Offensiv orientering. Vägval till glädje och framgång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offensiv orientering. Vägval till glädje och framgång"

Transkript

1 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Verksamhetsplan för svensk orientering Offensiv orientering 2012.indd 1 6/29/2012 2:16:36 PM

2 Offensiv orientering 2012.indd 2 6/29/2012 2:16:38 PM

3 Bakgrund/nuläge Utvecklingen inom orienteringsrörelsen sedan 1993: Antalet medlemmar har minskat 46%, aktiva har minskat 27%. Antalet föreningar har minskat 22%. Antalet arrangemang har minskat 17%, starter har minskat 30%. Det har varit en positiv utveckling av tävlingsstarter hösten 2011 och våren SOFTs omsättning har stigit ca 16% men samtidigt har pengavärdet stigit 24%, vilket innebär minskade resurser över tid. Orienteringslandslagets framgångar mäts i antal medaljer på senior-vm tog Sverige fyra medaljer på VM blev Sverige bästa nation på VM och tog 10 av 20 möjliga medaljer. Det var historiskt sett det bästa svenska mästerskapet någonsin. Skidorienteringslandslaget tog i världscupen en dubbelseger i damklassen och i herrklassen var placeringarna 2 och 4. Under VM 2011 tog Sverige sju medaljer varav två guld. På JVM 2012 blev Sverige bästa nation. Precisionsorienteringslandslaget tog i VM 2012 två guld och ett silver. I EM 2012 tog Sverige sex av sju medaljer. I mountainbikeorientering har Sverige under säsongen 2012 tagit den första pallplatsen i världscupen. Undersökning (mars 2011) bland allmänheten om orientering säger: Orientering har många positiva förtecken. Det finns ett intresse hos allmänheten (för orientering som motionsaktivitet/ naturupplevelse). Det finns ett behov av motionsaktiviteter hos allmänheten. Vi är för osynliga och tysta. Skolan är en viktig attitydpåverkare. Medlemsundersökningen (juni 2011) visar: Gemensam bild med allmänheten i stort (sätter större pris på den sociala miljön och tävlingsmomentet). Intresserad av att driva de projekt som allmänheten är intresserad av (skolan, karttillgänglighet). Stark kompetens inom tävlingsverksamhet, barn- och ungdomsfrågor och demokrati. Tydliga kompetensbrister (marknadsföring, profilering, försäljning). Sekt -beteende tydligt. Förväntningar på SOFT att lägga vikt vid profilering, utveckling och tillväxt. Stöd för TV-satsning. Slutsatser/reflektioner Med den målbild som finns och den långsiktiga utvecklingen vi har inom svensk orientering måste justeringar göras. Den positiva utvecklingen 2011 bör stärkas och utvecklas.» Synlighet av landslagens framgångar» En verksamhet som bäst leder oss till uppfyllelse av samtliga de övergripande målen i Offensiv orientering Offensiv orientering 2012.indd 3 6/29/2012 2:16:41 PM

4 Övergripande mål» Världens bästa landslag» Växa genom att attrahera fler Strategi För att lyckas med de uppsatta målen måste hela rörelsen ha fokus på synlighet, tillgänglighet och öppenhet.» Ökad synlighet kommunikation, marknadsföring/profilering, landslag/fixstjärnor, TV, O-Ringen» Ökad tillgänglighet kart- och marktillgång, naturpasset, motionsorientering, nya arrangemangsformer, 4 grenar, skolan» Ökad öppenhet demokratifrågor (jämställdhet, ungdomsdelaktighet, mångfald), attityder Grundförutsättningar Svensk orienterings verksamhet ska utgå från följande:» Gemenskap» Glädje» Hälsa» Utmaning» Tävla Samt:» Vi ska erbjuda en idrott där alla kan vara med på egna villkor.» Vi utvecklar vår idrott i en offensiv anda som tar hänsyn till egna förutsättningar och omvärldens förändringar.» Vi står för lika behandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.» Vi står bakom Idrotten vill idrottsrörelsens idéprogram.» Vi har ett aktivt antidopingarbete.» Vi är miljömedvetna. Offensiv orientering 2012.indd 4 6/29/2012 2:16:49 PM

5 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Landslag Kommunikation 2012 Arrangemang för synlighet och tillgänglighet Förbundsutveckling Föreningsutveckling Vårt arbetssätt Vad är viktigt när vi orienterar offensivt?» Lyft blicken se vilka möjligheter vi har omkring oss.» Ha en bra plan och god framförhållning.» Förenkla, se helheter och fastna inte i småsaker.» Våga satsa i offensiv anda det handlar om din och min attityd samt att behålla fokus och koncentration hela vägen. Alla vill göra sitt bästa och utvecklas.» Motivation och glädje är viktiga framgångsfaktorer. Känn flytet och att du har harmoni. Arrangemangsutveckling Föreningsutveckling Individutveckling Arrangemang Föreningsstöd Elitverksamhet Marknadsföring Offensiv orientering 2012.indd 5 6/29/2012 2:16:49 PM

6 Fokusområden/vägval under Förbundsutveckling Förbundskansliet ska verka för att den övergripande strategin för Svenska Orienteringsförbundet, Offensiv orientering med dess övergripande mål, genomsyrar verksamheten på alla nivåer. Utvecklingen av orienteringsidrotten påverkas i hög grad av våra internationella relationer och förbundskansliet skall förstärka förbundets insatser internationellt. Finansiering av förbundskansliets verksamhet skall stärkas genom bearbetning av externa finansiärer. Förbundets demokratiska processer skall på uppdrag av förbundsmötet ses över. Finansiering av förbundskansliets verksamhet genom sponsring skall vara mer än 9%. Antalet medlemmar som är aktiva inom IOF med Council- och Commission-uppdrag skall fördubblas. Förbundets organisation skall stärkas genom arbetsgrupper för ökat inflytande. Förbundet skall ha en stabil ekonomi. Finansiering av förbundskanliets verksamhet genom sponsring skall vara mer än 12%. En utredning av förbundets organisation, arbets fördelning och finansiering skall vara genomförd med rekommendationer till förbundsmötet Förbundskansliet skall ha en stabil ekonomi. Strategiarbete inklusive förbundsmötes beslutade åtgärder. Finansiering av förbundskansliets verksamhet. Sponsor- och partnerrelationer. Internationella frågor. Demokratifrågor, däribland jämställdhet och ungdomsdelaktighet. Miljö och hållbarhetsfrågor. Nominera personer till uppdrag inom internationell orientering samt SOFTs demokratiska organ. Delta i utredningsarbete i enlighet med förbundsmötets beslut. Utbilda, informera och inspirera distriktets föreningar i frågor om jämställdhet, ungdomsdelaktighet och hållbar utveckling. Nominera personer till uppdrag inom internationell orientering samt SOFTs demokratiska organ. Arbeta med demokrati- och hållbarhetsfrågor lokalt i föreningen. Arrangemang för synlighet och tillgänglighet Vi skall övergripande arbeta med våra stora nationella och internationella arrangemang för att synliggöra vår idrott avseende alla fyra grenar. Silva League är svensk orienterings rafflande serie tävlingar för junior- och seniorelit som prioriteras av våra elitlöpare pga kvaliteten på arrangemangen. Antalet deltagare vid våra SM-tävlingar fortsätter att öka och arrangemangen håller fortsatt hög kvalitet med hjälp av våra arrangörscoacher. Internationella mästerskap söks och arrangeras kontinuerligt och vi ökar kompetensen hos våra arrangörer i att arrangera mästerskap genom fler utbildade coacher och internationella advisors. O-Ringen är flaggskeppet i svensk orientering. Samtidigt skall vi arbeta för att tillgängliggöra alla våra tävlingar för medlemmar och nya målgrupper. Vi skall arbeta med förenkling och kvalitetshöjning genom utbildning. Start och genomförande av Silva League. Med gott betyg från deltagare och med ett ekonomiskt överskott genomföra EOC Genomföra våra värdetävlingar med fortsatt hög kvalitet. Utvärdera arrangörscoacherna och lägga en strategi och struktur för kommande 3-årsperiod. Strukturera, bemanna och starta en ny arbetsgrupp för värdetävlingar. En tioårsplan för internationella evenemang skall vara etablerad, för samtliga fyra grenar. Vinna kandidaturen för att arrangera WOC 2016 samt WMOC Säkra arrangör för World Cup NORT 2013 och Ekonomisk avkastning från O-Ringen 2012 enligt mål. Fortsätta utveckla och stötta O-Ringenarrangörer samt utse arrangör Fortsätta att utveckla mediaproduktion för arena och TV. Utveckla nya program för arrangörsutbildning. Öka antalet coacher och internationellt utbildade advisors och controllers. Organisation och struktur för samarbete mellan SOFT och WOC 2016 är klart. Genomföra arrangörsutbildningar. Tävlingsfrågor nivå 1-2 för samtliga fyra grenar. Silva League. SM för samtliga fyra grenar. Internationella mästerskap/tävlingar för samtliga fyra grenar. Arrangörscoacher för samtliga fyra grenar. Arbetsgrupp. O-Ringen. Överordnat tävlingsplanering och program för samtliga fyra grenar. Nominera personer till uppdrag inom arbetsgruppen för stora arrangemang. Delta i sökandet av potentiella arrangörer samt stötta distriktets föreningar i sökandet av stora arrangemang. Hjälpa till med att hitta arrangörer för specialarrangemang, t ex Nordic Orienteering Tour. Tävlingsplanering och -program på distriktsoch regional nivå. Utökat samarbete mellan distrikten kring tävlingsverksamheten. Nominera personer till uppdrag inom arbetsgruppen samt identifiera fler coacher. Söka stora arrangemang enligt annonsering. Ansöka om internationella evenemang i enlighet med förbundets strategiplan. Bibehålla ett utbud av attraktiva arrangemang på lokal nivå. Föreningsutveckling Föreningsstöd ska tillsammans med distrikten stötta och inspirera våra medlemsföreningar att utvecklas så att svensk orientering når de övergripande målen inom alla fyra grenar. Vi ska öka tillgängligheten, öppenheten och synligheten så att vi växer och ger ett livslångt intresse för orientering. Genom att erbjuda distrikt och föreningar stöd i utvecklingsarbetet skapar vi förutsättningar för en positiv utveckling. Antalet anmälda ökar med 5 procent och andelen ungdomar ökar. Antalet studietimmar i samverkan med SISU Idrottsutbildarna ökar med 12 procent. Antalet deltagartillfällen inom ramen för det statliga LOK-stödet ökar med 12 procent. Antalet medlemmar i orienteringsföreningarna ligger på minst samma nivå som SkidO, MtbO och PreO växer genom fler utövare och fler föreningar som har fyra grenar. Skapa ett aktivt nätverk kring mark- och kartfrågor med representanter från alla distrikt. Antalet föreningar som arrangerar motionsorientering och antalet motionsorienterare ökar. Erbjuda lärarfortbildning i 100 kommuner. Alla fyra grenar har en utvecklingsplan och 250 nya tränare utbildas. Sex distrikt påbörjar arbete med att ta fram egna verksamhetsplaner med utgångspunkt från Svenska Orienteringsförbundets verksamhetsplan. Antalet anmälda ökar med 5 procent och andelen ungdomar ökar. Antalet studietimmar i samverkan med SISU Idrottsutbildarna ökar med 12 procent. Antalet deltagartillfällen inom ramen för det statliga LOK-stödet ökar med 12 procent. Antalet medlemmar i orienteringsföreningarna ökar med 5 procent. SkidO, MtbO och PreO växer genom fler utövare och fler föreningar som har fyra grenar. Ansvara för och stötta nätverket kring markfrågor och kartfrågor. Antalet föreningar som arrangerar motionsorientering och antalet motionsorienterare ökar. Erbjuda lärarfortbildning i 150 kommuner. Alla fyra grenar har en utvecklingsplan och 250 nya tränare utbildas. Ett nytt utbildningspaket inom arrangemang är klart. Ytterligare sex distrikt påbörjar arbete med att ta fram egna verksamhetsplaner med utgångspunkt från Svenska Orienteringsförbundets verksamhetsplan. Överordnad planering, utveckling och verksamhetsstöd till rörelsen för våra fyra grenar inom: Tävlingsfrågor, nivå 3-5 Motionsaktiviteter Stöd till distrikts- och föreningsutveckling Utbildning Barn- och ungdomsfrågor Skolan Markfrågor Kartfrågor Regelfrågor Utvecklingsplanen 4 grenar att tillsammans med Svenska Orienteringsförbundet ge föreningarna utbildning, information och inspiration för att kunna bedriva sitt arbete så framgångsrikt som möjligt för att tillsammans uppnå svensk orienterings övergripande mål inom alla fyra grenar. att ha ansvariga inom olika verksamhetsområden. att aktivt jobba med utvecklingsplanen som styrdokument i distriktet. att bedriva en offensiv verksamhet som gör att svensk orienterings övergripande mål uppfylls. att utifrån egna förutsättningar bedriva verksamhet inom fyra grenar. att aktivt arrangera olika typer av tävlingar och motionsaktiviteter. Offensiv orientering 2012.indd 6 6/29/2012 2:16:50 PM

7 att aktivt utveckla sin verksamhet med Sisu idrottsutbildarna. att delta i utbildningar och samverka med Sisu idrottsutbildarna. att bedriva barn- och ungdomsverksamhet och redovisa LOK-stödet. att aktivt samverka med skolor. att aktivt samverka med myndigheter, markägare, jägare och friluftsorganisationer. att aktivt uppdatera sina kartor. Landslag Svensk orientering har som målsättning att ha världens bästa landslag i tre av våra grenar (orienteringslöpning, precisionsorientering och skidorientering). Vi ska nå målet tillsammans med de individer, föreningar och elitmiljöer som vill vara med på resan. Vi vill bygga en landslagsverksamhet som är tillgänglig 365 dagar om året inte bara under de dagar som Svenska Orienteringsförbundet bedriver läger- och tävlingsaktivitet. Utvecklingsplanen är vårt styrdokument för individutveckling och beskriver kravprofilen för att vinna VM. Utvecklingsplanen kommer att utvecklas med hjälp av forskning, omvärldsanalyser och goda erfarenheter. Fem medaljer varav två guld på VM i orientering. SkidO och PreO har världens bästa landslag. Alla orienteringsgymnasier har börjat jobba med utvecklingsplanen som styrdokument. 40 st tränare deltar på elittränarträff och 30 st elitlöpare utanför landslagsgrupperna deltar på öppen landslagssamling. Fem medaljer varav två guld på VM i orientering. SkidO; fem medaljer varav två guld i VM. PreO; tre medaljer varav två guld i VM. Utveckla MtbO till att inom fem år bli världens bästa landslag. Alla orienteringsgymnasier, 4 st postgymnasiala elitmiljöer och 5 st elitklubbar jobbar med utvecklingsplanen som styrdokument. 50 st tränare deltar på elittränarträff och 30 st elitlöpare utanför landslagsgrupperna deltar på öppen landslagssamling. Landslagsaktiviteter i form av tävlingar och läger. Uttag av landslag och landslagstrupper. Input till och förankring av utvecklingsplanen. Utbildning i form av elittränarutbildning, elittränarträffar samt riktade fortbildningsträffar. Stöd till elitmiljöer. Med elitmiljöer avses orienteringsgymnasier, elitmiljöer med träningsgrupp kopplat till något av sveriges lärosäten postgymnasialt. Aktivt jobba med utvecklingsplanen som styrdokument i distriktet. Jobba för att tränare och aktiva anmäler sig till elittränarträffar och öppna landslagssamlingar. Aktivt jobba med utvecklingsplanen som styrdokument i föreningen. Jobba för att tränare och aktiva anmäler sig till elittränarträffar och öppna landslagssamlingar. Kommunikation Orienteringens varumärke och profilering svensk orientering har en en manual för profilering och uppfattas av rörelsen och allmänheten som en attraktiv idrott i tiden. Media svensk orientering är den bästa partnern till media. Vi behåller nuvarande utrymme i media, såväl på riksplanet som lokalt och regionalt. TV orienteringen har utvecklat sitt TV-format så att vi lockar en bred publik att följa världscuptävlingar och internationella mästerskap, och dessa finns tillgängliga i huvudkanaler i såväl TV som radio och webb. Svensk orientering är en rörelse i dialog; individer, föreningar och distrikt upplever öppenhet, tillgänglighet och synlighet. Vi utvecklar dialogen genom orientering.se, Skogssport och uppsakattade temakonferenser. Alla distrikt och föreningar stärker sitt kommunikationsarbete och har en kommunikationsansvarig och SOFT bidrar med stöd och verktyg för det kommunikativa arbetet. Ökat mediegenomslag i riksmedier. Bibehållet antal besökare på orientering.se. Tydligare profilering genom grafisk manual. Skapa ett nätverk kring kommunikationsfrågor. TV-sänt EM och Nordic Orienteering Tour. Bibehållet antal prenumeranter till Skogssport. Bibehållet mediegenomslag i riksmedier. Bibehållet antal besökare på orientering.se. TV-sändningar från VM och världscupen. Ökat antal prenumeranter till Skogssport. Mediebearbetning, detaljplanerad i SOFTs medieplan, för att profilera orienteringssportens alla fyra grenar 365 dagar om året. Huvudfokus ligger på internationella och nationella mästerskap och världscupen. Ger medie- och kommunikationsstöd till rörelsen. Aktuell och uppdaterad hemsida med relevant information till rörelsen. Skogssport, orienterarnas tidning, med 10 nummer/år. Utveckling av innehåll och form, satsning på nya målgrupper. Aktuell och uppdaterad hemsida med relevant information till rörelsen. Varje distrikt har en kommunikationsansvarig. Stöd till rörelsen i kommunikationsfrågor. Aktuell och uppdaterad hemsida med relevant information till sina medlemmar. Varje förening har en kommunikationsansvarig. Mediebearbetning för att profilera orienteringssporten lokalt. Varje förening har en kommunikationsplan, där medierna finns med som en prioriterad målgrupp för verksamheten. Organisation och arbetsgrupper Arbetsgrupper (uppdrag från styrelsen men sammankallas av kansliet): Arbetsgrupper som spänner över alla fyra grenar (över tid): Regelgrupp Miljö/hållbarhetsgrupp (ny) Grupp för lika behandling (ny) Kartgrupp Markgrupp Stora arrangemang (fd PV-gruppen) Barn- och ungdomsgrupp Motionsgrupp (start 2013) IT-grupp (ny) Grenspecifika arbetsgrupper: Orienteringslöpning (ny) Skidorientering Mountainbikeorientering Precisionsorientering De grenspecifika grupperna har stor samverkan med de generella arbetsgrupperna. Offensiv orientering 2012.indd 7 6/29/2012 2:16:56 PM

8 Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm Tel Fotografer: Sören Andersson, Lasse Greilert, Sara Thörn Offensiv orientering 2012.indd 8 6/29/2012 2:16:58 PM

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Ordförandekonferens. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång

Ordförandekonferens. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Ordförandekonferens 2013 Verksamhetsplan 2012-2013 Världens bästa landslag Växa genom att attrahera fler Ökad synlighet Ökad tillgänglighet Ökad öppenhet Vägval Förbundsutveckling Arrangemang för synlighet

Läs mer

Förbundsmötet Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm. Sweden.

Förbundsmötet Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm. Sweden. Förbundsmötet 2016 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande två verksamhetsår Verksamhetsinriktning och mål Ska leda till att övergripande mål och visioner uppnås Verksamhetsinriktning (Vision

Läs mer

Svensk orientering 2012-2013. Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång

Svensk orientering 2012-2013. Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång Svensk orientering 2012-2013 Offensiv orientering Vägval till glädje oc h framgång Intresset för O-Ringen i Boden 2013 är stort. Den 1 november hade 5 022 deltagare anmält sig. Ekonomiskt utfall 2012 Budget

Läs mer

Välkommen till ordförandekonferens 2014

Välkommen till ordförandekonferens 2014 Välkommen till ordförandekonferens 2014 Verksamhetsinriktning och mål Ska leda till att övergripande mål och visioner uppnås Verksamhetsinriktning (Vision 2021) fastställs av förbundsmötet Budget 2014-2016

Läs mer

09.00-09.30 Kaffe och samling 09.30-10.15 Information från SOF, (Nytt från SOFT, Senaste nytt ang O-ringen, Nya tävlingsavgifter mm, info UK) 10.30- Vad vill SOFT (Se utskickat material) Verksamhetsplanen

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Orienteringens idé Orientering är: En tuff idrott med höga krav på god fysik och starkt psyke. En spännande tävlingsidrott för barn och vuxna i alla åldrar. En rolig motionsform med

Läs mer

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Verksamhetsplan 2014-2015... 4 Verksamhetsidé

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet.

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet. SOFT (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan fö r svensk örientering DISKUSSIONSUNDERLAG 1!

Verksamhetsplan fö r svensk örientering DISKUSSIONSUNDERLAG 1! Verksamhetsplan fö r svensk örientering 2014-15 DISKUSSIONSUNDERLAG 1! I samband med Svenska Orienteringsförbundets ordförandekonferens i mitten av november 2012 genomfördes ett grupparbete där distriktens

Läs mer

Betänkande Internationella värdetävlingar 15 november 2011

Betänkande Internationella värdetävlingar 15 november 2011 Betänkande Internationella värdetävlingar 15 november 2011 Bakgrund/Nuläge Antalet internationella värdetävlingar är idag stort till antal, och detta inom 4 grenar, orientering, SkidO, MTBO och PreO. Det

Läs mer

Välkommen till ordförandekonferens 2015

Välkommen till ordförandekonferens 2015 Välkommen till ordförandekonferens 2015 Program Lördag 11.30 Ordförande hälsar välkommen, presentation av deltagare 12.00 Lunch 13.00 Vägen mot VM-medaljerna, Emma Johansson, Pekka Andermann och Cecilia

Läs mer

OM PROJEKTET. Har du idéer eller tankar är jag tacksam om du delar med dig!

OM PROJEKTET. Har du idéer eller tankar är jag tacksam om du delar med dig! OM PROJEKTET. Syfte att bli flera orienterare i Sverige och få befintliga att orientera mera. Målsättning att bli 80 000 medlemmar 2016 (Idag 74 000) och lägga grunden för att bibehålla denna ökning även

Läs mer

Tisdag 17 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Tisdag 17 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2015-03-17 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 2/15 Tid och plats Tisdag 17 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

Välkommen till ordförandekonferens 2014

Välkommen till ordförandekonferens 2014 Välkommen till ordförandekonferens 2014 Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O MTB-O Marknad & kommunikation Projektgrupper Pre-O Framtid Ämnesspecifika grupper Regler

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Svensk orientering världens bästa Innehåll Innehåll... 2 1. Inledning... 3 2. Kommunikation... 4 3. Ledarutveckling... 8 4. Individutveckling... 12 5. Arrangemangsutveckling...

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Örebro 2017-03-08 Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Svensk orienterings vision är att vara världens bästa idrott. Med denna vision som grund vill orienteringsrörelsen växa och attrahera

Läs mer

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge.

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Stockholm 2015-09-13-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 5/15 Tid och plats Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Närvarande ledamöter

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Svensk orientering världens bästa Innehåll Innehåll... 2 2. Kommunikation... 4 3. Ledarutveckling... 7 4. Individutveckling... 12 5. Arrangemangsutveckling... 19 6. Övriga mål...

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Svensk orientering världens bästa

Svensk orientering världens bästa Svensk orientering världens bästa Svensk orientering vill vara världens bästa idrott. Genom att vara det kan vi växa genom att attrahera och behålla fler människor till världens bästa idrott. Vi vill ha

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

I skogen från Värmlandslägret 2013

I skogen från Värmlandslägret 2013 Offensiv Orientering i Värmland 2014 Våra Ledstjärnor: Gemenskap Glädje Hälsa Utmaning Tävla Omslagsbild: Elever från Norrstrandsskolan i Karlstad får här prova på enklare orienteringsövningar i VOF s

Läs mer

Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports.

Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports. Svensk orientering i media First there is football. Then there is football. Then there are other sports. Det här är och gör jag Bakgrund: Tidning tv webb Synliggöra orientering i media/få människor att

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

MEDIAFAKTA 2012 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING

MEDIAFAKTA 2012 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING MEDIAFAKTA 2012 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING Världens bästa landslag 2011 10 medaljer på VM 2011 2 nomineringar till Idrottsgalan 1 nominering till Jerringpriset TT:s Idrottsledarpris Utsedda

Läs mer

MEDIAFAKTA 2015 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING

MEDIAFAKTA 2015 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING MEDIAFAKTA 2015 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING TIDNINGEN SKOGSSPORT FAKTA OCH UTGIVNINGSPLAN Svenska Orienteringsförbundet officiella organ. Tidningen ägs och drivs av förbundet. Utgivningsplan

Läs mer

Protokoll 27-28 januari 2013

Protokoll 27-28 januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 2/13 Tid och plats Onsdagen den 13 mars klockan 09,30 till 16,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson,

Läs mer

Orientering om Orientering

Orientering om Orientering Orientering om Orientering Mest ideellt men ganska professionellt? Orientering är: Självvald väg i okänd mark tankens skärpa vid kroppslig möda snabba beslut under spännande tävling 4 grenar Orienteringslöpning,

Läs mer

Motion 7. Motion gällande regler kring SM deltagande. Borttagande av regel 3.4.6, angående SM i olika länder

Motion 7. Motion gällande regler kring SM deltagande. Borttagande av regel 3.4.6, angående SM i olika länder Motion 7 Motion gällande regler kring SM deltagande Borttagande av regel 3.4.6, angående SM i olika länder Bakgrund Motverka centraliseringen av löpare till klubbar i studieorter/städer. Motivering Nuvarande

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

MEDIAFAKTA 2016 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING

MEDIAFAKTA 2016 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING MEDIAFAKTA 2016 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING TIDNINGEN SKOGSSPORT FAKTA OCH UTGIVNINGSPLAN Svenska Orienteringsförbundet officiella organ. Tidningen ägs och drivs av förbundet. Utgivningsplan

Läs mer

Protokoll januari 2013

Protokoll januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 1/13 Tid och plats Söndagen den 27 januari klockan 16,00 till måndagen den 28 januari 2013 klockan 15,45 på Bosön, Lidingö. Närvarande ledamöter Lena

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet INLEDNING... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 3 VISION... 3 VÄRDEGRUND...

Läs mer

Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011

Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011 Underlag till Verksamhetsplanering 15 november 2011 Område: Medlemsservice: SOFTs och orienteringens finansiering Beskrivning av nuläget: Finansiering av SOFT-kansliets, distriktens och föreningarnas verksamheter

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015 Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Utgångspunkter Utgångspunkter för verksamhetsplanen är dels ÖOF:s dokument Verksamhetsmål och ansvarsområden antaget

Läs mer

Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem.

Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem. Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem. Verksamhetsidé för Svensk Triathlon Svensk Triathlon erbjuder en aktiv livsstil genom varierande träning och utmanande tävlingar

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november)

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Niklas Wrane, 2013 Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena

Läs mer

Svensk Simidrott 2013

Svensk Simidrott 2013 Svensk Simidrott 2013 Svensk Simidrott - kort fakta - Simidrotten inkluderar Simning (bassäng och öppet vatten), Simhopp, Vattenpolo och Konstsim. 330 föreningar, 120 000 medlemmar. Simning på 9:e plats

Läs mer

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje.

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Stockholm 2014-11-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 10/14 Tid och plats Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande

Läs mer

Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl.

Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl. Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl. Mot världen bästa arrangemang! Tävlingsledarkurs Pass 2 Arrangemang ett projektarbete Grundläggande del Information TR, TA och AH

Läs mer

Svensk Simidrott STRATEGISK PLAN

Svensk Simidrott STRATEGISK PLAN Svensk Simidrott STRATEGISK PLAN 2013-2016 2 Inledning Den strategiska planen 2013-2016 är Svenska Simförbundets övergripande styrdokument för perioden. Den vänder sig till Svenska Simförbundets personal,

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2020

Verksamhetsinriktning 2014-2020 Verksamhetsinriktning 2014-2020 Vår verksamhetsidé IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning, i syfte

Läs mer

FOTBOLLENS RÅDSLAG. 4 oktober i Norrköping

FOTBOLLENS RÅDSLAG. 4 oktober i Norrköping FOTBOLLENS RÅDSLAG 4 oktober i Norrköping Vision Fotboll Nationalsporten För alla överallt Verksamhetsidé Svensk fotboll består av tre olika idrotter: Fotboll, Futsal och Beach soccer. Svensk fotboll ska

Läs mer

Värdegrund. Verksamhetsidé. Vision. Vad är era tankar kring Svensk fotbolls vision, verksamhetsidé och värdegrund?

Värdegrund. Verksamhetsidé. Vision. Vad är era tankar kring Svensk fotbolls vision, verksamhetsidé och värdegrund? Vision Fotboll Nationalsporten För alla överallt Verksamhetsidé Svensk fotboll består av tre olika idrotter: Fotboll, Futsal och Beach soccer. Svensk fotboll ska verka för att alla ska få chansen att delta

Läs mer

HÅLLBAR HÄLSA Från triangel till rektangel. INKLUDERING Alla kan vara med/alla är curlare. JÄMSTÄLLDHET På alla nivåer

HÅLLBAR HÄLSA Från triangel till rektangel. INKLUDERING Alla kan vara med/alla är curlare. JÄMSTÄLLDHET På alla nivåer RF STRATEGI 2025 SVENSK CURLING KLUBBAR HÅLLBAR HÄLSA Från triangel till rektangel Livslångt idrottande genom engagemang, träning och tävling. Ny syn på träning och tävling. INKLUDERING Alla kan vara med/alla

Läs mer

Verksamhetsidé - VOIB

Verksamhetsidé - VOIB Verksamhetsidé - VOIB VOIB ansvarar för all landslagsverksamhet för svenska badmintonspelare. VOIB ska tillse bästa förutsättningar för landslagsspelare i kvalitetssäkrade miljöer och tillsammans med individen

Läs mer

Svensk orientering världens bästa arrangemang

Svensk orientering världens bästa arrangemang Svensk orientering världens bästa arrangemang [ Arrangörsutbildning SM- och Swedish League-arrangörer, Södertälje, 28-29 januari 2017 ] Övergripande mål mot 2021 Svensk orientering ska: Ha världens bästa

Läs mer

Välkomna. Arrangemangskonferens

Välkomna. Arrangemangskonferens Välkomna Arrangemangskonferens 2016 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2016/2017 Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2017 Markfrågor Övriga frågor

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2017-03-20 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 1/17 Tid och plats Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2016-2019 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Verksamhetsinriktning Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten Verksamhetsinriktning 2016-2017 Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

Version 2013-02-22 - Ändringar noterade med gult. Offensiv orientering. Landslaget 2013

Version 2013-02-22 - Ändringar noterade med gult. Offensiv orientering. Landslaget 2013 Version 2013-02-22 - Ändringar noterade med gult Offensiv orientering Landslaget 2013 1 Förord Svensk orientering har som målsättning att ha världens bästa landslag. Vi ska nå målet tillsammans med individer,

Läs mer

FLERÅRSPLAN för Svensk Simhoppning

FLERÅRSPLAN för Svensk Simhoppning FLERÅRSPLAN för Svensk Simhoppning 2013-2016 Inledning Den strategiska planen 2013-2016 som utarbetats av Svenska Simförbundet vänder sig till personal, styrelse, utskott och landslagsledningar. Den vänder

Läs mer

Förbundets motions- och tävlingsverksamhet har fyra huvudmålsättningar:

Förbundets motions- och tävlingsverksamhet har fyra huvudmålsättningar: FINLANDS SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2016 1. ALLMÄNT Finlands Svenska Orienteringsförbund (FSO) är ett koordinerande intresse- och serviceorgan. Förbundets målsättning är att upprätthålla

Läs mer

Protokoll 19 juni 2013

Protokoll 19 juni 2013 Protokoll 19 juni 2013 Styrelsens sammanträde nr 6/13 Tid och plats Onsdagen den 19 juni klockan 09,30 till 14,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson,

Läs mer

Hur blir vi framtidens idrott?

Hur blir vi framtidens idrott? Hur blir vi framtidens idrott? En idrott som gör skillnad och attraherar fler Norge Kompetanshelg 19-20 november Tomas Stenström - Svenska Orienteringsförbundet Tomas.stenstrom@orientering.se EN RESA ORIENTERA

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi RIKSKONFERENS 23/11-2012 Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi 2013-2017 rikskonferens innehåll & Syfte Presentera vad som framkommit under sommarens ordförande konferens och höstens Rådslag samt redovisa

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

skogssport OFFICIELLT MAGASIN FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET MEDIAFAKTA 2017 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING

skogssport OFFICIELLT MAGASIN FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET MEDIAFAKTA 2017 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING MEDIAFAKTA 2017 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING TIDNINGEN SKOGSSPORT FAKTA OCH UTGIVNINGSPLAN Svenska Orienteringsförbundet officiella organ. Tidningen ägs och drivs av förbundet. Utgivningsplan

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011 INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2015

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2015 Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2015 Innehåll VISION... 2 VÄRDEGRUND... 2 MÅL... 2 Ekonomiska mål 2015... 2 Volymmål... 2 Idrottsliga mål... 3 Utbildningsmål 2015... 3 PRIORITERADE AKTIVITETER...

Läs mer

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12)

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) Vision och Verksamhetsplan 2010-2012 Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) VISION Vi ska brett stå för att högt nå! VERKSAMHETSIDÉ Gemensam vision och målsättning Varje förening bedriver en verksamhet utifrån

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FRÅGESTÄLLNINGAR VISIONSKONFERENS 23 NOVEMBER. A Hur når vi nya målgrupper?

SAMMANSTÄLLNING FRÅGESTÄLLNINGAR VISIONSKONFERENS 23 NOVEMBER. A Hur når vi nya målgrupper? SAMMANSTÄLLNING FRÅGESTÄLLNINGAR VISIONSKONFERENS 23 NOVEMBER A Hur når vi nya målgrupper? Gemensamt koncept kring skolorientering Nybörjarorientering för alla åldrar fortsättning för vuxna (violett) Rätt

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013

KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 KONSTÅKNINGEN VILL 2013-2014 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen på Förbundsstyrelsemötet 20 april 2013 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012

2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012 GYMNASTIKEN VILL! 2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012 1 2 Svensk Gymnastik siktar på framgång. Gymnastiken Vill ska leda oss dit. Gymnastiken Vill är Gymnastikförbundets gemensamma idédokument. Här

Läs mer

Sponsorarbetet i klubben

Sponsorarbetet i klubben Sponsorarbetet i klubben Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång sponsorarbete i klubben. v2.indd1 1 2009-02-05 14:16:24 Sponsorarbetet i klubben Det är nog de flesta klubbars mål att hitta

Läs mer

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2014

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2014 Västergötlands Orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014 Om dokumentet Det du nu håller i din hand är Västergötlands Orienteringsförbunds verksamhetsplan för 2014. Avsikten med dokumentet är att tydliggöra

Läs mer

HUR STYR VI MOT MÅLEN?

HUR STYR VI MOT MÅLEN? HUR STYR VI MOT MÅLEN? Verksamhetsinriktningen är en tvåårig deletapp som arbetar mot strategi 2025. Den ger styrelser i både förbund, distrikt och föreningar en riktning för att leda och prioritera verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Orienteringens idé Orientering är: En tuff idrott med höga krav på god fysik och starkt psyke. En spännande tävlingsidrott för barn och vuxna i alla åldrar. En rolig motionsform med

Läs mer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer 2015-01-27 s strategi för elitutvecklingsmiljöer (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet

Läs mer

STOCKHOLM 2013-11-28

STOCKHOLM 2013-11-28 STOCKHOLM 2013-11-28 Idrottslyftet 2014-15 Idrottslyftet är en satsning på barn- och ungdomsidrott. Regeringen har årligen avsatt 500 miljoner kronor som Riksidrottsförbundet fördelar till alla specialidrottsförbund,

Läs mer

Målsättning för Gefle GymnastikFörening

Målsättning för Gefle GymnastikFörening 140106 Målsättning för Gefle GymnastikFörening Vi är och ska förbli ledande på barn- och ungdomsgymnastik. Det är nyckeln till fortsatta framgångar inom föreningen under kommande decennier. Vi har också

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTET Verksamhets- & Ekonomisk inriktning

FÖRBUNDSMÖTET Verksamhets- & Ekonomisk inriktning Verksamhets- & Ekonomisk inriktning 2017-2018 Förslag till Förbundsmötet 23-24 april 2016 Verksamhetsinriktning 2017-2018 Visionsmålen 2020 visar vägen framåt Sedan Förbundsmötet 2012 arbetar Gymnastikförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer