NUMMEr 2, Flykten till Färöarna. Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUMMEr 2, 2013. Flykten till Färöarna. Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt"

Transkript

1 NUMMEr 2, 2013 Flykten till Färöarna Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt

2 ledare Internationellt arbete lönar sig Nästa år fyller SEKO sjöfolk 100 år om vi räknar tiden från när både Eldareunionen och Sjömansunionen grundades. Datum och år kan diskuteras, beroende på hur man vill räkna. Svenska Sjöfolksförbundet firade sitt 50-årsjubileum år Detta borde innebära att vi fyller 100 år Om vi inte alltid hade jobbat stenhårt med internationella frågor, skulle vi säkert både som arbetstagare och organisation vara ett minne blott. Som tur är har vi haft många mycket duktiga företrädare, som jobbat för att föra fram både Sverige och det internationella arbetet. Vi får inte glömma alla kända personer som hjälpt till med detta. Som exempel på det politiska planet kan nämnas Raoul Wallenberg, Dag Hammarskjöld och Olof Palme. Jan Eliasson, som är vice generalsekreterare i FN, arbetar för internationell sammanhållning och är mycket respekterad. Vi ska också minnas våra företrädare från sjöfolket. De har under alla år representerat oss inom bland annat ITF. Om det inte vore för ALLA dessa företrädares stora insatser, både nationellt och internationellt, hade vi haft små möjligheter att göra Sverige gällande.» Vi klarar oss inte utan den fackliga gemenskapen! Sedan ett år tillbaka håller vi på med vårt projekt, Fair Freight och Schysta Transporter. Det finns många orsaker till att vi startade detta. För att lyckas med vår kampanj krävs det ett stort och mer omfattande synsätt på vårt sätt att arbeta. Vi klarar oss inte utan den fackliga gemenskapen! Alla borde leva upp till den grundprincip vi borde hylla, nämligen ett stort gemensamt internationellt tänk. Detta skulle alla tjäna på. För att Sverige eller ett annat nordiskt land ska bli ett föregångsland i dessa frågor, måste vi ha ett bra samarbete. Vi måste jobba hårt för att Sverige ska kunna bygga upp en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart, och vara ett föregångsland i det internationella arbetet för säkerhet, miljö och arbetsrätt. Detta kan vi endast uppnå genom ett starkt gemensamt internationellt arbete. Fokus måste ligga på att vi på så sätt kan uppnå en win-win situation. Detta kan liknas vid en trestegsraket, som ger en skjuts framåt för sjöfolket överlag som vi vill hjälpa, våra nordiska redare och våra egna sjöfarare. Turordningen låter kanske konstig. Men om vi hjälper andra som har det sämre än vi att uppnå bättre löner, bättre avlösningssystem och en bra social standard, blir det i längden inte intressant för någon redare att söka besättningar på andra sidan jordklotet. Rederier ska konkurrera med service och kompetens, inte med låga löner och social dumpning. När löneskillnaderna minskar kommer sjöfartsbranschen att bli en konkurrensneutral marknad. På så sätt har alla berörda tjänat på detta arbete! Följ oss på facebook.com/sekosjofolk NR SJÖMANNEN SID 2

3 ur INNEHÅLLet 18 Stentuffa regler i Kapstadens hamn Mariam och Cassiem Augustus engagerar sig båda för de sjömän som anländer till Kapstaden. Sedan ett år tillbaka är reglerna mycket stränga för alla som vill ta sig in eller ut ur hamnen. Cassiem, som är lokal ITF-inspektör, tvingas ha med poliseskort vid sina fartygsbesök, och utländska sjömän måste ha visum för att gå iland. Samtidigt får han ta emot många vittnesmål om usla arbetsförhållanden ombord. 9 Utflaggning till grannlandet Svitzer är bara ett av alla rederier som bildar bolag på Färöarna och registrerar sina fartyg där. Skatteflykt, menar SEKO sjöfolk, som anser att verksamheten bedrivs från Sverige precis som tidigare Bananer på kongressen SEKO sjöfolk bjöd på schysta bananer under Socialdemokraternas partikongress bananer delades ut ihop med information om kampanjen. Oförändrad avgift Avdelningsavgiften förblir densamma som tidigare under Det är ett av de beslut som fattades under SEKO sjöfolks representantskap. Tar en vecka i taget Jan Andersson arbetar som matros på Birger Jarl. Under våren går hon i trafik endast varannan vecka, mellan Stockholm och Mariehamn. 22 Livsfarlig atmosfär Organiskt material som trä och pellets förbrukar syre, vilket gör trånga utrymmen i anslutning till lastrum till en olycksdrabbad miljö. ANSVARIG UTGIVARE: Jonas Forslind, REDAKTÖR & REPORTER: Klara Magnusson, Studio Desktop, REPORTER: Linda Sundgren, Article Point, REPORTER: Jörgen Tiger, Studio Desktop, ANNONSER: Breakwater Publishing, Produktion: Studio Desktop, Borås, TRYCK: Billes Tryckeri, Mölndal, PRENUMERATION: Sjömannen distribueras till medlemmar i SEKO sjöfolk samt till fackklubbar och fartyg. Att som ickemedlem prenumerera på tidningen kostar 150 kr/helår i Sverige. Kontakta Petra Fornander, BREV: Sjömannen, Fjärde Långgatan 48, Göteborg E-POST: UTGIVNING: Sjömannen har sitt ursprung i Svenska Sjömansunionens tidning Sjömannen och Svenska Eldareunionens tidning Eldaren, som båda började ges ut Sjömannen ges ut av SEKO sjöfolk och utkommer med sex nummer per år. Redaktionen ansvarar inte för ej beställt material OMSLAGSBILD: Foto Dick Gillberg Minst 17 mm bred NR SJÖMANNEN SID 3

4 hamnronden Foto Lennart Rydberg Donsötank flaggar svenskt Donsötank köper två tankfartyg och planerar att flagga båda svenskt. Vi försöker kämpa kvar under svensk flagg. Vi har nyligen gjort oss av med två svenska båtar och har svenska besättningar som vi vill ta hand om. Så för vår del var valet med svensk flagg ganska enkelt, säger Donsötanks vd Roger Nilsson. Rederiet sålde nyligen trotjänaren Navigo och lämnade över Bro Sincero till Maersk. Besättningarna på dessa fartyg placeras istället på de nyinköpta fartygen. Fartygen är på cirka dwt och byggda Donsötank tog över Solero (ex Soley-2) i Rotterdam i slutet av mars. Om allt går som planerat tas Solando (ex Soley-1) över i april. De äldre sjömännen i släkten hade berättat otroliga historier om hur förträffligt sjömanslivet var, med galanta damer, resor, nya platser och solen som sken. Jag gick till sjöss som 18-årig jungman 1983 och upptäckte ganska omgående att sjömanslivet inte handlade så mycket om damer. Solen sken ju inte heller hela tiden. Däremot gällde det att hålla koll på sina rättigheter som anställd. Kenny Reinhold, ordförande i SEKO sjöfolk, i en intervju i Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten Utredare utsedd Finansminister Anders Borg har utsett chefsrådmannen Marie Jönsson för att utreda möjligheterna att införa tonnageskatt i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast 15 november Fortsatt förhandling i Viking Line Förhandlingarna fortsätter med Viking Line angående flaggfrågan på Viking XPRS och Rosella. I december gick Viking Line AB ut med ett personalmeddelande om att placera ett av sina fartyg under estländsk flagg. Varken SEKO sjöfolk eller Sjöbefälsföreningen hade fått någon förhandsinformation och begärde därför en skadeståndsförhandling för bristande information enligt MBL (Medbestämmandelagen). Veckan före jul hölls en sådan förhandling. I slutet av februari informerade rederiet sin personal om att man planerar att flagga Viking XPRS i Estland och Rosella i Finland. Fem dagar tidigare hade rederiet och sjöfacken haft informationsmöte enligt MBL. Både Viking XPRS och Rosella seglar idag under svensk flagg och en omflaggning skulle medföra omfattande arbetsbrist. På SEKO sjöfolks avtalsområde Oklart för cementfartyg Cementfartyget Nordanvik fick svensk flagg i mars men ligger i skrivande stund på varv efter maskinhaveri. Planen är att fartyget ska gå i trafik för Finncement. Bemanningen sköts av bemanningsbolaget AMPM som även har hand om de tre cementfartygen Västanvik, Sunnanvik och Östanvik. Att flottan utökats innebär tyvärr inte fler arbetstillfällen för manskap på svenskt kollektivavtal. Sjöfartsnätverk startat i riksdagen Det har bildats ett maritimt nätverk i Sveriges riksdag. Initiativtagarna kommer från fem olika politiska partier: Annelie Enochson (kd), Lars Johansson (s), Jessica Rosencrantz (m), Hans Rothenberg (m) och Kent Persson (v). Nätverket riktar sig till alla riksdagens ledamöter och tjänstemän och första träffen hölls i mars. Gabriella och Viking XPRS i Helsingfors. berörs mellan 270 och 350 tillsvidareanställda, beroende på hur man räknar. Nya förhandlingar hölls vid två till fällen i mars. Ytterligare förhandlingar kommer att krävas för att uppnå konsensus mellan parterna, säger Peter Skoglund, ombudsman i SEKO sjöfolk. Många oroliga medlemmar har hört av sig till både honom och till fackets lokala förtroendeman Ilkka Pekkinen. Det finns tyvärr inte så mycket att säga, mer än att be medlemmarna ha tålamod och invänta ett förhandlings resultat. Det är tufft, säger Peter Skoglund. Det som är positivt är att man stärker anställningstryggheten för dem som jobbar i rederiet genom att ta in en båt till, säger ombudsman Peter Skoglund. Nordanvik är byggd 2002 och har bytt namn och flagg flera gånger gick hon på grund och sjönk i Oslofjorden under namnet Crete Cement och med Bahamasflagg. Hon bärgades och seglade senast med Cypernflagg under namnet Tiger. i would never refuse a request like that, since they are the people who will come to save us if we are in real trouble. Befälhavaren på det holländskflaggade containerfartyget Anne Bourchard berättar för Telegraph om när fartyget fick oväntat besök. En brittisk räddningshelikopter flög nära, ropade upp fartyget över radion och frågade om man fick fira ner två personer på däck för att genomföra en övning. Foto Viking Line NR SJÖMANNEN SID 4

5 Riksdagsledamoten Monica Green var en av dem som fick en schyst banan av SEKO sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. Lilla bilden: Ingvar Carlsson, f d partiledare och statsminister. Foto Jonas Forslind Nätkoll allt vanligare Sociala medier blir allt vanligare som informationskälla när företag anställer personal. Nästan varannan arbetsgivare (45 procent) kollar upp jobbsökande på Facebook, enligt en undersökning från Stockholms handelskammare och företaget Bisnode. Fyra av tio arbetsgivare gör personsökningar via exempelvis Google. Var femte arbetsgivare uppger att de någon gång sorterat bort en kandidat på grund av vad de fått fram på nätet. Schysta bananer på S-kongressen Så många schysta bananer delade SEKO sjöfolk ut under Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Politiker och besökare bjöds på bananer och fick information om SEKO sjöfolks kampanj. Utanför kongressen bjöds även pendlare i rusningstrafiken på schysta bananer. Vi är väldigt nöjda med dagarna. En vanlig reaktion hos både politiker och andra är Jaha, är det såhär det ser ut för världens sjömän?!. Många blir förvånade när de får veta att transportledet inte ingår i den vanliga fair trade-märkningen, säger Jonas Forslind, avdelningssekreterare i SEKO sjöfolk. Kampanjens syfte är att belysa villkoren för världens sjömän. På bananerna som delades ut fanns kampanjens budskap samt QR-koden till webbsidan schystabananer.nu. Vi märkte att trafiken till webbsidan ökade rejält under de här dagarna, säger Jonas Forslind. Ny runda om avtalen Förhandlingarna om de nya Storsjö- och Färjeavtalen har återigen skjutits upp den här gången till 25 april. Parterna SEKO och Sjöfartens Arbetsgivareförbund inväntar vägledning från de övriga avtalsområdena när det gäller löneutrymme och avtalslängd. Vi hoppas att avtalet blir klart i april, säger Kenny Reinhold, ordförande i SEKO sjöfolk. Vårt gamla avtal gick ut i december 2012, och det har redan gått fyra månader av avtalsperioden vilket inte är optimalt, fortsätter han. Knäckfrågan handlar om visstidsanställningar. Facket vill strama åt reglerna medan arbetsgivarna tvärtom vill öka flexibiliteten ytterligare. Vi inser att en viss nivå av visstidsanställningar behövs, men idag går det slentrian i detta, säger Kenny Reinhold. Målsättningen är att få till ett flerårigt avtal. Följ det aktuella förhandlingsläget på sjofolk.se Rockad i Svitzers bogserbåtsflotta Svitzer byter plats på två av sina bogserbåtar. Svitzer Geo går från verksamhet i Danmark till bogserflottan i Sverige. Samtidigt går Svitzer Trym över från Sverige till Danmark. Flytten av båtar sker av operativa skäl, säger Svitzer Sveriges vd Thomas Lindblad. Flytten innebär även att båda fartygen byter flagg. Svitzer Geo registreras i det internationella fartygsregistret på Färöarna liksom alla Svitzers fartyg verksamma i Sverige (läs mer i Sjömannens granskning på sid 9 17) medan Trym registreras i Danmark. Svitzer Geo är en av bolagets två så kallade Eco-fartyg i Sverige. Geo och systerbåten Svitzer Gaia är byggda under förra året. Båda har diesel-elektrisk hybriddrift med en toppeffekt på kw och en dragkraft på över 65 ton. Nominera ditt skydds ombud! Har du ett bra skyddseller arbetsmiljöombud på din arbetsplats? Känner du någon som gör mycket för arbetsmiljön? Nominera personen till Du&jobbets tävling Stora skyddsombudspriset! Skicka in anmälan med kort motivering till Mer information finns på NR SJÖMANNEN SID 5

6 hamnronden Foto Stefan F Lindberg Inventering ska hitta dold asbest Ingen mer isbrytning för AHTS-fartyg Sjöfartsverket förlänger inte charterkontrakten för Viking Supply Ships ankarhanteringsfartyg Tor Viking och Balder Viking. Fartygen har sedan millennieskiftet varit tillgängliga för isbrytning januari till mars varje år. Kontrakten kommer att avslutas efter första kvartalet 2014 respektive Samma dag som det här beskedet kom meddelade Viking Supply Ships att man ingått ett befraktningsavtal med ett stort oljebolag för antingen Tor Viking eller Balder Viking. Avtalet gäller för säsongerna 2014 och 2015 i subarktiska farvatten med optioner för ytterligare två år. Säsongerna kommer att vara omkring sju månader långa och starta i maj varje år. Transportstyrelsen uppmanar alla svenskflaggade fartyg att genomföra en asbestinventering. Trots mångårigt förbud kan det hälsovådliga materialet förekomma ombord. Asbest har varit förbjudet på svenska fartyg sedan 1988 och internationellt sedan Ändå har man under senare år hittat asbest i såväl svenska som utländska fartyg. I en holländsk studie från 2010 hade 95 procent av 300 undersökta fartyg asbest ombord. Materialet återfanns i sådant som brandfiltar, packningar, isoleringsmaterial, tätningar och elektriska säkringar. Fartygen var byggda utan asbest och materialet hade kommit ombord senare, i samband med varvsbesök och reparationer. Trots att de hade beställt asbestfria reservdelar hade de fått ombord asbest. Jag tror inte att asbest är lika vanligt på svenska fartyg som på de holländska eftersom det varit förbjudet längre här. Men även vi har hittat asbest på exempelvis Argos och ett par färjor, säger Tomas Åström vid Transportstyrelsen. I februari skickade Transportstyrelsen ut en uppmaning om att alla svenskflaggade fartyg måste göra en asbestinventering. Senast 26 april ska rederierna ha lämnat in en plan för hur och när inventeringen ska genomföras. Det är lite kort om tid, men vi vill försäkra oss om att alla är på banan med det här. Själva inventeringarna räknar vi däremot med kommer ta ett par år att slutföra. Vi vill inte att det här ska medföra någon extra kostnad för rederierna och de kan vänta med att mäta tills det är dags för besiktning, säger Tomas Åström.» Vi vill försäkra oss om att alla är på banan tomas åström Asbest är ett samlingsnamn för en rad mineraler. Det har länge varit populärt på grund av sina goda isolerande och värmetåliga egenskaper, men det kan också skada hälsan. Damm med asbestfibrer kan sväva i luften mycket lång tid och kan vid inandning leda till flera allvarliga lungsjukdomar och cancer. Men jag tror inte att det finns någon anledning för svenska sjömän att oroa sig för asbest. Vi tror inte att det finns särskilt mycket asbest ombord och i de fall det förekommer är det inte skadligt så länge man inte börjar rota i det, säger Tomas Åström. Text Linda Sundgren Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell med Sjöfartshotellet och Katarina Sjöfartsklubb Erbjuder bra och billigt boende samt en mötesplats för sjöfolk Vill du veta mer, ring eller kom och besök oss. Du är alltid välkommen! Telefon Du hittar oss även på facebook.com/katarina.sjofartsklubb Besöksadress Glasbruksgatan 2, Porten ovanför Sjöfartshotellets entré - Hotellbokning NR SJÖMANNEN SID 6

7 16:05 M/S BIRGER JARL Solen skiner över Skeppsbron i Stockholm. Jan Andersson och hans kollegor har nyss släppt av passagerarna. Om två timmar är det avgång med ett nytt gäng. Matrosen Jan Andersson har arbetat ombord på Birger Jarl i tre år. En trivsam båt säger han om den 60 år gamla damen. Birger Jarl trafikerar sträckan Stockholm Mariehamn. Under våren går hon i trafik endast varannan vecka. När fartyget ligger still är större delen av besättningen hemma på ledighet. Vi kör såhär till och med april. Sedan vet vi inte hur det blir, säger Jan. Nyligen minskade antalet rena matros tjänster från tre till två. Samtidigt togs brandvakterna bort; den uppgiften sköts numera av matroserna. Det går i ett. Det är svårt att hinna göra underhåll. Ut över avgångar, ankomster och brandronder har vi ungefär en timme över om dagen. Man hinner i stort sett bara plocka fram verktygen, säger han. Jan gick till sjöss igen 2007 efter en period som snickare iland. Först var han på olika mindre lastbåtar i Östersjön. Birger Jarl är hans första färja. Jag trivs och arbetskamraterna är bra. På 70- och 80-talet var det mycket folk i båtarna, men när jag kom tillbaka efter 20 år iland var det helt annorlunda. Numera är många båtar spökskepp med nästan inget folk ombord. Här är det mycket mer socialt. Extra fendrar på kajen i Stockholm gör att Birger Jarl nu ligger längre ut än tidigare. Jan vill att hamnen monterar ett galler att gå på. Man kan ramla emellan, det är livsfarligt! Framför allt när vi kopplar slangar men även när vi lägger landgången. När det är lågvatten och kajen dessutom ligger en meter upp börjar det bli riktigt svårt. Vi har bett om ett galler i flera månader, säger han. I Mariehamn var det likadant. Men där tog det inte ens ett dygn innan ett galler kom på plats när vi bad om det. Text Klara Magnusson Foto Stefan F Lindberg Fotnot: Några veckor efter att intervjun gjordes monterade Stockholms hamn dit ett galler. JAN ANDERSSON Ålder: 52 år Bor: Orminge, Nacka Familj: Vuxna barn, sambo och hunden Skorpan Intressen: Segling, tennis, fotboll och poker Arbetar: En vecka ombord, en vecka ledigt. De två matroserna turas om att gå dagman och vaktmatros Om situationen i rederiet: Det har varit ovisst länge. Det är inte mycket att göra åt, men det är ju lite jobbigt att bli uppsagd en gång om året. Stämningen ombord är rätt god ändå. Vi tycker inte att vi får så mycket information, men det kanske inte finns någon information att ge. Fast då hade de ju kunnat säga det. NR SJÖMANNEN SID 7

8 årsmöte Oförändrad avgift, Helsingborg stängs Foto Klara Magnusson Avveckling av kontoret i Helsingborg och oförändrad avdelningsavgift under Det är två beslut som fattades under SEKO sjöfolks representantskap Representantskapet det 26:e i ordningen hölls i Göteborg i april. De 42 röstberättigade deltagarna beslutade bland annat att SEKO sjöfolks lokalkontor i Helsingborg ska avvecklas när personen som idag arbetar där går i pension. Verksamheten kommer istället att skötas från Göteborg. Det beslutades också vilka 14 personer SEKO sjöfolks kulturstipendium gick i år till Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla. Museet är en guldgruva för alla sjöfartsintresserade. Det är landets enda bevarade mönstringshus för sjöfolk och har bland annat ett tidstypiskt inrett mönstringskontor. Här finns också ett omfattande forskningsarkiv och ett referensbibliotek. Museichef Jan Hermansson och styrelseordförande Christer Samuelsson är naturligtvis glada över priset. som får representera SEKO sjöfolk som ombud på förbundets kongress i höst (se lista). Avdelningsavgiften för 2013 förblir oförändrad. SEKO sjöfolks representantskap antog även ett öppet brev till infrastrukturministern och finansministern Grundpelare för en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart och uppmanade regeringen att agera och reagera på ett liknande brev som sjöarbetsmarknadens parter skickade i slutet av förra året. Texter Klara Magnusson Glada pristagare. Museichef Jan Hermansson och styrelseordförande Christer Samuelsson tillsammans med SEKO sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. Sveriges Sjömanshusmuseum fick årets kulturstipendium Det är väldigt roligt att bli uppmärksammad av just SEKO sjöfolk, säger Jan Hermansson. Vi märker ju att sjöfolk uppskattar det vi gör. En stor del av våra besökare är sjömän och deras familjer. Christer Samuelsson uppmanar alla som har vägarna förbi att titta in på museet. Ni är alltid välkomna! Vi har öppet även på lördagar, säger han. Prissumman är kronor och priset delades ut på SEKO sjöfolks representantskap. Vinterholms fond läggs ner Stiftelsen Teddy Vinterholms stipendiefond har lagts ner och redovisades för sista gången på SEKO sjöfolks representantskap. Orsaken är att pengarna i stiftelsen är slut. Sjömannen Teddy Vinterholm föddes i Polen 1928 och började som matros och dykare i ett polskt rederi kom han till Sverige och blev medlem i dåvarande Sjöfolksförbundet. Genom åren seglade han i en rad rederier bland annat Broströms, Svenska Ostasiatiska Kompaniet och Stena Line. Några år före sin död testamenterade Teddy Vinterholm hela sin kvarlåtenskap till Sjöfolksförbundet för att, som han uttryckte det, visa sin tacksamhet. Pengarna ville han skulle användas för att främja utbildning av ungdom i frågor som rör yrkeslivet till sjöss, särskilt arbetarskyddet. När Teddy Vinterholm dog 1990 bildades stiftelsen som sedan dess delat ut stipendier enligt hans vilja. Nu är dock stiftelsens kapital förbrukat och styrelsen beslutade i november 2012 att den ska läggas ner. Vi får härmed framföra ett sista tack till Teddy Vinterholm, sa ombudsman Chang Strömberg, som ingått i stiftelsens styrelse, på SEKO sjöfolks representantskap. Ordinarie ombud till SEKO:s kongress Kenny Reinhold, SEKO sjöfolk 2. Göran Dahlman, Stena 3. Björn Jonasson, Wallenius 4. Christer Lindgren, TransAtlantic 5. Kenneth Österlund, Stockholms sjötrafik 6. Folke Matrosow, Tallink/Silja 7. Ilkka Pekkinen, Viking 8. John Thörnlund, TT-Line 9. Karin Barth, Tallink/Silja 10. Lisa Rosberg, Strömma 11. Unni Borgman, Stena 12. Päivi Tarvainen, Viking NR SJÖMANNEN SID 8

9 Under falsk flagg Nio bolag. 30 fartyg. En kontaktman på Färöarna och en krympande svensk handelsflotta. Utflaggning i sig är inget nytt. Det nya är att svenska rederier nu använder en FOC-klassad flagg alldeles inpå knuten. Svenska hamnar betjänas av bogserbåtar med färöisk flagg. I aktern på modernt tanktonnage står det Torshavn. Och sjömännen är anställda i färöiska bolag. I vintras uppmärksammade SVT utflaggningen. Många undrar vad det är som händer. Här ger Sjömannen svaren.» NR SJÖMANNEN SID 9 Texter Klara Magnusson och Jörgen Tiger

10 Facket: Det här är Svenska rederier startar färöiska bolag och registrerar sina fartyg där. Skatteflykt och brevlådeföretag enligt SEKO sjöfolk, som anser att verksamheten fortfarande sköts från Sverige. I ett blått hus i Torshavn på Färöarna sitter en handfull personer och administrerar åtta svenska rederiers färöiska bolag. I grannbyn Hosvik sköts administrationen för Svitzers bogserbåtar som är placerade längs svenska kusten. Färöarnas internationella register, FAS, lockar med flexibilitet, effektiv administration och låga avgifter och skatter. Registret startade 1992 men kom igång på allvar för ungefär fem år sedan. Idag har registret 86 fartyg varav ett 30-tal med koppling till rederier i Sverige. SEKO sjöfolk anser att rederiernas verksamhet i huvudsak bedrivs från Sverige. På Färöarna finns en vd på deltid, löneadministration och en brevlåda. Det är bara ett kontor, ett fejkat fast driftställe. Peter Skoglund Huvuddelen av rederiernas styrelser är svenskar, säger Peter Skoglund, ombudsman i SEKO sjöfolk. Genom att registrera sina fartyg i FAS får svenska rederier tillgång till bland annat tonnageskatt. På Färöarna ser man gärna att fler utländska rederier flaggar sina fartyg i FAS eftersom det skapar arbetstillfällen på de 18 öarna i Atlanten, där fisket hittills varit viktigaste näringen. För att få registrera fartyg i FAS krävs ett färöiskt bolag. Det är därför man i det färöiska bolagsverkets listor numera hittar rederinamn som klingar bekant i svenska öron. I bolagens styrelser sitter flera svenskar samma personer som i rederiledningen i Sverige. Ett färöiskt namn, Hentzar Steingrímsson, dyker dock upp i styrelsen för inte mindre än 13 bolag. Först ut att byta den blågula flaggen mot färöisk var Furetank. I juni 2009 registrerade man produkt- och kemikalietankern Fure Star i FAS, och de kommande två åren följde resten av flottan efter. Donsörederiets färöiska bolag Sp/f Nolsø Shipping äger nu rederiets båtar och sköter personaladministration. På Nolsø Shippings hemsida står att personal på kontoret på Donsö är behjälplig med personalfrågor. Fler rederier, bland annat från Donsö, har följt efter. Peter Skoglund kallar de färöiska bolagen för pappersföretag. Bryt loss den del av Donsö där rederierna som flaggat ut finns, och bogsera ut den till Färöarna så att rederierna flyttar på riktigt. Varför ska utflaggningen inte drabba redarfamiljen utan bara sjömännen?» Det verkar finnas ett fönster som står på vid gavel i skattelagstiftningen. Vi måste täppa till det och sätta järngaller på Han är noga med att betona att kritiken inte gäller hela Donsö. Det finns flera redare på ön som fortsatt kämpar för svensk flagg. Fackets inställning är att rederierna är svenska och verkar i Sverige. Det är bara flaggen som är färöisk. De har en brevlåda på Färöarna och en e-postadress som studsar tillbaka till Sverige. Är det då inte exakt samma verksamhet som tidigare? säger ordförande Kenny Reinhold. Kenny Reinhold SEKO sjöfolk anser att rederierna agerar i en gråzon i lagstiftningen och arbetar för att bilda opinion kring frågan. Det verkar finnas ett fönster som står på vid gavel i skattelagstiftningen. Vi måste täppa till det här fönstret och sätta järngaller på det. Det ska inte vara möjligt att driva svensk sjöfart på Färöarna från ett fast driftställe i Sverige, säger Peter Skoglund. Enligt facket har redarna tummat på sin seriositet genom att flagga ut. I Svitzers fall handlar det om ren skatteflykt. Och när det gäller övriga rederier är det i princip samma fenomen, säger Kenny Reinhold. Under 2011 flaggades Svitzers bogserbåtar som är stationerade i svenska hamnar ut till Färöarna. Personal och båtar har flyttats till färöiska bolag och hyrs numera in till Sverige. SEKO sjöfolk anser att svenska myndigheter måste sätta ner foten och visa var gränsen går för när ett företag anses drivas från Sverige. Annars finns risk för smittoeffekter. Om det är okej att flagga ut nationell sjöfart så skulle Styrsöbolaget eller Strömma kunna göra samma sak. Så länge fönstret finns är risken att fler utnyttjar det, säger Peter Skoglund. Hittills har nästan alla svenska sjömän NR SJÖMANNEN SID 10

11 skatteflykt Foto Anke Leifeld Det lilla färöiska samhället Torshavn är numera hemmahamn för många svenska fartyg. erbjudits att följa med till Färöarna. SEKO har i dagsläget bara skrivit avtal för svenskarna ombord med två av rederierna Svitzer och Marin Mätteknik men även övriga rederier följer kollektivavtalet och har tecknat pensionslösning, olycksfallsförsäkring och anpassat lönen så att nettolönen blir samma som förut. På sikt kan dock sjömän på svenska kollektivavtal försvinna och fartygen bemannas enbart av utländskt manskap på TCC-avtal. Man tar hand om sin nuvarande personal på ett värdigt sätt, de får stanna om de vill. Men när en sjöman lämnar sitt jobb så kommer platsen troligen inte att ersättas av någon på svenskt kollektivavtal, säger Peter Skoglund. SEKO sjöfolk är av princip emot all utflaggning. Kenny Reinhold jämför med när pirater förr hängde upp Jolly Roger för att kunna härja fritt. Det jag ogillar mest med utflaggningen till just Färöarna är att man använder FOC-förklarad flagg men ändå försöker rida på det nordiska korsets renlighetskrav. Man försöker tvätta sin smutsiga byk. ITF förklarade i november 2011 Färöarnas internationella fartygsregister för bekvämlighetsflagg (FOC, Flag of Convenience). Ett naturligt beslut, anser SEKO sjöfolk. Sättet som Färöarna bjuder ut sitt register på är detsamma som för mindre seriösa flaggor runt om i världen, säger Kenny Reinhold. Bekvämlighetsförklaringen innebär att avtalsrätten för de anställda ombord ligger hos det land där fartygets ägande finns. Svenska fackföreningar har alltså avtalsrätt för fartyg som är flaggade på Färöarna men ägs av svenska bolag. För utländska sjömän tecknas TCC-avtal. Att Färöarna blev bekvämlighetsförklarat var ett stort bakslag för de redare som ville slippa svenska fackföreningar, säger Peter Skoglund. NR SJÖMANNEN SID 11 Så drabbas sjömän direkt En sjöman som arbetar på svenskt kollektivavtal men är anställd i ett färöiskt bolag ingår inte längre i det svenska systemet. Sjömannen faller ur svensk socialförsäkring och kan heller inte utnyttja skatteavdrag som till exempel rot och rut. Dessutom finns en osäkerhet kring vad som gäller i situationer som hittills inte prövats. Får man vid exempelvis en allvarlig skada motsvarande ersättning på Färöarna som man skulle fått i Sverige? Än så länge finns inga liknande fall att jämföra med. Så drabbas sjöfolk på sikt Avtalen SEKO sjöfolk tecknar med svenska rederiers färöiska bolag gäller bara de sjömän som i dag är anställda ombord. När dessa lämnar sitt jobb kan de ersättas av kollegor på utländska, sämre avtal. Enligt facket är det ett troligt scenario som innebär att de svenska sjöjobben försvinner på sikt, samt att svensk flagg blir ännu dyrare i jämförelse.»

säkerheten främst på Seagas NUMMEr 3, 2013 SEKO:s sjöfartsplan: Harmonisera inom EU Svallvågor efter Färögranskningen

säkerheten främst på Seagas NUMMEr 3, 2013 SEKO:s sjöfartsplan: Harmonisera inom EU Svallvågor efter Färögranskningen NUMMEr 3, 2013 SEKO:s sjöfartsplan: Harmonisera inom EU u 6 Svallvågor efter Färögranskningen u 8 Greklands sjöfolk hårt drabbat av krisen u 20 säkerheten främst på Seagas ledare Vem ska stå för återväxten?

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

SCA Logistics AB Sveriges

SCA Logistics AB Sveriges Luleå Bogserbåts AB SCA Logistics AB Sveriges rederinäring Rederi Eckerö Sverige AB Viking Rederi AB Frederiet AB Destination Gotland AB Rederi AB Gotland Wisby Tankers Hamburg Süd Norden AB Nynas AB Preem

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

SOU 2010:73; Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar

SOU 2010:73; Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar Regeringskansliet Näringsdepartementet SOU 2010:73; Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar Undertecknade får härmed avge synpunkter på betänkandet. Vi är medarbetare i svenska advokatbyråer och lämnar

Läs mer

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt Arbetsmaterial LÄSARE Det sista slaget Författare: Tomas Dömstedt Bakgrund Det här materialet hör till boken Det sista slaget som är skriven av Tomas Dömstedt. Materialet är tänkt som ett stöd för dig

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av de tio föreningarna och Bro Fiber Ekonomisk förening,

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

NUMMEr 1, 2012. Osäkert år när bogserbåten flaggades ut u 10. Ledare: Ingenting har hänt sedan finanskrisen u 3

NUMMEr 1, 2012. Osäkert år när bogserbåten flaggades ut u 10. Ledare: Ingenting har hänt sedan finanskrisen u 3 NUMMEr 1, 2012 Ledare: Ingenting har hänt sedan finanskrisen u 3 Osäkert år när bogserbåten flaggades ut u 10 Costa Concordias besättning: "Vi vill inte höra lögner" u 20 Bild Dick Gillberg INNEHÅLL Otäckt

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av föreningarna och Kila Fibernät Ekonomisk förening,

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

T NNA NNA SKA SKA TEN ur finskt perspektiv

T NNA NNA SKA SKA TEN ur finskt perspektiv TONNAGESKATTEN ur finskt perspektiv Innehåll 1. EU- riktlinjerna för statligt stöd 2. Allmänt om tonnageskatt tt 3. Läget i Finland idag EU - Riktlinjer för statligt stöd (1) - EU-kommissionens riktlinjer

Läs mer

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige NUMMEr 3, 2011 Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige sidorna 12-17 Kontrollerad kalabalik under övning Patricia sidorna 18-19 Vad får jag skriva på Facebook om jobbet? KORSORD KORSORD KORSORD

Läs mer

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik.

Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 2. På vilken årskurs studerar du? Antal svarande: 117. Elektroteknik. Studera utomlands? 1. På vilket utbildningsprogram studerar du? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik sjöfart Vård 2.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

styrmän och telegrafister

styrmän och telegrafister 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING styrmän och telegrafister Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för styrmän och telegrafister

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2006 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2006. 1 Föreningsledningen...3 Styrelsen 2006.01.01 2006.12.31...

Läs mer

Undersökning till SEKO

Undersökning till SEKO Undersökning till SEKO 20120210 Sammanfattning Undersökningen har genomförts på kort tid och därför med begränsat resultat. Det har visat sig svårt att hitta fartyg där det går att bevisa både problem

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

EUROPA RUNT MED DIESEL NUMMER 5, 2014. Skyddsombud förbjöds gå ombord. Jobben kvar när Frederiet flaggar ut. Egen kassa hjälper till vid sjukdom.

EUROPA RUNT MED DIESEL NUMMER 5, 2014. Skyddsombud förbjöds gå ombord. Jobben kvar när Frederiet flaggar ut. Egen kassa hjälper till vid sjukdom. NUMMER 5, 2014 Skyddsombud förbjöds gå ombord u 4 Jobben kvar när Frederiet flaggar ut u 5 Egen kassa hjälper till vid sjukdom u 18 EUROPA RUNT MED DIESEL LEDARE Välkommen, Anna Johansson! Valet är över!

Läs mer

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN

LÖN OCH ERSÄTTNING. intendenturbefäl SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN 2015 LÖN OCH ERSÄTTNING intendenturbefäl Särskild överenskommelse mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående lön och övriga ersättningar för intendenturbefäl gällande fr o m

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna; SFS 2004:639 Utkom från trycket den 30 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt

Läs mer