it-projekt och det är projektledarens roll att se helheten, hålla i alla trådar och visa resultat. Den vanligaste ingången i projektledaryrket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "it-projekt och det är projektledarens roll att se helheten, hålla i alla trådar och visa resultat. Den vanligaste ingången i projektledaryrket"

Transkript

1 Vi har inte råd att pensionera Det är lättare att komma runt problemen om så många i förtid längre sid 4 man tar det från den lekfulla sidan. sista sid JOBB COMPUTERSWEDEN.SE FREDAGEN DEN 12 OKTOBER 2007 NR 96 UTSATT MEN UTVECKLANDE. Jobbet är både utmanande, krävande och stimulerande. Men det beror också på hur man är som person. Om man gillar utmaningar och är beredd att jobba hårt är det väldigt utvecklande, säger Clas Artvin, projektledare på Acando. FOTO: SARA AXELSSON Han är guld värd Företagen slåss om erfarna projektledare Efterfrågan på duktiga projektledare ökar snabbt. Företagen bjuder över varandra för att få kompentent folk. I högkonjunktur startas fler och fler it-projekt och det är projektledarens roll att se helheten, hålla i alla trådar och visa resultat. Den vanligaste ingången i projektledaryrket är att själv jobba i ett och efter hand ta ett större ansvar. Det finns även utbildningar och certifieringar som kan snabba på processen. sid 2 3 Vi sållar ettorna från nollorna Anlita en fackman när du ska rekrytera IT-kompetens Att hitta rätt person är inte något man gör i en handvändning. Det är en komplicerad process som tar tid och energi i anspråk. Därför kan det vara bra att anlita en fackman. På IT-Resurs är vi specialiserade på att snabbt hitta rätt kompetens inom IT-branschen. Låter du oss sålla ettorna från nollorna när du söker folk minskar risken för felrekrytering. Att vi sedan gör det i samma flitiga uppstickaranda som när vi en gång startade, innebär att vi hela tiden anstränger oss lite mer. Det är därför det är enkelt att rekrytera genom oss. Vill du också snabbt hitta rätt IT-kompetens? Ring oss på ! / BILD: ERIK ROSMAN

2 2 JOBB Redaktör: Karin Myrén, Projektledaren KARRIÄR Duktiga projektledare är guld värda för företagen och kampen om dem hårdnar. Mest efterfrågade är de med en gedigen itbakgrund och som kan se helheten och nyttan som projektet ska ge. Viktiga personliga egenskaper är att vara social och tydlig. MARTIN WALLSTRÖM Företagen söker med ljus och lykta efter kvalificerade och erfarna projektledare. Högkonjunkturen gör att det ständigt startas nya projekt och efterfrågan på duktiga projektledare ökar därmed kraftigt. Marie-Louise Almgren, ägare till rekryteringskonsulten Inhouse, spår en fortsatt het arbetsmarknad, framför allt för projektledare som kan både it och affärer. Det är otroligt svårt att få tag i duktiga projektledare. Ofta räcker det inte med att annonsera, utan det gäller att ha kontakter och nätverk för att hitta rätt personer, säger hon. Oftast krävs både utbildning, erfarenhet och rätt personliga egenskaper, säger Marie-Louise Almgren. Dagens projektledare, även i it-branschen, jobbar ofta direkt mot kunder, med budgetansvar och med krav att uppnå tydliga resultat, säger Marie-Louise Almgren. I GRUNDEN HAR en projektledare ofta en ekonom-, civilingenjörs- eller systemvetarexamen. Men viktigare än formell utbildning är att ha ett ekonomiskt sinne och att förstå kunderna, säger hon. Det gäller att kunna se helheter och ha ett helikopterseeende, att förstå och kunna driva och motivera folk. Då måste man ha jobbat några år inom ett visst område och därefter bygga på med projektledarkunskaper, säger hon. Och till skillnad från tidigare är det allt fler kvinnor som blir projektledare, enligt Marie-Louise Almgren. Förr i tiden var det nästan alltid män som drev projekten. ÄVEN MALIN KARLSSON, rekryteringsspecialist på Poolia IT, bekräftar den stora efterfrågan på projektledare. Duktiga, erfarna och drivna projektledare är alltid attraktiva. Framför allt de som har en gedigen it- och utvecklarbakgrund, säger Malin Karlsson. Enligt henne är det vanligt att projektledare kommer från it-hållet och växer in i affärsfrågorna. Hon ser tre områden meden stark efterfrågan: affärssystem, kvalitetsramverket Itil och Rup, Rational unified process. Ett sätt att stärka sin konkurrenskraft som projektledare är att ta något av de vanligaste certifieringarna, exempelvis PMI eller IPMA. Men Malin Karlsson betonar att utbildning och certifieringar är långtifrån allt. Om man ska rekrytera en projektledare och jämför två personer, en med lång erfarenhet och en som bara är certifierad, så väger oftast erfarenheten tyngst, säger hon. Vid rekrytering av en projektledare tittar man mycket på erfarenhet och personliga egenskaper. DET VANLIGASTE och naturligaste sättet är att först vara en driven projektmedlem och samla på sig erfarenhet från arbete i projekt. Genom att visa framfötterna och få mer ansvar är nästa steg att bli delprojektledare och sedan bli projektledare. ENLIGT MALIN KARLSSON ska en projektledare vara trygg, inge förtroende och vara smidig att arbeta med och ha en social förmåga. Det är viktigt att vara kommunikativ och tydlig gentemot beställare, styrgrupp och projektmedlemmar. Och det krävs också en förmåga att kunna avgränsa och driva projektet till bra resultat. Ju fler medlemmar ett projekt har, desto viktigare är det att vara motiverande. Men lika viktigt är att leverera i tid. Den administrativa och strukturerade sidan PROJEKTLEDNING För den som är beredd att jobba hårt är jobbet som projektledare väldigt utvecklande. Det innebär ständigt möjligheter att lära nytt, säger Clas Artvin som är projektledare på Acando. MARTIN WALLSTRÖM Clas Artvin är projektledare med inriktning på managementkonsulttjänster till företag. Framför allt handlar det om affärs- och it-relaterad utveckling. Det gäller att kunna kommunicera både i tal och i bild. Men framför allt att kunna hantera förväntningar och att kunna vidta åtgärder tidigt om något går fel, säger han. Han har jobbat i åtta år efter studierna, varav flera år som projektledare. Kunderna i hans projekt är ofta it-chefer, cio:er eller beslutsfattare på affärssidan. Just nu jobbar jag mest med frågor kring vad it kan åstadkomma och hur man kan arbeta mer effektivt kring it, exempelvis med itstrategi, styrning, it-processutveckling med Itil och verksamhetsrelaterade utvecklingsprojekt, säger han. Krävande men stimulerande JOBBET FÖLJER OFTA en på förhand uppsatt mall, även om innehållet i projekten varierar kraftigt. Projektet startar med förstudie, beslutsunderlag, följt av genomförande, leverans och uppföljning. Kommunikation mot styrgrupper, beställare och målgrupper sker kontinuerligt. Exakt vilka frågor det handlar om är beroende av bransch, företaget och dess specifika utmaningar. Ofta har det att göra med värdet av it, arbetssätt och samspel mellan beställare och interna eller externa it-leverantörer eller avtalshantering. Är det slitsamt? Ja, det är både utmanande, krävande och stimulerande. Men det beror också på hur man är som person. Om man gillar utmaningar och är beredd att jobba hårt, mot mål och resultat, är det väldigt utvecklande, säger han och fortsätter: Man måste kunna motivera, respektera att folk har familj eller begränsad kunskap, att avgränsa prioritera och strukturera, att kunna hantera intern politik och förväntningar är också viktigt. Att jobba som managementkonsult innebär också att inför ledning och chefer kunna övertyga, föra fram budskap kunna presentera fakta med slagkraftiga och enkla bilder. HAN SER BÅDE för och nackdelar med jobbet. Det roliga är att vara med och påverka. Att få utmanande uppdrag med variation. Att man kan utveckla många kontaktytor och jobba med olika typer av människor. Jobbet ger också en insikt FREDAGEN DEN 12 OKTOBER 2007 > LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE

3 JOBB 3 ser helheten Medianlönen för en projektledare inom systemutveckling är kronor Kvinnor 22% Män 78% 42,3% Källa: CSJOBB UTBILDNINGAR OCH CERTIFIERINGAR Det finns mängder av utbildningar och flera certifieringar för den som vill bli projektledare. De två vanligaste vägarna till certifiering är PMI och IPMA som räknas som de internationellt ledande certifieringarna. Ett annat alternativ är Dataföreningens projektskola. Dessutom erbjuder flera högskolor kortare kurser, både som enstaka kurs och inom ramen för exempelvis företagsekonomi eller dataoch systemvetenskap. Vidare finns utbildningar på utbildningsinstitut, som Sis Forum, ESI, Projektstegen samt företag som Astrakan, Connector och Zimba. är jätteviktig. Arbetsgivarna har ofta en lång önskelista, som går ut på att projektledaren både ska vara drivande och vara uthållig, säger hon. KONSULTBOLAGET KNOW IT har ett 80-tal projektledare men vill expandera och planerar att anställa ytterligare ett 20- tal den närmaste tiden, enligt Pelle Thörnqvist, konsultchef som rekryterar projektledare på Know IT. Vi söker framför allt två typer. It-projektledare som är vana att arbeta med komplexa tekniska miljöer och ILLUSTRATION: KJELL ERIKSSON organisationer, och personer som kan driva förändringar i verksamheten och arbeta med effektivisering eller affärsutveckling, säger han. Under 80-talet och 90- talet var projektledare väldigt duktiga på att driva projekt med fokus på teknik. I dag har rollen utvecklats mot att förstå både affären, tekniken och människorna, och vilka effekter ett projekt ska uppnå i verksamheten. VISSA BLIR PROJEKTLEDARE i början av sin karriär och går sedan vidare som linjechefer eller annat. Många har arbetet med mjukvaruutveckling, kravhantering och test. Sedan växer de in i en projektledarroll och skaffar en certifiering. Andra väljer att hoppa av chefskarriärer för att i stället jobba mer operativt. Det finns ingen given väg. Antingen har man lång erfarenhet, eller så är man yngre, välutbildad och certifierad. Att ha en certifiering är basen och kan ibland vara en förutsättning för att få jobbet, säger han. Att ha en PMI eller IPMA visar att personen i fråga har en metodgrund. Men den riktigt svåra biten är att är att förstå hur verksamheten utvecklas. ENLIGT HÅKAN SJÖHOLM på Svenskt projektforum, som certifierar enligt IPMAmodellen, kan det ta många år att bli en fullfjädrad projektledare. Det ställs många krav på en projektledare. De högsta nivåerna inom vår IPMA-certifiering kräver fem års erfarenhet, men då är man ganska fullärd. När jag tidigare arbetade på ABB fanns en högsta nivå som krävde 14 års erfarenhet, säger Håkan Sjöholm. CLAS ARTVIN Yrke: Projektledare Företag: Acando Ålder: 34 år Utbildning: Dubbelexamen i ekonomi och systemvetenskap jobb i hur olika branscher fungerar. Samtidigt är det en utsatt position. Det är lätt att lägga skulden på projektledaren om något går fel. Det är krävande, med stress, tidspress, långa arbetsdagar och ibland korta varsel att ta fram material. Men när man väl har den första erfarenheten har man en grund att stå på. CLAS ARTVIN har en dubbelexamen i ekonomi och systemvetenskap i botten. Han har inte gått någon certifiering för projektledare, men har däremot gått flera kurser i projektledning. Han har gått erfarenhetsvägen och vuxit in i projektledarrollen. FÖRST BÖRJADE HAN som programmerare på konsultbolag och sedan gick han från att vara projektmedlem till att bli teamledare, och sedan projektledare. Efter hand har han gått över från att jobba från ren teknik till mer av rådgivning. Som projektledare har jag jobbat med allt från små projekt med ett fåtal medlemmar till lite större med flera, säger han. I framtiden tänker han sig en utveckling mot att vara övergripande ansvarig för mer komplexa projekt, exempelvis som programchef, att administrera flera projekt samtidigt. På längre sikt lockar en roll som cio. UTSATT. Jobbet är roligt men utsatt. Går något snett är det projektledarens fel, säger Clas Artvin, projektledare på Acando. FOTO: SARA AXELSSON > LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE FREDAGEN DEN 12 OKTOBER 2007

4 4 JOBB Ljusare för äldre Åldersfixeringen inom it-branschen minskar KARRIÄR Synen på de lite äldre har ändrats i itbranschen och att vara konsult och 50+ räknas som en merit. Högkonjunkturen bidrar förstås men den tidigare åldersfixeringen har också avtagit. Vissa företag pratar till och med om att föråldra sig. STEFAN BOHLIN It-arbetsmarknaden är glödhet och konsultbolagen skriker efter kompetens. Men har situationen gjort det lättare för konsulter som är 50+ att få jobb? Frågar man rekryteringsexperten Per Frykman är svaret ja. Han hävdar att det skett en markant svängning på arbetsmarknaden de senaste åren när det gäller den tidigare så kraftiga åldersfixeringen. Ja, det känns som att ålder har fått allt mindre betydelse förutsatt att den som söker ett jobb inte för saken på tal, för då förstärks i stället åldersnojan, säger han. FRÅN ATT FÖRETAGEN tidigare pratat om att föryngra sina organisationer ser många nu nödvändigheten av att föråldra sina ibland alltför unga organisationer. Önskemålet är att få en hälsosam mix av åldrar, erfarenhet och kompetens, enligt Per Frykman. Och eftersom ålderns betydelse minskar ska den som är 50+ och söker jobb lyfta fram sin kompetens och erfarenhet, anser Per Frykman. Man ska definitivt inte be om ursäkt för att man är 50+, utan i stället analysera kompetensen man har med sig. Den som gör det blir ofta förbluffad över vilket erfarenhetsberg han eller hon sitter på, säger Per Frykman. HAN KONSTATERAR att Sverige varit ett av de mest åldersfixerade länderna i världen, men att den inställningen håller på att luckras upp. Ålder har ingenting att göra FLER CHANSER. Det gäller att dra nytta av högkonjunkturen, men fortfarande är det lika viktigt att använda rätt verktyg när man söker jobb. Man ska definitivt inte bara skicka ett cv med ett litet brev som närmast är att betrakta som historiebeskrivning av sig själv, säger rekryteringsexperten Per Frykman. FOTO: KRISTINA SAHLÉN med prestation. När jobben har en medellivslängd på cirka fem år tänker arbetsgivaren allt mindre på den jobbsökandes ålder, menar Per Frykman. I USA ÄR SYNEN på ålder en helt annan. Där inleder många en andra karriär i 60-årsåldern, för att kanske fortsätta jobba långt förbi pensionsåldern. I Sverige pratar man i stället om Exit 59. I Sverige är den genomsnittliga pensionsåldern nämligen 59 år, vilket är en direkt följd av förtidspensioneringar, enligt Per Frykman. Men det går inte att fortsätta på det viset. Vi har inte råd att pensionera så många i förtid längre, säger han. Egentligen borde alla börja planera för nästa steg i yrkeskarriären kring 40- och 50-årsåldern och tänka på att byta jobb och förverkliga det man verkligen vill göra, anser han. Det kanske tar ett par tre år att sjösätta sådana planer men å andra sidan har man då omkring 20 år kvar av arbetslivet. NATURLIGTVIS HJÄLPER högkonjunkturen till att människor vågar byta jobb eftersom rörligheten ökar och därmed också chanserna till ett nytt jobb. Det gäller att dra nytta av högkonjunkturen, men fortfarande är det lika viktigt att använda rätt verktyg när man söker jobb. Man ska definitivt inte bara skicka ett cv med ett litet personligt brev som närmast är att betrakta som historiebeskrivning av sig själv, säger han. Den som gör så glömmer det viktigaste: vad arbetsgivaren egentligen vill ha. 3 HANDFASTA TIPS 1. Gör ordentlig research på din presumtiva arbetsgivare och dennes behov. Berätta om din kompetens och berätta vad just du kan göra om du får jobbet. 2. Om du söker jobb via en annons tänk på det som inte står i annonsen. Ta helst kontakt med en enhetschef nära det sökta jobbet Kolla vad arbetsgivaren har för behov och lyft fram det i din ansökan som en lösning i stället. Det visar att både att du förstår behoven och att du kan uppfylla dem. och som kan berätta om jobbet. Det som inte står i annons som kan vara direkt avgörande vid tillsättningen. 3. Bästa argumentet är att lyfta fram sin stora erfarenhet och kompetens och matcha dem mot behoven. Ofta är just erfarenhet kombinerat med (rätt) attityd avgörande om man ska få jobbet. Nischad och erfaren hett byte KARRIÄR När Anders Björkengren, 53 år och civilingenjör, bytte jobb senast behövde han inte ens söka det. Han blev värvad av Know IT. Jag hade inte ens tänkt att byta jobb förrän jag fick ett erbjudande, säger Anders Björkengren. STEFAN BOHLIN Det var Anders Björkengrens långa och gedigna erfarenhet av systemutveckling inom kärnkraftsindustrin som gjorde honom till ett hett rekryteringsobjekt. I hela sitt yrkesverksamma liv har han jobbat inom kärnkraftsindustrin allt sedan han fick sitt första jobb på Asea Atom i Västerås NU JOBBAR HAN på Know IT i Västerås och har uppdrag på kärnkraftverket i Forsmark. Där jobbar han med systemutveckling och med att ta fram specifikationer och utveckla system, ett område där det är brist på kompetens. Vi som kommit en bit på vägen och jobbat några år har en stor fördel genom den kompetens och erfarenhet som vi hunnit skaffa oss, säger Anders Björkengren. Tidigare har 50+ rent generellt haft svårare att få jobb. Men det har också varierat starkt beroende på vilken bransch eller nisch man jobbat inom och vilket kompetens man haft. Min spontana känsla är att möjligheterna för oss 50+ att få jobb har ökat bara under de senaste två åren. Man märker det på att många i min ålder känner en betydligt större tillförsikt i dag än tidigare, säger Anders Björkengren. KNOW IT-JOBBET fick han via en tidigare arbetskamrat som nu jobbar på Know IT och som fått vetskap om hans kompetens. Rådet Anders Björkengren ger andra som passerat 50-årsstrecket är att de ska utnyttja gamla kompisar och kontakter. Ja, det underlättar betydligt om man tar kontakt med gamla kompisar som jobbar på det företag där man skulle vilja jobba, säger Anders Björkengren. REDAN INNAN han började på Know IT veckopendlade i två år till kärnkraftverket i Forsmark med ÅF som arbetsgivare. Men nu stannar han. Jag trivs bra och har inga planer på att byta jobb. Jag hoppas på att få vara kvar på företaget fram tills jag pensionerar mig. RÄTT BAKGRUND. Anders Björkengren hade den kompetens som Know IT sökte. Jag hade inte ens tänkt att byta jobb förrän jag fick ett erbjudande, säger han. FREDAGEN DEN 12 OKTOBER 2007 > LÄS MER PÅ COMPUTERSWEDEN.SE

5 PLATSANNONSER 5 Konsulter utan gränser Systemutvecklare Är du duktig på det du gör och vill bli ännu bättre tillsammans med prestigelösa och kompetenta kollegor? Vågar du tänka annorlunda och hitta enkla lösningar på svårlösta problem? Då är det oss du letar efter! Vår vision är att revolutionera branschen genom att driva projekt med förutsägbart resultat. Intresserad? Skicka din ansökan till eller läs mer om oss på C# Java.Net Scrum UML Systemvaruhuset är ett ungt företag som redan har hunnit bli ledande i Sverige på intelligenta kort och programvara för incidenthantering. Vi arbetar som expertkonsulter hos kund och med helhetsåtaganden i vår egen lokal i Solna. Svenska Spels främsta mission är att sprida spelglädje. Något vi gör till 4.2 miljoner svenskar med fokus på enkla, säkra och personliga lösningar som hjälper spelandet att förbli ett nöje. Vi vill ligga steget före. Vad vill du? Spelbranschen i förändring Svenska Spel vässar sin konkurrenskraft. Därför söker vi: Kravanalytiker till Visby och Sundbyberg Som kravanalytiker är du ansvarig för kravinsamlingen i förstudier och projekt där kravdokument i form av use cases tas fram. Du är drivande, van att leda workshops och kan med din erfarenhet bidra till att vår kravprocess fortsätter utvecklas. Mer information får du av Mats Ljungblom, chef för Projektkontoret tfn Klientsystemsutvecklare till Sundbyberg Vi behöver förstärka vår spetskompetens för utveckling av våra klientsystem och söker dig som har några års erfarenhet av C# i Visual Studio, databasutveckling i Oracle eller Java i Linux-miljö. Mer information får du av Göran Hagberg, chef för Klientssystem tfn Flashutvecklare till Visby En av huvuduppgifterna blir att vidareutveckla våra bingohallsklienter. Du kommer jobba med den senaste webtekniken som inkluderar HDTV och livevideo. Vi har mycket interaktivitet i våra applikationer, vilket möjliggörs genom pekskärmar och XML-sockets. Verktyg och språk är Flash med action scripts, XML och JavaScript. En fördel är om du har erfarenhet av ASP.NET. Mer information får du av Jim Sundberg, chef för Systemutveckling Visby tfn IT-projektledare till Visby och Sundbyberg Vi söker dig som har erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt i samarbete med arkitekter, systemutvecklare och beställare. Du har lätt för att planera, informera och leda grupper mot gemensamma mål. Mer information får du av Mats Ljungblom, chef för Projektkontoret tfn Testledare till Visby och Sundbyberg Det är testledarens uppgift att ansvara för testrelaterade frågor under hela uppdragens livslängd, från krav- till driftsättning och senare förvaltning. Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet och utbildning i testmetodik och testprocesser i utvecklingsprojekt. Mer information får du av Kim Nilsson, chef för Test tfn Klientutvecklare Web till Visby Du kommer arbeta med GUI:s till vår företagsinfo på svenskaspel.se. Verktyg och språk är ASP.NET, JavaScript och XML. Det är bra om du har erfarenhet av C# och databashantering. Mer information får du av Jim Sundberg, chef för Systemutveckling Visby tfn När vi söker nya medarbetare välkomnar vi en blandning utbildning, ålder, kön, språklig och kulturell kompetens. Sista ansökningsdag 1 november. Mer information om tjänsterna finns på svenskaspel.se/jobb

6 6 PLATSANNONSER GROUP COM PANY Bharat Forge Kilsta ägs av Bharat Forge Ltd. som är en del av den indiska koncernen, Kalyani Group. Kalyani Group är världens största smideskoncern. Bharat Forge Kilsta AB och dess dotterföretag i Skottland omsätter för MSEK och har 580 anställda. SYSTEMUTVECKLARE TILL BHARAT FORGE KILSTA Du erbjuds ett spännande arbete med det övergripande ansvaret för utvecklingen av företagets nya verktyg för analys och intranät. Du är systemvetare, civilingenjör eller motsvarande med högskoleexamen. Du har bred kännedom och erfarenhet av aktiv utveckling i Visual Basic.NET samt databashantering via MS SQL. Erfarenhet av analysverktyget QlikView är meriterande. Vi ser gärna att du tidigare arbetat inom Rekrytering och uthyrning av kvalificerade tjänstemän. Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag. tillverkande industri och har förståelse för verksamhetens krav på information. Vi söker en kreativ och driven person med förmåga att leverera resultat i avtalad tid och till rätt kvalitet. Du är en bra lyssnare som har lätt för att första beställarens krav och förmåga att omsätta detta i praktiken. Läs mer och sök tjänsten på Till vår nordiska IT-avdelning söker vi två personer som skall arbeta med användarstöd samt process- och systemförbättringar för att anpassa våra affärssystem till förändrade affärsmodeller. System Consultant SAP HR System Consultant Sales & Logistics Vi sitter i moderna lokaler i Haninge med tillgång till såväl personalrestaurang som ett gym med maskiner och aerobicpass. Det finns en viktig skillnad mellan oss och våra konkurrenter: Hos oss blir du inte en i mängnden. IT-Resurs fortsätter att växa tack vare flit och engagemang. Nu behöver vi förstärka våra konsultgrupper med fler duktiga medarbetare. Vi är inte störst men vi känner våra medarbetare. Vill du bli en av oss - läs mer på: För mer information, gå in på Business Intelligence Maintenance/ Project Manager, V&S Group För att stärka V&S inom BI-området söker vi en Business Intelligence Maintenance/Project Manager. Som förändringsledare har du erfarenhet av att ur affärsmässig och teknisk synpunkt, utveckla och optimera BI-system. Huvudsakliga applikationer/ kunskapsområden är MS SQL Server, Webfocus (IBI), Qlikview, MS analysis server, file och batch samt ETL. Inom V&S har IT-funktionen en viktig roll i framtagning av strategiska IT lösningar. Avdelningen befinner sig i en positiv utvecklingsfas i nära, långsiktigt internationellt samarbete med företagets affärsområden. I denna rekrytering samarbetar V&S Vin och Sprit med Intersearch. Ansvarig rekryteringskonsult är Nina Alin, , Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart du kan. V&S Group är en svenskägd koncern med omfattande internationell verksamhet. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen har verksamhet i 10 länder och en världsomspännande distribution på 126 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens fjärde största premiumspritmärke. Koncernens omsättning år 2006 var 10,3 miljarder kronor och antalet anställda är ca Join a great team Utvecklingsingenjör telematiksystem Vi utvecklar avancerade telematiksystem som hjälper åkerierna och chaufförerna att bli mer effektiva. Våra system minskar förseningar, felkörningar och felleveranser samt underlättar administrationen med hjälp av pålitlig fordonskommunikation, navigering, positionering och orderhantering med mera. Vi söker Utvecklingsingenjör Du är en driven mjukvaruutvecklare med djupa kunskaper i operativsystem och erfarenhet av installationsverktyg. Du ansvarar bland annat för operativsystemet (XPe) i Interactorplattformen och för att utveckla metoder för att korta ner uppstartstider. Det är också din uppgift att leverera och automatisera mjukvaru installationer (Wise) till testgruppen samt att vidareutveckla fordons- och transportledningsapplikationer. Din profil Du är högskoleingenjör D, E eller liknande och har minst tre års arbetslivserfarenhet. Fordonsintresse och erfarenhet av Linux, CAN och RUP är en stor fördel. För mer information kontakta Peter Madsen, telefon , Ansökan Sök jobbet direkt på Eller skicka ansökan med personligt brev, CV och betygskopior märkt 6603-REIV senast den 29 oktober till Scania, Camilla Jansson, REH, by 118, Södertälje.

7 PLATSANNONSER 7 dedicate TM Då kan du göra karriär hos oss. I dig själv, inte inom organisationen. Vidareutveckling och utbildning ingår i det vi erbjuder. I gengäld måste du dela vår attityd: trygghet i det vi kan, ansvarstagande, lyhördhet och en vilja att alltid göra det bästa för kunden. Det gäller att du tar för dig. Ett jobb hos oss ger dig förutsättningar att forma dina arbetsuppgifter själv. Men, vi spelar ett lagspel. Tillsammans med varandra och våra kunder är vi säkra vinnare. Och ju svårare utmaning, desto bättre blir vi. Visst, vi kräver en hel del. Men vi förväntar oss allt. Du hittar våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, London och Manchester. Vi är starka på våra lokala marknader och ingår i en större organisation av experter inom Altran-koncernen. Detta ger våra kunder tillgång till global spetskompetens, och du som Consignitanställd har inte bara över kollegor i olika länder att utbyta tankar med utan också goda möjligheter att få arbeta utomlands. Nyfiken?

8 08 PLATSANNONSER Lawson söker applikationsexpert till våra demosystem (Arena) Lawson Software och Intentia gick samman under 2006 och blev Lawson. Vi levererar affärsapplikationer på 20 språk till över 4000 kunder i mer än 40 länder. Våra lösningar inom ekonomi, personal, supply chain management, business intelligence och asset management samt våra industrispecifika lösningar hjälper företag att strömlinjeforma sina processer och bli effektivare. Genom att radikalt förenkla arbetet med att införa och använda våra applikationer hjälper vi våra kunder att reducera sina kostnader samtidigt med ökad flexibilitet. Uppdraget Arena är namnet på den enhet inom Lawson EMEA som stöder applikationsutveckling, underhåll och drift av de produkter som marknadsförs och säljs på europamarknaden. Enheten ansvarar för att tillhandahålla de allra senaste produkterna som Lawsons Produktutveckling (LPD) levererar. Vi är med andra ord direkt involverade i den kedja av projekt och aktiviteter som avslutas med att vår säljkår demonstrerar våra produkter för presumtiva och befintliga kunder. Ditt arbete kommer att innebära att planera, utföra och kontrollera installation av applikationer och utveckla och kontrollera rutiner för att underhålla miljöerna. Du kommer även att delta i projekt. Arbetet kommer att innebära att analysera och föreslå förbättringar av de miljöer du ansvarar för. Kvalifikationer Till vårt kontor i Stockholm söker vi en applikationsexpert med lång erfarenhet av och kompetens inom: administration av Windows- Server, systemdrift för IBM System i, operativsystem i5, administration av Microsoft SQL Server, IP-kommunikation och brandväggar. Extra meriterande är det om du har kompetens inom: SQL Query, administration av Web- Sphere eller konfigurering av LDAP. Har du dessutom kunskap om Lawson M3/X3 applikationer (f.d. Movex) är du den rätte för oss. Då våra kunder, säljorganisationen finns över hela Europa och att delar av arbetet innebär täta kontakter med dem är goda kunskaper i engelska en förutsättning. Välkommen med din ansökan! Stämmer ovanstående in på dig? Då ser vi fram emot din ansökan! För ytterligare information, vänligen kontakta Mats Nygårdh Arena Manager, tel eller Katarina Carlsson, HR, tel Skicka din ansökan snarast till dock senast den Märk din ansökan Lawson Arena. Att arbeta i riksdagsförvaltningen innebär att verka i demokratins och ytterst i folkets tjänst. Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för att riksdagen ska uppfylla sina konstitutionella och demokratiska uppgifter samt sina internationella åtaganden. Enligt vår värdegrund ska arbetet bl.a. kännetecknas av opartiskhet, saklighet och integritet. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med öppet arbetsklimat som präglas av respekt för allas lika värde. Testledare till enheten för IT-utveckling Chef för serviceenheten IT-avdelningen Mer information om tjänsten finns på Jag insåg inte min EGEN förmåga Tur var det Det skulle inte gå, men det gjorde det. Genom att sikta bortom min förmåga fick jag den utveckling jag ville ha. Har du drivkraften? Hos oss kan du utveckla din egen förmåga som kanske ingen annanstans. Inom Epsilon har vi valt att möta framtiden istället för att invänta den. Det gillar både våra medarbetare och kunder. Vi utmanar konventioner och närmar oss visionen om Framtidens konsult. Nu söker vi nya medarbetare till Mälardalen inom Teknikutveckling HW, SW, mekanik, beräkning och optronik IT Projektledning och QA Läs mer om tjänsterna på I Mälardalen har vi moderna kontor i Solna, Södertälje, Eskilstuna, Örebro och Köping. Kontakta Jessica Gullberg, Skicka din ansökan till Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik- och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför våra kunder betydande växtkraft, både på kort och lång sikt.

9 PLATSANNONSER 09 Vi söker dig som vill växa med oss. Läs mer på Väx med oss! - Erfarna systemsäljare - Pre sales/tekniska säljstöd - Tekniker (Alcatel) - Projektledare Intelecom har snabbt etablerat sig som en ledande aktör på den Skandinaviska marknaden för integrerade kommunikationslösningar. För oss är vägen till framgång att alltid utgå från kundens affär, ha en hög teknisk kompetens, ett starkt engagemang och gott om kreativitet. Men vi är långt ifrån mätta. Tvärtom. Det bara sporrar oss att fler och fler kunder som Ticket, El-Giganten, PNL, Carpark och Jysk har gett oss sitt förtroende. Nu tänker vi bli ännu större här i Sverige. Därför behöver vi dig. Intelecom är en Skandinavisk systemintegratör med kontor i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Våra kunder finns inom privat och offentlig sektor och vi levererar kompletta och skalbara telekommunikations lösningar. Vi räknar med en omsättning på ca 450 Mkr för Intelecom är Premium Partner för: Bodens kommun söker It-chef ref nr 39/07 till Bodens kommuns IT-avdelning Mer information se: WE KNOW ALL ABOUT ZEROS AND ONES, BUT IT S THE PEOPLE WHO COUNT. Volvo IT is a global IT company and part of the Volvo Group. Thanks to extensive experience and our skilled and motivated team, we re able to deliver reliable industrial IT solutions. Our nearly 7000 co-workers worldwide work in an open and enthusiastic atmosphere where human diversity, mutual respect and the highest professional standards are essential components. Always moving forward. At Volvo IT, we feel that while profound knowledge and skill is, of course, the basis of every position, there s actually a lot more to it. Above all, we re looking for people with the right attitude. We want colleagues who listen and who are easy to talk to. Colleagues with a straightforward approach, a sense of humour and the ability to see things including themselves in perspective. We value honest, helpful and professional people. People we can trust. That s how we manage to fulfil our goals together. Working at Volvo IT Walk into any one of our offices in 30 locations around the world and you ll find enthusiastic people from many walks of life. You ll find great job opportunities and an atmosphere geared toward making you an integral part of a highly professional team. You ll enter a world where personal and professional growth is central to the culture. And where achieving the right balance between work and leisure is considered vital to realising our vision to be the driving force behind our customers operational excellence. Sound good? Does the description of what we value in a Volvo IT colleague ring a bell? Does our workplace sound like somewhere you d like to be? Then chances are we re looking for someone just like you. These are some of our current openings: Project Managers Business Consultants Application Developers System Developers Method Specialist Technicians Test Managers & Test Specialists Experienced Software Architect Want to know more? Stop by: Volvo Information Technology AB VOLVO IT I VOLVO TRUCKS I RENAULT TRUCKS I MACK TRUCKS I VOLVO BUSES I VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT I VOLVO PENTA VOLVO AERO I VOLVO FINANCIAL SERVICES I VOLVO 3P I VOLVO POWERTRAIN I VOLVO PARTS I VOLVO TECHNOLOGY I VOLVO LOGISTICS

10 10 PLATSANNONSER Vi söker systemutvecklare med Microsoft-kompetens Du är en skicklig utvecklare med några års erfarenhet av Microsoft-miljö och vill skapa nya lösningar hos våra kunder. Du har kompetens i någon eller några av Microsofts plattformar och behärskar ett eller flera MS språk, t ex C#, eller.net. Viktigast är att du brinner för systemutveckling och vill utvecklas med oss. Läs mer på Sirius IT står för närhet, både mellan ledningen och medarbetarna liksom mellan oss själva och våra kunder. Vi brinner för att skapa de bästa ITlösningarna till våra kunder, och den bästa arbetsplatsen för oss själva. AB Storstockholms Lokaltrafik, SL ansvarar för att ge länets invånare en pålitlig, bekväm och miljöanpassad kollektivtrafik. Varje dag reser människor med SL. Vi planerar, upphandlar och marknadsför kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Trafiken handlas upp i inter nationell konkurrens. Vår vision är att stockholmarna ska ha en kollektiv trafik som de kan känna sig stolta över och nöjda med. Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att vår vision ska bli verklighet. SL Access är vårt nya betalsystem, inspirerat av andra internationella storstäder t ex Hong Kong, London och Singapore. Under 2007 och 2008 kommer SL Access med elektroniska biljetter på smartkort, att driftsättas och lanseras för resor i SLtrafiken. Bussar, spärrar, konduktörer och SLs försäljningsställen kommer att förses med modern utrustning som kan läsa av och ladda resenärernas SL Access-kort. Allt knyts samman i ett avancerat centralsystem som hanterar affärslogik, intäkter, fakturering och e-handel. Teamledare SL Access IT Vill du vara i frontlinjen när det gäller framtidens betalsystem? Utmanas du av komplexa och affärskritiska system? Har du erfarenhet av systemutveckling och förvaltning? Är du intresserad av att leda människor? Mer information och ansökan på (ref nr SE-AAG-226) För mer information om SL, besök sl.se SEB söker SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern med ca anställda och över 5 miljoner kunder, varav 2 miljoner är internetkunder. Verksamheten, som riktar sig till privatpersoner, företag och institutioner, omfattar huvudsakligen banktjänster, men också en betydande livförsäkringsrörelse i Sverige och utomlands. SEB finns representerat i ett tjugotal länder jorden runt. Group IT, Global Workstation, Enterprise Workstation Maintenance. Vi förvaltar SEB:s klientplattform med bas- och tilläggsapplikationer för ungefär användare globalt. Ditt uppdrag Det dagliga arbetet innebär att förvalta och vidareutveckla SEB:s klientplattform Solid5.Fokus ligger på förvaltning av egenutvecklad programvara för programdistribution, inventering samt loginskript. Utveckling sker i Visual Studio 6 samt i Visual Studio 2003 (VB6, VB script samt C#.Net). Versionshantering sker med Visual Source Safe. Även 3:rd line support samt utbildning av tekniker ingår. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, då vårt arbete är projektinriktat och kundorienterat. är resultatorienterad och effektiv har förbättringsvilja är utåtriktad, har samarbetsförmåga samt är intresserad av att utveckla sina kunskaper både genom att lära av andra och samtidigt själv dela med sig av sina erfarenheter är duktig och intresserad av goda kundrelationer har minst fem års erfarenhet som systemutvecklare varav minst två år i C#.Net. Djup förståelse i avancerad OO är meriterande. har lång erfarenhet av VB6, XML + XML schemas, MS klient och server-operativ, MS AD, COM+MSI API (gärna erfarenhet av paketering) Win32 API har kunskaper i TDD (gärna med nunit) MS BITS, BDD, MSSQL, MSMQ (Meriterande) har minst teknisk gymnasial utbildning, men gärna högskoleutbildning inom t ex. systemvetenskap (dock inget krav). Certifieringar inom något av följande områden är meriterande: Windows klient/server operativ,.net, MSSQL Engelska flytande i tal och skrift är ett krav, tyska är meriterande. Sista ansökningsdag 19 oktober Skicka snarast in din ansökan med CV till Märk din ansökan med Utvecklare till SEB:s Windows XP-plattform. Välkommen med din ansökan!

11 PLATSANNONSER 11 Allt ingår, utom baksäte! Vi erbjuder inget baksäte med japansk Shiatsu-massage där du kan falla i sömn av tristess. Vi erbjuder dig en plats i framsätet i en snabb, smidig och utmanande organisation rustad för seger - välkommen till AppliCon! Vi har nu etablerat AppliCon i Sverige och söker nyfikna och kreativa SAP-konsulter inom branscherna Bank & Finans och Fastighetsförvaltning (Real Estate), branscher där itverksamheten nu utvecklas bäst. I denna miljö erbjuds du möjligheten att arbeta med några av de starkaste varumärkena inom sina respektive branschsegment. Är du en erfaren SAP konsult eller har du erfarenhet av andra affärssystem eller verksamhets- och systemutveckling inom någon av ovanstående branscher, ja, då kan du vara rätt person för oss. Det grundläggande är dock att du har rätt personlighet, motivation och passar in i vår företagskultur. Resten tar vi hand om tillsammans genom vårt interna utvecklingsprogram, som vi kontinuerligt utvecklar och bl.a. driver tillsammans med en av våra största kunder i Sverige. Våra paketerade lösningar har blivit en succé och efterfrågan från våra kunder är mycket stor. Som ett resultat av detta arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och implementera nya paketlösningar och det är här du kommer in i bilden. AppliCon är en av de största och oberoende Service Partners till SAP i Norden med verksamheter i Danmark, Island, England och Sverige. AppliCon är återförsäljare av SAP inom segmentet Midsize och erbjuder paketerade applikationslösningar för specifika branscher som t.ex. Bank & Finans, Fastighets- och Försäkringsbolag m.fl. AppliCon är även Service Partner till Microsoft med fokus på.net. Bland våra kunder återfinns bl.a. Kaupthing Bank, Glitnir och Komplett. AppliCon, vars huvudägare är den börsnoterade isländska ITkoncernen Nyherji, grundades 1998 och har 160 anställda. Vi är intresserade av dig som har: Minst två års SAP-erfarenhet, (applikationsutveckling och/eller ABAP-programmering) Erfarenhet från applikationsutveckling i andra ERP-lösningar än SAP Erfarenhet av verksamhets-, process- och systemutveckling inom Bank & Finans, Fastighetsförvaltning Minst 2 års branscherfarenhet som användare av ERPlösningar Goda språkkunskaper i tal och skrift, (engelska) Hög social kompetens Nyfiken och kreativ, med målet att utveckla kundernas affärer och verksamhet Vi erbjuder dig: Arbeta i en utvecklande miljö med det senaste från SAP och andra mjukvaruleverantörer Arbete tillsammans med ett team bestående av mycket erfarna och trevliga kollegor Möjlighet att delta i projekt från design till drift Intressanta uppdrag, (nationella & internationella) Möjlighet att jobba i högintressanta branscher (Bank & Finans & Fastighetsförvaltning) Bra villkor En arbetsgivare som bryr sig Starta din nya karriär idag genom att: Posta din ansökan till oss via Om du har några frågor är det bara att kontakta vår VD i Sverige, Arne Nabseth på telefon +46 (0) I vår rekrytering samarbetar vi även med Isak Korn, Korn Rekrytering, som nås på telefon +46 (0) Vi ser gärna nya medarbetare som är kvinnor och/eller som har en annan etnisk bakgrund än svensk. Copenhagen Reykjavík London - Stockholm

12 Premiär

13 PLATSANNONSER 13 Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Nordens största universitetssjukhus, där vård, forskning och utbildning är viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Verksamheten finns på ett flertal platser i Stockholmsregionen, främst i Huddinge och Solna.Karolinska bedriver ett målinriktat jämställdhets- och mångfaldsarbete. Sjukhuset är miljöcertifierat och rökfritt. IT-forum söker AD-specialist Linux-specialist CMDB-specialist Klient- och säkerhetstekniker Paketeringstekniker PC-tekniker Vill du vara med och påverka IT-miljön på ett av världens ledande universitetssjukhus? Gillar du att jobba processinriktat? Är du dessutom en person med integritet och självkänsla? Då tror vi att du kommer att trivas inom vår avdelning. Vi söker just nu nya medarbetare till avdelningen för IT-Drift och Infrastruktur. Avdelningen genomgår en omorganisation där vi övergår från traditionell linjeorganisation till processrelaterad förvaltningsorganisation. Samtliga tjänster kommer därmed att placeras under respektive förvaltningsområde. Sista ansökningsdag Ansök och läs mer på Nacka kommun söker IT-strateg läs annonsen på Universitetslektor i Datalogi Institutionen för datavetenskap (IDA), avdelningen för programvara och system För närmare information hänvisas till vår hemsida För fullständig kungörelse ring Sista ansökningsdag Dnr LiU 1085/

14 UIQ Technology, established in 1999 in Sweden, develops and licenses an open software platform to the world s leading mobile phone manufacturers. UIQ Technology is a wholly-owned subsidiary of Make it happen What s next in mobile phone technology? Whatever you make it. UIQ Technology is one of the fastest growing companies in the Telco industry. Our success translates into growth, which is why we re looking for new team players to join our Marketing Communications team. The future of mobile technology is yours to create. Make it happen. Find out more and see all vacancies at UIQ Technology. Soft Center, Ronneby Fa Marketing Communications Manager We are looking for a person, working both on strategic and operational level, with experience in B2B marketing in an international environment, preferably in the telecoms industry. 14 PLATSANNONSER Webbutvecklare sökes Utvecklingsinriktad IT-driftchef Information om tjänsten finns på vår webbsida Make it happen UIQ Technology, established in1999 in Sweden, develops and licenses an open software platform to the world s leading mobile phone manufacturers. UIQ Technology is a whollyowned subsidiary of Sony Ericsson Mobile Communications AB. Internal Communications Manager We need a proactive person with experience from a global organization to develop and manage the company s internal communication processes, ensuring that information is cascaded to all relevant parties, and to be active in executing internal communication activities. What s next in mobile phone technology? Whatever you make it. UIQ Technology is one of the fastest growing companies in the Telecom industry. Our success translates into growth, which is why we re looking for new team players to join our team. Software Engineer Software Engineer Test Technical Architect Technical Consultant The future of mobile technology is yours to create. Make it happen. Find out more. View all vacancies at Chef systemutveckling Avdelningen för Produkt- & IT-utveckling ansvarar för planering, design, utveckling och drift av produkter och tjänster. En stor del av arbetet sker inom ramen för våra webbsatsningar där söktjänsterna eniro.se, eniro.dk och eniro.fi står i fokus. Vi arbetar inom ett brett spann av systemlösningar för de ledande söktjänsterna i Norden samt stödsystem för säljstöd, administration och kundservice. Som chef för systemutveckling har du ett helhetsansvar för utveckling och support av dessa system. Du har personal- och budgetansvar och du rapporterar till CIO. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att leda det dagliga utvecklingsarbetet, driva förändringsarbete samt säkerställa bemanning och kompetensutveckling. En annan viktig uppgift är att utveckla systemutvecklingsprocessen och du är ansvarig för att genomföra föreslagna effektiviseringar. Arbetet innebär även att du skall bistå Eniros olika affärsområden och vara kontaktperson gentemot verksamheten när det gäller nyutvecklings- och förvaltningsprojekt. Idag består enheten systemutveckling av fem team med sammanlagt ett 30-tal systemutvecklare. Varje utvecklingsteam består av 4 8 personer och leds av en teamchef. Du bör ha en akademisk examen med flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Utöver en mycket god teknisk kännedom, kunskap om systemutvecklingsprocesser och projektledaregenskaper är det meriterande med erfarenhet av att utveckla och förvalta webbapplikationer med höga krav på tillgänglighet och prestanda. Du har ett affärsmässigt perspektiv på IT samt hög fokus på leverans. För att trivas i den här rollen måste du vara kommunikativ, drivande samt kunna leda och motivera dina medarbetare. Du har en kreativ förmåga och en ständig vilja att förbättra. I denna rekrytering samarbetar Eniro med IDG Rekrytering sök denna tjänst genom att skicka din ansökan snarast till Har du frågor är du välkommen att ringa Maria på Välkommen med din ansökan! Var befinner du dig i morgon? För vår del så handlar varje dag om framtiden. Hos oss utvecklas och förverkligas nämligen idéer för att livet ska bli lite enklare. Som Nordens ledande sökföretag erbjuder vi tjänster och produkter som finns nära tillhands oavsett behov eller situation. Om du är lika intresserad av personlig utveckling som teknisk innovation så vill vi träffa dig så snart som möjligt. Kanske redan i morgon? Vill du veta mer om oss är du välkommen till enirosverige.se.

15 PLATSANNONSER 15 Två verksamheter två befattningar ett gemensamt mål Stadskansliets roll är att stödja kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltnings- och bolagsledningar i arbetet med Göteborgs Stads utveckling. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på stadens utveckling genom dialog och samverkan med många olika aktörer. Utgångspunkten är kommunfullmäktiges mål och inriktning samt de uppdrag som kommunstyrelsen ger till stadskansliet. Enheten för Organisations- och IT-utveckling är en av stadskansliets åtta enheter. Enheten skall utföra/verkställa samt ge råd och stöd kring frågor som bl a rör utveckling och samordning av kommungemensam IT strategi, IT infrastruktur och kommungemensamma IT frågor. Läs mer på STRATEGISK IT-ARKITEKT till Göteborgs Stad, Stadskansliet Ditt uppdrag är att utifrån verksamhetens processer och informationsbehov identifiera, och beskriva de riktlinjer och processer m m. som krävs inom arkitekturområdet för stadens övergripande och gemensamma informationssystem. Du ansvarar för strategi, utveckling och förvaltning av området. Det är också du som samordnar och bevakar helheten samt granskar och värderar kravspecifikationer m m. Du har en stödjande och rådgivande roll till stadens olika verksamheter samt en beställande roll till Intraservice. Du har en gedigen erfarenhet av övergripande och strategiskt arbete med IT-arkitektur och/eller informationsarkitektur, gärna från en större organisation. Du bör ha högskoleutbildning inom relevant område samt gärna en vedertagen certifiering. Du är också väl bekant med tillämpning av Enterprise Architecture (EA). För att vara lyckosam i detta uppdrag behöver du kunna arbeta självständigt samt vara en skicklig kommunikatör och pedagog. (ref nr SE-MFK-333) Göteborgs Stads verksamheter är till för att ge göteborgarna stöd och service. Staden ansvarar för allt från vård och omsorg, skola och fritidsaktiviteter till kollektivtrafik, kultur och stadsplanering. Intraservice svarar för drift och teknisk support av kommungemensamma system och tjänster samt levererar administrativa tjänster inom ekonomi-, löne-, och telefoniområdet till Göteborgs Stads olika verksamheter. Läs mer om oss på vår hemsida TEKNISK IT-ARKITEKT Intraservice Du är en IT-arkitekt som förstår effekter och konsekvenser av hur man hanterar informationsflöden i stora organisationer. Du entusiasmeras av samhällsbygge och hur man skapar möjligheter till förbättrad service till våra medborgare. Ditt uppdrag är att vara insatt i de olika plattformar som är aktuella i Göteborgs Stad och se hur dessa kan kopplas samman och integreras med de krav och behov som formuleras av beställaren. När den strategiska ITarkitekten identifierar behov och beskriver processer är du den person som med god kännedom om plattformar och teknik förstår konsekvenser, ser möjligheter och hinder samt på ett pedagogiskt sätt förmår att beskriva detta till beställaren. Tillsammans preciserar ni det uppdrag staden ger till Intraservice och hur leveransen skall se ut. Du är den person som arbetar vidare med dessa frågor in i Intraservice organisation. Du rapporterar till områdeschefen för IT-system på Intraservice. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom relevant område samt lång och bred erfarenhet från arbete inom systemarkitektur. (ref nr SE-MFK-330) Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Mercuri Urval, tfn Om du är intresserad av tjänsten skickar du en intresseanmälan i form av ett personligt brev med meritförteckning märkt med respektive referensnummer senast den 25 oktober via Konsulter med näsa för affärer. Är du mogen för att ta ett nytt spännande steg i karriären? Börja hos oss! På Cybercom kan du förena ett brinnande teknikintresse med utmanande och omväxlande uppdrag. Här finner du en kreativ och professionell miljö som bygger på våra värderingar som prioriterar öppenhet, engagemang och kompetens. Just nu behöver vi fler projektledare, testledare, testare, systemarkitekter, samt systemutvecklare inom Java,.Net och inbyggda system till Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Linköping, Karlskrona, Huskvarna, Östersund, Örnsköldsvik, Sundsvall och Umeå. Läs mer om oss och våra lediga tjänster på Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder global sourcing för end-to-end-lösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom portaler, mobila lösningar, inbyggda system samt e-commerce och business support systems (BSS). Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, Internet och media (TIM), bank och finans, fordonsindustrin, försvarsindustrin och offentlig sektor. Koncernen har drygt 1200 anställda med uppdrag världen över och egna kontor i Danmark, Indien, Polen, Singapore, Storbritannien och Sverige. Driven by sense

16 Missa inte chansen!

17 PLATSANNONSER 17 Sandvik Systems Development söker Customer Business Manager Vi söker dig som är beredd att ta ansvar för hela vårt utbud av tjänster gentemot ett av våra kundområden. Din viktigaste uppgift är att vårda och utveckla våra relationer till kunden och att leda arbetet inom vårt kundteam. Läs mer om tjänsten och sök på Jobb-id: XEROX Global Services/CrossMedia Drifttekniker Lämplig utbildning och aktuell certifiering Novell CNE och några års praktisk erfarenhet av Novells produkter (t.ex. edirectory, ZENworks och GroupWise). Du bör också ha erfarenhet av Windows Server, SuSE Linux, nätverk och it-säkerhet. Mer information finns på vår webbplats Sandvik Systems Development är Sandviks eget konsultbolag för systemutveckling. Vi är drygt 300 medarbetare i Sverige och i ett antal länder i Europa, Asien och Amerika. Vår uppgift är att i nära samarbete med koncernens affärsområden och bolag stödja dem med verksamhetsnära och innovativ IT-utveckling. Verksamheten omfattar analyser och utredningar, projektledning, implementationer och förvaltning. Vi arbetar i en internationell miljö med globala projekt Jönköping Sista ansökningsdag 29 oktober Ref.nr /07. Sogeti i Skåne söker de bästa testarna Ta ett kliv uppåt i din testkarriär! På Sogeti i Skåne söker vi testexperter som ska förstärka vår lokala, nationella och globala storsatsning på testområdet. Vi är världsledande inom test med egna, internationellt erkända metoder och modeller TMap och TPI. Vi har 2000 testexperter globalt, varav ett 150-tal arbetar i Sverige. På Sogeti i Skåne blir du en viktig del av vårt nationella Sogeti Center of Test Excellence i Lund. Vi erbjuder utmanande uppdrag där du hjälper till att genomföra tester och förbättra våra kunders testorganisationer. Vill du dessutom prova på Exploratory Testing är Sogeti i Skåne rätt plats för dig. Kontakta oss redan idag! Hos oss är test och testledning egna karriärvägar med stora utvecklingsmöjligheter. Har du jobbat med test i några år och vill bli bäst på test? Då finns det ingen anledning för dig att välja en annan arbetsgivare än Sogeti. Just nu söker vi ett flertal olika kompetenser, framför allt: Testspecialister Erfarna testledare Läs mer om oss och om våra utannonserade tjänster på Sogeti är en helhetsleverantör av IT-tjänster på den lokala marknaden. Sogeti har medarbetare i 14 länder. Av dessa arbetar 900 konsulter vid företagets 19 svenska kontor. Ekelöw söker kvalificerade säkerhetskonsulter Itello utvecklar dig och våra kunder Vi är en av få leverantörer av standardsystem för pensions-, försäkrings- och fondbranschen på den nordiska marknaden. Nu ökar vi tempot och söker fler Ekelöw Infosecurity har som mål att vara det ledande oberoende konsultföretaget i Norden inom informationssäkerhet, business continuity planning (BCP) och risk management. Vi arbetar med säkerhetsfrågor ur ett helhetsperspektiv inom strategi, ledning, verksamhetsprocesser, IT och organisation. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och konsulttjänster som utmärks av professionalism och erfarenhet till våra kunder i privat och offentlig sektor. Under hösten fortsätter vi expansionen och söker just nu konsulter med gedigen kunskap och erfarenhet inom informations- och IT-säkerhet: Strategi, ledning och styrning av informationssäkerhet Verksamhetsutveckling av säkerhetsorganisationer Förändringsledning och projektledning Analys och hantering av risker (risk management) Kontinuitetsplanering (BCP) Granskning, utvärdering och design av säkerhet i IT-system och nätverk Revision av säkerhet i IT-system, processer och organisation Som konsult hos oss kommer du att arbeta i en lärande organisation där kunskapsdelning är en grundläggande värdering hos alla medarbetare. Engagemang är ett ledord som beskriver vår företagskultur. Att bygga kundrelationer och utveckla sina kollegor är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Vi förutsätter att du som söker har starkt drivkraft, hög konsultmässighet och mycket god samarbetsförmåga samt kan påvisa goda referenser inom dina kompetensområden. Certifieringar inom CISSP, CISA och CISM är ett plus. Just nu söker vi konsulter med placering företrädelsevis i Stockholm. Då vår bransch är mansdominerad ser vi gärna att fler kvinnliga sökande. Skicka ditt CV till Ekelöw InfoSecurity AB har marknadens mest gedigna erfarenheter inom informationssäkerhet, övergripande riskhantering och kontinuitetsplanering. Idag är vi cirka 45 anställda konsulter i Stockholm, Göteborg och Umeå. Ekelöw erbjuder också särskilda säkerhetsutredningar via dotterbolagen BitSec AB och Ntegria AB. Kravanalytiker och projektledare Som innovativ produktutvecklare inom pensions-, försäkrings- och fondbranschen måste vi hela tiden ligga steget före. Vi har en mycket intressant period framför oss, i stark expansion. Vår produkt Inca är på god väg att bli den ledande systemlösningen för försäkrings- och pensionsbolag. Vi söker kravanalytiker och projektledare med stort intresse för våra kunders verksamhet. Du är troligtvis konsult eller arbetar på ett försäkringsbolag. Meriterande är om du behärskar ett eller flera nordiska språk och/eller har erfarenhet av försäkringsverksamhet i något annat nordiskt land. Du kan ha fokus både på verksamhetsprojekt hos kund eller implementering av vår produkt Inca hos kund. Hos oss är alla medarbetare nyckelpersoner. Den unika kompetens som finns samlad hos oss är svår att ersätta. Detta medför att frågor som rör arbetsmiljö, hälsa och trivsel är mycket högt prioriterade. Som person är du positiv och noggrann med god förmåga att identifiera och lösa problem på egen hand och driva ditt eget arbete framåt. Du har en stark ansvarskänsla och förmåga att bidra både enskilt och i grupp. Du är ödmjuk inför andras kompetens och kan hävda din egen vid rätt tillfällen. Frågor besvaras av: Ann-Kathrin Trawe, Ansökan skickar du till märkt med Kravanalytiker och projektledare. På Itello tar vi ansvar för hela utvecklingsprocessen, från verksamhetsutveckling till programmering och implementering. Det ställer höga krav både på företaget och på medarbetarna. Det behövs en stor bredd och erfarenhet av de tekniker och plattformar vi jobbar med. Det krävs även att vi är innovatörer och improvisatörer samtidigt som vi måste bevara vår struktur och disciplin i det vi utvecklar. Försäkringar och sparande är till sin karaktär långsiktiga, till och med livslånga, och de kraven måste vi möta i vårt sätt att utveckla vår mjukvara. Itello AB Kungsgatan 44 SE Stockholm tel

18 18 PLATSANNONSER Skandia American Corporation Sweden (SITS) är ett IT-driftbolag inom Skandia/ Old Mutualkoncernen. Vi tillhandahåller säkra och tillförlitliga infrastrukturtjänster gentemot våra lokala och globala kunder inom gruppen. IT-SÄKERHETSSPECIALIST TILL SKANDIA Du har det operativa ansvaret för SITS IT-infrastruktursäkerhet och i dina arbetsuppgifter ingår att du genomför sårbarhetsanalyser, testar och implementerar säkerhetsverktyg, verifierar säkerhetskonfigurationer samt utvärderar och godkänner förändringar i miljön med avseende på säkerhet. Som IT-säkerhetsspecialist samarbetar du med IT-avdelningar hos våra kunder och deltar i Skandia Computer Emergency Response Team. Du leder säkerhetsrelaterade aktiviteter och mindre projekt samt stöttar och agerar back-up för SITS säkerhetschef. Vi vill att du har lång IT-erfarenhet, varav 3-5 års erfarenhet av operativt IT-säkerhetsarbete från en större koncern. Läs mer om tjänsten på Rekrytering och uthyrning av kvalificerade tjänstemän. Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag. Impact Europe - Sveriges ledande systemintegratör inom ljud, bild och videokommunikation söker till Stockholm: Vi jobbar för ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Servicetekniker - för avancerade systemlösningar Brinner du för att göra en kund extra nöjd och har erfarenhet av service och installation inom ljud och bild? Är du intresserad av att utvecklas och serva några av Sveriges mest avancerade ljud- och bildsystem? Nätverkstekniker - med inriktning på videokommunikation Är du duktig på IP/nätverk och har lust att arbeta med den senaste tekniken inom ljud, bild och videokommunikation? Är du intresserad av att utvecklas och vill bli en av Sveriges vassaste inom videokommunikationslösningar? Gå in på vår hemsida och sök jobbet, Du är med hela vägen, från kravfångst till drift i linjen, när vi utvecklar IT-stöd för människor som söker och får jobb. AMS IT-enhet ansvarar för all IT-relaterad verksamhet inom organisationen; verksamhetsutveckling, infrastruktur, produktion och telefonitjänster. Varje möte med en kund är viktigt och de flesta av dessa möten är direkt eller indirekt beroende av IT. Du blir en viktig del i ett intressant, långsiktigt utvecklingsskede med nyutveckling och vidareutveckling av våra system. Allt för att kunna erbjuda ett så smidigt möte som möjligt mellan företag och de som söker nytt arbete. Som medarbetare på AMS IT-enhet arbetar du nära kärnverksamheten med matchning av lediga arbeten mot arbetssökande. Därför är det lätt att se den praktiska nyttan av det arbete du utför. Idag är vi 300 som arbetar på IT-enheten. Det betyder att du får många kompetenta kollegor att arbeta med. Vi har väl utvecklad teknik och arbetsplatsen är trivsam med en miljö som engagerar och där den enskildes idéer och initiativ tas tillvara. Vi lägger stor vikt vid introduktion och kompetensutveckling. Totalt arbetar drygt personer inom Arbetsmarknadsverket som består av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) chefsmyndighet, 21 länsarbetsnämnder samt 325 arbetsförmedlingar. Vi är viktiga för att arbetsmarknaden ska fungera effektivt och därmed också för samhällets välfärd. Var och en som arbetar här betyder något i det arbetet. Systemutvecklare.net Du får arbeta med nyutveckling och vidareutveckling av våra system för att vi ska kunna möta våra kunder på bästa och mest effektiva sätt. Testanalytiker/Testare För att vi smidigt ska kunna matcha arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att säkerställa funktion och kvalitet, det är där du kommer in i bilden. Driftspersonal för webbapplikation Du kommer att ha en oerhört viktig funktion eftersom en problemfri drift av våra system är a och o för oss. Läs mer om tjänsterna och ansök på Sista ansökningsdag: 19 oktober 2007.

19 PLATSANNONSER 19 /KAN DU BLI SYMBIANSPECIALIST?/ PASSION Regeringskansliet söker Datakommunikationstekniker till Förvaltningsavdelningen, IT-enheten Regeringskansliet bereder regeringens ärenden och biträder i övrigt regeringen och statsråden i deras arbete. Myndigheten består av Statsrådsberedningen, de tolv departementen och Förvaltningsavdelningen. I Regeringskansliet arbetar ca 4500 personer, varav ca 600 utomlands. Drygt 95% är opolitiska tjänstemän. Mer information om denna och andra lediga tjänster hittar du på Rekrytering Välkommen till Växjö universitet Vi söker Programmerare/databasutvecklare (ref nr 833/2007) IT-tekniker f r Windows (ref nr 384/2007) Läs mer på eller kontakta gruppansvarig Marcus Nilsson eller personalsekreterare Carina Axelsson Din ansökan, märkt med ref nr, ska ha inkommit till Registrator, Växjö universitet, Växjö senast den 24 oktober. MFEX söker en idéspruta, en organisatör och en ordningsman. Som dessutom har hunnit skaffa sig en gedigen utbildning. MFEX expanderar och behöver ytterligare 3 kompetenta medarbetare till vårt Stockholmskontor. Förutom en gedigen utbildning uppskattar vi erfarenhet från bank- och finansvärlden. Följande funktioner behöver tillsättas: Kravanalys: Du är van att fånga verksamhetskrav och på ett systematiskt sätt omsätta dessa till specifikationer som utvecklare kan vidareförädla och skriva kod utifrån. Integrationstest/CM: Du är en erfaren och noggrann integrationstestare som är van att arbeta med webbapplikationer. Eftersom vi strävar mot en hög automatiseringsgrad så är det viktigt att du har erfarenhet av verktyg och metoder som stöder det arbetssättet. Vi håller på att förändra vårt arbetssätt mot en testdriven utveckling varför det är viktigt att du, förutom att hålla ordning på felrapporter, ändringar och leveranser, också kan bidra i processarbetet. Utvecklare: Vi söker erfarna utvecklare med Microsoft-bakgrund. Du behärskar väl C#, MS-SQL, NUnit, ASP,.NET. Dessutom är du van att arbeta testdrivet med lättrörliga metoder. Du är van att dela med dig av din kompetens till kollegor och att ta till dig den senaste tekniken ser du som en självklarhet. För samtliga tjänster krävs utbildning motsvarande civilingenjör gärna E,F,D eller motsvarande samt erfarenhet från finansbranschen. Sänd din ansökan till: Kontakta: för mer information. MFEX Mutual Funds Exchange AB is an independent mutual funds trading platform allowing for profitable on-line distribution of mutual funds. MFEX has grown significantly since the launch in 1999 and is currently serving 15 institutional clients in Sweden, Finland, France, Netherlands, Belgium and Austria. The fund offering consist of 175 fund companies world wide, collectively providing approximately 5000 funds. MFEX is headquartered in the centre of Stockholm, with two local offices in Paris and Umeå. <meta http-equiv= Testa dig själv. Ju fler poäng desto större möjligheter har du att bli specialistkonsult inom Symbian OS och vara med och utveckla nästa generation mobiltelefoner. > < När hackade du senast ett program? > <!-- Vaddå hacka?->1p <!-- Aldrig gjort->2p <!-- Kolla min sajt->3p < Vad läser du helst? > <!-- Dagstidningen->1p <!-- Forum->2p <!-- c/c++->3p < Hur många terminaler har du i ditt hemmanätverk? > <!-- Nätverk?->1p <!-- En laptop->2p <!-- Ganska många + några servrar->3p < Vilket operativsystem gillar du bäst? > <!-- Windowz->1p <!-- OSE->2p <!-- Linux->3p < Vad är det bästa som hänt människan? > <!-- Big Bang->1p <!-- Hjulet->2p <!-- 1/0->3p </ Maila din poängsumma till och berätta varför du vill vara med och utveckla framtidens mobiltelefoner tillsammans med oss. HiQ MobilEyes är ett specialistbolag inom HiQ som enbart jobbar med programvaruutveckling för mobiltelefoner.>0

20 Kontakta oss redan idag! Snabba resultat för mobila utvecklare Kul att jobba i en bransch som växer fort PÅ JOBBET När Anders Bond tar pendeltåget hem från jobbet kan han se resultatet av dagens arbete direkt i sin mobil. Det är en av de saker som lockar med att jobba som utvecklare av mobila tjänster. Och så är det förstås kul att vara i teknikens frontlinje. KARIN MYRÉN Anders Bond tycker att han har hamnat helt rätt. Han är utvecklare av mobila system på det amerikanska företaget Yahoos kontor i Stockholm. Det är spännande och kul att jobba i en ny bransch som dessutom växer så fort. Mobilprogram kan användas överallt och i framtiden kommer betydligt fler att använda mobilen för att komma åt internet. Det finns en enorm potential! Och då är det kul att vara den som går i frontlinjen, säger Anders Bond. EN ANNAN SAK som är rolig med jobbet är att kunna se resultatet direkt. Jag kan sitta på pendeltåget på väg hem och testa ett program jag utvecklat under dagen. Det är inspirerande att kunna se det jag gjort i en helt annan miljö. Det enda som kan vara tråkigt med jobbet är när man kör fast. Det är frustrerande. I dag jobbar han både som utvecklare och som ansvarig för den utvecklingen som sker på serversidan. Dels handlar det om ren programmering och utveckling, dels handlar det också om att kommunicera med andra i företaget och försöka räta ut frågetecken i projekten. ANDERS BOND kom direkt från civilingenjörsutbildningen i datateknik till företaget Kenet Works för tre år sedan. Och för ett år sedan köptes företaget av Yahoo. I dag är Stockholmskontoret ett av Yahoos kompetenscenter för utveckling av mobila tjänster och här jobbar 19 utvecklare. Förutom arbetet i projekten som drivs i Stockholm har Anders Bond också mycket kontakt med Yahoo i andra delar av världen, särskilt kontoret i Silicon Valley. Så det blir en hel del resor. Det senaste året har han varit i USA tre gånger. DEN SOM UTVECKLAR system för mobiler kan arbeta på två olika sätt, berättar han. Antingen utvecklar man program i exempelvis Java eller Symbian som sedan körs i själva mobilen. Eller så utvecklar man en wap-lösning i html och anpassar den så att den passar att köra olika telefonmodeller. Skillnaden DELAD ROLL. Dels handlar det om ren programmering och utveckling, dels handlar det om att kommunicera med andra i företaget och försöka räta ut frågetecken i projekten. Det säger Anders Bond om sitt jobb som utvecklare av mobila tjänster. FOTO:SARA AXELSSON för användaren är att wap-alternativet är enklare att komma igång med, enligt Anders Bond. För oss som utvecklar innebär wap-lösningen att vi lägger ned ganska mycket tid på att göra så att sidan ser snygg ut i mobilen och att den är lättläst. Programmen som körs i mobilen måste vi göra mycket anpassningar av för att de ska passa alla de olika typer av mobiler som finns. Och även för dessa program behövs serverutveckling. TROTS ATT ANDERS BOND bara jobbat tre år som mobil programutvecklare han provat på mycket inom sin nisch, tycker han. Den dagen han bestämmer sig för att gå vidare i karriären ser han flera alternativ. Ett av dem är att söka sig vidare inom Yahookoncernen, kanske utomlands. Men annars har han en bra utgångspunkt även för andra områden. Jag stöter på så många olika delar inom utveckling, både när det gäller serverdelen och Javadelarna. Det gör att jag har en förhållandevis stor bredd inom mitt område och är ganska bra rustad kompetensmässigt. Många av studiekamraterna från Linköpings tekniska högskola tycker att det är lite häftigt just att jobba med mobiltillämpningar, enligt Anders Bond. Alla har mobiler och vet vad jag sysslar med. Det är väldigt konkret. Och nu börjar fler och fler använda tekniken för att komma åt internet. -ETT TIPS SOM ANDERS BOND ger den som vill jobba med mobilutveckling är att ägna mycket tid åt mobilen. Lattja runt lite. Ladda ner utvecklingsverktyg för mobilen och testa. I det här jobbet handlar det mycket om att lära genom att leka. Det är lättare att komma runt problemen om man tar det från den lekfulla sidan. Tjänar man bra som utvecklare av mobila system? Anders Bond svarar fåordigt men entydigt. Absolut! SÅ HÄR KAN EN DAG SE UT FÖR EN MOBILUTVECKLARE Så här kan en dag se ut: 8:00 Kommer till jobbet. Kollar mejl och besvarar mejl från USA som kommit under natten. 9:00 Möte med serverteamet. Går igenom vem som ska göra vad under dagen och diskutera så att det inte finns några frågetecken kring kravspecar eller annat. 10:00 15:00 Jobbar på med det som är målet för dagen till exempel utveckling eller testning. 15:00 Möte med produktteamet om vilka funktioner som har högst prioritet inför nästa vecka. 17:00 Telefonkonferens med Yahoos kontor i USA. 17:30 18:00 Arbetsdagen slut. 20

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets It har gått från att vara en supportfunktion till att idag vara helt verksamhetskritiskt i snart sagt alla branscher Alexandra Fürst, Vice President på Tieto Sverige Framtidens Karriär Statliga verk och

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

campus mässan 5 FEBRuaRI

campus mässan 5 FEBRuaRI campus mässan 5 FEBRuaRI KATALOGDESIGN INNEHÅLL LOUISE WALLIN Kommunikationsansvarig PR- och information JENNY HENRIKSSON Text PR- och information KAJSA BENGTSON BOK Layout Digital mediedesign NILS FAGERGREN

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

INNEHÅLL. CAMPUSMÄSSAN för ALLA studenter på Örebro universitet

INNEHÅLL. CAMPUSMÄSSAN för ALLA studenter på Örebro universitet 12 FEBRUARI 2015 CAMPUSMÄSSAN för ALLA studenter på Örebro universitet INNEHÅLL Hej och välkommen!... 4 Program... 5 Projektgruppen... 7 INSPIRATION Förberedd inför mässan?... 10 Huvudföreläsare Petter

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

C:\_ C:\_ C:\_ C:\_. Systemvetardagen 2014)) 12 mars kl. 10.00-16.00 i Forum, Kista

C:\_ C:\_ C:\_ C:\_. Systemvetardagen 2014)) 12 mars kl. 10.00-16.00 i Forum, Kista C:\_? C:\_! C:\_ C:\_ 2014)) temvetardagen 12 mars kl. 10.00-16.00 i Forum, Kista 12 MARS 2014 MÄSSKATALOG 4 Innehåll Välkommen Projektledaren har ordet Studentkåren DISK Företagspresentationer Projektgruppen

Läs mer

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte,

Framtidens Karriär. It inom staten: utrymme för innovationer och påverkan. Staten står inför utmaningar i form av generationsskifte, Man ska inte vara inne och peta i detaljerna utan överlåta dem åt sina medarbetare Karin Schreil Jonsson, ledamot i ledningsgruppen CGI Sverige Som chef tror jag att det är väldigt viktigt att våga anställa

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Att söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Kontakta företaget Ta eget initiativ 4 Vid utannonserad

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 Coachning en välplacerad investering

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

BÖRJA SMÅTT. MEN TÄNK STORT Johan Ekbom: Våra medarbetare ska inte behöva be IT-avdelningen om hjälp för att kunna ta del av beslutsstödsverktyg

BÖRJA SMÅTT. MEN TÄNK STORT Johan Ekbom: Våra medarbetare ska inte behöva be IT-avdelningen om hjälp för att kunna ta del av beslutsstödsverktyg ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer