ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE"

Transkript

1 ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

2 innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre eller kortare variant. Vi kan kombinera två eller flera utbildningar. Vi kan skräddarsy en utbildning för de unika behov som just du har. Anpassningen innebär också att vi kan hämta exempel och problemställningar från din egen verksamhet som vi väver in i utbildningen. Ett bra sätt att närma sig skarpt läge. Kontaktpersoner Du är välkommen att kontakta: Eva Fritz, , Per Svensson, , för mer information. 2

3 BAS Byggarbetsmiljösamordnare Utbildning av Byggarbetsmiljösamordnare 4 Att välja rätt kurs 5 BAS Byggarbetsmiljösamordnare (kursinnehåll) 6 BAS Byggarbetsmiljösamordnare 7 Fortsättningskurser inför certifiering 6 BAS-P och BAS-U (Fortsättningskurser) 9 Bygglagstiftning samt funktionskontroll av ventilationssystem 8 BAS-P och BAS-U (Fortsättningskurser) 9 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplanering i entreprenader 10 Byggledning Byggprojektledning 11 Projektledning 12 Installationssamordning 13 CE-märkning av maskininstallationer i byggnader 14 CE-märkning för bygg- och installationsbranschen översiktskurs 15 Kvalitetsansvarig enligt PBL Kvalitetsansvarig enligt PBL för behörighet E,N och K 16 Bygglagstiftning KA enligt PBL Kvalitets- och miljökunskap för KA enligt PBL KA enligt PBL Riksbehörighet 17 Juridik för byggledare, kontrollanter och besiktningsmän 18 Övrigt Arbetsledareutbildning VA mark 19 3

4 Utbildning av Byggarbetsmiljösamordnare utbildningar Utökat byggherreansvar Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, Nya AFS 1999:3 (2008:16). De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförandet av byggnadsarbetet. Några av nyheterna i lagen och föreskriften är att bygggherren måste utse BAS-P och BAS-U. Byggarbetsmiljösamordnaren behöver, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Dessutom måste han/hon genomgå utbildning i nya BAS. BAS-P (Planering och projektering) Ansvaret omfattar allt som sker före etablering av arbetsplatsen. Vidare arbetsmiljöfrågor i överlämnande samt slutdokumentation och arbetsmiljöfrågor för kommande arbetsplatser/arbetstagare inte minst i anslutning till byggnadsverket. Byggherren kan också utse sig själv, men måste alltid göra ett aktivt val. Ovanstående gäller även arbete i egen regi. De svenska bestämmelserna har nu anpassats till EUs regler och från och med årsskiftet måste alla beställare, planerare och utförare av bygg- och anläggningsprojekt ha utbildningsbevis enligt Nya AFS 2008:16. Vi på Teknologisk institut arbetar aktivt och löpande med att anpassa vår utbildningsplattform för byggbranschen vad gäller utveckling och fortbildning, allt för att motsvara kraven på kompetens. Teknologisk Instituts BAS-kurser tar upp de nya reglerna enligt AFS som handlar om planering och samordning under hela byggprocessen med möjlighet till fortsättningskurser och vidare certifiering. I BAS-kursen varvas teori med olika övningsexempel och tillämpningsuppgifter allt för optimal inlärningsförmåga. Efter godkänt provresultat erhåller du ditt utbildningsbevis. Under året ordnar vi ett flertal kurstillfällen på olika orter i landet och vi anpassar även utbildningarna enligt dina behov. BAS-U (Utförandet av arbetet) Byggherren skall alltid utse en lämplig BAS för utförandet av arbetet, BAS-U. BAS-U:s ansvar under byggskedet omfattar mer än det tidigare samordningsansvaret. BAS-U skall nu även samordna kontrollen av att entreprenörerna följer aktuella regler och aktuell arbetsmiljöplan. 4

5 VILKEN KURS att välja rätt kurs vilken kurs ska jag välja? SKA JAG VÄLJA? För att på bästa sätt tillgodose de olika behov av utbildning som finns hos branschens olika aktörer har vi valt att erbjuda flera olika utbildningsalternativ anpassade till olika typer av projekt. Våra utbildningar är praktiskt orienterade med många övning- Vilken kurs skall jag välja? Välj Om du är - Byggherre/förvaltare - BAS-P eller BAS-U BAS 2 dagar (8353) En tvådagarskurs för dig som kommer att utföra BAS-uppgifter. Om du har gått BAS 2 dagar (8353) och vill fördjupa dig eller förbereda dig inför certifiering. Fortsättningskurser BAS-P och BAS-U (8395, 8394) För dig som behöver bygga på med dokumenterad detaljkunskap om olika regler och dess tillämpning, genomför vi fördjupningskurser i BAS-P och BAS-U. Innehållet i dessa kurser är delvisinriktat på Anläggning resp Hus. För våra hemmahos kurser se innehållssidan. 5

6 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE Kursnummer: 8353 En kurs för byggherrar och för dig som kommer att utföra BAS- uppgifter på normal och kvalificerad nivå. Syftet är att ge dig: Kunskap om de nya reglerna Bättre förmåga att skriva tydliga avtal om BAS och underlag till BAS Praktiska arbetssätt för BAS-P resp BAS-U Ökad förmåga att organisera upp arbetet Mer kunskap om olika föreskrifter inom området Ökad kunskap om tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandeskedet Större förmåga att bereda arbetsmoment Nya regler Byggherreansvar Motiv till nya regler. Genomgång av nya regler i AML och AFS. Ansvar för olika aktörer Avtalsskrivning Tips avtalsskrivning Beställare och utförare Nya texter kopplade till AMA AF Koppling till entreprenadformer BAS-P i praktiken Uppgifter och arbetssätt för bruksskedet och utförandeskedet. Erfarenheter och tips Checklista för projektering, ansvar Checklista för att planera slutdokumentation Arbetsmiljöplanens tillkomst och anpassning Åtgärder mot särskilda risker i tidiga skeden Övningsexempel del 1 Tillämpningsuppgifter, BAS-P i praktiken Rivning, ombyggnad eller anläggningsarbete alternativt kan eget uppdrag väljas Arbetsmiljöplanen Redovisning och diskussion 6

7 Föreskrifter inom området Orientering/genomgång om väsentliga föreskrifter som ofta styr bygg-, installations- och anläggningsprojekt. En omfattande referenspärm ingår! BAS-U i praktiken Uppgifter och arbetssätt. Att organisera arbetsområdet och skyddsarbetet Att samordna tidplan och aktiviteter Att säkerställa beredningar Att säkerställa att arbetsmiljöplan anpassas/följs Att kontrollera entreprenörer Skriftligt prov och utbildningsbevis Efter avslutad kurs med godkänt provresultat, utfärdas personligt utbildningsbevis. Kursdokumentation I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar. Vidare ingår en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som ofta styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt. BAS 2 dagar BAS 2 dagar DATUM, ORT OCH PRIS Dag 1: 09:00 17:00 Dag 2: 08:30 16:00 BAS Byggarbetsmiljösamordnare 8353, 2 dagar 9 10 december 2010, Stockholm oktober 2010, Stockholm kr 7

8 Fortsättningskurser inför certifiering Efter grundkursen, BAS två dagar, kan du själv avgöra eventuellt behov och inriktning på fortsättningskurser. När du beslutat om du vill gå vidare kommer du att få läsanvisningar och inledande övningsfrågor att besvara före fortsättningskursens start. Efter fortsättningskursen och genomfört prov kan du, om så önskas, ansöka om frivillig certifiering hos certifieringsorgan. godkänt resultat. Dett prov ingår i våra fortsättningskurser. Men självklart kan du välja att gå fördjupningskursen utan att skriva certifieringsorganens prov. Certifieringsproven omfattar en gemensam allmän del för BAS P och BAS U samt en specifik del för BAS P respektive BAS U. All kurslitteratur får användas på proven. Kurs på hemmaplan Teknologisk Institut kan skräddarsy kursen för dig! Olika längd, olika fokus, egna projekt som övningscase, med eller utan prov allt är möjligt! Kontakta oss för offert! Steg I BAS 2 dagar (8353) Boka kurs Mindre hemuppgift BAS-P (8395) BAS-U (8394) 2 dagar Prov 1 dag Prov 1 dag Steg 2 Certifiering Certifieringsorganen och branschorganisationer har i samråd med Arbetsmiljöverket utvecklat en kravspecifikation för certifiering av Byggmiljösamordnare. Certifiering sker för BAS-P och BAS-U inom normal nivå och kvalificerad nivå. Utifrån kravspecifikationen tillhandahåller Teknologisk Institut kurser som tillgodoser det som fastställts i kravdokumentet. Utöver kurser krävs, för att uppfylla kompetenskraven för certifiering, erfarenhet och grundutbildning. För att verifiera kunskap om arbetsmiljöregler och om uppgifter för BAS-P och BAS-U, måste ett av certifieringsorganen godkänt prov avläggas med 8

9 BAS-P och bas-u (Fortsättningskurser) BAS-P Kursnummer: 8395 Fördjupning på olika AFS som styr aktiviteter som BAS-P ansvarar för 2 dagars kurs med möjlighet att skriva certifieringsorganens prov dag 3. DATUM, ORT OCH PRIS 8395, 2 dagar + 1 dag prov september 2010, Stockholm 29 september 1 oktober 2010, Göteborg kr BAS-P Fortsättning BAS-U Kursnummer: 8394 Fördjupning på olika AFS som styr aktiviteter som BAS-U ansvarar för 2 dagars kurs med möjlighet att skriva certifieringsorganens prov dag 3. DATUM, ORT OCH PRIS 8394, 2 dagar + 1 dag prov augusti 2010, Stockholm november 2010, Göteborg kr BAS-U Fortsättning 9

10 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner i entreprenader Kursnummer: 2771 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner i entreprenader Kurs som ger dig ökad kunskap och färdigheter i att upprätta kvalitets, miljö och arbetsmiljöplaner med tillhörande kontrollplaner för entreprenader. Kvalitets- och miljöstyrning har blivit en självklarhet vid entreprenad- och konsultupphandling. Nyheterna i AB 04/ABT 06 bekräftar påståendet. För att uppnå de mål som ställs i branschen krävs miljö- och kvalitetsplaner samt arbetsmiljöplaner. Entreprenören/konsulten måste i sin tur kunna föra ansvaret vidare till bl a underleverantörer. I AB 04/ABT 06 föreskrivs bland annat att entreprenören skall, sedan avtalet ingåtts, upprätta kvalitetsplan och miljöplan för entreprenaden och därvid inarbeta kvalitets- och miljöåtgärder som beställare föreskrivit i förfrågningsformuläret - om inte annat föreskrivits i kontraktshandlingarna. Innan arbetet påbörjas skall entreprenören överlämna dessa planer till beställaren för granskning och godkännanden. Deltagare Kursen vänder sig till entreprenörer, byggledare, beställare/byggherrar, projektörer, konsulter, kontroll- och kvalitetsansvariga m fl. Innehåll Krav på planering av entreprenader samt termer och begrepp, byggprocessen, att strukturera upp en projektplan, projekterings- och genomförandeskedet, byggherrens och byggledningens roll samt tillämpningsövningar. DATUM, ORT OCH PRIS Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner i entreprenader 2771, 2 dagar Hör av er för aktuella datum, tider, pris och orter. Många beställare börjar ställa krav på miljöplaner utifrån krav som är framtagna av vägverket och storstadskommuner. Vidare har miljöstyrningsrådet arbetat fram kriterier för kvalificering av leverantörer och checklista för miljöplaner. Förmågan att ta fram miljöplaner enligt checklistan kommer att bli väsentlig för många aktörer. 10

11 byggprojektledning kursnummer: 2759 Kursnummer: 2759 Kompetenskrav på byggprojektledaren! Alla byggbranschens aktörer strävar efter att få sin verksamhet att fungera så bra som möjligt. De uppsatta målen ställer stora kunskaps- och kompetenskrav på byggprojektledarna. Detta gäller såväl tekniskt som i ekonomiskt och juridiskt avseende. Som projektledare har du ansvar för att nå projektets mål med en bestämd personalstyrka, budgeterade medel och till ett utsatt slutdatum. En skicklig projektledare måste kunna projektets alla delar. Utbildningen innehåller ämnesområden som gör att förutsättningarna ökar för att bli skicklig i denna roll: organisation, målformulering, målstyrning, upphandling, tidplanering, riskhantering, projektekonomi m m. Förkunskaper Teknologisk Instituts utbildning Entreprenad- och avtalsrättens grunder (6241) eller motsvarande kunskaper rekommenderas. DATUM, ORT OCH PRIS Byggprojektledning 2759, 3 dagar oktober 2010, Göteborg kr Syfte Utbildningen skall ge deltagarna förutsättningar att bli skickliga i sin projektorganisation med avseende på målstyrning, projekthandläggning, upphandlingsfrågor samt kontroll- och kvalitetsarbete. Deltagare Projektledare och blivande projektledare i bygg-, mark- och anläggningssektorn, konsulter, byggledare, entreprenörer samt byggherrar i privat och offentlig verksamhet m fl. 11

12 Projekteringsledning Kursnummer: 4032 Starten är viktigast och svårast! Projekteringsskedet i ett byggprojekt är det skede då byggnadens/anläggningens utformning och funktion påverkas allra mest! Som projekteringsledare har du en enorm potential att påverka. Projekteringsarbetet blir ofta unikt för varje projekt då entreprenadformerna och kraven på handlingarnas utseende varierar. Dessutom gäller det att identifiera och tolka beställarens behov. Ansvaret är stort och fallgroparna många och inte alltid lätta att upptäcka. DATUM, ORT OCH PRIS Projektledning 4032, 3 dagar Hör av er för aktuella datum, tider, pris och orter. Kursinnehåll finner ni på Syfte Utbildningen fokuserar på projekteringsledarens möjligheter och ansvar samt hur du på bästa sätt organiserar och driver projekteringsuppdraget. De flesta exempel är hämtade ur verkliga livet. Deltagare Utbildningen vänder sig till dig som har ansvar för att leda projekteringsarbetet i byggprojekt och till dig som är, eller kommer att bli, ansvarig för projekteringsledning inom fastighetsbolag, entreprenadbolag eller projektledande konsulter. 12

13 installationssamordning Kursnummer: 4275 Modernt byggande kräver aktiv installationssamordning! Mängden installationer i byggnader ökar ständigt. Idag är det inte ovanligt att upp till 60% av den totala byggkostnaden utgörs av installationstekniska system. Detta medför att installationssamordning spelar en allt mer avgörande roll i byggprojekt. En förutsättning för framgång är att samordningen startar i ett tidigt skede. Allas representant och allas ordningsman Installationssamordnaren är inte bara byggarens man under projektet utan även i hög grad installatörernas. Det är av största vikt att samordnaren har förståelse för och kunskap om de olika installatörernas uppgifter Först när alla parter förstår varandra är det möjligt att skapa ett framgångsrikt projekt. Installationssamordnarens uppgift är att planera, styra och ha en övervakande funktion under byggprocessen. För att lyckas krävs att samordnaren helst ligger steget före både byggare och installatörer och ger sig själv möjligheten att undvika problem. Det gäller att tänka efter före... Syfte Du får en bred grundkunskap om installationer med tyngdpunkt på de viktigaste momenten som bör uppmärksammas i en generalentreprenad med avseende på samordning av installatörernas produktion. Deltagare Utbildningen vänder sig till dig som har ansvaret för samordningen av bygg- och installationsarbeten under produktionsskedet. DATUM, ORT OCH PRIS Installationssamordning 4275, 3 dagar 6 8 oktober 2010, Stockholm kr Kursinnehåll finner ni på Installationssamordning från A till Ö Under utbildningen kommer de flesta infallsvinklar som kan förekomma i produktionen för en installations-samordnare att diskuteras. Dessutom kommer förslag på arbetsordning och hjälpmedel att presenteras. 13

14 CE-märkning av maskininstallationer i byggnader Kursnummer: 7202 CE-märkning berör de flesta installationsprodukterna i byggsektorn, från dörrstängare till hissar. Byggsektorns produkter regleras av flera olika myndigheter - främst Arbetsmiljöverket, Boverket och Elsäkerhetsverket. Riskera därför inte att bli stående med en inbyggd produkt som du inte får ta i bruk på grund av att du har inaktuella kunskaper om CE-märkningen. Kostnaderna kan bli dramatiska om fel skall rättas till i efterhand. Teknologisk Instituts utbildning i CE-märkning av maskininstallationer i byggnader är praktisk och effektiv. Du får, förutom en genomgång av de olika produktdirektiven, fördjupade kunskaper om nya maskindirektivet, vilket ger dig ökad förståelse och du kan agera på ett korrekt sätt oavsett om du är projektör, entreprenör, beställare eller tillverkare. Krav ställs idag på certifiering av platsbyggda installationssystem i så gott som alla byggprojekt. Installationer i byggnader berörs, utöver de svenska tillämpningsföreskrifterna, i huvudsak av fem EG-direktiv: Maskindirektivet (MD) EMC-direktivet (EMCD) Hissdirektivet (HD) Direktivet om tryckbärande anordningar (PED) Lågspänningsdirektivet (LVD) Innehåll Tillsyn och kontroll inom EES CE-märkning enligt maskindirektivet DIREKTIVEN översiktlig genomgång och innebörd Entreprenadjuridiska frågor (Civilrättsligt ansvar) Grupparbeten och utvärdering av grupparbeten Deltagare Alla som kommer i kontakt med dessa frågor. Byggherrar, beställare, entreprenörer, projektörer, byggledare, produktsäljare VVS, kvalitetsansvariga enligt PBL, besiktningsmän. DATUM, ORT OCH PRIS CE-Märkning av maskininstallationer i byggnader 7202, 2 dagar oktober 2010, Göteborg kr 14

15 CE-MÄRKNING FÖR BYGG- OCH INSTALLATIONSBRANSCHEN ÖVERSIKTSKURS Kursnummer: 7210 En kurs för personer verksamma inom bygg-, och installationsbranschen, som behöver grundläggande kunskaper om CE-märkning. I byggsektorn är ansvarsförhållandet ofta oklart när det gäller CE-märkning. CE-märkning av maskiner är för byggsektorn problematisk och ofta felaktigt utförd och redovisad. I denna utbildning klargör vi begreppen från lagstiftningen till kravet på CE-märkning. Du får överblick och beställarkompetens. Innehåll Ansvar för CE-märkning: Beställarens ansvar Projektörens ansvar Entreprenörens ansvar i förhållande till entreprenadformen. Gällande direktiv och motsvarande Svenska regler. Det nya maskindirektivet - gäller från den 29 dec 2009 (AFS 2008:03). DATUM, ORT OCH PRIS CE-märkning för bygg- och installatonsbranschen översiktskurs 7210, 2 dagar Hör av er för aktuella datum, tider, pris och orter. 15

16 kvalitetsansvarig enligt pbl för behörighet e, n och k Kompetenskrav för E, N och K Den som utses som kvalitetsansvarig enligt PBL skall ha erforderlig kompetens för uppgiften. Det innebär att kvalitetsansvarig både skall ha den utbildning och erfarenhet som behövs, samt vara lämplig för uppgiften. Kompetenskraven på den kvalitetsansvarige delas upp i tre behörighetsklasser (E, N och K) beroende på kontrollbehovet i aktuell byggnad. Oavsett nivå skall den som är kvalitetsansvarig ha kunskap om bygglagstiftning samt kvalitets- och miljöledningssystem. Läs mer om de fullständiga kompetenskraven på Boverkets hemsida Du kan också läsa mer på vår hemsida eller ringa oss. Teknologisk Institut erbjuder ett utbildningspaket som syftar till certifiering av kvalitetsansvariga enligt PBL i samtliga nivåer (innehållet i kurserna presenteras på sidorna 18 20). 16

17 ka enligt pbl riksbehörighet Dessa båda kurser bokas normalt tillsammans för riksbehörighet. Bygglagstiftning för KA enligt PBL Innehåll: PBL, PBF, BVL, BVF BBR, BKR, BÄR Lagen om byggfelsförsäkring Kvalitetsansvarig enligt PBL-KA2 Förordningen om OVK Förordningen om hissar Miljöbalken Avfallsförordningen Konsumenttjänstlagen Angränsande lagar, förordningar och information om tillhörande föreskrifter BBR och BKR I kursen ingår certifieringsprov en separat dag Kvalitets och miljökunskap för KA enligt PBL Innehåll: Lagens kontrollplan samrådsmöte, kontroll Begreppsförklaringar SS-EN ISO 9001:2008 Kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2008 ledningens ansvar hantering av resurser Kopplingar till SS-EN ISO 9004:2008 Miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2004 KA:s agerande i olika situationer. Att jobba som KA Övning i att upprätta kvalitetsplan och miljöplan I kursen ingår certifieringsprov en separat dag Utbildningen kompletteras med kurs nummer: 4105 Utbildningen kompletteras med kurs nummer: 4107 DATUM, TID OCH PRIS Bygglagstiftning KA enligt PBL dagar 6 8 oktober 2010, Stockholm, kr Provdag: 29 oktober 2010, Stockholm DATUM, TID OCH PRIS Kvalitets- och miljökunskap enligt PBL 4107, 2 dagar oktober 2010, Stockholm kr Provdag: 29 oktober 2010, Stockholm Uppdatering KA enligt PBL (Kursnummer: 4108) För dig som redan är KA och skall omcertifieras erbjuder vi dessutom: Uppdatering för KA enligt PBL, 1 dag + provdag Innehåll: Kort repetition, bygglov och bygganmälan, rivningslov, rivningsanmälan och marklov Tekniska egenskapsprov Kvalitetsansvarig enligt PBL - KA2 Fristående sakkunnig brand (SAK1) Miljöbalken Avfallsförordningen Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Hissar, mm Byggfelsförsäkring SS-EN-ISO 14001:2004 SS-EN-ISO 9001:2008 Konsumenttjänstlagen Skriftligt prov DATUM, TID OCH PRIS Uppdatering för KA enligt PBL 4108, 1 dagar 28 oktober 2010, Stockholm kr 29 oktober 2010, Stockholm kr 17

18 juridik FÖR BYGGLEDARE, KONTROLLANTER OCH BESIKTNINGSMÄN Kursnummer: 3405 Syfte Utbildningen ger dig kunskap om hur kontroll och besiktning bör utföras såväl praktiskt som entreprenad-rättsligt. Tyngdpunkten ligger på projektledning, beställarens och entreprenörens kvalitetssäkring samt besiktning och avlämnande. Förkunskaper Teknologisk Instituts utbildning Entreprenad- och avtalsrättens grunder (kurs 6241) eller motsvarande kunskaper rekommenderas. Innehåll: Introduktion om besiktning samt om byggledarens, kontrollantens och besiktningsmannens roll Upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer Kort genomgång av Avtalslagen, Köplagen och Skadeståndslagen Hjälpmedel för bestämning av uppdragets kvalitet och omfattning Kontroll av material och leveranser Fel och skador Provning, typgodkännande Dagbok, hjälpmedel Besiktningens roll i entreprenaden Beställarens/entreprenörens rättigheter och skyldigheter avseende bl a funktionsansvar Parternas olika åtaganden Formella krav på - besiktningsmannen - besiktningsutlåtandet - besiktning av generalentreprenader och underentreprenader Besiktningsformer Besiktningens rättsverkan Besiktningsmannens ansvar Besiktningsavtal Grupparbete, frågor och diskussion DATUM, TID OCH PRIS Juridik för byggledare, kontrollanter och besiktningsmän 6616, 2 dagar oktober 2010, Stockholm kr 18

19 ARBETSLEDARUTBILDNING VA MARK Kursnummer: 9625 Idag upphandlas nybyggnad, ombyggnad och renoveringar av VA-ledningar i hård konkurrens. Tydliga och verifierbara krav är viktiga för beställare och entreprenörer. AnläggningsAMA och publikationer från Svenskt Vatten är viktiga dokument. Arbetsmiljökraven och säkerhetskraven är stora. Kraven på kvalitet, miljö och arbetsmiljöplaner är höga. Både projektörer, kalkylerare och inte minst arbetsledare måste förstå och kunna kontrollera de tekniska kraven. Målet bör vara 0-fel vid slutbesiktning/slutkontroll. Entreprenadjuridiken gäller. Syfte Utbildningen skall säkerställa kunskap och förståelse om Anläggnings AMAs krav inom området Kunskap om viktiga publikationer från Svensk Vatten inom rörnätsområdet Myndighetsregler/säkerhetsregler i övrigt som berör arbetet Innehåll Introduktion Arbetsledarerollen Vanliga brister och skadeorsaker på ledningsnätet Planering av uppdraget/arbetet - Allmän planering (tolkning av arbetsritningar och övriga handlingar) - Kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan Kontrollplan, tidplan-resursplanering Maskinplan - Planering av arbetsplatsen. Trafikanordningar - Trafikanordningsplan Schaktning - Identifiering av ledningar i mark - Jordartskännedom - Schakta säkert. Bedömning av tjälrisk och stabilitet. - Länshållning - Krav vid schaktfritt byggande - Rörläggning och fogning - Materialkunskap - Rörmaterial - Leveranskontroll och materialhantering på arbetsplats Rörläggning och fogning. Svetsning. - Anslutning av brunnar, brandposter etc Fyllning och packning - Kringfyllning. Återfyllning. Packning Kontroll av självfallsledningar. Metoder för kontroll av lutning, täthet, deformation, ritningsavvikelse, brunnsnivå och hygien Kontroll av tryckledningar - Täthetsprovning - Säkerhetsregler vid täthetsprovning Kontroll av vattenkvaliteten. Desinfektion och spolning Inmätning och dokumentation - Distansmarkering - Slutdokumentation Återkoppling till arbetsledarrollen och ständig förbättring DATUM, TID OCH PRIS Arbetsledarutbildning VA mark 9625, 3 dagar Hör av er för datum, tid, pris och plats. 19

20 B Porto betalt Sverige Kontakta våra utbildningsrådgivare för mer information eller bokning. Eva Fritz, tel , Per Svensson, tel , Anmälan: tel fax Avgift: Priset står angivet efter varje utbildning. Inga ytterligare avgifter utöver moms tillkommer (Undantag kan förekomma, t ex i form av externt debiterade avgifter.) Alla priser är all inclusive. Information om övriga utbildningar inom teknik och management samt praktisk information och avbokningsregler finner du på: Rätt kunskap lönar sig. Teknologisk Institut är ett av Sveriges mest framstående center inom kompetensutveckling. Teknologisk Institut, Box 2513 Vi erbjuder företag och individer kvalificerad teknik- och managementutbildning: Via öppna kurser, skräddarsydda programutbildn Göteborg ingar, branschkonferenser och yrkeshögskoleutbildningar. Inom samtliga områden har vi ett nära samarbete med näringslivet och får genomgående mycket goda omdömen av kurs deltagare och deras arbetsgivare. Genom att vara lyhörda mot marknadens krav och hålla hög kvalitet hjälper vi våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och i rätt tid inom organisationen. Teknologisk Institut är ett danskt företag som etablerades i Sverige 2008 via förvärv av svenska SIFU från Tel: Fax:

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Kompetens och karriär www.bfab.se

Kompetens och karriär www.bfab.se BYGG & FTIGHET Din partner för kompetensutveckling Kompetens och karriär www.bfab.se 014 Kurser för Upphandlare Fastighetsutvecklare Projektledare Bruksanvisning Vik upp den här fliken! På flikens insida

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs www.bfab.se Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen

Läs mer

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) 1 (36) Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) Förstudie: Stockholm 2014-04-24 Johan von Holst Granskad av: Anette Linder ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE-169 99 Stockholm

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Professionell renovering i SABO-företag

Professionell renovering i SABO-företag Professionell renovering i SABO-företag Boverket april 2008 (denna sidan behöver ni inte fylla i) Titel: xx Utgivare: Boverket månad 2007 Upplaga: 1 Antal ex: xxx Tryck: xxx ISBN: 91-7147-xxx-x Sökord:

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer