ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE"

Transkript

1 ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

2 innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre eller kortare variant. Vi kan kombinera två eller flera utbildningar. Vi kan skräddarsy en utbildning för de unika behov som just du har. Anpassningen innebär också att vi kan hämta exempel och problemställningar från din egen verksamhet som vi väver in i utbildningen. Ett bra sätt att närma sig skarpt läge. Kontaktpersoner Du är välkommen att kontakta: Eva Fritz, , Per Svensson, , för mer information. 2

3 BAS Byggarbetsmiljösamordnare Utbildning av Byggarbetsmiljösamordnare 4 Att välja rätt kurs 5 BAS Byggarbetsmiljösamordnare (kursinnehåll) 6 BAS Byggarbetsmiljösamordnare 7 Fortsättningskurser inför certifiering 6 BAS-P och BAS-U (Fortsättningskurser) 9 Bygglagstiftning samt funktionskontroll av ventilationssystem 8 BAS-P och BAS-U (Fortsättningskurser) 9 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplanering i entreprenader 10 Byggledning Byggprojektledning 11 Projektledning 12 Installationssamordning 13 CE-märkning av maskininstallationer i byggnader 14 CE-märkning för bygg- och installationsbranschen översiktskurs 15 Kvalitetsansvarig enligt PBL Kvalitetsansvarig enligt PBL för behörighet E,N och K 16 Bygglagstiftning KA enligt PBL Kvalitets- och miljökunskap för KA enligt PBL KA enligt PBL Riksbehörighet 17 Juridik för byggledare, kontrollanter och besiktningsmän 18 Övrigt Arbetsledareutbildning VA mark 19 3

4 Utbildning av Byggarbetsmiljösamordnare utbildningar Utökat byggherreansvar Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, Nya AFS 1999:3 (2008:16). De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförandet av byggnadsarbetet. Några av nyheterna i lagen och föreskriften är att bygggherren måste utse BAS-P och BAS-U. Byggarbetsmiljösamordnaren behöver, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Dessutom måste han/hon genomgå utbildning i nya BAS. BAS-P (Planering och projektering) Ansvaret omfattar allt som sker före etablering av arbetsplatsen. Vidare arbetsmiljöfrågor i överlämnande samt slutdokumentation och arbetsmiljöfrågor för kommande arbetsplatser/arbetstagare inte minst i anslutning till byggnadsverket. Byggherren kan också utse sig själv, men måste alltid göra ett aktivt val. Ovanstående gäller även arbete i egen regi. De svenska bestämmelserna har nu anpassats till EUs regler och från och med årsskiftet måste alla beställare, planerare och utförare av bygg- och anläggningsprojekt ha utbildningsbevis enligt Nya AFS 2008:16. Vi på Teknologisk institut arbetar aktivt och löpande med att anpassa vår utbildningsplattform för byggbranschen vad gäller utveckling och fortbildning, allt för att motsvara kraven på kompetens. Teknologisk Instituts BAS-kurser tar upp de nya reglerna enligt AFS som handlar om planering och samordning under hela byggprocessen med möjlighet till fortsättningskurser och vidare certifiering. I BAS-kursen varvas teori med olika övningsexempel och tillämpningsuppgifter allt för optimal inlärningsförmåga. Efter godkänt provresultat erhåller du ditt utbildningsbevis. Under året ordnar vi ett flertal kurstillfällen på olika orter i landet och vi anpassar även utbildningarna enligt dina behov. BAS-U (Utförandet av arbetet) Byggherren skall alltid utse en lämplig BAS för utförandet av arbetet, BAS-U. BAS-U:s ansvar under byggskedet omfattar mer än det tidigare samordningsansvaret. BAS-U skall nu även samordna kontrollen av att entreprenörerna följer aktuella regler och aktuell arbetsmiljöplan. 4

5 VILKEN KURS att välja rätt kurs vilken kurs ska jag välja? SKA JAG VÄLJA? För att på bästa sätt tillgodose de olika behov av utbildning som finns hos branschens olika aktörer har vi valt att erbjuda flera olika utbildningsalternativ anpassade till olika typer av projekt. Våra utbildningar är praktiskt orienterade med många övning- Vilken kurs skall jag välja? Välj Om du är - Byggherre/förvaltare - BAS-P eller BAS-U BAS 2 dagar (8353) En tvådagarskurs för dig som kommer att utföra BAS-uppgifter. Om du har gått BAS 2 dagar (8353) och vill fördjupa dig eller förbereda dig inför certifiering. Fortsättningskurser BAS-P och BAS-U (8395, 8394) För dig som behöver bygga på med dokumenterad detaljkunskap om olika regler och dess tillämpning, genomför vi fördjupningskurser i BAS-P och BAS-U. Innehållet i dessa kurser är delvisinriktat på Anläggning resp Hus. För våra hemmahos kurser se innehållssidan. 5

6 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE Kursnummer: 8353 En kurs för byggherrar och för dig som kommer att utföra BAS- uppgifter på normal och kvalificerad nivå. Syftet är att ge dig: Kunskap om de nya reglerna Bättre förmåga att skriva tydliga avtal om BAS och underlag till BAS Praktiska arbetssätt för BAS-P resp BAS-U Ökad förmåga att organisera upp arbetet Mer kunskap om olika föreskrifter inom området Ökad kunskap om tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandeskedet Större förmåga att bereda arbetsmoment Nya regler Byggherreansvar Motiv till nya regler. Genomgång av nya regler i AML och AFS. Ansvar för olika aktörer Avtalsskrivning Tips avtalsskrivning Beställare och utförare Nya texter kopplade till AMA AF Koppling till entreprenadformer BAS-P i praktiken Uppgifter och arbetssätt för bruksskedet och utförandeskedet. Erfarenheter och tips Checklista för projektering, ansvar Checklista för att planera slutdokumentation Arbetsmiljöplanens tillkomst och anpassning Åtgärder mot särskilda risker i tidiga skeden Övningsexempel del 1 Tillämpningsuppgifter, BAS-P i praktiken Rivning, ombyggnad eller anläggningsarbete alternativt kan eget uppdrag väljas Arbetsmiljöplanen Redovisning och diskussion 6

7 Föreskrifter inom området Orientering/genomgång om väsentliga föreskrifter som ofta styr bygg-, installations- och anläggningsprojekt. En omfattande referenspärm ingår! BAS-U i praktiken Uppgifter och arbetssätt. Att organisera arbetsområdet och skyddsarbetet Att samordna tidplan och aktiviteter Att säkerställa beredningar Att säkerställa att arbetsmiljöplan anpassas/följs Att kontrollera entreprenörer Skriftligt prov och utbildningsbevis Efter avslutad kurs med godkänt provresultat, utfärdas personligt utbildningsbevis. Kursdokumentation I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar. Vidare ingår en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som ofta styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt. BAS 2 dagar BAS 2 dagar DATUM, ORT OCH PRIS Dag 1: 09:00 17:00 Dag 2: 08:30 16:00 BAS Byggarbetsmiljösamordnare 8353, 2 dagar 9 10 december 2010, Stockholm oktober 2010, Stockholm kr 7

8 Fortsättningskurser inför certifiering Efter grundkursen, BAS två dagar, kan du själv avgöra eventuellt behov och inriktning på fortsättningskurser. När du beslutat om du vill gå vidare kommer du att få läsanvisningar och inledande övningsfrågor att besvara före fortsättningskursens start. Efter fortsättningskursen och genomfört prov kan du, om så önskas, ansöka om frivillig certifiering hos certifieringsorgan. godkänt resultat. Dett prov ingår i våra fortsättningskurser. Men självklart kan du välja att gå fördjupningskursen utan att skriva certifieringsorganens prov. Certifieringsproven omfattar en gemensam allmän del för BAS P och BAS U samt en specifik del för BAS P respektive BAS U. All kurslitteratur får användas på proven. Kurs på hemmaplan Teknologisk Institut kan skräddarsy kursen för dig! Olika längd, olika fokus, egna projekt som övningscase, med eller utan prov allt är möjligt! Kontakta oss för offert! Steg I BAS 2 dagar (8353) Boka kurs Mindre hemuppgift BAS-P (8395) BAS-U (8394) 2 dagar Prov 1 dag Prov 1 dag Steg 2 Certifiering Certifieringsorganen och branschorganisationer har i samråd med Arbetsmiljöverket utvecklat en kravspecifikation för certifiering av Byggmiljösamordnare. Certifiering sker för BAS-P och BAS-U inom normal nivå och kvalificerad nivå. Utifrån kravspecifikationen tillhandahåller Teknologisk Institut kurser som tillgodoser det som fastställts i kravdokumentet. Utöver kurser krävs, för att uppfylla kompetenskraven för certifiering, erfarenhet och grundutbildning. För att verifiera kunskap om arbetsmiljöregler och om uppgifter för BAS-P och BAS-U, måste ett av certifieringsorganen godkänt prov avläggas med 8

9 BAS-P och bas-u (Fortsättningskurser) BAS-P Kursnummer: 8395 Fördjupning på olika AFS som styr aktiviteter som BAS-P ansvarar för 2 dagars kurs med möjlighet att skriva certifieringsorganens prov dag 3. DATUM, ORT OCH PRIS 8395, 2 dagar + 1 dag prov september 2010, Stockholm 29 september 1 oktober 2010, Göteborg kr BAS-P Fortsättning BAS-U Kursnummer: 8394 Fördjupning på olika AFS som styr aktiviteter som BAS-U ansvarar för 2 dagars kurs med möjlighet att skriva certifieringsorganens prov dag 3. DATUM, ORT OCH PRIS 8394, 2 dagar + 1 dag prov augusti 2010, Stockholm november 2010, Göteborg kr BAS-U Fortsättning 9

10 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner i entreprenader Kursnummer: 2771 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner i entreprenader Kurs som ger dig ökad kunskap och färdigheter i att upprätta kvalitets, miljö och arbetsmiljöplaner med tillhörande kontrollplaner för entreprenader. Kvalitets- och miljöstyrning har blivit en självklarhet vid entreprenad- och konsultupphandling. Nyheterna i AB 04/ABT 06 bekräftar påståendet. För att uppnå de mål som ställs i branschen krävs miljö- och kvalitetsplaner samt arbetsmiljöplaner. Entreprenören/konsulten måste i sin tur kunna föra ansvaret vidare till bl a underleverantörer. I AB 04/ABT 06 föreskrivs bland annat att entreprenören skall, sedan avtalet ingåtts, upprätta kvalitetsplan och miljöplan för entreprenaden och därvid inarbeta kvalitets- och miljöåtgärder som beställare föreskrivit i förfrågningsformuläret - om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna. Innan arbetet påbörjas skall entreprenören överlämna dessa planer till beställaren för granskning och godkännanden. Deltagare Kursen vänder sig till entreprenörer, byggledare, beställare/byggherrar, projektörer, konsulter, kontroll- och kvalitetsansvariga m fl. Innehåll Krav på planering av entreprenader samt termer och begrepp, byggprocessen, att strukturera upp en projektplan, projekterings- och genomförandeskedet, byggherrens och byggledningens roll samt tillämpningsövningar. DATUM, ORT OCH PRIS Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner i entreprenader 2771, 2 dagar Hör av er för aktuella datum, tider, pris och orter. Många beställare börjar ställa krav på miljöplaner utifrån krav som är framtagna av vägverket och storstadskommuner. Vidare har miljöstyrningsrådet arbetat fram kriterier för kvalificering av leverantörer och checklista för miljöplaner. Förmågan att ta fram miljöplaner enligt checklistan kommer att bli väsentlig för många aktörer. 10

11 byggprojektledning kursnummer: 2759 Kursnummer: 2759 Kompetenskrav på byggprojektledaren! Alla byggbranschens aktörer strävar efter att få sin verksamhet att fungera så bra som möjligt. De uppsatta målen ställer stora kunskaps- och kompetenskrav på byggprojektledarna. Detta gäller såväl tekniskt som i ekonomiskt och juridiskt avseende. Som projektledare har du ansvar för att nå projektets mål med en bestämd personalstyrka, budgeterade medel och till ett utsatt slutdatum. En skicklig projektledare måste kunna projektets alla delar. Utbildningen innehåller ämnesområden som gör att förutsättningarna ökar för att bli skicklig i denna roll: organisation, målformulering, målstyrning, upphandling, tidplanering, riskhantering, projektekonomi m m. Förkunskaper Teknologisk Instituts utbildning Entreprenad- och avtalsrättens grunder (6241) eller motsvarande kunskaper rekommenderas. DATUM, ORT OCH PRIS Byggprojektledning 2759, 3 dagar oktober 2010, Göteborg kr Syfte Utbildningen skall ge deltagarna förutsättningar att bli skickliga i sin projektorganisation med avseende på målstyrning, projekthandläggning, upphandlingsfrågor samt kontroll- och kvalitetsarbete. Deltagare Projektledare och blivande projektledare i bygg-, mark- och anläggningssektorn, konsulter, byggledare, entreprenörer samt byggherrar i privat och offentlig verksamhet m fl. 11

12 Projekteringsledning Kursnummer: 4032 Starten är viktigast och svårast! Projekteringsskedet i ett byggprojekt är det skede då byggnadens/anläggningens utformning och funktion påverkas allra mest! Som projekteringsledare har du en enorm potential att påverka. Projekteringsarbetet blir ofta unikt för varje projekt då entreprenadformerna och kraven på handlingarnas utseende varierar. Dessutom gäller det att identifiera och tolka beställarens behov. Ansvaret är stort och fallgroparna många och inte alltid lätta att upptäcka. DATUM, ORT OCH PRIS Projektledning 4032, 3 dagar Hör av er för aktuella datum, tider, pris och orter. Kursinnehåll finner ni på Syfte Utbildningen fokuserar på projekteringsledarens möjligheter och ansvar samt hur du på bästa sätt organiserar och driver projekteringsuppdraget. De flesta exempel är hämtade ur verkliga livet. Deltagare Utbildningen vänder sig till dig som har ansvar för att leda projekteringsarbetet i byggprojekt och till dig som är, eller kommer att bli, ansvarig för projekteringsledning inom fastighetsbolag, entreprenadbolag eller projektledande konsulter. 12

13 installationssamordning Kursnummer: 4275 Modernt byggande kräver aktiv installationssamordning! Mängden installationer i byggnader ökar ständigt. Idag är det inte ovanligt att upp till 60% av den totala byggkostnaden utgörs av installationstekniska system. Detta medför att installationssamordning spelar en allt mer avgörande roll i byggprojekt. En förutsättning för framgång är att samordningen startar i ett tidigt skede. Allas representant och allas ordningsman Installationssamordnaren är inte bara byggarens man under projektet utan även i hög grad installatörernas. Det är av största vikt att samordnaren har förståelse för och kunskap om de olika installatörernas uppgifter Först när alla parter förstår varandra är det möjligt att skapa ett framgångsrikt projekt. Installationssamordnarens uppgift är att planera, styra och ha en övervakande funktion under byggprocessen. För att lyckas krävs att samordnaren helst ligger steget före både byggare och installatörer och ger sig själv möjligheten att undvika problem. Det gäller att tänka efter före... Syfte Du får en bred grundkunskap om installationer med tyngdpunkt på de viktigaste momenten som bör uppmärksammas i en generalentreprenad med avseende på samordning av installatörernas produktion. Deltagare Utbildningen vänder sig till dig som har ansvaret för samordningen av bygg- och installationsarbeten under produktionsskedet. DATUM, ORT OCH PRIS Installationssamordning 4275, 3 dagar 6 8 oktober 2010, Stockholm kr Kursinnehåll finner ni på Installationssamordning från A till Ö Under utbildningen kommer de flesta infallsvinklar som kan förekomma i produktionen för en installations-samordnare att diskuteras. Dessutom kommer förslag på arbetsordning och hjälpmedel att presenteras. 13

14 CE-märkning av maskininstallationer i byggnader Kursnummer: 7202 CE-märkning berör de flesta installationsprodukterna i byggsektorn, från dörrstängare till hissar. Byggsektorns produkter regleras av flera olika myndigheter - främst Arbetsmiljöverket, Boverket och Elsäkerhetsverket. Riskera därför inte att bli stående med en inbyggd produkt som du inte får ta i bruk på grund av att du har inaktuella kunskaper om CE-märkningen. Kostnaderna kan bli dramatiska om fel skall rättas till i efterhand. Teknologisk Instituts utbildning i CE-märkning av maskininstallationer i byggnader är praktisk och effektiv. Du får, förutom en genomgång av de olika produktdirektiven, fördjupade kunskaper om nya maskindirektivet, vilket ger dig ökad förståelse och du kan agera på ett korrekt sätt oavsett om du är projektör, entreprenör, beställare eller tillverkare. Krav ställs idag på certifiering av platsbyggda installationssystem i så gott som alla byggprojekt. Installationer i byggnader berörs, utöver de svenska tillämpningsföreskrifterna, i huvudsak av fem EG-direktiv: Maskindirektivet (MD) EMC-direktivet (EMCD) Hissdirektivet (HD) Direktivet om tryckbärande anordningar (PED) Lågspänningsdirektivet (LVD) Innehåll Tillsyn och kontroll inom EES CE-märkning enligt maskindirektivet DIREKTIVEN översiktlig genomgång och innebörd Entreprenadjuridiska frågor (Civilrättsligt ansvar) Grupparbeten och utvärdering av grupparbeten Deltagare Alla som kommer i kontakt med dessa frågor. Byggherrar, beställare, entreprenörer, projektörer, byggledare, produktsäljare VVS, kvalitetsansvariga enligt PBL, besiktningsmän. DATUM, ORT OCH PRIS CE-Märkning av maskininstallationer i byggnader 7202, 2 dagar oktober 2010, Göteborg kr 14

15 CE-MÄRKNING FÖR BYGG- OCH INSTALLATIONSBRANSCHEN ÖVERSIKTSKURS Kursnummer: 7210 En kurs för personer verksamma inom bygg-, och installationsbranschen, som behöver grundläggande kunskaper om CE-märkning. I byggsektorn är ansvarsförhållandet ofta oklart när det gäller CE-märkning. CE-märkning av maskiner är för byggsektorn problematisk och ofta felaktigt utförd och redovisad. I denna utbildning klargör vi begreppen från lagstiftningen till kravet på CE-märkning. Du får överblick och beställarkompetens. Innehåll Ansvar för CE-märkning: Beställarens ansvar Projektörens ansvar Entreprenörens ansvar i förhållande till entreprenadformen. Gällande direktiv och motsvarande Svenska regler. Det nya maskindirektivet - gäller från den 29 dec 2009 (AFS 2008:03). DATUM, ORT OCH PRIS CE-märkning för bygg- och installatonsbranschen översiktskurs 7210, 2 dagar Hör av er för aktuella datum, tider, pris och orter. 15

16 kvalitetsansvarig enligt pbl för behörighet e, n och k Kompetenskrav för E, N och K Den som utses som kvalitetsansvarig enligt PBL skall ha erforderlig kompetens för uppgiften. Det innebär att kvalitetsansvarig både skall ha den utbildning och erfarenhet som behövs, samt vara lämplig för uppgiften. Kompetenskraven på den kvalitetsansvarige delas upp i tre behörighetsklasser (E, N och K) beroende på kontrollbehovet i aktuell byggnad. Oavsett nivå skall den som är kvalitetsansvarig ha kunskap om bygglagstiftning samt kvalitets- och miljöledningssystem. Läs mer om de fullständiga kompetenskraven på Boverkets hemsida Du kan också läsa mer på vår hemsida eller ringa oss. Teknologisk Institut erbjuder ett utbildningspaket som syftar till certifiering av kvalitetsansvariga enligt PBL i samtliga nivåer (innehållet i kurserna presenteras på sidorna 18 20). 16

17 ka enligt pbl riksbehörighet Dessa båda kurser bokas normalt tillsammans för riksbehörighet. Bygglagstiftning för KA enligt PBL Innehåll: PBL, PBF, BVL, BVF BBR, BKR, BÄR Lagen om byggfelsförsäkring Kvalitetsansvarig enligt PBL-KA2 Förordningen om OVK Förordningen om hissar Miljöbalken Avfallsförordningen Konsumenttjänstlagen Angränsande lagar, förordningar och information om tillhörande föreskrifter BBR och BKR I kursen ingår certifieringsprov en separat dag Kvalitets och miljökunskap för KA enligt PBL Innehåll: Lagens kontrollplan samrådsmöte, kontroll Begreppsförklaringar SS-EN ISO 9001:2008 Kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2008 ledningens ansvar hantering av resurser Kopplingar till SS-EN ISO 9004:2008 Miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2004 KA:s agerande i olika situationer. Att jobba som KA Övning i att upprätta kvalitetsplan och miljöplan I kursen ingår certifieringsprov en separat dag Utbildningen kompletteras med kurs nummer: 4105 Utbildningen kompletteras med kurs nummer: 4107 DATUM, TID OCH PRIS Bygglagstiftning KA enligt PBL dagar 6 8 oktober 2010, Stockholm, kr Provdag: 29 oktober 2010, Stockholm DATUM, TID OCH PRIS Kvalitets- och miljökunskap enligt PBL 4107, 2 dagar oktober 2010, Stockholm kr Provdag: 29 oktober 2010, Stockholm Uppdatering KA enligt PBL (Kursnummer: 4108) För dig som redan är KA och skall omcertifieras erbjuder vi dessutom: Uppdatering för KA enligt PBL, 1 dag + provdag Innehåll: Kort repetition, bygglov och bygganmälan, rivningslov, rivningsanmälan och marklov Tekniska egenskapsprov Kvalitetsansvarig enligt PBL - KA2 Fristående sakkunnig brand (SAK1) Miljöbalken Avfallsförordningen Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Hissar, mm Byggfelsförsäkring SS-EN-ISO 14001:2004 SS-EN-ISO 9001:2008 Konsumenttjänstlagen Skriftligt prov DATUM, TID OCH PRIS Uppdatering för KA enligt PBL 4108, 1 dagar 28 oktober 2010, Stockholm kr 29 oktober 2010, Stockholm kr 17

18 juridik FÖR BYGGLEDARE, KONTROLLANTER OCH BESIKTNINGSMÄN Kursnummer: 3405 Syfte Utbildningen ger dig kunskap om hur kontroll och besiktning bör utföras såväl praktiskt som entreprenad-rättsligt. Tyngdpunkten ligger på projektledning, beställarens och entreprenörens kvalitetssäkring samt besiktning och avlämnande. Förkunskaper Teknologisk Instituts utbildning Entreprenad- och avtalsrättens grunder (kurs 6241) eller motsvarande kunskaper rekommenderas. Innehåll: Introduktion om besiktning samt om byggledarens, kontrollantens och besiktningsmannens roll Upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer Kort genomgång av Avtalslagen, Köplagen och Skadeståndslagen Hjälpmedel för bestämning av uppdragets kvalitet och omfattning Kontroll av material och leveranser Fel och skador Provning, typgodkännande Dagbok, hjälpmedel Besiktningens roll i entreprenaden Beställarens/entreprenörens rättigheter och skyldigheter avseende bl a funktionsansvar Parternas olika åtaganden Formella krav på - besiktningsmannen - besiktningsutlåtandet - besiktning av generalentreprenader och underentreprenader Besiktningsformer Besiktningens rättsverkan Besiktningsmannens ansvar Besiktningsavtal Grupparbete, frågor och diskussion DATUM, TID OCH PRIS Juridik för byggledare, kontrollanter och besiktningsmän 6616, 2 dagar oktober 2010, Stockholm kr 18

19 ARBETSLEDARUTBILDNING VA MARK Kursnummer: 9625 Idag upphandlas nybyggnad, ombyggnad och renoveringar av VA-ledningar i hård konkurrens. Tydliga och verifierbara krav är viktiga för beställare och entreprenörer. AnläggningsAMA och publikationer från Svenskt Vatten är viktiga dokument. Arbetsmiljökraven och säkerhetskraven är stora. Kraven på kvalitet, miljö och arbetsmiljöplaner är höga. Både projektörer, kalkylerare och inte minst arbetsledare måste förstå och kunna kontrollera de tekniska kraven. Målet bör vara 0-fel vid slutbesiktning/slutkontroll. Entreprenadjuridiken gäller. Syfte Utbildningen skall säkerställa kunskap och förståelse om Anläggnings AMAs krav inom området Kunskap om viktiga publikationer från Svensk Vatten inom rörnätsområdet Myndighetsregler/säkerhetsregler i övrigt som berör arbetet Innehåll Introduktion Arbetsledarerollen Vanliga brister och skadeorsaker på ledningsnätet Planering av uppdraget/arbetet - Allmän planering (tolkning av arbetsritningar och övriga handlingar) - Kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan Kontrollplan, tidplan-resursplanering Maskinplan - Planering av arbetsplatsen. Trafikanordningar - Trafikanordningsplan Schaktning - Identifiering av ledningar i mark - Jordartskännedom - Schakta säkert. Bedömning av tjälrisk och stabilitet. - Länshållning - Krav vid schaktfritt byggande - Rörläggning och fogning - Materialkunskap - Rörmaterial - Leveranskontroll och materialhantering på arbetsplats Rörläggning och fogning. Svetsning. - Anslutning av brunnar, brandposter etc Fyllning och packning - Kringfyllning. Återfyllning. Packning Kontroll av självfallsledningar. Metoder för kontroll av lutning, täthet, deformation, ritningsavvikelse, brunnsnivå och hygien Kontroll av tryckledningar - Täthetsprovning - Säkerhetsregler vid täthetsprovning Kontroll av vattenkvaliteten. Desinfektion och spolning Inmätning och dokumentation - Distansmarkering - Slutdokumentation Återkoppling till arbetsledarrollen och ständig förbättring DATUM, TID OCH PRIS Arbetsledarutbildning VA mark 9625, 3 dagar Hör av er för datum, tid, pris och plats. 19

20 B Porto betalt Sverige Kontakta våra utbildningsrådgivare för mer information eller bokning. Eva Fritz, tel , Per Svensson, tel , Anmälan: tel fax Avgift: Priset står angivet efter varje utbildning. Inga ytterligare avgifter utöver moms tillkommer (Undantag kan förekomma, t ex i form av externt debiterade avgifter.) Alla priser är all inclusive. Information om övriga utbildningar inom teknik och management samt praktisk information och avbokningsregler finner du på: Rätt kunskap lönar sig. Teknologisk Institut är ett av Sveriges mest framstående center inom kompetensutveckling. Teknologisk Institut, Box 2513 Vi erbjuder företag och individer kvalificerad teknik- och managementutbildning: Via öppna kurser, skräddarsydda programutbildn Göteborg ingar, branschkonferenser och yrkeshögskoleutbildningar. Inom samtliga områden har vi ett nära samarbete med näringslivet och får genomgående mycket goda omdömen av kurs deltagare och deras arbetsgivare. Genom att vara lyhörda mot marknadens krav och hålla hög kvalitet hjälper vi våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och i rätt tid inom organisationen. Teknologisk Institut är ett danskt företag som etablerades i Sverige 2008 via förvärv av svenska SIFU från Tel: Fax:

MASKINSÄKERHET. För användare, leverantörer och konstruktörer.

MASKINSÄKERHET. För användare, leverantörer och konstruktörer. MASKINSÄKERHET För användare, leverantörer och konstruktörer. Tillämpning av nya maskindirektivet 2006/42/EG samt CE-märkning av maskininstallationer i byggnader. Utbildningar och dataprogram 2010. TILLÄMPNING

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA vvs UTBILDNINGAR PRiSLISTA. VENTILATION, VÄRME & KYLA DIMENSIONERING VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 1 3 feb, 22 24 feb & 15 mar Kursnr: 9130 29 31 mars,19 21 april & 7 maj 30 aug 1

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Ändringar i AML 3 kap

Ändringar i AML 3 kap Ändringar i AML 3 kap med följdändringar d i AFS 1999:3 Ikraft sedan 1 jan 2009 1 Kritik från EU-kommissionen Formell underrättelse från europeiska kommissionen april 2006 - Regeringens tilläggsdirektiv

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2008:934 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Tidplan kurser hösten 2013

Tidplan kurser hösten 2013 BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Tidplan kurser hösten 2013 Beställ eller hämta vår kurskatalog 2013 på www.st f.se/ bestall-katalog STF 1128600:04 Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares

TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares TILLSYNSSERIEN 3/2009 Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares arbetsmiljöansvar vid planering och projektering samt vid utförande av byggnads- och anläggningsarbete Beslutad

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik Omvärld, lagar, entreprenadjuridik En orientering kring lagar, avtal mm som påverkar byggprocessen fortsättning och fördjupning i: Grundläggande Fastighetsförvaltning Byggproduktion II Några av de lagar

Läs mer

Nya miljökrav för entreprenader

Nya miljökrav för entreprenader Nya miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de nya kraven,

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Ombyggnad - processen Per Lilliehorn Standardförändringar 2 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING KUNSKAP & KÄNNEDOM UTBILDNING RÄTT UTBILDNING ÄR EN SÄKERHETSGARANTI! VÅRA UTBILDNINGAR Säkerhet skapas genom en kombination av fräscha maskiner, bra utrustning och rätt kunskap. Just därför är utbildning

Läs mer

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden Anneli Liljemark Liljemark Consulting Syfte Varför finns handboken? Informera om: Gällande regler Risker Hur riskerna kan förebyggas genom:

Läs mer

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Föreläsare för det här avsnittet är Lars Nygård, Byggnadsinspektör Stockholms Stad, 1 december 2015

Läs mer

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA ELFÖRESKRIFTER & INSTLLATIONSREGLER

Läs mer

Kurskatalog Hösten 2017

Kurskatalog Hösten 2017 Kurskatalog Hösten 2017 utbildning. kunskap. förändring. utveckling. www.byggakademin.com Välkommen till Byggakademin! Att utbilda och utveckla människor är vår passion där målet är att ge dig och ditt

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside Allt du skriver används emot dig 1 Per Nilsson Certifierad Besiktningsman Riksbehörig KA-PBL Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av

Läs mer

Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik

Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik Hur arbetar EM & Co? EM & Co arbetar för Dig, med byggherreuppdrag och projektledning enligt Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet,

Läs mer

för fuktsäker byggprocess

för fuktsäker byggprocess Väderskydd betonas i ByggaF, liksom i AMA AF 07 under AFH.51 Skydd av arbete: Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess

Läs mer

Fjärrvärme. en allt hetare fråga!

Fjärrvärme. en allt hetare fråga! Fjärrvärme en allt hetare fråga! Utbildning 2010 Fjärrvärme utbildningsprogram 3-5 mars 2010, Stockholm Kursnr: 9313 Service av fjärrvärmecentraler, 3 dagar Syfte: Att ge dig kännedom om fjärrvärmecentralens

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL Projektbyrån Stockholm AB Förskola ÖR Sundbyberg blåklockan KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 2013-05-17 Kontrollplan PBL Förskola ör Sundbyberg 1(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. REVISIONSHISTORIK... 2 1. ORIENTERING...

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Renare mark

Renare mark Renare mark 2012-05-08 Lars Blomgren Projektledare Hifab 010-476 60 91 Arbetsmiljö Vid utförande av efterbehandlingsåtgärder Målsättning/vision Samhällsbyggare Förändrar det hälso- och riskbedömningen

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Personcertifiering Kravregler CA C23

Personcertifiering Kravregler CA C23 C23 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C23 sid 1/7 0 Inledning Nedan anges de krav som gäller för CA CA används nedan som benämning på certifierad arbetsledare och/eller certifierad inspektör.

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun

Tekniska Serviceförvaltningen Nässjö kommun Kontrakt Sidantal 5 Röllekan 2, Nässjö. 06.6 Förslag till TOTALENTREPRENADKONTRAKT ABT06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BESTÄLLARE... 3 2. ENTREPRENÖR... 3 3. OMFATTNING... 3 4. UTFÖRANDE... 3 5. ORGANISATION...

Läs mer

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen - Risker Bild - Regler - Ansvar Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen ALLA YRKEN HAR SINA EGNA UTMANINGAR OCH SPECIELLA ARBETSMILJÖ. För oss som arbetar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanfattning Abstract Förord Innehållsförteckning 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 problemformulering 1.3 Syfte och mål 1.4 avgränsningar 2 Metod 2.1 Forskningstyp 2.2 Litteraturstudie 2.3 Datainsamling

Läs mer

Auktorisation Byggnadsplåtslageri

Auktorisation Byggnadsplåtslageri Auktorisation Byggnadsplåtslageri Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtsarbeten

Läs mer

Dagens agenda. Intro kurs Genomgång av FSR (kursens mål) Genomgång av projekt Genomgång av Bidcon och Plancon. 3 december 2015.

Dagens agenda. Intro kurs Genomgång av FSR (kursens mål) Genomgång av projekt Genomgång av Bidcon och Plancon. 3 december 2015. Dagens agenda Intro kurs Genomgång av FSR (kursens mål) Genomgång av projekt Genomgång av Bidcon och Plancon Sara Bäckström 2 Välkommen till Byggproduktion 2 Teknik Betong-Regelverk vid produktion av betong,

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:44) om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj

Läs mer

Boverkets svar och kommentarer följer direkt efter respektive rekommendation enligt nedan.

Boverkets svar och kommentarer följer direkt efter respektive rekommendation enligt nedan. Datum 2014-03-14 Diarienummer 1229-5625/2013 Ert diarienummer O-06/12 1(6) Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Statens haverikommission Sveavägen 151 102 29 Stockholm info@havkom.se

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Lilliehorn Konsult AB. Rebus 1. Vad betyder de olika delarna i nedanstående räknetal? 2 + 2 + 96 = 100. 2012 Folkuniversitetet_Ombyggnadsprojekt

Lilliehorn Konsult AB. Rebus 1. Vad betyder de olika delarna i nedanstående räknetal? 2 + 2 + 96 = 100. 2012 Folkuniversitetet_Ombyggnadsprojekt Rebus 1 Vad betyder de olika delarna i nedanstående räknetal? 2 + 2 + 96 = 100 1 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Förebygg före och under byggande. Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer.

Förebygg före och under byggande. Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer. Förebygg före och under byggande Ansvar under projektering och byggande för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och entreprenörer. 1 Medvetna val gör rätt från början! Vid projekteringen

Läs mer

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ

2. NYA REGLER OM ANSVAR FÖR BYGGARBETSMILJÖ MANUAL UPPHANDLINGSMALLAR (2010-02-15) 1. BYGGBRANSCHENS STANDARDAVTAL Vid upphandling av tekniska konsulter skall Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Kursplan 2014-2015 Utbildningsnummer: 201312720-1 VA-projektör, Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Översikt över ingående kurser i utbildningen

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB i Skara. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer

och Boverkets byggregler, BBR

och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler om byggande och Boverkets byggregler, BBR Läsanvisningar till regler Läsanvisningar om byggande till regler och om BBR byggande Regelsamlingen ger en helhetssyn För att tillämpa

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING GR:s seminarium Hans-Åke Ivarsson Byggherrens betydelse 13 mars 2001 L O K A L F Ö R S Ö R J N I N G S F Ö R V A L T N I N G E N G Ö T E B O R G LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

KVMI Kvalitets- och miljöstyrning, 10 YH-poäng APPL Affärskompetens, ledarskap, ekonomi och lagar/regelverk, 30 YH-poäng

KVMI Kvalitets- och miljöstyrning, 10 YH-poäng APPL Affärskompetens, ledarskap, ekonomi och lagar/regelverk, 30 YH-poäng Kurs 11: Kvalitets- och miljöstyrning (KVMI), 10 YH-poäng Mål och innehåll: Att ge den studerande kunskap om verksamhetsprocesser, kvalitetsledningssystem och kvalitetsstandarder, miljöledningssystem och

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upprättade i anslutning till AMA AF 07 Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

ARBETSMILJÖLAGEN. Lag och föreskrifter. Arbetsmiljöverket 2013-12-17. Lilliehorn konsult AB. Lilliehorn konsult AB

ARBETSMILJÖLAGEN. Lag och föreskrifter. Arbetsmiljöverket 2013-12-17. Lilliehorn konsult AB. Lilliehorn konsult AB ARBETSMILJÖLAGEN 1 Lag och föreskrifter Grundläggande bestämmelser, finns i AML (Arbetsmiljölagen, 1997: 1160) Ramlag Mera detaljerade bestämmelser finns i de föreskrifter som AV (Arbetsmiljöverket) utfärdar

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

BYGG SÄKERT! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar

BYGG SÄKERT! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar BYGG SÄKERT! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar Bygg säkert! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar Vet du som lantbrukare vad som krävs för att bygga säkert? När du bygger nytt eller

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Produktsäkerhet och CE-märkning

Produktsäkerhet och CE-märkning Produktsäkerhet och CE-märkning En introduktion om CE-märkning och försäkran om överensstämmelse EG:s maskindirektiv i Arbetsmiljöverkets regler Regler för personlig skyddsutrustning Krav på tillverkare

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

BIG BROTHER FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN-PBL

BIG BROTHER FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN-PBL 1 0 KV. SKEBO 2 FAGERSTAGATAN 21 STOCKHOLM BIG BROTHER FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN-PBL Dnr: 2014-05418 Upprättad av Sven Hjälmeby Datum 2014-05-19 Rev, datum 0 r INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Organisation Sida

Läs mer

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB Målsättning Minska antalet fel under byggtid Minska kostnader för åtgärdande av fel Bättre möjlighet att hålla

Läs mer

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå FÖRSLAG ILL KONROLLPLAN ENLIG PBL PBL KAPIEL 10 kap 6 FASIGHESBEECKNING: Umeå 7:4 Adress:Riddaregatan??, Umeå Ombyggnad för alternativt kulturhus, Ändring av verksamhet DAUM: 20141230 rev.: BYGGHERRE XXXX

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer