ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE"

Transkript

1 ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

2 innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre eller kortare variant. Vi kan kombinera två eller flera utbildningar. Vi kan skräddarsy en utbildning för de unika behov som just du har. Anpassningen innebär också att vi kan hämta exempel och problemställningar från din egen verksamhet som vi väver in i utbildningen. Ett bra sätt att närma sig skarpt läge. Kontaktpersoner Du är välkommen att kontakta: Eva Fritz, , Per Svensson, , för mer information. 2

3 BAS Byggarbetsmiljösamordnare Utbildning av Byggarbetsmiljösamordnare 4 Att välja rätt kurs 5 BAS Byggarbetsmiljösamordnare (kursinnehåll) 6 BAS Byggarbetsmiljösamordnare 7 Fortsättningskurser inför certifiering 6 BAS-P och BAS-U (Fortsättningskurser) 9 Bygglagstiftning samt funktionskontroll av ventilationssystem 8 BAS-P och BAS-U (Fortsättningskurser) 9 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplanering i entreprenader 10 Byggledning Byggprojektledning 11 Projektledning 12 Installationssamordning 13 CE-märkning av maskininstallationer i byggnader 14 CE-märkning för bygg- och installationsbranschen översiktskurs 15 Kvalitetsansvarig enligt PBL Kvalitetsansvarig enligt PBL för behörighet E,N och K 16 Bygglagstiftning KA enligt PBL Kvalitets- och miljökunskap för KA enligt PBL KA enligt PBL Riksbehörighet 17 Juridik för byggledare, kontrollanter och besiktningsmän 18 Övrigt Arbetsledareutbildning VA mark 19 3

4 Utbildning av Byggarbetsmiljösamordnare utbildningar Utökat byggherreansvar Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, Nya AFS 1999:3 (2008:16). De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförandet av byggnadsarbetet. Några av nyheterna i lagen och föreskriften är att bygggherren måste utse BAS-P och BAS-U. Byggarbetsmiljösamordnaren behöver, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Dessutom måste han/hon genomgå utbildning i nya BAS. BAS-P (Planering och projektering) Ansvaret omfattar allt som sker före etablering av arbetsplatsen. Vidare arbetsmiljöfrågor i överlämnande samt slutdokumentation och arbetsmiljöfrågor för kommande arbetsplatser/arbetstagare inte minst i anslutning till byggnadsverket. Byggherren kan också utse sig själv, men måste alltid göra ett aktivt val. Ovanstående gäller även arbete i egen regi. De svenska bestämmelserna har nu anpassats till EUs regler och från och med årsskiftet måste alla beställare, planerare och utförare av bygg- och anläggningsprojekt ha utbildningsbevis enligt Nya AFS 2008:16. Vi på Teknologisk institut arbetar aktivt och löpande med att anpassa vår utbildningsplattform för byggbranschen vad gäller utveckling och fortbildning, allt för att motsvara kraven på kompetens. Teknologisk Instituts BAS-kurser tar upp de nya reglerna enligt AFS som handlar om planering och samordning under hela byggprocessen med möjlighet till fortsättningskurser och vidare certifiering. I BAS-kursen varvas teori med olika övningsexempel och tillämpningsuppgifter allt för optimal inlärningsförmåga. Efter godkänt provresultat erhåller du ditt utbildningsbevis. Under året ordnar vi ett flertal kurstillfällen på olika orter i landet och vi anpassar även utbildningarna enligt dina behov. BAS-U (Utförandet av arbetet) Byggherren skall alltid utse en lämplig BAS för utförandet av arbetet, BAS-U. BAS-U:s ansvar under byggskedet omfattar mer än det tidigare samordningsansvaret. BAS-U skall nu även samordna kontrollen av att entreprenörerna följer aktuella regler och aktuell arbetsmiljöplan. 4

5 VILKEN KURS att välja rätt kurs vilken kurs ska jag välja? SKA JAG VÄLJA? För att på bästa sätt tillgodose de olika behov av utbildning som finns hos branschens olika aktörer har vi valt att erbjuda flera olika utbildningsalternativ anpassade till olika typer av projekt. Våra utbildningar är praktiskt orienterade med många övning- Vilken kurs skall jag välja? Välj Om du är - Byggherre/förvaltare - BAS-P eller BAS-U BAS 2 dagar (8353) En tvådagarskurs för dig som kommer att utföra BAS-uppgifter. Om du har gått BAS 2 dagar (8353) och vill fördjupa dig eller förbereda dig inför certifiering. Fortsättningskurser BAS-P och BAS-U (8395, 8394) För dig som behöver bygga på med dokumenterad detaljkunskap om olika regler och dess tillämpning, genomför vi fördjupningskurser i BAS-P och BAS-U. Innehållet i dessa kurser är delvisinriktat på Anläggning resp Hus. För våra hemmahos kurser se innehållssidan. 5

6 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE Kursnummer: 8353 En kurs för byggherrar och för dig som kommer att utföra BAS- uppgifter på normal och kvalificerad nivå. Syftet är att ge dig: Kunskap om de nya reglerna Bättre förmåga att skriva tydliga avtal om BAS och underlag till BAS Praktiska arbetssätt för BAS-P resp BAS-U Ökad förmåga att organisera upp arbetet Mer kunskap om olika föreskrifter inom området Ökad kunskap om tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandeskedet Större förmåga att bereda arbetsmoment Nya regler Byggherreansvar Motiv till nya regler. Genomgång av nya regler i AML och AFS. Ansvar för olika aktörer Avtalsskrivning Tips avtalsskrivning Beställare och utförare Nya texter kopplade till AMA AF Koppling till entreprenadformer BAS-P i praktiken Uppgifter och arbetssätt för bruksskedet och utförandeskedet. Erfarenheter och tips Checklista för projektering, ansvar Checklista för att planera slutdokumentation Arbetsmiljöplanens tillkomst och anpassning Åtgärder mot särskilda risker i tidiga skeden Övningsexempel del 1 Tillämpningsuppgifter, BAS-P i praktiken Rivning, ombyggnad eller anläggningsarbete alternativt kan eget uppdrag väljas Arbetsmiljöplanen Redovisning och diskussion 6

7 Föreskrifter inom området Orientering/genomgång om väsentliga föreskrifter som ofta styr bygg-, installations- och anläggningsprojekt. En omfattande referenspärm ingår! BAS-U i praktiken Uppgifter och arbetssätt. Att organisera arbetsområdet och skyddsarbetet Att samordna tidplan och aktiviteter Att säkerställa beredningar Att säkerställa att arbetsmiljöplan anpassas/följs Att kontrollera entreprenörer Skriftligt prov och utbildningsbevis Efter avslutad kurs med godkänt provresultat, utfärdas personligt utbildningsbevis. Kursdokumentation I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar. Vidare ingår en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som ofta styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt. BAS 2 dagar BAS 2 dagar DATUM, ORT OCH PRIS Dag 1: 09:00 17:00 Dag 2: 08:30 16:00 BAS Byggarbetsmiljösamordnare 8353, 2 dagar 9 10 december 2010, Stockholm oktober 2010, Stockholm kr 7

8 Fortsättningskurser inför certifiering Efter grundkursen, BAS två dagar, kan du själv avgöra eventuellt behov och inriktning på fortsättningskurser. När du beslutat om du vill gå vidare kommer du att få läsanvisningar och inledande övningsfrågor att besvara före fortsättningskursens start. Efter fortsättningskursen och genomfört prov kan du, om så önskas, ansöka om frivillig certifiering hos certifieringsorgan. godkänt resultat. Dett prov ingår i våra fortsättningskurser. Men självklart kan du välja att gå fördjupningskursen utan att skriva certifieringsorganens prov. Certifieringsproven omfattar en gemensam allmän del för BAS P och BAS U samt en specifik del för BAS P respektive BAS U. All kurslitteratur får användas på proven. Kurs på hemmaplan Teknologisk Institut kan skräddarsy kursen för dig! Olika längd, olika fokus, egna projekt som övningscase, med eller utan prov allt är möjligt! Kontakta oss för offert! Steg I BAS 2 dagar (8353) Boka kurs Mindre hemuppgift BAS-P (8395) BAS-U (8394) 2 dagar Prov 1 dag Prov 1 dag Steg 2 Certifiering Certifieringsorganen och branschorganisationer har i samråd med Arbetsmiljöverket utvecklat en kravspecifikation för certifiering av Byggmiljösamordnare. Certifiering sker för BAS-P och BAS-U inom normal nivå och kvalificerad nivå. Utifrån kravspecifikationen tillhandahåller Teknologisk Institut kurser som tillgodoser det som fastställts i kravdokumentet. Utöver kurser krävs, för att uppfylla kompetenskraven för certifiering, erfarenhet och grundutbildning. För att verifiera kunskap om arbetsmiljöregler och om uppgifter för BAS-P och BAS-U, måste ett av certifieringsorganen godkänt prov avläggas med 8

9 BAS-P och bas-u (Fortsättningskurser) BAS-P Kursnummer: 8395 Fördjupning på olika AFS som styr aktiviteter som BAS-P ansvarar för 2 dagars kurs med möjlighet att skriva certifieringsorganens prov dag 3. DATUM, ORT OCH PRIS 8395, 2 dagar + 1 dag prov september 2010, Stockholm 29 september 1 oktober 2010, Göteborg kr BAS-P Fortsättning BAS-U Kursnummer: 8394 Fördjupning på olika AFS som styr aktiviteter som BAS-U ansvarar för 2 dagars kurs med möjlighet att skriva certifieringsorganens prov dag 3. DATUM, ORT OCH PRIS 8394, 2 dagar + 1 dag prov augusti 2010, Stockholm november 2010, Göteborg kr BAS-U Fortsättning 9

10 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner i entreprenader Kursnummer: 2771 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner i entreprenader Kurs som ger dig ökad kunskap och färdigheter i att upprätta kvalitets, miljö och arbetsmiljöplaner med tillhörande kontrollplaner för entreprenader. Kvalitets- och miljöstyrning har blivit en självklarhet vid entreprenad- och konsultupphandling. Nyheterna i AB 04/ABT 06 bekräftar påståendet. För att uppnå de mål som ställs i branschen krävs miljö- och kvalitetsplaner samt arbetsmiljöplaner. Entreprenören/konsulten måste i sin tur kunna föra ansvaret vidare till bl a underleverantörer. I AB 04/ABT 06 föreskrivs bland annat att entreprenören skall, sedan avtalet ingåtts, upprätta kvalitetsplan och miljöplan för entreprenaden och därvid inarbeta kvalitets- och miljöåtgärder som beställare föreskrivit i förfrågningsformuläret - om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna. Innan arbetet påbörjas skall entreprenören överlämna dessa planer till beställaren för granskning och godkännanden. Deltagare Kursen vänder sig till entreprenörer, byggledare, beställare/byggherrar, projektörer, konsulter, kontroll- och kvalitetsansvariga m fl. Innehåll Krav på planering av entreprenader samt termer och begrepp, byggprocessen, att strukturera upp en projektplan, projekterings- och genomförandeskedet, byggherrens och byggledningens roll samt tillämpningsövningar. DATUM, ORT OCH PRIS Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner i entreprenader 2771, 2 dagar Hör av er för aktuella datum, tider, pris och orter. Många beställare börjar ställa krav på miljöplaner utifrån krav som är framtagna av vägverket och storstadskommuner. Vidare har miljöstyrningsrådet arbetat fram kriterier för kvalificering av leverantörer och checklista för miljöplaner. Förmågan att ta fram miljöplaner enligt checklistan kommer att bli väsentlig för många aktörer. 10

11 byggprojektledning kursnummer: 2759 Kursnummer: 2759 Kompetenskrav på byggprojektledaren! Alla byggbranschens aktörer strävar efter att få sin verksamhet att fungera så bra som möjligt. De uppsatta målen ställer stora kunskaps- och kompetenskrav på byggprojektledarna. Detta gäller såväl tekniskt som i ekonomiskt och juridiskt avseende. Som projektledare har du ansvar för att nå projektets mål med en bestämd personalstyrka, budgeterade medel och till ett utsatt slutdatum. En skicklig projektledare måste kunna projektets alla delar. Utbildningen innehåller ämnesområden som gör att förutsättningarna ökar för att bli skicklig i denna roll: organisation, målformulering, målstyrning, upphandling, tidplanering, riskhantering, projektekonomi m m. Förkunskaper Teknologisk Instituts utbildning Entreprenad- och avtalsrättens grunder (6241) eller motsvarande kunskaper rekommenderas. DATUM, ORT OCH PRIS Byggprojektledning 2759, 3 dagar oktober 2010, Göteborg kr Syfte Utbildningen skall ge deltagarna förutsättningar att bli skickliga i sin projektorganisation med avseende på målstyrning, projekthandläggning, upphandlingsfrågor samt kontroll- och kvalitetsarbete. Deltagare Projektledare och blivande projektledare i bygg-, mark- och anläggningssektorn, konsulter, byggledare, entreprenörer samt byggherrar i privat och offentlig verksamhet m fl. 11

12 Projekteringsledning Kursnummer: 4032 Starten är viktigast och svårast! Projekteringsskedet i ett byggprojekt är det skede då byggnadens/anläggningens utformning och funktion påverkas allra mest! Som projekteringsledare har du en enorm potential att påverka. Projekteringsarbetet blir ofta unikt för varje projekt då entreprenadformerna och kraven på handlingarnas utseende varierar. Dessutom gäller det att identifiera och tolka beställarens behov. Ansvaret är stort och fallgroparna många och inte alltid lätta att upptäcka. DATUM, ORT OCH PRIS Projektledning 4032, 3 dagar Hör av er för aktuella datum, tider, pris och orter. Kursinnehåll finner ni på Syfte Utbildningen fokuserar på projekteringsledarens möjligheter och ansvar samt hur du på bästa sätt organiserar och driver projekteringsuppdraget. De flesta exempel är hämtade ur verkliga livet. Deltagare Utbildningen vänder sig till dig som har ansvar för att leda projekteringsarbetet i byggprojekt och till dig som är, eller kommer att bli, ansvarig för projekteringsledning inom fastighetsbolag, entreprenadbolag eller projektledande konsulter. 12

13 installationssamordning Kursnummer: 4275 Modernt byggande kräver aktiv installationssamordning! Mängden installationer i byggnader ökar ständigt. Idag är det inte ovanligt att upp till 60% av den totala byggkostnaden utgörs av installationstekniska system. Detta medför att installationssamordning spelar en allt mer avgörande roll i byggprojekt. En förutsättning för framgång är att samordningen startar i ett tidigt skede. Allas representant och allas ordningsman Installationssamordnaren är inte bara byggarens man under projektet utan även i hög grad installatörernas. Det är av största vikt att samordnaren har förståelse för och kunskap om de olika installatörernas uppgifter Först när alla parter förstår varandra är det möjligt att skapa ett framgångsrikt projekt. Installationssamordnarens uppgift är att planera, styra och ha en övervakande funktion under byggprocessen. För att lyckas krävs att samordnaren helst ligger steget före både byggare och installatörer och ger sig själv möjligheten att undvika problem. Det gäller att tänka efter före... Syfte Du får en bred grundkunskap om installationer med tyngdpunkt på de viktigaste momenten som bör uppmärksammas i en generalentreprenad med avseende på samordning av installatörernas produktion. Deltagare Utbildningen vänder sig till dig som har ansvaret för samordningen av bygg- och installationsarbeten under produktionsskedet. DATUM, ORT OCH PRIS Installationssamordning 4275, 3 dagar 6 8 oktober 2010, Stockholm kr Kursinnehåll finner ni på Installationssamordning från A till Ö Under utbildningen kommer de flesta infallsvinklar som kan förekomma i produktionen för en installations-samordnare att diskuteras. Dessutom kommer förslag på arbetsordning och hjälpmedel att presenteras. 13

14 CE-märkning av maskininstallationer i byggnader Kursnummer: 7202 CE-märkning berör de flesta installationsprodukterna i byggsektorn, från dörrstängare till hissar. Byggsektorns produkter regleras av flera olika myndigheter - främst Arbetsmiljöverket, Boverket och Elsäkerhetsverket. Riskera därför inte att bli stående med en inbyggd produkt som du inte får ta i bruk på grund av att du har inaktuella kunskaper om CE-märkningen. Kostnaderna kan bli dramatiska om fel skall rättas till i efterhand. Teknologisk Instituts utbildning i CE-märkning av maskininstallationer i byggnader är praktisk och effektiv. Du får, förutom en genomgång av de olika produktdirektiven, fördjupade kunskaper om nya maskindirektivet, vilket ger dig ökad förståelse och du kan agera på ett korrekt sätt oavsett om du är projektör, entreprenör, beställare eller tillverkare. Krav ställs idag på certifiering av platsbyggda installationssystem i så gott som alla byggprojekt. Installationer i byggnader berörs, utöver de svenska tillämpningsföreskrifterna, i huvudsak av fem EG-direktiv: Maskindirektivet (MD) EMC-direktivet (EMCD) Hissdirektivet (HD) Direktivet om tryckbärande anordningar (PED) Lågspänningsdirektivet (LVD) Innehåll Tillsyn och kontroll inom EES CE-märkning enligt maskindirektivet DIREKTIVEN översiktlig genomgång och innebörd Entreprenadjuridiska frågor (Civilrättsligt ansvar) Grupparbeten och utvärdering av grupparbeten Deltagare Alla som kommer i kontakt med dessa frågor. Byggherrar, beställare, entreprenörer, projektörer, byggledare, produktsäljare VVS, kvalitetsansvariga enligt PBL, besiktningsmän. DATUM, ORT OCH PRIS CE-Märkning av maskininstallationer i byggnader 7202, 2 dagar oktober 2010, Göteborg kr 14

15 CE-MÄRKNING FÖR BYGG- OCH INSTALLATIONSBRANSCHEN ÖVERSIKTSKURS Kursnummer: 7210 En kurs för personer verksamma inom bygg-, och installationsbranschen, som behöver grundläggande kunskaper om CE-märkning. I byggsektorn är ansvarsförhållandet ofta oklart när det gäller CE-märkning. CE-märkning av maskiner är för byggsektorn problematisk och ofta felaktigt utförd och redovisad. I denna utbildning klargör vi begreppen från lagstiftningen till kravet på CE-märkning. Du får överblick och beställarkompetens. Innehåll Ansvar för CE-märkning: Beställarens ansvar Projektörens ansvar Entreprenörens ansvar i förhållande till entreprenadformen. Gällande direktiv och motsvarande Svenska regler. Det nya maskindirektivet - gäller från den 29 dec 2009 (AFS 2008:03). DATUM, ORT OCH PRIS CE-märkning för bygg- och installatonsbranschen översiktskurs 7210, 2 dagar Hör av er för aktuella datum, tider, pris och orter. 15

16 kvalitetsansvarig enligt pbl för behörighet e, n och k Kompetenskrav för E, N och K Den som utses som kvalitetsansvarig enligt PBL skall ha erforderlig kompetens för uppgiften. Det innebär att kvalitetsansvarig både skall ha den utbildning och erfarenhet som behövs, samt vara lämplig för uppgiften. Kompetenskraven på den kvalitetsansvarige delas upp i tre behörighetsklasser (E, N och K) beroende på kontrollbehovet i aktuell byggnad. Oavsett nivå skall den som är kvalitetsansvarig ha kunskap om bygglagstiftning samt kvalitets- och miljöledningssystem. Läs mer om de fullständiga kompetenskraven på Boverkets hemsida Du kan också läsa mer på vår hemsida eller ringa oss. Teknologisk Institut erbjuder ett utbildningspaket som syftar till certifiering av kvalitetsansvariga enligt PBL i samtliga nivåer (innehållet i kurserna presenteras på sidorna 18 20). 16

17 ka enligt pbl riksbehörighet Dessa båda kurser bokas normalt tillsammans för riksbehörighet. Bygglagstiftning för KA enligt PBL Innehåll: PBL, PBF, BVL, BVF BBR, BKR, BÄR Lagen om byggfelsförsäkring Kvalitetsansvarig enligt PBL-KA2 Förordningen om OVK Förordningen om hissar Miljöbalken Avfallsförordningen Konsumenttjänstlagen Angränsande lagar, förordningar och information om tillhörande föreskrifter BBR och BKR I kursen ingår certifieringsprov en separat dag Kvalitets och miljökunskap för KA enligt PBL Innehåll: Lagens kontrollplan samrådsmöte, kontroll Begreppsförklaringar SS-EN ISO 9001:2008 Kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2008 ledningens ansvar hantering av resurser Kopplingar till SS-EN ISO 9004:2008 Miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2004 KA:s agerande i olika situationer. Att jobba som KA Övning i att upprätta kvalitetsplan och miljöplan I kursen ingår certifieringsprov en separat dag Utbildningen kompletteras med kurs nummer: 4105 Utbildningen kompletteras med kurs nummer: 4107 DATUM, TID OCH PRIS Bygglagstiftning KA enligt PBL dagar 6 8 oktober 2010, Stockholm, kr Provdag: 29 oktober 2010, Stockholm DATUM, TID OCH PRIS Kvalitets- och miljökunskap enligt PBL 4107, 2 dagar oktober 2010, Stockholm kr Provdag: 29 oktober 2010, Stockholm Uppdatering KA enligt PBL (Kursnummer: 4108) För dig som redan är KA och skall omcertifieras erbjuder vi dessutom: Uppdatering för KA enligt PBL, 1 dag + provdag Innehåll: Kort repetition, bygglov och bygganmälan, rivningslov, rivningsanmälan och marklov Tekniska egenskapsprov Kvalitetsansvarig enligt PBL - KA2 Fristående sakkunnig brand (SAK1) Miljöbalken Avfallsförordningen Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Hissar, mm Byggfelsförsäkring SS-EN-ISO 14001:2004 SS-EN-ISO 9001:2008 Konsumenttjänstlagen Skriftligt prov DATUM, TID OCH PRIS Uppdatering för KA enligt PBL 4108, 1 dagar 28 oktober 2010, Stockholm kr 29 oktober 2010, Stockholm kr 17

18 juridik FÖR BYGGLEDARE, KONTROLLANTER OCH BESIKTNINGSMÄN Kursnummer: 3405 Syfte Utbildningen ger dig kunskap om hur kontroll och besiktning bör utföras såväl praktiskt som entreprenad-rättsligt. Tyngdpunkten ligger på projektledning, beställarens och entreprenörens kvalitetssäkring samt besiktning och avlämnande. Förkunskaper Teknologisk Instituts utbildning Entreprenad- och avtalsrättens grunder (kurs 6241) eller motsvarande kunskaper rekommenderas. Innehåll: Introduktion om besiktning samt om byggledarens, kontrollantens och besiktningsmannens roll Upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer Kort genomgång av Avtalslagen, Köplagen och Skadeståndslagen Hjälpmedel för bestämning av uppdragets kvalitet och omfattning Kontroll av material och leveranser Fel och skador Provning, typgodkännande Dagbok, hjälpmedel Besiktningens roll i entreprenaden Beställarens/entreprenörens rättigheter och skyldigheter avseende bl a funktionsansvar Parternas olika åtaganden Formella krav på - besiktningsmannen - besiktningsutlåtandet - besiktning av generalentreprenader och underentreprenader Besiktningsformer Besiktningens rättsverkan Besiktningsmannens ansvar Besiktningsavtal Grupparbete, frågor och diskussion DATUM, TID OCH PRIS Juridik för byggledare, kontrollanter och besiktningsmän 6616, 2 dagar oktober 2010, Stockholm kr 18

19 ARBETSLEDARUTBILDNING VA MARK Kursnummer: 9625 Idag upphandlas nybyggnad, ombyggnad och renoveringar av VA-ledningar i hård konkurrens. Tydliga och verifierbara krav är viktiga för beställare och entreprenörer. AnläggningsAMA och publikationer från Svenskt Vatten är viktiga dokument. Arbetsmiljökraven och säkerhetskraven är stora. Kraven på kvalitet, miljö och arbetsmiljöplaner är höga. Både projektörer, kalkylerare och inte minst arbetsledare måste förstå och kunna kontrollera de tekniska kraven. Målet bör vara 0-fel vid slutbesiktning/slutkontroll. Entreprenadjuridiken gäller. Syfte Utbildningen skall säkerställa kunskap och förståelse om Anläggnings AMAs krav inom området Kunskap om viktiga publikationer från Svensk Vatten inom rörnätsområdet Myndighetsregler/säkerhetsregler i övrigt som berör arbetet Innehåll Introduktion Arbetsledarerollen Vanliga brister och skadeorsaker på ledningsnätet Planering av uppdraget/arbetet - Allmän planering (tolkning av arbetsritningar och övriga handlingar) - Kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan Kontrollplan, tidplan-resursplanering Maskinplan - Planering av arbetsplatsen. Trafikanordningar - Trafikanordningsplan Schaktning - Identifiering av ledningar i mark - Jordartskännedom - Schakta säkert. Bedömning av tjälrisk och stabilitet. - Länshållning - Krav vid schaktfritt byggande - Rörläggning och fogning - Materialkunskap - Rörmaterial - Leveranskontroll och materialhantering på arbetsplats Rörläggning och fogning. Svetsning. - Anslutning av brunnar, brandposter etc Fyllning och packning - Kringfyllning. Återfyllning. Packning Kontroll av självfallsledningar. Metoder för kontroll av lutning, täthet, deformation, ritningsavvikelse, brunnsnivå och hygien Kontroll av tryckledningar - Täthetsprovning - Säkerhetsregler vid täthetsprovning Kontroll av vattenkvaliteten. Desinfektion och spolning Inmätning och dokumentation - Distansmarkering - Slutdokumentation Återkoppling till arbetsledarrollen och ständig förbättring DATUM, TID OCH PRIS Arbetsledarutbildning VA mark 9625, 3 dagar Hör av er för datum, tid, pris och plats. 19

20 B Porto betalt Sverige Kontakta våra utbildningsrådgivare för mer information eller bokning. Eva Fritz, tel , Per Svensson, tel , Anmälan: tel fax Avgift: Priset står angivet efter varje utbildning. Inga ytterligare avgifter utöver moms tillkommer (Undantag kan förekomma, t ex i form av externt debiterade avgifter.) Alla priser är all inclusive. Information om övriga utbildningar inom teknik och management samt praktisk information och avbokningsregler finner du på: Rätt kunskap lönar sig. Teknologisk Institut är ett av Sveriges mest framstående center inom kompetensutveckling. Teknologisk Institut, Box 2513 Vi erbjuder företag och individer kvalificerad teknik- och managementutbildning: Via öppna kurser, skräddarsydda programutbildn Göteborg ingar, branschkonferenser och yrkeshögskoleutbildningar. Inom samtliga områden har vi ett nära samarbete med näringslivet och får genomgående mycket goda omdömen av kurs deltagare och deras arbetsgivare. Genom att vara lyhörda mot marknadens krav och hålla hög kvalitet hjälper vi våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och i rätt tid inom organisationen. Teknologisk Institut är ett danskt företag som etablerades i Sverige 2008 via förvärv av svenska SIFU från Tel: Fax:

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA vvs UTBILDNINGAR PRiSLISTA. VENTILATION, VÄRME & KYLA DIMENSIONERING VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 1 3 feb, 22 24 feb & 15 mar Kursnr: 9130 29 31 mars,19 21 april & 7 maj 30 aug 1

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares

TILLSYNSSERIEN. Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares TILLSYNSSERIEN 3/2009 Vägledning för tillsynen över byggherrens och byggarbetsmiljösamordnares arbetsmiljöansvar vid planering och projektering samt vid utförande av byggnads- och anläggningsarbete Beslutad

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Fjärrvärme. en allt hetare fråga!

Fjärrvärme. en allt hetare fråga! Fjärrvärme en allt hetare fråga! Utbildning 2010 Fjärrvärme utbildningsprogram 3-5 mars 2010, Stockholm Kursnr: 9313 Service av fjärrvärmecentraler, 3 dagar Syfte: Att ge dig kännedom om fjärrvärmecentralens

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Nya miljökrav för entreprenader

Nya miljökrav för entreprenader Nya miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de nya kraven,

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Personcertifiering Kravregler CA C23

Personcertifiering Kravregler CA C23 C23 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C23 sid 1/7 0 Inledning Nedan anges de krav som gäller för CA CA används nedan som benämning på certifierad arbetsledare och/eller certifierad inspektör.

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18

Att beställa byggnadsarbeten. Kursinnehåll GENOMFÖRANDET 2015-09-18 Att beställa byggnadsarbeten Kursinnehåll Sammanställning av genomförandet Planering och förberedelser, stämmobeslut, hyresnämnden, bygglov/bygganmälan Entreprenadformer; avtal; anbudsförfrågan; kontrakt

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB i Skara. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik

Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik Praktikertjänst Gustavsberg/Mölnvik Hur arbetar EM & Co? EM & Co arbetar för Dig, med byggherreuppdrag och projektledning enligt Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet,

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

BYGG SÄKERT! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar

BYGG SÄKERT! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar BYGG SÄKERT! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar Bygg säkert! En utbildning för alla lantbrukare i byggtankar Vet du som lantbrukare vad som krävs för att bygga säkert? När du bygger nytt eller

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik, Fuktcentrum Lunds universitet, LTH Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Viljan att

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner

Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Safety of Machinery Kurs i CE-märkning (3 delar) CE-märkning av maskiner Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag Dag 1 Grundkurs i CE-märkning inkl. nya maskindirektivet

Läs mer

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Kursplan 2014-2015 Utbildningsnummer: 201312720-1 VA-projektör, Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Översikt över ingående kurser i utbildningen

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD

Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN. Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD Eriksberg 18, HÖRBY KOMMUN Rivning av enfamiljshus ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-02 Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 07 AF AFA AFA.1

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08

Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Radhlinah Aulin Byggproduktion, LTH 2011-04-08 Vem är byggherre? Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som t ex husbyggen och infrastrukturprojekt.

Läs mer

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen

- Risker. Bild. - Regler - Ansvar. Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen - Risker Bild - Regler - Ansvar Arbeten på drivmedelsanläggningar En utbildning för dig som arbetar inom drivmedelsbranschen ALLA YRKEN HAR SINA EGNA UTMANINGAR OCH SPECIELLA ARBETSMILJÖ. För oss som arbetar

Läs mer

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB).

Övergripande ledning av projektet, projektledning, byggherreombud mm. är: Niras Sweden AB (tidigare TP Group Sweden AB). Uppdragsnr: 10161899 1 (8) RAPPORT KV. KLÄDESFABRIKEN 1, NORRKÖPING 1 Parter och projektets organisation 1.1 Beställare Beställare för projektet är: Etablering i Norrköping AB (ENAB) 1.2 Konsulter Övergripande

Läs mer

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Idag Samhällsbyggnadskontoret Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Kalkyler Övning Färdiga arbetsplatser Upphandling mm Sammanfattning Fastighet Projektledare

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN

KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN KVALITETSSYSTEM SS ISO 9001 KONSULTER I SAMVERKAN copyright Ateljé Arkitekten, tel 0511-108 28 Gäller fr o m 1996-01-01 Senaste översyn 2002-09-21 0. Orientering 1. Omfattning och tillämpning 2. Referenser

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag. Av Benny Halldin

Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag. Av Benny Halldin Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag Av Benny Halldin Ursprungligt uppdrag utreda om samverkansbestämmelserna i 6 kap. arbetsmiljölagen (AML) bör ges en mer ändamålsenlig utformning mot bakgrund

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter;

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER. Vårby 44:4. Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Denna beskrivning ansluter till AF AMA 12 Andersson & Son 20xx-09-01 AFA AFA.1 AFA.11 ALLMÄN ORIENTERING Kontaktuppgifter

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen

Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Kurser våren 2013 Glasbranschföreningen Innehållsförteckning Grundutbildning/Lärlingsutbildning 2 Obligatoriska lärlingsveckan 2 Distansutbildning för lärlingar 2 Bilglas 3 Grundutbildning bilglas 3 MTK

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ISBN 978-91-7333-683-3 9 789173 336833 MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

Läs mer

Public Procurement Service www.procurement.se

Public Procurement Service www.procurement.se Public Procurement Service Internutbildning Utbildningsprogram Vårt utbildningsprogram anpassas helt enligt de förutsättningar Ni själva sätter upp för respektive kurs. Skulle Ni vilja ändra på innehåll

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30

Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 Säkerhetsupphandling Frukostseminarium hos SSF 2013-10-30 SÄKERHETSUPPHANDLING INTE BARA FÖR STAT OCH KOMMUN Skapa förutsättningar för anbud på samma villkor Utforma efter den egna säkerhetsorganisationens

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2009:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom

Läs mer

FU 2000 Generella systemkrav

FU 2000 Generella systemkrav Handling 13.1 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 5 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CV Handläggande enhet, Handläggare V, Göran Reinestam Ersätter Utgåva

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Konsumentskydd vid småhusbyggande

Konsumentskydd vid småhusbyggande Konsumentskydd vid småhusbyggande Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. De nya reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen och lagen

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS.

Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS. Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS. 2012 Utbildningarna som tar dig hela vägen från teori till praktik. Utbildningarna som alla tekniker måste ha! www.tiutbildning.se

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Lars Brask och Stig Åkerman Uppdraget Kartlägga vilken kompetens som är önskvärd för att handlägga byggfrågor i

Läs mer

Konsultupphandling. Construction Management

Konsultupphandling. Construction Management Konsultupphandling Förfrågan Ja tack Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal

Läs mer

18-21 JANUARI 2016 STANNAR EGA UPP ETT TAG I KIRUNA

18-21 JANUARI 2016 STANNAR EGA UPP ETT TAG I KIRUNA 18-21 JANUARI 2016 STANNAR EGA UPP ETT TAG I KIRUNA Ingenstans i Sverige kommer det att byggas så mycket som i Kiruna. Tänk dig att flytta en hel stad! Ta chansen att se en av Sveriges största byggarbetsplatser

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

KRAV. KVALITETSARBETE Del A, Projektering PROJEKTNAMN

KRAV. KVALITETSARBETE Del A, Projektering PROJEKTNAMN kademiska Hus KRV på leverantörernas KVLITETSRETE el, Projektering För Projektet nr: PROJEKTNMN Fastighetsbeteckning Ort Upprättad 200x-xx-xx.(Projektledaren) Kompletterande dokument 200x-xx-xx...(Projektledaren)

Läs mer

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr

KVALITETSPLAN. Entreprenad Styr & Övervakning. Objekt.. KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr KVALITETSPLAN Entreprenad Styr & Övervakning KVALITETSPLAN Datum: 040820 Sidan 1 / 8 Dok.nr Kvalitetsplan Kapitel. Rubrik Sida 1. Omfattning och tillämpning 3 2. Referenser 3 3. Definitioner 3 4.1 Företagsledningens

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer