie-Louise Almgren. Förr i tiden var det nästan alltid män som drev projekten. ÄVEN MALIN KARLSSON, rekryteringsspecialist på Poolia IT, bekräftar den stora efterfrågan på projektledare. Duktiga, erfarna och drivna projektledare är alltid attraktiva. Framför allt de som har en gedigen it- och utvecklarbakgrund, säger Malin Karlsson. Enligt henne är det vanligt att projektledare kommer från it-hållet och växer in i affärsfrågorna. Hon ser tre områden meden stark efterfrågan: affärssystem, kvalitetsramverket Itil och Rup, Rational unified process. Ett sätt att stärka sin konkurrenskraft som projektledare är att ta något av de vanligaste certifieringarna, exempelvis PMI eller IPMA. Men Malin Karlsson betonar att utbildning och certifieringar är långtifrån allt. Om man ska rekrytera en projektledare och jämför två personer, en med lång erfarenhet och en som bara är certifierad, så väger oftast erfarenheten tyngst, säger hon. Vid rekrytering av en projektledare tittar man mycket på erfarenhet och personliga egenskaper. DET VANLIGASTE och naturligaste sättet är att först vara en driven projektmedlem och samla på sig erfarenhet från arbete i projekt. Genom att visa framfötterna och få mer ansvar är nästa steg att bli delprojektledare och sedan bli projektledare. ENLIGT MALIN KARLSSON ska en projektledare vara trygg, inge förtroende och vara smidig att arbeta med och ha en social förmåga. Det är viktigt att vara kommunikativ och tydlig gentemot beställare, styrgrupp och projektmedlemmar. Och det krävs också en förmåga att kunna avgränsa och driva projektet till bra resultat. Ju fler medlemmar ett projekt har, desto viktigare är det att vara motiverande. Men lika viktigt är att leverera i tid. Den administrativa och strukturerade sidan PROJEKTLEDNING För den som är beredd att jobba hårt är jobbet som projektledare väldigt utvecklande. Det innebär ständigt möjligheter att lära nytt, säger Clas Artvin som är projektledare på Acando. MARTIN WALLSTRÖM Clas Artvin är projektledare med inriktning på managementkonsulttjänster till företag. Framför allt handlar det om affärs- och it-relaterad utveckling. Det gäller att kunna kommunicera både i tal och i bild. Men framför allt att kunna hantera förväntningar och att kunna vidta åtgärder tidigt om något går fel, säger han. Han har jobbat i åtta år efter studierna, varav flera år som projektledare. Kunderna i hans projekt är ofta it-chefer, cio:er eller beslutsfattare på affärssidan. Just nu jobbar jag mest med frågor kring vad it kan åstadkomma och hur man kan arbeta mer effektivt kring it, exempelvis med itstrategi, styrning, it-processutveckling med Itil och verksamhetsrelaterade utvecklingsprojekt, säger han. Krävande men stimulerande JOBBET FÖLJER OFTA en på förhand uppsatt mall, även om innehållet i projekten varierar kraftigt. Projektet startar med förstudie, beslutsunderlag, följt av genomförande, leverans och uppföljning. Kommunikation mot styrgrupper, beställare och målgrupper sker kontinuerligt. Exakt vilka frågor det handlar om är beroende av bransch, företaget och dess specifika utmaningar. Ofta har det att göra med värdet av it, arbetssätt och samspel mellan beställare och interna eller externa it-leverantörer eller avtalshantering. Är det slitsamt? Ja, det är både utmanande, krävande och stimulerande. Men det beror också på hur man är som person. Om man gillar utmaningar och är beredd att jobba hårt, mot mål och resultat, är det väldigt utvecklande, säger han och fortsätter: Man måste kunna motivera, respektera att folk har familj eller begränsad kunskap, att avgränsa prioritera och strukturera, att kunna hantera intern politik och förväntningar är också viktigt. Att jobba som managementkonsult innebär också att inför ledning och chefer kunna övertyga, föra fram budskap kunna presentera fakta med slagkraftiga och enkla bilder. HAN SER BÅDE för och nackdelar med jobbet. Det roliga är att vara med och påverka. Att få utmanande uppdrag med variation. Att man kan utveckla många kontaktytor och jobba med olika typer av människor. Jobbet ger också en insikt FREDAGEN DEN 12 OKTOBER 2007 > LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE

3 JOBB 3 ser helheten Medianlönen för en projektledare inom systemutveckling är kronor Kvinnor 22% Män 78% 42,3% Källa: CSJOBB UTBILDNINGAR OCH CERTIFIERINGAR Det finns mängder av utbildningar och flera certifieringar för den som vill bli projektledare. De två vanligaste vägarna till certifiering är PMI och IPMA som räknas som de internationellt ledande certifieringarna. Ett annat alternativ är Dataföreningens projektskola. Dessutom erbjuder flera högskolor kortare kurser, både som enstaka kurs och inom ramen för exempelvis företagsekonomi eller dataoch systemvetenskap. Vidare finns utbildningar på utbildningsinstitut, som Sis Forum, ESI, Projektstegen samt företag som Astrakan, Connector och Zimba. är jätteviktig. Arbetsgivarna har ofta en lång önskelista, som går ut på att projektledaren både ska vara drivande och vara uthållig, säger hon. KONSULTBOLAGET KNOW IT har ett 80-tal projektledare men vill expandera och planerar att anställa ytterligare ett 20- tal den närmaste tiden, enligt Pelle Thörnqvist, konsultchef som rekryterar projektledare på Know IT. Vi söker framför allt två typer. It-projektledare som är vana att arbeta med komplexa tekniska miljöer och ILLUSTRATION: KJELL ERIKSSON organisationer, och personer som kan driva förändringar i verksamheten och arbeta med effektivisering eller affärsutveckling, säger han. Under 80-talet och 90- talet var projektledare väldigt duktiga på att driva projekt med fokus på teknik. I dag har rollen utvecklats mot att förstå både affären, tekniken och människorna, och vilka effekter ett projekt ska uppnå i verksamheten. VISSA BLIR PROJEKTLEDARE i början av sin karriär och går sedan vidare som linjechefer eller annat. Många har arbetet med mjukvaruutveckling, kravhantering och test. Sedan växer de in i en projektledarroll och skaffar en certifiering. Andra väljer att hoppa av chefskarriärer för att i stället jobba mer operativt. Det finns ingen given väg. Antingen har man lång erfarenhet, eller så är man yngre, välutbildad och certifierad. Att ha en certifiering är basen och kan ibland vara en förutsättning för att få jobbet, säger han. Att ha en PMI eller IPMA visar att personen i fråga har en metodgrund. Men den riktigt svåra biten är att är att förstå hur verksamheten utvecklas. ENLIGT HÅKAN SJÖHOLM på Svenskt projektforum, som certifierar enligt IPMAmodellen, kan det ta många år att bli en fullfjädrad projektledare. Det ställs många krav på en projektledare. De högsta nivåerna inom vår IPMA-certifiering kräver fem års erfarenhet, men då är man ganska fullärd. När jag tidigare arbetade på ABB fanns en högsta nivå som krävde 14 års erfarenhet, säger Håkan Sjöholm. CLAS ARTVIN Yrke: Projektledare Företag: Acando Ålder: 34 år Utbildning: Dubbelexamen i ekonomi och systemvetenskap jobb i hur olika branscher fungerar. Samtidigt är det en utsatt position. Det är lätt att lägga skulden på projektledaren om något går fel. Det är krävande, med stress, tidspress, långa arbetsdagar och ibland korta varsel att ta fram material. Men när man väl har den första erfarenheten har man en grund att stå på. CLAS ARTVIN har en dubbelexamen i ekonomi och systemvetenskap i botten. Han har inte gått någon certifiering för projektledare, men har däremot gått flera kurser i projektledning. Han har gått erfarenhetsvägen och vuxit in i projektledarrollen. FÖRST BÖRJADE HAN som programmerare på konsultbolag och sedan gick han från att vara projektmedlem till att bli teamledare, och sedan projektledare. Efter hand har han gått över från att jobba från ren teknik till mer av rådgivning. Som projektledare har jag jobbat med allt från små projekt med ett fåtal medlemmar till lite större med flera, säger han. I framtiden tänker han sig en utveckling mot att vara övergripande ansvarig för mer komplexa projekt, exempelvis som programchef, att administrera flera projekt samtidigt. På längre sikt lockar en roll som cio. UTSATT. Jobbet är roligt men utsatt. Går något snett är det projektledarens fel, säger Clas Artvin, projektledare på Acando. FOTO: SARA AXELSSON > LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE FREDAGEN DEN 12 OKTOBER 2007

4 4 JOBB Ljusare för äldre Åldersfixeringen inom it-branschen minskar KARRIÄR Synen på de lite äldre har ändrats i itbranschen och att vara konsult och 50+ räknas som en merit. Högkonjunkturen bidrar förstås men den tidigare åldersfixeringen har också avtagit. Vissa företag pratar till och med om att föråldra sig. STEFAN BOHLIN It-arbetsmarknaden är glödhet och konsultbolagen skriker efter kompetens. Men har situationen gjort det lättare för konsulter som är 50+ att få jobb? Frågar man rekryteringsexperten Per Frykman är svaret ja. Han hävdar att det skett en markant svängning på arbetsmarknaden de senaste åren när det gäller den tidigare så kraftiga åldersfixeringen. Ja, det känns som att ålder har fått allt mindre betydelse förutsatt att den som söker ett jobb inte för saken på tal, för då förstärks i stället åldersnojan, säger han. FRÅN ATT FÖRETAGEN tidigare pratat om att föryngra sina organisationer ser många nu nödvändigheten av att föråldra sina ibland alltför unga organisationer. Önskemålet är att få en hälsosam mix av åldrar, erfarenhet och kompetens, enligt Per Frykman. Och eftersom ålderns betydelse minskar ska den som är 50+ och söker jobb lyfta fram sin kompetens och erfarenhet, anser Per Frykman. Man ska definitivt inte be om ursäkt för att man är 50+, utan i stället analysera kompetensen man har med sig. Den som gör det blir ofta förbluffad över vilket erfarenhetsberg han eller hon sitter på, säger Per Frykman. HAN KONSTATERAR att Sverige varit ett av de mest åldersfixerade länderna i världen, men att den inställningen håller på att luckras upp. Ålder har ingenting att göra FLER CHANSER. Det gäller att dra nytta av högkonjunkturen, men fortfarande är det lika viktigt att använda rätt verktyg när man söker jobb. Man ska definitivt inte bara skicka ett cv med ett litet brev som närmast är att betrakta som historiebeskrivning av sig själv, säger rekryteringsexperten Per Frykman. FOTO: KRISTINA SAHLÉN med prestation. När jobben har en medellivslängd på cirka fem år tänker arbetsgivaren allt mindre på den jobbsökandes ålder, menar Per Frykman. I USA ÄR SYNEN på ålder en helt annan. Där inleder många en andra karriär i 60-årsåldern, för att kanske fortsätta jobba långt förbi pensionsåldern. I Sverige pratar man i stället om Exit 59. I Sverige är den genomsnittliga pensionsåldern nämligen 59 år, vilket är en direkt följd av förtidspensioneringar, enligt Per Frykman. Men det går inte att fortsätta på det viset. Vi har inte råd att pensionera så många i förtid längre, säger han. Egentligen borde alla börja planera för nästa steg i yrkeskarriären kring 40- och 50-årsåldern och tänka på att byta jobb och förverkliga det man verkligen vill göra, anser han. Det kanske tar ett par tre år att sjösätta sådana planer men å andra sidan har man då omkring 20 år kvar av arbetslivet. NATURLIGTVIS HJÄLPER högkonjunkturen till att människor vågar byta jobb eftersom rörligheten ökar och därmed också chanserna till ett nytt jobb. Det gäller att dra nytta av högkonjunkturen, men fortfarande är det lika viktigt att använda rätt verktyg när man söker jobb. Man ska definitivt inte bara skicka ett cv med ett litet personligt brev som närmast är att betrakta som historiebeskrivning av sig själv, säger han. Den som gör så glömmer det viktigaste: vad arbetsgivaren egentligen vill ha. 3 HANDFASTA TIPS 1. Gör ordentlig research på din presumtiva arbetsgivare och dennes behov. Berätta om din kompetens och berätta vad just du kan göra om du får jobbet. 2. Om du söker jobb via en annons tänk på det som inte står i annonsen. Ta helst kontakt med en enhetschef nära det sökta jobbet Kolla vad arbetsgivaren har för behov och lyft fram det i din ansökan som en lösning i stället. Det visar att både att du förstår behoven och att du kan uppfylla dem. och som kan berätta om jobbet. Det som inte står i annons som kan vara direkt avgörande vid tillsättningen. 3. Bästa argumentet är att lyfta fram sin stora erfarenhet och kompetens och matcha dem mot behoven. Ofta är just erfarenhet kombinerat med (rätt) attityd avgörande om man ska få jobbet. Nischad och erfaren hett byte KARRIÄR När Anders Björkengren, 53 år och civilingenjör, bytte jobb senast behövde han inte ens söka det. Han blev värvad av Know IT. Jag hade inte ens tänkt att byta jobb förrän jag fick ett erbjudande, säger Anders Björkengren. STEFAN BOHLIN Det var Anders Björkengrens långa och gedigna erfarenhet av systemutveckling inom kärnkraftsindustrin som gjorde honom till ett hett rekryteringsobjekt. I hela sitt yrkesverksamma liv har han jobbat inom kärnkraftsindustrin allt sedan han fick sitt första jobb på Asea Atom i Västerås NU JOBBAR HAN på Know IT i Västerås och har uppdrag på kärnkraftverket i Forsmark. Där jobbar han med systemutveckling och med att ta fram specifikationer och utveckla system, ett område där det är brist på kompetens. Vi som kommit en bit på vägen och jobbat några år har en stor fördel genom den kompetens och erfarenhet som vi hunnit skaffa oss, säger Anders Björkengren. Tidigare har 50+ rent generellt haft svårare att få jobb. Men det har också varierat starkt beroende på vilken bransch eller nisch man jobbat inom och vilket kompetens man haft. Min spontana känsla är att möjligheterna för oss 50+ att få jobb har ökat bara under de senaste två åren. Man märker det på att många i min ålder känner en betydligt större tillförsikt i dag än tidigare, säger Anders Björkengren. KNOW IT-JOBBET fick han via en tidigare arbetskamrat som nu jobbar på Know IT och som fått vetskap om hans kompetens. Rådet Anders Björkengren ger andra som passerat 50-årsstrecket är att de ska utnyttja gamla kompisar och kontakter. Ja, det underlättar betydligt om man tar kontakt med gamla kompisar som jobbar på det företag där man skulle vilja jobba, säger Anders Björkengren. REDAN INNAN han började på Know IT veckopendlade i två år till kärnkraftverket i Forsmark med ÅF som arbetsgivare. Men nu stannar han. Jag trivs bra och har inga planer på att byta jobb. Jag hoppas på att få vara kvar på företaget fram tills jag pensionerar mig. RÄTT BAKGRUND. Anders Björkengren hade den kompetens som Know IT sökte. Jag hade inte ens tänkt att byta jobb förrän jag fick ett erbjudande, säger han. FREDAGEN DEN 12 OKTOBER 2007 > LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE

5 PLATSANNONSER 5 Konsulter utan gränser Systemutvecklare Är du duktig på det du gör och vill bli ännu bättre tillsammans med prestigelösa och kompetenta kollegor? Vågar du tänka annorlunda och hitta enkla lösningar på svårlösta problem? Då är det oss du letar efter! Vår vision är att revolutionera branschen genom att driva projekt med förutsägbart resultat. Intresserad? Skicka din ansökan till eller läs mer om oss på C# Java.Net Scrum UML Systemvaruhuset är ett ungt företag som redan har hunnit bli ledande i Sverige på intelligenta kort och programvara för incidenthantering. Vi arbetar som expertkonsulter hos kund och med helhetsåtaganden i vår egen lokal i Solna. Svenska Spels främsta mission är att sprida spelglädje. Något vi gör till 4.2 miljoner svenskar med fokus på enkla, säkra och personliga lösningar som hjälper spelandet att förbli ett nöje. Vi vill ligga steget före. Vad vill du? Spelbranschen i förändring Svenska Spel vässar sin konkurrenskraft. Därför söker vi: Kravanalytiker till Visby och Sundbyberg Som kravanalytiker är du ansvarig för kravinsamlingen i förstudier och projekt där kravdokument i form av use cases tas fram. Du är drivande, van att leda workshops och kan med din erfarenhet bidra till att vår kravprocess fortsätter utvecklas. Mer information får du av Mats Ljungblom, chef för Projektkontoret tfn Klientsystemsutvecklare till Sundbyberg Vi behöver förstärka vår spetskompetens för utveckling av våra klientsystem och söker dig som har några års erfarenhet av C# i Visual Studio, databasutveckling i Oracle eller Java i Linux-miljö. Mer information får du av Göran Hagberg, chef för Klientssystem tfn Flashutvecklare till Visby En av huvuduppgifterna blir att vidareutveckla våra bingohallsklienter. Du kommer jobba med den senaste webtekniken som inkluderar HDTV och livevideo. Vi har mycket interaktivitet i våra applikationer, vilket möjliggörs genom pekskärmar och XML-sockets. Verktyg och språk är Flash med action scripts, XML och JavaScript. En fördel är om du har erfarenhet av ASP.NET. Mer information får du av Jim Sundberg, chef för Systemutveckling Visby tfn IT-projektledare till Visby och Sundbyberg Vi söker dig som har erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt i samarbete med arkitekter, systemutvecklare och beställare. Du har lätt för att planera, informera och leda grupper mot gemensamma mål. Mer information får du av Mats Ljungblom, chef för Projektkontoret tfn Testledare till Visby och Sundbyberg Det är testledarens uppgift att ansvara för testrelaterade frågor under hela uppdragens livslängd, från krav- till driftsättning och senare förvaltning. Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet och utbildning i testmetodik och testprocesser i utvecklingsprojekt. Mer information får du av Kim Nilsson, chef för Test tfn Klientutvecklare Web till Visby Du kommer arbeta med GUI:s till vår företagsinfo på svenskaspel.se. Verktyg och språk är ASP.NET, JavaScript och XML. Det är bra om du har erfarenhet av C# och databashantering. Mer information får du av Jim Sundberg, chef för Systemutveckling Visby tfn När vi söker nya medarbetare välkomnar vi en blandning utbildning, ålder, kön, språklig och kulturell kompetens. Sista ansökningsdag 1 november. Mer information om tjänsterna finns på svenskaspel.se/jobb

6 6 PLATSANNONSER GROUP COM PANY Bharat Forge Kilsta ägs av Bharat Forge Ltd. som är en del av den indiska koncernen, Kalyani Group. Kalyani Group är världens största smideskoncern. Bharat Forge Kilsta AB och dess dotterföretag i Skottland omsätter för MSEK och har 580 anställda. SYSTEMUTVECKLARE TILL BHARAT FORGE KILSTA Du erbjuds ett spännande arbete med det övergripande ansvaret för utvecklingen av företagets nya verktyg för analys och intranät. Du är systemvetare, civilingenjör eller motsvarande med högskoleexamen. Du har bred kännedom och erfarenhet av aktiv utveckling i Visual Basic.NET samt databashantering via MS SQL. Erfarenhet av analysverktyget QlikView är meriterande. Vi ser gärna att du tidigare arbetat inom Rekrytering och uthyrning av kvalificerade tjänstemän. Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag. tillverkande industri och har förståelse för verksamhetens krav på information. Vi söker en kreativ och driven person med förmåga att leverera resultat i avtalad tid och till rätt kvalitet. Du är en bra lyssnare som har lätt för att första beställarens krav och förmåga att omsätta detta i praktiken. Läs mer och sök tjänsten på Till vår nordiska IT-avdelning söker vi två personer som skall arbeta med användarstöd samt process- och systemförbättringar för att anpassa våra affärssystem till förändrade affärsmodeller. System Consultant SAP HR System Consultant Sales & Logistics Vi sitter i moderna lokaler i Haninge med tillgång till såväl personalrestaurang som ett gym med maskiner och aerobicpass. Det finns en viktig skillnad mellan oss och våra konkurrenter: Hos oss blir du inte en i mängnden. IT-Resurs fortsätter att växa tack vare flit och engagemang. Nu behöver vi förstärka våra konsultgrupper med fler duktiga medarbetare. Vi är inte störst men vi känner våra medarbetare. Vill du bli en av oss - läs mer på: För mer information, gå in på Business Intelligence Maintenance/ Project Manager, V&S Group För att stärka V&S inom BI-området söker vi en Business Intelligence Maintenance/Project Manager. Som förändringsledare har du erfarenhet av att ur affärsmässig och teknisk synpunkt, utveckla och optimera BI-system. Huvudsakliga applikationer/ kunskapsområden är MS SQL Server, Webfocus (IBI), Qlikview, MS analysis server, file och batch samt ETL. Inom V&S har IT-funktionen en viktig roll i framtagning av strategiska IT lösningar. Avdelningen befinner sig i en positiv utvecklingsfas i nära, långsiktigt internationellt samarbete med företagets affärsområden. I denna rekrytering samarbetar V&S Vin och Sprit med Intersearch. Ansvarig rekryteringskonsult är Nina Alin, , Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart du kan. V&S Group är en svenskägd koncern med omfattande internationell verksamhet. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen har verksamhet i 10 länder och en världsomspännande distribution på 126 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens fjärde största premiumspritmärke. Koncernens omsättning år 2006 var 10,3 miljarder kronor och antalet anställda är ca Join a great team Utvecklingsingenjör telematiksystem Vi utvecklar avancerade telematiksystem som hjälper åkerierna och chaufförerna att bli mer effektiva. Våra system minskar förseningar, felkörningar och felleveranser samt underlättar administrationen med hjälp av pålitlig fordonskommunikation, navigering, positionering och orderhantering med mera. Vi söker Utvecklingsingenjör Du är en driven mjukvaruutvecklare med djupa kunskaper i operativsystem och erfarenhet av installationsverktyg. Du ansvarar bland annat för operativsystemet (XPe) i Interactorplattformen och för att utveckla metoder för att korta ner uppstartstider. Det är också din uppgift att leverera och automatisera mjukvaru installationer (Wise) till testgruppen samt att vidareutveckla fordons- och transportledningsapplikationer. Din profil Du är högskoleingenjör D, E eller liknande och har minst tre års arbetslivserfarenhet. Fordonsintresse och erfarenhet av Linux, CAN och RUP är en stor fördel. För mer information kontakta Peter Madsen, telefon , Ansökan Sök jobbet direkt på Eller skicka ansökan med personligt brev, CV och betygskopior märkt 6603-REIV senast den 29 oktober till Scania, Camilla Jansson, REH, by 118, Södertälje.

7 PLATSANNONSER 7 dedicate TM Då kan du göra karriär hos oss. I dig själv, inte inom organisationen. Vidareutveckling och utbildning ingår i det vi erbjuder. I gengäld måste du dela vår attityd: trygghet i det vi kan, ansvarstagande, lyhördhet och en vilja att alltid göra det bästa för kunden. Det gäller att du tar för dig. Ett jobb hos oss ger dig förutsättningar att forma dina arbetsuppgifter själv. Men, vi spelar ett lagspel. Tillsammans med varandra och våra kunder är vi säkra vinnare. Och ju svårare utmaning, desto bättre blir vi. Visst, vi kräver en hel del. Men vi förväntar oss allt. Du hittar våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, London och Manchester. Vi är starka på våra lokala marknader och ingår i en större organisation av experter inom Altran-koncernen. Detta ger våra kunder tillgång till global spetskompetens, och du som Consignitanställd har inte bara över kollegor i olika länder att utbyta tankar med utan också goda möjligheter att få arbeta utomlands. Nyfiken?

8 08 PLATSANNONSER Lawson söker applikationsexpert till våra demosystem (Arena) Lawson Software och Intentia gick samman under 2006 och blev Lawson. Vi levererar affärsapplikationer på 20 språk till över 4000 kunder i mer än 40 länder. Våra lösningar inom ekonomi, personal, supply chain management, business intelligence och asset management samt våra industrispecifika lösningar hjälper företag att strömlinjeforma sina processer och bli effektivare. Genom att radikalt förenkla arbetet med att införa och använda våra applikationer hjälper vi våra kunder att reducera sina kostnader samtidigt med ökad flexibilitet. Uppdraget Arena är namnet på den enhet inom Lawson EMEA som stöder applikationsutveckling, underhåll och drift av de produkter som marknadsförs och säljs på europamarknaden. Enheten ansvarar för att tillhandahålla de allra senaste produkterna som Lawsons Produktutveckling (LPD) levererar. Vi är med andra ord direkt involverade i den kedja av projekt och aktiviteter som avslutas med att vår säljkår demonstrerar våra produkter för presumtiva och befintliga kunder. Ditt arbete kommer att innebära att planera, utföra och kontrollera installation av applikationer och utveckla och kontrollera rutiner för att underhålla miljöerna. Du kommer även att delta i projekt. Arbetet kommer att innebära att analysera och föreslå förbättringar av de miljöer du ansvarar för. Kvalifikationer Till vårt kontor i Stockholm söker vi en applikationsexpert med lång erfarenhet av och kompetens inom: administration av Windows- Server, systemdrift för IBM System i, operativsystem i5, administration av Microsoft SQL Server, IP-kommunikation och brandväggar. Extra meriterande är det om du har kompetens inom: SQL Query, administration av Web- Sphere eller konfigurering av LDAP. Har du dessutom kunskap om Lawson M3/X3 applikationer (f.d. Movex) är du den rätte för oss. Då våra kunder, säljorganisationen finns över hela Europa och att delar av arbetet innebär täta kontakter med dem är goda kunskaper i engelska en förutsättning. Välkommen med din ansökan! Stämmer ovanstående in på dig? Då ser vi fram emot din ansökan! För ytterligare information, vänligen kontakta Mats Nygårdh Arena Manager, tel eller Katarina Carlsson, HR, tel Skicka din ansökan snarast till dock senast den Märk din ansökan Lawson Arena. Att arbeta i riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst. Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för att riksdagen ska uppfylla sina konstitutionella och demokratiska uppgifter samt sina internationella åtaganden. Enligt vår värdegrund ska arbetet bl.a. kännetecknas av opartiskhet, saklighet och integritet. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Testledare till enheten för IT-utveckling Chef för serviceenheten IT-avdelningen Mer information om tjänsten finns på Jag insåg inte min EGEN förmåga Tur var det Det skulle inte gå, men det gjorde det. Genom att sikta bortom min förmåga fick jag den utveckling jag ville ha. Har du drivkraften? Hos oss kan du utveckla din egen förmåga som kanske ingen annanstans. Inom Epsilon har vi valt att möta framtiden istället för att invänta den. Det gillar både våra medarbetare och kunder. Vi utmanar konventioner och närmar oss visionen om Framtidens konsult. Nu söker vi nya medarbetare till Mälardalen inom Teknikutveckling HW, SW, mekanik, beräkning och optronik IT Projektledning och QA Läs mer om tjänsterna på I Mälardalen har vi moderna kontor i Solna, Södertälje, Eskilstuna, Örebro och Köping. Kontakta Jessica Gullberg, Skicka din ansökan till Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik- och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

9 PLATSANNONSER 09 Vi söker dig som vill växa med oss. Läs mer på Väx med oss! - Erfarna systemsäljare - Pre sales/tekniska säljstöd - Tekniker (Alcatel) - Projektledare Intelecom har snabbt etablerat sig som en ledande aktör på den Skandinaviska marknaden för integrerade kommunikationslösningar. För oss är vägen till framgång att alltid utgå från kundens affär, ha en hög teknisk kompetens, ett starkt engagemang och gott om kreativitet. Men vi är långt ifrån mätta. Tvärtom. Det bara sporrar oss att fler och fler kunder som Ticket, El-Giganten, PNL, Carpark och Jysk har gett oss sitt förtroende. Nu tänker vi bli ännu större här i Sverige. Därför behöver vi dig. Intelecom är en Skandinavisk systemintegratör med kontor i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Våra kunder finns inom privat och offentlig sektor och vi levererar kompletta och skalbara telekommunikations lösningar. Vi räknar med en omsättning på ca 450 Mkr för Intelecom är Premium Partner för: Bodens kommun söker It-chef ref nr 39/07 till Bodens kommuns IT-avdelning Mer information se: WE KNOW ALL ABOUT ZEROS AND ONES, BUT IT S THE PEOPLE WHO COUNT. Volvo IT is a global IT company and part of the Volvo Group. Thanks to extensive experience and our skilled and motivated team, we re able to deliver reliable industrial IT solutions. Our nearly 7000 co-workers worldwide work in an open and enthusiastic atmosphere where human diversity, mutual respect and the highest professional standards are essential components. Always moving forward. At Volvo IT, we feel that while profound knowledge and skill is, of course, the basis of every position, there s actually a lot more to it. Above all, we re looking for people with the right attitude. We want colleagues who listen and who are easy to talk to. Colleagues with a straightforward approach, a sense of humour and the ability to see things including themselves in perspective. We value honest, helpful and professional people. People we can trust. That s how we manage to fulfil our goals together. Working at Volvo IT Walk into any one of our offices in 30 locations around the world and you ll find enthusiastic people from many walks of life. You ll find great job opportunities and an atmosphere geared toward making you an integral part of a highly professional team. You ll enter a world where personal and professional growth is central to the culture. And where achieving the right balance between work and leisure is considered vital to realising our vision to be the driving force behind our customers operational excellence. Sound good? Does the description of what we value in a Volvo IT colleague ring a bell? Does our workplace sound like somewhere you d like to be? Then chances are we re looking for someone just like you. These are some of our current openings: Project Managers Business Consultants Application Developers System Developers Method Specialist Technicians Test Managers & Test Specialists Experienced Software Architect Want to know more? Stop by: Volvo Information Technology AB VOLVO IT I VOLVO TRUCKS I RENAULT TRUCKS I MACK TRUCKS I VOLVO BUSES I VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT I VOLVO PENTA VOLVO AERO I VOLVO FINANCIAL SERVICES I VOLVO 3P I VOLVO POWERTRAIN I VOLVO PARTS I VOLVO TECHNOLOGY I VOLVO LOGISTICS

10 10 PLATSANNONSER Vi söker systemutvecklare med Microsoft-kompetens Du är en skicklig utvecklare med några års erfarenhet av Microsoft-miljö och vill skapa nya lösningar hos våra kunder. Du har kompetens i någon eller några av Microsofts plattformar och behärskar ett eller flera MS språk, t ex C#, eller.net. Viktigast är att du brinner för systemutveckling och vill utvecklas med oss. Läs mer på Sirius IT står för närhet, både mellan ledningen och medarbetarna liksom mellan oss själva och våra kunder. Vi brinner för att skapa de bästa ITlösningarna till våra kunder, och den bästa arbetsplatsen för oss själva. AB Storstockholms Lokaltrafik, SL ansvarar för att ge länets invånare en pålitlig, bekväm och miljöanpassad kollektivtrafik. Varje dag reser människor med SL. Vi planerar, upphandlar och marknadsför kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Trafiken handlas upp i inter nationell konkurrens. Vår vision är att stockholmarna ska ha en kollektiv trafik som de kan känna sig stolta över och nöjda med. Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att vår vision ska bli verklighet. SL Access är vårt nya betalsystem, inspirerat av andra internationella storstäder t ex Hong Kong, London och Singapore. Under 2007 och 2008 kommer SL Access med elektroniska biljetter på smartkort, att driftsättas och lanseras för resor i SLtrafiken. Bussar, spärrar, konduktörer och SLs försäljningsställen kommer att förses med modern utrustning som kan läsa av och ladda resenärernas SL Access-kort. Allt knyts samman i ett avancerat centralsystem som hanterar affärslogik, intäkter, fakturering och e-handel. Teamledare SL Access IT Vill du vara i frontlinjen när det gäller framtidens betalsystem? Utmanas du av komplexa och affärskritiska system? Har du erfarenhet av systemutveckling och förvaltning? Är du intresserad av att leda människor? Mer information och ansökan på (ref nr SE-AAG-226) För mer information om SL, besök sl.se SEB söker SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern med ca anställda och över 5 miljoner kunder, varav 2 miljoner är internetkunder. Verksamheten, som riktar sig till privatpersoner, företag och institutioner, omfattar huvudsakligen banktjänster, men också en betydande livförsäkringsrörelse i Sverige och utomlands. SEB finns representerat i ett tjugotal länder jorden runt. Group IT, Global Workstation, Enterprise Workstation Maintenance. Vi förvaltar SEB:s klientplattform med bas- och tilläggsapplikationer för ungefär användare globalt. Ditt uppdrag Det dagliga arbetet innebär att förvalta och vidareutveckla SEB:s klientplattform Solid5.Fokus ligger på förvaltning av egenutvecklad programvara för programdistribution, inventering samt loginskript. Utveckling sker i Visual Studio 6 samt i Visual Studio 2003 (VB6, VB script samt C#.Net). Versionshantering sker med Visual Source Safe. Även 3:rd line support samt utbildning av tekniker ingår. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, då vårt arbete är projektinriktat och kundorienterat. är resultatorienterad och effektiv har förbättringsvilja är utåtriktad, har samarbetsförmåga samt är intresserad av att utveckla sina kunskaper både genom att lära av andra och samtidigt själv dela med sig av sina erfarenheter är duktig och intresserad av goda kundrelationer har minst fem års erfarenhet som systemutvecklare varav minst två år i C#.Net. Djup förståelse i avancerad OO är meriterande. har lång erfarenhet av VB6, XML + XML schemas, MS klient och server-operativ, MS AD, COM+MSI API (gärna erfarenhet av paketering) Win32 API har kunskaper i TDD (gärna med nunit) MS BITS, BDD, MSSQL, MSMQ (Meriterande) har minst teknisk gymnasial utbildning, men gärna högskoleutbildning inom t ex. systemvetenskap (dock inget krav). Certifieringar inom något av följande områden är meriterande: Windows klient/server operativ,.net, MSSQL Engelska flytande i tal och skrift är ett krav, tyska är meriterande. Sista ansökningsdag 19 oktober Skicka snarast in din ansökan med CV till Märk din ansökan med Utvecklare till SEB:s Windows XP-plattform. Välkommen med din ansökan!

11 PLATSANNONSER 11 Allt ingår, utom baksäte! Vi erbjuder inget baksäte med japansk Shiatsu-massage där du kan falla i sömn av tristess. Vi erbjuder dig en plats i framsätet i en snabb, smidig och utmanande organisation rustad för seger - välkommen till AppliCon! Vi har nu etablerat AppliCon i Sverige och söker nyfikna och kreativa SAP-konsulter inom branscherna Bank & Finans och Fastighetsförvaltning (Real Estate), branscher där itverksamheten nu utvecklas bäst. I denna miljö erbjuds du möjligheten att arbeta med några av de starkaste varumärkena inom sina respektive branschsegment. Är du en erfaren SAP konsult eller har du erfarenhet av andra affärssystem eller verksamhets- och systemutveckling inom någon av ovanstående branscher, ja, då kan du vara rätt person för oss. Det grundläggande är dock att du har rätt personlighet, motivation och passar in i vår företagskultur. Resten tar vi hand om tillsammans genom vårt interna utvecklingsprogram, som vi kontinuerligt utvecklar och bl.a. driver tillsammans med en av våra största kunder i Sverige. Våra paketerade lösningar har blivit en succé och efterfrågan från våra kunder är mycket stor. Som ett resultat av detta arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och implementera nya paketlösningar och det är här du kommer in i bilden. AppliCon är en av de största och oberoende Service Partners till SAP i Norden med verksamheter i Danmark, Island, England och Sverige. AppliCon är återförsäljare av SAP inom segmentet Midsize och erbjuder paketerade applikationslösningar för specifika branscher som t.ex. Bank & Finans, Fastighets- och Försäkringsbolag m.fl. AppliCon är även Service Partner till Microsoft med fokus på.net. Bland våra kunder återfinns bl.a. Kaupthing Bank, Glitnir och Komplett. AppliCon, vars huvudägare är den börsnoterade isländska ITkoncernen Nyherji, grundades 1998 och har 160 anställda. Vi är intresserade av dig som har: Minst två års SAP-erfarenhet, (applikationsutveckling och/eller ABAP-programmering) Erfarenhet från applikationsutveckling i andra ERP-lösningar än SAP Erfarenhet av verksamhets-, process- och systemutveckling inom Bank & Finans, Fastighetsförvaltning Minst 2 års branscherfarenhet som användare av ERPlösningar Goda språkkunskaper i tal och skrift, (engelska) Hög social kompetens Nyfiken och kreativ, med målet att utveckla kundernas affärer och verksamhet Vi erbjuder dig: Arbeta i en utvecklande miljö med det senaste från SAP och andra mjukvaruleverantörer Arbete tillsammans med ett team bestående av mycket erfarna och trevliga kollegor Möjlighet att delta i projekt från design till drift Intressanta uppdrag, (nationella & internationella) Möjlighet att jobba i högintressanta branscher (Bank & Finans & Fastighetsförvaltning) Bra villkor En arbetsgivare som bryr sig Starta din nya karriär idag genom att: Posta din ansökan till oss via Om du har några frågor är det bara att kontakta vår VD i Sverige, Arne Nabseth på telefon +46 (0) I vår rekrytering samarbetar vi även med Isak Korn, Korn Rekrytering, som nås på telefon +46 (0) Vi ser gärna nya medarbetare som är kvinnor och/eller som har en annan etnisk bakgrund än svensk. Copenhagen Reykjavík London - Stockholm

12 Premiär

13 PLATSANNONSER 13 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största universitetssjukhus, där vård, forskning och utbildning är viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Verksamheten finns på ett flertal platser i Stockholmsregionen, främst i Huddinge och Solna.Karolinska bedriver ett målinriktat jämställdhets- och mångfaldsarbete. Sjukhuset är miljöcertifierat och rökfritt. IT-forum söker AD-specialist Linux-specialist CMDB-specialist Klient- och säkerhetstekniker Paketeringstekniker PC-tekniker Vill du vara med och påverka IT-miljön på ett av världens ledande universitetssjukhus? Gillar du att jobba processinriktat? Är du dessutom en person med integritet och självkänsla? Då tror vi att du kommer att trivas inom vår avdelning. Vi söker just nu nya medarbetare till avdelningen för IT-Drift och Infrastruktur. Avdelningen genomgår en omorganisation där vi övergår från traditionell linjeorganisation till processrelaterad förvaltningsorganisation. Samtliga tjänster kommer därmed att placeras under respektive förvaltningsområde. Sista ansökningsdag Ansök och läs mer på Nacka kommun söker IT-strateg läs annonsen på Universitetslektor i Datalogi Institutionen för datavetenskap (IDA), avdelningen för programvara och system För närmare information hänvisas till vår hemsida För fullständig kungörelse ring Sista ansökningsdag Dnr LiU 1085/

14 UIQ Technology, established in 1999 in Sweden, develops and licenses an open software platform to the world s leading mobile phone manufacturers. UIQ Technology is a wholly-owned subsidiary of Make it happen What s next in mobile phone technology? Whatever you make it. UIQ Technology is one of the fastest growing companies in the Telco industry. Our success translates into growth, which is why we re looking for new team players to join our Marketing Communications team. The future of mobile technology is yours to create. Make it happen. Find out more and see all vacancies at UIQ Technology. Soft Center, Ronneby Fa Marketing Communications Manager We are looking for a person, working both on strategic and operational level, with experience in B2B marketing in an international environment, preferably in the telecoms industry. 14 PLATSANNONSER Webbutvecklare sökes Utvecklingsinriktad IT-driftchef Information om tjänsten finns på vår webbsida Make it happen UIQ Technology, established in1999 in Sweden, develops and licenses an open software platform to the world s leading mobile phone manufacturers. UIQ Technology is a whollyowned subsidiary of Sony Ericsson Mobile Communications AB. Internal Communications Manager We need a proactive person with experience from a global organization to develop and manage the company s internal communication processes, ensuring that information is cascaded to all relevant parties, and to be active in executing internal communication activities. What s next in mobile phone technology? Whatever you make it. UIQ Technology is one of the fastest growing companies in the Telecom industry. Our success translates into growth, which is why we re looking for new team players to join our team. Software Engineer Software Engineer Test Technical Architect Technical Consultant The future of mobile technology is yours to create. Make it happen. Find out more. View all vacancies at Chef systemutveckling Avdelningen för Produkt- & IT-utveckling ansvarar för planering, design, utveckling och drift av produkter och tjänster. En stor del av arbetet sker inom ramen för våra webbsatsningar där söktjänsterna eniro.se, eniro.dk och eniro.fi står i fokus. Vi arbetar inom ett brett spann av systemlösningar för de ledande söktjänsterna i Norden samt stödsystem för säljstöd, administration och kundservice. Som chef för systemutveckling har du ett helhetsansvar för utveckling och support av dessa system. Du har personal- och budgetansvar och du rapporterar till CIO. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att leda det dagliga utvecklingsarbetet, driva förändringsarbete samt säkerställa bemanning och kompetensutveckling. En annan viktig uppgift är att utveckla systemutvecklingsprocessen och du är ansvarig för att genomföra föreslagna effektiviseringar. Arbetet innebär även att du skall bistå Eniros olika affärsområden och vara kontaktperson gentemot verksamheten när det gäller nyutvecklings- och förvaltningsprojekt. Idag består enheten systemutveckling av fem team med sammanlagt ett 30-tal systemutvecklare. Varje utvecklingsteam består av 4 8 personer och leds av en teamchef. Du bör ha en akademisk examen med flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Utöver en mycket god teknisk kännedom, kunskap om systemutvecklingsprocesser och projektledaregenskaper är det meriterande med erfarenhet av att utveckla och förvalta webbapplikationer med höga krav på tillgänglighet och prestanda. Du har ett affärsmässigt perspektiv på IT samt hög fokus på leverans. För att trivas i den här rollen måste du vara kommunikativ, drivande samt kunna leda och motivera dina medarbetare. Du har en kreativ förmåga och en ständig vilja att förbättra. I denna rekrytering samarbetar Eniro med IDG Rekrytering sök denna tjänst genom att skicka din ansökan snarast till Har du frågor är du välkommen att ringa Maria på Välkommen med din ansökan! Var befinner du dig i morgon? För vår del så handlar varje dag om framtiden. Hos oss utvecklas och förverkligas nämligen idéer för att livet ska bli lite enklare. Som Nordens ledande sökföretag erbjuder vi tjänster och produkter som finns nära tillhands oavsett behov eller situation. Om du är lika intresserad av personlig utveckling som teknisk innovation så vill vi träffa dig så snart som möjligt. Kanske redan i morgon? Vill du veta mer om oss är du välkommen till enirosverige.se.

15 PLATSANNONSER 15 Två verksamheter två befattningar ett gemensamt mål Stadskansliets roll är att stödja kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltnings- och bolagsledningar i arbetet med Göteborgs Stads utveckling. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på stadens utveckling genom dialog och samverkan med många olika aktörer. Utgångspunkten är kommunfullmäktiges mål och inriktning samt de uppdrag som kommunstyrelsen ger till stadskansliet. Enheten för Organisations- och IT-utveckling är en av stadskansliets åtta enheter. Enheten skall utföra/verkställa samt ge råd och stöd kring frågor som bl a rör utveckling och samordning av kommungemensam IT strategi, IT infrastruktur och kommungemensamma IT frågor. Läs mer på STRATEGISK IT-ARKITEKT till Göteborgs Stad, Stadskansliet Ditt uppdrag är att utifrån verksamhetens processer och informationsbehov identifiera, och beskriva de riktlinjer och processer m m. som krävs inom arkitekturområdet för stadens övergripande och gemensamma informationssystem. Du ansvarar för strategi, utveckling och förvaltning av området. Det är också du som samordnar och bevakar helheten samt granskar och värderar kravspecifikationer m m. Du har en stödjande och rådgivande roll till stadens olika verksamheter samt en beställande roll till Intraservice. Du har en gedigen erfarenhet av övergripande och strategiskt arbete med IT-arkitektur och/eller informationsarkitektur, gärna från en större organisation. Du bör ha högskoleutbildning inom relevant område samt gärna en vedertagen certifiering. Du är också väl bekant med tillämpning av Enterprise Architecture (EA). För att vara lyckosam i detta uppdrag behöver du kunna arbeta självständigt samt vara en skicklig kommunikatör och pedagog. (ref nr SE-MFK-333) Göteborgs Stads verksamheter är till för att ge göteborgarna stöd och service. Staden ansvarar för allt från vård och omsorg, skola och fritidsaktiviteter till kollektivtrafik, kultur och stadsplanering. Intraservice svarar för drift och teknisk support av kommungemensamma system och tjänster samt levererar administrativa tjänster inom ekonomi-, löne-, och telefoniområdet till Göteborgs Stads olika verksamheter. Läs mer om oss på vår hemsida TEKNISK IT-ARKITEKT Intraservice Du är en IT-arkitekt som förstår effekter och konsekvenser av hur man hanterar informationsflöden i stora organisationer. Du entusiasmeras av samhällsbygge och hur man skapar möjligheter till förbättrad service till våra medborgare. Ditt uppdrag är att vara insatt i de olika plattformar som är aktuella i Göteborgs Stad och se hur dessa kan kopplas samman och integreras med de krav och behov som formuleras av beställaren. När den strategiska ITarkitekten identifierar behov och beskriver processer är du den person som med god kännedom om plattformar och teknik förstår konsekvenser, ser möjligheter och hinder samt på ett pedagogiskt sätt förmår att beskriva detta till beställaren. Tillsammans preciserar ni det uppdrag staden ger till Intraservice och hur leveransen skall se ut. Du är den person som arbetar vidare med dessa frågor in i Intraservice organisation. Du rapporterar till områdeschefen för IT-system på Intraservice. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom relevant område samt lång och bred erfarenhet från arbete inom systemarkitektur. (ref nr SE-MFK-330) Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Mercuri Urval, tfn Om du är intresserad av tjänsten skickar du en intresseanmälan i form av ett personligt brev med meritförteckning märkt med respektive referensnummer senast den 25 oktober via Konsulter med näsa för affärer. Är du mogen för att ta ett nytt spännande steg i karriären? Börja hos oss! På Cybercom kan du förena ett brinnande teknikintresse med utmanande och omväxlande uppdrag. Här finner du en kreativ och professionell miljö som bygger på våra värderingar som prioriterar öppenhet, engagemang och kompetens. Just nu behöver vi fler projektledare, testledare, testare, systemarkitekter, samt systemutvecklare inom Java,.Net och inbyggda system till Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Linköping, Karlskrona, Huskvarna, Östersund, Örnsköldsvik, Sundsvall och Umeå. Läs mer om oss och våra lediga tjänster på Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har drygt 1200 anställda med uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore, Storbritannien och Sverige. Driven by sense

16 Missa inte chansen!

17 PLATSANNONSER 17 Sandvik Systems Development söker Customer Business Manager Vi söker dig som är beredd att ta ansvar för hela vårt utbud av tjänster gentemot ett av våra kundområden. Din viktigaste uppgift är att vårda och utveckla våra relationer till kunden och att leda arbetet inom vårt kundteam. Läs mer om tjänsten och sök på Jobb-id: XEROX Global Services/CrossMedia Drifttekniker Lämplig utbildning och aktuell certifiering Novell CNE och några års praktisk erfarenhet av Novells produkter (t.ex. edirectory, ZENworks och GroupWise). Du bör också ha erfarenhet av Windows Server, SuSE Linux, nätverk och it-säkerhet. Mer information finns på vår webbplats Sandvik Systems Development är Sandviks eget konsultbolag för systemutveckling. Vi är drygt 300 medarbetare i Sverige och i ett antal länder i Europa, Asien och Amerika. Vår uppgift är att i nära samarbete med koncernens affärsområden och bolag stödja dem med verksamhetsnära och innovativ IT-utveckling. Verksamheten omfattar analyser och utredningar, projektledning, implementationer och förvaltning. Vi arbetar i en internationell miljö med globala projekt Jönköping Sista ansökningsdag 29 oktober Ref.nr /07. Sogeti i Skåne söker de bästa testarna Ta ett kliv uppåt i din testkarriär! På Sogeti i Skåne söker vi testexperter som ska förstärka vår lokala, nationella och globala storsatsning på testområdet. Vi är världsledande inom test med egna, internationellt erkända metoder och modeller TMap och TPI. Vi har 2000 testexperter globalt, varav ett 150-tal arbetar i Sverige. På Sogeti i Skåne blir du en viktig del av vårt nationella Sogeti Center of Test Excellence i Lund. Vi erbjuder utmanande uppdrag där du hjälper till att genomföra tester och förbättra våra kunders testorganisationer. Vill du dessutom prova på Exploratory Testing är Sogeti i Skåne rätt plats för dig. Kontakta oss redan idag! Hos oss är test och testledning egna karriärvägar med stora utvecklingsmöjligheter. Har du jobbat med test i några år och vill bli bäst på test? Då finns det ingen anledning för dig att välja en annan arbetsgivare än Sogeti. Just nu söker vi ett flertal olika kompetenser, framför allt: Testspecialister Erfarna testledare Läs mer om oss och om våra utannonserade tjänster på Sogeti är en helhetsleverantör av IT-tjänster på den lokala marknaden. Sogeti har medarbetare i 14 länder. Av dessa arbetar 900 konsulter vid företagets 19 svenska kontor. Ekelöw söker kvalificerade säkerhetskonsulter Itello utvecklar dig och våra kunder Vi är en av få leverantörer av standardsystem för pensions-, försäkrings- och fondbranschen på den nordiska marknaden. Nu ökar vi tempot och söker fler Ekelöw Infosecurity har som mål att vara det ledande oberoende konsultföretaget i Norden inom informationssäkerhet, business continuity planning (BCP) och risk management. Vi arbetar med säkerhetsfrågor ur ett helhetsperspektiv inom strategi, ledning, verksamhetsprocesser, IT och organisation. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och konsulttjänster som utmärks av professionalism och erfarenhet till våra kunder i privat och offentlig sektor. Under hösten fortsätter vi expansionen och söker just nu konsulter med gedigen kunskap och erfarenhet inom informations- och IT-säkerhet: Strategi, ledning och styrning av informationssäkerhet Verksamhetsutveckling av säkerhetsorganisationer Förändringsledning och projektledning Analys och hantering av risker (risk management) Kontinuitetsplanering (BCP) Granskning, utvärdering och design av säkerhet i IT-system och nätverk Revision av säkerhet i IT-system, processer och organisation Som konsult hos oss kommer du att arbeta i en lärande organisation där kunskapsdelning är en grundläggande värdering hos alla medarbetare. Engagemang är ett ledord som beskriver vår företagskultur. Att bygga kundrelationer och utveckla sina kollegor är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Vi förutsätter att du som söker har starkt drivkraft, hög konsultmässighet och mycket god samarbetsförmåga samt kan påvisa goda referenser inom dina kompetensområden. Certifieringar inom CISSP, CISA och CISM är ett plus. Just nu söker vi konsulter med placering företrädelsevis i Stockholm. Då vår bransch är mansdominerad ser vi gärna att fler kvinnliga sökande. Skicka ditt CV till Ekelöw InfoSecurity AB har marknadens mest gedigna erfarenheter inom informationssäkerhet, övergripande riskhantering och kontinuitetsplanering. Idag är vi cirka 45 anställda konsulter i Stockholm, Göteborg och Umeå. Ekelöw erbjuder också särskilda säkerhetsutredningar via dotterbolagen BitSec AB och Ntegria AB. Kravanalytiker och projektledare Som innovativ produktutvecklare inom pensions-, försäkrings- och fondbranschen måste vi hela tiden ligga steget före. Vi har en mycket intressant period framför oss, i stark expansion. Vår produkt Inca är på god väg att bli den ledande systemlösningen för försäkrings- och pensionsbolag. Vi söker kravanalytiker och projektledare med stort intresse för våra kunders verksamhet. Du är troligtvis konsult eller arbetar på ett försäkringsbolag. Meriterande är om du behärskar ett eller flera nordiska språk och/eller har erfarenhet av försäkringsverksamhet i något annat nordiskt land. Du kan ha fokus både på verksamhetsprojekt hos kund eller implementering av vår produkt Inca hos kund. Hos oss är alla medarbetare nyckelpersoner. Den unika kompetens som finns samlad hos oss är svår att ersätta. Detta medför att frågor som rör arbetsmiljö, hälsa och trivsel är mycket högt prioriterade. Som person är du positiv och noggrann med god förmåga att identifiera och lösa problem på egen hand och driva ditt eget arbete framåt. Du har en stark ansvarskänsla och förmåga att bidra både enskilt och i grupp. Du är ödmjuk inför andras kompetens och kan hävda din egen vid rätt tillfällen. Frågor besvaras av: Ann-Kathrin Trawe, Ansökan skickar du till märkt med Kravanalytiker och projektledare. På Itello tar vi ansvar för hela utvecklingsprocessen, från verksamhetsutveckling till programmering och implementering. Det ställer höga krav både på företaget och på medarbetarna. Det behövs en stor bredd och erfarenhet av de tekniker och plattformar vi jobbar med. Det krävs även att vi är innovatörer och improvisatörer samtidigt som vi måste bevara vår struktur och disciplin i det vi utvecklar. Försäkringar och sparande är till sin karaktär långsiktiga, till och med livslånga, och de kraven måste vi möta i vårt sätt att utveckla vår mjukvara. Itello AB Kungsgatan 44 SE Stockholm tel

18 18 PLATSANNONSER Skandia American Corporation Sweden (SITS) är ett IT-driftbolag inom Skandia/ Old Mutualkoncernen. Vi tillhandahåller säkra och tillförlitliga infrastrukturtjänster gentemot våra lokala och globala kunder inom gruppen. IT-SÄKERHETSSPECIALIST TILL SKANDIA Du har det operativa ansvaret för SITS IT-infrastruktursäkerhet och i dina arbetsuppgifter ingår att du genomför sårbarhetsanalyser, testar och implementerar säkerhetsverktyg, verifierar säkerhetskonfigurationer samt utvärderar och godkänner förändringar i miljön med avseende på säkerhet. Som IT-säkerhetsspecialist samarbetar du med IT-avdelningar hos våra kunder och deltar i Skandia Computer Emergency Response Team. Du leder säkerhetsrelaterade aktiviteter och mindre projekt samt stöttar och agerar back-up för SITS säkerhetschef. Vi vill att du har lång IT-erfarenhet, varav 3-5 års erfarenhet av operativt IT-säkerhetsarbete från en större koncern. Läs mer om tjänsten på Rekrytering och uthyrning av kvalificerade tjänstemän. Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag. Impact Europe - Sveriges ledande systemintegratör inom ljud, bild och videokommunikation söker till Stockholm: Vi jobbar för ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Servicetekniker - för avancerade systemlösningar Brinner du för att göra en kund extra nöjd och har erfarenhet av service och installation inom ljud och bild? Är du intresserad av att utvecklas och serva några av Sveriges mest avancerade ljud- och bildsystem? Nätverkstekniker - med inriktning på videokommunikation Är du duktig på IP/nätverk och har lust att arbeta med den senaste tekniken inom ljud, bild och videokommunikation? Är du intresserad av att utvecklas och vill bli en av Sveriges vassaste inom videokommunikationslösningar? Gå in på vår hemsida och sök jobbet, Du är med hela vägen, från kravfångst till drift i linjen, när vi utvecklar IT-stöd för människor som söker och får jobb. AMS IT-enhet ansvarar för all IT-relaterad verksamhet inom organisationen; verksamhetsutveckling, infrastruktur, produktion och telefonitjänster. Varje möte med en kund är viktigt och de flesta av dessa möten är direkt eller indirekt beroende av IT. Du blir en viktig del i ett intressant, långsiktigt utvecklingsskede med nyutveckling och vidareutveckling av våra system. Allt för att kunna erbjuda ett så smidigt möte som möjligt mellan företag och de som söker nytt arbete. Som medarbetare på AMS IT-enhet arbetar du nära kärnverksamheten med matchning av lediga arbeten mot arbetssökande. Därför är det lätt att se den praktiska nyttan av det arbete du utför. Idag är vi 300 som arbetar på IT-enheten. Det betyder att du får många kompetenta kollegor att arbeta med. Vi har väl utvecklad teknik och arbetsplatsen är trivsam med en miljö som engagerar och där den enskildes idéer och initiativ tas tillvara. Vi lägger stor vikt vid introduktion och kompetensutveckling. Totalt arbetar drygt personer inom Arbetsmarknadsverket som består av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) chefsmyndighet, 21 länsarbetsnämnder samt 325 arbetsförmedlingar. Vi är viktiga för att arbetsmarknaden ska fungera effektivt och därmed också för samhällets välfärd. Var och en som arbetar här betyder något i det arbetet. Systemutvecklare.net Du får arbeta med nyutveckling och vidareutveckling av våra system för att vi ska kunna möta våra kunder på bästa och mest effektiva sätt. Testanalytiker/Testare För att vi smidigt ska kunna matcha arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att säkerställa funktion och kvalitet, det är där du kommer in i bilden. Driftspersonal för webbapplikation Du kommer att ha en oerhört viktig funktion eftersom en problemfri drift av våra system är a och o för oss. Läs mer om tjänsterna och ansök på Sista ansökningsdag: 19 oktober 2007.

19 PLATSANNONSER 19 /KAN DU BLI SYMBIANSPECIALIST?/ PASSION Regeringskansliet söker Datakommunikationstekniker till Förvaltningsavdelningen, IT-enheten Regeringskansliet bereder regeringens ärenden och biträder i övrigt regeringen och statsråden i deras arbete. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de tolv departementen och Förvaltningsavdelningen. I Regeringskansliet arbetar ca 4500 personer, varav ca 600 utomlands. Drygt 95% är opolitiska tjänstemän. Mer information om denna och andra lediga tjänster hittar du på Rekrytering Välkommen till Växjö universitet Vi söker Programmerare/databasutvecklare (ref nr 833/2007) IT-tekniker f r Windows (ref nr 384/2007) Läs mer på eller kontakta gruppansvarig Marcus Nilsson eller personalsekreterare Carina Axelsson Din ansökan, märkt med ref nr, ska ha inkommit till Registrator, Växjö universitet, Växjö senast den 24 oktober. MFEX söker en idéspruta, en organisatör och en ordningsman. Som dessutom har hunnit skaffa sig en gedigen utbildning. MFEX expanderar och behöver ytterligare 3 kompetenta medarbetare till vårt Stockholmskontor. Förutom en gedigen utbildning uppskattar vi erfarenhet från bank- och finansvärlden. Följande funktioner behöver tillsättas: Kravanalys: Du är van att fånga verksamhetskrav och på ett systematiskt sätt omsätta dessa till specifikationer som utvecklare kan vidareförädla och skriva kod utifrån. Integrationstest/CM: Du är en erfaren och noggrann integrationstestare som är van att arbeta med webbapplikationer. Eftersom vi strävar mot en hög automatiseringsgrad så är det viktigt att du har erfarenhet av verktyg och metoder som stöder det arbetssättet. Vi håller på att förändra vårt arbetssätt mot en testdriven utveckling varför det är viktigt att du, förutom att hålla ordning på felrapporter, ändringar och leveranser, också kan bidra i processarbetet. Utvecklare: Vi söker erfarna utvecklare med Microsoft-bakgrund. Du behärskar väl C#, MS-SQL, NUnit, ASP,.NET. Dessutom är du van att arbeta testdrivet med lättrörliga metoder. Du är van att dela med dig av din kompetens till kollegor och att ta till dig den senaste tekniken ser du som en självklarhet. För samtliga tjänster krävs utbildning motsvarande civilingenjör gärna E,F,D eller motsvarande samt erfarenhet från finansbranschen. Sänd din ansökan till: Kontakta: för mer information. MFEX Mutual Funds Exchange AB is an independent mutual funds trading platform allowing for profitable on-line distribution of mutual funds. MFEX has grown significantly since the launch in 1999 and is currently serving 15 institutional clients in Sweden, Finland, France, Netherlands, Belgium and Austria. The fund offering consist of 175 fund companies world wide, collectively providing approximately 5000 funds. MFEX is headquartered in the centre of Stockholm, with two local offices in Paris and Umeå. <meta http-equiv= Testa dig själv. Ju fler poäng desto större möjligheter har du att bli specialistkonsult inom Symbian OS och vara med och utveckla nästa generation mobiltelefoner. > < När hackade du senast ett program? > <!-- Vaddå hacka?->1p <!-- Aldrig gjort->2p <!-- Kolla min sajt->3p < Vad läser du helst? > <!-- Dagstidningen->1p <!-- Forum->2p <!-- c/c++->3p < Hur många terminaler har du i ditt hemmanätverk? > <!-- Nätverk?->1p <!-- En laptop->2p <!-- Ganska många + några servrar->3p < Vilket operativsystem gillar du bäst? > <!-- Windowz->1p <!-- OSE->2p <!-- Linux->3p < Vad är det bästa som hänt människan? > <!-- Big Bang->1p <!-- Hjulet->2p <!-- 1/0->3p </ Maila din poängsumma till och berätta varför du vill vara med och utveckla framtidens mobiltelefoner tillsammans med oss. HiQ MobilEyes är ett specialistbolag inom HiQ som enbart jobbar med programvaruutveckling för mobiltelefoner.>0

20 Kontakta oss redan idag! Snabba resultat för mobila utvecklare Kul att jobba i en bransch som växer fort PÅ JOBBET När Anders Bond tar pendeltåget hem från jobbet kan han se resultatet av dagens arbete direkt i sin mobil. Det är en av de saker som lockar med att jobba som utvecklare av mobila tjänster. Och så är det förstås kul att vara i teknikens frontlinje. KARIN MYRÉN Anders Bond tycker att han har hamnat helt rätt. Han är utvecklare av mobila system på det amerikanska företaget Yahoos kontor i Stockholm. Det är spännande och kul att jobba i en ny bransch som dessutom växer så fort. Mobilprogram kan användas överallt och i framtiden kommer betydligt fler att använda mobilen för att komma åt internet. Det finns en enorm potential! Och då är det kul att vara den som går i frontlinjen, säger Anders Bond. EN ANNAN SAK som är rolig med jobbet är att kunna se resultatet direkt. Jag kan sitta på pendeltåget på väg hem och testa ett program jag utvecklat under dagen. Det är inspirerande att kunna se det jag gjort i en helt annan miljö. Det enda som kan vara tråkigt med jobbet är när man kör fast. Det är frustrerande. I dag jobbar han både som utvecklare och som ansvarig för den utvecklingen som sker på serversidan. Dels handlar det om ren programmering och utveckling, dels handlar det också om att kommunicera med andra i företaget och försöka räta ut frågetecken i projekten. ANDERS BOND kom direkt från civilingenjörsutbildningen i datateknik till företaget Kenet Works för tre år sedan. Och för ett år sedan köptes företaget av Yahoo. I dag är Stockholmskontoret ett av Yahoos kompetenscenter för utveckling av mobila tjänster och här jobbar 19 utvecklare. Förutom arbetet i projekten som drivs i Stockholm har Anders Bond också mycket kontakt med Yahoo i andra delar av världen, särskilt kontoret i Silicon Valley. Så det blir en hel del resor. Det senaste året har han varit i USA tre gånger. DEN SOM UTVECKLAR system för mobiler kan arbeta på två olika sätt, berättar han. Antingen utvecklar man program i exempelvis Java eller Symbian som sedan körs i själva mobilen. Eller så utvecklar man en wap-lösning i html och anpassar den så att den passar att köra olika telefonmodeller. Skillnaden DELAD ROLL. Dels handlar det om ren programmering och utveckling, dels handlar det om att kommunicera med andra i företaget och försöka räta ut frågetecken i projekten. Det säger Anders Bond om sitt jobb som utvecklare av mobila tjänster. FOTO:SARA AXELSSON för användaren är att wap-alternativet är enklare att komma igång med, enligt Anders Bond. För oss som utvecklar innebär wap-lösningen att vi lägger ned ganska mycket tid på att göra så att sidan ser snygg ut i mobilen och att den är lättläst. Programmen som körs i mobilen måste vi göra mycket anpassningar av för att de ska passa alla de olika typer av mobiler som finns. Och även för dessa program behövs serverutveckling. TROTS ATT ANDERS BOND bara jobbat tre år som mobil programutvecklare han provat på mycket inom sin nisch, tycker han. Den dagen han bestämmer sig för att gå vidare i karriären ser han flera alternativ. Ett av dem är att söka sig vidare inom Yahookoncernen, kanske utomlands. Men annars har han en bra utgångspunkt även för andra områden. Jag stöter på så många olika delar inom utveckling, både när det gäller serverdelen och Javadelarna. Det gör att jag har en förhållandevis stor bredd inom mitt område och är ganska bra rustad kompetensmässigt. Många av studiekamraterna från Linköpings tekniska högskola tycker att det är lite häftigt just att jobba med mobiltillämpningar, enligt Anders Bond. Alla har mobiler och vet vad jag sysslar med. Det är väldigt konkret. Och nu börjar fler och fler använda tekniken för att komma åt internet. -ETT TIPS SOM ANDERS BOND ger den som vill jobba med mobilutveckling är att ägna mycket tid åt mobilen. Lattja runt lite. Ladda ner utvecklingsverktyg för mobilen och testa. I det här jobbet handlar det mycket om att lära genom att leka. Det är lättare att komma runt problemen om man tar det från den lekfulla sidan. Tjänar man bra som utvecklare av mobila system? Anders Bond svarar fåordigt men entydigt. Absolut! SÅ HÄR KAN EN DAG SE UT FÖR EN MOBILUTVECKLARE Så här kan en dag se ut: 8:00 Kommer till jobbet. Kollar mejl och besvarar mejl från USA som kommit under natten. 9:00 Möte med serverteamet. Går igenom vem som ska göra vad under dagen och diskutera så att det inte finns några frågetecken kring kravspecar eller annat. 10:00 15:00 Jobbar på med det som är målet för dagen till exempel utveckling eller testning. 15:00 Möte med produktteamet om vilka funktioner som har högst prioritet inför nästa vecka. 17:00 Telefonkonferens med Yahoos kontor i USA. 17:30 18:00 Arbetsdagen slut. 20

Vi kallar det Collaborative Business Experience

Vi kallar det Collaborative Business Experience Att jobba hos oss Vi kallar det Collaborative Business Experience Tänk dig att arbeta i ett företag som är övertygat om att sättet att samarbeta är lika viktigt som resultatet du uppnår. Tänk dig att arbeta

Läs mer

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling

Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Föregångare inom IT- och verksamhetsutveckling [ Ansvarsfull utveckling Frontwalker 2012 Regeringsgatan 26 111 53 Stockholm 08-790 36 00 info@frontwalker.se www.frontwalker.se Här finns vi: Stockholm

Läs mer

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna!

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se Box 23009, 104 35 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se www.lexiconitkonsult.se

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist

Presentation av IT-utbildningar. Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Presentation av IT-utbildningar Vidareinformatörsdag 2015-02-18 Anna Palmquist Våra utbildningar Systemarkitekt (SA) Systemvetare (SV) Dataekonom (DE) Affärsinformatiker (IMIT) Akademiska ämnen Systemarkitekt

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002 Systemarkitekt/systemutvecklare Trevor Lyall arbetar som systemarkitekt och senior systemutvecklare. Han har en lång och bred erfarenhet av projekt inom flera olika branscher. Med sitt djupa intresse för

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Tove Carlsund Systemutvecklare

Tove Carlsund Systemutvecklare OM MIG Under mina yrkesverksamma år som systemutvecklare har jag jobbat mycket med olika Content Management System, CMS. Dels med utveckling av själva systemen, mestadels frontend. Men också med transformation

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Årets CFO-partner 2012

Årets CFO-partner 2012 S T R A T E G I. M A N A G E M E N T. L E D A R S K A P CFO WORLD CFO RAPPORTEN 2012 APRIL 2012 Särtryck ur CFO Rapporten 2012 { vinnare } Årets CFO-partner 2012 25 när CFO:n själv får välja så anlitar

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

affärssystemkonsult Implema Traineeprogram

affärssystemkonsult Implema Traineeprogram affärssystemkonsult Implema Traineeprogram Vill du jobba med verksamhetsutveckling och med företags affärsprocesser? På Implema får du jobba med att utveckla företags affärsprocesser med hjälp av marknadens

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008

NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 Sid: 1 (5) NYFIKEN PÅ PROJEKTLEDNING MÄSSA 2008 En spännande mässa där utställarna är särskilt utvalda av våra studenter. Ni som besökare är också speciella, ni är uppdragsgivare, kunder, föreläsare,ledningsgrupp

Läs mer

Användbarhet i sitt sammanhang

Användbarhet i sitt sammanhang Användbarhet i sitt sammanhang Världsanvändbarhetsdagen 2009-11-12 Anders Hedberg, Guide Konsult Stockholm Innehåll En helikoptertur över ett projekts olika faser med belysning på användbarhet i förhållande

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare

Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare cv01s 1999-09-20 Födelseår 1958 Nationalitet Svensk Utbildning 1983 Lantmäteri/Kartingenjör Certifierad Scrummaster Diplomerad Facilitator Worshopledare Projektledare Medarbetarskapsledare Språk Befattning

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen. Eva Kammerfors Alexander Novella

Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen. Eva Kammerfors Alexander Novella Chefsarkitekten förstärker individerna och säkerställer nyttan med arkitekturen Eva Kammerfors Alexander Novella Marknaden rör sig! 3 Hur passar det in med övriga processer? oklart blir till att bygga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Professional Services. Linux Support Group (LSG)

Professional Services. Linux Support Group (LSG) Professional Services Linux Support Group (LSG) Att införa Embedded Linux Har du problem att få igång Linux på din plattform? Du har kanske inte kommit så långt, men funderar på vad det innebär att bygga

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Bilaga 2. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Kompetensspecifikation 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid.

Bilaga 2. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Kompetensspecifikation 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. Bilaga 2 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Kompetensspecifikation 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (7) 1 Klassningsmodell Kompetensklassningsmodellen är en matris i två dimensioner

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Platsannonsera med Computer Sweden

Platsannonsera med Computer Sweden Hitta it-proffsen på rätt ställe Platsannonsera med Computer Sweden För att hitta rätt it-kompetens på en tuff marknad är det avgörande att välja rätt kanal för ditt rekryteringsbehov. Vi har över 30 års

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

IT-branschen växer i en rasande fart. Det är en högst välmående näring som formligen skriker efter nytt folk. Olika typer av människor, med olika

IT-branschen växer i en rasande fart. Det är en högst välmående näring som formligen skriker efter nytt folk. Olika typer av människor, med olika IT IS YOUR FUTURE IT-branschen växer i en rasande fart. Det är en högst välmående näring som formligen skriker efter nytt folk. Olika typer av människor, med olika intressen och utbildningar. Att vara

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

En guide för dig som utvecklar programvaradags

En guide för dig som utvecklar programvaradags En guide för dig som utvecklar programvaradags att uppgradera! Partnerprogrammet så fungerar det Microsofts partnerprogram består av tre nivåer och för varje nivå ökar förmånerna. För att bli Certified

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

konsultprofil Björn Wismén

konsultprofil Björn Wismén Björn är en senior konsult som har arbetat som scrum master och lean och agile coach under ett flertal år. Björn har även mycket lång erfarenhet som systemutvecklare vilket bidrar till att han på ett effektivt

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Konsultprofil Per Broström 1 (5)

Konsultprofil Per Broström 1 (5) Konsultprofil Per Broström 1 (5) Namn: Per Broström E-post: brostrom.per@telia.com IT arkitekt Telefon: 070 625 8401 PERSONLIG OCH SOCIAL KOMPETENS Jag är energisk, entuaismerande, analytisk, målorienterad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Vägen till framtiden börjar hos oss!

Vägen till framtiden börjar hos oss! Vägen till framtiden börjar hos oss! Välkommen till Imano! Vi söker 10 nya IT-talanger som vill växa med oss. Är du den vi söker? Vilka vi är Vår affärsidé är att skapa bestående verksamhetsförbättringar

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 1 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 2 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: 3 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: South Pole är ett 10 år gammalt (litet)

Läs mer