NUMMEr 2, Flykten till Färöarna. Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUMMEr 2, 2013. Flykten till Färöarna. Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt"

Transkript

1 NUMMEr 2, 2013 Flykten till Färöarna Facket: Ett fejkat fast driftställe Redaren: Allt är korrekt skött Advokaten: Kan möjligen vara skatteflykt

2 ledare Internationellt arbete lönar sig Nästa år fyller SEKO sjöfolk 100 år om vi räknar tiden från när både Eldareunionen och Sjömansunionen grundades. Datum och år kan diskuteras, beroende på hur man vill räkna. Svenska Sjöfolksförbundet firade sitt 50-årsjubileum år Detta borde innebära att vi fyller 100 år Om vi inte alltid hade jobbat stenhårt med internationella frågor, skulle vi säkert både som arbetstagare och organisation vara ett minne blott. Som tur är har vi haft många mycket duktiga företrädare, som jobbat för att föra fram både Sverige och det internationella arbetet. Vi får inte glömma alla kända personer som hjälpt till med detta. Som exempel på det politiska planet kan nämnas Raoul Wallenberg, Dag Hammarskjöld och Olof Palme. Jan Eliasson, som är vice generalsekreterare i FN, arbetar för internationell sammanhållning och är mycket respekterad. Vi ska också minnas våra företrädare från sjöfolket. De har under alla år representerat oss inom bland annat ITF. Om det inte vore för ALLA dessa företrädares stora insatser, både nationellt och internationellt, hade vi haft små möjligheter att göra Sverige gällande.» Vi klarar oss inte utan den fackliga gemenskapen! Sedan ett år tillbaka håller vi på med vårt projekt, Fair Freight och Schysta Transporter. Det finns många orsaker till att vi startade detta. För att lyckas med vår kampanj krävs det ett stort och mer omfattande synsätt på vårt sätt att arbeta. Vi klarar oss inte utan den fackliga gemenskapen! Alla borde leva upp till den grundprincip vi borde hylla, nämligen ett stort gemensamt internationellt tänk. Detta skulle alla tjäna på. För att Sverige eller ett annat nordiskt land ska bli ett föregångsland i dessa frågor, måste vi ha ett bra samarbete. Vi måste jobba hårt för att Sverige ska kunna bygga upp en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart, och vara ett föregångsland i det internationella arbetet för säkerhet, miljö och arbetsrätt. Detta kan vi endast uppnå genom ett starkt gemensamt internationellt arbete. Fokus måste ligga på att vi på så sätt kan uppnå en win-win situation. Detta kan liknas vid en trestegsraket, som ger en skjuts framåt för sjöfolket överlag som vi vill hjälpa, våra nordiska redare och våra egna sjöfarare. Turordningen låter kanske konstig. Men om vi hjälper andra som har det sämre än vi att uppnå bättre löner, bättre avlösningssystem och en bra social standard, blir det i längden inte intressant för någon redare att söka besättningar på andra sidan jordklotet. Rederier ska konkurrera med service och kompetens, inte med låga löner och social dumpning. När löneskillnaderna minskar kommer sjöfartsbranschen att bli en konkurrensneutral marknad. På så sätt har alla berörda tjänat på detta arbete! Följ oss på facebook.com/sekosjofolk NR SJÖMANNEN SID 2

3 ur INNEHÅLLet 18 Stentuffa regler i Kapstadens hamn Mariam och Cassiem Augustus engagerar sig båda för de sjömän som anländer till Kapstaden. Sedan ett år tillbaka är reglerna mycket stränga för alla som vill ta sig in eller ut ur hamnen. Cassiem, som är lokal ITF-inspektör, tvingas ha med poliseskort vid sina fartygsbesök, och utländska sjömän måste ha visum för att gå iland. Samtidigt får han ta emot många vittnesmål om usla arbetsförhållanden ombord. 9 Utflaggning till grannlandet Svitzer är bara ett av alla rederier som bildar bolag på Färöarna och registrerar sina fartyg där. Skatteflykt, menar SEKO sjöfolk, som anser att verksamheten bedrivs från Sverige precis som tidigare Bananer på kongressen SEKO sjöfolk bjöd på schysta bananer under Socialdemokraternas partikongress bananer delades ut ihop med information om kampanjen. Oförändrad avgift Avdelningsavgiften förblir densamma som tidigare under Det är ett av de beslut som fattades under SEKO sjöfolks representantskap. Tar en vecka i taget Jan Andersson arbetar som matros på Birger Jarl. Under våren går hon i trafik endast varannan vecka, mellan Stockholm och Mariehamn. 22 Livsfarlig atmosfär Organiskt material som trä och pellets förbrukar syre, vilket gör trånga utrymmen i anslutning till lastrum till en olycksdrabbad miljö. ANSVARIG UTGIVARE: Jonas Forslind, REDAKTÖR & REPORTER: Klara Magnusson, Studio Desktop, REPORTER: Linda Sundgren, Article Point, REPORTER: Jörgen Tiger, Studio Desktop, ANNONSER: Breakwater Publishing, Produktion: Studio Desktop, Borås, TRYCK: Billes Tryckeri, Mölndal, PRENUMERATION: Sjömannen distribueras till medlemmar i SEKO sjöfolk samt till fackklubbar och fartyg. Att som ickemedlem prenumerera på tidningen kostar 150 kr/helår i Sverige. Kontakta Petra Fornander, BREV: Sjömannen, Fjärde Långgatan 48, Göteborg E-POST: UTGIVNING: Sjömannen har sitt ursprung i Svenska Sjömansunionens tidning Sjömannen och Svenska Eldareunionens tidning Eldaren, som båda började ges ut Sjömannen ges ut av SEKO sjöfolk och utkommer med sex nummer per år. Redaktionen ansvarar inte för ej beställt material OMSLAGSBILD: Foto Dick Gillberg Minst 17 mm bred NR SJÖMANNEN SID 3

4 hamnronden Foto Lennart Rydberg Donsötank flaggar svenskt Donsötank köper två tankfartyg och planerar att flagga båda svenskt. Vi försöker kämpa kvar under svensk flagg. Vi har nyligen gjort oss av med två svenska båtar och har svenska besättningar som vi vill ta hand om. Så för vår del var valet med svensk flagg ganska enkelt, säger Donsötanks vd Roger Nilsson. Rederiet sålde nyligen trotjänaren Navigo och lämnade över Bro Sincero till Maersk. Besättningarna på dessa fartyg placeras istället på de nyinköpta fartygen. Fartygen är på cirka dwt och byggda Donsötank tog över Solero (ex Soley-2) i Rotterdam i slutet av mars. Om allt går som planerat tas Solando (ex Soley-1) över i april. De äldre sjömännen i släkten hade berättat otroliga historier om hur förträffligt sjömanslivet var, med galanta damer, resor, nya platser och solen som sken. Jag gick till sjöss som 18-årig jungman 1983 och upptäckte ganska omgående att sjömanslivet inte handlade så mycket om damer. Solen sken ju inte heller hela tiden. Däremot gällde det att hålla koll på sina rättigheter som anställd. Kenny Reinhold, ordförande i SEKO sjöfolk, i en intervju i Sjöfartsverkets tidning Sjörapporten Utredare utsedd Finansminister Anders Borg har utsett chefsrådmannen Marie Jönsson för att utreda möjligheterna att införa tonnageskatt i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast 15 november Fortsatt förhandling i Viking Line Förhandlingarna fortsätter med Viking Line angående flaggfrågan på Viking XPRS och Rosella. I december gick Viking Line AB ut med ett personalmeddelande om att placera ett av sina fartyg under estländsk flagg. Varken SEKO sjöfolk eller Sjöbefälsföreningen hade fått någon förhandsinformation och begärde därför en skadeståndsförhandling för bristande information enligt MBL (Medbestämmandelagen). Veckan före jul hölls en sådan förhandling. I slutet av februari informerade rederiet sin personal om att man planerar att flagga Viking XPRS i Estland och Rosella i Finland. Fem dagar tidigare hade rederiet och sjöfacken haft informationsmöte enligt MBL. Både Viking XPRS och Rosella seglar idag under svensk flagg och en omflaggning skulle medföra omfattande arbetsbrist. På SEKO sjöfolks avtalsområde Oklart för cementfartyg Cementfartyget Nordanvik fick svensk flagg i mars men ligger i skrivande stund på varv efter maskinhaveri. Planen är att fartyget ska gå i trafik för Finncement. Bemanningen sköts av bemanningsbolaget AMPM som även har hand om de tre cementfartygen Västanvik, Sunnanvik och Östanvik. Att flottan utökats innebär tyvärr inte fler arbetstillfällen för manskap på svenskt kollektivavtal. Sjöfartsnätverk startat i riksdagen Det har bildats ett maritimt nätverk i Sveriges riksdag. Initiativtagarna kommer från fem olika politiska partier: Annelie Enochson (kd), Lars Johansson (s), Jessica Rosencrantz (m), Hans Rothenberg (m) och Kent Persson (v). Nätverket riktar sig till alla riksdagens ledamöter och tjänstemän och första träffen hölls i mars. Gabriella och Viking XPRS i Helsingfors. berörs mellan 270 och 350 tillsvidareanställda, beroende på hur man räknar. Nya förhandlingar hölls vid två till fällen i mars. Ytterligare förhandlingar kommer att krävas för att uppnå konsensus mellan parterna, säger Peter Skoglund, ombudsman i SEKO sjöfolk. Många oroliga medlemmar har hört av sig till både honom och till fackets lokala förtroendeman Ilkka Pekkinen. Det finns tyvärr inte så mycket att säga, mer än att be medlemmarna ha tålamod och invänta ett förhandlings resultat. Det är tufft, säger Peter Skoglund. Det som är positivt är att man stärker anställningstryggheten för dem som jobbar i rederiet genom att ta in en båt till, säger ombudsman Peter Skoglund. Nordanvik är byggd 2002 och har bytt namn och flagg flera gånger gick hon på grund och sjönk i Oslofjorden under namnet Crete Cement och med Bahamasflagg. Hon bärgades och seglade senast med Cypernflagg under namnet Tiger. i would never refuse a request like that, since they are the people who will come to save us if we are in real trouble. Befälhavaren på det holländskflaggade containerfartyget Anne Bourchard berättar för Telegraph om när fartyget fick oväntat besök. En brittisk räddningshelikopter flög nära, ropade upp fartyget över radion och frågade om man fick fira ner två personer på däck för att genomföra en övning. Foto Viking Line NR SJÖMANNEN SID 4

5 Riksdagsledamoten Monica Green var en av dem som fick en schyst banan av SEKO sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. Lilla bilden: Ingvar Carlsson, f d partiledare och statsminister. Foto Jonas Forslind Nätkoll allt vanligare Sociala medier blir allt vanligare som informationskälla när företag anställer personal. Nästan varannan arbetsgivare (45 procent) kollar upp jobbsökande på Facebook, enligt en undersökning från Stockholms handelskammare och företaget Bisnode. Fyra av tio arbetsgivare gör personsökningar via exempelvis Google. Var femte arbetsgivare uppger att de någon gång sorterat bort en kandidat på grund av vad de fått fram på nätet. Schysta bananer på S-kongressen Så många schysta bananer delade SEKO sjöfolk ut under Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Politiker och besökare bjöds på bananer och fick information om SEKO sjöfolks kampanj. Utanför kongressen bjöds även pendlare i rusningstrafiken på schysta bananer. Vi är väldigt nöjda med dagarna. En vanlig reaktion hos både politiker och andra är Jaha, är det såhär det ser ut för världens sjömän?!. Många blir förvånade när de får veta att transportledet inte ingår i den vanliga fair trade-märkningen, säger Jonas Forslind, avdelningssekreterare i SEKO sjöfolk. Kampanjens syfte är att belysa villkoren för världens sjömän. På bananerna som delades ut fanns kampanjens budskap samt QR-koden till webbsidan schystabananer.nu. Vi märkte att trafiken till webbsidan ökade rejält under de här dagarna, säger Jonas Forslind. Ny runda om avtalen Förhandlingarna om de nya Storsjö- och Färjeavtalen har återigen skjutits upp den här gången till 25 april. Parterna SEKO och Sjöfartens Arbetsgivareförbund inväntar vägledning från de övriga avtalsområdena när det gäller löneutrymme och avtalslängd. Vi hoppas att avtalet blir klart i april, säger Kenny Reinhold, ordförande i SEKO sjöfolk. Vårt gamla avtal gick ut i december 2012, och det har redan gått fyra månader av avtalsperioden vilket inte är optimalt, fortsätter han. Knäckfrågan handlar om visstidsanställningar. Facket vill strama åt reglerna medan arbetsgivarna tvärtom vill öka flexibiliteten ytterligare. Vi inser att en viss nivå av visstidsanställningar behövs, men idag går det slentrian i detta, säger Kenny Reinhold. Målsättningen är att få till ett flerårigt avtal. Följ det aktuella förhandlingsläget på sjofolk.se Rockad i Svitzers bogserbåtsflotta Svitzer byter plats på två av sina bogserbåtar. Svitzer Geo går från verksamhet i Danmark till bogserflottan i Sverige. Samtidigt går Svitzer Trym över från Sverige till Danmark. Flytten av båtar sker av operativa skäl, säger Svitzer Sveriges vd Thomas Lindblad. Flytten innebär även att båda fartygen byter flagg. Svitzer Geo registreras i det internationella fartygsregistret på Färöarna liksom alla Svitzers fartyg verksamma i Sverige (läs mer i Sjömannens granskning på sid 9 17) medan Trym registreras i Danmark. Svitzer Geo är en av bolagets två så kallade Eco-fartyg i Sverige. Geo och systerbåten Svitzer Gaia är byggda under förra året. Båda har diesel-elektrisk hybriddrift med en toppeffekt på kw och en dragkraft på över 65 ton. Nominera ditt skydds ombud! Har du ett bra skyddseller arbetsmiljöombud på din arbetsplats? Känner du någon som gör mycket för arbetsmiljön? Nominera personen till Du&jobbets tävling Stora skyddsombudspriset! Skicka in anmälan med kort motivering till Mer information finns på NR SJÖMANNEN SID 5

6 hamnronden Foto Stefan F Lindberg Inventering ska hitta dold asbest Ingen mer isbrytning för AHTS-fartyg Sjöfartsverket förlänger inte charterkontrakten för Viking Supply Ships ankarhanteringsfartyg Tor Viking och Balder Viking. Fartygen har sedan millennieskiftet varit tillgängliga för isbrytning januari till mars varje år. Kontrakten kommer att avslutas efter första kvartalet 2014 respektive Samma dag som det här beskedet kom meddelade Viking Supply Ships att man ingått ett befraktningsavtal med ett stort oljebolag för antingen Tor Viking eller Balder Viking. Avtalet gäller för säsongerna 2014 och 2015 i subarktiska farvatten med optioner för ytterligare två år. Säsongerna kommer att vara omkring sju månader långa och starta i maj varje år. Transportstyrelsen uppmanar alla svenskflaggade fartyg att genomföra en asbestinventering. Trots mångårigt förbud kan det hälsovådliga materialet förekomma ombord. Asbest har varit förbjudet på svenska fartyg sedan 1988 och internationellt sedan Ändå har man under senare år hittat asbest i såväl svenska som utländska fartyg. I en holländsk studie från 2010 hade 95 procent av 300 undersökta fartyg asbest ombord. Materialet återfanns i sådant som brandfiltar, packningar, isoleringsmaterial, tätningar och elektriska säkringar. Fartygen var byggda utan asbest och materialet hade kommit ombord senare, i samband med varvsbesök och reparationer. Trots att de hade beställt asbestfria reservdelar hade de fått ombord asbest. Jag tror inte att asbest är lika vanligt på svenska fartyg som på de holländska eftersom det varit förbjudet längre här. Men även vi har hittat asbest på exempelvis Argos och ett par färjor, säger Tomas Åström vid Transportstyrelsen. I februari skickade Transportstyrelsen ut en uppmaning om att alla svenskflaggade fartyg måste göra en asbestinventering. Senast 26 april ska rederierna ha lämnat in en plan för hur och när inventeringen ska genomföras. Det är lite kort om tid, men vi vill försäkra oss om att alla är på banan med det här. Själva inventeringarna räknar vi däremot med kommer ta ett par år att slutföra. Vi vill inte att det här ska medföra någon extra kostnad för rederierna och de kan vänta med att mäta tills det är dags för besiktning, säger Tomas Åström.» Vi vill försäkra oss om att alla är på banan tomas åström Asbest är ett samlingsnamn för en rad mineraler. Det har länge varit populärt på grund av sina goda isolerande och värmetåliga egenskaper, men det kan också skada hälsan. Damm med asbestfibrer kan sväva i luften mycket lång tid och kan vid inandning leda till flera allvarliga lungsjukdomar och cancer. Men jag tror inte att det finns någon anledning för svenska sjömän att oroa sig för asbest. Vi tror inte att det finns särskilt mycket asbest ombord och i de fall det förekommer är det inte skadligt så länge man inte börjar rota i det, säger Tomas Åström. Text Linda Sundgren Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell med Sjöfartshotellet och Katarina Sjöfartsklubb Erbjuder bra och billigt boende samt en mötesplats för sjöfolk Vill du veta mer, ring eller kom och besök oss. Du är alltid välkommen! Telefon Du hittar oss även på facebook.com/katarina.sjofartsklubb Besöksadress Glasbruksgatan 2, Porten ovanför Sjöfartshotellets entré - Hotellbokning NR SJÖMANNEN SID 6

7 16:05 M/S BIRGER JARL Solen skiner över Skeppsbron i Stockholm. Jan Andersson och hans kollegor har nyss släppt av passagerarna. Om två timmar är det avgång med ett nytt gäng. Matrosen Jan Andersson har arbetat ombord på Birger Jarl i tre år. En trivsam båt säger han om den 60 år gamla damen. Birger Jarl trafikerar sträckan Stockholm Mariehamn. Under våren går hon i trafik endast varannan vecka. När fartyget ligger still är större delen av besättningen hemma på ledighet. Vi kör såhär till och med april. Sedan vet vi inte hur det blir, säger Jan. Nyligen minskade antalet rena matros tjänster från tre till två. Samtidigt togs brandvakterna bort; den uppgiften sköts numera av matroserna. Det går i ett. Det är svårt att hinna göra underhåll. Ut över avgångar, ankomster och brandronder har vi ungefär en timme över om dagen. Man hinner i stort sett bara plocka fram verktygen, säger han. Jan gick till sjöss igen 2007 efter en period som snickare iland. Först var han på olika mindre lastbåtar i Östersjön. Birger Jarl är hans första färja. Jag trivs och arbetskamraterna är bra. På 70- och 80-talet var det mycket folk i båtarna, men när jag kom tillbaka efter 20 år iland var det helt annorlunda. Numera är många båtar spökskepp med nästan inget folk ombord. Här är det mycket mer socialt. Extra fendrar på kajen i Stockholm gör att Birger Jarl nu ligger längre ut än tidigare. Jan vill att hamnen monterar ett galler att gå på. Man kan ramla emellan, det är livsfarligt! Framför allt när vi kopplar slangar men även när vi lägger landgången. När det är lågvatten och kajen dessutom ligger en meter upp börjar det bli riktigt svårt. Vi har bett om ett galler i flera månader, säger han. I Mariehamn var det likadant. Men där tog det inte ens ett dygn innan ett galler kom på plats när vi bad om det. Text Klara Magnusson Foto Stefan F Lindberg Fotnot: Några veckor efter att intervjun gjordes monterade Stockholms hamn dit ett galler. JAN ANDERSSON Ålder: 52 år Bor: Orminge, Nacka Familj: Vuxna barn, sambo och hunden Skorpan Intressen: Segling, tennis, fotboll och poker Arbetar: En vecka ombord, en vecka ledigt. De två matroserna turas om att gå dagman och vaktmatros Om situationen i rederiet: Det har varit ovisst länge. Det är inte mycket att göra åt, men det är ju lite jobbigt att bli uppsagd en gång om året. Stämningen ombord är rätt god ändå. Vi tycker inte att vi får så mycket information, men det kanske inte finns någon information att ge. Fast då hade de ju kunnat säga det. NR SJÖMANNEN SID 7

8 årsmöte Oförändrad avgift, Helsingborg stängs Foto Klara Magnusson Avveckling av kontoret i Helsingborg och oförändrad avdelningsavgift under Det är två beslut som fattades under SEKO sjöfolks representantskap Representantskapet det 26:e i ordningen hölls i Göteborg i april. De 42 röstberättigade deltagarna beslutade bland annat att SEKO sjöfolks lokalkontor i Helsingborg ska avvecklas när personen som idag arbetar där går i pension. Verksamheten kommer istället att skötas från Göteborg. Det beslutades också vilka 14 personer SEKO sjöfolks kulturstipendium gick i år till Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla. Museet är en guldgruva för alla sjöfartsintresserade. Det är landets enda bevarade mönstringshus för sjöfolk och har bland annat ett tidstypiskt inrett mönstringskontor. Här finns också ett omfattande forskningsarkiv och ett referensbibliotek. Museichef Jan Hermansson och styrelseordförande Christer Samuelsson är naturligtvis glada över priset. som får representera SEKO sjöfolk som ombud på förbundets kongress i höst (se lista). Avdelningsavgiften för 2013 förblir oförändrad. SEKO sjöfolks representantskap antog även ett öppet brev till infrastrukturministern och finansministern Grundpelare för en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart och uppmanade regeringen att agera och reagera på ett liknande brev som sjöarbetsmarknadens parter skickade i slutet av förra året. Texter Klara Magnusson Glada pristagare. Museichef Jan Hermansson och styrelseordförande Christer Samuelsson tillsammans med SEKO sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. Sveriges Sjömanshusmuseum fick årets kulturstipendium Det är väldigt roligt att bli uppmärksammad av just SEKO sjöfolk, säger Jan Hermansson. Vi märker ju att sjöfolk uppskattar det vi gör. En stor del av våra besökare är sjömän och deras familjer. Christer Samuelsson uppmanar alla som har vägarna förbi att titta in på museet. Ni är alltid välkomna! Vi har öppet även på lördagar, säger han. Prissumman är kronor och priset delades ut på SEKO sjöfolks representantskap. Vinterholms fond läggs ner Stiftelsen Teddy Vinterholms stipendiefond har lagts ner och redovisades för sista gången på SEKO sjöfolks representantskap. Orsaken är att pengarna i stiftelsen är slut. Sjömannen Teddy Vinterholm föddes i Polen 1928 och började som matros och dykare i ett polskt rederi kom han till Sverige och blev medlem i dåvarande Sjöfolksförbundet. Genom åren seglade han i en rad rederier bland annat Broströms, Svenska Ostasiatiska Kompaniet och Stena Line. Några år före sin död testamenterade Teddy Vinterholm hela sin kvarlåtenskap till Sjöfolksförbundet för att, som han uttryckte det, visa sin tacksamhet. Pengarna ville han skulle användas för att främja utbildning av ungdom i frågor som rör yrkeslivet till sjöss, särskilt arbetarskyddet. När Teddy Vinterholm dog 1990 bildades stiftelsen som sedan dess delat ut stipendier enligt hans vilja. Nu är dock stiftelsens kapital förbrukat och styrelsen beslutade i november 2012 att den ska läggas ner. Vi får härmed framföra ett sista tack till Teddy Vinterholm, sa ombudsman Chang Strömberg, som ingått i stiftelsens styrelse, på SEKO sjöfolks representantskap. Ordinarie ombud till SEKO:s kongress Kenny Reinhold, SEKO sjöfolk 2. Göran Dahlman, Stena 3. Björn Jonasson, Wallenius 4. Christer Lindgren, TransAtlantic 5. Kenneth Österlund, Stockholms sjötrafik 6. Folke Matrosow, Tallink/Silja 7. Ilkka Pekkinen, Viking 8. John Thörnlund, TT-Line 9. Karin Barth, Tallink/Silja 10. Lisa Rosberg, Strömma 11. Unni Borgman, Stena 12. Päivi Tarvainen, Viking NR SJÖMANNEN SID 8

9 Under falsk flagg Nio bolag. 30 fartyg. En kontaktman på Färöarna och en krympande svensk handelsflotta. Utflaggning i sig är inget nytt. Det nya är att svenska rederier nu använder en FOC-klassad flagg alldeles inpå knuten. Svenska hamnar betjänas av bogserbåtar med färöisk flagg. I aktern på modernt tanktonnage står det Torshavn. Och sjömännen är anställda i färöiska bolag. I vintras uppmärksammade SVT utflaggningen. Många undrar vad det är som händer. Här ger Sjömannen svaren.» NR SJÖMANNEN SID 9 Texter Klara Magnusson och Jörgen Tiger

10 Facket: Det här är Svenska rederier startar färöiska bolag och registrerar sina fartyg där. Skatteflykt och brevlådeföretag enligt SEKO sjöfolk, som anser att verksamheten fortfarande sköts från Sverige. I ett blått hus i Torshavn på Färöarna sitter en handfull personer och administrerar åtta svenska rederiers färöiska bolag. I grannbyn Hosvik sköts administrationen för Svitzers bogserbåtar som är placerade längs svenska kusten. Färöarnas internationella register, FAS, lockar med flexibilitet, effektiv administration och låga avgifter och skatter. Registret startade 1992 men kom igång på allvar för ungefär fem år sedan. Idag har registret 86 fartyg varav ett 30-tal med koppling till rederier i Sverige. SEKO sjöfolk anser att rederiernas verksamhet i huvudsak bedrivs från Sverige. På Färöarna finns en vd på deltid, löneadministration och en brevlåda. Det är bara ett kontor, ett fejkat fast driftställe. Peter Skoglund Huvuddelen av rederiernas styrelser är svenskar, säger Peter Skoglund, ombudsman i SEKO sjöfolk. Genom att registrera sina fartyg i FAS får svenska rederier tillgång till bland annat tonnageskatt. På Färöarna ser man gärna att fler utländska rederier flaggar sina fartyg i FAS eftersom det skapar arbetstillfällen på de 18 öarna i Atlanten, där fisket hittills varit viktigaste näringen. För att få registrera fartyg i FAS krävs ett färöiskt bolag. Det är därför man i det färöiska bolagsverkets listor numera hittar rederinamn som klingar bekant i svenska öron. I bolagens styrelser sitter flera svenskar samma personer som i rederiledningen i Sverige. Ett färöiskt namn, Hentzar Steingrímsson, dyker dock upp i styrelsen för inte mindre än 13 bolag. Först ut att byta den blågula flaggen mot färöisk var Furetank. I juni 2009 registrerade man produkt- och kemikalietankern Fure Star i FAS, och de kommande två åren följde resten av flottan efter. Donsörederiets färöiska bolag Sp/f Nolsø Shipping äger nu rederiets båtar och sköter personaladministration. På Nolsø Shippings hemsida står att personal på kontoret på Donsö är behjälplig med personalfrågor. Fler rederier, bland annat från Donsö, har följt efter. Peter Skoglund kallar de färöiska bolagen för pappersföretag. Bryt loss den del av Donsö där rederierna som flaggat ut finns, och bogsera ut den till Färöarna så att rederierna flyttar på riktigt. Varför ska utflaggningen inte drabba redarfamiljen utan bara sjömännen?» Det verkar finnas ett fönster som står på vid gavel i skattelagstiftningen. Vi måste täppa till det och sätta järngaller på Han är noga med att betona att kritiken inte gäller hela Donsö. Det finns flera redare på ön som fortsatt kämpar för svensk flagg. Fackets inställning är att rederierna är svenska och verkar i Sverige. Det är bara flaggen som är färöisk. De har en brevlåda på Färöarna och en e-postadress som studsar tillbaka till Sverige. Är det då inte exakt samma verksamhet som tidigare? säger ordförande Kenny Reinhold. Kenny Reinhold SEKO sjöfolk anser att rederierna agerar i en gråzon i lagstiftningen och arbetar för att bilda opinion kring frågan. Det verkar finnas ett fönster som står på vid gavel i skattelagstiftningen. Vi måste täppa till det här fönstret och sätta järngaller på det. Det ska inte vara möjligt att driva svensk sjöfart på Färöarna från ett fast driftställe i Sverige, säger Peter Skoglund. Enligt facket har redarna tummat på sin seriositet genom att flagga ut. I Svitzers fall handlar det om ren skatteflykt. Och när det gäller övriga rederier är det i princip samma fenomen, säger Kenny Reinhold. Under 2011 flaggades Svitzers bogserbåtar som är stationerade i svenska hamnar ut till Färöarna. Personal och båtar har flyttats till färöiska bolag och hyrs numera in till Sverige. SEKO sjöfolk anser att svenska myndigheter måste sätta ner foten och visa var gränsen går för när ett företag anses drivas från Sverige. Annars finns risk för smittoeffekter. Om det är okej att flagga ut nationell sjöfart så skulle Styrsöbolaget eller Strömma kunna göra samma sak. Så länge fönstret finns är risken att fler utnyttjar det, säger Peter Skoglund. Hittills har nästan alla svenska sjömän NR SJÖMANNEN SID 10

11 skatteflykt Foto Anke Leifeld Det lilla färöiska samhället Torshavn är numera hemmahamn för många svenska fartyg. erbjudits att följa med till Färöarna. SEKO har i dagsläget bara skrivit avtal för svenskarna ombord med två av rederierna Svitzer och Marin Mätteknik men även övriga rederier följer kollektivavtalet och har tecknat pensionslösning, olycksfallsförsäkring och anpassat lönen så att nettolönen blir samma som förut. På sikt kan dock sjömän på svenska kollektivavtal försvinna och fartygen bemannas enbart av utländskt manskap på TCC-avtal. Man tar hand om sin nuvarande personal på ett värdigt sätt, de får stanna om de vill. Men när en sjöman lämnar sitt jobb så kommer platsen troligen inte att ersättas av någon på svenskt kollektivavtal, säger Peter Skoglund. SEKO sjöfolk är av princip emot all utflaggning. Kenny Reinhold jämför med när pirater förr hängde upp Jolly Roger för att kunna härja fritt. Det jag ogillar mest med utflaggningen till just Färöarna är att man använder FOC-förklarad flagg men ändå försöker rida på det nordiska korsets renlighetskrav. Man försöker tvätta sin smutsiga byk. ITF förklarade i november 2011 Färöarnas internationella fartygsregister för bekvämlighetsflagg (FOC, Flag of Convenience). Ett naturligt beslut, anser SEKO sjöfolk. Sättet som Färöarna bjuder ut sitt register på är detsamma som för mindre seriösa flaggor runt om i världen, säger Kenny Reinhold. Bekvämlighetsförklaringen innebär att avtalsrätten för de anställda ombord ligger hos det land där fartygets ägande finns. Svenska fackföreningar har alltså avtalsrätt för fartyg som är flaggade på Färöarna men ägs av svenska bolag. För utländska sjömän tecknas TCC-avtal. Att Färöarna blev bekvämlighetsförklarat var ett stort bakslag för de redare som ville slippa svenska fackföreningar, säger Peter Skoglund. NR SJÖMANNEN SID 11 Så drabbas sjömän direkt En sjöman som arbetar på svenskt kollektivavtal men är anställd i ett färöiskt bolag ingår inte längre i det svenska systemet. Sjömannen faller ur svensk socialförsäkring och kan heller inte utnyttja skatteavdrag som till exempel rot och rut. Dessutom finns en osäkerhet kring vad som gäller i situationer som hittills inte prövats. Får man vid exempelvis en allvarlig skada motsvarande ersättning på Färöarna som man skulle fått i Sverige? Än så länge finns inga liknande fall att jämföra med. Så drabbas sjöfolk på sikt Avtalen SEKO sjöfolk tecknar med svenska rederiers färöiska bolag gäller bara de sjömän som i dag är anställda ombord. När dessa lämnar sitt jobb kan de ersättas av kollegor på utländska, sämre avtal. Enligt facket är det ett troligt scenario som innebär att de svenska sjöjobben försvinner på sikt, samt att svensk flagg blir ännu dyrare i jämförelse.»

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige

Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige NUMMEr 3, 2011 Utflaggning allt fler fartyg försvinner från Sverige sidorna 12-17 Kontrollerad kalabalik under övning Patricia sidorna 18-19 Vad får jag skriva på Facebook om jobbet? KORSORD KORSORD KORSORD

Läs mer

isbrytaren Frej Bråda tider för Ledare: Sveriges Redareförening vill ha det värsta registret i världen! Kjell Bergqvist fick årets kulturpris

isbrytaren Frej Bråda tider för Ledare: Sveriges Redareförening vill ha det värsta registret i världen! Kjell Bergqvist fick årets kulturpris NUMMEr 2, 2011 Bråda tider för isbrytaren Frej sidorna 10-15 Ledare: Sveriges Redareförening vill ha det värsta registret i världen! sidan 3 Kjell Bergqvist fick årets kulturpris sidan 28 LÖS KORSORDET!

Läs mer

6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA

6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA 6 nr 2010 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA årgång 103 NAUTISK TIDSKRIFT 6/10 1 LEDARE. DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA Sveriges Fartygsbefälsförening

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av

NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av LEDARE. NU BLICKAR VI FRAMÅT! Inget är för evigt, sista utgåvan av Nautisk Tidskrift håller du nu i din hand. Att få skriva sista ledaren är i och för sig något unikt, men jag är av den sorten som ser

Läs mer

LEDARE DEBATT OROSMOLNEN TORNAR UPP SIG: UPPSAGDA FÖRMÅNER, UTFLAGGNING OCH EN REGERING MED RINGA INTRESSE AV SJÖFARTSFRÅGOR

LEDARE DEBATT OROSMOLNEN TORNAR UPP SIG: UPPSAGDA FÖRMÅNER, UTFLAGGNING OCH EN REGERING MED RINGA INTRESSE AV SJÖFARTSFRÅGOR 7 nr 2009 årgång 102 LEDARE OROSMOLNEN TORNAR UPP SIG: UPPSAGDA FÖRMÅNER, UTFLAGGNING OCH EN REGERING MED RINGA INTRESSE AV SJÖFARTSFRÅGOR DEBATT SKA BYPOLITIK FÅ STOPPA HORSSTENSLEDEN? NAUTISK TIDSKRIFT

Läs mer

SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN

SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN 4 nr 2010 årgång 103 Glad Sommar! LEDARE: BOKSLUT SFBF OCH SBF BILDAR SJÖBEFÄLSKARTELLEN NAUTISK TIDSKRIFT 4/10 1 LEDARE. BOKSLUT Christer Lindvall, vd, SFBF. När jag nu sätter mig ner för att skriva min

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

sjöbefälen piratplågan i somalia Gisslan sedan två år sjöfarten i indonesien Usla löner hämmar utvecklingen mlc2006 is no paper tiger

sjöbefälen piratplågan i somalia Gisslan sedan två år sjöfarten i indonesien Usla löner hämmar utvecklingen mlc2006 is no paper tiger sjöbefälen Tidskriften för sjöbefäl utgiven av sjöbefälsföreningen Nr 8 december 2012 årgång 1 piratplågan i somalia Gisslan sedan två år sjöfarten i indonesien Usla löner hämmar utvecklingen mlc2006 is

Läs mer

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

ÖVADE KALLELSE LEDARE SAMGÅENDET SAMARBETET MED SBF OCH. för kongressen. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 DET NORDISKA SYNSKADADE SJÖSÄKERHET

ÖVADE KALLELSE LEDARE SAMGÅENDET SAMARBETET MED SBF OCH. för kongressen. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 DET NORDISKA SYNSKADADE SJÖSÄKERHET nr 32009 LEDARE SAMGÅENDET MED SBF OCH DET NORDISKA SAMARBETET viktiga framtidsfrågor för kongressen årgång 102 SYNSKADADE ÖVADE SJÖSÄKERHET KALLELSE TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 NAUTISK TIDSKRIFT 3/09

Läs mer

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

Havets spårvagn. styrs av Jonas Backman. SID 7 10 DRÖMJOBBET

Havets spårvagn. styrs av Jonas Backman. SID 7 10 DRÖMJOBBET STORSATSNING PÅ UNGDOMAR NYHETER SIDORNA 8 9 I MASKIN FINNS FRAMTIDENS JOBB JOBBA OMBORD SIDORNA 10 11 VI GÅR IGENOM PANAMAKANALEN SJÖMANSKISTAN SIDORNA 30 31 6,9 MILJONER EURO betalade lastrederiet Birka

Läs mer

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet hamn 2.11 arbetaren Ledaren: Jobbgaranti, facket och kollektivavtal Portside även för extringarna Sänkt a-kasseavgift redan i sommar Krönikan: Den lille hamnarbetaren Det bästa med hamnarbetarförbundet

Läs mer

LEDARE CHRISTER LINDVALL NU GÅR HAN I PENSION -DET ÄR HÄR OCH NU VI HAR MÖJLIGHET ATT BILDA ETT STARKT SJÖBEFÄLSFACK I SVERIGE FOTO: HEIDI LINDVALL

LEDARE CHRISTER LINDVALL NU GÅR HAN I PENSION -DET ÄR HÄR OCH NU VI HAR MÖJLIGHET ATT BILDA ETT STARKT SJÖBEFÄLSFACK I SVERIGE FOTO: HEIDI LINDVALL 5 nr 2010 årgång 103 CHRISTER LINDVALL NU GÅR HAN I PENSION FOTO: HEIDI LINDVALL LEDARE -DET ÄR HÄR OCH NU VI HAR MÖJLIGHET ATT BILDA ETT STARKT SJÖBEFÄLSFACK I SVERIGE NAUTISK TIDSKRIFT 5/10 1 LEDARE.

Läs mer

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? l l l Nr 5 december 2013 FRA Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare TV-serien Bron blev ett annorlunda uppdrag för

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Arbetslösheten och myten om marknaden

Arbetslösheten och myten om marknaden 2 ledaren A R B E T A R E N 4 I 9 6 Svenska1famnarbetarförbundet är ettfrisfå: ende fackförbund för arbetare inom hamnoch stuverinäringen, samt arbetare med li kartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Pär Holmgren. Amelia Adamo: Nu över. en framgångsrik entreprenör. Småföretagare i världsklass diskuterades på SFR:s Spånskiva

Pär Holmgren. Amelia Adamo: Nu över. en framgångsrik entreprenör. Småföretagare i världsklass diskuterades på SFR:s Spånskiva SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #2 2012 Småföretagare i världsklass diskuterades på SFR:s Spånskiva Nu över 20 000 medlemmar! Juristen om skatteförfarandelagen Alexandra Pascalidou: Låt folk

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 2 2014 VOLYM 78 ÅRGÅNG 20 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Ångaren Bohuslän 100 år Elbåtar i Stockholmstrafiken Debatt i Almedalen: Utflaggning och cabotage Vd har ordet! Så var

Läs mer

5 +enkla tips för ett

5 +enkla tips för ett #1 2015 PRIS 69 KR MAGASINET FÖR DIG SOM ARBETAR INOM REDOVISNING OCH LÖN 5 +enkla tips för ett säkrare företag BILAGA I DENNA TIDNING: KARRIÄRVÄGAR INOM REDOVISNING tillsammans PÅ SCENEN ÄR VI MÄNNISKOR

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer