Påbyggnadsskåp till lastbil med pneumatisk öppning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Påbyggnadsskåp till lastbil med pneumatisk öppning"

Transkript

1 Påbyggnadsskåp till lastbil med pneumatisk öppning Examensarbete VT2010 Sam Andersson Marcus Jörgensen Handledare: Håkan Petersson Examinator: Johan Wretborn Företag: Krima Rostfritt AB

2 Sammanfattning Ex-jobbet har gjorts tillsammans med Krima Rostfritt AB. De tillverkar ett antal olika påbyggnads produkter för lastbilar och vill nu utveckla sitt skåp där luckan öppnas uppåt efter önskemål från kunder. Kunden har efterfrågat en pneumatisk öppnings system för luckan för att förenkla öppningen. Krima har sina största marknader i Sverige och Norge, därför behöver skåpet följa de regler som finns i båda dessa länder. Skåpet behöver även klara de krav som Krima har fastställt av erfarenhet för att behålla sin höga standard. Ex-jobbet resulterade i en lösning där dörren och cylinder är sammanlänkade med ett ledat stag. Denna lösning var den som bäst lämpade sig för uppgiften och den som Krima föredrog. Abstract This project have been made whit Krima Rostfritt AB. They manufacture a number if different add on products for trucks and now wants to develop there locket were the hatch opens upwards after requests from customers. The costumers have requested a pneumatic opening to make the opening procedure easier. Krima has there biggest markets in Sweden and Norway, because of that the locket has to meet whit the regulations of these countries. The locket also has to meet the demands that Krima has determined from experience to maintain there high standard. The project has resulted in a solution where the locket and cylinder are linked whit a strut. This solution was the one best suited for the task and the one that Krima preferred. Examensarbete 7,5P 1

3 Förord Ex-jobb på 7,5 poäng för CAD-tekniker på Högskolan Halmstad där målet har varit att ta fram en pneumatisk öppningsmekanism för påbyggnadsskåp till lastbilar. Projekt har utförts i samarbete med Krima Rostfritt AB i Knäred där vi har haft kontakt med Krister Isaksson. Vi vill rikta ett stort tack till dem som har hjälpt oss med frågor och tagit sig tid för att hjälpa oss, de största tacken vill vi dock rikta till. Krister på Krima som varit vår handledare på Krima som har delat med sig av sin kunskap och sin tid. Tomas på Parker som varit hjälpsam vid undersökningen av de pneumatiska delarna. Samt vår handledare Håkan Petersson som har gett oss råd och vägledning. Halmstad Sam Andersson Marcus Ek-Jörgensen Examensarbete 7,5P 2

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING LASTBILENS TRYCK METOD VAL PRINCIPKONSTRUKTION PRODUKTDEFINITION KRAVPROFIL BRAINSTORMING PRODUKTFÖRSLAG SÄKERHETSLÖSNING UTVÄRDERING DEN VALDA LÖSNINGEN Pneumatik Säkerhetslösningen TESTNING AV LÖSNINGAR PRIMÄRKONSTRUKTION NYA LÖSNINGAR Enkel ledade Tre ledade DEN NYA LÖSNINGEN SIMULERINGAR I SIM-DESIGN MATERIALVAL Fästen DETALJKONSTRUKTION Fäste mellan luckan och led Fäste mellan skåp och led Stag FÄRDIGA KOMPONENTER Pneumatiken Bultar CE UNDERSÖKNING LCA SLUTSATS REFERENSER INTERNET BÖCKER PERSONER BILAGOR... FMEA... Bilaga 1 RITNING... Bilaga 2 Examensarbete 7,5P 3

5 1 Inledning Krima Rostfritt är ett företag som tillverkar detaljer i rostfritt och aluminium till lastbilar. Deras produkt är diesel tankar, hydrauloljetankar och skåp av olika modeller. På de skåp där dörren öppnas uppåt använder de gasfjädrar som lyft hjälp och lås mekanism. Ett antal kunder har frågat efter dörrar som öppnas automatiskt när man trycker på en knapp. Så vi fick detta projekt där vi ska konstruera en pneumatisk öppnare till skåpen. Vi kommer att konstruera fästen och se på lösningar för att kunna öppna och stänga skåpen på ett säkert och enkelt sätt. Vi kommer också att titta på hur pneumatiken på lastbilarna fungerar för att se vilka saker man måste ta i beaktande när man konstruerar öppnaren. Efter att vi har gjort undersökningar och beräkningar så ska en prototyp sättas samman. 1.2 Lastbilens tryck Vi var på besök hos Motor Halland och pratade med Kennet Andersson. Vi fick då veta att lastbilar har ett tryck på 8 bar i sina lufttankar och att luften skulle räcka till att öppna luckan utan några som helst problem. Om man då tar de lastbilar som använder mer pneumatik till sina komponenter på lastbilarna så har dessa ofta en större tryckreserv än standard lastbilarna. Standardstorleken på tankarna var 30L. 2 Metod val Vi har använt Fredy Olssons teori som grund, vi har dock valt att inte slaviskt arbeta efter dessa utan anpassa det så att det passar in i vårt arbete. Vi har haft mer med val av detaljer och mindre med material val så vissa delar är mer fokuserade. 3 Principkonstruktion 3.1 Produktdefinition Produkt som vi jobbar med är ett tillbyggnadsskåp som Krima Rostfritt tillverkar för montering på lastbilar. Skåpen används till förvaring. Dessa skåp har öppning åt både vänster och höger, samt uppåt eller neråt. Den modellen vi ska jobba med är den där dörren öppnas uppåt. Idag använder sig Krima av två gasfjädrar för att hålla upp luckan. Men för att öppna skåpet behöver man ta i rätt så bra, då man måste övervinna gasfjädrarnas kraft som arbetar för att hålla skåpet i en stängd position. Efter en grov uppskattning gjord av Krima kan dessa dörrar öppnas ggr/dag. Så för att slippa dragandet i luckorna så har några av deras kunder efterfrågat en automatisk öppning av skåpen. De problem som vi ska hitta en lösning på har vi ställtupp i en kravprofil. Det är sedan från denna som vårt arbete utgår. Examensarbete 7,5P 4

6 3.2 Kravprofil Krav Måste kunna öppna luckan minst 178 o. Klara en vikt på luckan på max 25kg Kunna öppnas med en knapp på framsidan av skåpet Användning av befintligt luftsystem på en lastbil Gå att öppna för hand om pneumatik öppningen inte fungerar Skall hållas stängd även om man glömt att låsa luckan Måste fungera vid nordiska förhållanden Undersöka maskin direktiv (CE märkning) Önskvärt En extra säkerhet som håller luckan uppe om luftkolven slutar fungera Lågt pris Enkelhet Utrymme 3.3 Brainstorming Under brainstormingen kom vi fick vi fram några olika förslag som var mer eller mindre realistiska. Utöver öppningen finns det två andra stora detaljer där vi ska finna en lösning. Den första är att hittat ett sätt att sätta dit en säkerhets spärr som förhindrar att luckan trillar ner när om tryckluften skulle försvinna. Här går det också att dela in i två huvudgrupper, manuella och automatiska. De manuella blir billigare att tillverka men risken att den inte används ökar också. Automatiska blir troligen dyrare att tillverka men blir mer användarvänliga. Den sista detaljen som vi behöver hitta en lösning på är ett sätt att dörren stannar i stängt läge under färd, om operatören skulle glömma att låsa det. 3.4 Produktförslag De olika förslagen presenteras kort nedan. Glidaren Det är här meningen att man ska använda sig av en pneumatisk skena som man kopplar till ett fäste på luckan. Denna skena ska sedan skjuta upp luckan lodrätt. Man skulle kunna använda sig av en lås liknande säkring som när luckan skjuts förbi skjuter ut och på så sätt låser så den inte kan glida ner om trycket faller. För att sedan kunna få ner luckan så trycker man in spärren. Ett förslag som är begränsat i många fall då man måste skjuta luckan rakt upp och inte har några möjligheter att ställa in vinkeln på luckan. Luckan skulle hamna i ett läge så att den blockerar en bit av skåpets överkant. Det skulle också krävs ett avancerat säkerhetssystem vilket skulle öka kostnaden Examensarbete 7,5P 5

7 Pneumatisk cylinder Denna är i stort sett en kopia av den lösning som Krima använder sig av idag. Man byter ut gascylindrarna mot en pneumatisk motsvarighet. Med en cylinder så får man en enkel och effektiv lösning. Man kan också ha olika typer av säkerhet så att inte luckan faller ner vid tryckfall. Cylinder finns också med en låsnings lösning inbyggt i cylindern. Det negativa här är dock kostnaden som är större än en vanlig cylinder då det är en speciallösning. Och det byggs på ett par centimeter på cylinder längden Stag på glid led Denna lösning har även den en glidande bana som används för att öppna skåpet men istället för att skjuta luckan uppåt så öppnas den på ett traditionellt sätt med gångjärn som den vrids runt. Tanken i denna lösning är att du har ett stag som sitter på en glidbana. När sedan staget skjuts upp så kommer luckan öppnas. En blandning mellan de två tidigare förslagen, här kan man dock välja öppningsvinkeln på skåpet. Möjligheten till att använda olika säkerhetslösningar finns också. Svårt att få den att fungera till att både öppna till en godtagbar position och sedan också kan ha den kraft som krävs för att hålla luckan stängd. 3.5 Säkerhetslösning Motorhuvs pinne För att ha något som håller uppe luckan om trycket försvinner så skulle man ha en pinne liknande den som finns under motorhuven på en bil. Användaren skulle då själv få bestämma om man ska använda sig av den. Detta kan vara både positivt och negativt, det är bra om man bara ska öppna luckan snabbt och plocka ut en sak så slipper man lossa spärren när man ska stänga. Det kan dock vara så att den inte kommer att användas och att man då kan råka ut för onödiga olyckor. Examensarbete 7,5P 6

8 Pinnen Ett annat av förslagen på säkerhetsspärr är att man har en pinne som glider till en position där den fastnar och för att kunna stänga skåpet så måste man lyfta pinnen. Detta skulle motverka möjligheten att luckan skulle kunna slå igen. Genom detta förslag skulle man automatiskt få säkerhetsspärren i position vilket leder till ett ökat användande och på så sätt en bättre säkerhet. Kan dock vara problem att placera den på ett smart och lättåtkomligt sätt. Cylinder låset Det finns även en låsning som monteras på en pneumatisk cylinder. När trycket faller så kommer låset att slå igen och luckan stoppas från att falla ner och skada någon. Detta alternativ är det enklaste men samtidigt det dyraste. Kostnaden för endast en cylinder och lås ligger på 6000 kr! Man kan därmed direkt slopa denna ide bara på grund av kostnaden. 3.6 Utvärdering Eftersom att glidaren bara kan öppnas rakt upp och man kan då inte ställa den till en mindre vinkel så har Krister på Krima sagt att denna inte är intressant som alternativ och den har därmed ingen chans att bli vald. De andra skulle båda vara intressanta för Krima. Utvärderingen ser ut som nedan. För öppningen Utvärdering Glidaren Pneumatisk cylinder Stag på glid led Kunna öppnas med en knapp på framsida Vara stängd även om man glömt låsa skåpet Gå att koppla till befintligt luftsystem Kunna öppnas för hand Öppnas 178 grader Klara en vikt på 25kg Måste klara nordiska förhållanden Lågt pris Enkelhet Utrymme Summa För säkerhetslösningen Motorhuvs Utvärdering pinne Pinnen Cylinder lås Enkel Pris Säker Utrymmes krav Summa Examensarbete 7,5P 7

9 3.7 Den valda lösningen Pneumatik När vi tittat på de olika lösningarna så kom vi fram till att den mest passande skulle vara att använda cylindrar. Man skulle då få i stort sett samma lösning som idag finns i skåpen med den skillnaden att luckan fick pneumatiska cylindrar istället för gas fjädrar. Det gör att man kan använda samma typ av fästen med andra fästpunkter. Man fick även en kraft som höll luckan stängd även om man glömmer låsa, något som var tvunget att finns för att uppfylla säkerhetskraven. Cylindrarna finns i olika utföranden så man kan lätt hitta en som passar för just vårt ändamål, vad gäller längd och kraft Säkerhetslösningen Vi har tänkt oss att använda motorhuvs pinnen som lösning. Egentligen så tror vi inte att man har ett behov av att ha en sådan här lösning utan att den skulle kunna fungera endast med cylindrarna och att dessa skulle hindra luckan från att falla med en allt för stor hastighet om trycket försvinner. 3.8 Testning av lösningar Vi hade först tänkt oss en ganska enkel lösning vad gäller fästen i luckan och mer arbetat med hur man ska finna en bra fästpunkt för cylindern i skåpet och luckan. Men då vi testade olika former på fästen fick vi klart för oss att det inte skulle gå att få luckan till att öppnas tillräckligt (178 o ). Fick vi luckan till att öppnas så skulle vi inte kunna få den att hållas stängd. Så vi fick då gå tillbaka ett steg och tänka om för att finna en lösning som skulle kunna fungera för att både öppna och stänga med pneumatik. Examensarbete 7,5P 8

10 4 Primärkonstruktion 4.1 Nya lösningar Vi började då titta på olika lösningar för detta problem och fick fram två förslag som vi testade genom att använda oss av Catias arbetsbänkar, Kinematics och Sim Design. De två lösningarna presenteras nedan: Enkel ledade Denna lösning är en simpel extra påbyggnad som har en böj vilken gör att den inte slår i luckan när den ska få luckan till toppläget. Problemet med denna lösning är att man kan få problem antingen i toppläget eller i bottenläget. Stämmer den i bottenläget så kan man inte få upp luckan mer än 140 o i toppläget. Detta kan dock lösas genom att man använder sig av två cylindrar med olika fästpunkter. Man använder den ena cylindern till att öppna den första biten och sedan tar den andra cylindern över och öppnar sista. Man får på så sätt en fungerande lösning Tre ledade Här använder vi oss av en lösning enligt bilden till höger. Genom denna lösning så blir det mer rörliga delar men man kan använda cylindern under hela rörelsen. Vi testade oss fram för att hitta en bra fästpunkt får att kunna få en så effektiv påverkan som möjligt på öppningsmekanismen. Lösningen uppfyller kravet om att luckan ska klara av att hållas stängd även om man inte låser luckan på ett korrekt sätt. 4.2 Den nya lösningen Efter att ha pratat med Krister och visat en demofilm för honom så har vi kommit fram till att den bästa lösningen är den treledade. Denna kan användas på samma sätt i flera av de skåp som Krima har och man kan då spara pengar och arbete när man har en lösning som fungerar för alla. Examensarbete 7,5P 9

11 4.3 Simuleringar i SIM-design Vi har använt oss av simuleringsverktygen som finns till CATIA som heter SIM design. Detta simulerings och beräknings verktyg har hjälpt oss mycket när det gäller att dimensionera cylindern och räkna ut var den mest optimala placeringarna var för fästena. Vi stötte på en hel del problem under simuleringarna innan vi fick fram några bra svar. Det tog ca 110 simuleringar innan vi hade hittat rätt positioner för fästena. Alla simuleringar inklusive de som gick fel är med räknade. Under dessa simuleringar har vi angivit att luckan ska väga 15 kg. Lika så har vi bara simulerat med en cylinder på ena sidan av skåpet, detta medför att krafterna som vi har fått ut ska delas med två. Kraften som cylindern behöver använda sig av har varierat mellan 450N till nästan 2000N. Vi upptäckte att det var bättre att cylindern trycker mer i vertikal led än i horisontell. Men Krister ville att cylindern skulle hamna så långt upp som möjligt för att inte vara i vägen för föremål i skåpet. Det blev en placering där det skulle behövas en kraft på ca 550N för att öppna luckan. Med denna placering behövde cylindern en slaglängd på 200mm. När vi hade bestämt placeringarna tog vi och gjorde en simulering för att se hur mycket kraft det krävs när cylindern ska trycka upp en lucka som väger 25kg. 25 kg väger de största skåpens luckor. Den kraft som då behövs är ca:800n. När vi hade fått förslag på cylindrar och bytt ut vår test cylinder mot en ny CAD-modell, började det strula igen. Det behövdes ca 30 nya simuleringar innan vi fick något vättigt resultat. Bland annat var den cylinder som vi ska använda ca 15cm längre än test cylindern som vi hade ritat upp. Därför var vi tvungen att flytta cylinder fästet bak 13 cm. Detta lede till att kraften som behövs för att öppna blev större ca 680N. Denna ökning innebär inte någon större förändring, samma cylinder går fortfarande att använda. Vi hade tänkt oss att använda två cylindrar på ett skåp. Kostnaden som blir om man gör det skulle leda till att inga skåp skulle säljas. Vi har därför valt att använda oss av en cylinder och på så sätt hålla ner kostnaden med 2279:-. Examensarbete 7,5P 10

12 4.4 Materialval Nedan kommer en genomgång av komponenter och materialen i lösningen Fästen Vi har tittat på möjliga material som skulle kunna fungera för fästena i skåp och lucka. Krima använder sig idag av rostfri plåt(ss 2333) med en tjocklek på 3mm i sina nuvarande fästen för gas dämpare. Och för att göra det enkelt för Krima så har vi valt att hålla oss till samma plåt men med en tjocklek på 5mm. Genom att använda oss av samma plåt som de har hemma till andra detaljer så sparar vi pengar och onödig lagerhållning, vilket skulle kunna bli fallet om man ska använda sig av olika typer av material. Vi har inte gjort någon djupare kontroll på andra material utan ser det som bästa alternativet att hålla sig till de material och storlekar som de är vana att använda sig av. Hållfastheten i materialet är inga som helst problem och kommer att ha en god säkerhetsmarginal för de krafter som den kommer att utsättas för. FEM beräkningar har gjorts på fästen för att se på hur krafterna kommer att se ut och för att se om fästena klarar den påfrestning som kommer att uppstå vid användande av skåpet. De krafter vi fick var långt under de som fästena klarar av. Se bild till höger. 4.5 Detaljkonstruktion Nedan går vi igenom de delar som vi själva har konstruerat. Vi har använt CATIA V5 för att modulera upp dessa delar. För att göra det så enkelt som möjligt för Krima har vi använt oss av samma tjocklek på plåten till alla delar. Plåten är även tilltagen i tjocklek för att den ska bli så stabil som möjligt och detaljerna är relativt små så den extravikten som de medför blir inte så stor Fäste mellan luckan och led Fästet mellan luckan och leden kommer vara av så enkel typ som möjlig. Tyvärr var den bästa placeringen rakt över en skruvskalle i luckan, därför var vi tvungna att göra ett hål i den delen som sitter mot luckan. Men det är en stor fördel att placera fästet där för att gångjärnet som sitter på andra sidan förstärker luckan mycket. Se Bilaga: FL Fäste mellan skåp och led Vi studerade hur fästet som Krima använder sig av idag ser ut. Vi tyckte att detta fäste såg bra ut och har i-princip bara modifierat det så det passar till vår lösning. Det innebär att vi bara har bockat fästet bakåt istället för framåt som det är idag. Vi har även modifierat det med en förstärkning för bättre styrka. Se bilaga: SF-hel Examensarbete 7,5P 11

13 4.5.3 Stag Leden är den enklaste biten att tillverka, den består av två identiska bitar som bara är att skära ut. Se bilaga: Led1 4.6 Färdiga komponenter Vi har gjort en undersökning av vad det finns för pneumatiska cylindrar på marknaden. Vi har både sökt på internet och varit på besök på Hydroscand i Halmstad. Det finn ett otroligt utbud av cylindrar, likaså finns det många tillverkaretillverkare. Detta var de märken vars utbud vi tittade på: Festo Parker Metalwork Nordgren Bosch Fyrkantig cylinder Rund cylinder Det finns enkel och dubbelverkande cylindrar. Dessa arbetar antingen med trycklift åt ena hållet och en fjäder åt andra, enkelverkande. Eller som dubbelverkande och använder sig då av tryckluft åt båda håll. Examensarbete 7,5P 12

14 4.6.1 Pneumatiken Pneumatiken som kommer att användas till skåpet är inköp hos Parker AB. Att vi använder oss av detta företag är på grund av att Krima sedan tidigare har avtal med dem. Vi hade kontakt Tomas Jönsson från Parker och han hjälpte oss med att bestämma vilka komponenter som ska användas till skåpet. Vi använde SIM Design för att ta fram vilken kraft som cylindern behöver klara av. Se stycke Simuleringar i SIM-design. Den kraft som vi behöver är 550N för ett skåp där luckan väger 15kg och 800N när luckan väger 25kg. Slaglängden för cylindern behöver vara 200mm. Denna kraft samt slaglängd och en enkel ritning över skåpet/placering av fästen, skickade vi till Tomas på Parker. Vi skickade också med några punkter från vår kravlista. - Knappen ska placeras på framsidan på skåpet. Var av knappen då max får vara 30mm bred. - Det ska gå att tvångsöppna (frikoppla pneumatiken) skåpet utan att använda pneumatiken, alltså öppna för hand. Vi fick svar med lämplig cylinder och ventiler och vred som vi kan tänkas behöva, samt ett enkelt kopplingsschema, se bil till höger. Vi hade dock formulerat det sista av de två kraven fel så kopplingsschemat blev inte korrekt. Men vi fick en bra uppfattning om vilka ventiler och vred som vi bör använda. Tomas skickade även med broschyrer så att vi skulle kunna kolla på de olika detaljerna. Vi skickade en förfrågan om prisuppgifter på de detaljer som Tomas hade föreslagit i kopplingsschemat och vad en cylinder med kolv lås skulle kosta. Kostnaderna för detaljerna går att se i tabellen nedan. Benämning Artikel nr Pris Cylinder P1D-S032MS :- Cylinder med lås P1D-L032MC :- Fäste GA P1C-4KMCA 142:- Lagerbock P1C-4KMA 307:- Kulledsöra P1C-4KRS 229:- Ventil 5/2 luft luft P2LBX512PP 554:- Ventil 3/2 (5/2) luft - fjäder P2LBX512PS 561:- Vred 3/2, 22mm hål i skåp PXB-B3111BD2 640:- Vred 5/2, 22mm hål i skåp PXB-B3251BD2 640:- Examensarbete 7,5P 13

15 Serie koppling En funktion som Krister önskade att vi skulle titta på är om det går att seriekoppla pneumatiken. Så om man har flera skåp på lastbilen ska det gå att öppna dessa med en knapptryckning. Nedan är ett kopplingsschema för hur detta skulle kunna se ut. Examensarbete 7,5P 14

16 Cylinder Cylindrarna som vi ska använda oss av ingår i en serie som heter P1D. Dessa cylindrar är av hög tekniks standard och följer ISO standarder, ISO 6431 och ISO Det är två av dessa cylindrar som vi ska använda. Det är de två minsta i denna serie. Dessa klarar av att leverera den kraft vi behöver. Fästena som vi ska använda oss av är de som ingår i serien. På denna cylinder sitter det lite extrautrustningen. Vi ska dock bara använda oss av cylindern och fästena. Kulledsöra (P1C-4KRS, P1C-4LRS) Kulledsörat som vi kommer att monteras på cylindern ingår i cylinder serien. Beroende av vilken storlek på cylindern används olika kulledsöron. För cylinder med 32 mm väger delen 80g och har en innerdiameter på örat 10mm. För en 40mm cylinder väger den 120g och har en innerdiameter på 12mm i örat. Svängfäste GA (P1C-4KMCA, P1C-4LMCA) Svängfästet som vi kommer att använda till cylindrarna ingår också i samma cylinder serie. Detta fäste är det som monteras på cylinder. Storleken på fäster varieras beroende på vilken storlek som används. Vikten på fästena är, för 32mm 220g och för 40mm 290g. Examensarbete 7,5P 15

17 Lagerbock (P1C-4KMCA, P1C-4LMA) Lagerbocken som används till cylindrarna ingår även de i samma cylinder serie. Dessa fästen är de som monteras på skåpet. Storleken varieras beroende på vilken storlek cylindern har. Vikten på fästena är, för 32mm 180g och för 40mm 250g. Delarna som vi ska använda oss av vid de olika luckstorlekarna är: För lucka upp till 10kg (Sammanlagt pris för 10kg med ventil, 2408:-) Benämning Artikelnummer Bruttopris Cylinder P1D-S032MS :- Fäste GA P1C-4KMCA 142:- Lagerbock P1C-4KMA 307:- Kulledsöra P1C-4KRS 229:- För lucka upp till 15kg (Sammanlagt pris för 15kg med ventil, 2754:-) Benämning Artikelnummer Bruttopris Cylinder P1D-S040MS :- Fäste GA P1C-4LMCA 150:- Lagerbock P1C-4LMA 373:- Kulledsöra P1C-4LRS 276:- Vridventil (PXB-B4231BD2) Den vridventilen som vi kommer att använda oss av är en tvåläges vridventil som stannar i sitt läge. Denna ventil kommer från en ventilserie som heter PXB. Vikten ligger på 107g. Pris: 769: Bultar Vi kommer att använda oss av en vanlig standard typ med en diameter på 10mm. Tillsammans med detta kommer vi använda brickor mellan delarna för att underlätta för delarnas rörelse. 4.7 CE undersökning Det som skulle undersökas här var om det behövs en CE märkning för skåpet. Det som gäller är att CE märkningen inte är aktuell när det gäller för denna typ av produkt. 4.8 LCA Skåpet som vi bygger på delarna är av stål och fästena kommer att bestå av samma material. De komponenter som köps in kommer att till största delen vara gjorda av metall och en mindre del av de ingående komponenterna är gjorda av plast och gummi. De detaljer som är av metall kommer man att kunna återvinna. Plaster och gummi har man dock mindre möjlighet att återvinna och dessa kommer mer troligt bli skräp. Examensarbete 7,5P 16

18 5 Slutsats Till slut har vi fått fram ett förslag på lösning för pneumatisk öppning, detta efter en del problem på vägen. Vi fick skrota första förslaget då detta inte klarade av att öppna luckan tillräckligt för att uppfylla kraven. Efter detta satte vi oss ner för att ännu en gång försöka hitta en lösning på hur man skulle få luckan att öppnas till den vinkel som det krävdes. Den lösning som togs fram vid andra försöket var en som även företaget tyckte var bra. Längder och positioner som länkarmarna och fästena skulle ha för att få den optimala placeringen fick testas fram i Catia. En kompromiss fick sedan göras mellan optimal placering och en placering som inte tog upp så mycket av skåpets utrymme. Vi hittade en passande cylinder med fäste och led tillhörande samma serie som vi tror kommer att fungera bra. Det har varit ont om tid för att kunna göra några mer djup lodande undersökningar men finner att vi fått fram en bra lösning trots tidsbrist. Priset för lösningen hamnar ganska högt om man jämför med bara ett skåp och detta kan vara avskräckande för många men vi hoppas att det är någon som kan finna det värt pengarna och köpa dem till sin lastbil. Så allt sammanräknat så har det varit ett intressant och lärorikt arbete med många hinder som vi har lyckats övervinna och till slut få fram en bra lösning som fungerar och uppfyller de ställda kraven. Examensarbete 7,5P 17

19 6 Referenser 6.1 Internet Böcker Principkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola Fredy Olsson 1995 Primärkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola Fredy Olsson Personer Krister Isaksson, VD, Krima Rostfritt Tel: Kennet Andersson, Tekniker, Motor Halland Tomas Jönsson, Product Manager Pneumatics, Parker Tel: Thommy Carlsson, Account Manager, Parker Tel: Peter Sjögren, Säljare, Hydroscand Examensarbete 7,5P 18

20 Bilaga 1 Riskanalys Ny Riskanalys Nr Produktdel Felsätt Feleffet Felorsak Frekv Allv Uppt RPN Rekomenderad åtgärd Ansvar Vidtagen åtgärd Frekv Allv Uppt RPN Dörren måste öppnas 1 Cylinder Kärvar för hand Sliten Cylinderbyte Ägaren ingen Dörren måste öppnas Ditmontering av 2 Cylinder Ur funktion för hand Inget luft tryck Använda säkerhets pinne Ägaren säkerhets pinne Dörren måste öppnas Regelbunden 3 Stag Sönder för hand Sliten Byte av stag Ägaren översyn Bultar Sönder Dörren måste öppnas för hand Sliten Byte av bult Ägaren Regelbunden översyn Fästen Kärvar Dörren måste öppnas för hand Sliten Lagnign av fäste Ägaren Regelbunden översyn Dörren måste öppnas Sliten/ Läs varningstext/ Varingstext/ 6 Hela mekanismen Söder för hand, Klämrisk inget tryck Vara aktsamm Användaren Säkerhets pinne Kriteria för bedömning av felintensitet Osannoligt att fel kan uppträda Mycket liten sannolikhet för fel Låg sannolikhet för fel Viss sannolikhet för fel Hög sannolikhet för fel Mycket hög sannolikhet för fel Kriteria för bedömning av allvarlighetsgrad Värdering 1 Ingen olycksrisk eller inverkan på produkten Ingen olycksrisk men störd funktion Mycket liten olycksrisk eller risk för störd funktion Olycksrisk under speciella omständigheter eller utebliven funktion Allvarlig riskt för personskada Värdering Kriteria för bedömning av upptäcktssannolikhet Värdering Fel som alltid uppmärksammas 1 Normal sannolikhet för upptäckt 2-4 Viss sannolikhet för upptäckt 5-6 Liten sannolikhet för upptäckt 7-8 Osannolikt att fel upptäcks 9-10

21

22

23

24

25

26

27

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Proffsig precision med en

Proffsig precision med en TEST Gör Det Själv testar verktyg och material för din räkning. Om du har något förslag till vad vi ska testa, så sänd oss ett mail till redaktionen@gds.se Proffsig precision med en handöverfräs Handöverfräsen

Läs mer

Programmering av stegmotorer ett miniprojekt i samarbete med Svensk Maskinprovning

Programmering av stegmotorer ett miniprojekt i samarbete med Svensk Maskinprovning Programmering av stegmotorer ett miniprojekt i samarbete med Svensk Maskinprovning Daniel Leonardsson dale0010@student.umu.se Kajsa Persson kape0038@student.umu.se I samarbete med Svensk Maskinprovning,

Läs mer

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 Inledning Produkten

Läs mer

Golfkiosk Modulo 122/222

Golfkiosk Modulo 122/222 Version: 1.0 2014-10-07: 2014 evry.com Golfkiosk Modulo 122/222 EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 28 Innehåll 1 ÖVERSIKT 3 2 INSTALLATION 4 2.1 Rekommendation om placering, rumstemperatur, bultning och inkoppling

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 2 Monteringsanvisning motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Montering motor Ta fram frikopplaren och studera dess funktion. Frikopplaren löper i kedjehusets spår och "klickas" i sitt läge. Dra

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon NAF-Turnex pneumatiska manöverdon för on/off och reglering, NAF 791290/92/94, NAF 791390/92/94 Fk 74.59(8)SE 11.02 Primära egenskaper NAFs pneumatiska manöverdon är konstruerat för 90 vridningsvinkel och

Läs mer

5 Skapa ett vinnande koncept

5 Skapa ett vinnande koncept 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Idégenerering Varje gruppmedlem har idégenererat egna koncept som löser huvudfunktionerna innan ett idégenereringsmöte genomfördes. Under idégenereringsmötet presenterades

Läs mer

Sodastreamadapter Konstruktions och användarmanual.

Sodastreamadapter Konstruktions och användarmanual. Sodastreamadapter Konstruktions och användarmanual. Dokumentet innehåller instruktioner och ritningar för att bygga en Sodastreamadapter (ett hjälpmedel för att kolsyra dryck på glasflaskor mm). Av: Attackbever

Läs mer

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar.

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. FAMA hyllsystem maximal flexibilitet för maximal effektivitet Willach Pharmacy Solutions hör till världens

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Lilla lyckohjulet Lina

Lilla lyckohjulet Lina Lilla lyckohjulet Lina Lyckohjulet snurrar och du kan spela precis som på tivoli! Se en film på produkten: http://youtu.be/mlh6rpuhqmm Vilket material behöver man? Trälist 15 x 33 mm Plywood 8 mm Träskruv

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Att vara ett med. Att förlänga

Att vara ett med. Att förlänga Att vara ett med vattenytan En brygga i en insjö eller inomskärs används visserligen till många och varierande ändamål, men grundtanken med en brygga är ju att den ska sträcka sig ut i vattnet, att du

Läs mer

Att träna och köra eldriven rullstol

Att träna och köra eldriven rullstol Bilaga 12:5 1(13) Att träna och köra eldriven rullstol Mål och delmål för barn och ungdomar. Tidsfaktorn är viktig vilket ställer krav på den som skall handleda. att kunna invänta att inte skynda på att

Läs mer

New splash guards. Mattias Bjurka. Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för teknik Maskinteknik Karlskrona 2012

New splash guards. Mattias Bjurka. Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för teknik Maskinteknik Karlskrona 2012 New splash guards Mattias Bjurka Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för teknik Maskinteknik Karlskrona 2012 Följande arbete är utfört som en obligatorisk del av utbildningen på programmet "Utvecklingsingenjör

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

PM-fästen. Pedestal Mounts

PM-fästen. Pedestal Mounts PM-fästen Pedestal Mounts Set: Justerbara PM-Fästen Fyrkantig monteringsplatta Kombinera färdiga set med lösa delar och skapa din egen unika konstrutkion efter behov. Vinkeln mellan PM-fästets delar kan

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

10 tips för att reducera energikostnaderna för produktion

10 tips för att reducera energikostnaderna för produktion 10 tips för att reducera energikostnaderna för produktion Ökad effektivitet och minskad energiförbrukning Effektiv användning av tryckluft är ett område där många producerande företag kan göra betydande

Läs mer

Manual för DI-konvertering av Saab B202 T16 med fördelartändning

Manual för DI-konvertering av Saab B202 T16 med fördelartändning Manual för DI-konvertering av Saab B202 T16 med fördelartändning Version 1.0 2008-04-06 OBSERVERA: TILLÄMPNING AV DET SOM STÅR SKRIVET I DETTA DOKUMENT SKER PÅ EGEN RISK! Innehållsförteckning Allmänt...2

Läs mer

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING MONTERINGSANVISNING ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING Art.Nr. 72109H, 72166H, 72247H och 72105H. Reviderad 2011-05-30 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

2010-04-02/Bengt Nylén. Trix Ub

2010-04-02/Bengt Nylén. Trix Ub Trix Ub Trix Ub 717 är en fin modell. Fyra grejor störde mig dock. Strålkastarnas gula sken och att de har för liten diameter. De tjocka plaststängerna som går tvärs motorhuvarna. Handledarnas tjocklek

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

Arbetsplatsutrustning. Arbetsplatsutrustning

Arbetsplatsutrustning. Arbetsplatsutrustning 91 Utrustningsdetaljer Ett punktutsugningssystem dimensioneras för att endast de uttag som används är öppna. Detta för att begränsa centralenhetens storlek. Alla uttag måste alltså ha någon typ av ventil

Läs mer

www.airtec.se Pneumatik cylinder, Ø32-125mm Dubbelverkande med magnetkolv Enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562 Tekniska data för serie XL 032-250

www.airtec.se Pneumatik cylinder, Ø32-125mm Dubbelverkande med magnetkolv Enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562 Tekniska data för serie XL 032-250 Pneumatik cylinder, 32-125mm Dubbelverkande med magnetkolv Enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562 Tekniska data för serie XL XL (050) XLG (450) XL21 (070) Beställningsnyckel XL 032-250 Serie Diameter Slaglängd

Läs mer

COMBISAFE. 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING COMBISAFE 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Allmänt...3 Säkerhetsföreskrifter...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användande...4 Kombinera ej produkter...4 Använd

Läs mer

funktionsanslutningar

funktionsanslutningar funktionsanslutningar blockeringsventiler arbetande cylinder stoppad cylinder 12 styrsignal membran membran 1 2 fjäder till riktningsventil fjäder kolv kolv returluft styrsignal ger rörelse Legris blockeringsventiler

Läs mer

Glasräcken! Räckesystem. Före. Efter. www.rydsglas.se 020-80 80 00

Glasräcken! Räckesystem. Före. Efter. www.rydsglas.se 020-80 80 00 Inred och designa med räcken Beräkningsprogram online/pris dygnet runt Före Prova gärna vårt nya webb baserade beräkningsprogram där du kan få en offert på några minuter. Där kan du rita upp ditt räcke

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM. Mixon Fingerskarvning separat applicering 2400 CL Serie

FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM. Mixon Fingerskarvning separat applicering 2400 CL Serie FINGERSKARVSAPPLICERING SEPARAT APPLICERING GENOM KONTAKTLÖST SYSTEM Mixons fingerskarvningssystem med separat applicering används för olika produkter där trälameller limmas ihop i kortändarna. Detta görs

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare

Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Instruktioner för montering av varmluftsolfångare Modell: OS10, OS20, OS30, OS14, OS24, OS34 Copyright c : Solar Lab Sweden 2015 Solar Lab Sweden Garvaregatan 33 60222 Norrköping www.solarlab.se 1 Läs

Läs mer

Bilaga 8 Brainstorming

Bilaga 8 Brainstorming Bilaga 8 Brainstorming Datum: 2008 02 11 Deltagare: Maj Britt Voldby, Maria Bardun, Erik Westerlund, Thomas Nilsson, Anders Jönsson, Lars Johan Hjertz, Philip Ahlström Projektgruppen valde att ha en brainstorming

Läs mer

Projektarbete Belysning

Projektarbete Belysning Projektarbete Belysning Av: Victor Karlsson, Fredrik Patriksson Stjernspetz, Henrik Byström Handledare: Jörgen Lantz HT/VT -06/-07 1 Innehållsförteckning Projektarbete Belysning... 1 1 Inledning... 4 2

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Balder 210 Revolver (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara farliga och

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Bruksanvisning. Art.: 9050650. Hydraulisk grensåg till traktor

Bruksanvisning. Art.: 9050650. Hydraulisk grensåg till traktor Bruksanvisning Art.: 9050650 Hydraulisk grensåg till traktor Hydraulisk grensåg för traktor Art: 9050650 Beskrivning: Hydraulisk grensåg för montering på traktor, lastare eller liknande fordon, inkl. 1

Läs mer

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom Innehåll Reservdelslista Illustrationer Instruktioner Garanti Bästa kund! Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom är en prisbelönt barnstol som kan användas mycket

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Position. Reservdelsnr. För din information

Position. Reservdelsnr. För din information VIKTIGT! Åtdragningsmoment för 8.8-bult Bult dim Nm Kpm M 5 7 0,7 M 6 10 1,0 M 8 30 3,0 M 10 50 5,0 M 12 100 10,0 M 14 160 16,0 M 16 240 24,0 M 20 480 48,0 M 24 820 82,0 M 30 1 640 164,0 M 36 2 850 285,0

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Slutrapport Fästanordning för fordons specifik bilbarnstol i framsätet

Slutrapport Fästanordning för fordons specifik bilbarnstol i framsätet Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Elektricitet studieuppgifter med lösning.

Elektricitet studieuppgifter med lösning. Elektricitet studieuppgifter med lösning. 1. Vad behöver man minst för att tillverka ett batteri? Två olika metaller och en syra eller saltlösning. 2. Vad var det som gjorde batteriet till en så banbrytande

Läs mer

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Typblad 8515.1/2-55 Dubbelverkande ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Utgående moment upp till 3200 Nm Konstruerade för manövrering av 1/4-varvsventiler

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Tillträdeskontroll 84

Tillträdeskontroll 84 84 Tillträdeskontroll Parkeringsbommar och stolpar 2 BPE Kraftfull, enskild parkeringsbom med robust -benssystem. Classic och BPE-modellerna används för att säkra enskilda parkeringsrutor och är tillverkade

Läs mer

Avståndsmätare. Använder du tumstock och mätband till de flesta mätningarna

Avståndsmätare. Använder du tumstock och mätband till de flesta mätningarna Avståndsmätare Den elektroniska avståndsmätaren har nu kommit ner så mycket i pris att den är intressant också för gör-det-självaren. Vi har genomtestat åtta modeller med förnuftiga priser, så att du kan

Läs mer

Krypande kaninen Karin

Krypande kaninen Karin Krypande kaninen Karin Kaninens hjul snurrar och den får en rolig krypande rörelse! Se en film på produkten: http://youtu.be/3_mdnvihxos Vilket material behöver man? Plywood 21 mm tjock Distanser - muttrar

Läs mer

VING - TIPS BAKRE STÖTDÄMPARE PÅ GOLDWING 1100 / 1200

VING - TIPS BAKRE STÖTDÄMPARE PÅ GOLDWING 1100 / 1200 1/9 VING - TIPS 1 BAKRE STÖTDÄMPARE PÅ GOLDWING 1100 / 1200 Tycker du att din Winge har allt för lätt att slå igenom nu när tanten äntligen har bestämt sig för att åka med på dina utflykter? Ingen fara!

Läs mer

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Förord Innehåll sida JSL skjutbar släde är en kopplingsenhet som måste följa höga säkerhetsföreskrifter och som även måste testas för

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

Installation instructions, accessories. Växelspaksknopp. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr. 8671186 1.

Installation instructions, accessories. Växelspaksknopp. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr. 8671186 1. Anvisningsnr Version Art. nr. 8671186 1.0 Växelspaksknopp D8901458 Sida 1 / 5 Utrustning A0000162 INLEDNING Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas. Noteringar och varningstexter är till

Läs mer

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbord Alla våra skötbordsmodeller är ergonomiska och snälla mot din rygg. I denna broschyr ger vi dig en överblick samt en kort presentation av skötbordsmodeller

Läs mer

Maskin typ beteckningar och namn på RUF Brikettpressar

Maskin typ beteckningar och namn på RUF Brikettpressar RUF Brikett Pressar är indelade I 8 olika serier. RUF Brikett Systems for trä och organiskt material > Serie 1 RUF Brikett Systems för metall > Serie 2 och 3 RUF Brikett Systems för slipmull slam -stoft

Läs mer

KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947

KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947 KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947 Vi vet att professionella användare ställer höga krav på sin utrustning och våra verktyg är konstruerade för att tillmötesgå våra kunders behov, både med avseende på

Läs mer

Att montera lapptäcke utan vadd. Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du

Att montera lapptäcke utan vadd. Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du behöver när du gör detta är: tyger, gärna gardiner, ej för nötta. Sytråd, symaskin, gummimatta och rullkniv, sax, säkerhetsnålar, måttband. Riv/klipp bort

Läs mer

Häftiga hästskolampan Hanna

Häftiga hästskolampan Hanna Häftiga hästskolampan Hanna En återvunnen hästsko med lysdioder istället för sömmar. Lysande design som bringar tur! Se en film på produkten: http://youtu.be/twyg12aj3ci Vilket material behöver man? Naturträ

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

BALGRIP HG50/51/52/53

BALGRIP HG50/51/52/53 INSTRUKTION BALGRIP HG50/51/52/53 Reviderad 2011-06-13 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

Läs mer

Monteringsbeskrivning YDRE MAGNIFIK

Monteringsbeskrivning YDRE MAGNIFIK Monteringsbeskrivning YDRE MAGNIFIK Ydre Magnifik Ydre Magnifik Ydre Magnifiks unika profilsystem ger stora justeringsmöjligheter. Det är t.ex inte alltid som stallets innerväggar är helt lodräta. Med

Läs mer

Sammanfattning. Max vikt: 800 kg. Hytten skall vara dämpad. 360 synfält. Det skall vara möjligt att värma och kyla mat.

Sammanfattning. Max vikt: 800 kg. Hytten skall vara dämpad. 360 synfält. Det skall vara möjligt att värma och kyla mat. Skotare Teknisk rapport - Hytt Fredrik Berglund MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren Februari 2009 Sammanfattning Till skotarkonceptet som arbetades

Läs mer

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING 16:1) Sammanfattning/Efterkontroll Fortsätt kontinuerligt att utföra efterkontrollerna som anges under respektive punkt. Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Kontrollera regelbundet

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER

skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER skorstenar MODERNA SKORSTENAR FÖR GAMLA OCH NYA ELDSTÄDER funktion, trygghet, flexibilitet Funktion och trygghet med moderna skorstenar Våra skorstenar kan du ansluta till olika typer av små eller stora

Läs mer

Vår styrka - den kompletta lösningen

Vår styrka - den kompletta lösningen hissar hissar 1 Vår styrka - den kompletta lösningen P DAHL har sedan starten specialiserat sig på hissystem och sedan många år har vi varit Norra Europas största leverantör och tillverkare av hisselektronik.

Läs mer

SKÄRMASKINER. Översikt Skärmaskiner

SKÄRMASKINER. Översikt Skärmaskiner SKÄRMASKINER Översikt Skärmaskiner Modellöversikt Skärmaskin 1133 1142 1134 1135 1046 IDEAL 1133 IDEAL 1142 IDEAL 1134 IDEAL 1135 IDEAL 1046 Skärlängd, mm 340 430 350 350 460 Skärkapacitet ark (70 g/m²)

Läs mer

Trinette. Produktkatalog 2014-2015. Trinette. Snyggt, smart, flexibelt och funktionellt

Trinette. Produktkatalog 2014-2015. Trinette. Snyggt, smart, flexibelt och funktionellt Trinette Produktkatalog 2014-2015 Trinette Snyggt, smart, flexibelt och funktionellt Trinette Litet kök med stort svängrum 2 Trinette Innehåll Trinette...4-5 Modell EMK1040...6-7 Modell ETN650, ETN651,

Läs mer

GP & GH Serien. Pneumatiska och hydrauliska manöverdon för kvartsvarvsventiler. Marknadsledare inom ventilautomatisering

GP & GH Serien. Pneumatiska och hydrauliska manöverdon för kvartsvarvsventiler. Marknadsledare inom ventilautomatisering GP & GH Serien Pneumatiska och hydrauliska manöverdon för kvartsvarvsventiler Marknadsledare inom ventilautomatisering Rotork manöverdon Kvalitetssäkrade Rotork är en global ledare inom teknik för manöverdon.

Läs mer

Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015

Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015 Regelbok för klassen standard traktorpulling 2015 1. Domaren ska respekteras och har allt bemyndigande. 2. Alla traktorer ska vara original, komponenter som påverkar traktorns motoreffekt ska vara original

Läs mer

Flaxande fjärilen Frida

Flaxande fjärilen Frida Flaxande fjärilen Frida Fjärilen flaxar med vingarna när man vevar på veven. Se en film på produkten: http://youtu.be/dwuwkcawrem Vilket material behöver man? Kork för PET-flaska Remskiva för motor Gitarrsträng

Läs mer

VINGA En komplett handtagsserie Nu med Fix 7343 "Lill-Vinga"

VINGA En komplett handtagsserie Nu med Fix 7343 Lill-Vinga VINGA En komplett handtagsserie Nu med Fix 7343 "Lill-Vinga" An ASSA ABLOY Group company Fix Vingaserien Tillsammans med arkitekten Pelle Wester har FIX tagit fram en ny komplett serie dörr- och fönsterbeslag.

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

Måttanpassade pooltak i världsklass

Måttanpassade pooltak i världsklass PRODUKTKATALOG Måttanpassade pooltak i världsklass Sverigespecialisten på pooltak Stabila och välbyggda skjutsektioner. Z-Line en produktserie med unika pooltakslösningar. Z-Line, Europas modernaste pooltaksserie.

Läs mer

Byggnation av en luftsolfångare

Byggnation av en luftsolfångare Sjöfartshögskolan Byggnation av en luftsolfångare Författare: Petter Backman Ronny Ottosson Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013 Handledare: Jessica Kihlström Sjöfartshögskolan

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning EXAMENSARBETE Förord Denna rapport redogör för vårt examensarbete på Högskolan i Halmstad (HH), sektionen för ekonomi och teknik (SET). Examensarbetet avslutar våra studier på maskiningenjörsutbildningen

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400

MONTERINGSANVISNING SÄKERHET I VARJE STEG RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 FT 750 RT 750 RT 1400 MONTERINGSANVISNING RULLSTÄLLNING RT 1400 / RT 750 TRAPPSTÄLLNING ST 1400 HANTVERKARSTÄLLNING FT 750 EN 1298 - IM - sv RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SÄKERHET I VARJE STEG www.wibeladders.se INNEHÅLL

Läs mer