Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm"

Transkript

1 Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse Granskningsrapport Fakta och statistik från Fakta och statistik från Utmärkelser Årsredovisning Årsredovisning Styrelsens förslag om utredning: Disciplinnämnd Styrelsens förslag om förenkling av krav till dusch Styrelsens förslag om olycksfallsförsäkring för förbundets medlemmar Sammanställning motioner Motioner med styrelsens yttranden Styrelsens förslag till verksamhetsplan Föreningarnas årsavgift för 2011 och Inkomst- och utgiftsstat Val av förbundsordförande, förbundsstyrelse, revisorer och valberedning Fullmakt - blankett Yrkande - blanketter Utvärdering - blankett Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm Telefonväxel: Telefax:

2 Till ombud och övriga inbjudna Stockholm 22 februari 2012 Välkommen till Svenska Orienteringsförbundets förbundsmöte! Vi hälsar Dig varmt välkommen till Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte på Scandic Hotell Skogshöjden i Södertälje den mars I detta kompendium finns alla handlingar till mötet. Här kan Du bland annat läsa om styrelsens förslag till beslut på de motioner som kommit in. Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen likväl som ekonomiska redovisningar och förutsättningar finns givetvis också med. Styrelsen har också lagt ett antal egna förslag som redovisas. Föreläsare till årets förbundsmöte har vi hittat inom de egna leden i form av förbundskapten Anneli Östberg, mottagare tillsammans med Håkan Carlsson av TT:s pris som 2011-års idrottsledare! Vi hoppas samtidigt att Du och alla andra tar vara på möjligheten att umgås och utbyta erfarenheter över distriktsgränserna i de pauser som finns. Ni kommer då även ha möjlighet att ta del av informationsmaterial från förbundskansliet inom olika verksamhetsområden. Vid ankomst till hotellet är det viktigt att du registrerar dig vid vår incheckningsdisk. Där erhåller du namnbricka samt röstkort (endast ombud). Återigen varmt välkommen till 2012 års förbundsmöte! Svenska Orienteringsförbundet Tom Hollowell Förbundschef Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm Telefonväxel: Telefax: Sidan 4

3 Program Lördag 17 mars Lunch Inledning Förbundsordförande Lena Larsson Gästföreläsare: Förbundskapten Anneli Östberg Redovisning av SOFTs arbete med Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationell Idrottsutbildning (NIU) Redovisning av förslaget till verksamhetsplan inkl frågestund Presentation av förslaget till förbundsförsäkring från Folksam, inkl frågestund Kaffe Det formella förbundsmötet startar Nomineringstiden går ut förhandlingarna ajourneras Middag/prisutdelningar Söndag 18 mars Frukost Förhandlingarna återupptas Kaffe Förhandlingarna återupptas Lunch Förhandlingarna återupptas Förbundsmötet avslutas Kaffe - hemresa Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm Telefonväxel: Telefax: Sidan 5

4 Sidan 6

5 Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning för mötet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av mötesledning. 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet. 7. Val av två rösträknare. 8. Val av redaktionskommitté för mötet. 9. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för de två senaste verksamhetsåren. 10. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren 11. Behandling av revisorernas berättelser för de två senaste räkenskapsåren. 12. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 13. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen eller revisorerna. 14. Behandling av förslag, som inkommit enligt 13 (motioner). 15. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande och nästkommande verksamhetsår. 16. Beslut om föreningarnas årsavgift under nästkommande två räkenskapsår. 17. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande och nästkommande räkenskapsår. 18. Val av förbundsordförande, tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. 19. Val av åtta styrelseledamöter för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. 20. a) Val av en revisor med personlig ersättare med uppgift att granska förbundets förvaltning och räkenskaper för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. b) Val av en lekmannarevisor med personlig ersättare med uppgift att granska förbundets verksamhet för tiden till och med nästkommande ordinarie förbundsmöte. 21. Beslut om val av ombud till riksidrottsmötet. 22. Val av ordförande och ytterligare tre ledamöter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte. 23. Mötets avslutande. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm Telefonväxel: Telefax: Sidan 7

6 Deltagarförteckning Ombud Distrikt Notering Lennart Smedenmark Blekinge Jenny Håkansson Blekinge Stina Ivarsson Bohuslän/Dal CG Strutz Bohuslän/Dal Ann-Sofie Karlsson Bohuslän/Dal Gunnar Löfkvist Dalarna Marie Malmberg Dalarna Karin Elfving Dalarna Agnes Elfving Dalarna Leif Gustafsson Dalarna Ann-Sofie Lindskog Gotland Eric Johansson Gotland Göran Hedman Gästrikland Lars-Ove Skogh Gästrikland Gert Johansson Göteborg Anders Spånér Göteborg Tommy Nilsson Göteborg Vakant Halland Vakant Halland Vakant Hälsingland Vakant Hälsingland Vakant Jämtl/Härjed Vakant Jämtl/Härjed Olof Fraenell Medelpad Peter Sjöbom Medelpad Vakant Norrbotten Vakant Norrbotten Asta Sjöberg Örebro län Larsåke Larsson Örebro län Kim Pettersson Skåne Jan-Eric Nelking Skåne Agne Bengtsson Skåne Ing-Britt Swedenborg Skåne Siv Bergander Småland Agneta Hallberg-Hansson Småland Maria Andersson Småland Lars-Åke Sjökvist Småland Ann Lindell Småland Mikael Hansson Småland Håkan Karlsson Småland Lennart Brattgård Stockholm Anita Karlsson Stockholm Frida Forshällen Stockholm Lars Gerhardsson Stockholm Vakant Stockholm Lars Nord Södermanland Anders Runander Södermanland Fredrik Wiebe Uppland Anders Eriksson Uppland Berth-Arne Bengtsson Uppland Vakant Värmland Vakant Värmland Vakant Värmland Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm Telefonväxel: Telefax: Sidan 8

7 Ombud Distrikt Notering Vakant Västerbotten Vakant Västerbotten Vakant Västergötland Vakant Västergötland Vakant Västergötland Vakant Västergötland Vakant Västergötland Vakant Västmanland Vakant Västmanland Alf Wiberg Ångermanland Per-Anders Westin Ångermanland Thomas Kleist Östergötland Sara Forsberg Östergötland Mikael Andersson Östergötland Observatörer Bibbi Gustavsson Kurt Svensson Bohuslän/Dal Småland Medaljörer Ann Jansson Gäster Magnus Wallenborg Roland Hellberg Owe Fredholm Marianne Söderberg Björn Persson Göran Andersson Christer Grunder Nina Jarlbäck Lennart Karlsson Lennart Agén Eje Andersson Förbundsstyrelsen Sven Bergström Patrik Karlsson Lena Larsson Mia Lindberg Marie-Louise Lundgren My Rönnols Anna Samelius Valberedning Lisbeth Carlsson Britt Karlsson Mats Kågeson Emanuel Winblad Mtb-O Skid-O PreO Gynnarna IOF IOF Revisor även medaljör även medaljör även medaljör Kansliet Marita Axelsson Mark Baljeu Lars Greilert Tom Hollowell Annichen Kringstad Mårten Lång Pekka Nikulainen Anneli Östberg 2 (2) Sidan 9

8 Verksamhetsberättelse Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 10

9 Inledning I samband med förbundsmötet i mars 2010 reviderades den framtidsplan som antogs 2008, dock utan att ändra inriktning för orienteringsförbundets verksamhet. Svensk orientering arbetar även fortsättningsvis enligt devisen: Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Den reviderade framtidsplanens innehåll omfattar både en långtidsvision och en verksamhetsplan för mandatperioden Vision: Vi ska erbjuda en idrott där alla kan vara med på sina egna villkor. Vi ska utveckla vår idrott i en offensiv anda som tar hänsyn till våra egna förutsättningar och omvärldens förändringar. Vi ska skapa världens bästa landslag över tid. Vi ska växa genom att attrahera fler. Visionen innefattar också fem ledstjärnor som utgörs av värdeord som ska genomsyra verksamheten på alla plan. Dessa är: Glädje Gemenskap Utmaning Hälsa Tävla Den reviderade verksamhetsplanen har anpassats och innehåller numera tre vägval som det fokuseras kring i arbetet: Arrangemangsutveckling Föreningsutveckling Individutveckling Dessa tre vägval stöds av gemensamma kommunikations och marknadsföringsinsatser. Planen innehåller en beskrivning av vad vi ska ha uppnått i slutet av sträckan när vi står vid förbundsmötet Verksamhetsberättelsen för perioden beskriver i stora delar hur långt vi har kommit i detta arbete och tar även upp andra fakta från verksamheten under åren. Förbundsmötet tog också positiv ställning till ett stort antal motioner, vars förslag ska hanteras under mandatperioden. I berättelsen finns beskrivet hur långt arbetet kommit med dessa motioner. Förbundets organisation Den 30 juni 2010 avslutade Jan Anders Gredeskog sin tjänst som förbundschef på egen begäran. Till hans efterträdare utsåg förbundsstyrelsen Tom Hollowell, som varit verksam som O Ringenchef i förbundet sedan hösten Under hösten 2010 gick kansliets organisation genom en förändring. Detta för att närmare sammankoppla kansliets arbete till vägvalen i verksamhetsplanen samt att förbättra de ekonomiska förutsättningarna i förbundet. 2 Sidan 11

10 Kansliet har varit organiserat efter vägvalen i verksamhetsplanen. Pekka Nikulainen som gemensam chef för individutvecklingsverksamheten och föreningsutvecklingsverksamheten och Mark Baljeu för arrangemangsutvecklingsverksamheten. Mark är dessutom O Ringenchef. Som stöd till verksamheterna fungerar den administrativa avdelningen med Marita Axelsson som chef. Under december 2010 projektanställdes Annichen Kringstad att bedriva ett särskilt kommunikationsprojekt inom förbundet. Våren 2011 övergick Annichen till kommunikationschef där även Skogssport ingår. Under 2010 blev det byte på redaktörsposten där Sara Thörn tillträdde efter 18 år med Ola Gustafsson som redaktör. Vid 2011 års utgång hade förbundets kansli totalt 20 anställda (motsvarande 18,25 tjänster), fördelade enligt följande: Individutveckling: 4 personer Föreningsutveckling: 5 personer (motsvarande 4,5 tjänster) Arrangemangsutveckling 1 personer/tjänst Administrativa enheten: 5 personer (motsvarande 4 tjänster) Kommunikation/Skogssport: 4 personer (motsvarande 3,75 tjänster) 1 förbundschef Det fasta O Ringenkansliet hade vid slutet av anställda, motsvarande 4,5 tjänster. Förbundets ekonomi Under verksamhetsåren har förbundets ekonomi varit i fokus. Man kan tyvärr inte berätta om verksamhetsåret 2010 utan att nämna förbundets försämrade ekonomi. Förbundet gjorde en förlust för år 2010 på 4,4 MKr. De största bidragande orsakerna till detta är: Uteblivet överskott från O Ringen 2010 i Örebro. Satsningen på Nordic Orienteering Tour som kostade betydligt mer än väntat och där förväntade sponsorintäkter uteblev. Slutarbetet med det nya regelverket som färdigställdes under året samt ökade kostnader inom arrangemangsområdet. Utveckling och introduktionen av Eventor, förbundets medlems och anmälningssystem. Mindre vinst från Skogssports verksamhet än väntat. Ökade kostnader för förbundsmöte och konferenser under året. En större genomgång av förbundets samtliga verksamheter och ekonomi gjordes under hösten 2010 som resulterade i ovannämnda organisationsförändringar samt nerdragningar på ett antal områden. Dessa förändringar gjordes samtidigt som fokus lades på att genomföra verksamhetsplanen för perioden. 3 Sidan 12

11 Genom dessa åtgärder har förbundets ekonomi förbättrats väsentligt under Resultatet för förbundskansliets del av verksamheten slutar på plus 2,0 Mkr. Resultatförbättringen kommer både från ökade intäkter och minskade kostnader. Ökade projektbidrag från Naturvårdsverket och RF för särskilda projekt och satsningar. Ökade sponsorintäkter. Försäljning av Eventorlicens till Norges Orienteringsförbund. Minskning av personalkostnader från Bättre projektstyrning och kostnadskontroll över förbundets verksamheter. Tyvärr har O Ringen Hälsingland 2011 haft ett sämre resultat än det förväntade och kommer att belasta förbundets ekonomi. När verksamhetsberättelsen skrevs var resultatet inte färdigredovisat. 4 Sidan 13

12 Var är vi på kartan efter 2011? Vägval Arrangemang Vision Svensk orientering erbjuder världens bästa arrangemang och utgör fortsatt en av världens mest tekniskt avancerade idrotter. Tre huvudmål Antalet tävlingsstarter ökar jämfört med tidigare. Kvaliteten motsvarar allas förväntningar. Vi erbjuder såväl nyttotjänster som aktivitetsmotiverande IT tjänster, vilket sparar administration och bidrar till ökad aktivitet och tävlande. Offensivt kvalitetstänkande och kvalitetssäkring av alla tävlingar. Alla tävlingar kan höja sin nivå till glädje för alla. Under 2010 färdigställdes vårt nya regelverk. Projektledarrollen togs i maj över av Roland Nilsson, Oskarshamn, efter Henrik Skoglund, Södertälje, som då fick uppdraget som NORT manager. På förbundsmötet 2010 godkändes strukturen till regelverket, men inte innehållet. Dessutom behövde det kompletteras med anvisningar. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att slutföra arbetet under 2010 och den 7 december antogs det nya regelverket på ett styrelsemöte. Innan dess hade ett regelseminarium med ca 30 deltagare arrangerats på O Ringen samt en regelkonferens i oktober med 35 deltagare. Det nya regelverket har fungerat bra under sitt premiärår Ett antal synpunkter har inkommit, men dessa har mest berört anvisningarna som förbundsstyrelsen numera beslutar över. Avtalskulturen för våra profil och värdetävlingar har under 2010 och 2011 börjat fungera fullt ut. Det bidrar till tydligare ansvarsfördelning och högre kvalitet. Alla kommande års SM arrangörer har skrivit under avtal som coacherna arbetar efter. För nya Silva League, som ersätter Elitserien och Silva Junior Cup, har arrangörsanvisningar arbetats fram gemensamt och från och med 2013 kopplas avtal mot dessa. 5 Sidan 14

13 Arrangörscoachernas arbete startade 2009 och har under 2010 och 2011 tagit ytterligare viktiga steg. Kommunikation, utbildning, inspiration och utvärdering har varit viktiga nyckelbegrepp. Under 2010 hölls tre utbildnings och inspirationsträffar med coacherna (vid tävlingskonferensen i Skövde, i samband med Tiomila samt en under O Ringen). I samband med 25 manna hölls också en coachutbildning med yrkescoach Sören Holm. Här deltog 13 arrangörscoacher. Under 2011 hölls fyra utbildnings och inspirationsträffar. Dessa hölls vid tävlingskonventet i Skövde, på Tiomila, O Ringen samt 25 manna. Fokus har legat på erfarenhetsutbyte samt att hitta gemensamma former för ett arbetsrum för coacherna. Ett arbetsrum på orientering.se skapades under Här samlas rapporter och erfarenheter. Coach för 25manna tillsattes under 2010 och för SM natt, ultralång och stafett tillsattes nya coacher under Ett arbete med förenkling av IT sidan vid tävlingar, bland annat genom införandet av så kallade IT coacher, påbörjades under Nivå 3 5 tävlingar har börjat inkluderas i utvecklingsarbetet på ett bättre sätt under 2010 och 2011, men det återstår mycket arbete, bland annat med förhoppningen om att distrikten tillsätter arrangörscoacher för nivå 3 5 tävlingarna inom sina respektive distrikt. Stort utbud av enkla arrangemang Motionsorientering i närområden under vardagarna har börjat etablera sig i flera distrikt. I den nya klassindelningen som antogs i samband med det nya regelverket ingår motionsorientering på helgerna i samband med nationella tävlingar. Syftet är att kopiera framgångskonceptet från vardagarna till helgerna. Profil och värdetävlingar utvecklas och ny teknik utnyttjas Onlinebevakningen av våra profil och värdetävlingar utvecklades rejält under Arenaproduktion erbjöds vid Tiomila, NORT, O Ringen samt Ungdomens Tiomila. Svenska Orienteringsförbundet gjorde också en storsatsning med GPS bevakning på alla SM och elitserietävlingar under En satsning som fortsatte under Förbundet utvecklade under 2010 en egen grafikmodul (namn, tider med mera kan visas på t ex en storbildsskärm). Denna förbättrades under 2011 och kan idag erbjudas till arrangörer som använder dataprogrammet OLA. Planeringen för en liveportal för såväl besökare som arrangörer startades i slutet av 2010 och har pågått under En enkät gjordes i slutet av 2011 och en utvärdering av denna påbörjades. Arbetet med nya Silva League, som ersätter Elitserien och Silva Junior Cup, startade på allvar under Premiären sker i april Sidan 15

14 En stor nyhet i Orienteringssverige 2010 var Eventor, svensk orienterings centrala IT system, som användes som anmälningssystem för i stort sett alla individuella tävlingar. Eventor hann också i slutet av året gå på export till norsk orientering som under 2011 använde Eventor som anmälningssystem för alla sina tävlingar. Kärnan och databasmodellen i Eventor är densamma som för det tävlingsadministrativa dataprogrammet OLA 5.0 som också släpptes till säsongen Samordningsvinsterna med gemensam kärna är stora. I utvecklingsarbetet med OLA 5.0 har fokus lagts på förenkling och användarvänlighet. Rutiner för rapportering och dokumentation för att kunna förbättra, förenkla och utveckla arrangemangen började ses över i slutet av Under 2011 fanns ingen budget för att slutföra arbetet och det ligger nu på is tills vidare. PV gruppen, som ansvarar för kvalitetssäkringen och utvecklingen av våra profil och värdetävlingar, har haft tre möten under året. Förutom kanslianställda bestod gruppen 2010 och 2011 av Per Forsberg (Kristianstad), Maria Jonsson (Sandviken), Patrik Karlsson (Växjö), Linda Nordin (Eksjö) samt Tomas Stenström (Uppsala). Utbildning utgör en viktig hörnsten i arbetet med arrangemangsutveckling Med visionen världens bästa arrangemang har ett arbete inletts med att skapa en struktur och en röd tråd för verksamhetsområdet arrangemangsutveckling med utgångspunkt från de utbildningsbehov som finns. En omvärldsanalys har gjorts hos våra nordiska grannländer samt IOF. Tävlingskonventet i Skövde i januari 2011 var en viktig del i underlaget för ett nytt program för arrangemangsutbildning. Den nya arrangemangsutbildningen ska tilltala såväl unga som äldre samt kvinnor och män. Arbetet går nu över i en genomförandefas. 7 Sidan 16

15 Vägval föreningsutveckling Offensiv orientering, föreningsutveckling Syfte och mål: Möta klubbar och distrikten med våra tre vägval och att uppnå målen i verksamhetsplanen. Under 2010 har arbetet med föreningsutveckling inom ramen för Offensiv orientering fortsatt. Syftet med projektet är att föreningarna utvecklar sin verksamhet inom de tre vägvalen arrangemangsutveckling, individutveckling och föreningsutveckling. Föreningsutvecklingen ska genomföras genom att Svenska Orienteringsförbundet tillsammans med SISU Idrottsutbildarna besöker föreningar och distrikt för att inspirera till att starta en utvecklingsprocess. Målet har varit att besöka 60 procent av landets orienteringsföreningar, vilket motsvarar cirka 370 föreningar. Fram till och med 2010 års utgång har vi träffat 200 föreningar och 665 ledare i dessa föreningar. Besök har gjort i 14 distrikt. Följande träffar har genomförts: 25 januari Bohuslän Dal, Lilla Edet 26 januari Bohuslän Dal, Ed 8 mars Småland, Nybro 9 mars Småland, Alvesta 10 mars Småland, Ankarsrum 15 mars Småland, Skillingaryd 16 mars Småland, Aneby 24 mars Östergötland, Linköping 12 april Västerbotten, Skellefteå 13 april Västerbotten, Umeå 13 november Medelpad, Sundsvall Under 2010 har arbetssättet förändrats och kansliet har startat ett arbete med ett tydligare regionansvar fördelat på tre tjänstemän vid förbundets kansli. Det har inneburit att arbetet med föreningsutveckling delvis förändrats och därmed även målen. Det nya arbetssätet presenterades vid ordförandekonferensen i november och för de distrikt som har anställd personal. Under 2011 har de regionansvariga besökt, med något undantag, samtliga distrikt i landet. Besöken har dels handlat om att de regionansvariga skaffat sig kunskap om verksamheten i de olika distrikten och dels handlat om att starta en process kring verksamhetsutveckling i distrikt och föreningar. Vi har valt att använda ett utbildningsmaterial från SISU Idrottsböcker, Målstegen, som processmaterial. Målstegen bygger på sju olika steg från verksamhetsplan till handlingsplan. I slutet av året startade den processen på allvar i ett mindre antal distrikt. Planeringen för hur processen kommer att se ut från 2012 och framåt pågår. Idrottslyftet Syfte och mål: Stödja föreningarnas verksamhet för främst barn och ungdomar. Idrottslyftet är en satsning från regeringen i syfte att lyfta barn och ungdomsidrotten i landet. Idrottslyftets huvudsakliga inriktning är att rekrytera nya barn och ungdomar till idrotten och målet är att de ska fortsätta idrotta högre upp i ålder. Det är Riksidrottsförbundet som har ansvar för att fördela de medel som regeringen har ställt till idrottens förfogande. Satsningen startade den 1 juli 2007 och omfattade i första hand fyra år. Idrottslyftets tredje år startade den 1 juli 2009 och avslutades den 30 juni Det fjärde och sista året startade den 1 juli 2010 och avslutades den 30 juni Idrottslyftet förlängdes under 2011 med ytterligare fyra år. Idrottslyftets femte år omfattar 18 månader, från 1 juli 2011 och till och med 31 december Sidan 17

16 Inom Riksidrottsförbundet pågår en process kring hur Idrottslyftet från och med år sex ska utformas. I början av 2012 kommer de olika specialidrottsförbunden att bli delaktiga i arbetet. Under Idrottslyftets tredje och fjärde år har Svenska Orienteringsförbundet disponerat medel för tre olika delar. De olika delarna består av ett verksamhetsutvecklingsstöd, ett förbundsutvecklingsstöd och ett föreningsstöd. Inom ramen för verksamhetsutvecklingsstödet och förbundsutvecklingsstödet har följande aktiviteter och verksamhet genomförts: Löner för att hantera och administrera Idrottslyftet Ekonomiskt projektstöd till distrikten Konferens för barn och ungdomsledare Ledarutbildning för unga ledare, O Ringen Academy Utvecklingsarbete kring tränarutbildningar Utvecklingstrappor för barn och ungdomar inom ramen för arbetet med utvecklingsplanen Utvecklingsarbete kring rekrytera och behållakedjan Inom ramen för föreningsstödet har Svenska Orienteringsförbundet haft kronor till sitt förfogande under år 3 och kronor under år 4. De här pengarna är enbart till för föreningarnas verksamhet som efter en projektansökan till Svenska Orienteringsförbundet kan få möjlighet att genomföra projekt inom ramen för syftet med Idrottslyftet. Svenska Orienteringsförbundet har tagit fram egna kriterier för föreningsstödet som är i harmoni med Idrottslyftets huvudsyfte och som samtidigt ska stärka arbetet med Offensiv orientering. Under Idrottslyftets tredje år har 206 projektansökningar kommit in från 122 olika föreningar. Av dessa har 86 procent eller 178 projekt beviljats stöd. Fördelningen av antalet ansökningar från de olika distrikten har varit ojämn. I tabellen nedan finns en del statistik kring Idrottslyftets tredje år. Distrikt Ansökningar Beviljade Sökt belopp Beviljat belopp Blekinge kr kr Bohuslän Dal kr kr Dalarna kr kr Gotland kr kr Gästrikland kr kr Göteborg kr kr Halland kr kr Hälsingland kr kr Jämtland Härjedalen kr kr Medelpad kr kr Norrbotten kr kr Örebro kr kr Skåne kr kr Småland kr kr Stockholm kr kr Södermanland kr kr Uppland kr kr Värmland kr kr Västerbotten kr kr Västergötland kr kr Västmanland kr kr Ångermanland kr kr Östergötland kr kr Summa kr kr 9 Sidan 18

17 Utöver de medel som fördelats via Svenska Orienteringsförbundet har orienteringsföreningar i landet fått ta del av kronor som fördelats till samverkan med skolan av de olika distriktsförbunden, DF, i landet samt kronor som fördelats av SISU Idrottsutbildarna för olika ledarutvecklingsprojekt. Totalt har svenska orienteringsföreningar tillförts kronor via Idrottslyftet under dess tredje år. Under Idrottslyftets fjärde år har 212 projektansökningar kommit in från 134 olika föreningar. Av dessa har 83 procent eller 177 projekt beviljats stöd. Fördelningen av antalet ansökningar från de olika distrikten har varit ojämn. I tabellen nedan finns en del statistik kring Idrottslyftets fjärde år samlad. Distrikt Ansökningar Beviljade Sökt belopp Beviljat belopp Blekinge kr kr Bohuslän Dal kr 0 kr Dalarna kr kr Gotland kr kr Gästrikland kr kr Göteborg kr kr Halland kr kr Hälsingland kr 0 kr Jämtland Härjedalen kr kr Medelpad kr kr Norrbotten kr kr Örebro kr kr Skåne kr kr Småland kr kr Stockholm kr kr Södermanland kr kr Uppland kr kr Värmland kr kr Västerbotten kr kr Västergötland kr kr Västmanland kr kr Ångermanland kr kr Östergötland kr kr Summa kr kr Utöver de medel som fördelats via Svenska Orienteringsförbundet har orienteringsföreningar i landet fått ta del av kronor som fördelats till samverkan med skolan av de olika distriktsförbunden, DF, i landet samt kronor som fördelats av SISU Idrottsutbildarna för olika ledarutvecklingsprojekt. Totalt har svenska orienteringsföreningar tillförts kronor via Idrottslyftet under dess fjärde år. På vilket sätt Idrottslyftet ger de resultat som är tänkt är svårt att mäta. Genom att studera föreningarnas utveckling av det statliga lokala aktivitetsstödet, LOK stödet, kan man få en uppfattning. Det finns ett antal föreningar som har en positiv utveckling som troligen kan hänföras till Idrottslyftet. Det finns också ett antal föreningar som har en liten positiv utveckling. Det finns också föreningar som ligger kvar på samma nivå som tidigare eller har en negativ utveckling. För att med säkerhet kunna se hur Idrottslyftet påverkar föreningarnas verksamhet behövs en längre uppföljningstid. Nedan presenteras utvecklingen av föreningarnas LOK stöd från Sidan 19

18 Utveckling av LOK-stödet Totalt Idrottslyftet Övriga Deltagarsammankomster År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 De föreningar som har genomfört minst ett projekt inom ramen för Handslaget under åren eller under Idrottslyftets fyra första år ligger på en näst intill oförändrad nivå sett över tid medan de föreningar som inte har genomfört något projekt har en negativ trend sett över tid. De senaste tre åren, 2008, 2009 och 2010, har förändringarna varit större. Barn och ungdomsverksamhet Syfte och mål: Erbjuda föreningar genomtänkta, attraktiva läger, material och aktiviteter. Vara stöd till föreningarna genom rekrytera och behålla kedjans samtliga steg. Rikslägret Rikslägret bytte 2010 anläggning efter att ha arrangerats i Idre Fjäll i över tio år. Ny plats blev Lindvallen som har satsat mycket och har öppnat ett upplevelsecenter med bland annat 3D bio, äventyrsbad och disco. Experium blev en naturlig plats att hänga på för ungdomarna. Träningarna höll som vanligt mycket hög kvalitet och ansvarig för banläggning var Malungs OK med landslagslöparen William Lind i spetsen. Ledarna erbjöds ett eget pass på temat behålla ungdomar. Med tanke på det korta avståndet till Berga By blev ett naturligt tema på äventyrsdagen Vasaloppet. Vasaloppet inleddes med en prolog redan på invigningen. Lagen fick sedan gå ut i jaktstart på torsdagen där så många poäng som möjligt skulle samlas på fjället. På kvällen korades segrare genom finaltävlingar. Lägrets höjdpunkt var för många föreläsningen med världens bästa orienterare, Thierry Gueorgiou. Han gav tips och delade med sig av sina erfarenheter. Totalt var det 420 deltagare på rikslägret 2010, som hölls 27 juni 3 juli. 11 Sidan 20

19 Även 2011 arrangerades Rikslägret i Lindvallen, vilket ur ungdomssynpunkt fungerar mycket bra. Det finns gott om utrymmen och aktiviteter att genomföra. Träningarna arrangerades av Malungs OK:s elitlöpare med David Andersson och William Lind i spetsen. Årets föreläsare var landslagslöparen Peter Öberg. Han berättade om hur han tränade som ungdom och gav även några tekniktips om hur man bäst orienterar i fjällen. Ledarna hade möjlighet att delta på en föreläsning där William Lind gav inspiration om träningsupplägg för ungdomar. Äventyrsdagen genomfördes vid Högfjällshotellet där deltagarna lagvis fick genomföra en slumporienteringsbana. Lägret avslutades med att ungdomarna fick delta i Bianchi Knock out Sprint med kval på fredag kväll och semifinal och final på lördag förmiddag. Totalt var det 380 deltagare på lägret, som pågick 27 juni 2 juli. Ungdoms SM USM 2010 arrangerades av OK Nolaskogsarna och Sidensjö IK augusti. Tävlingarna startade med en sprint på fredag eftermiddag vid Skyttis i Örnsköldsvik. Långdistanstävlingen och distriktsstafetten genomfördes i Nolås. Fantastisk terräng väntade ungdomarna. Banläggarna hade lyckats mycket bra då banorna var utslagsgivande men ändå inte för svåra. Arrangemanget i sin helhet var mycket lyckat och arrangörerna ska känna sig stolta över sin insats. USM 2011 arrangerades av OK Skärmen och OK Skogsmunken. Sprinten genomfördes i Färgelanda centrum, medan långdistansen och distriktsstafetten hölls i Gudhem, 8 km norr om Färgelanda. Sprintbanan var ganska löpbetonad medan långdistansbanan erbjöd deltagarna många tekniska lurigheter. Distriktsstafetten var även i år en tävling med stämning på topp där Västergötland drog det längsta strået och vann före Dalarna och Stockholm. Arrangörerna ska känna sig stolta över ett bra genomfört arrangemang. Barn och ungdomsledarkonferenser 2010 års barn och ungdomsledarkonferens genomfördes på Krusenbergs Herrgård utanför Knivsta. Temat på konferensen var att behålla barn och ungdomar. Intresset var stort och 94 ledare var på plats. Föreläsare under helgen var bland annat Karin Redelius, Ledare för barn och ungdomar idrottsrörelsens viktigaste uppgift, Holger Björklund, Är Zlatan mentaliteten på väg in i orienteringen? samt Lena Sundqvist, Tullinge SK, och Göran Hellgren, OK Södertörn, Från att gå på orientering till att bli orienterare. Peter Junevik från Tränarakademin höll i ett teknikpass som fick genomföras i över 50 cm snö. Utvärderingen visar att 70 procent av deltagarna var mycket nöjda med konferensen års barn och ungdomsledarkonferens genomfördes i Haninge. Temat på konferensen var Världens bästa coach. Föreläsningarna handlade om bland annat ledarskap, rekrytering av unga 12 Sidan 21

20 ledare, skapa laganda, faktorer som gör att ungdomar stannar kvar och orienteringsteknik med GPS. Återigen varvades föreläsning i stor sal med workshops och praktiska pass. Utvärderingen visade att deltagarna var mycket nöjda med helgen. Totalt var det 71 ledare på plats. Distriktsledarträffar I samband med barn och ungdomsledarkonferensen 2010 genomfördes en träff för distriktens ungdomsansvariga med 22 deltagare. Mary Falkevik Olsson, arrangörscoach för USM, berättade om arrangemanget och deltagarna fick chans att ställa frågor. Vi diskuterade även USM:s framtid gällande kartan i startögonblicket, attityd och antalet deltagare. En annan punkt som var med på dagordningen var kvalitetssäkring av ungdomsbanor där Göteborgs representant delade med sig av sina erfarenheter. Under mötet fick samtliga distrikt fick berätta om de hade någon ungdomscup eller serietävlingar för ungdomar. Detta gav mycket inspiration till varandra som förhoppningsvis leder till att distrikten fortsätter utveckla sina tävlingar för barn och ungdomar. I samband med barn och ungdomsledarkonferensen 2011 genomfördes en träff med distriktens ungdomsansvariga. Totalt var det 15 distrikt representerade. Tävlingsledaren för USM, Mats Hallsten, var på plats och berättade om årets arrangemang och deltagarna fick även möjlighet att ställa frågor. Vi diskuterade även vad distrikten gör för att behålla sina ungdomar, frågor kring USM, till exempel upplägg och kostnader, kombinationslag på stafetter och det nya arbetssättet med regioner presenterades. Check Point Skattjakten Skattjakten är ett koncept som ingår i en ny serie av aktiviteter där glädje och lek står i centrum. Aktiviteterna går under samlingsnamnet Check Point. Skattjakten kan användas för att locka barn som aldrig tidigare orienterat, men också för att behålla unga orienterare i klubben. Syftet är att få barn att tycka att det är superkul med orientering. Skattjakten riktar sig främst till barn i åldrarna sju till nio år. Tanken är att arrangerande klubbar genomför Skattjakten som en lägeraktivitet, med fördel under sommarlovet, där barnen träffas intensivt under tre till fem dagar. Under dagarna har barnen ett gemensamt uppdrag, att hitta skatten. På väg in i Mörka skogen, där skatten finns, får barnen genomföra många olika lekfulla övningar som hör till uppdraget. Deltagarna får lära sig karttecken och att passa kartan samt prova elektronisk stämpling. Helt enkelt får man lära sig orientering från grunden på ett väldigt lekfullt sätt. I februari 2010 fick alla orienteringsklubbar materialet (manual, välkomstbrev och cd med bilder och film för marknadsföring) hemskickat. Det finns dessutom för nedladdning på orientering.se. Ung & Offensiv I projektet Ung & Offensiv genomfördes 2010 en satsning inför förbundsmötet. Varje distrikt fick möjligheten att rekrytera en ungdom som fick följa med helt gratis. Ungdomarna, som kom från 14 olika distrikt, hade delvis ett eget program där de till att börja med fick information om hur ett förbundsmöte går till och kunde få svar på sina frågor. Gruppen samlades sedan med jämna mellanrum under helgen och diskuterade vad som sagts under mötesförhandlingarna och kunde reda ut eventuella oklarheter. Många ungdomar fick mersmak och kände att de vill påverka svensk orientering och förhoppningsvis leder denna aktivitet till att några tar chansen och representerar sitt distrikt under nästa förbundsmöte. 13 Sidan 22

21 2null var det åter dags för ett nordiskt läger för unga ledare. Lägret arrangerades i samband med VM i Trondheim i augusti. Lägerdeltagarna kom från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Från Sverige deltog sex ledartalanger: Ivar Svartholm, Gammelstads IF, Fanny Lindeborg, Umeå OK, Josefin Eriksson, Köping Kolsva OK, Joakim Berg, Bromma Vällingby SOK, Sara Garpenlund, KFUM Örebro, och Sara Forsberg, OK Kolmården. Under sista söndagen i april träffades Sveriges representanter i Uppsala för att förbereda sig och lära känna varandra. Under lägerveckan i augusti hade deltagarna ett spännande program där de förutom att heja fram elitlöparna under VM:s avslutande dagar hade sociala aktiviteter samt utbildning i form av både föreläsningar och praktiska övningar. Fokus låg på att utvecklas som ledare. Utmaningen Utmaningen är en aktivitet som genomförs i mörker, perfekt som säsongsavslutning innan vinterns träning drar igång eller som upptaktsaktivitet. Målgruppen är ungdomar 13 år och äldre och tar 3 6 timmar att genomföra. Manualen är skriven så att ledarna lätt kan skaffa sig en uppfattning om innehållet och hur Utmaningen går till. Till manualen finns det tre dokument som du kan ladda ner eller skriva ut på Svenska Orienteringsförbundets hemsida. Där finns också en kort film som kan visas som inspiration för ungdomarna. Alla orienteringsklubbar har fått var sitt exemplar skickat till sig. Tränarutbildning Syfte och mål: Att utbilda och utveckla tränare för att höja kvaliteten på föreningarnas träningsverksamhet. Arbetet med att erbjuda föreningarna möjlighet till att utbilda tränare genom grundtränarutbildningen, GTU, har fortsatt. Under 2010 har följande grundtränarutbildningar genomförts. Aneby Grundtränarutbildning del 1 35 deltagare Haninge Grundtränarutbildning del 1 27 deltagare Skövde Grundtränarutbildning del 2 23 deltagare Rosersberg Grundtränarutbildning del 2 22 deltagare 14 Sidan 23

22 Tränarutbildningarna utvecklas kontinuerligt och under hösten 2010 beslutades att byta namn på de olika utbildningarna. Från och med 2011 heter de olika utbildningsstegen barntränarutbildning, ungdomstränarutbildning, juniortränarutbildning och elittränarutbildning. Anledningen till namnbytet är dels att namnet nu tydligare beskriver innehållet i respektive utbildning, dels att det blir en tydligare koppling till innehållet i utvecklingsplanen. Under 2010 lanserade SISU Idrottsutbildarna ett paket med tränarutbildningar under namnet grundtränarutbildningen. Genom att byta namn på våra egna utbildningar vill vi också minska risken för sammanblandning. Juniortränarutbildningen utvecklades under 2010 och den första utbildningen genomfördes under Elittränarutbildningen genomförs av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och Svenska Orienteringsförbundet har möjlighet att delta med ett begränsat antal handplockade tränare. Under 2011 har följande tränarutbildningar genomförts. Gävle Barntränarutbildning 22 deltagare Leksand Barntränarutbildning 16 deltagare Stockholm Barntränarutbildning 27 deltagare Stockholm Barntränarutbildning 25 deltagare Örkelljunga Barntränarutbildning 11 deltagare Örkelljunga Ungdomstränarutbildning 6 deltagare Hallsberg och Bosön Juniortränarutbildning 16 deltagare Under 2011 har två nya utbildningsmaterial tagits fram i samarbete med SISU Idrottsböcker. Den första boken heter Träna för att ha kul att träna upp till 13 år och är direkt kopplad till Barntränarutbildningen. Den andra boken heter Orientera för att lära sig träna att träna år och är direkt kopplad till Ungdomstränarutbildningen. Innehållet i böckerna utgår från innehållet i utvecklingsplanen. På så sätt har vi nu ett utbildningspaket för tränare där både utbildningen och litteraturen utgår från samma grund, utvecklingsplanen. Skogsäventyret Syfte och mål: Att ge barnen en positiv upplevelse och få dem att upptäcka att skogen är en spännande plats att vistas i. Sammanlagt har det sedan starten sålts deltagarhäften. En ny upplaga har under 2010 tagits fram tillsammans med SISU Idrottsböcker. Lärarhandledningen har reviderats och ligger nu på hemsidan som gratisupplaga att ladda ner. En ny version av karteckenmemory lanserades under O Ringen. Olfar och Spanarn fanns på plats under O Ringen. Vi arrangerade även en skogsäventyrsdag i barnpassningen och bjöd på nygräddade pannkakor. I samband med O Ringen invigdes ett nytt skogsäventyr i Ånnaboda. 15 Sidan 24

23 Även 2010 fanns Skogsäventyret och Olfar med på Skansen. Cirka 15 skolor och 1000 barn i åldern 9 13 år har medverkat på dessa Skansendagar. Olfar har turnerat runt i landet för besök i klubbar och skolor. De har varit bokade varje vecka från april till oktober. Skogsäventyrets inspiratörer har ansvarat för lärarutbildningar runt om i landet. Fyra lärarutbildningar genomfördes i Göteborg och samlade hela 120 intresserade lärare. Vidare genomfördes en utbildning i Ånnaboda (juni) och en i Sundsvall (augusti) med totalt 40 deltagare. Under hösten medverkade Skogsäventyret på GIH:s lärarkonvent med monter samt två tillfällen för fortbildning med ca 50 deltagare. Ett fotopass med orientering kring GIH fanns tillgängligt för alla på konventet. Under 2011 har Skogsäventyret förvaltats. Vi har hyrt ut Olfar till självkostnadspris vilket har varit mycket uppskattat hos klubbar och skolor, han har varit i stort sett fullbokad under säsong. Skogsäventyret med Karin Elfving från Rättvik i spetsen var ansvarig för miniknatet på O Ringen en av etapperna. Det stektes pannkakor till flera hundra barn och Olfar var på besök. På utbildningsdagarna med 290 kommunersprojektet har vi förevisat och deltagarna har fått prova på delar av Skogsäventyret. 290 kommunersprojektet Svenska Orienteringsförbundet har under 2011 fått kr från Naturvårdsverket till att genomföra utbildningsdagar för befintliga lärare i orientering. Målet är att höja kunskapsnivån hos landets idrottslärare i kartkunskap och friluftsliv. Nya medel ska sökas kommande år och målet är att erbjuda en utbildningsdag i varje kommun i Sverige genomfördes utbildningsdagar i 26 kommuner med totalt 315 deltagare. Unga ledare/o Ringen Academy Syfte och mål: 1) Att öka kompetensen och entusiasmen hos unga ledare i landets klubbar. 2) Att behålla juniorer och yngre seniorer, som inte elitsatsar, i klubbarna. 3) Att rekrytera nya ungdomar till orienteringssporten, med hjälp av unga ledare som genomför spännande och attraktiva orienteringsäventyr. 16 Sidan 25

24 Unga ledare är en ledarutbildning i samarbete mellan Svenska Orienteringsförbundet och O Ringen Academy som under 2010 samlat 19 deltagare från åtta distrikt. Den första utbildningshelgen hölls i november 2009 i Siljansnäs utanför Leksand med ledarskap och teambuilding på programmet. Andra träffen genomfördes i samband med Barn och ungdomsledarkonferensen i februari De unga ledarna deltog på konferensen på ett aktivt sätt och var verkligen delaktiga i diskussionerna kring borden. Den tredje och sista träffen arrangerades i Knottebo söder om Hallsberg i slutet av maj och där genomförde deltagarna en grundtränarutbildning, GTU 1 (numera BTU). Under hela utbildningstiden har de unga ledarna planerat för sitt projektmål, att genomföra Skattjakten, tillsammans med sin förening sommaren Detta genomsyrade också de tre helgerna och deltagarna var väl rustade och organiserade inför sina projekt. Några av deltagarna, som bodde i närheten av Örebro, tog med sina Skattjaktsbarn till sista etappen av O Ringen där de genomförde Äventyret (totalt ca 50 barn), en snitslad bana där barnen utförde uppdrag, samlade kartbitar och på så sätt räddade O Ringen i Hälsingland Det elaka Träsktrollet hade nämligen stulit kartan till Hälsingland och gömt undan bitarna i skogen. Avslutningsmiddag med Unga ledare skedde under O Ringen i Örebro. Under år 2011 har Unga ledare samlat 21 deltagare från tio av landets distrikt. Första träffen genomfördes i samband med barn och ungdomsledarkonferensen i Haninge i februari. De unga ledarna deltog på konferensen på ett aktivt sätt och var verkligen delaktiga i diskussionerna kring borden. Den andra utbildningshelgen hölls i Siljansnäs utanför Leksand i mitten av mars med ledarskap och teambuilding på programmet. Den tredje och sista träffen arrangerades i Bollnäs i slutet av maj och där genomförde deltagarna en grundtränarutbildning, GTU 1 (numera BTU). Upplägget var ungefär som 2010 och under hela utbildningstiden har de unga ledarna planerat för sitt projektmål, att genomföra Skattjakten tillsammans med sin förening sommaren Två av deltagarna, som var från Hälsingland, genomförde Äventyret under sista etappen av O Ringen i Mohed. Avslutningsmiddag med Unga ledare skedde även detta år under O Ringen. Glädjande i slutet av året var att fyra av fem mottagare av Skogssportens Gynnares stipendier för Unga ledare tillföll ungdomar som genomgått utbildningen. Naturpasset Naturpasset består av tre produkter: Grundpaket Företag Motionsorientering Vision Naturpasset erbjuder svenska folket möjlighet till upplevelser och fysisk aktivitet via utmanande vägval i naturen. Syftet är att erbjuda fysisk aktivitet för ökad livskvalitet. att fler ska upptäcka skogen och orientering som en källa för rekreation, motion och inspiration. att öka medlemsantalet och bli fler orienterare. att ge intäkter till föreningarna. 17 Sidan 26

25 Förankring På förbundsmötet 2010 förankrades naturpasset som ett prioriterat område. Den interna marknadsföringen fortsatte inom rörelsen i distrikt och föreningar. Organisation Projektledare Lotta Stigsdotter hade naturpasscoacherna Karin Holm, Catrin Sterner och Karin Gunnarsson som resurs. Flera aktiviteter och arrangemang startades. Karin G ingick i ett nätverk med Stora Tuna, Kvarnsveden och Domnarvet med gemensamma naturpasspaket i Borlänge. Även ett test gjordes med en prova på aktivitet i samverkan med Friskis & Svettis. Karin H och Catrin stöttade föreningarna i uppstarten av motionsorientering runt om i landet. I september genomfördes en organisationsförändring på SOFT och en ny projektgrupp bildades med Lotta Stigsdotter, Sören Emmervall, Lena Hellström och Tom Hollowell. Anna Samelius, förbundsstyrelsen, och Irene Sivertsson, Sveaskog, ingick i styrgruppen tillsammans med projektgruppen. Naturpasset grundpaket Under 2010 arrangerade 303 föreningar grundpaketet i 542 områden. Antalet redovisade naturpass slog rekord med st. Flest registrerade OK Tyr med sin friskvårdssatsning Friska Karlstad, stycken. Samarbetet med hittaut.nu fortsatte enligt avtal. Åtta orter var arrangörer: Karlshamn, Jönköping, Södertälje, Strängnäs, Örebro, Nacka, Uppsala och Sundsvall. Under 2011 arrangerade 300 föreningar grundpaketet i 541 områden. Redovisningen av sålda naturpass för året var cirka För andra året i rad registrerade OK Tyr flest med sin friskvårdssatsning Friska Karlstad, registreringar. I samverkan med Naturvårdsverket satsades extra på utdelning av kartor integrerat med stora arrangemang som O Ringen, NORT, Almedalsveckan med flera. Hittaut.nu utökarde till tio orter. Naturpasset företag SOFT gjorde inte någon offensiv satsning på företagsprodukten under 2010 och 2011, utan föreningarna själva drev denna produkt. Naturpasset motionsorientering Den största offensiva satsningen gjordes på motionsorientering. Ett arrangörspaket innehållande tält, skyltar, instruktörsvästar och beachflagga delades ut till pilotföreningarna. Tio föreningar drev under 2010 arrangemanget på följande orter: Vännäs, Avesta, Karlstad, Stockholm, Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Västervik, Emmaboda och Karlshamn. I Stockholm var Birgitta Billstam projektledare och drivmotor från Stockholms OF och fick igång hela 21 föreningar. Sammanlagt under 2010 arrangerade 30 föreningar 132 arrangemang med startande. En positiv utvärdering gjordes vid årets slut. Under 2011 växte motionsorientering till 13 orter. Göteborg blev en pilotort för fem föreningar att arrangera motionsorientering varje onsdag i Skatås. Av 680 startande var 422 klubblösa. Sammanlagt var 38 föreningar arrangörer vid ca 200 arrangemang med 9260 startande, av vilka 18 Sidan 27

26 1985 personer var klubblösa. En hel del marknadsföring skedde genom bland annat tv reklam, funbeat.se, jogg.se och runnersworld.se. En strategidag i slutet av året genomfördes för att sänka tröskeln för både deltagare och arrangörsklubbar. Konferens i Skövde Säsongen 2010 startade med en konferens på Billingehus med 30 deltagare från Umeå i norr till Karlshamn i söder. Premiären för motionsorientering genomfördes i djup snö och flera workshops fanns att välja på. Nytt material På O Ringen lanserades boken Hitta rätt som integrerats med naturpasset och riktar sig till vuxna nybörjare. Landslaget ambassadörer Helena Jansson var ambassadör för naturpasset och fanns med i marknadsföringen internt på bland annat O Ringen. Även Linnea Gustafsson har gjort flera nedslag med föreläsningar för naturpassets räkning bland annat i Norrköping, Stigtomta och Visby. Naturpassets logotyp trycktes på landslagets tröjor. RF nätverk Lars Allert på Riksidrottsförbundet startade nätverket Idrott hela livet i samverkan med flera specialidrottsförbund och under året genomfördes tre träffar. SOFT fick vid andra tillfället chansen att presentera naturpasset vilket väckte stor nyfikenhet hos flera förbund. Intern och extern marknadsföring Tillsammans med O Ringen, ISC och Noname genomfördes Team Sportiakvällar i Jönköping, Örebro och Uppsala. På O Ringen i Örebro delades fotopasset ut via deltagarpåsen i samtryck med kartan över O Ringenstaden. Fotopasset delades också ut till invånare i Örebro deltagare registrerades. O Ringens träningskartor bytte namn till naturpasset. SOFTmontern hade fokus på naturpasset, där motionsorienteringstältet stod uppställt. Naturpasskartor från hela Sverige prydde en av väggarna, vilket drog in mycket folk i montern. På etapp 3 delades inbjudan ut till motionsorienteringen som arrangerades under vilodagen. Cirka 20 personer deltog i prova påaktiviteten. 19 Sidan 28

27 Vägval Individutveckling Vägval Individutveckling omfattar tre delar; orientering, mountainbikeorientering och precisionsorientering. Orientering Svensk orientering har som målsättning att ha världens bästa landslag. Vi ska nå målet tillsammans med de individer, föreningar och elitmiljöer som vill vara med på resan. Vi vill bygga en landslagverksamhet som är tillgänglig 365 dagar om året inte bara under de dagar som Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) bedriver läger och tävlingsaktivitet. Sedan tidigare (2008) har vi tagit fram Utvecklingsplanen (före detta Elitplanen), som innehåller en gemensam strategi för hur vi ska utveckla elitorienteringen i Sverige. Utvecklingsplanen beskriver kravprofilen för att vinna VM, men där finns också riktlinjer till utveckling inom olika åldersgrupper. Utvecklingsplanen kommer att utvecklas med hjälp av forskning, omvärldsanalyser och goda erfarenheter. Det internationella tävlingsprogrammet Sedan 2004 arrangeras VM varje år, liksom World Cup, som har olika upplägg från år till år. EM arrangeras vartannat år. World Games tillkommer vart fjärde år. Vi kan konstatera att det internationella programmet blir allt intensivare från år till år. Detta i tillägg till vårt eget nationella program. På programmet 2010 stod senior VM i Trondheim, Nordic Orienteering Tour som del av World Cup, EM i Bulgarien och Junior VM i Danmark. Dessutom deltog Sverige i en B landskamp, Euromeeting i Tjeckien, och EYOC (Ungdoms EM) i Spanien för juniorer år. Hur har det gått resultatmässigt 2010? VM i Trondheim Sverige tog två silver och två bronsmedaljer. Helena Jansson tog silver i sprint och Peter Öberg i medeldistans. Emma Claesson tog brons i långdistans och det blev även brons för damerna i stafett (Annika Billstam, Emma Claesson och Helena Jansson). World Cup Helena Jansson kom på andra plats i totala världscupen. EM i Bulgarien Sverige tog två guld och tre bronsmedaljer. Det blev guld till Helena Jansson i sprint och till damernas stafettlag (Karolina A Höjsgaard, Lena Eliasson och Helena Jansson). Emil Wingstedt tog brons i sprint, Lena Eliasson i medeldistans och Helena Jansson i långdistans. 20 Sidan 29

28 Junior VM i Danmark Sverige tog åtta medaljer, 1 guld (Tove Alexandersson i medeldistans), 5 silver (Johan Runesson och Therese Klintberg i långdistans, Lilian Forsgren och Jonas Leandersson i medeldistans samt herrlaget i stafett med Olle Boström, Gustav Bergman och Johan Runesson) och 2 brons (Olle Boström i medeldistans samt Jonas Leandersson i sprint). På programmet 2011 stod senior VM i Frankrike, Nordic Orienteering Tour som del av World Cup och Junior VM i Polen. Dessutom deltog Sverige i Euromeeting i Finland och EYOC (Ungdoms EM) i Tjeckien för juniorer år. Hur har det gått resultatmässigt 2011? VM i Frankrike Sverige tog makalösa 10 medaljer! Tre guldmedaljer: Annika Billstam i långdistans, Helena Jansson i medeldistans och Linnea Gustafsson i sprint. Tre silvermedaljer: Peter Öberg i medeldistans och Helena Jansson och Anders Holmberg i sprint. 21 Sidan 30

29 World Cup Fyra bronsmedaljer: Helena Jansson i långdistans, Lena Eliasson i sprint och både herrarna och damerna i stafett (Anders Holmberg, Olle Boström och David Andersson samt Helena Jansson, Tove Alexandersson och Annika Billstam). Helena Jansson vann den totala världscupen. Lena Eliasson var trea och Annika Billstam fyra. Junior VM i Polen Sverige blev bästa nation samt tog 5 medaljer 1 guld (Helena Karlsson, Linnea Martinsson och Tove Alexandersson i stafett), 2 silver (Tove Alexandersson i medeldistans samt Jonas Nordström, Richard Olsson och Albin Ridefelt i stafett) och 1 brons (Tove Alexandersson i långdistans). Landslagsgrupperna 2010 och 2011 bestod landslaget av elit och utmanargrupp på seniorsidan samt juniorlandslag. Flera egenfinansierade öppna platser har gett fler personer möjlighet att delta i träningsaktiviteter, vilket har varit uppskattat. Flera tränare ute på fältet har hjälpt till på landslagets aktiviteter och fått möjlighet att påverka utvecklingen samt att själva skaffa sig ökad erfarenhet. Seniorlandslaget Huvuduppgiften för seniorlandslaget är att förbereda våra bästa löpare till att vara redo att genomföra VM på ett så optimalt sätt som möjligt. Av den anledningen prioriteras förberedande träningssamlingar med inriktning på närmast kommande VM, samt med framförhållning till därnäst kommande VM. På dessa samlingar kan även löpare där utvecklingskurvan pekar uppåt delta utifrån där de befinner sig, dels för att lära för framtiden, dels som goda sparringspartners. Under 2010 hölls två förberedande läger i Trondheim inför VM 2010 samt ett läger i Frankrike inför VM Under 2011 hölls två läger i Frankrike inför VM 2011 samt ett läger i Schweiz inför VM 2012 Juniorlandslaget För juniorlandslaget startade året med en samling i Leksand i januari. Fokus på samlingen var att höja kunskapen inom det mentala området. Under nästa samling i april i Danmark hade juniorerna fokus på teknisk taktik. För att nå vår vision är det av största vikt att juniorerna får möjlighet att pröva på och samla erfarenhet under internationella mästerskap inför det som väntar som senior. Elitmiljöer Olika miljöer kring klubbar, regioner, gymnasier, högskolor och universitet finns och kommer att byggas upp utifrån utvecklingsplanens riktlinjer. Dessutom kommer ett nätverk skapas där god kommunikation mellan klubbtränare, aktivas tränare, landslagsledning, förbund med flera är en förutsättning för samarbete. Elittränarutbildning En elittränarutbildning (ETU) startade Glädjande var att många visade intresse, hela 18 personer sökte. Tre herrar och tre damer har genomfört en gedigen tvåårig utbildning Under 2010 har tränarna haft fem samlingar på Bosön med övriga deltagare på elittränarutbildningen. Utöver detta har tränarna haft två sammankomster tillsammans med övriga tränare på elittränarträffarna som Svenska Orienteringsförbundet anordnat. På dessa träffar har kompetenshöjning skett inom det fysiska och tekniska området samt ledarskap. De sex tränarna har under 2010 arbetat med sina fördjupningar, som kommer att ingå i utvecklingsplanen. Under elittränarträffen i Göteborg i november redovisade fyra av ETUtränarna sina fördjupningar. 22 Sidan 31

30 Till ETU sökte 14 elittränare. Fem stycken, två kvinnor och tre män, blev uttagna och har startat sin Elittränarutbildning. Under 2011 har de haft sju sammankomster på Bosön med övriga deltagare. Två SOFT träffar har ETU tränarna haft tillsammans med övriga tränare på elittränarträffarna som Svenska Orienteringsförbundet anordnat. På dessa träffar har kompetenshöjning skett inom det tekniska och mentala området. Tränarna har under 2011 startat arbetet med sina fördjupningar. Fördjupningarna kommer att ingå i utvecklingsplanen och redovisas under Elittränarträffen hösten Elittränarträffar Tre tränarträffar har arrangerats under Syftet är att höja kompetensen hos de elittränare som finns på fältet. En av dessa träffar var i anslutning till en landslagssamling. Under 2011 har vi haft två elittränarträffar, en på temat fysträning och en på temat mental träning. Båda har ägt rum i samband med landslagssamlingar. Lågan vår filosofi inom Individutveckling För att lyckas i världstoppen, att vara världens bästa landslag, måste vi dagligen ha rätt fokus. Därför måste vi se till att integrera träningen kring delarna teknik/mental/fysik lågan ska brinna dagligen. Berikande miljö Fysik Inre drivkraft Mental Teknik Det är viktigt att möta individen där den befinner sig. Det handlar om att se till varje individs drivkraft, medfödda potential och träning. Varje individ ska få möjligheten att förverkliga sig i positiva, stöttande och inspirerade miljöer berikande miljöer. Det är helheten som avgör inte bara vad de aktiva gör under träningarna. Elitserien 2011 var det tolfte och sista året för Elitserien sedan starten i Halland våren Syftet och målet med Elitserien under de tolv åren har varit: att erbjuda orienteringsarrangemang av hög kvalitet som ska attrahera såväl elitorienterare som media, publik, samarbetspartners och övriga intressenter. att vara ett medel mot målet att svensk orienteringselit ska vara bäst i världen. att vara en del i Svenska Orienteringsförbundets marknadsföring av orienteringssporten. att vara en viktig morot och ett utvecklingssteg för arrangören. 23 Sidan 32

31 Tävlingen har haft god genomslagskraft bland löparna, men med erfarenheter från de senaste två årens tävlingar kan vi konstatera att det krävs en grundligare satsning från centralt håll för att hålla kvar intresset både bland arrangörer och löpare. Totalt har 102 tävlingar genomförts under de tolv åren. 22 distrikt har genomfört deltävlingar och spridningen på arrangemangen har i stort varit bra. Som ett tecken på att arrangemanget lockar arrangerades under 2010 Elitserien i Norrbotten, vilket var distriktets första värdetävlingar sedan O Ringen Flest totalsegrar under åren har Simone Niggli, fyra stycken. I herrklassen har Peter Öberg, OK Hällen, och Valentin Novikov, Delta, Finland, två totalsegrar vardera. Slutställning 2010 Herrar 1. David Andersson, Malungs OK Skogsmårdarna 2. Oleksandr Kratov, OK Orion 3. Fredrik Johansson, IFK Lidingö SOK 4. Erik Rost, Malungs OK Skogsmårdarna 5. Pavlo Ushkvarok, Stora Tuna OK Damer 1. Annika Billstam, IFK Lidingö SOK 2. Lena Eliasson, Domnarvets GoIF 3. Elin A Skantze, Järla Orientering 4. Emma Claesson, Stora Tuna OK 5. Eva Jurenikova, Domnarvets GoIF Slutställning 2011 Herrar 1. William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna 2. Olav Lundanes, Halden SK, Norge 3. Oleksandr Kratov, OK Orion 4. Gustav Bergman, OK Ravinen 5. Erik Rost, Malungs OK Skogsmårdarna Damer 1. Annika Billstam, IFK Lidingö SOK 2. Tove Alexandersson, Stora Tuna OK 3. Lena Eliasson, Domnarvets GoIF 4. Linnea Gustafsson, OK Hällen 5. Helena Jansson, Leksands OK Silva Junior Cup Syftet med Silva Junior Cup har varit att erbjuda tillfällen där våra elitjuniorer får chans att mötas i hård konkurrens med utslagsgivande banor och terräng. Silva Junior Cup ska ses som ett utbildningssteg på vägen från elitjunior till världstopp i seniorsammanhang. Därför är det av största vikt att vi genom Silva Junior Cup skapar förutsättningarna för att nå detta mål. Silva Junior Cup ska också skapa ökad uppmärksamhet kring våra svenska duktiga juniorer, men naturligtvis får även andra nationers juniorer delta. Silva Junior Cup (tidigare Skogssport Cup) har arrangerats varje år sedan 1982 med avbrott Flest totalsegrar har Jenny Lönnkvist, Tullinge SK, som 2009 tog sin fjärde totalseger. Ytterligare fem löpare har tre totalsegrar. Dessa är Per Ek, Nyköpings OK, Anna Lampinen, Södertälje Nykvarn, Johan Aronsson, OK Tisaren, Anders Holmberg, Järla, och Tove Alexandersson, Stora Tuna OK. 24 Sidan 33

32 Slutställning 2010, D 20 Lilian Forsgren, OK Tisaren D 18 Tove Alexandersson, Stora Tuna OK Slutställning 2011 D 20 Helena Karlsson, Bromma Vällingby SOK D 18 Frida Sandberg, Säterbygdens OK H 20 Gustav Bergman, OK Ravinen H 18 Johan Högstrand, Markbygdens OK H 20 Albin Ridefelt, OK Linné H 18 Jens Wängdahl, Nyköpings OK 25 Sidan 34

33 Mountainbikeorientering Under 2010 har målet varit att utveckla och marknadsföra sporten samt att bygga upp organisationen kring mountainbikeorientering (MTB O). År 2010 var andra året på den nya etableringen av MTB O inom svensk orientering. Utvecklingen var mycket positiv och det finns nu en potential att öka både arrangemang som utövare. I början av april besökte stora delar av internationella eliten Åhus och Sverige för medverkan på MTBO Camp deltagare från cirka 15 länder deltog med världsmästare för både damer och herrar. Sverige och medarrangörerna Pan Kristianstad fick mycket beröm och positiva utlåtanden av gästerna, med reportage i flera sydsvenska tidningar under denna helg. I samband med lägret arrangerades flera tävlingar där ett tiotal svenskar deltog. Under året har cirka 15 tävlingar med rätt standard på kartor och arrangemang genomförts. Orter som har arrangerat förutom Åhus är bland andra Karlstad, Örebro, Mora, Borlänge, Visby, Bengtsfors och Stockholm. Olika former av arrangemang har testats. I Mora användes samma arena som en vanlig orienteringstävling med start 30 minuter efter ordinarie start, där bland andra Tove Alexandersson tog chansen att delta i båda grenarna. I Örebro fick deltagarna på O Ringen möjlighet att prova på. Cirka 70 personer tog chansen, där de tre främsta var etablerade MTB O åkare från Danmark och Ryssland. Även här provade en landslagsorienterare på sporten, då Peter Öberg cyklade en bana. Under 2010 har landslaget haft representation på World Cup, junior VM/EM samt senior VM. Per Frost var enda svenska deltagare i första rundan av World Cup som arrangerades i Ungern. Runda två i början av juni innehöll också junior EM. Gdansk i Polen var centralorten för dessa tävlingar. Sverige hade två representanter i junior EM samt fyra herrseniorer på World Cup. Johan Granath lyckades bäst genom att komma 35:a på långdistansen. VM för seniorer och juniorer gick i Portugal i mitten av augusti. De deltagare som var med från Sverige var Björn Völcker och Carl Magnusson i seniorklassen samt Per Frost, Erik Frost och Adam Karlsson i herrjuniorklassen. För första gången deltog även en svensk damjunior på junior VM, Christina Lövald Hellberg, som dessutom fick Sveriges bästa placering under detta VM genom att bli tia på långdistansen. Under hösten fanns även två representanter med på World Cup i Italien. Vad gäller marknadsföring har vi visat upp och informerat om MTB O på O Ringenmässan samt vid cykeltävlingen Lida Loop. Under året har Per Spik, Per Frost, Patrik Gunnarsson och Magnus Wallenborg varit involverade i MTB O organisationen. NORD möte 2011 Tidigt i januari träffade representanter från svensk MTB O representanter från norska och finska orienteringsförbunden under det gemensamma nordiska förbundsmötet på Arlanda. Erfarenheter och tankar runt MTB O diskuterades och delades gemensamt. Frågan om hur man bäst jobbar för att bredda MTB O var fokus under mötet. Bra kontakter knöts mellan deltagarna. Tävlingsledarkonvent Vid tävlingsledarkonventet som anordnades av Svenska Orienteringsförbundet i Skövde i slutet av januari 2011 presenterades MTB O av Magnus Wallenborg. Många visade intresse för MTB O vilket alla de frågor och funderingar som kom upp efter presentationen vittnade om. 26 Sidan 35

34 Marknadsföring Via Svenska Orienteringsförbundet togs ett gemensamt reklamblad fram och spreds under vårtävlingar som Tiomila och Elitserien. Reklambladet lyfte fram SM i MTB O, världscuptävlingarna, Veteran VM i Leksand/Rättvik samt O Ringens MTB O klasser. Utöver detta informerades allmänt om sporten samt målsättningen för Svenska Orienteringsförbundets arbete med MTB O i Sverige. MTB O Camp i Skive I början av april 2011 arrangerades den årliga säsongsupptakten för Europeiska MTB O åkare i Skive på Jylland. Ett mycket välarrangerat läger med ett stort antal deltagare från hela Europa. Från Sverige deltog tio entusiastiska mountainbikeorienterare i en av orienteringsförbundet samordnad resa. Lägret bjöd på många fina pass i varierad terräng, god stämning och trevligt umgänge. World Cup i Ungern Vid den första deltävlingen av 2011 års världscup deltog några svenskar i herrseniorklassen samt i H 50. Under tävlingarna i Ungern gjordes PR för världscuptävlingarna och Veteran VM i Sverige. Tävlingarna blir fler Glädjande kan konstateras att antalet MTB O tävlingar som arrangeras i Sverige ökar. Under året arrangerades utöver SM, världscupen och O Ringen cirka 15 tävlingar ytterligare runt om i landet. SM Pan Kristianstad arrangerade de första svenska mästerskapen i MTB O i juni SM tävlingarna inleddes med sprint i strandskogen i Åhus under fredagskvällen den 4 juni. Dagen efter arrangerades medeldistansmästerskap i det kuperade områdena runt Degeberga. SM tävlingarna avslutades med långdistans i hedområdena på Ravlunda skjutfält. Tävlingarna var mycket uppskattade och under lördagskvällen arrangerades en gemensam kamratmåltid i Åhus. Medaljörerna i SM långdistans, från vänster Tobias Öström, Hans Jörgen Kvåle och Johan Granath 27 Sidan 36

35 Precisionsorientering Syfte och mål: Att utveckla PreO verksamheten. I januari 2010 och 2011 arrangerades den årliga konferensen för precisionsorientering (PreO). Det var vid båda tillfällena cirka 40 deltagare som diskuterade olika utvecklingsfrågor. Under 2010 avgjordes två internationella mästerskap, båda med fina svenska framgångar. EM arrangerades på hemmaplan med Rehns BK i Bollnäs som arrangör. I den paralympiska klassen blev det svenskt guld till Sverige genom en stark prestation av Ola Jansson. Även i lagtävlingarna blev det svenska segrar. Någon vecka senare var det dags för nästa mästerskap, VM i norska Trondheim. Även vid det här mästerskapet blev det fin utdelning för de svenska deltagarna. I den öppna klassen kunde Stig Gerdtman ta hem segern och guldet. I den paralympiska blev det guldmedalj till Ola Jansson. Även i lagtävlingarna stod det svenska laget överst på pallen. Vid O Ringen 2010, som avgjordes i Örebro, deltog 127 personer i någon av klasserna för precisionsorientering, inklusive direktbanor. I samband med O Ringen genomfördes också en prova på kväll där intresset var stort. Satsningen på Elitserien fortsatte för tredje året och när alla deltävlingar genomförts stod Erik Stålnacke, IFK Göteborg, som slutsegrare. Året 2010 avslutades med den traditionella nordiska landskampen som avgjordes i Sverige. För första gången på många år fick det svenska laget se sig besegrat av Finland. Under 2011 har ett internationellt mästerskap avgjorts, WTOC i Frankrike i samarrangemang med WOC. Framgångarna på årets VM blev inte lika stora som 2010, men å andra sidan var det svårt att överträffa. Det svenska laget fick i alla fall två bronsmedaljer med sig hem. Bäst lyckades Inga Gunnarsson med en tredjeplats i den paralympiska klassen efter en mycket fin andra dag som så när kunnat sluta med en guldmedalj, om det inte varit för en liten miss på den tredje sista kontrollen som blev avgörande. Det var dock en stor revansch för Inga, som i VM i Finland 2006 missade tredjeplatsen med en sekund. I lagtävlingen tog 2010 års guldlag en bronsmedalj. I laget ingick Ola Jansson, Stig Gerdtman och Martin Fredholm. Vid SM 2011 tävlades det för första gången i disciplinen TempO, som sannolikt blir VM disciplin från och med Premiärsegrare blev Martin Fredholm, OK Linné, som därmed har SM guld i alla tre discipliner. Natt SM mästare blev Andreas Johansson, IFK Göteborg, och dag SM segrare blev Stig Gerdtman, Vingåkers OK, som därmed tog sitt sjätte dag SM guld av tio möjliga. Vid årets upplaga av O Ringen, som avgjordes i trakterna runt Bollnäs, deltog cirka 125 personer i någon av klasserna för precisionsorientering, inklusive direktbanor. De representerade nio olika nationer. I fjärde Elitserieåret stod Lennart Wahlgren, Rehns BK, som slutsegrare. Detta efter en hård kamp ända in på sista etappen, då fyra tävlande fortfarande hade chans på slutsegern. 28 Sidan 37

36 Året avslutades med den traditionella nordiska landskampen i Danmark. Tyvärr kunde Sverige inte återerövra trofén som för första gången på över tio år togs av Finland Finländarna försvarade den även Antalet startande vid PreO tävlingar fortsätter att öka i samma takt som de senaste åren, medan antalet tävlingar låg på samma nivå som tidigare år. Antal tävlingar och starter i PreO Antal tävlingar År Antal startande 29 Sidan 38

37 Skidorientering Vid förbundsmötet 2010 fick styrelsen i uppdrag att utvärdera och besluta om en flytt av grenen skidorientering från Svenska Skidförbundet (SSF) till Svenska Orienteringsförbundet. Under 2010 gjordes en ingående analys genom en arbetsgrupp sammansatt av representanter från båda förbunden. Utredningen följdes av en förhandling med SSF om villkoren för en flytt. Beslutet om att flytta skidorientering till orienteringsförbundet togs av förbundsstyrelsen i januari 2011 och gäller från och med 1 juli Under sommaren och hösten 2011 har integrationsarbetet inletts och de första skidorienteringstävlingarna under SOFT:s försorg och regelverk arrangerades i december Landslagsgrupper för säsongen har tagits ut av förbundskapten Håkan Holmberg. 30 Sidan 39

38 Beskrivning av övrig verksamhet som ej direkt kan kopplas till verksamhetsplanen Sponsorer och partners Sveaskog är Svenska Orienteringsförbundets huvudsponsor med arbete främst kring landslag, Skogsäventyret och Naturpasset. Inför 2010 valde Idre Fjäll att avsluta sitt samarbete med förbundet vilket gjorde att sponsor för framförallt Elitserien inte funnits Craft och Polar avslutade sina samarbeten under Detta innebär inte förluster i sponsorpengar, då dessa i huvudsak var utrustningsleverantörer till landslaget. Under 2010 skrevs avtal med ISC som ny sponsor och leverantör av tävlings och representationskläder till landslaget och förbundet. Avtalsperioden är tre år, Med Team Sportia har ett nytt avtal tecknats för perioden fram till och med 2015 som både O Ringen och förbundssponsor. Det är glädjande att ha ett sådant långsiktigt partnerskap som fortsätter att utvecklas positivt för båda parter. Under 2011 har fokus varit på att förlänga och nyteckna sponsoravtal då en hel del av avtalen skulle avslutas. Detta arbete har varit till största grad lyckat. Avtalsförlängningar har skrivits med Sveaskog, Silva, Adidas Eyewear och Salomon. Avtalet med Sveaskog är tyvärr på en betydligt lägre nivå än tidigare avtal och Sveaskog är inte längre huvudsponsor till svensk orientering. Det nya avtalet med Silva är ett utvidgat samarbete kring Silva League. Nya avtal har skrivits med Ullmax, Newbody, Folksam och LRF. Avtalet med Folksam ersätter försäkringssamarbetet med Moderna Försäkringar och ger förbundet betydligt bättre ekonomiska villkor. I samband med att skidorientering har inkluderats i förbundet har nya avtal skrivits med Lillsport och Nordenmark. Förbundssponsorer Avtalsperiod Nytt avtal Sveaskog Moderna Försäkringar ej förlängt Craft ej förlängt Team Sportia Silva Salomon ej förlängt Adidas Eyewear Polar ej förlängt ISC Folksam LRF Ullmax Newbody Lillsport Nordenmark Marknadsföring Medverkan på O Ringenmässan Under O Ringenmässan 2010 låg fokus på naturpasset och motionsorientering. Vi informerade även om verksamhetsplanen för I montern fanns även SISU Idrottsböcker med bokförsäljning i Hälsingland gjordes en satsning på att samla in synpunkter på verksamheten som ett led i arbetet inför förbundsmötet Flera seminarier genomfördes och framförallt det som hade tema skidorientering och arrangemang lockade en bred publik. Landslaget gjorde ett uppskattat framträdande, skrev autografer och delade ut idolkort i montern. 31 Sidan 40

39 TV De genom åren upparbetade kontakterna med SVT har gjort att orienteringen haft framgång med att komma in i sportprogrammen med nyhetsinslag och telegrambilder. Från 2010 kan nämnas att det skickades hem och sändes bilder i SVT från samtliga distanser under EM i Bulgarien. Vid VM i Norge plockade SVT ner TV sändningen och kunde då själva välja bilder till sina nyhetsinslag. Förbundet säkrade att intervjuer skickades hem. Detta gjorde att SVT sände något från samtliga distanser. Under VM i Frankrike 2011 skickades det hem och sändes bilder i SVT från samtliga distanser. SVT sände två distanser live, sprint och stafett, och såväl förbundet som NRK sände hem bilder till inslag och förhandsintervjuer till SVT Play. Under VM levererade även förbundet nyhetsbilder till TV4 och till TT. På O Ringen i Söderhamn var SVT själva på plats under torsdagen och gjorde ett långt inslag på över fyra minuter. Förbundet levererade bilder från samtliga dagar, men då händelsen på Utöya i Norge även tog över sportsändningarna blev det bara bilder från O Ringen på torsdagen då SVT själva var på plats och på fredagen då förbundet säkerställde bilder från avgörandet. Förbundet levererade även bilder som sändes från Tiomila och några av SM finalerna samt NORT i Finland och avslutningen av World Cup. SVT sände knock out sprinten från Göteborg i sin helhet i SVT Play. Här bidrog förbundet med förhandsmaterial och sammandrag från förmiddagens kvaltävlingar. Under året fick också orienteringen en egen rubrik på SVT.se. Webb TV Under 2010 producerades drygt 40 inslag från orienteringsrörelsen på förbundets webb TV. Inslagen speglade allt från porträtt på våra stjärnor till bevakning från internationella och nationella tävlingar. Dessa har klickats upp cirka gånger i den nya Flash spelaren och säkert nästan lika mycket i den gamla Windows Media spelaren som många av inslagen gick ut i under stor del av året då det blev en övergångsperiod. Där finns det tyvärr ingen mätning. Utöver webb TV på orientering.se levererade förbundet webb TV inslag till tidningen Expressens webb TV från EM och VM. Det finns inga siffror från Expressen, men de var efter mästerskapen nöjda med antalet klick per webb TV inslag. 32 Sidan 41

40 Under 2011 producerades minst 46 inslag från orienteringsrörelsen på förbundets webb TV. Dessa har klickats upp cirka gånger. Utöver webb TV på orientering.se levererade förbundet inslag från nästan alla värdetävlingar, VM och Studio VM till Runners World. Sammanlagt 18 inslag som klickats upp gånger. Därutöver levererade förbundet webb TV inslag till TT från VM och O Ringen. Skogssport Redaktionellt har tidningen i ännu högre grad än tidigare satsat på annat innehåll från tävlingar jämfört med det som lagts ut som nyheter på orientering.se. Detta till förmån för egna reportage. Ett exempel på detta är VM bevakningen, där en reporter på hemmaplan har stått för i stort sett all nyhetsrapportering på orientering.se, medan Skogssports reporter på plats har fokuserat på analyser och reportage som gett Skogssport ett unikt innehåll vid utgivningen ett par veckor senare. I början av 2010 bytte Skogssport tryckeri från Fagerblads (som gick i konkurs) till Prinfobergs i Virserum, vilket har lett till sänkta tryckkostnader. Utgivningsfrekvensen har varit oförändrad med tio nummer per år, där kommande års tävlingsprogram ingått som fristående bilaga i nummer 9 respektive år. Olika förändringar på Skogssport resulterade i ett delvis nytt arbetssätt under I samband med tidigare redaktören Ola Gustafssons årslånga tjänstledighet (som löpte ut 1 november 2011, då anställningen avslutades) började de två kvarvarande medarbetarna på Skogssport att lägga mer tid på tidningsproduktionen och samtidigt producera färre texter och material till förbundet. Det var endast vid de aktiviteter som Skogssport ändå var på plats som förbundet fick hjälp med att skriva pressmeddelanden och nyheter på orientering.se. Totalt sett gick Skogssport från 2,5 tjänster till 2,0 tjänster, vilket resulterade i att Skogssport under 2011 började samarbeta mer med frilansande reportrar och fotografer. Skogssport blev 2011 en del av kommunikationsenheten och medarbetarna har sedan dess rapporterat till kommunikationschefen Annichen Kringstad. Förbundschefen Tom Hollowell har fortsatt varit ansvarig utgivare. På annonssidan märktes totalt sett en nedgång under 2010, något till största delen berodde på att tidningen stod utan annonssäljare under halva året. Detta drabbade dock inte tävlingsprogrammet 2011, som noterade minst lika stor annonsförsäljning som tidigare. I november 2010 kontrakterades Andreas Davidsson som ny annonssäljare. Samtidigt intensifierades arbetet, bland annat genom att skapa särskilda annonsteman kring Skogssports olika nummer samt erbjudanden om samannonsering med orientering.se och tidningen O Ringen blev annonsmässigt ett helt godkänt år även om försäljningssiffrorna inte riktigt nådde upp till budget. Försäljningen i början av 2011 samt till tävlingsprogrammet 2012 gick något bättre än väntat. Totalt sett gick Skogssport bättre än budgeterat 2011, där framförallt kostnaderna för frilansmaterial och reportageresor blivit lägre än beräknat. En läsarpanel med ett 50 tal deltagare upprättades under 2010 och fick ge feedback kring innehållet i tidningen. Synpunkterna var övervägande mycket positiva och kommer att användas i utvecklingsarbetet kring tidningen, då ett viktigt mål framöver blir att locka nya prenumeranter. Under 2010 fortsatte prenumerationskampanjerna med hjälp av telemarketingföretaget Prospector (tidigare InfoOne), vilket under hela året gav cirka 200 nya prenumeranter. Detta till trots minskade den sammanlagda upplagan jämfört med föregående år. Även under 2011 fortsatte antalet prenumeranter att minska, detta trots att två lyckade kampanjer (under O Ringen där nya prenumeranter lockades med landslagströja och under 25 manna där nya prenumeranter lockades med O boken) genererade närmare 150 nya prenumeranter. 33 Sidan 42

41 När Sara Thörn (som var ny redaktör från nummer ) under hösten 2011 meddelade att hon skulle sluta vid årsskiftet blev Rasmus Westergren tf redaktör. Sent under året sade även Rasmus Westergren upp sin tjänst och innan året var slut hade tidningen anställt Mårten Lång som ny redaktör från och med 16 januari Samtidigt kom Sara Thörn överens med förbundet om en förlängning av anställningen under första halvåret Utvecklingen för den TS kontrollerade prenumerationssiffran: 2011: ex 2010: ex 2009: ex 2008: ex Antal betalande prenumeranter 2011: ex 2010: : : Orientering.se Under perioden har förbundets webbplats orientering.se stärkt sin position som nyhetsförmedlare i orienteringsvärlden. Antalet besökare på webbplatsen har under 2010 uppgått till nära 1,7 miljoner och under 2011 nära enligt statistikverktyget Google Analytics. Av besökarna under 2011 är 13,5 % nya. Det är ca 40% procent fler än under premiäråret 2009 (då webbplatsen endast fanns under de sista tio månaderna). Nyheterna på startsidan får överlägset mest träffar (cirka 35 procent av besökarna), följt av rubrikerna Tävlande, Tävlingar och Adresser. Under 2011 slogs det tidigare rekordet för antal besökare på en dag. Det gamla var under VM stafetten 2009 då Martin Johansson skadade sig. Det nya rekordet är från den 16 augusti 2011 då VM sprinten avgjordes. Då klickade personer in sig på orientering.se. Överlag var orientering.se välbesökt under hela VM veckan där samtliga finaldagar slog det gamla besöksrekordet. I genomsnitt hade orientering.se drygt (2010) och (2011) besökare per dag. Den genomsnittlige besökaren stannade kvar på webbplatsen i drygt tre minuter och besökte då sex olika sidor. Noterbart är även att trafiken till orientering.se från sökmotorer och andra webbplatser fortsätter att öka. Över besökare kommer från googlesökningar och nästan från den internationella orienteringssajten World Of O. Under 2010 inleddes ett samarbete med en ny webbleverantör för utveckling och support. Valet föll på Drumedar, som har hand om majoriteten av webbplatserna inom IdrottOnline förbund anpassad. Kommunikationsarbete kommunikationsprojekt Kommunikationsarbetet inom förbundet har omorganiserats under hösten där ansvaret flyttades in direkt under förbundschefen. I december 2010 anställdes Annichen Kringstad för ett projektarbete som syftar till att förtydliga orienteringens profil och varumärke, samt att förbättra sportens genomslag i media. Under våren 2011 inrättades en tjänst som kommunikationschef. En plattform för profil och varumärke har tagits fram, kommunikationspolicyn har uppdaterats och arbetet med att förbättra kommunikationen såväl internt som externt har haft hög prioritet. Media och pressarbete Förbundets arbete med mediakontakter har fortsatt i enlighet med tidigare år. Basen i arbetet är regelbundna pressmeddelanden, totalt drygt 160 under året, där framförallt internationella och nationella elittävlingar sätts i fokus. Under 2011 har en särskild satsning på riksmedia gjorts, där fokus har varit att bygga relationer och att presentera intressanta nyheter så att orienteringen får 34 Sidan 43

42 ett större utrymme i riksmedierna. Utrymmet i riksmedia har under året ökat med ca 5% och värdet på detsamma har ökat med 19%. Utbildning i mediahantering och mediaträning har genomförts med såväl ledningsgrupp som styrelse och landslag. Internationellt arbete Under perioden hade förbundet följande representanter i det internationella orienteringsförbundet (IOF): Åke Jacobson President (omval vid General Assembly i augusti 2010) Owe Fredholm ledamot i Trail Orienteering Commission Göran Andersson ledamot i Foot Orienteering Commission Roland Hellberg ledamot i Ski Orienteering Commission (fr o m 2011) I samband med VM i Trondheim i augusti 2010 genomfördes IOF:s General Assembly (kongressen). Svenska representanter var Lena Larsson, Tomas Bruce, och Mari Louise Lundgren. Förbundschef Tom Hollowell fanns också på plats. Det genomfördes också ett möte med de europeiska förbunden (EWG = European Working Group) samt ett möte i NORD gruppen under VM veckan. I samband med VM i Frankrike i augusti 2011 genomfördes IOF:s Presidents meeting med ordförande Lena Larsson och förbundschef Tom Hollowell på plats. Här avhandlades bland annat en uppdatering av IOF:s planer för VM i framtiden samt IOF:s nya strategiska inriktning för perioden Dessa skall beslutas vid nästa kongress i juli Under veckan hölls även ett möte i EWG och NORD gruppen. Samarbetet inom NORD gruppen har stärkts under perioden. Sverige är för perioden ordförandeland i NORD. En ny Statement of Cooperation har arbetats fram och godkänts av samtliga nordiska styrelser, och NORD har varit aktiva med gemensamma kommentarer till IOF:s strategiska planer. Ett viktigt beslut från NORD gruppen var att lägga tävlingen NOC (Nordiska mästerskapen) på is fram till åtminstone 2017, för att istället förstärka insatserna kring den nya tävlingsserien NORT. Dessutom har de fyra nordiska förbundscheferna börjat träffas cirka en gång per kvartal för att samordna gemensamma frågor (t ex NORT, IT system med mera). Förbundet har under perioden tagit fram en internationell strategi som kommer att föreläggas förbundsmötet 2012 som del av verksamhetsplanen för svensk orientering. Jämställdhet och lika behandling Arbetet med jämställdhet och lika behandling har tagit fart under För att kunna veta hur arbetet med jämställdhet och lika behandling ska gå vidare genomfördes 2010 en nulägesanalys. Alla som är ordförande i en orienteringsklubb i Sverige fick en enkät via e post. Syftet var att få reda på hur det ser ut bland de förtroendevalda i klubbarna, inte bara mellan män och kvinnor utan också hur många ungdomar som är förtroendevalda. Målet var att få in svar från 100 föreningar. Responsen blev mycket bra. Hela 188 föreningar av de 430 tillfrågade (46,5 %) har svarat. Föreningarna redovisade hur det såg ut i föreningen Ungdom i denna undersökning är man till och med det år man fyller Sidan 44

43 Vem är ordförande? 1% 0% 20% Kvinna Man Ungdom tjej Ungdom kille 79% Mycket information fick vi och intressanta fakta att ta med oss in i framtiden. Diagrammet visar att det är absolut flest män som är ordförande i svenska orienteringsföreningar. En styrelse består i genomsnitt av: 3% 3% 33% Kvinna Man Ungdom tjej Ungdom kille 61% Om vi jämför statistiken från vem som är ordförande och hur fördelningen av representanter är i styrelsen visar den att det är högre andel kvinnor och ungdomar som är representerade i en styrelse än som är ordförande. Föreningarna fick redovisa hur deras fördelning bland kvinnor, män och ungdomar i olika kommittéer såg ut under Resultatet blev att den kommitté som var mest jämställd är barnoch ungdomskommittén. I både junior, senior och elitkommitté, informationskommitté, trivsel, stug och materialkommitté och bredd och motionskommitté var det klart flest män representerade. Den kommitté som hade störst skillnad är arrangemangskommittén med hela 73% män. Man kan fundera på om arrangemangen skulle utvecklas och attrahera fler deltagare om det också satt med kvinnor och ungdomar i denna kommitté. 36 Sidan 45

44 40/60 i alla arbetsgrupper Styrelsen har beslutat att fördelningen mellan män och kvinnor ska vara minst 40 och högst 60 procent av vardera könet i alla centrala arbetsgrupper. Målet ska vara uppnått till förbundsmötet Material stor blandning lika behandling Under 2010 har ett material tagits fram med inspiration från Svenska Innebandyförbundet. Målet är att ge föreningarna verktyg för att rekrytera fler ledare. Materialet är helt gratis och finns att ladda hem på Svenska Orienteringsförbundets hemsida. Förenings och medlemsstatistik Medlemsföreningarna har stadigt minskat i antal under den senaste tioårsperioden. Från 2010 till 2011 är dock antalet konstant, vilket beror på att vi under senare hälften av 2011 fick ett antal nya skidorienteringsföreningar som medlemmar. Antalet medlemmar och aktiva har också en nedåtgående trend. Vid utgången av 2010 var antalet medlemmar ca varav ca var aktiva medlemmar. Motsvarande siffror för 2011 var medlemmar och aktiva. Värt att notera är att vi under 2011 bytt rapporteringssystem. All medlemsstatistik hämtas numera från RF:s system IdrottOnline där varje förening skall rapportera sitt medlemsantal. Föreningar TOTALT ANTAL MEDLEMMAR OCH AKTIVA Antal Föreningar Aktiva Medlemmar Tävlingsstatistik (exklusive O Ringen) Endast 581 sanktionerade tävlingar genomfördes under 2010, vilket var en riktig djupdykning. Antagligen kan den mycket långa vintern, som drabbade hela landet, tillskrivas en stor del av nedgången. De totala anmälningssiffrorna för 2010 blev , vilket var en minskning med nästan 14% från året innan. Statistiken vände upp under 2011 och antalet sanktionerade tävlingar som genomfördes var 605, vilket var nästan lika många som 2009 då det var 618 st. Även tävlingsdeltagandet vände upp under 2011 och anmälningssiffrorna kom under året upp till nästan anmälningar. Av alla anmälda var andelen ungdomar till och med 16 år cirka 28% både under 2010 och Sidan 46

45 Andra utredningar Utredning av anmälningsavgifter och OF bidrag En arbetsgrupp bestående av personer från föreningar, distrikt och förbund hade efter förbundsmötet 2008 i uppgift att dels göra en översyn av principerna för distriktens finansiering, dels en utvärdering av de friare anmälningsavgifterna, som infördes 2005, och utifrån det titta på förutsättningar för fria anmälningsavgifter. Arbetsgruppen har gått igenom principerna för beräkning av OF bidragen som ligger till grund för distriktens finansiering i dag. Arbetsgruppen har konstaterat att det finns mycket bakomliggande faktorer som gör att modellen ser ut som den gör. Modellens alla fyra delar är väl genomtänkta och har sitt berättigande och gruppen har inte funnit några skäl att gå in och föreslå förändringar. Modellen som tillämpats sedan 2001 har sin grund i de progressiva tävlingsavgifterna samt ytterligare kr som SOFT skjuter till. När det gäller utvärdering av de friare anmälningsavgifterna kom gruppen fram till att det som varit tanken med förslaget, att marknadskrafter skulle styra antalet deltagare på tävlingar, inte hade slagit igenom. Med bakgrund av utredningen samt diskussioner som fördes på ordförandekonferensen 2009 lade styrelsen fram ett förslag på förbundsmötet 2010 om att införa fria anmälningsavgifter inom de fastställda intervallerna (ungdom kr, vuxen kr, elit kr). Tävlingsavgift skall sedan beräknas utifrån den anmälningsavgift som den arrangerande föreningen tar ut. Förbundsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 38 Sidan 47

46 O Ringen Syfte och mål: O Ringen, världens största orienteringsäventyr, har fyra huvudsyften: Att erbjuda en tävling med högsta kvalitet för såväl bredd som elit Att vara en attraktiv mötesplats för Sveriges och världens orienterare i alla åldrar Att vara en plattform för utveckling av orienteringsrörelsen i Sverige och internationellt Att marknadsföra orientering och skapa rekrytering genom att bredda deltagandet. Under året har målbilden för O Ringen fram till det 50:e O Ringen (2014) uppdaterats: Deltagarperspektiv (marknad) > orienterare deltar vid O- Ringen årligen >5000 internationalla deltagare årligen Andelen deltagare som deltar på sin första O-Ringen är > 10% I O-Ringens elitklasser deltar minst 80% av världens 50 bäst rankade orienterare O-Ringen skall upplevas som ett attraktivt semesteralternativ för både vana och nya orienterare Vision: Världens största orienteringsäventyr Verksamhetsperspektiv Utvecklingsperspektiv Finansiellt perspektiv (inre processer) Strategiska mål (till 50:e O-Ringen 2014) O-Ringen får högsta O-Ringen bidrar till O-Ringen ger ett betyg för orienteringens bidrag på minst 40 tävlingstekniska spridning i världen kr/nerlagd parameter (kartor, O-Ringen Academy arbetstimme till de banor, data/resultat bidrar till lokala osv) orienteringens arrangörsföreningar Arrangörer utsedda 4 utveckling i Sverige na år i förväg via ledar-, O-Ringen ger ett En ny arbetsform rekryterings- och bidrag på minst 2 mellan lokala idrottslig utveckling Mkr till SOFT efter arrangörer och fast O-Ringen lockar nya kostnaderna för O- organisation sänker deltagargrupper, och i Ringens fasta antalet ideella nya former, med organisation. arbetstimmar till orienteringsmomentet O-Ringen bidrar mindre än som den röda tråden med en positiv O-Ringen skall vara O-Ringen är ledande i ekonomiskt och ledande på utveckling av nya marknadsföringseffe miljöområdet medel som gör kt i de kommuner Våra ideella ledare orientering attraktivt och landsdelar där och funktionärer för deltagare, media det arrangeras skall känna en stark och publik tillfredställelse och stolthet i arbetet med O-Ringen dubblera andelen kvinnor i ledningsgrupp från 20% till 40% öka åldersspridningen i ledningsgrupperna, en från varje 90-tal, 80- tal, 70-tal, 60-tal osv Aktivitetsplaner för att nå dessa mål har skapats och följs upp via O Ringens fasta organisation. 39 Sidan 48

47 O Ringen Örebro 2010 O Ringen 2010, med placering i Örebro, bjöd på fina tävlingar i varierad terräng. De deltagarna betygsatte årets O Ringen till 3,95 på en 5 gradig skala. Det är något lägre än tidigare år och det kan till stora delar hänföras till det myckna regnandet. Konceptet med fyra arenor gav kvalitetsmässigt bra tävlingar och närheten till storstaden Örebro gav en ny dimension till arrangemanget. O Ringenstaden på Ladugårdsängen fick lite problem med den stora mängden regn som kom i slutet av veckan och en del insatser fick göras för att hjälpa deltagarna därifrån. Arrangörerna gjorde förtjänstfulla insatser och alla deltagare kom iväg. Vädret bidrog säkerligen till att deltagarna i större grad gjorde utflykter, shoppade och besökte restauranger, vilket i efterhand kunde summeras i den turistekonomiska mätningen. O Ringen Örebro och dess deltagare bidrog med en turistekonomisk effekt på 130 Mkr till regionen. Utvecklingen av O Ringen gick vidare 2010 och en del nyheter introducerades lyckosamt: Införandet av World Elite Group, specialinbjudna elitlöpare bland topp 10 i världen, gjorde att vi hade ett av de starkaste elitstartfälten på länge. Segrare blev David Andersson, Malungs OK, och Simone Niggli, Ulricehamns OK. O Ringen 2 days, möjlighet att springa torsdag fredag med sammanlagt resultat, priser och jaktstart i fem specialklasser, föll väl ut och lockade första året nästan 500 deltagare. O Ringen Challenge, en enklare uppföljning av O Ringen Vasan, vände sig till konditionsidrottare med en 5 km bana och en 10 km bana. Denna nya väg in för nya deltagare med gul svårighetsgrad lockade första året ett hundratal deltagare. Orienteringsskolan infördes med förebild ifrån de alpina anläggningarnas skidskola. Varje dag i anslutning till tävlingsarenan fanns det möjlighet för nybörjare att få en grundkurs i orientering, testa en enkel bana och få hjälp och instruktioner av vana ledare. De som vill gå orienteringsskolan har möjlighet att varje dag få en praktisk förevisning inom orienteringens grunder, där även själva tävlingsplatsen och tävlingen O Ringen introduceras med hjälp av kunniga ledare. Den som vill kan sedan prova en egen Openbana, men detta är inget krav. Ledarna hjälper till att välja rätt bana med rätt svårighetsgrad om så önskas. Orienteringsskolan finns för både barn och vuxna. Perfekt för alla som vill hänga med på O Ringen, men som inte vågat sig ut i skogen, eller för dem som helt enkelt vill lära sig mer om orientering och förbättra sin orienteringsteknik. O Ringen Academy omstrukturerades till tre nivåer, beginner, advanced och expert, så att deltagarna kan återkomma i tre år och fortbilda sig. Det kommer att vara i full gång först vid O Ringen Halland O Ringen Hälsingland 2011 O Ringen 2011, precis som 2006 med placering i Mohed utanför Söderhamn, bjöd på fint väder och fina tävlingar i varierad terräng. De deltagarna betygsatte årets O Ringen till 4,4 på en 5 gradig skala, vilket är det högsta i mätningens historia. Fint väder, bra tävlingar, ett gemytligt O Ringentorg och avsaknaden av köer är troliga orsaker till det höga betyget. Det blir en utmaning för kommande arrangörer att nå upp till samma höga standard. Hälsinglands koncept med Mohed som återkommande O Ringenstad och återigen Hälsingeterräng gav arrangemanget hög kvalitet, men lockade tyvärr inte så många deltagare som önskat. Den turistekonomiska mätningen gav att arrangemanget och dess deltagare bidrog med en turistekonomisk effekt på 89 Mkr till regionen. En stark siffra i förhållande till mängden deltagare. Utvecklingen av O Ringen gick vidare 2011 och följande kan rapporteras: Andra året med World Elite Group gav ett starkt nationellt startfält men många internationella topplöpare avstod O Ringen för att ägna sig åt VM förberedelser istället. Segrare blev Erik Rost, Malungs OK, och Tove Alexandersson, Stora Tuna OK. Resultatskärmarna gjorde entré 2011 och efter lite små justeringar så är utvecklingen här för att stanna. En ansenlig mängd ideell arbetstid och en hel del papper sparades in. 40 Sidan 49

48 O Ringen Challenge, en klass för konditionsidrottare med en 5 km bana och en 10 km bana har fått fotfäste och lockade i år 125 deltagare. Denna väg in för nya deltagare med gul svårighetsgrad är en viktig del i vårt mål att göra det enkelt för nya målgrupper att deltaga vid O Ringen. En nyhet i marknadsföringen var att det för första gången på länge gjordes en aktivitet för de svenska orienteringföreningarna, O Ringenboxen. O Ringenboxen syftar till att få fler klubbar att fokusera på O Ringen och träna inför världens största orienteringsäventyr. Målet är att fler ungdomar och nybörjare ska bli intresserade av O Ringen och på så sätt våga ta steget att följa med övriga i orienteringsklubben. Boxen innehöll 2011 bland annat exempel på övningar att använda på klubbträningar för att förbereda sig inför O Ringen på bästa sätt, affischer, inbjudan och snitselband för kontrollutsättning. Målet om att sänka antalet ideella arbetstimmar till infriades när slutsummeringen hamnade på nästan timmar. O Ringens organisationsform och framtiden O Ringens fasta organisation har under 2010 varit i full gång och O Ringen Örebro 2010 har varit det första året med gemensam ekonomi och organisation enligt den nya avtalsformen. Vissa personalförändringar har skett i och med att O Ringenchefen Tom Hollowell i augusti 2010 blev förbundschef. Mark Baljeu, tidigare marknadschef, tillträdde som O Ringenchef. Ny arrangör för O Ringen år 2014 och 2015 beslutades under sommaren 2010 och avtal har skrivits. Utsedda O Ringen arrangörer framöver är: O Ringen Halland 2012, med Halmstad som O Ringenstad O Ringen Boden 2013 O Ringen Skåne 2014 med Kristianstad/Rinkaby som O Ringenstad, tillika 50 års jubileum. O Ringen Borås 2015 O Ringens fasta organisation har under 2011 både bromsat in och startats om genom att ny försäljningschef tillträdde i april 2011 och rollen som marknadschef har delats mellan O Ringenchefen och en deltidskonsult. O Ringen Hälsingland 2011 har varit det andra året med gemensam organisation och ekonomi med förbundet enligt den nya avtalsformen. Organisationen fungerar väl, men en hel del lärdomar har tagits beträffande ekonomisk styrning och budgetansvar. 41 Sidan 50

49 Lena Larsson Sven Bergström Eje Andersson Förbundsordförande Mia Lindberg Mari Louise Lundgren My Rönnols Patrik Karlsson Magnus Södervall Anna Samelius Tom Hollowell Förbundschef Min granskningsrapport har avgivits Christer Grunder Av förbundsmötet utsedd granskningsman 42 Sidan 51

50 Granskningsrapport för Svenska Orienteringsförbundet 2012 Undertecknad granskningsman utsedd av Förbundsmötet 2010 har granskat Svenska Orienteringsförbundets verksamhet för 2010 och Styrelsen och Förbundschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande stadgar och förbundsmötesbeslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningsmannen skall granska att förbundets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och om förbundets interna kontroll är tillräcklig. Jag har fortlöpande genom att studera förbundsmötesprotokollet för 2010, styrelseprotokoll och styrelsens arbetsordning kontrollerat att givna uppdrag i form av t ex motioner och styrelseförslag har utförts eller påbörjats i enlighet med beslutstexten. Stickprovmässigt har kontrollerats att beslut om delegation finns tydligt dokumenterat. Min bedömning är att sammantaget har verksamheten i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att verksamhetsberättelsen är upprättad på ett rättvisande sätt. Denna berättelse är en helhetsbedömning för som gjorts i samband med slutgranskningen inför Förbundsmötet 2012 Jag tillstyrker att styrelsen och Förbundschefen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2010 och 2011 samt att styrelsens verksamhetsberättelse för godkänns. Spånga den 22 februari 2012 Christer Grunder Sidan 52

51 Fakta och statistik från 2010 Styrelse, kansli och arbetsgrupper Tävlingsstatistik, aktiviteter och utmärkelser Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm Telefonväxel: Telefax: Sidan 53

52 STYRELSE, KANSLI OCH ARBETSGRUPPER SAMT INTERNATIONELL REPRESENTATION Förbundsstyrelse Tomas Bruce, förbundsordf. (tom ); Lena Larsson förbundsordf. (from ) Eje Andersson, ledamot; Sven Bergström, ledamot, vice ordf. ; Mia Lindberg, ledamot; Mari- Louise Lundgren, ledamot; Tommy Nilsson, ledamot (tom ); Kent Olsson, ledamot (tom ); My Rönnols, ledamot; Anna Samelius, ledamot; Patrik Karlsson, ledamot (from ); Magnus Södervall (from ) Förbundskansli Jan-Anders Gredeskog, förbundschef (tom ) Tom Hollowell, förbundschef (from ) Idrottsenheten Pekka Nikulainen, idrottschef; Martina Arkåsen, konsulent ungdom; Tommy Eriksson, konsulent landslag; Lars Greilert, konsulent utbildning, Idrottslyftet, PreO; Lotta Stigsdotter, projektledare Naturpasset; Niklas Wrane, konsulent arrangemang; Carl-Johan Thorell projektledare Skogsäventyret; Håkan Carlsson Elitmiljöutvecklare Marknadsenheten Lena Hellström Marknadschef; Sören Emmervall, information och TV; Ola Gustafsson, redaktör Skogssport; Sara Thörn, journalist Skogssport; Rasmus Westergren, journalist Skogssport Administrativa enheten Marita Axelsson, ekonomi- och administrativ chef; Agneta Deckner, orienteringsbutiken; Helene Jonsson, ekonomi; Anita Jägarp, administration O-Ringenstyrelse Hans Falk, ordförande; Jan-Anders Gredeskog, ledamot(tom ); Tom Hollowell (from ) Mari-Louise Lundgren, ledamot; Gunnar Nyberg, ledamot; Kent Olsson, ledamot (tom ); Magnus Södervall ledamot (from ); Johan Sjöberg ledamot; Karin Johansson ledamot O-Ringenkansli Tom Hollowell, O-Ringenchef (tom ); Mark Baljeu, O-Ringenchef (from ); Britt-Inger Dahlbom Kanslist; Tomas Yngström, O-Ringen Academy Revisor Ola Spinnars Lekmannarevisor Christer Grunder Valberedning Britt Karlsson, ordförande; Lisbeth Carlsson, ledamot; Mats Kågesson, ledamot; Emanuel Winblad ledamot Landslag Förbundskapten Marita Skogum Förbundskapten juniorgrupp Anneli Östberg Arbets- och projektgrupper Barn och ungdomsgruppen Martina Arkåsen; Karin Gunnarsson; Emil Johansson; Kristina Rosén; Anna Samelius; Tomas Yngström Kartgrupp Tord Hederskog; Andreas Oxenstierna; Michael Wehlin; Regelgrupp Kjell Holmström; Timo Malmberg; Niklas Wrane; Annika Björk; Fanny Lindeborg Markgrupp Gunnar Nyberg; Åke Barklund; Göran Örlander PV-grupp Per Forsberg; Patrik Karlsson; Tomas Stenström; Tommy Eriksson; Niklas Wrane; Linda Nordin- Abaji; Maria Jonsson Precisionsorientering Owe Fredholm; Ken Gammelgård; Gun Andersson; Anna Råberg Jämställdhetsgruppen Eje Andersson; Anna Samelius; Martina Arkåsen Svenska representanter i Internationella Orienteringsförbundet (IOF) Åke Jacobson, President; Owe Fredholm, Trail-O Commission, member; Christer Norman, IT Commission,member Sidan 54

53 TOTALT ANTAL MEDLEMMAR OCH AKTIVA Aktiva Medlemmar FÖRENINGAR, TÄVLINGAR OCH ANMÄLDA 2010 Sanktionerade tävlingar Närtävlingar Summa A n t a l Föreningar Antal Tävl Anm Ungd Anm vuxna Antal Tävl Anm ungd Anm vuxna Antal tävl Alla anmälda Distrikt 1 Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Göteborg Halland Hälsingland Jämtland-Härjedalen Medelpad Norrbotten Örebro län O-Ringen Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västerbotten Västergötland Västmanland Ångermanland Östergötland TOTALT Sidan 55

54 ANMÄLDA DELTAGARE VID DM 2010 Distrikt Sprint Medel Lång Ultralång Stafett Natt Totalt Blekinge OF Bohuslän-Dals OF Dalarnas OF Gotlands OF Gästriklands OF Göteborgs OF Hallands OF Hälsinglands OF Jämtland-Härjedalens OF Medelpads OF Norrbottens OF Örebro läns OF Skånes OF Smålands OF Stockholms OF Södermanlands OF Upplands OF Värmlands OF Västerbottens OF Västergötlands OF Västmanlands OF Ångermanlands OF Östergötlands OF Totalt TOTALT ANTAL ANMÄLDA PER DISCIPLIN VID DM Sprint Medel Lång Ultralång Stafett Natt Sidan 56

55 AKTIVITETER Utbildning Orienteringsgymnasiet, Eksjö Orienteringsgymnasiet, Sandviken Rikslägret, Sälen 34 elever 22 elever 420 deltagare Tränarutbildningar Aneby, januari Grundtränarutbildning del 1 35 deltagare Haninge, mars Grundtränarutbildning del 1 27 deltagare Skövde, mars Grundtränarutbildning del 2 23 deltagare Rosersberg, november Grundtränarutbildning del 2 22 deltagare Konferenser Haninge, januari PreO-konferens 42 deltagare Skövde, januari Tävlingskonferens 41 deltagare Knivsta, februari Barn- och ungdomsledarkonferens 94 deltagare Sollentuna, oktober Regelkonferens 35 deltagare Utbildningsverksamhet hos SISU Idrottsutbildarna Bilden visar antal utbildningsarrangemang som orienteringsföreningar genomfört i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. Utbildning i samverkan med SISU Idrottsutbildarna Antal arrangemang År 2000 År 2001 Å År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 Forskning och utveckling Mottagare Projekt Beslutat belopp Dalarnas OF Stöd till ORM-projekt kr Sidan 57

56 ELIT- OCH LANDSLAG 2010 SVENSKA MEDALJER VID SENIOR-VM Guld Silver Brons SVENSKA MEDALJÖRER VID VM I TRONDHEIM 2010 SILVER Sprint Medel BRONS Lång Stafett Helena Jansson Peter Öberg Emma Claesson Annika Billstam, Emma Claesson, Helena Jansson SVENSKA MEDALJÖRER VID EM I BULGARIEN 2010 GULD Sprint Stafett BRONS Sprint Medel Lång Helena Jansson Karolina A Höisgaard, Lena Eliasson, Helena Jansson Emil Wingstedt Lena Eliasson Helena Jansson Sidan 58

57 SVENSKA MEDALJÖRER VID JUNIOR-VM I DANMARK 2010 GULD Medel SILVER Medel Medel Lång Lång Stafett BRONS Sprint Medel Tove Alexandersson Lilian Forsgren Jonas Leandersson Therese Klintberg Johan Runesson Olle Boström, Gustav Bergman, Johan Runesson Jonas Leandersson Olle Boström MEDALJÖRER VID SM 2010 SPRINT H21 Guld Emil Wingstedt Leksands OK Silver Erik Johansson Halmstad OK Brons Marcus Millegård Sävedalens AIK D21 Guld Helena Jansson IF Hagen Silver Emma Claesson Stora Tuna OK Brons Linnea Gustafsson OK Hällen H 20 Guld Olle Kalered OK Denseln Silver Albin Ridefelt OK Linné Brons Rickard Olsson Södertälje Nykvarn Orientering D20 Guld Lilian Forsgren OK Tisaren Silver Lisa Larsen Täby OK Brons Emeli Pettersson Tullinge SK H18 Guld Erik Börjeskog OK Tor Silver Fredrik Edén OK Kåre Brons Mandus Ridefelt OK Linné D18 Guld Marion Aebi OK Tisaren Silver Josefin Tjärnlund OK Vilse 87 Brons Amilia Björklund Sävedalens SK MEDEL H21 Guld Erik Rost Malungs OK Skogsmårdarna Silver Petter Eriksson Södertälje-Nykvarn Orientering Silver David Andersson Malungs OK Skogsmårdarna D21 Guld Helena Jansson IF Hagen Silver Linnea Gustafsson OK Hällen Brons Annica Gustafsson IFK Lidingös Skid o OK H20 Guld Rasmus Andersson OK Linné Silver Johan Runesson OK Tisaren Brons Olle Boström Järla Orientering D20 Guld Anna Forsberg OK Kolmården Silver Therese Klintberg Eksjö SOK Brons Ida Lindqvist OK Denseln H18 Guld Marius Thrane Ödum IFK Göteborg Sidan 59

58 Silver Fredrik Edén OK Kåre Brons Johan Högstrand Markbygdens OK D18 Guld Tove Alexandersson Stora Tuna OK Silver Helena Karlsson Bromma Vällingby SOK Brons Elin Månsson OK Löftan LÅNG H21 Guld Mattias Millinger OK Linné Silver Anders Holmberg Järla Orientering Brons David Andersson Malungs OK Skogsmårdarna D21 Guld Emma Claesson Stora Tuna OK Silver Linnea Gustafsson OK Hällen Brons Lena Eliasson Domnarvets GoIF H20 Guld Johan Runesson OK Tisaren Silver Gustav Bergman OK Ravinen Brons Rasmus Andersson OK Linné D20 Guld Lilian Forsgren OK Tisaren Silver Johanna Olsson Täby OK Brons Anna Forsberg OK Kolmården H18 Guld Karl-Johan Westberg OK Tranan Silver Max Peter Bejmer Bromma Vällingby SOK Brons Martin Regborn Hagaby GoIF D18 Guld Tove Alexandersson Stora Tuna OK Silver Elin Månsson OK Löftan Brons Johanna Erlandsson OK Skogsfalken ULTRALÅNG H21 Guld Marcus Millegård Sävedalens AIK Silver Emil Wingstedt Leksands OK Brons Mattias Karlsson IK Hakarpspojkarna D21 Guld Emma Andersson Sävedalens AIK Silver Annica Gustafsson IF Thor Brons Maria Magnusson Sävedalens AIK H20 Guld Carl Wiking OK Kåre Silver Kalle Johansson Halmstad OK Brons Olle Kalered OK Denseln D20 Guld Beata Falk Hagaby GoIF Silver Lisa Pettersson OK Dacke Brons Kajsa Risby OK Kåre H18 Guld Martin Regborn Hagaby GoIF Silver Karl-Johan Westberg OK Tranan Brons Robert Vångell Linköpings OK D18 Guld Tove Alexandersson Stora Tuna OK Silver Anna Segersson OK 64 Torpa Brons Helena Karlsson Bromma-Vällingby Sidan 60

59 NATT H21 Guld Oleksander Kratov OK Orion Silver Peter Öberg OK Hällen Brons Emil Andersson Ärla IF D21 Guld Linnea Gustafsson OK Hällen Silver Beata Falk Hagaby GoIF Brons Jenny Lönnkvist Tullinge SK H20 Guld Albin Ridefelt OK Linné Silver Gustav Bergman OK Ravinen Brons Olle Boström Järla Orientering D20 Guld Lilian Forsgren OK Tisaren Silver Johanna Lönnkvist Tullinge SK Brons Ida Lindkvist OK Denseln H18 Guld Max Peter Bejmer Bromma-Vällingby SOK Silver Daniel Wejås Nyköpings OK Brons Johan Högstrand Markbygdens OK D18 Guld Rebecka Heinrup Tullinge SK Silver Tove Alexandersson Stora Tuna OK Brons Lovisa Adolfsson Tullinge SK STAFETT H21 Guld OK Linné Silver Malungs OK Skogsmårdarna Brons OK Orion D21 Guld Stora Tuna OK Silver IFK Lidingö Skid o OK Brons Domnarvets GoIF H20 Guld OK Linné Silver OK Denseln Brons Järla Orientering D20 Guld Eksjö SOK Silver Sävedalens AIK Brons OK Kåre USM SPRINT H16 Guld Einar Johansson Linköpings OK Silver Jonatan Aronsson OK Tisaren Brons Niklas Gustafsson OK Tisaren D16 Guld Lisa Holer Eksjö SOK Silver Frida Jönsson Hellstadius Södertälje-Nykvarn Orientering Brons Olivia Kollberg Eksjö SOK H15 Guld Erik Andersson OK Orion Silver Martin Hunhammar Bromma-Vällingby SOK Brons Rasmus Svantesson Hjärnarps GH OL D15 Guld Sara Hagström Falköpings AIK OK Silver Emma Bjessmo Bromma-Vällingby SOK Brons Amelie Ekström OK Kåre USM LÅNG H16 Guld Ludvig Åhlund OK Nolaskogsarna Silver Jonatan Aronsson OK Tisaren Brons Jakob Ivarsson Haninge SOK Sidan 61

60 D16 Guld Frida Sandberg Säterbygdens SK Silver Lisa Holer Eksjö SOK Bron Frida Hedin Hjärnarps GH OL H15 Guld Jens Rönnols Täby OK Silver Emil Granqvist OK Ravinen Brons Björn Cerderberg Vänersborgs SK D15 Guld Sara Hagström Falköpings AIK OK Silver Maria Andersson Västerbergslagens OL Brons Elin Håkansson Skogspojkarnas OK TOTALSEGRARE VID ELITSERIEN 2010 D21 Annika Billstam IFK Lidingö SOK H21 David Andersson Malungs OK Skogsmårdarna TOTALSEGRARE VID SILVA JUNIOR CUP 2010 H20 Gustav Bergman OK Ravinen D20 Lilian Forsgren OK Tisaren H18 Johan Högstrand Markbygdens OK D18 Tove Alexandersson Stora Tuna OK DELTAGARE PÅ LANDSLAGSAKTIVITETER 2010 Vintersamling, Göteborg, januari 1 David Andersson Malungs OK 1 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 2 Martin Johansson IFK Moras OK 2 Beata Falk Hagaby GoIF 3 Mattias Karlsson Haldens SK, N 3 Linnea Gustafsson OK Hällen 4 William Lind Malungs OK 4 Helena Jansson IF Hagen 5 Marcus Millegård Sävedalens AIK 5 Emma Johansson Domnarvets GoIF 6 Mattias Millinger OK Linné 6 Sofie Johansson OK Linné 7 Peter Öberg OK Hällen 7 Jenny Lönnkvist Tullinge SK 8 Erik Öhlund Ulricehamns OK 8 Kajsa Nilsson Halden SK, N Träningssamling, Leksand, Juniorer, januari 1 Gustav Bergman OK Ravinen 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Olle Boström Järla IF OK 2 Anna Forsberg OK Kolmården 3 Rickard Ohlsson Haninge SOK 3 Helena Karlsson Bromma-Vällingby SOK 4 Jonas Leandersson OK Tyr 4 Therese Klintberg Eksjö SOK 5 Martin Regborn Hagaby GoIF 5 Linnea Martinsson OK Tyr 6 Albin Ridefelt OK Linné 6 Emelie Pettersson Tullinge SK 7 Johan Runesson OK Tisaren 7 Anna Segersson Eksjö SOK VM-Läger, Clermont Ferrand + Fontainblue, Frankrike, mars 1 David Andersson Malungs OK 1 Karolina A-Höjsgaard Domnarvets GoIF 2 Martin Johansson IFK Moras OK 2 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 3 Mattias Karlsson Halden SK, N 3 Beata Falk Hagaby GoIF 4 William Lind Malungs OK 4 Linnea Gustafsson OK Hällen 5 Marcus Millegård Sävedalens AIK 5 Helena Jansson IF Hagen 6 Mattias Millinger OK Linné 6 Emma Johansson Domnarvets GoIF 7 Emil Wingstedt Halden SK, N 7 Sofie Johansson OK Linné 8 Peter Öberg OK Hällen 8 Jenny Lönnkvist Tullinge SK 9 Erik Öhlund Ulricehamns OK 9 Lina Strand Göteborg-Majorna OK JVM-Läger, Aalborg, Danmark, april 1 Gustav Bergman OK Ravinen 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Olle Boström Järla IF OK 2 Anna Forsberg OK Kolmården 3 Rickard Ohlsson Haninge SOK 3 Helena Karlsson Bromma-Vällingby SOK 4 Jonas Leandersson OK Tyr 4 Therese Klintberg Eksjö SOK 5 Martin Regborn Hagaby GoIF 5 Linnea Martinsson OK Tyr Sidan 62

61 6 Albin Ridefelt OK Linné 6 Emelie Pettersson Tullinge SK 7 Johan Runesson OK Tisaren 7 Anna Segersson Eksjö SOK EOC, Primorsko, Bulgarien, 27 maj - 6 juni 1 David Andersson Malungs OK 1 Emma Andersson Sävedalens AIK 2 Anders Holmberg Järla IF OK 2 Karolina A-Höjsgaard Domnarvets GoIF 3 Erik Johansson Halmstads OK 3 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 4 Marcus Millegård Sävedalens AIK 4 Helena Jansson IF Hagen 5 Mattias Millinger OK Linné 5 Jenny Lönnkvist Tullinge SK 6 Emil Wingstedt Halden SK, N 6 Maria Magnusson Sävedalens AIK 7 Peter Öberg OK Hällen 7 Lina Persson Kristiansands OK VM-Läger, Trondheim, Norge, 9-14 juni 1 David Andersson Malungs OK 1 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 2 Martin Johansson IFK Moras OK 2 Linnea Gustafsson OK Hällen 3 Mattias Karlsson Halden SK, N 3 Helena Jansson IF Hagen 4 William Lind Malungs OK 4 Emma Johansson Domnarvets GoIF 5 Jerker Lysell Rehns BK 5 Sofie Johansson OK Linné 6 Marcus Millegård Sävedalens AIK 6 Jenny Lönnkvist Tullinge SK 7 Mattias Millinger OK Linné 7 Maria Magnusson Sävedalens AIK 8 Emil Wingstedt Halden SK, N 8 Lina Persson Kristiansands OK 9 Peter Öberg OK Hällen 10 Erik Öhlund Ulricehamns OK World Cup/NORT, Finland, Sverige, Norge, juni 1 Erik Johansson Halmstads OK 1 Emma Andersson Sävedalens AIK 2 Fredrik Johansson IFK Lidingö SOK 2 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 3 Jerker Lysell Rehns BK 3 Emma Claesson Stora Tuna OK 4 Mattias Millinger OK Linné 4 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 5 Erik Rost Malungs OK 5 Beata Falk Hagaby GoIF 6 Johan Runesson OK Tisaren 6 Helena Jansson IF Hagen 7 Peter Öberg OK Hällen 7 Emma Johansson Domnarvets GoIF 8 Erik Öhlund Ulricehamns OK 8 Lina Strand Göteborg-Majorna OK EYOC, Soria, Spanien, 27 juni - 4 juli 1 Max Peter Bejmer Bromma-Vällingby SOK 1 Hanna Axelsson-Meyerson OK Linné 2 Love Berzell Attunda OK 2 Amilia Björklund Sävedalens AIK Fredrik Edén OK Kåre Rebecka Heinrup Tullinge SK Jens Wängdahl OK Gipen Helena Karlsson Bromma-Vällingby SOK JWOC (PreCamp), Aalborg, Danmark, 28 juni - 11 juli 1 Rassmus Andersson OK Linné 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Gustav Bergman OK Ravinen 2 Anna Bachman Täby SOK 3 Olle Boström Järla IF OK 3 Lilian Forsgren OK Tisaren 4 Jonas Leandersson OK Tyr 4 Therese Klintberg Eksjö SOK 5 Albin Ridefelt OK Linné 5 Emeli Pettersson Tullinge SK 6 Johan Runesson OK Tisaren 6 Johanna Olsson Täby OK PreeCamp, Trondheim, Norge, 6-11 juli 1 David Andersson Malungs OK 1 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 2 Martin Johansson IFK Moras OK 2 Emma Claesson Stora Tuna OK 3 William Lind Malungs OK 3 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 4 Jerker Lysell Rehns BK 4 Beata Falk Hagaby GoIF 5 Marcus Millegård Sävedalens AIK 5 Linnea Gustafsson OK Hällen 6 Emil Wingstedt Halden SK, N 6 Helena Jansson IF Hagen 7 Peter Öberg OK Hällen 7 Emma Johansson Domnarvets GoIF WOC, Trondheim, Norge, 5-16 augusti 1 David Andersson Malungs OK 1 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 2 Martin Johansson IFK Moras OK 2 Emma Claesson Stora Tuna OK 3 William Lind Malungs OK 3 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 4 Jerker Lysell Rehns BK 4 Beata Falk Hagaby GoIF 5 Marcus Millegård Sävedalens AIK 5 Linnea Gustafsson OK Hällen 6 Emil Wingstedt Halden SK, N 6 Helena Jansson IF Hagen 7 Peter Öberg OK Hällen 7 Emma Johansson Domnarvets GoIF Sidan 63

62 JVM-Läger, Polen, 9-15 augusti 1 Max Peter Bejmer Bromma-Vällingby SOK 1 Anna Segersson Eksjö SOK 2 Kalle Bergman OK Ravinen 2 Linnea Martinsson OK Tyr 3 Love Berzell Attunda OK 3 My Westlund OK Tyr 4 Eric Börjeskog OK Tor 4 Lovisa Larsson Hagaby GoIF 5 Oscar Carlsson Eksjö SOK 5 Karolin Ohlsson Tullinge SK 6 Fredrik Edén OK Kåre 6 Emma Bergman OK Skogsfalken 7 Egil Edvardsen Göteborg-Majorna OK 7 Viktoria Ernstsson FK Göingarna 8 Jakob Enmark Gävle OK 8 Beatrice Gustavsson Eksjö SOK 9 Johan Högstrand Markbygdens OK 9 Helena Karlsson Bromma-Vällingby SOK 10 Rickard Ohlsson Södertälje-Nykvarn OF 10 Rebecka Heinrup Tullinge SK 11 Martin Regborn Hagaby GoIF 11 Amanda Leo Bredaryds SOK 12 Albin Ridefelt OK Linné 12 Ellinor Tjernlund OK Vilse Anton Sjökvist Stora Tuna OK 13 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 14 Joakim Svensk Stora Tuna OK 14 Hanna Axelsson-Meyerson OK Linné 15 Christian Tingström OK Klemmingen 15 Michaela Hallqvist Malungs OK Skogsmårdarna 16 Jens Wängdahl OK Gipen 16 Linda Lindkvist OK Denseln Euromeeting, Turnov, Tjeckien, augusti 1 Fredrik Johansson IFK Lidingö SOK 1 Frida Aspnäs OK Kolmården 2 William Lind Malungs OK 2 Beata Falk Hagaby GoIF 3 Jerker Lysell Rehns BK 3 Annica Gustafsson IF Thor 4 Henrik Löfås OK Linné 4 Sofie Johansson OK Linné 5 Marcus Millegård Sävedalens AIK 5 Maria Magnusson Sävedalens AIK 6 Erik Rost Malungs OK 6 Lina Strand Göteborg-Majorna OK World Cup (VM-läger 2011) - Annecy, Frankrike/Geneve, Schweiz, 29 september - 10 oktober 1 David Andersson Malungs OK 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Anders Holmberg Järla IF OK 2 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 3 William Lind Malungs OK 3 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 4 Jerker Lysell Rehns BK 4 Beata Falk Hagaby GoIF 5 Marcus Millegård Sävedalens AIK 5 Linnea Gustafsson OK Hällen 6 Mattias Millinger OK Linné 6 Helena Jansson IF Hagen 7 Erik Rost Malungs OK 7 Emma Johansson Domnarvets GoIF 8 Johan Runesson OK Tisaren 8 Lina Persson Kristiansands OK ÖPPNA PlATSER Gustav Bergman OK Ravinen Jenny Lönnkvist Tullinge SK Olle Boström Järla IF OK Mattias Karlsson Halden SK, N PRECISIONSORIENTERING SVENSKA MEDALJÖRER VID EM I BOLLNÄS 2010 GULD Paralympic klassen GULD Lagtävling Öppna klassen Lagtävling Paralympic SILVER Öppna klassen Paralympic Ola Jansson Sverige Sverige Marit Wiksell Michael Johansson SVENSKA MEDALJÖRER VID VM I TRONDHEIM 2010 GULD Paralympic klassen Öppna klassen Lagtävling SILVER Paralympic klassen Ola Jansson Stig Gerdtman Sverige Lennart Wahlgren Sidan 64

63 MEDALJÖRER VID SM 2010 SM-dag Guld Silver Brons Ola Jansson, Björklinge SOK Stig Gerdtman, Vingåkers OK Inga Gunnarsson, OK Pan-Kristianstad SM-natt Guld Silver Brons Desiré Rex, OK Landehof Stig Gerdtman, Vingåkers OK Robert Jakobsson, Tidaholms SOK Sisu ELITSERIEN Erik Stålnacke, IFK Göteborg 2 Marit Wiksell, Stora Tuna OK 3 Stig Gerdtman, Vingåkers OK INTERNATIONELLA AKTIVITETER OCH DELTAGARE 2010 ETOC aug i Bollnäs Öppna klassen Martin Fredholm, OK Linné Stig Gerdtman, Vingåkers OK Robert Jakobsson, Tidaholms SOK Sisu Anna Råberg, OK Rodhen Erik Stålnacke, IFK Göteborg Marit Wiksell, Stora Tuna OK Paralympic-klassen Nils-Olov Andersson, OK Rodhen Inga Gunnarsson, OK Pan-Kristianstad Bernt Gustafsson, OK Flundrehof Ola Jansson, Björklinge SOK Michael Johansson, Vänersborgs SOK Nils Wahlberg, Upsala Studenters IF Lagledare: Gun Andersson, Uddevalla OK Nordisk Landskamp 4-6 aug 2010 i Bollnäs Sverige lag 1 Sverige Lag 2 Martin Fredholm, OK Linné Ola Jansson, Björklinge SOK Stig Gerdtman, Vingåkers OK Michael Johansson, Vänersborgs SK Robert Jakobsson, Tidaholms SOK Sisu Rolf Karlsson, Hallstahammars OK Erik Stålnacke, IFK Göteborg Erik Lundkvist, HJS Vansbro OK Marit Wiksell, Stora Tuna OK Anna Råberg, OK Rodhen Lagledare: Gun Andersson, Uddevalla OK VM i Trondheim 9-13 augusti 2010 Öppna Klassen Martin Fredholm, OK Linné Stig Gerdtman, Vingåkers OK Anna Råberg, OK Rodhen Paralympic klassen Ola Jansson, Björklinge SOK Michael Johansson, Vänersborgs SK Rolf Karlsson, Hallstahammars OK Lennart Wahlgren, Rehns BK Lagledare: Owe Fredholm, OK Linné Sidan 65

64 UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER Årets orienterare Helena Jansson, IF Hagen Årets junior Tove Alexandersson, Stora Tuna OK Årets komet Marcus Millegård, Sävedalens AIK SKOGSSPORTENS GYNNARES STIPENDIER Silverkotten/Årets ungdomsklubb OK Södertörn, Stockholm Följande klubbar har också tilldelats stipendier för bra ungdomsverksamhet Linköpings OK Sundsvalls OK Årets tränare Susanne Wiklund-Björk, Trollhättans SOK Björn Ljunggren, OK Hammaren Utvecklingsstipendium för talanger Tove Alexandersson, Stora Tuna Ok Lina Strand, Göteborg-Majorna OK Gustav Bergman, OK Ravinen Erik Börjeskog, OK Tor Anna Forsberg, OK Kolmården Lilian Forsgren, OK Tisaren Fredric Johansson, IFK Lidingö SOK Helena Karlsson, Bromma-Vällingby SOK Silva JK fond Johan Goth, Linköpings OK Projekt Anderstorps Orienteringsklubb Skånes OF Utvecklingsstipendier Orienteringsgymnasiet i Eksjö Orienteringsgymnasiet i Sandviken Skidgymnasiet i Mora Jörgen Mårtenssons internationella stipendium Ida Bobach, Danmark Tove Alexandersson, Sverige Rasmus Thrane Hansen, Danmark Gaute Hallan Steiwer, Norge Nils Wåhléns minne Vittjärvs IK OK Milan Unga ledare Dennis Nyqvist, OK Gipen Lina Berglund, Järfälla OK Anette Önerud, OK Ravinen Per Frost, IFK Moras OK ANDRA UTMÄRKELSER Tävlingsmärke Elit Harald Magnusson OK Bävern 1739 Marko Karkulehto OK Vilse Lars Svensson OK Vilse Inga-Lill Wikingsson Stigmännen Karlshamns OK 1742 Öyvind Jensen Andrarums IF 1743 Erik Löfgren Gotlands Bro OK 1744 Ulf Nilsson Gotlands Bro OK 1745 Karin Öhlin SOK Aneby 1746 Thomas Svensson Motala AIF-OL 1747 Per Johansson Motala AIF-OL 1748 Stig Anderss Motala AIF-OL 1749 Christina Jansson IF Hagen Sidan 66

65 1750 Tomas Bogren IF Hagen 1751 Marita Karlsson OK Skogsstjärnan 1752 Elsie Johansson Falköpings AIK OK 1753 Jonas Hansson FK Friskus-Varberg Förtjänstplakett Sven Boge OK Alehof Annika Johansson OK Alehof Karin Kullman OK Alehof Anna Lövgärd OK Alehof Greger Olofsson OK Alehof Hans Westman OK Alehof Ann Bergman OK Ravinen Kent Bergman OK Ravinen Ola Kåberg OK Ravinen Anders Carlsson Vänersborgs SK Jonas Gustafsson Vänersborgs SK Anders Larsson Vänersborgs SK Jesper Stenström Vänersborgs SK Stig Karlsson OK Denseln Kjell Karlsson OK Denseln Jonny Karlsson OK Denseln Bengt Lundberg Istrums SK Gun Lundberg Istrums SK Anita Pehersson Istrums SK Ingvar Halldin OK Tylöskog Uno Ingvarsson OK Tylöskog Stig Israelsson OK Tylöskog Jonas Karlsson OK Tylöskog Karolina Litzén Herrestads AIF Berit Gustavsson IK Vista Jan Gustavsson IK Vista Sven-Olof Johansson IK Vista Heléne Svensson IK Vista Håkan Svensson IK Vista Stefan Wahl IK Vista Nina Bjersander Svaide-Roma SOK Sven Boman KA 3 IF Mats Gahne Visby IF Gute SOK Sauli Jacobsson Gotlands Bro OK Sven-Olof Westfält Gotlands Bro OK Anne-Marie Liundqvist Visborgs OK Andreas Nikolausson Visborgs OK Per-Olov Andersson OK Fyrismalm Gunnar Enberg Målilla OK Elsa Svensson Målilla OK Hans Kleist OK Skogsströvarna Bore Nyberg Säterbygdens OK Förtjänstdiplom Sandra Johansson Målilla OK Andreas Nilsson Målilla OK Jenny Robertsson Målilla OK Lars Svensson Målilla OK Anders Eriksson OK Linné Eva Fredholm OK Linné Sidan 67

66 Eva Göhl OK Linné Henrik Göhl OK Linné Lars-Erik Hermansson OK Linné Lennart Häggström OK Linné Tom Karlsson OK Linné Erik Melin OK Linné Henrik Roos OK Linné Stefan Roos OK Linné Birgitta Rosberg OK Linné Pia Thunman OK Linné Jenny Westerberg OK Linné Johan Westerberg OK Linné Jonn Boman Gotlands Bro OK Mattias Westfält Gotlands Bro OK Monica Westfält-Nilsson Gotlands Bro OK Ronnie Nilsson Gotlands Bro OK Anna Samelius Visborgs OK Sven-Olof Johansson IK Vista Heléne Svensson IK Vista Berit Gustavsson IK Vista Jan Gustavsson IK Vista Eva Svensson IK Vista Alf Larsson IK Vista Karin Frostfeldt- Gustafsson IK Vista Annika Lund IK Vista Håkan Svensson IK Vista Per-Ola Thuresson OK Tylöskog Johan Svärd OK Tylöskog Anna-Lena Svärd OK Tylöskog Mattias Karlsson OK Tylöskog Siw Ingvarsson OK Tylöskog Crister Gustavsson OK Tylöskog Bo Gustavsson OK Tylöskog Anna-Birgitta Gustavsson OK Tylöskog Karin Westphal Herrestads AIF Gunilla Holmberg Herrestads AIF Ulf Björkdahl Herrestads AIF Ann-Charlottw Jakobsson Istrums SK Bo Pehrson Istrums SK Anders Påhlman Istrums SK Kurt Engström OK Djerf Monica Palmér OK Djerf Katarina Haase Vänersborgs SK Jenny Nyman Vänersborgs SK Jessica Andersson Vänersborgs SK Johan Uneman OK Alehof Olle Schälin OK Alehof Erika Pedersen OK Alehof Ingegerd Olsson OK Alehof Sten Olsson OK Alehof Thomas Modig OK Alehof Lisbeth Modig OK Alehof Anders Lövgärd OK Alehof Tobias Lindell OK Alehof Ulf Karlsson OK Alehof Lena Karlsson OK Alehof Sidan 68

67 Stefan Dahl OK Alehof Pierre Karlsson OK Alehof Jan Asketun OK Skogströvarna Eva Nyström OK Skogströvarna Thomas Nyström OK Skogströvarna Jan Pettersson OK Skogströvarna Örjan Sandell OK Skogströvarna Barbro Östlund OK Skogströvarna Bengt Östlund OK Skogströvarna Magnus Hellgren OK Ravinen Björn Karlsson OK Denseln Per Kempe OK Denseln Gudrun Ivarsson OK Denseln Stig Karlsson OK Denseln Carin Andersson OK Denseln Joakim Pettersson OK Denseln Hedersplakett i guld Lars Forsberg OK Ravinen Hedersplakett i silver Per-Gunnar Gabrielsson Målilla OK Thomas Karlsson Målilla OK Gunnar Karlsson Målilla OK Anne-Marie Robertsson Målilla OK Hedersplakett i brons Kerstin Karlsson Målilla OK Karl-Inge Karlsson Istrums SK Jonny Bergman OK Ravinen Ingvar Gustavsson OK Skogsströvarna Bo Persson OK Skogsströvarna Sidan 69

68 Fakta och statistik från 2011 Styrelse, kansli och arbetsgrupper Tävlingsstatistik, aktiviteter och utmärkelser Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm Telefonväxel: Telefax: Sidan 70

69 STYRELSE, KANSLI OCH ARBETSGRUPPER SAMT INTERNATIONELL REPRESENTATION Förbundsstyrelse Lena Larsson förbundsordf. ; Sven Bergström, ledamot, vice ordf. ; Mia Lindberg, ledamot; Mari- Louise Lundgren, ledamot; My Rönnols, ledamot; Anna Samelius, ledamot; Patrik Karlsson, ledamot; Magnus Södervall ledamot; Förbundskansli Tom Hollowell, förbundschef Administration Marita Axelsson, administrativ chef; Agneta Deckner, orienteringsbutiken; Helene Jonsson, ekonomi; Anita Jägarp, administration Föreningsutveckling Pekka Nikulainen, Verksamhetschef; Martina Arkåsen, regionansvarig barn och ungdom; Lars Greilert,, regionansvarig utbildning, Idrottslyftet, Lotta Stigsdotter, projektledare Naturpasset; Individutveckling Pekka Nikulainen, landslagschef; Tommy Eriksson, konsulent landslag; Håkan Carlsson Förbundskapten; Anneli Östberg Förbundskapten; Sussi Wiklund Björk Förbundskapten Junior RIG/NIU; Håkan Holmberg Skid-O; Magnus Wallenborg MTBorientering Arrangemangsutveckling Mark Baljeu Verksamhetschf Arrangemang; Niklas Wrane, konsulent arrangemang; Kommunikation Annichen Kringstad Kommunikationschef; Sören Emmervall, information och TV; Sara Thörn, Redaktör Skogssport; Rasmus Westergren, journalist Skogssport O-Ringenstyrelse Hans Falk, ordförande; Tom Hollowell; Mari- Louise Lundgren, ledamot; Gunnar Nyberg, ledamot; Magnus Södervall ledamot; Johan Sjöberg ledamot; Karin Johansson ledamot O-Ringenkansli Mark Baljeu, O-Ringenchef; Britt-Inger Dahlbom Kanslist; Tomas Yngström, O-Ringen Academy; Mats Adolfsson Försäljningschef; Martin Hammarberg Grafiskformgivning och Webb Revisor Ola Spinnars Lekmannarevisor Christer Grunder Valberedning Britt Karlsson, ordförande; Lisbeth Carlsson, ledamot; Mats Kågesson, ledamot; Emanuel Winblad ledamot Landslag Förbundskapten Anneli Östberg, Håkan Carlsson Förbundskapten juniorgrupp Sussi Wiklund-Björk Arbets- och projektgrupper Kartgrupp Tord Hederskog; Andreas Oxenstierna; Michael Wehlin; Regelgrupp Kjell Holmström; Timo Malmberg; Niklas Wrane; Annika Björk; Fanny Lindeborg Markgrupp Eje Andersson PV-grupp Per Forsberg; Patrik Karlsson; Tomas Stenström; Tommy Eriksson; Niklas Wrane; Linda Nordin- Abaji; Maria Jonsson Precisionsorientering Owe Fredholm; Ken Gammelgård; Andersson; Anna Råberg Rankingfrågor Niklas Wrane; Tommy Eriksson Jämställdhetsgruppen Anna Samelius; Martina Arkåsen Svenska representanter i Internationella Orienteringsförbundet (IOF) Gun Åke Jacobson, President; Owe Fredholm, Trail-O Commission, member; Göran Andersson FootO-commission, member; Roland Hellberg Ski-O commission, member; Sidan 71

70 TOTALT ANTAL MEDLEMMAR OCH AKTIVA Aktiva Medlemmar FÖRENINGAR, TÄVLINGAR OCH ANMÄLDA 2011 Antal Föreningar Sanktionerade tävlingar Närtävlingar Summa Antal Tävl Anm Ungd Anm vuxna Antal Tävl Antal tävl Alla anmälda Distrikt Anm 1 Blekinge Bohuslän-Dal Dalarna Gotland Gästrikland Göteborg Halland Hälsingland O-Ringen Jämtland-Härjedalen Medelpad Norrbotten Örebro län Skåne Småland Stockholm Södermanland Uppland Värmland Västerbotten Västergötland Västmanland Ångermanland Östergötland TOTALT Sidan 72

71 ANMÄLDA DELTAGARE VID DM 2011 Distrikt Sprint Medel Lång Ultralång Stafett Natt Totalt Blekinge OF Bohuslän-Dals OF Dalarnas OF Gotlands OF Gästriklands OF Göteborgs OF Hallands OF Hälsinglands OF Jämtland-Härjedalen Medelpads OF Norrbottens OF Örebro läns OF Skånes OF Smålands OF Stockholms OF Södermanlands OF Upplands OF Värmlands OF Västerbottens OF Västergötlands OF Västmanlands OF Ångermanlands OF Östergötlands OF Totalt TOTALT ANTAL ANMÄLDA PER DISCIPLIN VID DM Sprint Medel Lång Ultralång Stafett Natt Sidan 73

72 AKTIVITETER Utbildning Orienteringsgymnasiet, Eksjö Orienteringsgymnasiet, Sandviken Rikslägret, Sälen 30 elever 26 elever 380 deltagare Tränarutbildningar Gävle Barntränarutbildning 22 deltagare Leksand Barntränarutbildning 16 deltagare Stockholm Barntränarutbildning 27 deltagare Stockholm Barntränarutbildning 25 deltagare Örkelljunga Barntränarutbildning 11 deltagare Örkelljunga Ungdomstränarutbildning 6 deltagare Hallsberg och Bosön Juniortränarutbildning 16 deltagare Konferenser Haninge, januari PreO-konferens 40 deltagare Skövde, januari Tävlingskonferens 45 deltagare Haninge, februari Barn- och ungdomsledarkonferens 71 deltagare Sidan 74

73 Utbildningsverksamhet hos SISU Idrottsutbildarna Vi har tidigare valt att visa antal arrangemang, det vill säga hur många seminarier, föreläsningar, lärgrupper och så vidare som genomförts. I och med att antalet studietimmar fått större betydelse för fördelningen av bidrag inom idrotten kommer vi att gå över till att redovisa antalet studietimmar. Under 2011 har SISU Idrottsutbildarna övergått till att redovisa all utbildningsverksamhet i utbildningsmodulen i IdrottOnline. Därför är resultatet för 2011 inte direkt jämförbart med tidigare år Antal arrangemang Antal arrangemang År 2000 År 2001 Å År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 Å 2011 Antal studietimmar År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Sidan 75

74 ELIT- OCH LANDSLAG 2011 SVENSKA MEDALJER VID SENIOR-VM Guld Silver Brons SVENSKA MEDALJÖRER VID VM I FRANKRIKE 2011 GULD Sprint Medel Lång SILVER Sprint Sprint Medel BRONS Sprint Lång Stafett Stafett Linnea Gustavsson Helena Jansson Annika Billstam Helena Jansson Anders Holmberg Peter Öberg Lena Eliasson Helena Jansson Helena Jansson, Tove Alexandersson, Annika Billstam Anders Holmberg, Olle Boström, David Andersson SVENSKA MEDALJÖRER VID JUNIOR-VM I POLEN 2011 GULD Stafett SILVER Medel Stafett BRONS Lång Helena Karlsson, Linnea Martinsson, Tove Alexandersson Tove Alexandersson Jonas Nordström, Richard Olsson, Albin Ridefelt Tove Alexandersson Sidan 76

75 MEDALJÖRER VID SM 2011 SPRINT H21 Guld Jerker Lysell Rehns BK Silver Scott Fraser Södertälje-Nykvarn Brons William Lind Malungs OK D21 Guld Helena Jansson Leksands OK Silver Maja Alm Ulricehamns OK Brons Annika Billstam IFK Lidingö H 20 Guld Andreas Boesen Pan-Kristianstad Silver Lucas Basset OK Denseln Brons Rickard Olsson Södertälje-Nykvarn D20 Guld Linnea Martinsson OK Tyr Silver Anna Segersson OK Kolmården Brons Ausrine Kutkaite Södertälje-Nykvarn H18 Guld Emil Svensk Stora Tuna OK Silver Ola Brönnheden Nyköpings OK Brons Piotr Parfianowicz Kalmar OK D18 Guld Michaela Hallqvist Malungs OK Silver Lisa Holer Eksjö SOK Brons Frida Sandberg Säterbygdens OK Brons Malin Leandersson OK Tyr MEDEL H21 Guld Erik Rost Malungs OK Silver John Are Myhren IFK Lidingö Silver Emil Wingstedt Leksands OK D21 Guld Jenny Johansson IFK Göteborg Silver Helena Jansson Leksands OK Brons Eva Jurenikova Domnarvets GoIF H20 Guld Albin Ridefelt OK Linné Silver Martin Regborn Hagaby GoIF Brons Johan Högstrand Markbygdens OK D20 Guld Tove Alexandersson Stora Tuna OK Silver Hanna Ax.-Meyerson OK Linné Brons Ida Lindkvist Leksands OK H18 Guld Magnus Glännefors Söders SOL Tyresö Silver Emil Svensk Stora Tuna OK Brons Jonas Wängdahl Nyköpings OK D18 Guld Andrea Svensson Finspångs SOK Silver Sara Hagström Falköpings AIK OK Brons Amilia Björklund Sävedalens AIK LÅNG H21 Guld William Lind Malungs OK Silver Francois Gonon IFK Göteborg Brons Mats Troeng OK Linné D21 Guld Helena Jansson Leksands OK Silver Annika Billstam IFK Lidingö Brons Eva Jurenikova Domnarvets GoIF Sidan 77

76 H20 Guld Albin Ridefelt OK Linné Silver Marius Thrane Ödum IFK Göteborg Brons Joakim Svensk Stora Tuna OK D20 Guld Linnea Martinsson OK Tyr Silver Tove Alexandersson Stora Tuna OK Brons Anna Segersson OK Kolmården H18 Guld Jens Wängdahl Nyköpings OK Silver Erik Boman Gävle OK Brons Emil Svensk Stora Tuna OK D18 Guld Frida Sandberg Säterbygdens OK Silver Amilia Björklund Sävedalens AIK Brons Josefine Klintberg Eksjö SOK ULTRALÅNG H21 Guld Mats Troeng OK Linné Silver Henrik Löfås OK Linné Brons Olle Kalered OK Denseln D21 Guld Emma Johansson Domnarvets GoIF Silver Emma Claesson Stora Tuna OK Brons Emma Andersson Sävedalens AIK H20 Guld Daniel Svensson IFK Moras OK Silver Göran Winblad Rehns BK Brons Rickard Olsson Södertälje-Nykvarn D20 Guld Helena Karlsson Bromma-Vällingby Silver Hanna A Meyerson OK Linné Brons Ellinor Tjernlund OK Vilse 87 H18 Guld Niklas Gustafsson OK Tisaren Silver Niklas Aldén OK Linné Brons Michal Hubacek OK Tisaren D18 Guld Lisa Risby OK Kåre Silver Tove Lagerberg OK Södertörn Brons Amanda Hansson Bredaryds SOK NATT H21 Guld Oleksander Kratov OK Orion Silver Olle Boström Järla Orientering Brons Ola Martner Göteborg-Majorna D21 Guld Helena Jansson Leksands OK Silver Linnea Gustafsson OK Hällen Brons Sofie Johansson OK Linné H20 Guld Albin Ridefelt OK Linné Silver Jonas Nordström Tullinge SK Brons Lucas Basset OK Denseln D20 Guld Helena Karlsson Bromma-Vällingby Silver Elin Månsson OK Löftan Brons Johanna Olsson Täby OK H18 Guld Mandus Ridefelt OK Linné Silver Erik Boman Gävle OK Brons Rasmus P Aslaksen Järfälla OK Sidan 78

77 D18 Guld Frida Sandberg Säterbygdens OK Silver Lisa Holer Eksjö SOK Brons Linnea Holmqvist Hagaby GOIF STAFETT H21 Guld Södertälje-Nykvarn Silver OK Linné Brons IFK Lidingö D21 Guld IFK Lidingö Silver Stora Tuna OK Brons Domnarvets GoIF H20 Guld Stora Tuna OK Silver Hagaby GOIF Brons OK Kåre D20 Guld Södertälje-Nykvarn Silver Bredaryds SOK Brons OK Tyr USM SPRINT H16 Guld Jens Rönnols Täby OK Silver Johan Ek-Larsson Södertälje-Nykvarn Brons Martin Hunhammar Bromma-Vällingby SOK D16 Guld Sara Hagström Falköpings AIK OK Silver Sandrine Müller Gävle OK Brons Kristin Olovsson Rehns BK H15 Guld Oskar Sandberg Säterbygdens AIK Silver Oskar Lindqvist Sävedalens AIK Brons Nils Gumaelius Waxholms OK D15 Guld Tilda Johansson OK Orion Silver Sara Wadman IFK Moras OK Brons Andrea Svensson Finspångs SOK USM LÅNG H16 Guld Erik Andersson OK Orion Silver Jens Rönnols Täby OK Brons Johan Ek-Larsson Södertälje-Nykvarn D16 Guld Sara Hagström Falköpings AIK OK Silver Sandrine Müller Gävle OK Bron Aina Edgren Trollhättans SOK H15 Guld Oskar Sandberg Säterbygdens AIK Silver Markus Larsson Hestra IF Brons Andreas Hultqvist Tullinge SK D15 Guld Johanna Öberg Ryda SK Silver Andrea Svensson Finspångs SOK Brons Josefine Kristiansson Trollhättans SOK Sidan 79

78 TOTALSEGRARE WORLD CUP 2011 D21 Helena Jansson TOTALSEGRARE VID ELITSERIEN 2011 D21 Annika Billstam IFK Lidingö SOK H21 William Lind Malungs OK TOTALSEGRARE VID SILVA JUNIOR CUP 2011 H20 Albin Ridefelt OK Linné D20 Helena Karlsson Bromma Vällingby SOK H18 Jens Wängdahl Nyköpings OK D18 Frida Sandberg Säterbygdens OK DELTAGARE PÅ LANDSLAGSAKTIVITETER 2011 Vintersamling, Göteborg, januari Elitgrupp 1 David Andersson Malungs OK 1 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 2 Anders Holmberg Järla IF OK 2 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 3 William Lind Malungs OK 3 Linnea Gustafsson OK Hällen 4 Marcus Millegård Sävedalens AIK 4 Helena Jansson Leksands OK 5 Mattias Millinger OK Linné 5 Emma Johansson Domnarvets GoIF 6 Erik Rost Malungs OK 6 Lina Persson Kristiansands OK 7 Peter Öberg OK Hällen Talanggrupp 1 Gustav Bergman OK Ravinen 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Olle Boström Järla IF OK 2 Beata Falk Hagaby GoIF 3 Erik Johansson Göteborg-Majorna OK 3 Lilian Forsgren OK Tisaren 4 Fredrik Johansson IFK Lidingö SOK 4 Therese Klintberg Eksjö SOK 5 Jonas Leandersson Södertälje-Nykvarn 5 Jenny Lönnkvist Tullinge SK 6 Jerker Lysell Rehns BK 6 Lina Strand Göteborg-Majornas 7 Albin Ridefelt OK Linné 8 Johan Runesson OK Tisaren Juniorgrupp 1 Fredrik Edén OK Kåre 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Johan Högstrand Markbygdens OK 2 Amilia Björklund Sävedalens AIK 3 Jonas Nordström Tullinge SK 3 Helena Karlsson Bromma-Vällingby 4 Martin Regborn Hagaby GoIF 4 Johanna Olsson Täby OK 5 Albin Ridefelt OK Linné 5 Anna Segersson Eksjö SOK 6 Anton Sjökvist Stora Tuna OK 6 Josefin Tjernlund OK Vilse 87 7 Jens Wängdahl Nyköpings OK Sprintläger, Sicilien, Italien, januari 1 Erik Johansson Göteborg-Majorna OK 1 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 2 William Lind Malungs OK 2 Beata Falk Hagaby GoIF 3 Jerker Lysell Rehns BK 3 Linnea Gustafsson OK Hällen 4 Erik Öhlund Ulricehamns OK 4 Helena Jansson Leksands OK 5 Emma Johansson Domnarvets GoIF Örebro Open (Hallsberg), mars Elitgrupp 1 David Andersson Malungs OK 1 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 2 William Lind Malungs OK 2 Emma Claesson Stora Tuna OK 3 Marcus Millegård Sävedalens AIK 3 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 4 Mattias Millinger OK Linné 4 Linnea Gustafsson OK Hällen 5 Erik Rost Malungs OK 5 Emma Johansson Domnarvets GoIF 6 Peter Öberg OK Hällen 6 Lina Persson OK Skogsfalken Talanggrupp 1 Gustav Bergman OK Ravinen 1 Lilian Forsgren OK Tisaren 2 Olle Boström Järla IF OK 2 Sofie Johansson OK Linné 3 Erik Johansson Göteborg-Majorna OK 3 Therese Klintberg Eksjö SOK 4 Fredrik Johansson IFK Lidingö SOK 4 Jenny Lönnkvist Tullinge SK Sidan 80

79 5 Jonas Leandersson Södertälje-Nykvarn 5 Lina Strand Göteborg-Majornas 6 Jerker Lysell Rehns BK 7 Johan Runesson Göteborg-Majorna OK Juniorgrupp 1 Fredrik Edén OK Kåre 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Johan Högstrand Markbygdens OK 2 Amilia Björklund Sävedalens AIK 3 Jonas Nordström Tullinge SK 3 Helena Karlsson Bromma-Vällingby 4 Martin Regborn Hagaby GoIF 4 Johanna Olsson Täby OK 5 Albin Ridefelt OK Linné 5 Anna Segersson Eksjö SOK 6 Anton Sjökvist Stora Tuna OK 6 Josefin Tjernlund OK Vilse 87 7 Jens Wängdahl Nyköpings OK VM-Läger, Frankrike, maj Elitgrupp 1 David Andersson Malungs OK 1 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 2 Anders Holmberg Järla IF OK 2 Emma Claesson Stora Tuna OK 3 William Lind Malungs OK 3 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 4 Mattias Millinger OK Linné 4 Linnea Gustafsson OK Hällen 5 Erik Rost Malungs OK 5 Helena Jansson Leksands OK 6 Peter Öberg OK Hällen 6 Emma Johansson Domnarvets GoIF Talanggrupp 1 Gustav Bergman OK Ravinen 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Olle Boström Järla IF OK 2 Lilian Forsgren OK Tisaren 3 Fredrik Johansson IFK Lidingö SOK 3 Sofie Johansson OK Linné 4 Jonas Leandersson Södertälje-Nykvarn 4 Therese Klintberg Eksjö SOK 5 Jerker Lysell Rehns BK 5 Jenny Lönnkvist Tullinge SK 6 Albin Ridefelt OK Linné 6 Lina Strand Göteborg-Majornas 7 Johan Runesson Göteborg-Majorna OK Övriga 1 Rassmus Andersson OK Linné 1 Emma Andersson Sävedalens AIK 2 Joakim Hederskog IK Hakarpspojkarna 2 Anna Bachman Täby SOK 3 Mattias Karlsson Baekkelaget SK 3 Josefine Engström Alfta-Ösa OK 4 Jakob Lööf OK Pan-Kristianstad 4 Sara Eskilsson Haninge SOK 5 Ola Martner Göteborg-Majornas OK 5 Elsa Jansson Järla IF OK 6 Erik Öhlund Ulricehamns OK 6 Kristin Löfgren OK Kolmården 7 Maria Magnusson Sävedalens AIK WC/NORT, Fin, Sve, Nor, 15-16, 20 och juni 1 Gustav Bergman OK Ravinen 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Olle Boström Järla IF OK 2 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 3 Anders Holmberg Järla IF OK 3 Emma Claesson Stora Tuna OK 4 Jonas Leandersson Södertälje-Nykvarn 4 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 5 William Lind Malungs OK 5 Lilian Forsgren OK Tisaren 6 Jerker Lysell Rehns BK 6 Linnea Gustafsson OK Hällen 7 Erik Rost Malungs OK 7 Sofie Johansson OK Linné 8 Johan Runesson Göteborg-Majorna OK 8 Lina Strand Göteborg-Majornas EYOC, Tjeckien, juni 1 Niklas Aldén OK Linné 1 Johanna Erlandsson OK Skogsfalken 2 Anton Johansson OK Orion 2 Hilda Forsgren Täby OK 3 Erik Malmberg Kvarnsvedens GoIF OK 3 Olivia Kollberg Eksjö SOK 4 Emil Svensk Stora Tuna OK 4 Frida Sandberg Säterbygdens OK JWOC (Pre Camp), Gdansk, Polen, 27 juni - 9 juli 1 Johan Högstrand Markbygdens OK 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Jonas Nordström Tullinge SK 2 Viktoria Ernstsson FK Göingarna 3 Rickard Ohlsson Södertälje-Nykvarn 3 Helena Karlsson Bromma-Vällingby 4 Martin Regborn Hagaby GoIF 4 Linnea Martinsson OK Tyr 5 Albin Ridefelt OK Linné 5 Johanna Olsson Täby OK 6 Christian Tingström Göteborg-Majorna OK 6 Anna Segersson OK Kolmården Euromeeting, Kaajani, Finland, 3-8 juli 1 Filip Dahlgren IFK Lidingö SOK 1 Sara Eskilsson Haninge SOK 2 Fredrik Johansson IFK Lidingö SOK 2 Lilian Forsgren OK Tisaren 3 Mattias Karlsson Baekkelaget SK 3 Sofie Johansson OK Linné 4 Jonas Leandersson Södertälje-Nykvarn 4 Therese Klintberg Eksjö SOK 5 Mattias Millinger OK Linné 5 Maria Magnusson Sävedalens AIK 6 Erik Rost Malungs OK 6 Lina Strand Göteborg-Majornas WOC-Läger och Pree Camp, Aix Les Bains, Frankrike, 9-17 juli 1 David Andersson Malungs OK 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Olle Boström Järla IF OK 2 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 3 Anders Holmberg Järla IF OK 3 Emma Claesson Stora Tuna OK 4 William Lind Malungs OK 4 Lena Eliasson Domnarvets GoIF Sidan 81

80 5 Jerker Lysell Rehns BK 5 Linnea Gustafsson OK Hällen 6 Johan Runesson Göteborg-Majorna OK 6 Helena Jansson Leksands OK 7 Peter Öberg OK Hällen WOC, Aix Les Bains, Frankrike, 8-21 augusti 1 David Andersson Malungs OK 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Olle Boström Järla IF OK 2 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 3 Anders Holmberg Järla IF OK 3 Emma Claesson Stora Tuna OK 4 William Lind Malungs OK 4 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 5 Jerker Lysell Rehns BK 5 Linnea Gustafsson OK Hällen 6 Johan Runesson Göteborg-Majorna OK 6 Helena Jansson Leksands OK 7 Peter Öberg OK Hällen JVM-Läger, Slovakien, 8-14 augusti 1 Johan Högstrand Markbygdens OK 1 Rebecka Heinrup Tullinge SK 2 Martin Regborn Hagaby GOIF 2 Helena Karlsson Bromma-Vällingby 3 Fredrik Edén OK Kåre 3 Elin Månsson OK Löftan 4 Fredrik Ingelsson Rehns BK 4 Ellinor Tjernlund OK Vilse 87 5 Eric Börjeskog OK Tor 5 Hanna Axelsson-Meyersson OK Linné 6 Oskar Svensson Finspångs SOK 6 Kajsa Hamamrström OK Hällen 7 Mandus Ridefelt OK Linné 7 Amanda Leo Bredaryds SOK 8 Magnus Glännefors Söders SOL Tyresö 8 Amilia Björklund Sävedalens AIK 9 Jens Wängdahl Nyköpings OK 9 Hilda Forsgren Täby OK 10 Emil Svensk Stora Tuna OK 10 Erika Lindqvist Sävedalens AIK 11 Erik Malmberg Kvarnsveden 11 Frida Sandberg Säterbygdens OK 12 Niklas Aldén OK Linné 12 Olivia Kollberg Eksjö SOK 13 Daniel Weijås Nyköpings OK 13 Frida Jönsson-Hellstadius Södertälje-Nykvarn OF 14 Måns Östman Göteborg/Majorna OK 14 Malin Leandersson OK Tyr 15 Ludvig Åhlund OK Nolaskogsarna 15 Josefine Klintberg Eksjö SOK 16 Ludwig Ljungqvist Kexholms SK 16 Alice Hugosson Sundsvalls OK World Cup (VM-läger 2012) - Liberec, Tjeckien/Lausanne, Schweiz, 24 september - 2 oktober 1 David Andersson Malungs OK 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Olle Boström Järla IF OK 2 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 3 Anders Holmberg Järla IF OK 3 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 4 Fredrik Johansson IFK Lidingö SOK 4 Josefine Engström Alfta-Ösa OK 5 William Lind Malungs OK 5 Sara Eskilsson Haninge SOK 6 Jerker Lysell Rehns BK 6 Lilian Forsgren OK Tisaren 7 Erik Rost Malungs OK 7 Linnea Gustafsson OK Hällen 8 Peter Öberg OK Hällen 8 Helena Jansson Leksands OK 9 Maria Magnusson Sävedalens AIK 10 Linnea Martinsson Järla IF OK 11 Lina Strand Göteborg-Majornas Övriga lägerdeltagare 1 Filip Dahlgren IFK Lidingö SOK 1 Beata Falk Hagaby GoIF 2 Gustav Bergman OK Ravinen 2 Therese Klintberg Eksjö SOK 3 Jonas Leandersson Södertälje-Nykvarn 4 Johan Runesson Göteborg-Majorna OK Sprintläger, Baden, Schweiz, 2-5 oktober 1 Gustav Bergman OK Ravinen 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Olle Boström Järla IF OK 2 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 3 Jonas Leandersson Södertälje-Nykvarn 3 Beata Falk Hagaby GoIF 4 William Lind Malungs OK 4 Lilian Forsgren OK Tisaren 5 Jerker Lysell Rehns BK 5 Michaela Hallqvist Malungs OK 6 Johan Runesson Göteborg-Majorna OK 6 Therese Klintberg Eksjö SOK 7 Linnea Lidström OK Kolmården 8 Lina Strand Göteborg-Majornas Sidan 82

81 Höstsamling, Siljansnäs, november ELITGRUPP 1 David Andersson Malungs OK 1 Annika Billstam IFK Lidingö SOK 2 Anders Holmberg Järla IF OK 2 Emma Claesson Stora Tuna OK 3 William Lind Malungs OK 3 Lena Eliasson Domnarvets GoIF 4 Jerker Lysell Rehns BK 4 Linnea Gustafsson OK Hällen 5 Marcus Millegård Halden SK, N 5 Helena Jansson Leksands OK 6 Erik Rost Malungs OK 7 Peter Öberg OK Hällen TALANGGRUPP 1 Gustav Bergman OK Ravinen 1 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 2 Olle Boström Järla IF OK 2 Beata Falk Hagaby GoIF 3 Fredrik Johansson IFK Lidingö SOK 3 Lilian Forsgren OK Tisaren 4 Jonas Leandersson Södertälje-Nykvarn 4 Therese Klintberg Eksjö SOK 5 Albin Ridefelt OK Linné 5 Jenny Lönnkvist Tullinge SK 6 Johan Runesson Göteborg-Majorna OK 6 Linnea Martinsson Järla IF OK 7 Lina Strand Göteborg-Majornas JUNIORGRUPP 1 Fredrik Edén OK Kåre 1 Hanna Axelsson-Meyerson OK Linné 2 Magnus Glännefors Söders SOL Tyresö 2 Amilia Björklund Sävedalens AIK 3 Johan Högstrand Markbygdens OK 3 Johanna Erlandsson OK Skogsfalken 4 Anton Johansson OK Orion 4 Helena Karlsson Bromma-Vällingby 5 Martin Regborn Hagaby GoIF 5 Lisa Risby OK Kåre 6 Emil Svensk Stora Tuna OK 6 Frida Sandberg Säterbygdens OK 7 Jens Wängdahl Nyköpings OK PRECISIONSORIENTERING SVENSKA MEDALJÖRER VID VM I FRANKRIKE 2011 BRONS Paralympic klassen Lagtävling Inga Gunnarsson Stig Gerdtman, Martin Fredholm, Ola Jansson MEDALJÖRER VID SM 2011 SM-dag Guld Stig Gerdtman Vingåkers OK Silver Jens Andersson OK Roslagen Brons Erik Lundkvist HJS Vansbro OK SM-natt Guld Andreas Johansson IFK Göteborg Silver Marit Wiksell Stora Tuna OK Brons Ingrid Hansson OK Rodhen SM-tempo Guld Martin Jullum Halden SK Silver Martin Fredholm OK Linné Brons Lennart Wahlgren Rehns BK ELITSERIEN Lennart Wahlgren Rehns BK 2 Martin Fredholm OK Linné 3 Andreas Johansson IFK Göteborg Sidan 83

82 INTERNATIONELLA AKTIVITETER OCH DELTAGARE 2011 VM i Chambery augusti 2011 Öppna Klassen Martin Fredholm OK Linné Stig Gerdtman Vingåkers OK Lennart Wahlgren Rehns BK Marit Wiksell Stora Tuna OK, Paralympic klassen Inga Gunnarsson OK Pan-Kristianstad. Ola Jansson Björklinge SOK Michael Johansson Vänersborgs SK Rolf Karlsson Hallstahammars OK Lagledare: Anna Råberg OK Rodhen Nordisk Landskamp September Silkeborg Danmark Sverige Lag 1 Sverige Lag 2 Martin Fredholm OK Linné Erik Stålnacke IFK Göteborg Stig Gerdtman Vingåkers OK Erik Lundkvist HJS Vansbro OK Ola Jansson Björklinge SOK William Rex OK Landehof Lennart Wahlgren Rehns BK Jens Andersson OK Roslagen Marit Wiksell Stora Tuna OK, Andreas Johansson IFK Göteborg Lagledare: Gun Andersson Uddevalla OK MOUNTAINBIKEORIENTERING MEDALJÖRER VID SM 2011 MTBO SPRINT H21 Guld Hans Jörgen Kvåle Täby OK Silver Johan Granath IF Hallby SOK Brons Markus Martinelle Söder SOL Tyresö D21 Guld Elin Björkman Täby OK Silver Katarina Lindén Växjö OK Brons Emma Bölske Täby OK H 20 Guld Erik Frost IFK Moras OK Silver Anton Persson Markaryds FK Brons Johan Alfredsson OK Tisaren H16 Guld Filip Bergström Kvarnsvedens GOIF OK Silver Hampus Larsson FK Göingarna Brons Carl Alvelid Kalmar OK MTBO MEDEL H21 Guld Hans Jörgen Kvåle Täby OK Silver Tony Larsson OK Skogsfalken Brons Tobias Öström OK Tyr D21 Guld Sanna Wallenborg IF Thor Silver Gerit Phuhl Lunds OK Brons Katarina Lindén Växjö OK H 20 Guld Erik Frost IFK Moras OK Silver Anton Persson Markaryds FK Brons Martin Bergström Kvarnsvedens GOIF OK H16 Guld Filip Bergström Kvarnsvedens GOIF OK Silver Hampus Larsson FK Göingarna Brons Carl Alvelid Kalmar OK Sidan 84

83 MTBO LÅNG H21 Guld Hans Jörgen Kvåle Täby OK Silver Tobias Öström OK Tyr Brons Johan Granath IF Hallby SOK D21 Guld Sanna Wallenborg IF Thor Silver Gerit Phuhl Lunds OK Brons Sara Prince Sävedalens AIK H 20 Guld Anton Persson Markaryds FK Silver Johan Alfredsson OK Tisaren Brons Erik Frost IFK Moras OK H16 Guld Filip Bergström Kvarnsvedens GOIF OK Silver Hampus Larsson FK Göingarna UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER Årets orienterare Helena Jansson, Leksands OK Årets junior Tove Alexandersson, Stora Tuna OK Årets komet Anders Holmberg, Järla Orientering SKOGSSPORTENS GYNNARES STIPENDIER Silverkotten/Årets ungdomsklubb OK Ravinen Följande klubbar har också tilldelats stipendier för bra ungdomsverksamhet Östersunds SOK Eksjö SOK Årets tränare Anneli Östberg Håkan Carlsson Internationellt utvecklingsstipendium för unga aktiva Frida Sandberg, Säterbygdens OK Linnea Martinsson, Järla Orientering Olle Boström, Järla IF Orientering Albin Ridefelt, OK Linné Jens Wängdahl, Nyköpings OK Unga ledare Camilla Öhman, Vallentuna-Össeby OL Patrik Norlin, Värmlands OF Lina Johansson, Skattkärrs IF Ida Nilsson, OK Grip Frida Simensen, Tumba Mälarhöjden OK Silva JK fond Therese Veronica Eriksson, Arvidsjaurs OK Johanna Olsson, Täby OK Projekt Karlsbyhedens IK Orientering Husums IF OK Orientering i Massmedia, Dalarna OK Pan-Kristianstad Jörgen Mårtenssons internationella stipendium Ida Bobach, Danmark Tove Alexandersson, Sverige Robert Merl, Österrike Lucas Basset, Frankrike Nils Wåhléns minne Emmaboda Verda OK, Småland Lunds OK, Skåne Sidan 85

84 ANDRA UTMÄRKELSER Tävlingsmärke Elit Ulf Danielsson Åmåls OK 1755 Owe Nilsson Stigmännen Karlshamns OK 1756 Bengt Bergqvist Stigmännen Karlshamns OK 1757 Jonas Persson Torsås OK 1758 Harriet Karlsson Torsås OK 1759 Ingmar Olsson OK Vilse Bo Olofsson Hästveda OK 1761 Patrik Rosén Hästveda OK 1762 Niklas Edvardsson Hästveda OK 1763 Klas Thybeck Lindebygdens OK 1764 Roine Mattsson Häverödals SK 1765 Kajsa Toftén Hjobygdens OK 1766 Ros-Marie Karlsson Nybro OK Förtjänstplakett Gustav Krigh OK Nipan Bo Fransson OK Njudung Anna Rosén OK Njudung Ingemar Wernersson OK Njudung Göran Nilsson Snättringe SK Gösta Guteland Snättringe SK Lotta Johansson FK Åsen Kristian Bengtsson FK Åsen Erik Bengtsson FK Åsen Ingrid Nyberg FK Åsen Rickard Johansson FK Åsen Bengt Andersson FK Åsen Leif Skymberg IK Vikings OK Marita Jansson IK Vikings OK Lars-Gunnar Jansson IK Vikings OK Peter Larsson OK Gipen Per-Fredrik Andersson OK Gipen Birgitta Andersson Främmestads IK Sune Andersson Främmestads IK Berit Ivehag Främmestads IK Bengt-Åke Jansson Främmestads IK Robert Jessen Främmestads IK Karin Lindh Främmestads IK Mats Abrahamsson Sala OK Mikael Gottfridson Sala OK Evy Johansson Sala OK Olle Karlsson Sala OK Erik Bengtsson Sala OK Chatarina Skalberg Bredaryds SOK Kenth Sjöberg Bredaryds SOK Stefan Svensson Bredaryds SOK Hans Andrén IF Hagen OK Carl Otto Wijkmark IF Hagen OK Ingmarie Wijkmark IF Hagen OK Anders Franzén Lidköpings VSK Jonas Hansson FK Friskus Varberg Jimmie Gull FK Friskus Varberg Monica Johansson FK Friskus Varberg Sidan 86

85 Åke Carlsson FK Friskus Varberg Mats Eliasson FK Friskus Varberg Rolf Olofsson FK Friskus Varberg Anders Thorild FK Friskus Varberg Ann Kristin Rundberg FK Friskus Varberg Lars Band FK Friskus Varberg Magnus Eliasson FK Friskus Varberg Karl Erik Skattberg FK Friskus Varberg Förtjänstdiplom Bengt Öberg OK Nipan Per-Göran Strömmer OK Nipan Ernst Lidfors OK Nipan Sven Wiklund OK Nipan Tommy Dolk OK Nipan Lars-Göran Eriksson OK Nipan Örjan Karlström OK Nipan Anna Nieminen OK Nipan Marianne Rosgren OK Njudung Rose-Marie Hjalmarsson OK Njudung Allan Olovsson OK Njudung Christina Sterner OK Njudung Anders Svensson OK Njudung Kristin Morén Snättringe SK Per Holgersson Snättringe SK Agneta Holgersson Snättringe SK Anita Persson Snättringe SK Monica Fröjd Snättringe SK Anders Dellemyr FK Åsen Marie Borg FK Åsen Roger Nilsson FK Åsen Nils-Eric Ericsson FK Åsen Roland Strandh FK Åsen Lars-Göran Nyberg FK Åsen Hans-Åke Byström IK Vikings OK Per-Martin Svärd IK Vikings OK Per-Olof Byström IK Vikings OK Marianne Andersson OK Gipen Lennart Färghage OK Gipen Annika Gustafson OK Gipen Rune Olausson OK Gipen Örjan Wängdahl OK Gipen Leif Andersson OK Gipen Mariette Axelsson OK Gipen Lisbeth Carlbom OK Gipen Lillemor Gunnarsson OK Gipen Bengt Lingegård OK Gipen Anne-Marie Olsson OK Gipen Fredrik Eriksson Bredaryds SOK Stefan Lindström Bredaryds SOK Per Sigvardsson Bredaryds SOK Solveig Nilsson Gotlands Bro OK Mats Sigalit Gotlands Bro OK Monica Löf Skutskärs OK Janingvar Johansson Lidköpings VSK Tore Nylén Lidköpings VSK Eva Hägnander Lidköpings VSK Sidan 87

86 Kristian Lundh Lidköpings VSK Mikael Hallberg Lidköpings VSK Johan Liderud Lidköpings VSK Anders Swedin Lidköpings VSK Sören Andersson Lidköpings VSK Mats Johansson Lidköpings VSK Maria Sanderi Lidköpings VSK Anna-Lena Svensson Lidköpings VSK Christer Blomqvist Rembo IK Annika Jönsson FK Friskus Varberg Caroline Jönsson FK Friskus Varberg Thomas Josarp FK Friskus Varberg Mats Gustafsson FK Friskus Varberg Carina Andersson FK Friskus Varberg Helena Andersson FK Friskus Varberg Birgitte Aronsson FK Friskus Varberg Magnus Olofsson FK Friskus Varberg Gert Wildheim FK Friskus Varberg Hedersplakett i guld IK Vikings OK Hedersplakett i silver OK Nipan Stefan Larsson OK Njudung FK Åsen Gun Persson IK Vikings OK Sala OK Karri Hämäläinen Bredaryds SOK Stig Johansson Bredaryds SOK Hedersplakett i brons Per Fransson OK Njudung Bo Hultgren OK Njudung Margareta Larsson OK Njudung Clas Löfkvist OK Njudung Rune Rådeström Snättringe SK Karl-Erik Persson IK Vikings OK Kjell Pettersson OK Gipen Harriet Nyman OK Gipen Yngve Nilsson OK Gipen Rolf Andersson OK Gipen Gunnar Ljung OK Gipen Bengt Andersson Främmestads IK Maria Andersson Bredaryds SOK Håkan Svensson Bredaryds SOK Lars Holmberg IF Hagen OK Sidan 88

87 Utmärkelser Förbundsmöte 2012 Förtjänstmedalj i guld P-O Bengtsson Mångårigt SOFT-arbete och OF-arbete Förtjänstmedalj i silver Gun Andersson Lisbeth Carlsson Lars Edström Hans Falk Hans Hacksell Stina Ivarsson Ann Jansson Britt Karlsson Lena Larsson Sture Norén Karl-Erik Nyström Mångårigt SOFT-arbete och OF-arbete Mångårigt SOFT-arbete och OF-arbete Mångårigt OF-arbete Mångårigt SOFT-arbete och OF-arbete Mångårigt OF-arbete Mångårigt OF-arbete Mångårigt OF-arbete Mångårigt SOFT-arbete och OF-arbete Mångårigt SOFT-arbete och OF-arbete Mångårigt OF-arbete Mångårigt OF-arbete Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm Telefonväxel: Telefax: Sidan 89

88 Sidan 90

89 Sidan 91

90 Sidan 92

91 Sidan 93

92 Sidan 94

93 Sidan 95

94 Sidan 96

95 Sidan 97

96 Sidan 98

97 Sidan 99

98 Sidan 100

99 Sidan 101

100 Sidan 102

101 Sidan 103

102 Sidan 104

103 Sidan 105

104 Sidan 106

105 Sidan 107

106 Sidan 108

107 Sidan 109

108 Sidan 110

109 Styrelsens förslag till regeländring: Utredning om införande av disciplinnämnd Bakgrund Styrelsen föreslår att utreda om en disciplinnämnd skall införas för att bedöma och besluta i regelärenden som anmäls eller överklagas till SOFT. Med bakgrund i en del regelärenden som har anmälts/överklagats till styrelsen under 2010 och 2011 har förbundsstyrelsen sett behandlingsbrister som man menar eventuellt kan avhjälpas med inrättande av en disciplinnämnd. I sin hantering av regelärenden får styrelsen idag stöd av SOFT:s regelgrupp som experter vid utredning. Genom informella kontakter med Riksidrottsförbundet har man pekat på att det kan vara lämplig med en uppdelning av ansvar, mellan de som har varit med vid framtagningen av regelskrivningar och de som utreder och bedömer ärenden gentemot reglerna. Detta för att få bättre kvalitet och en utveckling av reglerna. Förbundsstyrelsen har inte detaljkompetens i regelärenden vilket gör att ärenden tar lång tid att behandla och tar tid ifrån andra viktiga ärenden som styrelsen har att behandla. Förbundsstyrelsen föreslår därför att en utredning görs kring behovet av en disciplinnämnd inom SOFT. Om utredningen skulle utmynna i ett behov, bör utredningen ange vilka arbetsuppgifter disciplinnämnden ansvarar för och hur den organisatoriskt bör vara uppbyggd. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att ge förbundsstyrelsen mandat att utifrån utredningsförslaget besluta om införande av en disciplinnämnd i SOFT. Sidan 111

110 Styrelsens förslag till regeländring: Förenkling av kravet på dusch Bakgrund Arrangörer har gett uttryck för att kravet att ha dusch vid tävling ger en arbetsbörda som för många är svårlöst. Transporter av duschvatten och/eller tillgång till duschanläggning med den kompetens som behövs är en belastning för många arrangörer. Antalet deltagare på nivå 3-tävlingar (nationella tävlingar utan elitklass och DM) har under 2011 i genomsnitt varit 512. Genomsnittet för DM-tävlingar har varit 325 deltagare, övriga 578 deltagare. Ett flertal distrikt har meddelat svårigheter att hitta DM-arrangörer. Idag är det enligt tävlingsreglerna krav på dusch vid arenan på tävlingar i nivå 1-3 och att det skall hänvisas till dusch vid nivå 4-tävlingar. Förbundsstyrelsen föreslår att kravet på dusch förenklas ytterligare i reglerna. Krav på dusch bör finnas vid tävlingar i nivå 1 och 2. För tävlingar i nivå 3 och 4 bör hänvisning till duschmöjlighet göras om det inte finns dusch vid arenan. Vidare föreslår styrelsen att det i tävlingsanvisningar uppmanas att ha dusch som god service till deltagare vid arenan vid så många tävlingar som möjligt inom nivå 3, och särskilt vid regionala mästerskap, tävlingar som förväntas få ett större deltagarantal och flerdagarstävlingar. Följande regeländring bör göras (ändring i kursiv): 5.6 Arenan Vid tävling inom nivåerna 1-4(3) ska toaletter, dusch och sjukvård finnas vid arenan. Vid tävling inom nivåerna 1-2 ska dusch finnas vid arenan. Vid tävling inom nivåerna 3-4 ska hänvisning till duschmöjlighet göras om inte dusch finns vid arenan. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att ändra tävlingsreglerna i enlighet med styrelsens förslag gällande kravet till dusch vid tävling. Sidan 112

111 Styrelsens förslag: Olycksfallsförsäkring för förbundets medlemmar Bakgrund I samband med att SOFT har skrivet sponsoravtal med Folksam för, i första omgång, perioden , har SOFT och Folksam diskuterat möjligheterna för att införa en olycksfallsförsäkring för samtliga förbundets medlemmar. Förbundsstyrelsen ser detta som viktigt för att SOFT:s medlemmar skall ha gott försäkringsskydd i samband med tävling och träning. De senaste åren har ett antal försäkringsärenden hamnat hos förbundskansliet där det visat sig att medlemmar inte haft försäkringsskydd via sina föreningar. Tyvärr har inte förbundskansliet kunnat ge bistånd i dessa ärenden. Förbundsstyrelsen har låtit göra en enkätundersökning bland medlemsföreningarna kring försäkringar. Tyvärr har enbart 25 % av föreningarna svarat, dvs. 151 föreningar, men då många stora föreningar svarat representerar svaren drygt 53 % av det aktiva medlemsantalet i förbundet. Av de föreningar som svarat uppger 68 % att de har en olycksfallsförsäkring för sina medlemmar idag, dvs. 32 % har inte olycksfallsförsäkring. Av de 103 föreningar som har försäkring, har 85 % försäkringen hos Folksam, 15 % hos andra bolag. Av de 48 föreningar som inte har försäkring, uppger 15 % (7 föreningar) att de är intresserade av att teckna försäkring, 33 % (16) att de inte är intresserade av att teckna försäkring, och 52 % (25) svarar vet ej till frågan. Bland föreningar som har försäkring i Folksam uppges kostnaden per medlem totalt till 21,88 kr, och per medlem över 16 år till 31,12 kr. För föreningar som har sin försäkring hos andra bolag uppges motsvarande kostnader till 29,92 kr per medlem totalt och till 43,14 kr per medlem över 16 år. Till slut har det i enkäten frågats efter om föreningen ser något hinder mot att vara med i en förbundsförsäkringslösning med Folksam. Här svarar 85 % (129) av föreningarna att de inte ser något hinder, och 15 % (22) att det kan vara hinder. Ev. hinder har kunnat uppges i form av fritextsvar. Det de flesta pekar på är att kostnaden för försäkringen inte får vara högre än den som är idag eller att den måste vara rimlig i förhållande till villkoren i försäkringen (16 av 22 fritextsvar). Några uppger att de är del av en flersektionsförening med andra idrotter och att detta i så fall kan vara ett hinder (3 svar). Ett enskilt svar pekar att man tycker att olycksfallsförsäkring bör vara ett individuellt, och inte ett föreningsansvar. Folksam har offererat en försäkring för förbundets aktiva medlemmar (villkor bifogas). Som underlag för aktiva medlemmar har vi använt Eventor som bas, dvs. antalet registrerade medlemmar i Eventor som har anmält sig till minst en tävling under år Antalet aktiva medlemmar totalt är , varav är över 16 år. Folksams offert för förbundsförsäkring landar på 15,60 kr per medlem totalt, eller 22 kr per medlem över 16 år. Jämfört med Folksams normala föreningsförsäkring är villkoren i förbundsförsäkringen något bättre. Sidan 113

112 Med bakgrund i den offererade försäkringen samt resultaten från enkätundersökningen till medlemsföreningar, föreslår förbundsstyrelsen införande av en förbundsförsäkring där samtliga föreningar ingår. Kostnaden för förbundsförsäkringen föreslås fördelas till föreningarna i enlighet med registreringen av antalet aktiva medlemmar i Eventor och med en kostnad av 22 kr per aktiv medlem över 16 år. Medlemmar under 16 år täcks då med automatik in av försäkringen. Försäkringen införs senast 1 januari Föreningar som redan har en föreningsförsäkring i Folksam överförs till förbundsförsäkringen genom Folksams försorg. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att införa en förbundsförsäkring med förbundets försäkringspartner Folksam i enlighet med förslaget. 2 (2) Sidan 114

113 :19:45 QuestBack export - Förbundsförsäkring - enkät till föreningar Förbundsförsäkring - enkät till föreningar Publicerad från till respondenter (148 unika) 1. Har föreningen olycksfallsförsäkring för era medlemmar idag? Alternativ Procent Värden 1 Ja 68,2 % Nej 31,8 % 48 Totalt Hos vilket försäkringsbolag har ni olycksfallsförsäkring? Alternativ Procent Värden 1 Folksam 85,4 % 88 2 Annat bolag 14,6 % 15 Totalt Är ni intresserade av att teckna en olycksfallsförsäkring för era medlemmar? Alternativ Procent Värden 1 Ja 14,6 % 7 2 Nej 33,3 % 16-1 Vet ej 52,1 % 25 Totalt Skulle föreningen ev vara intresserad av andra försäkringar från Folksam? Vilka? Alternativ Procent Värden 1 Försäkring av klubbstuga/byggnader 37,7 % 57 2 Lösöre försäkring för föreningens utrustning 33,1 % 50 3 Bilförsäkring 2,6 % 4 4 Sjukförsäkring för löpare (s k Elitförsäkring) 2,0 % 3 5 Inget intresse 50,3 % 76 6 Annat 11,9 % 18 Totalt 151 Skoter Ev skoterförsäkringar kan ej svara för tillfället skoter, fyrhjuling vet ej vet ej sektionen ansvrar ej för byggnad 3 st scootrar arrangemangsförsäkring Sidan 115 1

114 :19:45 QuestBack export - Förbundsförsäkring - enkät till föreningar Har redan vad vi behöver Snöskoter Vi har Trygg hansa idag Har redan för klubbstuga Skoter och terrängfordon, näringsverksamhet skoter & släpkärra försäkring traktor, snöskoter, släpvagn Har Folksam Föreningsförsäkring Motorfordon, snöskoter snöskoter 8. Till slut, kan du se några hinder till att er förening skall vara med i en förbundsförsäkring för olycksfall? Alternativ Procent Värden 1 Nej 85,4 % Ja 14,6 % 22 Totalt Vilka hinder ser ni? Om kostnaden skulle vara högre eller villkoren sämre... Samordning med andra förbund. Vi är en flersektionsförening Vi vill inte ha ökade kostnader. Om man inte har kostnadskontroll. Om man binder upp sig vid något där kostnaden skenar i väg. Blir den billigare än nuvarande finns inga hinder Jag uppfattade att försäkringen skulle börja gälla redan 2012 och för detta år har vi redan en gruppförsäkring som är betald. Onödigt då om SOFT betalar igen, då läget bör vara samma för många föreningar. Dessutom är min förening en flersektionsförening. Kommer den andra idrotten att täckas in av försäkringen.?annars måste vi ändå köpa en separat försäkring och då vet jag inte om vi tjänar på det, för jag förmodar att SOFT tänker se till att förbundets kostnader för gruppförsäkring täcks av föreningarna. Från 2013 ser jag inga hinder i övrigt. Om det inte är ekonomiskt fördelaktigt. Vad det kommer att kosta! Har tidigare haft klubbhuset hos Folksam det var mer än dubbelt så dyrt som nuvarande försäkring med samma skydd. Vill bara se en kalkyl innan vi tycker att det är OK. Helt beroende på vad vår totalkostnad slutar på. Den får inte öka. Alla alternativ som ger samma försäkringsskydd till lägre kostnad är intressant. Socialistiska Folksam Ökade kostnader. Många har också olycksfallsförsäkring via hemförsäkring eller andra försäkringar privat. En undersökning av detta på personnivå borde utföras innan beslut tas. Ansvarsfrågan vid olycksfall är jag oklar över? Olycksfallsförsäkring borde vara individens ansvar anser jag och inte föreningens för att underlätta föreningsarbete och rekrytering av föreningsledare. Dessa typer av gruppförsäkringar som antas från flera håll verkar främst gynna försäkringsbolagen? Vi förstår inte frågan. Vilka ska den försäkringen täcka? En försäkring till? Vad kostar det? Kostnader, om den blir dyrare. Sidan 116 2

115 :19:45 QuestBack export - Förbundsförsäkring - enkät till föreningar Villkor, om de blir sämre. Vi har försäkringar i Dalarnas försäkringsbolag och våra medlemmar tävlar i klubben Dalaportens OL Ej aktiva medlemmar om försäkringar på annat håll är bättre och billigare Högre pris på försäkringen än vad vi har idag. Beror på vad det innebär Vet inte om vi finns så länge till Vi är en flersektionsförening och det känns som om vi redan nu är dubbelförsäkrade via huvudstyrelsen och sektionerna Det beror på vad det kommer att kosta föreningen. Sidan 117 3

116 Idrott Datum Beteckning (bör anges i brev till oss) STOCKHOLM Offert - villkor Handläggare, telefonnr, e-post Svenska Orienteringsförbundet Offert olycksfallsförsäkring för aktiva medlemmar och ungdomar i orienteringsföreningar tillhörande förbundet. Folksam erbjuder en olycksfallsförsäkring för samtliga aktiva medlemmar och ungdomar under 16 år som deltar i verksamhet anordnad av förening, sdf eller förbundet. Försäkringen gäller under tävling, organiserad träning och under resor till och från sådan aktivitet. Om tävling och organiserad träning sker på annan ort än hemorten gäller försäkringen även under hela vistelsen i samband därmed. Gäller i hela världen vid resa som inte varar längre än 45 dagar. Försäkringen utökas att även omfatta enskild träning som är ett direkt led för orientering (ej resor och vistelse i samband med det). Ersättningsmoment Akutersättning högst 6 % av ett prisbasbelopp Sönderklippta kläder i samband med vård högst 15 % av ett prisbasbelopp Tandskada högst 60 % av ett prisbasbelopp Skadade idrottskläder och glasögon högst 30 % av ett prisbasbelopp * * självrisk 3 % av ett prisbasbelopp Medicinsk invaliditet - vid invaliditetsgrad 1-4% 1% av kr - vid invaliditetsgrad 5-74% beräknas på kr - vid 75% eller högre kr Dödsfall pga olycksfall Dödsfall pga annan orsak* * om den försäkrade inte fyllt 65 år Krisförsäkring 1 basbelopp 1 basbelopp högst 10 behandlingstillfällen Prisbasbeloppet för år 2012 är kr. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internet Affär Idrott STOCKHOLM Tullgårdsgatan Sidan 118

117 Datum Beteckning Sid 2(2) Kommentarer Folksam har en utökad olycksfallsdefinition som medger ersättning vid vridningsskador som drabbar knä- och fotled utan yttre påverkan. Utdrag ur villkoret: Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid total hälseneruptur (helt avsliten hälsena) ledbandsruptur i fotled eller knä (till exempel avslitet korsband) fraktur (dock inte stressfraktur) solsting, värmeslag och förfrysning. Som olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom förslitning, överbelastning eller överansträngning Sönderklippta kläder innebär av sjukvårdspersonal uppklippta kläder i samband med akutvård. Dödsfallsersättningen utökas att gälla oavsett dödsorsak upp till 65 års ålder, det vill säga att försäkringen gäller även vid hjärtbesvär som leder till plötslig död under försäkrad tid för den som inte fyllt 65 år. Skadestatistik Alla skador som anmäls till Folksam diagnoskodas och kan redovisas enligt önskemål från förbundet. Skadehantering Skadorna anmäls oftast på telefon för att det ska bli en smidig och snabb handläggning,. Här sker även en samordning om skadad har flera försäkringar i Folksam. Telefonskadereglering är något som uppskattas av våra försäkringstagare. I löpande enkätundersökningar har vi 85 % nöjda kunder som totalomdöme. Sidan 119

118 Datum Beteckning Sid 3(2) Avveckling av befintliga avtal De cirka 200 avtal för föreningar som idag tecknar försäkring direkt med oss för sina medlemmar kommer så långt det är möjligt att annulleras per automatik vid en accept på denna offert. Beskrivning av Folksam som koncern och vårt åtagande för idrottsrörelsen finns på Kontakt ang denna offert - Lars-Inge Svensson tel eller Med vänlig hälsning FOLKSAM Idrott Lars-Inge Svensson Sidan 120

119 Sammanställning av motioner till förbundsmötet 2012 Nr Ämne Motionär OF OF:s yttrande Styrelsens yttrande Motionen gäller 1 Veteran- SM i stället för Veteran-RM Tolereds AIK Göteborg GOFs styrelse lämnar motionen okommenterad, dvs lämnar till FM att fatta beslut Föreslår att FM beslutar genom omröstning. Föreslår namnbyte av Veteran-RM till Veteran-SM för att öka arrangemangets status. Bytet skall ske redan under Veteran- SM i stället för Veteran-RM IF Hagen Västergötland Avslår Föreslår att FM beslutar genom omröstning Föreslår namnbyte av Veteran-RM till Veteran-SM för att öka arrangemangets status. Bytet skall ske redan under Motionen har dragits tillbaka 4 Motionen har dragits tillbaka OK Ravinen Stockholm Inget yttrande Motionen har dragits tillbaka Finspångs SOK Östergötland Inget yttrande Motionen har dragits tillbaka 5 Veteran- SM i stället för Veteran-RM SOL Tranås Småland Tillstyrker Föreslår att FM beslutar genom omröstning Föreslår namnbyte av Veteran-RM till Veteran-SM för att öka arrangemangets status. Bytet skall ske redan under Skuggning i tävlingsklass Blekinge OF Skånes OF Smålands OF Hallands OF Blekinge Skåne Småland Halland Egen motion Bifaller Ändra regeln så att skuggning i klasserna Inskolning, U1, U2, ÖM1 och ÖM2 tillåts (utom för löpare i rankingmeriterande klass). Ta bort texten om skuggning i Redaktören för Skogssport skall vara ansvarig utgivare Östergötlands OF Östergötland Egen motion Avslår Att styrelsen skall utse redaktören för Skogssport till ansvarig utgivare. 8 Veteran- SM i stället för Veteran-RM Mjölby OK Östergötland Tillstyrker Föreslår att FM beslutar genom omröstning Föreslår namnbyte av Veteran-RM till Veteran-SM för att öka arrangemangets status. Bytet skall ske redan under Underlätta för klubbar att lämna motioner till Förbundsmötet Östergötlands OF Östergötland Egen motion Avslår Att förbundsstyrelsen skall utreda möjligheten att förkorta motionstiden till förbundsmötet, samt hur man kan stimulera motionsskrivande genom bättre information. 1 Sidan 121

120 Sammanställning av motioner till förbundsmötet SM för samtliga klasser Falköpings AIK Västergötland Avslår Avslår Att veteran-sm skall tas bort (?) och ersätts av SM för samtliga klasser vid ett och samma tillfälle 11 Utredning avseende nattkontrollers märkning 12 Ta bort regeln om att inte få springa stafettmästerskap i flera länder 13 Se över anmälnings- SOFT- och tävlingsavgifter. 14 Principer för fördelning av distriktsbidraget Tullinge SK Stockholm Tillstyrker Tillstyrker Att se över märkning av nattkontroller på grund av ny lampteknik, där reflexer blir väl synliga och orienteringsmomentet blir lidande Rehns BK Hälsingland Tillstyrker Avslår med eget förslag Ta bort regel som begränsar deltagande i flera länders stafettmästerskap samma år. Regeln skall tas bort retroaktivt 5 år. Stockholms OF Stockholm Egen motion Bifall delvis Dagens avgiftssystem motiverar inte till att samtliga tävlingsformer vidmaktshålls. Regelverket kring anmälnings-, SOFT- och tävlingsavgifter bör ses över med inriktning att ge arrangören ett netto som bättre återspeglar kraven på arrangemanget. Stockholms OF Stockholm Egen motion Avslår med hänvisning till utredning Att utländska och icke föreningsanslutna deltagare tillgodoräknas arrangerande distrikt vid fördelning av distriktsbidrag, och att storleken på grundbidraget per arrangerad tävling ska ta större hänsyn till typ av tävling. Mästerskap och Profil-värdetävlingar bör få ett betydligt högre bidrag än distriktstävlingar. 15 Anmälningsavgifter USM Stockholms OF Stockholm Egen motion Avslår Förbundstyrelsen skall se över principerna för anmlningsavgifterna till USM med målet att avgiftssättningen ska vara tydligare och nivån sänkas jämfört med idag. 16 Värdegrundsarbete på orienteringsgymaniserna OL Alternativet Göteborg Bifaller Tillgodosedd genom styrelsens svar och information Låta SOFT utreda frågan om situationen på OL-gymnasierna gällande pennalism, värvningsförsök kränkningar. Utifrån utredningens resultat ska SOFT utarbeta en handlingsplan med tydlig implemeneringsplan och kravlista som OL-gymnasierna skall hålla sig till. 2 Sidan 122

121 Sammanställning av motioner till förbundsmötet Internationell strategi OL Alternativet Göteborg Bifaller Tillgodosedd genom styrelsens svar med hänvisning till förslaget till verksamhetsplan 18 Strategi för kommersialisering 19 Översyn av tävlingsbeskattning 20 Arbetsfördelning mellan förbund, klubbar och andra aktörer OL Alternativet Göteborg Bifaller Bifall med hänvisning till utredning Ge uppdrag åt SOFT styrelsen att ta fram en internationell strategi med inriktning hur man tar fram nomineringar till uppdrag inom IOF samt frågor som SOFT vill driva inom IOF Strategin skall redovisas senast i samband med FM Ge uppdrag åt SOFT styrelsen att ta fram en strategi för att möta kommersialisering av orientering. Strategin bör tas fram utifrån möjliga effekter mot de mål som finns i verksamhetsplanen. OL Alternativet Göteborg Bifaller Bifall delvis Ge uppdrag åt SOFT styrelsen att se över anmälningsavgifterna med möjlighet för införande av 1) differentierade avgifter för olika distanser, 2) tävlingsavgift på SM-tävlingar och 3) högre anmälningavgift vid närtävling som beskattas med tävlings- och SOFT avgift OL Alternativet Göteborg Bifaller Bifall med hänvisning till utredning 21 Utökat regionsamarbete OL Alternativet Göteborg Bifaller Bifall med hänvisning till utredning 22 Borttagande av stiftklämma som backup till SportIdent 23 Veteran- SM i stället för Veteran-RM SOK Aneby Småland Avslår Besvarad med hänvisning till styrelsens beslutsrätt över TA OK Tor Södermanland Tillstyrker Föreslår att FM beslutar genom omröstning Ge uppdrag åt SOFT styrelsen att utifrån en analys av kompetenser, nyttor med kommersialisering, kostnader och intressen ta fram en arbetsfördelning mellan SOFT-kansliet, OF/regioner, föreningar och/eller kommersiella aktörer. Ge SOFT uppdrag att utreda frågan dels om en förändrad distriktskonsulentroll, dels utreda frågan om hur relationen mellan distrikt och region kan förbättras och effektiviseras. Revidera texten i TA 502 med att kravet på reservstiftklämma tas bort. Föreslår namnbyte av Veteran-RM till Veteran-SM för att öka arrangemangets status. Bytet skall ske så snart som möjligt. 24 Ungdoms-EM i MTBO blir ett arrangemang under IOF IFK Mora OK Dalarna Bifaller Ber om mandat till styrelsen att besluta i s m slutförande av den internationella strategin i verksamhetsplanen Föreslår att SOFT tar en officiell linje i frågan om UEM i MTBO gentemot IOF 3 Sidan 123

122 Sammanställning av motioner till förbundsmötet Tillåta tilläggsavgift för Öppna Motions klasser Säterbygdens OK Dalarna Bifaller Bifall delvis Ändring av tävlingsregel så det blir tillåtet med tilläggsavgift med upp till 50% för Öppna Motionsklasser 4 Sidan 124

123 Sidan 125

124 Sidan 126

125 Sidan 127

126 Sidan 128

127 Motion till SOFT om utgivarskap för Skogssport Redaktören för Skogssport bör vara ansvarig utgivare Bakgrund SOFT söker redaktör för Skogssport. I samband med det behöver tidningens och redaktörens roll klargöras för att Skogssport ska vara ett ssjälvständigt organ som är en naturlig del av förbundets demokratiska profil. Motivering Soft är en demokratisk organisation. För att demokratin ska fungera behövs en öppen och fri debatt. Ett medel för en fri debatt är en obunden tidning, precis som i samhället i stort. Vår förbundstidning ska, liksom revisorerna, kunna vara ett forum för diskussion och konstruktiv kritik av olika företeelser inom rörelsen. Kritik ska även kunna framföras mot demokratiskt vald och anställd ledning. Bedömning En tidnings obundenhet kan markeras på olika sätt, därav är kanske den viktigaste markören att redaktören för tidningen också är ansvarig utgivare för densamma. Det är en garanti för att redaktionen inte utsätts för påtryckningar att ta in material mot sin vilja eller att avstå från publicering och kritik. Skulle det, mot förmodan, bli en allvarlig konflikt har förbundsstyrelsen alltid möjlighet att avsätta en redaktör, men det sker då under offentlighet ett sådant beslut måste kunna motiveras väl i efterhand. Förslag till beslut, yrkande Vi föreslår därför att förbundsmötet 2012 uttalar att förbundsstyrelsen bör utse redaktören för Skogssport till ansvarig utgivare för tidningen. Thomas Kleist Östergötlands Orienteringsförbund Sidan 129

128 Motion till Svenska Orienteringsförbundet Inför SM för Veteraner. Motivering Många idrotter har SM-status för alla sina utövare oavsett ålder. Inom orientering har vi Ungdoms-SM och SM för juniorer och seniorer, men inte för veteraner. Det är dags att höja statusen för veteraner med ett veteran-sm. Vår nya gren skidorientering har veteran-sm. I många år har det också genomförts Veteran-VM. Med SM-status skulle intresset för mästerskapet öka, dels för arrangörer, dels för utövarna. Främst då i de yngre klasserna. Förslag till beslut/yrkande Mjölby Orienteringsklubb yrkar att förbundsmötet 2012 beslutar om att höja statusen på riksmästerskapet för veteraner att i stället gälla som svenskt mästerskap. Motionen antagen vid vårt klubbmöte Thomas Kleist Ordf. Östergötlands OF tillstyrker motionen. Styrelsemöte Lennart Sturesson Sekreterare Sidan 130

129 Motion till SOFT om motionstid Förslag att underlätta för klubbar att lämna motioner till Förbundsmöte Östergötlands Orienteringsförbund har uppmärksammat att det kan vara svårt att formulera motioner och leverera dem i tid till förbundsmötet. Motionsrätten är en mycket viktig del (av flera sätt) för att fånga upp de åsikter och förslag till förändringar som finns inom orienteringsrörelsen. Det måste vara lätt att framföra sina förslag och att få dem behandlade inom rimlig tid. Motionstiden går nu ut 1 november för distrikt. För att klubbar ska kunna motionera i tid måste de lämna in tidigare, och i så god tid att de kan behandlas av orienteringsförbundens styrelser. Enligt uppgift från förbundskansliet lämnades information om detta i år 13 september till distriktsoch föreningsordförande (vilket vi tyvärr missade). Vi gissar att det inte bara vi i Östergötland som är dåliga på att informera vidare till föreningar och medlemmar. Därför menar vi att det behövs stöd från SOFT centralt att påminna om och engagera i att skriva motioner. Vi tror att motionstiden kan göras kortare utan att inskränka på den tid som behövs för diskussion inför Förbundsmötet. Med hjälpa av dagens teknik kan handläggningstiden förkortas, t ex genom e-post och webbpublicering. Östergötlandsd OF föreslår därför att förbundsstyrelsen utreder hur motionstiden kan förkortas utan att möjligheterna för diskussion i föreningarna blir sämre, och hur man i framtiden kan stimulera motionsskrivande genom att förbättra informationen till alla delar av rörelsen. Östergötlands orienteringsförbunds styrelse /Thomas Kleist/ Ordförande Sidan 131

130 Motion till Svenska Orienteringsförbundet Ärende: SM skall bli SM för alla orienterare i samtliga klasser. Motivering: Är orienteringen till för alla? Ja, det är allmänhetens uppfattning genom att bl. a. resultat från OL-tävlingarnas samtliga klasser redovisas i lokal media. Hur är det i SOFT? Där förekommer ytterst sällan varken skriftligt eller muntligt omnämnande om orienteraren i klasserna HD35 och uppåt. Den gruppen orienterare är navet i svensk orientering som den största gruppen utövare samt som ledare, arrangörer, publik, transportörer, sponsorer och stöd till unga och gamla m.m. SOFT lever inte upp till meningen Orientering är till för alla när veteraner diskrimineras genom att värdetävlingar bara är till för några få åldersgrupper. Bedömning: En höjning av statusen för klasserna HD35 och uppåt skulle få flera utövare, generera mera inkomster inte bara till arrangörerna samt ge ett betydligt större intresse för media, sponsorer och allmänhet och framför allt för HD35 och uppåt. Förslag till beslut: Min yrkan är att Veteran-SM tas bort vid 2012 års förbundsmöte och ersätts med SM för alla klasser vid ett och samma tillfälle. Mvh/Roland Nilsson Falköpings AIK OK Sidan 132

131 Motion till Svenska Orienteringsförbundet Utredning avseende nattkontrollers märkning Bakgrund När nuvarande reflexer för nattorientering togs fram var skenet från en nattlampan bara en bråkdel av dagens. De gamla nattkontroll lamporna som fasades ut under 1990-talet hade en osäker funktion, drog mycket ström samt innehöll både glödlampor och batterier som påverkar miljön negativt när dessa var förbrukade. Reflexstavar infördes som alternativ, vilka idag är allenarådande. Motivering Med dagens pannlampor med ny teknik och starkare ljus lyser dagens reflexstavar väldigt mycket, med resultat att kontrollpunkten ofta blir synlig flera hundra meter innan man når fram till kontrollen. Orienteringsmomentet blir lidande. Bedömning Tullinge Sportklubb föreslår att det tillsätts en utredning som ska se över nattkontrollernas märkning med anpassning till dagens teknik. Utgångspunkt ska vara både ur deltagarperspektiv och arrangörsperspektiv. Förslag till beslut, yrkande Styrelsen i Tullinge SK yrkar bifall för motionen. Namn Styrelsen gm Tomas Hultqvist Förening/distrikt Tullinge SK/Stockholms OF Sidan 133

132 Motion till Svenska Orienteringsförbundet Bortagande av regel 3.4.6, angående stafett SM och DM i olika länder Bakgrund Efter årets diskussioner så anser vi att denna regel inte längre är tillämplig. Se bilaga. Motivering Då det har brutits mot denna regeln de senaste fem åren så anser vi att regeln har spelat ut sin roll. Man har funnit en acceptans att löpare skall få deltaga i flera olika länders mästerskap för att höja nivån på de svenska tävlingarna. I de flesta länder så existerar inte denna regel, går ett SM innan det utländska mästerskapet och deltagande i utländska mästerskapet görs, hur hanteras detta ärende då? Bedömning De kommer bli en stor fördel för svenska klubbar och internationell orientering då man stimulerar deltagande i flera länders stafetter. Detta gagnar främst de mindre nationernas mästerskap då deras bästa löpare kan deltaga på hemmaplan. Förslag till beslut, yrkande Ta bort regeln retroaktiv de senaste fem åren så att man inte behöver gräva mera i historien. Vi är för en offensiv orientering! Namn Pär L. Olofsson Folke Lysell Förening/distrikt Rehns BK, Bollnäs Sidan 134

133 Ouppdagade regelbrott från året och tidigare år. Lettiska mästerskapen 4 september 2011 och Svenska Mästerskapen Ärla IF 1 2:38:58 Simon Hedlund 59:07 27 BCBB 1 59:07 27 Ivars Klavins 43:58 58 CB 14 1:43:05 45 Rudolfs Zernis 55:53 13 AAAA 3 2:38:58 3 Ozons 1:59:42 Ivars Kļaviņš 93 35: :45 3 Toms Riekstiņš 93 40:06 2 1:15:51 3 Fricis Pirtnieks 93 43:51 4 1:59:42 Källa: Franska Mästerskapen 29 augusti 2010, Svenska mästerskapen 5 september OK Denseln 1 2:20:23 Henrik Berggren 91 58:22 14 CAB 2 58:22 14 Lucas Basset 90 29:30 3 AC 1 1:27:52 2 Olle Kalered 90 52:31 3 BBA 1 2:20: RA CSMR 1:59:23 Franck DECHAVANNE 76 45:51 6 CBC 3 45:51 6 Laurent DECHAVANNE 78 40:27 6 BAB 2 1:26:18 6 Lucas BASSET 91 33:05 2 ACA 1 1:59:23 Källa: Danska Mästerskapen 2010 och svenska mästerskapen 5 september IFK Göteborg 1 2:23:14 Sören Schwartz 56:32 8 CBC 2 56:32 8 John Persson 92 33:10 10 AA 2 1:29:42 4 Marius Ödum 53:32 8 BAB 1 2:23: AKIF 1 2:53:16 Johan MacLassen 28 50:25 Søren Schwartz Sørensen 39 1:07:35 Jes Mose Jensen 47 55:16 Källa: Sidan 135

134 Litauiska stafettmästerskapen 13 juni i Litauen 2010 och svenska mästerskapen 13 september OK Linné 2 2:49:49 Elisa Elstner 89 1:09:20 38 CAB 5 1:09:20 38 Rasa Ptasekaite 88 32:41 5 AC 1 1:42:01 25 Karin Hedberg 86 1:07:48 30 BBA 3 2:49:49 2 Sakas LTU 2:40:53 1 Ambrazaitė Vesta1:01:45 ( 6) 2 Grigaitė Evelina54:58 ( 1)1:56:43 ( 3) 3 Ptašekaitė Rasa44:10 ( 1)2:40:53 ( 2) Källa: Tjeckiska stafettmästerskapen 28 september i 2010 och Svenska mästerskapen 13 september OK Kåre 1 2:37:00 Jan Klapal 90 59:20 24 AAB 2 59:20 24 Fredrik Mattsson 92 33:43 17 BC 2 1:33:03 20 Fredrik Edén 17. LPU 3 OK Lokomotiva Pardubice Nožka Radek ( 5) Bořil Petr (14) (10) Klapal Jan (27) (17) Källa: Tjeckiska stafettmästerskapen 3 oktober 2009 och Svenska mästerskapen 13 september Ärla IF 1 2:16:34 Jana Panchartkova 00 45:58 5 AAA 3 45:58 5 Emma Andersson 00 35:43 46 CCC 17 1:21:41 26 Ellinor Fransson 00 54:53 44 BBB 8 2:16:34 3 PHK A 142:44 Doležalová Vendula 51: :09 13 Topinková Monika 44: :40 3 Panchártková Jana 47: :44 Källa: Sidan 136

135 Polska stafettmästerskapen 8 juni 2008 och Svenska mästerskapen 28 september Nybro OK 1 ej fullf. Pontus Petersson 1:17:08 Mateusz Wenslaw 2:24:14 Aleksander Bernaciak ej fullf G18 Flota Gdynia Wenslaw Mateusz Morawski Jacek Kowalczyk Jacek Källa: se resultat bilaga Sidan 137

136 Stockholms Orienteringsförbund Smidesvägen 5, Solna Org nr e-post: Tel vx , Fax Postgiro Till Svenska Orienteringsförbundets förbundsmöte Hur vidmakthålla ett stort utbud av olika tävlingsformer? Inom orienteringen finns ett stort urval av olika tävlingstyper. Vi skiljer på olika tävlingsformer, tidpunkter, distanser och åldrar. De olika arrangemangstyperna ställer olika krav på arrangören och är olika populära. Detta gör att kostnaden per deltagare blir väldigt olika för arrangörerna. Vi ser i dag en fara i att, med nuvarande regler för anmälnings- SOFT- och tävlingsavgifter, utbudet av tävlingar koncentreras till medel- eller sprintdistans, dagtid för äldre löpare i närområden. Ska alla olika tävlingsformer på sikt leva vidare krävs alla arrangörer upplever att alla tävlingsformer är lika attraktiva att genomföra. Stockholms OF yrkar att regelverket kring anmälningsavgifter, SOFT- och tävlingsavgifter ses över med inriktning att ge arrangören ett netto som bättre återspeglar kraven på arrangemanget. Stockholms Orienteringsförbund Lennart Brattgård Ordförande Sidan 138

137 Stockholms Orienteringsförbund Smidesvägen 5, Solna Org nr e-post: Tel vx , Fax Postgiro Till Svenska Orienteringsförbundets förbundsmöte Principer för fördelning av distriktsbidraget Svensk orientering har vid förbundsmöten beslutat att vi ska arbeta för att attrahera fler och att vi ska få fler deltagare vid våra arrangemang. En målgrupp i detta sammanhang är de som ännu inte är föreningsanslutna. De ej föreningsanslutna deltagarna förutsätts betala samma anmälningsavgift som övriga deltagare och bidrar därmed till finansieringen av svensk orientering, på lokal (förening) och central nivå (SOFT-avgift). Samma förhållande gäller för arrangörer som vänder sig till internationella deltagare. Av någon outgrundlig anledning räknas dessa emellertid inte in i beräkningen för fördelning av distriktsbidraget för arrangerande distrikt. Vi menar att det är rimligt att arrangerande distrikt, som via föreningar och distriktsarbetet lägger ner ett aktningsvärt arbete för att nå dessa deltagare får en större del av de avgifter som aktiviteterna genererar. Distriktsbidraget innehåller också en fast del på 300 kronor per arrangemang. Stockholms OF menar att storleken och typen av arrangemang bör vägas in och påverka storleken på detta bidrag. Det är bland annat betydligt mer arbete att genomföra en Profil och värdetävling av O-Ringens eller 10MILAs omfattning än en närtävling. Distrikten har också enligt tävlingsreglerna ett betydligt större tekniskt och ekonomiskt ansvar för kvalitetssäkringen av Profil-, värdetävlingarna än närtävlingarna. Stockholms OF yrkar därför att de utländska och icke föreningsanslutna deltagarna tillgodoräknas arrangerande distrikt vid fördelning av distriktsbidraget. Stockholms OF yrkar också att storleken på grundbidraget per arrangerad tävling ska ta större hänsyn till typ av tävling både till storlek och vilket ansvar som distrikten har för kvalitetssäkringen. Mästerskap och Profil-värdetävlingar bör få ett betydligt högre bidrag än distriktstävlingar. Stockholms Orienteringsförbund Lennart Brattgård Ordförande Sidan 139

138 Stockholms Orienteringsförbund Smidesvägen 5, Solna Org nr e-post: Tel vx , Fax Postgiro Till Svenska Orienteringsförbundets förbundsmöte Anmälningsavgifter USM Anmälningsavgiften till de olika tävlingarna under Ungdoms-SM har ökat avsevärt de senare åren, samtidigt har servicegraden sänkts. Sedan 2009 har det tillkommit ytterligare en distans vilken innebär att avgiften per person ligger i paritet med övriga SM-tävlingar för juniorer och seniorer. Att vara med på två individuella tävlingar på Ungdoms-SM kostar ungefär lika mycket som att vara med på medel-sm (också två dagars orientering). I alla övriga sammanhang har vi inom svensk orientering en lägre avgift för ungdomstävlingarna för att uppmuntra deltagande. Så den enkla frågan är varför detta inte gäller SM-tävlingar. Vi känner en oro för att den prissättning som SOFT tillsammans med arrangören tillämpar för USM i längden får en negativ inverkan på deltagandet, men framförallt på att kostnaden upplevs som en överprissättning. Speciellt då servicenivån har sänkts genom att logi och transporter, som tidigare ingått, numer inte ingår i anmälningsavgiften. Speciellt transportkostnaden har med hänsyn till den extra dagen inneburit att en kraftigt ökad kostnad för deltagandet, med en buss under fyra dagar. Det ska givetvis vara attraktivt att arrangera ett mästerskap och vi är väl medvetna om de krav som ställs på en SM tävling, även ett USM, och att det innebär merkostnader och merarbete. Denna extra insats är emellertid inte knuten till de enskilda tävlingstillfällena utan har mer att göra med de extra kringarrangemangen. Genom att tydliggöra dessa kostnader skilda från avgiften för tävlingarna kan en större acceptans uppnås och också en möjlighet att göra egna lösningar. Vi yrkar härmed att förbundsmötet uppdrar åt förbundsstyrelsen att ser över principerna för anmälningsavgifterna vid USM med målet att avgiftssättningen, senast från 2013, ska vara tydligare och avgiftsnivån sänkas jämfört var den är idag. Stockholms Orienteringsförbund Lennart Brattgård Ordförande Sidan 140

139 C/O ORDF. MIKAEL ANDERSSON C/O KASSÖR NIKLAS WRANE PLUSGIRO MELLANGÅRDEN 18 HÄSSLEHOLMSV. 11, 3 TR ORG-NR LINKÖPING JOHANNESHOV ANNONSERING PÅ ORIENTERARE.NU: Motion till förbundsmötet 2012 Värdegrundsarbete på orienteringsgymnasierna Bakgrund Med värdegrund menas ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar. Värdegrundsarbete har pågått i svenska skolor sedan 90-talet och handlar om att skolan ska gestalta och förmedla samt hos eleverna förankra den värdegrund som formuleras i läroplanen. Med andra ord ska skolan stärka de demokratiska värdena hos eleverna, både som individer och som kollektiv. Under det gångna året har flera diskussioner uppstått om situationen på våra orienteringsgymnasier. Av vad som framkommit på kan man utläsa att eleverna på orienteringsgymnasierna upplevt sig tvingade att byta klubb för att få tillgång till träning, blivit utstötta/utfrysta (även av ledare) om ungdomarna beslutat sig för att lägga ner sin satsning under pågående gymnasietid, samt att pennalism (under den så kallade nollningen) förekommer bland orienteringsungdomarna. Detta pågår trots att situationen verkar vara känd av såväl skolan som orienteringstränarna. Motivering Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö samt bli bemötta med respekt. Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. När elever känner sig trygga i skolan påverkas även studieresultaten i positiv riktning. Bestämmelserna i såväl diskrimineringslagen som skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Om trakasserier eller andra kränkningar äger rum i eller i samband med verksamheten är huvudman skyldig att utreda och åtgärda det inträffade. En mycket mörk sida av idrotten kom fram när Patrik Sjöberg gick ut och berättade om sin uppväxt och de kränkningar han fick utstå. En del i detta var att han inte hade någon att vända sig till. Efter avslöjandet har det framkommit att väldigt många känt igen sig och Riksidrottsförbundet (RF) har tillsammans med Rädda barnen startat en "föräldralinje" dit man kan vända sig. Hur många Patrik Sjöberg har vi inom vår sport? Det är i sammanhanget ett extremt exempel, men det pekar på behovet av att ett strukturerat värdegrundsarbete startar omgående. Som förbund har SOFT i samråd med de berörda skolorna ansvaret för att förebygga att ingen ska drabbas i framtiden. Från och med läsåret 2011/12 ansvarar Svenska Orienteringsförbundet för tre riksidrottsgymnasier (RIG) och tolv nationella idrottsutbildningar (NIU). Sammanlagt finns det nu gymnasieverksamhet på tretton orter i Sverige som berör SOFT. Antalet elever är redan omfattande och kommer att öka avsevärt under de kommande åren. Därför kan det inte nog understrykas hur nödvändigt det är att Svenska Orienteringsförbundet redan nu inleder ett systematiskt arbete som tidigare verkar ha saknats. Bedömning Utifrån den beskrivna bilden är en möjlig väg att gå att elevens föräldrar samt ordförande, och/eller ungdomsledare i den klubb som ungdomen tillhör, kontaktas innan ett klubbyte kan bli aktuellt. Självklart gäller detta även de fall då ungdomar rekryterar varandra under gymnasietiden, vilket alltså stärker någon klubb som inte är den lokala klubben. Tanken med orienteringsgymnasierna är att utveckla ungdomarna inom orientering och inte att stärka de lokala klubbarna eller någon av klubbarna som har ungdomar där. Det är ett tillräckligt stort steg att flytta hemifrån utan att behöva möta påtryckningar och kränkningar. Vad dessa ungdomar behöver är extra trygghet för att klara av att utvecklas idrottsligt, personligt och akademiskt även om de är en lång väg hemifrån. Sidan 141

140 Förslag till beslut OL Alternativet yrkar på att förbundsmötet 2012 beslutar att låta Svenska Orienteringsförbundet utreda frågan om situationen på orienteringsgymnasierna gällande pennalism, värvningsförsök och kränkningar. Utifrån utredningens resultat ska sedan Svenska Orienteringsförbundet utarbeta en handlingsplan där en del ska vara en tydlig implementeringsplan och kravlista på vad orienteringsgymnasierna ska hålla sig till. Mikael Andersson, ordförande Sidan 142

141 C/O ORDF. MIKAEL ANDERSSON C/O KASSÖR NIKLAS WRANE PLUSGIRO MELLANGÅRDEN 18 HÄSSLEHOLMSV. 11, 3 TR ORG-NR LINKÖPING JOHANNESHOV ANNONSERING PÅ ORIENTERARE.NU: Motion till förbundsmötet 2012 Internationell strategi Bakgrund Den internationella orienteringsfamiljen blir glädjande nog allt större. I den familjen är Sverige än så länge en av de tyngre aktörerna, vilket antagligen har såväl historiska som idrottsliga och ekonomiska orsaker. Det är i det sammanhanget märkligt hur tyst det är om de internationella frågorna i den svenska orienteringsdebatten. Vad vill SOFT när de åker på konferens med IOF? Hur mycket kan man påverka? Finns det någon strategi? Det ska i sammanhanget sägas att OL Alternativet är väl medvetna om att IOF är otydlig som organisation, med sin vision och med sin information. Vidare är ödmjukhet och reflektion inte epitet som kan tillskrivas IOF. Tillsammans utgör bakgrunden med ett tyst SOFT och ett otydligt IOF nog med skäl för att svensk orientering behöver tänka och arbeta mer strategiskt i och på de internationella arenorna. Det arbetet behöver också lyftas för att informera rörelsen om vad som görs och hur SOFT gör det. Speciellt viktigt med en kommunicerad och känd ståndpunkt är det i de lägen när debattens vågor går höga eller kan ha stor inverkan på internationell, och därmed även på svensk, orientering. Motivering Med tanke på IOF:s otydliga organisation är det oerhört viktigt att SOFT nominerar rätt personer för dessa uppdrag. Där behöver det finnas ett strategiskt tänk där intressanta personer i ett tidigt skede kan tillfrågas och därmed komma in bättre förberedda. Från SOFT:s sida är det avgörande för en framgångsrik internationell strategi (för att främja såväl IOF som SOFT) att invalda personer har rätt bakgrund för de frågor som anses vara viktiga att driva. Att nominera rätt personer bygger då på att SOFT har en mer övergripande plan för vilka frågor man ska driva inom IOF och på vilket sätt dessa frågor ska drivas. En övergripande plan för att få med rätt personer är således tätt sammanknutna med varandra, varför detta utvecklingsarbete behöver ske samtidigt. En tydlig strategi från Sverige är både vi och IOF betjänta av. OL Alternativet anser vidare att ett bra sätt att lyfta de internationella frågorna från dagens låga nivå är att SOFT-styrelsen vid framtida förbundsmöten återrapporterar vilka frågor man jobbat med och vilka personer som eventuellt valts in. Förslag till beslut OL Alternativet föreslår att förbundsmötet 2012 beslutar att ge Svenska Orienteringsförbundets styrelse i uppdrag att ta fram en strategi för det internationella arbetet. Strategin ska omfatta hur man arbetar med nomineringar till uppdrag inom IOF och även visa vilka frågor SOFT vill driva inom IOF. Även andra frågor kan tas med om det är SOFT:s bedömning att så ska ske. Strategin ska redovisas senast i samband med FM I uppdraget ligger också att ta fram en form för den återrapportering som ska ges till framtida förbundsmöten. Mikael Andersson, ordförande Sidan 143

142 C/O ORDF. MIKAEL ANDERSSON C/O KASSÖR NIKLAS WRANE PLUSGIRO MELLANGÅRDEN 18 HÄSSLEHOLMSV. 11, 3 TR ORG-NR LINKÖPING JOHANNESHOV ANNONSERING PÅ ORIENTERARE.NU: Motion till förbundsmötet 2012 Strategi för kommersialisering Bakgrund Att orienteringen i grunden är ideell råder det inget tvivel om. Idag är en viss del av idrotten kommersialiserad. De flesta klubbar köper in kartritningstjänster, vissa större arrangemang köper in tidtagning och speaker och många klubbar sponsras också på olika sätt av företag. Detta är en utveckling som idag sker utan större reflektion om vad det kan ge för effekt på lång sikt. Det finns enligt OL Alternativets mening ett behov av att genomlysa möjliga effekter och se om det harmonierar med övriga mål. Utifrån detta kan man göra en strategi om hur och om - man vill styra kommersialiseringen. Motivering Vi vet inte vilka effekter kommersialiseringen av vår idrott får. För att kunna möta det så behöver en genomlysning göras av kommersialiseringens effekter. Detta i syfte att effekterna av kommersialiseringen sammanfaller med de mål som orienteringen har satt upp. O-ringen har idag anställda och en möjlig utveckling är att O-ringen en dag blir ett bolag. Får bolag arrangera tävlingar? Kommer vi snart att se klubbar som bildar aktiebolag? Momsfrågan är aktuell redan idag med tanke på existerande förslag om att införa moms för ideella föreningar. Är det ett bolag som arrangerar blir det med säkerhet moms på kostnaden och därmed högre avgifter för deltagarna. Andra frågor som då kommer upp är den under 2011 aktuella frågan med poliskostnader vid evenemang. Även tillgången till vår arena skogen blir problematisk då ett bolag inte kan åberopa allemansrätten. Då kan således en hyresavgift för användande av skog tillkomma. Det finns positiva effekter med att sälja ut en del av arrangemangen till professionella krafter. Frågan är bara om det finns en analys och vilja hur vi ska agera och vilka konsekvenser det kan få i framtiden. Vissa saker är bäst att inte kommersialisera. En sådan utveckling kan på sikt leda till att vi får betala för samhällsservice eller marktillgång. OL Alternativet uppmanar därför SOFT att genomlysa kommersialiseringens olika effekter. När det är gjort kan SOFT i olika fora inbjuda till en debatt om vilken väg vi ska vandra för att då slå fast en strategi. Förslag till beslut OL Alternativet yrkar på att förbundsmötet 2012 beslutar att ge Svenska Orienteringsförbundets styrelse i uppdrag att ta fram en strategi för hur vi möter kommersialiseringen av orienteringen. Denna strategi bör tas fram utifrån möjliga effekter mot de mål som finns i verksamhetsplanen. Mikael Andersson, ordförande Sidan 144

143 C/O ORDF. MIKAEL ANDERSSON C/O KASSÖR NIKLAS WRANE PLUSGIRO MELLANGÅRDEN 18 HÄSSLEHOLMSV. 11, 3 TR ORG-NR LINKÖPING JOHANNESHOV ANNONSERING PÅ ORIENTERARE.NU: Motion till förbundsmötet 2012 Översyn av tävlingsbeskattning Bakgrund Det gjordes en översyn av tävlingsavgifterna efter ett förbundsmötesbeslut för ett antal år sedan, och denna resulterade i ett införande av intervallavgifter där en högre avgift ska ha sin grund i kvalitetshöjande åtgärder. Nu är det dags att ta nästa steg och att titta närmare på tävlingsbeskattningen. Motivering Det finns flera argument för varför vårt avgiftssystem för tävlingar bör ses över en andra gång: Vi bör värna om våra distansers särarter och erbjuda en jämn fördelning av dem. Här kan sättas regler för jämn fördelning, men vi vill inte att arrangörer av t ex långdistans straffas med högre kostnader pga större tävlingsområde/karta, svårtillgängligare arena/tävlingsområde, mer arbete med kontrollutsättning osv. Vi vill att det ska kunna ge lika mycket förtjänst oavsett distans man arrangerar. Till alla individuella SM utom Natt-SM är det ej längre ett begränsat antal deltagare. Ändå är SM fortfarande beskattningsfritt, dvs ingen avgift går till distrikt eller SOFT utan hela startavgiften går till arrangören. En översyn känns rimlig. Det är inte försvarbart med att arrangera närtävlingar för så låga avgifter som idag. Inte heller är det rimligt att avgiften för ungdomar är hälften mot vuxenavgiften. Distrikt och förbund lägger också tid och resurser på den här verksamheten, t ex nyttjas Eventor som anmälnings- och resultatsystem. Ändå går hela intäkten till arrangören. Förslag till beslut OL Alternativet yrkar på att förbundsmötet 2012 beslutar att ge Svenska Orienteringsförbundets styrelse i uppdrag att se över anmälningsavgifterna och då särskilt möjligheterna till införande av: Differentierade tävlingsavgifter/soft-avgifter för våra olika distanser (medel, lång, sprint och ultralång) Tävlingsavgift och SOFT-avgift på SM-tävlingar Högre anmälningsavgift vid närtävling, inklusive motionsorientering, och där en del beskattas med tävlingsavgift och SOFT-avgift. Mikael Andersson, ordförande Sidan 145

144 C/O ORDF. MIKAEL ANDERSSON C/O KASSÖR NIKLAS WRANE PLUSGIRO MELLANGÅRDEN 18 HÄSSLEHOLMSV. 11, 3 TR ORG-NR LINKÖPING JOHANNESHOV ANNONSERING PÅ ORIENTERARE.NU: Motion till förbundsmötet 2012 Arbetsfördelning mellan förbund, klubbar och andra aktörer Bakgrund Den här motionen kompletterar OL Alternativets motion Strategi för kommersialisering. Inom orienteringen har vi idag anställda på SOFT-kansliet, hos vissa distriktsförbund och hos en del klubbar. Majoriteten av arbetet sker fortfarande ideellt i klubbarna, kompletterat med att en del köps in av andra aktörer. Det saknas emellertid en helhetssyn på arbetsfördelningen. Olika uppgifter görs av olika aktörer utan någon egentlig reflektion om varför så är fallet. Motivering OL Alternativet anser att en genomtänkt arbetsfördelning kan leda till att våra kompetenser kommer bättre till sin rätt inom orienteringsrörelsen. Den här arbetsfördelningen görs med fördel utifrån den strategi som beskrivs i motionen Strategi för kommersialisering. Vi har inom rörelsen begränsade resurser (gällande såväl tid som pengar) och det är viktigt att känna att resurserna används effektivt. En del saker sköts bäst centralt av förbundet, andra sköts bäst av föreningarna medan en del kommer att skötas bäst av andra (kommersiella) aktörer. Klubbarna behöver alltid ett visst stöd och det är omfattningen på det stödet som bör ligga till grund för vad Svenska Orienteringsförbundet ska arbeta med. Förslag till beslut OL Alternativet yrkar på att förbundsmötet 2012 beslutar att ge Svenska Orienteringsförbundets styrelse i uppdrag att utifrån en analys av kompetenser, nyttor med kommersialisering, kostnader och intressen ta fram en generell arbetsfördelning där man formulerar vilka slags arbetsuppgifter som bör skötas av SOFT-kansliet, OF/regioner, klubbar och/eller kommersiella aktörer. Mikael Andersson, ordförande Sidan 146

145 C/O ORDF. MIKAEL ANDERSSON C/O KASSÖR NIKLAS WRANE PLUSGIRO MELLANGÅRDEN 18 HÄSSLEHOLMSV. 11, 3 TR ORG-NR LINKÖPING JOHANNESHOV ANNONSERING PÅ ORIENTERARE.NU: Motion till förbundsmötet 2012 Utökat regionsamarbete Bakgrund Förra gången OL Alternativet motionerade till förbundsmötet i regionfrågan beslutades att en översyn av regionindelningen skulle göras. En grupp tillsattes och en utredning gjordes. Men mycket mer än så hände inte. En del av detta hängde naturligtvis ihop med att dåvarande regeringen lade hela frågan om regioner på is. Sedan dess har orienteringen ytterligare krympt, dock med ökade interna skillnader. De största arrangemangen har vuxit något medan verksamheten i de minsta distrikten blivit än mindre. Det finns ett antal distrikt (Småland, Stockholm, Dalarna, Västergötland med flera) som har konsulent anställd, vilket är en oerhörd styrka och fördel för dessa distrikt. Dock är de ojämnt fördelade och i dagsläget finns exempelvis den nordligaste konsulenten i Örnsköldsvik. Motivering Större enheter ger möjligheter till ett bättre samarbete kring t ex utbildning, klubbhjälp, erfarenhetsutbyte och tävlingsplanering. Det sistnämnda görs bara en gång per år i samband med tävlingskonferensen och mycket händer efter det. Orienterare reser heller sällan mer än 20 mil till en tävling enligt den medlemsundersökning SOFT beställde av Synovate under Enligt OL Alternativets mening bör regionerna stärkas för att få möjlighet att ha konsulenter över hela riket och utveckla starkare samarbete i större områden. Distrikten bör vara kvar men då ges en annan roll. Vi anser att detta dels leder till en bättre och mer spridd verksamhet, dels att färre personer jobbar med den rapporterande administrationen mot SOFT. Bedömning Ett förslag är att man utgår från den redan existerande regionindelningen med uppdelning i Norrland, Svealand och Götaland. Ett annat är att man delar in i de sex regioner som tävlingsplanerar. Då kan pengar styras för att utjämna de skillnader som finns i konsulentstöd i dagsläget, och därmed satsa mer på orienteringen i Norrland. Vi anser detta vara helt nödvändigt om SOFT menar allvar med att orienteringen är en sport för hela Sverige. Avstånden i Svealand och Götaland är dessutom kortare än norröver, varför de konsulenter som finns kan arbeta över nya områden (det vill säga, de arbetar för regionen, inte för distriktet). Det är viktigt att understryka att OL Alternativet inte vill förändra konsulenternas resurser. Vårt förslag fokuserar på att ändra deras arbetsområde för att på så sätt täcka hela landet och verkligen ge stöd till de mindre distrikt som idag tappar mark (och därmed ekonomiska resurser) mot de större. Regionindelningen behöver således inte påverka t ex DM-tävlingarna. Det innebär att distrikten i någon form bör finnas kvar. Syftet med utredningarna är att ge lika möjligheter för landets alla klubbar, oavsett geografisk hemvist. Förslag till beslut OL Alternativet yrkar på att förbundsmötet 2012 beslutar att låta Svenska Orienteringsförbundet dels utreda frågan om en förändrad konsulentroll, dels utreda frågan om hur relationen mellan distrikt och region kan förbättras och effektiviseras. Mikael Andersson, ordförande Sidan 147

146 Sidan 148

147 Sidan 149

148 Motion till Svenska Orienteringsförbundet Riksmästerskapet för veteraner förslås bli Svenskt Mästerskap för veteraner. Det finns flera skäl varför SM status är viktigt. För det första, att höja intresset för tävlingen bland de aktiva och därmed motverka det vikande deltagarantalet. För det andra, att det underlättar att sälja in tävlingen vid kontakter med media, sponsorer och kommunen. Inte minst det sistnämnda argumentet har vi fått klart för oss vid förberedelserna inför Mästerskapet I vår kommun är policyn att stödja SM-arrangemang, medan RM o.dyl. har mycket låg prioritet. Tävlingens ekonomi skulle stärkas med SM-status. Statushöjningen innebär att Veteranmästerskapet hamnar i en högre kategori, som värdetävling, vilket givetvis ställer större krav på tävlingen. Hittills har praxis varit att arrangera tävlingen samma helg som SM stafetten. Det är olyckligt, då många yngre veteraner fortfarande platsar i klubbarnas stafettlag. Det går säkert att lösa vid planläggningen av tävlingsprogrammet. Förslag till beslut: Veteranmästerskapet i orientering ändrar status från RM till SM med införande så snart som möjligt. Med tävlingshelg fri från övriga mästerskap. Karl-Robert Moqvist OK Tor, Torshälla Enl. beslut av OK Tors styrelse Sidan 150

149 Sidan 151

150 Sidan 152

151 Styrelsens yttrande över motion 1, 2, 5, 8 och 23 Motioner om att ändra Veteran-RM till Veteran-SM Motionärerna i samtliga dessa fem motioner föreslår att ge veteranmästerskapet, som idag benämns Riksmästerskap (RM), SM-status. Motiven till ändringen är flera; att en höjning av status skulle göra det mer attraktivt att delta, att det skulle göra det lättare att få sponsorer till tävlingen och att det skulle kunna bli ökat medialt intresse. Flera av motionärerna pekar på det faktum att skidorientering har haft SMstatus för veteraner inom Svenska Skidförbundet som ett motiv till att införa detta inom orientering. Vid förbundsbytet från SSF till SOFT har dock reglerna för skidorientering normaliserats till SOFT:s regler, dvs. att även skidorientering har Veteran-RM. Samtliga motionärer yrkar på att beslutet bör gälla omedelbart, dvs. att mästerskapet får SM-status redan hösten OF:s yttrande kring motionerna Motion 1/Göteborgs OF (styrelseprotokollutdrag, inkommet per mail): GOF:s styrelses beslut är att lämna motionen okommenterad då styrelsen inte anser sig tillräckligt insatt i frågan. Styrelsen lämnar till Förbundsmötet att ta beslutet. Motion 2/Västergötlands OF (styrelseprotokollutdrag, inkommet per mail): Inkomna motioner till förbundsmötet, 25 st totalt däribland två från Västergötland som vi behandlade. Styrelsen beslutade att avslå båda, med hänvisning till omröstningen på förra årsmötet, då samma eller liknande motioner var uppe. Motion 5/Smålands OF: Tillstyrkes, kopia på yttrandet bifogas. Motion 8/Östergötlands OF: Tillstyrkes, kopia på yttrandet bifogas. Motion 23/Södermanlands OF: Tillstyrkes, kopia på yttrandet bifogas. Sidan 153

152 Förbundsstyrelsens yttrande kring motionerna Förbundsstyrelsen väljer i sitt yttrande kring motionerna att inte ta ställning om bifall eller avslag, utan föreslår att förbundsmötet via omröstning avgör frågan. Styrelsen vill dock i sitt yttrande klargöra följande konsekvenser av beslutet; Vid bifall till motionerna krävs förändringar i tävlingsreglerna. Vid samtliga paragrafer där riksmästerskap omnämns skall texten förändras till svenskt mästerskap för veteraner (3.1.4, 3.4.6, 4.4, 4.16, ). I paragraf 4.7.1, andra stycket, skall tillägg (i fet stil) till texten införas* I anmälningsavgiften ingår SOFT-avgift, tävlingsavgift och arrangörens kostnader för den tävlande. För SM (förutom veteran-sm)* och närtävling betalas varken tävlingsavgift eller SOFT-avgift. * Not: Texten i kan komma att förändras i s m behandling av motioner 13, 19 och 25. Vidare skall anvisningen TA509 Anvisning för veteranmästerskap förändras för att reflektera förändringarna. Bland annat skall det även klargöras i anvisningen att SOFT- och tävlingsavgifter skall betalas från tävlingen och att medaljer/mästerskapstecken skall bekostas av arrangören. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att via omröstning bifalla eller avslå motionerna 1, 2, 5, 8 och 23. att att vid bifall göra ändringar till tävlingsreglerna enligt ovan. beslutet skall gälla samtliga relevanta grenar inom SOFT, dvs. att beslutet skall gälla orientering, skidorientering och mountainbikeorientering. 2 (2) Sidan 154

153 Smålands OFs yttrande: Vi tycker att förbundsmötet skall rösta för att ändring görs så att Veteran-RM blir ett SM även för våra veteraner. Om man tittar på andra idrottsgrenar, motsvarande vårat RM så är detta ett SM för dessa. Varför skall vi då kalla det RM när de andra kallar det SM. Tillstyrkes av Smålands OF/ Sidan 155

154 Motion till Svenska Orienteringsförbundet Inför SM för Veteraner. Motivering Många idrotter har SM-status för alla sina utövare oavsett ålder. Inom orientering har vi Ungdoms-SM och SM för juniorer och seniorer, men inte för veteraner. Det är dags att höja statusen för veteraner med ett veteran-sm. Vår nya gren skidorientering har veteran-sm. I många år har det också genomförts Veteran-VM. Med SM-status skulle intresset för mästerskapet öka, dels för arrangörer, dels för utövarna. Främst då i de yngre klasserna. Förslag till beslut/yrkande Mjölby Orienteringsklubb yrkar att förbundsmötet 2012 beslutar om att höja statusen på riksmästerskapet för veteraner att i stället gälla som svenskt mästerskap. Motionen antagen vid vårt klubbmöte Thomas Kleist Ordf. Östergötlands OF tillstyrker motionen. Styrelsemöte Lennart Sturesson Sekreterare Sidan 156

155 Motion till Svenska Orienteringsförbundet Riksmästerskapet för veteraner förslås bli Svenskt Mästerskap för veteraner. Det finns flera skäl varför SM status är viktigt. För det första, att höja intresset för tävlingen bland de aktiva och därmed motverka det vikande deltagarantalet. För det andra, att det underlättar att sälja in tävlingen vid kontakter med media, sponsorer och kommunen. Inte minst det sistnämnda argumentet har vi fått klart för oss vid förberedelserna inför Mästerskapet I vår kommun är policyn att stödja SM-arrangemang, medan RM o.dyl. har mycket låg prioritet. Tävlingens ekonomi skulle stärkas med SM-status. Statushöjningen innebär att Veteranmästerskapet hamnar i en högre kategori, som värdetävling, vilket givetvis ställer större krav på tävlingen. Hittills har praxis varit att arrangera tävlingen samma helg som SM stafetten. Det är olyckligt, då många yngre veteraner fortfarande platsar i klubbarnas stafettlag. Det går säkert att lösa vid planläggningen av tävlingsprogrammet. Förslag till beslut: Veteranmästerskapet i orientering ändrar status från RM till SM med införande så snart som möjligt. Med tävlingshelg fri från övriga mästerskap. Karl-Robert Moqvist OK Tor, Torshälla Enl. beslut av OK Tors styrelse Södermanlands OF:s yttrande angående motion från OK Tor Södermanlands Orienteringsförbunds styrelse tilstyrker motionen. Sidan 157

156 Styrelsens yttrande över motion 6 Motion om att före eget tävlande tillåta skuggning i klasserna Inskolning, U1, U2, ÖM1 och ÖM2 utom för löpare i rankingmeriterande- och mästerskapsklass. Motionärarna, distriktsförbunden i Blekinge, Skåne, Småland och Halland, föreslår förändringar i tävlingsreglerna som tillåter skuggning innan eget tävlande, samt en förenkling av reglerna för vad som måste anges i PM. Motiven till förslaget är att reglerna som de är idag motverkar ett av målen som SOFT har, nämligen att bli fler. Dessutom är regeln en belastning för såväl arrangörer som föräldrar och barn. OF:s yttrande Eget förslag Förbundsstyrelsens yttrande Förbundsstyrelsen är överens med motionärerna om förslaget och menar att förslaget till ny skrivning av reglerna ger tillräckligt rättvisa tävlingsförhållanden då löpare i rankingmeriterande- och mästerskapsklass undantas från att utföra skuggning. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att bifalla motion nr 6 och förändra tävlingsreglernas skrivning i enlighet med förslaget i motionen. Sidan 158

157 Styrelsens yttrande över motion 7 Motion om att redaktören för Skogssport bör vara ansvarig utgivare. Motionären föreslår att, för att stärka SOFT:s demokratiska profil, utse redaktören för Skogssport även till tidningens ansvariga utgivare. Motivet är att med redaktören som ansvarig utgivare stärks tidningens profil som obunden och ger mer utrymme för diskussion och konstruktiv kritik av olika företeelser i rörelsen. Motionären pekar på att vid en allvarlig konflikt mellan redaktör och förbundsstyrelse så har förbundsstyrelsen kvar möjligheten att avsätta redaktören. OF:s yttrande Eget förslag Förbundsstyrelsens yttrande Ansvarig utgivare för Skogssport är förbundschefen, denna ordning har funnits sedan år Mellan år 1995 och 2000 var det marknads- och informationsansvarig på förbundet som var ansvarig utgivare. Innan 1995 var det generalsekreteraren på förbundet som var ansvarig utgivare. Redaktören är dock den som leder redaktionsarbetet och beslutar om tidningens innehåll. Den ordning som finns idag fungerar väl. Förbundsstyrelsen ser idag inget behov av att ändra den arbetsordning som finns för tidningen Skogssport och menar att debatt- och diskussionsklimatet i tidningen är öppen och demokratisk och speglar väl rörelsens krav. Styrelsen menar att Skogssport är förbundets officiella organ och att ansvaret för utgivningen bör ligga organisatoriskt direkt underställd styrelsen och inte hos en enskild anställd redaktör. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motion nr 7. Sidan 159

158 Styrelsens yttrande över motion 9 Motion om att underlätta för klubbar att lämna motioner till förbundsmötet. Motionären föreslår att se över hur motionstiden till förbundsmötet kan förkortas och hur man i framtiden kan stimulera till motionsskrivande genom bättre information. Motivet till förslaget är att motionstiden 1 november kan kännas tidig inför ett förbundsmöte i mars och att med moderna kommunikationsmetoder borde motionstiden kunna kortas ner. Vidare efterlyser motionären bättre stöd från SOFT centralt i att informera, påminna och engagera medlemmar i att skriva motioner. OF:s yttrande Eget förslag Förbundsstyrelsens yttrande Förbundsstyrelsen har förståelse för motionärens förslag och vill ge stöd till den demokratiska processen genom bättre information som stimulerar engagemang. Men tyvärr ser styrelsen inte möjligheter till att förkorta tiden mellan motionsinlämnande och förbundsmötet utan att den demokratiska processen drabbas. Processen för bearbetning av motioner Till information har motionären i beskrivningen av sitt förslag missat en väsentlig del som, i enlighet med stadgarna, gör tiden något kortare än det som beskrivs. Föreningar har möjlighet att lämna motioner direkt till förbundskansliet 1 november utan att först ha passerat OF. För att närmare beskriva processen som stadgarna föreskriver och som följs (med datum för 2012 års förbundsmöte i exemplet): Motioner till förbundsmötet skall lämnas senast 1 november året innan mötet. Motioner kan lämnas till förbundskansliet direkt från en förening, av en förening via OF, eller direkt av OF. Motionerna skall kontrolleras av förbundskansliet, dvs. att de är inlämnade av behörig förening eller OF, och att de innehåller tillräcklig information och tydliga förslag för att kunna behandlas. Inför FM 2012 fanns flera förslag som hade lämnats in av en person, inte en förening, och i dessa fall måste det tas ställning till om föreningen står bakom motionen. Även med modern teknik kan det ta tid att få svar från föreningarna då de ev. har behov av styrelsemöten m.m. för att behandla frågor. Samtliga motioner som lämnades 1 november 2011 kunde inte säkerställas förrän 25 november. Motionerna skall senast 1 december skickas till OF för yttrande, dvs. att det är först vid denna tid som OF behöver yttra sig över motioner inlämnat av distriktets föreningar. Inför FM 2012 hade OF fram till 31 december 2011 att lämna sitt yttrande över motionerna. Senast 15 januari skall förbundsstyrelsen skicka sina svar om motionerna till OF för att behandlas innan förbundsmötet. Sidan 160

159 Förbundsstyrelsen har från 1 november till 15 januari dvs. 11 veckor, att behandla inkomna motioner. Dock infaller det under denna period även jul- och nyårshelger. Förbundsstyrelsen hade ett inplanerat styrelsemöte 11 november 2011, distriktsordförandekonferensen november och en heldags styrelsemöte 8 december 2011, där motionerna behandlades. Vidare har man haft ett telefonmöte 10 januari 2012 för att färdigställa motionssvaren. I år var det inkommet 25 motioner och behandlingstiden har varit pressad, bl.a. har delar av förbundskansliet fått arbeta under planerad semester under jul/nyår för att skriva motionssvar. Förbundsstyrelsen ser idag inga möjligheter att korta ner tiden mellan motioner skall lämnas (1 november) och motionssvar skall skickas till OF (15 januari) utan att kvaliteten i motionssvaren blir lidande. OF har från 15 januari till förbundsmötet (17-18 mars 2012), dvs. 9 veckor för sin behandling av motionerna. Förbundsstyrelsen menar att denna tid behövs för OF att behandla svaren för att säkra en god demokratiskt process. T.ex. kan det finnas behov av att remissa förbundsstyrelsens svar till föreningar. Det mesta av processen för hantering av motioner sker idag med modern teknik, dvs. e-post och webbpublicering. Den praktiska hanteringen av dokument m.m. utgör dock inte den kritiska faktorn i processens tidslinje, utan begränsningen ligger i den tid som finns för diskussion och formulering av svar i förbunds-, distrikts-, och föreningsstyrelser. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att denna tid, som för det mesta utförs av ideella krafter, inte förkortas. Information Information om SOFT:s demokratiska processer förmedlas huvudsakligen via de officiella kanaler som SOFT använder. Tidningen Skogssport, med information på sidorna för förbundsnytt, och hemsidan orientering.se har används för att löpande förmedla information inför förbundsmötet. Kommunikation har även gått direkt till föreningar och distrikt via det nyhetsbrev som skickas ut av förbundschefen. En egen sida för förbundsmöten finns publicerad på orientering.se sedan 20 februari Här finns det även information om hur man skriver och lämnar motioner till förbundsmötet. En egen sida för förbundsmötet 2012 har varit publicerad på orientering.se sedan 10 september Även här finns information om hur man lämnar motioner till förbundsmötet. Planeringsdokument har löpande lagts ut på sidan sedan den skapades. 13 september 2011 skickades ett nyhetsbrev ut till samtliga distrikts- och föreningsordföranden med information om processen fram till förbundsmötet och motionstiden 1 november. I nyhetsbrevet refererades till sidan för förbundsmötet på orientering.se. Samma dag publicerades en nyhet i nyhetsspalten på orientering.se med samma information som fanns i nyhetsbrevet. En god indikation på att informationen på hemsidan används är att 20 av 25 inlämnade motioner följer den mall som lagts ut på sidan. Självfallet kan informationen till rörelsen alltid bli bättre och tydligare och förbundsstyrelsen och -kansliet skall se över både informationsformer och innehåll för att uppnå förbättringar i framtiden. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motion nr 9 med hänvisning till information ovan. 2 (2) Sidan 161

160 Styrelsens yttrande över motion 10 Motion om att införa SM för alla klasser vid ett och samma tillfälle Motionären föreslår att SM skall arrangeras för samtliga klasser vid ett och samma tillfälle. Motivet är att höja statusen för klasserna HD 35 och uppåt samt tydligare profilera orientering som idrotten som är till för alla. Motionären bedömer att en sådan förändring vill öka intresset för orientering hos media, sponsorer och allmänheten, samt ge ökad deltagande i åldersgruppen HD 35 och uppåt. OF:s yttrande Västergötlands OF (styrelseprotokollutdrag, inkommet per mail): Inkomna motioner till förbundsmötet, 25 st totalt däribland två från Västergötland som vi behandlade. Styrelsen beslutade att avslå båda, med hänvisning till omröstningen på förra årsmötet, då samma eller liknande motioner var uppe. Förbundsstyrelsens yttrande Förbundsstyrelsen menar att ett samarrangemang av ett SM för samtliga klasser, dvs. USM, SM och ett veteran-rm (med SM-status) inte är ett bra alternativ. Den praktiska hanteringen av ett SM för samtliga klasser vill vara mycket stort för en arrangör. Detta vill båda begränsa möjligheten att hitta lämpliga arrangörer och kan förmodas påverka det sportsliga på ett negativt sätt. Terrängoch arenaval för en så bred målgrupp som 15 år till 90 år vill vara begränsande och risken är att mästerskapen förlorar sin status och sportsliga rättvisa. Ett samarrangemang vill också ta bort två värdearrangemang varje år och begränsar därför möjligheten för arrangörer att ansöka om de arrangemang som finns. Styrelsen ser det som en negativ konsekvens av förslaget då man önskar en bred utveckling av våra arrangemang geografiskt. Ett samarrangemang av samtliga SM tar även bort fokus på ungdomar då USM försvinner i mängden. För att säkra rekrytering och tillväxt till vår idrott anser förbundsstyrelsen att detta fokus är viktigt. Ett samarrangemang av samtliga SM vill också vara svårt att sälja till media. För att lyckas med mediekontakter behövs en stark fokus i inriktning. Styrelsen är därför inte överens med motionären om att stärkt mediefokus blir ett resultat av ett samarrangemang. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motion nr 10. Sidan 162

161 Styrelsens yttrande över motion 11 Motion om att tillsätta en utredning avseende nattkontrollers märkning. Motionären föreslår att tillsätta en utredning som ska se över nattkontrollers märkning med anpassning till dagens teknik, både ur arrangörs- och deltagarperspektiv. Dagens pannlampor med starkare ljus och användningen av reflexstavar för märkning av kontroller på natten gör att orienteringsmomentet i många fall blir lidande. OF:s yttrande Tillstyrkes, kopia på yttrande bifogas Styrelsens yttrande Förbundsstyrelsen är överens med motionären om att dagens teknik för pannlampor och kontrollmarkeringar gör att orienteringsmomentet förenklas vid nattävlingar. Man är positiv till att tillsätta en utredning som skall se över regelparagraf gällande markering av kontrollpunkt vid tävling i mörker. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att bifalla motion nr 11 och uppdra förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning som skall ge förslag till ev. förändringar i berörda regelparagrafer till förbundsmötet Sidan 163

162 Angående motion till SOFT:s förbundsmöte 2012 Tullinge Sportklubb har lämnat in en motion om översyn av gällande bestämmelser för markering av kontrollpunkter vid nattorientering. Stockholms Orienteringsförbund ställer sig bakom motionen och tycker att det kan finnas anledning att se över om dom nya lamporna som tävlande nu använder föranleder någon förändring i nuvarande utformning av kontrollmarkeringen. För Stockholms Orienteringsförbund Lasse Forsbe rg StOF-kansliet Stockholms Orienteringsförbund Smidesvägen 5, Solna Tel /52 Fax e-post: Org nr Sidan 164

163 Styrelsens yttrande över motion 12 Motion om borttagande av regel angående deltagande i stafett- SM och -DM i olika länder Motionären föreslår att i regel ta bort fjärde stycket som lyder Tävlande får under samma kalenderår i tävlingsformen stafett inte delta både i Sverige och i annat land i mer än ett av motsvarande nationellt mästerskap, såväl DM som SM. Vidare yrkar motionären på att regeln skall tas bort retroaktivt i fem år. Motivet till motionen är att motionären uppger att det har brutits mot regeln de senaste fem åren, och att den efter 2011 års diskussioner inte längre är tillämplig, samt att regeln inte existerar i de flesta andra länder. Motionären bedömer att en borttagning av regeln skulle gynna svensk och internationell orientering. OF:s yttrande Tillstyrker, kopia på yttrande bifogas. Förbundsstyrelsens yttrande Reglerna om deltaganderätten vid SM- och DM-tävlingar har behandlats av tidigare förbundsmöten. Vid förbundsmötet 2008 togs beslut om en ändring av regeln i den tidigare regelboken (paragraf 6.4.3). Avser TR (beslut ) Tidigare regeltext Tävlande får under samma kalenderår inte tävla om mer än ett av motsvarande mästerskap, såväl DM som SM, i Sverige och i annat land. Ny regeltext Tävlande får under samma kalenderår i tävlingsformen stafett inte tävla om mer än ett av motsvarande mästerskap, såväl DM som SM, i Sverige och i annat land. Med denna regeländring öppnades det för fritt deltagande av utländska deltagare i individuella mästerskap, bara man hade svenskt föreningsmedlemskap. När den nya regelboken antogs per 1/ ändrades paragrafnumreringen till 3.4.6, annars är skrivningen exakt som tidigare. Förbundsstyrelsen menar att regeln är tillämplig. Att det har brutits mot regeln i flera år är inte i sig grund till att förändra eller ta bort regeln. Det är först under 2011 som det, i enlighet med tävlingsreglerna, inkommet en anmälan mot lag som brutit mot regeln. Dessa anmälningar ledde även till diskvalifikation i enlighet med regelns syfte. I samband med utredningen av 2011 års anmälningar har det upptäckts att det även tidigare år har brutits mot regeln, utan anmälan. Förbundsstyrelsen menar att det då är viktigt att fokus läggs på att informera och utbilda i tävlingsreglernas innehåll och regelefterlevnad i stället för att ta bort regeln. Sidan 165

164 Förbundsstyrelsen är också ifrågasättande till motionärens bedömning att SM och DM skall ha som syfte att vara utvecklande för internationell orientering. Styrelsen menar att syftet för SM och DM skall vara att utveckla orienteringsidrotten i Sverige, via klubbar och distrikt som verkar i Sverige. I samband med behandlingen av denna motion har förbundsstyrelsen gjort en egen utredning och bedömning av utländskt deltagande vid SM-tävlingar och vill lägga fram ett eget förslag till förbundsmötet gällande regelparagraf Nuläge I vårt regelsystem har det över tid funnits olika skrivningar kring utländskt deltagande vid våra svenska mästerskap. Efter förbundsmötet 2008 gjordes vissa förändringar som öppnade för i princip fritt deltagande vid individuella mästerskap, så länge man hade medlemskap i en svensk orienteringsförening. För stafett har man dock kvar begränsningen att man inte får tävla i svenskt och annat lands stafettmästerskap samma år. Stafettregeln har skapat bekymmer vid senaste stafett-sm där man i efterhand har diskat flera lag p.g.a. brott mot denna regel. Det visade sig att många föreningsledare inte har haft kännedom om regeln och har haft svårt att tolka denna. En del av problemet har varit att tolka andra länders mästerskapsstatus, då texten motsvarande finns i regeltexten. Många har även ifrågasatt att svensk mästerskap individuellt har öppnats för mycket. Idag kan vem som helst bli världsmästare, europamästare och svensk mästare samma år. Vid en granskning av deltagarlistorna vid 2011 års SMtävlingar är uppskattningsvis 3-5 % av deltagarna utländska deltagare bosatta i annat land än Sverige. Hur gör andra orienteringsförbund? Norges OF (från deras regler) Utenlandske statsborgere må for å kunne delta i NM eller HL (komm: motsvarar USM) ha vært bosatt i Norge fra kalenderårets begynnelse og ha vært medlem av klubb tilsluttet NOF minst en måned. Not: Undantag finns för NM ultralångdistans som är helt öppen. Finland SSL (från deras regler) Deltagare på individuell distans i FM-tävling bör vara finländsk medborgare, som representerar förening tillhörande IOF:s medlemsförbund, eller sådan utländsk medborgare, som representerar SSL:s medlemsförening. I FM-tävling representerar man samma förening som i allmän tävling Medlemsförening i SSL får delta i stafettävlingen. Laget bör sammansättas av orienterare med representationsrätt i föreningen, av vilka högst en får vara utländsk medborgare Deltagande i FM-tävling begränsas inte av personens deltagande i övriga länders mästerskapstävlingar. Sidan 166

165 Danmarks OF (från deras regler) Ret til at deltage i Danmarks- eller Forbundsmesterskaber har enhver, der på stævnedagen er medlem af en klub under forbundet eller en anden klub under IOF (International Orienteering Federation). Medaljer uddeles kun til personer, der på stævnedagen er medlem af en klub under forbundet og som er dansk statsborger eller på stævnedagen er tilmeldt folkeregistret i Danmark. Storbritannien (British Orienteering, från deras regler) The event is open to National Members of the British Orienteering Federation and to members of overseas IOF affiliated Federations. Runners not eligible under these criteria shall not be allowed to take part Competitors are eligible to be British Championships medallists provided that on the day of the competition they are National Members of British Orienteering and either hold or are eligible to hold a British passport. Mao får man fritt delta, men mästerskapsmedaljer går enbart till brittiska medborgare. USA (utdrag/översättning av reglerna) I USA är det fritt att delta, men för att vinna mästerskap måste man vara amerikanskt medborgare eller green-card holder (dvs. folkbokförd i USA). Schweiz (utdrag/översättning av reglerna) I Schweiz är det också fritt att delta, men för att tituleras schweizisk mästare måste man vara medborgare eller varit bosatt i Schweiz i minst fem år. För att summera verkar det finnas en röd tråd hos andra IOF-förbund att man kan bli mästare om man 1) är medlem i en förening som tillhör förbundet och 2) är medborgare eller 3) är bosatt (dvs. folkbokförd) i landet. Sedan finns det olika regler kring hur länge man skall ha varit bosatt (i Storbritannien måste man dock vara medborgare, dvs. ha brittisk pass). Undantaget är Finland där man har helt öppet deltagande, förutom att maximalt en medlem i stafettlaget får vara utländskt medborgare. Flera länder (t.ex. Danmark, Storbritannien, USA, Schweiz) har öppen anmälan och deltagande vid tävlingarna med begränsad möjlighet att bli mästare. Hur gör andra svenska idrottsförbund? Friidrott från deras regler 4.1 Endast förening ansluten till SFIF får anmäla deltagare till SM. 4.2 Aktiv skall vara svensk medborgare eller utländsk medborgare med tillstånd att delta i SM. 4.3 För utländsk medborgare krävs för SM-behörighet att man varit fast bosatt (folkbokförd) och huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst två år tillbaka samt att man inte deltar i hemlandets nationsmästerskap eller representerar hemlandet internationellt. Sidan 167

166 Cykel från deras regler Rätt att delta Rätt att delta i mästerskapstävling har innehavare av på svensk förening utställd licens. Tävlande skall vid anmälningstillfället inneha licenstillhörighet för den klass anmälan avser. För att få delta måste annan än svensk medborgare dessutom: 1) Sedan minst ett (1) år ha varit stadigvarande bosatt i Sverige och får under denna tid inte ha representerat utländsk förening vid cykeltävling i Sverige. 2) Samtidigt med anmälan skriftligen bekräfta att han under innevarande år inte har deltagit i, eller kommer att delta i, annat lands mästerskapstävling i cykel. För att summera finns det praxis i Sverige i motsvarande individuella idrotter till orientering för stängda mästerskap. Reglerna inom friidrott och cykel är ganska stränga gällande folkbokföringstiden och deltagande i andra länders mästerskap. Målsättning med SM I samband med ev. regelförändringar bör man reflektera över betydelsen av SM och vilka syften som skall finnas både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Förbundsstyrelsen vill framföra följande syften med SM-tävlingar: SM bör vara där svensk elitorientering visar upp sig och korar mästare inom svensk orientering. Våra svenska löpare som deltar i internationella mästerskap utgör en av målgrupperna. Att få möjligheten att visa upp sig på svensk mark och även utmanas av löpare på hemmaplan. Fokus för SM bör vara på SOFT:s medlemsföreningar och deras arbete med att ta fram en bredd av elit, som även utmanar och bygger en stark topp. Föreningens bästa löpare är ett föredöme även för ungdomar i föreningen, bygger stolthet i föreningen och får utrymme i lokal media. Fokus bör även ligga på att visa upp våra duktiga arrangörer och det stora arbete de lägger ner på goda elitarrangemang. SM bör prioriteras för de löpare som fostrats i svenska föreningar och/eller deltar i föreningens arbete och träningar under året, de som ungdomarna ser upp till och som klubbmedlemmar i övrigt får en relation till. Inkluderat i dessa finns utländska löpare som bor i Sverige och deltar i klubbarbetet under längre perioder. SM har inte som uttalat syfte att vara med och utveckla orientering internationellt, och hänsyn behöver inte tas till att öppna mästerskapen om det skulle vara motstridande med övriga syften. Förslag till framtida regelskrivning Utifrån ovannämnda syften och analys föreslår förbundsstyrelsen en ny skrivning av regelparagraf Sidan 168

167 Nuvarande regelskrivning Mästerskap Endast den som representerar en SOFT-förening har rätt att delta i SM-tävling och riksmästerskap. Gällande kvalificeringsvillkor ska uppfyllas. Endast den som representerar en SOFT-förening inom berörd region har rätt att tävla om mästerskapstecken vid regionmästerskap, men alla som uppfyller kraven i 3.4.1, 1:a och 2:a styckena har rätt att delta i tävlingen. Gällande kvalificeringsvillkor ska uppfyllas. Endast den som representerar en SOFT-förening inom berört distrikt har rätt att tävla om mästerskapstecken vid DM-tävling, men alla som uppfyller kraven i 3.4.1, 1:a och 2:a styckena har rätt att delta i tävlingen. Gällande kvalificeringsvillkor ska uppfyllas. Tävlande får under samma kalenderår i tävlingsformen stafett inte delta både i Sverige och i annat land i mer än ett av motsvarande nationellt mästerskap, såväl DM som SM. Tävlande får under samma kalenderår inte delta i mer än ett individuellt dag-sm eller USM på distanserna lång och sprint. Svensk medborgare som representerar utländsk förening får samma säsong representera även en svensk förening vid svenskt mästerskap och riksmästerskap. Förslag till ny regelskrivning Det nuvarande fjärde stycket i TR utgår. Det nuvarande första stycket i TR utgår och ersätts av följande fyra (4) stycken: Rätt att tävla om svenskt mästerskap har den som representerar en SOFT-förening (primärt krav) samt är svensk medborgare, eller är utländsk medborgare som vid tävlingstillfället och minst sedan kalenderårets början är folkbokförd i Sverige och stadigvarande är boende på folkbokföringsadressen. Utländsk medborgare är skyldig att vid anmälan till SM lämna de uppgifter om sig själv som arrangören kräver för att kunna kontrollera behörigheten att delta. Gällande kvalificeringsvillkor ska uppfyllas. Mot bakgrund av kravet på sportslig rättvisa och tävling på lika villkor har endast de som uppfyller kraven i första och andra styckena rätt att starta i SM-tävling. Övriga stycken i nuvarande TR kvarstår oförändrade. Sidan 169

168 Nödvändiga definitioner i TR kapitel 9: Svensk medborgare Utländsk medborgare (här ingår statslösa, m.fl.) Folkbokförd Stadigvarande boende Texterna till definitionerna tas från Skatteverket. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motion nr 12. att ändra texten i regelparagraf och komplettera definitioner i TR kapitel 9 i enlighet med styrelsens förslag. att ändringarna i regelparagraf träder i kraft (6) Sidan 170

169 Yttrande från Hälsinglands OF angående motion från Rehns BK Orientering på elitnivå har under de senaste 10 åren blivit alltmer internationaliserad. Löpare med olika nationaliteter är medlemmar i och tävlar för olika skandinaviska klubbar. Påtagligt är att många av de bästa löparna i världen i lagsammanhang representerar svenska, finska eller norska klubbar. Arrangemang som 10 mila och Jukola där det krävs 10 alt 7 löpare på herrsidan, färre på damsidan, har drivit utvecklingen. Klubbar som på olika sätt och med olika medel kan skapa en utvecklande miljö för elitsatsande orienterare med olika nationaliteter blir drivhus för utvecklingen av internationell orientering. Idag är det relativt vanligt att enskilda löpares satsningar på individuella mästerskap tom kan innebära att man flyttar helt eller delvis till mästerskapslandet för att förbereda sig på ett optimalt sätt. Vi anser att dagens internationella orientering har betydligt högre status idag tack vare denna utveckling som drivits med hjälp av hårt satsande elitklubbar. Det är heller inte bara orienteringen som blivit mer internationaliserad under denna period. Vi ingår numera i en Europeisk gemenskap med ökad öppenhet och gränslöshet. Ungdomar idag utbildar sig ofta med studier som har tydliga internationella inslag med delar av utbildningen förlagd i olika länder. Tydligt är också att ungdomar idag reser och vistas i betydligt större utsträckning utomlands. Öppenhet och gränslöshet mellan länder är en naturlig del för de generationer som växer upp i dagens EU gemenskap. Hemma i Sverige har vi på olika sätt försökt att navigera i denna delvis nya tillvaro. DM tävlingar förlorar status och deltagare, landsdelsmästerskap likaså. Här har förbundsmötet tidigare valt en väg med ökad öppenhet. Traditionella nationella elittävlingar har ersatts med Elitserie och Juniorcup i syfte att skapa kvalitet och konkurrens. Det internationella deltagandet är påtagligt i Elitserien. Elitserien syftar också till att skapa medialt intresse för sporten. Tyvärr har inte stafettfrågan för SM och DM tävlingar hanterats med samma logik som de individuella tävlingarna. Här har vi en regel sedan många år tillbaka som inte visat sig fungera. När nu SOFT styrelsen ensidigt valt att tolka denna regel med föreslagna sanktioner år 2011,men inte valt att reglera tidigare års ev regelöverträdelser måste frågan lyftas till en högre nivå. Detta med motivet att förändra alt ta bort regeln (som motionen avser). Vi hoppas att denna motion skapar ny dialog för att se över och utveckla regelverket i skenet av vår nya EU tillvaro. Vi måste lyfta blicken och se framåt, förenkla inte titta bakåt i syfte att bevaka enskilda intressen eller förvalta något som varit. Med hjärtat klappande särskilt för svensk orientering, men samtidigt utvecklingen av både svensk och internationell orientering för ögonen tillstyrker Hälsinglands OF motionen. Vemdalen Sören Calleberg Ordf Hälsinglands OF Sidan 171

170 Styrelsens yttrande över motionerna 13, 19 och 25 Motioner om anmälnings-, SOFT- och tävlingsavgifter Samtliga dessa tre motioner berör förslag till förändringar i tävlingsavgifter, SOFT-avgifter och beräkning av tävlingsavgifter och distriktsbidrag. Förbundsstyrelsen föreslår att behandla dessa motioner i ett gemensamt förslag. Motionären i motion 13 föreslår att regelverket kring anmälningsavgifter, SOFT- och tävlingsavgifter ses över med inriktning att ge arrangören ett netto som bättre återspeglar kraven på arrangemanget. Motivet för detta är att dagens avgiftssystem anses premiera vissa tävlingsformer framför andra ur ett kostnadsperspektiv och risken finns då att ett brett erbjudande av arrangemangsformer inte kan behållas. Motionären i motion 19 föreslår att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över anmälningsavgifter, SOFT- och tävlingsavgifter särskilt med tanke på 1) differentierade SOFT- och tävlingsavgifter för olika tävlingsformer 2) att införa SOFT-avgift och tävlingsavgift på SM-tävlingar och 3) att höja anmälningsavgifterna vid närtävlingar och även beskatta dessa med SOFT- och tävlingsavgifter. Motionären i motion 25 föreslår att en ändring görs i regelparagraf som gör det möjligt med tilläggsavgift med upp till 50 % för öppna motionsklasser vid anmälning efter ordinarie anmälningstidens utgång, inkl. på tävlingsdagen. Utvecklingsklasser och inskolningsklass undantas tilläggsavgift. OF:s yttrande Motion 13/Stockholms OF: Eget förslag Motion 19/Göteborgs OF (utdrag av styrelseprotokoll mottagit per mail): Styrelsen ställer sig positiv till att motionerna från OL Alternativet går vidare för beslut på förbundsmötet. Motion 25/Dalarnas OF: Bifalles, kopia på yttrande bifogas. Förbundsstyrelsens yttrande Vid förbundsmötet 2010 beslutades om vissa förändringar i reglerna för anmälningavgifter, SOFT- och tävlingsavgifter. Dessa förändringar har först fått full effekt under säsongen 2011 och det kan därför vara värt att se över vad effekterna har varit. Beskrivning av nuläge Förbundsmötet beslutade om att införa intervaller för anmälningsavgifter som kunde utnyttjas utan att uppge kvalitetshöjande åtgärder för tävlingar i nivå 1-3. Vidare finns möjlighet att ta ut tilläggsavgift på upp till 25 % för kvalitetshöjande åtgärder efter beslut i OF. Sidan 172

171 Ur tävlingsrapportstatistiken kan man se följande: Antal tävlingar totalt 625 Antal tävlingar rapporterade ( ) 579 Antal tävlingar nivå 4 (distrikt) 106 Antal tävlingar nivå Av rapporterade tävlingar inom nivå 1-3 har följande anmälningsavgifter använts: Elit Vuxen Ungdom Anm.avgift % av tävl. Anm.avgift % av tävl. Anm.avgift % av tävl. 130 kr 66 % 90 kr 59 % 50 kr 77 % kr 18 % 100 kr 36 % 60 kr 17 % 160 kr 12 % 110 kr 4 % 65 kr 3 % >160 kr 4 % >110 kr 1 % >65 kr 3 % De totala anmälningsavgifterna för rapporterade tävlingar uppgår till kr (exkl. efteranmälningsavgifter). Fördelning av avgifter; Summa Procent av totala avgiften SOFT-avgift kr 14,9 % Tävlingsavgift kr 10,4 % Arrangörs del kr 74,7 % Totalt (exkl. efteranmäln.) kr 100 % SOFT-avgiften är fastställd till en fast summa per anmäld; 20 kr per elitdeltagare, 15 kr per vuxendeltagare och 5 kr per ungdom för tävlingar i nivå 1-4. För SM och närtävlingar tas ingen SOFT-avgift ut. SOFT-avgiftens del av anmälningsavgiften är nästan konstant per tävling i ett spann mellan 13 % och 17 % av anmälningsavgifterna. Vid förbundsmötet 2010 togs beslut om att tävlingsavgiften skulle beräknas på hela anmälningsavgiften, och inte längre bara på grundavgiften i varje deltagarkategori. Denna ändring gör att tävlingsavgiftens del av anmälningsavgiften har ökat med ca 585 tkr sedan 2010 (tävlingsavgiften utgjorde 8,0 % av den totala anmälningsavgiften 2010), och ger en ökning på 30 % i bidrag till distriktens verksamhet från arrangemangen. Framförallt har den ökade tävlingsavgiften kommit från de tävlingar som har ökat anmälningsavgiften ifrån lägsta grundavgift och haft tilläggsavgifter för kvalitetshöjande åtgärder då dessa oftast har varit profil- och värdetävlingar med ett stort antal deltagare. I vissa fall har SOFT- och tävlingsavgift tillsammans utgjort mer än 40 % av anmälningsavgifterna. Analys och förslag kopplat till förbundets och motionärernas målsättningar Förbundsstyrelsen anser att den ökade flexibiliteten i anmälningsavgifter som beslutades vid förbundsmötet 2010 har lett till positiva effekter där arrangörer har bättre kunnat få ersättning för de kostnader som uppkommer vid olika tävlingsformer. Detta har skett utan negativ påverkan på antalet deltagare vid tävlingarna. Man kunde ha förväntat sig en situation där arrangörer tog ut högsta möjliga avgift i avgiftsspannet, men så har bevisligen inte skett utan ca 2/3 av tävlingarna använder lägsta avgift i spannet. Sidan 173

172 Styrelsen menar att flexibiliteten i anmälningsavgifterna kan nyttjas ännu bättre av arrangörer för att kompensera för ökade kostnader och kvalitetshöjande åtgärder och behålla ett brett erbjudande av tävlingsformer och distanser. Särskild hänsyn bör tas till profil- och värdetävlingar. I förbundets verksamhetsplan ingår mål om att utveckla kvaliteten i våra PV-arrangemang med bl.a. förbättrad service till deltagare, publik och media. Med nuvarande anmälningsavgifter ryms inte kostnaderna för den utökade servicen i de intäkter som arrangören kan inbringa. Styrelsen ser ett behov av att utöka möjligheten för arrangörer att ta ut tilläggsavgifter för att täcka de ökade kostnaderna. Då dessa tilläggsavgifter skall gå till de ökade kostnaderna bör ingen tävlingsbeskattning i form av tävlingsavgifter utgå på tilläggsavgifterna för kvalitetshöjande åtgärder som OF måste godkänna. SOFT-avgiften har nu funnits för finansiering av förbundets verksamhet i elva år, men i nuvarande fast form tar den inte hänsyn till pris- och kostnadsökningar i samhället. Då förbundets ekonomi är ansträngd vill förbundsstyrelsen lägga fram förslag om en ny beräkningsmetod för SOFT-avgiften där den istället utgår som en fast procent av anmälningsavgiften (15 %), oberoende av tävlingsnivå och form. Det visar sig redan idag att SOFT-avgiften utgör en tämligen konstant del av anmälningsavgiften. SOFT-avgiftens del av den totala anmälningsavgiften utgör idag 14,9 % och förslaget innebär därför ingen större ökning av den totala SOFT-avgiften. Förbundsstyrelsen är positiv till motionärens förslag att SOFT- och tävlingsavgifter bör utgå även på SM-tävlingar särskilt då förbundet har ett större ansvar vid dessa tävlingar, inkl. att utvärdera och utnämna arrangörer och att kvalitetssäkra genomförandet. SOFT-avgiften från 2011 års SM-tävlingar hade vid beräkning uppgått till ca 124 tkr, tävlingsavgift till ca 102 tkr. Förbundsstyrelsen är också positiv till motionärens förslag att SOFT-avgift och tävlingsavgifter bör utgå vid närtävlingar, och att det finns utrymme för att kompensera för dessa vid att höja anmälningsavgiften. Förbundet ger stöd till och har kostnader även vid arrangemang av närtävlingskaraktär, bl.a. IT-stöd med Eventor, och det är rimligt att alla tävlingar bidrar till den gemensamma finansieringen. Dock anser förbundsstyrelsen att ett utredningsarbete behöver göras kring definition av närtävlingar och motionsorientering för att klargöra exakt vilka arrangemang som skall betala SOFT- och tävlingsavgift. Förbundsstyrelsen är även enig med motionärerna att tävlingsavgiftens struktur bör ses över och ev. justeras för att införa differentierade avgifter beroende på tävlingsform och distans, för att på det sättet motivera till ett brett erbjudande av distanser och tävlingsformer. Men förbundsstyrelsen har inte i nuläget haft möjlighet att utforma konkreta förslag utan behöver utreda kostnadsstrukturen i olika arrangemang för att föreslå en ny avgiftsstruktur. Förbundsstyrelsen är dock av den meningen att ändringar i tävlingsavgiftsstrukturen enbart handlar om fördelning av avgifter mellan olika tävlingsformer och tävlingar. Den totala tävlingsavgiften bör ligga på samma nivå som idag då detta är en viktig del av distriktens finansiering. Till slut är förbundsstyrelsen enig med motionären att tilläggsavgift för anmälan till öppna motionsklasser på tävlingsdagen kan utgå, dock föreslår styrelsen att denna avgift inte appliceras på ungdomsdeltagare i öppna motionsklasser, utan enbart vuxna. Sidan 174

173 Förslag till förändringar i nuvarande avgiftsregler (förändringar i kursiv) Förändringar i tävlingsreglerna 4.7 Avgifter SOFTs förbundsmöte fastställer anmälnings-, SOFT- och tävlingsavgifter. Avgifter för SM, O-Ringen och Tiomila bestäms av SOFT i samråd med arrangören. I anmälningsavgiften ingår SOFT-avgift, tävlingsavgift och arrangörens kostnader för den tävlande. För SM och närtävling betalas varken tävlingsavgift eller SOFT-avgift Inom en klass ska anmälningsavgiften vara lika för alla anmälda med undantag för öppna motionsklasser Vid anmälan efter sista anmälningsdatum, efteranmälan, får en tillläggsavgift om högst 50 % av anmälningsavgiften tas ut i alla klasser utom i inskolningsklass, utvecklingsklasser och för ungdomar i öppna motionsklasser. Tilläggsavgift får inte tas ut i inskolningsklass, utvecklingsklasser och för ungdomar i öppna motionsklasser vid anmälan på tävlingsdagen (direktanmälan). Om arrangören erbjuder efteranmälan på tävlingsdagen får en tilläggsavgift på högst 100 % av anmälningsavgiften (dock högst 50 % för vuxna i öppna motionsklasser) tas ut i alla klasser utom i de fall som följer av första och andra styckena. Efteranmälningstillägg får tas ut av deltagare som begärt och erhållit särskild lottning, samt av deltagare som på tävlingsdagen efter egen begäran insatts på vakant plats i annan klass än elitklass Anmälningsavgift till tävling, och eventuella tilläggsavgifter, betalas av den tävlande eller dennes förening. Anmälningsavgift ska betalas enligt de villkor som arrangören föreskriver. Ändringar i anvisning TA 404 Not: Ändringar i tävlingsanvisningar (TA) beslutas av styrelsen, men anmälnings- tävlings- och SOFT-avgifternas utformning och storlek beslutas av förbundsmötet. Texten härunder från TA 404 är därför inte komplett utan innehåller de delar som skall beslutas av förbundsmötet. Anmälningsavgift år 2013 och tills vidare Följande anmälningsavgifter fastställs för mästerskapstävlingar (undantag SM och USM), nationella tävlingar, distriktstävlingar och närtävlingar. Mästerskapstävlingar och nationella tävlingar Följande avgifter gäller mästerskapstävlingar och nationella tävlingar: Ungdom Vuxen utom elit Elit Anmälningsavgift kr kr kr Sidan 175

174 Arrangör av mästerskapstävling eller nationell tävling får i öppna motionsklasser endast ta ut motsvarande minimiavgiften eller lägre. SOFTavgiften påverkas ej. Arrangör av mästerskapstävling eller nationell tävling fastställer anmälningsavgiften, i varje kategori, inom angivet intervall. Vid vissa högkvalitativa arrangemang kan arrangör få öka anmälningsavgiften för vuxen och elit, dock ej öppna motionsklasser, med upp till % av maximiavgiften (110 respektive 160 kr), då efter särskild ansökan och bedömning hos eget OF. Anledningen till den höjda anmälningsavgiften ska beskrivas i tävlingsinbjudan. Ingen SOFT- eller tävlingsavgift tas ut på tilläggsavgiften. För SM, USM, O-Ringen och 10MILA fastställer SOFT anmälningsavgiften i samråd med aktuell arrangör. Distriktstävlingar Följande avgifter gäller distriktstävlingar: Ungdom Vuxen Anmälningsavgift 50 kr eller lägre 90 kr eller lägre Närtävlingar och motionsorientering Följande avgifter gäller närtävlingar och motionsorientering: Ungdom Vuxen Anmälningsavgift 25 kr eller lägre 50 kr eller lägre Vid motionsorientering i samband med tävlingsorientering får högre avgifter tas ut i likhet med vuxenklasser och barn- och ungdomsklasser. Tilläggsavgift vid efteranmälan Vid efteranmälan får en tilläggsavgift om maximalt 50 % av anmälningsavgiften tas ut i alla klasser utom för ungdomar i öppna motionsklasser. Om arrangören erbjuder efteranmälan på tävlingsdagen, får en tilläggsavgift på maximalt 100 % (dock maximalt 50% för vuxna i öppna motionsklasser) av anmälningsavgiften tas ut i alla klasser utom i ungdomsklasser (ingen tilläggsavgift). Ingen SOFT- eller tävlingsavgift tas ut på tilläggsavgiften vid efteranmälan. Tävlingsavgifter och SOFT-avgift Tävlingsavgift och SOFT-avgift ingår i anmälningsavgiften. Ingen tävlingsavgift tas ut på tilläggsavgifter vid högkvalitativa arrangemang som ansökts om hos OF. SOFT-avgiften beräknas som en fast avgift lika med 15% av anmälningsavgiften för samtliga anmälda i tävlingen. Vid mästerskapstävling och nationell tävling beräknas SOFT-avgiften på den faktiska anmälningsavgiften inom intervallet. Det beräknas ingen SOFT-avgift på tilläggsavgifter vid högkvalitativa arrangemang som ansökts om hos OF. Följande SOFT-avgifter gäller för mästerskapstävlingar (undantag SM och USM), nationella tävlingar och distriktstävlingar: Ungdom Vuxen utom elit Elit SOFT-avgift 5 kr 15 kr 20 kr Sidan 176

175 Beräkning av SOFT-avgiften påverkas ej då lägre avgift än minimiavgiften tas ut i öppna motionsklasser eller då lägre avgift än maximiavgiften tas ut vid distriktstävling. För mästerskapstävlingar (undantag SM och USM) och nationella tävlingar baseras tävlingsavgiften på den faktiskt uttagna anmälningsavgiften minus SOFT-avgiften och ev. tilläggsavgifter för högkvalitativa arrangemang. För distriktstävlingar baseras tävlingsavgiften på den faktiskt uttagna anmälningsavgiften (högst 50 resp. 90 kr), minus SOFT-avgiften. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att att att att att anse motioner 13, 19 och 25 är tillgodosedda i väsentliga delar i och med följande förslag till beslut; bifalla styrelsens förslag gällande anmälningsavgifter och införa dessa i tävlingsregler och anvisningar för att gälla fr.o.m. säsongen bifalla styrelsens förslag till ny beräkning av SOFT-avgifter och tävlingsavgifter och införa dessa fr.o.m uppdra styrelsen att under år 2012 se över strukturen för tävlingsavgifter avseende tävlingsformer/distanser och anpassa dessa för att motivera till ett brett erbjudande av tävlingar. Förutsättningen för detta är att den totala tävlingsavgiften skall ligga i samma nivå som Förändringar i strukturen för tävlingsavgifter införs fr.o.m. säsongen uppdra styrelsen att under 2012 se över definitioner samt SOFToch tävlingsavgifter för närtävlingar och motionsorientering, samt ge mandat till styrelsen att anpassa tävlingsregler och avgifter för att möjliggöra beskattning av närtävling/motionsorientering med SOFT- och tävlingsavgifter fr.o.m. säsongen Förutsättningen är att betalning av SOFToch tävlingsavgifter måste möjliggöras genom en ökning av anmälningsavgifter vid närtävling/motionsorientering. 6 (6) Sidan 177

176 Sidan 178

177 Styrelsens yttrande över motionerna 14, 18, 20 och 21 Motioner om Svenska Orienteringsförbundets organisation och finansiering av förbunds- och distriktsverksamhet. De fyra motionerna berör alla på något sätt olika aspekter av hur Svenska Orienteringsförbundet bör vara organiserat i framtiden för att arbeta så effektivt som möjligt, inklusive hur resurser, såväl personella som ekonomiska, bör fördelas. Förbundsstyrelsen önskar därför att behandla dessa fyra motioner tillsammans. Motionären i motion 14 föreslår att ändringar bör göras i beräkningen och fördelningen av distriktsbidraget, gällande hur utländska och icke föreningsanslutna medlemmar tillgodoräknas arrangerande distrikt, och gällande storleken på grundbidraget per arrangemang. Motionären i motion 18 föreslår att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur vi bemöter kommersialisering inom orienteringsidrotten, med motivering att intern kommersialisering, och externa parter med kommersiella syften, både kan påverka vår idrott negativt och är eller kan vara en tillgång i effektiviseringsarbete. Strategin bör kopplas till verksamhetsplanens mål. Motionären i motion 20 föreslår att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en generell arbetsfördelning av uppgifter mellan SOFT-kansliet, OF, föreningar och/eller kommersiella aktörer. Detta för att leda till en effektiv användning av resurserna i förbundet. Arbetsfördelningen bör bygga på en analys av kompetenser, kostnader och intressen hos respektive part. Motionären i motion 21 föreslår att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att dels utreda frågan om en förändrad konsulentroll, dels utreda frågan om hur man kan förbättra och effektivisera arbete med distrikt och regioner. OF:s yttrande Motion 14/Stockholms OF: Eget förslag Motioner 18, 20 och 21/Göteborgs OF (utdrag av styreleseprotokoll mottagit per mail): Styrelsen ställer sig positiv till att motionerna från OL Alternativet går vidare för beslut på förbundsmötet. Förbundsstyrelsens yttrande Förbundsstyrelsen ser positivt på samtliga motioner och har i vissa stycken redan påbörjat en del arbete på dessa områden (redovisas nedan). Motionerna 18, 20 och 21 föreslår samtliga en utredning och framtagande av strategi och/eller åtgärdsplan på olika men relaterade delar av förbundets verksamhet. Motion 14 föreslår konkreta beslut kring beräkning och fördelning av distriktsbidrag. Förbundsstyrelsen menar dock att distriktsbidragets utformning bör ingå i den utredning som föreslås och att beslut om ändring av beräkning och fördelningsmodell därför bör avvakta utredningen. Därför föreslår styrelsen behandling av motion 14 tillsammans med de övriga tre motionerna. Sidan 179

178 En insamling och analys av kompetenser mellan förbundskansli, distrikt och föreningar har utförts under hösten 2011 genom undersökningen Orienterarens syn på orientering som genomförts. Detta har lett till ett första förslag till ny organisationsform för nästa verksamhetsperiod i förslaget till verksamhetsplanen som skall beslutas vid förbundsmötet Förslaget i motion 20 är helt i linje med styrelsens intentioner. Under 2011 har man på förbundskansliet även påbörjat arbete genom regionsansvariga på förbundskansliet. Målet med denna arbetsform har varit att uppmuntra och koordinera arbete mellan distrikt. Förslaget i motion 21 ligger väl i linje med styrelsens intentioner på detta område. Även gällande kommersialiseringsstrategi har ett första steg tagits i och med den IT-strategi som finns i förslaget till verksamhetsplan. Denna fokuserar just på vilka system som förbundet bör äga och utveckla själv till den ideella verksamheten och vilka system som bör vara eller göras kommersiellt tillgängliga. Det finns fler områden där kommersialisering båda har negativ och positiv påverkan i framtiden. Styrelsen är positiv till en utredning av konsekvenser, som resulterar i en strategi för hur förbundet skall hantera kommersialisering av idrotten som motionären i motion 18 föreslår. Som motionären pekar på i sina motioner finns det en koppling mellan dessa och en gemensam utredning bör utformas. Den nuvarande modellen för fördelning av distriktsbidraget är ett resultat av arbete som blev slutfört i samband med förbundsmötet Även om motionären i motion 14 har konkreta förslag till förändring anser styrelsen att en större översyn av fördelningssystemet och dess underliggande mål och fördelningsparameter bör genomföras. Distriktsbidraget bör motivera till aktiviteter som ligger i linje med förbundets övergripande verksamhetsplan och mål, och här anser styrelsen att en anpassning kan vara lämplig. Kopplat till detta bör man utreda om fördelningen av distriktsbidrag kan påverka en ev. ny arbetsfördelning och relationen distrikt/region i enlighet med de andra tre motionerna som nämns här. Utifrån dessa fyra motioner föreslår förbundsstyrelsen att genomföra en organisations- och resursutredning som skall leda till förslag till förbundsmötet 2014 med uppdraget; Att utifrån beslutad verksamhetsplan skapa en effektiv organisation för Svenska Orienteringsförbundet där en generell fördelning av uppdrag och arbete mellan förbundskansli, regioner, distrikt, föreningar och kommersiella parter framgår. Att utifrån beslutad verksamhetsplan och organisationsförslaget föreslå ev. förändringar i fördelning av resurser, såväl personella som ekonomiska. Att utreda uppkomsten och effekter av kommersialisering inom orienteringsidrotten och utforma en strategi för att ta tillvara positiva effekter samt motverka negativa effekter av kommersialisering. Sidan 180

179 Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att bifalla motionerna 18, 20 och 21. att Att uppdra förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning i enlighet med förslaget ovan som skall återrapportera till förbundsmötet avslå motion 14 med hänvisning till den föreslagna utredningen. 3 (3) Sidan 181

180 Styrelsens yttrande över motion 15 Motion om anmälningsavgifter vid USM. Motionären föreslår att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att se över principerna för anmälningsavgifter vid USM med målet att avgiftssättningen, senast från 2013, ska vara tydligare och avgiftsnivån sänkas jämfört med tidigare år. Motionären pekar på att kostnaderna för deltagande vid USM har ökat väsentligt de senaste åren samtidigt som servicegraden har sänkts. OF:s yttrande Eget förslag Förbundsstyrelsens yttrande Motionären menar att anmälningsavgiften på USM har ökat avsevärt de senare åren. Vår uppfattning är att anmälningsavgiften inte ökat på USM utan varit konstant de tre senaste åren: kr/dag/deltagare Frukost: 55 kr, middag: 90 kr, kvällsfika: 30 kr, logi: 60 kr kr/dag/deltagare Frukost: 55 kr, middag: 90 kr, kvällsfika: 30 kr, logi: 60 kr kr/dag/deltagare Frukost: 55 kr, middag: 90 kr, kvällsfika: 30 kr, logi: 60 kr Om alla avgifter räknas samman för ordinarie USM-deltagare blir denna kr. Då tar man som deltagare del av hela USM-konceptet med mat, logi osv. hela helgen. Denna summa anser vi vara rimlig i förhållande till vad USM-helgen ger deltagarna i form av tävling, måltider, logi, disko m.m. Det som skiljer mellan åren är reservavgifterna. För 2009 och 2011 var denna på 195 kr/dag/person. År 2010 var den på 100 kr/dag/person. När avgifterna har satts i samråd med arrangören har ingen diskussion tagits kring reservavgiften, vilket borde ha skett. Vår rekommendation i fortsättningen är att reservavgiften är 50 % av den ordinarie avgiften. Vi föreslår att denna skrivning införs i TA 502 och gäller från och med 2012 efter samråd med arrangörerna. Vidare menar motionären att USM-avgiften kan jämställas SM Medel. Här är vi beredda att delvis hålla med, men det är snarare så att avgiften för SM Medel har sänkts avsevärt (räknat per dag) i och med införandet av final för alla SM-deltagare. Följande avgifter gällde för SM 2011: SM Natt 400 kr 1 tävlingsdag SM Sprint 600 kr 2 dagar med kval och final alla till final SM Lång 560 kr 2 dagar med kval och final, dock ej alla till final SM Medel 540 kr 2 dagar med kval och final alla till final SM Ultralång 400 kr 1 tävlingsdag Sidan 182

181 Tidigare år har avgiften för SM Medel varit jämförbar med siffrorna för endagars SM-tävling som anges ovan (SM Natt, Ultralång, Lång), dvs kr för kvaltävling plus final, där inte alla gick till final. Motionären menar också att servicegraden på USM har sänkts de senare åren. Vår uppfattning är snarare den omvända. Det är dock svårt att bemöta motionärens mening utan att några exempel anges. Några saker som vi däremot själva anser har ökat i servicegrad är den tillagade maten på arenan, invigning/ceremonier, uppvärmningskarta och speaker. Den kanske viktigaste delen, den tävlingsmässiga med karta och banor, har hållit en jämn hög kvalitet de senaste åren. I Halland 2009 infördes sprint som en ny distans på USM, vilket vi anser lyfte USM-helgen ytterligare. Motionären yrkar slutligen på att en översyn av principerna för anmälningsavgiften görs med målet att avgiftssättningen ska vara tydligare. Den princip som har följts sedan åtminstone 2007 står nämnd i TA 502: För SM ska arrangören redovisa en budget till SOFT för att anmälningsavgifter ska kunna fastställas. Budgeten skickas vid den tidpunkt som står angivet i det avtal SOFT tecknar med arrangören. Samråd sker därefter mellan SOFT och arrangör angående intäkter och utgifter för att hitta en rimlig nivå kontra arbetsinsats. TA 502 bygger på de tidigare SM-anvisningarna där samma princip stod nämnd. Vidare finns en prissättningsmodell beskriven i TA 502. Vårt förslag är att texten görs ännu tydligare och att ett nytt förslag diskuteras i samband med tävlingskonferensen. Här skulle vi önska en eller flera distrikt som remissinstans innan förbundsstyrelsen fattar beslut om ändring av texten i TA 502. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att avslå motionen med hänvisning till informationen i motionssvaret. 2 (2) Sidan 183

182 Styrelsens yttrande över motion 16 Motion om värdegrundsarbete på orienteringsgymnasierna Motionären föreslår att låta SOFT utreda frågan om situationen på orienteringsgymnasierna gällande pennalism, värvningsförsök och kränkningar. Utifrån resultatet av utredningen skall en handlingsplan med implementeringsplan och kravlista utarbetas. OF:s yttrande Göteborgs OF (utdrag av styreleseprotokoll mottagit per mail): Styrelsen ställer sig positiv till att motionerna från OL Alternativet går vidare för beslut på förbundsmötet. Förbundsstyrelsens yttrande Styrelsen vill uttrycka sin samsyn med motionären i vikten av en positiv och utvecklande miljö för samtliga elever vid våra orienteringsgymnasier, och är överens med motionären i andemeningen i förslaget. Arbetet med de Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationella idrottsutbildningarna (NIU) som SOFT, via avtal med Riksidrottsförbundet (RF), ansvarar för föregår på ett mycket strukturerat sätt. SOFT:s förbundskansli har en halv tjänst avsatt att arbeta med RIG- och NIU-frågor och arbetet sker i tät kontakt med respektive skolor. SOFT:s ansvariga har även gemensamma träffar med tränarna från samtliga skolor två till fyra gånger per år för att samordna arbetet. För RIG skriver SOFT avtal med respektive skola och kommun som specificerar krav till utbildningen. Bl.a. innehåller avtalen krav kring tränares kompetens, tillsyn av arbetsmiljö och boendemiljö, att det skall finnas medicinskt och kurativ stöd samt krav till utvecklingsarbete. För NIU har vi inga skrivna avtal, men arbetet vid skolorna regleras genom de certifieringskrav som finns för NIU-utbildningen. Certifieringskraven är snarlika de krav som finns i RIG-avtalen. Svenska Orienteringsförbundet utreder löpande förhållanden vid skolorna. Vid RIG sker detta via en årlig elevenkät, som är gemensam för samtliga skolor och utbildningar, och som även jämförs på RF-nivå. På RIG har enkäten genomförts sedan Enkäten är anonym och innehåller frågor om de flesta delar av skolans totala verksamhet inkl. anläggningar, kost, egen satsning, medicinsk och kurativ support, RIG/skola, SOFT, social miljö, specialidrott och tränarna. SOFT:s RIG har alltid legat över snittet i elevens bedömning jämfört med andra RIG inom RF:s arbete, så även i samband med senaste enkäterna som genomfördes våren Elevenkäten används som uppföljningsverktyg i samband med möten i RIG-gruppen som finns vid varje skola. I RIG-gruppen ingår skolledning, tränare, elevrepresentanter, SOFT-ansvarig (deltar alltid), skolhälsovård, kost och boendeansvarig samt politiker från kommunen. Gruppen träffas normalt två gånger per år, höst och vår, och elevenkäten används för Sidan 184

183 planering av förbättringsåtgärder vid respektive skola. I vissa fall har åtgärder genomförts med externa resurser som stöd till tränarna. SOFT är nöjd med elevenkäten som utredningsverktyg och RIG-gruppen som plattform för planering och uppföljning av åtgärder. SOFT ser därför inget behov av en särskild utredning kring förekomsten av pennalism, värvningsförsök och kränkningar. Då NIU enbart har varit igång i ett och ett halvt år har elevenkäten ännu inte genomförts med undantag för skolan i Sanda. Elevenkäten har erbjudits samtliga NIU-skolor men finns tyvärr inte med i certifieringskraven idag. SOFT ser nu över certifieringskraven och har till avsikt att elevenkäten skall ingå. NIUgrupper har heller inte kommet igång ännu men här finns en fastlagt plan för genomförande av träffar vid samtliga skolor. Som del av utvecklingsarbetet vid skolorna har det under hösten 2011 påbörjats ett arbete med värdegrundsfrågor på respektive skola. Detta då arbetet skall ägas av varje person som ingår i gruppen. Nästa träff mellan SOFT och samtliga RIG- och NIU-tränare är planerad till mars Då skall utvecklingsarbetet kring värdegrundsfrågor avrapporteras och stämmas av. Målsättningen från SOFT:s sida är att utifrån värdegrundsarbetet som pågår vid respektive skola utforma ett gemensamt tillägg till kravspecifikationen som finns i RIG/NIU-avtalen. Tillägget kommer då att införas i avtalen för nästkommande avtalsperiod. I samband med förbundsmötet 2012 kommer en särskild information om RIG/NIU-arbetet inom SOFT redovisas. I informationen kommer även arbetet med värdegrundsfrågor avrapporteras. Då RIG/NIU-arbetet är en viktig del av verksamhetsplanen för SOFT, avser styrelsen att i framtiden avrapportera arbetet, inkl. värdegrundsfrågor, via verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att med hänvisning till motionssvaret ovan, samt den särskilda RIG/NIU-informationen som redovisas i anslutning till förbundsmötet, anse motionärens förslag tillgodosett. 2 (2) Sidan 185

184 Styrelsens yttrande över motion 17 Motion om internationell strategi för SOFT Motionären föreslår att förbundsmötet ska ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att ta fram en strategi för det internationella arbetet. Strategin bör innehålla både information om hur SOFT tänker och vill arbeta för att nominera kandidater till arbete inom IOF, samt vilka frågor som SOFT tycker är viktiga att arbeta med inom IOF och internationellt. Strategin bör redovisas senast vid förbundsmötet OF:s yttrande Göteborgs OF (utdrag av styreleseprotokoll mottagit per mail): Styrelsen ställer sig positiv till att motionerna från OL Alternativet går vidare för beslut på förbundsmötet. Förbundsstyrelsens yttrande Styrelsen är helt överens med motionären i behovet av en strategi för det internationella arbetet. Förbundsstyrelsen har redan under innevarande period arbetat med SOFT:s internationella strategi och denna finns som en del av det förslag till verksamhetsplan som läggs fram för beslut vid förbundsmötet Förbundsstyrelsen ser att det är av yttersta vikt att redan i år 2012 ha den internationella strategin klart för att kunna arbeta i enlighet med denna. Det finns flera orsaker till detta. Det kommer att ske förändringar i IOF Council där Åke Jacobson avgår som president i IOF, och här är det viktigt att SOFT arbetar för att ha representation i IOF:s högst beslutande organ. Vidare beslutas det vid årets IOF-kongress den strategiska inriktningen för IOF:s arbete för perioden , och det är viktigt att SOFT redan vid sommarens kongress är aktiv i diskussionerna och påverkar den framtida strategin. Förbundsstyrelsen vill också lyfta fram det arbete som utförs inom NORDgruppen, dvs. de fyra nordiska förbundens samarbetsforum. SOFT är för närvarande ordförande i NORD-gruppen. Under senaste perioden har gruppen blivit överens om en ny Statement of Cooperation som har stärkt det nordiska samarbetet och som gör att vi till årets IOF-kongress ämnar lägga fram en del gemensamma förslag kring strategi och internationella frågor. Motionären efterfrågar även en återrapportering till förbundsmötet kring det internationella arbetet. Här har styrelsen till avsikt att lägga denna återrapportering i verksamhetsberättelsen som gås igenom och godkänns vid varje förbundsmöte. Det internationella arbetet är och bör vara en integrerat del av SOFT:s verksamhetsplan. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att anse motionen tillgodosedd i den anda som motionären föreslår med hänvisning till förslaget till verksamhetsplan för perioden Sidan 186

185 Styrelsens yttrande över motion 22 Motion om borttagande av stiftklämma som backup till Sportident. Motionären föreslår att tävlingsanvisningarna TA508 ändras så att kravet på stiftklämma som backup till det elektroniska stämplingssystemet Sportident tas bort, alternativt att det blir valfritt för arrangören att använda och att det i så fall skall framgå av PM och ev. införas som krav på nivå 1- och 2-tävlingar. Motivet till förslaget är att renodla arbetsuppgifter kring våra arrangemang och ta bort onödiga moment. OF:s yttrande Avslås, kopia på yttrande bifogas Förbundsstyrelsens yttrande I samband med beslutet om det nya regelverkets struktur vid förbundsmötet 2010 ändrades metoden för ändringar av tävlingsregler och -anvisningar. Ändringar i reglerna skall antas vid förbundsmötet medan förändringar i anvisningar kan beslutas av förbundsstyrelsen i perioden mellan förbundsmöten. Motionärens förslag pekar på en förändring i tävlingsanvisningen gällande elektroniska stämplingssystem. Förbundsstyrelsen anser att motionens andemening, att om möjligt ta bort onödiga moment vid tävlingsarrangemang, bör beaktas. Förbundsstyrelsen har dock svårt att med den information motionären uppger bedöma om de arbetsmoment som nämns verkligen är onödiga. Med tanke på detta, och att motionens genomförande kan vara komplex, behöver förbundsstyrelsen längre tid för utredning och beslut med hjälp av experter på teknik och regelområden. Yttrande kring motionen från motionärens OF, Smålands OF, pekar också på en del av de frågetecken som först måste utredas. Förbundsstyrelsen föreslår därför att arbeta vidare med frågan om ändring av tävlingsanvisning kring backup för elektroniska stämplingssystem för att själv kunna fatta beslut under nästa mandatperiod. Motionen lämnas vidare till tävlingskonferensen januari 2012 för kommentar av samlade experter. Ev. resultat kan avrapporteras vid förbundsmötet. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till förslaget ovan om att styrelsen med hjälp av experter utreder och själv fattar beslut i frågan om ändring i tävlingsanvisningen kring backup för elektroniska stämplingssystem. Sidan 187

186 Sidan 188

187 Smålands OFs yttrande: Smålands Orienteringsförbundet ser att borttagande av stiftklämmor vid arrangemang i nivå 1-4, inte då kommer att leva upp till TR och TR Tävlingarna som genomförs i distrikten ska hålla samma nivå, med stöd av regler och anvisningar. Att olika händelser då löpare saknar registrering vid en eller flera kontroller, kan komma att bedömas olika beroende hur skedet gått till. Exempel hur snabbt har arrangören säkrat att ny basenhet placerats ut vid kontrollen? Banläggningen kan ge möjligheter till gening, när tävlande fått information om basenhet som slutat fungera. En/flera kontroller som inte fungera, kanske passeras av många klasser. Att då som tävlingsledning släppa igenom alla för man saknar backup, gör att där kan finnas tävlande som verkligen inte varit vid kontrollen. Händelser som stiftklämman har sin funktion är vid. Basenheter har trillat av kontrollställning(ok Jösse). Basenheten slutar att fungera. Fel programmering av basenheter lett till att de inte fungerat under tävling(värend GN). SI-pinne slutat fungerat. Sidan 189

188 Om en tävlande hävda att en basenhet inte fungerat när stämpling skett. Har man i dagens text att luta sig emot. Då ska stiftklämman vid kontrollen användas. Den tävlande kan registrera sitt kontrollbesök. Om stiftklämman plockas bort, kommer det vila på arrangörens tävlingsledning att godkänna/eller inte godkänna den tävlande. Att olika händelser med fakta kan se olika ut, gör att en del tävlande kan komma i en grå zon i bedömningen av tävlingsledningen. Detta gör att rankingmeriterade klasser kan påverkas av resultaten, som kommit i en grå zon. Dagens regler och anvisningar är till stöd för tävlingsledning, tävlande och funktionärer att inte komma i en grå zon i sitt tävlande eller som arrangör. Arrangemang i nivå 1-4 ska inte komma i tvivel hur hanteringen av registrering vid kontroll besök gjorts. Vi ser att motionen är en ambition att komma ifrån arbete vid arrangemang. Vilket då kan passa i nivå 5 arrangemang(närtävling). Alternativ är att OF ger dispens för nivå 4 distrikt tävlingar. Men tävlingen får samtidigt inte ge poäng i rankingmeriterade klasser. Det ska också ålägga arrangör att i inbjudan tala om stiftklämma(backup) finns vid kontrollerna eller inte. Då kan de tävlande själva avgöra hur kvalitetssäkrat arrangemanget är. Smålands Orienteringsförbund Avslås av Smålands OF/ Sidan 190

189 Styrelsens yttrande över motion 24 Motion som föreslår att Ungdoms-EM i mountainbikeorientering blir ett arrangemang under IOF. Motionären föreslår att SOFT skall anta en officiell linje om Ungdoms-EM i mountainbikeorientering (MTB-O) i förhållande till IOF. Motionären föreslår att förbundsmötet tar ställning för att Ungdoms-EM i MTB-O bör bli ett officiellt mästerskap inom IOF, eftersom motsvarande mästerskap finns idag inom orientering och skidorientering. Alternativt, skulle förbundsmötet vara negativ till ställningstagandet, bör samma policy gälla övriga Ungdoms-EM. OF:s yttrande Bifall, se motionen Förbundsstyrelsens yttrande Förbundsstyrelsen är överens med motionären om att man bör ta ställning till om Ungdoms-EM skall vara ett officiellt mästerskap inom MTB-O. Vidare anser förbundsstyrelsen att ett ställningstagande bör tas till samtliga internationella tävlingar och mästerskap. Det har skett en kraftig utveckling av antalet internationella tävlingar och mästerskap som SOFT-representation förväntas vid, inom samtliga orienteringsgrenar. Det är väldigt många tävlingar och från IOF håll saknas en konsekvent planering av mästerskap och värdetävlingar inom samtliga grenar. Det finns för SOFT totalt stora kostnader kopplat till deltagande vid alla dessa tävlingar. I samband med framtagandet av strategin för det internationella arbetet inom SOFT, som även är en del av verksamhetsplanen för perioden , finns en särskild bedömning av internationella tävlingar och mästerskap och hur SOFT skall förhålla sig till dessa gällande planering, status och deltagande. Förbundsstyrelsen anser att detta arbete även skall samordnas inom ramarna för NORD-samarbetet då ett gemensamt ställningstagande i de nordiska förbunden lättare vinner fram i relationen med IOF och övriga medlemsförbund. Förbundsstyrelsen har till avsikt att fram till IOF-kongressen i juli 2012 ta fram ett ställningstagande tillsammans med övriga nordiska förbund kring samtliga internationella tävlingar och mästerskap. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta att mandat ges till styrelsen, att i samband med strategiarbetet kring internationella tävlingar och mästerskap samt i diskussion med NORD-förbunden, besluta om SOFT:s ställningstagande till Ungdoms-EM i MTB-O för att detta skall kunna presenteras vid IOF-kongressen Sidan 191

190 Sidan 192

191 Förslag till Verksamhetsplan och Budget Svenska Orienteringsförbundet Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 193

192 Nulägesanalys Statistik M edlemmar Anmälda Antal föreningar Sedan 1993: Antalet medlemmar har minskat 46% Antalet aktiva har minskat 27% Antalet föreningar har minskat 22% Antalet starter har minskat 30% Alla kurvor är ganska linjära Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 194

193 Nulägesanalys Arrangemang Ant al arrangemang Anmälda/ arrangem Sedan 1993: Antalet arrangemang har minskat 17% Antalet anmälda per arrangemang har minskat 20% Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 195

194 Nulägesanalys - ekonomi Ekonom i Resultat FK Egen kapital Omsät tning FK Omsättningen har stigit ca 16% samtidigt som pengavärdet stigit 24% Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 196

195 Förändring i omsättning ,3 Mkr Aktiviteter 16% Egen försäljning 17% Bidrag 45% Medlemsa vgifter 13% Sponsring 9% ,5 Mkr Aktiviteter 17% Egen försäljning 18% Medlemsavgi fter 13% Bidrag 46% Sponsring 6% Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 197

196 Reflektioner Med den målbild som finns och den långsiktiga utvecklingen vi har inom svensk orientering måste justeringar göras på förbundskansliet. Ingen verksamhet de senaste 18 åren har vänt utvecklingen. Behövs det mer genomgripande åtgärder och förändringar? Den positiva utvecklingen 2011 bör stärkas och utvecklas. Synlighet av landslagens framgångar Bredda kommunikationen även på andra områden (livsstil) En verksamhet som bäst leder oss till uppfyllelse av samtliga de övergripande målen i Offensiv Orientering Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 198

197 Bakgrund nulägesanalysen Synovate undersökningen Orientering har många positiva förtecken Det finns ett intresse i allmänheten (Orientering som motionsaktivitet/naturupplevelse) Det finns ett behov Vi är för osynliga och tysta Skolan en viktig attitydpåverkare Medlemsundersökningen Gemensam bild med allmänheten i stort (sätter större pris på den sociala miljön och tävlingsmomentet) Intresserad av att driva de projekt som allmänheten är intresserad av (Skolan, Karttillgänglighet) Stark kompetens inom tävlingsverksamhet, Barn och ungdomsfrågor och demokrati Tydliga kompetensbrister (marknadsföring, profilering, försäljning) Sekt beteende tydlig Förväntningar på SOFT att lägga vikt vid profilering, utveckling och tillväxt Stöd för TV satsning Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 199

198 Våra mål Offensiv Orientering Världens bästa landslag över tid Växa genom att attrahera fler Erbjuda en idrott där alla kan vara med på egna villkor Utveckla idrotten i en offensiv anda som tar hänsyn till egna förutsättningar och omvärldens förändringar Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 200

199 Förslag Verksamhetsplan struktur Offensiv Orientering Världens bästa landslag över tid Växa genom att attrahera fler Erbjuda en idrott där alla kan vara med på egna villkor Utveckla idrotten i en offensiv anda som tar hänsyn till egna förutsättningar och omvärldens förändringar Föreningsutveckling Synlighet Tillgänglighet Öppenhet Stödjande Verksamhet (SOFT) Drivande Verksamhet Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 201

200 Svensk Orientering 2014 Ökad engagemang i IOF Fler föreningar som har 4 grenar Stabil ekonomi 500 nya ledare utbildade LOK och SISU aktivitet +25% Föreningsutveckling Antalet tävlingsstarter har ökat 5% Effektiv användning av nya tekniker ger bättre och billigare kartor Nya effektiva arbetssätt mellan förbund och distrikt stödjer föreningarna Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 202

201 Svensk Orientering 2014 Världens bästa landslag Ökad uppmärksamhet väcker förnyat intresse Synligt Orientering en stark medieaktör Stora arrangemang TV idrott Attraktivt för sponsorer Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 203

202 Svensk Orientering 2014 Föreningar na växer Jämställdhet i alla led Ökad dialog inom rörelsen Öppet Orientering ungdomarnas nya favoritidrott Tröskeln till klubbstugan har sänkts Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 204

203 Svensk Orientering 2014 Motion med karta är status Alla har tillgång till kartor Barn får positiva orienteringsupplevelser i skolan Tillgängligt Marktillgångsäkrad Stark O-Ringen finns i 4 grenar Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 205

204 Organisationsförslag - Förbundskansliet Förbundschef 100% Sponsorförsäljning Förbund/O-Ringen 100% Kommunikation 75% O-Ringen Stora arrangemang 100% Ekonomi/ Administration 100% Föreningsstöd 100% Orienterings- Landslag 100% 100% Skogssport 200% 400%* 250% 60% till ) 350% 250% * En 100% till sedan 50% till Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 206

205 INTÄKTS & UTGIFTSSTAT Utfall Intäkter Demokrati o styrelse Administration Orienteringslandslag Föreningsservice Stora Arrangemang Kommunikation Skogssport Summa intäkter (exkl O-Ringen) O-Ringen Summa intäkter Kostnader Demokrati o styrelse Administration Orienteringslandslag Föreningsservice Stora Arrangemang Kommunikation Skogssport Summa kostnader (exkl O-Ringen) O-Ringen Summa kostnader Resultat (exkl O-Ringen): Resultat Sidan 207

206 Förslag till verksamhetsplan Innehåll per organisationsområde Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 208

207 Ansvarig: Kommunikationschefen Kommunikation Kansliresurser: Kommunikationschefen (75%) Ledning, Kommunikationsstöd för rörelsen, mediearbete och mediekoordinering, utveckling av verktyg för kommunikation, Nätverk för Orientering. Projektledare (100%) Projektledare Kartprojekt, orientering.se, egna TV-klipp för media och webb-tv Redaktör (100%)- Skogssport redaktör, press och nyheter orientering.se Journalist (100%) Skogssport journalist, press och nyheter orientering.se Innehåll: Externkommunikation Internkommunikation Mediebearbetning Marknadsföring Nätverket för orientering Kartprojekt Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 209

208 Ansvarig: Arrangemangschef Stora Arrangemang 2012 Kansliresurser: Arrangemangschef (100%) Ledning Tävlingsansvarig (50%) planering Marknadsansvarig (100%) marknadsföring Administratör (100%) administration Formgivning och lay out (50%) grafisk design, oringen.se Projektledare O-Ringen Academy Innehåll: (Nivå 1-2 tävlingar) O-Ringen Silva League Testtävlingar SM i alla fyra grenar Arrangörscoacherna Arbetsgrupp profil- och värdetävlingar Internationella tävlingar i Sverige inom alla 4 grenar GPS-hantering TV och arenaproduktioner Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 210

209 Ekonomi/Administration Ansvarig: Ekonomichef Kansliresurser: Ekonomichef (100%) Ledning, Ekonomichef Redovisning (100%) Ekonomiredovisning Förlaget (75%) Förlaget, prenumerationer Skogssport, utmärkelser, administration Administration (60% till ) administration IT(50%) IT drift (3 förbund), Förvaltning Eventor, OLA mm Innehåll: Ekonomi Förlaget Utmärkelser Föreningsfrågor och administration t ex förenings-/tävlingsrapporter mm IT Drift IT Förvaltning Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 211

210 Ansvarig: Chef Föreningsstöd Föreningsstöd Kansliresurser: Chef Föreningsstöd (100%) Ledning, arbetsgruppar, Utvecklingsplanen (4 grenar) Regionansvarig (100%) Regionansvarig, Föreningsutveckling och Utbildning, Idrottslyftet Regionansvarig (100%) Regionsansvarig, Barn och Ungdom, Skolan Regionansvarig (100%) Regionansvarig, Tävlingar (nivå 3-5), Kart, Motionsaktiviteter Förbundskapten (50%) Förbundskapten Skidorientering Innehåll: SkidO MtbO PreO Tävlingsfrågår, nivåer 3-5, Motionsaktviteter Förningsutveckling och utbildning Barn och ungdomsfrågor Markfrågor Kartfrågor Utvecklingsplanen (4 grenar) Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 212

211 Föreningsstöd Struktur Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Sidan 213

Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse 2010-2011 Verksamhetsberättelse 2010-2011 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Inledning I samband med förbundsmötet i mars 2010 reviderades den framtidsplan som antogs 2008, dock utan att ändra

Läs mer

Protokoll januari 2013

Protokoll januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 1/13 Tid och plats Söndagen den 27 januari klockan 16,00 till måndagen den 28 januari 2013 klockan 15,45 på Bosön, Lidingö. Närvarande ledamöter Lena

Läs mer

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge.

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Stockholm 2015-09-13-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 5/15 Tid och plats Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Närvarande ledamöter

Läs mer

Välkommen till ordförandekonferens 2014

Välkommen till ordförandekonferens 2014 Välkommen till ordförandekonferens 2014 Verksamhetsinriktning och mål Ska leda till att övergripande mål och visioner uppnås Verksamhetsinriktning (Vision 2021) fastställs av förbundsmötet Budget 2014-2016

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Svensk orientering 2012-2013. Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång

Svensk orientering 2012-2013. Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång Svensk orientering 2012-2013 Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång Intresset för O-Ringen i Boden 2013 är stort. Den 1 november hade 5 022 deltagare anmält sig. Ekonomiskt utfall 2012 Budget

Läs mer

Ordförandekonferens. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång

Ordförandekonferens. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Ordförandekonferens 2013 Verksamhetsplan 2012-2013 Världens bästa landslag Växa genom att attrahera fler Ökad synlighet Ökad tillgänglighet Ökad öppenhet Vägval Förbundsutveckling Arrangemang för synlighet

Läs mer

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet.

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet. SOFT (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar

Läs mer

Version 2013-02-22 - Ändringar noterade med gult. Offensiv orientering. Landslaget 2013

Version 2013-02-22 - Ändringar noterade med gult. Offensiv orientering. Landslaget 2013 Version 2013-02-22 - Ändringar noterade med gult Offensiv orientering Landslaget 2013 1 Förord Svensk orientering har som målsättning att ha världens bästa landslag. Vi ska nå målet tillsammans med individer,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2014

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2014 Stockholm 2014-03-16 Protokoll fört vid s ordinarie förbundsmöte 2014 Tid och plats Lördag 15 mars och söndag 16 mars 2014 på Quality Hotel, Nacka. 1 Förbundsmötets öppnande Förbundsordförande Lena Larsson

Läs mer

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla Valberedningen Lennart Brattgård ordförande - Stockholm lennart@brattgard.se 0705-43 82 91 Sara Forsberg - Kolmården sara_nordvall_forsberg@yahoo.se 0767-93 73 41 Ann Larsson - Sundsvall annlarsson1@gmail.com

Läs mer

Tisdag 17 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Tisdag 17 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2015-03-17 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 2/15 Tid och plats Tisdag 17 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2017-03-20 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 1/17 Tid och plats Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande

Läs mer

Förbundsmötet Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm. Sweden.

Förbundsmötet Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm. Sweden. Förbundsmötet 2016 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande två verksamhetsår Verksamhetsinriktning och mål Ska leda till att övergripande mål och visioner uppnås Verksamhetsinriktning (Vision

Läs mer

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje.

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Stockholm 2014-11-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 10/14 Tid och plats Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2016-03-02 * Program vid årsmötet 2016-03-02 på Njudungsgymnasiet, Vetlanda * Dagordning *

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Det här är det fösta infobladet från Västerbottens Orienteringsförbund 2012.

Det här är det fösta infobladet från Västerbottens Orienteringsförbund 2012. INFOBLAD #5 Det här är det fösta infobladet från Västerbottens Orienteringsförbund 2012. Innehållet i bladet denna gång visas i förteckningen nedan. Nästa styrelsemöte är den 24 april. Det finns även inlagt

Läs mer

Protokoll 19 juni 2013

Protokoll 19 juni 2013 Protokoll 19 juni 2013 Styrelsens sammanträde nr 6/13 Tid och plats Onsdagen den 19 juni klockan 09,30 till 14,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson,

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2017-03-08 * Program vid årsmötet 2017-03-08 på Vrigstad Wärdshus, Vrigstad * Dagordning *

Läs mer

Offensiv orientering. Vägval till glädje och framgång

Offensiv orientering. Vägval till glädje och framgång Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Verksamhetsplan för svensk orientering 2012-2013 Offensiv orientering 2012.indd 1 6/29/2012 2:16:36 PM Offensiv orientering 2012.indd 2 6/29/2012 2:16:38

Läs mer

Protokoll 27-28 januari 2013

Protokoll 27-28 januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 2/13 Tid och plats Onsdagen den 13 mars klockan 09,30 till 16,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Orienteringens idé Orientering är: En tuff idrott med höga krav på god fysik och starkt psyke. En spännande tävlingsidrott för barn och vuxna i alla åldrar. En rolig motionsform med

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Örebro 2017-03-08 Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Svensk orienterings vision är att vara världens bästa idrott. Med denna vision som grund vill orienteringsrörelsen växa och attrahera

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1)

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) TV-pucken 1998 Grupp A Åkers Ishall, Åkers Styckebruk 07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) 07/10 Ångermanland

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Verksamhetsplan 2014-2015... 4 Verksamhetsidé

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 SEGERSTA OK E-post:segerstaok@passagen.se Under verksamhetsåret har följande personer ingått i styrelse och verksamhetsgrupper. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna.

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna. 1 BORÅS O-RING Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 27 januari 2016. Plats: SOK 68:s klubbstuga, Nordtorp Närvarande: föreningarnas ombud enligt bilaga. 1 Öppnande Årsmötet öppnades

Läs mer

09.00-09.30 Kaffe och samling 09.30-10.15 Information från SOF, (Nytt från SOFT, Senaste nytt ang O-ringen, Nya tävlingsavgifter mm, info UK) 10.30- Vad vill SOFT (Se utskickat material) Verksamhetsplanen

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 1/2015 (551) Datum och tid 2015-02-17 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Erik Daniels Eidar Lindgren Leif Carlsson Mette

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 1 Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 Klubbens verksamhet bedrivs i enighet med Policy för Ringsjö OK, som bland annat innebär att vi arbetar mot alla former av droger, tobak, narkotika och dopning. Egna

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

Kallelse till extra förbundsmöte. Måndagen den 4 juli, 2016 Kl Renströmmen Konferens Drottninggatan 1 Norrköping

Kallelse till extra förbundsmöte. Måndagen den 4 juli, 2016 Kl Renströmmen Konferens Drottninggatan 1 Norrköping Kallelse till extra förbundsmöte Måndagen den 4 juli, 2016 Kl. 19.00 Renströmmen Konferens Drottninggatan 1 Norrköping Föredragningslista vid extra förbundsmöte 2016-07-04 1. Extra förbundsmötets öppnande.

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås.

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås. Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 1-2016 Måndag 18 januari 2016, kl.18.30 Ymergården, Borås Närvarande Ledamöter Tävlingskommittén Verksamhetsledare Konsulent Kanslist Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 1-2015 Måndag 26 januari 2015, kl.18:30 Istrums klubbstuga Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Björn Öberg Fredrika

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2015-02-21 1. Mötets öppnande: Ordförande Roger Engström hälsade närvarande välkomna till årsmötet i Vrigstad och förklarade mötet öppnat. Han lämnade därefter över ordet

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

I skogen från Värmlandslägret 2013

I skogen från Värmlandslägret 2013 Offensiv Orientering i Värmland 2014 Våra Ledstjärnor: Gemenskap Glädje Hälsa Utmaning Tävla Omslagsbild: Elever från Norrstrandsskolan i Karlstad får här prova på enklare orienteringsövningar i VOF s

Läs mer

5 Talangutveckling. 6 Tävling. 7 Mark. Sida 2 (5) PROTOKOLL

5 Talangutveckling. 6 Tävling. 7 Mark. Sida 2 (5) PROTOKOLL Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 6/2012 (537) Datum och tid Plats 2012-10-15 kl 18.00 20.00 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård (LB) Birgitta Billstam (BB)* Leif Carlsson (LC) Erik Daniels (ED) Gunnar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund 1 TV-pucken 1997 U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund OMGÅNG 1 970919 10.00 1 ÅNGERMANLAND - JÄMTLAND/HÄRJED. 6-2 (4-1,2-1) 970919 11.45 2 VÄSTERGÖTLAND - VÄRMLAND 1-4 (1-2,0-2) 970919 13.30

Läs mer

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 3 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 3! 1/7 2009-30/6 2010 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017

HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND. Verksamhetsplan Verksamhetsplan_HOF_2017 1 HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Verksamhetsplan 2017 2 Innehåll Verksamhetsplan ungdom 3 Verksamhetsplan PreO 4 Verksamhetsplan MTBO 5 Verksamhetsplan tekniska kommittén 6 Bilagor Resultatbudget 3 Verksamhetsplan

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Juridiska stödfunktionen

Juridiska stödfunktionen Februari 2007 Juridiska stödfunktionen Årsredovisningar, årsavgifter och statistik Den här tiden på året genomför de flesta föreningarna i förbundet sina årsmöten. Glöm inte bort att så snart som möjligt

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Protokollet från föregående möte (3/6) godkändes och lades till handlingarna.

Protokollet från föregående möte (3/6) godkändes och lades till handlingarna. Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 3/2013 (541) Datum och tid Plats 2012-08-19 kl 18.00 20.15 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Erik Daniels Gunnar Grönkvist Eidar Lindgren

Läs mer

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare.

11 röster 10 röster 18 röster 18 röster 13 röster. Mötet valde enhälligt Ulf Skande.och Ingemar Karlsson till protokolljusterare och rösträknare. Svenska VattenskiClforbunClet Medlem av Riksidrottsförbundet! Member of the Swedish Sports Confecleration Medlem av Världsvattenskidförbundet! Melllber of the International Waterski Federation Årsmöte

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Ansvariga för träffen: Peter Zetterström ansvarig för Elitmiljön i Stockholm/Södertälje och Håkan Carlsson SOFT Förbundskapten Närvarande: SOFT centralt:

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Välkomna till. UngO teket. Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING. ungoteket.se

Välkomna till. UngO teket. Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING. ungoteket.se Välkomna till UngO teket Kunskap, engagemang och delaktighet för unga orienterare NAMN FÖRENING UngO teket Om UngOteket på 30 sekunder Är du en ung orienterare som vill lära dig mer om vad som händer bakom

Läs mer

Fö rklaring till kartörna

Fö rklaring till kartörna Fö rklaring till kartörna Kommuner utan förening De kommuner som är färglagda har ingen orienteringsförning som är medlem i Svenska Orienteringsförbundet. Naturpasset 2012 I de kommuner som är färglagda

Läs mer